27. februar 2008

P1 om Bæk Simonsen og Vejen til Damaskus

Agenda havde sidste lørdag Kunst, kultur, kritik – og islam som overskrift, og debatten om min bog blev kort omtalt.

Klaus Rothstein, P1: Det der karakteriserer islamdebatten er en udpræget splittelse og mistillid. På den ene side står nemlig de debattører, der anser islam – som sådan for at være en terrororganisation mere end en religion, og på den anden side finder man de fagfolk der har en akademisk og forskningsmæssig til debattens genstand – islam og muslimerne.

Den udprægede polarisering ser man for tiden i en offentlig disput mellem danmarks førende islamekspert professor, dr. phil. Jørgen Bæk Simonsen og den islamkritiske blogger Kim Møller, der netop har udgivet et universitetsspeciale i bogform – Vejen til Damaskus, hedder det – hvor han påstår at Jørgen Bæk Simonsen, der tidligere har været direktør for det danske kulturinstitut i netop Damaskus, slet ikke forsker objektivt og uafhængigt, men han er kommet for tæt og på venskabeligt fod med sit forskningsfelt og derfor politiserer til fordel for islam.

Herhjemme påtog Jørgen Bæk Simonsen sig så i den forgangne uge, rollen som djævelens advokat, da han i radioprogrammet Poul Friis på P1 forsvarede ækebiskoppen Canterbury Rowan Williams, som efter Bæk Simonsens mening rent faktisk har en pointe, når han siger at muslimsk sharia på visse punkter kan og bør indarbejdes i vestlige samfunds love.

(Jørgen Bæk Simonsen:) Det som jeg er enig med Rowan Williams i, det er at vi har mod til at diskutere om der er elementer også af andre retslige traditioner som vi på sæt og vis kan justeres, integreres og samarbejde med den retslige tradition som vi har udviklet her. Vi står jo i en situation hvor vi har en stigende globaliseret verden, og det betyder jo også at vi ikke længere har muligheden for at opretholde – sådan som jeg ser det – traditionelle retslige traditioner, men at disse nødvendigvis må justeres i overensstemmelse med den langt mere komplicerede, langt mere komplekse virkelighed vi alle sammen omgives af. Og der ligger jo den afgørende pointe, nemlig at retslige systemer og retslige normer, de har som forudsætning, i hvert fald hvis de skal være velfungerende, at de genspejler den virkelighed, som de mennesker der bor det sted, hvor det fungerer.

Jørgen Bæk Simonsen kan næsten ikke åbne munden uden at bekræfte mine ‘postulater’.

 • 7/2-08 BBC – Sharia law in UK is ‘unavoidable’ (Rowan Williams).
 • 18/2-08 P1 formiddag med Poul Friis – Sharia i Danmark.
 • 25/2-08 Uriasposten – Hedegaard til Bæk Simonsen: “Vi har ikke bedt dem om at komme her og forhandle om vores land.”.
 • Et citat fra Det retfærdige samfund (om islam, Kim).

  “Kristendommen er historisk set en mellemøstlige religion, der kun blev en del af danskheden, fordi nogle ville, at det skulle være sådan.” (Simonsen: 2001:181)

  The URI to TrackBack this entry is: http://www.uriasposten.net/archives/5524/trackback

  30 Comments »

  1. Hvorfor minder Jørgen Bæk-Simonsen mig mere og mere om den norske medløber Vidkun Quisling? Eller vores egen Vilhelm Buhl?(Shyyy, ham må vi ikke tale om, han var socialdemokrat).

   Er manden i virkeligheden betalt af despoterne i mellemøsten til at arbejde for en muslimisering af Danmark?

   Eller er han bare født blind og døv overfor egen stupiditet? Naiv? Næe, den hopper jeg ikke på.

   Kommentar by Bodil — 27. februar 2008 @ 15:13

  2. Han er vist en anelse biased , ham Rothenstein.
   Angående det sidste citat, så er det jo fuldstændig rigtigt at kristendommen er en mellemøstlig opfindelse og det indeholder da også en masse grimme ting og sager som i hundreder af år blev praktiseret af kristne i Europa.
   Forskellen er at mens kristendommen blev indført ved at danskerne mere eller mindre tog den til sig – nogle (bl.a. jeg) ville dog sige at den blev os påduttet. Men den store forskel er at det var os selv der blev kristne og ikke en masse kristne ørkenvandrere der kom hertil med deres mellemøstlige kultur. Derfor tilpassede vi kristendommen til vores kultur og vores skikke – derfor opstod protestantismen.
   Islam kunne sandsynligvis også tilpasses til vestlig kultur, men kun hvis det var os selv der tog islam til os, i modsætning til det vi ser i dag, hvor vi, Danskere, forbliver reformerte kristne, mens en masse muslimer rejser hertil og derfor fastholder hjemkulturens udøvelse af islam.

   Og nej, der er ingen pointe i at danskerne skulle begynde at tage islam til sig, kristendommen var slem nok mod os. Vi har ikke brug for endnu 1000 års formørkelse.

   Kommentar by Rettentilselvforsvar — 27. februar 2008 @ 15:28

  3. Jeg har altid undret mig over, hvorfor Jørgen Bæk Simonsen er den mest benyttede islam-ekspert i medierne. Den vigtigste grund er, at han formulerer sig så dårligt. Tag f.eks. JBS-citatet fra indlægget. Lutter halsbrækkende sætningskonstruktioner med indskudte sætninger og helmeninger på adskillige linjer. Selv når jeg læser det flere gange, finder jeg noget at studse over. Tænk så bare, hvis man kun fik det at høre én gang.
   Men jeg tror, han støtter ærkebiskoppen!?!

   Kommentar by Jørgen Duus — 27. februar 2008 @ 15:40

  4. JBS siger; jo flere muslimer jo mere sharia. Dette er den logiske ekstrakt af hans holdning.

   Dermed er han ikke enig med Ritt B, som siger; “Det er ligegyldigt hvor mange muslimer vi har” [løst citeret].

   Begge postulater er skræmmende, naive og forræderiske – men åbentlyst forskellige.

   anti-sharia

   Kommentar by anti-sharia — 27. februar 2008 @ 15:45

  5. HIK! HIK! Jamen, jamen er det ikke altid sådan at tingene bliver,” fordi nogen ville, at de skulle være sådan. ” Det er da noget fordømt vrøvl!

   Jeg vil have lov til at være dansk i Danmark fordi det er mit fædreland og det er min mors stemme, jeg vil have grundloven, sammenhængskraften, kolonihaverne og kakkelbordene og flaget. Og så synes jeg iøvrigt at det er muslimerne i Danmark har svært nok ved at indordne sig under de retslige traditioner vi har i Danmark, vi behøver ikke gøre det vanskeligere for dem. Så går det da helt galt.
   Der er nogle gode danske udtryk der siger ” du skal stikke fingeren i jorden og føl hvor du er” og ikke mindst “skik følge eller land fly”. Så er den ikke længere.

   Kommentar by asgaard — 27. februar 2008 @ 15:57

  6. #3 “det er”
   ud i 5 linie

   Kommentar by asgaard — 27. februar 2008 @ 16:00

  7. “Vi står jo i en situation hvor vi har en stigende globaliseret verden, og det betyder jo også at vi ikke længere har muligheden for at opretholde – sådan som jeg ser det – traditionelle retslige traditioner, men at disse nødvendigvis må justeres i overensstemmelse med den langt mere komplicerede, langt mere komplekse virkelighed vi alle sammen omgives af”

   Naturligvis har vi mulighed for det, og vi skal opretholde vores traditionelle retslige traditioner. Det er ganske enkelt noget vi bare skal, af den simple grund at vi lever i et kristent, protestantisk land med demokrati – og ikke formørket og grusomt teokrati.

   Jørgen Bæk Simonsen er slappere end et stykke blødt flæsk. Mand dig op, JBS! Magen til bløddyr har jeg ikke oplevet længe. Hvis det ikke er muligt at acceptere, at vi er i Danmark og her gælder danske retslige traditioner, så står det JBS frit for at forlade Danmark og slå sig ned for gooe i Damaskus.

   Kommentar by Janne — 27. februar 2008 @ 16:01

  8. …så står det JBS frit for at forlade Danmark og slå sig ned for good i Damaskus.

   Det er bl.a. Jørgen Bæk Simonsen der med sine slappe holdninger og sit kulturelle selvhad (og deltagelse på islamkonferencer, der kalder religionskritikere over en kam for islamofober – konferencer, hvor kvinder isoleres i sorte, usunde og isolerende telte og der praktiseres kønsapartheid), der kommer til at give radikale islamister gode ideer, fordi han så klart fremstår som en af de danskere (mange kulturradikale og kunstnere og Enhedsliste personer) med nul modstandskraft, og en meget feminin, selvudslettende underdanighed overfor patriarkalsk mellemøstlig religion og uden viden om hvad dansk og vestlig kultur og traditioner betyder for en masse danskere, for vores nutid og ikke mindst fremtid. Han er et let offer og samtidig redskab for religiøse opportunister, fordi han er historieløs, bortset fra sin mellemøstlige og anti vestlige viden.

   Han minder om en Damaskus ambassadør, der har fået sæde i Danmark. En udsendt missionær i forskertøj.

   Kommentar by Janne — 27. februar 2008 @ 16:31

  9. JBS siger: ‘Og der ligger jo den afgørende pointe, nemlig at retslige systemer og retslige normer, de har som forudsætning, i hvert fald hvis de skal være velfungerende, at de genspejler den virkelighed, som de mennesker der bor det sted, hvor det fungerer.’Hvor dele af Sharia ligner den vestlige lovgivning er der jo ikke noget problem. Kun må man gør sig klart, at eftergivenhed og evt. parallellovgivning åbner en, ikke kattelem, men en ladeport for yderligere krav og ‘respekt’ som vi i vores kristne kultur er tilbøjelige til at stille os forstående overfor med vores positive menneskesyn.
   I en artikel om Sharia og ærkebiskoppen siger Lance Fairchok: Foragt for jøder og kristne er et af temaerne i den islamiske tro, ligesom det er Jihad’s drivkraft; Jihad som kommer til udtryk ved sværdet. Dette gør mange modtagelige i den islamiske verden for voldsanvendelse. Koranen er klar og tydelig i sin holdning uanset, hvor meget apologeter hykler. Islamisk moral er fundamentalt anderledes, end den jødisk-kristne idet den kun anser muslimen som den eneste person med moral, mens alle andre skildres som depraverede, fornedrede og modstandere af Islam. Den gavnlige virkning af venlighed, tilgivelse og næstekærlighed kan ikke hæftes på den vantro, førend han har omvendt sig. Muslimen beder ganske enkelt ikke for vantro for at vende denne til omvendelse, hvorimod en kristen ikke ser nogen konflikt ved at bede for en fjende, selv før et slag.

   Kommentar by Olsen — 27. februar 2008 @ 17:21

  10. Man bør høre programmet med Poul *Fniiiis* Friis – hvis man ellers kan holde ud. Til slut kommer faktisk Birthe Rønn Hormbech og sætter ham på plads. JBS’s pointe er at muslimer skal fås til at tro at sharia er en del af dansk lovgivning uden at det faktisk er det. F. eks. med hensyn til arv. Han påstår at han ikke går ind for islamisk arveret for muslimer, men i det omfang sharia indenfor dansk lov kan accepteres, så skal man det. Men det er ren hat og briller. I det omfang en arvelader laver et testamente der overholder dansk lovgivning kan denne gøre som denne vil og kalde det Tordenskjolds lov. Det er det BRH sætter en tyk streg under og efter næsten 40 minutters ørkenvandring med Poul *Fniiiiis* Friis viser det sig at JBS ikke har noget tøj på. Der er kun en del af det en arvelader efterlader som er tvangsarv, og resten af denne arv kan man allerede efter dansk lovgivning lade gå i arv til forældreløse katte eller de mandlige medlemmer i familien og ikke kvinderne.

   Faktisk har hele denne debat om sharialovgivning i Danmark for det meste været overfladisk uden nogen reel substans.

   Der har dog for nogle år siden været nogle agitatorer for retspluralisme omkring Politikensegmentet. Jeg mindes dog ikke at de konkretiserede hvad de mente med at sharia skulle være en del af dansk lovgivning.

   Man bør i denne forbindelse også huske den Europæiske Menneskeretsdomstol som for år tilbage accepterede et forbud mod et parti i Tyrkiet der ville indføre sharia som statsgrundlag. Som det hed i dommen var det ikke foreneligt med et demokratisk samfundssystem at bygge lov og ret på sharia.

   Om programmet med Poul *Fniiiis* Friis – JBS er utroligt ukonkret i alt det han siger og han er mere en islamoagiprovokateur, end en seriøs forsker ud fra det han lukker ud.

   Kommentar by Christian Lindhardt-Larsen — 27. februar 2008 @ 17:26

  11. OT – Dagens joke – BRH angriber SF:

   “Angriber SF for at hænge indvandrere ud”

   “Det undrer mig, at det kommer fra SF, siger hun til Ritzau efter et møde i dag i folketingsalen, hvor SF’s integrationsordfører, Astrid Krag, havde efterlyst netop integrationsministerens holdning i forbindelse med brandene.

   Birthe Rønn Hornbech mener, at SF hænger indvandrerne generelt ud for brandene ved at stille spørgsmål til netop hende.

   – Nu skal indvandrere beskyldes for det hele, sagde hun under debatten.

   ‘Forkælede autonome’ tænder også bål og smadrer butikker, påpeger hun.

   – Det er lige galt begge steder, siger Birthe Rønn Hornbech. ”

   Nu er BRH ikke minister for de autonome vandaler, men hendes resortområde er ansvarlig for de pyromanske 2. og 3. g’ere.

   http://ekstrabladet.dk/nyheder/politik/article979113.ece

   Kommentar by Christian Lindhardt-Larsen — 27. februar 2008 @ 17:33

  12. 11
   Det var sku en sjov debat idag, først Freak åen der klagede over vi holdt 3 folk i vestre fængsel fordi de var her i modstrid med dansk lov, og bagefter lille astrid krag der fik en sviner af gamle BRH

   Kommentar by Broholm (ordblind) — 27. februar 2008 @ 19:22

  13. Hvad er konsensus, er JBS konverteret til islam?

   Kommentar by Svenningsen — 27. februar 2008 @ 20:01

  14. Tja måske, eller også bliver han meget godt betalt ud af oliedollaserne, ganske lige som Clinton mfl, grådighed gør let svage mennesker til forrædere, det er set igennem hele historien.

   Kommentar by whodares "islam skaber tabersamfund" — 27. februar 2008 @ 20:15

  15. Kim verkar i alla fall ha bivit någonting att räkna med eller som bör nämnas. Någonting det också , om islamkritiken kan etablera sig – gratulerar.

   Kommentar by Matti från Finland — 27. februar 2008 @ 20:17

  16. Jeg har blot én kommentar:

   Jørgen Bæk Simonsen må være gået fra forstanden!

   Kommentar by Johansen — 27. februar 2008 @ 20:35

  17. Også Klaus Rothsteins retorik er tvivlsom, idet han udnævner JBS til “djævlens advokat”.
   Hvis kristendommen som sådan skulle gå for at være djævlen her, er JBS snarere “guds advokat”.
   Rowan Williams og JBS vil det samme, de spiller på samme hold. Så Rothsteins modstilling er falsk.

   Kommentar by ThomasL — 27. februar 2008 @ 20:57

  18. Citat fra Klaus Rothsteins oplæsning:
   “De lever i den vrangforestilling, at det er en god og gudelig handling at slå vantro ihjel”. Muslimer lever i en ret-forestilling. Derimod lever Rothstein i en vrang-forestilling, angående muslimers indsamling af himmelske point ved at ekspedere vantro over i evigheden.

   Kommentar by Menig 442 — 27. februar 2008 @ 21:13

  19. ““Kristendommen er historisk set en mellemøstlige religion, der kun blev en del af danskheden, fordi nogle ville, at det skulle være sådan.” (Simonsen: 2001:181)”

   Hvilke alternativer hat professoren mon i tankerne, når han udslynger den slags dybsindige forskningsresultater?

   Kommentar by Mette (liberal) — 27. februar 2008 @ 22:57

  20. Også embedsmænd fra Vatikanet bøjer sig for forbudet i koranen mod at afbilde profeten Muhammed.
   I en fælles front med repræsentanter fra det islamiske universitet i Cairo, Al-Ahzar fordømmer de nu Muhammedtegningerne:

   http://jp.dk/udland/article1280735.ece

   Hvilken alliance! Hvor skammeligt og dhimmiagtigt af Vatikanet.

   Selvsamme islamiske universitet som ikke tillader kristne og jøder at studere på universitetet.
   Eller som islamforsker, Tina Magaard har beskrevet det, institutionaliseret apartheid:

   http://www.uriasposten.net/index.php?p=5420

   Kommentar by Johansen — 27. februar 2008 @ 22:57

  21. -> 19 Johandsen

   Det er ubehageligt, at Vatikanet nu også melder sig på den front. Men de har mange penge og “sjæle” i klemme.

   Kommentar by Mette (liberal) — 27. februar 2008 @ 23:01

  22. Undskyld, Johansen.

   Kommentar by Mette (liberal) — 27. februar 2008 @ 23:02

  23. Rothsteins manipulation er åbenbar:
   “På den ene side står nemlig de debattører, der anser islam – som sådan for at være en terrororganisation mere end en religion, og på den anden side finder man de fagfolk der har en akademisk og forskningsmæssig til debattens genstand – islam og muslimerne”.
   Kim og andre er med andre ord bare “debattører”, mens JBS “har en akademisk og forskningsmæssig (tilgang) til debattens genstand”.
   Men den akademiske videnskabelighed, som JBS står for, har i virkeligheden droppet enhver videnskabelighed. Den er blevet et uinteressant partsindlag.

   Kommentar by Spinoza — 28. februar 2008 @ 00:13

  24. “muslimsk sharia på visse punkter kan og bør indarbejdes i vestlige samfunds love”.

   Dette ville være døden for den kristne civilisation. Manden må være rablende vanvittig.

   Men på en særlig måde, er det også herligt, at den slags idioter hver dag åbner munden. Uden den slags tåber ville livet være kedeligt.

   Kommentar by kurt rosenstrøm — 28. februar 2008 @ 02:53

  25. Hvorfor er det egentligt så komplekst, når fremmede, læs ultrareligiøse muslimer, mennesker kommer til et andet land, til dette land? Hvordan kan det være at veluddannede danskere overhovedet overvejer, at man skal “genspejle virkeligheden”, hvorfra fremmede kommer til Danmark? Eller til Vesten?!

   Hvorledes er man kommet dertil, at “virkeligheden” skal ejes og defineres af de ultrareligiøse muslimers opfattelse, og at deres “virkelighed” i globaliseringens navn naturligt følger med hertil og skal ændre deres nye omgivelser, vore gamle, vante omgivelser, således at alle drømme om “ny” lovgivning bliver et kvalmende bagstræberi mod formørket menneskesyn og mørk middelalder?

   Hvorfor skal vort samfund og dets institutioner hele tiden tjene og opvarte dette bagstræb, godt hjulpet af særdeles veluddannede og offentligt profilerede danskere, der synes, at tilkommende muslimske, stærkt religiøses retsopfattelse udgør et kompliceret problem, der høfligt må imødekommes og slet ikke kan afvises, og at Danmark derfor nødvendigvis må tilpasse sig denne religiøse ufornuft og til tider dette rablende vanvid? I alle tilfælde noget, der går fuldstændigt imod enhver kendt og vant tankegang om individets frihed, demokrati, tredeling af magten, hvoraf disse sidste i hvert fald hurtigt vil være en saga blot, når vanviddet først er i gang.

   Hvorfor er det så svært at sige: “NEJ!” og påpege den særdeles enkle løsning: “Dette er Danmark, hvis du ikke kan lide det, så kan du rejse tilbage til det du kom fra!”?
   Har man i visse akademiske kredse og også blandt visse politikere meget svært ved at se det indlysende og enkle i, at når man rejser ind i Danmark, så overholder man lovene her og ligeledes står til ansvar overfor dette danske samfunds love?

   Den høflige påpegning af tilkommende fremmedes frie valg til at rejse hen, hvor man har holdninger, der tilgodeser ens egne, burde ændres til krav om, at man naturligvis anerkender dette lands love, hvis man har tænkt sig at blive her.

   Ligeledes bør understreges det, at man her først har pligter i forhold til samfundet, som skal opfyldes, for at få de højt besungne rettigheder.
   Man havde for år tilbage en udsendelse på Knald København, hvor en kendt fatwaudstedende, socialdemokratisk muslim fra borgerrepræsentationen i København holdt et indgående foredrag om “dine rettigheder, når du bliver anholdt”. Det er tilsyneladende det vigtigste at vide, når man kommer her til landet og skal “begå sig”.

   Med de floromvundne floskler om “globalisering” argumenterer man støt og roligt for indførelse af religiøst bagstræb, som åbenbart er det fremmeste for nogle, NÅR man taler “globalisering”. Samtidigt arbejder vi besynderligt nok ude omkring for at udbrede demokratisk tankegang til f.eks. mange muslimske lande. Se hvad vi får af religiøst had, og hvad palæstinenserne har, for udstrakt hjælp og milliarder gennem årene på Vestbredden og i Gazastriben. Demokrati i ulveklæder!

   Visse har den tilgang til de defineret komplicerede problemstillinger, at disse nødvendigvis kræver særdeles komplicerede løsninger. Sludder og udflugter!

   Skik følge eller land fly! Kan man ikke lide lugten i bageriet, så er der masser af steder, der modsvarer hede drømme om sharia og menneskers religiøst definerede rangordning og underkastelse.

   Jeg vil i hvert fald godt betakke mig for sharia iklædt en falsk “demokratiets maske”, også uanset hvor meget det så skulle befordre den højt besungne “globalisering”, der jo nærmest fremstår som et fabelagtigt og fascinerende fundamentalistisk muslimsk glansbilledprojekt og eksperiment i disse lærdes øjne.

   Holdningen om, at vort samfund har noget at give borgerne i dette land, såvel som til andre mennesker og andre samfund, skulle nødigt overtrumfes af denne fremførte holdning om overgivelse eller underkastelse.

   Kommentar by +M+ — 28. februar 2008 @ 03:55

  26. #16 Johansen: “”Jørgen Bæk Simonsen må være gået fra forstanden!””

   Næh, han er skam ved sine fulde fem.

   Han mener blot ikke, at Danmark er noget at forsvare, at dansk kultur er over arabisk kultur og at flydende udskiftning fra kristendom til islam er noget man kan, bør eller vil modarbejde.

   Han er skam ved sin fulde forstand, han er blot så uploaded med selv-had, selv-udslettelse og selv-godhed, at han direkte påvirker Danmarks udvikling i – uhyre – negativ retning.

   Manden skal blive stillet for Folkets Dom en skønne dag. Man vil spontant pisse på hans grav i foragt, skændsel og gru. Hans bøger vil blive udsat for spontan hærværk. H

   anti-sharia

   Kommentar by anti-sharia — 28. februar 2008 @ 06:13

  27. Jørgen Bræk Simonsen er den værste feminiserede underkastelses dhimmi-klud jeg til dato har oplevet.
   Enten får han en røvfuld af tilskuds-penge, for at omvende os!! ellers er han verdens dummeste mandslinge.
   Han er bestukket, min ærlige mening. SKVAT.
   Hvorfor skal den slags protistuerede mandslinge, BARE eftergive sig lidt sharia, på kvindernes bekostning!?! det er trods alt ikke mandslingen Bræk Simonsen der skal trække i hoved-klude-gevalterne, vel?
   Det kan da godt være, Bræk Simonsen elsker TE-selskaber kun i samvær med mænd! men hvorfor skal VI kvinder underkaste os lempelig!!! sharia-undertrykkelse, fordi Bræk Simonsen er et underkastelses dyr, der offer kvinderne til en telt-tilværelse som “sorte-slyngel” usynlig og umælende tilværelse!?!
   KUJON Bræk Simonsen, du for ækel….FØJ

   Kommentar by li — 28. februar 2008 @ 06:16

  28. Kim

   Der er et logisk brist, jeg ikke sådan lige forstår:

   Hvis Bæk Simonsen på den ene side kan slippe af sted med at påstå, at islam er et fænomen, man ikke kan sige noget sammenfattende om, og at det er ren subjektiv tolkning, hvorfor kan han på den anden side plædere for, at muslimsk sharia i objektiv forstand bør indarbejdes i samfundets love.

   Er det ikke en selvmodsigelse, der skriger til himlen – så at sige?

   Kommentar by traveler — 28. februar 2008 @ 07:15

  29. 26 anti-sharia

   Jeg kan bare ikke tro, at man som dansker, som sekulær demokrat i fulde alvor kan mene, at dele af den guddommelige islamiske lov, shariaen kan indarbejdes i vores lovsystem!Det er jo forrykt.

   Nu er jeg ikke universitetsuddannet, men det virker på mig som om, at JBS slet ikke ved, hvad han har med at gøre.

   Islam er en lovreligion, en samfundsdoktrin med leveregler for alle livets aspekter. Den islamiske lov, shariaen er gudgiven og ikke menneskeskabt.
   Skulle vi så til at indføre dele af denne i et moderne, verdsligt demokrati?
   Jamen, det kan da kun være noget man ønsker sig, hvis man er bogstavtro muslim – altså med andre ord at man er “faldet” for ideologien islam!

   Kommentar by Johansen — 28. februar 2008 @ 09:50

  30. Til Jørgen Duus: Du har undret dig over, at J.B.S. altid er i medierne.
   Det behøver du IKKE. (D)DR, Klaus Rothstein, Poul Friis og hovedparten af (D)Dr’s ansatte er reaktionære socialister og det, der er værre. De ved, at ved at invitere J.B.S. får de deres landsskadelige meninger bragt i medierne.
   NIELS JÆGER har netop udgivet bogen EN USSEL FORTID, der handler om venstrefløjens svigt under den kolde krig.
   Når den nuværende krig om Europa er overstået og muslimerne forhåbentligt drevet tilbage, kan man så skrive yderligere en bog med titlen: EN USSEL FORTID. Her vil så figurere folk som J.B.S., Rothstein, Friis, samt hele parnasset af åndsforvirrede eksistenser, der gladeligt benævner sig selv som tilhørende DE INTELLEKTUELLE. Tænk en gang, når fremtidige generationer ser venstrefløjens og “de intellektuelles” svigt i starten af dette århundrede.

   Kommentar by ramses-2 — 28. februar 2008 @ 14:03

  RSS feed for comments on this post.

  Leave a comment

  Line and paragraph breaks automatic, e-mail address never displayed, HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

   

   

  Vælg selv beløb



  Blogs


  Meta
  RSS 2.0
  Comments RSS 2.0
  Valid XHTML
  WP






  MediaCreeper