3. marts 2008

Ringsmose og Damgaard om “muslimske drenges kunstigt opblæste selvopfattelse”

Ypperlig kronik af Carsten Ringsmose og Kirsten Damgaard på betalingssitet Altinget.dk, der giver den foreløbigt mest plausible forklaring på indvandrer-urolighederne for nogle uger siden. Snaphanen har den i fuld længde, herfra det væsentligste – De voldelige efterkommere.

“Voldskriminaliteten blandt efterkommere, som er født, opvokset og opdraget i Danmark af tilflyttede forældre, er syv gange så omfattende som blandt etniske danskere…

Medens det i den offentlige debat har været en lige så almindelig som forkert påstand, at de fremmede ikke var mere kriminelle end etniske danskere, så påpeger Danmarks Statistik i den seneste opgørelse af fremmedkriminaliteten, at “både mænd og kvinder af udenlandsk oprindelse i alle aldersklasser har en højere kriminalitetshyppighed end befolkningen med dansk oprindelse og befolkningen under et. Højest lå gruppen af mandlige efterkommere med 14,8 % , mod indvandrere med 8,1 % og personer af dansk herkomst med 5,3 %.”1). Det siger unægtelig noget helt afgørende om en fejlslagen indførelse i dansk kultur og samfund.

Vi ser udøvelse af vold parallelt med, at voksende grupper af muslimer ikke anerkender politiets autoritet og retsvæsenets monopol på straf, fordi disse muslimer ikke er mentalt integreret. Det er unge mænd som anvender vold og trusler overfor hinanden, i familien, mod medborgere og offentlige myndigheder.

Formand for Det Kriminalpræventive Råd Eva Smith udtalte i anledning af udgivelsen af en rapport i 1998 om indvandrere og kriminalitet: “Vi skal vide hvad der er i vejen, før vi kan behandle problemet… vi gør ikke nogen af parterne en tjeneste ved at holde mund … der er både kulturelle og sociale årsager til deres kriminalitet. Derfor må vi tage en debat i stedet for at skjule tallene” (BT 1. okt. 1998 ). Ud fra denne konstruktive basis vil vi med vores mangesidede erfaringer på integrationsområdet beskrive nogle mulige sammenhænge som bidrag til et nyt handlegrundlag…

Dette dybt deprimerende billede, inspirerer os til de overvejelser, vi nu fremlægger. Spørgsmålet er: Kan man angive rimelige grunde til denne meget store voldelige aktivitet blandt mænd med udenlandsk baggrund, som er født, opvokset og opdraget i Danmark? – Hvis vi ikke kan det, så kan vi heller ikke kvalificeret gribe forandrende ind i dette alvorlige fremtidsperspektiv: At en meget stor del af drenge med anden etnisk baggrund, som er født og opvokset i Danmark, tydeligvis viderefører et mønster med vold som “løsning” på uoverensstemmelser.

De samme drenge antager samtidig en mod-identitet, godt hjulpet på vej af kombinationen af forældrenes opdragelse til “at prinse den” blandet med en modstand mod vestlige værdier, og støttet af “hjælper-branchens” etik udmøntet i en alt for favnende respekt for det anderledes.

Vi vil her især fremhæve den forestilling om “berettigelse” der dominerer drengesocialiseringen i hjemmet og det omgivende etniske miljø. Narcissisme indbygges i langt flere indvandrerdrenge af muslimsk herkomst end i drenge fra eksempelvis kristne, hinduistiske eller buddhistiske familier, netop ved den højere status og den magt den muslimske kulturkreds tillægger hankønnet.

Lærere observerer de umodne ønsker om en umiddelbar tilfredsstillelse eller en god karakter uden en forudgående rimelig personlig indsats. Pædagoger beretter om hvorledes drenge af al magt forsøger at undgå, hvad de anser for nedværdigende kvindearbejde, og bruger kultur som argument for ikke at skulle behandles på lige fod med danskere. Ligeledes i fritidslivet, hvor man fx må have selvstændige muslimske grupper i spejderarbejdet, for man oplevede i spejdersporten – ligesom i anden sport – de samme udslag af kultur i psyken:

Drengene kan ikke magte at tabe, de bliver urimelige, rasende og mener sig i deres surhed berettigede til at blæse på alle aftaler. Og de kan slet ikke holde ud at tabe til etniske danskere, altså ikke-muslimer. Fodboldtrænere har i årtier beskrevet problemer med muslimske fædre, der lover dommerne tæv og udviser manglende accept af den autoritet og de vedtagne rammer, der styrer fodboldspillets afvikling…

Denne forestilling om at være berettiget til noget uden indsats, eller at være hævet over vedtagne regler, er mere udbredt hos 2.generation af muslimske drenge end hos 1.generation. Forestillingen har udover opdragelsen at gøre med den tiltagende islamisme i Mellemøsten og Europa, der ønsker dominans.

Der er en voksende tendens fra muslimers side til ikke at ville være en del af “os”, men være noget særligt. Margit Warburg professor i religionssociologi på Københavns Universitet påpegede i øvrigt også i en tale på en international konference i sommer, at det er særlig vanskeligt for muslimer at forandre deres identitet. Det er fx sådanne forestillinger om et muslimsk fællesskab over danskere der bringer indvandrerdrenge i karambolage med redningsfolk i storbyer, hvor drengene forsøger at dirigere med og bestemme over redningsarbejderne.

En ungdomsleder har også fortalt, at han må tage udenbys i bus med indvandrerdrengene for at træne skøjteløb indtil de mestrer de helt elementære teknikker, for sådan som deres social karakter er konstrueret til at være, kan de ikke tåle at blive grinet ad når de falder – af det modsatte køn og af “dem”…

Disse erfaringsbeskrivelsers afgørende pointe, nemlig muslimske drenges kunstigt opblæste selvopfattelse, som gør dem ekstremt følsomme overfor selv små nederlag, bekræftes empirisk af det iøjnefaldende store frafald blandt normaltbegavede drenge på gymnasier og erhvervsskoler. De kan hverken overtale sig selv til at knokle eller acceptere et selvbillede med en (midlertidig?) bundplacering. Samtidig gør det selvfølgelig ondt værre, at blive rubriceret på taberholdet af pigerne fra både det etniske og det danske miljø. Vi vil hævde, at kulturbestemte træk i drenge-opdragelsen peger hen imod en forklaring på, at disse drenge ofte udvikler en mere voldelig og destruktiv adfærd…

Det var gennem mange år en temmelig dybt rodfæstet fejlopfattelse indenfor både dansk og international, pædagogisk tænkning, at hvis børn og unge voksede op, og fik en adfærd, som var aggressiv, provokerende og voldelig, så skyldtes det disse børn og unges manglende “selvværd”.

Denne opfattelse nød en så udbredt anerkendelse, at man end ikke problematiserede og diskuterede den, før en gruppe amerikanske forskere fik den gode idé faktisk at spørge: Er denne sammenhæng nogensinde eftervist i undersøgelser? Første trin i forskningsprojektet blev at undersøge, om der noget sted i verden var foretaget undersøgelser, der dokumenterede en sådan sammenhæng. Det viste sig – overraskende – ikke at være tilfældet. Og næste trin blev naturligvis at spørge: Er forestillingen om denne – udokumenterede – sammenhæng overhovedet rigtig?

Den videre undersøgelse førte forskerne frem til den modsatte og langt mere overbevisende sammenhæng: Det er ikke børn og unges manglende selvværd, som gør dem destruktive og voldelige.

Der er tværtimod tale om, at hvis børn og unge får opbygget et kunstigt opblæst, urealistisk selvværd, så kan de blive destruktive og voldelige, når det høje “selvværd” frustreres i mødet med virkeligheden. Forskerholdets nye og helt afgørende erkendelse blev derefter gjort til genstand for en række eksperimentelle, psykologiske undersøgelser, som bekræftede den nyopdagede sammenhæng.2)

Når vi søger en forklaring på, hvorfor mandlige efterkommere har en volds-kriminalitet, der er syv gange så stor som den tilsvarende kriminalitet hos etnisk danske mænd, så finder vi, at den allerede skildrede traditionelle opdragelsespraksis overfor muslimske drenge er en væsentlig årsag som et stykke “displaced culture”, som ikke fungerer dér, hvor holdningen eller handlingen nu udfoldes…

Drengene må som eleven erkende, at forestillingen om deres overlegne tro og kultur åbenbart ikke holder. For de ikke så velbegavede, hvor det langsigtede mål i livet står mindre klart, vil det på kort sigt være lettere at “skyde budbringeren” og vrænge ad uddannelsesinstitutionernes værdier end at ændre sine prioriteter i forhold til behagelighed eller reflektere over egen tilgang.

Kriser, i form af konfrontationer med den samfundsmæssige virkelighed, vil derfor fortsætte med at opstå og give drengene frustrationer, som kan føre til aggressioner og vold.”

Apropos.

 • 24/2-08 Ulla Nørtoft Thomsen – Opdragelse.
 • “Ideen om, at de muslimske forældre ikke kan styre deres børn, falder til jorden i det øjeblik, man indser, at der jo er fuld kontrol over pigerne.”

  Oploadet Kl. 18:15 af Kim Møller — Direkte link46 kommentarer

  The URI to TrackBack this entry is: http://www.uriasposten.net/archives/5544/trackback

  46 Comments »

  1. Ikke så meget debat om hvem og hvad og hvorfor.

   UD skal de, ud. Helt hjem til deres elskede sandlande hvor koranen er i højsædet!
   Op i et gammelt fly og ned med dem. Vil landet ikke tage imod dem, kan de rådne op i flyskroget. Piloterne flyves naturligvis hjem i et lille 4-sædet fly.

   Kommentar by Dansk Realist — 3. marts 2008 @ 18:20

  2. God kronik. Den skulle Tøgers vælgersegment have tæsket ned i halsen. så tak for den

   Kommentar by Lotte — 3. marts 2008 @ 19:25

  3. Fantastisk at forskere kan finde ud af hvad vi andre har vidst længe.

   For mit vedkommende fra ca år 2000 fra et kursus om jobskifte hvor der var en håndfuld indvandrere med. Ikke noget jeg ved fra forskning eller dybsindige analyser, men simpelthen fordi de unge mænd selv fortalte om deres tilværelse og barndom.
   De havde selv indset det uheldige i den forkælelse de som drenge havde været udsat for, så det var lige før at de som unge ingeniører havde problemer når de kom væk hjemmefra så mor ikke længere kunne give dem tøj på om morgenen!

   Det kan man more sig over, men det virker så indlysende at det kommer som lidt af et chok for mig, at det skulle være noget man behøvede at skrive artikler om her i 2008!

   Kommentar by Jens Hansen — 3. marts 2008 @ 19:53

  4. Håber rigtig mange får læst den kronik .

   Specielt håber jeg rette myndigheder, samt pædagoger/lærerer, vil tage mod til sig og rimeligt hurtigt få skabt retningslinier for en anden pædagogik .

   For tid tilbage skrev jeg, at det der er brug for er realitets-og konsekvenspædagogik.

   For folk med relevante behandler-uddannelser i bagagen, tillige med en smule viden om islamiske opdragelsesmetoder, har længe været klar over, at den pædagogik der fungere i forbindelse Danske børn ikke fungerer, når det drejer sig om muslimske drenge.

   Kommentar by Vivi Andersen — 3. marts 2008 @ 19:56

  5. Nu er det jo så moderne blandt politisk korrekte (i mangel af argumenter) at råbe “Hitler” efter alle, der prøver at få en saglig og fordomsfri debat. Så det er jo ironisk, at disse 2.-3.-generationskriminelle netop er “mini-Adolf’er”. Den dysfunktionelle familiebaggrund (og i øvrigt en genetisk svaghed pga. indavl) er den samme, og resultatet er også det samme: Stærk adfærdsforstyrrede narcissistiske psykopater.

   Vi kan jo også omvendt se, hvor nemt disse oppustede monstre knækker, når der er nogen, der sætter hårdt mod hårdt. Desværre gejler Per bin-Larsen og konsorter dem jo bare op, idet psykopaten opfatter imødekommenhed og “venden-den-anden-kind-til” som svaghed, der blot motiverer dem til mere vold og terrorisme…

   I øvrigt er de jo i gang med at lave en opdateret version af klassikeren “The Boys from Brazil”. Skulle få premiere i år eller starten af 2009.

   http://www.imdb.com/title/tt0077269/usercomments?start=0

   Kommentar by Nicolai (slamofob) — 3. marts 2008 @ 21:03

  6. Ja ja, vi nærmer os kernen af problemet; nu er der ovenikøbet nogle få der tør sige det højt. Man bliver sgu helt optimistisk på sådan en grå mandag; selv om optimismen sikkert ikke er særlig berettiget.

   Kommentar by Hugin — 3. marts 2008 @ 21:07

  7. Ha! Selv blinde høns kan finde korn.

   For mig at se er en af de helt grundlæggende problemer med de akademiske institutioner at de er: UAKADEMISKE

   At forskerne først fanger problemerne nu, efter at alle med øjne og ører har forstået det, det understreger at de fleste forskere slet ikke ved hvad forskning er.

   At forske, er at søge sandheden – og det har de moderne “forskere” tydeligevis ikke forstået.

   Det er en YNK!

   Kommentar by Ygdrasil — 3. marts 2008 @ 21:18

  8. Ting som man egentlig har vidst, men som man bare åbenbart har brug for at få sat ord på. Fremragende artikel, der virkelig formår at sætte ord på virkeligheden:

   “Drengene kan ikke magte at tabe, de bliver urimelige, rasende og mener sig i deres surhed berettigede til at blæse på alle aftaler. Og de kan slet ikke holde ud at tabe til etniske danskere, altså ikke-muslimer.”

   “for sådan som deres social karakter er konstrueret til at være, kan de ikke tåle at blive grinet ad når de falder – af det modsatte køn og af “dem”…”

   “Der er tværtimod tale om, at hvis børn og unge får opbygget et kunstigt opblæst, urealistisk selvværd, så kan de blive destruktive og voldelige, når det høje “selvværd” frustreres i mødet med virkeligheden.”

   “… den allerede skildrede traditionelle opdragelsespraksis overfor muslimske drenge er en væsentlig årsag som et stykke “displaced culture”, som ikke fungerer dér, hvor holdningen eller handlingen nu udfoldes…”

   Det er så præcist og rammende. Videre kan jeg tilføje, at der fra min søster, der arbejder i en børnehave, er der en del historier om hvordan de små prinser fører sig frem og slår og tryner de andre danske børn. Når et dansk barn bliver irettesat, så retter det sig normalt ind. Men ikke de muslimske drenge, de bliver ved igen og igen, og min søster kan fortælle, at de ansatte ofte sidder med en følelse af, at de bliver modarbejdet af forældrene, der opdrager deres børn til gøre livet svært for de pædagogerne. Også med de muslimske ansatte er der en del problemer, men det er en anden diskussion…

   That’s life!

   Kommentar by deen — 3. marts 2008 @ 21:25

  9. 4.Nicolai

   Prøv så lige at lægge mærke til en højtuddannet muslim som Tariq Ramadan.

   Når han bliver bliver stillet overfor en debatør, der ikke har tænkt sig at behandle ham kongeligt, men som forholder sig til den virkelige verden, så bliver Ramadan til en fornærmet og stødt muslim, der udtrykker sin krænkethed .

   I forbindelse med det interview Martin Krasnik fik med ham skete dette naturligvis også.

   Jeg kan ikke lade være med at tænke på, at uanset hvor godt uddannede og hvor længe diverse muslimer har opholdt sig i Vesten, så bor de her, men de ER her ikke.

   Og de har heller ikke tænkt sig at BLIVE Vesterlændinge .

   De er, som det også er beskrevet i kroniken, af den opfattelse, at de alene fordi de er fødte som muslimer er de alle andre kulturer overlegne.

   Hvis der skal ske en ændring nogen steder for at vi, de Vantro og muslimer kan leve indenfor samme lands, områdes grænser, så er det de Vantro der skal rette ind .

   Per Stig Møller og andre med ham kan godt glemme alt om veje og metoder til et godt fællesskab – for det kommer aldrig.

   Fatter ganske enkelt ikke hvorfor folk som han ikke læser hvad der foreligger af materialer om målet Islams Rettroende har – og hvordan de i fuld firespring, og i fred og ro for de Vestlige myndigheders indblanding er nået temmelig langt med deres forehavende.

   De har altså også haft fra engang i 50 érne og til nu uden man har løftet en finger imod dem .

   De generationer der er på vej i sporet efter dem, Storebrødrerne, vi p.t. har bøvl med er i antal ca. 3 gange så mange .

   Adskiller de sig mon fra Storebrødrerne i adfærd – temmelig sikkert ikke det mindste.

   Med de erfaringer vi efterhånden er kommet i besiddelse af tegner der sig en billede af en fremtid, hvor kampen for retten til at leve i fred i eget land, på egen kulturs betingelser, bliver nødvendig.

   Kommentar by Vivi Andersen — 3. marts 2008 @ 22:04

  10. -> 7. Vivi Andersen:
   Undskyld, men jeg er altså ved at få kvalme bare du nævner Per Stig Møller:
   Skvadderhovedet, der ikke kunne hjælpe de danske turister efter tsunamien i Thailand, men som sagtens kunne skaffe fly til at hjælpe 6000 exodanskere hjem fra Hizbollahland da Israel gik til modangreb!

   Kommentar by Jens Hansen — 3. marts 2008 @ 22:39

  11. Lad os da håbe, at forskerne snart tør løfte blikket fra bøgerne, se ud af vinduet og opdage at verden er på vej mod rod og kaos.

   Kommentar by Menig 442 — 3. marts 2008 @ 23:21

  12. De 6000 exodanskere, også kendt som flygtningene, der holdt ferie i landet de var flygtet fra? Som forlangte hjemrejse på statens regning, hvorefter kommunerne ikke måtte tjekke om de befandt sig ulovligt i landet og havde snydt systemet? Som 2-3 måneder efter forlangte penge tilbage fra rejseselskaberne, og fik dem, efter det var kommet dem for øre, at de var i deres gode ret til det?

   Kommentar by deen — 4. marts 2008 @ 00:04

  13. Selvfølgelig har de muslimske drengebørn da et problem, en forkvarklet opdragelse, en skrækkelig pædofet muuuhammed der skal efterleves! og som ikke må kritiseres, uagtet hvor tåbeligt pædofetens opførsel var. Det griner vi vantro jo af og dermed også af muslim-drengebørnene.
   Efter mere end 30 år med muslimer i landet , hvor mange ægteskaber mellem muslim og vantro ser vi?
   Jeg personlig fravælger straks en mand, hvis han betegner sig som muslim, og han får grunden af vide med det samme, og den er, vi har ikke samme værdigrundlag og jeg anser pædofeten som falsk og forøvrigt er jeg Ateist. Et sådan samliv/ægteskab, vil være urealistisk at gennemfører.
   Ligeledes er vi mange fornuft-væsner! der ser den hjernevaskende idelogi islam for farlig og intolerant og kvindeundertrykkende, og derfor opdrager vores børn til at undgå de problemfyldte sekter og deres medlemmer, som islam (især pigebørn bør undgå den modbydelige kvindeundertrykkende idelogi islam), jehovas vidner, sceintolegi, satanister osv
   Overnævnte sekter , idelogier kan ikke være moderate.Som Erdogan siger “islam er islam” og jehovas vidner er jehovas vidner osv.. for enten er du med, ellers er du enten “forfulgt” (Ali Hirsi og andre) eller også er du udstødt (jehovas vidners straf)
   Dette ved mange oplyste forældre, og derfor advares vores børn mod disse hjernevasker sekter og idelogier, bare ikke alle indrømmer de advarer deres børn, for ikke i offentligheden at blive udråbt som intolerante eller det der er værre, men vi kender godt problemerne.
   Så hvis de utilpassede muslim-drengebørn vil “have” vores piger! bliver DE nødt til at forkaste deres pædofet og hans syn på kvinder! for VI kvinder vil ikke have muuuhammed eller hans tilhængere.
   Vi går ikke tilbage i tiden, NEJ, glem det!
   Frie kvinder vil have frie mænd, ikke underkastelses mandslinge der tilbeder en gal pædofet stodder.
   Hvis diverse skvat mænd og nogle dhimmi-kvinder, tror de kan “tilpasse” samlivet! mellem islam og vantro, på bekostning af kvinderne og deres rettigheder og frihed og afgive “lidt” ytringsfrihed for lidt “fred i vores tid” GLEM DET!
   Der er og bliver de forkvaklede opdragede drengebørn, der må indordne sig, ellers er deres fremtid “ad helvede til”….

   Kommentar by li — 4. marts 2008 @ 01:57

  14. Apropos Erdogan. Der findes et noget underkendt citat af gans forgænger, Atatürk, jeg ved ikke om det er alkoholisk klarsyn, for han døde såvidt jeg husker tidligt af druk:

   “Islam, diese absurde Theologie eines unmoralischen Beduinen, ist eine verwesende Leiche, die unser Leben vergiftet…”

   – zitiert in “Von Allah zum Terror?” von Hans-Peter Raddatz,
   http://de.wikiquote.org/wiki/Atat%C3%BCrk

   Kommentar by Steen — 4. marts 2008 @ 06:29

  15. God artikel.
   Men kunne det samme ikke siges om vore egne rødder fra Ungdomshuset?
   Narcissister, et kunstigt opblæst, urealistisk selvværd skabt af deres forkælede, selvhadende, destruktive forældrers kritiske holdninger til det “kapitalistiske” samfund, deres flugt fra ansvar for egne handlinger ud i selvrealisations glade drukkenskab.
   Her også iberegnet de mange evigt tømmermændsbefængte skolelærer og pædagoger de unge møder hver dag – og så kan sådan nogen ikke en gang fyres.

   Hver dag slæber de “hårdtarbejdende” kassevis af bajere og rødvin hjem til det uudholdelige liv, som slet ikke er som Villy Løwn har lovet dem og slet ikke som de siger i reklamer.

   For dem hedder religionen ikke islam men socialisme.
   Hvor er det lige forskellen er? Bortset fra at muslimer ikke drikker. Var det ikke en ide om man også her satte hårdt imod hårdt og hjalp de vildfarne unger og deres forældrer med at finde ud af det mest elementære her i livet – at man må yde for at kunne nyde og man ikke får respekt og anerkendelse ved at ødelægge andres ejendom eller flygte fra sit ansvar – at man ikke bliver lykkeligere og automatisk til “noget særligt” ved at leve i et parallelsamfund(Christiania, Thylejren, Ungdomshuset, Gellerup, Voldsmose, Gazastriben o.s.v.o.s.v.), men af andre blot bliver betragtet som et kostbart, besværligt fjols.

   Er ham Muuuhammed mere tåbelig end ham Marx? Eller mere end den fortyndede udgave af dem begge: Ritt Bjerregård?

   Kommentar by Bodil — 4. marts 2008 @ 07:50

  16. @ Steen – herligt citat.

   @ Vivi Andersen
   “Hvis der skal ske en ændring nogen steder for at vi, de Vantro og muslimer kan leve indenfor samme lands, områdes grænser, så er det de Vantro der skal rette ind.”

   Det ville så fald blive første gang i historien , at det er sket.

   I øvrigt kan jeg efter mange års arbejde med “problembørnene” fuldt og helt tilslutte mig den fremragende kroniks synspunkter.

   Kommentar by Als — 4. marts 2008 @ 08:22

  17. #15 Bodil
   Enig (hvis vi husker på at ikke alle de voldelige var fra ungdomshuset, og at ikke alle fra ungdomshuset er voldelige).

   Af og til taber man. Hvis man ikke lærer at håndtere det som lille…

   Kommentar by Ole — 4. marts 2008 @ 09:18

  18. Hej alle sammen, så længe Pia ikke har 90 mandater kan i proppe alle de rapporter op i udstødningsrøret var det ikke Eva(pol pot)Smith der i sin rapport kom frem til at der kun var 100 rigtige kriminelle kulturberigelser.?

   Kommentar by Fritz — 4. marts 2008 @ 09:28

  19. Der er en artikel over samme emne i DF´s folkeblad s.8, endvidere en artikel om Kim Møllers bog s.26 + mange andre aktuelle emner der bør læses.

   http://www.danskfolkeparti.dk/pictures_org/64471_DF_1_2008_lav.pdf

   Kommentar by von Brockenberg — 4. marts 2008 @ 10:01

  20. @ Ole
   “at ikke alle de voldelige var fra ungdomshuset, og at ikke alle fra ungdomshuset er voldelige).”

   Nej – vi husker da alle sammen at Ungdomshuset havde hidkaldt rødfascistiske voldspsykopater fra hele Europa.
   Men tak til dig, fordi du igen gjorde os opmærksomme på det.

   Kommentar by Als — 4. marts 2008 @ 10:21

  21. @9

   “Med de erfaringer vi efterhånden er kommet i besiddelse af tegner der sig en billede af en fremtid, hvor kampen for retten til at leve i fred i eget land, på egen kulturs betingelser, bliver nødvendig.”

   Nogenlunde hvad Falkeöje har sagt i lang tid. Og hvad Glistrup sagde i sin tid….

   Og til Bodil: Nej der er vel ikke den store forskel på Undgomsfacisterne og muslimske drenge, bortset fra at der er så uhyggeligt mange at sidstenävnte…og det er hele problemet. Et par hundrede kan man klare, men 500 millioner, det er en anden sag.
   Det ender med store blodsudgydelser medmindre vi retter ind og lader os gå til grunde.

   Kommentar by Anne Marie Buch — 4. marts 2008 @ 11:12

  22. Prøv dette link om Erz & Sharaf ( 3. afsnit ).

   http://www.mortend.dk/Arkiv/April_2006/april_2006.html

   Der er tale om henholdsvis kvindelige og mandlige æreskodeks.

   Indlægget slutter med dette citat:

   “Ved umotiverede overfald på fremmede kan man styrke sit SHARAF.

   Man får respekt fra sin gruppe, hvilket måske kan kompenserer for en måske lidt trist hverdag. Ens personlige SHARAF stiger, for hver person man sender på hospitalet.

   Spørgsmålet for integrationen i Danmark er ret klart.

   Hvorledes forholder vi os til klantraditioner fra den arabiske halvø fra midten af 700 tallet ? “

   Kommentar by Morten Dreyer — 4. marts 2008 @ 11:54

  23. Jeg husker taberne fra min ungdom for 50 år siden.

   Når vinduerne i skolen blev smadret, vidste både skolen og politiet, hvor man skulle søge. Hos dem der oplevede skolen som en anstalt for nederlag. Skolen gjorde dem til tabere.

   Senere i livet blev et mindretal af taberne dybt kriminelle. En enkelt af dem jeg husker, blev morder. Men når der ses bort fra disse meget få undtagelser, så klarede samfundet problemet let og elegant. Hvordan? Selvfølgelig ved at gøre taberne til vindere. Ved at sørge for arbejde til dem. Ved at lade være med at give dem mulighed for at leve uden arbejde. Samtidig blev de integreret i resten af samfundet.

   Nu om dage er der desværre ikke skyggen af mulighed for, at Danmark vil gribe til så drastiske midler til integration. Det kunne jo gå ud over etniske danskere, der også ville blive tvunget til noget fornuftigt at tage sig til. Hertil kommer desværre, at de fremmede tabere har et fællesskab i hudfarve og religion.

   Vi kan med andre ord ævle om problemerne i det uendelige. Vi ønsker under alle forhold ikke at løse dem.

   Mvh. Børge.

   Kommentar by Børge — 4. marts 2008 @ 12:42

  24. @ Børge
   Jeg har indtryk af, at du hele vejen har støttet dem, der har skabt problemerne.
   Så løs dog de problemer selv.
   Havde du tænkt dig at jeg / vi, der hele vejen har advaret og protesteret, skal rydde op efter dig / jer?

   Kommentar by Als — 4. marts 2008 @ 13:10

  25. @Als

   Havde du tænkt dig at jeg / vi, der hele vejen har advaret og protesteret, skal rydde op efter dig / jer?

   Det er jo også dit land, ikke? Det er sgu bedre at hjælpe med oprydningen end at sætte sig ned og surmule over de andres dumhed. Så er man ikke et hak bedre selv.

   Kommentar by Rettentilselvforsvar — 4. marts 2008 @ 13:20

  26. @ 25 –
   Ja – principielt har du ret. Men det er hård kost, først i 25 år at skulle finde sig i et bestemt segments råberi om racist, svinehund, ikke stueren o.s.v. – mod dem der advarede om ”brandfaren”, og så når huset brænder, står de samme – åh, så gode mennesker, og råber KOM OG HJÆLP..
   Det bliver man ikke positiv af, kan jeg oplyse.

   Kommentar by Als — 4. marts 2008 @ 13:31

  27. @ Als

   Dit indtryk er helt og aldeles ved siden af. Jeg forstår slet ikke din kommentar. Intet menneske har sagt mere imod i alle år end jeg. Siden 73.

   Jeg har stemt på Glistrup og DF da muligheden opstod. Jeg er medlem af DDF, DF og Siad. Når som helst jeg har kunnet sige tosser imod, har jeg gjort det.

   Nej – hold venligst mig uden for. Jeg har hverken lod eller del i Danmarks endeligt. Jeg ønsker kun en anstændig løsning på problemerne.

   Mvh. Børge.

   Kommentar by Børge — 4. marts 2008 @ 13:47

  28. @ Børge
   Undskyld her fra. Beklager at jeg har misforstået dig.

   Kommentar by Als — 4. marts 2008 @ 14:15

  29. @ Als.

   Alt forladt. Vi kan alle have lidt travlt :-)

   Mvh. Børge.

   Kommentar by Børge — 4. marts 2008 @ 15:43

  30. Henrik Dam Kristensen har lige fortalt, at balladen med de muslimske drenge er forårsaget af regeringen, fordi denne ikke har arbjedet for at integrere disse i samfundet.

   Årsagen til den elendig integration lægges ud på omverdenen.

   Det er ufatteligt man bliver ved med det, men så længe man ikke har fattet hvad substansen i Islam består af vil vi skulle høre noget sådant.

   Henrik Dam Kristensen burde se at få læst om Islam, om mål og midler indenfor denne ideologi.

   For så vil han fatte at integration og da slet ikke assimillation, i de Vestlige samfund ikke er på tapetet .

   Kommentar by Vivi Andersen — 4. marts 2008 @ 18:00

  31. Ja de kære muslimer vil være noget særligt—-
   OG det er de også…De er perkere og de bliver ALDRIG en del af Danmark. om der så går 20 generationer, så bliver de aldrig en del af Danmark, med de rette danske værdier.
   De forbliver menneskeligt affald!

   Kommentar by Onion — 4. marts 2008 @ 18:28

  32. Økonomiske flygtninge, som udgør ca 98% af alle “flygtninge”, skal ikke integreres. De skal derimod fragtes ud af landet, så hurtigt det kan lade sig gøre.

   Kommentar by Poul — 4. marts 2008 @ 21:58

  33. #15 “Men kunne det samme ikke siges om vore egne rødder fra Ungdomshuset?
   Narcissister, et kunstigt opblæst, urealistisk selvværd skabt af deres forkælede, selvhadende, destruktive forældrers kritiske holdninger til det “kapitalistiske” samfund.”

   Ja, der er mange fællestræk……men på ét afgørende punkt adskiller Ungdomshusfascisterne sig fra muslimske drenge/mænd: Så vidt vides er ungdomshusfascisterne ikke fra barnsben blevet programmeret til at tro at de virkelig er alle andre mennesker overlegne blot fordi de er hankøn og muslimer. Ungdomshusfascisterne har ikke det samme ’supremacy’ kompleks, deres navlebeskuende krævementalitet til trods.

   Kommentar by Hugin — 4. marts 2008 @ 22:35

  34. Jeg har en forestilling om, at udsagnene i kronikken mest dækker over folk fra mellemøsten snarere end muslimer. Mon det også gælder de sorte muslimer i Darfur, der bliver slået ihjel af deres arabiske trosfæller?

   Religion og kultur er sammenvævet, men jeg synes beskrivelsen knytter sig mere til mellemøsten (undtagen Israel).

   Hvad med de muslimer, der integrerer sig fint i USA?

   Et andet spørgsmål melder sig: med indsigten fra kronikken i baghovedet, hvad gør vi for at ændre på sagen?

   Kommentar by Ole — 4. marts 2008 @ 22:40

  35. 34
   Den myte om amerikanske muslimer, er den ikke lidt slidt????
   Nation of islam har altid været voldlig, selv deres egen “profet” nakkede de, da han snakkede fred og sameksistens (se malcom X for den lette udgave, eller læs om nation of islam).

   De muslimer der kommer til USA, går i mosker hvor største delen er støtte af petrodollars, og i USA er “tonen” snart som i DK før DF kom til, man snakker ikke om muslimerne, selvom der er rigeligt at snakke om. Så i USA er man ikke bedre til at integrere, man lever ikke sammen i fred og mange amerikanere er faktisk på linje med os, de vil også stoppe den uhæmmede tilvandring til landet, både fra mexico og muslimistan.

   Kommentar by Broholm (ordblind) — 5. marts 2008 @ 00:49

  36. Faldt lige over et par morsomme kommentarer af Ritt Bjerregaard i JP, http://www.jp.dk/indland/kbh/article1286983.ece , bl. a. denne:

   “Skal vi til at kriminalisere børn? Selvom der er nogle unge under femten, der er kriminelle, er det muligt at håndtere disse unge på en mere begavet måde. Det er kun bananrepublikker, der sender børn i fængsel,” (kommentar til DFs forslag om at sænke den kriminelle lavalder).

   Glædeligt at det er muligt at håndtere disse unge på en mere begavet måde. Og måden er … (Ritt, jeg holder vejret, kom bare med det, jeg er klar til at notere …)

   Ritt er iøvrigt også imod vandkanoner fordi det er “udansk” – jammen, Ritt dog, her gik man og troede at kulturberigelse var lige dit nummer …

   Kommentar by monse — 5. marts 2008 @ 03:27

  37. 34.Ole

   Mellemøst-muslimerne er nok mere fremme i forreste række, men muslimer fra andre lande ligger pænt i Palæstinensernes kølvand.

   Angående muslimer i de Amerikanske delstater – så har disse de samme mål som dem i Europa, nemlig Kalifatet og Shariaen.

   Forskellene ligger i, at der, så vidt jeg er orienteret, endnu ikke har været ballader, som dem Europa har oplevet.

   Men muslimerne i USA arbejder temmelig ihærdigt for deres projekt bl.a. ved at danne foreninger en masse som udadtil mod omverdenen giver et billede, som ved nærmere eftersyn ikke viser nogen som helst sammenhæng med hvad der rent faktisk er hensigten.

   INGEN lande i Vesten, der har modtaget indvandrerer fra Arabisk/Islamiske lande, er undtaget den Islamiske agenda og ingen af disse lande er undtaget, fra islamisk side, at blive betegnet som værende en del af den Islamiske Umma´s retmæssige ejendom.

   Det hænger sikkert sammen med, at det ikke drejer sig om nogle tusinde muslimer men langt, langt større antal, nemlig op i x-natla millioner.

   Jo, Ole, Amerikanerne har fået deres indenlandske, Islamiske problemer !

   Kommentar by Vivi Andersen — 5. marts 2008 @ 12:06

  38. PS.

   De samme “store” religøst/politiske ledere i den Islamiske verden som vi kan opleve her i Europa, f.eks. en Qaradawi, tager sig også af USA-ummaen .

   De islamiske strategier, der er lagt for Islamisk fremgang i og erobring af Europa, omfatter også alle øvrige Vestlige lande.

   Det vi, Vantro, skulle undersøge er, hvordan det lykkes så godt for dem.

   Forindbyrdes er de i strid – men så snart det gælder projektet Jihad mod Vestens lande kan de mønstre en nogenlunde fælles front.

   Kommentar by Vivi Andersen — 5. marts 2008 @ 12:19

  39. @34

   Det gälder ikke kun muslimer fra mellemösten. Der er også store problemer med pakistanere og somaliere. Det gälder jo også over hele Europa.
   Mere og mere peger i retning af at islam er det tilgrundliggende problem.

   Det eneste vi kan göre for at ändre situationen – og afvärge en värre situation – er at repatriere.

   1)Alle statsborgerskaber tildelt efter 1983 skal gennemgåes.

   2)Personer der aktivt har forsögt at underminere vores samfund, eller på anden måde skadet det, eller enkeltpersoner her i landet, skal have nullificeret deres statsborgerskab, idet man må antage at det er givet på falske forudsätninger.

   3)Det er iorden at diskriminere. At diskriminere betyder at skelne – vi skal fremover skelne imellem muslimske indvandrere og ikke-muslimske indvandere. Vores erfaringer tilsiger os at förstnävnte gruppe ikke bidrager positivt til vores samfund, og de bör derfor afvises ved gränsen.

   Synd for alle de demokratiske, hårdtarbejdende muslimer. Men vi kan jo altså ikke se forskel på dem, og indtil vi har fundet en bedre lösning, må vi lade tvivlen komme os til gode.

   Kommentar by Anne Marie Buch — 5. marts 2008 @ 12:25

  40. Meget apropos:

   http://yorkshireminer.blogspot.com/2007/04/it-is-not-very-often-that-i-agree-with.html

   Når de unge opbläste muslimske drenge ser sig om i verden ser de netop dette: Vi kan alt, de kan intet, absolut intet. Som han skriver: De kan ikke engang samle en motor, ikke et arabisk land….

   Og så bränder mindrevärdet og misundelsen i dem – og hvad er lettere end at skyde på omgivelserne? Godt sekunderet af MSM og landsforädderene på venstreflöjen.

   Og de tänker: “Det må väre nogle andres skyld”

   Men det er det ikke – de er dumme og dovne, og de gider ikke selv lave om på det. De drikker kaffe läser avisen, og tager sig ikke engang tid til at overveje hvorfor de ikke kan brödföde sig selv, og hvordan det skal gå dem når vi ikke gider det mere. De kommer til at dö af sult indtil de når et antal der kan brödfödes på nomadevis.

   Jeg håber vi til den tid er blevet så hårdför at vi slukker for fjernsynet når DR tuder over det.

   Kommentar by Anne Marie Buch — 5. marts 2008 @ 12:43

  41. -> Annemarie 39

   Det er det der hedder forsigtighedsprincippet, og som hele venstrefløjen, de kulturradikale og miljømafiane uden videre accepterer. I dette tilfælde vil de blive dybt forargede og fornærmede, og holde menneskerettigheder og internationale konventioner frem til offentlig beskuelse. Dog uden åbenbart selv at have læst dem, endsige forstået dem, og i det lønlige håb at det har vi andre heller ikke. Hvis konventione forhindrer os i aty sende terrorister tilbage, så skal de siges op.

   Showstopperne har været:

   1. De er stakkels flygtninge, vil du ikke hjælpe mennesker i nød?
   2. Du har et dårligt menneskesyn.
   3. Du er racist.
   4. Du stemmer på DF, og dermed også pumkt 1, 2 og 3.
   5. Du skal tænke på tonen.
   6. Du er nazist.
   7. Det forhindrer konventioner vi har underskrevet.

   Punkterne 1 – 6 virker ikke mere, nu skal vi bare have aflivet punkt 7.

   Kommentar by PeterK — 5. marts 2008 @ 12:44

  42. 34 Ole:
   “Religion og kultur er sammenvævet, men jeg synes beskrivelsen knytter sig mere til mellemøsten (undtagen Israel).

   Hvad med de muslimer, der integrerer sig fint i USA?”

   Den må du uddybe, USA lider ekstremt af PC. næst efter UK. vil jeg mene, samt alt hvad jeg læser om i USA (80% af min færden på nettet er fra USA) siger at det er i milimeter størelsen ang. den gode muslim, som i EU. alle holder mund, ingen står op.

   35 Broholm-37 Vivi:
   Kan kun være enig.

   Kommentar by Per N — 5. marts 2008 @ 13:04

  43. #42 Per N

   Jeg vil gerne uddybe det med USA.
   Jeg tænker på de oplysninger der var fremme om forskellen mellem somaliere som kom til Danmark, og dem der kom til USA. I USA fik de arbejde, i Danmark kom de på understøttelse og blev klientgjort i typisk socialdemokratisk stil.

   Dermed modsætningen til den argressive helteoffermentalitet vi ser i Danmark.

   Kommentar by Ole — 5. marts 2008 @ 13:32

  44. ->43

   Jo, somaliere får arbejde som taxachauffører i USA. Der har været adskillige skriverier om hvordan de nægter at køre med blinde passagerer med førerhund, med folk der medbringer alkohol, og hvordan de lægger beslag på toiletfaciliteter og kræver fodbade installeret. Se f. eks.:

   Minneapolis-St. Paul: Muslim cab drivers refusing people “suspected of carrying alcohol”
   http://www.jihadwatch.org/dhimmiwatch/archives/013158.php

   Raging Muslim Taxi Drivers in North American Cities
   http://pajamasmedia.com/xpress/phyllischesler/2008/02/04/raging_muslim_taxi_drivers_in.php

   Kommentar by Lars Findsen På Crack (islamofob) — 5. marts 2008 @ 14:15

  45. ->#41 PeterK

   “nu skal vi bare have aflivet punkt 7”

   Gid vi var nået så langt som til dette sidste ‘opgør’ med multikulturalismen. Så ville der virkelig have været ‘lys for enden tunnelen’. Men det er vi desværre ikke. Hvis du læser Tøger Seidenfadens leder leder idag i Politiken, og David Rehlings ditto i Information:

   http://blog.politiken.dk/lederpladsen/2008/03/05/brand-brand-naar-provokationer-overtager-debatten/#kommentarliste

   http://www.information.dk/155905

   Så vil du se, at magtfulde kredse i centrum-venstre stadig dogmatisk står nøjagtig på holdninger de gav udtryk for under Muhammed-‘krisen’ i vinteren 2006. De har ikke rykket sig en tomme, og skal via deres stærke position i MSM nok sørge for, at debatten stadig har dine punkter 1-6 som omdrejningspunkt. Der er desværre lang vej endnu før vi kommer til det helt nødvendige opgør med de konventioner, som truer ikke bare Danmarks nationale overlevelse, men hele Europas eksistens som et vestligt kontinent.

   Kommentar by JensH — 5. marts 2008 @ 15:20

  46. Jo, men skal man være lidt optimist, så kan man sammenligne med de nazister der kæmpede i Berlin maj 1945. Slaget var tabt, men de nægtede at se det i øjnene.
   Desværre tror jeg ikke multikulturisterne har tabt endnu, der foregår grimme ting på højt plan her i EU og i FN, og aviserne har censur på området.

   Kommentar by PeterK — 6. marts 2008 @ 08:47

  RSS feed for comments on this post.

  Leave a comment

  Line and paragraph breaks automatic, e-mail address never displayed, HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

   

  

   

  Vælg selv beløb  Blogs


  Meta
  RSS 2.0
  Comments RSS 2.0
  Valid XHTML
  WP


  MediaCreeper