6. april 2014

Arbejdssky Enheds-socialist kræver økonomisk lighed – Lars Tvede om det borgernære liberale Schweiz

For fire år siden hørte jeg Peter Andreas Ebbesen i P1 Formiddag. Her forklarede han med hård retorik, at han ikke var tilhænger af den ‘kristne arbejdsmoral’, og ligefrem betragtede arbejde som værende en forbandelse. Selvom han personligt ikke gider arbejde, er den tidligere Enhedslisten-politiker dog kompromisløs tilhænger af økonomisk lighed. Faktisk så meget, at han finder det nødvendige at true folk der ikke mener det samme.

(Peter Andreas Ebbesen på Facebook, 5. april 2014)

Herunder lidt fra en fremragende klumme af finansmanden Lars Tvede, der laver en direkte sammenligning mellem velfærdssocialistiske Danmark med det borgernære liberale Schweiz. Fra Berlingske – Sådan er Danmark – set fra Schweiz (23. marts 2014).

“Siden jeg var 16, har jeg boet 20 år i Danmark og 20 år i Schweiz, og landenes forskelle fascinerer mig. Befolkningerne i de to lande deler faktisk de samme centrale målsætninger:

1. Alle borgere skal have tryghed og frihed.
2. Alle skal have en fair chance, og de syge og svage skal hjælpes.
3. Man skal beskytte miljøet.
4. Man skal sikre økonomien for fremtidige generationer.

Så ja, ens mål, men når vi kommer til løsningerne, går de vidt forskellige veje.

Lad os starte med frihed. Her er de to lande ret ens bortset fra begrebet ‘økonomisk frihed’, hvor Schweiz ligger i spidsen… En anden forskel er personlig tryghed. Schweiz har ca. den halve berigelseskriminalitet af Danmark og tillige den halve voldskriminalitet, så man går mere trygt på gaden og sover mere trygt om natten.

Jobsikkerhed og arbejdsmarkedsregler er ret ens og ret effektive i begge lande, men arbejdsløsheden er altid lavest i Schweiz. …

Schweizerne har det halve sygefravær på arbejdspladserne og lever gennemsnitligt tre år længere end danskerne. Samlet koster sygehusvæsenet nogenlunde samme andel af BNP i de to lande, men schweizisk sygesikring er markant bedre end Dansk. Ventelister er nærmest ikke-eksisterende, akut syge afhentes ofte med helikopter, læger udleverer typisk medicin direkte i stedet for at udskrive recepter, og hospitaler føles under tiden som gode hoteller.

Schweizernes bedre helbred skyldes måske også, at de har en sjettedel af den danske tilbøjelighed til alkoholisme. Sammen med den lavere kriminalitet tyder det på bedre social sammenhængskraft og harmoni.

De schweiziske skoleelever scorer gennemsnitligt bedre i såvel læsning som matematik og videnskab i PISA-undersøgelsen end de danske. … på typiske velfærdsmålsætninger som personlig sikkerhed, job, lavindkomster, helbred og uddannelse ligger Schweiz bedst, og de afspejles også i, at schweizerne i 2013 lå på niendepladsen i det såkaldte Human Development Index, mens danskerne holdt plads 15.

[…]

Mange danskere undrer sig over Schweiz. Hvordan kan man have social harmoni, tryghed, sundhed, gode uddannelser og et rent miljø, hvis skatterne er minimale og staten halvt så stor som i Danmark? … I 2013 lå Schweiz på førstepladsen i Global Competitiveness Report, hvor Danmark var nummer ni. Schweiz var ligeledes nummer et på Global Innovation Index, der beregnes af bl.a. Cornell University og INSEAD. Her var Danmark igen nummer ni.

… den schweiziske stat er meget lille og kun har syv ministre, som mange schweizere ikke kan huske navnet på. … Langt det meste afgøres i kantonerne (gennemsnitsstørrelse 300.000 indbyggere) eller i nærsamfund inden for kantonerne (gennemsnitligt 2.800 indbyggere). Kantonerne har har eget politi, skolevæsen, sundhedsvæsen osv. De har også hvert deres skattesystem, som kan være endog meget forskellige. Nogle har arveskat, men andre ikke; nogle opkræver ejendomsskatter og andre ikke, en enkelt har helt flad skat, og selv bilafgifter afviger fra kanton til kanton, hvorfor de udsteder egne nummerplader.

Schweizerne hader topstyring og ekspertvælde og satser på nærdemokrati og folkevid. De har direkte demokrati, og mange offentligt garanterede ydelser leveres af private virksomheder i konkurrence – ikke mindst i sygesikring. Der er intens konkurrence mellem kantoner, nærsamfund og private leverandører af offentlige services. Det forklarer efter min mening ikke blot det forbløffende høje offentlige serviceniveau, men tillige de lige så forbløffende lave skatter.

Konkurrence gør nemlig underværker. Ligesom biler, øl og computere bliver bedre og billigere af konkurrence, sker det samme med offentlige ydelser.

[…]

Momsen er i Schweiz under en tredjedel af i Danmark, og i Schweiz betaler folk med mellemindkomster (ca. 700.000 kr. tilsammen typisk ca. 20-25 procent i indkomstskat, sygesikringsbidrag og socialbidrag. De højeste marginalskatter er i de fleste kantoner på ca. 30-35 procent og starter ved indkomster på ca. 7 mio. kr., men nogle steder er topskatten nede omkring 20 procent.

Selskabsskatter og udbytteskatter er også markant lavere i Schweiz, og der betales ingen skat på kapitalgevinster. I alpelandet koster strøm grundet lavere moms og afgifter ca. en tredjedel mindre end i Danmark, ligesom biler koster under det halve. I Schweiz skal man typisk kun tjene ca. en fjerdedel til en ottendedel af, hvad man skal tjene i Danmark, for at kunne købe den samme bil.

Set fra mit schweiziske perspektiv er Danmark et land med gode intentioner, men med betonagtige og irrationelle løsninger. Ja, tryghed, lige muligheder, værn om de svageste og bæredygtighed er fire rigtigt gode målsætninger. Men nej, monopolstat, centralisering, gældsætning og brandbeskatning er fire rigtigt dårlige løsninger. Den meget bedre løsningsmodel ser vi i Schweiz: 1. Decentralisering, 2. Private firmaer til at løse offentlige opgaver samt 3. Markant lavere skatter.”

Mere om talmaterialet på DKCH.info.

The URI to TrackBack this entry is: http://www.uriasposten.net/archives/55981/trackback

19 Comments »

 1. Fantastiske Schweiz overfor den socialistiske tragedie Danmark!
  Jeg tror schweizerne fuldt ud forstår, at det samfund har skabt, livskvaliteten, friheden og trygheden kun kan bevares, så længe de opretholder landets grænser, både de ydre og de indre, og deres misundelsesværdige selvbestemmelsesret.

  Kommentar by monse — 6. april 2014 @ 12:16

 2. UPS! “Fascist” betyder “freak” – og en “freak” er én, stenkasterne gerne må kaste sten på. Ligesom på SIAD!

  Ordet er blevet udtalt om Anders Samuelsen … Tag dig i agt, Anders!

  – – –

  Kommentar by Morten - - - — 6. april 2014 @ 12:21

 3. I øvrigt er Liberal Alliance ganske uinteressant, så længe partiet ikke opererer med en DANSK liberalisme som koncept. Men en “universel” løsning for “alle i en globaliseret verden”.

  Anders Samuelsen er en Peter Pan, og hans universelle liberalisme en Ønskeø.

  – – –

  Kommentar by Morten - - - — 6. april 2014 @ 12:25

 4. “den schweiziske stat er meget lille og kun har syv ministre, som mange schweizere ikke kan huske navnet på.”

  minder en om de 18 måneder, Belgien ikke havde nogen regering. ALT begyndte at gå bedre :-)

  Kommentar by Josef K — 6. april 2014 @ 12:40

 5. fy for helvede .. en totalitær og hadefuld betonkommunist .. gad nok vide hvor al deres had til kapitalismen og kristendommen kommer fra? Nogen der ved det?

  Kommentar by Hiawatha — 6. april 2014 @ 12:49

 6. smukt at kalde en facist mens man fremsætter dødstrusler, mon ikke hans verden bryder sammen den dag han finder ud af hvad en facist er, for hvordan skulle han kunne leve med viden om han selv er facist

  Kommentar by broholm (ordblind) — 6. april 2014 @ 13:29

 7. altså facist i den tolkning folk på den ekstreme venstrefløj kommer med, bare for at sikre at staklen ikke tror jeg mener han går ind for den klassiske italienske udgave.

  Kommentar by broholm (ordblind) — 6. april 2014 @ 13:35

 8. Lars Tvede er en interessant person. Jeg hørte et foredrag han holdt i CEPOS. Værd at lytte til. Linket er på Snaphanen. Og med fare for at gentage mig selv, vil jeg påpege at det eneste interessante ved socialister, er deres fuldstændige mangel på virkelighedsfornemmelse.

  Kommentar by Nielsen — 6. april 2014 @ 13:37

 9. Dødstrusler mod et folketingsmedlem og partileder.

  Hvorfor har politiet ikke været ude og hente Peter Andreas Ebbesen?

  Det er nok fordi politiet har travlt med at være i dialog med de unge muslimer om hvorvidt de skal overholde landets lovgivning eller ej!

  Derudover skal der jo også spises citronmåner, udstedes bøder til etniske Danskere for at køre uden cykellygte og endelig skal der være plads til sygemeldinger for platfødder opstået under afspadsering.

  Kommentar by Sigwar — 6. april 2014 @ 13:38

 10. #9 Sigwar.

  Alternativt kunne man jo sende det Svenske køllesvingende tv-ikon Robert Aschberg efter ham :)

  Kommentar by Santor — 6. april 2014 @ 14:21

 11. Schweiz er et dejligt land.

  Faktisk kan marginalskatten blive endnu lavere end de satser Lars Tvede omtaler. Dette kan f.eks. ske gennem ‘Forfait Fiscale’/’Lump-sum tax’/”Tax Deals’, hvor man ganske enkelt indgår en kontrakt med delstatsregeringen om at betale et fast årligt beløb i skat, beregnet udfra ens leveomkostninger (såvidt jeg husker beregnes det skattepligtigebeløb som syv (7) gange den beregnede lejeværdi af ens bolig f.eks. lejeværdien er kr. 500.000, dette ganges med syv, derfor er den skattepligtigeindkomst 3,5 mio., herefter betales almindelig skat af den beregnede indkomst på kr. 3,5 mio. – uanset om du tjener kr. 3 mio. eller kr. 500 mio. – Desto højere indkomst, desto lavere effektiv skatteprocent. Der er en række kantoner som har afskaffet dette system, f.eks. Zürich og Basel-Stadt, men det er stadigt tilgængeligt i andre kantoner.

  Der er naturligvis en række krav udover de ovenfor nævnte (herunder minimumssatser og krav om at man ikke må være almindelig arbejdstager i Schweiz) – men systemet er fantastisk! – Særligt fordi det tiltrækker uhyre velhavende udlændinge som bruger mange, mange penge i Schweiz og derigennem skaber mange nye arbejdspladser. Såfremt skatteyderens økonomiske vilkår ændre sig over tid, således at det vil blive mere attraktivt for denne at udtræde af sin skattekontrakt, så har skatteyderen den mulighed – til enhver tid! Denne (skatteyderen) kan blot ikke genindtræde i sin (tidligere) kontraktsskat.

  Dertil kommer en meget attraktiv lovgivning om selskabsbeskatning, som tiltrækker såvel store etablerede virksomheder som mindre vækstvirksomheder.

  Endeligt har Schweiz en våbenlov, som selv amerikanerne misunder…

  Som tidligere skrevet, Schweiz er et dejligt land.

  Kommentar by Polka Charlie — 6. april 2014 @ 14:37

 12. “.. (såvidt jeg husker beregnes det *skattepligtigebeløb…”

  skattepligtigebeløb = skattepligtigindkomst

  Kommentar by Polka Charlie — 6. april 2014 @ 14:45

 13. Det er også udmærket, problemet er bare at Dansk Folkepartis socialdemokratiske vedhæng, ikke kan se fornuften i at skabe de nødvendige forandringer i skattesystemet.

  Kommentar by Valdemar — 6. april 2014 @ 14:49

 14. Liberal Alliance med Anders Samuelsen er ligesom de kommunistiske socialister totalt overrumplet, der er ingen der har brug for dem i dagens politik, Dansk politik anno 2014 drejer sig om landets ve og vel uden skelen til EU, FN, og alle ligegyldige NGOere. Hr. Anders Samuelsen reagerer overhovedet ikke på offentlig overforbrug eller overbelægningen i Danske fængsler af indvandrere med muslimsk overtro i bagagen, lad falde hvad der ikke kan stå.

  Kommentar by emmagad — 6. april 2014 @ 15:04

 15. LA er en døgnflue og parentes i dansk politik, så længe deres politik ikke kredser om det virkelig vigtige, der er langt vigtigere ting at gå op i end penge.

  Kommentar by LarsB — 6. april 2014 @ 15:27

 16. Der er mindst to tilgange til problematikken.

  Den ene er at tro på politikerne, ved Samuelsentyper kan forandre tilstanden mod forholdene i Alpelandet den anden selv at opbygge privatkapitalfinansierede foretagner der dækker langt størstedelen af behovet for drift af undervisningssektoren, sundhedssektoren og finansiering af det sociale system. Disse tre nævnte er de betydende udgiftsområder der med lokalt næsten 100% offentlig finansiering aktuelt koster såvel borger som nation forskellem mellem “vi klarer os”-Danmark, til “det går godt”-Alpeland. .

  Kommentar by Peter Buch — 6. april 2014 @ 15:31

 17. Det bekræfter bare endnu engang min teori om at jo længere ud på venstrefløjen man er, jo større er chancen for at man er også er psykisk syg.
  Og her mener jeg ikke “småting” som depressioner eller lign, men alvorlige vrangforestillinger, paranoia, osv.

  Og for at komme “venstrefløjen” i forkøbet, så ja, brevik var højreorienteret, men mentalt, indadtil, der er min påstand at der er LANGT flere “brevik”‘er på venstrefløjen som sidder og drømmer om at skade andre pga deres holdninger, og den bliver bekræftet stortset hver eneste gang de udtaler sig offentligt som her.
  Den yderste højrefløj er måske usympatisk, men den yderste venstrefløj er livsfarlig.

  Kommentar by Per — 6. april 2014 @ 16:44

 18. Jeg er også goddt og grundigt træt af politiet Sigwar. De har det nærmest som politikerne: Når de først har fået fodfæste, er deres fremtid sikret.

  Kommentar by Nielsen — 6. april 2014 @ 16:55

 19. @ 11 Polka Charlie
  Enig langt hen ad vejen!
  Schweiz største succes er at det er lykkedes dem at tiltrække udlændinge med mange penge, som ikke er nogen belastning for de offentlige kasser, tvært imod.
  Vores fej i Danmark er at vores forsørgelseskultur tiltrækker de præcis modsatte mennesker, nemlig fork som intet har at bidrage med, men kun er en belastning for offentlige kasser.
  Derimod har jeg aldrig forstået den begejstring for våbenbesidelse som mange højrefløjsdanskere besidder. Offeret for forbrydelser vil ofte være gamle fru Olsen, der bor alene og som selvom hun havde en pistol ikke ville kunne bruge den og slet ikke ville besidde den voldsparathed det ville kræve at bruge den. Hun vil efter alt sandsynlighed selv blive offer for den pistol røveren ville vriste ud af hendes hænder.

  Kommentar by Robert R — 6. april 2014 @ 22:33

RSS feed for comments on this post.

Leave a comment

Line and paragraph breaks automatic, e-mail address never displayed, HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

  

Vælg selv beløbBlogs


Meta
RSS 2.0
Comments RSS 2.0
Valid XHTML
WP


MediaCreeper