7. april 2008

Mrutyuanjai Mishra: “Politisk korrekthed kender næsten ingen grænser i Danmark.”

Fra dagens Berlingske Tidende. Mrutyuanjai Mishra i læserbrev.

Islam er problemet
Integrationskonsulent Manu Sareen skriver 16. marts i Berlingske Tidende, at æresdrab intet har med islam at gøre, men at æresdrab er et levn fra gamle patriarkalske samfund, som stadig praktiseres i visse landsbysamfund. Dette er et fantastisk eksempel på, hvor bange og eftergivende politikerne på venstrefløjen, især Det Radikale Venstre, er blevet for at gå imod politisk korrekthed. Begge Manu Sareens påstande er forkerte. Flere islamiske lande, blandt andre Pakistan, har lovgivning, der gør det muligt for æres-drabforbrydere at slippe for straf. I andre lande, eksempelvis i Iran, tildeles forældremyndigheden over børn i tilfælde af skilsmisse næsten automatisk faderen. Forhold som disse er medvirkende til, at mange, der vokser op i islamiske lande, ikke anser kvinder for havende samme værdi som mænd. Mig bekendt findes der ikke sådanne love i katolske eller hinduistiske lande, og derfor er det grotesk, at Manu Sareen sidestiller Italien, Island, Indien og Pakistan. Dernæst ved vi, at æresdrab i lige så høj grad finder sted i storbyer som i landsbyer. Der findes ingen dokumentation for, at folk holder op med at praktisere æresdrab, fordi de flytter fra landsbyer til storbyer.

Den pakistanske menneskerettighedsforkæmper og advokat, Asma Jehangir, udtalte i programmet HardTalk på BBC i 2006, at to kvinder hver dag bliver ofre for æresdrab i Pakistan, og ifølge Menneskerettighedsorganisationen Human Rights Watch udsættes ca. 80 procent af kvinderne i Pakistan for hustruvold. Årsagen til de mange æresdrab i Pakistan og blandt indvandrere med pakistansk baggrund skal findes i de kvindeundertrykkende love i hjemlandet, der i henhold til det islamiske kompromisprincip gør det muligt at begå æresdrab uden at blive straffet, såfremt gerningsmanden opnår tilgivelse fra offerets familie. Denne lovgivning har skabt basis for en kultur, hvor mænd kan slå deres kvinder ihjel uden at blive straffet. Asma Jehangir nævnte, at politiet i Pakistan stadig kan tvinge unge ægtefæller, der selv har valgt hinanden, til at skilles, hvis forældrene ikke accepterer deres valg. Det er altså stadig umuligt at blive gift uden forældrenes samtykke.

Politisk korrekthed kender næsten ingen grænser i Danmark. Den danske religionsforsker, Tim Jensen, har sagt, at islamisme ikke har noget med islam at gøre. Nu siger Manu Sareen, at æresdrab ikke har noget med islam at gøre. Hvad bliver det næste fra venstrefløjen? At bin Ladens trusler mod EU efter genoptrykningen af Muhammed-tegningerne heller ikke har noget med islam at gøre? En stor del af ansvaret for den udbredte politiske korrekthed hviler på menneskerettigheds-organisationerne herhjemme. De vil hellere tale om islamofobi end om problemerne med tvangsægteskaber. De vil hellere fokusere på enkelte udvisninger af udlændinge og ignorere, at der findes stater, som ikke en gang vil modtage deres egne statsborgere, og hvor udlændinge lever som slaver. Det er mangel på proportionssans. Hverken Amnesty International eller Institut for Menneskerettigheder protesterede, da drabsplanerne mod tegneren Kurt Westergaard blev afsløret, eller da medierne i den arabiske verden blev pålagt omfattende restriktioner fra Den Arabiske Liga. Generelt er kvinders stilling og andre minoriteters manglende rettigheder i islamiske lande sjældent på dagsordenen.

Den bangladeshiske læge og forfatter, Tasleema Nasrin, har netop været i Indien og skabte her mere opstandelse, end Salman Rushdie i sin tid gjorde. Islamiske fundamentalister truede med at brænde gader og stræder, hvis hun fik lov til at blive i landet. Fra indisk side blev der ikke sagt meget til støtte for Tasleema Nasrins kamp for ytringsfriheden. Tværtimod advarede den indiske informations- og medieminister hende mod at sige eller gøre noget, der kunne såre folks religiøse følelser. Det kan ikke undre, at Tasleema Nasrin er af den opfattelse, at venstrefløjsregeringen i Indien er ved at sælge ud af fundamentale rettigheder for at tækkes de muslimske vælgere. Tasleema Nasrins betragtninger passer også på situationen i Danmark. Venstrefløjens tomme retorik gør ingen gavn og er efter min mening et udtryk for intellektuel uhæderlighed. De taler mod bedre vidende. Det er min opfattelse, at vi befinder os midt i en værdikamp, hvor forsvaret for ytringsfriheden deler vandene.

The URI to TrackBack this entry is: http://www.uriasposten.net/archives/5677/trackback

12 Comments »

 1. Æresdrab Jordan: Drab på hustru 6 mdr.s fængsel – drab på søster 3 mdr.s fængsel.
  Fredens religion kunne vist gøre mere end de p.t. gør for at bekæmpe barbariet. Tænk hvis de gjorde lige så meget, som de præsterede forleden under Muhammed II krisen.
  http://www.earthtimes.org/articles/show/196745,two-men-get-six-three-months-in-jail-for-killing.html

  Kommentar by Als — 7. april 2008 @ 17:49

 2. Hele debatten om islam og terrorisme minder utrolig meget om debatten om Sovjet og socialisme i 70’erne. Hele tiden fik vi fra den selvfede venstrefløj at vide, at undertrykkelsen i Sovjet intet havde med socialisme at gøre. Det var bare russerne, der havde misforstået det hele. Vi blev alle klogere.

  Socialisme og demokrati kan ikke forenes.

  Islam og demokrati kan ikke forenes.

  Kommentar by Henrik — 7. april 2008 @ 19:02

 3. Mishra´s indlæg er rammer plet.

  Og det er godt også fordi han ikke kan beskyldes for at være en xenofob, racistisk, etnisk Dansker.

  Gid der var flere Danskere af anden etnisk oprindelse der ville tage fat sådan som Mishra gør det, for af een eller anden grund virker det som en lettelse.

  Kommentar by Vivi Andersen — 7. april 2008 @ 19:57

 4. Et flot læserbrev af Mrutyuanjai Mishra. ( Det var sikkert ikke blevet optaget på Politiken) Og det sætter – som hun påpeger – endnu engang focus på venstrefløjen herhjemme, der totalt har forladt kampem mod den grove politiske og kulturelle undertrykkelse af kvinder, der foregår rundt omkring i de musliske lande.

  Af en eller anden forvrænget ideologisk årsag, forsøger venstrefløjen at bortforklare de utallige overgreb mod kvinder. Forvrænget,! for hvilken begrundelse skulle der ellers findes i ideerne for ikke at angribe en undertrykkende og voldelig kultur.

  Fordi venstrefløjen mener, at den gerne vil beskytte de muslimske indvandrere i Danmark mod det, de kalder højrefløjen eller højrekstremisternes hetz, så får det da ikke denne kulturs kvindeundertrykkelse i verden til at forsvinde.

  I mange muslimske lande betragtes kvinder som andenrangs mennesker, og derfor hører drab og voldtægt til dagens kulturelle orden. Alene i Basra i Irak er 45 kvinder i en 8 md. periode fundet myrdet og smidt rundt omkring på marker og grøfter – mange var først voldtaget – med skilt om halsen, der påpegede, at de var æresløse. Kun i en by i Irak!

  Hvad der så foregår i de afrikanske og andre fattige og uoplyste muslimske lande kan man forestille sig. Ja man kan end ikke forstille sig det. Og når selv menneskerettigheds-organisationer som Amnesty International og Institut for Menneskerettigheder plus kvinderorganisationerne holder sig tilbage, så viser det blot, at frygten for at genere muslimer generelt har antaget en sådan karakter, at fænomenet bedst kan anskues som det, det er: En fortrængning af nogle sociale fænomener, der normalt skulle vække den moralske anstændighed og dermed sende en besked til den sunde fornuft.

  For det er trods alt en normalitet at blive forarget og vred, når man ser at der sker grove overgreb mod et andet menneske. Derfor er det moralske perspektiv vigtigt, for det er det, som burde vække os til dåd.

  Derfor er det vigigt, at påpege, at der er psykologiske årsager til, at nogle kedelige fænomener bliver bortforklaret. For det er jo tydeligt, at forsøg på at råbe venstrefløjen op til politisk kamp mod uhyrlighederne mod kvinder, preller af som vand på en gås. Det har vist sig at være politisk nytteløs, fordi de VIL ikke se. Og når folk ikke vil se, så må man gå til årsagerne. Og at gå til de inderste årsager betyder jo at henvende sig til videnskaben, fx de sociale videnskaber. Men det har hidtil vist sig også at være generelt nytteløst rent forskningsmæssigt.

  For det burde naturligvis være de sociale videnskaber, der først og fremmest indoperede det moralske problem som en selvstændig eksistensmodus. Men det sker ikke. Sociologiske fremstillinger om menneske og samfund klarer sig helt uden referencer til moralen. (Hvilket jo også er en af årsagerne til, at den akademiske verden sidder i deres rationelle elfenbenstårne og terroriserer sig frem til, hvad der er rigtigt og forkert).

  Jeg har i mine yngre dage en kort tid kommmet sammen med en muslimsk pige i Malaysia, så jeg ved af personlig deprimerende erfaring, hvor undertrykkende denne kultur er for menneskets inderste livsglæde. Piger vil danse, bære smykker og opføre sig, som alle andre kvindelige skabninger har opført sig siden stenalderen. Men det får de ikke lov til. Og det er forbrydelsen og umenneskeligheden.

  Så hvis en diskussion og en analyse af sociale og kulturelle forhold ser bort fra det moralske eksistentielle aspekt, så bliver alle spørgsmål om rigtigt og forkert eller godt og ondt jo blot synonym med social tilpasning og lydighed overfor gældende normer. Og det er jo det, man i næsten overvejende grad ser i den danske akademiske verden.

  Hvis man ikke i studiet af en kultur og traditon indrager det moralske aspekt, hvad i alverdens riger og lande kan man så komme frem til et ægte billede af virkeligheden.

  Men når man den akademiske verden heller ikke er interesseret, er det selvfølgelig fordi, man som kulturel videnskabs mand eller kvinde ville komme frem til nogle kedelige ukorrekte politiske afsløringer. Det er derfor mange såkaldte “akademiske eksperter” moralsk set befinder sig på den forkerte side af kridtstregen.

  Og her er venstrefløjen jo et prægtigt eksempel på, at ethvert menneskeligt ansvar er afhængig af det billede, man har af samfund og kultur. Og her falder jo diskussionen om forholdet mellem menneske -og samfundssyn jo ud af billedet.

  Det kunne selvfølgelig være, at venstrefløjen “elsker” deres muslimske medborgere for deres egen skyld, således at det er moralen, der er styrende for deres store sociale og politiske bekymringer. Men det stemmer jo ikke overens med deres ideologiske bortforklaringer om den islamiske grove undertrykkelse og overgreb på kvinder og deres politiske kamp mod højrefløjen, når denne angriber Islam for at producere forbrydere.

  Det hele er med andre ord et spørgsmål om ideologi. Kampen om at erobre og styre normerne og ideerne, så de passer til venstrefløjens verdensbillede. Og herunder ofres af politiske årsager så den menneskelighed og humanisme, de ellers til enhver tid er så glade for at forsvare. For det er trods alt umenneskeligt at undertrykke og myrde kvinder, fordi disse forbryder sig mod kultur og traditioner.

  Kommentar by kurt rosenstrøm — 8. april 2008 @ 01:33

 5. “Mrutyuanjai Mishra”! hm! er det en mand??

  Kommentar by kurt rosenstrøm — 8. april 2008 @ 01:35

 6. Der findes noget der hedder virkeligheden,og den vil venstrefløjen åbenbart ikke kendes ved.Om det skyldes ideologisk ønsketænkning,foragt for demokratiet,eller foragt for egne værdier,eller at venstreorienterede har en pagt med yderliggående religiøse islamister,det er svært at bedømme.

  Som Mrutyuanjai Mishra så klart udtrykker det (islam er problemet)Demokratiske love og shrialov,som står over demokratiske love,kan ikke forenes,hvis begge love skal respekteres efter pålydende.

  Det frie ord,skal frelse vores civilisation,men hvor i Vesten finder vi YTRIGFRIHEDENS FYRTÅRN i vore medier ??? Jeg føler,det vi ser i Danmark er SELVCENSURENS HØJBORGE,med en enorm berøringsangst over for virkeligheden,der hvor vores FRIHEDVÆRDIER er angrebet for ALVOR.

  Som Mishra så klart udtrykker det,ISLAM er KVINDEUNDERTRYKKENDE. Hvorfor er det måske muligt at forstå,ved at gå ind på http://www.fornyelsespartiet.dk og se under HÆREN ISLAM og det forklarer KLART,hvorfor islam skal bekæmpes ,på alle lovlige måder.

  Kommentar by poul leo nielsen — 8. april 2008 @ 04:35

 7. Jeg har tit undret mig over hvordan islamologer som Tim Jensen, Jørgen Bæk Simonsen, Michael Rothstein og så videre kan tro, at de blot kan leve i en akademisk osteklokke adskilt fra det virkelige liv??

  Er disser herrer da slet ikke klar over, at deres eget forræderi mod individets frihed, ikke kun vil få konsekvenser for samfundet, men så sandelig da også for dem SELV!

  Det er et farligt spil, de spiller.

  Kommentar by Mackety (Islamologifob) — 8. april 2008 @ 09:00

 8. 7.Mackety

  Om ikke andet, så må man bede disse folk reflektere over hvordan de mener deres egne børns, børnebørns osv. tilværelser vil forme sig i et samfund, hvor befolkningen tvinges til i det offentlige rum , mere og mere, at skulle tage hensyn til Islamiske religiøse dogmer, for det er jo slet, slet ikke Jødiske, Kristne, Hinduistiske, Buddhistiske osv. regler og love det drejer sig om, men udlukkende de Islamiske.

  Hvad der muligvis kan komme ud af dette kan vi erfare ved at kigge på de Arabisk/Islamiske lande.

  Men dette er måske at gå for vidt at bede om.

  Kommentar by Vivi Andersen — 8. april 2008 @ 12:18

 9. Vi har eksperter til at forklare de undrende tilskuer til muslimske uhyrligheder, at det hele beror på misforståelse af islam, fredens religion. I stedet for at lade denne “ekspertviden” komme muslimer til gode, så bliver den kun formidlet til beroligelse af vantro.

  Kommentar by Menig 442 — 8. april 2008 @ 13:02

 10. i danmark er det politisk korrekt at sige at islam er lig med nazisme. Så drop nu offermentaliteten.

  Kommentar by Allan — 9. april 2008 @ 15:22

 11. Ganske kort: Mishra, du har FULDSTÆNDIG RET, men du kommer INGEN vegne.
  Falskheden, løgnen og fordrejelsen har gode tider i Danmark. Derfor bliver du underkendt. *Patetisk

  Kommentar by ramses-2 — 10. april 2008 @ 18:14

 12. […] Der er uden tvivl mange problemer i den muslimske verden og mellem muslimer i Vesten. Der er uden tvivl begået forfærdelige handlinger i islams navn. Men det er ikke den islam, vi kalder vores, eller den islam, som størstedelen af verdens muslimer har antaget. Akmal Safwat Overlæge, medlem af bestyrelsen af Demokratiske Muslimer: Had-tale mod muslimer, Berlingske Tidende 17.4.2008 (ikke online) (svar til Mrutyuanjai Mishra: Islam er problemet) […]

  Pingback by Snaphanen » 30 års fængsel for terror i København - løslades fra Ørebro — 17. april 2008 @ 18:19

RSS feed for comments on this post.

Leave a comment

Line and paragraph breaks automatic, e-mail address never displayed, HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

  

Vælg selv beløbBlogs


Meta
RSS 2.0
Comments RSS 2.0
Valid XHTML
WP


MediaCreeper