19. april 2008

Seniorforsker Trine Flockhart: Europa blev demokratiseret takket været islam

Når multikulturen bliver en ideologi, forskere ser det som sin opgave at markedsføre, så må historien omskrives så nye danskere inkluderes historisk set. Uffe Østergaard var mig bekendt først, da han i 2002 opjusterede islams bidrag til den europæiske kulturhistorie, og konkluderede, at “islam “som religion og »kirke« må regnes med til den europæiske civilisation”. Historien er taknemmelig, men to dråber rødt farvestof i et glas vand, giver ikke smagen af dyr rødvin.

Forleden udgav DIIS-forsker Trine Flockhart et arbejdspapir, hvori hun blandt andet skrev…

“Similarly a closer inspection of the innovations usually attributed to the Italian Renaissance will reveal an Eastern or Islamic heritage suggesting that Renaissance ideas actually were diffused into Europe from the Islamic countries rather than being endogenous European ideas.” (s. 25)

 • DIIS – Flockhart, Trine – The Europeanization of Europe: The transfer of norms to Europe, in Europe and from Europe (39 s., pdf).
 • I en note til ovenstående citat henvises til George Saliba og John M. Hobson, der hver især har udgivet polemiske bøger i krydsfeltet mellem historisk forskning og politisk debat. Saliba er en af flere anti-israelske undervisere på Columbia University, og som sådan en gammel kending. En tidligere studerende giver denne beskrivelse…

  “… his “Islam & Western Science” class could be called “Why the West is Evil.” Another writes that his “Intro to Islamic Civilization” often serves as a forum to “rail against evil America.”

 • 5/11-06 Campuswatch – Poison Ivy [on Hamid Dabashi… George Saliba] (Columbia University).
 • 6/11-07 Daily Times – ‘All modern discoveries are by Muslim scientists’ (George Saliba).
 • Amazon – Hobson, John M.: The Eastern Origins of Western Civilisation (se anmeldelserne).
 • Det siger sig selv, at når en dansk forsker vil lægge navn til den slags videnskab, så fanger P1 det hurtigere end de fleste nå at kan stave til ‘kulturelt selvhad’, og derfor var Trine Flockhart gæst i seneste udgave af Europa lige nu. De starter med at fastslå at de europæiske værdier ikke er europæiske, men alt andet – herunder islamisk. Afslutningsvis pointeres det forkerte i at internationale organisationer som EU og NATO har demokratisk bias, og havde interviewet været ti minutter længere, så ville Trine Flockhart på Kirsten Larsens oplæg, formentligt kritisere Vesten for ikke at levere atomvåben til Iran.

  Transkription – højkoncentreret oikofobi.

  Kirsten Larsen, P1: Lad mig lige høre – demokratiet er det europæisk?

  Trine Flockhart, ph.d.: Det er der nok nogle – nej, det er det sådan set ikke. Vores ide om demokratiet, det liberale demokrati, det er selvfølgelig europæisk, men det at man har en styreform, hvor man er flere om at tage beslutningerne – man tager beslutningerne i fællesskab, og man står til regnskab overfor andre end dem der har taget beslutningerne, det er jo ikke udelukkende et europæisk fænomen. Så jeg vil ikke sige, at demokrati som sådan er en europæisk ide, men vi har taget det til os, som om det var vores ide, og vi er måske nok dem som er mest stolte af demokrati, og ser det som en del af vores identitet, som andre kulturer måske gør på samme måde.

  […]

  Kirsten Larsen: Det værdisæt vi hylder som europæiske – hvor har vi det fra?

  Trine Flockhart: Først må vi sige, hvad er det der er i demokrati, eller det værdisæt vi ser som europæiske – det er jo noget som har forandret sig, men i dag, har vi en ide om at europæiske ideer, det har noget med demokrati, ytringsfrihed, andre basale rettigheder, retssystem, markedsøkonomi, menneskerettigheder og sådan noget – det er nogle af de ideer vi anser for at være europæiske – en del af vores europæiske værdisæt. Og så kan man så sige – hvor har vi så dem fra? Der kan vi jo godt lide at præsentere det som om, at vi har dem fra os selv. At det er noget som er en del af vores kulturelle udvikling, af vores historie, og det har udviklet sig i en mere eller mindre naturlig eller lineær måde, og er nu nået til et mere udviklet stadie som er det vi bruger i dag. Men hvis man ser tilbage på historien, så ser man meget tidligt, at vi kan vi faktisk ikke rigtigt sige er tilfælde – det er en myte vi har bygget op om os selv, at vi har det her værdisæt… Vi har for eksempel været ret så gode til slavehandel, vi har været kolonister, vi har gjort mange forskellige ting som på ingen måde harmonerer med det vi kalder et europæisk værdisæt. Så vi har modtaget det ved at der har været en overførsel af ideer, fra forskellige steder i verden, og det har vi så taget til os, som om det var vores egen.

  […]

  Kirsten Larsen: Hvis vi nu hopper tilbage til 15-1600-tallet, hvor vi havde den italienske rænaissance og opdagelsen af den ny verden, søvejen til Indien, Vasco da Gama, så kan vi jo godt lide at se på os selv som – det skete der i hvert fald et hop fremad i vores udvikling. I det papir du har skrevet efter at have siddet og gravet lidt i europæiseringen af Europa, der har du fundet frem til, at det nok snarere er den italienske rænaissance der bygger på input fra Orienten og fra islam.

  Trine Flockhart: Ja, det er i hvert fald et jeg har fortolket mig frem til. Ikke gennem min egen historiske undersøgelse, må jeg skynde mig og sige – det kommer fra andre, det man vil kalde revisionistiske historikere. Men vores ide om rænaissancen, det er jo at der skete et eller andet i Italien på det tidspunkt som vi nu kalder Rænaissancen, hvor der blev udviklet nogle ideer og organisationsformer, som har været karakteriserende for udviklingen af Europa siden hen. Og der vil jeg måske sige, at det ikke er tilfældigt at Rænaissancen fandt sted i Italien, Nord-Italien, det er der hvor skibene fra Østen for eksempel lagde til havn, det er der hvor de mennesker, som havde været i kontakt med fremmede lande, fjerne steder i Østen og Orienten, at de kom til, og de havde nogle af de ideer med sig, fra Kina, fra Orienten og så videre. Det andet der ligger i det med Rænaissancen, det er at der er også nogle med at videnskaben kom frem i rænaissancens tid, og der er ideen, at det er noget videnskab, som havde været glemt, havde været opbevaret i islamiske skrifter siden det antikke Grækenland, og det kom så frem ved at videnskabelige mennesker ankom til rænaissancens Italien. Der er der nogen som foreslår at det ikke er de oprindelige græske tekster som blev bragt tilbage til Italien på det tidspunkt, men at der faktisk har været en hel del omregninger af de videnskabelige tekster af for eksempel islamiske lærde, og det er det som jeg bevæger mig lidt ind på i mit papir uden dog at gå i specifikke detaljer.

  Kirsten Larsen: – Og samtidig kom de sejlede i skibe, som var langt bedre end det vi kunne præstere, og havde forlængst fundet søvejen til Europa.

  Trine Flockhart: Vi siger jo til os selv, at det er os der fandt søvejen til Indien, at det var det Vasco de Gama gjorde i 1498. Der er der så nogen – eh, historiker, der hedder John Hobson, der siger jamen – det var ikke os der fandt søvejen til Indien, den havde sådan set været kendt af indiske navigatører, afrikanske navigatører i mange år, i lang tid. Men der havde ikke været nogen grund til at sejle hele vejen rundt om Afrika, fordi der var jo ikke noget at hente i Europa. Europæerne havde ikke noget at handle med, vi var ikke teknisk oppe på det niveau man havde i Kina og i Orienten. Så derfor var der ikke nogen, som gad sig til at sejle rundt om Afrika for at komme til Europa. Når det kommer til europæerne, så er det jo en helt anden sag, for der var østens rigdomme, som man kunne transportere tilbage til Europa. Det er det, som folk som Hobsons siger, det var det der var import af nye ideer, nye værdier ind i Europa, som fik et ekstra skub fremad efter at denne her søvej blev opdaget af europæerne.

  Kirsten Larsen: Men så kom vi igen. For vi opdagede også Amerika, og plyndrede Amerika for sølv og guld, for mennesker – og vi bedrev en heftig handel med opium, så på det tidspunkt grundlagde Europa faktisk sin styrke på grumme overgreb, menneskehandel og narkotika.

  Trine Flockhart: Ja (griner afvæbnende) – det der jo det jeg siger i det her paper. At det er jo den del af vores historie, som vi, meget sådan gelinde har glemt. At den udvikling som skete – det er fuldstændig umiskendelig at der skete en meget meget stor teknologisk udvikling i Europa omkring 1500-tallet, men om den udvikling kunne være fundet sted uden at vi havde haft indtægter fra sølvet fra Latinamerika, slavehandlen fra Afrika og opiumhandlen i Kina, det er jo det der betalte for at vi kunne tage alle de varer fra Kina og Orienten tilbage til Europa, ellers havde vi ikke haft noget at handle med. Så det finansierede simpelthen det europæiske fremspring – det teknologiske fremspring i Europa.

  Kirsten Larsen: – og så springer vi igen nogle århundreder frem til Oplysningstiden, hvor Europa grundlagde sin tolerante, ja – oplyste holdning – hvad siger du til den?

  Trine Flockhart: Der er måske to forskellige fortolkninger af Oplysningstiden, og den fortolkning som vi har af Oplysningstiden nu, er en fortolkning som egentligt er kommet til os via USA. Den fortolkning af Oplysningstiden, som vi har ageret på historisk vis, den har været en anden fortolkning, den har været den ide om Oplysningstiden der gik ud på at mennesket var rationelt, og at vi var gode til at rationalisere os frem til beslutninger. Men det der ligger i den fortolkning af Oplysningstiden, det er så også samtidig, at det er europæerne der har den der rationalitet, og at østens lande, de har ikke selvsamme rationalitet, de er barnlige, de kan kun udvikle sig i samarbejde med, eller under ledelse af de mere rationelle europæere, og det giver jo så et logisk argument, for at man godt kan tage til eksempel Indien og udøve kolonialisering – man gør de her indere end tjeneste, fordi de at de er barnlige, og de er uudviklede, og de har ikke samme rationelle tænkemåde som europæerne. Det er det man for eksempel finder i digtet White Man’s Burden af Richard Kipling – at det simpelthen er europæernes pligt, at hjælpe de mindre udviklede lande til at opnå et højnet udvikling af deres status og af deres udvikling, som svarer til det europæerne har. Selvom det aldrig nogensinde vil komme op på højde med europæernes, men det kan dog godt forbedres. Så det er sådan en racistisk ideologi som bliver retfærdiggjort gennem oplysningstidens skrifter.

  Kirsten Larsen: Så det er faktisk der vi grundlægger den fremtidige fascisme, nazisme, stalinisme og generelt overlegne race.

  Trine Flockhart: Ja, det kan man godt sige, Det er en ekstrem fortolkning af Oplysningstiden, men ikke desto mindre at man har denne videnskabeligt baseret rationalitet, og at nogle mennesker har den, og andre racer har den altså ikke.

  Kirsten Larsen: – og så skal vi faktisk frem til tiden efter første verdenskrig, før der for alvor bliver gjort op med det. Og de værder vi så får på det tidspunkt, det er sådan måske mere, det vi regner for europæiske ideer i dag – og dem får vi fra USA.

  Trine Flockhart: Ja – første verdenskrig, det er jo simpelthen symbolet på, at de ideer man havde fra Oplysningstiden om det rationelle menneske, jo simpelthen ikke var rationelt, hvis rationalisme kunne føre til de rædsler vi så i 1. Verdenskrig, jamen så var rationalismen ikke noget man burde højne på den måde, og det er sådan set det der kommer til udtryk i for eksempel surrealismen som kunstform. Men samtidig så kommer der en anden fortolkning af Oplysningstiden som jeg refererede til før, som havde mere med tolerance at gøre, og måske var mere en liberal fortolkning af Oplysningstiden, og det er den man havde i USA, og den kommer så tilbage til Europa gennem for eksempel præsident Wilson i fredsforhandlingerne efter 1. Verdenskrig, hvor Wilson jo kommer med de her berømte 14 punkter til hvordan et Europa efter 1. Verdenskrig skal udformes, og der bliver der lagt væk på netop de værdier som vi har taget til os som europæiske værdier, som for eksempel demokrati, åbne markeder og en international institutionalisering, og det er noget der begynder der fra 1919 og fremefter.

  Kirsten Larsen: Så det er under 100 år siden efter anden bølge her.

  Trine Flockhart: Ja, det er faktisk langt nyere, end jeg tror de fleste går rundt og regner med. I hvert fald såvidt ideer i Europa, og som værdisæt vi værdsætter.

  strong>Kirsten Larsen: Jamen sig mig, hvilken betydning har det for Europa af i dag, at vi ligesom har valgt at omskrive historien?

  Trine Flockhart: Altså det har jo den betydning, at vi har tegnet en tegning af os selv der er noget af skønhedsbillede, som er en myte. Og det kan man jo sige, det er måske meget godt for vores eget selvværd, men vi kan ikke rigtigt opretholde det i forhold til andre kulturer, som måske har accepteret den myte i lang tid, men nu siger – hør nu her – I har altså ikke altid været så fantastiske, som I godt kan lide at sige om Jer selv. Det er så det man kan se der kommer til udtryk i for eksempel kritik fra andre kulturer, så det har en effekt, i forhold til at vi jo på en måde lever på – jeg vil ikke kalde det løgn, men i hvert fald lever vi på en myte. For vi har et forfalsket billede af os selv, som skøngør os mere end det måske burde gøre. Og det giver en tendens til at vi glemmer vores fortid.

  Kirsten Larsen: Nu følger du normalt sikkerhedspolitiske spørgsmål. Ser du nogle rester af den her europæiske tro på at vi er bedre end andre, i sikkerhedspolitikken.

  Trine Flockhart: Der vil jeg jo nok sige, at det gør jeg. Vi har jo en udviklingspolitik, og vi har en udvidelsespolitik i EU og NATO for eksempel, som faktisk er baseret på netop de her værdier, og som er baseret på at vi kun accepterer nye medlemmer til vores egne institutioner, hvis de vil acceptere vores værdier. Det er det der er kommet til udtryk i Bukarest-mødet i NATO, at man ser på hvor langt fremme er de her lande i deres demokratiseringsproces, og i deres organisering af deres statsapparat og så videre. Det skal helst være noget som ligger inden for, hvad skal man kalde det – det europæiske værdisæt. Og de er baseret på hele den udvikling jeg her har beskrevet. Så vi bruger det faktisk stadigvæk – vi bruger det også i forhold til udviklingspolitik, hvor vi jo vedhæfter betingelser for om lande kan modtage udviklingshjælp eller handelsstatus. Og de betingelser er også relateret til vores egne europæiske værdier.

  Kirsten Larsen: Kan man så ikke sige, at det er da ok – langt om længe, gennem alle disse århundreder, langt om længe er vi blevet klogere, og nu reagerer vi på det.

  Trine Flockhart: Jeg tror vi har nået et punkt, hvor vi siger at vi har fundet en form for at organisere os selv, og vi har fundet en styreform som, trods alt, er bedre end de andre vi kan se omkring os. Det er i hvert fald det vi synes, og derfor vil vi gerne have, at andre lande også bruger samme styreform. Dertil kommer så, den demokratiske fredstese, som går ud på at, man har en ide, eller – det lader til at demokratier enten aldrig, eller meget meget sjældent går i krig med hinanden. Dermed ikke sagt at demokratier ikke går i krig, for det gør de selvfølgelig, men det er meget sjældent, og jeg har faktisk svært ved at komme i tanke om et eksempel, på demokratier som går i krig med hinanden. Så der ligger i det her en demokrati-udbredelsesperspektiv om en mere fredelig verden.

  Kirsten Larsen: Seniorforsker Trine Flockhart fra DIIS havde gravet i de europæiske ideers historie.

  Der går næppe længe før hun er gæst i et samtaleprogram på P1. Nogen der vil vædde?

  The URI to TrackBack this entry is: http://www.uriasposten.net/archives/5730/trackback

  67 Comments »

  1. Mange mange tak for din transkription, sikken et arbejde. Ak ja, hendes argumentation behøver blot at blive vendt om, så vil de samme forbehold kunne fremføres om alle de andre ‘pragtfulde kulturer’ hun sammenligner Vesten med. Og de stillede spørgsmål, rene stikord til yderligere nedgøren af vestlige normer. Kritiske spørgsmål og indvendinger kendes åbenbart ikke når en dagsorden er blevet lagt.
   Jeg kan varmt anbefale Rodney Stark’s bog “Victory of Reason.” Hvorledes Kristendommen førte til frihed, kapitalisme og Vestens succes.
   En anden forsker De Lacy O’Leary er kommet til denne konklusion. I sin bog, How Greek Science Passed to the Arabs (Hvordan Græsk Videnskab blev overtaget af Araberne) lister O’Leary 22 lærde og oversættere under Islams såkaldte Gyldne Æra; heraf var de 20 kristne, 1 var Perser og 1 var Muslim. Her dækkes en periode på ca. 250 år. Denne “Gyldne Æra” sluttede, som en følge af, at Kalifferne med magt havde tvunget tilstrækkelig mange kristne til at blive muslimer (gennem Jizya) så de kristnes antal kom under den kritiske tærskel som er nødvendigt for at opretholde en tilstrækkelig intellektuel foretagsomhed. Bogen kan læses her:
   http://www.aina.org/books/hgsptta.htm
   Et langt gennemarbejder forsvar for vestlige værdier og deres oprindelse. Se det er forskning!
   Det bliver spændende at høre nogle opfølgningsprogrammer i P1, eller om noget sådant fremført sludder får lov at stå uimodsagt??

   Kommentar by Olsen — 19. april 2008 @ 18:14

  2. Citat af Pierre J. Proudhon:
   “Der gives epoker, hvor den fordummede menneskeslægt kun kan genvinde sin sunde fornuft, ved at blive udsat for de største platheder”.
   Har han ret, så lad endelig psykopaterne komme til, jo hurtigere må den sunde fornuft kunne genvindes.

   Kommentar by Menig 442 — 19. april 2008 @ 18:37

  3. Man ved snart ikke om man skal grine eller græde..

   Udover den ubehagelige kulturrelativisme og det kulturelle selvhad der medfører en enorm begejstring for alt andet, er det da tanekvækkende hvor fordomsfuldt pigebarnet er.
   Hun tilskriver uden den mindste tøven, os i vesten, en hel masse ideer om hvor rosenrødt vi ser på vores fortid. Hvor har hun det fra ?
   Læser hun ikke bøger, historiebøger, ser film osv. – der er da næppe noget andet sted på planeten hvor man i den grad forholder sig kritisk til egen fortid.
   Hun er da noget af det mest usympatiske jeg længe er stødt på.

   Kommentar by Superman — 19. april 2008 @ 18:55

  4. Det er vel i og for sig fuldstændigt ligegyldigt, hvor ideerne kommer fra. Det er ikke den der får ideen, men den der forstår at bruge den, der sejrer. Og vi har sejret af helvede til:+) Fordi vi tager andres ideer til os.

   Kommentar by Jacob — 19. april 2008 @ 19:03

  5. Det var det værste gang ævl, jeg nogensinde har hørt – hun har absolut ingen forstand på det hun siger.

   Demokratiets ide er knæsat i det antikke Athen, ideerne er bevaret i klassiske værker; Platon, Thycudides, Heraklit, Animaxander, Aristoteles.

   Nogle få værker er formidlet til Europa igennem de muslimske kalifater i 1100 1200 tallet – primært Aristoteliske værker.

   Andre værker har hele tiden været en del af den Europæiske ideverden. Det Byzantinske romerrige eksisterede til 1400 tallet, og var en direkte aftager til det store romerriget, med alt inklusive – inklusive den filosofiske arv.

   I øvrigt er der ikke en rennæssance, der er mange renæssancer, den første er den franske merongivisanske reæssance i 800 tallet, så var der den italianske renæssance i 1500 tallet, og den franske i 17 – 1800 tallet. Det er en tradition der har eksisteret i flere tusinde år.

   At man betaler statslige penge til sådan en amatør – det er mig simpelthen over min fatteevne.

   Kommentar by Asger Trier Engberg — 19. april 2008 @ 19:38

  6. Kender I “google scholar” (http://scholar.google.dk)? Det er en hurtig og ret så pålidelig måde at checke på om de i medierne optrædende “eksperter” er rimeligt meriterede. Man kan blandt andet se hvor mange andre forskere, der citerer den pågældende forsker. Prøv at sætte “Trine Flockhart” ind i søge-feltet. Det ses hurtigt at der er tale om en absolut letvægter. Det gælder iøvrigt for langt de fleste af de forskere som Uriasposten — med rette — hudfletter. Ret påfaldende, ikke?

   Kommentar by Konservativkrabask — 19. april 2008 @ 19:52

  7. Nu har jeg chekket skrivet, og den akademiske kvalitet er simpelthen under al kritik; metodisk og videnskabsteoretisk. Abstraktionsniveauet er dårligt, der er intet historisk overblik, der er ingen forståelse for Europas idehistorisk udvikling.

   Det er lige præcis sådan en som Trine Flockhardt som undergraver respekten for det akademiske.

   Kommentar by Asger Trier Engberg — 19. april 2008 @ 20:07

  8. Apropos bunkevis af DR-feterede mega-idioter, der har uddannet sig på et såkaldt højere plan, men ikke har tilegnet sig ægte forskeres tvivl og seriøsitet, og som følge deraf er ved at revne af selvglæde og naragtighed: Fuskeren – åh, pardon: Forskeren Tine Flockhart er jo simpelthen en nutidig udgave af Erasmus Montanus.

   ….. Så hun hører jo helt naturligt til i selskab med alle de andre papnæser i DR.

   Kommentar by Vitriola — 19. april 2008 @ 20:19

  9. Interviewet minder om gensidig masturbation med indlagte S/M øvelser.
   “De har jo ingenting på”
   Man spørger sig selv, hvem der vil betale de to kvinder løn for den slags.

   Kommentar by SUS — 19. april 2008 @ 20:40

  10. Jamen hun har da vel også lidt ret, har hun ikke? Der skete en hel masse omkring år 1500, og i min bog skete det ikke ved guddommelig indgivelse. Så er jeg mere tilbøjelig til at tro på Gavin Menzies 1421. Og så selvfølgelig en lang spansk befrielseskrig. Der blev lukket op for internationalt samkvem, selv om det tog lang tid. Nu om dage ser det mere ud som en lang march for at lukke ned igen.

   Siger nogen nu “mørkemand”, da kan jeg kun svare: Det er mig bekendt af oprindelse et fundamentalistisk lutheransk udtryk.

   Kommentar 1 er interessant med gode links. 2 er vis og grov. Resten er det sædvanlige ral, du omgiver dig med, osse selv om de er hammerkloge. Vitriola er nået til Holberg.

   Indlægget er tagget apologi. Jeg spørger så: Hvad undskylder du, Kim? Bush’s krige? Den amerikanske nomenklaturas samarbejde med familierne Saud, bin Laden og Chalabi?

   Men Olsen har da ret, du arbejder hårdt for det.

   Med venlig hilsen

   Kommentar by Iver — 19. april 2008 @ 20:41

  11. Trine Flockhart:
   Om de europæiske historiske fejltrin:
   “det der jo det jeg siger i det her paper. At det er jo den del af vores historie, som vi, meget sådan gelinde har glemt”
   – Okey, det jo direkte tåbeligt, hvis det er et kontinent, udover Nordamerika, der svælger i egen fordoms dumheder, så er det godt nok Europa. Og til beskyldninger om at Europas fremgang er bygget på baggrund af udnyttelse: hvis mig en by, land eller imperium der ikke er blevet grundlagt på baggrund af grov udnyttelse? Igen tåbeligt argument.

   Kirsten Larsen (opsummering):
   “Så det er faktisk der(oplysningstiden) vi grundlægger den fremtidige fascisme, nazisme, stalinisme og generelt overlegne race”
   – Det jo fuldkommen forrykt, nok den mest hjernedøde misfortolkning af oplysningstiden jeg nogen siden har hørt. Det må være en lille niche af langt ude pseudohistoriker der dyrker den her teori, for jeg har i min tid på KU, ikke støt ind i den her tese, selvom jeg har haft to kurser på KU, om den danske og franske oplysningstiden.

   Kommentar by Søren Nørbak — 19. april 2008 @ 20:46

  12. Jeg ved ikke, hvorfor jeg bliver ved med at genere højrebloggere med dette, men:

   Der ser ud til at være en fejl i tid-tagningen på denne blog. Eller er det britisk tid? Anti-sommertid?

   Med venlig hilsen

   Kommentar by Iver — 19. april 2008 @ 20:49

  13. Ret sjovt – på hendes publikationsliste står der fra 2006, denne her: ‘Similar and Yet so Different: The Socialization of Democratic Norms in Post-War Germany and Present day Iraq’, International Politics, 2006

   D, 14 februar 2005 skrev jeg på “Enough”-bloggen, nu nedlagt, sådan cirka følgende om aksemagterne i år 1945 og Iraq i dag:

   1: Irak kan ikke demokratiseres sådan som Japan og Tyskland blev det.

   2: Tyskland og Japan gik fra magtens tinder til komplet ødelagt, på kun 3 år. Således oplevede de med al tydelighed at deres hidtidige vej og værdier var usunde.

   3: Irak/Afghanistan har ikke oplevet dette store fald, og realisation – de har været ødelagte hele tiden.

   4: I mellemøsten er man først muslimer, dernæst borgere i et land. I Europa var det omvendt. Man er mere rede til at opgive en ideologi hvis man ikke har nogle venner tilbage – det havde tyskerne/japanerne ikke, men det har muslimerne. Terroristerne i dag er oftest ikke irakere og afghanere, men muslimer af alle nationaliteter der “rejser til krigen”. (danske SS-folk til østfronten?)

   5: Som ovenfor nævnt har både muslimerne i dag og tyskerne/japanerne overlegenhedsfølelsen til fælles.

   6: I Tyskland, få år efter krigen, blev alting kørt efter kapitalistisk system, og stor velstand fulgte. Tyskland havde kun lille tradition for bestikkelse.
   I Irak/afghanistan har ingenting kørt efter kapitalisme, og de fleste er derfor fattige. Landene har stor tradition for bestikkelse.
   Det samme kan siges om lighed mellem kønnene, i henholdsvis tyskland/Japan (kvinderne skulle jo bruges fordi der var knaphed på mænd), og irak/afghanistan – førstnævnte bruger ikke kvinder, og sidstnævnte myrder dem åbenlyst.
   Pointen er at vestlig tankegang fandt nemmere indpas i tyskland/japan og ikke vil gøre det i Irak/Afghanistan.

   Jeg tvivler på at Flockhardt kommer til samme konklusioner. :-D

   Kommentar by Mikkel — 19. april 2008 @ 20:49

  14. Hvordan er det muligt, at opnå så højt et niveau af foragt og selvhad for sit land, kultur og befolkning de færdes iblandt og de værdier der gør os civiliserede?

   Er det medfødt genfejl?
   Er det moderens stofmisbrug, der har skadet fosteret?
   Har navlestrengen strammet for meget om halsen under fødslen?
   Har faderen misbrug pigebarnet gennem hendes opvækst?

   Hvad i alverden er gået galt?

   Kommentar by ONION — 19. april 2008 @ 21:23

  15. Selvom jeg har lagt min P 1 lytning ud i licitation, hørte jeg det ved en fejltagelse. Næsten mere end Flockhart, slog Kirsten Larsens eufori mig. Hun kunne dårligt styre sin begejstring. Tankevækkende radio ? Nej, medlevende som ind i H…….

   Kommentar by Steen — 19. april 2008 @ 21:34

  16. 11#

   Teorierne kan være mange, og der burde faktisk forskes intensivt på dette område, på dette vanvittige selvdestruerende fænomen.

   Personligt tror jeg at det bunder i en meget svær frygt psykose.
   Da islam i sit væsen er en meget frygtindgydende og skræmmende sekt, er det kun naturligt, at folk bliver indgydet med frygt, når denne sekt globalt, spredes med lynets hast, både i antal og indflydelse, og kommer ind på livet af dem.

   Hvordan reagere man så ?
   Frygt kan udløses på utallige måder og antage mange forskellige former, en af formerne er benægtelse og virkelighedsflugt.
   Hvis det man står overfor er for uoverskueligt og skræmmende, så kan hjernen slå sig selv fra og bilde sig ind en anden virkelighed ind, for at overleve.
   Når det først begynder på det, så bygger den videre og videre på det og udbasunere talrige synsbedrag og tankeopspind, for at underbygge sin fatamorgana fantasi om alt er alt og sikkert, fryd og gammen.
   Det er derfor vi hele tiden hører og læser de mest forskruede, løgnagtige og skrupskøre statements fra de kulturradikale/venstreorienterede.
   Det er ikke fordi de er dumme, tværtimod, i hvertfald ikke de kulturradikale, de er som kloge nok, de kan godt se virkelighedens sammenhæng, alt for godt endda, og det er deres ulykke.
   For de kan ikke rumme den, de ikke hvordan de skal tackle den, derfor flygter de fra den.

   Deres hjerner kører derfor i tomdrift efter sangen: “Islam er i luften, jeg tror jeg blæser på fornuften, for jeg ved at enden er nær”.

   Kommentar by Madsen — 19. april 2008 @ 22:04

  17. Anders Fogh Rasmussen har mange gange udtalt at vi (Danmark) skal satse på uddannelse og forskning for at sikre vores velfærd. Og udover at ærgre sig over den socialistiske terminologi (velfærd), så kan man jo kun give ham ret. Det er fornuftigt at bruge skattepenge på uddannelse og forskning… MEN det er ikke ligegyldigt hvilken uddannelse og hvilken forskning!

   Trine Flockhart, der får en skatteyderbetalt løn, og som er forsker på det skatteyderbetalte institut DIIS, illustrerer problemet aldeles fremragende.

   Ja, det er i hvert fald et jeg har fortolket mig frem til. Ikke gennem min egen historiske undersøgelse, må jeg skynde mig og sige – det kommer fra andre

   Danmark har ikke gavn af hendes “forskning”. Den sikrer ikke vores velfærd. Det ville være en bedre strategi for os, istedet for at give penge til Trine Flockhart og DIIS, at smide dem direkte i kedlen på et kraftvarmeværk. Og som det dokumenteres igen og igen her på Uriasposten, så er dette ikke et enkeltstående tilfælde. Pseudoforskning og propaganderende uddannelse er overalt. Ja, jeg vil vove at påstå at det er mere normen end undtagelsen. Så Anders Fogh Rasmussen, i dine statistikker over forskning i Danmark bidrager Trine Flockhart og DIIS til lidt højere tal. Det samme gør Institut for Menneskerettigheder, Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, Institut for Samfund og Globalisering, og så videre… Men det er bedrag. Det er selvsagt nødvendigt at se hvad der ligger bag tallene. Vi har brug for reel viden, nyttig viden, faglighed – for at sikre vores velfærd. Vi har brug for at du tager fat i møggreben og får muget ud i de bekostelige og landsskadelige forskere og institutter – og gerne sætter nogle dygtige og nyttige istedet.

   Jeg mener det var Anders Lund Madsen, der som sjov mand jo har lov til at sige sandheden, bare ikke for meget ad gangen, causerede over det forkerte i at vi ser op til kunstneren, men ned på pølsemageren, selvom det er ham der giver os mad på bordet. Vi har brug for sådan en holdningsændring… vi bør som udgangspunkt se ned på humanistiske pseudoforskere, manipulerende journalister og forskruede kunstnere. Og vi bør ikke forære vores dyrt betalte skattepenge til dem.

   Kommentar by Mallebrok — 19. april 2008 @ 23:33

  18. Det er meget sigende at der anvendes et social-konstruktivistisk fundament. Social-konstruktivismen giver kun mening i den sammenhæng, hvor man skal beskrive hvordan et barn oplever verden…. kan det være mere end et tilfælde at disse venstre-orienterede pattebørn, som har patent på phd-stipendier, netop finder denne teori særligt tiltalende?

   Kommentar by drømte mig en drøm — 19. april 2008 @ 23:53

  19. 8 og 14: Trine Flockhart er min halvkusine. Jeg tror jeg kan afkræfte teorierne om stofmisbrug i familien og de andre platheder.

   Vi er uenige om mangt og meget, men hun har for så vidt ret i at man kan se de totalitære ismer som udløbere af oplysningstiden. Der er kommet meget dårligt ud af overdrevet rationalisme. Hun er ikke historiker, men ph.d. i internationale relationer, så dt forklarer måske synsvinklen.

   I dette tilfælde, som i så mange andre, er problemet er bl.a. at radioværten misbruger forskeren til at trække konklusioner på et politisk plan om et aktuelt emne, som forskeren egentlig ikke er ekspert i.

   I dette tilfælde kan jeg faktisk ikke se at hun siger noget om vort nuværende forhold til islam. Studieværten prøver måske at dreje det derhenad, men det er nok især som islamkritisk lytter, at man hører en apologi, der ikke er der. Oikofobi – måske. Men der er ikke nogen islamisme-apologi i den ovenstående udskrift.

   Jeg kan ikke desværre ikke få linket til DR online til at virke, så har ikke hørt radioprogrammet.

   Kommentar by Casper | Borgerlig bums — 20. april 2008 @ 07:03

  20. ad 12:

   Beklager den manglende præcision.

   Dette er postet søndag d. 20. april 2008 @ 08.14

   Kommentar by Iver — 20. april 2008 @ 07:15

  21. Boertset fra lige Grædenkland: Det islandske Alting er fra år 930 – Magna Charta er fra 1215. Hvornår mon Flokhart mener man kan tale om europæisk folkestyre ?

   Kommentar by Steen — 20. april 2008 @ 07:16

  22. For det første er det en forsker der har disse holdninger og har valgt dette forskningsområde og fokus. For det andet er det en kvindelig forsker. Der er påfaldende mange kvindelige forskere der har set et lys i multikultur og islam. De bliver temmelig ofte brugt i mediesammenhæng f.eks. i P1. Et P1 der samtidig har transmitteret fredagsbøn. Uriasposten giver efterhånden et godt billede af DR’s fortsatte licensbetalte massive Images of the Middle East projekt. Og langt hen ad vejen er det kvinder der sørger for det massive anti-vestlige præg, godt hjulpet på vej af universitetsfeminister. Både kvindelige journalister, kulturpersonligheder og forskere deltager ivrigt i det projekt. Hvis der blev lavet en liste over de danske kvindelige forsker, kulturpersonligheder og journalister der har et svagt punkt for multikultur og islam, ville listen blive lang.

   Kommentar by Janne — 20. april 2008 @ 07:38

  23. Det kunne faktisk være spændende at se hvilke universiteter der udklækker de mest ivrige multikultur- og islam forkæmpere. Både kvinder og mænd. Men særligt kvinder.

   På mig virker det som om en del kvinder fører både køns- og kulturkamp via vores universiteter. Tendensen er massiv.

   Kommentar by Janne — 20. april 2008 @ 07:43

  24. ->

   Casper – Borgerlig bums

   Prøv at høre her, problemet med din halvkusines indlæg er ikke udelukkende, at det bliver brugt i DR sammenhæng – det er også, at det er af en virkelig dårlig akademisk kvalitet.

   Det grundlæggende parameter for akademisk forskning, er at man søger sandheden. Jeg har læst Flockharts paper, og det er helt tydeligt, at hun ingen steder forholder sig til sandheden i det hun forsker i. Hermed bliver arbejdet amatøragtigt og let at bruge og misbruge i alle mulige sammenhænge.

   Hun er simpelthen ikke god nok til at kalde sig forsker, hun bør tage sin videnskabsteori om – og forholde sig til oplysning, objektivitet, logik, epistemologi og de andre værktøjer i den akademiske værktøjskasse.

   Kommentar by Asger Trier Engberg — 20. april 2008 @ 07:44

  25. -> flere

   Trine Flockhart er uden for sit forskningsområde, og som sådan skal man altid være på vagt. Det er heller ikke mit indtryk at hun går helhjertet ind for de ‘revisionistiske’ historikers postulater, men mere bruger det til at så tvivl i den modsatte lejr. P1s Kirsten Larsen gør sit ypperste for at blæse det op – og her går det så helt galt. Flockharts henvisning til Saliba og Hobson hører højst hjemme som note i et større værk, ikke som sidestillet tese i et arbejdspapir, og da slet ikke som selvstændigt emne i et 15-20 minutter langt radioindslag.

   Kommentar by Kim Møller — 20. april 2008 @ 08:17

  26. Alene den mængde papir og forelæsninger, seminarer og jeg ved ikke hvad der i disse tider produceres for blandt andet at begrunde alt andet end de klassiske europæiske udgangspunkter gør, at samfundsnedbrydere der får et redskab til benyttelse i medier- på trods af mængden af vås og miserable metoder.

   Kommentar by Peter Buch — 20. april 2008 @ 08:43

  27. @ Casper | Borgerlig bums

   Du skriver: “I dette tilfælde, som i så mange andre, er problemet er bl.a. at radioværten misbruger forskeren til at trække konklusioner på et politisk plan om et aktuelt emne, som forskeren egentlig ikke er ekspert i.”

   Din påstand holder ikke.

   Problemet er at såkaldte specialister i en lind strøm lader sig bruge (misbruge) til ”at trække konklusioner på et politisk plan” – som du skriver.
   .
   Dels bør man altid før et interview aftale spillereglerne med journalisten og dels har man altid sin frie ret til at svare: Det er uden for mit fagområde og jeg ved ikke tilstrækkeligt om emnet, eller evt. svare således: men skal jeg svare som lægmand, så mener jeg, at bla. bla…
   Sidst – men ikke mindst, har man sin frie ret til at sige nej tak til at lade sig interviewe – og dermed blive misbruget.

   Så enkelt er det faktisk.

   Kommentar by Als — 20. april 2008 @ 08:50

  28. @Casper
   “I dette tilfælde kan jeg faktisk ikke se at hun siger noget om vort nuværende forhold til islam. Studieværten prøver måske at dreje det derhenad, men det er nok især som islamkritisk lytter, at man hører en apologi, der ikke er der. Oikofobi – måske. Men der er ikke nogen islamisme-apologi i den ovenstående udskrift.”

   Kan vi få forklaret årsagen til brugen af ordet apologi, som du tilsyneladende bruger i stedet for det danske ord “forsvar”?

   @Asger Trier Engberg
   “Hun er simpelthen ikke god nok til at kalde sig forsker, hun bør tage sin videnskabsteori om – og forholde sig til oplysning, objektivitet, logik, epistemologi og de andre værktøjer i den akademiske værktøjskasse.”

   Hvad er din baggrund for at være dommer i sagen?

   @Kim Møller
   “Kirsten Larsen: Men så kom vi igen. For vi opdagede også Amerika, og plyndrede Amerika for sølv og guld, for mennesker – og vi bedrev en heftig handel med opium, så på det tidspunkt grundlagde Europa faktisk sin styrke på grumme overgreb, menneskehandel og narkotika.”

   Hvem (hvad) er denne Kirsten Larsen?

   Kommentar by Jan Eskildsen — 20. april 2008 @ 09:48

  29. @Casper

   Oikofobi ? Kan du ikke skrive dansk, eller er det under din værdighed?

   Kommentar by Jan Eskildsen — 20. april 2008 @ 09:50

  30. @Kim Møller
   Jeg er ved at læse din bog Vejen til Damaskus. Du ynder også at skrive apologet – hvorfor og hvordan er det ord kommet ind i det danske sprog?

   Kommentar by Jan Eskildsen — 20. april 2008 @ 09:51

  31. Jeg tror ikke problemet er at “forskerne” lader sig misbruge, tværtimod. På de humanistiske fag har man de sidste 30 år slet ikke haft sandheden om et emne som opgaveskrivningens egentlige hensigt. Det man får besked på at skrive er “forsvar for en kontroversiel pointe” og hvis opgaven skal få en god karakter, skal denne pointe udover at være kontroversiel også være “sympatisk” (læs: venstreorienteret).
   Det er derfor at man hele tiden støder på disse “resultater” af et eller andet tre-årigt phd-stipendium, som vitterligt kulminerer i “hysteriske forsvar for det modsatte af sandheden”. Det er dybt tragisk og foragteligt…

   Kommentar by drømte mig en drøm — 20. april 2008 @ 09:58

  32. @Jan Eskildsen

   Klap lige kamelen, mester. Overdreven xenologofobi kan ofte tolkes som mindreværd, hvor vedkommende kompenserer ved at snobbe nedad…

   Kommentar by fonss — 20. april 2008 @ 10:00

  33. @ Jan Eskildsen 28

   “Hvad er din baggrund for at være dommer i sagen?”

   Min baggrund er en bred viden idenfor idehistorie, videnskabsteori, politisk filosofi, æstetik, psykologi, etik og epistemologi.

   Jeg kan forklare dig Platon, Sokrates, Aristoteles, Heraklit, Animaxander, Rousseau, Habermas, Hegel, Grundtvig, Kirkegaard, Løgstrup, Sørlander og andre har at sige om emnet.

   Og en ting er sikkert, de ville betragte Flockharts skriv som ren amatørisme.

   Hvis man vil forholde sig til den politiske filosofis udvikling så bevæger man sig ind på et område med en tusindårig tradition. Det er derfor uhyre krævende at sige noget fornuftigt om det.

   Derfor skal man være MEGET forsigtig med at udtale sig. Hvis man så er ude på at udfordre den gældende teori, ja så skal man også have paraderne oppe, og sine argumenter i orden.

   Lad mig give dig et konkret eksempel;

   Flockhart beskæftiger sig med begrebet oplysning, det er tydeligt at hun ikke ved hvad begrebet dækker over. Oplysning er et platonisk begreb – Platon gør rede for denne pointe i dialogen Staten.

   Og pointen er, at filosofferne står udenfor i lyset, og lyset er sandheden.

   Hvis man ikke forholder sig til denne helt centrale pointe i rennaessancerne – har man så tilstrækkelig forstand på det man skriver om?

   Ok, det er muligvis ikke Flockharts centrale forskningsområde, men kan man så tillade sig at udtale sig i radioen?

   Og hvad er din baggrund for at stille dig kritisk overfor min faglighed????

   Kommentar by Asger Trier Engberg — 20. april 2008 @ 10:11

  34. Medmindre transkriptionen fra radioudsendelsen er helt håbløs, efterlades et indtryk af et jammerligt talesprog. Hvis dette usammenhængende, abrupte, til dels uforståelige talesprog afspejler Trine Flockhardts intellekt, har vi en gyldig forklaring på de indsnævrende og forvrøvlede tanker der gives udtryk for. “Forskeren” har vist glemt at orientere sig i europæisk middelalderhistorie, f. eks klostrernes betydning i bevarelsen og overleveringen af klassisk indsigt, videnskab og dannelse. Selv en lægmands liste kunne blive alenlang, men TF´s forskningskarriere burde blive ultrakort, på den foreliggende baggrund.

   Kommentar by nimu — 20. april 2008 @ 10:58

  35. Intellektuel og abstrakt tænkning har altid forhindret den sunde fornufts fulde udfoldelse. Det har imidlertid blot været vanskeligt at få beviser på denne opfattelse, fordi den intellektuelle tænkning altid er blevet dyrket som en Gud gennem videnskaben.

   Men som Gud sagde: ”Lad der blive lys.” Midt i det intellektuelle mørke har vi nu med Islams indtrængen i Europa fået foræret en bekræftelse på den intellektuelle tænknings åndelige fallitbo. Nu kan vi i dag på den baggrund langt bedre se alle de akademiske idioter udfolde sig. Så intet er så dårligt, at det ikke er godt for noget.

   Måske kunne en sådan udtalelse virke lidt grov, men sagens alvor taget i betragtning er det en mild udtalelse. I sin tid blev jeg af en kendt offentlig person sammen med andre kaldt psykopat, fordi jeg tvivlede på Islams kulturberigelse, så diplomatiets tid er forlængst forbi. Udviklingen har vist, at det ikke mig, der er psykopat.

   Når fx en såkaldt ekspert-idiot ud i Islam udtaler, at der ikke er noget at kritisere Islam for, fordi Koranen ikke siger noget, er vi ude på åndsløshedens mark. For når en anden dansk religiøs ekspert-idiot herefter udtaler, at stening af kvinder er helt i orden, hvis det blot er efter Koranens anvisninger, så viser det blot, at to idioter skændtes på et niveau, hvor den sunde fornuft er fordampet i abstraktionens tåger.

   Hvad der kommer ud af denne diskussion, har ikke noget at gøre med den verden, som den sunde fornuft hverdag afslører. Det er – som min gamle mor sagde: ”Når to idioter diskuterer må resultatet logisk set blive idiotisk”. Logik for børnehavebørn.

   Derfor er det således fuldstændigt gak, gak , at moderne mennesker i dag forsvarer en religion og kultur, som i mere end 14 hundrede år har fortsat den tradition at betragte kvinder som åndeligt laverstående end mænd. Det er nemlig det, vi har med at gøre med i Islam. Kvinden er laverestående end mænd. Og tørklædet bekræfter det. Denne arabisk skik eksisterede nemlig længe før Muhammed overhoved så dagens lys.

   Så objektivt set har tørklædet intet som helst at gøre med at kvinder tildækker sig af hensyn til mænds seksuelle lyster. Herregud! Det er vist kun aparte mænd, der bliver liderlig af at se en hårtot. ( i hvert fald den ). Derfor kan man bladre ligeså meget man vil i Koranen, det er blot en dårlig muslimsk undskyldning for fortsat at holde kvinder nede i åndeligt slaveri.

   Kvinder er laverestående end mænd i Islam, og så er den ikke længere. Og som der står i Koranes første sætning: Gud er almagt, og da der således ingen grænser er for Guds magt, har mennesket ingen fri vilje. Det kan man måske også påstå i en teologisk diskussion om Kristendommen, men der er dog teologer og filosoffer, der anfægter den opfattelse, at at Gud fratager mennesket den frie vilje. ( Bla. Kierkegaard og Kurt Rosenstrøm uden sammenligning i øvrigt.).( LOL)

   Den slags afsløringer om Islam skulle under normale omstændigheder automatisk få den kritiske tænknings mænd og kvinder op barrikaderne sammen med stoltheden, samvittigheden og anstændigheden. Men som vi ser hver dag bider dens slags oplysninger ikke på Islams nyttige idioter. Her er det cementen, der binder.

   Tværtimod træder de hver dag frem med deres cement-hjerner i det offentlige rum og fremhæver den islamiske civilisation høje stade og fortæller, at vi europæere er ikke så gode som vi anser os selv for, og længe før europæerne var Islam en stor civilisation, som belærte os dumme europæere om videnskab og filosofi, og hvordan vi kan takke islam for, at vi overhovedet kan finde rundt på verdenshavene.

   Men hvad så, om det var sandt, i dag er Islam en civilisation, der er gået neden om og hjem og terroriserer verden. Det skulle hun hellere forholde sig til.

   Vor seniorforsker Trine Flockhart er således tydeligvis en af Islams nyttige idioter, som nu har fået sin store debut i det offentlige rum. Nu kan det kun gå fremad i anseelse og beundring. Se! endnu en kvinde iført kejserens flotte klædedragt. Og alle korrekthedens mænd og kvinder bøjer sig i støvet, mens Islams hellige imaner fornøjet gnider sig i hænderne over den vestlige civilisations besynderlige mænd og kvinder, der pisser i deres egen rede og på deres egen kultur.

   Der findes naturligvis mange interessante historieforskere, således at man kan komme frem til hvad som helst, hvis man bygger sin viden på dem. Der var som bekendt også mange millioner af russere, som var påvirket af store fader Stalin, som skrev en lille ligegyldig håndbog om et eller andet.

   Jeg læste i mine yngre dage historie et halvt år på Odense Universitet, indtil jeg dumpede i dansk gramatik, fordi jeg altid har været en lille smule ordblind. Så gad jeg ikke mere, selv om jeg åndede for historien.

   Det jeg lærte her og andre steder er, at man ved alvorlig forskning finder alment acceptable og anerkendete velfunderede historiske autoriteter frem som basis for sine undersøgelser. Derefter kan man evt. finde andre, som man så sætter op mod dem i en diskussion og konklusion. Men man må med andre ord have nogle vigtige autoriteter som basis for sine studier og afgørende bevise for, at autoriternene tager fejl. Og det kommer man ikke let igennem med.

   Ud fra mine egne gamle historie optegnelser så betød Islams erobringer af Syrien og og Ægypten og senere Konstantinopel ganske rigtigt en udvidelse af Islam åndelige horisont. Bl.a. betød erobringen af Syrien og Egypten, at Islam lærde fik kendskab til til græsk og filosofi og videnskab.

   Mange græske værker om videnskab og filosofi blev således oversat til arabisk og blev fundamental udgangspunkt for arabisk tænkning. Fx fik Aristoteles og platons værker stor betydning.

   Fx al- Farabi ( 870-950) og Avicenna ( 980-1037) som i fortolkningerne af Platon og Aristoteles redegjorde for deres opfattelse af tingenes eksistens og essens. Ikke mindst den arabiske filosof ( Averrøes ) som fortolkede Aristoteles redegjorde for den for os så positive opfattelse, at selv om religion er nødvendig for masserne, så søger videnskabsmanden videre i søgen efter sandheden. ( Han måtte naturligvis flygte til Marokko for at undgå religiøs fiorfølgelse.)

   Så naturligvis var der i renæssancetiden en udveksling og sammenblanding af arabisk kultur i Europa. Det er et imidlertidt for stort et arbejde fx at sammenligne, hvor megen indflydelse den arabiske filosofi havde på de europæiske klostres ( munkeordener hvis studier overgik til middelalderens europæiske universiteter ) studier Dvs. vdr. studiet af den græske videnskab og filosofi. Fx om studiet foregik ud fra de græske tekster eller arabiske oversættelser.

   Men der er en anden og interessant indgangsvinkel, i spørgsmålet om den islamiske civilisation og hvem der reeelt påvirkede den. Den drejning kan læses i brevet til Carly Fiorina Hewlett – Packard. Interessant læsning om den sande arabiske filosofi og kultur og lærdom. http://universalgeni.wordpress.com/artikler/ .

   Men i det hele taget er den indgangsvinkel til Europa og dansk kutur som hun ligger ud med udtryk for en gang kulturel selvhad, som gør, at hun må søge optagelse i det radikale venstre. Men det har hun måske allerede gjort.

   Forklaringen om, at Europa blev demokratiseret takket været islam, og at de europæiske værdier er ikke er rigtig europæiske, er en gang filosofisk misk mask. Det er lodret løgn og afslører med al tydelighed, at hun simpelthen ikke ved, hvad hun taler om.

   Dvs. Hvad værdier overhovedet er, og hvad der gør, at folk tilslutter sig nogle værdier. Men alt i alt har jeg faktisk medlidenhed med hende. Hun skulle være forblevet i mørket.

   Kommentar by kurt rosenstrøm — 20. april 2008 @ 11:32

  36. Flere beklager at TF og andre ikke søger sandheden, men det er jo ikke mærkeligt, for som socialkonstruktivist mener man ikke at sandheden eksisterer i sig selv, men at den konstrueres i menneskers bevidsthed ud fra den herskende diskurs og tilhørende retorik.

   En radikal socialkonstruktivistisk position er jo f.eks. at der kun er forskelle på mænd og kvinder som følge af den diskurs de socialiseres under.

   Hvis man altså kan opnå at der tales om et fænomen på en anden måde – f.eks. gennem politisk korrektheds-terror – ja, så ER det så blevet på den måde.

   Efter min mening noget slemt illusioneret vås, men desværre med en kerne af sandhed, som med så meget i marxismen og noget som gør det sværere at afvise, fordi det bliver en kvantitativ debat og ikke en kvalitativ, der ofte ender med at folk konkluderer at det nok er lidt rigtigt i det hele e.l.

   Fandt et sjovt citat:

   The racism that was derived from the ideas of the Enlightenment enabled the construction of Europeans as a superior race and provided the ideological justification for colonialism and later Fascism and Nazism.

   Det er jo godt nok en selektiv opstilling af Oplysningstidens følger, ville jeg mene – de fleste ville da nok sige at det først og fremmest var liberalismen og marxismen, der var resultatet. De to andre kan sikkert også siges at hente noget, men er vel samtidig også i høj grad en reaktion på de moderne tider.

   Men er man marxist som TF, er det måske bedst at holde sin egen ideologi ude af den lange bange historie om ondskaben.

   Iøvrigt sjovt at se at hun også har en enkelt referance til Scruton, så hun har ikke læst helt énsidigt – men jeg tror det er rigtigt, hvad der skrives i en post om kravene på humaniora og samfundsvidenskab og at dette ‘paper’ er et middel til at komme videre i et politisk korrekt system og at det ikke er videnskab.

   Kommentar by Søren Ferling — 20. april 2008 @ 11:33

  37. “Og pointen er, at filosofferne står udenfor i lyset, og lyset er sandheden”.

   Asger Trier Engberg kan du for sjov skyld sætte dette lys i forbindelse med “Schrøders kat.”

   Kommentar by kurt rosenstrøm — 20. april 2008 @ 11:35

  38. @Asger Trier Engberg

   Man bør naturligvis ikke lade sig interviewe om noget – eller udtale sig om noget – man ikke er ordentligt inde i. En radiovært kan ikke tvinge folk til at sige andet end det, de vil sige, og jeg er enig i, at hendes formuleringsevne ifølge afskriften er pænt under middel, især under hensyn til hendes fine titel, seniorforsker.

   Min baggrund for at spørge til din er en sund skepsis over for alle, der gør sig til dommere over andre.
   Du skriver “Min baggrund er en bred viden idenfor idehistorie, videnskabsteori, politisk filosofi, æstetik, psykologi, etik og epistemologi.”

   Men hvad skulle der have stået i denne sætning:
   “Jeg kan forklare dig Platon, Sokrates, Aristoteles, Heraklit, Animaxander, Rousseau, Habermas, Hegel, Grundtvig, Kirkegaard, Løgstrup, Sørlander og andre har at sige om emnet.” ???

   Kommentar by Jan Eskildsen — 20. april 2008 @ 12:15

  39. @Asger Trier Engberg

   Når jeg stiller spørgsmål ved din faglighed, som du selv formulerer det, er det også fordi du pynter dig med titlen filosof.

   Kommentar by Jan Eskildsen — 20. april 2008 @ 12:44

  40. Hvad med at stoppe mundhuggeriet og koncentrere sig om emnet?

   Kommentar by kurt rosenstrøm — 20. april 2008 @ 13:17

  41. Sakset fra lille Trines “arbejds”papir:

   – “Der er der nogen som foreslår at det ikke er de oprindelige græske tekster som blev bragt tilbage til Italien på det tidspunkt, men at der faktisk har været en hel del omregninger af de videnskabelige tekster af for eksempel islamiske lærde, og det er det som jeg bevæger mig lidt ind på i mit papir uden dog at gå i specifikke detaljer.”

   OMFG, sikke en videnskabelighed …

   Et postulat om at oplysningstidens ideer ikke er græske men mindst delvist islamisk, dog uden at “gå i specifikke detaljer”. Detaljer, så som f.eks. DOKUMENTATION ????????

   Kommentar by DaLi — 20. april 2008 @ 14:00

  42. # 23

   Ja, der er alt alt for mange kvinder der går i front for islam, og det er nok ikke tilfældigt.
   Med al respekt, kvinder er gennem mange århundreder blevet opdraget til at være underdanige og behagesyge i forhold til mænd i håb om at kunne holde husfred.
   Den samme logik bruger de nu overfor islam, da islam er mandens opfindelse, i angst for dets grusomme voldelige væsen, prøver de på at behage og elske det så meget, at de håber de kan få fred og ro, og tæmme det i den retning de ønsker…

   Derudover ligger der jo i islam, en massiv kvindeundertrykkelse, hvilket passer mange kvinder alt for godt, fordi de så slipper for al ansvar, arbejde og at tænke selv. Manden klarer jo det hele.
   Mange flere end der åbent vil indrømme det søger undertrykkelsen, og selvfølgelig opfatter de det heller ikke bevidst som undertrykkelse, for det er ikke in at sige det. Men under overfladen og mellem linjerne er det tydeligt.
   Århundredes sociologiske, kulturelle og seksuelle prægning og arv, er ikke sådan at komme af med, og stortrives stadig den dag i dag blandt kvinder.
   Derfor er alt for mange kvinder, og ikke mærkeligt at det er såkaldt kulturelle kvinder, for de repræsentere det værste i menneskets kulturelle historie som de fører videre i dag.
   At kunne udvikle sig og overskue at anlægge en kritisk realistisk vinkel på verden og nutiden, magter de ikke, da det er meget lettere og sjovere at lege far, mor og børn.

   Kommentar by Madsen — 20. april 2008 @ 14:14

  43. 36. kurt rosenstrøm

   ikke Schrøders, men Schrødingers Kat.

   Ganske interessant, for øvrigt.

   Kommentar by Vivi Andersen — 20. april 2008 @ 14:23

  44. 41.Madsen

   Hvis det ikke er fordi jeg VED Madsen ikke er mig så kunne jeg forledes til at tro jeg udenom mit dagsbevidste har skrevet et indlæg og kaldt sig Madsen !

   Du skriver hvad jeg har sagt gennem mange år – og er blevet grundigt verbal-tæsket for.

   Det er ren elendighed at opdage hvor villigt ganske mange Ikke-muslimske kvinder (og feminiserede mænd) imødekommer diverse Islamiske krav.

   Uden at ville revitalisere diskussioner om det Islamiske tørklæde, så er disse ret så sigende.

   Kommentar by Vivi Andersen — 20. april 2008 @ 14:38

  45. “ikke Schrøders, men Schrødingers Kat.”

   Ha! ja, det er rigtigt, men jeg kunne faktisk ikke rigtig huske navnet, da jeg skrev indlægget.

   Sammenlignelig ville jeg blot fortælle, at fornuften heller ikke kan gøres til genstand for naturvidenskab, fordi den er en del af det hele menneske. Forskningen kan ikke træde ud af virkeligheden og se objektivt på den, fordi den er en del af den virkelighed, de iagttager. Men måske kan man – ligesom i studiet af partiklerne – regne sig statistisk frem til, hvor den sunde fornuft befinder sig.

   Hvis en person kører 200 gange på motorcykel uden hjelm, må det være tegn på, at han lider af mangel på sund fornuft, selv om man ikke kan bevise, at han er idiot. Man kan kun bevise, at han opfører sig som idiot.

   Men emnet om partikler er interessant. For tiden arbejder man på den store tunnel i Cern for at finde en partikel, der eksisterede for 14 milliarder år siden, dvs. i det første brøkdel af et sekund af Universets liv.

   Men det er nytteløs forskning for fornuften, for den kan aldrig fatte, hvad der var før og efter Big Bang, og om der overhovedet iøvrigt var et Big Bang. En erkendelsesteori som Kant faktisk har udkastet for forståelsen.

   Da den menneskelige erkendelse er bundet til sansernes erfaring
   (der udgør det materiale, som i erkendelsen formes efter de principper som bevidstheden udkaster), må erkendelsen være begrænset, idet principperne kun kan anvendes på erkendelsens materiale.

   Det lyder indviklet, og er det også, men det har noget at gøre med de begreber og kategorier for erkendelsen, vi har i vor egen tanke og som ikke stammer fra erfaringen, men de gør erfaringen mulig. Men de kan ikke gøre BIG BANG mulig for den menneskelige erfaring. Måske for videnskaben som udvælger de dele af virkeligheden der skal til undersøgelse og svarer på det, den spørger om indenfor en matematisk referancemodel. Fx at gå tilbage i tiden.

   Men det var et sidespring. Schrødingers Kat er fup og fiduser, hvad filosoffen Fauerholt har påvist. ( Måske hedder han ikke Fauerholt, måske noget helt andet.

   Kommentar by kurt rosenstrøm — 20. april 2008 @ 15:58

  46. @ Kurt Rosenstrøm

   Du har ret, for meget ævl – og for lidt reel argumentation.

   Mht. metafysik og fornuft, så er det, i min læsning af det idehistoriske, ikke videnskaben der er noget galt med – men den retning videnskaben tog i 1850´erne; Nietzsche, Feuerbach og Marx. Specielt den germanske filosofi gik fuldstændig i antimetafysisk mode.

   Før den tid var det omvendt, Hegel var metafysiker med stort M. – i hans “Phänomenologie des Geistes” snakker kun om ånd, spiritualitet osv.

   En af de ting jeg virkelig kæmper for, er at vi kan tillade metafysik igen. Dels mener jeg, at det er usundt ikke at måtte tale om Gud, og jeg mener også at man kan argumentere for at spiritualiteten eksisterer.

   @ Jan Eskildsen; nu er det ikke fordi vi skal starte mundhuggeriet igen. Så bare for at kommentere på dit spørgsmål, så vil jeg sige, at svaret skal findes i Platons dialog Parmenides. Her beskriver Platon 3 positioner: Flux (alt er relativt) Enhed (der findes en endelig fast sandhed) Samtale (man finder sandheden i samtale). Logos betyder faktisk samtale – så det er det man ideelt set forøger at gøre som akademiker, man forsøger via samtalens argumenter (logik) at finde sandheden. Denne ide går igen, på forskellige måder i de forskellige filosoffers metoder. Hegel; dialektik. Aristoteles; logik. Sokrates; samtale – og sådan kunne man blive ved. Det er det man kalder gammel vin på nye flasker. Mht. Flockharts metode, har du jo selv givet svaret.

   Så er der Schrödingers Kat. Jeg tror et svar er atomisk – der findes en klassisk filosofisk retning, der mener at alt består af små byggeklodser; atomerne. I følge atomisterne findes der ikke noget liv efter døden, da de atomer vi består af jo så flytter sig ud i andre konstellationer – det synes jeg giver meget god mening.

   Så er der diskussion af hvad liv er – livet i noget er sjælen. Der er et eller andet, der gør at en klump materie bevæger sig, og det “noget” det er sjælen. Man kunne så sige, at når sjælen forlader katten inde i kassen, så er katten død.

   Hvad er så sjæl? Tja, DET er en lang diskussion – som jeg ikke helt har fundet et svar på.

   Kommentar by Asger Trier Engberg — 20. april 2008 @ 16:15

  47. Ang. apologi (Jan Eskildsen).

   Apologi dækker bedre end det gode danske ord ‘forsvar’. Forsvar kan forstås som det modsatte af angreb, hvorimod apologi i religiøst henseende ofte er en offensiv handling, der ikke direkte kan henføres til konkret kritik, men mere er en overordnet ideologisk forklaringsmodel.

   Ang. Kirsten Larsen.

   Jeg mener stadig hun er fast tilknyttet Orientering på P1.

   Kommentar by Kim Møller — 20. april 2008 @ 17:15

  48. 42 Madsen
   Du har ret.
   Alt for mange kvinder bøjer sig og kryber for islam under påskud af, at det er tolerance de udviser. Det er ike tolerance men tossetolerance og kapitulation.
   Jeg træffer også en del mænd, som agerer islamleflende, og som oftest er disse højtuddannede.
   Hvorimod menigmand på “gulvet” bedre formår at skære igennem den politiske korrekthed og ikke ønsker indordne sig under en islamisk agenda med seperate baderum, svømmetider kun for kvinder for at tækkes de bogstavtro koran-tilhængere, hijab på hovedet af skolelærere, islamiske spiseregler på almindelige folkeskoler. Listen over de misforståede særhensyn til de islamiske leveregler er desværre lang – og trist.

   Efterhånden er jeg nået frem til, at det ikke er de bogstavtro muslimer, som stiller krav og sætter de verdslige institutioner under pres, som er de værste skurke.
   Det allerstørste problem er den blinde og naive venstrefløj og de skinhellige kulturradikale, som løber kapitulerende forud og indfrier alle disse intolerante koranske lovregler.

   Kommentar by Johansen — 20. april 2008 @ 17:21

  49. “Hvad er så sjæl? Tja, DET er en lang diskussion – som jeg ikke helt har fundet et svar på”.

   Jeg håber du finder det.

   Kommentar by kurt rosenstrøm — 20. april 2008 @ 17:29

  50. @ 49 Kurt Rosenstrøm

   Tak Kurt

   Kommentar by Asger Trier Engberg — 20. april 2008 @ 17:46

  51. … et eksempel på muslimsk civilisation :
   http://avisen.dk/blogs/porfavor/according-islamic-law-200408.aspx

   Kommentar by Jan Eskildsen — 20. april 2008 @ 18:13

  52. # 44

   Det virkelige og baggrunden er ofte meget enkel, så enkel at flertallet ikke kan se skoven for bare træer, og i hvertfald ikke kan finde ud af at omsætte det sete.
   Selvfølgelig er du blevet udsat for hetz, der er ikke ret mange der er interesseret i at høre sandheden, for så skal de til at forholde sig til den. Det er meget nemmere at leve i uvidenhed, så længe det er bekvemt og uden betydning eller sammenhæng.
   Et gammel ordsprog siger: Klog er den tosse, der ved at han/hun er tosset.
   De venstreorienterede virkelighedsfjerne islam-liderlige fascister ved ikke hvor tosset de er, og de vil heller ikke vide, og dem der fortæller får ørerne i vridemaskinen. Sådan er det, de har for længst bestemt sig for at leve i deres lyserøde fantasi verden, hvor alt er godt, intet er galt og hvor de er aldeles u-undværdlige, sandheden og godheden selv.
   Og alt kan undskyldes og bortforklares, så længe det bare passer ind i deres net af bedrag og vanvittige opspind.

   Jeg ved ikke om det skyldes alt det hash, crack og div. de, deres afkom/ og eller forældre indtog i 60´erne, men et eller andet er der altså galt oveni.
   Det er jo en faktuel kendsgerning, at stoffer og lign. skader hjernen, så mon ikke at noget af forklaringen skal findes der.

   Kommentar by Madsen — 20. april 2008 @ 18:45

  53. # 48

   Det er hele kernen i nøddeskal.
   Muslimer er nu engang muslimer, som de altid har været.
   Og de kan i og af sig selv ikke forvolde meget skade, kun hvis de får lov til det og andre indflydelsesrige i samfundet hjælper til med det.

   De sande ulykkesfugle er de såkaldte multikulturelle, konvertitter og venstreorienterede, der er gået i front for islam, banet vejen og på forskellige stadier i samfundet udskifter og erstatter det danske med det islamiske.
   De har magten til at gøre det, og har det som deres vigtigste livsopgave af fuldføre det ud til mindste afkrog af Danmark.

   De har en fordærvet og rådden tarmflora, og ikke alene skider de selv i egen rede, de sørger også for at alverden gør det.

   Større og værrer ulykkesfugle kan man vist ikke blive.

   Kommentar by Madsen — 20. april 2008 @ 18:57

  54. Danmark trænger til borgerlige gymnasier og universiteter. Uddannelsessteder med et vestligt afsæt i den europæiske oplysningstid og fornuft og ikke i en multikulturel ideologi.

   Kommentar by Janne — 20. april 2008 @ 18:57

  55. Vi kommer langt omkring…

   @ Asger Trier Engberg

   Din sjæl er elektriske strømme og kemiske reaktioner i din hjerne… Det er sandt, men lige så lidt tilfredsstillende som at sige at europæisk litteratur er en masse bogstaver, tegnsætning og diakritiske tegn. Vi har brug for en beskrivelse af strukturerne – og dem kender vi ikke tilstrækkelig godt idag, desuden mangler vi et sprog til at beskrive dem. Hvis du vil forstå den menneskelige sjæl skulle du studere en eller anden form for neurovidenskab. Men hvis du hellere vil diskutere dig frem til en forståelse, kan du spilde dit livs samlede tankekraft på at finde noget der er lige så holdbart som antallet af engle der kan stå på et knappenålshoved.

   Kommentar by Mallebrok — 20. april 2008 @ 19:29

  56. Jeg er dybt rystet.

   Kommentar by Drokles — 20. april 2008 @ 20:14

  57. “Europæiseringen af Europa” – er det egentlig ikke nok? Vejet, og fundet for let.

   Kommentar by PeterK — 20. april 2008 @ 20:45

  58. 56 Drokles

   Hvad er du dog rystet over?

   Den fatale islamisering af Danmark, som forløber planmæssigt takket være islams nyttige idioter alias naivisterne?
   Naivisterne som altid står klar til at fordømme egne landsmænd, som ikke er faldet for den multikulturelle utopi.

   Det er sørgeligt, at der er danskere som handler forræderisk overfor friheden og hjælper med til at bane vejen for islams intolerante lovregler, som det f. eks. fornyligt blev besluttet af dommerforeningen.
   Tilladelse til at bære et sharia-symbol på hovedet dommere i en dansk retssal. Endnu et søm til den demokratiske, verdslige ligkiste!

   Kommentar by Johansen — 20. april 2008 @ 20:56

  59. Universiteterne har udviklet sig siden Humboldt. Her er lidt fra Institut for Nordisk Sprog & Litteratur – Universittet i Agder.

   Kroppens betydning

   Konstruksjoner av kjønn i nordisk litteratur

   Introduksjon
   English summary

   Prosjektet er en del av Norges forskningsråds program “Kjønnsforskning: kunnskap, grenser, endring” og har en tidsramme fra 1.1.2002 til 31.12.2005. Prosjektansvarlig er professor, dr.art., Unni Langås, og prosjektmedarbeidere er postdoktorstipendiat, dr.art., Christine Hamm og doktorgradsstipendiater cand.philol., Lars Rune Waage, Bente Velle Hellang og Nora Simonhjell.

   Selv om prosjektet nå formelt sett er avsluttet (se prosjektets sluttrapport) foregår det fremdeles ny og spennende forskning på området. Hjemmesiden vil fortsatt bli oppdatert med nye publikasjoner og informasjon om aktiviteter relatert til prosjektet.

   Sammendrag
   Prosjektet omfatter ulike studier i nordisk litteratur, hvor kroppen som betydningsfelt står i sentrum. Et fokus på kroppens representasjon i litteratur er begrunnet ut fra den betydning kroppen har i våre liv og i vår forståelse av oss selv, hverandre og verden. Menneskekroppen er forskjellig fra individ til individ, men likevel er kroppen utgangspunkt for en kategorisering, ikke minst i kjønn, osv
   http://wwwold.hia.no/hum/nordisk/Kroppen/index.htm
   Så Seniorforsker Trine Flockhart er såmænd bare en af tusinde floskelproducenter i det, der engang var centrum i europæisk åndsliv.

   Kommentar by Jens Lauesen — 20. april 2008 @ 21:00

  60. Lidt inspireret af de berømste linier

   “The world would not be in such a snarl
   If Marx had been Groucho instead of Karl.”

   “The future would no be so sinister
   If we only knew Flockhart by the name Calista”

   OK – jeg lover aldrig at gøre det igen.

   Kommentar by PeterK — 20. april 2008 @ 21:44

  61. Genbrug:
   It´s not by anger nor by fear.
   I´ll stay at home and read Shakespeare.

   Kommentar by Peter Buch — 21. april 2008 @ 07:59

  62. @55 Mallebrok

   Ja, jeg ved ikke hvad sjælen er for noget, det har været diskuteret i filosofien lige siden Platon. Kirkegaard er for eksempel en af de helt store psykologiske filosoffer, Løgstrup ligeså – Grundtvigs folkesjæl er også en vinkel på diskussionen.

   Men en ting er sikkert, livet og sjælen hænger sammen, men hvordan???

   Kommentar by Asger Trier Engberg — 21. april 2008 @ 09:38

  63. “The life is a tale, told by an idiot.” (Shakespeare).

   Her er jeg sikker på, at han tænkte på Islams nyttige idioter.

   Kommentar by kurt rosenstrøm — 21. april 2008 @ 09:40

  64. However beautiful the strategy, you should occasionally look at the results. (Churchill)

   Integrationsministeren burde have den bøjet i neon foran sit skrivebord.

   Kommentar by Gitte8000 — 21. april 2008 @ 14:21

  65. Flockharts sutteflaske drikkes der af, langt langt langt ind i -behagsyge- borgerlige rækker.

   anti-sharia

   Kommentar by anti-sharia — 22. april 2008 @ 04:31

  66. @Casper:

   Det er flot, at du tager din kusine i forsvar, men det ville være bedre om du brugte din energi på at tage hende i skole istedet.

   Hun mangler, oplagt, indsigt og viden, – derudover, så har jeg tidligere – her på Urias – sagt, at alt for mange bliver liderlige af mikrofonen. Det løber ud af deres tomme hjerne, som vi så det med rektoren den anden dag (“de har for helvede en forsikring”).

   Det er intet andet end en dårlig undskyldning.

   anti-sharia

   Kommentar by anti-sharia — 22. april 2008 @ 04:46

  67. Nej nej nej.

   “Så det finansierede simpelthen det europæiske fremspring – det teknologiske fremspring i Europa.”

   Uover at kællingen er komplet uvidende om økonomi, så indse lige at dette er den klassiske venstrefløjsparole om at vestens velstand er hentet ved at udnytte/udbytte/rovdrive de stakkels tredieverdenslande som vi reelt vi har underlagt os med kapitalistisk imperialisme etc etc.

   De røde tåber lever tile vighed i deres nulsumstankegang.

   Kommentar by Peter Bjørn Perlsø — 23. april 2008 @ 08:34

  RSS feed for comments on this post.

  Leave a comment

  Line and paragraph breaks automatic, e-mail address never displayed, HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

   

   

  Vælg selv beløb  Blogs


  Meta
  RSS 2.0
  Comments RSS 2.0
  Valid XHTML
  WP


  MediaCreeper