9. juni 2008

Lone Nørgaard: “Lissabon-traktaten er styret af en multikulturel utopi…”

Irland er grundet solide pengeoverførsler et af EUs mest dedikerede medlemsstater, og som de eneste får irlænderne (derfor) lov til at stemme om Lissabon-traktaten. Det sker nu på torsdag, og der er spænding til det sidste.

Kronik af Lone Nørgaard i dagens Jyllandsposten – Derfor må vi ikke stemme om Lissabon-traktaten.

“Jeg er meget ked af, at vi ikke får lov til at stemme om Lissabon-traktaten. Jeg ville nemlig gerne have af- eller bekræftet i en forudgående offentlig debat, om forfatningens ophavsmand Valéry Giscard d’Estaing har ret, når han i et åbent brev til en række europæiske aviser skriver:

»Lissabon-traktatens indhold adskiller sig ikke fra Forfatningstraktaten, kun formen er ændret. Det Europæiske Råds jurister har betjent sig af sædvanlig fremgangsmåde: Tidligere traktater ændres ved at tilføje ændringsforslag, og Lissabon-traktaten fremstår således som et katalog over ændringsforslag til tidligere traktater. Den er ulæselig for borgerne, der derfor må ty tilbage til Rom- og Maastricht-traktaten, som ændringsforslagene vedrører. Hvad angår indholdet kan ”den gamle” Forfatningstraktats institutionelle forslag genfindes i deres helhed i Lissabon-traktaten, blot i en anden rækkefølge. Konklusionen er, at værktøjerne i Lissabon-traktaten er fuldstændig de samme som i Forfatningstraktaten, altså den traktat som franskmændene ellers stemte nej til. Det eneste, der er anderledes, er opdelingen i værktøjskassen.

Betyder det så, at der slet ingen forskelle er? Ja, bortset fra at ordet “forfatning” og tillægsordet “forfatningsmæssig” er udeladt, og Unionens symboler er fjernet fra teksten. Meningen med den raffinerede manøvre [manipulation?? – LN] er at slippe for at skulle afholde folkeafstemning, samtidig med at forfatningsartiklerne er spredt ud i Lissabon-traktaten, blot ”renset for forfatningsagtige formuleringer«.

Så vidt Giscard d’Estaing. Hans udtalelser kan passende suppleres med:

+ Den nye EU-stat får fælles præsident, fælles statsminister og fælles udenrigsminister – bare ikke valgt demokratisk

+ Kommissionen har eneret til at stille lovforslag, til trods for at medlemmerne ikke er valgt, men udpeget.

+ Landene mister ret til at lovgive, når EU lovgiver.

+ Domstolen dømmer og grundlovgiver gennem nye fortolkninger. EU institutionerne sammenblander den lovgivende, den udøvende og den dømmende magt.

+ Grundloven beskytter vælgerne mod politikerne, unionsforfatningen beskytter politikerne mod vælgerindflydelse.

Danmark vil altså blive reduceret til en delstat, når Lissabon-traktaten gennemtvinges. I et statsforbund beslutter medlemmerne alias suveræne stater selv, hvilke områder den fælles myndighed træffer beslutning om. Hidtil har EU været et sådant statsforbund. Med Lissabon-traktaten bliver der tale om en forbundsstat, hvor suveræniteten ligger hos den centrale ledelse. Her vil der blive truffet flertalsbeslutninger. Det betyder, at den danske regering kan blive stemt ned af de andre regeringer i et hvilket som helst politisk spørgsmål. For så vidt angår f. eks. Italiens aktuelle forholdsregler mod kriminelle udlændinge er det ikke spor usandsynligt, at de inden for en overskuelig fremtid kan og vil blive dømt ulovlige af en højere EU-instans.

Magten fjernes altså yderligere fra de nationale parlamenter og går i stedet bl.a. til EF-domstolen… Fortolkningen af loves ordlyd er aldrig objektiv, det kan ikke være anderledes. Men når først dommene er fældet, kan dommerne ikke senere stilles til regnskab for deres fortolkninger. Med andre ord: Domstolen dømmer og er med til at lovgive igennem sine fortolkninger, men siden hen skal dommerne ikke stå til ansvar for deres holdninger og (politiske) valg. Det er foruroligende.

Hvad der mest bekymrer mig er, at Lissabon-traktaten er styret af en multikulturel utopi, hvis formål er at aflive nationalstaterne. Således er en vigtig faktor bag den muslimske folkevandring til Vesteuropa EU’s samarbejde med den arabiske verden. Efter at Frankrig opgav Algeriet i 1962, havde daværende præsident Charles de Gaulle som projekt at skabe en alliance mellem Europa og en række arabiske stater.

Formålet var bl.a. at modvirke USA’s indflydelse. I 1974 oprettedes en parlamentarisk sammenslutning med henblik på at styrke EF’s politiske, kulturelle og økonomiske forbindelser med den arabiske verden.

I denne gruppe deltog medlemmer fra 18 nationale parlamenter, herunder det danske folketing og Det europæiske Parlament. Senere suppleredes gruppen af en struktur betegnet Den euro-arabiske Dialog med en stærk position i bl.a. EF’s og senere EU’s ledende organer. Dialoglobbyen arbejdede for en udenrigspolitik, der var pro-arabisk og rettet imod Israel og USA.

Desuden begunstigede den en permanent og massiv arabisk og muslimsk tilstedeværelse i Europa gennem indvandring og bosættelse af millioner af personer fra Nordafrika og Vestasien… Var denne fælleseuropæiske strategi medvirkende til den besynderlige lovgivning, der for godt 20 år siden åbnede Danmark for familiesammenføringer, i en situation med næsten en kvart million arbejdsløse?

De overstatslige bureaukrater i EU er i egen selvforståelse eksperter og på den konto tilsyneladende ligeglade med de problemer, som deres stort tænkte visioner påfører de oprindelige befolkninger. De vil have kørt deres multikulturelle forbundsstat igennem uden indblanding fra de mennesker, som skal bære de smertefulde konsekvenser af deres beslutninger.

På den baggrund bliver det lysende klart, hvorfor vi ikke må stemme om Lissabon-traktaten.”

 • 21/2-03 Frontpage Mag – Bat Ye’or: European Fears of the Gathering Jihad (om Eurabia.)
 • 24/4-08 TV2 Online – Folketing har godkendt EU-traktat (minus DF, Enl og enkelte SF’ere).
 • 6/6-08 TV2 Online – Irsk måling chokerer i Bruxelles (nej-flertal).
 • 8/6-08 DR Online – Tyder på et lille ja i Irland (“… nej-siden vokser”).
 • 8/6-08 Jyllandsposten – Claus Hjort Frederiksen: Feriepengene til de rette (EU og feriepenge).
 • Oploadet Kl. 15:24 af Kim Møller — Direkte link7 kommentarer

  The URI to TrackBack this entry is: http://www.uriasposten.net/archives/5898/trackback

  7 Comments »

  1. “Irland er grundet solide pengeoverførsler et af EUs mest dedikerede medlemsstater, og som de eneste får irlænderne (derfor) lov til at stemme om Lissabon-traktaten”

   Vi kan være enige om det problematiske i at der ikke bliver stemt om Lissabon-traktaten andre steder, og om selvsamme’s indhold. LIgeledes kan vi være enige om at det er en glimrende kronik. Men de to linier jeg har citeret ovenfor, er jeg tilbøjelig til at være uenig i.

   Irland har tidligere været stor-modtager af pengeoverførsler, men mig bekendt er sagen i dag og igennem en del år efterhånden, den stik modsatte, da Irland idag er blandt EU’s rigeste og med en af de stærkeste økonomier.
   Og angående dedikerede medlemsstater, tjaa så er den politiske elite formentligt vældig dedikeret som i alle de andre lande, men jeg mener at netop Irland, ligesom DK, er et af de steder hvor der tidligere er stemt nej til en Eu-traktat, altså er borgerne knapt så dedikerede. Jeg tror irerne stemte nej til Nice-traktaten, og altså er det ikke helt rimeligt at antyde at irerne blot får lov at stemme som et spil ofr galleriet til ære for EU’s demokratiske image, hvor afgørelsen er givet på forhånd.

   Kommentar by Superman — 9. juni 2008 @ 15:53

  2. Irland idag er blandt EU’s rigeste og med en af de stærkeste økonomier.

   Ja. En af de ting, irerne frygter, er at EU vil tvinge dem til at sætte skatten _op_!

   Bestikkelserne har været reelle, og har givet Irland et stort løft. Det har deres egen moderate skattepolitik nu også, og irerne ved godt, hvad der har været vigtigst…

   Men den virkelige grund til at Irland holder folkeafstemning er ikke, at EU mener at have bestukket sig til resultatet. Det er den irske Grundlov, der er stærk nok til at Forfatnings- (eh, Lissabon-) Traktaten ikke kan vedtages uden en folkeafstemning.

   Den danske Grundlov er egentlig lige så stærk. Og den rummer en overraskelse, Fogh og hans venner i Bryssel ikke vil være glade for:

   Grundloven rummer _kun_ mulighed for at tilslutte sig ‘mellemfolkeligt’ samarbejde. Ikke overstatsligt.

   Godkendelse af EU’s Forfatningstraktat er grundlovsbrud.

   Kommentar by Henrik Ræder Clausen — 9. juni 2008 @ 16:09

  3. Jeg har besluttet mig for at støtte en hver grundlovs-sag, hvis AFR får Lissabon-traktaten kørt igennem.

   Kommentar by DaLi — 9. juni 2008 @ 20:00

  4. Selv om irerne skulle stemme nej, så er der i EU en solid tradition for at afstemningsresultater der ikke passer i EU’s kram bare ignoreres.
   Da hollænderne som de første stemte nej, var traktaten stendød – den skulle vedtages enstemmigt. Ikke desto mindre gennemførte man derefter afstemningen i Frankrig, og jeg vil vædde den kasse kolde jeg stadig har stående i kælderen for et indlæg hvor euromed nævnes i MSM på, at hvis Frankrig havde stemt ja, var det hollandske nej blevet ignoreret. Selv efter Holland og Frankrigs nej, ratificerede man traktaten i Finland.
   Det kan kun gå for langsomt med at komme af den dødssejler. EU blokerer for at vi kan ændre vores feriepengelov, vi skal vente på en EU afgørelse, udtalelse af Lars Løkke Rasmussen i JP søndag.

   Off topic.
   Er der i øvrigt nogen, der ved noget om et forestående eurabia møde i København. UNESCOs generaldirektør Koïchiro Matsura, og den tilsvarende muslimske ISESCO, har 8/6 i Paris lovet Bertel Haarder moralsk og økonomisk støtte til en konference, der “skal nedbryde fordomme og had mellem folk i muslimske og vestlige samfund”.
   Bemærk hvor tæt den muslimske pendants navn er på FN’s. Er man på vej til at gøre OIC til parallelt muslimsk FN? Først de muslimske menneskerettighederne, nu resten af organisationerne. Hvem taler om dem og os?

   Har du noget om det Kim?

   Kommentar by PeterK — 9. juni 2008 @ 23:12

  5. 4.PeterK

   Jeg har været inde og kigget lidt på ISESCO.

   Tilsyneladende lægger dette foretagende sig tæt op ad UNESCO dog med den forskel at der bygges på Islam.

   For mig at se kan ISESCO godt ligne et led i det Apartheid system Islam opbygger helt bevidst, også, i den Vestlige verden og inden for allle områder.

   Men jeg kan ikke lade være med at undre mig ( tør ikke skrive grine!) når de skriver om videnskabelige områder, så som nanoteknologi.

   På een eller anden måde virker deres hensigter og måden hvorpå de vil nå frem til deres mål, som den specielle Islamiske måde at `låne` på fra de Vantro .

   At ISESCO er klistret op ad UNESCO er vel som det skal være, idet Araberne ikke kan foretage sig noget uden at have tjenestefolk til arbejdet.

   Hvilket teater det i grunden er at være frivilligt tvangsindlagt til at babysitte Araberne.

   For gør de Vantro det ikke, så………….bliver det meget værre med dem i fremtiden.

   Vesten og Asien er derfor nødt til at hive dem med indenfor snart sagt alle områder.

   Kommentar by Vivi Andersen — 10. juni 2008 @ 20:45

  6. […] reduceret deres mulighed for selv at vedtage lovgivning. Er Europa p vej til at blive et nyt USA? Lone Nrgaard: Lissabon-traktaten er styret af en multikulturel utopi Nyt EU-parlament bekymrer […]

   Pingback by Fremtidsfabrikken - arbejdskraftens frie bevgelighed - Boligdebatten.dk — 9. juni 2009 @ 16:46

  7. […] reduceret deres mulighed for selv at vedtage lovgivning. Er Europa p vej til at blive et nyt USA? Lone Nrgaard: Lissabon-traktaten er styret af en multikulturel utopi Nyt EU-parlament bekymrer […]

   Pingback by Fremtidsfabrikken - arbejdskraftens frie bevgelighed version 2 - Boligdebatten.dk — 10. juni 2009 @ 15:14

  RSS feed for comments on this post.

  Leave a comment

  Line and paragraph breaks automatic, e-mail address never displayed, HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

   

   

  Vælg selv beløb  Blogs


  Meta
  RSS 2.0
  Comments RSS 2.0
  Valid XHTML
  WP


  MediaCreeper