11. juni 2008

Morten Uhrskov Jensen om Ebba Strange, Morten Kjærum, Ole Espersen og Klaus Rothstein

Kronik af bogaktuelle Morten Uhrskov Jensen, oprindeligt trykt i Kristeligt Dagblad (10/5-08), nu online på Nomosblog. Via Snaphanen 25 års udlændingepolitik har været en rejse i uforstand.

“Når Jørgen Poulsen fra Ny Alliance i dag sammenligner Dansk Folkepartis annoncekampagne mod brug af det muslimske hovedtørklæde ved domstolene med nazitidens propaganda, så er der tale om en rest af den sprogbrug, der blev anvendt for cirka 20 år siden. Dengang var det helt almindeligt at tale om “racehad” og at benævne kritikerne af indvandringen til Danmark som fascister, nazister og racister.

Det var ligeledes helt normalt at insistere på, at befolkningen trængte til opdragelse for at lære at forstå, at modtagelse af et stort antal flygtninge ikke alene var en pligt, men en velsignelse for det danske samfund og for den enkelte. Ebba Strange, medlem af Folketinget for SF i mere end 20 år, udtalte således under en folketingsdebat i 1986, at “vi ved ikke præcis, hvor den grænse [for hvor mange flygtninge Danmark kunne modtage] ligger, den er nemlig blandt andet psykologisk betinget, og den ville være større, hvis danske politikere og regeringspolitikere først og fremmest gik ind i en positiv påvirkning af den danske befolkning i stedet for at bære ved til skabelse af angst og usikkerhed”.

Således var det for Ebba Strange blot et spørgsmål om at tilegne sig – gennem oplæring – det rette sindelag, så ville det kun spille en ringe rolle, hvor stort antallet var…

De humanitære organisationer som Dansk Flygtningehjælp og Amnesty International samt Institut for Menneskerettigheder (tidligere Center for Menneskerettigheder) udgør et kapitel for sig, især i perioden frem til folketingsvalget i 2001. Igen og igen optrådte deres talspersoner i medierne, og ikke én gang har jeg kunnet finde, at de forsvarede en stramning af udlændingeloven. Utallige var de gange, hvor de mente, at nu havde Danmark overtrådt de internationale konventioner, skønt Danmark ikke på noget tidspunkt har overtrådt nogen konvention, der havde eller har forbindelse til den danske udlændingelovgivning…

Morten Kjærum, direktør for Institut for Menneskerettigheder, sagde således om en dom, der udviste en tyrker, der var dømt for en række røveriske overfald på ældre mennesker i Vollsmose, at “dommen er en krænkelse af vores internationale forpligtelser, som sikrer retten til at være sammen med sin familie og opretholder princippet om, at man ikke bliver diskrimineret på grund af sit statsborgerskab. Vi taler om en mand, der er født i Danmark og har boet her i alle sine 23 leveår. Han må betragtes som dansker”.

Pointen her er naturligvis ikke, at Morten Kjærum ikke måtte mene, at tyrkeren burde have lov til at blive i Danmark efter endt fængselsstraf. Pointen er, at Morten Kjærum ikke udtalte sig i overensstemmelse med sandheden, når han hævdede, at Danmark ikke kunne udvise ham uden at bryde konventionerne.

Morten Kjærum optrådte her, som i andre sammenhænge, som politiker, og han ønskede at udvande betydningen af statsborgerskabet, så staterne ikke længere kunne benytte sig af muligheden for at udvise personer, der havde begået grov kriminalitet. Man skal erindre sig, at Institut for Menneskerettigheder er betalt af de danske skatteydere, og at man derfor burde forvente, at instituttet var i stand til at levere en nogenlunde saglig, juridisk analyse. Det har blot ofte ikke været tilfældet.

Historien om kriminalitet begået af indvandrere og flygtninge er en temmelig absurd historie for sig. Der blev ikke før 1994 ført statistik, der opgjorde kriminaliteten efter nationalitet, og der fægtedes derfor i blinde. Det har muligvis været derfor, at Ole Espersen fra Socialdemokratiet i 1983 i et indlæg i dagbladet Aktuelt skrev, at “indvandrerne udgør tværtimod en gruppe, der er mere lovlydig, end danske statsborgere i gennemsnit er det”. Som tallene kom frem, dokumenteredes det modsatte af det, som Ole Espersen havde påstået, men det fik kun den virkning, at tilhængerne af en liberal udlændingelov hævdede, at det skyldtes udlændingenes sociale og økonomiske marginalisering i det danske samfund.

Den fulde konsekvens blev draget af Det Europæiske Overvågningscenter, EUMC, der i 2002 kategoriserede det som et udslag af intolerance, hvis man i forbindelse med en spørgeskemaundersøgelse havde svaret, at man mente, at indvandrere var mere kriminelle end danskere.

Et gennemgående træk helt frem til vedtagelsen af de nuværende stramninger af udlændingepolitikken i 2002 var, at man hævdede, at det ganske enkelt ikke kunne lade sig gøre at stramme yderligere. Forfatter og journalist Klaus Rothstein skrev således i begyndelsen af 2002, at “de, der troede, at proppen ville blive sat i, kan godt forberede sig på at tro om igen”. Som var det en græsk tragedie, hvor skæbnen er alt og menneskers handlen intet, kunne det danske Folketing altså intet gøre. Der kunne ikke strammes. Som med konventionerne viste også dette sig at være forkert. Vi har stadig til gode at høre fortalerne for skæbneteorien om, hvorfor de tog fejl.

 • Link: Citater fra Et delt folk (skræmmende læsning).
 • The URI to TrackBack this entry is: http://www.uriasposten.net/archives/5911/trackback

  70 Comments »

  1. […] alt er, synes jeg egentlig det nyeste indlæg var ret spændende; ligesom hovedparten af Kim Møllers indlæg (DR-kritiksniveauet til trods ) […]

   Pingback by Lidt udpluk af interessantheder fra Uriasposten « Verden fra min altan — 11. juni 2008 @ 15:56

  2. Puha, der er nok nogle der vågner op til seriøse tømmermænd – jeg gad godt vide hvilke kræfter der ligger bag menneskerettighedsorganisationen. Hvilken forbindelse har den til FN´s totalt korrupte menneskerettighedsråd?

   Kommentar by Asger — 11. juni 2008 @ 16:05

  3. #2.
   Det er ikke længe siden, jeg så FN blive kaldt for Forbrydernes Nationalforsamling.
   Det er desværre sandt.

   falkeøje

   Kommentar by falkeøje — 11. juni 2008 @ 16:20

  4. Der blev løget meget dengang. Det gør der stadig i dag, men heldigvis bliver flere og flere af løgnene afdækket.

   Det er godt at navnene på forræderne bliver skrevet ned og husket.

   Kommentar by RettenTilSelvforsvar — 11. juni 2008 @ 16:33

  5. Skulle man ikke lige have penge til at købe Uhrskovs bog, så er det værd at minde om at Peter Neerup Buhl for ti år siden i to bøger (Kampen mod grænserne I og II) gennemgår den danske flygtningedebat fra 1965-98 grundigt. Heri finder man flere citater på niveau med Ebba Stranges. Bøgerne kan downloades gratis.

   http://www.dendanskeforening.dk/side20.html

   Kommentar by Angantyr — 11. juni 2008 @ 17:23

  6. Uddraget af bogen er fremragende, men vi må også huske, at indvandringsfortalerne jo ikke ønskede noget ondt. De var hovedsageligt drevet af en enorm godhed, der ikke var forstandsdrevet, og som ikke interesserede sig for erfaringer. Og de udgør stadig et ret stort mindretal af de vestlige befolkninger – et eksempel er William.

   Kommentar by GB — 11. juni 2008 @ 17:31

  7. Morten Uhrskov Jensen skal have stor tak for at rejse denne skamstøtte over politkernes utilgivelige svigt. Utilgiveligt ikke mindst set med kommende generationers øjne.

   Uvidenhed og dumhed fritager ikke for straf siger man. Her vil straffen (beklageligvis) ramme vore børn og børnebørn med voldsom styrke.

   Uhrskov Jensen skriver til sidst i sin “skamstøte”: “Hvis man som historiker eller som almindelig interesseret borger vil finde et eksempel på menneskers uforstand, indbildskhed og irrationalitet, så skal man studere historien om den danske udlændingepolitik.”

   Tak her fra til Uhrskov Jansen, jeg køber bogen.

   Kommentar by Als — 11. juni 2008 @ 17:37

  8. “Den fulde konsekvens blev draget af Det Europæiske Overvågningscenter, EUMC, der i 2002 kategoriserede det som et udslag af intolerance, hvis man i forbindelse med en spørgeskemaundersøgelse havde svaret, at man mente, at indvandrere var mere kriminelle end danskere.”
   Nej man må ikke udtale sig mod statistikker der går imod uomtvistelige kendsgerninger. Her følger hvad officielle statistikker siger:
   Hvis vi skal vende os til andre europæiske lande er det en kendsgernning af ml. 60-70% af indsatte i franske fængsler er af udenlandsk, muslimsk oprindelse selvom de ‘kun’ udgør 12% af befolkningen. I Storbritannien er 11 procent af de fængslede muslimer ud af et befolkningstal der udgør 3 procent, i følge Justitsministeriet. En undersøgelse af Open Society Institute, en rådgivende organisation, afslører at i Nederlandene er 20 procent af de voksne indsatte og 26 procent af de unge lovbrydere muslimer; ud af en befolkning hvor muslimer udgør 5,5 procent. I Belgien udgør muslimer fra Marokko og Tyrkiet op til 16 provent af de indsatte sammenlignet med de 2 procent de udgør af befolkningstallet fastslår instituttet.
   Sådanne opgørelser,og de der fremsætter dem, kan kun være fascister, nazister og racister. Årsagen til de høje kriminalitetstal er der mange forklaringer på, men selvfølgelig skyldes det hovedsageligt vor intolerante selvtilstrækkelighed, og manglende forståelse for kulturers mangesidighed. Det kan vel ikke være andet? Læs evt.
   http://synopsis-olsen.blogspot.com/2008/05/i-frankrig-er-fngsler-fyldt-med.html

   Kommentar by Olsen — 11. juni 2008 @ 17:44

  9. Det kunne være fedt med nogle kildenagivelser på citaterne. Der er flere af citaterne, som kun er gengivet på nettet i denne ene Uhrskov-artikel. Men hvor har han citaterne fra? Det kunne være oplysende at få at vide, og det ville give alle en reel mulighed for at vide i hvilken kontekst citaterne er blevet udtalt, og debattere citatrne på et kvalificeret niveau.

   Her er to eksempler: http://www.google.com/search?q=%22er+en+kr%C3%A6nkelse+af+vores+internationale+forpligtelser,+som+sikrer+retten+til+at+v%C3%A6re+sammen+med+sin+familie+og+opretholder+princippet+om%22&num=100&hl=en&safe=off&filter=0
   http://www.google.com/search?q=%E2%80%9Cindvandrerne+udg%C3%B8r+tv%C3%A6rtimod+en+gruppe,+der+er+mere+lovlydig,+end+danske+statsborgere+i+gennemsnit+er+det%E2%80%9D&num=100&hl=en&safe=off&filter=0

   Emnet er interessant, og jeg vil rigtigt gerne bidrage til kommentatorsporet. Men peg mig venligst i retning af noget kontekst, så jeg slipper for at bidrage i blinde.

   Kommentar by William — 11. juni 2008 @ 18:55

  10. @ Olsen, du skriver; Sådanne opgørelser,og de der fremsætter dem, kan kun være fascister, nazister og racister.

   W: Drop offer-rollen. Så vidt jeg kan se er ingen er ved at kalde dig eller folkene bag undersøgelserne for racister, nazister eller fascister.

   O: Årsagen til de høje kriminalitetstal er der mange forklaringer på, men selvfølgelig skyldes det hovedsageligt vor intolerante selvtilstrækkelighed, og manglende forståelse for kulturers mangesidighed.

   W: Du kæmper med et spøgelse. Hvem fremfører det synspunkt du karikerer? Jeg kan ikke se det synspunkt fremført nogen steder udover med jævne mellemrum i en sarkastisk version på Uriasposten. Lad mig vide, hvem der fremfører det synspunkt.

   Kommentar by William — 11. juni 2008 @ 19:02

  11. William
   Det spøgelse man kæmper imod, er jo netop den offerrolle vi konstant oplever bliv trukket ned over de krimminelle indvandre, for hvornår høre vi ikke ” det er den sociale faktor”???

   Man fandt ud af for 3 år siden at når alle “sociale” forskelle var barberet væk, var indvandre stadig langt mere kriminelle end dansker og surprise surprise, folk fra muslimske land “vandt” kriminalitetsstatistikker. Men stadigvæk høre du ikke en fra vensterefløjen der tør sige disse ord, nej det er 300 timers reglen, det er tonen i debatten eller bare de småracistiske danskeres skyld. Har du hørt andre toner, så bring dem da her på debatten, istedet for at angribe andre med påstande du ikke har beviser for.

   Ligeledes er det jo sjovt at bemærker at indvandre fra muslimske lande også er dem der er længst fra arbejdsmarkedet, modtager flest penge fra det offentlige samt ubetinget stiller flest krav til hensyntagen til deres religion. Er det sandt eller har du beviser for det modsatte???

   Du kan jo læse om den dejlige dreng der idag fik endnu en dom, med en betinget udvisning til følge, hvad gør hans fader, som har oplevet sin søn i fængsel stort set siden hans 15 år, han sviner selvfølgelig anklageren til, burde han ikke vise respekt for det land der har givet ham et sted at bo????

   Men det er vel utopi i din verden at stille krav om den mindste taknemlighed for de kan få lov at bo i landet, vi danskere skal vel bare se det som en berigelse.

   Kommentar by Broholm (ordblind) — 11. juni 2008 @ 19:15

  12. @ Broholm; du lever i en fantasi.

   B: nej det er 300 timers reglen, det er tonen i debatten eller bare de småracistiske danskeres skyld

   W: Hvem skyder skylden for indvandreres overrepræsentation i kriminalstatistikken på debat-tonen eller småracistiske danskere (dit udtryk)? Jeg ville ikke blive overrasket, hvis 300-timers reglen for skyld for noget socialt bedrageri, men de andre to synes at være fostret i din fantasi. Hvis du ‘konstant plever’ disse forklaringer, så må du da kunne pege på nogle eksempler?

   B: stedet for at angribe andre med påstande du ikke har beviser for.

   W: Hvilken påstand er jeg kommet med, som jeg ikke har beviser for? Vær konkret i dine anklager.

   B: Ligeledes er det jo sjovt at bemærker at indvandre fra muslimske lande også er dem der er længst fra arbejdsmarkedet, modtager flest penge fra det offentlige… Er det sandt eller har du beviser for det modsatte???

   W: Uriaspost-trick igen. Selvfølgelig er det sandt. Jeg har aldrig påstået det modsatte. Men når du stiller det spørgsmål, så prøver du at skabe tvivl om min forholden mig til fakta. Der var dog en del af din sætning, som jeg cuttede ud fordi den er indlysende forkert. Du skriver nemlig;

   B: samt ubetinget stiller flest krav til hensyntagen til deres religion

   W: Vi har fri (eller – i mit og få andres tilfælde – får højere løn) om Søndagen, den kristne helligdag. Vi får fri (eller – i mit og få andres tilfælde – højere løn) på de kristne helligdage. Det danske arbedsmarkede tager langt større hensyn til kristendommen, end til islam. Hvilket hvis man forudsætter præmisset at arbejdmarkedet skal tage hensyn til religion, er rimeligt nok da kristendommen er en større religion end islam. Når islam stiller flere krav, så er det fordi at arbejdsmarkedet allerede er gået på knæ for kristne hensyn. De kristne stiller ikke krav, da deres krav allerede er efterkommet. Og den vinkel bør tages med.

   B: burde han ikke vise respekt for det land der har givet ham et sted at bo????

   W: Selvfølgelig burde han det. Hævet over enhver tvivl.

   B: Men det er vel utopi i din verden at stille krav om den mindste taknemlighed for de kan få lov at bo i landet…

   W: Ja, det er utopisk at STILLE KRAV om taknemmelighed, men det er da kun rimeligt at forvente taknemmelighed fra indvandrere og især flygtninge. De er da en selvølge.

   Kommentar by William — 11. juni 2008 @ 19:39

  13. Hej Urias

   http://politiken.dk/indland/article522244.ece

   Hvem kaster mon sten mod kystbanen? De kommer fra Kokkedal …

   Kommentar by amagerkaneren — 11. juni 2008 @ 19:48

  14. W
   Jeg vil opfordre dig til at læse bare to ugers politikken og måske snuppe en tur forbi DR2 næste gange Enhedslisten holder debat om det onde DK, så ville du nok blive klogere.

   Men du har jo ikke andet end varm luft at komme med, selvom du pakker det ind i mange ord.

   “W: Du kæmper med et spøgelse. Hvem fremfører det synspunkt du karikerer? Jeg kan ikke se det synspunkt fremført nogen steder udover med jævne mellemrum i en sarkastisk version på Uriasposten. Lad mig vide, hvem der fremfører det synspunkt.”

   Er dette ikke en påstand??? Men igen læs politikken i to uger, så vil du nok opleve at du kom til at lave en Willy her.

   Kommentar by Broholm (ordblind) — 11. juni 2008 @ 19:50

  15. William,
   min kone er indvandrer. Hun stiller ingen krav, og vi har ikke modtaget en eneste krone fra det offentlige. Hvis vi ikke selv havde investeret en lille hundretusindkronerseddel i sprogundervisning og andre integrationsforanstaltninger, ville hun ikke have haft fast arbejde som læge 4 ud af de 5 år hun har været her. Hun var til første jobsamtale på dansk efter 4 måneder her i landet. Sammenlign det med muslimer der skal have tolk i retten efter 10 år i landet. Abu Laban talte ikke dansk da han døde efter 25 år i landet.

   Vi har ingen problemer med indvandrere, men vi har en helvedes masse problemer med muslimer. Nøjagtigt som i de dusinvis af lande hvor andelen af muslimer har overskredet de 5 procent hvor de kan holde sig i ro. Problemet staves “islam”.

   Islam er i krig med samtlige religioner, og intet sted lever de fredeligt med deres nabolande, måske med undtagelse af Kosovo (som de bollede sig til) og Albanien.

   Kommentar by PeterK — 11. juni 2008 @ 19:54

  16. @ Broholm, du skriver; Jeg vil opfordre dig til at læse bare to ugers politikken og måske snuppe en tur forbi DR2 næste gange Enhedslisten holder debat om det onde DK, så ville du nok blive klogere.

   W: Jeg vil opfordre dig (eller andre) til at komme med konkrete eksempler fra Politiken, DR eller hvad-ved-jeg, tonen i debatten eller de småracistiske danskere (dit udtryk) får skylden for indvandreres overrepræsentation i kriminal-statistikken. Du siger, at du oplever det konstant. Så kom med et konkret eksempel. Det kan ikke være svært, hvis de anklager du beskriver eksisterer udenfor din fantasi.

   Kommentar by William — 11. juni 2008 @ 19:58

  17. PK: Problemet staves “islam”.

   W: Som jeg har skrevet herinde adskillige gange islam er en anti-demokratisk, homofobisk, kvindefjendsk, slaveri-venlig, morderisk religionschauvanistisk ideologi, som staar i modstrid med den samfundsmodel, som de fleste danskere dybest set holder af. Intet nyt i det.

   Kommentar by William — 11. juni 2008 @ 20:01

  18. William
   Mangler du citater? Gå ind på Den Danske Forenings Side under CITATER.
   I øvrigt William, Kan du bevise, at kristendom er en større religion end islam?

   Kommentar by Menig 442 — 11. juni 2008 @ 20:21

  19. William
   Du kan se udland fra i går aftes, hvor problemerne for et par år siden i Australien, blev forklaret med fremmefrygt, selvom Australien ikke har et parti som DF.
   Ikke noget med den forklaring at urolighederne opstod efter muslimer havde overfaldet flere folk ved stranden, nej selvfølgelig var det fremmedfrygt.
   Du kan kigge i avisen under muhtoon 1 og 2, hvor radikale især var ude med kritik af TONEN for den var jo skyld i at muslimer følte sig krænket.
   Kig på avisen hvor den ikke får for lidt med lange indlæg om var onde danskerne er, og alle muslimer er ofre.
   Kig alle de gange folk har kaldt DF for nazister, selvom de pakker det pænt ind som Jørgen “750 000” Poulsen.

   Så hvis du ikke har set det, så er du vist lidt blind, eller også nægter du bare at erkende fakta.

   Kommentar by Broholm (ordblind) — 11. juni 2008 @ 20:45

  20. @ M442, du skriver; Mangler du citater? Gå ind på Den Danske Forenings Side under CITATER.

   W: Jeg gider ikke lave din research for dig. Kan du udpege et konkret eksempel, som underbygger Broholms påstand om at skylden for indvandreres overrepræsentation i krminal-statistikken skydes over på småracistiske danskere (Broholms udtryk) eller debat-tonen? Jeg afventer endnu konkrete eksempler. Har M442 tænkt sig at bidrage med et konkret eksempel?

   M442: I øvrigt William, Kan du bevise, at kristendom er en større religion end islam?

   W: Langt størstedelen af danskere er medlem af en kristen kirke. Hvis du arbejder med en snæver version af kristendommen, hvor du sætter yderligere krav for at beskrive en person som kristen, så er det da til debat, hvilken religion der er størst i Danmark. Men hvis du mener at kristendommen ikke er størst, så er jeg nysgerrig for at høre hvilke kriterier du har sat op for at nå den konklusion.

   Kommentar by William — 11. juni 2008 @ 20:46

  21. @ Broholm, du skriver; Du kan se udland fra i går aftes, hvor problemerne for et par år siden i Australien, blev forklaret med fremmefrygt, selvom Australien ikke har et parti som DF.

   W: Du snakker udenom, måske fordi du er ved at erkende at du ikke har konkrete eksempler. Måske fordi du har glemt, hvad du tidligere hævdede. Du har hævdet at ‘det er tonen i debatten eller bare de småracistiske danskeres skyld’ bliver brugt til at forklare at ‘man fandt ud af for 3 år siden at når alle “sociale” forskelle var barberet væk, var indvandre stadig langt mere kriminelle end dansker og surprise surprise, folk fra muslimske land “vandt” kriminalitetsstatistikker’.

   Det er det jeg gerne vil se konkrete eksempler på. En henvisning til et tv-program om australske forhold (og det fremgår ikke engang af din henvisning, HVEM der sagde HVAD) reder dig ikke ud af dit rod. Giv os et eksempel på at nogen forklarer indvandreres overrepræsentation i kriminalstatistikken med tonen i debatten eller småracistiske danskere. Hvis det vitterligt hænder regelmæssigt, så er det ikke svært at finde eksempler.

   Kommentar by William — 11. juni 2008 @ 20:52

  22. @ Broholm, du skriver; Du kan kigge i avisen under muhtoon 1 og 2, hvor radikale især var ude med kritik af TONEN for den var jo skyld i at muslimer følte sig krænket.

   W: At det påstås at tonen i den danske debat krænker muslimer er jeg helt med på. Men du kan ikke rode dig ud af dit eget rod ved at henvise til a tonen i debatten bruges til at forklare krænkelse-fornemmelser, når du har påstået at den bruges til at forklare kriminalitet.

   B: Kig alle de gange folk har kaldt DF for nazister, selvom de pakker det pænt ind som Jørgen “750 000″ Poulsen.

   W: Hvis nogen skulle være i tvil, så vil jeg godt tage afstand fra ethvert forsøg på at lave den usaglige og usmagelige sammenligning mellem DF og nazisme.

   Men jeg il ikke tage mere af din tid, du skal jo ud og finde et enkelt lille bitte konkret eksempel.

   Kommentar by William — 11. juni 2008 @ 20:55

  23. Vi er et svigtet folk.Vi ved,hvem der svigtede.
   Gode tolerante progressive personer,hvis eneste ønsker er en
   bedre verden.Om så Danmark og det danske folk må offres.
   Kun en lille og ubetydelig pris for at opnå et danmark ledet af
   rigtige mennesker med den rigtige hudfarve.
   Hudfarveromantik for de rigtige,som aldrig tager fejl.

   Kommentar by pk — 11. juni 2008 @ 21:38

  24. @ pk;

   Kan du give et eksempel på noget du betragter som ‘Hudfarveromantik for de rigtige,som aldrig tager fejl’

   På forhånd tak.

   Kommentar by William — 11. juni 2008 @ 21:40

  25. 12.William

   At virksomhederne `allerede er gået på knæ for kristne hensyn` – og her kan der kun være tale om diverse såkaldte Helligdage – hænger sammen med at Danmark gennem lidt mere en tusinde år har været et overvejende Kristent samfund.

   Skulle dette forårsage at Islams Rettroende stiller flere og flere krav ?

   Kunne det ikke tænkes, at muslimer i diasporaen, løbende og vedblivende, stiller krav om implementering af Islamiske særrettigheder, fordi dette er indskrevet i Koranen, Hadith og Sunnah som een af de PLIGTER muslimer er pålagt af Allah for at kunne udføre den opgave, som enhver Rettroende skal medvirke til, nemlig gennem Den Lille Jihad gradvist at få Islamiseret det Ikke-islamiske samfund/land de er tilvandret ?

   Du ved jo sikkert, som mange andre er ved at blive bevidste om, at Allah kræver, at muslimer efter evner medvirker til at underlægge de Ikke-islamiske områder Islam, fordi den hele Klode fra tidernes morgen har tilhørt Allah.

   Og DEN pligt tager de Rettroende alvorligt.

   Præcist som de tager samtlige øvrige tekster i Koranen,Hadith og Sunnah – og Shariaen, selveste rygraden i Islam, dybt alvorligt.

   Vi andre kunne lære en del fra de Rettroende hvad angår en alvorlig og seriøs tilgang til vores demokrati, sekularitet og ligestilling.

   Kommentar by Vivi Andersen — 11. juni 2008 @ 21:41

  26. Det er hudfarveromantik, når Fru Weis og fru Arnold skældte danskere ud,som levede i boligområder med kraftigt faldende livkvalitet.
   For danskerne.
   Her var interessen kun for personer, med den rigtige hudfarve,
   Jeg bor et sted,Helsingør,hvor danskere flygtede fra.
   Så dansk flygtningehjælp skabte flygtninge i Danmark.
   Jeg tror,det aldrig har interesset Rothstein m.m.
   Herregud-danskere.

   Kommentar by pk — 11. juni 2008 @ 22:09

  27. @ Vivi, du skriver; Skulle dette forårsage at Islams Rettroende stiller flere og flere krav?

   W: Nej, selvfølgelig skal det ikke det. Men det er da en del af forklaringen, når det fremføres at muslimer har stillet flere religiøse krav til abejdspladserne at de kristne ikke har nogen grund til at stille krav, når deres krav allerede er gennemført for mange generationer siden. Når man allerede får fri eller ekstra løn på de kristne helligdage, så kan man sgu’ ikke bede om meget mere…

   V: Kunne det ikke tænkes…

   W: Findes der en eneste muslim i Danmark, som er tro mod en bogstavelig fortolkning af koranen, hadith m.m.? Islams regelsæt er så omfattende og absurd (og foreskriver i øvrigt effektivt set vegetarisme i dagens Danmark), at det kun fungerer som retninglinier, når den enkelte muslim vurdererer at det er bekvemt, rigtigt, i overensstemmelse med samvittigheden, fordelagtigt e.l. at bruge skriftsteder som retningslinier.

   V: Præcist som de tager samtlige øvrige tekster i Koranen,Hadith og Sunnah – og Shariaen, selveste rygraden i Islam, dybt alvorligt.

   W: Det kan godt være, at de tager dem alvorligt. Men de føler dem ikke (og heldigvis for det). http://www.islamicconcerns.com/ har fuld tjek på deres skriftsteder, men de har ingen gennemslagskraft fordi stort set ingen muslimer (og især ikke i Danmark) tager skriftsteder så alvorligt… Hvis de så også holdt op med at tage traditioner, Muhammed, mullaher m.m. alvorligt, så ville meget være nået.

   Jeg har spurgt dig før, men har endnu ikke fået svar:

   Hvorfor insisterer du på at skrive Koranen med stort K, skrive gud på arabisk istedet for på dansk, og skrive Gud eller Allah med G eller A? Jeg spørger af oprigtig nysgerrighed, tag det ikke som en mistænkliggørelse.

   Kommentar by William — 11. juni 2008 @ 22:12

  28. @ pk, du skriver; Det er hudfarveromantik, når Fru Weis og fru Arnold skældte danskere ud,som levede i boligområder med kraftigt faldende livkvalitet.

   W: Hvad havde det med hudfarve at gøre? Og hvis det mod forventning har noget med hudfarve at gøre, hvad har det så med romantisering af hudfarve at gøre?

   Kommentar by William — 11. juni 2008 @ 22:18

  29. De såkaldte flygtninge bør som hovedregel ikke integreres. De kan få midlertidig opholdstilladelse og bo på et flygtningecenter indtil forholdene i hjemlandet er blevet bedre. Når det sker, inddrages den danske opholdstilladelse, herefter sendes de hjem.

   Kommentar by jørgen — 11. juni 2008 @ 22:24

  30. Det jeg lægger i ordet hudfarveromantik er,at for at fremme multi-kulti,så er ufattelig megen opmærksomhed gået fra danskernes
   liv og færden til udlændinges.Lige meget hvad der foregik,så lå sympatien hos den fremmede.
   Ellers fin nu,lang dag.

   Kommentar by pk — 11. juni 2008 @ 22:28

  31. F.eks har Tyskland hjemsendt de ex-jugoslaviske krigsflygtninge for længe siden, det skete i forbindelse med krigsophør. Og socialkammeraten birte weiss lovede, at det samme skulle ske med de i Danmark boende krigsflygtninge. Der er imidlertid ikke sket det ringeste i den sag.

   Kommentar by Poul — 11. juni 2008 @ 22:29

  32. Det må ikke glemmes at asocialkammeraten anker jørgensen undlod at hjemsende gæste”arbejdere” fra bl.a. tyrkiet og pakistan, som arbejdede her i landet fra begyndelsen af 1970 til ca midten af 1970. De skulle have været hjemsendt, da der ikke var mere arbejde til dem. Istedet havde de røde tåber travlt med at integrere de langtidsledige kulturfremmede.

   Kommentar by Poul — 11. juni 2008 @ 22:43

  33. Wiliam,
   hvis du mangler eksempler på at diskussionen om islam lynhurtigt flyttes til at være et spørgsmål om hudfarve, er der tonsvis af eksempler på her på urias. Der er eksempler ad nausam på politikere og jammerlige forskere der benyter det trick, for derefter at beskylde f.eks. mig for at være racist og xenofob. “At dutte folk enm mening på…”, du kender sikkert resten af citatet. Nu kan jeg, og andre af de ‘faste’ her, jo let afvise beskyldningerne, fordi vi er gift med tidligere udlændinge.

   Du kan jo for eksempel læse det formørkede vrøvl som Mira Skadegaard fik trykt i Politiken 8 maj 2008, og som er typisk for metoden, og de mennesker der benytter sig af den. Mira Skadegaard er diskriminationskonsulent, hvad såan en nu er, og burde vide bedre end det vrøvl om ‘brune’ hun skriver.

   http://politiken.dk/debat/kroniker/article504916.ece

   Kommentar by PeterK — 11. juni 2008 @ 22:57

  34. @ PeterK, du skriver; hvis du mangler eksempler på at diskussionen om islam lynhurtigt flyttes til at være et spørgsmål om hudfarve, er der tonsvis af eksempler på her på urias. Der er eksempler ad nausam på politikere og jammerlige forskere der benyter det trick,

   W: WOW! Ad naseaum, så må det være slemt… Det gode ved det (hvis man kan sige, at der er noget godt ved det) er at det må være virkeligt nemt at finde et konkret eksempel. Sådan et vil jeg gerne se.

   PeterK: “At dutte folk enm mening på…”, du kender sikkert resten af citatet.

   W: Nej, det gør jeg faktisk ikke… (no bullshit, ingen ironi – giv mig venligst det fulde citat).

   Mira virker ret langt ude i hampen. Men hun beskylder ikke folk for at være xenofober og racister. Hun beskylder vel nærmest folk for at være ureflekterede, hvorved hun sikkert mener at de ikke har foretaget samme reflektion som hende. Men en hurtig skiming giver mig indtryk af at man skal være meget sart, hvis man tager det som en anklage om racisme.

   Mira nævner ikke religion, islam eller muslim i hendes kronik. Jeg ser det derfor ikke et forsøg på at flytte en debat fra islam til hudfarve, men derimod at starte en (åndssvag) hudfarve-debat, som vil være uden relation til islam-debatten.

   Det kunne være spændende at se en person der drejer en debat om islam over på hudfarve. Har du et eksempel?

   Dikriminationskonsulent er i øvrigt næppe en beskyttet titel. Det kan enhver kalde sig.

   Kommentar by William — 11. juni 2008 @ 23:11

  35. @ William

   Det er nu et meget godt råd Broholm giver dig med at læse Politiken, eller lignende, et par uger. Tonen i debatten, sociale forhold og danskernes påståede racisme er ret almindelig brugte bortforklaringer. Du skal ikke forvente at det bliver udtrykt som at “X (bortforklaring) gør at muslimer er overrepræsenteret i kriminalstatistikken“. Istedet formuleres det gerne over skabelonen “når muslimer gjorde Y (kriminel handling) var det på grund af X (bortforklaring)” – ansvaret flyttes over på os selv – med andre ord, apologi.

   Eksempler: ambassadebombningen i Pakistan, forløbet omkring Fitna, mordplanerne mod Kurt Westergaard, vinterferie-intifadaen.

   Kommentar by Mallebrok — 11. juni 2008 @ 23:20

  36. En yndet form for polemik
   består i det probate trick
   at dutte folk en mening på
   hvis vanvid alle kan forstå
   – Piet Hein

   Kommentar by Mallebrok — 11. juni 2008 @ 23:23

  37. @ Mallebrok; jeg takker ærbødigst!

   Kommentar by William — 11. juni 2008 @ 23:24

  38. @ Mallebrok, du skriver; Det er nu et meget godt råd Broholm giver dig med at læse Politiken, eller lignende…

   W: Jeg har abboneret på Politiken før. Jeg springer rundt mellem de tre store morgenaviser afhængigt af hvem de giver et godt tlbud for tiden. P.t. læser jeg Berlingske. Jeg erindrer ikke at have læst i Politiken at tonen i debatten eller småracistiske danskere har fået skylden for at indvandrere er overrepræsenteret i kriminal-statistikkerne (som Broholm hævder). Men jeg kunne sagtens tage fejl, og jeg tager taknemmeligt imod et link der oplyser mig om min uvidenhed i denne sammenhæng.

   M.h.t. islam, Mhammed-tegninger og de større linier, så er jeg helt med på at Politiken ofte springer over i apologi, og hvis jeg må pimpe min egen blog en smule, så har jeg faktisk skrevet om det for nylig; http://bohemianrhapsody.dk/2008/06/02/a-response-to-politiken/

   Kommentar by William — 11. juni 2008 @ 23:29

  39. WILLIAM WILLIAM WILLIAM

   O: Årsagen til de høje kriminalitetstal er der mange forklaringer på, men selvfølgelig skyldes det hovedsageligt vor intolerante selvtilstrækkelighed, og manglende forståelse for kulturers mangesidighed.

   W: Du kæmper med et spøgelse. Hvem fremfører det synspunkt du karikerer? Jeg kan ikke se det synspunkt fremført nogen steder udover med jævne mellemrum i en sarkastisk version på Uriasposten. Lad mig vide, hvem der fremfører det synspunkt.

   Det er ganske nemt at finde eksempler.

   Her: Danish society was wreaked by disorders in different cities and towns for about one week… Contrary to the opinion of the prime minister, who refuses to see any implicit responsibility of society in the disturbances, the consensus among qualified observers is that Danish society has in its midst a significant number of young people who are maladjusted and feel maltreated because of the social conditions they live in as well as the constant harassment they feel subjected to…

   http://www.uriasposten.net/?p=5910

   Hvis du vil have et par tusinde flere eksempler på at indvandrer kriminalitet tilskrives de fæle danske tone og racisme så bare læs et par indlæg af mavepuster Allan Lindemark.

   Kommentar by Igen_igen — 11. juni 2008 @ 23:32

  40. @ Igen-Igen;

   Allan Mavepusteren, en anonym (???) skribent på nettet og noget så marginaliseret som et amerikansk marxistisk tidsskrift? (Og jeg vil i øvrigt understrege at jeg ikke orkede at læse det citerede marxistiske indlæg, jeg gav op meget tidligt). Man skal da være aktvt opsøgende på det problem for at være generet af det.

   Men hvis det er DET som henvises til af Olsen, Broholm m.fl., så vl jeg da godt give folk ret i at hvis man er parat til at opstøve folks bidrag til diverse kommentatorspor eller ideologsik marginaliserede tidsskrifter fra fremmede kontinenter, så kan man finde en hvilken som helst holdning der passer til ens skræmmebilleder af verden.

   Men hvis DET virkeligt er alt, så ville det være ret harmløst at ignorere det. Jeg troede at der stak noget mere under. Noget med danske medier som er bare nogenlunde main-stream, menningsdannere som man har hørt om (og som ikke er kendt under navnet mavepusteren) eller andre ting, men der tog jeg så fejl… Eller hva’?

   Kommentar by William — 11. juni 2008 @ 23:44

  41. Du læser åbenbart ikke politiken hvis du ikke tror at socioøkonomiske faktorer ikke drages frem for at forklare indvandrer-kriminalitet (hvilket selvfølgelig også er rimeligt da det jo har en indflydelse).

   Mavepusteren er åbenbart mainstream nok til at have været med i P1 og er nu ansat som projektleder i DR, så mere radikal er han åbenbart ikke ( i hvert fald ikke i forhold til DR’s præferencer)

   Men af andre kommentatorer kan jeg nævne Rune Engelbrecht Larsen (betalt blogger på Politiken) og mon ikke du kan finde utallige eksempler ved at læse debatindlæggene i Politiken.

   Få dog hovedet ud af busken.

   Kommentar by Igen_igen — 12. juni 2008 @ 00:10

  42. Den betalte Politiken Blogger Rune Engelbrecht Larsen:

   “En befolkningsgruppe, som ikke alene er langt mere socialt marginaliseret end gennemsnittet, som det er tilfældet med de etniske minoriteter, oplever desuden en voldsom politisk og kulturel marginalisering. Hvilken indflydelse har det ikke på graden af frustration over for det omgivende samfund, hvis en befolkningsgruppe konstant udsættes for mistænksomhed, diskrimination og foragt? ”

   http://www.humanisme.dk/debat/debat055.php

   Kommentar by Igen_igen — 12. juni 2008 @ 00:15

  43. Og læg mærke til at indlægget blev udgivet i Politiken.

   Kommentar by Igen_igen — 12. juni 2008 @ 00:17

  44. @ igen_igen, du skriver; Du læser åbenbart ikke politiken hvis du ikke tror at socioøkonomiske faktorer ikke drages frem for at forklare indvandrer-kriminalitet

   W: Men vi startede jo med Olsen og Broholms påstande om at intolerant selvtilstrækkelighed, manglende forståelse for kulturel mangfoldighed, debattonen eller småracistiske danskere (altsamme deres udtryk) får skylden for at indvandrere er overrepræsenteret i kriminal-statistikken.

   Indtil videre så er den samlede dokumentation et marxistisk måneds-blad fra et fremmet kontinent, og en net-debattør som arbejder for DR uden at nogen har prøvet at illustrere at hans meninger har påvirket hans arbejde (eller har linket til et eneste af hans indlæg). Det er tyndbenet.

   At du så prøver på at snakke udenom ved at introducere socio-økonomiske årsager til snakken illustrerer blot med ønskelig tydelighed, at i hidtil ikke har magtet at finde konkrete eksempler af en vis relevans, som i kan henvise til.

   Og hvad med om du holder op med at bede mig om at lave din research? Jeg gidr ikke læse den og den bloggers indlæg igennem for at finde et udsagn som andre mennesker påstår forekommer. Det er ikke min opgave at prøve at dokumentere jeres påstande, når i indtil videre ikke har magtet at gøre det selv.

   Har du et eksempel, eller har du det ikke?

   Kommentar by William — 12. juni 2008 @ 00:18

  45. @ igen-igen;

   Jeg ser nu at du har fundet et 8 år gammelt indlæg fra den forrige regering. Det er før Dansk Folkeparti vandt indflydelse, det er før 9/11, det er før Muhammed-tegningerne. Det indlæg er fra en helt anden verden.

   Vi har nu:

   Anonym internet-skribent
   Marxistisk blad fra fremmed kontinent
   8 år gammet debat-indlæg

   Man skal være aktivt opsøgende for at finde den slags. Har i ikke noget bedre?

   Lad os sige dansk medie med et vis gennemslagskraft (lader jeg jer selv om at definere), indenfor de seneste 3 år, skyder skylden for indvandrer-kriminalitet over på debat-tonen eller småracistiske danskere.

   Kommentar by William — 12. juni 2008 @ 00:23

  46. @ William

   Du hænger dig i en betydningsløs detalje. Du skal som sagt ikke forvente at kriminalitetsstatistikken specifikt nævnes. Alle ved at muslimer er overrepræsenterede i den. Apologierne virker derfor som forklaringer på denne overrepræsentation.

   Iøvrigt, før rigsstatistikeren Jan Plovsings kronik i Berlingske Tidende blev almindelig kendt, og brugt i debatter, var det helt standard at muslimernes overrepræsentation i kriminalitetsstatistikken blev forklaret med deres sociale forhold.

   Kommentar by Mallebrok — 12. juni 2008 @ 00:30

  47. Kære William
   Er du flueknepper eller sagfører?
   Skal alle meninger og holdninger bevises?

   Kommentar by father — 12. juni 2008 @ 01:18

  48. Jeg tror nu ikke, at den gode William er sådan en rigtig fluekopulatør, når det kommer til stykket. Hans oversættelse af Bohemian er interessant, men langt fra korrekt.
   Den efterlyste påstand kan findes hos Jacob Holdt.

   Kommentar by Fidibus — 12. juni 2008 @ 01:41

  49. @william
   Gad vide hvad dit projekt er? Det står fast at du er en af de mest stædige sataner jeg nogensinde har oplevet i et debatforum. Jeg fornemmer også at dit projekt må være en eller andet med at bortforklare eller fordunkle de problemer det danske samfund har med sin muslimske befolkningsandel. Dit hovedprojekt her på Urias synes at være at ville drille de debatører der normalt dominerer her og dem der her på Uriasposten uden tvivl finder opbyggelighed i at andre er ligeså bekymrede og oprørte som de selv er.

   Dit krav om dokumentation fra modparten gik i denne debattråd nærmest hen og blev komisk og er kommet til at ligne ren destruktivitet efterhånden som dine modparter efterkom dine krav (den fra #20 med: “Giv os et eksempel på at nogen forklarer indvandreres overrepræsentation i kriminalstatistikken med tonen i debatten eller småracistiske danskere” var ubetalelig. Som at stå i en skov og fornærmet bede om at få forevist et såkaldt træ).
   Der skinner en stor uvilje, ja næsten had til de mennesker der debaterer her, og som finder meningfæller her, igennem din køligt overvejede, arrogante debatform, i ord som “Uriasposttrick” o.m.a.

   Ud over dette kan jeg ikke rigtig regne ud hvad der driver dig. Du er tilsyneladende enig med mange om meget. Alligevel mærker man en skummel hensigt, der gør dig til den stædigste satan jeg længe har oplevet.

   Kommentar by Ulrik — 12. juni 2008 @ 04:28

  50. Quousque tandem abutere, William, patientia nostra?

   Kommentar by coldfish — 12. juni 2008 @ 07:12

  51. @ Mallebrok, du skriver; …før rigsstatistikeren Jan Plovsings kronik i Berlingske Tidende blev almindelig kendt, og brugt i debatter, var det helt standard at muslimernes overrepræsentation i kriminalitetsstatistikken blev forklaret med deres sociale forhold.

   W: Det er jeg helt med på. Sociale forhold, øonomiske forhold, krigstraumer og meget mere har jeg ofte set brugt som forklaringsmodel, og det har til n vis grad sin rimelighed (kan selvfølgelig ikke stå helt alene). Men når både Broholm og Olsen turer frem med at debat-tonen og småracistiske danskere (Broholms udtryk) bruges som foklaring, så må de gerne give et ekesempel eller to fra et dansk medie i dette årtusinde.

   @ Father, du spørger; Skal alle meninger og holdninger bevises?

   W: Nej, selvfølgelig skal de ikke det. Men hvis man omtaler en tendens i samfundet, så synes jeg at det er rimeligt nok at bede om eksempler til at illustrere tendensen. Holdninen eller meningen skal ikke dokumenteres, bevises eller modbevises.

   @ Ulrik, du skriver; Jeg fornemmer også at dit projekt må være en eller andet med at bortforklare eller fordunkle de problemer det danske samfund har med sin muslimske befolkningsandel.

   W: Øh…nej. Er det at bortforklare og fordunkle at bede om et eksempel? Er det ikke snarere at forklare og oplyse, hvis man beder om eksempler og illustrationer af tendenser der fremhersker i samfundet? Prøv i stedet at kigge på et indlæg som http://www.uriasposten.net/?p=5911#comment-753873. Det forplumrer og fordunkler debatten, tager den ud på et irrelevant sidespor der intet har med problemet at gøre. Jeg er hvis den eneste der presser på for at finde eksempler på at debat-tonen og småracistsike danskere bruges som forklaring på indvandrer-kriminalitet. Hvis vi ikke finde eksemplerne, hvordan kan vi så bekæmpe tendensen?

   U: Som at stå i en skov og fornærmet bede om at få forevist et såkaldt træ.

   W: Hvis det er en skov, så ville det tage dig 5 sekunder at sige ‘der er ettræ, der er et træ og der er et træ’. Så skynd dig at pege på 2-3 træer (max. 2-3 år gamle eksempler fra signifikante danske medier, ikke noget UP-kommentatorspor). Hvis vi er i en skov, så vil det tage dig 10 sekunder at finde de træer frem. Og så lover jeg at debaten kan komme videre. Så vis mig et træ, det vil oplyse debatten.

   U: Der skinner en stor uvilje, ja næsten had til de mennesker

   W: Jeg er ked af at du har fået det indtryk. Jeg vil gerne undskylde for enhver, som føler sig personligt lagt for had, og fortælle at det oprigtigt ikke var min mening at give nogen person en dårlig oplevelse.

   U: Ud over dette kan jeg ikke rigtig regne ud hvad der driver dig.

   W: Et ønske om en klar og oplyst debat, hvor v eksemplificerer så vi allesammen ved, hvad vi snakker om. Et ønske om at selvom man har burka på, så forpligtes man stadig af hvad man skriver. Det ville være fedt, hvis Uriasposten blev et sted, hvor man ikke bare slyngede tilfældige udsagn ud, og så kunne føle sig tryg i at man ikke holdes til ansvar for udsagnet. Hvis du påstår at vi er i en skov, så bør du øle dig forpligtiget til at pege på et træ. Det kunne være fedt, hvis folk på Uraisposten følte et sådant ansvar for deres ytringer, og måske gør du det. Broholm m.fl. gør i hvert fald ikke.

   Det kunne også være fedt, hvis flere folk turde smide burkaen, og stå ved hvem de er. Det ville igen styrke folk på forplitigelsen overfor egne udsagn.

   Og det kunne være fedt, hvis frontlinien blev trukket fra harmløse identitetsmarkører til konkrete problemer. I min verden (dvs. Danmark i 2008) er mad-vaner, hilseformer, påklædning og mange af de harmløse skikke (og de er, trods alt, langt størstedelen) en ren kulturberigelse, og jeg foretrækker en debat strengt fokuseret på åndsformørkelse, demokrati-foragt, homofobi, jødehad, kvindeundertrykkelse m.m.

   Kommentar by William — 12. juni 2008 @ 07:42

  52. Quam diu etiam furor iste tuus nos eludet, William ?

   Kommentar by coldfish — 12. juni 2008 @ 09:02

  53. “Dengang var det helt almindeligt at tale om “racehad” og at benævne kritikerne af indvandringen til Danmark som fascister, nazister og racister.”

   I dag beskyldes kritikere af indvandringen, religionskritikere, borgere der ønsker ligestilling mellem mænd og kvinder, og multikulturkritikere for at lide af islamfobi eller tørklædefobi eller lignende. Hvis man ikke er enig, så må det være fordi man er syg.

   Kritikere og borgere der ønsker ligestilling mellem mænd og kvinder skal således vaccineres mod tørklædefobi f.eks., som det er set i annoncer for elevoptag på sygeplejeskoler. Fru Jensen skal vaccineres mod tørklædefobi.

   Det er ikke diskrimination af kvinder der er noget galt med. Det kan sygeplejeskoler godt leve med. Nej, det er kvinder og mænd, der er imod kvindediskrimination, der er noget galt med. Ak, hvor verden er vendt på hovedet. Kritik af religiøs intolerance og konformitet og kritik af diskrimination af kvinder forsøges sygeliggjort.

   I dag kaldes opmærksomme kritikere altså ikke mere primært for racister eller lignende (det er dog ikke helt gået op for bl.a. socialdemokratiet som stadigvæk jævnt hen bruger samme gamle skud i bøssen i forhold til f.eks. Dansk Folkeparti), nej, i visse kredse opfattes kritikere som fobikere/syge der skal helbredes, d.v.s. få en anden holdning, blive enige med de såkaldt raske, dem uden f.eks. tørklædefobi, dem der tolererer at kvinder skal dækkes til fordi det siger nogle forældede dogmer at de skal.

   Hvad bliver mon det næste (an)greb der anvendes mod religionskritikere, borgere der ønsker ligestilling mellem mænd og kvinder og kritikere af multikultur?

   Nogen der har et bud?

   Kommentar by Janne — 12. juni 2008 @ 09:31

  54. 42

   igen_igen

   “Hvilken indflydelse har det ikke på graden af frustration over for det omgivende samfund, hvis en befolkningsgruppe konstant udsættes for mistænksomhed, diskrimination og foragt?”

   Engelbrecht skrev sådan om sin specielt udvalgte minoritet.

   Prøv at sætte Dansk Folkeparti ind i sætningen i stedet for “befolkningsgruppe”.

   Kommentar by Janne — 12. juni 2008 @ 09:36

  55. Jeg forstår ikke helt William, først vil han have beviser, nu afviser han så alle beviser, fordi de ikke lever op til hans krav.
   Men mon ikke vores lille William leger troll, for han laver jo intet andet end at påstå vi andre tager fejl, hans indlæg har ca så meget substans som en kop vand

   Kommentar by Broholm (ordblind) — 12. juni 2008 @ 09:55

  56. Williiam
   Du kunne også låne ondskabens ikon, så kan du også nyde nazipropagandaen, DF er udsat for, men den holder heller ikke for den er jo skrevet af en højrefløjser.

   Kommentar by Broholm (ordblind) — 12. juni 2008 @ 09:56

  57. 29.William

   At jeg skriver Koranen med stort er fordi det er et egenavn.

   Det samme for Allahs og Guds vedkommende.

   Allah og Gud opfatter jeg ikke som den samme.

   Allah og Jahve er vist hinanden mere lig end Gud og Allah og Jahve og Gud er ?

   I hvert fald mener jeg ikke det Ny Testamentes Gud kan sammenlignes med Allah og Jahve, hævngerrige og menneskefjendske som jeg opfatter den/disse er .

   Hvad ved jeg om dette, jeg der er så lidt religiøs i Kristen, Muslimsk og Jødisk forstand .

   Er jeg til `een side` må det blive den af Buddha fremstillede.

   I hvert fald sætter jeg stor pris på Teosofien og Antroposofien.

   Kommentar by Vivi Andersen — 12. juni 2008 @ 10:57

  58. Jeg skriver aldrig koranen , allah eller gud med stort, fordi det er noget jeg ikke respektere. Så det skal med småt, som alt det menneskeskabte smålige det står for!!

   Kommentar by li — 12. juni 2008 @ 12:43

  59. Her har du dine skide citater, Willy. Det er jo super svært selv at finde den slags, når folk endda har sagt hvor du kan finde dem. Eller måske er det bare fordi du som altid har massere af ord men intet reelt at sige.

   Margrethe Vestager: “Når man beskriver kultur i bestemt form, som Villy Søvndal gør, reducerer man integration til noget, man skal gøre ved nogen. Der er dem, og der er os. Det er signaler, som er rigtigt skadelige. En masse mennesker får den opfattelse, at de er en del af problemet i stedet for en del af løsningen”

   Politiken: “Imamer: Medierne skader integrationen”

   SF: “SF i Fredericia beklager dybt denne voldsomme radikalisering af debatten om religion, kønsroller og demokrati. Disse ondskabsfulde argumenter er gift for en succesrig integration af danske muslimer”

   Niels Helveg: “Jeg lagde ikke skjul på, at jeg havde det syn, at tonen og indholdet i den danske indvandrerdebat havde været grov og skadelig for integrationen”

   Asmaa: “Bendtsen skader integrationen i Danmark med sine udtalelser, og han bringer splittelse ind i Danmark”

   Henrik Dam Kristensen: “Men værst alt – de har introduceret en tone og en måde at anskue andre mennesker og kulturer på, som er meget skadelig for integrationen i det danske samfund”

   Carl-mar Møller: “De aviser der skal demonstrer, at de har deres frihed skader integrationen i Danmark og det kommer
   til at koster samfundet dyrt, at træde på en lille gruppe mennesker der ikke kan forsvare sig”

   Fahmy Almajid: “Debatten om Muhammed-tegningerne i Jyllands-Posten skader integrationen, Danmark og danskerne samt udlændinge. Det har sat integrationen mange år tilbage”

   Margrethe Vestager igen: “Det er en måde, at sige til mennesker med anden etnisk baggrund, at det er dem, der er problemet. Det er ikke just fremmede for integrationen”

   Kristeligt dagblad: “Erhvervsledere: Hysterisk valgkamp skader integrationen”

   Ole Christensen, socialdemokratisk EU-parlementikker, om Karen jespersen, i forbindelse med nogle udtalelser omkring kvindehandel: “Hun har de sidste mange år været til stor skade for integrationen i Danmark”

   Jeg har ikke linket til artiklerne, for så risikerer kommentaren at ryge i spamkurven. Med mindre du stadig har svært ved at bruge Google, kan de alle findes ved at søge på et par linjer fra hvert citat omfavnet af et par citationstegn.

   Ska’ du ha’ flere? Så må du sgu selv finde dem, og der er rigeligt at tage af.

   Kommentar by RettenTilSelvforsvar — 12. juni 2008 @ 13:22

  60. William(nr.51):”I min verden (dvs. Danmark i 2008) er mad-vaner, hilseformer, påklædning og mange af de harmløse skikke (og de er, trods alt, langt størstedelen) en ren kulturberigelse”
   Dette klip viser i et glimt, hvor overfladisk og useriøst William omgås med de dybt alvorlige problemer. Gå over til Snaphanen i dag og læs en artikel skrevet af en fængselspsykolog, Nicolai Sennels, om den muslimske psyke. Det viser, ligesom tidligere artikler citeret her i Uriasposten om muslimsk børneopdragelse, hvor forskelligt de bliver opdraget, og hvor umuligt det er for os at leve sammen med de muslimer, der ikke vil tilpasse sig vores måde at leve på.
   De, der ikke indrette sig efter vores levevis, må rejse hjem. Det er vores menneskeret at gennemføre det.

   Kommentar by GB — 12. juni 2008 @ 13:30

  61. @ RettenTilSelvForsvar;

   Dine citater har intet med Broholm og Olsens påstand at gøre. De påstår at debattone, intolerance og småracisme m.m. bruges som forklaring af indvandreres fremtrædende plads i kriminalstatistikken. Dine citater snakker bare om dårlig integration, som ikke pr. definition har noget med kiminalitet at gøre. Man kan sagtens være lovlydig og råddent integreret. Har du ikke et, hvor tonen i debatten og dansk racisme kobles sammen med kriminalitets-statistikken?

   Indtil viderehar jeg kun set følgende; et 8 år gammelt indlæg i Politken, et marxistisk månedsblad fra et fremmed kontinent og en net-debattør gående under navnet ‘mavepusteren’ (den sidste linkes der ikke til, og jeg aner ikke om han i modsætning til dine citater berøer det relevante emne).

   Og RTSF, nu jeg har dig; hvordan skrider dem frem med den lovede ‘længere redegørelse’? Du holder jo, hvad du lover, ik’…?’

   @ Broholm; ja, DF behandles forfærdeligt i medierne, og dæmoniseres i urimelig grad. Og det tager jeg gerne afstand fra én gang til for din skyld.

   @ Vivi; er du sikker på at gud og allah er egenavne? Er det ikke mere en funktions-betegnelse som tillidsmand, formand, præsident eller lignende?

   Kommentar by william — 12. juni 2008 @ 14:51

  62. @ GB, du skriver; Det viser, ligesom tidligere artikler citeret her i Uriasposten om muslimsk børneopdragelse, hvor forskelligt de bliver opdraget, og hvor umuligt det er for os at leve sammen med de muslimer, der ikke vil tilpasse sig vores måde at leve på.

   W: Lad mig med det samme pointere, at jeg selvfølgelig tager afstand fra de beskrevne metoder m.h.t. børneopdragelse. Det er et passende eksempel på åndsformørkelse, og vores afstandtagen fuldt værdigt. Tak fordi du bragte det til min opmærksomhed. Det ændrer dog ikke ved den holdning, som jeg giver udtryk for: I min verden (dvs. Danmark i 2008) er mad-vaner, hilseformer, påklædning og mange af de harmløse skikke (og de er, trods alt, langt størstedelen) en ren kulturberigelse. At der også er andre skikke, værdier m.m. der skal tages afstand fra og bekæmpes har jeg skrevet gentagne gange, og nu gentager jeg det så også for din skyld. Så lad os trække en frontlinie, og lad os trække den ved åndsformørkelsen, bøssehadet, kvindeundertrykkelse m.m., og ikke ved identitetsmarkører og de mange harmløse skikke og vaner, som de indvandringen også har bragt med sig.

   Kommentar by william — 12. juni 2008 @ 16:25

  63. An 8.
   Nu har jeg læst alle Williams mange fremragende indlæg. Jeg må sige, at jeg er blevet klogere og mere ydmyg på grund af den ypperlige argumentation du benytter dig af. Jeg beklager dybt mine holdninger og påstande, som ikke kan bevises,og skal fremover love bod og bedring og større overvejelse inden jeg kommenterer noget som helst. Med en sådan debattør bliver man lille og skamfuld. Jeg vil tillade mig at sammenligne dig med en anden debattør, dog ikke her på Uriasposten, nemlig den særdeles skarpe og altid med kendsgerningerne og eksempler i orden; Henning Tjørnehøj. Tak til Broholm og andre der stred så heroisk, men forgæves.

   Kommentar by Olsen — 12. juni 2008 @ 16:55

  64. Er det en “harmløs” skik, at tvinge kvinder sække over hoved?
   Er det “harmløst” at indoktrinere/hjernevaske muslimsk-medfødte-kvinder med de er “diamanter” der derfor skal leve en skjult tilværelse?
   Er det “harmløst” at kvinder uden affaldssække snørklet om hoved, bliver behandlet skidt og er selv skyld i voldtægt(imam Chendid), fordi nogle “harmløse” muslimsk forkvaklede-opdraget drengebørn indoktrineres/hjernevaskes med det modbydelige kvindesyn som islam representere.

   Denne markerings-klud er bestemt ikke “harmløs”

   Kommentar by li — 12. juni 2008 @ 17:19

  65. @ Olsen, du skriver; Jeg beklager dybt mine holdninger og påstande

   W: Du kan nøjes med at beklage dine påstande (ller alternativt prøve at dokumentere dem).

   @ li;

   3 x Nej til dine spørgsmål.

   Kommentar by William — 12. juni 2008 @ 18:46

  66. 51

   William

   “I min verden (dvs. Danmark i 2008) er mad-vaner, hilseformer, påklædning og mange af de harmløse skikke (og de er, trods alt, langt størstedelen) en ren kulturberigelse…”

   Tag selv hijab eller burka på konstant, William. Prøv f.eks. 1 uge i burka eller hijab konstant. Prøv en uge i burka eller hijab her i sommervarmen og tag f.eks. en løbetur i burka eller hijab eller en svømmetur i hijab eller burka.

   Der skal være valgmulighed hvad mad angår.

   Men halal-slagtning er ikke en harmløs skik. Derfor vil jeg heller ikke spise halal-mad og derfor skal det også være muligt at vælge halal-mad fra i danske folkeskoler og alle andre institutioner. Børn skal også kunne vælge halal-mad fra. Børn skal informeres om hvad halal-slagtning helt konkret går ud på. Hvad der sker med store dyr som køer, får, geder og kalve. Den oplysning giver folkeskoler ikke vores børn nu. Den barbariske slagtemetode tales der ikke om på alle de skoler som nu serverer halal-mad. Kommuner er nu med til at støtte halal-slagtning direkte ved at servere det for vores børn og for ansatte i det offentlige.

   Hvad angår hilseformer, så er en hilseform ikke harmløs, hvis man bevidst afviser en fremstrakt, imødekommende og venlig hånd. Ikke at tage en fremstrakt hånd er udtryk for en helt konkret og beregnende afvisning af både en person og af en gammel dansk (tillids) tradition.

   Du ser den vestlige skik håndtrykket afbildet på danske gravsten, hvor håndtrykket symboliserer mødet mellem dette liv og livet hinsides. Håndtrykket symboliserer også enighed og den betydning havde håndtrykket på gamle romerske mønter. Håndtrykket ses især på gravsten fra 1800-tallet. På marmor, jern, træ og sten. De findes på mange ældre, store kirkegårde i både store og små byer.

   http://www3.kk.dk/upload/service%20til%20dig/by%20og%20trafik/kirkegårde/for%20levende/levende-haender.jpg

   Håndtrykket er en vigtig del af vores kulturkreds’ samværsformer og referenceramme, kultur og historie. Lige så vigtig og selvfølgelig som Grundtvig, Kim Larsen, PH, højskoler, egetræet og bøgen er en del af dansk historie, kultur og identitet.

   Halal-slagtning er ingen kulturberigelse i Danmark. Tværtimod. Håndtryksvægring er ej heller nogen kulturberigelse i Danmark. Det er en klar kulturforringelse og hvad hijab og burka angår, så hører de ikke til i et åbent, demokratisk og frisindet land med ligestilling mellem mænd og kvinder. At både hijab og burka nu desværre findes i Danmark ser jeg som et tydeligt tegn på at kvinders og vestlige mænds frihedsrettigheder er truede i Danmark. Det er de også i mange andre lande efterhånden.

   Kommentar by Janne — 12. juni 2008 @ 20:54

  67. I er godt nok mennesker med megen stor tålmodighed og overbærenhed Broholm mfl.

   Kommentar by whodares(islam skaber tabersamfund) — 12. juni 2008 @ 21:20

  68. @ Janne, du skriver; Men halal-slagtning er ikke en harmløs skik.

   W: For at et slagtet dyr skal være halal må det ikke have været brændemærket, tæsket eller lignende. Alt i alt er halal langt at foretrække fremfor de nuværende danske slagteri-metoder. Problemet er at muslimer kun interesserer sig for et enkelt aspekt af halal, og ikke den samlede pakke.

   J: Derfor vil jeg heller ikke spise halal-mad

   W: Du er godt klar over, at vegetar-mad er halal?

   J: og derfor skal det også være muligt at vælge halal-mad fra i danske folkeskoler og alle andre institutioner.

   W: Er der noget sted, hvor man kan vælge halal-kød? Dvs. en ko der aldrig har været brændemærket, aldrig slået, ikke er blevet ført til dens slagtning, slagtet korrekt m.m.? Det ville jeg foretrække frem for kød-industrien anno 2008. Men hvis det bare er dødsøjeblikket som er halal og ikke koens liv, så er halal-kød slagtninger vederstyggelige.

   Læs evt. mere på http://www.islamicconcerns.com/

   J: Børn skal informeres om hvad halal-slagtning helt konkret går ud på.

   W: Børn skal have konkret kendskab til alle aspekter af kød-industrien. Også halal-slagtningen. Kendskabet må gerne komme igennem besøg i en slagtehal.

   Håndtryksværgring generer mig ikke det ringeste. Jeg har aldrig følt mig andet end venlig hilset, når en pige har lagt hånden på sit hjerte og stukket mig et stort smil.

   Kommentar by William — 12. juni 2008 @ 21:30

  69. De venstresnoede partier og de radigale fortsætter deres vrøvl om integration af de orientalske fremmede. Da de allerfleste af disse er velfærdsflygtninge, burde det være en selvfølge, at de fik ophævet deres danske opholdstilladelse og derefter blev fragtet ud af Danmark.

   Kommentar by Poul — 12. juni 2008 @ 22:03

  70. Ligeså snart de økonomiske bekvemmelighedsflygtningene, fra bl.a. middelalderøsten, har opnået dansk asyl, så rejser de på ferie/besøg i det land, som de påstår de er forfulgt i. Denne rejseaktivitet bør medføre en annullering af den danske opholdstilladelse og derefter udsendelse af landet.

   Kommentar by Poul — 14. juni 2008 @ 16:45

  RSS feed for comments on this post.

  Leave a comment

  Line and paragraph breaks automatic, e-mail address never displayed, HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

   

   

  Vælg selv beløb  Blogs


  Meta
  RSS 2.0
  Comments RSS 2.0
  Valid XHTML
  WP


  MediaCreeper