30. juni 2008

Antropolog: Uriasposten tiltrak “højreorienterede” fra Tyskland, derfor lukket konference

Jeg har længe vidst, at antropologen Jens Jørgen Viuff var vred på undertegnede, fordi jeg her på siden omtalte en sharia-konference på AarhusUniversitet med ham som primus motor. Det er der nu kommet en kronik ud af. Konkrete informationer om en kommende konference fremlagt på Uriasposten og Hodjas blog, tolkes som værende et forsøg på at iscenesætte ballade under konferencen med hjælp fra tyskere (højreradikale, nazister, huh). Såfremt konferencen havde været åben, ville jeg have deltaget, formentligt alene, og kun bevæbnet med papir og blyant… samt iboende foragt for kulturrelativistiske floskler.

Fra dagens Politiken – Islamisk ret som reservat .

“Forleden, 11. juni, afholdtes en ejendommelig konference på Aarhus Universitet.

De udvalgte deltagere havde først dagen inden fået at vide, hvor de skulle mødes. De blev nøje undersøgt, før de ad en smal vindeltrappe fik adgang til et taglokale. Det foregik på Juridisk Institut. Halvdelen af de henved tyve deltagere var jurister, og de øvrige var eksperter i teologi, religion, filosofi eller historie. Emnet var Sharia-ret og dansk ret med spørgsmålet: »Kan islamiske retsregler indføres i Danmark?«

Oprindelig var det planlagt som et almindeligt offentligt seminar for interesserede. Af den slags er der snesevis hver måned på universitetet. Men her var det gået galt. Nogle yderliggående højreorienterede havde fået fat i planen på et tidligt tidspunkt. De mente, at Juridisk Institut på Aarhus Universitet konspirerede om at afskaffe dansk ret og erstatte den med sharia. Intet mindre! Her havde de højreorienterede en sag, de kunne profilere sig på. ’Uriasposten’ på internettet havde hurtigt 68 hadefulde indlæg, og på Hodjas Blog så man en halshugning ud for navnene på seminarets oplægsholdere.

De ophidsede på nettet var slet ikke interesseret i at diskutere sharia og dansk ret. De ville forhindre, at man overhovedet talte om det emne på universitetet. Og de havde oversat programmet til tysk, velsagtens for at tiltrække højreorienterede sydfra. Seminaret kunne ikke gennemføres uden ballade. Ledelsen besluttede at lade Politiets Efterretningstjeneste foretage en sikkerhedsvurdering. Og desuden at gøre seminaret lukket for alle andre end de inviterede. Pressen blev også afvist…

Det blev slået fast, at staten ikke kan indføre særregler for religiøse eller etniske grupper. Altså inden for socialret, skatteret, strafferet mv. Det ville være imod princippet om lighed for loven… Derimod er der omtrent frit slag i aftaleretten. Siden Danske Lov fra 1683 har man kunnet slutte kontrakter om hvad som helst, blot det ikke strider imod »lov og ærbarhed«… Et andet område, hvor sharia kan praktiseres lovligt i Danmark, er arveretten. Med den ny arvelov, der trådte i kraft 1.1.2008, er tvangsarven blevet formindsket. Arveladeren kan selv råde over tre fjerdedele af sin formue. Derfor vil det være let gennem testamente at forøge sønnernes arv til det dobbelte af døtrenes. I Tyskland er der notarer, der nægter at hjælpe med testamenter, som er så urimelige over for døtrene. Men sådanne testamenter er alligevel gyldige i Tyskland såvel som i Danmark.

Mest overraskende er det måske, at det er muligt at oprette en sharia-domstol i Danmark. Selv i England er ’Islamic Sharia Councils’ kun mæglingsorganer. Men i Danmark ville en sharia-domstol kunne få statens hjælp til tvangsfuldbyrdelse af sine afgørelser! Man finder reglerne herom i loven om voldgift. Helt siden Danske Lov har to parter kunnet løse deres konflikter ved at henskyde deres sag for en voldgiftsret. Og dermed har folk afskåret sig fra at benytte de almindelige domstole.

Hvorfor gør nogen det? Voldgiftsretter bruges navnlig i forretningslivet. Parterne føjer en bestemmelse ind i deres kontrakter om, at problemer, som ikke kan løses gennem forhandling, skal for en voldgiftsret. Det anses for at være hurtigere og billigere end en domstolsbehandling. Og i særdeleshed kan det hele foregå diskret. Ingen aviser behøver at få noget at vide om de to virksomheders økonomi eller forretningsmoral. Det anser nogle for en fordel.

Muslimer vil uden problemer kunne oprette en voldgiftsret i forbindelse med en enkelt (større) handel eller mere permanent. Der stilles ingen faglige krav til de dommere, som de udpeger. Parterne kan også selv vælge det lovgrundlag, som skal anvendes. Det kan være middelalderens internationale handelslov (lex mercatoria) eller en lov bestemt af sharia-lovskolerne. Endog det eller de sprog, voldgiftsretten skal bruge under forhandlingerne og i den skriftlige kendelse, kan parterne selv bestemme….

De pinagtige familieretssager er undtaget fra privat voldgift. Det drejer sig om faderskab, skilsmisse, forældremyndighed og samværsret med børnene.

Voldgiftsret bruges altså overvejende i forretningsmæssige anliggender. Og for en sikkerheds skyld har man i voldgiftsloven indsat den generelle klausul, at ingen voldgiftskendelse må være »åbenbart uforenelig med landets retsorden«. Dette er imidlertid en kun sjældent benyttet paragraf.

[…]

Men En ting er, at det danske retssystem er så åbent og smidigt, at muslimer efter egetvalg kan praktisere dele af sharia-retten. Noget andet er, om det er særlig hensigtsmæssigt?

Hvad er formålet med sharia i Danmark? Den kendte orientalist Jørgen Bæk Simonsen mente, at muslimerne ville føle sig mere velkomne og blive bedre integreret, hvis det danske samfund viste respekt for deres kultur og retssystem. En af os, Schledermann, gjorde igen opmærksom på, at dette var en variant af de amerikanske projekter, som skulle øge de sortes og andre minoriteters selvagtelse. Projekterne var mislykkedes. Stort selvværd kombineret med manglende resultater i skolen, på universitetet eller på arbejdsmarkedet gav tværtimod frustration og vrede.

Bæk Simonsen er fortaler for en form for multikulturalisme, altså ’salatskålen’, hvor der er mange genkendelige frugter blandet sammen. Dette synspunkt er for nylig blevet voldsomt angrebet af den amerikanske filosof Harriet Baber. Som gammel feminist sidestiller hun to myter: Myten om kvindens forskellighed og mystik og myten om de etniske minoriteters forskellighed og mange gode egenskaber. Ironisk skriver hun: »Alle kulturer (hævdes at være) lige med undtagelse af traditionel amerikansk kultur, der er racistisk, sexistisk og homofobisk«. Hvorfor, spørger hun, skulle en liberal stat give autonomi til ikke-liberale grupper, så de fik lov til at ordne deres egne affærer? Blot de ikke generede medlemmerne af samfundets flertal. Hun siger, at der ikke er brug for romantisk psykologiseren, men for konkrete tiltag som skolebusser, integreret beboelse og positiv særbehandling. Hun betoner individets ambitioner og den gamle idé om samfundet som en »smeltedigel«.”

Opdate 1/7-08.

1). Faktuel fejl i posteringen. Andra Pachai (AP) oplyser i en kommentar her på siden (#29), at det var Helmuth Schledermann og ikke Jens Jørgen Viuff der arrangerede konferencen.

2). Henrik Klindt-Jensen, der deltog i konferencen, fortæller på Politiken.dk (1/7-08 Kl. 10.01) følgende…

“Truslerne var på forhånd reelle; der kom en henvendelse fra PET som et lyn fra en klar himmel om at mødet burde ændres.

Sammenhold ovenstående med kronikørernes udlægning: “Ledelsen besluttede at lade Politiets Efterretningstjeneste foretage en sikkerhedsvurdering.”

The URI to TrackBack this entry is: http://www.uriasposten.net/archives/5949/trackback

41 Comments »

 1. Seminaret, der oprindeligt lignede en vittighed eller satire fra Kims eller andres side, blev altså gennemført, godt beskyttet. Mod hvad, kunne man spørge. Plejer kritiske Uriaslæsere at gå fysisk til angreb på nogen?

  Nå, men nu har de kloge hoveder været sammen og udtænkt muligheder for delvis sharia-praksis i Danmark. Det markeres i Politiken, hvor ellers.

  Kommentar by Crass Børsting — 30. juni 2008 @ 16:50

 2. Vi bør være taknemmelige overfor seminar-deltagerne, da de har påpeget passende indsats-områder. Kronikken viser jo tydeligt at der skal strammes op på voldgiftsretten. Hvis den tillader at den danske stat kan være den udøvende magt for en sharia-domstol, så skal den lov laves om.

  Hvis to myndige mennesker indgår en forretningsaftale efter islamiske regler, så er det ikke statens opgave at forhindre det, men det er søreme heller ikke statens opgave at håndhæve det.

  Jeg har til gengæld ingen bud på, hvordan man giver voksne mennesker lov til at fordele deres arv som de vil uden samtidigt at tillade dem at følge en kønsdiskriminerende praksis. Nogen forslag?

  Kommentar by William Jansen — 30. juni 2008 @ 17:03

 3. Salatskålen? Oh, hvilken poesi, tænker vanvittige Viuff sikkert, ganske som et vers taget fra koranens allerskønneste propagandistiske tomgang. Oh, hvilken dåre.

  Saladinskålen er nok mere korrekt. Eller Allahtskålen.

  “Salatskålen” har ikke noget med det multikulturelle samfunds virkelighed at gøre. Men det er et meget godt billede på den glasbowle akvariefisken Jens Jørgen Viuff og især Jørgen Bæk Simonsen tilsyneladende lever i.

  Kommentar by Kafir — 30. juni 2008 @ 17:09

 4. Det gav da lidt reklame for Uriasposten. Mon ikke du får en håndfuld flere læsere, Kim? :)

  Kommentar by RettenTilSelvforsvar — 30. juni 2008 @ 17:16

 5. Nogen der har et link til: ‘på Hodjas Blog så man en halshugning ud for navnene på seminarets oplægsholdere.’

  Jeg vil gerne se om det på Hodjas blog fremstår som en opfordring til halshugning, eller om Hodja bare har gjort det indlysende og påpeget at halshugninger er en del af sharia-ret.

  Kommentar by William Jansen — 30. juni 2008 @ 17:20

 6. #4 Hvor doven er du hr. filibuster?
  http://hodja.wordpress.com/2008/04/29/en-arhushistorie/#comments

  Jens Jørgen Viuff
  Du lyder som en der ser syner. Jeres opslag var nogenlunde svarende til at holde et seminar på naturvidenskabeligt fakultet og så kun holde taler om hvor dårlig en videnskab det er, og ellers kun invitere præster til at snakke herom.

  Kommentar by Lotte — 30. juni 2008 @ 17:33

 7. #4. Hodja bruger billedet af halshugning som et konkret billede på sharias brutale virkelighed. Det kan umuligt tolkes som en trussel imod foredragsholderne. De er ude i et shaming-ærinde og forsøger at spille nazi-kortet. Ikke blot er konferencen i sig selv en skandale, men de sløser samtidig vores skattekroner på at få PET til at lave en trusselsvurdering!

  Kommentar by Højrebladet Komet — 30. juni 2008 @ 17:34

 8. Du gør det igen W. roder rundt i dine formuleringer og meninger, og kan ikke finde ud af hvad det handler om,´er der nogen der har en mening´ er der noge der har et link, jeg fatter dig ikke.

  Kim: Hvodan er regelerne på Uni. har denne forsamling lejet et lokale som privat undervisning seminar, og eller har Uni. stillet lokalet til rådighed uden betaling, jeg har ofte været til seminar på Herlev hospital men som jeg er infomeret har man lejet salen.

  Kommentar by Per N — 30. juni 2008 @ 17:43

 9. @ Komet og Lotte:

  Jeg takker, og sender et brev til Læsernes redaktør på Politiken.

  Kommentar by William Jansen — 30. juni 2008 @ 17:45

 10. Jens Viuff,

  Nu lærer du så internettet at kende på den hårde måde. Ja du læser sikkert med her og ellers bliver det her indlæg et top hit på google efter dit navn.

  Du skriver: “Her havde de højreorienterede en sag, de kunne profilere sig på. ’Uriasposten’ på internettet havde hurtigt 68 hadefulde indlæg”

  Lad mig bare citere det aller første indlæg: “Alene det, at muligheden for indførelsen af Shariaen i Danmark nu skal diskuteres på et offentligt møde på århus Uni. giver måske et praj om en erkendelse af Islamiseringen af Danmark/Europa ?

  Hvis der ingen Islamisering fandt sted var der ingen som helst grund til at tage et sådant afskyeligt emne op og anvende tid og kræfter på dette.

  Det her giver kuldegysninger – for det er jo ikke Marx Brothers der skal optræde, men en seriøs diskussion mellem veluddannede folk, der mener emnet alvorligt, ikke ?”

  Hvori består det hadefulde i at forsøge at identificere årsagen til diskussionen? Tosse. For det er jo ganske korrekt du ikke ville drømme om at diskutere sharia, hvis det ikke havde et formål, eller samtidsrelevans. Det er videnskabsteori for første klasse.

  Lad os også bare lige tage den her sætning for hr. internetsfatsvage Viulff
  “Og de havde oversat programmet til tysk, velsagtens for at tiltrække højreorienterede sydfra.”

  Nej indlæg 35. er et linkback, hvilket er en pingbackoperation. Det vil sige at Uriasposten eller hodja for den sags skyld står for det, men at Uriaspostens weblog system selv detekterer hvem der linker til indlæggene. Det vil sige, at uriasposten benytter sig at det samme som politikken nu gør på alle deres artikler. Det er ikke en opfordring til at hente tyske nynazier til Danmark for at slås, men en mulighed for at tracke en diskusion på nettet. Styr din uvidenhed for fremtiden tak og så helst de absurde beskyldninger, tak.

  Jeg kan lige så lidt som dig lide nynazister, men det betyder ikke alt til højre for radikale venstre og enhedslisten.

  Kommentar by Lotte — 30. juni 2008 @ 17:47

 11. Vil Bæk Simonsen mon bryde sig om at se sig udnævnt til “orientalist”? Her gik jeg og troede at dette var et skældsord som blev hæftet på forskere fra tiden før multikulturalismen blev paradigme.

  Kommentar by Lars Findsen På Crack (islamofob) — 30. juni 2008 @ 18:08

 12. “Jeg har til gengæld ingen bud på, hvordan man giver voksne mennesker lov til at fordele deres arv som de vil uden samtidigt at tillade dem at følge en kønsdiskriminerende praksis. Nogen forslag?”

  Det er fordi den konsensus-sættende elite af medie-folk samt politikere i Danmark er enige om, at racisme grundet hudfarve m.m. er helt uacceptabelt, hvorimod tilsvarende diskrimination mellem køn grundet i religion er helt acceptabelt.

  Forskellen er åbenbar: I race-situationen sætter konsensus offeret forrest, i køns-situationen derimod arveladerens religiøse følelser.

  Hvis en plejefamilie med tre biologiske børn samt tre adopterede afrikanerbørn derimod besluttede at deres biologiske børn kategorisk skulle arve mest muligt og deres adopterede mindst muligt, så skulle du til gengæld se et rama-skrig.

  Svaret er i øvrigt at der intet kan gøres i.m.a. arveloven. Arveladers råden over sin formue mortis causa er ubegrænset udover tvangsarven. Man skal ikke ‘begrunde’ hvorfor man gør en arving arveløs i videst muligt omfang.

  Man kan blot håbe, at det får alarmklokkerne til at ringe hos muslimer, at de foran en dansk notar skal skriftliggøre, at deres “drengebørn skal arve mest muligt på pigebørnenes bekostning”. Notaren selv kan intet stille op.

  Det burde til gengæld være en sag for de sociale myndigheder. Der tales så meget om hvad det gør for indvandrerdrenge at de stigmatiseres som problemer. Gad vide hvad det gør ved pigerne, at de opdrages som handelsvarer og moralske målepæle for familien snarere en som mennesker med lige rettigheder ?

  Kommentar by DaLi — 30. juni 2008 @ 18:09

 13. Afsendt til Læsernes redaktør på Politiken:

  I dagens kronik ‘Islamisk ret som reservat’ står der bl.a. om et seminar afholdt i Århus: Her havde de højreorienterede en sag, de kunne profilere sig på. ’Uriasposten’ på internettet havde hurtigt 68 hadefulde indlæg, og på Hodjas Blog så man en halshugning ud for navnene på seminarets oplægsholdere.

  De ophidsede på nettet var slet ikke interesseret i at diskutere sharia og dansk ret. De ville forhindre, at man overhovedet talte om det emne på universitetet. Og de havde oversat programmet til tysk, velsagtens for at tiltrække højreorienterede sydfra. Seminaret kunne ikke gennemføres uden ballade. Ledelsen besluttede at lade Politiets Efterretningstjeneste foretage en sikkerhedsvurdering. Og desuden at gøre seminaret lukket for alle andre end de inviterede.

  Der henvises til følgende blog-indlæg: http://www.hodja.wordpress.com/2008/04/29/en-arhushistorie

  Halshugningen henviser tydeligt til sharia-lovgivning, og ikke til seminarets oplægsholdere. Der er ikke så mege som skyggen af en indirekte trussel der. Jeg synes at det er misvisende at bruge det indlæg til at skrive ’så man en halshugning ud for navnene på seminarets oplægsholdere’ og så koble det sammen med ballade og nødvendigheden af en sikkerhedsvurdering fra PET. Jeg synes, at det er så misvisende at det ikke er et spørgsmål om kronikørens subjektive holdning, men et spørgsmål om at Politiken har ladet trykke en objektivt set forkert fremstilling af fakta, og jeg opfordrer jer til at gøre opmærksom på sagens rette i sammenhæng i Fejl & Fakta-klummen.

  Med venlig hilsen

  Kommentar by William Jansen — 30. juni 2008 @ 18:15

 14. Bravo, unge Jansen! :)

  Kommentar by Kim Poulsen — 30. juni 2008 @ 18:22

 15. Det er meget skuffende, at PET har udvist så dårlig dømmekraft.

  Når jeg udsættes for nederdrægtig sladder, som dette jo rangerer på linie med, konfronterer jeg for det meste kilden direkte. Det ville være oplagt at gøre det i denne sammenhæng.

  Anmod om at få en klar og utvetydig forklaring på, hvorfor Uriasposten anses for at være højreekstrem og farlig for andre mennesker?

  Anmod om eksempler på at Uriaspostens ejer og faste stok ved andre lejligheder har opført sig truende eller på anden måde skræmmende og i strid med, hvad man har ret til at forvente af lovlydige borgere, og læg kopier af brevvekslingen med PET og arrangørerne ud på bloggen, så at andre bloggere kan læse og kopiere det. Der er jo intet at skjule.

  Har PET ikke alvorligere ting at se til, må man kunne skære ned på personalet. Det er vokset enormt i de senere år, og det kan da ikke være pga. os.

  Kommentar by Mette ( liberal ) — 30. juni 2008 @ 18:23

 16. @ W

  Bortset fra enkelt trykfejl var det nok en del mere sobert formuleret til Politiken, end jeg selv ville magte, hæ hæ.

  Nå, jeg skal til Barnedåb med Politikens lederskribent, en vis Frk. Bundegaard om ganske kort tid. Det skal nok blive en interessant eftermiddag.

  Kommentar by DaLi — 30. juni 2008 @ 18:29

 17. Som ofte skrevet, anser jeg frk. Bundegaard for at være den mest ubegavede minister, Danmark nogensinde har haft. Husk endelig at spørge hende om, hvor mange fattige hun tror, der er i verden, og hvordan hun tænkte sig at stable dem, da hun foreslog, at fattigdom skulle give ret til at asyl her i landet?

  Kommentar by Mette ( liberal ) — 30. juni 2008 @ 18:35

 18. Haha, det har jeg allerede spurgt hende tilbage i 2005. Det kom det meget spas ud af ;-)

  Den her gang tror jeg diskussionen skal handle lidt mere om, hvordan Politiken mener man kan udvide een borgers rettigheder uforholdsmæssigt uden at krænke en anden borgers rettigheder.

  Kommentar by DaLi — 30. juni 2008 @ 18:39

 19. Nu begynder det at ligne noget, det du foretager dig, William Jansen.

  Fortsæt i sporet og undgå de sædvanlige svinkeærinder.

  Kommentar by Tobias — 30. juni 2008 @ 19:38

 20. > 18 Dali.

  Sæt nu ikke niveauet for højt. :-)

  Kommentar by Mette ( liberal ) — 30. juni 2008 @ 21:30

 21. Der er allerede masser af sharia courts i Europa. Hvorfor studerer de læræde ikke hvordan de fungerer ude i virkeligheden ?
  ******************************************

  Stoned to death… why Europe is starting to lose its faith in Islam
  Islamic fundamentalism is causing a ‘clash of civilisations’ between liberal democracies and Muslims

  http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/article398782.ece

  Stoned to death… in Europe

  http://youtube.com/watch?v=BscIDSVDzqI

  Kommentar by Steen — 30. juni 2008 @ 21:38

 22. Jeg har læst tråden fra 28.april 08 igennem.

  Det er mig komplet umuligt at finde udsagn i de forskellige indlæg, der skulle begrunde deltagerne i Sharia-mødet på Århus Uni. til at involvere PET.

  Det samme gælder for indlæggene over på Hodja, i samme tidsperiode, angående samme emne.

  Hvad i alverden er der faret i disse højt uddannede mennesker, siden de ikke kan læse, og opfatte, disse indlæg som de er skrevet ?

  Det er virkelig en højst mærkværdig oplevelse at læse teksterne igennem og sammenholde dem med det, der i dag er skrevet om dem i Politiken og ikke mindst, at PET gik med til at lave dette skæg-og- blå-briller på baggrund af disse Urias- og Hodja tekster !

  Måske vi skulle genlæse Orwell og Kafka ?

  Kommentar by Vivi Andersen — 1. juli 2008 @ 01:15

 23. Det er uhyggeligt det der foregår. Men hvad faen, jo mere sindssyge venstrefløjen bliver, jo nemmere er det at ,,call the bluff,,. Og jo højere vil braget blive, når de lander. Hvis dette altså sker.

  Ren metareflektion over olieprisens-verdenssmadrende-uhyrlighed (følger den time for time pt.) :

  For meget olie gør dum!

  Kommentar by Tobulisten — 1. juli 2008 @ 01:25

 24. #22. Måske er det med PET bare en løgn for at understrege offerrollen. Det kunne være interessant at kontakte politiet, og høre om der rent faktisk er lavet en trusselsvurdering! De har måske haft helt andre motiver for at holde konferencen skjult, og bruger blot en en opfundet trussel som syndebuk? Blot en tanke. Måske burde vi researche dybere ind i deres lyssky arbejde… Man kunne jo også kontakte universitetet, og høre under hvilke forhold konferencen løb af.
  Jeg er efterhånden blevet nysgerrig, efter alt den skæg og blå briller.

  Kommentar by Højrebladet Komet — 1. juli 2008 @ 02:29

 25. 24.Højrebladet Komet

  Lige præcist den tanke, at mødedeltagerne på Århus Uni. har været en anelse for kreative angående den omtalte PET-indsats, på deres vegne, forårsaget af Urias og Hodjas indlæggene fra den 24.april 08 om dette kommende møde på Århus Uni, har også strejfet mig.

  Jeg kan nemlig ikke få dette til at passe:

  at PET efter gennemlæsning af indlæggene på denne dato på hhv. Uriasposten og Hodja skulle have fundet belæg for at gøre noget som helst i nogen som helst retning!

  Politikens artikel fra d. 30.jubi 08 om bl.a. PETs indsats – samt avisens beskrivelse af både Hodja og Uriasposten for ikke at tale om betegnelserne på blogejerne og debatørerne samme steder er så helt hen i vejret at ja, jeg ved ikke om journalisten har været under indflydelse da vedkommende skrev denne artikel eller hvad der nu kan være foregået.

  At der skulle være oversat eet og andet til Tysk FOR at anspore Højreradikale, neofacister, fra Tysklande til at komme Urias og Hodja til hjælp ved en demonstration, når mødet skulle afholdes er så forskruet at jeg ikke ved hvad jeg skal skrive om det.

  Kan det være een mega agurketids historie eller………?

  Kommentar by Vivi Andersen — 1. juli 2008 @ 06:55

 26. Det er jo helt grinagtigt. Der står dog strengt taget ikke, at PET er kommet med en sikkerhedsvurdering. Der står: “Ledelsen besluttede at lade Politiets Efterretningstjeneste foretage en sikkerhedsvurdering. Og desuden at gøre seminaret lukket for alle andre end de inviterede. Pressen blev også afvist…”.

  De har besluttet at bede om en sikkerhedsvurdering, men om de har fået den, og hvad den sagde, står der ikke noget om, selvom man helt klart gerne vil antyde, at også PET har været i alarm. Udover beslutningen om at kontakte PET, har ledelsen besluttet at afholde arrangementet under lukkede døre. Der står strengt taget ikke, at denne beslutning er en følge af en PET-vurdering, selvom der gøres meget for at antyde det. Også pressen har man besluttet at lukke ude, men heller ikke her nævnes der en eksplicit sammenhæng med PETS vurderinger. Man skal da også op på mellemøstlig konsprirationsfantastisk niveau for at tro på, at Uriaspostens militante tilhængere har infiltreret pressen, så også den udgør en sikkerhedsrisiko; sagen er vel bare, at man ikke har ønsket at få sit horrible shariavrøvl ud i en større kreds.

  Det er lavt og latterligt, og jeg er desværre slet ikke overrasket over, at universitetsislamister og universitetssocialister kan lave sådan et nummer i fællesskab. At man ikke kan forstå Hodjas illustration som en illustration af, hvad sharia står for, men i stedet læser billedet som en dødstrussel, det er jo hidsides almindelig dumhed.

  Men mon ikke Politikens stakkels læsere labber det i sig med gru og glæde? Ak.

  Kommentar by Ulla — 1. juli 2008 @ 08:05

 27. @ Vivi, du skriver; at PET efter gennemlæsning af indlæggene på denne dato på hhv. Uriasposten og Hodja skulle have fundet belæg for at gøre noget som helst i nogen som helst retning!

  W: Måske er dette trussels-vurderingen, ved du om en sikkerhedsvurdering nødvendigvis omfatter mere end det minimum af research der skal til for at se at seminaret ikke blev truet af de folk, som det påstås truet af?

  V: Politikens artikel fra d. 30.jubi 08 om bl.a. PETs indsats – samt avisens beskrivelse af både Hodja og Uriasposten for ikke at tale om betegnelserne på blogejerne og debatørerne samme steder er så helt hen i vejret at ja, jeg ved ikke om journalisten har været under indflydelse da vedkommende skrev denne artikel eller hvad der nu kan være foregået.

  W: Hvilken artikel? Det er en kronik af seminarets ansvarlige, som Møller citerer, hvilket vil sige at det er et partsindlæg (det skal en kronik selvfølgelig være), og ikke et stykke journalistisk arbejde.

  Kommentar by William Jansen — 1. juli 2008 @ 08:09

 28. Fordrejningen og løgnen om at Uriasposten skulle være “yderliggående højreorienteret” er absurd. Og de “68 hadefulde indlæg” ang. shariakonferencen – er det rene opspind.
  Islamleflerne er altså ikke fritaget for kritik her, som de er det på Politiken.

  Der sidder nogle islam-apologeter, som i ramme alvor vil bruge tid på at drøfte shariaret i Danmark. Skam over dem. Men de må sgu da forvente et modtryk til det groteske multikulturalistiske overdrev, som de har bevæget sig ud på.

  Kommentar by Johansen — 1. juli 2008 @ 10:03

 29. Jeg kan godt forstå, at du er træt af blive hængt ud som potientel terrorist, Kim Møller. Men du lægger selv op til det med at kaste så megen smuds. Helmuth Schledermann, som arrangerede seminaret, og Jens Jørgen Viuff, som var inviteret til at holde et oplæg, er ikke kulturrelativister og går IKKE ind for sharia. Hvorfor lægger du det ud, som om de gør det? Du kan da ikke fortænke arrangøren i at blive forskrækket over reaktionerne. Hvordan skulle arrangøren vide, at den som opfordrede, at alle skulle møde op med en sten, ikke mente det?

  Kommentar by AP — 1. juli 2008 @ 10:57

 30. AP er vel endnu en af tidens forræderiske dhimmier, tag første 2 punktummer:

  Jeg kan godt forstå du er træt af at blive truet på livet, herr Westergaard. Men du lægger da selv op til det med at kaste så meget smuds.

  Kommentar by Kim Poulsen — 1. juli 2008 @ 12:14

 31. -> 29 AP

  “Jeg kan godt forstå, at du er træt af blive hængt ud som potientel terrorist, Kim Møller. Men du lægger selv op til det med at kaste så megen smuds.”

  Mit oprindelige indlæg om konferencen kan du læse ved at følge linket herunder. Ikke et eneste negativt ord, men trolig gengivelse af konferencens titel, konferencens talere og emnet for de fire talere.

  Jeg citerer:

  “Sharia-ret og dansk ret. Kan islamiske retsregler indføres i Danmark?

  Jørgen Bæk Simonsen: Fordele ved muligheden for sharia i dansk ret.

  Helmut Schledermann: Tolerance uden retssammenstød. Et forsvar for lighed for loven.”

  Link: http://www.uriasposten.net/?p=5762

  “… Helmuth Schledermann, som arrangerede seminaret, og Jens Jørgen Viuff, som var inviteret til at holde et oplæg, er ikke kulturrelativister og går IKKE ind for sharia. Hvorfor lægger du det ud, som om de gør det?”

  Af en akademiker at være er du ikke særlig skarp. Jeg har på intet tidspunkt påstået at navngivne talere er kulturrelativister eller ikke. Det der interesserer mig er ikke så meget hvem der siger det, men det at fire universitetsansatte i ramme alvor gør sig spekulationer i hvorledes sharia’en kan integreres i dansk ret. Når Bæk Simonsen taler om “fordele ved muligheden for sharia i dansk ret”, eller når Schledermann og Viuff anviser hvorledes voldgiftsretten kan bruges i sharia-øjemed, så er det det jeg forstår som ‘kulturrelativistiske floskler’ (samme ordvalg som jeg anvendte i denne postering).

  “Du kan da ikke fortænke arrangøren i at blive forskrækket over reaktionerne. Hvordan skulle arrangøren vide, at den som opfordrede, at alle skulle møde op med en sten, ikke mente det?”

  Så fordi min postering af andre er blevet oversat til tysk (og engelsk, nævnes ikke i kronikken), og en tilfældig kommentator skriver noget om sten… så forsøger jeg at lave ballade under konferencen med hjælp fra tyske højreradikale… så er det i orden at kalde mig “potentiel terrorist”.

  Det holder jo bare ikke. Det eneste jeg har gjort, er at gøre opmærksom på konferencen, som jeg – qua mit udgangspunkt – selvfølgelig ønsker at problematisere.

  Hvad er det helt præcist du mener jeg har gjort galt?

  Forsinket PS: Jeg har netop scannet de 68 kommentarer, og kan ikke finde et eneste indlæg der omtaler en ’sten’. Jeg kan have overset det, men debatten er jo blottet for voldsretorik iøvrigt. De fleste diskuterer kulturel appeasement, en del tror posteringen er ironisk, andre debatterer emner såsom svaler, kartoffelkur og Svend Felding.

  Kommentar by Kim Møller — 1. juli 2008 @ 12:58

 32. Som Ulla skrev, kan sagen nok opsummeres i “sagen er vel bare, at man ikke har ønsket at få sit horrible shariavrøvl ud i en større kreds.” Det kan jo tænkes, at det var et ultimativt krav fra oplægsholderne? Stadigvæk føler jeg mig, som læser af Uriasposten, krænket over mistænkeliggørelsen. Det er bestemt ikke rart at blive mistænkt voldelige motiver, eller blive sat i bås med udemokratiske kræfter. Selv om der kun er tale om en kronik, så burde der være en nedre grænse for saglighed på politiken.dk

  Kommentar by Højrebladet Komet — 1. juli 2008 @ 15:31

 33. Da jeg omsider har fået læst tråden fra den 28. april og oven i købet har konstateret, at jeg selv har skrevet forholdsmæssigt mange af dens indlæg, vil jeg ikke undlade at tage et stort medansvar for det forløb, der har sendt videnskaben i flyverskjul.

  Dette er vel at mærke en meget nem og ligefrem kær byrde at bære, idet der er tale om en bekræftelse af, hvad mange af os har skrevet i disse spalter i årenes løb om tragikomiske fantasier hos vore modparter. Hvad enten deres beskyldninger og det høje sikkerhedsniveau i den givne sammenhæng skyldes taktik og evt. viden om, at intet binder sammen som en fælles fjende. Eller bunder i angstprægede forestillinger, der savner enhver substans og må være af personlig art hos de ansvarlige/angstramte.

  Selv for undertegnede var den 28. april en meget aktiv debatdag, måske den mest aktive overhovedet, hvilket i al sin enkelthed skyldtes, at jeg var i færd med at skrive selvangivelse, som det da også fremgår. Det arbejde er nemlig er noget af det kedeligste, jeg ved, og derfor smuttede jeg jævnligt fra mine regneark og bilag over på Uriasposten for at komme væk fra det.

  Jeg indrømmer gerne, at dette udviklede sig lidt vidtløftigt, idet skriveriet indimellem tog form af essays om forår, svaner, en flagspætte, nyudsprungne bøgetræer og kodrivere, som også kaldes Jomfru Marias Himmelnøgler. En folkevise sneg sig ligeledes ind, fordi jeg i de dage gik en tur på den egn, som helten har tilknytning til og endda sad en stund på en bænk med inskriptionen “Svend Feldings bænk” og kikkede ud over en smuk ådal mellem Århus og Horsens. Da uhyggen også sneg sig ind, fordi det gik op for mig, at jeg skulle betale en anseelig ekstraskat (som blev betalt rup og stup forleden til tiden), begyndte jeg at skrive om økonomisk krise, og jeg glædede mig tillige sammen med Vivi over, at hendes svaler igen dukkede op i år.

  Skulle nogen have anelser om, at jeg skrev i koder og konspirerede, kan jeg berolige dem med, at det ikke har det mindste på sig. En dagbog med fyldige notater over et par sider bekræfter det, og at mine tanker befandt sig milevidt fra had af en hver art. Faktisk i den modsatte grøft.

  Jeg har altid regnet PET og forsvarets efterretningstjeneste blandt mine venner, de eksisterer jo for at passe på os, vil jeg mene og vil nødigt revidere det synspunkt. Jeg har også altid regnet med, at de for god ordens skyld jævnligt slår et slag ind om de politiske bloggere for at se, hvad vi finder på, og at de er fornuftige nok til at konkludere, at her diskuterer almindelige danskere dagens anliggender med hinanden og informerer hinanden. Hverken mere eller mindre.

  PET er velkommen til at aflægge mig besøg og vil i givet fald blive tilbudt plads i de slidte rester af min farfars chesterfieldmøbler fra hans herreværelse med udsigt over Århusbugten. Jeg vil desuden servere en forfriskning i de resterende tre sjusglas, som han og andre driftige århusianere skålede med i de år, hvor Århus fik sit nuværende særpræg, og drømmene om et universitetet og dets byggeri begyndte at tage konkret form bl.a. i disse stole. Min farfar og hans to ældste sønner sad sikkert også i dem, da de på et senere tidspunkt diskuterede firmaets support til den danske modstandsbevægelses våbensmugling og andre anti-nazistiske handlinger. Hvis nogen dengang havde fortalt dem, at landsmænd kun lidt over et halvt århundrede senere skulle nedlade sig til at beskæftige sig med en åbning mod shariaen med dens nedladende kvindesyn og bestialske afstraffelsesmetoder, ville de med god grund havde tvivlet på, om det var sandt og have været forarget over, at universitetets ressourcer kunne stilles til rådighed for den slags.

  Men måske har PET for længst betakket sig for at blive misbrugt i denne farce og dermed bidrage til det, som jeg dårligt kan opfatte som andet end injurier og/eller bagvaskelse eller noget, der er ultratæt på.

  Kommentar by Mette ( liberal ) — 1. juli 2008 @ 15:58

 34. 27.William

  Du har da aldeles ret!

  Men i modsætning til dig, som kan bevare hovedet køligt, nøgternt gennemlæse og dernæst forelægge hvad du finder, må jeg, desværre, indrømme jeg ikke magter tilsvarende metode.

  Alene tilstedeværelsen af bestemte navne i en tekst får mig, uvilkårlig, til at læse denne gennem en rød tåge af raseri.

  Dette fremmer ikke ligefrem det kølige overblik, den nøgterne gennemlæsning samt en rationel konklussion.

  Hvordan bære du dig dog ad, William ?

  Kommentar by Vivi Andersen — 1. juli 2008 @ 21:05

 35. Opdate 1.7.08

  At truslen på forhånd var reel- jamen det gør da hele historien lidt mere underlig, sammenholdt med hvad der blev skrevet på Uriasposten og ovre på Hodja.

  Det der står tilbage er, at visse folk har undladt at fortælle hele historien.

  For der må altså have været andre involveret !

  Skriverierne på Uriasposten og Hodja har ikke kunne1 udløse opfattelsen af en trussel!

  Hvorfor indkalderne til mødet har valgt at nævne Uriasposten og Hodja er et interessant spørgsmål.

  Kommentar by Vivi Andersen — 1. juli 2008 @ 21:32

 36. ->35 “Hvorfor indkalderne til mødet har valgt at nævne Uriasposten og Hodja er et interessant spørgsmål”

  Unægteligt. Motiverne må stå hen i det uvisse, men man kan konstatere, at de derved har fået smædet fredelige bloggere, hvoraf den ene havde haft den frækhed at røbe dette arrangement, som kunne have skabt pinlig, uønsket opmærksomhed i medierne. Dernæst har de lagt et røgslør hen over den virkelige trusselskilde – som kunne være et helt andet segment end os her, sådan nogle virkeligt slemme som wernerbest-stormbrigade.dk, ølvom-ballademager.dk, eller hvad de nu hedder hvor de hænger ud.

  Kommentar by Lars Findsen På Crack (islamofob) — 1. juli 2008 @ 22:55

 37. Det kan meget vel være et internt universitetsspørgsmål, som man har valgt at tørre af på Hodja og Uriasposten.

  Kommentar by Mette ( liberal ) — 2. juli 2008 @ 05:40

 38. 31 Kim Møller

  Har du fået et svar fra AP på din uddybende forklaring af posteringen og reaktion på de ubehagelige beskyldninger?
  Det må da være det mindste han kan give dig!

  Kommentar by Johansen — 2. juli 2008 @ 20:55

 39. Svar fra læsernes redaktør:

  Jeg har forelagt din kritik for kronikredaktør Anders Jerichow. Han mener, at det, som du anker over, ligger inden for kronikørers fortolkningsret – altså, at skribenten har lov at beskrive sine opfattelser uden at stå uimodsagt. Det er jeg enig i.

  Kronikredaktøren mener, at du bør skrive et læserindlæg, og den opfordring vil jeg da tilslutte mig.

  Venligst,

  Kommentar by William Jansen — 4. juli 2008 @ 01:38

 40. Jeg er ikke kommet med grove anklager. Det må I da være så “skarpe”, at I kan se.

  “Hvad er det helt præcist du mener jeg har gjort galt?” Citat Kim Møller.

  To ting.
  1)Du har problematiseret noget, du ikke vidste, hvad var. Det havde været bedre at møde op med papiret og blyanten først. Formentligt var du blevet personligt inviteret, hvis ikke ….
  2)Du kommer med “faktuelle fejl”. Usandheder. Du aner da heller ikke om, Jens Jørgen Viuff var vred på dig.

  Det er fjollet at gøre sine meningsfæller (i hvert fald langt hen ad vejen) til fjender.

  Kommentar by AP — 4. juli 2008 @ 13:09

 41. -> 40 AP

  “1)Du har problematiseret noget, du ikke vidste, hvad var. Det havde været bedre at møde op med papiret og blyanten først. Formentligt var du blevet personligt inviteret, hvis ikke ….”

  Jeg har skrevet det tidligere, men gentager gerne. Alene det at man på et universitet seriøst diskuterer, hvordan sharia kan integreres/forholder sig til dansk lovgivning, er et kvantespring i den forkerte retning.

  Konferencens overskrift: “Sharia-ret og dansk ret. Kan islamiske retsregler indføres i Danmark?”

  De to første oplæg: “Jørgen Bæk Simonsen: Fordele ved muligheden for sharia i dansk ret.

  Helmut Schledermann: Tolerance uden retssammenstød. Et forsvar for lighed for loven.”

  Bæk Simonsens taler for kulturrelativisme. Schledermann forklarer hvorledes muslimer kan udnytte gældende dansk lovgivning til at bevare sharia-dikteret kvindeundertrykkelse (“et forsvar for lighed for loven”).

  Det er fuldstændigt utænkeligt, at jeg skulle være blevet personligt inviteret til konferencen.

  “2)Du kommer med “faktuelle fejl”. Usandheder. Du aner da heller ikke om, Jens Jørgen Viuff var vred på dig.”

  Jeg røber ikke mine kilder.

  “Det er fjollet at gøre sine meningsfæller (i hvert fald langt hen ad vejen) til fjender.”

  Klap lige hesten. Selvom jeg INTET forkert har skrevet, og slet ikke har forholdt mig personligt til de fire af konferencens bidragydere, så bliver jeg i en landsdækkende avis associeret med tyske højreekstreme.

  Da du reelt ikke har forholdt dig til mit forrige indlæg, så slutter debatten for mit vedkommende.

  Kommentar by Kim Møller — 6. juli 2008 @ 15:12

RSS feed for comments on this post.

Leave a comment

Line and paragraph breaks automatic, e-mail address never displayed, HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

  

Vælg selv beløbBlogs


Meta
RSS 2.0
Comments RSS 2.0
Valid XHTML
WP


MediaCreeper