2. juli 2008

Kate Østergaard: HUT kan “ses som et symptom på den generelle debat om muslimer”

Information gør sig store anstrengelser for at markedsføre Hizb ut-Tahrir, men hvor man gætte hvad Kate Østergaard har at sige, så er det straks sværere, når man spørge et par muslimer med kontakt til miljøet.

Fra Hizb ut-Tahrir er kun et symptom.

“Men selv om kun en forsvindende lille del af danske muslimer direkte erklærer deres støtte til Hizb ut-Tahrir, mener flere stadig, at organisationen udøver en væsentlig indflydelse på, hvad det vil sige at være muslim i Danmark…

“Hizb ut-Tahrir ser verden i en optik, der hedder ‘os: muslimer’ og ‘dem: Vesten’…,” siger Muhammad Hee… Til at understøtte den opfattelse bruger Hizb ut-Tahrir ofte eksempler fra den danske debat. For eksempel, at Vesten er dobbeltmoralsk og ikke vil muslimerne det godt.

Kate Østergaard er ekstern Lektor og ph.d. ved Institut for Tværkulturelle- og Regionale Studier på Københavns Universitet. Og hun er ligeledes enig i, at den danske debat er en vigtig faktor i Hizb ut-Tahrirs virke. “Debatten om muslimer bliver blandt danske muslimer ofte set som et udtryk for en udelukkelse af samfundet, hvorved det at gå ind i en bevægelse, der er imod samfundet selvfølgelig bliver lettere,” siger Kate Østergaard. Hun mener, at Hizb ut-Tahrir har taget majoritetens retorik og gjort den til sin egen: “Hizb ut-Tharir er jo ikke de eneste, der opererer med kategorierne ‘dem’ og ‘os’, og de kunne derfor godt ses som et symptom på den generelle debat om muslimer, hvor kategoriseringen bare bliver vendt på hovedet,” siger Kate Østergaard…

Ud over at trække på danskerne opfattelse af muslimer som et bevis på deres verdenssyn, trækker Hizb ut-Tahrir på Koranen. For Hizb ut-Tahrir er Koranen Guds ord og derfor ikke til diskussion. Hovedbudskabet for Hizb ut-Tahrir er, at troen ikke kun er individuel. Islam er derimod en ideologi, der inddrager samfundet i sit virke. For at understøtte den udlægning refererer Hizb ut-Tahrir til islams historie og lærdes værker, hvor der er belæg for indførelsen af en kalif, sharias straffelove og jihad.

“Hizb ut-Tahrir udlægger det, som om den individuelle religiøsitet kun er halvdelen af, hvad islam går ud på,” siger Muhammad Hee. Det der, ifølge Muhammad Hee, er behov for i forhold til Hizb ut-Tahrir, er, at flere muslimer kommer på banen og tilkendegiver sig til at anskue Koranen som en historisk funderet tekst i stedet for at tage teksten bogstaveligt. På den måde kunne man, ifølge Muhammad Hee, afmystificere ‘dem’ og ‘os’-opdelingen og fratage dem et af Hizb ut-Tahrirs vigtigste våben.

Men hvor man i Vesten er vant til religionskritik og en historisering af religiøse kilder, mener Muhammed Hee langt fra, at man blandt muslimer er klar til at tage diskussionen, der er utrolig følelsesladet. “Men den må komme før eller siden. Den har bare utrolig store konsekvenser for dem, der tager den. Det er ikke kun islamister, der har svært ved det, men det er også på et mere politisk plan. Koranen er tabu,” siger Muhammad Hee. Problemet i forhold til Hizb ut-Tahrir er altså, at selv om mange muslimer er uenige i henhold til islam som samfundssystem, så tør man alligevel ikke tage den nødvendig diskussion om Koranens betydning… at gøre Koranen til et historisk dokument, som man må læse ind i en nutidig kontekst, er det meget få, der tør. Især med den lynhurtige stigmatisering og opfattelse af én som fordærvet af fremmede værdier, der med al sandsynlighed vil følge…

Og det er egentlig ikke fordi, Muhammad Hee tror, at flertallet af muslimer ikke har gennemskuet Hizb ut-Tahrirs retorik, men de er derimod bange for at angribe deres trosfæller og vise, at muslimerne er splittede. For selv om man i dag er muslim på 100 forskellige måder, ligesom i alle andre religioner, hersker der stadig en forestilling om, at man svækker islam, hvis man viser uoverensstemmelser offentligt frem.

Det undrer mig lidt den gode forsker ikke selv kan se, at argumentet ikke holder. At Koranen er problemets kerne – ikke den danske debat. Hizb ut-Tahrir er aktiv i 40 lande…

 • 20/6-08 Information – PET: Hizb-ut-Tahrir kan forhindre terror.
 • The URI to TrackBack this entry is: http://www.uriasposten.net/archives/5956/trackback

  30 Comments »

  1. Hizb ut-Tahrir og andre radikale islamister har virkelig noget at glæde sig over idag. Landets Højesteret har lige afsagt en dom der totalt tilsidesætter bogerernes sikkerhed til fordel for godheds-industriens groft manipulerende fortolkning af ‘retssikkerhed’ og ‘menneskerettigheder’:

   http://politiken.dk/indland/article533483.ece

   Jeg formoder, at dette betyder at Danmark også skulle give opholdstilladelse til Osama Bin Laden hvis han en dag pludselig dukkede op her i landet. Men det er ikke kun islamiske terrister domstolene holder hånden over. Kriminelle udlændinge får skam også at mærke domstolenes forståelse. Således kan man i dagens BT.dk læse, at en Somalisk mand, som ‘blot’ havde knivstukket en mand i ansigtet og halsen, fik halveret sin straf fra 6 år til 3 år ved landsretten. Dog opretholdt retten hans udvisningsdom, og den ønsker vores kulturberiger at få omstødt, så derfor har appeleret den til Højeste-ret:

   http://www.bt.dk/article/20080702/krimi/807020347/

   Mon ikke Højesteret finder ud af, at denne Somalier har en “ganske særlig tilknytning til Danmark”, og derfor lader ham blive i Danmark for evig tid, (og til evig forsørgelse af skatteyderne). Men skulle det ske, at Højesteret ikke ligefrem kan finde nogen “særlig tilknytning” til Danmark, så behøver disse fløjsmave-dommere ikke at fortvivle, for så vil godhedsindustrien og medierne i samarbejde sagtens kunne køre en kampagne om, at det er alt for farligt at sende ham hjem til Somalia, og det ville iøvrigt være en krænkelse af hans rettigheder. Jo, domstolene, medierne og godherdsindustrien skal nok ved fælles hjælp få omdannet Danmark til et slaraffen-land for kriminelle og terrorister.

   Kommentar by JensH — 2. juli 2008 @ 14:45

  2. Lovene må ændres, så det bliver muligt at udsende kriminelle fremmede og økonomiske bekvemmelighedflygtninge fra f.eks libanon, iran og irak.

   Kommentar by Poul — 2. juli 2008 @ 15:42

  3. Så må man jo ændre reglerne i straffeloven og udlændingeloven for hvornår, at krimineller udlændinge kan udvises.

   Osama er et fint eksempel. Han har taget ansvaret for tusindvis af myrdede menneskeliv i USA.

   Han kunne uden videre dukke op i Danmark, og efter Amnestys, FN’s m.fl’s definition på tortur, så kunne vi ikke engang udlevere ham til USA, fordi de med gitmo m.m. tangerer reglerne om lande man kan udvise folk til.

   Det er – ganske enkelt – til grin :-(

   Derudover har Højesteret ikke sagt at fængslingen var forkert. I så fald havde de OMSTØDT dommen i stedet for at hjemvise den. Så vidt jeg kan forstå, så skal de fortsat tilbageholdes indtil ny dom.

   Man må nok forvente, at PET afkræves flere beviser, således at sagen kommer mere til at ligne en varetægtsfængsling i en straffesag en i udvisningssag efter udlændingeloven.

   Kommentar by DaLi — 2. juli 2008 @ 16:02

  4. Sakset fra debatten på Information:
   “Prøv at læse artiklens første par spalter, og indsæt så “Jehovas Vidner” i stedet for “Hizb-ut-Tahrir”. Hvad er forskellen?”
   Jeg er ikke så bekymret for Jehovas Vidner for de vil først slå os ihjel ved Jesu genkomst på dommedag, problemet med muslimer er at de ikke kan vente til dommedag. Deri ligger forskellen.
   I øvrigt har jeg gennemlæst Eksamensopgivelser 2002-03 ang. islam i alm. religionshistorie (Københavns Universitet). Jeg har aldrig læst noget så dumt, som Kate Østergaards “Nulstilling af kroppen”.
   Man kan have sine bange anelser om niveauet på universiteterne.

   Kommentar by Menig 442 — 2. juli 2008 @ 16:25

  5. Pas nu på ikke at bygge på Politikens udlægning af Højesterets kendelse i dag! Højesteret tager ikke stilling til gyldigheden af integrationsministerens afgørelser om, at de to tunesere må anses for en fare for statens sikkerhed, og at de skal udvises. Højesteret tager ikke stilling til lovbestemmelserne om administrativ udvisning.

   Kendelsen vedrører alene tunesernes frihedsberøvelse indtil en udvisning kan gennemføres. En sådan frihedsberøvelse, mener Højesteret, kræver en vis begrundelse og mulighed for modsigelse fra udviste og deres forsvarere. Der lægges, så vidt jeg kan se, op til en domstolsbehandling som ved varetægtsfængsling.

   Kommentar by Niels P. — 2. juli 2008 @ 16:26

  6. Vi er et fortabt folk.
   Nyd den tid ,der er tilbage.
   Måske melde sig ind i en Skyde klub.

   Kommentar by pk — 2. juli 2008 @ 16:46

  7. “Jeg har aldrig læst noget så dumt, som Kate Østergaards “Nulstilling af kroppen””

   Nåååh, nåååh, Kate Østergaard er da en af vore skarpeste hjerner :-) . Jeg oplevede hende således i februar i Forfatterforeningen nærmest triumferende fortælle, at på en ø i Indonesien fejrer de lokale muslimer Muhammeds fødselsdag med svinekød og risbrændevin. Pointen var vistnok, at dermed er det klart at ‘islam er hvad muslimer gør den til’, så sådan nogle som os har ikke grund til at frygte noget. Virkelig dybsindigt og intellektuelt.

   Kommentar by Lars Findsen På Crack (islamofob) — 2. juli 2008 @ 17:08

  8. Og atter en af slagsen:

   Rikke Andreasen, Marlene Wind og Kate østergaard. 3 typiske repræsentanter for kvindelige akademikeres bidrag til fællesskabet. Imens kan vi mænd jo plukke æbler og feje gaden. Hvem sagde Østeuropa?

   Kommentar by Kim Poulsen — 2. juli 2008 @ 18:21

  9. 7 LFPC

   Jeg deltog også til Trykkefrihedsselskabets møde i februar.
   Jeg var skal vi sige himmelfalden, da Kate *stergaard kom med bortforklaringen om de kære muslimer på en øde i Indonesien. Hvilken nedladenhed overfor andre voksne mennesker.
   Hun er en fuser af rang.

   Kommentar by Johansen — 2. juli 2008 @ 18:34

  10. -> #8 Kim Poulsen

   “Rikke Andreasen, Marlene Wind og Kate østergaard. 3 typiske repræsentanter for kvindelige akademikeres bidrag til”

   Åh, jeg ved snart ikke. Jeg synes nu også mandlige ‘forskere’ som Tim Jensen og Jørgen Bæk Simonsen følger godt med i denne tågehornenes vagtparade.

   Kommentar by JensH — 2. juli 2008 @ 18:57

  11. -> Menig 442

   Ang. ‘Nulstilling af kroppen’. Er det denne her artikel:

   – “Nulstilling af kroppen og velsignelse i maden” i CHAOS Dansk-norsk tidsskrift for religionshistoriske studier, nr. 23 1995.

   Tabula rasa-beslægtet begreb…

   Kommentar by Kim Møller — 2. juli 2008 @ 19:07

  12. De kvindelige akademikere har bare slet ikke forstået, hvad de er oppe imod. De lever i en fantasiverden, hvor de på absurd vis svigter deres underkuede medsøstre. Shame on, de forkælede danske akademiker-kvinder.

   Kommentar by Tobias — 2. juli 2008 @ 19:11

  13. At vi ikke bare kan smide de tunesere ud er i sandhed en tragedie. Vi er fortabt, når vi ikke længere ejer evnen eller viljen til at forsvare os selv og vores medborgere.

   Kommentar by Tobias — 2. juli 2008 @ 19:17

  14. Det er uendelig trist, hvis det virkelig forholder sig således, at HUT “udøver en væsentlig indflydelse på, hvad det vil sige at være muslim i Danmark.

   Vi taler som bekendt ikke om uskyldige spejderdrenge. HUT er en ekstremistisk kalifatbevægelse, som ønsker demokratiet erstattet af et teokrati, hvor sharialovgivningen skal være den gældende lov. Det er rendyrket islamisk åndsformørkelse, som ønsker at omstyrte samfundet og bringe os tilbage til Muhammeds tidsalder.

   Lederen af HUT, Abdullatif fik for et par år siden en dom for omdeling af løbesedler, som opfordrede til mord på jøder. Alene den ækle opfordring fra opkomlingen burde have været straffet langt hårdere, og denne ondskabsfulde mand skulle naturligvis have været udvist fra Danmark for bestandigt.

   10 JensH

   Helt enig i dit synspunkt! :-)

   Kommentar by Johansen — 2. juli 2008 @ 19:46

  15. -> #14 Johansen

   “Helt enig i dit synspunkt! :-)”

   Det glæder mig at høre :-) Angående HuT er jeg selvfølgelig også enig med de ting du giver udtryk for om denne modbydelige organisation. Men når HuT nu tilsyneladende ikke kan forbydes, så er der dog et par ‘fordele’ ved den mere udadvendte del af deres ‘aktivisme’. For det første er består HuT-ledelsen udelikkende af veluddannede middelklasse mennesker, og det faktum gennemhuller totalt det politiske centrum-venstres evige klagesang om, at alle “integrations-problemerne” udelukkende skyldes sociale problem og at kultur/religion ingen rolle spiller. HuT modbeviser denne ‘bekvemmeligheds-holdning’ for centrum-venstre.

   Noget andet er så, at HuT’s vulgære kalifat-retorik også afskærer centrum-venstre fra at benægte, at der overhovedet findes radikal islamisme i Danmark, (noget centrum-venstre fik lov til alt for længe). Jeg tror faktisk, at der findes mange i det politiske centrum-vesntre som allerhelst ville feje den slags ubehageligheder ind under gulvtæppet, da den tilstedeværelsen af den slags radikalisme ødelægger deres glansbillede af det multikulturelle samfund. Organisationer som HuT og Islamisk Trossamfund tvinger dem ganske enkelt til at tage diskussionen om indvandring og islamisme, fremfor som tidligere at lægge låg på den.

   Så i visse henseender betragter jeg faktisk HuT som værende ‘nyttige idioter’ der fremmer vores ddagsorden.

   Kommentar by JensH — 2. juli 2008 @ 20:37

  16. 15 JensH

   “Organisationer som HuT og Islamisk Trossamfund tvinger dem ganske enkelt til at tage diskussionen om indvandring og islamisme, fremfor som tidligere at lægge låg på den.”

   Jeg håber inderligt, at du har ret i den antagelse.
   Det er bare således, at naivisterne altid forsøger at stikke blår i øjnene på befolkningen ved atsige, at de islamiske fascister bare er en lille marginal grupppe, som de selvfølgelig tager afstand fra.
   I min optik er der ingen erkendelse hos centrum-venstre i de faktiske forhold i dagens Danmark. De drømmer videre selv om disse afskyelige elementer som f. eks. HUT dukker op hyppigere og hyppigere.

   Jeg husker også da Islamisk Trusselssamfund anlagde sag mod Pia Kjærsgaard for injurier, da hun havde kaldt dem for landsforrædere i forbindelse med deres propagandatogt i Mellemøsten under Muhammedkrise I.
   Trusselssamfundet tabte som bekendt sagen, og Kaseem Ahmad kaldte Pia K. for en heks for åben skærm. Endvidere bekendtgjorde han, at danskerne er injuerende. Hvem sagde danskerfjendsk?

   Stod det til mig så blev disse samfundsnedbrydende islamistiske organisationer lukket i dag og medlemmer uden dansk statsborgerskab udvist.

   Skeen skal i den anden hånd, hvis vi vitterligt ønsker at beskytte det moderne, sekulære demokrati. Der er en grænse for, hvor meget islamisk intolerance vi kan “rumme”, før vi bliver nedbrudt og ødelagt som frit samfund.
   Jeg oplever, at det islamiske jerntæppe stille og roligt sænker sig ned over Europa, uden at vi tager de nødvendige forholdsregler, som kan afværge den middelalderlige formørkelse og det islamiske tyranni.
   Det er deprimerende og nogen gange kunne jeg tænke mig at være uvidende om dette mareridt :-(

   Kommentar by Johansen — 2. juli 2008 @ 21:20

  17. Hvem kalder Tim Jensen og Jørgen Bæk Simonsen for mænd?

   Kommentar by kp — 2. juli 2008 @ 21:56

  18. #11
   Ja.
   Og så når solen er gået ned (ramadanen) fylder de maven igen. En mærkelig form for nulstilling af kroppen.
   Det er/var eksamenspensum.

   Kommentar by Menig 442 — 2. juli 2008 @ 22:17

  19. Det er særdeles “kulturberigende” med den islamofascistiske sharialovgivning. F.eks stenes utro og voldtagne kvinder, homoseksuelle samt personer der forlader muhamedkulten/ideologien.

   Kommentar by Poul — 2. juli 2008 @ 22:18

  20. 19 Poul

   Ja Poul, selvfølgelig bliver de nævnte grupper stenet.
   Så kan de lære det, kan de?!

   Kommentar by Johansen — 2. juli 2008 @ 23:16

  21. 16.Johansen

   JensH har ret med hensyn til nyttigheden af HuT´erne og Islamisk Trossamfund .

   Disse foreningers handle- og talemåder bekræfter, et stykke hen ad vejen, hvad modstanderne af Islamiseringen af Europas lande gennem år har sagt og skrevet om Islam, Islamisterne, deres hensigter og deres metoder.

   Og begge foreningers tilknytning til The Muslim Brotherhood kan Multikultierne ikke bortforklare.

   Lige så lidt kan de bortforklare, at Broderskabet er Islamistisk og som mål har et Verdensomspændende Kalifat funderet på Shariaen.

   Kommentar by Vivi Andersen — 2. juli 2008 @ 23:38

  22. -> #21 Viai Andersen

   “g begge foreningers tilknytning til The Muslim Brotherhood kan Multikultierne ikke bortforklare.”

   Og de mest ‘hårdkogte’ islam-apologeter som alligevel prøver, fremstår i den brede offentlighed som værende virkelighedsfjerne naivister. Men her til gengæld en nyhed som ikke overrasker når man tænker på kriminalstatistikkerne:

   http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2008/07/02/234738.htm

   Kommentar by JensH — 3. juli 2008 @ 00:19

  23. 22 JensH

   Flere imamer i fængslerne, hm.
   Man skal da være ubehjælpsom naivist, såfremt man tror på, at de kan afhjælpe radikaliseringen af unge muslimer. Jeg mener, at det er helt forfejlet glidebane at ansætte flere imamer.
   Gad vide om det er for skatteydernes penge?

   Har vi ikke netop set at nogle af imamerne er nogle af de værste banditter jfr. Mustafa Chendid, Ahmed Akkari, Abu Laban, fyld selv på.
   I England viste den glimrende dokumentar på channel 4 “Undercover Mosque”, at imamernes prædiken netop var arnestedet for opilden til mere had mod de “vantro”.
   Jeg stoler ikke på imamer over en dørtærskel. De har en politisk aganda, da den religiøse del hænger uløseligt sammen med de to andre ben i ideologien islam, shariaen og samfundsindretningen efter islamiske værdier.

   Kommentar by Johansen — 3. juli 2008 @ 07:17

  24. -> #23 Johansen

   “ubehjælpsom naivist, såfremt man tror på, at de kan afhjælpe radikaliseringen af unge muslimer.”

   Det er lidt som at sætte ræven til at vogte gæs. Nej, jeg tror heller ikke et eneste øjeblik på at den slags tiltag skulle kunne reducerere andelen af radikaliserede nævneværdigt, hvis noget overhovedet. Men fængselsmyndighederne giver derimod imamerne en ‘legitimitet’ som en integreret og fast aktør i endnu en offentlig organisation, og dermed er det endnu et skridt i islamiseringen af det offentlige liv i Danmark. Takket være en masse naive eller bange Danskere i de ledende stillinger inden for den offentlige sektor lykkedes det gang på gang islamisterne at trænge frem overalt i landets myndigheder, og islam spiller vel efterhånden en rolle mange steder i samfundet. Man må sige disse islamister er ret dygtige til at tørre kuffar.

   Kommentar by JensH — 3. juli 2008 @ 08:53

  25. 24 JensH

   “Det er lidt som at sætte ræven til at vogte gæs”

   Præcis. Imamerne er nyttige hjælpere i radikaliseringsprocessen.
   Hvor er vi dog dumme og virkelighedsfornægtende.

   Jeg kommer unægtelig til at tænke på “Bidermeier-syndromet”, som beskrives initialt i Pittelkow og Jespersens “Islamister og naivister”.
   Katrine Winkel Holm beskriver meget præcist den bange Biedermeierske spidsborger i sin anmeldelse af bogen:

   http://www.sappho.dk/Den%20loebende/JespersenPittelkow.htm

   Kommentar by Johansen — 3. juli 2008 @ 10:07

  26. Ad 25

   Biedermeier = Biedermann

   Kommentar by Johansen — 3. juli 2008 @ 10:09

  27. -> #25 Johansen

   En glimrende anmeldelse af Katrine Winkel Holm. Gang på gang rammer hun hovedet på sømmet, og hun, Lars Hedegård (Groft Sagt), Mikael Jalving og Clas Kastholm Hansen er vel efterhånden det eneste argument der er tilbage for at købe Berlingske Tidende, (hvad jeg efterhånden meget sjældent gør). Jegh har iøvrigt selv bogen “Islamister og naivister”.

   Kommentar by JensH — 3. juli 2008 @ 11:08

  28. 27 JensH

   Jo, de nævnte skribenter er ualmindelig dygtige.
   Personligt ville jeg godt have hørt Winkel Holms indlæg på Tidehvervs sommermøde i denne uge, men man kan jo ikke nå det hele :-)
   Jeg “kender” ikke Berlingeren så godt, da jeg holder Information og Jyllands-Posten.

   Hvad var dit indtryk af “Islamister og naivister”?
   Jeg var meget begejstret for bogen, da jeg læste den. Specielt at den bevæger sig rundt i Europa og belyser islamiseringen i f. eks. Frankrig og England. De sætter samfundsudviklingen i perspektiv.

   Winkel Holm har helt sikkert en pointe med den manglende “religionskritik”. Specielt for de mange mennesker, som er uvidende om ideologien islam. Winkel Holm beskrev sidste år på DFs landsmøde islam og islamisme som to sider af samme sag. Dr. Jeckyll and Mr. Hyde, det pæne og det grimme ansigt.

   De danskere, som har sat sig bare lidt ind i islam, er jo udmærket godt klar over, at det er en særdeles farlig erobrings- og ekspansionsideologi indeholdende voldelige og fjendske vers overfor anderledes troende.

   Jeg har haft stor glæde af “I krigens hus” af Lars Hedegaard, Helle Merete Brix og Torben Hansen, omend jeg næsten ikke kan kapere indholdet og budskaberne.
   Viden kan til tider også være belastende, fordi den “tankemæssigt” fylder meget. Sådan oplever jeg det i hvert fald.

   Kommentar by Johansen — 3. juli 2008 @ 12:20

  29. 28.Johansen

   Du, I herinde, skulle unde dig/Jer at læse Ole Hasselbalch´s

   “Opgøret med indvandringspolitikken.”

   Det er ikke for meget sagt man i første omgang bliver vred – og dernæst endnu mere vred over, at vores myndigheder lader som om de både er døve og blinde.

   For det indvandrings-stop som skulle være indført efter Fogh kom til viser sig vist ikke at være særlig virkningsfuldt ?

   Jeg kan ikke lade være med at kæde indvandringen hertil sammen med EU´s planer.

   Det jeg mener er, at selvom vores hjemlige politikere måske gerne ville sætte en effektiv spuns i hullet, hvad angår indvandringen fra de Arabisk/muslimske lande, så kan det måske slet ikke lade sig gøre jvf. de vedtagelser som EU har taget ?

   Kommentar by Vivi Andersen — 3. juli 2008 @ 18:36

  30. Jeg kan ikke finde nogen alenlang liste over “important persian woman” i dansk Wikipedia. Det jeg kan finde er denne alenlange liste over iranske kvinder i engelsksproget wikipedia:
   http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Iranian_women
   Det interessante er at en meget stor del af de mange iranske kvinder lever uden for Iran, ofte i USA. Jeg klikkede på en del af navnene, og en af kvinderne lever ikke mere, for hun var myrdet i Iran.

   Kommentar by Niels P. — 3. juli 2008 @ 20:30

  RSS feed for comments on this post.

  Leave a comment

  Line and paragraph breaks automatic, e-mail address never displayed, HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

   

   

  Vælg selv beløb  Blogs


  Meta
  RSS 2.0
  Comments RSS 2.0
  Valid XHTML
  WP


  MediaCreeper