11. juli 2008

Udlændinge-politiken under pres fra EU

Orientering (P1) har forsøgt at lancere hullerne i flere år, men gennembruddet må siges at være kommet med Berlingske Tidendes ‘afsløringer’ i disse dage. Det viser sig at Udlændingestyrelsen efter manges opfattelse ikke har informeret grundigt nok om muligheden for at omgå den danske udlændingepolitik via EUs regler om fri bevægelig mellem landene. Et stort problem, ikke mindst for regeringen.

Berlingskes Uffe Tang giver et godt oprids af situationens alvor – Udlændinge-politiken under pres fra EU.

“… sagen er, at selv om Danmark har undtagelser for EUs retlige samarbejde, og dermed ikke er omfattet af den fælles indvandringspolitik, så er vi bundet af reglerne om fri bevægelighed mellem landene.

Og det indebærer retten til at medbringe sin familie – uanset hvilken nationalitet den har – hvis man arbejder i EU. Ja, faktisk er det nok at sidde i sit hjemland og sælge tjenesteydelser – for eksempel sprogkurser eller frimærker – hen over grænsen, for at blive anerkendt som »arbejdstager« i EU-retlig forstand. Og er man arbejdstager, kan man flytte rundt med sin familie.

Det er der mange danskere, der har benyttet ved at flytte til Sverige i en periode, og få sin udenlandske ægtefælle familiesammenført der. Men de danske myndigheder har opstillet tre forhindringer.

1) Familien skal have haft lovligt ophold i det land, man har arbejdet i.

2) Danskeren skal have haft arbejde eller været selvstændig i landet.

3) Danskeren skal kunne ernære sig selv ved hjemkomsten til Danmark.

Men i december lod EF-Domstolen hammeren falde i endnu en sag. Den slog fast, at en hollandsk mand godt måtte flytte hjem fra England med sin familiesammenførte datter, selvom han ikke havde noget job at vende hjem til.

Der røg den danske regerings forhindring nummer tre, hvilket Udlændingeservice erkendte i januar og ændrede praksis.

Men ikke nok med det. De to andre forhindringer er også under beskydning. I 2006 fik en dansk journalist EU-Kommissionen til at udtale, at forhindring nummer to også er ugyldig efter Kommissionens opfattelse. Og i den rapport fra Dansk Institut for Internationale Studier om de danske EU-forbehold, der udkom for to uger siden, skriver DIIS direkte, at det ikke kan udelukkes, at Kommissionen på et tidspunkt vil rejse en sag mod Danmark for traktatkrænkelse af samme grund. Dermed er forhindring nummer to i skudlinjen.

Og endelig venter juridiske eksperter i øjeblikket på en afgørelse fra EF-domstolen i en tysk sag, som meget vel kan falde ud på en måde, så det bliver ugyldigt at kræve, at familien til EU-borgeren skal have haft lovligt ophold i det andet EU-land for at kunne flytte med over grænsen.

… så sent som i aftes fastslog integrationsminister Birthe Rønn Hornbech (V), at regeringen vil følge EUs retningslinjer.”

Opdate.

 • 10/7-08 Nyhedsavisen – Udlændingeservice: Vi fortier intet.
 • 10/7-08 Berlingske Tidende – Rønn: Man kan ikke bare trække en opholdstilladelse i en automat..
 • 11/7-08 Information – Stramninger er mulige trods EU-regler.
 • “Danmark vil – uden at få de store problemer med resten af EU – godt kunne stramme op på reglerne over for danskere, der efter korte ophold i f.eks. Sverige henter en udenlandsk ægtefælle til landet.

  Det vurderer professor i EU-ret fra Handelshøjskolen i København Peter Nedergaard, efter at det i går kom frem, at et par ugers bosættelse og arbejde ifølge Udlændingeservice som udgangspunkt er tilstrækkeligt til, at man opfylder EU’s regler for arbejdskraftens frie bevægelighed – og dermed frit kan tage sin udenlandske partner med tilbage.

  “Jeg tror ikke på, at vi ville få EU på nakken af den grund,” siger Peter Nedergaard…

  Han henviser til, at problemstillingen ligger lige midt i gråzonen mellem det danske udlændinge-forbehold og EU’s regler for, at arbejdskraften frit skal kunne bevæge sig over grænserne.

  “EU-systemet vil altid være meget varsom med at tromle ned over et land, hvor befolkningen via en folkeafstemning har sagt, at det her er noget, man ikke vil have som del af samarbejdet. EU har accepteret, at udlændingepolitik ikke er en del af det danske samarbejde, så politisk set ville man aldrig gøre det,” siger Peter Nedergaard.

  “De her regler er jo ikke konstrueret med henblik på folk, der tager deres ægtefæller med fra tredjeland”.”

 • 10/7-08 (19.00) TV2 Nyhederne – Forkert info om familiesammenføring (eks. med kvindelig brasiliansk kampsportsudøver).
 • 10/7-08 (efter 19.30) TV2 News – ‘Andet indslag’ (eks. med anden kvindelig brasilianer; der danses).
 • 10/7-08 Politiken – Par boede 16 overflødige måneder i Malmø (bizar overskrift).
 • 10/7-08 BT – EU skal ikke udhule udlændingeloven (Venstres Karsten Lauritzen).
 • 11/7-08 Radioavisen (13.00; P1, DR) – ‘Indslag om Venstres kritik’.
 • DR-vært: … men EU-juristerne er skeptiske – EU går aldrig med til at give køb på de grundlæggende friheder, herunder arbejdstagernes og deres familiers ret til at bevæge sig frit over grænserne, siger lektor Marlene Wind fra Københavns Universitet.

  Marlene Wind, lektor: I EU er det sådan, at grundlæggende frihedsrettigheder, og herunder altså også retten til at bevæge sig frit – det er vigtigere end alt andet.

  Oploadet Kl. 02:14 af Kim Møller — Direkte link106 kommentarer

  The URI to TrackBack this entry is: http://www.uriasposten.net/archives/5977/trackback

  106 Comments »

  1. “Det viser sig at Udlændingestyrelsen efter manges opfattelse ikke har informeret grundigt nok…”

   Hehe, i den telefonaftale der blev præsenteret i TV-avissen sagde en medarbejder for “Udlændingeservice”, at han ikke egentlig ikke måtte infomere om muligheden for at komme til Danmark gennem den omtalte EU-lov.

   Der er vidst tale om mere end bare “efter manges opfattelse”.

   Men ak ja. Alle ting har åbenbart sin relative substans. Det er bare lidt pudsigt, at det skal belyses her fra nationalkonservatismens og anti-relativismens online højborg. Men ikke desto mindre lærerigt. Jeg takker.

   Kommentar by peter — 11. juli 2008 @ 03:46

  2. Boykot Amnesty International:

   http://ekstrabladet.dk/nyheder/krigogkatastrofer/article1031869.ece

   Kommentar by Anne Larsen — 11. juli 2008 @ 06:09

  3. Historien om Udlændingeservice er også en avisand:

   http://avisen.dk/udlaendingeservice-vi-fortier-intet_13812.aspx

   Kommentar by Anne Larsen — 11. juli 2008 @ 06:10

  4. Professor mener, at vi godt kan stramme reglerne uden at EU griber ind:

   http://www.information.dk/162062

   Kommentar by Anne Larsen — 11. juli 2008 @ 07:38

  5. @ Kim Møller;

   Hvorfor har du valgt at lade historien illustrere af billedet af en morderisk selvtægts-forbryder?

   Kommentar by William — 11. juli 2008 @ 08:00

  6. Denne hetz imod regeringens fornuftige udlændingepolitik vidner, jo om at alle de forestillinger som borgerlige EU skeptikere har, til fulde bliver bekræftet med denne sag. EF/EU domstolen har længe ført en aktivistisk linje, hvor domstolen ligesom den amerikanske højesteret, tiltager sig retten til at have den endegyldig regulerende doms myndighed, ikke bare mellemstatslige forhold og på regulering af de økonomiske forhold EU landene i mellem, men også myndighed til at regulere de enkelte landes forhold til egne borgere og forholdet til 3 landes borgere.
   Det giver jo stof til eftertanke forud for en folkeafstemning om fjernelse af de retslige forbehold. Det bliver jo noget af et spørgsmål, om den danske befolkning virkelig ønsker en yderlige integration ind i en proces, der vil fjerner endnu mere dansk selvbestemmelse.
   Jeg tror også det var/er en af årsagerne til at Berlingske Tidne først nu tager sagen op. Så længe der var udsigt til en snarlig folkeafstemning, ønskede denne avis ikke at skade EU sagen.
   Nu efter Irlands nej, hvor en folkeafstemning udskudt til en fremtidig dato, kan sagen derfor benyttes til at genere regeringen.

   Det er jo egentlig også det mest bemærkelsesværdige ved denne sag, nemlig at Berlingske nu også er fuld fed regeringskritisk avis. Nu er det ikke længere et “Politikken segment” men også et “Berlingske segment”, det har der jo for så vidt været længe, men med Lisbet Knudsens ansættelse er det blevet mere fremtrædende. Berlingske Tidende er ved at blive “Politikken light” med et erhvervs tillæg. Det siger ret meget om Danmark, at en selverklæret borgerlig avis arbejder hårdt, for en yderlig islamisering af landet, hvilket vil være konsekvensen af fjernelsen af de nuværende regler. Jeg ser klummen ”Groft sagt” som et lille menings reservat, hvor udryddelsestruede meninger/holdninger for lov at overleve, så længe det vare.

   At det igen er via det retslige spor,(dvs. domstole, internationale retsregler, folketingets ombudsmand, m.m.) som den islamiserings glade venstrefløj (de radikale, Enhedslisten, Socialistisk folkeparti, og delvist Socialdemokraterne) tyr til. Viser jo med al tydelighed, at de godt ved at det ikke er via stemmeboksen og et befolkningen flertallet at en ophævelse af udlændinge politikken skal findes. Da befolkningen ønsker en stram flygtninge/indvandrer – politik, herunder også familiesammenførings området.
   Hovedkritikken er jo at Udlændingeservice ikke har fortalt, hvordan man omgår loven. Her er det, at det svimler for mig, skal staten informere borgerne om hvordan man undgår at holde loven? Jeg tror at den just afdøde Mogens Glistrup, på skatte området ville have bifaldt denne tanke. Tænk hvis skatteministeriet udgav pamfletten “Sådan skal du undgå at betale i skat”.
   Meningen med de skrappe familie sammenføringsregler er jo at undgå at hele det danske statsbudget ville gå til overførsels indkomster til indvandene der havde giftet sig ind i landet. Dette sammen med den betydelige mængde tvangs ægteskaber og de deraf følgende problemer, som æresdrab, hustruvold, m.m. Her er det at man kunne forlange, at en avis som Berlingske Tidende, men ikke P1, idet mindste evnede at se en sammenhæng mellem den restriktive indvandrer/flygtninge – politik og ønsket om at reducer antallet af de samfundsmæssige problemer og byrder som den betydelige mængde muslimske/muhamedanske indvandrere udgøre. Men nej selv den borgerlige avis Berlingske Tidende er hoppet med på islamiseringsvognen. Vi har kun en avis tilbage der ikke er forsumpet i multikulturalisme og kultur relativisme, Jyllands Posten.
   Mvh.
   Historyman

   Kommentar by Historyman — 11. juli 2008 @ 08:26

  7. 4. Anne Larsen

   Hvis ikke professor i EU-ret Peter Nedergaard, Handelshøjskolen i Kbh., har ret kan vi vist lige så godt afskaffe Folketinget som lovgivere og overlade dette til EU.

   Og hvad skal vi med en regering om den ikke kan regere på Danskernes vegne men skal rette ind efter EU ?

   Viser det sig, at Peter Nedergaard har uret er Folketinget og regering ikke andet end en slags Amtsforvaltere på vegne af EU – hvilket vel også på sigt er EUs hensigt – ikke bare med DK, men med samtlige EU-medlemslandene ?

   Hvor jeg kan længes efter de dage hvor det Europæiske samarbejde drejede sig om handelsmæssige forhold .

   På Bruxelle Journal anbefalede Henrik R. Clausen læserne at læse

   Christopher Booker / Richard North : ” The Great Deception”, en bog om EUs historie.

   Opfattelsen af et EU, der handler hen over hovederne på befolkningerne, og mod disses ønsker, som tillige siden begyndelsen på det der i dag er EU har haft en langsigtet agenda, som man ikke har fremlagt til diskution, er vist, pænt sagt, ikke helt ved siden af.

   Hvad angår det sidste har jeg den opfattelse at Europas befolkninger er direkte blevet fraholdt viden om hensigten.

   Havde vi vidst besked og havde vi haft en chance for at diskutere de mulige konsekvenser af f.eks. hensigten om tilvandringerne fra de Arabisk/Islamiske lande vil jeg tro disse ikke havde fået lov til at foregå.

   Og havde EF/EU villet trumfe tilvandringerne igennem på trods af befolkningernes ønsker var vi vist på dette tidspunkt ikke mere indvævet i EU end at vi havde kunnet stemme os ud ?

   Kommentar by Vivi Andersen — 11. juli 2008 @ 08:43

  8. Kim Møller
   Hvorfor har du ikke sat billeder fra Rio ind til teksten, for efter hvad jeg kan se i TV, er det kun folk der er gift med sydamerikanere der er ramt.
   Nu var det først en campoella (braziliansk kampsport staves ???) kriger og hans kone i kl 19 nyhederne og senere på tv2 “news” var det en dame med en 19 årig brazilianer (der af personlige årsager ikke ville vises i tv??????????) som sørme da også skullle danse lidt mens manden slog på tromme, rent feel good.

   Hvorfor mon vi ikke så nogen af de mange tvangsgifte, som loven skulle hjælpe? hvorfor mon man ikke fremhævede at man indførte loven for at hjælpe mislimske kvinder, men en lov skal gælde alle for ikke at være racistisk?????

   Men heldigvis er vi uden for retssamarbejdet i EU, så Fogh fortæller vel EU de kan rende og hønse, vores land vores lov (ved godt EU bestemmer og vi intet kan gøre, men jeg drømmer stadig lidt)

   Kommentar by Broholm (ordblind) — 11. juli 2008 @ 08:48

  9. Perfekt billede til lejligheden :o[

   Kommentar by TB — 11. juli 2008 @ 09:05

  10. #5 Ja en dejlig film om en mand der har fået nok:

   Gang member 1: Whatcha doin’ Mister?
   Bill Foster: Nothing.
   Gang member 1: Nahh, man. You’re trespassing on private property.
   Bill Foster: Trespassing?
   Gang member 2: You’re loitering too, man.
   Gang member 1: That’s right, you’re loitering too.
   Bill Foster: I didn’t see any signs.
   Gang member 1: [pointing at a graffiti skull] Whatcha call that?
   Bill Foster: Graffiti.
   Gang member 1: Nahh man, it’s not fucking graffiti. That’s a sign.
   Gang member 2: He can’t read it man.
   Gang member 1: Well then I guess I’m gonna have to read it for you. It says this is fucking private property. No fucking trespassing. That means fucking you.
   Bill Foster: It says all that?
   Gang member 1: Yeah.
   Bill Foster: Well, maybe if you wrote it in fucking English, I would fucking understand it.

   Kommentar by M16 — 11. juli 2008 @ 09:24

  11. -> #6 Historyman

   “nemlig at Berlingske nu også er fuld fed regeringskritisk avis.”

   Der har vel længe ligesom ‘hængt i luften’, og det allerede før Lisbeth Knudsen overtog posten som chef-redaktør. Niels lunde var også en værre halv-kuluturradikal vatpik, og avisen svigtede bl.a. totalt under Muhammed-‘krisen’. Efterfølgende lavede avisen så en kvalmende tema-serie kladet “Angående Muhammed”, som malede et furldstændigt misvisende billede af islam i Danmark og Europa. Men ‘Tanten’ fik da stor ros af selveste Tøger Seidenfaden for denne pr. kampagne for islam.

   Og at man også har arvet Politiken segmentets dybe naivitet, (eller sans for manipulation), ses af dagens leder om Udlændingeservices ‘vildledning’, hvor man afslutter med følgende konstatering:

   “Og mon ikke alle, herunder regeringen, først lige skal analysere, hvor stort hullet i udlændingeloven reelt er, inden den politiske panik breder sig? Første betingelse for at komme til landet er jo, at man har skaffet sig arbejde i et EU-land. Selv om enkelte nu får lettere adgang til Danmark, betyder det næppe, at tiden er skruet tilbage til før 2001.”

   Ja, man skal have to ugers arbejde i et EU-land, og mon ikke de ‘dygtige’ menneskesmuglere kan finde finde to ugers formelt arbejde til Achmed eller Muhammed hos nogle landsmænd i Malmø eller Flensborg, som driver en kebac-forretning eller et pizzaria?? Jeg tror faktisk sagtens den slags kan organiseres.

   Enten er Berlingskes lederskribent snot-dum og naiv eller også er han/hun ude i et politisk ærinde. Hele denne tågede leder kan læses her:

   http://www.berlingske.dk/article/20080710/ledere/707100019/

   Kommentar by JensH — 11. juli 2008 @ 09:44

  12. -> #6 Historyman

   Nu hvor vi er ved Berlingske Tidende, og dit glimrende betegnelse ‘Politiken-light’ for den linje avisen kører nu, så erklærede Berlingske Tidende i en leder d. 28. maj 2008 sig som værende tilhænger af den multikulturelle idelogi:

   “Omvendt har nogle muslimer svært ved at respektere, at religion i Danmark ikke er altomfattende. Det er en konkret problematik. Men den rokker ikke ved, at Danmark i dag rent faktisk består af flere kulturer, som burde kunne eksistere side om side. Forudsætningen er imidlertid, at man ikke stirrer sig blind på begreberne, men prøver at forholde sig til virkeligheden.”

   http://www.berlingske.dk/article/20080528/ledere/705280062/

   Kommentar by JensH — 11. juli 2008 @ 09:50

  13. Glimrende indlæg af journalist Poul Erik Andersen om hetzen imod islam-kritikerne:

   http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/291314:Debat–Nye-hoejder-i-hetzen-mod-islamkritikere

   Kommentar by Anne Larsen — 11. juli 2008 @ 10:08

  14. @ M16, du skriver; en dejlig film om en mand der har fået nok:

   W: En dejlig gilm, en flot karakter-skildring. Men det er en morderisk psykopatisk selvtægtsforbryder, som myrder en person fordi han spiller golf.

   Hvordan Kim Møller finder at det er et passende illustration af historien er ude over min fatte-evne. Men måske vil han – eller en anden – forklare sammenhængen.

   Kommentar by william — 11. juli 2008 @ 10:20

  15. Nå, så mener EU heller ikke at det Danske explicitte retsforbehold betyder noget længere.

   Vi fik da vinket med vognstangen, da Danmark i 2005 uagtet vores forbehold for fælles strafferet tilsidesat med Miljø-dommen, hvor EU gav sig selv kompetence som det aldrig har haft efter de eksisterende traktater.

   Reelt vil Lissabon-traktaten være uforenelig med forbehold af enhver slags, da traktaten nu EXPLICIT vil indeholde en passage, der dikterer at EU har kompetence til at lovgive på hvilket som helst område der ikke er omfattet i traktaten, hvis det fremmer traktatens formål (mere samarbejde, mindre national suverænitet).

   Man må sige det er nye tider i IGO-retten. Før i tiden kunne organisationer i det mindste regne med at fungere under begrænsning af deres statutter og traktat-baggrunde. EU opfører sig som en vis böhmisk korporal, magtsyg og arrogant. Magt for magtens skyld.

   Så mangler vi bare Tyrkiet med i EU. Så kan diverse Danske statsborgere kræves udleveret uden videre til retsforfølgelse for Islamkritik dér.

   Kommentar by DaLi — 11. juli 2008 @ 10:23

  16. Nå, så er William i gang med associationstricksene igen.

   Debatniveauet hos Liste Ø’s stormtropper er godt nok i frit fald.

   Kommentar by DaLi — 11. juli 2008 @ 10:24

  17. -> William

   “W: En dejlig gilm, en flot karakter-skildring. Men det er en morderisk psykopatisk selvtægtsforbryder, som myrder en person fordi han spiller golf.

   Hvordan Kim Møller finder at det er et passende illustration af historien er ude over min fatte-evne. Men måske vil han – eller en anden – forklare sammenhængen.”

   Du er virkelig enestående.

   Kommentar by Kim Møller — 11. juli 2008 @ 10:43

  18. Til 7 (Vivi Andersen).
   “Viser det sig, at Peter Nedergaard har uret er Folketinget og regering ikke andet end en slags Amtsforvaltere på vegne af EU – hvilket vel også på sigt
   er EUs hensigt – ikke bare med DK, men med samtlige EU-medlemslandene ?”

   Lige præcis det borgerlige dilemma. Regeringen har hele tiden fastholdt, at vi fører en stram udlændingepolitik, men fortsat skal tiltræde internationale aftaler på områder, der i praksis åbner mulighed for ophævelse af det danske flertals vilje.
   Jeg har hele tiden undret mig over, hvordan V og K kunne slippe uden om dette problem, og hidtil har løgne og halve sandheder udskudt problemet. Men jeg håber faktisk, at EF-domstolen meget hurtigt og synligt omgør de danske og sidestillelige regler, for i praksis er det eneste måde på hvilken udlændingepolitikkens samspil med supranationale organisationer kan problematiseres.
   Det er rigtigt skidt på kort sigt, mender er jo ikke så meget at gøre ved det, før vi melder os ud. Så hellere en kold tyrker nu end en million tyrkere imorgen :-)

   Kommentar by PerH — 11. juli 2008 @ 10:48

  19. Mine favoritcitater fra filmen…

   MD: I am not a vigilante. I am just trying to get home to my little girl’s birthday party and if everyone will just stay out of my way, nobody will get hurt.

   —–

   Nazi: Fuck you. Who the fuck are you? Are you fucking with me? I…

   MD: I am just disagreeing with you. In America, we have the freedom of speech. The right to disagree.

   —–

   MD: … I’m just standing up for my rights as a consumer.

   Kommentar by Kim Møller — 11. juli 2008 @ 10:52

  20. Hej Kim og tak for dejlig blog med virkeligheden som ærinde. Jeg vil gerne gøre opmærksom på at jeg ikke kan bruge arkivet, når jeg søger under f.eks. den gode Andre Glucksman, jeg bliver bare sendt tilbage til forsiden. Kan det passe sig?

   Og så vil jeg da påpege, at det vel ikke er så mærkeligt at der konstant ledes efter huller til indvandring. Det mest imponerende er nok at så gigantisk mange danskere lever et totalt følelsesstyret liv.

   Det være sig alle Politiken læsere og nu også Berlingeren. Alle på Venstrefløjen i DK. Alle indvandrerne selv. (ligger til kulturen, derfor så hård religiøs styring ).

   Man kan vel sige at med så stor en mental modstand mod fornuften, så skal det vel også forekomme at være en tur op ad bakke i modvind!

   Det er som to hjerner der slås mod hinanden.

   På den ene side islamismens ansvarsfralæggende forarmede offer-kultur, i hartkorn med diktatur-staten EU og de fundamentalistiske selvhadere; Venstrefløjen.

   Og på den anden side De lærte, de fornuft-rationaliserende, de ansvarlige, de fremsynede, de eftertænksomme. Disse er spredt ud over verden i løst netværk.

   Hvis der overhovedet skal gøres noget håb om at vinde kampen mod Dumheden, så kræver det at disse fornuft-hjerner, begynder at bruge hovederne i fælles projekt. Den eneste måde at vinde på, er at bruge hvad man er bedst til: At tænke smart. Dette skal så organiseres sammen.

   Mit skud på hvordan stillingen står pt. er 1:200 Dvs, 1 klog overfor 200 følelses-idioter. Hvordan kan man omvende 200 idioter med fornuft? : Håbløst. Der skal i hvert fald tænkes ,,udenfor boksen,, som det hedder.

   Som en start, tror jeg, skal man lægge ,,den pædagogiske vinkel,, fra sig. Hele den danske integrationspolitik følger jo en venstrefløjs-pædagogisk tankegang, den ansvarsløshed vi alle i danmark er vokset op med, og den virker som bekendt ikke.

   Måske skulle man ned og hente de gamle grækeres pædagogiske metoder i stedet.

   Et andet tiltag, kunne være at koncentrere kræfterne, dvs totalt ignorere klaphatte som william og LIR, Ethvert millisekundt spildt på dem, er kræfter, der går fra ,,projektet,,- og dette er også disses eneste reelle og infantile formål, -opmærksomhed.

   Kommentar by Tobulisten — 11. juli 2008 @ 11:29

  21. #14 William el fendi dug lese di herr:

   “Foster proceeds to cut through a golf course, angering an older, rich, cigar-smoking golfer who complains that Foster is walking on “his golf course.” Despite Foster being directly in his way, the old man takes his stroke anyway, nearly hitting Foster with his golf ball. Foster responds by berating the man, telling him how the land taken up by the golf course should be open to children, families, and the general public. He then shoots the old man’s golf cart with a sawed-off Remington 870 shotgun, causing it to roll downhill into a water hazard. At this point the old golfer has a heart attack, begs Foster for his heart medication and when Foster asks where the pills are he indicates that they were in the cart. Foster grins at the man and remarks on how he is going to die wearing a stupid-looking hat.”

   Kommentar by M16 — 11. juli 2008 @ 12:08

  22. #17 “Du er virkelig enestående.”

   Nej kim, han må have en stor familie, han kan umulig være alene om at være så dum !

   Kommentar by M16 — 11. juli 2008 @ 12:11

  23. William er ikke dum, men mangler noget meningsfuldt at tage sig til, så at han kan blive mere omgængelig. I øjeblikket fungerer vi som surrogatfædre og -mødre, der udsættes for hans pubertetsangreb.

   Ang. trådens emne. Da jeg læste om sagen sent i aftes, blev jeg slet og ret rigtig ked af det. Vi trænger til en gennemgribende diskussion om, hvor vi står. Især efter den ufrivillige pånødning af Lissabon-traktaten.

   Hvor meget selvbestemmelse er der i realiteten tilbage? Så vidt jeg kan se ingenting, hvis EU altid kan overtrumfe vore egne love og praksisser.

   Kommentar by Mette ( liberal ) — 11. juli 2008 @ 12:37

  24. Da EU,s vise stiftere skrev om den Hellige frie bevæglighed over
   grænser,så,ganske ærligt,tro jeg, at de ALDRIG havde tænkt på muslimer som vare eller arbejdskraft.

   Kommentar by pk — 11. juli 2008 @ 13:17

  25. Al den snak om at vi er det lykkeligste folk på Kloden.
   Jamen hvorfor ikke, når vi nu kun har 20-30 år tilbage som et frit folk,
   hvorfor så ikke nyde det.

   Kommentar by pk — 11. juli 2008 @ 13:30

  26. Et par klip fra Falling Down :)

   “Gangster” tåberne

   http://youtube.com/watch?v=T9ckjELRL6Y

   Morgenmad, NU!

   http://youtube.com/watch?v=-eREiQhBDIk&feature=related

   Golfbanen

   http://youtube.com/watch?v=E73RM9gS7bU&feature=related

   Kommentar by Morten — 11. juli 2008 @ 13:38

  27. 20.Tubolisten

   Det, du skriver om emotionernes dominans har jeg i mange år, indenfor mit fag, pointeret det særdeles uheldige ved.

   Når man skal behandle folk med problemer af den ene eller den anden art, ER det op ad bakke hele tiden, fordi der ikke er noget nævneværdigt samarbejde mellem emotioner og kognitioner.

   Dette skal læres og det er ikke nemt, når man gennem mange år har været vant til at `lytte efter` følelserne og handle ud fra disse.

   Det er noget af en chok-behandling at komme ud at et sådant handlemønster.

   Du har helt ret – det er faktisk grufuldt at flere generationer har været udsat for denne venstrefløjs- pædagogik.

   Samfundsmæssigt set bliver sørme ikke bedre af de mange fra de Arabisk/muslimske lande som også er, måske endog mere, styret af deres emotioner.

   Nogle af disse udviser træk som ligger til grund for bedømmelser i een bestemt retning, som jeg helst ikke vil komme ind på.

   Men lad mig sige det sådan, at nogle har ringe evner for udskydelse af behovstilfredsstilelse og dermed en meget kort afstand fra tanke til handling.

   Samtidig med det naturligvis er de andre, samfundet osv. eller ofret selv, der er årsag til man handlede som man gjorde.

   Introspektion, selverkendelse og selvansvarlighed er næsten ikke eksisterende .

   Ja, det ville ikke være en dum ide at hente de gamle Grækere ind igen !

   Du er sikkert klar over hvor mange år det tager for at dreje en udvikling – og at vi ikke har tiden med os ?

   Kommentar by Vivi Andersen — 11. juli 2008 @ 13:38

  28. 24.pk

   Jamen, så må du til at læse om forholdet Frankrig/deGaulle/EF/EU !

   Kommentar by Vivi Andersen — 11. juli 2008 @ 13:45

  29. William;
   “En dejlig gilm, en flot karakter-skildring. Men det er en morderisk psykopatisk selvtægtsforbryder, som myrder en person fordi han spiller golf.
   Hvordan Kim Møller finder at det er et passende illustration af historien er ude over min fatte-evne. Men måske vil han – eller en anden – forklare sammenhængen.”

   Måske det ikke lige er de tre tillægsord som er den reference Kim Møller forsøger at henvise til. Bare måske, kan du forstå det lille William. Man kan godt vise et billede af en mand fra en film, uden at man sympatiserer med alle karakteristika ved denne mand, eller mener de er det relevante i en anden sammenhæng. Men derfor kan der jo stadigt være nogle andre ligheder mellem de to eller uafhængige emner, som gør at Michael Douglas her er en relevant og morsom illustration.
   Er det meget vanskeligt at forstå, at man kan vise et billede fra Falling Down, uden at det betyder at det lige netop er det morderisk psykopatiske der henvises til.

   Hvordan du kan lave så tåbelige associationer (“passende”, ahh, vi forstår, altså er Kim Møller begejstret for mord, selvtægt osv.) og bedrive denne platte slags motiv-forskning er ud over min fatteevne.

   Kommentar by Flemming — 11. juli 2008 @ 13:52

  30. 26 Vivi

   “Nogle af disse udviser træk som ligger til grund for bedømmelser i een bestemt retning, som jeg helst ikke vil komme ind på.”

   Det kan jeg godt forstå, men eftersom lærerne på Nordgårdsskolen ved Gellerupghettoen offentligt har udtalt det i interviews flere gange, og jeg har skrevet det i mindst seks år, så gentager jeg gerne, at enten må vi have omdefineret begrebet psykopati, eller også må vi erkende, at vi i dag accepterer psykopatiske reaktionsmønstre som det normale og ofte ligefrem ønskværdige.

   Dette går ikke alene på de såkaldte nydanskere fra Mellemøsten med deres ultrakorte lunter og prompte afregning ved kasse 1 med køller, knive og spark. Fænomenet griner os også i møde fra medierne, hvor der hele tiden skal overskrides grænser af opmærksomhedshungrende noksagter, der gerne vil være kendisser eller kunstnere.

   Sidstnævnte er tilsyneladende udstyret med en automatik i form af et credo om at ville chokere borgerskabet, underforstået for at reformere det. Som om borgerskabet ikke er noget af det mest robuste i denne verden.

   Det er så patetisk at tro, at borgerskabet omvendes ad den vej. Nej, borgerskabet køber såmænd troligt de mere eller mindre kunstneriske frembringelser for at imponere og snobbe for hinanden, og det er jo helt til grin, hvis det er noget skidt. Hvad meget er. Alt for mange kalder sig kunstnere og forfattere.

   Det er alt sammen et spørgsmål om balance, og jeg vil altid være en af dem, der lader emotionerne komme til orde og ofte også få det sidste ord. Men ikke konsekvent og slet ikke i indvandrerdebatten, hvor vi har set de rædselsfulde resultater og fremtidsperspektiver af sentimentalt sludder og manglende erkendelse af, at ikke alt er foreneligt.

   Kommentar by Mette ( liberal ) — 11. juli 2008 @ 14:10

  31. Til 23 (Mette).
   “Hvor meget selvbestemmelse er der i realiteten tilbage? Så vidt jeg kan se ingenting, hvis EU altid kan overtrumfe vore egne love og praksisser.”
   Kære Mette
   Nedenstående er min kommentar til William på en anden tråd om uroskabende tyrkiske unger i tyske skoler.

   Re: 1 (William).
   Jeg vil rent undtagelsesvis kommentere et af dine indlæg, fordi det faktisk er ret fornuftigt :-)

   Dit forslag om udvisning af tyrkiske kriminelle er jo interessant nok, og Tyskland har faktisk gjort det før i tiden. Imidlertid kan man ikke tilbagesende kriminelle mindreårige til hjemlandet, hvis de har familiebånd til det europæiske land, hvilket således vil stride mod Den europæiske menneskerettighedskonvention.
   Så selv om ungerne er udlændinge, er der ikke meget at stille op. Selv voksne kriminelle udlændinge kan ikke udvises til hjemlandet, dersom deres familiemæssige tilknytning til Tyskland er størst.
   Den europæiske menneskerettighedsdomstol har endda i dens nyere praksis statueret, at selv udlændinge, som de facto men illegalt har opholdt sig på en kontraherende stats territorium i en længere periode har en menneskeret til lovliggørelse af deres ophold.
   I International & Comparative Law Quarterly fra januar 2008 er der en artikel af Daniel Thym ‘RESPECT FOR PRIVATE AND FAMILY LIFE UNDER ARTICLE 8 ECHR IN IMMIGRATION CASES: A HUMAN RIGHT TO REGULARIZE ILLEGAL STAY?’
   Ud over at artiklen betegner illegale udlændinge som ‘irregular migrants’ og derved eufemiserer over den realitet, at papirløse udlændinge overtræder opholdslandets love, er den interessant, fordi den bringer en god fremstilling af devolutionen af udlændingepolitikken fra det nationale til det supranationale beslutningsniveau. Artiklen er interessant, og dem der har adgang til International & Comparative Law Quarterly bør gøre sig ulejligheden og læse artiklens for dens skræmmende implikationer.
   Til dem, der ikke har adgang til tidsskriftet men også til dem der har det, kan jeg dog anbefale:
   ECHR blog.

   Så den nationale selvbestemmelse du taler om er faktisk lig nul. For efter at det supranationale bureaukrati har udhulet statsborgerskabet ved at ligestille alle lovlige udlændinge med nationale subjekter, fører hele denne udvikling til den eneste logiske konklusion — nemlig til afvisning af selve begrebet illegale udlændinge. For når selve sstatsborgerskabet devalueres til et stykke papir, påbyder den liberale logik, at sidestillelige tilfælde uden papirer også må nyde godt af nationalstatens goder, fordi det er uretfærdigt, at to udlændinge i ellers identiske situationer skal behandles forskelligt, bare fordi den ene har fulgt alle procedurer.
   Det er et argument for en restriktiv tildeling af indfødsret, og det er også en god forklaring på, hvorfor den humanistiske fløj gør alt den kan for at kaste statsborgerskaber i grams til så mange som muligt.

   Kommentar by PerH — 11. juli 2008 @ 14:15

  32. -> Tobulisten

   Problemet er løst nu, takker.

   http://www.uriasposten.net/?cat=342 (Glücksmann, André)

   Kommentar by Kim Møller — 11. juli 2008 @ 14:30

  33. Nå, så lykkedes det DR at finde nogle EU jurister, der mente at EU skulle have mere magt.

   Kan man mon finde nogle menneskerets-jurister som mener at Menneskerettighedsdomstolen skal have mere ret eller måske nogle FN-jurister, som mener at FN skal have mere magt ?

   DR fører os ikke blot ind i den ny multi-kulturelle verden men også fra demokrati til meritokrati.

   Kommentar by DaLi — 11. juli 2008 @ 14:34

  34. DR er ikke en værdig fællesnævner for det danske folk og det er helt uforståligt at den “borgerlige” regering ikke har gjort op med den propagandasender. Det skal nok ses i sammenhæng med den såkaldte kulturkamp, som regeringen ret hurtigt frafaldt, ligesom opgøret med boligselskaberne osv osv.

   Kommentar by PB — 11. juli 2008 @ 15:04

  35. >27 vivi og 30 Mette

   ,,Introspektion, selverkendelse og selvansvarlighed er næsten ikke eksisterende .

   Ja, det ville ikke være en dum ide at hente de gamle Grækere ind igen !

   Du er sikkert klar over hvor mange år det tager for at dreje en udvikling – og at vi ikke har tiden med os ?,,

   – Netop, Vivi, men vi skal jo også finde på noget at lave, under den kommende krig, jeg regner med ca 4-5 år, alt efter olieprisens kurver.

   Det tager vel ca. 100 år, men fuld drøn, at løfte den muslimske kultur ud af sit mørke. Kulturel forandring er noget af det mest sejlivede at lave om på, også fordi kultur ændrer sig selv hele tiden. Dette være Antropologiens konklusion.

   Sjovt nok, vil opgaven: At ændre den muslimske kultur, – selvfølgelig ændre vores egen i samme grad! vel nærmest aktion lig reaktion. Vi må gøre op med venstrefløjls-handskerne og indføre en ny og mere ansvarsbevist pædagogik. Vi må bruge vores kreativitet til at finde vej ud af den mentale stagnation som et land, tilsyneladende på verdens top, lider under.
   Alt handler om balancer. Fornuft og følelse som to modsatrettede kræfter, der i indbyrdes konstant udveksling, giver overlevelseskræfter og mening, samtidigt og deraf retning/handling.

   Og hvordan klarer vi den så overfor islamismen?

   Mit bud: Humoristisk og rationel ,,børneopdragelse,, med en gigantisk stor, synlig, mukkert i baglommen.

   Denne mukkert er økonomien. Derfor er det meget interessant at følge verdensøkonomien i øjeblikket, som, så vidt jeg forstår, befinder sig i et globalt stormvejr, som ingen tør gætte på udfaldet af. Tit går det, med stormvejr, således, at man ender på et rev et ukendt sted, uden mast og uden mad.

   Der kan vi så passende sidde og sludre om kontra-muslimsk pædagogik, for at blive fri for at tænke på vores mere og mere tydelige ribben.

   Ho ho, jeg vil være ham fra Bennys Badekar, knokkelsveske, der snubler i eget lårben..

   Kommentar by Tobulisten — 11. juli 2008 @ 15:21

  36. #35:) Det var vel ikke ham hvis mor hed “Røde Anna” ?

   Bortset fra det er det rigtigt at vi må tilbage til rødderne , det er en overlevelsstrategi at erkende når et eksperiment har slået fejl og det er lige præsis det der kan hæftes på den samfundsmæssige udvikling inden for den sidste 30 år, et fejlslagent eksperiment!
   Vi skal tilbage til,handling_konsekvens, som det aller første tiltag for at overleve som folk.

   Kommentar by PB — 11. juli 2008 @ 15:34

  37. @33 DaLi
   “Nå, så lykkedes det DR at finde nogle EU jurister, der mente …”

   I det nyeste nummer af Ud & Se, juli 2008, fortæller radio & TV-manden Mogens Vemmer om sin tid som chef i TV, at
   “Næh, internt tordnede jeg jo ‘Det er muligt at I er medlemmer af DKP, men det skal ikke ud i udsendelserne. I må gøre som Sølvhøj (generaldirektøren) siger og lade være med at sige, hvad I mener, men finde nogle andre, der kan sige det, I mener.’ ”

   Ja det har vi set dagligt siden hans tid! Når en “ekspert” eller “manden på gaden” udtaler sig i et indslag, tænker jeg hver gang, at det her er journalistens og fjernsynets mening. Utroligt, som de nedvurderer seerne, at de skal falde for sådan et simpelt nummer.

   Kommentar by AN — 11. juli 2008 @ 15:44

  38. Til 37(AN).
   Ud & Se fra juli 2008 kan læses
   her

   Kommentar by PerH — 11. juli 2008 @ 15:57

  39. > fortsat..

   De praktiske løsninger ville være: Aflever ingen penge til Muslimsk kultur, boykot alle muslimsk-relaterede varer. Bliv selvforsynende i fødevarer og råstoffer, eller lev uden.

   Kør på cykel til alt. Ved at sænke olieprisen, ved intet olie at bruge, vil indtægten til Muslimistan falde. Isoler huset og varm det kun op ved egen styrketræning!, derefter tyk sweater.

   Opfind alt muligt højteknologi og behold det sikkert, for os selv. Især på energiområdet og våbenområdet.

   Vær forberedt på muslimsk utilfredshed med dette. :)

   Kommentar by Tobulisten — 11. juli 2008 @ 16:00

  40. #39. Kort sagt, Vikingerne viste vejen?
   Eller jernalderbonden? En lidt ,historisk set, nedvurderet “generation”, som nok burde revurderes, da der i pågældende tidsalder (jernalderen) både var klimatiske og folkevandrings mæssige udfordringer der virkelig har været med til at forme den efterfølgende bondekultur, som vi stadig idag lever på ryggen af, om vi vil være ved det eller ej.

   Kommentar by PB — 11. juli 2008 @ 16:39

  41. Verden er af lave – det ved vi. Derfor nye spændende artikler om alt mellem himmel og jord – mest jord fra Kurt rosenstrømsa blog eller http://kurt1.blogbar.dk/.

   Bortset fra det så mener jeg, at vi alle skal købe et bedetæppe og finde ud af, i hvilken retning Mekka ligger. Vi kan ligeså godt gøre det frivilligt.

   Kommentar by kurt Rosenstrøm — 11. juli 2008 @ 17:13

  42. Kurt!! Det der er ikke engang sjovt!! ;)

   Kommentar by PB — 11. juli 2008 @ 17:55

  43. Angaaende den danske regerings magt i forhold til EU.
   Den er nul, nada, zero, intet. For et par maaneder siden var der en spag debat om feriepengeloven, gaaende ud paa at det er noget gammeldags bureaukratisk socialdemokratisk formynderi, der mest gaar ud paa at score renterne af 15% (ca) af den totale loensum i Danmark. Et formidabelt beloeb.

   Beskaeftigelsesministeren var enig men @Vi kan ikke goere noget, vi skal vente paa faelleseuropaeiske regler@. Via kan ikke aendre maaden vi udbetaler feriepenge paa, uden at spoerge i Bruxelles. Er det ikke paa tide at komme ud? Og saa kan vi droppe FN ved samme lejlighed. Den eneste grund til at der ikke er st stort folkeligt pres for at komme ud, skyldes folkelig uvidenhed grundet i MSMs skjulen af kendsgerningerne.

   Kommentar by PeterK — 11. juli 2008 @ 18:39

  44. Og lige nu, i dette øjeblik, er EU fascisterne ved at etablere et propaganda kontor på en af de “dyreste” adresser i København, hjørnet af Gothersgade og Nørreport, og så er dette kun begyndelsen.

   Kommentar by PB — 11. juli 2008 @ 19:28

  45. @ DaLi, du skriver; Nå, så er William i gang med associationstricksene igen.

   W: Nå, så da… …jeg beskyldes for et associations-trick, lad os se hvad DaLi præsterer i næste linie:

   DL: Debatniveauet hos Liste Ø’s stormtropper er godt nok i frit fald.

   W: Tillykke DaLi, din hykleri matcher nu din fejhed.

   Kommentar by William — 11. juli 2008 @ 19:35

  46. 2 Kim Møller:

   Jeg stiller dig et spørgsmål. Du vælger at illustere en artikel om udlændinge-politikken med et billede af en (fiktiv) morderisk selvtægts-forbryder. Hvorfor træffer du det valg?

   Kim Møllers svar: Du er virkelig enestående.

   Hvorfor ikke et rigtigt svar? Hvorfor ikke fortælle om de positive kvaliteter du ser i Foster, de formidlende egenskaber du ser, eller hvad-fanden for en grund til at han skal blandes ind? Hvorfor vælge den feje undvigelse fremfor at give et svar?

   Kommentar by William — 11. juli 2008 @ 19:39

  47. @ Kim Møller:

   Jep, jeg ser at du trækker nogle fine citater frem fra den fine film. Men Foster myrder altså en mand fordi han spiller golf, han går konsekvent efter den lille mand i hans opgør med stigende priser og McDonalds. Bare fordi Foster har en enkelt veludviklet mening eller fire, så ændrer det ikke ved at han er en morderisk selvtægtsforbryder, som fejt går efter at udøve magt overfor den lille mand, fremfor at tage samfundet ovenfra.

   Det er en fed film. Men forklar venligst til mig, hvorfor Foster illusterer en artikel om udlændingepolitikken. Jeg ønsker at forstå det.

   Kommentar by William — 11. juli 2008 @ 19:43

  48. Hook – line – sinker

   Det er jo næsten for nemt.

   Men godt du indrømmer, at du faktisk blot lavede et usselt associationstrick.

   Flot W.

   Kommentar by DaLi — 11. juli 2008 @ 19:45

  49. @ M16 i nr. 21:

   Lige netop, en god beskrivelse. Foster myrder en person, hvis eneste forbrydelse er at spille golf på hvad man må formode er privat ejendom, som han har lejet eller købt sig ind på. Igen går Foster efter den lille mand, og ikke efter byplanlæggere, politikere, ansvarlige m.m. Fosters tema er at jagte den lille mand, tage frustrationer ud på tilfældige individer uden magt, og – ironisk nok – bliver hans frustrationer aldrig forløst. Han er ligeså indebrændt lige før hans død, som i starten af filmen.

   Kommentar by William — 11. juli 2008 @ 19:47

  50. Ved du hvad William, du er efterhånden så øretæveindbydende “dum” og glat, plus det løse, at jeg vil udfordre dig til at stille op i Søndermarken, en tidlig morgen,til et fysisk opgør,her i Juli måned.
   Du vælger gerne dato, jeg vælger gerne kl. 5.00 ?

   Kommentar by PB — 11. juli 2008 @ 19:48

  51. @ Flemming, du skriver; Måske det ikke lige er de tre tillægsord som er den reference Kim Møller forsøger at henvise til. Bare måske, kan du forstå det lille William.

   W: Så hvis man har de ‘rigtige meninger’, så kan vi se ud over karakteristika som ‘morderisk’, ‘psykopatisk’ og ’selvtægtsforbryder’. Er det budskabet?

   F: Man kan godt vise et billede af en mand fra en film, uden at man sympatiserer med alle karakteristika ved denne mand, eller mener de er det relevante i en anden sammenhæng.

   W: Ja, du har ret. Han kunne også have vist et billede af Bob Hopkins i Roger Rabbit. Billedet behøver ikke at have relevans for aryiklen for at illustere den. Men Kim Møller virker ikke som typen, som beskæftiger sig med pseudo-kunstnerisk cut-up-technique, så den mulighed ignorerer jeg.

   F: Men derfor kan der jo stadigt være nogle andre ligheder mellem de to eller uafhængige emner, som gør at Michael Douglas her er en relevant og morsom illustration.

   W: Vil du ikke nok være sød og rar at uddybe, fordi jeg forstår ikke sammenhængen. Hvilke ligheder er der mellem Fosters kamp mod den lille mand og samfundets frontpersonale, og udlændingepolitikken?

   F: Er det meget vanskeligt at forstå, at man kan vise et billede fra Falling Down, uden at det betyder at det lige netop er det morderisk psykopatiske der henvises til.

   W: Den film (eller i hvert fald hovedpersonen) er sgu’ da kun det morderisk psykopatiske. Han giver (så vidt jeg husker, ret mig, hvis jeg tager fejl) kun udtryk for politiske overbevisninger i forbindelse med hans crime-spree. Vi ved i filmen intet om Fosters holdninger før han ’snappede’. Som sagt, ret mig hvis jeg tager fejl.

   F: vi forstår, altså er Kim Møller begejstret for mord, selvtægt osv.

   W: Den står 100% for din regning.

   F: og bedrive denne platte slags motiv-forskning er ud over min fatteevne.

   W: Hellere motiv-forskning, end motiv-konklusion, som det meste af kommentator-sporet ellers begiver sig af med.

   Kommentar by William — 11. juli 2008 @ 19:55

  52. @ Tobulsiten, du skriver; De praktiske løsninger ville være: Aflever ingen penge til Muslimsk kultur, boykot alle muslimsk-relaterede varer.

   W: Det er sgu’ da den mest upraktiske løsning nogensinde forslået. Muslimer arbejder i samtlige dagligvare-kæder, transport-firmaer, posten m.m. Der er muslimer ansat i alle de store bladhuse i Danmark. Muslimer arbejder for DSB og HT.

   Held og lykke med boykotten, giv os eventuelt en opdatering på, hvor lang tid du holdt før du traf en beslutning om at støtte en muslim økonomisk ved at handle i det firma, hvor han er ansat.

   Kommentar by William — 11. juli 2008 @ 19:59

  53. @ DaLi; godt du indrømmer, at du faktisk blot lavede et usselt associationstrick.

   W: Det ‘indrømmer’ jeg ikke. Læs mine indlæg.

   Kommentar by William — 11. juli 2008 @ 20:00

  54. @ PB, du skriver; jeg vil udfordre dig til at stille op i Søndermarken, en tidlig morgen,til et fysisk opgør,

   W: Jeg bidrager med ord, og du føler at en fysisk konfrontation er en passende konsekvens af vores uenigheder.

   Mød dog mine ord med dine egne ord. Smid dine idéer i hovedet på mine idéer, og lad den bedste idé vinde. Lad os bruge et sprog der oplyser, og ikke voldens sprog som bare fordummer.

   Kommentar by William — 11. juli 2008 @ 20:04

  55. Ja ja, det svar kunne jeg jo selv have forudsagt, jeg syntes bare du skulle have muligheden af at møde en” real life boksebold”, så noget af din indeklemte http://www.enigmamusic.com/index.shtml kunne komme op til overfladen.

   Kommentar by PB — 11. juli 2008 @ 20:14

  56. @ PB, du kalder dig selv; ‘real life boksebold’

   W: Hold nu op med at hive i land. Du inviterede til slåskamp, du tilbød ikke at agere boksebold. Hvis du ikke kan stå ved det, så sig undskyld, men lad være med at hive i land.

   Kommentar by William — 11. juli 2008 @ 21:15

  57. Jeg hiver ikke i land! William, tilbudet står ved magt,det ønsker jeg ikke at undskylde, så hvis du har behov for at manifestere dig som mand,og hvis du ønsker det, så sig endelig til.
   Bare nævn tid og sted, så er jeg der!

   Bortset fra det så færdes jeg også på Charlies og Den Tatoverede Enke, så muligheden af at mødes over et par pint’s er til stede.

   Kommentar by PB — 11. juli 2008 @ 21:52

  58. Hej William,

   til at begynde med, syntes jeg du var et velkomment kritisk pust her paa stedet. Kritisk paa en anden maade end allan og hans one-linere og noget saerpraegede juridiske synspunkter. Mindre underholdende end enhedslistens Bjarne fra Bornholm, og mere vidende end de fleste af VS’erne der kommer lige fra gymnasiet med weltschmerz og trang til at frelse verden.
   Nu synes jeg efterhaanden det gaar op i ren obstruktion og flueknepperi, og det minder mest om hedengange peter-varm-luft og andre med trang til indlaeg paa flere sider fyldt med udokumenterede paastande.
   Jeg har valgt scroll knappen nu, tak for sangen.

   Kommentar by PeterK — 11. juli 2008 @ 22:33

  59. >17. William,
   jeg tror efterhånden, du mener det alvorligt, når du siger, at du ikke forstår Kim Møllers valg af billedet fra Falling Down.
   Jeg opfatter filmens grundtema som en historie om den hvide, hårdtarbejdende, vestlige mand, som – ligesom sine forfædre – har opbygget vor verdensdel. Nu er han ramt af arbejdsløshed og skilsmisse, og oven i det bliver han chikaneret af diverse indvandrere, nogle kriminelle, andre bare pisseirriterende, og det skubber ham psykisk ud over kanten.
   Han oplever også, at hans samfunds øvrighed ikke kan eller vil beskytte ham.
   Kan du nu se pointen?
   Det kan du nok ikke, når du blot ser ham som en sindssyg morder, ligesom du blot ser Glistrup som en ussel slavehandelsfortaler.
   Du har sikkert læst nogle bøger og set en del film osv, men din dømmekraft er ringe.

   Kommentar by gb — 11. juli 2008 @ 22:54

  60. #59. Godt sagt!

   Kommentar by PB — 11. juli 2008 @ 22:57

  61. > 31 Ak, Per, jeg tænkte det nok, og nu er udlændinge på illegale ophold altså blevet til indvandrere, der blot skal have “humaniseret” deres forhold.

   Hvordan tror du alt dette sker? Findes der nogle grå eminencer, der har overblik over det hele, og som styrer mod målet? Eller er det bare sådan, at folk er skræmt fra vid og sans, når det gælder risikoen for at blive kaldt racister? Eller at den højre hånd ikke aner, hvad den venstre foretager sig? Måske lidt af hvert? Jeg har endnu ikke læst den bog, som Henrik Ræder Clausen anbefaler, sommerlekturen er af en helt anden slags.

   Europa mangler statsmænd. Jeg havde førhen stor tiltro til Angela Merkel, men hendes forhold til Lissabon-traktaten forstår jeg ikke. Måske skyldes det først og fremmest hendes DDR-fortid.

   Her er et link, som du kan studere, hvis du har lyst. Det handler om emner, som vi tidligere har diskuteret heftigt, på Uriasposten i julen og siden i andet regi og aldrig bliver enige om, så der er ingen grund til at begynde forfra; jeg slettede mine sidste to lange indlæg til dig og undlod at skrive et tredje.

   Men det er da altid noget, at nogen trods alt giver mig medhold. Og tro det eller lade være, midt i al det skriveri modtog jeg forleden et brev fra en fremmed mand, som jeg aldrig havde hørt om, der havde fundet frem til et indlæg, som jeg skrev for mere end syv år siden om, at børn er en gave. Det handlede især om de vilde drengebørn. Han vil gerne citere mig, skrev han. Sært tilfælde, at denne henvendelse skulle dukke op så mange år efter og netop som jeg skrev om disse “gaver” i anden sammenhæng, og du syntes, at det var sentimentalt. Men som sagt, vi dropper det, det er trods alt højsommer. :-)

   http://www.document.no/2008/07/retten_til_a_fa_barn.html#more

   Kommentar by Mette ( liberal ) — 11. juli 2008 @ 23:37

  62. > 35 Tobulisten.

   Apropos det, som jeg skrev om balance, og som du også beskæftiger dig med ovenfor. Samt Vivis bemærkning om de gamle grækere. Et af mine yndlingskunstværker er et af de relieffer, som lord Elgin hjemførte fra Parthenon i den osmanniske tid. Jeg kan godt forstå, at englænderne har svært ved at give det tilbage, og at grækerne kræver at få det.

   http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Elgin_Marbles_4.jpg

   Læg mærke til, hvordan der opstår en naturlig bevægelse og fremdrift, smuk som en leg, når mennesket er i balance. Tømmer er unødvendige. Man kan i øvrigt se på muskelspillet, at kunstneren ved, hvad der skal til for at blive en god rytter.

   Kommentar by Mette ( liberal ) — 11. juli 2008 @ 23:49

  63. Nemlig!! Det er højsommer! Nattergalen kogler stadig derudaf i de sene, lune midsommernætter, det er tid for forførelse , elskov i de dugvåde sommernætter! Gå ud i sommernatten, medbring mjød, øl, vin og gør natten og naturen til jer egen! LEV, for pokker!!! Det er er dejligt liv vi er givet , hvis vi vil- Elsk.

   Kommentar by PB — 11. juli 2008 @ 23:53

  64. Til 61 (Mette).
   Kære Mette
   Tak for linket til artiklen. Jo til tider må man næsten tro på at virkeligheden er andet end tilfældige sammentræf.
   Du må have en god weekend i det blæsende sommervejr.
   Selv om vi ikke altid er enige om alting, respekterer jeg dit gode humør, din saglighed og ikke mindst din forkærlighed for det gamle Danmark vi alle har kært.
   Gid at det må bestå!
   God sommer

   Kommentar by PerH — 12. juli 2008 @ 00:08

  65. @ gb, du skriver; …det skubber ham psykisk ud over kanten.

   W: men så er vi tilbage i hele den Vestager-tankegang, med at det er de andres skyld, han bliver skubbet ud over kanten, det er samfundet der presser ham og hvis vi allesammen var lidt flinke ved Foster. Pis og papir. Foster går udover kanten. Han bliver ikke skubbet.

   gb: Nu er han ramt af arbejdsløshed og skilsmisse

   W: Man kan blive ramt af et lyn. Man kan blive ramt af en spritbilist. Man kan ikke blive ramt af en skilsmisse. Man kan ikke blive ramt af ikke at have færdigheder med markedsværdi. Det er situationer, som Foster selv har et med-ansvar for.

   gb: Kan du nu se pointen?

   W: Jeg kan godt se pointen. Foster er et offer for omstændighederne, og han gør oprør. Indlægget handler om omstændigheder, som danskerne er ‘ofre’ for. Men der er ca. en million film om hvide mænd der har et hårdt liv, og hver eneste af dem håndterer situationen bedre og med mindre selvmedlidenhed end Foster.

   Jeg kan godt se at Foster har en masse rimelige frustrationer. Jeg har heller ikke specielt meget imod hans identifikation af problemerne. Men hans løsningsmodel er jo konsekvent at gå efter den lille mand.

   Når han smadrer en kiosk, og truer en kioskejer pga. pris-stigninger, så er hans tilgang totalt ass-backwards.

   Så vi har en person der er priveligeret nok til at leve i en verden, hvor han i vidt omfang kan skabe sine egne livsomstændigheder. Og når det ikke helt er godt nok, så finder han de mindste mennesker, samfundets frontpersonale og lader det gå ud over dem.

   Kommentar by William — 12. juli 2008 @ 01:00

  66. Det kan så være rigtig nok, , den alm. skatteyder kan bringes til bristepunktet!
   Hvad er så den pointe vi vælger at fokusere på? Den umættelige ,formynderiske, modermekanisme, der nok skal “mene” hvad der skal menes? Et socialistisk utopia, med levende mennesker som forsøgs objektetr?

   Kommentar by PB — 12. juli 2008 @ 01:16

  67. @ PB, du skriver; den alm. skatteyder kan bringes til bristepunktet!

   W: I Fosters tilfælde er han selv vandret hen til bristepunktet.

   PB: Hvad er så den pointe vi vælger at fokusere på? Den umættelige ,formynderiske, modermekanisme, der nok skal “mene” hvad der skal menes?

   W: Men Foster vælger at fokusere på den lille mand. Det er ikke systemet, men en asiatisk-ejet kiosk der skal smadres. Det er ikke byplanlæggere som placerer golfbaner midt i byen det går ud over, men en uskyldig golfspiller. Foster er et symbol på søgen efter syndebuk, og manglende vilje til at tage problemet fra oven og ned.

   Kommentar by William — 12. juli 2008 @ 11:26

  68. Så hellere en kold tyrker nu end en million tyrkere imorgen

   Jeg er meget enig med PerH. Klarhed, åbenhed, sandhed. Uden det taber vi alle.

   @William Ævlevælling:

   Hvorfor har du valgt at beskrive film-personen som bruges til illustration af historien som en morderisk selvtægts-forbryder?

   Hvorfor ikke f.eks. “et menneske der har fået nok”, et offer for et repressivt samfund eller noget helt fjerde?

   Hvordan skal vi tro andet, end at dit valg er et forsøg på at tegne Kim Møller som en der opfordrer til vold?

   De naturlige (følge)spørgsmål er jo:

   Hvorfor tegner du Kim Møller som en der opfordrer til vold?

   Synes du det er rimeligt?

   Forventer du virkelig at folk vedblivende skal lægge kommentarspor til “snedige” indirekte injurier?

   Kommentar by Kim Poulsen — 12. juli 2008 @ 12:44

  69. #46 William: Nå, så prøver du samme trick som ovre hos mig? Interessant.

   Du tager en uvæsentlig detalje i et indlæg, og dræber debatten med 20 småfornærmede inlæg.

   Find dig dog en kæreste m/k.

   Kommentar by Anna Lyttiger — 12. juli 2008 @ 12:58

  70. > 63 PerH.

   Kære Per, jeg returnerer komplimenten og sommerønskerne. Som PB skriver, må vi huske at nyde livet. Selv på pestens tid kastede folk sig ud i stor livsglæde, og så langt er vi jo endnu ikke ude i kviksandet.

   På Snaphanen skrev Steen forleden om “Febervildelse”, om at være ung, have kærestesorg og ligge i en engelsk officersmesse i Singapore med høj feber. Og hallucinationer om skovklædte bjerge i Ardennerne og Schwarzwald, mens han hørte en adagio af Bruckner dirigeret af Celibidache. Lidt diskret fik han også inflettet nogle ord fra Højsangen, og det kunne jeg ikke stå for. Fandt en anden gammel historie frem om at være 21, tilsyneladende tæt på at dø på et hospital i England og have 41 i feber, at blive sunget tilbage til livet af Louis Armstrong. Nu er LFPC kommet til, fordi vi er nået frem til Blicher og ufrivilige lykkestårer til klezmermusik i en romansk landsbykirke i sidste måned. :-)

   Kommentar by Mette ( liberal ) — 12. juli 2008 @ 18:20

  71. @ KimPoulsen, du skriver; Hvorfor har du valgt at beskrive film-personen som bruges til illustration af historien som en morderisk selvtægts-forbryder?

   W: Jeg har set filmen, Han er en morderisk selvtægts-forbryder.

   KP: Hvorfor ikke f.eks. “et menneske der har fået nok”, et offer for et repressivt samfund eller noget helt fjerde?

   W: Fair nok. Foster er et menneske der har fået nok, og derfor bliver en morderisk selvtægtsfobryder.

   Jeg ser ham ikke som offer. Han lever i U.S.A. for fanden, mulighedernes land. Han er ikke et offer, men blot en mand der har udnyttet sine helt indlysende talenter dårligt og skab en rådden livs-situation or sig selv.

   KP: Hvordan skal vi tro andet, end at dit valg er et forsøg på at tegne Kim Møller som en der opfordrer til vold?

   W: Fordi jeg skriver tingene direkte. Og hvis jeg mente Møller opfordrede til vold, så ville jeg skrive det. Det mener jeg ikke, og derfor skriver jeg det ikke.

   Jeg stillede Kim Møller et spørgsmål. Kim Møller har aldrig svaret på spørgsmålet, og jeg lader tvivlen komme ham til gode. Det er ikke Kim Møller jeg har debtteret Foster med, og jeg kender ikke Kim Møllers holdning til Foster.

   KP: Hvorfor tegner du Kim Møller som en der opfordrer til vold?

   W: Jeg ville aldrig ‘tegne’ Kim Møller som en der opfordrer til vold. Hvis jeg mente han opfordrede til vold, så ville jeg nok formuler mig således: Kim Møller opfordrer til vold.

   Det mener jeg så ikke, og formuleringen er tænkt illustrativ.

   Kommentar by William Jansen — 12. juli 2008 @ 18:30

  72. Som sagt i lort til halsen og alligevel….Suk !

   Kommentar by whodares(islam skaber tabersamfund) — 12. juli 2008 @ 22:13

  73. @ whodares(islam;

   Har du andet end en fiks formulering at byde på, eventuelt nogle argumenter?

   Kommentar by William Jansen — 12. juli 2008 @ 22:31

  74. Danmark må melde sig ud af EU. Derved bliver det meget nemmere for Danmark at begrænse tilstrømningen af bekvemmelighedsflygtninge og lykkejægere. Samtidig kan hjemsendelser af kriminelle og utilpassede udlændinge gøres langt mere omfattende.

   Kommentar by jørgen — 12. juli 2008 @ 22:31

  75. @ Jørgen, du skriver vedr. udmeldelse af EU: Samtidig kan hjemsendelser af kriminelle og utilpassede udlændinge gøres langt mere omfattende.

   W: For det første, så synes jeg ikke at utilpassethed er et forhold der i sig selv bør føre til udvisning. Anyway, mit spørgsmål lyder: Hvorledes står EU i vejen for at smide kriminelle udlændinge ud af Danmark?

   Kommentar by William Jansen — 12. juli 2008 @ 23:06

  76. Udover at hjemsende kriminelle og utilpassede udlændinge bør staten også sørge for at hjemsende udlændinge, som f.eks har modtaget offentlige ydelser i mere end 10 uger. Danmark er iøvrigt meget mere frit stillet udenfor EU.

   Kommentar by jørgen — 12. juli 2008 @ 23:20

  77. @ Jørgen, du skriver; Danmark er iøvrigt meget mere frit stillet udenfor EU.

   W: Kan du give et eksempel på en situation, hvor vi er friere til at udvise en kriminel udlænding, hvis vi var ude af EU?

   Kommentar by William Jansen — 12. juli 2008 @ 23:32

  78. Ved at stå udenfor EU har Danmark langt større muligheder for at føre en konsekvent fremmedpolitik, f.eks at hjemsende arbejdsløse og kriminelle fremmede samt økonomiske flygtninge.

   Kommentar by jørgen — 13. juli 2008 @ 10:47

  79. @ Jørgen;

   Kan du give et eksempel på en situation, hvor vi er friere til at udvise en kriminel udlænding, hvis vi var ude af EU?

   Kommentar by William Jansen — 13. juli 2008 @ 11:32

  80. @William:

   Gider du godt undlade dine primitive løgne? Det er ikke en børnehave, eller bør ikke være det.

   W: Jeg ville aldrig ‘tegne’ Kim Møller som en der opfordrer til vold. Hvis jeg mente han opfordrede til vold, så ville jeg nok formuler mig således: Kim Møller opfordrer til vold.

   Det mener jeg så ikke, og formuleringen er tænkt illustrativ.

   Nej, det ville du sandelig ikke. Du skriver aldeles ikke altid tingene direkte. Du er jo alt for smart og uærlig til at fægte med åben pande. Og du ER da begavet nok til at forstå konceptet “indirekte”, ikkesandt?

   Jeg har set filmen, Han er en morderisk selvtægts-forbryder.

   Bullshit. Det handler jo ikke om hvorvidt filmens hovedperson er en morder (jeg husker det faktisk ikke), men om, hvad du selv vælger at fokusere på. Og “sjovt nok” vælger du at fokusere på den association, som kan angribe Kim Møller: D-Fens er i din udlægning primært en morder, fremfor en mand som modtager for meget lort fra omgivelserne.

   Jeg spørger dig igen, og forsøg nu venligst at besvarte spørgsmålet: Hvad er det lige i Møllers blogpost som gør ham fortjent til at blive associeret med morderiske hensigter?

   Wislam:Jeg ser ham ikke som offer. Han lever i U.S.A. for fanden, mulighedernes land. Han er ikke et offer, men blot en mand der har udnyttet sine helt indlysende talenter dårligt og skab en rådden livs-situation or sig selv.

   Aha, troede bare han var “en morderisk selvtægts-forbryder”. Men du KAN altså beskrive ham anderledes. Hvorfor valgte du så… remember?

   Kommentar by Kim Poulsen — 13. juli 2008 @ 14:44

  81. @Wislam:

   Du skriver: Kan du give et eksempel på en situation, hvor vi er friere til at udvise en kriminel udlænding, hvis vi var ude af EU?

   Du synes at have god tid, så lad mig lige returnere den: Kan du med konkrete eksempler sandsynliggøre det modsatte?

   Kommentar by Kim Poulsen — 13. juli 2008 @ 14:51

  82. @ Kim Poulsen du skriver i 79: Du skriver aldeles ikke altid tingene direkte. Du er jo alt for smart og uærlig til at fægte med åben pande.

   W: Jeg fægter med åben pande. Jeg skriver tinene direkte. Hvis jeg ønsker at anklage nogen for racisme, vold, nazisme, folkedrab, kønsdiskrimnation, homofobi, whatever, så gør jeg det.

   KP: Og du ER da begavet nok til at forstå konceptet “indirekte”, ikke sandt?

   W: Jeg forstår konceptet, jeg vælger ikke at bruge det i denne sammenhæng. Hvis jeg ønsker at kalde Kim Møler for A, B eller C, så bruger jeg formuleringer som ‘Kim Møller er A’, ‘Kim Møller er B’ eller ‘Kim Møller er C’.

   KP: Det handler jo ikke om hvorvidt filmens hovedperson er en morder (jeg husker det faktisk ikke), men om, hvad du selv vælger at fokusere på.

   W: Eftersom du ikke kan huske det, så ka jeg fortælle dig at Foster i filmen er morder. Bl.a. henretter han et bande-medlem. Du har helt ret, jeg kunne have valgt at fokusere på at Foster bar en hvid skjorte i hele filmen, og gjort det til hoved-tema.

   KP: Og “sjovt nok” vælger du at fokusere på den association, som kan angribe Kim Møller

   W: Hvis du ikke kan huske filmen, hvordan kan du så angribe min udlægning? Måske er det den mest oplagte udlægning af filmen, det kan du ikke vurdere, hvis du ikke kan huske helt essentielle ting som de drab Foster begår.

   KP: D-Fens er i din udlægning primært en morder, fremfor en mand som modtager for meget lort fra omgivelserne.

   W: Ja, Foster er primært en aktivt handlende person, fremfor et offer.

   KP: Hvad er det lige i Møllers blogpost som gør ham fortjent til at blive associeret med morderiske hensigter?

   W: Kim Møller har selv valgt associationen ved at trykke et billede af en mrderisk selvtægtsforbryder på sin blog. Det var ikke mig der bragte Foster ind i debatten, det var Kim Møller. Det er ham du skal stille sørgsmålet. Men hidtil har han fravalgt at svare på spørgsmålet.

   KP i 80: Kan du med konkrete eksempler sandsynliggøre det modsatte?

   W: Hvorfor skulle jeg gide sandsynliggøre det modsatte? Jeg har aldrig påstået at EU har den ene eller anden indflydelse på vores udlændingepolitik. Det er Jørgen der fremsætter påstande, og mig der nysgerrigt spørger ind til hans påstande i håb m at oplyse min egen uvidenhed om emnet EU/udlændingepolitik. Jeg har aldrig meldt ud om EU i dette forum. Hvis du vil have et modargument til Jørgens påstand, så må du selv lave din research.

   Kommentar by William Jansen — 13. juli 2008 @ 22:04

  83. @wislam:

   W: Jeg fægter med åben pande. Jeg skriver tinene direkte. Hvis jeg ønsker at anklage nogen for racisme, vold, nazisme, folkedrab, kønsdiskrimnation, homofobi, whatever, så gør jeg det.

   Kun når det er opportunt. Vi sidder jo lige netop og debatterer et eksempel på, at du indirekte angriber Møller.

   W: Jeg forstår konceptet, jeg vælger ikke at bruge det i denne sammenhæng. Hvis jeg ønsker at kalde Kim Møler for A, B eller C, så bruger jeg formuleringer som ‘Kim Møller er A’, ‘Kim Møller er B’ eller ‘Kim Møller er C’.

   Kun når det er opportunt. Vi sidder jo lige netop og debatterer et eksempel på, at du indirekte angriber Møller.

   W: Eftersom du ikke kan huske det, så ka jeg fortælle dig at Foster i filmen er morder. Bl.a. henretter han et bande-medlem. Du har helt ret, jeg kunne have valgt at fokusere på at Foster bar en hvid skjorte i hele filmen, og gjort det til hoved-tema.

   Men det var ikke det, jeg skrev. Hold dig dog til det folk skriver, hvis du vil have en illusion om at deltage i en saglig debat.

   W: Hvis du ikke kan huske filmen,

   Jamen, det kan jeg godt, omend ikke i alle detaljer – kan du det? Og vigtigere: har du forstået det andre har forstået, eller har du din egen stærkt afvigende version?

   ..hvordan kan du så angribe min udlægning?

   Intet problem. Du er jo konsekvent fuld af lort, selv et automatangreb helt uden at have set filmen ville såmænd ramme ret præcist. Essensen er jo, at du er fuld af løgn og misforståelser.

   Måske er det den mest oplagte udlægning af filmen, det kan du ikke vurdere,

   Det skal jeg sådan heller ikke vurdere nu, men dengang jeg lagrede mindet om filmen.

   hvis du ikke kan huske helt essentielle ting som de drab Foster begår.

   Jeg anser ikke drabene for at være essentielle, her tror jeg du har en brist, måske en præference for mord – drømmer du om at myrde folk, Wislam?

   W: Ja, Foster er primært en aktivt handlende person, fremfor et offer.

   Nu er det vist dig som insisterer på ordet “offer”. Du sidder og leger med dig selv. Synes du ikke du skulle holde op med at digte?

   W: Kim Møller har selv valgt associationen ved at trykke et billede af en mrderisk selvtægtsforbryder på sin blog. Det var ikke mig der bragte Foster ind i debatten, det var Kim Møller. Det er ham du skal stille sørgsmålet. Men hidtil har han fravalgt at svare på spørgsmålet.

   Det kunne jo tænkes at han ikke så hovedpersonen, sådan som du ser ham – vil du ikke ved nærmere eftertanke anse det for højst samdsynligt? – , og i så fald er det jo DIG og dig alene som fabrikerer associationen. Det er usselt, det er manipulation, det indirekte injurier.

   W: Hvorfor skulle jeg gide sandsynliggøre det modsatte? (og bla bla bla)

   Hvorfor skulle nogen gide tage dine indvendinger alvorligt, hvis ikke engang du selv gider underbygge dem?

   Kommentar by Kim Poulsen — 13. juli 2008 @ 23:05

  84. Lige en detalje: Før jeg tog på weekend, så jeg You-tube klippene fra filmen (jeg kan ikke huske den i detaljer). I klippene dræber Foster faktisk kun een, nemlig nazi-butiksindehaveren, og det er nærmest i selvforsvar. Bandemedlemmet skyder han kun i benene. Golfspilleren er ikke død, men ved at få sin medicin hentet af sin kammerat, da klippet slutter, uden at Foster blander sig i det.

   Så hvorfor er han en selvtægtsmorder, William? Du der lægger vægt på dokumentation o.s.v., også hvor det er irrelevant i en politisk debat.

   Kommentar by gb — 13. juli 2008 @ 23:24

  85. @ Kim Møller i 82, du skriver; Wislam… …Vi sidder jo lige netop og debatterer et eksempel på, at du indirekte angriber Møller.

   W: Vi sidder og debatterer din påstand om at jeg angriber Kim Møller. Den påstand er lige så skinger som din evindelige wislam-kommentar.

   KP: Essensen er jo, at du er fuld af løgn og misforståelser.

   W: Det ineholder lige så sandhed, som din wislam-kommentar eller dine stadigt mere skingre påstande om at jeg har angrebet Kim Møller.

   KP: drømmer du om at myrde folk, Wislam?

   W: Nej, jeg gør ej. Usselt niveau du er kravlet ned på.

   KP: Synes du ikke du skulle holde op med at digte?

   W: Det er dig der digter med dine wislam-kommentar, mine påståede angreb på Møller og din forestilling om at jeg er mord-fikseret.

   KP: Det kunne jo tænkes at han ikke så hovedpersonen, sådan som du ser ham

   W: Og derfor har jeg spurgt ham, hvorfor han har valgt at trykke billedet? Kim Møller valgte ikke at svare på spørgsmålet.

   KP med henvisning til mine spørgsmål til Jørgen: Hvorfor skulle nogen gide tage dine indvendinger alvorligt, hvis ikke engang du selv gider underbygge dem?

   W: Jeg kommer ikke med nogle indvendinger mod Jørgens udsagn. Jeg udbeder blot yderligere oplysninger. Der hvor jeg er vokset op, så betragtes det ikke som en indvending.

   Kommentar by William Jansen — 13. juli 2008 @ 23:33

  86. @ gb i 83:

   Mordet på nazisten var en regulær henrettelse, nazisten er forsvrasløs og har ryggen til. Nazistens eneste forbrydelser var 1) at være et røvhul, 2) at foretage en civil arrestation på forbrydren Foster. Se klippet her:

   http://www.youtube.com/watch?v=3TKrMbM0K6E

   Kommentar by William Jansen — 13. juli 2008 @ 23:40

  87. >William (85)
   Dit referat er komplet idiotisk. Foster begik en crime of passion her. Og vist ingen andre drab i filmen.

   At diskutere med dig er samme fornemmelse som at prøve at fjerne et stykke brugt tyggegummi fra sin skosål.

   Kommentar by gb — 13. juli 2008 @ 23:56

  88. GB om Fosters drab på nazisten i indlæg 83: det er nærmest i selvforsvar

   GB om Fosters drab på nazisten i indlæg 86: Foster begik en crime of passion her.

   Men kære GB, Foster udviser ingen passion. Hans ansigtsudtryk, hans kropssprog vidner om et køligt menneske som skyder et andet menneske i ryggen. Jeg ser ikke nogen ‘passion’ fra Fosters side i afslutningen af den scene.

   Og som sagt var det ikke selvforsvar, da Foster skød en forsvarsløs mand i ryggen, hvis eneste ‘forbrydelse’ var at foretage en civil arrestation af den kriminelle Foster.

   Se evt. klippet en gang til her: http://www.youtube.com/watch?v=3TKrMbM0K6E

   Kommentar by William Jansen — 14. juli 2008 @ 00:11

  89. @ Kim Møller i 82, du skriver; Wislam… …Vi sidder jo lige netop og debatterer et eksempel på, at du indirekte angriber Møller.

   W: Vi sidder og debatterer din påstand om at jeg angriber Kim Møller. Den påstand er lige så skinger som din evindelige wislam-kommentar.

   Nu hedder jeg ikke Møller til efternavn, men Poulsen. Hvis du ikke engang kan læse hvad der står på linierne, hvordan kan du så bedømme det? (for nu at parafrasere din stupide replik)

   W: Det ineholder lige så sandhed, som din wislam-kommentar eller dine stadigt mere skingre påstande om at jeg har angrebet Kim Møller.

   Jeg tænkte nok, øgenavnet ramte hvor det gjorde ondt. Det tog mig cirka et kvart sekund at bedømme dig.

   W: Nej, jeg gør ej. Usselt niveau du er kravlet ned på.

   Har du nogensinde spurgt dig selv, hvorfor dine debatter så ofte ender med mudderkastning?

   W: Det er dig der digter med dine wislam-kommentar, mine påståede angreb på Møller og din forestilling om at jeg er mord-fikseret.

   Nu er Wislam jo blot et velvalgt øgenavn. Mordfikseringen er et .. da da daeee.. FAKTUM. Gå tilbage til start, Wislam, og se hvem der bringer mord på banen i denne tråd.

   W: Og derfor har jeg spurgt ham, hvorfor han har valgt at trykke billedet? Kim Møller valgte ikke at svare på spørgsmålet.

   Der findes spørgsmål som ikke er et svar værdige – du kender vel dette: “er du holdt op med at slå din kone?”. Selvfølgelig skal Møller ikke stå til regnslab for den slags detaljer. Selvfølgelig er du et tarveligt debatsvin at fremture.

   W: Jeg kommer ikke med nogle indvendinger mod Jørgens udsagn. Jeg udbeder blot yderligere oplysninger. Der hvor jeg er vokset op, så betragtes det ikke som en indvending.

   Så er du opdraget underligt – din hele fremfærd er en uendelig række af indvendinger mod cirka alt der skrives. Vi har ikke tid til at være oplysningsbureau for dig. At dømme efter din spam af kommentarsporene, er det dig som har tid og energi til at finde detaljer frem. Så gør det dog.

   Kommentar by Kim Poulsen — 14. juli 2008 @ 10:13

  90. PS til Wislam:

   Jeg bemærker at du stadig ikke har svaret på mine spørgsmål. Her er et par mere:

   1)Synes du så ikke du skulle undlade at afkræve andre debattører svar på dine spørgsmål?

   2)Eftersom du ikke gider svare på spørgsmålene og heller ikke evner at læse debatten, synes du så ikke du skulle skride?

   Kommentar by Kim Poulsen — 14. juli 2008 @ 10:19

  91. > William (87): “Og som sagt var det ikke selvforsvar, da Foster skød en forsvarsløs mand i ryggen, hvis eneste ‘forbrydelse’ var at foretage en civil arrestation af den kriminelle Foster.”
   Et minut før har nazisten sagt til Foster: “We are the same” (nazisten vil gerne med i kamp mod det borgerlige, demokratiske amerikanske samfund). Først da Foster afviser ham, bliver nazisten vred og vil anholde ham, mens han fortæller ham, at nu skal han gruppevoldtages af negre i fængslet, fordi han har afvist ham.

   Og det kalder du en civil anholdelse? Jeg har sagt det før: Du argumenterer ligesom en computer, der oversætter litteratur. Uden overblik og rimelighed.

   Kommentar by gb — 14. juli 2008 @ 10:51

  92. @ KP i 88, du skriver; Hvis du ikke engang kan læse hvad der står på linierne, hvordan kan du så bedømme det?

   W: Jeg læser, hvad der står på linierne og referer det loyalt.

   KP: Det tog mig cirka et kvart sekund at bedømme dig.

   W: Jeg tænkte nok, at det måtte være ca. et kvart sekund.

   KP: Har du nogensinde spurgt dig selv, hvorfor dine debatter så ofte ender med mudderkastning?

   W: Drop Vestager-linien. Lad os se på den der kaster mudder, og ikke den der får mudderet i hovedet. Hele den der Radikale ‘nu er vi blevet angrebet igen, så må vi se på hvad vi selv har gjort’ den har jeg aldrig købt.

   KP: Mordfikseringen er et .. da da daeee.. FAKTUM.

   W: Nej, den er ej.

   KP: Der findes spørgsmål som ikke er et svar værdige – du kender vel dette: “er du holdt op med at slå din kone?”

   W: Et usselt spørgsmål, som jeg aldrig ville stille andre. Der i mod vil jeg gerne spørge til, hvorfor Kim Møller vælger en specifik illustration? Mit spørgsmål tager udgangspunkt i Møllers konkree handlinger, dit ‘tæske kone’-spørgsmål tager udgangspunkt i en fiktion.

   KP: din hele fremfærd er en uendelig række af indvendinger mod cirka alt der skrives.

   W: Jeg gentager, at jeg ikke er kommet med en eneste indvending mod Jørgens udsagn.

   KP: Vi har ikke tid til at være oplysningsbureau for dig.

   W: Hvis du ikke har tid til at underbygge en påstand, så har du intet nyttigt at bidrage med.

   Kommentar by William Jansen — 14. juli 2008 @ 11:28

  93. @ KP, du skriver i 89; Synes du så ikke du skulle undlade at afkræve andre debattører svar på dine spørgsmål?

   W: Jeg afkræver ikke, jeg udbeder. Ha du ubesvarede spørgsmål så må du gerne gentage dem her, og så vil jeg overveje om de er et svar vædigt.

   KP: synes du så ikke du skulle skride?

   W: Jeg er kommet for at blive. Hvis du ikke kan lide lugten i bageriet, så bør du overveje at træffe det valg at forlade debatten.

   Kommentar by William Jansen — 14. juli 2008 @ 11:30

  94. @ gb, du skriver i 90; Først da Foster afviser ham, bliver nazisten vred og vil anholde ham, mens han fortæller ham, at nu skal han gruppevoldtages af negre i fængslet, fordi han har afvist ham.

   Og det kalder du en civil anholdelse?

   W: Ja, det kalder jeg en civil anholdelse.

   Kommentar by William Jansen — 14. juli 2008 @ 11:31

  95. >.93. William
   Jeg magter det næsten ikke, men alligevel:
   Ved en civil anholdelse skal formålet være at standse eller forhindre en lovovertrædelse.
   Her er formålet hævn for en afvisning.

   Ingen er så blind som den, der ikke vil se.

   Kommentar by gb — 14. juli 2008 @ 14:46

  96. @ gb, du skriver; Ved en civil anholdelse skal formålet være at standse eller forhindre en lovovertrædelse. Her er formålet hævn for en afvisning.

   W: 5 sekunder med google fortæller en anden historie:

   California Penal Code mandates:
   A private person may arrest another: 1. For a public offense committed or attempted in his presence. 2. When the person arrested has committed a felony, although not in his presence. 3. When a felony has been in fact committed, and he has reasonable cause for believing the person arrested to have committed it.

   Motiv renhed (eller mangel på samme) indgår så vidt jeg kan se ikke i lovgivningen.

   Kommentar by William Jansen — 14. juli 2008 @ 15:36

  97. >.95.
   Formelt har du ret. Reelt vrøvler du: Nazisten skulle have arresteret Foster med det samme, istedet ville han begå forbrydelser sammen med Foster, men blev afvist.
   Sådan en nazi sympatiserer du med? Sådan en nazi vil du give statens opbakning? Formelt har du ret, reelt vrøvler du.
   Det gælder iøvrigt meget af dit skriv.

   Kommentar by gb — 14. juli 2008 @ 16:02

  98. @ gb, du skriver i 95: Sådan en nazi sympatiserer du med?

   W: Jeg sympatiserer ikke med ham.

   GB: Sådan en nazi vil du give statens opbakning?

   W: Jeg ønsker ikke at give ham statens opbakning udover at han har en umistelig ret til ikke at blive skudt i ryggen.

   Den ret anerkendte den morderiske selvtægtsforbryder Bill Foster ikke.

   Kommentar by William Jansen — 14. juli 2008 @ 16:23

  99. >.97.William
   Jeg tror ikke, Foster ville blive dømt ret hårdt i en retssal.
   Nazisten havde minuttet før givet Foster et mindre våbenarsenal til brug for at myrde sagesløse, skyde fly ned osv.
   Nazisten havde minuttet før truet Foster med at myrde ham.
   Foster må have opfattet, at hans liv var i fare.
   Det var nazistens egen pistol, han skød med. Han havde selv været ubevæbnet, da han gik ind i butikken.
   Kald du ham herefter bare morderisk selvtægtsforbryder. Jeg er sikker på, at han højst ville blive dømt for manddrab.

   Så vidt jeg husker, slog Foster ikke andre ihjel i filmen. De andre, han havde sammenstød med, havde alle provokeret ham, og han havde prøvet at tale sig til rette med dem – selv i sin sårbare tilstand.

   Kommentar by gb — 14. juli 2008 @ 17:04

  100. @ gb, du skriver; Jeg tror ikke, Foster ville blive dømt ret hårdt i en retssal.

   W: Der er formidlende omstændigheder omkring lige netop den forbrydelse, men vi ville kun være bekendt med dem via kamraet. I den virkelige veren, ville man bare vide at Foster skød ham i ryggen.

   GB: Foster må have opfattet, at hans liv var i fare.

   W: Men det er ikke nok at man føler dette, man skal også have en begrundet tro. Nazisten var såret, vendte ryggen til og udgjorde ikke en fare. Det var ikke selvforsvar, og vurderet ud fra Fosters kropssprog og ansigtsudtryk, så var det heller ikke en crime of passion.

   GB: Han havde selv været ubevæbnet, da han gik ind i butikken.

   W: Han bar en foldekniv, som han overfaldt nazisten med under den civile anholdelse.

   GB: Kald du ham herefter bare morderisk selvtægtsforbryder.

   W: Så gerne; Foster er en morderisk selvtægtsforbryder.

   Kommentar by William Jansen — 14. juli 2008 @ 17:15

  101. William, jeg synes det er en falliterklæring at du klipper så grundigt i de indlæg du kommenterer.

   Kommentar by Kim Poulsen — 15. juli 2008 @ 11:11

  102. @ KP;

   Klipninng er bare en praktisk nødvendighed. Hvis der er fraklip, som fortjener ydeligere behandling, så er du altid velkommen til at efterspørge den.

   Kommentar by William Jansen — 15. juli 2008 @ 19:08

  103. Jeg regner ikke med, at dette klip gør noget indtryk på William, men af hensyn til andre læsere dette Google om den danske retstilstand (og med sikkerhed også den californiske):
   Vi mennesker er forskelligt indrettet, både hvad angår det fysiske og det psykiske. Derfor så reagerer vi også forskelligt, når det kommer til visse situationer. F.eks., så kan det lægges til grund, at en mand, som færdes i det kriminelle miljø og som har en lang kriminel løbebane bag sig, ville handle anderledes, hvis han blev overfaldet på gaden end en ældre embedsmand, som aldrig ville kunne forestille sig at blive udsat for sådan noget. Den pæne og nydelige embedsmand vil måske i sådan en situation blive så bange, at han, selv efter at have overmandet overfaldsmanden, stadig ville forsætte med at banke brostenen i hovedet på ham og dermed klart overskride grænserne for nødværge i strlf’s. § 13, stk.1. Derfor så lovgiver sig nødsaget til at indsætte en bestemmelse, hvorefter en nødværgehandling, der overskrider grænserne i § 13, stk.1, alligevel ville kunne medføre straffrihed, såfremt denne var rimeligt begrundet i den ved angrebet fremkaldte skræk eller ophidselse. Rimeligt begrundet udtrykker lovgiverens ønske om, at overskridelsen skal kunne accepteres og henvises til den fremkaldte skræk eller ophidselse.

   Kommentar by GB — 16. juli 2008 @ 15:48

  104. @ GB, du skriver; Derfor så lovgiver sig nødsaget til at indsætte en bestemmelse, hvorefter en nødværgehandling, der overskrider grænserne i § 13, stk.1, alligevel ville kunne medføre straffrihed, såfremt denne var rimeligt begrundet i den ved angrebet fremkaldte skræk eller ophidselse…

   W: Dette har intet med Falling Down at gøre, men du har tilsyneladende opgivet at argumentere.

   2 spørgsmål:

   1. Hvilken nødværgehandling foreligger? Fobryderen Fostr udsættes for en civil anholdelse, han er ikke nød og han kan ikke værge sig for nøden.

   2. Viser Foster nogen tegn på skræk og ophidselse, mens han affyrer våbnet? Viser han tegn på at skyde i affekt?

   Kommentar by William Jansen — 16. juli 2008 @ 22:02

  105. Fra Retsplejeloven, fortolket af Juristkontoret:
   “På denne baggrund kan opstilles minimum tre forudsætninger for en lovlig civil anholdelse:
   1. Direkte forbindelse til en kriminel handling,
   2. Snarlig overgivelse til politiet, og
   3. Påkrævet handling”
   Det ses let, at 1. ikke er opfyldt, 2. måske, måske ikke vil blive det, og 3. ikke er opfyldt – der holdt en politibil lige udenfor butikken.

   Kim Møller bragte fotoet, fordi det viser en mand i krise, som bl.a. er blevet overfaldet flere gange samme dag – jeg gider ikke remse op igen. At betegne ham som morder og forbryder viser, at du ikke vil forstå filmen og baggrunden for at vise billedet i bloggen – at EU kan bruges til at sætte den danske demokratiske proces ud af spillet, og det må gøre danskere desperate. Du benytter din bevidste misforståelse som middel til at svine Kim Møller og dine politiske modstandere til (dit første indlæg).

   Kommentar by gb — 16. juli 2008 @ 23:00

  106. @ gb, du skriver; Fra Retsplejeloven…

   W: Retsplejeloven gælder ikke i Californien.

   California Penal Code mandates:
   A private person may arrest another: 1. For a public offense committed or attempted in his presence. 2. When the person arrested has committed a felony, although not in his presence. 3. When a felony has been in fact committed, and he has reasonable cause for believing the person arrested to have committed it.

   GB: Kim Møller bragte fotoet, fordi det viser en mand i krise

   W: Det aner du ikke en skid om, KM har aldrig forklaret sig. Føj, at ligge meninger i en anden mands mund. Jeg respekterer Kim Møller nok til at formulere et spørgsmål til hans motiver, du annoncerer bare hvad hans motiv er. Men hvad-som-helst der tillader at du løber med halen mellem benene i forhold til mordet. Først fantaserede du om at det var selvforsvar, så fantaserede du om at det var en ‘crime of passion’, nu fantasere du om at den danske retsplejelov har noget at sige, hvad bliver din næste fantasi til at bortforklare at det var et simpelt mord, og det gør Foster til en morderisk selvægtsforbryder?

   Kommentar by William Jansen — 16. juli 2008 @ 23:53

  RSS feed for comments on this post.

  Leave a comment

  Line and paragraph breaks automatic, e-mail address never displayed, HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

   

   

  Vælg selv beløb  Blogs


  Meta
  RSS 2.0
  Comments RSS 2.0
  Valid XHTML
  WP


  MediaCreeper