22. juli 2008

P1-setup: En liberal og en venstreorienteret diskuterer hvorvidt DF er dumme eller onde

Medierne fortsætter med at spinde historier på sagen om Udlændingeservice, men debatten er stadig ydest ukonkret i forhold til det faktuelle. Oppositionen (herunder Enhedslisten) vejer morgenluft, fordi EU i den aktuelle sag kan løse deres problemer med vælgerne. Regeringens udgangspunkt er noget anderledes, men af tunge realpolitiske grunde forholder de sig afventende. Den nuværende udlændingepolitik bragte dem til magten, og problematikken harmonerer meget dårligt med deres overordnede ønske om at afskaffe de danske EU-forbehold. Alle partier minus Dansk Folkeparti har således interesse i ikke at konkretisere problemets løsning.

Søndagens P1debat var et symptom på hele. Der postuleres en krise mellem Dansk Folkeparti og regeringen, baseret på to forhold. Forventet uenighed om den langsigtede løsning på konflikten mellem EU-regler og den nuværende udlændingepolitik, og ubetydelige ordvekslinger omkring liberal opjustering i Venstre. Der var således lidt til begge debattører, der så kunne mødes på midten i foragten for Dansk Folkeparti, og debatten kom derfor reelt til at omhandle graden af samme partis dumhed/ondskab.

 • 20/7-08 P1debat – Er der krise mellem regeringen og DF? (Martin Skovmand, P1-vært; Jarl Cordua, blogger; David Rehling, Information).
 • Begge undlod konsekvent at forholde sig til Dansk Folkepartis argumentation, at se på de mange forbehold der i forvejen eksisterer i EU-samarbejdet, ligesom det rent juridiske – at loven vil blive brugt til at mod intentionen i EUs regler om fri bevægelighed. Absurd blev det flere gange, ikke mindst da de diskuterede Dansk Folkepartis kritik af Ombudsmanden, hvor begge havde de store gloser fremme om Dansk Folkepartis udemokratiske sindelag.

  Rehling pointerede, at “der er en lov og den skal holdes”, ligesom Cordua forklarede, at denne ikke kunne ændres, fordi den var en del af Maastrict-traktaten. Lad mig lige præcisere, nu hvor P1s ekspertpanel og den eftersnakkende vært undlod…

  Den 2. juni 1992 stemte et flertal af danskerne nej til Maastrict-traktaten. Hermed skulle traktaten bortfalde. Punktum.

  EU fortsatte ikke desto mindre processen, og 18. maj 1993 stemte et lille flertal ja til Maastrict med fire formulerede undtagelser forhandlet i Edinburgh december 1992. Undtagelserne inkluderede det retspolitiske samarbejde (herunder asyl- og indvandring) samt unionsborgerskabet (tildeling af statsborgerskab). Siden har EU-domstolen gradvist flyttet grænserne for hvordan lovgivningen skal tolkes i forhold til arbejdskraftens frie bevægelighed. EU er således i kraft af sin juridiske aktivisme ved at underminere de danske forbehold, idet det indre markeds regler – stik imod intentionen i lovgivningen – kan bruges til at omgå den af danskerne ønskede udlændingepolitik.

  Så når Jarl Cordua fortæller at Dansk Folkeparti bare vil “have udlændinge, muslimske udlændinge ud”, så taler vi altså om fastholdelse af status quo for udenlandske statsborgere der ønsker ophold i Danmark. Forskellen må selv politiske kommentatorer kunne se.

  Demokrati kommer fra græsk: demos og kratos – folk og styre. Foragten for samme var udtalt hos både David Rehling og Jarl Cordua.

  Delvis transkription.

  Martin Skovmand, P1-vært: Jarl Cordua, hvorfor er det at Dansk Folkeparti langer sådan ud efter regeringen netop nu?

  Jarl Cordua, blogger: Ja, de langer ikke ud efter regeringen, men de sender et signal, om at de der liberale tanker, som Peter Christiansen og andre er eksponenter for – de skal manes i jorden med det samme…

  […]

  Martin Skovmand: David Rehling. Når Peter Christiansen kommer med en sådan udmelding, så må han da vide, at det vil irritere Dansk Folkeparti grænseløst, når han begynder at snakke mere liberalisme i regeringspolitikken.

  David Rehling, Information: Nå men, utvivlsomt er det da sådan, at Venstre føler et behov for at signalere til sine vælgere og befolkningen, at de ikke er fuldstændigt i lommen på Dansk Folkeparti. For sådan har det jo i lange perioder taget sig ud. Og når Dansk Folkeparti reagerer så voldsomt, så er det jo for at sende det modsatte signal: Jov – regeringen er i lommen på os. Og hvis de begynder at sige noget der ikke behager os, så kommer vi efter dem, og så kommer de til at fortryde det. Det har sammenhæng med at Dansk Folkeparti har indført en helt ny slags rolle for et støtteparti i Danmark. Den måde de larmer og truer på, er jo hidtil uset i dansk politik… Her var vi en regering der er omspundet af det temmelig yderligtgående højre… de kan ikke slippe ud af favntaget.

  Jarl Cordua: … Kristian Thulesen-Dahl sender også et signal til finansminister Lars Løkke Rasmussen…

  Martin Skovmand: Kan man sige David Rehling, at det der foregår, som Jarl Cordua var inde på her, det er – når Kristian Thulesen Dahl går ind og siger: Hov hov, nu sætter vi bremsen i, så er det for at undgå at den positionering indenfor Venstre, at den lader liberalisterne komme for meget til fadet.

  David Rehling: Nu kan Dansk Folkeparti jo have interesse i at liberalisterne faktisk bliver mere fremtrædende i Venstre, for så kan Dansk Folkeparti også advare mod det. Der er jo ikke det Dansk Folkeparti ikke gerne vil advare imod for at styrke sin egen position. Så at der er et vist opbrud i Venstre kan meget vel hue Dansk Folkeparti temmelig godt…

  […]

  Martin Skovmand: David Rehling, i den forløbne uge var der jo også et krav fra Dansk Folkeparti om at regeringen skulle gå ud og stramme op på EU-forbeholdene, og det gjorde de i forbindelse med hele sagen om Udlændingeservice og den rådgivning der er blevet givet til borgerne der. Når Dansk Folkeparti beder regeringen om at stramme op på EU-reglerne, har det så nogen bund i virkeligheden?

  David Rehling: Nå men, den konkrete sag handler om sammenstødet mellem EUs indre marked og den stramme danske udlændingepolitik. Det er det der har fået Birthe Rønn-Hornbechs ministerium til at skøjte ud i en meget meget mærkelig situation, hvor de har rådgivet borgerne på en måde der ikke har svaret til den juridiske virkelighed. Hvis Dansk Folkeparti havde sans for realiteter, og var indstillet på at være et sagligt parti, så vil de være klar over at Danmark kan jo ikke delvist træde ud af det indre marked. Men det er jo selvfølgelig en pragtfuld sag for Dansk Folkeparti, fordi de kan i et og samme kast genere udlændinge – det vil de vældig gerne gøre – og så kan de samtidig lave ballade om det danske medlemskab af EU. Så derfor vil de stille de mest vidtgående krav de overhovedet kan finde på, og være blæsende ligeglade om det kan lade sig gøre. Blæsende ligeglade med, hvor meget de generer regeringen, indtil Anders Fogh en da siger til Pia Kjærsgaard… så! nu er grænsen der. Nu kan i ikke gå længere. Først da bremser de op.

  Martin Skovmand: Men virker det ikke paradoksalt, at Dansk Folkeparti i den grad går ud og presser regeringen. Det virker da ikke særligt støtteparti-agtigt i den her sag.

  Jarl Cordua: Dansk Folkeparti lever jo af utilfredse vælgere, og lever af at være i opposition, til trods for at de nu har holdt denne her regering ved magten i syv år. Så lever de af utilfredshed – protestvælgerne, og må sige, den her sag har jo, som David var inde på, de to elementer, som gør at Dansk Folkeparti skiller sig ud i forhold til alle partier. Det er, man vil have udlændinge, muslimske udlændinge ud, og man er meget meget skeptisk i forhold til EU. Og det helt fantastiske det er, at deres vælgere er bedøvende ligeglade med det her teknik, omkring noget EU-lovgivning og udlændingelovgivning. Udlændingelovgivning det ved vi hvad er, der er jo et flertal i befolkningen som bakker det op, det er der utvivlsomt, og det er Dansk Folkepartis opgave, at stå vagt om det. Så kan man sige, at nu kan Anders Fogh få aben og tage ned og forhandle alle de her ting. Det er fuldstændig galamatias, der har ingen som helst gang på jorden. At en politiker, en seriøs politiker, kan få sig selv til at sige sådan noget, altså – han ved jo godt, han har siddet i Folketinget i flere år, Martin Henriksen. At han kan få sig selv til at sige sådan noget, det siger noget om hans psyke. Altså, altså, det er vrøvl fra ende til anden, at påstå det der, men deres vælgere er bedøvende ligeglade. De hører kun at udlændingeloven den skal strammes, og det er noget med EU. Alle mellemregninger – bedøvende ligeglade, og derfor er det en fantastisk sag.

  […]

  Martin Skovmand: David Rehling, hvor er den her sag på vej hen?

  David Rehling: Den er på vej ud i noget, der for Birthe Rønn-Hornbeck kan blive en politisk belastning… hun er under et frygtligt krydspres, som det hedder på nudansk. Der er medarbejderne der kræver en minister der entydigt bakker dem op. Der er en statsminister og regeringsledelse, som ønsker at denne her sag forsvinder fra jordens overflade. Der er en opposition på Christiansborg, som pludselig ser den foræring, at den politiker i Venstre, der fremfor alt stod for retsbeskyttelse, borgernes retssikkerhed, nu er sovset ind i noget der ligner det modsatte. Og der er et EU, der begynder at spørge: Hov, hvorfor har Danmark alle fordelene af det indre marked, men vil ikke acceptere den del af det, som ikke passer et flertal på Christiansborg. Det ligner en helt umulig sag.

  […]

  David Rehling: Det med at ministeren måske ikke administrerede efter loven, men gjorde det ud fra en forventning om, hvad der var flertal for i Folketinget og befolkningen, svarer jo nøjagtigt til det forsvar som daværende justitsminister Erik Ninn Hansen kom med i Tamilsagen. Og det nyttede jo ikke noget. Der er en lov og den skal holdes…

  […]

  Martin Skovmand: Hvad nu hvis Ombudsmanden David Rehling, går ind i den her sag, og påpeger nogle punkter, og så siger, der er grund til at kritisere den måde reglerne er blevet fortolket på. Vil det slet ikke betyde noget heller?

  David Rehling: Jov selvfølgelig. Hvis Ombudsmanden når frem til at noget er kritisabelt eller særdeles kritisabelt, og der ikke har været lovhjemmel, så skaber det selvfølgelig en ny politisk virkelighed. Det var lige det der også kunne ses i Tamilsagen, at en regering der forholdsvist selvsikker skrydede, at der ikke var noget at komme efter, begyndte jo at smuldre indefra. Efterhånden som det blev klart, at den havde forvaltet i strid med de gældende regler…

  Martin Skovmand: Men David Rehling, er situationen ikke, at der i den her sag, vil regeringen gå ud og sige – vi har befolkningens opbakning til vores udlændingepolitik. Nu viser det sig så, at der er nogle EU-regler, det må vi undersøge, men den vil stadig gå ud, og sige, vi har den der selvsikkerhed, der ligger i, at vi har et folkeligt mandat.

  David Rehling: Jamen (griner højlydt), vi lever gudsketakoglov i et retssamfund, og det kan altså ikke nytte noget at man bliver så kynisk, at man tror, at bare fordi, der er et flertal på Christiansborg, der af en eller anden grund ønsker at blæse på gældende ret, så er gældende ret bortfaldet… Jeg tror vi skal passe på ikke at blive for kyniske. Der er nogle gange en tilbøjelighed til at, fordi man kigger så blindt på det politiske spil, glemmer at vi faktisk er et civiliseret samfund. Og når at politikerne begynder at optræde uciviliseret, så kommer der alligevel, først i Folketinget, og siden hen i befolkningen en kraftig reaktion.

  Martin Skovmand: – Og apropos Ombudsmanden, så er der også udviklet sig noget usædvanligt, ved at Dansk Folkeparti, i den forgangne uge, var ude og sige, at Ombudsmanden, der jo så skulle undersøge den her sag – var inhabil i udlændingesager, fordi han var formand for Dansk Flygtningehjælp tilbage i ’83. David Rehling – kom det bag på dig den udmelding?

  David Rehling: Nej, det viser hvor langt Dansk Folkeparti er villige til at gå i retning af, at besmudse det danske samfunds bærende institutioner, hvis det passer dem i deres kram. Selvfølgeligelig kan Ombudsmanden da have været formand for Dansk Flygtningehjælp tilbage i 1980erne, og være en fuldgod Ombudsmand i det herrens år 2008. Men, det man søger at miskreditere ham, er jo et udslag af, at Dansk Folkeparti sværter alt og alle der ikke retter ind efter partiets politiske synspunkt.

  Martin Skovmand: Men har man ikke lov til at gå ud og være bekymrede for, om manden er i stand til at forvalte sit embede neutralt, hvis han har været ansat i en interesseorganisation tidligere.

  David Rehling: Jamen, den bekymring kunne Dansk Folkeparti jo have luftet på et hvilket som helst tidspunkt, siden partiet blev stiftet i 1995… Så det er et meget trist eksempel på hvorledes den konsensus der tidligere har været på Christiansborg, om at respektere ombudsmandens institution, nu er under nedbrydning.

  Jarl Cordua: Her kan man virkelig se forskellen på Dansk Folkeparti og alle andre partier. Altså, Dansk Folkeparti de er anti-elite, sådan noget som en Ombudsmandsinstitution, det er elitens institution. Sådan opfatter de det… (afbrydes).

  David Rehling: – Det er det jo ikke – det er den lille mands beskytter.

  Jarl Cordua: … det kan man sige, men hvis man går ud og spørger hr og fru Jensen: Hvad er en Ombudsmand, så ville de nok kigge op i hovedet og sige ja øh bøh, det ved jeg ikke rigtigt. Det er ikke noget som spiller en stor rolle i dagligdagen. Det er en gratis omgang for Dansk Folkeparti, for de ved godt, at vælgerne er faktisk ret ligeglad med hvem Ombudsmanden er, og hvis de får stemplet ham, som sådan en krypto-kommunist af en eller anden art, der har skylden for den udlændingelov vi har – det er jo en form for intimidering. Jeg er da enig i, at det er helt ude i hampen, helt uden for alle gældende spilleregler, men nu er det bare sådan, at Dansk Folkeparti, de spiller jo altså efter nogle andre regler. De spiller et meget meget kynisk spil, de har de gjort i 12-13-14 år, og det er først langsomt gået op for centrum-Venstre, at det forholder sig sådan.

  David Rehling: – Og netop det at Dansk Folkeparti spiller efter helt andre regler, giver de mindelser tilbage til 1930erne, som man engang imellem kan få.

  Foranlediget af Informations tema-serie Retspolitik eller strafpolitik, havde debattens sidste fjerdedel retspolitiske stramninger som emne, og også her var Dansk Folkeparti problemets kerne. Rehling, der er lederskribent for Information, og selv har skrevet flere af artiklerne, adskilte sig ikke synderligt fra Jarl ’straf er hævn’ Cordua, der i parantens bemærket – er fast kommentator på avisen sommeren over. Det hele opsummeret i få ord…

  Jarl Cordua: … og her har vi det igen – indvandrerkriminaliteten er til at få øje på… Det fylder op i statistikkerne. Det er selvfølgelig også det som spiller glimrende med i Dansk Folkepartis retorik og kommunikation.

  David Rehling: Nå ja, når Dansk Folkeparti kræver skrappere straffe, så er det jo typisk med bagtanke på at ramme indvandrerne i Danmark. Når det er forbrydelser som typisk begås af partiets egne vælgere, så er det sjældent man hører dem råbe højere straffe.

 • 12/7-08 Information – Straffen skærpes, kriminaliteten er den samme (Britta Kyvsgaard).
 • 14/7-08 Information – Dansk Folkeparti: Straffeloven er ikke strammet nok.
 • Hans Gammeltoft-Hansen, “den lille mands beskytter”.

  Mere…

 • 20/7-08 Omnial blog – Verbale maskingeværsalver mod DF i P1-Debat Søndag
 • 21/7-08 Nyhedsavisen – Danskerne er ligeglade med Udlændingeservice’ vildledning.
 • 22/7-08 Berlingske Tidende – Flertal for undersøgelse af udlændingeregler.
 • 23/7-08 TV2 Online – V: Ingen EU-forbehold om udlændinge (Inger Støjberg).
 • 23/7-08 DR Online – K: DF-krav om udlændinge er utopi (Helle Sjelle).
 • The URI to TrackBack this entry is: http://www.uriasposten.net/archives/6005/trackback

  63 Comments »

  1. Surprise, surprise, en lalle-liberal og en venstrefløjser kan blive enige om, at DF er et forfærdeligt parti. Hvad angår den konkrete sag om 2 årsregel og EU så har DF tilsyneladende ‘hævet indsatsen’:

   http://ttv.tv2.dk/index.php?side=149

   Kommentar by JensH — 22. juli 2008 @ 18:01

  2. David ud over Rehlingen har også skrevet dagens leder i Information, som fortsætter i samme faisæiske spor:

   http://www.information.dk/162545

   DF-bashing af værste skuffe, som Rune Engelbreth Larsen på Politikken.

   Underligt at høre Rehling tale om en “sømmelig debatform”. Kammertonen er jo netop aldeles fraværende, når han omtaler Dansk Folkeparti og Pia Kjærsgaard i særdeleshed.
   Ønsker man dokumentation for bl. a. Rehlings uvederhæftige tilsvining af Pia Kjærsgaard, så må jeg stærkt anbefale at læse Geoffrey Cains “Gensyn med ondskabens ikon”.
   Den selvovervurderede meningselite er eksperter i nederdrægtig og ondskabsfuld udstødelse af deres politiske fjende personificeret i Pia Kjærsgaard. Man græmmes og forfærdes!

   Kommentar by Johansen — 22. juli 2008 @ 18:07

  3. “Den selvovervurderede meningselite er eksperter i nederdrægtig og ondskabsfuld udstødelse af deres politiske fjende personificeret i Pia Kjærsgaard. Man græmmes og forfærdes!”

   Tja, DF’erne klynker og tuder, når man bruger det sprog, de omtaler muslimer i, mod dem selv. Komisk.

   Kommentar by Johnny — 22. juli 2008 @ 18:52

  4. Det er nok muligt at Rehlings motiv er DF bashing men han ret i at DF da maa vide at det er helt urealistisk at træde delvist ud af det indre marked.

   Ingen snemands chance i helvede for at det kan lade sig goere og det maa være mod bedre vidende at Martin Henriksen har udtalt sig.

   Vi HAR ratificeret Lissabontraktaten og der er principielt intet nyt i reglerne om den frie bevægelighed.

   At danske myndigheder ikke af den ene eller anden grund har oplyst om reglerne er principielt ligegyldigt i den forbindelse.

   Glæd jer over at det tog sin tid inden reglerne blev almindeligt kendte, vi andre glæder os over kattelemmen.

   Borgerlige vælgere der oensker borgerlig oekonomisk politik kunne vælge at glæde sig over at det nu er muligt at begynde at bygge den samme koalition op som Reinfeldt har gjort det i Sverige.

   Kommentar by Jens — 22. juli 2008 @ 18:58

  5. 3 Johnny

   Tja, klynker og tuder må nu stå for din egen regning.
   Man undres bare, når den gode tones riddere ikke går foran med et godt eksempel set i lyset af, at de er så gode og anstændige i egen selvforståelse.
   Hvad er det nu, man kalder dette? HYKLERI!

   Kommentar by Johansen — 22. juli 2008 @ 19:01

  6. ->#3 Johnny

   “Tja, DF’erne klynker og tuder, når man bruger det sprog, de omtaler muslimer i, mod dem selv. Komisk.”

   Sikke en gang tåget sludder. Hvis DF virkelig brugte det samme hadefulde sprog om muslimer, som centrum-venstre bruger mod DF, så ville partiets ledelse konstant sidde i landets retsale i §266B sager.

   Kommentar by JensH — 22. juli 2008 @ 19:02

  7. -> #4 Jens

   EU domstolens dom har intet med det indre marked at gøre, og DF har ikke forslået at DK træder ud af dette. Nej, det er EU domstolen der fører en aktivitisk linje, og nu søger at udvide sin myndighed til at regulere de enkelte landes forhold til egne borgere og forholdet til 3 landes borgere.

   Angående din beundring for Sverige (den sidste rest af DDR), og dhimmien Frederick Reinfeldt så vil jeg anbefale dig at følge lidt med på denne blog:

   http://snaphanen.dk/

   Kommentar by JensH — 22. juli 2008 @ 19:08

  8. Jeg håber at DF denne gang står fast og vælter denne tåbelige regering, ikke fordi alternativet er bedre vel nærmere tværtimod, men der er chancen for at hele lortet ramler med et brag størst på kortest tid altså.

   Og så er der måske en chance for at en større del af Danskerne glemmer deres fladskærms tv deres store globale sind (mens de hænger på sofaen med øjnene på deres 42 tommers)og slår hjernen til før de med deres lallende naivitet har foræret Danmark væk til EU og dermed Islam.(hvor de alligevel ikke fatter andet end hvad de røde “journalister” bilder dem ind)

   Vi har KUN DF at regne med ingen andre, jeg er ked af at pirke til jer V vælgere, men hvis i ikke for længe siden har set hvor vinden blæser i det Parti (de konservative foragter jeg og de kan for min skyld nu ryge og rejse)ja så må man jo være enige i den radikale kurs V efterhånden længe har kørt.

   Kommentar by whodares(islam skaber tabersamfund) — 22. juli 2008 @ 19:48

  9. Vi ved ikke, hvad der kom ført, hønen eller ægget. Men vi ved, at muhamedanernes vrængen af vor levevis og deres vantro medløberes skrællespands-ordforråd kom før DF’s modsvar.

   Kommentar by Menig 442 — 22. juli 2008 @ 19:48

  10. EUs åbne grænser betyder næsten fri adgang til Danmark for fupflygtninge fra middelalderøsten, plattenslagere og kriminelle fremmede. Danmark bør derfor melde sig ud af EU og genindføre grænsekontrollen.

   Kommentar by Poul — 22. juli 2008 @ 19:55

  11. “Når det er forbrydelser som typisk begås af partiets egne vælgere…”

   Nogen der har et bud på hvilke forbrydelser, Rehling mener er typiske for DF-vælgere?

   Kommentar by DMX — 22. juli 2008 @ 19:57

  12. @ Johnny

   “Tja, DF’erne klynker og tuder, når man bruger det sprog, de omtaler muslimer i, mod dem selv. Komisk.”

   Nå. Men Politiken selv – bare som et faktuelt eksempel – så intet problem i at fremstille Pia K i 4 tilfælde FULDSTÆNDIG som Göebbels Der Stürmer fremstillede Jøder, men Muhammed-tegningerne, de var dog for stærk kost til Politikens følsomme redaktion.

   Hvad er så løsningen ? Må vi eller må vi ikke tale hårdt og ligefremt til hinanden ?

   Kommentar by DaLi — 22. juli 2008 @ 19:57

  13. @ Jarl Cordua

   “Det er fuldstændig galamatias, der har ingen som helst gang på jorden. At en politiker, en seriøs politiker, kan få sig selv til at sige sådan noget, altså – han ved jo godt, han har siddet i Folketinget i flere år, Martin Henriksen. At han kan få sig selv til at sige sådan noget, det siger noget om hans psyke. Altså, altså, det er vrøvl fra ende til anden, at påstå det der, men deres vælgere er bedøvende ligeglade. De hører kun at udlændingeloven den skal strammes, og det er noget med EU. Alle mellemregninger – bedøvende ligeglade, og derfor er det en fantastisk sag.”

   Er du komplet idiot, eller kan det betale sig for mig at give dig en ½ times kursus i EU ret, gerne med efterfølgende eksamen og for åben mikrofon til din blog ?

   Kommentar by DaLi — 22. juli 2008 @ 19:59

  14. -> #8 whodares

   “jeg er ked af at pirke til jer V vælgere”

   Det behøver du såmænd ikke være. Jeg stemte selv V sidste gang, men det fortryder jeg virkelig, når jeg som f.eks. idag læser følgende udtalelse fra Venstres integrationsordfører, Karen Ellemann:

   ” Venstres integrationsordfører, Karen Ellemann, er bange for at de religiøse debatter er med til at dæmonisere muslimerne. Og det er en farlig vej, vi som samfund træder ud af, når vi vil lovgive om religiøse symboler”

   http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/292501:Danmark–Vi-skal-ikke-vaere-fordoemmende

   Hun er ved at udvikle sig til lige så stort et tågeorn som sin far.

   Kommentar by JensH — 22. juli 2008 @ 20:04

  15. Dali

   “Nå. Men Politiken selv – bare som et faktuelt eksempel – så intet problem i at fremstille Pia K i 4 tilfælde FULDSTÆNDIG som Göebbels Der Stürmer fremstillede Jøder, men Muhammed-tegningerne, de var dog for stærk kost til Politikens følsomme redaktion.

   Hvad er så løsningen ? Må vi eller må vi ikke tale hårdt og ligefremt til hinanden ?”

   Jeg er ikke Politiken. Tal som du vil, under ansvar for loven, men fri mig fra tuderi, når du rammes af din egen boomerang.

   For øvrigt var Der Stürmer ikke Göebbels, men Julius Streichers…

   Kommentar by Johnny — 22. juli 2008 @ 20:10

  16. Der intet galt i at være kritisk overfor den fascistiske middelalder-ideologi islam(isme). Det er sund fornuft.

   Kommentar by Poul — 22. juli 2008 @ 20:11

  17. EU har bevirket at tusindvis af økonomiske bekvemmelighedsflygtninge fra middelalderøsten er blevet lukket ind i Danmark p.g.a en ikke-eksisterende dansk grænsekontrol.

   Kommentar by Poul — 22. juli 2008 @ 20:14

  18. De fleste liberalister er en flok naive storbytosser, og Jarl Cordua er absolut ingen undtagelse. Her er en lille smagsprøve:

   http://kimpo.wordpress.com/2008/05/20/er-jarl-cordua-en-sippet-kone/

   Kommentar by Anne Larsen — 22. juli 2008 @ 20:27

  19. Den hæse bøssepampergris, hr. David Rehling, og den kedsommelige, evindeligt pladrende hr. Cordua (kan I se mig, gider I høre på mig?) har fundet et fælles berøringspunkt. Over bæltestedet, endda. Nøjsa, hvor er vi imponerede.

   Kommentar by Crass Børsting — 22. juli 2008 @ 20:39

  20. Birthe Rønns job, er det ikke det samme job, som Ritt Bjerregaard løb fra?
   Hvorfor mon?

   Kommentar by pk — 22. juli 2008 @ 21:31

  21. @1

   Netop, surprise. Kun døv-blinde kan vel efterhånden være i tvivl om, at de liberale er mere en del af problemerne end de er løsningen.

   Information, Politikken, DR, Land og Folk – gad vide hvornår de fussionér (officielt) ?

   Det er muligt at DF’erne klynker, men de selvudråbte anstændige mennesker burde jo heller ikke bruge samme metoder og sprogbrug som dem de selv medvirker til at stigmatisere (DF = ond ubegavet småborgerlig ufaglært racist)

   Moralen er, at man ikke skal nikke skaller når man selv er et ÆG !
   Problemet er bare, at massemedierne er i venstreekskrementernes vold og derfor hører vi den samme propaganda igen og igen og igen…..

   Kommentar by Tolder — 22. juli 2008 @ 21:52

  22. -> 1
   Jeg tror ikke DF gør det – alternativet er Helle-T med Populist-Villy og Vestager som støtter. og så får vi VIRKELIG hele den social-demokratiske-radikale samfunds-selvmorderiske kærlighed at føle.

   Fogh og Bendtsen kan læne sig tilbage, velvidende at DF ikke har manøvrerum til særligt meget i denne sag efter de andre partier har meldt ud at de jo støtter EU’s snigløb på Dansk suverænitet.

   -> 13
   Karen Elleman er gift med en ægypter – det forklarer farmand’s leflen for islamisterne og hendes egen slev-skjulte “vi skal ikke fornærme hinandens religion” agenda.

   ellers
   når Dansk Folkeparti kræver skrappere straffe, så er det jo typisk med bagtanke på at ramme indvandrerne

   så nu er ønsket om ganske almindelig lov og orden samt retfærdige og prompte straffe for de kriminelle vederstyggeligheder som der begåes nu blevet mistænkeliggjort som racistisk?

   Jeg væmmes mere og mere – og jeg som troede at bunden var ved at være nået.

   Kommentar by Vantroende — 22. juli 2008 @ 22:01

  23. Hvorfor sætter man ikke DDR til salg i stedet for TV2, man kunne slå mange fluer med det smæk.
   Det ville også være godt for moralen, og vores penge pung.

   Kommentar by Fritz — 22. juli 2008 @ 22:23

  24. “Jarl Cordua: Dansk Folkeparti lever jo af utilfredse vælgere, og lever af at være i opposition, til trods for at de nu har holdt denne her regering ved magten i syv år.”

   Kan Jarl Cordua virkelig ikke finde på andet end at trække denne traver af stalden. Det tror fanden, at der ikke er nogen, der gider at læse hans blog. Ovenstående er ikke analyse. Det er bare pinligt.

   Kommentar by Antifascisten — 22. juli 2008 @ 22:25

  25. Er David Rehling bøsse?

   Kommentar by Antifascisten — 22. juli 2008 @ 22:27

  26. “Er David Rehling bøsse?”

   Er det interessant eller er du blot en sladdertante?

   Kommentar by Johnny — 22. juli 2008 @ 23:06

  27. ->17
   det lyder som om Karl kordue kort og godt er en nar, men der er nogle mennesker, der altid skal gøre sig klogere end alle andre.

   Kommentar by Fritz — 22. juli 2008 @ 23:13

  28. @Johnny

   Jo, det er rigtigt nok, men det har jo ikke noget med sagen at gøre. Det har det derimod, at det var ham, der stod bag de falske anklager imod daværende Tove Fergos pressearbejder, Henrik Gade Jensen, som han beskyldte for at være nazist. Information måtte betale en større erstatning til Gade Jensen i denne anledning. Iøvrigt er Rehling radikal.

   Kommentar by Anne Larsen — 23. juli 2008 @ 00:09

  29. “Jarl Cordua: Dansk Folkeparti lever jo af utilfredse vælgere”

   Jeg er ikke en “utilfreds vælger”. Jeg er f. eks. tilfreds med DFs politik i hovedtræk, der mangler dog at blive sat gang i effektive repatrieringer af kriminelle mennesker uden dansk statsborgerskab.

   Den “gode” venstremand udtaler:

   “Det er, man vil have udlændinge, muslimske udlændinge ud”

   Hvor er dokumentationen for denne modbydelige anklage mod DF? Det er jo – som mange andre påstande fra anti-DF´erne – blot grebet ud af luften.

   “David Rehling: – Og netop det at Dansk Folkeparti spiller efter helt andre regler, giver de mindelser tilbage til 1930erne, som man engang imellem kan få.”

   Så fik vi lige luftet en kulturradikal yndlingspåstand om DFs lighed med nazisterne. Ak ja, Rehling, DF kommer aldrig til at danse efter den politisk korrekte konsensus.
   Det er en bitter pille at sluge for godtfolk som Rehling, der sidder og dømmer folket fra deres elfenbenstårn.
   Så fat det dog, vi gider ikke høre mere på jeres pladderhumanisme, skinhellighed og multikulturelle utopi!

   Kommentar by Johansen — 23. juli 2008 @ 00:36

  30. Gammeltoft Hansen klippet er kosteligt: “Indvaaandringen” – me fladt a i stedet for dybt. Hvordan opstår den udtale i de nordlige Københavnske forstæder ?

   Min teori er, at de er så angste, for folkelige, dybe “a” er, at de laver ALLE “a” er flade – safety first. Hold kæft, en pajads og en skadevolder uden kopntakt til virkeligheden. Han skulle have haft lov til at spille sin finkulturelle tvæfløjte uden offenligt embede i mindst 20 år.

   Kommentar by steen — 23. juli 2008 @ 01:27

  31. Ja. En vidunderlig debat; helt fair and balanced

   Kommentar by Nikolaj Hawaleschka Stenberg — 23. juli 2008 @ 01:58

  32. Nu er stort set hele striben af partier i folketinget jo modstandere af de fire forbehold – så EF/EU domstolens er med sin aktivistiske strategi blot som en allieret i denne sammenhæng.

   Undermineringen af retsforbeholdet og unionsborgerskabet passer som fod i hose med den nuværende regerings politik: forbeholdende skal væk.

   Oppositionen kan i denne sag slippe af med en af de mange snubletråde, der hindrer deres adgang til ministerposterne: udlændingepolitikken, som efterfølgende kan formuleres uden hensyn til vælgerne og dermed fjernes som emne i dansk inderigspolitk.

   Hele EU-projektet går jo ud på at løfte politik op i en sfære hvor europæiske vælgerne fratages enhver rest af indflydelse.

   Højesteret har jo fortolket Grundlovens §20 hen hvor peberet gror – Grundloven er ikke det papir værd den er skrevet på, når det er muligt at karakteriserer de seneste EU-traktater (inkl. EF/EU-domstolens aktivisme) som afgivelse af suverænitet “i nærmere bestemt omfang”.

   Kommentar by Fogh og Kaos — 23. juli 2008 @ 02:03

  33. OT

   Så lidt af en dokumentar-agtig udsendelse på dr2 om Tyrkiet og tyrkernes store håb om at komme ind i EU. Især mente de at de kunne få beskyttet deres minoriteter, og mest ivrige var kurderne, jo så klart.

   Denne tanke, at Tyrkiet skal integreres i EU, nærmest som en redning fra sig selv og islamismen. Hvorfor tror de vores kultur kan omvende deres religions-psykoser?

   Og der er netop også den antydning, at vesten jo er så oplyst og derfor må have nogle gode bud på, hvordan man sekulariserer og assimilerer radikale muslimer.

   Set i grel kontrast, står emnet for tråden, nemlig venstrefløjens vanvid af selvfed-verdensfrelser-arrogance.
   Danmarks ,,eksperter,, er ganske enkelt en dilletantkomedie.

   Vi må ty til eget vid og ellers amerikanske eksperter i kulturel-jonglering…
   Nogen udefra udlandet, må da have lyst til at redde DK, for det ser ikke ud til at nogen, udover DF, har lyst til at redde landet fra invasionen… absurd. Intet fra MSM, har anden holdning, end at islamisme er det bedste for DK.

   Goebbels spin, siger jeg bare.. eminent, genialt og udryddende.

   Kommentar by Tobulisten — 23. juli 2008 @ 02:14

  34. #25

   Ja, hvordan tror du ellers, man bliver så hæs
   ( og blæst ) at høre på ? ;-)

   Kommentar by Bjovulf — 23. juli 2008 @ 05:20

  35. #30

   Ja, jeg tænkte på det samme – hylende grinagtigt.
   Sikke dog en hjemmestrikket narrehat !

   At han ifølge eget udsagn aldrig har taget skade og slet ikke har
   følt sig truet på sin nationalitet (???), kunne jo fx. hænge sammen med, at der VAR og vel stadig ER endog meget langt imellem den egentlige “kulturberigelse” i Gentofte og omegn samt alle de andre velhaverghettoer, hvor folk i hans indtægtsklasse og med hans folkeforagtende holdninger hovedsageligt stimler sammen for at undgå det gemene ros, naturligvis lige bortset fra den ÅH-SÅ-FLINKE tyrkiske / pakistanske / libanesiske grønthandler, kioskindehaver eller halalslagter, hvor alle disse selvgode gloriepudsere åbenbart ifølge dem selv foretager en væsentlig del af deres indkøb
   Der må jo nærmest være tale om en hel kæde af sådanne flink-tyrker (etc.)-butikker – ja, måske er det ligefrem en franchise ? :-)

   Gid “kulturberigelsen” dog for fanden snart for alvor må hjemsøge alle disse lalleglade PK-fjolser som Gammeltoft Hansen, hans familie og deres med statsgaranti lige så blåøjede, selvgode og dybt uvidende storbytosse-vennner. Det ville vel egentlig være nemmere – og især sikrere for os andre ! – , at disse naivister i stedet bare flyttede til Sverige, når de nu slet ikke kan få nok af al denne “velsignede” multikultur, ikke ?

   Der burde rejses en skamstøtte over hele dette usle danskerforagtende slæng og deres helt ubegribelige landsforræderi !

   Kommentar by Bjovulf — 23. juli 2008 @ 05:48

  36. #33

   Jeg bliver altså nødt til at spørge ;-) :

   Hvad fanden er en “tobulist” ?
   Jeg har prøvet at slå det op, men uden held.

   En der er sygeligt afhængig af toblerone måske ? :-)

   Kommentar by Bjovulf — 23. juli 2008 @ 05:58

  37. Venstre afviser at lukke den lukkeport, som EU-domstolen har åbnet til Danmark, hvad angår muslimsk masseindvandring via familiesammenføring:

   http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/292617:Danmark–V-frygter-ikke-DF-s-kritik

   Kommentar by Anne Larsen — 23. juli 2008 @ 08:18

  38. Nu har vi i atten-år fra 1983 hørt om, hvorfor vi ikke kunne stramme udlændninge lovgivningen, fordi vi så ville overtræde de internationale konventioner.
   LØGN…
   Denne gang skal vi ikke falde i samme fælde, og lade os forføre med, at EU’s lovgivning forbyder os at fastholde vores udlændninge-lov.
   Så lad os tage det opgør ved domstolene, og ikke BARE underkaste os tilfældige påstande om “på grænsen til” eller lignende påstande, om vores rettigheder.
   Vi har forbehold mod EU islamificeringen, lad os fastholde den.
   Og lad os for guds skyld fortsat have de forbehold, lad os ikke stemme dem væk.
   Kæmp for Danmark og dine børn! bekæmp EU og Onskabens idelogi islam.
   God kamp!!

   Kommentar by li — 23. juli 2008 @ 08:40

  39. EU er godt i gang med at grave sin egen grav. Når man laver uforståelige traktater, hvor der gang på gang dukker overraskelser som denne op underminerer man ganske enkelt opbakningen til EU. Mit gæt er, at denne sag (på trods af mediernes framing) har skabt endnu et par hundrede tusind EU-modstandere i Danmark.

   EU-bureaukratiet har ganske enkelt ikke fattet, at det vigtigste punkt på dagsordenen er på vej til permanent at blive vestlig kulturs overlevelse i EU. Og når de opdager det er EU nok erstattet af noget andet.

   Kommentar by JR — 23. juli 2008 @ 08:46

  40. @ 25
   Ja, David Rehling er bøsse, men op i røven med det, hvad værre er: Karen Elleman er konverteret til islam, i al stilhed forstås, da hun og manden blev gift første gang på islamisk vis i Egypten, men selvfølgelig kun for at få mandens familiens accept af hende som svigerdatter.

   Og det er kun i Egypten de ved det, alle andre holder kæft, selv torskehovedet Uffe har måtte stikke piben ind.

   Hvad gør man ikke for sit barn?

   Kommentar by Bodil — 23. juli 2008 @ 09:08

  41. Bodil meget interessant…
   Ja, jeg har undret mig over Rikke Andreasen og Torben Lunds ihærdige forsøg på, at opdele vores samfund i køns-apartheidmenthed, bare fordi de ikke tåler! det andet køn…
   MEN, at forherlige Onskabens idelogi islam, fordi de vil have sig frigjort for det “forkerte” køn, er egoistisk selvforherligende, og til skade for flertallet.
   Torben Lund og Rikke kan dyrke deres tilbøjeligheder i fred, MEN de skal bare ikke glemme, at det ikke er OS islamkritiske der ønsker dem dinglende i kraner, så selvom de gerne støtter apartheidet islam, så ER det altså islam-tilhængerne der i sidste ende klynger dem op!!
   Jeg er ligeglad med privat tro og partner relationer, MEN at støtte op omkring fordummende og kvindeundertrykkende idelogien islam, er sgu for DUMT!!
   Karin Ellermann er et typisk eksempel på, en fordummende naiv tro på, at alle kulture/idelogier er lige gode. Nej, en idelogi der giver mændene rettigheder over det “svage”køn kvinden, skal ikke fritages for debat, fordi det er overleveret gammelt overtro.
   Føj for en led tilhængere af kvindeundertrykkelse som Karin NAIV Ellemann.
   Skal VI tie, fordi religionsunderlagte Karin Smat-So ikke kan klare kritikken af kvindeundertrykkelses idelogien islam ikke må modsiges, og befrie kvinderne for deres bødler mænd, der kaster syre i hoved på dem, hvis de ikke makker ret????
   Føj for dadel-spisende kvindehader Karin Ellemann…
   Føj for møg-so

   Kommentar by li — 23. juli 2008 @ 10:03

  42. -> 37 m.fl.

   Brug Kloakrens “Musli-fobi’n”
   – gør kloakken ren og fin!

   ;-) :-)

   Kommentar by Iversen — 23. juli 2008 @ 11:11

  43. sorry… -> 41 m.fl.

   Kommentar by Iversen — 23. juli 2008 @ 11:13

  44. # 36: Det har også undret mig, men se bare her: Tobulist :-D

   Kommentar by Anna Lyttiger — 23. juli 2008 @ 12:18

  45. Vi kan da glæde os over at Bloggere For Fogh er blevet fjernet fra Uriasposten :)

   Kommentar by RettenTilSelvforsvar — 23. juli 2008 @ 12:29

  46. Hver dag er en fest!!!

   Kommentar by kurt rosenstrøm — 23. juli 2008 @ 12:56

  47. #45: Ja, den var ved at virke lidt anakronistisk.

   Kommentar by Anna Lyttiger — 23. juli 2008 @ 13:00

  48. 40.Bodil

   Du forveksler ikke Khaders Bente med Karen Elleman ?

   Naser og Bente Khader blev gift på islamisk vis i Syrien for et par somre tilbage.

   Kommentar by Vivi Andersen — 23. juli 2008 @ 13:11

  49. “Jeg er ikke Politiken. Tal som du vil, under ansvar for loven, men fri mig fra tuderi, når du rammes af din egen boomerang.”

   Sikke noget fis. Først siger du at DF taler grimt om folk og så bemærker du at DF selv må finde sig i at blive omtalt grimt.

   Må man eller må man ikke tale grimt til folk? Svar nu på spørgsmålet.

   Hvis man kun er under ansvar for loven, så er det jo intet problem i DF’s tone indledningsvist, hvorfor det er helt irrelevant hvad folk herinde mener.

   Dog er det “flot” at du helt formår at dodge pointen, om at bemærkningerne om DF var kommentarer på en skatteyderfinancieret public service kanal som skal ligge under for forskellige objektivitetskriterier, ikke en privatperson.

   Men forsæt endelig med at debattere ad hominem. Det er i røde jo bedst til. Bring endelig også lidt “følelser” og eventuelt en “svag” gruppe ind i billedet, nu du er igang med at væve.

   “For øvrigt var Der Stürmer ikke Göebbels, men Julius Streichers…”

   Så slap du da for at forholde dig til mit eksempel, eh.

   God fornøjelse med at kneppe fluer, også i fremtiden.

   Kommentar by DaLi — 23. juli 2008 @ 15:09

  50. I øvrigt, Snaphanen har et indlæg om den kronik Jan Cortzen skrev i Politiken d. 20.juli 2008 om ” Vor tids største udfordring”, den afsindige globale befolkningstilvækst.

   DETTE tema skulle de hjemlige Rehlingere og Corduaere og alle vi andre begynde at tage alvorligt !

   For spørgsmålet er nemlig, hvordan vi alle sammen medsamt Klodens klima skal kunne overleve det der foregår .

   I stedet kogler man løs om klimaforandringer og når det ikke er det så er det Danskernes såkaldte islamofobi og i særdelshed DF der skal bearbejdes.

   Ingen af disse fine, menneskelige mennesker TØR binde an med det der forekommer så indlysende et problem :

   den afsindinge, menneskelige reproduktions rate !

   Kommentar by Vivi Andersen — 23. juli 2008 @ 15:43

  51. “den afsindinge, menneskelige reproduktions rate” bliver klaret med en omfattende krig. Derefter er der ikke så mange tilbage. Måske ordner moder natur sagen selv, det kan man ikke vide. Måske er Gaja klog!!

   Kommentar by kurt rosenstrøm — 23. juli 2008 @ 16:01

  52. Dali

   “Sikke noget fis. Først siger du at DF taler grimt om folk og så bemærker du at DF selv må finde sig i at blive omtalt grimt.”

   Øhm, ja… og hvor er modsætningen? Jeg siger INTET om at DF ikke må tale grimt. Jeg konstaterer, at de taler grimt og siger, at de så også må finde sig i at blive talt grimt til. Punktum. Jeg siger INTET om at man ikke må tale grimt, så længe man holder sig inden for loven. Jeg siger blot, at hvis ikke man kan tåle lugten i bageriet… Og jeg har allerede i pkt. 15 svaret på dit spørgsmål. Jeg citerer gerne mig selv: “Tal som du vil, under ansvar for loven, men fri mig fra tuderi, når du rammes af din egen boomerang.”

   “Dog er det “flot” at du helt formår at dodge pointen, om at bemærkningerne om DF var kommentarer på en skatteyderfinancieret public service kanal som skal ligge under for forskellige objektivitetskriterier, ikke en privatperson.”
   – Hvis du mener, at DR ikke overholder sine objektivitetskriterier, så klag til Radio- og TV-nævnet.

   “Men forsæt endelig med at debattere ad hominem. Det er i røde jo bedst til.”
   – Øhm, igen, jeg har svært ved at se min ad hominem-argumentation… Tror du ikke, du skulle læse lidt op på Aristoteles’ Retorik eller Perelmans La Nouvelle Rhetorique?

   “Så slap du da for at forholde dig til mit eksempel, eh.”
   – Igen, jeg prøver at sige det igen, lige som i post 12. Jeg er ikke Politiken. Jeg er ikke engang enig med Politiken. Hvorfor skal jeg så kommentere et eksempel, som ikke har noget med MIN argumentation at gøre, og en redaktionel disposition jeg ikke er enig i?

   Kommentar by Johnny — 23. juli 2008 @ 20:54

  53. 3. Johnny

   Hvor er eksemplerne på hvad det er for grim tale, om Islams muslimer, DF anvender ?

   Jeg kan nemlig ikke rigtig forstå hvad det er du mener med at `tale grimt`.

   Nu har en mand som Rehling aldrig nogensinde holdt sig tilbage hvad angår anvendelsen af de sproglige muligheder.

   Så alene af den årsag kan han såmænd ikke ryste nogen, men derimod forventer man faktisk dette, når det annonceres, at han er deltager i debatten.

   ( Forøvrigt gælder det samme, når det drejer sig om bl.a. Lykketoft og Auken, det være sig bror eller søster.)

   Kommentar by Vivi Andersen — 23. juli 2008 @ 22:34

  54. #44

   Nååå sådan – ja, så blev jeg så meget klogere ;-)

   Mange tak, Anna L.

   Kommentar by Bjovulf — 23. juli 2008 @ 22:50

  55. Grim-tale!!!
   Læs koranen og kom igen!!!

   Kommentar by li — 23. juli 2008 @ 22:58

  56. >44

   En tobulist er simpelthen een som mener det samme som mig og siden jeg jo også selv mener det samme som mig, så må jeg jo nødvendigvis være en tobulist. Linket er iøvrigt ganske korrekt, forklaringen kommer jo i linie 14.

   Så skulle den kat vist være hundebarberet med midterskilning og anti-fogh-krølle og anti-socialist-pagehår..

   Skulle jeg som tobulist, komme til at ændre mening, så vil alle som også er tobulister, naturligvis også ændre mening i samme øjeblik.
   Tobulismen er således auto-enklaverende og selvhenførende på en kollektivt-individualiseret keroplaktikalistisk modus.

   TA den!

   Kommentar by Tobulisten — 23. juli 2008 @ 23:21

  57. — og Hvad i himlen er så en Bjovulf??

   Jeg har ikke slået det op, men jeg har siddet lidt og tænkt over det. Siden har jeg nynnet lidt og kradset mig lidt og endelig tørret mig med dette spørgsmål, hvorefter jeg har diffunderet hen i retning af andre sysler.. :)

   Kommentar by Tobulisten — 23. juli 2008 @ 23:31

  58. #56 & #57

   Nåååå – sådan hænger det sammen.
   Hvor bliver man dog klog af at læse Uriasposten.
   Mange tak til Monsieur le Tobuliste ;-)

   Ja, jeg tror kender nogle stykker af den type – hehe.
   Undskyld, hvis du har måttet forklare det før herinde,
   men du er jo selv lidt ude om det, ikk ?

   Vel, en “Bjovulf” *) er såmænd den danske/ nordiske udgave
   af en “Beowolf”, som du måske kender via film ( 2 nylige + 1 på vej
   ( Outlander ! – ser temmelig forfærdelig ud – med science fiction
   og rumskibe indblandet *SUK* ) og bøger ?
   En geatisk/ gotisk ( “svensk” eller “jysk ?(jutisk) – det diskuterer
   de lærde stadig ) prins og krigerhelt, der kom til undsætning, da danerkongen Roars / Hrothgars – en af skjoldungerne, du ved ;-) –
   hof i Lejre igemmem flere år – 12 vist nok – blev hærget af uhyret/trolden Grendel og dennes “kærlige”, hævntøstige moder, som dræbte alle hans krigere kæmper på stribe i mjødhallen hver nat.
   I en af sagaerne fra Island om de norske kongers historie ( Ynglingesagaen ?) forekommer også en tilsvarende historie, der minder meget om denne – her hedder helten “Bodvar Bjarki” – altså noget i samme stil. Navnet Bjovulf / Beowolf ( i den “angelske” udgave ) skulle nemlig ifølge de kloge betyde en “bi-ulv” ( en der søger/ jager honning !) – altså en bjørn, som Bjarne, Bjarke ( og Bjørn ! ) også gør.

   Jeg håber, at det var forklaring nok ? ;-)

   *) Ebbe Reich har i hvert fald brugt navnet i denne form
   i sin bog om de første danere ( hedder vist nok “De Første” )

   PS. Der er jo desværre en hel der tyder på, at vi snart kommer til at gengælde svenskerne denne tjeneste i nøden.

   Kommentar by Bjovulf — 24. juli 2008 @ 02:31

  59. PPS.

   The Thirteenth Warrior – og til dels Alien (?) – var også skåret over den samme læst.

   Der er sikkert mange flere end de her nævnte, hvis man sætter sig ned og tænker over det. “Beowolf” er det ældste prosa (epos / kvad ), man kender på “engelsk” (Anglo-Saxon) – det eneste kendte manuskript har kun overlevet ved et helt ekstremt held ( det bærer spor af ild hele vejen rundt langs kanten fra en brand på den herregård, hvor det blev fundet under en søjle ! ) -, og beretningen er langt mere kendt i de angelsaksiske lande, fordi de fleste støder på den på et eller andet trin i deres uddannelse. Det samme kan desværre ikke siges om DK, hvor vore såkaldte “intellektulle” ofte kun har ringeagt til overs for vore egne danske / oldnordiske sagnskatte.

   Det er meget sigende, at skønt hele fortællingen handler om daner og geater, så er den altså fundet i England. Anglerne, saxerne og juterne, der erobrede England fra. ca. 450 og fremad, har altså stadig været så knyttet til deres “brødre” ovre på kontinentet, at en sådan beretning har kunnet interessere dem flere hundrede år efter udvandringen – lidt som når udlændinge ser nyhederne hjemmefra via parabolen i dag ;-)

   Kommentar by Bjovulf — 24. juli 2008 @ 02:51

  60. “Jeg konstaterer, at de taler grimt og siger, at de så også må finde sig i at blive talt grimt til”

   Igen, sikke noget fis.

   Den grimme tale, “tonen”, er den største politiske stråmand i Dansk Politisk Historie.

   Først konstaterer man, at nogle helt almindelige politiske udmeldinger (hvis de havde handlet om andre *grupper* såsom arbejdsgivere, KU’ere, skruebrækkere, m.fl.) er “grim tale” og derefter er det legitimt at kalde ophavsmanden … hvad som helst.

   Ergo “føler” nogen sig subjektivt ramt af A’s “tone”, så kan B med “ofrenes” lidelse i baghånden angribe A for hvad som helst. Han startede jo, bu-huuuuu !!!

   Kulminationen er – som allerede sagt – at DF accepteres omtalt på en måde, som alle er enige om var helt uacceptabelt da nazisterne omtalte jøder på samme ganske vis.

   Men disk endelig op med den “grimme tale” i eksempler. Så skal folk herinde nok finde dig eksempler omkring DF og borgerlige generelt, som både kronologisk ligger før dine DF citater og er værre i deres karakter.

   Kommentar by DaLi — 24. juli 2008 @ 12:30

  61. >58 59 60

   Tak, det var udførligt og selvom jeg dog har pløjet mig fornøjeligt gennem de islandske, så jeg ikke sammenhængen, fed historie. Har ikke set/fulgt med i beowulf-fidusen idet jeg oplever heltedyrkelsen som en lidt upassende afsporing af nutidens problemer, selvom vi godt kunne bruge nogle helte (vovemodige tåber, som er naive nok til at stå frem ) -problemet er at vi står overfor et ulvekoppel af muslimer, som jager og dræber i flok og hvilken helt kan stille op mod massekamp? Men fred være med det…

   Dine ord får mig desuden til at tænke på at skulle vi hente hjælp i udlandet, i mangel på hjemlig support, så var Nordengland måske netop stedet, men jeg er ikke nok informeret..

   >60

   Helt enig, Det var ellers før i tiden, således at socialisterne var arbejdere, der talte nede på jorden og godt kunne tåle kraftudtryk og besværgelser i debatten, men med småborgerligheden og nypuritanismens indtog i 90erne, er det blevet til en farlig cocktail, der minder om nazismens grundstrukturer til forveksling, nemnlig ,,vi er herrefolk,, og ,,vi vil have ordnung,, ( pænt- læs censureret- sprog )

   – så den danske venstrefløj er godt på vej til broder Adolf og hans rene (muslimske) rige. Så kan de kalde det hvad de vil.

   Det komiske ligger jo i at DF netop ikke bruger et skrapt sprog, men tværtimod et meget præcist sprog, der ikke levner forplumret kammeratlig miskmask, men siger sagen klart og tydeligt og gerne følelsesbetonet, netop fordi vi er mennesker, ikke socialistmaskiner.

   Den er god næsten hver gang:

   Hver gang socialisterne hidser sig op, så stinker der af hykleri i lokalet.. og de elsker deres egen fims…salvelsesfuldt.

   Men lad dem endelig,.. vrede gør dum!, he he

   Kommentar by Tobulisten — 24. juli 2008 @ 12:58

  62. >59
   Ja, og alligevel, det kan være der er noget om det alligevel, sårn.. der viser sig tegn på genmæle, da..

   http://www.berlingske.dk/article/20080722/verden/807220351/

   Kommentar by Tobulisten — 24. juli 2008 @ 13:13

  63. Selv tak ;-)

   http://www.heimskringla.no/dansk/beowulf/beowulf.php
   http://www.nomos-dk.dk/skraep/bjovulf.htm

   Folk i England mv. er generelt rasende over, hvad der foregår
   og er foregået i PK-hedens navn – og hvad man tillader fremmede
   at brige med sig, unde nogensinde at stille seriøse, men rimelige krav til dem om at tilpasse sig. Det der med at DK skulle være så upopulære i udlandet er sgu et rent fantasifoster i Tøgertossens og ligesindedes “skrumpehoveder” – noget de render runt og overbeviser
   hinanden om, mens de prøver at fralægge sig ansvaret for katastrofen -tværtimod, er vi meget populære, man misunder og beundrer os faktisk.
   Vi er et foregangsland – for én gangs skyld. Inden 10 år har de øvrige lande indført tilsvarende stramme regler, uanset hvad PK-naivisterne og gloriepudserne nede i EU så siger.

   Kommentar by Bjovulf — 25. juli 2008 @ 02:07

  RSS feed for comments on this post.

  Leave a comment

  Line and paragraph breaks automatic, e-mail address never displayed, HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

   

   

  Vælg selv beløb  Blogs


  Meta
  RSS 2.0
  Comments RSS 2.0
  Valid XHTML
  WP


  MediaCreeper