5. august 2008

Museumsdirektør Tinna Damgaard: “… vi har brug for den der kulturelle mangfoldighed.”

Sommergæsten på P1 torsdag i sidste uge, var historiker Tinna Damgaard, der som direktør for Roskilde Vikingemuseum fik små 88 minutter til at redegøre for sit daglige arbejde med at formidle historien om vikingerne og Vikingetiden. Det blev en meget afslørende forestilling.

 • 30/7-08 Sommergæsten, P1 – Tinna Damgaard.
 • Fra dialogen.

  Tasja Parize: … hvad skal vi bruge et Vikingemuseum til?

  Tinna Damgaard: … vi har en tro på at ved at vide noget om den historie der går forud, og de erfaringer tidligere generationer har gjort, at forholde den til den erfaring vi selv har i vores dagligdag, kan få en mere kvalificeret måde at forholde os til vores fremtid på. At det kan påvirke vores valg. Kort fortalt siger man jo tit, at man skal forsøge at lære af historien. Det troede jeg også engang, det tror jeg ikke så meget på mere. Fordi der er så utrolig mange eksempler på at folk er nødt til at gøre deres egne erfaringer, og at historien bliver omskrevet politisk, og at det også bliver brugt politisk.

  […]

  Tinna Damgaard, museumsdirektør: En anden meget vigtig rolle museerne har synes jeg, er at nuancere og kvalificere hele vores kulturforståelse, og hele vores opfattelse af sådan de grundlæggende værdier. Og jeg synes, at det for os, der har med Vikingetiden og vikingeskibe at gøre, er en særlig udfordring fordi vi tit bliver meget snævert forbundet med danskhed. Det er for mig meningsløst. I hvert fald historieløst. Fordi Vikingetiden er ikke kun et spørgsmål, det er ikke kun danmarks historie – Vikingetiden er et kulturelt fænomen, som dels udspringer af alle de skandinaviske lande, men som også spreder sig ud over et meget større geografisk område. Og det der binder det sammen, er en kultur som handler om sprog om materiel kultur, forestillingen om hvordan et skib skulle bygges for at være et rigtigt skib, og så videre, og så videre. Men man kan ikke sådan begrænse det indenfor en nations rammer.

  Tasja Parize, P1-vært: Hvad skal vi så bruge det til i dag? – den her viden vi har om at vikingerne de var internationale.

  Tinna Damgaard: Altså, jeg synes at, jeg synes vi skal bruge den til at tænke os lidt om, når vi forholder os til fremmede kulturer. Jeg synes for eksempel hele den debat, hele den kulturkamp der kører nu, hele den diskussion vi har om tørklæder og integration – jeg synes den er, den fortjener nogle gange at få en lidt større perspektiv, hvor jeg nogle gange spørger mig selv, hvordan det kan være vi tror, at mennesker fra andre lande synes, at det er et så kollossalt privilegium at få lov at komme op og bo her, og lære et sprog som tales af fem millioner mennesker, og indordne sig under nogle regler som er vedtaget af fem millioner mennesker. Altså vi er en forsvindende lillebittebitte kultur i den store verden, og det gør jo på den ene side at vi skal værne om den, fordi vi er en meget lille kultur, og vi har nogle særtræk, som meget hurtigt kan blive løbet over ende. Men jeg synes måske ikke, at det er de fremmede der kommer og bor her der er det største trussel – det er måske snarere sådan den store amerikanske kulturmaskine som kværner ind over det hele, og som har en enorm indflydelse.

  Og hvor jeg synes, at når man arbejder med historien, arbejder med Vikingetiden blandt andet, ja, historien generelt, så får man jo et billede af, at vi har brug for den der kulturelle mangfoldighed. Vi har brug for en åbenhed, og noget af det der virker livsfarlig for enhver kultur, det er at blive meget indadvendt og lukket, og forsøge at skabe en form for enhedskultur, ik’. Og lige præcist når vi snakker vikinger og vikingetid, så synes jeg det er interessant at se på, for hvad gjorde vikingerne egentligt – de sejlede jo ud rundt omkring i verden og nogle steder der bosatte de sig, altså de grundlagde byer… Det var vikinger der tog til Irland og grundlagde Dublin, og grundlagde en række af de andre bysamfund der over. Det vil sige, de tog derover, og de blev der altså. De etablerede sig som købmænd og som lejesoldater og alle mulige andre ting. Og det jeg synes er utroligt interessant og påfaldende i den historie, det er at grunden til at vi kan erkende dem som vikinger og som skandinaver i dag, det er jo at de fastholdt deres egne forestillinger om hvordan man skulle navngive sine børn, hvad børnene skulle hedde, de fastholdt deres eget sprog, de fastholdt deres materielle kultur, altså de havde nogle ganske bestemte forestillinger om hvordan tøj skulle se ud for at være ordentligt tøj, hvordan man skulle bygge en båd, hvordan man skulle bygge et hus, og det betyder, at vi altså har haft en befolkningsgruppe derover, som på den ene side har været åben over for mange af de impulser der kom fra omverdenen – også fra det irske samfund, men som samtidig på mange måder har været stok-konservative rent kulturelt. Og der synes jeg det er sjovt at tænke på, at vi snakker om de der indvandrerproblemer vi har i dag med andengenerationsindvandrere der går med kniv, der synes jeg det er sjovt at tænke på de der 10. generationsindvandrere der løber rundt over i Dublin med sværd. Det er en lidt anden problemstilling (griner). Og den form for baggrund for at diskutere integration og for at diskutere jamen hvilken hastighed kan man med rette forvente, at folk kan assimillere sig i det danske samfund med. Der synes jeg det er interessant at se, at når man ser på det vi selv har gjort, så har vi ikke altid selv været lige hurtige, vi har haft nogle værdier vi har forsøgt at holde fast på, og det har faktisk været til fordel ikke bare for os selv, men også de samfund vi er kommet til.

  Tasja Parize: Hvordan kan man få det ind i en museumssammenhæng, så det publikum der kommer her hos jer, de også begynder at tænke de her tanker?

  Tinna Damgaard: Det er jo en kunst, fordi jeg ved ikke noget værre, end når man kommer til et sted, hvor man bliver mødt med en sådan politisk korrekthed og pegefinger, hvor man mærker intentionen med alt hvad der bliver formidlet. Så vi forsøger ikke at møde folk med en, hvad skal man sige – firkantet politisk holdning, eller med en tekst der ligesom er udlagt på forhånd, men vi forsøger jo at give en information om, sådan helt sagligt, hvordan var det faktisk med vikingernes ekspansion. Hvordan var det det var med det her bysamfund i Dublin, og så kan vi jo lave udstillinger, lave formidling som har nogen temaer der knytter an til vore dage. For eksempel havde vi for nogle år siden en særudstilling, som vi kaldte for blodspor, som fortalte historien om vikinger som terrorister…

  […]

  Tinna Damgaard: Hvis jeg prøve sådan at samle lidt på på det vi har snakket om her, så synes jeg vel at noget af det der er interessant når man snakker museer, det er hele den der nuancering af selve kulturbegrebet. Jeg synes det er en vigtig opgave for museerne at forsøge at bidrage til at skabe den der åbne, lidt tillidsfulde og nysgerrige holdning til fremmede kulturer. Og det hænger lidt sammen med den der kulturkamp vi har kørende, hvor jeg synes vi forholder os meget frygtsomt til de fremmede… Det er en af vores opgaver – ikke at komme med den store politiske pegefinger eller bedrevidenhed, men bare gøre opmærksom på de der ting, og bidrage til at nuancere kulturdebatten, og bidrage til at fastholde et mere åbent og nuanceret kultursyn.

  Opdate 7/8-08. Havhingsten ankom torsdag aften til Roskilde Fjord. Tre fotos taget ved Gershøj.

  The URI to TrackBack this entry is: http://www.uriasposten.net/archives/6045/trackback

  39 Comments »

  1. Museumsdirektør Tinna Damgaard: “… vi har brug for den der kulturelle mangfoldighed.”

   Nej, vi har ikke brug for “den der kulturelle mangfoldighed”, som bare er et letgennemskueligt slør for islamisk “kultur”.

   Islamisk “kultur” som manifesterer sig ved trusler, vold, massiv kvindeundertrykkelse, “æres”drab, maskeret pædofili i form af barnebrude, barbariske afstraffelsesmetoder, klandyrkelse, renhedsdyrkelse, apartheidsystem mellem kønnene og mellem muslimer og ikke-muslimer, sammenblanding af politik og religion, teokrati, etc.

   Vi har derimod brug for at stå klippefast på dansk kultur.
   Dansk kultur som består af det diametralt modsatte af islamisk “kultur”.

   Kommentar by Johansen — 5. august 2008 @ 19:32

  2. Hvem var det nu der sagde sig mig hvem du omgås og jeg skal sige dig hvem du er: Mette Damgård det-et-åbenbart-ikke-fint-at-hedde-Sørensen-i-DR står i den nederste halvdel:

   http://www.ch1.dk/billedar/nejkrig/demon_5_2_05.htm
   http://www.stopterrorkrigen.dk/emner/fred_dk/050128_demoappel_050205.htm

   At hun skulle være historiker af uddannelse siger noget om uddannelsernes forfladigelse…

   Kommentar by Limewoody — 5. august 2008 @ 20:03

  3. Med de der holdninger, som har gjort Tinna til museumsdirektør, burde hun have gode muligheder for et tilsvarende job i et af de uciviliserede degenererede muslimske samfund. De holdninger er der virkelig brug for i den muslimske verden. Tænk, at hun går i det her lille dumme land befolket af folk med de forkerte holdninger, når hun kunne være noget lignende i et stor endnu dummere land!

   Kommentar by morlille — 5. august 2008 @ 20:09

  4. Med den type museumsdirektører og forvaltere af dansk kulturarv forstår man bedre, hvordan den besynderlige “kunstudstilling” på Kronborg kunne komme i værk…

   Kommentar by AN — 5. august 2008 @ 20:25

  5. Det der havde jeg godt nok ikke forventet af Damgaard!

   Hvis hun mener vi skal undlade at forsvare os imod islamiseringen kan det da kun være fordi hun ikke har fod på hvad Islam står for!

   Norge, Sverige og Danmark, de gamle Vikinge nationer – se hvordan det går dem :

   Sverige er tabt for Svenskerne, Norge er godt på vej og Danmark værgrer sig på trods af angreb både indefra og udefra.

   Vi har intet konstruktivt at se frem til hvis vi giver efter for presset på os.

   Danskernes samfund har aldrig været lukket omkring sig selv og vil heller aldrig blive det.

   Der er forskel på denne lukken omkring sig selv og at forsvare sig !

   Hvorfor bliver disse 2 ting altid blandet sammen ?

   Det er jo idioti at lukke op for nogen, eller noget, der på forhånd har erklæret deres hensigter er at erobre og omkalfatre hvis de bliver lukket ind og får rodfæste.

   Og det har Islam, siden Muhammeds dage, erklæret er dens agenda overfor for samtlige Vantro samfund, lande og befolkninger.

   Intet har forandret sig i den henseende – og det kan den emperi vi besidder fortælle os.

   At Damgaard ikke ved noget om den islamiske Jihad, og det er derfor hun udtaler sig som hun gør, tror jeg desværre ikke på.

   Hun stemmer garanteret på de Radikale .

   Kommentar by Vivi Andersen — 5. august 2008 @ 20:36

  6. Det er sgu til at tude over. Hvad har vi dog gjort, siden vores lille, gode land er blevet befolket med dhimmi-idioter en masse? Folk, som foragter deres rødder og de traditioner, den danske kultur er rundet af. Dhimmiernes uddannelse er blevet bekostet af de selvsamme danskere, som dhimmierne foragter så inderligt. Velfærdsgoderne – som dhimmierne så sandeligt ikke siger nej til – erlægges ligeledes via danske skatteborgeres bidrag til fællesskabet.

   En lille trøst er det, at hidtil er det da gået meget pænt med via stemmesedlen at minimere disse landsskadelige elementers antal på Christiansborg etc.
   Men eftersom vi lever i et demokrati – og tak og lov for det! – så må vi beklageligvis finde os i, at folk som Tinna Damgaard kan køre deres ulækre holdninger af i deres jobs.
   Hun er hverken den første eller sidste, som på grund af sin politiske holdning fuldstændigt skrupelløst tilsviner sin egen rede. Velbekomme!

   Og i den forbindelse er det lige så sørgeligt, at vi ikke kan regne med, at for eksempel Danmarx Radio og lignende medier lever op til deres såkaldte public service forpligtelse og giver dhimmierne en tiltrængt kold afvaskning!

   Hvordan stopper man den tvangslicens? :o/

   Kommentar by Vitriola — 5. august 2008 @ 21:24

  7. Er der da overhoved nogen institutioner i vores (eller skulle jeg sige ‘deres’) samfund der ikke er infiltreret af disse hjernevaskede og hjernevaskende idioter?

   Det er skide irriterende, men den eneste måde man kan stille noget op mod disse infantile nobrainers, er at komme med alternative ideologier.

   Vejen er banet for raceideologer hardcore nationalister, og andre ekstremer der modsvarer disse ideologers fremstød.

   Der er vist ingen vej udenom, for med modstandere med sådanne ekstremt destruktive holdninger, er der brug for faste holdepunkter til at modstå angrebene.

   Jeg ville hellere have undværet det, men vi slipper vist ikke.

   Kommentar by Balder — 5. august 2008 @ 21:57

  8. @ Limewoody

   Interessant liste. Lige til at klippe ud og gemme, her er de alle sammen. Apologeterne, de naive kunstnere, fortalerne for dialog med mennesker der kalder os vantro og urene, og aktiv kæmper for at få indført apartheid.

   Alle dem der skal op på skammens mur.

   Kommentar by PeterK — 5. august 2008 @ 22:02

  9. Endnu et glimrende fund, Kim. Suppleret af Limewoody’s links er billedet komplet af denne offentlige ansatte i kulturindustrien.

   Hvor klager man? Kulturministeriet?

   Hvordan afmelder man sig skat til at betale diverse venstreorienterede kulturmedarbejderes venstreorienterede propaganda?

   Kommentar by Jakob — 5. august 2008 @ 22:12

  10. OT
   Det her er ikke til at bære. Det må bare ikke ske:

   http://jp.dk/indland/indland_politik/article1403854.ece

   Kommentar by Johansen — 5. august 2008 @ 22:32

  11. Den rødsnoede museumsdirektør “glemmer” at sige, hvad det er, der er så “kulturberigende” ved den islamiske stenalderkultur, som en del af de herboende økonomiske bekvemmelighedsflygtninge tilhører. Er det f.eks. en berigelse med den islamofascistiske sharialovgivning, som indebærer stening af utro og voldtagne kvinder og af homoseksuelle?

   Kommentar by Poul — 5. august 2008 @ 22:33

  12. Hvad skal vi bruge et Vikingemuseum til? Det er der vist ikke ret mange danskere, som er i tvivl om.
   Hvad skal vi bruge multikulturen til? De 88 minutter ville være bedre anvendt på den diskussion.

   Kommentar by Menig 442 — 5. august 2008 @ 23:24

  13. “jeg synes den er, den fortjener nogle gange at få en lidt større perspektiv, hvor jeg nogle gange spørger mig selv, hvordan det kan være vi tror, at mennesker fra andre lande synes, at det er et så kollossalt privilegium at få lov at komme op og bo her,..

   ????????????

   Jeg tror sgu jeg står af nu, kællingen må være rablende sindsyg!

   Kommentar by Pamfilius — 6. august 2008 @ 00:09

  14. Nej, hvor er hun dog forfærdelig at høre på! Hun skal sgu da ikke lave om på historien, hvordan fanden er hun blevet museumsdirektør?? Ja, undskyld mit sprog, men det er for stærkt, det her. Jeg tager lige en slapper og overvejer om jeg skal skrive en saglig kommentar lidt senere. Jeg har lyst til at sige en hel masse meget hurtigt til den sindsyge kælling, men ro på nu, senere måske …

   Kommentar by monse — 6. august 2008 @ 00:33

  15. Da jeg sidste sommer var på Vikingeskibsmuseet i Roskilde blev jeg faktisk positivt overrasket over plancherne og det skriftlige formidlingsmateriale, fordi jeg havde forventet/frygtet en langt mere rendyrket kulturrelativistisk tilgang. Men jeg har glædet mig for tidligt, og på et løst grundlag, kan jeg godt se nu. At hun heller ikke er i stand til at formulere to sammenhængende tanker giver ikke grund til optimisme på den professions vegne, desværre.

   Kommentar by ThomasL — 6. august 2008 @ 01:03

  16. @10

   OT

   Hvis §20 ikke er overtrådt i forbindelse med Lisabon-traktaten – eller det direktiv der øjensynligt er grundlaget for EF-domstolens kendelse, som sænker dansk udlændingepolitik -, så kan man tænde op med Grundloven, for så er den intet værn mod tilfældige flertal på Christiansborg.

   Kommentar by Fogh og Kaos — 6. august 2008 @ 02:27

  17. @Urius Oregon – #6
   “Kulturel mangfoldighed er udviklende sjov og lærerig.
   Jeg glæder mig ofte over, og beundre kinesernes smukke vandfarve malerier.
   Tænk hvor fattig et menneske er, der ikke ejer evnen til at glæde sig over dygtige menneskers evner til at forarbejde ting og sager til smukke kunsthåndværk.
   Et sådan menneske har min dybeste medlidenhed.”

   Jeg tror ikke, at du kan finde mennesker på den her blog, som ikke kan lide smukke malerier.
   Men du kan finde mennesker, som er skeptiske overfor dele af en kulturel mangfoldighed, hvis disse ikke er udviklende, sjove og lærerige.

   Hvis du ikke kan finde ud af at skelne, så har du min dybeste medlidenhed.

   Kommentar by BE — 6. august 2008 @ 07:23

  18. Jamen Tinna Damgård, Fønikerne sejlede da også rundt og handlede og erobrede, stjal og tog slaver, udbredte deres “kultur”.

   Sejlede over hele middelhavet og sortehavet fra år 1000 før krist, faktisk sejlede de Afrika rundt i år 400 bc., op til Cornwall i Sydegnland efter tin kom de også, videre til den jyske vestkyst efter rav.
   Anlagde byer i hele den Sydvestlige del af Middelhavet.
   Fostrede stolte sønner som fx. Hamilkar og hans søn Hannibal(ham med elefanterne).

   I 146 før krist ved den såkaldte tredie puniske krig mellem Romerne og Fønikerne, blev ikke alene Fønikernes hovedstad Kartago udslettet, men hele det fønikiske folk og deres kultur, så det eneste du finder i dag er nogle få gravsten.

   Jeg er sikker på Fønikkerne med deres fantastiske skibe og deres viden om havet(nogle påstår de også var i tur over Atlanten til Amerika) ville have været stolte, hvis de havde haft efterkommere til at bygge et skibsmuseum som fortalte om deres kultur.

   Tinna, du burde skamme dig.

   Kommentar by Bodil — 6. august 2008 @ 08:36

  19. Det mest forfærdende er egentlig den åndelige overfladiskhed, den manglende stolthed og selvbevidsthed på egen kulturs vegne, som museumsinspektøren giver udtryk for. Endnu et eksempel på de humanistiske videnskabers forfald, begravet i postmodernismens gødning. Det er ikke godt, det er den slags, vi har sat til at forvalte vor historiske arv.
   Var i øvrigt for et par måneder siden inde at se den genåbnede oldtidssamling på Nationalmuseet, og havde frygtet det værste. Heldigvis blev jeg glædeligt overrasket. Udstillingen er meget flot, de bedste stykker er fremhævet på fornem vis, teksten er let forståelig og har blik både for den særligt lokale og dens forbindelser til resten af Europa, og – GYS OG GRU! – den er opbygget KRONOLOGISK! Den tillader sig at hævde (helt i modsætning til den postmodernistiske tilgang), at der rent faktisk er et historisk forløb, en stor fortælling i Danmarkshistorien. Se endelig udstillingen – det er oven i købet gratis!

   Kommentar by polinos — 6. august 2008 @ 08:40

  20. Det skulle have været Tinna…Undskyld…

   Kommentar by Limewoody — 6. august 2008 @ 08:56

  21. Eftertanke: Det virkelig grumme er faktisk, at vi snigløbes af både venstre- og højreorienterede politikere, der ud fra egne interesser reelt arbejder på at sønderrive og fjerne alt, hvad der er dansk.

   De venstreorienterede gør det ved deres blinde, rablende had mod politiske modstandere – et had, der forklædt som ”humanisme” og ”anstændighed” får de rødsnoede til at ivre for en pivåben ladeport for indvandring af folk fra kulturer, som hader vesten og vestlige værdier, og som ikke drømmer om at respektere det land, de slår sig ned i, men som tværtimod fra dag 1 går efter at få indført deres medbragte skikke og ritualer, så de med tiden bliver gældende lov i deres nye land.

   De er sandeligt godt på vej til at virkeliggøre dette, ivrigt hjulpet af deres nye landsmænds venstrefløj og intellektuelle, hvilket ikke er spor mærkeligt, for venstreorienterede har jo altid elsket totalitære systemer.

   Spot føjes til skade, eftersom vi andre betaler hele gildet – herunder til de der kunstnere og intellektuelle, som foragter os ud over al forstand. Nå, men penge lugter jo ikke, så dem har disse landsskadere ingen problemer med at kradse ind.

   Og på den anden fløj har vi så visse højreorienteredes ukritiske og lalleglade begejstring for EU. Det er så sandeligt også ødelæggende, for den holdning fører til, at bl.a. EU-domstolen atter og atter får lov til at beskære Danmarks suverænitet.

   De to fløje tilsammen ødelægger på siger og skriver 1 generation, hvad danskerne har opbygget igennem århundreder.

   Kan vi nå at ændre dette? Eller i det mindste minimere skaderne?

   Kommentar by Vitriola — 6. august 2008 @ 10:26

  22. http://jp.dk/indland/krimi/article1404016.ece

   Skal man mon gætte på at det er en af “berigerne” mfl. der er i aktion her?

   Tinna Damgaard :”Jeg synes det er en vigtig opgave for museerne at forsøge at bidrage til at skabe den der åbne, lidt tillidsfulde og nysgerrige holdning til fremmede kulturer. Og det hænger lidt sammen med den der kulturkamp vi har kørende, hvor jeg synes vi forholder os meget frygtsomt til de fremmede…” .

   De har måske været for lidt på museeum?

   Kommentar by PB — 6. august 2008 @ 10:46

  23. @22

   1. 2 mænd forsøger sex med et par mindreårige danske piger.
   2. Under anholdelsen kommer flere til.
   3. Det udarter til bataljer.
   4. Den anholdte sparke på politiets biler da han løslades.
   5. Han slår betjenten der anholder ham.
   Det fremgår ikke om han kaldte pigerne ludere eller råte luderland mens han ødelagde politiets biler.

   Det er da lige efter drejebogen. Det er en af kulturberigerne med krigstraumer fordi tipoldefar var med i boerkrigen. En af de indvandrere der er født her.

   Kommentar by PeterK — 6. august 2008 @ 11:03

  24. Dum og overfladisk gymnasiepige med rig far søger beskæftigelsesterapi. Lad os give hende et job som museumsleder. Der kan hun kagle som alle de andre høns og nasse sig til selvtillid og høj levestandard.

   Joooe, det er endog MEGET forventelig adfærd fra en kvindelig akademiker.

   Har nogen overvejet, hvad den massive kvindelige deltagelse på landets højere uddannelsesinstitutioner gør for vort åndelige niveau?

   Kan vesten overleve med 60% kvinder blandt akademikerne?

   Hvor langt skal vi ned for at rette op på skaden , 20% ?

   Kommentar by Kim Poulsen — 6. august 2008 @ 11:49

  25. Til Johansen, fortsat fra http://www.uriasposten.net/?p=6039#comment-796753

   “Demokrati betyder som bekendt folkestyre. Folket består af kvinder og mænd.
   Valgret for begge køn er således en betingelse for at kalde en styreform for demokrati. Valgret kun for det ene køn er skindemokrati.”

   Folket består også af børn og idioter. Skal de også have stemmeret? Hvorfor er valgretsalderen kun 18? Er man typisk set voksen og i stand til at tage politisk stilling, når man er 18 ?

   Hvad med 30?

   “Ønsker du fratage kvinder stemmeretten?”

   Har overvejet det. I kan jo hverken finde ud af at beskytte jer selv eller jeres land, tværtimod.

   I så fald så er det på tide, at du tager dine muslimske brødre i hånden!

   Slet ikke. Der findes en gylden middelvej – den vej Europa gik, da det gik fremad, inden de kvindelige værdiers magtovertagelse som fulgte i kølvandet på kombinationen af valgret og tv-mediet.

   Musserne er et sted i den tidlige middelalder. Åndeligt set toppede vesten vel omkring år 1900.

   Og bemærk venligst, søde kvinde:

   Den civilisation vi har i dag er frugten af MÆNDs åndelige arbejde. Demokratiet er et koncept opfundet af frie mænd til frie mænd.

   Kommentar by Kim Poulsen — 6. august 2008 @ 12:01

  26. Bemærk venligst, søde Kim:

   Engang blev Mahatma Gandhi spurgt: »Hvad mener De om vestlig civilisation?«, og Gandhi gav det berømte svar: »Jeg synes, det ville være en god idé«.
   Samme Gandhi sagde forresten også engang:
   “»Målt i moralsk styrke er kvinden indiskutabelt manden overlegen.«

   Tænk, jeg synes faktisk, at han havde fat i noget ret væsentligt. ;oD

   Kommentar by Vitriola — 6. august 2008 @ 12:25

  27. 26 Kim Poulsen

   “Hvad med 30?”

   For min skyld gerne. Bare det så bliver stemmeret for både kvinder og mænd over 30 år.
   Jeg ser, at Socialdemokratiet gerne vil have sænket stemmeretten til 16 år. Dette får mig til at gyse. Det er jo fordi de udmærket ved, at så unge mennesker ikke fatter en brik af politik, og at de som regel derfor er røde.

   “Og bemærk venligst, søde kvinde”

   Glæder mig at du kan finde ud af at skrive sød og kvinde i samme sætning :-)

   “Den civilisation vi har i dag er frugten af MÆNDs åndelige arbejde. Demokratiet er et koncept opfundet af frie mænd til frie mænd.”

   Har du nogensinde set mig underkende dette?
   Med ligestillingen kom dog heldigvis også stemmeretten til kvinder. Det er ikke mindst jeg oprigtig glad for. Det giver nemlig mulighed for, at jeg som kvinde kan stemme på mit parti, Dansk Folkeparti!

   Kommentar by Johansen — 6. august 2008 @ 12:26

  28. Siden hvornår står det i vikinge-museets finansieringsgrundlag at de skal “fremme mangfoldighed” ?

   Havde det også været ok hvis et givent museem havde “fremmet dansk kultur som mono-kultur” ?

   Kommentar by DaLi — 6. august 2008 @ 12:38

  29. “Men jeg synes måske ikke, at det er de fremmede der kommer og bor her der er det største trussel – det er måske snarere sådan den store amerikanske kulturmaskine som kværner ind over det hele, og som har en enorm indflydelse”.

   Ja! det er rigtigt, hamburger og coca cola er en større trussel for Danmark end den muslimske indvandring. Skarp hjerne.

   Jeg undrede mig også lidt over, hvorfor de gør det? Er den mere uddannede del af befolkningen virkeligt så uvidende? Og så en der siger, hun studerer kultur?

   Røven af fjerde division, det er hvad hun er. Det er måske ikke akademisk udtrykt, men hun er fandme for viderkomne. Det er længe siden, jeg har læst så meget sludder på så få linjer.

   “Jeg synes det er en vigtig opgave for museerne at forsøge at bidrage til at skabe den der åbne, lidt tillidsfulde og nysgerrige holdning til fremmede kulturer. Og det hænger lidt sammen med den der kulturkamp vi har kørende, hvor jeg synes vi forholder os meget frygtsomt til de fremmede”. Ja, det er rigtigt! skarp hjerne.

   Gud fri mig vel. Hård læsning men jeg er helt mundlam. Men da jeg jo ikke kan blive ved med at bruge mine faste udtryk som : “Uvidende” “Tomgangstænker” “Hjernedød” “fremmedgjort” “nyttig idiot” ” Fortrænger.” ect.ect. så vil jeg finde på et nyt: Fx ” Museumskvinde udtrykker sig.”

   Ps. Iøvrigt vil “den gyldne pen” ( hm!) i fremtiden kun kaste sig over de slemme ting på min egen hjemmeside vedr. hvad der foregår i den store og lille verden.

   ( dvs. på http://kurt1.blogbar.dk/ ) som jeg vil gøre lidt mere ud af. Dvs. uddybe.

   Det har dog været befriende at komme ud med, hvad der trykker her på Uriasposten og samtidig høre ligesindede. Tak til Kim Møller.

   M.v.h.
   Kurt Rosenstrøm

   Kommentar by kurt rosenstrøm — 6. august 2008 @ 13:50

  30. Islam truer videnskaben:

   http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/293820:Kirke—tro–Professor–Muslimer-spreder-kreationisme

   Kommentar by Anne Larsen — 6. august 2008 @ 16:27

  31. “…Der synes jeg det er interessant at se, at når man ser på det vi selv har gjort, så har vi ikke altid selv været lige hurtige, vi har haft nogle værdier vi har forsøgt at holde fast på, og det har faktisk været til fordel ikke bare for os selv, men også de samfund vi er kommet til.”
   “…og så kan vi jo lave udstillinger, lave formidling som har nogen temaer der knytter an til vore dage. For eksempel havde vi for nogle år siden en særudstilling, som vi kaldte for blodspor, som fortalte historien om vikinger som terrorister…”

   Vikingerne var i høj grad åbne, fremadskuende og udviklende, det ses jo på de berørte samfund idag;-) mens islam er lukket, tilbageskuende og rigid;-(

   “Det er jo en kunst, fordi jeg ved ikke noget værre, end når man kommer til et sted, hvor man bliver mødt med en sådan politisk korrekthed og pegefinger, hvor man mærker intentionen med alt hvad der bliver formidlet. Så vi forsøger ikke at møde folk med en, hvad skal man sige – firkantet politisk holdning, eller med en tekst der ligesom er udlagt på forhånd, men vi forsøger jo at give en information om, sådan helt sagligt, hvordan var det faktisk med vikingernes ekspansion.”
   “Jeg synes det er en vigtig opgave for museerne at forsøge at bidrage til at skabe den der åbne, lidt tillidsfulde og nysgerrige holdning til fremmede kulturer. Og det hænger lidt sammen med den der kulturkamp vi har kørende, hvor jeg synes vi forholder os meget frygtsomt til de fremmede… Det er en af vores opgaver – ikke at komme med den store politiske pegefinger eller bedrevidenhed, men bare gøre opmærksom på de der ting, og bidrage til at nuancere kulturdebatten, og bidrage til at fastholde et mere åbent og nuanceret kultursyn.”

   Trods den tilsyneladende intention om ikke at udlægge historien på politiserende vis, aner man alligevel museumsdirektør Tinna Damgaards intention om at opdrage danskerne til at favne tilbageskridtet, om ikke andet så ved at drage paralellen til os selv som “terrorister”.

   Lige nu drejer diskussionen sig om tørklæder, tøj, mad og bederum, men snart vil den også implicere musik, sex og familieforhold, herunder kvinders og børns vilkår og færden i det offentlige rum osv… Sharien er nær!

   Kig lige ud til nogle af de mest tilbagestående lande omkring disse sidst nævnte forhold, f.eks. Afghanistan og Pakistan. For at det ikke skal være løgn har disse lande igennem de sidste tiår, ja tredive, fyrre år, virkelig foretaget en tilbagegang til reverenter fundamentalistisk tankegang, hvor kvinder og piger tvinges til at forblive i hjemmet og ikke kan have omgang med bare andre kvinder og piger. NUL skolegang til piger, madrazaer til drengene, der også skal følge den islamiske dresscodex og lade skægget stå. Hvad det betyder for udvikling af økonomi og infrastruktur og muligheden for at brødføde sig selv og sin familie i det pågældende land, skal man vist ikke være medlem af Økonomisk Råd for at forstå.

   Kvinder og og mænd forsøger f.eks. i visse egne af Afghanistan i bedste fald, at undervise pigebørn illegalt, i værste fald opdages de af islamisterne og mishandles og myrdes.
   Selv da talebanerne tog magten i store områder af Afghanistan, flød alle gadehjørner fyldt med TÅRNE af tv-apparater garneret af guirlander med musikbånd. Ingen musik, nul tv, altså INGEN FRI PRESSE og mulighed for at orientere sig i det politiske landskab endsige nogen som helst debat desangående.

   En tvudsendelse for et par år siden viste, hvorledes indonesiske mødre, der ikke kunne styre deres drenge og derfor sendte dem på madraza, fordi den stedlige “gejstlighed” lovede god og ærefuld, islamisk opdragelse og skolegang. Man anede nok fortrydelsen i mødrenes fortællinger om, hvorledes disse drenge flere gange i døgnet under ledelse af en islamisk “gejstlig” fra madrazaen hærgede deres eget bykvarter, mishandlede kvinder, der ikke var klædt ifølge islamiske forskrifter, ødelagde forretninger og andre grumme ting. Hvad angik “skolegangen” blev der forsigtigt ymtet lidt utilfredshed fra nogle få madrazadrenge, der gerne ville have undervisning i andet end koranen.

   I det nordlige Iraq gik mullah Krekars håndgangne mænd ind i landsbyernes huse og slog på (kurder)kvinderne, der i forvejen bar deres traditionelle kvindedragter med tørklæde. Dette var ikke godt nok for mullahens mænd, så de blev tvunget til at bære hijab udenpå igen, selv når de sad i deres eget køkken og stue. (iflg. tv-interview, jeg så for nogle år siden, hvor kurdiske kvinder fortalte om deres omlevelser med den famøse mullahs udøvelse af islamiske regelsæt.)
   …og Tyrkiet og Libanon og Nordafrika og Det Afrikanske Horn og Dafur og Indien og Thailand og.. og..

   Hvorfor tror så mange mennesker, at integration af mange tilkomne fra muslimske lande udelukkende står og falder med danskernes, vesterlændingenes velvilje og åbenhed eller manglende sådan?

   Vi er vel i bund og grund grimme og grumme mennesker, der blot ikke forstår at værdsætte et liv i en islamisk verden af religiøse tabuer, og tilbageskridt. Fy dog;-P

   Kommentar by +M+ — 6. august 2008 @ 20:59

  32. Limewoodys liste er som Tordenskjolds soldater – de dagligt optrædende i DDR.

   Kommentar by Hodja — 6. august 2008 @ 22:47

  33. Thi dybe minder
   og gammel agt
   og milde kvinder –
   hvor har de magt!

   Johannes V. Jensen roterer i sin grav!
   Overvejer efterhånden at stemme på Kim Poulsen, hvis han gør alvor af sin gamle trussel om at stille op som pave :-)

   Kommentar by monse — 7. august 2008 @ 02:11

  34. Sækken bør vide, at de fleste danskere ikke er imod fremmede som sådan. De er imod perkere og der er en væsentlig forskel !

   Kommentar by tolder — 8. august 2008 @ 00:10

  35. 4

   AN

   Kulturelt selvhad og intolerance overfor dansk kultur, historie og skikke er den gennemgående røde tråd fra museum til museum (større museer vel at mærke) i Danmark i disse her år. Fint at der sættes fokus på det her på Uriasposten, så alle kan se hvor massiv multikulturpropagandaen i virkeligheden er i Danmark. I øvrigt i samme periode hvor der indføres halal godkendt mad i danske folkeskoler og DR arbejder hårdt på at få flere kvinder i hijabs.

   Det er bare så massivt.

   Kommentar by Janne — 8. august 2008 @ 16:06

  36. Jeg vil tilføje at det er mit indtryk at flere danske museer netop bruger museer som politisk platform i stedet for at bruge museer til det de oprindeligt er til; nemlig at vise hvad der har været af fænomener, skikke og kultur lige netop i Danmark – og også i mødet med andre lande naturligvis – men med hovedfokus på dansk historie og kultur, da vi er i Danmark – også i en globaliseret verden. Netop fordi vi er del af en globaliseret verden, er der brug for at se hvilke kendetegn og særpræg vi har i denne lille del af verden og at vi kender vores baggrund rigtig godt. I stedet for ser vi altså at museer bruges som multikulturfremmende redskaber. Det er vel ikke det vi har museer til, eller…? I så fald skal de ikke mere hedde museer men multikulturvækststeder eller multikulturværksteder med vægt på ikke dansk kultur, men alle mulige andre kulturer. Den danske kultur (som der faktisk er masser at se af på danske museer, hvis de vil vise den) kan så evt. sendes til opbevaring på Mars.

   Med den politiserende udvikling der nu er på mange museer rundt omkring i Danmark, så forventer jeg at Den Gamle By i Århus snart bliver erklæret for racistisk, da alle huse i museet er huse der har ligget forskellige steder i Danmark og altså ikke i f.eks. Mellemøsten eller Afrika. Man må formode at der snart skal beduintelte, mini pyramider og afrikanske lerhytter op i Den Gamle (globale) By i Århus, for at tilfredsstille multikulturens intolerante grovædende ignorante tilhængere.

   Hvordan sikrer vi at der i fremtiden vil være museer der handler om dansk kultur og historie, når flere nuværende museer bruges som noget helt andet end museum – f.eks. som en politisk platform? Lige nu har en flok ekstreme økologister, som minder om islamister i deres syn på alkohol (se deres udstilling om drikkende danskere), f.eks. sat sig på Kronborg.

   Kommentar by Janne — 8. august 2008 @ 16:40

  37. Jeg opfatter mere og mere multikultur i Danmark som systematisk og politisk bestemt kultur-kanibalisme.

   Kommentar by Janne — 8. august 2008 @ 16:45

  38. Ja, jeg kan spare jer en masse diskussioner frem og tilbage. Sagen er, at det er bevist, at mangfoldighedsprogrammet er yderst skadelig.
   Læs “Mangfoldighedens pris: Moraliteternes kollision i mangfoldighedsprogrammet”. Den handler om de erfaringer bilfabrikanten Ford har gjort sig med denne ideologi.

   http://blog.tv2.dk/literally/entry247663.html

   Kommentar by Henrik Gøtke — 12. august 2008 @ 11:11

  39. Bog tip: America’s Secular Challenge: The Rise of a New National Religion

   Anmeldelse: http://www.wnd.com/index.php?fa=PAGE.view&pageId=72164

   Vi er midt i en krig om religion – kultur og kapitalisme… Og hér er ikke plads til fine fornemmelser. De nationale religiøse og kulturelle kendetegn udslettes og pladsen skal overgives til Islam og de Rødradigale multi-kultur tåber som således alligevel får deres Islamo-Marxistiske samfund på bekostnig af de individuelle frihedsrettigheder.

   Der bliver “kamp til stregen” og jeg ligger mig ikke ned!

   Kommentar by Ab initio — 12. august 2008 @ 15:29

  RSS feed for comments on this post.

  Leave a comment

  Line and paragraph breaks automatic, e-mail address never displayed, HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

   

  

   

  Vælg selv beløb  Blogs


  Meta
  RSS 2.0
  Comments RSS 2.0
  Valid XHTML
  WP


  MediaCreeper