25. november 2014

Prof.: Uklogt at støtte forfulgte kristne i Mellemøsten, da ‘mellemøstlige mentaliteter’ tænker i dem & os

Folketingets udenrigsudvalg afholdt for et par uger siden en høring om religionsfrihed og forfølgelse af kristne. Religionsrapport på P1 bragte i sidste uge et fyldigt referat, og hvis man på forhånd går ud fra, at høringen samlede NGO’ere, forskere og politikere i forsvaret for kristne i Mellemøsten, så tager man grueligt fejl.

Fremhæves negativt må professor Jakob Skovgaard-Petersens kyniske Islam-apologi. Han fortalte at det lå i ‘mellemøstlige mentaliteter’ at støtte egen minoritet, men at vi i Vesten jo har ‘en anden agenda’. En agenda der går ud på at støtte mennesker i nød, og efter hans mening var intra-muslimsk forfølgelse noget mere bekymrende. Det var decideret uklogt at fokusere på kristnes rettigheder, men omvendt helt på sin plads med mere dialog om ‘muslimsk-kristne relationer’. Støt muslimer, og gå i dialog med dem om kristnes rettigheder.

Den logiske konsekvent af Skovgaard-Petersens regionale apati er etnisk udrensning af ældre kristne kulturer. Humanister er måske nok vilde med multikultur, men ikke i ‘Islams hus’ (Dar al-Islam), blandt muslimer også kaldet ‘Fredens Hus’ (Dar al-Salam). ‘Freden kommer’, når de kristne er fordrevet til Dar ul-Harb, ‘Krigens hus’, det multikulturelle Vesten.

Fra Kristne er den mest forfulgte religiøse gruppe i verden (27 min, 18. november 2014).

Lisbeth Brocelius Meléndez, P1-Vært: Nogle af oplægsholderne til konferencen på Christiansborg indskærpede, vigtigheden af at skelne mellem diskrimination, chikane og egentlig forfølgelse. Hvor sidstnævnte altid er fysisk, enten fordrivelse eller overgreb, såsom vold, voldtægt og mord. Professor Jakob Skovgaard-Petersen fra Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier på Københavns Universitet sagde sådan her om det fokus der her var især på de kristnes situation i Mellemøsten.

Jakob Skovgaard-Petersem: Jeg var lidt bekymret over, at det blev fastslået som en kendsgerning, at kristne er langt mere forfulgte end andre mennesker i Mellemøsten. Kristne er forfulgte nogle steder, andre steder er det nok ikke så voldsomt som forfølgelse, men mere diskrimination. Og under alle omstændigeheder er disse to ting selvfølgelig noget vi skal diskutere, hvad vi kan gøre ved, men drejer det sig om mange steder, så må man sige, at der er andre grupper der er mere forfulgte. Andre grupper, der slet ikke accepteres, andre grupper der er forbudt, det gælder ikke de kristne, typisk. Eller grupper som virkelig bliver massakreret, hvor man mener at man har lov til at slå dem ihjel, og lige i øjeblikket er det altså først og fremmest nogle enorme myrderier mellem sunni-muslimer og shia-muslimer, mens de kristne sommetider kommer så at sige kommer i skudlinien.

Tager man et land som Syrien, hvor de meget store myrderier foregår i øjeblikket, der er de kristne så at sige nådigt sluppet. I forhold til deres størrelse er det en gruppe der er gået lidt ramt forbi, men det er ikke sjovt for dem heller at være kristne i Syrien, men det kan blive værre endnu. Så det er ikke fordi jeg ikke synes at man skal beskæftige sig med de kristnes situation, men jeg synes man gør klogt i at se det i proportioner.

Lisbeth Brocelius Meléndez: – Og områder. Det er jo altså, det du sager – der er meget stor forskel på om vi snakker Irak eller Nordirak, hvad der foregår i forhold til ISIS, hvad der foregår i nogle af de andre lande hvor der er noget dialog.

Jakob Skovgaard-Petersen: Ja, jeg var til et møde i Beirut, hvor man har sådan et vigtigt møde mellem muslimske og kristne ledere, der har mødtes igennem 20-25 år fordi man jo havde en stor borgerkrig i Libanon, hvor en af frontlinerne, den mest gennemgående, var mellem det kristne øst og det muslimske vest, og det vil de jo ikke have skulle gentage sig. De havde holdt deres måske 14. møde, eller noget i den retning, og bagefter mødte jeg dem, og så snakkede vi om, at vi havde jo glemt nærmest, at snakke om muslimsk-kristne relationer fordi de er så utroligt dårlige mellem shia-muslimer og sunni-muslimer, det er langt mere morderisk. De kristne områder er relativt fredelige i Libanon i øjeblikket. Så det ser på den måde meget forskelligt ud fra…

Lisbeth Brocelius Meléndez: – Og så er situationen i Irak, så alvorligt som vi hører. Kan du bekræfte blandt dem du snakker med, de ting der foregår i Irak – at kristne er ved at være fuldstændigt udryddet i Irak, eller forsvundet derfra.

Jakob Skovgaard-Petersen: Ja, kristne er flygtet og fordrevet i stor stil, de er ikke de eneste grupper, og igen er der massemyrderier mellem shia- og sunni-muslimer, vi har jo set yizidierne, som simpelthen kunne blive komplet udryddet, men de kristne er meget meget hårdt ramt i Irak. Og det må man selvfølgelig spekulere over, hvad vi kan gøre for at hjælpe dem, ligesom i kan gøre for at hjælpe de andre grupper. Men gennemgående tror jeg ikke, at det er særligt klogt at gøre de kristne til den særlige gruppe, for det kan godt komme til at ramme dem som en boomerang. Det faktum at vi selv er kristne, det spiller ligesom ind i mellemøstlige mentaliteter, at så er det os der beskytter vor egne, ligesom så mange andre, ligesom Iran beskytter shi’iterne, ligesom Saudi-Arabien beskytter sunnierne og så videre. Vi har jo en anden agenda. Vi beskytter mennesker og deres rettigheder, og de kristne er nogle vi i højeste grad skal beskytte, og også for os som kristne, er det selvfølgelig meget vigtigt at den kristne kultur bevares, det er der Kristendommen kommer fra, så det er bestemt ikke noget vi skal tage let, men det er samtidigt noget vi skal tage klogt.

Citater.

“… jeg har deltaget i gudstjenester i det nordlige Irak, hvor samtlige ledere af de kristne kirker, som jo har været der gennem 1700 år, alle ensstemmigt stillede sig op og sagde – ‘Vi har brug for støtte, hvor er Vesten henne…’ og så sagde de noget, som jeg har aldrig har hørt før – som kirkeleder stillede de sig frem og sagde ‘Hvis I vores kristne brødre, ikke forsvarer os, så bliver vi udryddet. Hvis vi skal overleve, så er der ikke andet tilbage, end at gribe til våben.’ Jeg har aldrig før hørt kirkeledere sige det her. … Vi ser nu en nedgang fra 20 procent for 10-20 år siden, til i dag er de nede på under fem procent i mange lande totalt af kristne. Det vil sige, at Mellemøsten bliver udrenset for kristne, ligesom Europa er blevet det gennem århundreder af jøder. Det er den samme tendens, det er den samme onde billede af andre mennesker… (Kim Hartzner, Mission Øst)

“Bare ifølge menneskerettighedserklæringens artikel 18, om at mennesket skal leve med religionsfrihed og trosfrihed, indikerer jo, at vi også i Danmark har et problem, eksempelvis på de omtalte asylcentre. … Det er jo et retspolitisk anliggende hvis der er brud på menneskerettighederne i Danmark.” (Venstres Esben Lunde Larsen om forholdene for frafaldne muslimer på danske asylcentre)

The URI to TrackBack this entry is: http://www.uriasposten.net/archives/61661/trackback

19 Comments »

 1. LA’s Mette Bock i januar:
  »DFs angreb på muslimer som kollektiv svarer desværre til den forfølgelse af kristne, der for øjeblikket foregår i mange lande i Mellemøsten. Begge former for forfølgelse er rædselsfulde.«

  http://www.b.dk/nationalt/anti-muslimerne

  Kommentar by KSD — 25. november 2014 @ 15:38

 2. Hvis nogen skulle være i tvivl: Jeg er selvfølgelig IKKE enig med Mette Bock.

  Kommentar by KSD — 25. november 2014 @ 15:40

 3. Fronterne trækkes mere og mere op. Hvadenten visse mennesker vil det eller ej!

  Til sidst eksisterer det moralske valg, hvor man kan vælge mellem 5-6 forskellige gode ting og 5-6 forskellige onde ting ikke mere. Fremtidens mennesker vil opfatte os som moralske luksusdyr, der diskuterede om vi skulle hjælpe den ene gruppe eller den anden. Vore efterkommere og os selv om få år vil ikke få så mange valg.

  Der vil blive krig – muslimerne mod resten. Dem der støtter islam må gå samme vej som muslimerne. Vi nærmer os kløften.

  Kommentar by Sigwar — 25. november 2014 @ 16:34

 4. Det er fantastisk hvis professoren rent faktisk har brugt udtrykket “mellemøstlig mentaliteter” – for det er jo VORES argument. Hver gang vi taler om “kultur” bliver det afvist med floskler om at vi ikke må generalisere, at islam ikke er en monolitisk størrelse osv.

  Men det vi siger er jo grundlæggende det samme som “mentalitet” – en særlig tankeverden omhandlende ideer om op og ned, godt og ondt, menneskesyn osv.

  Det er en klar fordel at kunne genbruge professorens ord direkte eller i det mindste bare kunne konstatere at professorer jo også er enige i dybtliggende kulturforskelle i mentaliteten.

  Kommentar by Superman — 25. november 2014 @ 17:17

 5. > Superman

  Ja, jeg studsede også. Den slags ærlighed når aldrig skrevne kommentarer eller interviews med citat-godkendelse.

  Kommentar by Kim Møller — 25. november 2014 @ 18:43

 6. Hvis vi skal klare os, så bliver vi nødt til at holde med os selv.

  Kommentar by Ruby Tuesday — 25. november 2014 @ 18:45

 7. Det er åbenbart ikke kun Jørgen Bæk Simonsen, der har taget ” Vejen til Damaskus”. Jakob Skovgaard-Petersen har fulgt ham ud over kanten.
  Man undres til stadighed over, hvad der driver disse mennesker. Efter det såkaldte Arabiske forår i Ægypten, Libyens henfald til kaos og vold efter Gadaffi, Syriens og Iraks henfald til ISIS samt meget mere.
  Siden Muhammedkrisen har det danske samfund betalt millioner og atter millioner for at sådanne eksperter skulle kunne oplyse den danske offentlighed om de reelle forhold i Mellemøsten. Oprettet dialogcentre, hvor de begge har været direktører.
  Hvad får vi så: Nogle lede sataner, der apologiserer Islam helt ud i ekstremerne. Damage control er hvad det er. Lands- og kulturforrædere.

  Kommentar by SUS — 25. november 2014 @ 19:07

 8. “…..vi i Vesten jo har ‘en anden agenda’. En agenda der går ud på at støtte mennesker i nød”
  Findes der noget værre end dem der sidder 2000 kilometer fra brændpunkterne og kører de rigtige moralske meninger ned over folk?
  Jakob Skovgaard-Petersen og hans politisk korrekte elite er lige så langt fra mig som jorden er fra mars.
  Der er ikke og der bliver aldrig et “vi”.

  Kommentar by Frank Hagmann — 25. november 2014 @ 20:25

 9. JSP tilhører samme kategori som Jørgen Bæk Simonsen og Michael Irving. Hvad man skal kalde dem, ved jeg ikke, bortset fra at de er uvidende, eller lader som om, spiller de meget klogere end andre, og er gode til at aflede eller bortforklare. JSP’s udtalelser i udsendelsen, som jeg lige har hørt, virker temmelig énøjet.

  Kommentar by Nordsjælland — 25. november 2014 @ 22:59

 10. Sunnier og shiiter skal igennem deres 30års krig. Det kan vi ikke forhindre, vi kan måske afbøde de værste slagterier, men den islamiske borgerkrig kan vi ikke forhindre.
  Vi kan måske forhindre parterne i at få atomvåben, selvom Parkistan allerede har det.
  Vi kan måske også forhindre folkemord på kristne og yizidierne, selvom de allerede er hårdt ramt.
  Fareren for os er at ved, at modtage så mange muslimer, som vi i Europa gør, så er det stor farer for at vi bliver hvirvlet ind i borgerkrigen og at dele af den kommer til at foregå her hos os. Det er efterhånden nærmest uundgåeligt, og det skyldes årtiers misregime og en bundløs naivitet i hele Europa.

  Kommentar by Robert R — 25. november 2014 @ 23:34

 11. Har vi ikke haft fat i Jakob Skovgaard-Petersen før? Eller husker jeg forkert?

  Kommentar by Nielsen — 26. november 2014 @ 01:14

 12. 9. Det hedder intellektuelle tosser.

  Kommentar by Gør noget — 26. november 2014 @ 02:51

 13. Jeg er sikker på, at Jakob Skovgaard-Petersen glæder sig over folkemordet på de krtistne og, at han gør hvad han kan for at skubbe på udviklingen.

  Kommentar by Hans Und — 26. november 2014 @ 05:18

 14. “… sagde Jakob Skovgaard-Petersen mens blodet fra de hovedløse kroppe af kristne og yazidier, der også blev massevoldtaget af muslimer, nåede op til hans knæ.”

  Kommentar by barfbag — 26. november 2014 @ 05:19

 15. Skammens professor Skovgaard-Petersen gør det til UG i akademisk kynisme. Det må man lade ham.

  Kommentar by Liva — 26. november 2014 @ 06:32

 16. Hvor er biskoppens kristne hjælpeiver, når det gælder forfulgte kristne i arabiske lande?

  b.dk/nationalt/biskop-efterlyser-empati-i-flygtningedebat

  Kommentar by Liva — 26. november 2014 @ 06:48

 17. Biskoppen gør som professoren – glemmer kristne, der forfølges i arabiske lande. Den skinhellige biskop får heldigvis det verbale glatte lag i Den Korte Avis.

  denkorteavis.dk/2014/kobenhavns-biskop-peter-skov-jakobsen-mener-vi-skal-tage-bedre-imod-asylansogere/

  Kommentar by Liva — 26. november 2014 @ 08:39

 18. Har Jacob Skovgaard Pedersen foretillet sig, at vi bare skal se på at Kristne og Yazidier bliver udrydet? Og at ufattelige værdier af kristenhedens første og største helligdomme bliver sprængt i luften eller omdannet til moskeer?
  Det er jo dybt umoralsk!

  Kommentar by Robert R — 26. november 2014 @ 23:58

 19. Bare rolig KSD, ingen normale mennesker er så forkvaklede at de er enige med Mette Bock i noget som helst.

  Kommentar by LarsB — 27. november 2014 @ 20:35

RSS feed for comments on this post.

Leave a comment

Line and paragraph breaks automatic, e-mail address never displayed, HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

 

 

Vælg selv beløbBlogs


Meta
RSS 2.0
Comments RSS 2.0
Valid XHTML
WP


MediaCreeper