7. oktober 2008

Professor Erik Albæk: Journalister stemmer rødt fordi de er midtersøgende

Professor Erik Albæk fremlagde i fredagens Jyllandsposten resultaterne af en undersøgelse af danske journalisters politiske tilhørsforhold. Hans talmateriale viser at 2/3 af journalisterne stemmer på oppositionspartier, og han bekræfter således tidligere undersøgelser, herunder den store Hovdabrekka (2005). Han får dog konklusionen vinklet til det modsatte, imponerende, men også lidt skræmmende, hvad mon samfundsforskere gør ved forskningsresultater der ikke kan kvalificeres statistisk.

Faktum er, at Danmark i høj grad er polariseret i forhold til det værdipolitisk, og det er det som afgør valgene. Så når professoren konkluderer at journalister i højere grad end befolkningen som helhed ønsker “et regeringsskifte hen imod midten”, så er det hans måde at sige, at journaliststanden værdipolitisk danner front mod Dansk Folkeparti og enhver form for formuleret borgerlighed. Ikke ligefrem en nyhed.

Fra Er journalister røde lejesvende?

“Det er ingen ny påstand, at journalister er venstreorienterede. Det er heller ingen specielt dansk påstand. Men er det rigtigt? Hidtil har man kun haft ens personlige mavefornemmelser at henholde sig til, da der ikke har været gennemført videnskabelige undersøgelser af danske journalisters politiske holdninger.

Det er der nu rådet bod på. På Center for Journalistik ved Syddansk Universitet har vi inden for det sidste års tid gennemført to undersøgelser for at besvare spørgsmålet. Vi har både gennemført en undersøgelse, der er repræsentativ for alle danske journaliststuderende, og en undersøgelse, der dækker de journalister, der dækker Christiansborg-politikken.

I begge undersøgelser blev de medvirkende spurgt, hvor venstre- eller højreorienterede de er, og hvilket parti de stemmer på.

Lad os se på de vordende journalister først. Umiddelbart bekræfter vores data påstanden om, at de ligger markant til venstre for befolkningen som helhed. Hvor 51 pct. af befolkningen sidste efterår støttede regeringsblokken (VKO og Ny Alliance), støttede kun 28 pct. af de danske journaliststuderende de samme partier.

Men giver denne sammenligning mening? Næppe. Vi ved, at befolkningen er en meget sammensat gruppe, hvor ældre stemmer anderledes end yngre, privatansatte anderledes end offentligt ansatte, kvinder anderledes end mænd, og højtuddannede anderledes end lavt uddannede. Med andre ord: Det er i udgangspunktet absolut usandsynligt, at journaliststuderendes politiske holdninger skulle ligne befolkningens. For journaliststuderende ligner ikke befolkningen. F.eks. har de en studentereksamen, ellers ville de jo ikke kunne læse til journalist. Men ikke alle danskere har en studentereksamen.

Derfor er det mest oplagt at sammenligne journaliststuderende med er andre unge med en gymnasieuddannelse. Og her tegner sammenligningen et ganske andet billede. Det viser sig nemlig, at kun 37 pct. af alle danske unge med en gymnasieuddannelse foretrak regeringen og dennes støttepartier i november i fjor. Resultatet for danske journaliststuderende adskiller sig ikke særligt: Regeringen havde nemlig næsten den sammen tilslutning blandt de journaliststuderende på Danmarks Journalisthøjskole (DJH) og Syddansk Universitet (SDU), henholdsvis 28 og 32 pct., og noget mindre på RUC med 14 pct. I denne sammenhæng skal man dog huske, at RUC uddanner de færreste journalister.

Men betyder det så, at danske journaliststuderende derfor alle sammen er socialister og kommunister? Nej. Den store gruppe af journaliststuderende stemte ikke mere på de to venstrefløjspartier SF og Enhedslisten end andre unge med en gymnasieuddannelse. Tværtimod! Hvor 37 pct. af alle danske unge med gymnasieuddannelse støttede SF og Enhedslisten, var det kun 32 og 28 pct. på henholdsvis DJH og SDU (og 41 pct. på RUC). Ser man på partierne som helhed er det udelukkende Det Radikale Venstre, der er markant overrepræsenteret hos de journaliststuderende.

Vi har også spurgt de danske journaliststuderende, hvor venstre- eller højreorienterede de generelt synes, de er. Som i andre studier har vi bedt dem om at placere sig på en højre-/venstreskala, hvor 0 er mest venstreorienteret og 10 mest højreorienteret. Placerer man sig på 0-3, ser man sig selv som venstreorienteret, 4-6 som midtorienteret og 7-10 som højreorienteret.

Resultaterne er ganske interessante: Journaliststuderende ved Danmarks Journalisthøjskole og SDU er nemlig mindre venstreorienterede end andre danske unge gymnasieuddannede, men også mindre end den danske befolkningen som helhed. Kun (de få) RUC’ere er nogenlunde ligeså venstreorienterede som deres tidligere gymnasiekammerater. Hvad der alt i alt markant adskiller de journaliststuderende fra befolkningen som helhed samt andre unge med gymnasieuddannelse, er ikke, at de er venstreorienterede, men at de er markant mere midtorienterede.

Men hvad så med de færdiguddannede, praktiserende journalister? Her har vi gennemført en undersøgelse blandt journalisterne i Christiansborgs presseloge. De blev ligeledes spurgt, hvem de stemmer på, og hvor venstre- eller højreorienterede de er.

Også de politiske journalister stemte mere på oppositionspartierne end befolkningen som helhed og den befolkningsgruppe, som de med hensyn til uddannelse og alder ligner mest (30-65-årige med en gymnasieuddannelse). Hvor det var 51 pct. af befolkningen som helhed og 46 pct. af de 30-65-årige med gymnasieuddannelse, der stemte på regeringsblokken, var det kun 32 pct. af de politiske journalister. Men igen er de store tabere ikke højre-, men venstrefløjspartierne: Kun 6 pct. af de politiske journalister stemte på venstrefløjspartierne SF og Enhedslisten. Det er betydelig mindre end befolkningen som helhed såvel som de 30-65-årige med gymnasieuddannelse.

Hvis vi ser på, hvor højre- eller venstreorienterede journalisterne er, viser det sig, at de i endnu højere grad end de journaliststuderende placerer sig på midten i dansk politik. Hvor 32 pct. af befolkningen som helhed og 29 pct. af de 30-65-årige med gymnasieuddannelse karakteriserer sig som politisk midtorienterede, er det hele 71 pct. af de politiske journalister.

Samlet set kan disse resultater tolkes derhen, at de politiske journalister i betydelig mindre grad end befolkningen som helhed såvel som de 30-65-årige med gymnasieuddannelse støtter de traditionelle venstrefløjspartier. I stedet ønsker de større indflydelse til midten i dansk politik – og et regeringsskifte hen imod midten…

Om det så har nogen betydning for journalistikken, dvs. om journalisternes politiske holdninger påvirker deres journalistiske produkter, sådan som Pittelkow hævder, har vi endnu ikke forskningsmæssigt belæg for at vurdere i dansk sammenhæng.

Udenlandske undersøgelser tyder på, at journalisternes personlige holdninger næsten intet betyder. Langt vigtigere er f.eks. den kultur, der kollektivt opstår over tid på en nyhedsorganisation. En kultur, som blandt andet er bestemt af organisationens ejerskab og lederskab, og som påvirker den enkelte journalists arbejde.

Men hvis Pittelkow havde ret med sit argument om, at de danske journalisters politiske holdninger har betydning for deres arbejde, så tyder vore undersøgelser på, at det ikke er det borgerlige Danmark, der har mest grund til at være utilfreds med dansk journalistik. Det har yderfløjene i dansk politik, SF og Enhedslisten inklusive”

Apropos.

 • 15/12-06 Uriasposten – Norsk undersøgelse… (Hovdabrekka mfl.).
 • 15/8-07 Politiken – Uvildig undersøgelse forsvarer ‘Den Hemmelige Krig’ (Erik Albæk mfl.).
 • 3/10-08 Journalisten – Journalister er midter-lejesvende (inkl. debat).
 • Opdate. Den oprindelige artikel…

 • 2008 (okt) – Ny Viden, særnummer – Erik Albæk: Journalister er røde lejesvende (s. 11-13; pdf).
 • Oploadet Kl. 14:45 af Kim Møller — Direkte link19 kommentarer

  The URI to TrackBack this entry is: http://www.uriasposten.net/archives/6206/trackback

  19 Comments »

  1. Hvis SF og Radikale er “midterpartier” så giver det jo ingen mening at debattere politik med den idiot.

   Kommentar by DaLi — 7. oktober 2008 @ 15:08

  2. Jeg studsede også over kronikken da jeg læste den i avisen, og jeg forventer et svar fra Pittelkow – det må være lige til, for sjældent har jeg dog set så håbløs en “analyse” fra en akademiker. De tal han præsenterer os for i undersøgelsen bekræfter stort set Pittelkows tidligere kommentarer/analyser og de fornemmelser mange af os andre også har. Alligevel for Albæk det drejet over til en i det store hele frifindelse. Det er en bemærkelsesværdig tolkning af tallene.

   Hele pinligheden kan vist opsummeres i følgende at følgende tilsyneladende er mandens udgangspunkt:
   “Men giver denne sammenligning mening? Næppe.”

   Tjo, det alle vi andre ellers diskuterede var netop denne sammenligning, og hvorfor konklusionerne derpå er et problem. Albeks tal understøtter dette, og manden opfinder derfor en anden problemstilling; “vi skal da sammenligne noget helt andet, og så snakke om det i stedet for.”
   Det er ganske absurd, og et sjældent åbenlyst forsøg på at dreje debatten væk fra dens oprindelige ærinde – i dette tilfælde kan Albeks tal dog forklare hvorfor han har dette behov, for ellers må han give Pittelkow ret.

   Derudover må man undres og det lave niveau der ligges for dagen på SDU. Man kan sgu da ikke bare spørge journalisterne hvor de selv synes de finder sig politisk; så er det da klart at mange bliver midterorienterede. SAmtlige partier påstår jo at de udgør midten i danske politik +-10%. Det er vist kun enhedslisten der ikke bekender sig til den position – de er trods alt store nok til at vedkende sig deres rabiate verdensanskuelse.

   Det er pinligt, at en professor fra SDU overhovedet vil beskæftige sig med den slags datamateriale der tilsyneladende er tale om her. Og hans fuldstændigt ukritiske brug deraf, vidner ikke om stor seriøsistet, og når så selve hans analyse vist befinder sig i det vi må kalde videnskabelige uredelighed, så kan det vist ikke blive mgeet være. Med hans talmanipulation, kunne han vist nå frem til hvilken som helst konklusion han måtte ønske på egne veje, og på veje af SDU.

   Kommentar by Superman — 7. oktober 2008 @ 15:16

  3. Efter lige at have studeret adskillige forelæsninger på Ålborg universitet i Metodelære, må jeg grine af denne mands ubrugelige metoder – tsk!
   At kalde dette for forskning er en hån mod seriøs forskning. Det er tragikomisk at der sidder forskere på skatteydernes regning og politiserer på den måde. Denne mand burde fyres øjeblikkeligt!

   Bare for at påpege 2 iøjnefaldende pkt’er; kan nævnes hans spørgeskemaundersøgelse om hvorvidt man er venstre eller højre orienteret. Dette er forskningsmæssigt ubrugeligt og metode mæssigt dybt usagligt.
   Fordi, hvordan defineres højre- venstre skalaen? Hvad kan den bruges til? Hvornår er man højre/venstre orienteret? Er man fx højreorienteret hvis man er nazist og derfor også nationalsocialist? Er man venstre eller højre orienteret hvis man er fascist og derved ønsker større stat? Er det udelukkende en økonomisk skala? Hvordan medtager man det værdi politiske i denne skala? Udligner det økonomiske og det værdipolitiske hinanden? Etc.

   Der findes formentlig ikke 2 mennesker, der definerer skalaen ens.

   Selvfølgelig vil de arrogante venstre orienterede journalister definere sig selv som midtersøgende (læs: objektive).

   Derudover er det videnskabeligt indiskutabelt at journalister kan være objektive. Med mindre de på den ene eller anden måde er hævet over mennesket, hvilket de formentlig mener de er.
   For når en journalist skriver en artikel vil han altid fravælge andre nyhedsområder. Han vil altid have en indgangsvinkel, som afspejler de spm han stiller, og de spm han vælger ikke at stille. Etc.

   Kommentar by Hank Rearden — 7. oktober 2008 @ 15:31

  4. Det er interessant at læse hvordan en professor på en, for alm. mennesker, næsten uforståelig måde forsøger at manipulere læserne.

   Samtidig er det overmåde trist.

   Der tegner sig jo efterhånden det billede, at uredelighed er mere sædvanlig end usædvanlig hvilket betyder, at befolkningen ikke kan stole på de forskellige “eksperter” over en dørtærskel!

   Og nævn mig et område, hvor dette ikke foregår ?

   At besidde en sund skepsis har altid været fornuftigt, men det er vist ikke længere tilstrækkeligt.

   Hvad siger sådant noget i grunden om vores samfund ?

   Kommentar by Vivi Andersen — 7. oktober 2008 @ 15:54

  5. Et må man medgive ham, det er dygtigt gjort. Jeg ville gerne have set ham skrive det, det må have været meget svært at nå til den modsatte konklusion af hvad tallene siger.

   Kommentar by PeterK — 7. oktober 2008 @ 16:01

  6. Ifølge EA stemte de politiske journalister ”mere på oppositionspartierne end befolkningen som helhed”. De ønskede ”større indflydelse til midten i dansk politik {hvormed formentlig menes S + R (sic!). LM} – og et regeringsskifte hen imod midten”. Endvidere fremgik det, at de er ”i opposition til den siddende regering”.

   For en daglig storforbruger af Radio-, TV- og avisnyheder er der intet nyt heri. Det overraskende nye er, at de politiske journalister åbent vedgår det. Jeg kalder det en ren tilståelsessag.

   Kommentar by Laurits Moustgaard — 7. oktober 2008 @ 16:12

  7. Erik Albæk vil have os til at tro, at journalisters personlige politiske holdninger intet betyder for deres dækning, vinkling og valg af historier samtidig med, at professor Erik Albæks egne venstreorienterede holdninger tydeligvis påvirker hans forskning, vinkling og valg af historier. Tror han vi er åndssvage?

   Kommentar by Jakob — 7. oktober 2008 @ 16:56

  8. Det sjove er, at venstreorientede helt oprigtigt mener, at der kun findes højreorienteret journalistik og neutral journalistik. Det andet er bare noget vi bilder os ind! As if!

   Kommentar by Svend P — 7. oktober 2008 @ 17:19

  9. Jeg synes efterhånden at det er ret fjollet at dele journalister – og alle andre for den sags skyld – op i røde eller blå, eller i grupper af højre- eller venstreorienterede, eller i midtersøgende personer og segmenter.

   Synes I ikke at det professoren skriver viser at den gammeldags form for opdeling har spillet fallit?

   Jeg savner nogle nye, mere dækkende begreber/termer – og hvis de ikke skulle komme fra forskerverdenen, hvor så? Fra blogs?

   Kommentar by Janne — 7. oktober 2008 @ 17:46

  10. ***Jeg savner nogle nye, mere dækkende begreber/termer, Janne***

   Uhyre nemt Janne..

   der er borgerlige journalister og så er der idiotiske journalister..

   :-)

   Kommentar by Onion — 7. oktober 2008 @ 19:00

  11. Lad os få hævet valgretsalderen!

   Kommentar by nimu — 7. oktober 2008 @ 20:13

  12. Tja men i kunne såmænd godt bilde mig ind at evighedstudenterne og dem med de længere og fine uddannelser (ja det tror jeg oprigtigt at en journalist i sin egen selvforståelse tror de er)kan bildes ind ved vedvarende hjernevask at alle kulturer er ligegode og at 99 af alle muslimerne inderst inde er så moderate og fredelige.

   Vi andre der ser og mærker virkeligheden på egen krop er jo alt for dumme til disse “pæne” tanker, i og med vi konstant bliver revet ud af drømmen, og en drøm er hvad det er.

   Som da jeg engang diskuterede med en meget fin dame som kun var stødt på høflige muslimer på sit arbejde (højtudannede og på kontor) men det eneste sted hun havde at bedømme det på var via arbejdet.

   Som sagt det er de almindelige og små mennesker der bliver tvunget til at udleve elitens (både på blå og rød side, alle er lige skyldige)latterlige naive idiotiske utopiske drøm…..For os er det ikke en drøm der er det et dagligt helvede.

   Et helvede hvor vi skal bekymre os om vore børn, ældre og kære…..DAGLIGT, prøv i det bare en måned i kære velstillede politikere, se hvad i har påført landet og folket.

   Kommentar by whodares (Islam skaber tabersamfund) — 7. oktober 2008 @ 20:47

  13. Hvad fanden, det er jo urkomisk. Det har da altid været sådan at en avis havde en politisk vinkling. Og det er jo det man så betaler journalisterne til at skrive. – Og derfor blev jeg heller ikke journalist.

   Det groteske er at de selv forestiller sig at de kan være upåvirkede, som også følger i tråden. For mig bekræfter den helt, at ca 80% af den samlede journalistik er skrevet udfra ,,midten,, som så skulle være Radikale!! – det er jo uhyrligt.

   Og med den gængse totale omvæltning af H og V, så er den nærmeste holdningsbærende midte, sgu da DF. Som både fokuserer på humanisme og på sund handling og almenhedens vel. Dvs så er DF socialdemokrater, Soc.demokraterne er yderste nazi-højrefløj med griskhed til egne og nordsjællandsk ,,lebensraum,, som eneste erklærede mål, og Enhedslisten følger op med rabiatisktiske utopier af ren kommunistisk tilsnit, medens Venstre prøver at sælge landet til udlandet i en forblommet forestilling om at vi kan blive ,,hjertet i EU,,!!!! ( jvnf. Stats-børgens åbningstale idag! ) – Og konservative er bare et lille snobparti, som tror de stadig bestemmer og er eliten og deres frækkeste våben er snerpethed!! hyr hyr hyr.. Sikke en flok landsbytosser hele bundtet.

   Men det centrale er at i DK ( som altså vist er et ,,realkommunistisk,, land, så er alle venstrefløjens journalister etablerede og trygge, mens ,,højrefløjens,, journalister, eks Ralf P, går enegang og tilsvines fra alle sider. ..

   Hvorfor er det ikke mere hæderligt opbygget, således at hvert parti helt åbent har sine journalister, som så debaterer indbyrdes.. Hvorfor har vi løgnen om de ,,upartiske,, aviser? Dette er jo utopisk. Så hellere vide hvem der taler. Sådan var det i gamle dage, ( 1900 ) hvor der var 4 aviser og man læste den avis som hørte til ens faggruppe.

   I dag ville man så læse alle partiernes nyheder på nettet og droppe papirsvineriet, og alle journalister skulle opgive deres tilhørsforhold, uden hån eller undren.

   Jeg sneg mig fra arbejdet og hørte Stats-børgens åbningstale. Udemærket skruet sammen, med nogle undrende ( men det kan jo ikke undre ) modsætningsfyldte sætninger. Det sjove var reaktionerner bagefter, især fra journalisterne i DR update.

   Først kaglede Helle Tomhed straks frem med at det var synd for de arme rige i nordsjælland og deres herskabsvillaer, som nu ikke fik ny maling i år. Norv…

   Og så var der tonefaldet! Tonefaldet hos speakeren i studiet. Hånligt nedladende om ,,Tryghed,, som et nærmest latterligt tema i talen.
   Er tryghed ikke vigtig? Bullets og bandekrig i Kbh, folk flænset op på gaden og hele nattelivets indtægter truet af sindssyge muslimer?- Nej venstrefløjen vil altid gerne stå som den ,,friske fyr,, der ,,ka tåle et par bajere,, ( læs narkomisbrug ) – alm. menneskers behov for at færdes på gaden, er uvæsentligt.

   Og da talen faldt på DF, så var den kvindelige speaker nærmest ved at brække sig på mikrofonen i sitrende had til regeringens mangel på selvpineri. Og de kalder sig demokrater??? jeg fatter ikke en bønne.

   Men alt i alt, så var det mest komiske dog Anders Frisk, der oprigtigt virkede som om han tror at vi ved at smelte sammen med EU, kan blive økonomisk sikrede og oveni dette : ,,være hjertet i EU,,!!

   – Mage til storhedsvanvid skal man lede længe efter. Man må sige manden har ambitioner. Om det er egne eller landets, det skal jeg ikke kunne sige, faktisk tror jeg han mener landet!!!. Han må vide ting om Frankrig og Tyskland som vi ikke ved. Måske flirter han hemmeligt med Merkel?? ,, De Dansk-tyske forenede stater,,??

   – Lille land med store tanker! WoW.

   Kommentar by Solipsisyfos — 7. oktober 2008 @ 22:07

  14. 13.Solipsisyfos

   Rigtig godt ramt !

   Bortset fra den sidste sætning om det lille land med stor tanker,

   som i virkelighden drejer sig om (d)en lille mand med store tanker

   Desværre så jeg ikke Folketingets åbning – er ellers altid så spændt på hvem af de kongelige, der først overgiver sig til halvslummeren!

   Kommentar by Vivi Andersen — 8. oktober 2008 @ 01:26

  15. […] gennemført en videnskabelig undersøgelse  af danske journalisters politiske observans”:  Professor Erik Albæk: Journalister stemmer rødt fordi de er midtersøgende. Jeg skal ikke kunne  sige det. Men det er der til gengæld i Sverige, på Statsvetenskapliga […]

   Pingback by Snaphanen » »Pænt Sagt« — 8. oktober 2008 @ 05:17

  16. #13 Solipsisyfos: Det er et gennemgående problem hos DR. Hvor ofte stråler hadet ikke ud af Mette Walsted, når emnet falder på DF? Det er skandaløst at DR ikke finde finde journalister, der i det mindste FORSØGER at optræde objektivt. Hvem husker ikke Walsteds Karen Jespersen interview, hvor hun snerrede som en lille vrissen moppe.

   Albæk laver årets lattebrøl, da han til Berlingske udtaler: “Nu har vi endelig nogle konkrete undersøgelser, der blandt andet viser, at der intet belæg er for påstanden om, at politiske journalister skulle være særligt venstreorienterede.”(1) Man tror jo det er løgn?

   (1) http://www.berlingske.dk/article/20081006/politik/81006107/

   Kommentar by Højrebladet Komet — 8. oktober 2008 @ 17:39

  17. fnis.

   Med andre ord, manden påstår at journalisterne skal kompensere for massernes slemme høreorienterede tendenser ved at være mere røde (ahem, ‘midtsøgende’).

   90er-Elitisme nok engang. Bah.

   Kommentar by Peter Bjørn Perlsø — 8. oktober 2008 @ 18:50

  18. Nu har oversætterne gjort det igen!! På DR TV-Avisen kl. 21.00 d. 9.10 interviewes en ung sort kvinde i U.S.A., der støtter republikanerne, og det, hun sagde, som kunne virke “stødende” på danske TV-seere blev selvfølgelig oversat til dansk, mens det, hun sagde, som virkede positivt, det undlod man elegant at oversætte.
   Dejligt at jeg ikke betaler licens

   Kommentar by Hanzi — 9. oktober 2008 @ 21:28

  19. Det kunne være interessant at forholde sig til tallene fra den nævnte undersøgelse. Nogle flere af slagsen kan læses her: http://www.sdu.dk/~/media/Files/Om_SDU/Aarets_gang/Aarsfest/Aarsfest2008/nyviden_saernummer08.ashx (fra side 11-13 i filen).

   – Både undersøgelsen af de politiske journalister og valgundersøgelserne i forbindelse med danske valg spørger folk, hvordan de vil placere sig politisk på en skala fra 0 (venstreorienteret) til 10 (højreorienteret).

   – Vi har ikke data for, hvordan de forskellige grupper så stemmer politisk blandt de politiske journalister, men det har vi for vælgerne i valgundersøgelserne.

   – De venstreorienterede, som gav sig selv værdien 0-3 på skalaen og udgjorde 31 % af vælgerne, stemte i 2007 således:
   A 32,6 %
   B 2,5 %
   C 1,2 %
   F 36,8 %
   O 6,3 %
   V 9,9 %
   Y 1,0 %
   Ø 9,7 %

   Dvs., blandt dem der erklærede sig selv som venstreorienterede, var der 18,4 % som stemte på de partier, der udgør den nuværende regerings flertal (V, C, O og Y). Modsat var der 81,6 %, der støttede oppositionspartierne (A, B, F, Ø).

   – Hvad så med midterblokken (værdierne 4-6), som 31 % af vælgerne tilhørte?
   A 44,8 %
   B 10,9 %
   C 4,4 %
   F 13,8 %
   K 1,5 %
   O 10,0 %
   V 11,7 %
   Y 2,2 %
   Ø 0,7 %

   Dvs., blandt dem der erklærede sig selv som midterorienterede, var der 28,3 % som stemte på de partier, der udgør den nuværende regerings flertal (V, C, O og Y). Modsat var der 70,2 %, der støttede oppositionspartierne (A, B, F, Ø).

   – Endelig, de selverklærede højreorienterede (værdierne 7-10), som udgjorde 38 % af vælgerne:
   A 8,0 %
   B 2,2 %
   C 19,4 %
   F 2,6 %
   K 0,8 %
   O 17,9 %
   V 44,7 %
   Y 4,2 %
   Ø 0,1 % (én respondent)
   Andre 0,1 % (én respondent)

   Dvs., blandt dem der erklærede sig selv som højreorienterede, var der 86,2 % som stemte på de partier, der udgør den nuværende regerings flertal (V, C, O og Y). Modsat var der 12,9 %, der støttede oppositionspartierne (A, B, F, Ø).

   – Andelen af vælgere der stemte på den nuværende regerings flertal (V, C, O og Y):
   Venstreorienterede (0-3): 18,4 %
   Centrumorienterede (4-6): 28,3 %
   Højreorienterede (7 -10): 86,2 %

   Hvis de politiske journalisters placering af sig selv på en politisk skala fra venstre (0) til højre (10) medfører samme partivalg som det gør hos vælgerne generelt, er der altså problemer for Erik Albæk med konklusionen om, at de politiske journalister er midterorienterede, fordi 70 % dem placerer sig indenfor 4-6 point på førnævnte politiske skala. Ser man på det forventede partivalg støtter kun 3 ud af 10 i denne gruppe den nuværende regering, og det er måske derfor ikke uproblematisk at kalde denne gruppe “midterorienteret”.

   Langt mere interessant er det dog, som også Albæk nævner i den publikation jeg har linket til, om politisk holdning hos journalister har betydning for deres faglige udfoldelser. Albæk nævner selv at man søger at afdække spørgsmålet i forskningen indenfor de næste par år, så det bliver spændende at se, hvad resultatet bliver.

   Kommentar by Peter Løhmann — 15. oktober 2008 @ 12:01

  RSS feed for comments on this post.

  Leave a comment

  Line and paragraph breaks automatic, e-mail address never displayed, HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

   

  

   

  Vælg selv beløb  Blogs


  Meta
  RSS 2.0
  Comments RSS 2.0
  Valid XHTML
  WP


  MediaCreeper