21. oktober 2008

Kommunister for frihed

Den sidste uges tid er Jörg Haider blevet associeret med nazismen på forskellige måder, eksempelvis med irrelevante henvisninger til hans forældres nazi-fortid. Kommunismen har langt flere liv på samvittigheden, men det er ikke svært at se de dobbelte standarder. Et godt eksempel var et næsten fem minutter langt indslag i DRs nyhedsmæssige flagskib 21 Søndag. Indslaget handlede om Horserød-Stutthof foreningen og deres økonomiske støtte til FARC og PFLP, tilsigtet at teste den danske terrorlovgivning, i sympati med terrordømte Fighters and Lovers. Foreningen består af tidligere modstandsfolk og efterkommere.

Der kunne skrives meget om indslagets problematiske tendens, men kort fortalt.

– Det nævnes ikke, at Horserød-Stutthof foreningen er en kommunistisk forening, og omvendt betegnes kommunistiske modstandsfolk direkte og indirekte som ‘frihedskæmpere’

– Det nævnes ikke, at FARC og PFLP er marxistiske terrororganisationer. Det politiske aspekt ignoreres, og der eufemiseres med ord som ‘organisationer’, ‘bevægelser’, ‘frihedsbevægelser’.

– Professor Jørn Vestergaard er ikke en uvildig ekspert. Han har en fortid på den yderste venstrefløj, og har tidligere forsvaret Blekingegadebanden – en venstreekstremistisk terrorcelle, der i lighed med Horserød-Stutthof foreningen støttede PFLP.

Delvis transkription: Modstandsfolk risikerer at blive dømt for terrorstøtte (4,42 min).

Klaus Bundgård Povlsen, DR-vært: Dommen i sagen mod Fighters and Lovers har altså nu vist vejen for fremtidige sager om terrorstøtte. Det betyder, at alle andre, der har begået lignende lovovertrædelser nu kan blive retsforfulgt på lige fod med Fighters and Lovers. Og blandt dem, der finder vi en gruppe modstandsfolk, der har kæmpet for Danmarks frihed under 2. Verdenskrig.

Kristian Sloth, 21 Søndag: Bestyrelsesmedlemmer for Horserød-Stutthof foreningen er samlet til møde… Foreningens medlemmer var enten selv en del af frihedskampen under Anden Verdenskrig, eller også var deres nære familie.

Tre fra foreningens bestyrelse fremlægger enslydende argumentation.

Kristian Sloth: Horserød-Stutthof foreningen har cirka 130 medlemmer, der alle har tilknytning til modstandsbevægelsen under Anden Verdenskrig. Nogle var selv frihedskæmpere, og andres nære familiemedlemmer blev under krigen interneret i Horserød-lejren i Nordsjælland. Eller sendt til nazisternes udrydningslejr i Polen. Deraf navnet Horserød-Stutthof foreningen.

Bodil Enoch: Hele min mors familie var illegale under besættelsen, og var i modstandskampen og blev kaldt terrorister den gang…

Ove John Nielsen: Hvis vi sammenligner betegnelsen terrorisme med tiden under krigen, hvor jeg blev udkaldt som terrorist, så må vi jo også betragtes som terrorister – men det var vi jo ikke. Vi var jo frihedskæmpere.

Kristian Sloth: I avisen her fra marts 1945 bruger nazisternes pressekontor netop betegnelsen terrorister om fem modstandsfolk der blev henrettet.

Ove John Nielsen: Det er altid magthaverne der afgør om en frihedsbevægelse er terrorisme eller eller det er frihedskamp…

Kristian Sloth (speak): Foreningens medlemmer føler at terrorloven indeskrænker deres personlige frihed til at støtte dem de vil – de kalder terrorloven en politisk lov.

Kristian Sloth: Men er det ikke meget naturligt, at Vesten forsøger at beskytte sig ved at sige, at dem og dem må i ikke støtte økonomisk.

Ove John Nielsen: Jeg har svært ved altid at se de overgreb der er sket mod Vesten som terrorisme, fordi det er en konsekvens af den politik Vesten har ført overfor de bevægelser der går til modstand.

Ove John Nielsen: Det er altid magthaverne der definerer om en frihedsbevægelse er terrorisme eller det er frihedskamp.

Jørn Vestergaard, professor: Når nu der er en endelig dom, så er det de tidligere modstandsfolk har foretaget sig – er helt klart i strid med straffelovens bestemmelser om terrorisme, så bør de jo sigtes, for den dom der er afsagt dener endelig.

Kristian Sloth: … er du ikke bange for at komme i fængsel på den her sag?

Allan Christiansen: … sidst var det tyskerne og den danske regering der sendte min far i spjældet og siden hen i koncentrationslejr.

Horserød-Stutthof foreningens bestyrelse, herunder de fire i indslaget er alle aktive kommunister, hovedparten i DKP (Danmarks Kommunistiske Parti), men der er også tråde til KPiD (Kommunistisk Parti i Danmark) og APK (Arbejderpartiet Kommunisterne = stalinisterne). Bodil Enoch der interviewes i indslaget, har tidligere været amtrådskandidat for KPiD i København.

Selvom kommunisterne var en væsentlig del af den danske modstandskamp under Anden Verdenskrig, så giver det ikke mening at kalde dem frihedskæmpere eller postulere de kæmpede for Danmarks frihed. Endemålet var proletariatets dikatur – ikke borgerligt demokrati og dertilhørende frihedsrettigheder.

Allan Christiansen nævner i slutningen af indslaget, at det var “tyskerne og den danske regering” der fængslede og internerede hans far. Han henviser på den måde diskret til Kommunistloven af 22. august 1941, hvor den danske regering presset af den nazistiske besættelsesmagt måtte vedtage et forbud mod kommunistiske partier. En konsekvens af nazi-Tysklands angreb på Rusland et par måneder tidligere, der sluttede Hitlers og Stalins pagt vendt imod de vestlige demokratier. Det er værd at erindre, når kommunister i dag foregiver at kæmpe for ‘frihed’.

Dansk kommunister var bestemt modstandsfolk, men de kæmpede mere for sig selv og kommunismen, end for det danske demokrati og danskernes frihed. DKP som Kommunistloven først og fremmest var vendt imod, havde øjnene rettede mod Moskva, ikke mod Christiansborg eller Kong Christian d. X, og der var bestemte terroristiske elementer i denne gruppe.

I oktober 1943 terrorsprængte BOPA (Borgerlige Partisaner, dæknavn for Kommunistiske Partisaner) Café Tosca og Café Mokka på Strøget i København. Angrebet på den første café slog fejl og medførte blot brandsår, den anden medførte fire døde og 43 sårede – både tyskere og danskere. PR-mæssigt gav det ikke den ønskede effekt, og centralkomiteen pålagde kommunister ikke at gentage civile terrorbombninger. Frihedsrådet tog ligeledes afstand.

Historien er således mere nuanceret end som så, og når DR samtidig lader de fire kommunister fremstå som apolitiske bekymrede borgere, og supplerer med en meget politisk professor, så ligner det til forveksling et partsindlæg.

Mere.

 • 19/10-08 DR Online – Modstandsfolk skal tiltales for terrorstøtte (skrevet af ’21Søndag’).
 • “Horserød-Stutthof-Foreningen består af tidligere kommunistiske modstandsfolk og efterkommere af modstandsfolk.”

 • 19/10-08 DR tekst-tv – En gruppe modstandsfolk i sag om terrorstøtte.
 • “En gruppe modstandsfolk, der kæmpede for Danmarks frihed under Anden Verdenskrig…

  Samtidig understreger professor Jørn Vestergaard fra Københavns Universitet, at han mener, at dommen er yderst diskutabel.”

  Apropos.

 • 30/6-05 Uriasposten – Adskillige revolutionære kommunister bag Stop Bush-kampagnen – mediernes rolle… (TV2 Nyhederne betegner APK-formand Dorte Grenå som ‘fredsaktivist’).
 • The URI to TrackBack this entry is: http://www.uriasposten.net/archives/6243/trackback

  66 Comments »

  1. Lige en rettelse: Værten i 21 Søndag hedder Klaus Bundgård Povlsen og ikke Anders Bech-Jessen.

   Kommentar by JanChris — 21. oktober 2008 @ 17:43

  2. Hermed Rettet. Takker.

   Kommentar by Kim Møller — 21. oktober 2008 @ 18:04

  3. Danske kommunister har uafbrudt siden 1945 kogt suppe på deres indsats under besættelsen. Den talentfulde DKP-propagandist Hans Scherfig skrev sin store, fede, forløjede roman “Frydenholm” om besættelsen, og mange har desværre siden betragtet den som et historisk kildeskrift.

   Nu er det anden- og tredjegenerations kommunister, der får DR til at holde mikrofonen for deres propaganda.

   Dumt og ynkeligt.

   Kommentar by Crass Børsting — 21. oktober 2008 @ 18:35

  4. Tankevækkende. Endnu et søm til DR’s objektivitets ligkiste.

   Sjovt at der stadig findes kommunister. Troede de uddøde ligesom skrivemaskinen…

   Kommentar by Svend P — 21. oktober 2008 @ 18:37

  5. Kommunister optrådte -efter min tolkning her en sjælden gang i åben modstrid til hr. Møllers tolkning – efter forbudet mod partiet også som medlemmer af den nationale modstand, frihedskæmperne- som de normalt betegnes som, og ville nok gerne have været den absolut ledende del af modstandsbevægelsen eller have stået som den eneste modstand af besættelsen- at det var noget svært p.g.a. Ribbentrop-Molotov-pagten var i den sammenhæng ærgeligt, og borgerlige og partiløse var jo også med i den danske frihedskamp – at endemålet for det danske kommunistparti stadig var kommunisme tvivlede vist få på. Udtalelser fra Aksel Larsen til forsvar for den danske retsstat og den danske nation som sådan fremkom ikke ofte om nogensinde før partiet blev forbudt så vidt jeg husker.
   De virkeligt interesserede slår efter i udtalelser fra partiet og hr. Larsen og melder venligst tilbage her med henvisninger.
   Men jeg tror her hr. Møller lægger for meget vægt på, hvad der skal opfyldes for at kunne betegnes som frihedskæmper på datidens historiens benyttelse af betegnelsen, daglig tale og trang til generalisering når det forekom praktisk. Jeg mener- var der mange der ikke så kommunister der var aktive mod besættelsen som andet end frihedskæmpere- dengang? Hvad var i bekræftende fald såfremt sådanne kan fremdrages- deres argumentation dengang?
   På forhånd tak – Peter Buch

   Kommentar by Peter Buch — 21. oktober 2008 @ 19:08

  6. USSR og marxismen trækker stadig sine spor – Danmarx Radios nøglemedarbejdere spreder stadig deres løgnagtigheder via fødekæderne:

   Her læser ex-KGB lektien, følg linket – se videoerne, hæld et gran salt i og bliv klogere:

   http://www.youtube.com/results?search_query=Bezmenov&search_type=

   Kommentar by Limewoody — 21. oktober 2008 @ 19:20

  7. Jamen, det er da også rigtig nok alt sammen – og forfærdeligt med de der grimme terrorister.

   Nu skal man jo iflg. vismænd ønske det bedste for sine modstandere, så må det i den forblindelse være tilladt at spørge til, hvordan i selv synes det går med jeres “krig mod terror”?

   Ikke mindst – jeg har lige genset (eller rettere hørt, denne gang) et afsnit af “The Making of the West” (på “DDR2”) – må det monstro være tilladt at spørge, om de damer og herrer virkelig mener, at USAnerne er blevet bedre, ærligere og fredeligere mennesker siden Mato Wayuhis tragiske dødsfald?

   I det fredeligste håb om en rimelig debat …

   Kommentar by Scavenius — 21. oktober 2008 @ 19:46

  8. Sig mig engang – virker denne lov med tilbagevirkende kraft?

   Kommentar by Anna Lyttiger — 21. oktober 2008 @ 21:43

  9. @ Scavenius

   Du ønsker en “rimelig” debat om danske mediers whitewash af kommunister som “freds”elskende, og samtidigt ævler du løs om amerikanere og indianere ?

   Hvor gammel er du, 14 år ?

   Men sjovt navn du har. Scavenius var om nogen en røvslikker på nazisterne så det battede derefter.

   Kommentar by DaLi — 21. oktober 2008 @ 21:59

  10. @ DaLi, du skriver: Hvor gammel er du, 14 år ?

   WJ oversætter dhimmien DaLis udsagn: Please, please, please… giv mig en mulighed for at tackle manden fremfor bolden.

   Kommentar by William Jansen — 21. oktober 2008 @ 22:09

  11. ->7 Scavenius

   Hvad galt er der i at ny-indianere myrder fredelige gammel-indianere. Herre gud, det sker jo hver dag i tiden. Det kaldes multikulturalisme og helt normalt – sådan lidt fætter-kusine agtigt. Fætter har bare hang til AK47 hvilket er et kulturelt udtryk.
   Man skal bare huske at dukke sig. Så går det alt sammen.

   Kommentar by Limewoody — 21. oktober 2008 @ 22:26

  12. De kæmpede ikke for Danmarks frihed, men proletariatets diktatur. Og de gør det sku endnu, med beundre på den billige langside.

   Kommentar by Menig 442 — 21. oktober 2008 @ 22:28

  13. I kampen for proletariatets diktatur gjorde de -ledelsen af DKP & Bopa – både brug af oratorisk støtte til den danske retsstat og lejlighedsvis samarbejde med andre ikke-kommunistiske kræfter, det danske system havde givet dem et råderum som efter Tysklands angreb på Sovjet ikke mere var til stede, da partiet bliver forbudt og kendte kommunister arresteres.
   Jeg tror de færreste borgerlige og partiløse modstandere af besættelsen i ord dengang udtrykte de gerne havde undværet støtte fra kommunisterne. At Danmarks frihed er og var et del-mål for kommunister er vist stadig klart for langt de fleste.

   Kommentar by Peter Buch — 21. oktober 2008 @ 22:56

  14. Jeg har ladet mig fortælle at krigen var en meget mærkelig tid, hvor alt var omvendt og der var underlige alliancer på kryds og tværs og ikke mindst lusk og fusk, hvor indbyrdes fjender bruge krigen til at bekæmpe hinanden. Det er svært at dømme på krigen, udfra vores nuværende kulturelle konstruktion.

   Sartre, som jeg ellers synes var ret åndssvag, sagde dog at krigen gav borgerne den mest mulige eksistentielle frihed, som ikke er overgået siden. Og jeg giver ham ret.

   Det vigtige her, synes jeg, er at DanmarksRødgardister vinkler dem både som ofre og som PLFP støtter. Og det er underligt, for uanset hvad de er, eller var, så er de idealister for en kommunistisk tankegang, som DR, endnu en gang giver opmærksomhed…

   Og med det kan man sige, at når man ser DR, så får man mulighed for at se en sag fra Rødgardistisk side, eller fra anden Rødgardistisk side og det er dette, der er det svinske og forføreriske ved DR. De spiller på at mange stadig ser dem som det gamle monopol, statsreguleret og derfor som sandhedsfortællere.

   Sammen med Politiken udgør DR et propagandistisk makkerpar, som forfører og forfører, den del af befolkningen, ud i mere og mere vildfarelse og elendighed, som ender med at blive vores alle sammens ulykke. Dette er så amoralsk som det kan blive.

   Kommentar by Solipsisyfos — 22. oktober 2008 @ 02:06

  15. […] man læse på en anden blog der kalder sig […]

   Pingback by Det borgerlige Danmark får en blog-prop | Onkel Henning læser avis — 22. oktober 2008 @ 03:27

  16. Hvornår kommer der bare et minimum af kildekritik hos journalister – ikke bare i DDR, men også i den trykte presse? Eller i det mindste baggrundsinformationer om de interviewedes tilhørsforhold og historie?
   Godt vi har blog’ene – ikke mindst denne! Ellers ville det hele da ende i hjernevask!

   Kommentar by Purellif — 22. oktober 2008 @ 08:03

  17. Der findes ingen kommunist, der nogensinde har kæmpet for Danmarks frihed – hverken før krigen, under krigen eller efter.

   At kalde kommunister for frihedskæmpere er en af det forrige århundredes største løgne – at den fortsat lever i DDR er jo kun at forvente.

   De har aldrig kæmpet for noget som helt andet end deres egen kommunisme og så den magt, som deraf følger.
   Som muslimer er de, klerikale, korrupte og hadefulde overfor anderledestænkende uden forståelse for den mangfoldighed, skaberkraft, sammenhæng, som er i et samfunds nuancer; pluralisme og enovation har aldrig været deres kop te.

   Kommunismen er som islamismen, ensporet og dømt til at tabe og begge trosretninger må nødvendigvis søge undergangen for at retfærdiggøre deres handlinger.

   At indrømme, man har taget fejl i sin tro, sit livssyn, er noget af det værste frelste kan blive udsat for – så hellere gribe til vold eller selvmord.

   Vi så det med Hitler, alt skulle tilintetgøres sammen med hans “store” drøm om Tyskland.

   Det bedste guld hedder stadig: Frihed i ord, tanke, handling, noget ingen fascistisk tro nogensinde har kunne leve med – heller ikke den kommunistiske.

   Så hurra for demokratiet trods alt.

   Kommentar by T. Klitgaard Fuur — 22. oktober 2008 @ 08:23

  18. Kommunister for frihed
   svarer til
   muslimer for kvindelige nudisters rettigheder.

   Kommentar by traveler — 22. oktober 2008 @ 08:24

  19. Jörg Haider anså jeg for at være kvasi-nazist. Men er det ikke typisk Kim Møller og andre nationalkonservative. Blot fordi en amdn stiller sig op og siger, at han er imod indvandring og at islam er en dum religion, ja så vupti er manden en ægte frihedshelt. Og så er det ligemeget om manden har udtalt sig positivt om dele af nazisternes politiske program. Jeg finder det simpelthen så utåleligt, at man er nødt til at omfavne antisemitter af værste skuffe, Le Pen er en anden af slagsen, alene fordi han siger noget (måske rigtigt) om indvandring generelt. Det kendetegner ikke en mand i balance med sig selv, Kim Møller. Hvorfor skal Haider forsvares? Hvad er dit ærinde? Hvad vil du vise? Jeg forstår det ikke.

   Kommentar by Lene — 22. oktober 2008 @ 11:27

  20. “Selvom kommunisterne var en væsentlig del af den danske modstandskamp under Anden Verdenskrig, så giver det ikke mening at kalde dem frihedskæmpere eller postulere de kæmpede for Danmarks frihed. Endemålet var proletariatets dikatur – ikke borgerligt demokrati og dertilhørende frihedsrettigheder.”

   Et citat som efter min mening ikke holder vand.

   Fordi folk var kommunister, mener jeg ikke det er en gyldig grund til at forkastet dem som frihedskæmpere.

   Proletariatets diktatur var iøvrigt nogle udsvævende teorier eller ordningsprincipper som skulle gennemføres efter den socialistiske revolutions gennemførelse. Men de kom aldrig til udfoldelse.

   Proletariatets diktatur var en organisationsform, som Marx udtænkte ud fra erfaringerne fra Pariserkommunen, som jo nedslagtede kommunarderne. Det var som sådan udmærkede teorier, som Marx nedfældede i 9 punkter.

   1.De umiddelbare producenters selvstyre og et lokalt selvstyre som skulle omfatte alle provinserne,

   2.Kommunens repræsentanter skulle vælges efter almindelige valgregler,

   3.«Kommunens form», styret nede fra og op, skulle gælde i alle enheder,

   4.Hæren skulle erstattes af en folkemilits,

   5.National repræsentation sammensat af udsendinge fra hver selvstyrende enhed, hvor repræsentanterne når som helst kunne kaldes tilbage,

   6.National enhed skulle etableres gennem en kommunalforvaltning,

   7.Den overordnede statsmagt skulle afskaffes og visse funktioner overtages af «samfundets ansvarlige tjenestemænd»,

   8.Politiet fratages alle politiske funktioner,

   9.Offentlige tjenester udføres til arbejderlønninger.

   De var således principper efter en socialistisk revolution som aldrig blev gennemført. Og revolutionære teorier er revolutionære teorier.

   Demokratiet i dag har sammen med menneskerettighederne som bekendt udgangspunkt i franske revolution i 1789, hvilket sidenhen skulle lægge rammerne for det kommende århundreders demokratiske eksperimenter. Og de gik som bekendt ikke stille og roligt for sig.

   Ud fra det kaos kan man stadivæk diskutere, hvilke drømmere, der var terrorister og hvem der var frihedskæmpere.

   Allerede sidst 20,erne kritiserede den senere storforbryder Stalin partiets holdning og sagde, at for at forbedre folket måtte partiet bruge ordrer og trusler mod proletariatet. Proletariatets diktatur -efter de ordningsprincipper som Marx havde opstillet – blev derfor aldrig gennemført i Sovjet. Derfor udviklede den socialistiske revolution sig da også til etpartisystem, som uddannede forbrydere og menneskemishandlere.

   At så den videnskabelige socialisme som Marx udtænkte ud fra den videnskabelige definition grundlæggende var dødsdømt på forhånd er en helt anden sag. Årsag: man ikke kan bruge videnskaben til at udforme et menneskeligt samfund. Men de tanker var ikke oppe og vende i 1939 –45. ( Og som sådan heller ikke er det i dag).

   Men Proletariatets diktatur var en teori og forblev en teori i en socialistisk drøm om et bedre samfund. Ingen ved, om der var nogle danske kommunister der tænkte: ”Prolatariatets diktatur har det ikke for godt i Sovjet”. Man kan kun forstå den menneskelige bevidsthed i sammenhæng med adfærd, hvilket er en slags grundlov indenfor den videnskabelige psykologi. Man kan ikke som i bogen 1984 dømme folk for at være tankeforbryder, man kan dømme dem som adfærdsforbryder.

   Man kan måske sige, at datidens kommunister kæmpede for Sovjet, hvilket er en nærliggende tanke, da Danmarks Kommunistiske Parti vitterligt lå tæt på Sovjet. Men der er næsten altid et men.

   I mine yngre dage var jeg medlem af DKP i Århus kredsen, og et par gange dansede jeg folkedans med Knud Jespersen i Folkets hus og ved således i praksis, hvad han og partiet tumlede med i hjernen. Men stadigvæk kan man ikke bruge teorien om proletariatets diktatur som barometer for, om man er en ægte frihedskæmper eller ej.

   Jeg var fx ikke enig med Knud Jespersen. Jeg var ikke enig i at sovjet sendte kritikere på psykiatriske anstalter for at blive af med dem. Jeg anså med stigende styrke, at Sovjet var en socialistisk fiasko og en parodi på socialisme, hvad der selvfølgelig også var årsag til, at jeg hurtigt forsvandt fra det parti.

   Men ingen ved hvad folk tumler med i bevidstheden, og det må komme dem til fordel og ikke til bagdel.

   At anklage Danmarks frihedskæmpere for at være terrorister og ikke frihedskæmpere, fordi der var en teori eller nogle principper der kaldtes for proletariates diktatur i den ideologi, de troede på, det er ikke nok til at dømme dem som terrorister og ikke frihedskæmpere.

   Det er i hvert fald ikke nok til at kaste smuds på hæderlige mænd og kvinder som satte livet på spil. Tænk fx på Frankrig hvor tusindevis af mænd og kvinder indenfor kommunistpartiet satte livet på spil og ofrede det for at bekæmpe nazisterrne. De skal også stemples?

   Hvad med den kommunistiske spioncelle Rote Kapelle som opererede i Nazityskland og hvor folkene blev henrettet. Var de også terrorister og ikke frihedskæmpere?

   “Dansk kommunister var bestemt modstandsfolk, men de kæmpede mere for sig selv og kommunismen, end for det danske demokrati og danskernes frihed”.

   Det er ikke en gyldig sætning. Kæmpede fx nordvietmeserne for det kommunistiske parti, eller kæmpede de for for vietnameserne? Den slags adskillelse lader sig simpelthen ikke gøre.

   Kommentar by Fønix — 22. oktober 2008 @ 11:32

  21. Jeg så inslaget i 21 søndag og har nu studeret 20 indlæg, hvoraf mange er kørt af sporet.
   ESSENSEN er, at (D)DR, som sædvanligt propaganderer deres venstreorienterede meninger, fremfor saglig, ÆRLIG journalistik. Deres fortielser og skævvridninger er så let gennemskuelige, at man skal være venstre-ekstremist for at overse dem. “Sjovt nok” glemte (D)DR at nævne PFLP’s sammenhæng med Blekingegadebanden, som nok også skal fremstilles som en legitim bande.
   Det er sygt og patetisk, at den slags kan bringes, upåtalt i dansk TV.
   Hvor vi dog savner Erhard Jacobsen

   Kommentar by ramses-2 — 22. oktober 2008 @ 13:29

  22. #19

   Har du ikke klikket dig ind på et forkert indlæg.?

   I øvrigt!
   Kun meget naive ignoranter kunne være i tvivl om tendensen i denne udsendelse.
   Men det da forbandet at DR ikke kan behandle disse sager med journalistisk professionalisme.
   Det er desværre ikke undtagelsen men reglen at objektivitet må vige for en personlighed venstredrejet sympati blandt DR ansatte.
   Jeg forlanger absolut ikke et tåbeligt millimeterdemokrati eller at venstrefløjen sættes i skammekrogen, men oplysninger som i høj grad er relevante for vuderingen af en sag må forventes at blive lagt åbent frem på bordet, uanset om det er højre-eller venstrefløjen som skal på spid.
   Her svigter DR for ofte sin opgave.
   Hvad angår de kommunistiske modstandsfolks indsats under krigen er denne naturligvis ligeværd med den andre grupperinger ydede.
   Alle satte livet på spil. Respekt for det.
   Men jeg er enig med en del af de kommentarer til denne artikel i at målet for de danske kommunister var indførelsen af det socialistiske diktatur og ikke demokrati. Jeg tror ikke de reelt har flyttet sig en tøddel på dette punkt. Men skal Danmarks public service organ nummer et advokere for så sygt et system? Naturligvis ikke! Der SKAL rettes op på denne skævhed.

   Kommentar by EH — 22. oktober 2008 @ 15:24

  23. “…Kæmpede fx nordvietmeserne for det kommunistiske parti, eller kæmpede de for for vietnameserne? Den slags adskillelse lader sig simpelthen ikke gøre…”

   Kæmpede de fascistiske Italienere for fascismen eller italienerne ? Kæmpede Francos soldater for Franco eller spanierne ?
   Kæmpede Batistas styrker for despoten eller for cubanerne ?

   Jeg tror du har svar på rede hånd til de tre spørgsmål. Alligevel påstår du at Møllers sætning ikke er “gyldig”.

   Kommentar by DaLi — 22. oktober 2008 @ 15:25

  24. T. Klitgaard Fuur
   Enovation- hvad er det?
   Uden et kommunistisk styret Sovjet i kamp med det nazistisk styrede Tyskland havde vi muligvis været besat af nazister stadigvæk.
   I det større perspektiv er spørgsmålet derfor, om hvordan man ser på kommunister under den danske besættelse en detalje, en lille del af det hele der bliver historien med de påvirkninger som begivenheder også uden for Danmark medfører for landet her, at bruge detaljen at endemålet var proletariatets diktatur for kommunisterne til at ekskludere kommunister fra at blive opfattet som frihedskæmpere i fortiden såvel som aktuelt er da noget hr. Møller og T. Klitgaard Fuur må argumentere betydeligt bedre for efter min opfattelse.

   Kommentar by Peter Buch — 22. oktober 2008 @ 16:04

  25. Det er jo den gamle problematik om, hvorvidt ens fjendes fjende er ens ven eller ej.

   At stå sammen om at bekæmpe nazismen kan kaldes en fælles frihedskamp. Men om formålet med frihedskampen var en liberal, demokratisk retsstat eller kommunistisk magtovertagelse kunne have ført til en efterfølgende frihedskamp.

   Nu blev dette efterfølgende opgør alene afgjort af, hvor Den Røde Hær først nåede frem og indsatte lokale kommunister på magten.

   Kommentar by traveler — 22. oktober 2008 @ 18:24

  26. @ WJ

   “WJ oversætter dhimmien DaLis udsagn:…”

   Og hvad kalder du det så, når du faktisk ignorerer den del af mit indlæg hvor jeg netop går efter manden ? Det må vist kaldes at, ja, gå efter manden.

   Ydermere er det vist i forsat fodbold-analogi et “selvmål”.

   Kommentar by DaLi — 22. oktober 2008 @ 18:59

  27. @ 24

   Se f.eks. Bornholm.

   Kommentar by DaLi — 22. oktober 2008 @ 19:09

  28. Bornholmske kommunister fik magt?
   Jeg er gået glip af meget!

   Kommentar by Peter Buch — 22. oktober 2008 @ 19:30

  29. DaLi

   ?

   Så vidt jeg forstår, var Bornholms bombardement og 11 måneders besættelse uden militært formål og alene et forkølet politisk forsøg fra Sovjets side på at få foden indenfor i Danmark. Men der var vel næppe at opstøve en lokal, bornholmsk kommunist, der ville proklamere proletariatet diktatur over de røgede og spegede sildekasser på klippeøen.

   Til gengæld kunne Sovjet vinde lidt politisk goodwill ved at forlade Bornholm frivilligt og for fredens og venskabens skyld, eller hvad nu man kunne finde på af årsag.

   Kommentar by traveler — 22. oktober 2008 @ 19:31

  30. Jeg anerkender at kommunisterne var en vigtig del af modstanden dengang, men frihed kæmpede de fandenme ikke for, ej heller kom DK i første række.

   Dem der har set tv udgaven af bogen EFTER DRABET, nemlig kvasi dokumentaren MED RET TIL AT DRÆBE, ville høre Herluf Rasmussen (en efter eget udsagn fanatisk kommunist)sige at han skam ike kun kæmpede for DK, næ helten (han er iøvrigt også den mest pralende og har meget høje tanker om sig selv og sine motiver)ville bekæmpe facismen på alle fronter (igen hans egne ord), jeg må tilstå at jeg fik kvalme, hans “helte” var for fanden allierede med nazityskland i en vis form, ligesom det lyder noget hult når man taler om fascister og fremhæver sig selv som kommunist.

   Faktisk da jeg fik den købt selv, spolede jeg forbi ham de par gange jeg har set den siden, for magen til hyklerisk selvros skal man lede længe efter, kunne man virkeligt ikke finde andre ægte kommunister for BOPA, for de andre BOPA folk i udsendelsen var så vidt jeg ved ikke kommunister.

   Jeg kan til dels erkende at tiden dengang var en helt anden og informationerne mere begrænsede, men stadig må kommunisterne da kunne tænke bare lidt selv også dengang, både mht ikke-angrebs pagten, og kommunist Ruslands egne overgreb.
   Det var to facistfraktioner der bekæmpede hinanen om magten, hverken mere eller mindre.

   Vi skal jo ikke helt glemme at jøderne først flygtede fra Rusland.

   Kommentar by whodares (Islam skaber tabersamfund) — 22. oktober 2008 @ 20:18

  31. @ 28

   “Så vidt jeg forstår, var Bornholms bombardement og 11 måneders besættelse uden militært formål og alene et forkølet politisk forsøg fra Sovjets side på at få foden indenfor i Danmark.”

   Meget dadelværdigt, må man sige. Jeg er sikker på at de gamle bornholmere tog det helt afslappet (not).

   “Men der var vel næppe at opstøve en lokal, bornholmsk kommunist, der ville proklamere proletariatet diktatur over de røgede og spegede sildekasser på klippeøen.”

   Det blev det ikke til, men det var en storpolitisk tilfældighed.

   Men det var nok til, at de borgerlige modstandsfolk der patruljerede med tyskerne i gaderne EFTER nazisterne i resten af Danmark havde kapituleret, ja de sørgede hurtigt for at gå under jorden når Russerne landede. De havde nok set i Polen hvad der skete med borgerlige modstandsfolk.

   Kommentar by DaLi — 22. oktober 2008 @ 20:40

  32. Som der står i Jørgen Røjels “Holger Danske rejser sig” p. 101: “I februar 1944 vi at trække os ud af Bopa…Dette meddelte vi en af vore foresatte i Bopa… blev meget vred. Han ville have vore våben, som vi imidlertid anså som vor retmæssige ejendom. Han fortalte, at han havde foreslået i Centralkomiteen, at vi blev likvideret, men han havde ikke fået medhold…Vi beholdt våbene, men ændrede vore dæknavne for at gøre det sværere for Bopafolkene at finde os, hvis folkene i Centralkomiteen skulle ombestemme sig. “Johs” og jeg gik under jorden i et kolonihavehus på Amager, hvor vi frøs meget. Det var måske lidt overdrevet.”.

   Centralkomiteen var måske- hvad jeg tillader mig at udlede- selv i stand til at vurdere, at et internt opgør eller deciderede likvideringer af tidligere medkombattanter inden en langt bedre stilling var opnået for partiet var et dårligt valg, jeg ved ikke om der er kommet kilder eller andre udsagn frem om dette. At motiverne til at deltage i modstandskamp ikke altid udelukkende var for frihed eller for Danmark men også al muligt andet indgik skulle de fleste vide efterhånden.

   Kommentar by Peter Buch — 22. oktober 2008 @ 21:18

  33. DaLi

   Det mest korrekte er nok at konkludere, at russerne ikke havde til formål at besætte Bornholm længere end højst nødvendigt.

   Det der komplicerede sagen var, at den tyske kommandant kun ville overgive sig til englænderne, men der dukkede ikke i befrielsesdagene en engelsk boss op på øen, som tyskerne kunne overgive sig til, hvorfor sagen udviklede sig.

   http://www.tidsskrift.dk/visning.jsp?markup=&print=no&id=80476

   Kommentar by traveler — 22. oktober 2008 @ 21:33

  34. 19 Lene

   At du vil være det bekendt at femføre sådan en stråmand, men du kan trøste dig med at du ikke er alene om det stort set hele den danske presse gør det også, hbilket er endnu et søm i den danske journaliststands troværdighed.

   Episoden er beskrevet i Peter Buhls bog Det nationale Gennembrud på side 90
   “Der er der imidlertid foregået det, at Haider stillet over for en socialdemokrat, der under en beskæftigelsesdebat beskyldte ham for at foreslå ting, der lignede noget fra Det 3. Rige, kvikt replicerede, at dette rige dog havde en ordentlig beskæftigelsespolitik, hvilket socialdemokraterne i Wien ikke engang var i stand til at føre.”

   Det 3’riges beskæftigelsespolitik bestod i massive offentlige arbejder, blandt andet begyndelsen på det autobahnnet vi kører på i dag. En politk de danske socialdemokrater også benyttede i 30’rne ved opførelsen af at stort antal broer, blandt andet over Storstrømmen og Lillebælt. I USA byggede man Hoover Dam i samme periode, og Stalin var i fuld gang med sine 5-års planer, herunder det store dæmning over Dnjepr i Zaporozhye i Ukraine. Senere har vi her i landet benyttet samme taktik, blandt andet ved at bygge et par overdimensionerede færger til Kalundborg – Århus ruten, fordi det ville holde beskæftigelsen oppe på de danske skibsværfter.

   Var Staunings, Roosevelts og Stalins beskæftigelsespolitik nazistisk?

   Kommentar by PeterK — 22. oktober 2008 @ 22:18

  35. Til Dali

   “Jeg tror du har svar på rede hånd til de tre spørgsmål. Alligevel påstår du at Møllers sætning ikke er “gyldig”.

   Nej! den er ikke gyldig, fordi tingene ikke lader sig adskille.

   Så igen! “Hvad med den kommunistiske spioncelle Rote Kapelle som opererede i Nazityskland og hvor folkene blev henrettet. Var de også terrorister og ikke frihedskæmpere?” Det vil jeg godt have et svar på.

   Men var kampen mod Nazityskland for de allierede soldater på fronterne en kamp for konservative værdier og demokrati og imod diktatur??

   Naturligvis ikke. I kampen kæmper man først og fremmest for sig selv, derefter kammeraterne, demokratiet var der ikke mange, som skænkede en tanke.

   Iøvrigt er der masser af soldaterbreve fra selve fronten, der fortæller den samme historie.

   “Dansk kommunister var bestemt modstandsfolk, men de kæmpede mere for sig selv og kommunismen, end for det danske demokrati og danskernes frihed”.

   Okay! jeg vil godt give sætningen lidt mere gyldighed, for kommunisterne drivkraft var selvfølgelig ideologisk, men man kan psykologisk ikke adskille kampen for danskernes frihed og så kampen for socialismen. Det der derfor slog mig var og er, at det er uretfærdigt ikke at kalde folk for frihedskæmpere, fordi de var kommunister.

   Iøvrigt, du besvarer jo ikke noget vedr. sætningens gyldighed fordi du gentager tingene.

   “Kæmpede de fascistiske Italienere for fascismen eller italienerne ? Kæmpede Francos soldater for Franco eller spanierne ?
   Kæmpede Batistas styrker for despoten eller for cubanerne” ?

   Tingene lader sig ikke adskille, selvom ideernes drivkraft er af afgørende betydning. Problemet er bare, at man ikke kan komme med eksakte udsagn her, fordi mennesket er for kompliceret.

   Derfor kan udsagnet om, at kommunistiske frihedskæmpere mere var terrorister, fordi den kommunistiske ide var en stærkere drivkraft end kampen for danskernes frihed fra den nazistiske besættelse ikke holde.

   Jeg er ikke gammel nok til at kunne være frihedskæmper under krigen, men selv om jeg som kommunist ikke var enig med det sovjetiske styre, er jeg 100% sikker på, at denne uenighed ikke ville have fået den ringeste indflydelse i kampen mod nazisterne.

   Derfor ville udsagnet om, at jeg blot kæmpede for proletariets diktatur og den sovjetiske kommunisme heller ikke have gyldighed. Jeg ville kæmpe for den socialistiske ide, hverken mere eller mindre.

   Kommentar by Fønix — 22. oktober 2008 @ 22:59

  36. Og sikkert også for at befri Danmark for nazismen, hvilket vile gøre mig til frihedskæmper. Hvad ellers?

   Kommentar by Fønix — 22. oktober 2008 @ 23:02

  37. …prøv at gætte hvem der står bag følgende udsagn: Saudi-araberne er vores bedste venner.

   Svaret burde være indlysende, men for de der ikke kan gætte det, så findes svaret her:

   http://www.berlingske.dk/article/20081022/verden/710220042/

   Sidste sætning i næstsidste afsnit

   Kommentar by William Jansen — 22. oktober 2008 @ 23:18

  38. Jeg er enig i at frihedskæmpere var frihedskæmpere. Alle havde vist en del mere end een dagsorden, dengang. At efterrationalisere historien har altid en stor risiko, nemlig at ingen var der, som lever nu og at kilderne altid er farvede. Kommunister i dag har heller ikke ret meget med dengang at gøre, for hele samfundet og verden udenom, har jo ændret sig. Dem der holder fast i de gamle opfattelser, ujusteret, er jo bare groet fast i selvhykleriet.

   Dog opfatter jeg det sådan, at det samfund vi har i dag, faktisk er et temmeligt socialistisk samfund og som godt kan betragtes som det tætteste verden kom på en socialistisk stat, om ikke af navn, så af gavn. Alle danskere er jo dybt røde oven i hovedet, end resten af verden. Men det er så bare min teori.

   Og så til noget interessant. Jeg har for vane at køre forbi DDRs nye domicil og løgnefabrik på Amager, i andet ærinde, og arkitekturen er lidt mystisk. Som byggeriet skrider frem, ses ( af mig dog ) en tydelig parallel til et moderne atomkraftværk med 2 reaktorer, de sorte bygninger med det hvide skelet udenpå, set fra syd.

   Og ved siden af, står det mest mærkværdige.. En tro kopi af Kabaen i Mekka! den er bare hyldet i blåt stof og ikke sort. Denne blå klods, har fuldstændigt samme dimensioner som Kabaen. Er dette et tilfælde, eller er der en mening med det? Lur mig om det nuværende byggeri omkring området, ikke bliver til noget sti værk, så man kan gå rundt om bygningen. Er der reelt tale om en DDR-Kaba2, til ære for invasionshæren?

   Vi får altså ikke en stormoske´ i Danmark, måske netop fordi det nationale mediehus er en tro model af selveste det muslimske helligste,- en røvsyg sten. Jeg frygter en frygtelig korruptionsskandale. Sagen må undersøges nærmere. Først var det det flyvende tæppe-gulv til koncertsalen og nu dette!

   Endelig kan jeg dog berolige med at hele stedet hurtigt kunne gøres luftigt, i det hele nordsiden af huset stort set er glasvægge hele vejen ind og med en strategisk placeret entitet af pludseligt reagerende beskaffenhed, i ca 4 sals højde, ville man sagtens kunne lufte ordentligt ud og dermed skåne de indesluttede fra at fortsætte med at kaste med sten, når de nu selv går i hus af ringe brudstyrke.

   Lad os hjælpe dem ud af identitetskrisen..

   Boykot DDR

   Kommentar by Solipsisyfos — 23. oktober 2008 @ 00:46

  39. Jeg synes de burde holde bedre øje med deres “frihedskæmper” venner på

   http://www.thereligionofpeace.com/

   Her er blot et lille udpluk af dagens begivenheder:

   Girl set on fire for wearing lipstick

   Taliban gunmen kill Christian aid worker in Kabul

   Jordan arrests poet accused of insulting Islam

   Det relativt moderate Jordan:

   “Jordanian law bans the publication of any books or articles that could be seen as harmful to Islam and its Prophet Muhammad.”

   A ONE-YEAR-OLD boy has been shot dead

   Mere end 12000 angreb siden 2001 med langt over med mellem 50000 og 100000 ofre, de som dør efterfølgende af skaderne bliver ikke talt med.

   Jeg mindes så glorværdige angreb, såsom at dræbe 30 børn ved at angribe Amerikanske tropper under uddeling af slik.
   Drab på kvinder som studerer eller skriver digte, eller blot ikke havde tørklæde på.
   Drab på en teatertrup som havde den frækhed at spille dukke teater for børn, nå ja og så prikken over alle I´er Beslan.

   Når jeg husker tilbage på Beslan, var jeg ikke overrasket, kendte allerede Islam godt da, men alligevel, trods den teoretiske kundskab, den var så meget over stregen som noget kan være og det var sådan, at selv jeg ikke ville tro helt på det.

   Frihedskæmpere, en hån, selv begrebet terrorister er en hån mod f.eks den Baskiske seperations bevægelse.

   De burde have deres egen kategori, såsom totalt psykopatiske islamiske massemordere.

   Kommentar by Thomas Bolding Hansen — 23. oktober 2008 @ 00:54

  40. -> 19 Lene

   “Jörg Haider anså jeg for at være kvasi-nazist…”

   – det er mellemregningerne der er interessante, ikke konklusionen.

   “… Men er det ikke typisk Kim Møller og andre nationalkonservative. Blot fordi en amdn stiller sig op og siger, at han er imod indvandring og at islam er en dum religion, ja så vupti er manden en ægte frihedshelt.”

   Stråmand. Jeg har eksempelvis aldrig hørt Haider udtale sig om islam. Han kom fra Kärnten, og opponerede først og fremmest mod indvandring fra det østlige Europa.

   “… Og så er det ligemeget om manden har udtalt sig positivt om dele af nazisternes politiske program.”

   Fabelagtigt at vil debattere Haider i denne postering, for havde du henvist til de to eneste Haider-posteringer jeg har skrevet, så ville du have læst følgende:

   http://www.uriasposten.net/?p=6220 1)

   “Haider shot to prominence in 1991 with comments praising the labor policies of the Third Reich for eliminating unemployment… His most-infamous comment came during a 1991 debate in the Carinthia provincial parliament when Haider, then governor, declared that the Third Reich managed to eliminate unemployment through an “orderly employment policy… which the government in Vienna cannot manage.”

   http://www.uriasposten.net/?p=6238 2)

   “Haider har ikke rost Hitlers beskæftigelsespolitik. Han sagde i en ophidset debat i landdagen i Kärnten d. 1. juni 1991 ironisk, at “1 det tredje rige havde de en ordentlig beskæftigelsespolitik, hvilket regeringen i Wien ikke er i stand til”. Det var en finte til socialdemokraterne, hvis beskæftigelsespolitik er at sætte de arbejdsløse til at producere for det offentlige. Det var som bekendt hvad Hitler gjorde.

   Det kom en TV-anmelder til at skrive i Kristeligt Dagblad d. 8. februar og fik sandelig læst og påskrevet af en læser fra Ikast d. 15., der nok vidste at arbejdsløsheden blev klaret “ved at sætte folk i arbejdslejre, ved tvangsarbejde i den kæmpemæssige våbenindustri. Eller man smed folk i koncentrationslejre”. TV-anmelderen var “uvidende” om alt dette.

   Tjah, havde det bare været så nemt.

   Arbejdsløsheden i Tyskland var i 1932 på 8,3 mill. hvoraf 6 mill. var langtidsarbejdsløse. Den var stort set forsvundet allerede i vinteren 1935/36. På det tidspunkt var der – de højeste tal, jeg kan finde – l0.000 indsatte i koncentrationslejrene. “Den kæmpemæssige våbenindustri” var ikke gået i gang, da den værnepligt, der blæste hæren op, først blev indført i 1935 med en stående styrke på 550.000 mand. Den tvungne 6 måneders arbejdstjeneste for kvinder og mænd, der blev indført i 1935, nåede, da den var stærkest i 1939 op på 390.000 M/K-

   Resten blev faktisk på god socialdemokratisk vis beskæftiget ved arbejde for det offendige!”

   Hvis du anser Haider for at være “kvasi-nazist” på baggrund af det refererede debatindlæg, så siger det vist mere om dine analytiske evner end om Haider. Forleden diskuterede jeg samme sag med en venstreorienteret. Han afsluttede debatten med noget ala – ‘det kan godt være lige netop det citat ikke beviser han var nazist… Men det er han da!

   “Jeg finder det simpelthen så utåleligt, at man er nødt til at omfavne antisemitter af værste skuffe, Le Pen er en anden af slagsen, alene fordi han siger noget (måske rigtigt) om indvandring generelt.”

   Le Pen er såvidt jeg kan vurdere en helt anden støbning. Jeg har aldrig skrevet noget ‘omfavnende’ om ham eller Front Nationale (søg selv i arkivet).

   “Det kendetegner ikke en mand i balance med sig selv, Kim Møller. Hvorfor skal Haider forsvares? Hvad er dit ærinde? Hvad vil du vise? Jeg forstår det ikke.”

   Associationstrick. Når jeg går bag om mediernes kritik af Haider – en politiker du mener er “kvasi-nazist”, så lugter det lidt…

   Får du det bedre hvis du kalder mig noget grimt, så er det fint med mig. Vil du diskutere Haider, så kan vi passende gøre det med udgangspunkt i konkrete citater/episoder.

   De to eksempler de danske medier har genbrugt i flere varianter, indikerer ikke at han er kvasi/krypto-nazist endsige problematisk i demokratisk henseende.

   Kommentar by Kim Møller — 23. oktober 2008 @ 04:27

  41. Iøvrigt mener jeg, at Per Stig Møller er en af Folketingets værste hængerøve.

   Kommentar by Fønix — 23. oktober 2008 @ 05:23

  42. Han har samme indfølelsesevne over for verdens ofre, som når et rovdyr har nedlagt sit bytte og venter på at æde det. Hvilket kun viser, at mange af de intellektuelle sludrehoveder har for meget cement i den højre hjernehalvdel.

   Kommentar by Fønix — 23. oktober 2008 @ 05:29

  43. Det er så en af de gange, hvor du rammer plet, Kim.

   Det er da yderst relevant at få med i et indsalg som dette, at disse “frihedskæmpere” var/er kommunister som ønskede demokratiet afskaffet i Danmark. En bevidst fortielse? Det kan man godt mistænke journalisten bag indslaget for.

   Jørn Vestergaard har en 30-årig karriere som venstreorienteret jura-professor. DR kunne da i det mindste finde en mere uhildet ekspert.

   For dårligt af TVA!

   Kommentar by Jarl Cordua — 23. oktober 2008 @ 09:07

  44. Ifølge (D)DR, Vestergaard mfl. er det at gå til kamp eller støtte op om kamp en menneskeret uanset, og skal legitimeres.

   At sidestille frihedskampen under 2.verdenskrig med terrorbevægelser idag, må sgu føre til (D)DR’s fald! Når man fører apologi for erklærede terrorbevægelser, må fælden sgu klappe.

   Vil nogen udføre snígmpord på Frank Aaen, så lad mig det endelig vide. Så kan man sende donationer, og selv om det er ulovligt, så har man vel sin fulde støtte fra både (D)DR og Vestergaard, for i deres optik sætter man jo bare sin egen dagsorden!

   Kommentar by Cicero — 23. oktober 2008 @ 09:11

  45. @ 23 Peter buch.

   Enovation, skal selvfølgelig være innovation. Undskylder meget mit forhastede tastatur.
   Ordet betyder udvikling, det modsatte af kommunistisk stilstand.

   Kommentar by T. Klitgaard Fuur — 23. oktober 2008 @ 10:18

  46. @Kim Møller

   Vil du hermed bestride, at Haider var antisemit? Jeg kender godt alle dine argumenter om “associationstrick”, “stråmand” osv. Dem kan jeg ikke rigtigt bruge til noget. Forhold dig nu til sagden, som er, at Haider aldrig for alvor har taget afstand fra nazismen. Men fordi han er imod indvandring ligesom du er, er han en vaskeægte “frihedshelt”. For det er, hvad han er, ikke sandt, Kim Møller?

   Kommentar by Lene — 23. oktober 2008 @ 14:54

  47. T. Klitgaard Fuur

   Hvis De nedsætter hastigheden på tastaturet kan det også undgås, at mit efternavn bliver med lille forbogstav. Udvikling af teknik.

   -venlig hilsen Peter Buch

   Kommentar by Peter Buch — 23. oktober 2008 @ 14:59

  48. Haider har beskrevet nazisternes kc-lejre som “afstraffelseslejre” og har udtalt, at SS var “en del af den tyske hær, som burde hædres”. Han har sammenlignet deportationen af jøder med udvisningen af tyskere fra Tjekkoslovakiet efter krigen. Han har deltaget i en SS-Waffen-ceremoni, der hædrer krigsveteraner. Haider har – med henvisning til Ariel Muzicant fra Wiens jødiske menighed – sagt, at han ikke forstår, hvordan en mand med navnet Ariel “(also the name of a popular laundry detergent) could have gathered so much filth, implying the real estate agent’s business methods were crooked…”. Haider har endvidere beskyldt Muzicant for at sende falske antisemitiske hadebreve til sig selv. Han har senere trukket denne og andre udtalelser tilbage, men det ved vi godt hvorfor. Og så har vi end ikke nævnt Haiders flirteri med diverse arabiske diktatorer. Jamen, sødeste Kim Møller, uanset hvor meget du hopper og springer, så står tilbage, at du nærer en vis sympati for Haider, sikkert ikke på grund af dennes antisemitiske udtalelser, men som følge af hans had til indvandrere, og så kan vi da godt kalde dem østeuropæere, hvis det skulle bløde selskabet lidt op.

   Kommentar by Lene — 23. oktober 2008 @ 15:04

  49. -> Lene

   “Vil du hermed bestride, at Haider var antisemit? Jeg kender godt alle dine argumenter om “associationstrick”, “stråmand” osv. Dem kan jeg ikke rigtigt bruge til noget. Forhold dig nu til sagden, som er, at Haider aldrig for alvor har taget afstand fra nazismen. Men fordi han er imod indvandring ligesom du er, er han en vaskeægte “frihedshelt”. For det er, hvad han er, ikke sandt, Kim Møller?”

   Når du ikke læser det jeg skriver, og fortsætter den insinuerende tone, så gider jeg ikke spilde min tid med dig.

   Haider-citat fra en af de posteringer jeg linkede til sidst.

   “In the past, some remarks have been attributed to me in connection with Nazism which were certainly insensitive or open to misunderstanding… I am personally sorry for this, firstly because I believe I hurt the feelings of people who were themselves victims of Nazism or whose relatives were, and secondly because the statements were not in line with the personal values of tolerance and humanity which are the basis of my political work.” (november 1999)”

   Kommentar by Kim Møller — 23. oktober 2008 @ 15:28

  50. Hvis jeg må blande mig lidt.

   Ja hans had til indvandrerne giver ham meget sympati hos mig. Og hvad han så har sagt om tyskerne er af mindre betydning, nu da Hitler forlængst er væk. Sæt tingene ind i en større ramme min pige. Det er ikke alle, der elsker indvandrerne. Nogle elsker Europa andre elsker Danmark.

   For min skyld måtte han gerne have være forelsket i Hitler, bare han bevidstgører den østrigske befolkning om den muslimske fare for Europa.

   Kommentar by Fønix — 23. oktober 2008 @ 15:29

  51. Jeg har skam da læst dine links.

   Jeg spørger dig igen, Kim Møller: Kan man tillade sig at kalde Haider for antisemit?

   Kommentar by Lene — 23. oktober 2008 @ 16:41

  52. Man kan vist navnlig tillade sig at kalde Haider for antisemit, hvis definitionen på, hvad det er at være antisemit, er præsenteret, og elementer fra denne definition forekommer hos Haider i tilstrækkelig grad og dermed godtgør, at begrebet antisemit kan anvendes på personen Haider. Det vil dog nok altid efter min bedømmelse være vanskeligt at opstille grænsepunktet hvor man ikke er antisemit eller er prosemit eller er indifferent uden vedtagne definitioner for netop dette grænsepunkt respektivt elementers vægten og fordeling. Det er ikke en fintfølende vægt vi her har at gøre med efter min mening hvor et enkelt lille element kan give ligevægt eller fald til den ene eller anden side. Der er hvad angår antisemit eller ikke antisemit elller indifferent med hensyn til dette tale om begreber der bliver ganske anderledes bedømt end den skitserede vægts egenskab til altid at kunne placere vægt over, under eller lig en anden vægt.
   Antisemit er i min fremmedordbog fra 1984 også beskrevet som værende – jødehader, hvad der indgår i dette had og hvorledes det konstateres er uvist. Had er ikke nævnt og defineret som et fremmedord.
   Hvad er det at være antisemit?
   Lene eller andre med forslag?

   Kommentar by Peter Buch — 23. oktober 2008 @ 18:26

  53. Dit indlæg er et forsøg på at vise, at Haider var anti-semit. Følgende er skrevet under denne vinkel:

   “Haider har beskrevet nazisternes kc-lejre som “afstraffelseslejre””

   Nej han har ej. Han har anvendt ordet “Straflager” i en tale, hvor han voldsomt fordømte nogle nazisters bombemord på fire zigeunere, og netop anvendte national-socialismens mord på uskyldige i selvsamme “Straflager” som parallel. Derudover understregede han også nødvendigheden af, at de demokratiske kræfter holdt sammen mod denne type national-socialistisk terror.

   Hvordan du får det til at være antisemitisme fatter jeg ikke.

   “..har udtalt, at SS var “en del af den tyske hær, som burde hædres””.

   SS var aldrig en del af den tyske hær (det var Waffen-SS heller ikke), så det citat giver ikke mening.

   “Han har sammenlignet deportationen af jøder med udvisningen af tyskere fra Tjekkoslovakiet efter krigen”.

   En udtalelse fra østrigsk tv i 1998, hvor han kritiserede at der blev gjort forskel på netop de overlevende jøder og tyskere, der havde været ude for akkurat det samme: fordrivelse fra deres hjemland, og ikke mere. Han mente at den daværende regering altid stod klar for at yde erstatning til førstnævnte gruppe, mens den konstant sagde til den sidste, at det jo var vand under broen, og at de nu måtte holde kæft*.

   Intervieweren forsøgte så at gøre det til, at Haider havde sammenlignet fordrivelsen af Sudetertyskerne med Holocaust. Det var bare ikke hvad Haider havde udtalt sig om.

   “Han har deltaget i en SS-Waffen-ceremoni, der hædrer krigsveteraner”.

   Waffen-SS har ikke eksisteret siden 1945, så nej, det har han ikke. Han har deltaget i en ceremoni, der hædrer østrigske veteraner generelt – se feks det link Møller har givet. Ceremonien startede for at hylde de militsfolk, der stoppede jugoslaviske styrker fra at besætte og annektere store dele af det sydlige Østrig – den såkaldte Kärntner Abwehrkampf fra efteråret 1918 til sommeren 1919. Altså før national-socialismen overhovedet eksisterede.

   “Haider har – med henvisning til Ariel Muzicant fra Wiens jødiske menighed – sagt, at han ikke forstår, hvordan en mand med navnet Ariel “(also the name of a popular laundry detergent) could have gathered so much filth, implying the real estate agent’s business methods were crooked…”. Haider har endvidere beskyldt Muzicant for at sende falske antisemitiske hadebreve til sig selv. Han har senere trukket denne og andre udtalelser tilbage, men det ved vi godt hvorfor”.

   Ja, fordi han ikke kunne bevise dem. Ariel Muzicant på den anden side har ikke kunnet bevise at der faktisk ikke var hold i dem (blandt andet at han havde en imponerende succes med at få godkendt tilladelser til højhusbyggeri, mens andre entrepenører havde enddog meget svært ved det), og Muzicant har heller ikke trukket sin udtalelse om at Peter Sichrovsky, der var Haiders højre hånd på det tidspunkt, var “Haiders hofjøde”, tilbage.

   Uanset sidder man imidlertid tilbage med spørgsmålet om, om du synes at man kan kritisere Ariel Muzicant som individ, eller om al kritik af ham betyder, at man er anti-semit.

   Henrik

   *Som eksempel på hvad Haider var utilfreds med kan nævnes ofrene for Brünn-dødsmarchen, hvor tjekkerne fordrev 20-35.000 tyskere fra byen Brünn, og myrdede ca 5.200 af dem på vejen fra Brünn til Wien mellem 30. og 31. maj 1945. Hovedparten af de myrdede døde i Tjekkiet (blandt andet 459 i koncentrationslejren Pohorelice), mens 1.062 faldt langs vejen fra den østrigsk-tjekkiske grænse til det sovjetisk besatte Wien. Ofrene (såvel døde som overlevende) har mig bekendt aldrig fået nogen erstatning. Sammenlagt bedrev tjekkerne hen over 1945 og 1946 etnisk udrensning mod tre millioner tyskere, og dræbte op mod 30.000.

   Kommentar by Henrik — 23. oktober 2008 @ 21:25

  54. -> 53.
   Kan vi få kilder til dine dødstal under marchen fra Brno (Brünn). En imponerende indsat fra vagtmandskabet, når man tager i betragtning, at afstanden fra Brno til den østigske grænse er ca. 55 km.
   Og skån mig for wikipedia, da det er umuligt at konstatere om et indlæg her er skrevet af en fagmand/k eller af en amatør med en passion, og artiklerne oftest bliver ændret.

   Iøvrigt opfyldte tjekkerne bare det meget hede ønske, som tyskerne havde skreget ud over alle verdenshjørner i temmelig mange år, nemlig: Heim ins Reich.
   Og hjem kom tyskerne da, omend ikke uden problemer.

   PS. jeg har også læst en del og set flere film om marchen over det frosne Haff fra Königsberg ( Kaliningrad ). Afstanden over vandet ( isen) er ca. 26 km :-?

   Kommentar by Fidibus — 24. oktober 2008 @ 01:20

  55. >Lene

   Uriasposten er lige så godt sted som noget andet at få et mere nuanceret syn på verden.

   Problemet for mange af os danskere, også dig tydeligvis, er jo at vi er vokset op med venstreekstremismens kulturelle dominans, og således alle vore dage har fået ørerne tudet fulde, om hvor frygteligt alt til højre for socialkammeratiet er.

   Når man første gang udsættes for virkeligheden, er der noget indeni der protesterer. Man tænker, det KAN ikke være sandt det her, for hvis det er det, så har alle de hel og -halvofficielle instanser, som jeg har stolet på i mit liv, lærere, journalister, forfattere, politikere, etc, LØJET FOR MIG.

   Ja, det er lige præcis hvad de har, og det er svært at erkende. Det er ligeledes svært at erkende, at løgnen, livsløgnen om du vil, er uhyre udspekuleret, fordi den ikke nødvendigvis er åbenlys, for de der spreder den. Løgnen er en integreret del af disse menneskers oplevelse af verden, på samme måde som den er en integreret del af verden, som DU oplever den.

   Sagt med andre ord. Løgnen tager form af en religion, og det er der intet nyt i, det har løgne altid gjort, hvordan ellers få mennesker til at TRO den. ‘Tro’ er kernen i denne problematik. Du skal ikke vide, du skal TRO……og adlyde. Således er religionen magtens tjener, hvad form religionen end viser sig i.

   Det eneste fornuftige den middelmådige filosof Marx nogensinde sagde, er at religion er ‘opium for folket’. Det er så sandt, som det er sagt. Bare synd at hans reaktion på det, var at skabe sin egen religion, kommunismen.

   Præsten i vores moderne samfund er ikke den fortidslevning, der prædiker i kirken. Nej den moderne præst, går med skjorte og slips, kalder sig nyhedsoplæser, politiker, kunstner eller lærer, og prædiker ikke himmel og helvede, men prædiker istedet frelse gennem selvudslettelse=kulturelt selvmord. Det moderne tempel er tv’et, og vore dages bibel er en avis, partibog eller en kronik af Rifbjerg.

   Hvilken “kirke” tilhører du Lene? Hvilke “præster” adlyder du? Hvilken “bibel” lader du definere din virkelighed?

   Måske vi bare allesammen skulle blive enige om, at gå uden om de røde prædikanter og i videst mulig omfang lade fakta definere virkeligheden?

   Kommentar by Mackety — 24. oktober 2008 @ 09:02

  56. Flot og sandt Mackety.

   Kommentar by Fønix — 24. oktober 2008 @ 10:00

  57. Ps. Skulle man for alvor have kritiseret Haider for noget, burde det nok snarere have været for hans fascination af arabiske fascister, men det er en fascination, som han delte med den på den tid meget populære londonborgmester, kommunisten Ken Livingstone.

   Så kan man så spekulere på, om Ken Livingstones enighed med Haider på dette punkt, forvandler Livingstone til nazist, eller bare siger noget om hvem hans vælgere var.

   Haiders nationalkonservative politik bliver ikke nazistisk, blot fordi hans politiske fjender ikke kunne argumentere imod den og derfor istedet manipulerede hans ord ind i en kontekst, hvor de ikke hørte hjemme.

   >Fønix

   Tak for rosen.

   Kommentar by Mackety — 24. oktober 2008 @ 10:16

  58. “så ligner det til forveksling et partsindlæg”

   øhh… hvornår har DDR (Dänische Demokratiske Radio) sidst bragt et indlæg der ikke var et (venstreorienteret) partsindlæg?

   Kommentar by Lars — 24. oktober 2008 @ 12:00

  59. Iesus!!

   Sjældent har jeg læst så lærerig en tråd! Sikke en perle. Jeg synes den får mit eget indlæg til at se totalt åndssvagt ud.

   Så nu vil jeg slå mig selv.. nå, nej, selvpineri er ikke løsningen.

   -Så vil jeg sætte mig og kigge mig i spejlet, indtil jeg kan se om der er nogen hjemme?.

   Men jeg vil alligevel døbe DR til KR (Kaba´s Radio) ( Eller Kvasikryptoislamokommunistisk Radio)

   Iøvrigt så er antisemitisme et mudret begreb, fordi det alene angår sproget og også omfatter kristne og muslimer:

   [http://no.wikipedia.org/wiki/Semitter]

   Kommentar by Solipsisyfos — 24. oktober 2008 @ 17:13

  60. Solipsisyfos
   Det norske wiki er dermed i modsætning til eller ikke overensstemmende med min fremmedordbogs jødehader-definition fra 1984 – hvad skal man regne med?

   Kommentar by Peter Buch — 24. oktober 2008 @ 23:50

  61. >60 kald en spade for en spade: jødehader fremfor antisemit.

   Kommentar by Solipsisyfos — 26. oktober 2008 @ 15:23

  62. Ja, det er klart det nemmeste Solipsisyfos
   Men problemerne og forvirringen kommer stadig når betegnelsen antisemit bruges om nogle eller noget, der ikke er dækket af definitionen= jødehader.

   Kommentar by Peter Buch — 26. oktober 2008 @ 16:17

  63. -> 61.
   Kik altid på historik og diskussion øverst i Wikipedia.
   Der er en tendens i tiden til at vende og dreje ords betydning
   ( nysprog ) således at man kan sløre eller afspore debatten.
   Men sålænge de store medier hopper på vognen, er det desværre nødvendigt at præcisere sit sprogbrug, og undgå misbrugte ord så vidt det er muligt, da forståelsen af teksten jo må være det vigtigste.
   Heldigvis behersker de mest interessante debattører dansk på et niveau, der nemt giver en nutidig journalist baghjul.
   PS. Min egen signatur er et udmærket eksempel på betydningsforvridning, men for de der ved, hvad det betyder, er symbolikken klar :-D

   Kommentar by Fidibus — 26. oktober 2008 @ 16:56

  64. De ligner sku da en flok retarderede i den forening ?!

   Kommentar by Tolder (højreorienteret svin) — 26. oktober 2008 @ 19:57

  65. er det muligt at høre noget tool?

   Kommentar by Jason Lars — 14. januar 2009 @ 12:50

  66. hallo.

   venligst, har i haft et medlem ved navn svend bjørn nielsen, tidligere frihedskæmper under 2. verdenskrig i bispebjerg,søborg afdelingen. dette er i forbindelse med min slægtsforskning.
   på forhånd tak.
   venlig hilsen
   john clausen

   Kommentar by john clausen — 4. februar 2009 @ 15:25

  RSS feed for comments on this post.

  Leave a comment

  Line and paragraph breaks automatic, e-mail address never displayed, HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

   

   

  Vælg selv beløb



  Blogs


  Meta
  RSS 2.0
  Comments RSS 2.0
  Valid XHTML
  WP






  MediaCreeper