25. december 2008

Phd. Mona Sheikh: Selvmordsattentater er “et radikalt opgør med klassisk islamisk jura”

Hvis Svikmøllen var et litterært årsskrift, så kunne Mona Sheikhs islam-apologi fint tage midtersiderne. Fra Information (20/12-08) – Selvmordsbombens nye logik.

“Selvmordsbomber er noget af det, der forfærder os mest i den internationale terrorisme. For de fleste er terroristernes brug af selvmordsbomber det afgørende element, der sætter det moralske skel mellem ‘vores sekulære krig’ og ‘deres religiøse terrorisme’. Selvom brugen af selvmordsattentater som krigsførelsestaktik historisk har været domineret af sekulære oprørsgrupper, og muslimske lande indtil starten af 1990’erne har haft de laveste selvmordsrater i verden, forbindes selvmordsattentater alligevel ofte med ’stærk’ muslimsk religiøsitet.

Forbindelsen mellem muslimer og selvmordsattentater er dog relativ ny…

Den Kashmir-orienterede og terrorlistede organisation Lashkar-e Taiba var den første pakistanske bevægelse, der i 1999 begyndte at benytte sig af selvmordsattentater i den indisk administrerede del af Kashmir. Dengang mødte Lashkar-e Taiba massiv kritik for sine metoder, både fra andre jihad-organisationer og religiøse autoriter, der kaldte det for uislamisk krigsførsel…. Selvom den gamle modstandstradition har fået nyt liv i dag, og deobandimadrasserne højlydt støtter Taleban, var holdningen dengang, at legitim jihad kun burde rettes mod ikke-muslimske kombatanter. I øvrigt gik den nye trend imod den klassiske islamiske jura om legitim krigsførsel, der især nævner forbud mod at skade civile, kvinder, børn, dyr, træer og bygninger. Hertil begyndte en diskussion om forskellen mellem ’selvmord,’ der utvetydigt tolkes som værende forbudt i islam, og ’selvopofrelse’ i en højere sags tjeneste. Militante aktivister laver i dag ihærdigt denne distinktion ved at kalde selvmordsangreb for selvopofrende angreb…

Talebans øgede popularitet gennem de sidste par år skyldes, at de i stigende grad er blevet et symbol på legitim modstand, siden de succesfuldt kan insistere på, at de fører en defensiv krig…

Når landets Taleban-aktivister og deres religiøse autoriteter skal argumentere for legitimiteten af selvmordsattentater, skal man grave dybt for at få traditionelle religiøse argumenter på bordet. I stedet er de i langt højere grad strategiske og sikkerhedspolitiske og svære at skelne fra den måde, stater normalt fører sikkerhedspolitiske argumenter for voldsanvendelse i en oplevet trusselssituation. Mens udbredelsen af selvmordsattentater som krigsstrategi har krævet et radikalt opgør med klassisk islamisk jura på området, ser det ud til, at en sikkerhedspolitisk retfærdiggørelse af selvmordsangreb som “nødvendighed,” “selvforsvar” og “sidste udvej” opvejer betydningen af denne afvigelse. Den udbredte opfattelse langs Pakistans grænseområde til Afghanistan er, at de aktive jihad-grupperinger er egentlige folkelige modstandsbevægelser uden mange ressourcer, og netop den opfattelse fortsætter med at mobilisere nye potentielle selvmordsbombere.”

Oploadet Kl. 18:08 af Kim Møller — Direkte link38 kommentarer

The URI to TrackBack this entry is: http://www.uriasposten.net/archives/6423/trackback

38 Comments »

 1. Mona Sheik er blot endnu et et eksempel på en mussul-man eller -kvinde, der bruger taguia og kitman. Her i klæder hun sig sine akademiske gevandter for at fremstå mere “troværdig” i sin “dawa” eller missionsvirksomhed.

  Vi har hørt temaerne før og det er jo bare variationer over temaerne ” de (selvmordbombere) er ikke rigtige muslimer”, det er taget ud af kontekst, “de andre begyndte…”….

  Under krigen mellem Iraq og Iran i firserne sendte Khoumeini i titusindevis af børn bevæbnet med en nøgle til paradis om halsen mod fjendens maskinkanoner.. Shiaislam er født i en selvmordaktion…, men i Mona Sheiks optik er shiamussulmæn nok ikke “rigtige muslimer..”

  Kommentar by Limewoody — 25. december 2008 @ 20:40

 2. “Selvmordsbomber er noget af det, der forfærder os mest i den internationale terrorisme.”

  Skrevet for at det skal se godt ud. En omvandrende hjerne der håber på vestens forfald og Islams overtagelse, hvorefter dullen bekender kulør. En led heks nu for at sige det lige ud. “Noget af det der forfærder os” Hold da hel kæft!

  Kommentar by fønix — 25. december 2008 @ 20:45

 3. Ah ja. Selvmordsbombere er en forfulgt minoritet. Vi skal egentlig have lidt ondt af dem.

  Man skal huske at Mona Sheik har det meget svært med at sige fra overfor sharia, steninger og mord på homoseksuelle. Kitman, taqyia, bedrag. Stol ikke på hende over en dørtærskel.

  Der er et koranvers der retfærdiggør det, der er vist en hel del, men i denne sene nattetime kan jeg ikke huske det, og gider heller ikke finde det.

  Kommentar by PeterK — 26. december 2008 @ 01:38

 4. Udenfor emnet,men et eksempel på proportionsforvrængning af
  dimensioner.
  Manden har jo bare forsvaret sit,og skal nu straffes for det.
  Det glade vanvid,og nok et lysende eksempel På Lene Espersen og VKO´s
  vælgerbedrag på det strafferetslige område
  Hensynet til de kriminelle vejer tungest,og man har INGEN mulighed
  for at forsvare sig på anstændigt niveau i vort syge samfund
  Hvor ynkeligt
  Manden burde belønnes behørigt

  http://ekstrabladet.dk/112/article1102552.ece

  Kommentar by Henrik -patriot — 26. december 2008 @ 09:15

 5. Igen en venstreorienteret kvinde, der forsvare islam – gud ved, hvad de fejler? Fået for lidt negerboller?

  Og Talebans fremgang skyldes ene og alene den stadig stigende efterspørgsel og salg af “den hvide valmue” til det dekadente vesten.
  Man har endnu ikke fundet, eller fra regeringernes side kunne erstatte, den indtægtkilde, som giver højest udbytte og en tålelig levestandart for de fattige bønder i Afgahnistan og Pakistan bjerge.

  Den samme historie, der gentager sig overalt i den muslimske verden: Plat og svindel og dovenskab sat i forbindelse med fremstilling og salg af narko – der findes ikke en eneste muslim, der hvis han kunne få andre til det, gad så meget som at klø sig selv i røven.
  For muslimen er hårdt fysisk arbejde overladt til undermennesket: Kvinden.

  Muslimen er kriger, digter og handelsmand, alt andet end det er under han værdighed og vil kun for ham resulterer i tab af ære: At blive sidestillet med en slave: Kvinde.

  Når olien tager slut, vesten holder op med at efterspørge deres narko, vil de muslimske lande kollapse og ligge tilbage som små dynger af indtørret kamellort – akkurat som de så ud for små 100 år siden.

  Kommentar by Bodil — 26. december 2008 @ 09:49

 6. @Bodil

  “Når olien tager slut, vesten holder op med at efterspørge deres narko, vil de muslimske lande kollapse og ligge tilbage som små dynger af indtørret kamellort – akkurat som de så ud for små 100 år siden.”

  Jamen er det ikke derfor de er kommet hertil? for at undgå denne udvikling der spår?

  Kommentar by Hans L — 26. december 2008 @ 10:24

 7. Som tilføjelse:
  Det er derfor de (muslimerne) er kommet hertil, fordi vi myreflittige
  danskere er deres skaffedyr, samtidig med at vi bliver pisket med sætningerne: »Hvad er det for et menneskesyn du har ?«, og
  »Skam dig over at være racist.«

  Kommentar by HelgeD-H — 26. december 2008 @ 11:04

 8. At jihadfolket er fyldt med løgn og bræk, det er der ikke noget nyt i, vi kan jo bare kikke på det store socialdemokratiske håb og geni læge Fatima Shah, som prøvede at bortforklare hennes sande jeg, men heldigvis blev knaldet fordi det var optaget på bånd, hjemsendelse og atter hjemsendelse er vejen frem.

  Kommentar by Fritz — 26. december 2008 @ 11:06

 9. ” hjemsendelse og atter hjemsendelse er vejen frem”

  Nej, for vi må ikke hjemsende mere, nu kan vi heller ikke sende tamilerne hjem, så dansk indvandrepolitik ligger nu fuldt og helt i EU

  Kommentar by Broholm (ordblind — 26. december 2008 @ 11:37

 10. Mona Sheik kalkulere med at de fleste ikke-muslimer ikke ved ret meget – om noget overhovedet – om islam.

  At islam er fremkommet gennem vold, mord og terror mod anderledes troende.

  At islam´s ekspantion fra den Arabiske Halvø og ud over den øvrige del af verden lod sig gøre fordi araberne skruppelløst førte sig frem med vold, mord og terror.

  Terroren udøvede de over de erobrede lande og befolkninger efter de foreskrifter som Allah gennem Muhammed havde givet dem.

  Dette har ikke ændret sig siden dengang, idet Koranen´s tekster er Allah´s egne og dermed evigtgyldige.

  Det, der har ændret sig er måden at føre Jihad´en på.

  De 2 tidligere der blev ført mod Europa var ved hjælp af hære og våben.

  I det 20. og det 21. årh. føres Jihaden ikke bare mod Europa men mod hele Vesten ved hjælp af indvandring og mangfoldiggørelser, ved hjælp af de muslimske kvindrs livmødre, i indvandrerlandene.

  Men Mona Sheik får hjælp i sit forehavende med at bluffe de vantro, bl.a. fra EU og UN gennem de forbud der er på trapperne, forbud som vil fratage de vantro Vesterlændinge mulighederne for at omtale og beskrive bl.a. Jihad og Sharia.

  Samtidig arbejder de forskellige muslimske organisationer med at påvirke de vestlige politikere i en retning, som vil understøtte den islamiske Jihad mod Vesten.

  Durban I konferencen i 2001, og den kommende Durban II i foråret 2009, må siges at tydeliggøre dette for de vantro der enten er impliceret i disse konferencer eller som har læst om dem.

  Vores politikere har ikke forstået at det ikke kan lade sig gøre at udvirke et konstruktivt, ligeværdigt, og til fælles bedste, samarbejde med de islamiske lande.

  For at dette skal kunne lade sig gøre skal hovedparten af Koranen´s tekster ændres eller fjernes.

  Islam bliver nødt til at undergå en revision som den den Europæiske kristendom undergik og som betød Prostestantismens opståen.

  I denne, protestantismen, afvises kirkens autoritet og den enkeltes direkte forhold til Gud betones.

  I det store og hele kan jeg vist godt skrive, at protestantismen harmonerer godt med den styreform vi har i Vesten, demokratiet.

  At protestantismen skulle have medvirket til fremkomsten af demokratiet er nok muligt.

  I hvert fald er demokrati i Vestlig forstand en umulighed i forbindelse med Islam.

  Det islam kalder demokrati er en styreform som hviler på Shariaen, præcist som de menneskerettigheder Islam har etableret for samtlige islamiske lande, som svar på de vestlige, universelle menneskerettigheder.

  Uanset hvad Mona Sheik kommer med er hendes udtalelser baseret på Shariaen.

  Rettroende muslimer kan ikke forklare sig ud af dette kernepunkt i islam – for de kan ikke fjerne rygraden i islam, Shariaen, uden islam går til grunde.

  Kommentar by Vivi Andersen — 26. december 2008 @ 14:23

 11. @Vivi
  -De ord, eller ordsammensætninger som IOC med EUs og FNs hjælp vil forbyde i anledning af Durban II konferencen til foråret, og som vil give et til tre års fængsel må kunne omgås ved at bruge arabernes egne
  begreber om samme forbudte ord ? -Danske dommere kan ikke forstå arabisk.
  Jeg har selv skrevet under på Stop Durban II, online på den danske side. Havde det været bedre at underskrive på den tysk/franske side ?
  Det er uudholdeligt at tænke, at man ikke må hævde at to plus to er fire.

  Kommentar by HelgeD-H — 26. december 2008 @ 16:00

 12. 11.HelgeD-H

  Det aner jeg faktisk ikke.

  Men mon ikke det er eet fedt, idet de forbud der kommer og som vil kriminalisere os om vi anvender de forbudte ord kommer til at gælde for samtlige europæere.

  Det er en måske en god ide at begynde at anvende de forbudte ord på arabisk.

  For jeg gad nok se hvilken vestlig domstol der kan dømme os for at anvende disse !

  Kommentar by Vivi Andersen — 26. december 2008 @ 16:39

 13. # Vivi
  ***Det, der har ændret sig er måden at føre Jihad´en på.

  De 2 tidligere der blev ført mod Europa var ved hjælp af hære og våben.

  I det 20. og det 21. årh. føres Jihaden ikke bare mod Europa men mod hele Vesten ved hjælp af indvandring og mangfoldiggørelser, ved hjælp af de muslimske kvindrs livmødre, i indvandrerlandene.***

  Du har ret, krigsførelsen har ændret sig og blevet intensiveret. Det gode ved internettet og tv har desværre også en bagside..hurtig udbredelse af terrorvideoer på nettet, bombemanualer på email og – som vi ser det i bl.a. gaza – et tv medie som indoktrinerer de helt små børn til jødehad og til at hade alt fra vesten, samtidig med at de gør børnene klar til en glorværdig tid i paradis, når de som yngre mænd laver terrorbomber. Google maps der kan bruges af enhver idiot (læs: islamist) til at finde terrormål via gps koordinater og så har vi den helt store synder – nemlig feminisering af de store organisationer.
  FN er skvattet totalt sammen og har nu tilladt nærmest islamisk endevælde og alene dét, at Iran – i den politiske korrektheds navn – kan blive formand for menneskerettigheder og Zimbabwe formand for “bæredygtig udvikling” siger alt.
  Et EU der savlende og logrende ønsker forvandling til et Eurabia er det sidste søm til kisten..

  Velkommen til Nordpolen, den sidste bastion hvor den vestlige verden kan krybe i skjul for den islamiske infektion – d.v.s. lige indtil iskappen er smeltet..

  Kommentar by Onion — 26. december 2008 @ 16:54

 14. I swtedet for jeres muslim-feber fantasier – burde i have holdt en god og hyggelig jul med jeres nærmeste.
  Fald dog ned i stakler.

  Kommentar by Bjarne Thyregod — 26. december 2008 @ 17:17

 15. Hmm et eller andet sted min lille voldsforherligende Einheitsliste mand er det nok dig der er den sølle stakkel men pyt du ville ikke fatte der var brand om så dit uvaskede hår stod i flammer.

  Broholm, ja EU bestemmer alt nu, det kan vi bla også takke vendekåberne i DF for.

  Kommentar by Whodares — 26. december 2008 @ 18:01

 16. Islam Channel 13°øst på Hot Bird.
  Det er lud til skurvede hoveder.
  Jeg har lige set uddrag fra en Palæstina konference i Syrien (fra sidste måned). En af de interviewede: Når hele verden sætter gang i processen må Israel og USA give op.
  Den hollandske forkvinde for “Stop Occupation”, kobler terroren sammen med Israels eksistens. Hvor længe vil europæerne finde sig i at få bortsprængt arme og ben? Lur mig om ikke den vending bliver taget op af DR.
  De 3 talere jeg så: Okkupation, okkupation, okkupation sådan er Vesten, der vader i indfødte ofre fra USA til Australien
  Osmannerne ryddede hele Mellemøsten for muslimerne og de kan ikke unde jøderne et område på størrelse med Jylland.
  Islam Channel’s børneudsendelser hold da kæft.
  Helvedesild er parat på dommedag til de ikke troende. Ingen kolde drikke, men kogende vand til deres brændende kroppe. Det eneste vi skal forstærke, er straffen.
  Soldaterne til den næste verdens(borger)krig er ved at blive skolet i hjertet af Europa.

  Kommentar by Menig 442 — 26. december 2008 @ 18:17

 17. #14 bjarne thyregoo

  Har du ikke nogle butiksruder ude på Jagtvej du skal have ridset, voldspsykopat?
  Du må krumme tæer af indestængte autonome frustrationer over, at dine voldskollegaer fra ungdomshuset har fået en over snuden af retten?
  15 måneders fængsel….WUHAHAHAHA..

  Kommentar by Onion — 26. december 2008 @ 18:24

 18. Så gør konen det Gud hjælpe mig igen. Der blev ført en hård kampagne mod hende, da de radikale var ved at opstille hende til Folketinget. Bl. a. blev hun bedt om at redegøre for, hvad hun mente med “ikke i en dansk kontekst”, da DR for en gangs skyld gik tæt på og spurgte om hun ville indføre Sharia i Danmark – ikke i en dansk kontekst. De radikale havde dog også så meget pli, at de droppede furien efter denne “bakken snagvendt”.

  Nu skelner hun åbenbart mellem “selvmordsbombere” og “selvdestruktion” Det første har pædopheten åbenbart forbudt; mens det sidste er tilladt juridisk indenfor Islam. Jeg er overbevist om, at såvel ofre som pårørende er bedøvende ligeglade med om tabet er deres kære er sket som følge af “selvmord” eller “selvdestruktion”. Resultatet er det samme.

  Må jeg foreslå Mona Sheikh, at vi i stedet griber til “selvforsvar” ?

  Vesten råder over 5000 nukleare sprænghoveder. Hvis de virkeligt skal forstå det i Muslamistan, så kan de bombes tilbage til et stadium, hvor selv orangutanger vil se mere menneskeværdige ud – og til et stadium hvor de aldrig nogensinde før har hørt om en schizoid pædophet eller hans 70 hurier.

  Kommentar by Ivan — 26. december 2008 @ 21:44

 19. Så lærte jeg det!

  På Informations debatside må man åbenbart ikke foreslå, at Vesten stiller sin militære magt, formåen og sit atomvåbenarsenal på Israel’s og Indien’s side…men man må godt begå en kronik, hvor “selvmordsbombere” fordømmes; mens “selvdestruktive” forherliges. Hvem i Information’s hjemmeside kan skelne mellem bortsprængte familimedlemmer mellem “selvmordsbombre” og “selvdestruktive” ? Jeg tillader mig at tvivle

  Kommentar by Ivan — 26. december 2008 @ 22:13

 20. Bjarne Thyregod tilsviner her i nogle slettede kommentarer på avisen.dk Nyhedsavisens journalist – hvis jødisk/israelske baggrund han er underligt optaget af, og han er også meget fortørnet over omtalen af terrorbevægelsen PFLP (Blekingegadebandens allierede):

  ” Ikke mindst når man ved at journalisten har været soldat i en fremmed magts militærstyrke. Et land der er kendetegnet ved at tage gidsler, bruge tortur og myrde modstandere og alle der befinder sig i deres umiddelbare nærhed.

  Har denne artikels journalist deltaget i disse ovenstående forbrydelser, hvorledes har hun bidraget og har hendes personlige engagement i PFLP/ Israel sagen haft indflydelse på hendes valg af personforfølgelse af den frikendte læge.

  […]

  Derfor er det jeg spørger – hvad er Lenys motiv for en så svinsk journalistisk tilgang til emnet – er det hendes had til PFLP og deres tilhængere der har fået hende til at gå over stregen?”

  Kommentar by Lars Findsen På Crack (islamofob) — 27. december 2008 @ 01:20

 21. Bjarne Thyregods partikammerater i Enhedslisten plejer omgang med terrorister:

  Se billeder af Enhedslistens Asmaa Abdol-Hamid i selskab med Hizbollah-sympatisører ved en anti-israelsk og antijødisk demonstration i 2006:

  http : // www. sappho.dk/Den%20loebende/gudsnavn.htm

  Se Holger K. Nielsen/Frank Aaen tale ved en anti-israelsk/antijødisk demonstration med Hizbollah-flag blafrende i forgrunden:

  http : // angantyr.blogspot. com/2006/08/hizbollah-var-til-stede-og-holger-k.html

  Hizbollah går strækmarch:

  http : // littlegreenfootballs. com/weblog/?entry=22794&only&rss

  Hizbollah heiler:

  http : // www. cid-online. be/IMG/jpg/Hizbollah_salut_hitlerien-2.jpg

  (fjern indsatte mellemrum)

  Kommentar by Lars Findsen På Crack (islamofob) — 27. december 2008 @ 01:24

 22. Bjarne Thyregods ‘parti’ Enhedslisten har nære forbindelser til tæskeholdet Antifa:

  Enhedslisten flirter med vold

  http : //avisen. dk/enhedslisten-flirter-med-vold_8511.aspx

  Kommentar by Lars Findsen På Crack (islamofob) — 27. december 2008 @ 01:30

 23. Bjarne Thyregod er en kylling. Han kan ikke svare på disse spørgsmål der skulle dokumentere hvorfor ‘islamofobi’ er ubegrundet:

  Hvilken mainstreamretning indenfor islam har troværdigt reformeret sig i demokratisk retning, og distanceret sig fra målet om islams endelige verdensherredømme, samt hadet mod jøder og andre vantro?

  Hvilke eksempler findes der på tolerante, multikulturelle samfund med muslimsk flertal? Hvor ikke-muslimer nyder fulde rettigheder, de jure og de facto?

  Han får hysteriske anfald og skælder ud til højre og venstre når man stiller spørgsmålene, og så stikker han af fra debatten. Kylling, kylling, kylling.

  Kommentar by Lars Findsen På Crack (islamofob) — 27. december 2008 @ 01:33

 24. At få noget fornuftigt ud af en rød klaphat som tyrenossen, er lige så let som at få et ærligt svar ud af Mona Sheikh/muslim, løgn bræk og nederdrægtigheder er hvad der kommer ud af dem, vi mangler bare at de røde også vil være en race, så det bliver forbudt at fornærme dem.

  Kommentar by Fritz — 27. december 2008 @ 07:47

 25. OT

  Jeg har en forestilling om at fra 09, dvs om 5 dage, så træder EAW, Europeean arrest warrant, i kraft.

  Er det så slut med at udtale sig om noget som helst på Urias, medmindre man har fatalisme-trang?

  Syret. Der skal vel kun 2-3 offentlige håndhævelser af denne ,,policy,, så er hele demokratiet sat ud af kraft og det Eurabiske diktatur en realitet.

  Giv en melding Kim Møller, det er jo din blog og din røv… Så vidt jeg da forstår..

  Kommentar by Solipsisyfos — 27. december 2008 @ 08:51

 26. Another OT

  Israel har endelig svaret igen på terroristernes gentagne raketangreb på landet.
  Gaza udsat for flere luftangreb..

  Så blev det en god jul alligevel :-)

  Kommentar by Onion — 27. december 2008 @ 12:12

 27. Bjarne Thyregod er en Biedermaier .

  Han vælger ikke se hvad der foregår i hans eget hus og derfor bliver det sat i brand af de Brandstiftere han velvilligt huser.

  De slæber materialet til brandstiftelsen ind i hans hus – lige for øjnene af ham.

  Nu husker jeg ikke om Biedermaier fysisk hjalp Brandstifterne med at slæbe tønderne ind.

  Nutidens Biedermaier hjælper i hvert fald Brandstifterne med både at komme ind i huset samt med at slæbe deres antændingsmateriale ind.

  Det er så grotesk at det er svært at forstå !

  Skal vi begynde at gætte på hvilket europæisk land, der først kommer til at står i (Borgerkrigens) flammer ?

  Hvilket land besidder den befolkning som har civilcourage nok til at hugge hælene mærkbart i overfor Brandstifterne ?

  Kommentar by Vivi Andersen — 27. december 2008 @ 13:28

 28. Tændstikker, Vivi, tændstikker. Brandstifterne spurgte om de måtte låne tændstikker af Biedermann.

  Kommentar by coldfish — 27. december 2008 @ 17:19

 29. Nu bomber Israel Gaza og straks fordømme EU-diktaturet Israels angreb. Da Hamas forleden dag affyred over 20taketter og mortergranater mod Israel, lød dir ikke et kvæk.

  Nu skal palæstinenserne igen gøres til ofre. Det synspunkt at Israel aldrig have angrebet uden Hamasterrroisternes angreb ligger helt uden for tænkeevnen. Et interessant folk.

  Kommentar by fønix — 27. december 2008 @ 18:47

 30. 29 Fønix

  Heldigvis står den israelske udenrigsminister, Tzipi Levni fast. Et land har naturligvis lov til svare igen på fjendtlig aggression mod landets territorium og indbyggere:

  http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/308725:Udland–Israel-afviser-appel-om-at-holde-igen

  Desuden skal der lægges massivt pres på islamofascisterne for at få frigivet israeleren Gilad Shalit, som Hamas har holdt fangentagen siden sommeren 2006. Hamas skal knuses!

  Kommentar by Johansen — 27. december 2008 @ 20:29

 31. 28.COLDFISH

  Jep, det er rigtigt .

  Men hjalp han ikke også med at bære antændingsmidler imd ?

  Nå, men det er sådan set lige meget, da det er galt nok han lånet dem tændstikkere !

  Måske jeg har fået den ide fordi, vesterlændingene både hjælper brandstiftere indenfor i deres lande og desuden låner dem tændstikkere i form at ydelser, som kan medvirke til den demografiske ændring.

  Kommentar by Vivi Andersen — 27. december 2008 @ 21:42

 32. israeleren Gilad Shalit bliver kun løsladt i en kiste.

  Kommentar by fønix — 27. december 2008 @ 23:26

 33. Eller også hvis Hamas får Gilad Shalit til at konvertere til islam,
  bliver han løsladt.
  På YouTube findes propagandavideo som viser en israeler sværge Shahada
  -livsvarig troskab til islam.
  En israeler som de har fået omvendt til islam, er en glimrende
  femte kolonne mand i Israel.

  Kommentar by HelgeD-H — 28. december 2008 @ 10:19

 34. Jeg ttror ikke rigt6igt på en europæisk borgerkrig. Jeg tror folk stemmer med fødderne. De skal ikke alene slås med de indtrængende gøgeunger, de skal også slås med regeringerne, og diverse sikkerhedsstyrker. Jeg ved ikke hvis side Fogh ville være på, men jeg er helt overbevist om hvis side f.eks. Peter Mogensen og konsorter ville være på.

  Så er det lettere at konvertere værdierne til kolde kontanter, og købe en flybillet. Islam presser på overalt, men det er trods alt ikke alle steder, hvor regeringen og hele det politiske spektrum på forhånd har givet op og endda aktivt støtter undergangen.

  Kommentar by PeterK — 30. december 2008 @ 22:15

 35. Hvornår indfører danskerne en lov, så Sheik og ligesindede udvises for bestandig til fremmedede muslimske lande, gerne sammen med dem, der ønsker dem bevaret her og med yderligere familiesammenføring hertil ?

  Kommentar by I.Dan — 1. januar 2009 @ 00:57

 36. Mona Sheikh har fået en blog på JP
  http://blogs.jp.dk/mellemlanding/

  Kommentar by Niels J. — 11. marts 2009 @ 02:51

 37. Synes det er rigtigt dejligt (med en tand ironi) at sharia- OG steningsglade, minhaj-ul-quran medlem, Tahir Qadri tilhænger, ex-radikale (eller radigale?), Tanwir Ahmad’s kvindelige version, Mona Sheikh, nu med P.hd grad er sat til at undervise studerende (morgensdagens håb) i netop politik og religion på Københavns Universitet.

  http://sis.ku.dk/kurser/viskursus.aspx?knr=114078

  Det bliver vist ikke bedre. Ih hvor man glæder sig.

  Det hele er så, aarh, betryggende.

  Kommentar by j.doe — 30. maj 2009 @ 22:43

 38. […] Phd. Mona Sheikh: Selvmordsattentater er “et radikalt opgør med klassisk islamisk jura” […]

  Pingback by “Jag måste göra nonting, va ?” « Snaphanen — 20. december 2009 @ 07:50

RSS feed for comments on this post.

Leave a comment

Line and paragraph breaks automatic, e-mail address never displayed, HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

  

Vælg selv beløbBlogs


Meta
RSS 2.0
Comments RSS 2.0
Valid XHTML
WP


MediaCreeper