28. februar 2015

Støvring efter DR Detektor: “Med islamdebatten er det som om, at man begynder forfra hver gang.”

Det DR Detektor lavede mod Kasper Støvring (og Michael Jalving) torsdag aften må betegnes som et hitjob. Støvring giver svar på tiltale – Fundamentalisme blandt muslimer.

“DR’s Detektor var i går på sporet af min henvisning til WZB’s store undersøgelse om fundamentalisme, som jeg omtalte i Deadline for nylig. For det lyder jo lige godt alt for vildt, at flertallet (op til 75 procent) af vestlige muslimer svarer på en måde, der kendetegner dem som fundamentalister. Det er egentlig forstemmende, at der er så megen uvidenhed om muslimer i Europa. Med islamdebatten er det som om, at man begynder forfra hver gang.

Som om, at det ikke var nok, viser en spritny britisk undersøgelse, at over en fjerdel af britiske muslimer sympatiserer med de terrorister, der myrdede Charlie Hebdo-tegnerne. Det er ikke så højt som 75 procent, til gengæld er udsagnet meget stærkere. Dertil kan lægges det sædvanlige problem med ‘behagesyge’: Hvor mange af dem, der bifalder vold, vil svare ærligt? Hvad er mørketallet? Der er allerede positivt spin på undersøgelsen: Fantastisk at 75 procent ikke sympatiserer! Forestil dig en overskrift et par uger efter Anders Breiviks udåd: ‘Hele 75 procent af nordmændene tager afstand fra terror’.

Detektor optog 17 minutter med mig, men sammen- og fraklippede det ned til 2, så mine argumenter blev vanskeligere at følge. Så lad mig dvæle lidt ved undersøgelsen og de kritiske indvendinger mod min udlægning.

WZB-undersøgelsen under ledelse af professor Ruud Koopmanns viser, at flertallet af muslimer i Europa mener, at der kun er 1) ‘en fortolkning af Koranen, og at alle muslimer skal følge den’, 2) ’sætter religiøse regler over sekulære love’ og 3) ‘ønsker en tilbagevenden til rødderne’ (figur 1). Muslimer er også langt mere fjendtligt indstillede over for andre grupper. (figur 2). …

Der er tre indvendinger.

Den første angår, hvorfor jeg siger, at op til 75 procent af europæiske muslimer kan defineres som fundamentalistiske, når rapporten konkluderer, at det højst er 44 procent – ifølge deres definition. Undersøgelsen fastslår nemlig, at man kun er fundamentalist, hvis man svarer bekræftende på alle tre spørgsmål (hvilket ‘kun’ 44 procent gør).

Men dette er en arbitrær måde at definere fundamentalisme. Man inddrager flere parametre, men Koopmanns og hans hold kunne også have valgt at sige, at man skulle svare bekræftende på fem udsagn for at kunne betegnes som fundamentalist. Eller man kan fastholde, at man udtrykker fundamentalisme ved at svare, at ‘der kun er en fortolkning af Koranen, og at alle muslimer skal følge den’, hvilket præcist 75 procent svarer. Det er i overensstemmelse med almindelig, hævdvunden definition af fundamentalisme som bogstavtro udlægning af den hellige skrift. Desuden siger rapporten, at kun ved bekræftende svar på alle tre spørgsmål er der tale om det, der kaldes ‘konsistent’ fundamentalisme. …

Det korte af det lange: Indvendingen angår ikke bare det almindelige semantiske problem i humanvidenskabelige undersøgelser om begrebsdefinition (hvordan defineres ‘fundamentalisme’), men også det hermeneutiske problem: Hvad forstås der ved spørgsmålene og de svar, der gives. Her er rapportens egne ord ikke de sidste autoritative ord.

(WZB, Fundamentalism and out-group hostility, 2013; Deadline, DR Detektor)

Det tredje kritik går på, hvorfor jeg bruger WZB-rapporten i en debat om radikalisering og terror, når rapporten klart adskiller fundamentalisme med viljen til at begå religiøs vold.

Jeg skelner selv mellem fundamentalister og ekstremister. Ekstremister er fundamentalister, men ikke alle fundamentalister er ekstremister, som bruger vold. Som jeg vil komme ind på i et kommende indlæg, siger rapporten imidlertid noget om ’sympatisørsumpen’, altså hvor stort et miljø, der er for ekstremisme. De sekulære muslimer synes jo at være et mindretal. Det er ganske alvorligt. Der er et såbed, et drivhus for ekstremisme.

Moderate, sekulære muslimer kommer allerede til orde i medierne, det bør de også, og jeg har selv skrevet om dem. Men netop fordi de dominerer medierne, dvs. får mest taletid, får vi et forvrænget billede. Det er min opgave at skabe realisme, for det er altså en meget farlig situation, der er ved at udvikle sig. Det svarer lidt til fejltolkningen af det arabiske forår: Vestlige journalister talte kun med de sekulære, som var en meget lille del, og derfor tog journalisterne og det meste af den vestlige offentlighed så grusomt fejl. Det gør de også herhjemme.

I øvrigt er der ikke noget mærkeligt ved, at muslimer er fundamentalister, heller ikke noget forkasteligt. Muslimer svarer, som de gør, fordi de er muslimer og gerne vil bevare deres kultur og stå ved deres overbevisninger. Problemet er, at det sker her i Vesten.

(Zenia Stampe på Facebook, 26. februar 2015)

The URI to TrackBack this entry is: http://www.uriasposten.net/archives/64358/trackback

41 Comments »

 1. Oj, oj, Radikale politikere, må nogen beskytte os imod dem. Morten Østergaard i dag:

  http://www.jv.dk/artikel/1955047:Indland—-Dansk-Folkeparti-ser-en-potentiel-terrorist-i-en-hvilken-som-helst-udlaending

  “Vicestatsminister Morten Østergaard afviser blankt Dansk Folkepartis forslag om at sætte syriske asylsager i bero efter terrorangrebet i København.
  »Det er trist, at man bedriver politisk plat på en så tragisk baggrund, som tilfældet er her. Vi har i stedet brug for at samles om seriøse, politiske drøftelser om, hvad vi kan gøre for at undgå terror i Danmark. Og det bidrager det her forslag på ingen måde til,« siger den radikale leder.
  »Jeg synes ikke, det giver nogen mening at mistænke en hvilken som helst syrer for at være en potentiel terrorist. Det, synes jeg, svarer til at mistænke alle os, der er medlem af folkekirken, for at være en potentiel Breivik,« siger han med henvisning til massemorderen Anders Breivik, der dræbte 69 mennesker i Norge i 2011.

  Kommentar by Snaphanen — 28. februar 2015 @ 06:28

 2. Detektor er et godt eksempel på fordummende TV. Rapporter om ikke-eksakt videnskabelige emner skal naturligvis læses indenad såvel som udenad, det er den eneste måde hvorpå de giver mening. Rapportforfatteres egne definitioner i denne videnskabsgenre er lige så legitime genstande for fortolkninger som andres ikke-eksakte definitioner. Validiteten af disse definitioner afhænger af, hvor godt og logisk de hænger sammen med al anden viden om emnet og, ikke mindst, alle andre observationer om emnet i virkelighedens verden. Den slags grundviden kunne et skattefinansieret “Public Service” TV godt se som sin opgave at uddanne befolkningen i, frem for at lave sådan noget gøgl som Detektor.
  Kasper Støvrings og Michael Jalvings definitioner er helt legitime og hænger sammen med al øvrig viden og erfaring.

  Kommentar by monse — 28. februar 2015 @ 07:54

 3. Jeg er også forbløffet over Detektor. Programmets troværdighed har lidt et alvorligt knæk.

  Detektor tror, at de kan feje Kasper Støvring og Michale Jalving til side ved alene at fokusere på måden at definere muslimsk fundamentalisme på. Enhver kan jo sige sig selv, at forskerne netop famler ude i en ubegrundet og arbitrær definition af fundamentalisme.

  Detektor laver derved en helt uværdig afledningsmanøvre bare at skjule det virkelige problem, nemlig måleresultatet i sig selv.

  Zenai Stampe er et kapitel for sig i stupiditet. Hun giver Detektors dårlige afledningsmanøvre fuld skrue.

  Kommentar by traveler — 28. februar 2015 @ 08:31

 4. Morten Østergaard og hans samling af anti-nationale ekstramister er den direkte årsag til at der i år 2015 begås islamisk terror imod Danmark i Danmark .

  Kommentar by Aglet Xander — 28. februar 2015 @ 08:33

 5. OT: Det generer mig i øvrigt, stadigvæk ustandselig i aviserne at se et stort helte-billede af morderen, mens billedet af den danske modpart er et kvindemenneske fra statsministeriet, der står og tuder.

  Kommentar by AN — 28. februar 2015 @ 08:54

 6. Den – helt rigtige og genkendelige – pointe med, at vi begynder forfra hver gang, fordi modparten ikke er oplyst, og ikke har sat sig ind i de præmisser, andre argumenterer ud fra, må krediteres LFPC. Det var ham, der først slog den kendsgerning fast.

  – – –

  Kommentar by Morten - - - — 28. februar 2015 @ 09:14

 7. Nu er det jo ikke nogen hemmelighed, at de følelses styrrede småpiger M/Ker fra Det Radigaliserede Fjolseparty ikke er gode til tal, regnemetode, talforståelse og da slet, slet ikke matematik og statistik, det så vi da Morten Urhskov måtte belære den følelsesforstyrrede liv andersen om simple regnemetoder, men de er sikkert gode til at tale tysk lizzom sf Villige Snøvledal, det har de sikkert lært gennem samarbejds politiken med nazisterne, deres allierede under ww2 og dette sympati samarbejde foregår vel stadig. Dette forklare jo samtidige det store jødehad som Zinke geStampo og alle hendes humanitære følelsesforstyrrede parti frænder konstant udøver.
  Det var også Zinke geStampo som påstod hun selv personligt havde rejst rundt i Ægypten og talt med alle de “unge” og de var lizzom hende selv, så derfor var alle vi som forudså det ISISlamiske vinterkuldes kommen, vi vidste ikke hvad vi talte om, næe nej, det aberabiske forår var omvæltningen fra kalifat til demokrati, hvornår fatter hele Danmarks befolkning, at vi ikke kan have denne spædlammehjerne siddende i folketinget, konstant tager spædlammehjernen fejl, lyver, tuder,hader og køre landet i sænk.

  Kommentar by li (islamonausea træt amatør DIGTER) — 28. februar 2015 @ 09:24

 8. ps næste gang nogle af alle de uvidende, uoplyste godheds gloriepudser udgylper flosklen “det har ikke noget med islam at gøre” så må der forlanges dokumentation, for selvsamme fjolser ved absolut intet om islam.
  Her er den absolutte forhenværende PETboy Botnachen et glimrende eksempel, han praler ovenikøbet med, at han end ikke har læst koranen og heller ikke vil det, men alligevel føler Botschnaksen sig kompetent til at udtale sig om, hvad der har noget med islam at gøre og hvad som ikke har, UTROLIGT!

  Kommentar by li (islamonausea træt amatør DIGTER) — 28. februar 2015 @ 09:33

 9. Mikrofonholder-Posten har undersøgt fakta i sagen gennem sit Spotter-team og kommer til samme konklusion som DR: Der er simpelthen ingen grund til at tro, at der er et bekymrende antal fundamentalistiske muslimer i Europa.

  Kommentar by Mikrofonholder-Posten — 28. februar 2015 @ 09:37

 10. Kasper Støvrings argumentation er videnskabeligt korrekt og analytisk velbegrundet.
  Det er Detektors (og Zenia Stampes) ikke.
  Tolkning af data kræver analytisk omtanke og data er resultatet af ‘et socialt verbal-eksperiment’. Uden eksperimentet havde denne ‘virkelighed’ ikke fundet sted. Derfor skal det tolkes. Ex. Jeg husker en interviewundersøgelse, der viste at 16% af østrigerne erklærede sig enige i at ‘vi trænger til en ny Hitler’. Hvordan skal man tolke det?
  Interviewundersøgelser med repræsentative stikprøver udnytter en stimulus-respons model, hvor en verbal stimulus (altså en eller flere sætninger) giver en fordeling af svar på et antal variable, som kan være forud fastlagt (f.eks ja-nej, Lickert-skala osv)

  Udfaldet det vil sige svarfordelingen, siger blot (forenklet): ‘Når en given population bliver udsat for verbal stimulus a, reagerer f.eks 10% med b, 20% med c, 30% med d osv

  Hele stimulus-respons ‘eksperimentet’ (der er jo ikke tale om observation af faktisk adfærd) skal tolkes ‘videnskabeligt’, hvilket blot vil sige, at det skal tolkes af én, der har forudsætninger i form af kendskab til foreliggende adfærds-og samfundsteorier og dataanalyse. Det var typisk sociologer før den empiriske samfundsvidenskab blev afviklet til fordel for marxisme og humanistisk godtkøbssnak.

  Detektor og Zenia Stampe er åbenlyst uvidende om det videnskablige grundlag for sociologiske ‘interrogative metode’. De er helt åbenlyst ude i et politisk ærinde.

  Kasper Støvring har fast videnskabelig grund under fødderne og derfor ønsker de at jorde ham med uvidenskabelige argumenter for at fremme deres politiske sag.

  Enten forstår de ikke empiriske sociologiske metoder eller også lader de som om de ikke forstår dem.

  Kommentar by A-mad — 28. februar 2015 @ 09:55

 11. Matematikken siger at hvis vi ikke havde muslimer i Danmark havde vi ikke denne debat(problemer). Så facit må være at der som udgangspunkt ikke skal være muslimer i Danmark = nul problemer.
  Bag enhver muslim ligger der en terrorist. Nogen sover mens andre er vækket til live(aktive).

  Kommentar by Jens R — 28. februar 2015 @ 10:22

 12. Islam/Koranen er fundamentalistisk, den fortæller klart og tydeligt
  at kun den må gælde for menneskeheden.

  Ud af verdens 1,6 milliard muslimer er den nok enkelte der kan opføre sig som normale mennesker, uden at gå spagat over deres religion, men Zenia Stampe kan ikke tale sig fra at hun forsvarer en kynisk, blodig religion/ideologi som også agter at udslette hendes frihed.

  Ethvert diktatur finder “eksperter” der bekræfter diktaturets legitimitet, den hopper den svagt begavede Zenia Stampe på.

  Kommentar by k.m. — 28. februar 2015 @ 10:43

 13. Et kritisk detektorkig på detektor selv kunne være ganske interessant, men det vil selvfølgelig aldrig komme på tale. Selvkritik på DR er ikke på tale.

  Kommentar by Jakob — 28. februar 2015 @ 10:50

 14. http://jyllands-posten.dk/international/europa/ECE7493444/Svensk-indvandrerkritisk-parti-har-rekordstor-opbakning/

  Kommentar by k.m. — 28. februar 2015 @ 10:52

 15. ->10. k.m. Ja, Zenia Stampe er ikke et ‘intelligensvæsen’, men derimod et ‘følevæsen’ ligesom vandmanden (m/k). Den tænker overhovedet ikke, men styres af vandtemperaturen, havstrømmene og lyset den modtager under vandet :-)

  Kommentar by A-mad — 28. februar 2015 @ 10:58

 16. Støvring har selvfølgelig ret. Både Støving og Jalving forudsagde konsekvenserne af det såkaldte “Arabiske Forår”, der nu er blevet til isvinter. Derfor bliver de forfulgt af løgnepressen.

  Har politiledelsen svigtet under terrorhandlingen? Jeg kan anbefale en fremragende artikel fra Berlingsske. Man kan Google:

  “Terror-boomerang kan ramme Thorning”.

  Det er vigtigt at der foretages en UVILDIG undersøgelse af terrorsagen. Politiledelsen vil selvfølgelig prøve at rense sig selv. Tænk bare på den tidl. DSUer og PET-chef Jacob Sharf, der blev fyret for at have givet løgnagtige oplysninger.

  Sagen kan ende med, at både “statsministeren” og “justitsministeren” kan blive stillet til ansvar for manglende beredskab. Det samme skete for Stoltenberg i Norge, og han tabte valget af samme grund.

  Kommentar by Erik — 28. februar 2015 @ 11:01

 17. Programmet Detektor er et redskab for DR, der bliver brugt imod politiske modstandere. Detektor vil sikkert få travlt i en kommende valgkamp.

  Detektor har tidlige været indblandet i en kedelig sag om at købe sig til hæder og omdømme:
  http://journalisten.dk/dr-afviser-detektor-har-ikke-k-bt-sig-til-fuppriser
  http://politiken.dk/kultur/medier/ECE1685001/bbc-chef-drs-radiopriser-er-intet-vaerd/

  Kommentar by Geert — 28. februar 2015 @ 11:27

 18. Det mest vanvittige i mine øjne er, at man(medierne, os alle) nu går ind i en diskussion, om det er 44% eller 75%.

  Om det så “kun” var 44%, så er det jo fuldstændig vanvittigt! Hallo, 44%!!!!

  Afledningsmanøvrerne er i gang, og ingen kritiske medier, udover Uriasposten, DKA osv. lader denne chance for afledning lade sin næse gå forbi.

  Jeg MÅ bare lige skrive: tallet ligger mellem 44% og 75% – det er jo ganske enkelt sindssygt!!!!!!

  Kommentar by cicero — 28. februar 2015 @ 11:50

 19. Muslimer er for rigtig manges vedkommende indavlede grundet utallige generationers fætter/kusine ægteskab. Endvidere efterlades man med indtrykket af, at mange muslimer er genetisk disponeret for trusler, mord og vold overfor anderledes tænkende, for uanset hvor de slår sig ned, så lægger de sig ud med det omgivende samfund.
  Hvor mange muslimer med halal/haram, renheds-rigiditetet og kalifat-utopier, tror vore ryggesløse politikere egentlig der kan integreres i Danmark?
  Svaret står hen i det uvissse, efter fire årtiers mangel på konsekvens og mål fra de højere magter.Dette hjulpet godt på vej af vor egen mangel på kulturel selvfølelse, har medført, at muhammedanerne har fået den opfattelse, at vi danskere er en flok bøvede tosser, der kun interesserer sig for pilsnere, X-Factor og Vild med Dans, en opfattelse man ikke kan fortænke dem i at have.

  Islam er enten en politisk ideologi med religiøs legitimation eller en religion der legitimerer politiske handlinger. Da, islam ikke adskiller det religiøse aspekt fra det politiske, da er de komplementære.
  Et islam uden politiske konsekvenser er ikke islam, og et islam uden religiøs tro er heller ikke islam. Politisk islam og religiøst er identiske, det ene ikke uden det andet. Sværere er det altså ikke.

  Dette er udgangspunktet, og så kan den snakkende klasse og gutmenschen med deres ordgejl og tåbeligheder snakke videre, men så er løbet også kørt for Danmark.
  Erfaringen viser jo, at man kan nu engang ikke stoppe munden på en muslim, ved at opfylde hans urimelige krav. Det svarer til, hvis man kaster benzin på et bål.
  Vi kan lige så godt indse,at Danmark er erobret indefra af denne fremmedartede, orientalske magt- hjulpet af hjemlige 5-kolonne- under hvilken nationaliteten gradvis har mistet sit indhold og gjort den nordiske ånd hjemløs i sit fædreland.

  Muslimer ynder at betegne islam som fredens, kærlighedens, tolerancens og frivillighedens religion. Denne påstand må helt klart betegnes som falsk varebetegnelse, eller skal vi sige, en megaløgn så det basker.
  Mange muslimer skaber situationer for etniske danskere, ved åbenlyse provokationer, for så efterfølgende at få afløb for deres voldshandlinger, med begrundelsen at de føler sig krænket!
  Ignorante politikere og den tragikomiske kulturkollision mellem et selvsikkert islam og hjernedøde og defensive europæiske politikere har ikke gjort det bedre.
  Det er kun et spørgsmål om tid, før det hele kollapser. For intet land kan blive ved med at modtage vrangvillige og utilfredse mennesker, uden nogen form for kompetancer, ingen vilje til at bidrage, men en stor vilje og opfindsomhed til at malke systemet, som de jo er sande mestre i.

  Angående Zenia Stampe og hendes søster i ånden, Anna Mee Allerslev, så er de oplagte emner for distrikt psykiatrien.Begge er åndelige neanderthaler.Begge burde tage nogle dybe vejrtrækninger i en plasticpose.Begge står altid til rådighed for mageligheden, og altid ridende på godhedens høje hest, med benene solidt plantet i utopiens verden.

  PUGNA PRO PATRIA

  Kommentar by der Adler — 28. februar 2015 @ 12:36

 20. Enig: Cicero og andre ovenfor!
  Jeg så godt detektor, jeg var helt oppe og ringe da de sagde at det var slet ikke 75% af europæiske muslimer der var ekstremister – det var KUN 44 % – Udråbstegn – hånlig latter.
  Er det ikke slemt nok?

  Kommentar by John — 28. februar 2015 @ 12:37

 21. @16 cicero

  “Jeg MÅ bare lige skrive: tallet ligger mellem 44% og 75% – det er jo ganske enkelt sindssygt!!!!!!”

  Kære cicero
  Må jeg på vegne af Det Verdensfjerne Radigaliserede afterParty gøre opmærksom på din overreaktion, fordi hvad er mellem 44 og 75 enkeltstående tilfælde imod de 1,6 milliarder moderate muhammedaner, kan godt forstå du tvivlede lidt på tallene og derfor har sat spørgsmålstegn efter 44% og igen spørgsmålstegn efter 75.

  Hilsen fra tal geniet med de alternative regnemetoder, liv hovedløs andersen, Det Virkelighedsfjerne Radigalmatias Party.

  Kommentar by li (islamonausea træt amatør DIGTER) — 28. februar 2015 @ 12:39

 22. Andre interessante statistikker – taget herfra: http://10news.dk/who-is-generation-jihad/

  80 procent af unge tyrkere ser “intet problem” i jihad mod ikke-muslimer. 27 procent af ALLE unge franskmaend og 14 procent
  af ALLE unge briter – hvilket efter al sandsynlighed inkluderer et stort flertal af unge muslimer i de to lande – stoetter Islamisk Stat (der som bekendt foerer vaebnet krig mod Europa, skaerer hovedet af ikke-muslimer osv.).
  Nicolai

  Kommentar by Nicolai Sennels — 28. februar 2015 @ 12:48

 23. Man begynder forfra hvergang, fordi der hele tiden bliver indkaldt en ekspert til at fortælle en løgn fra den største talerstol overhovedet. Det overtrumfer enhver kendsgerning. Forleden hørte jeg endnu en ekspert få ubegrænset taletid til at fortælle, at vi har økonomisk gavn af den ikke-vestlige indvandring. Ingen kritiske spørgsmål, selvom man ved et enkelt besøg på Danmarks Statistik kan konstatere, at det ikke forholder sig sådan. Myten om de veluddannede indvandrerkvinder sætter også hvergang debatten tilbage til år 0, hvergang den bliver gentaget.

  Man er nødt til at konkludere, at fakta og kendsgerninger ikke har nogensomhelst betydning for et folkeoplysningsorgan som DR.

  Kommentar by Arne Torp — 28. februar 2015 @ 14:38

 24. … og Zenia Stampe er bare en tudende Wahhabi kælling der tillader Qatar at bygge moskeer i Danmark. Alt hvad der kommer fra de kanter af dansk politik er ren propaganda. Lad være med at lytte til deres Kitman løgne, socialister og islamister er det samme folk.

  Kommentar by Flaskeposten — 28. februar 2015 @ 14:47

 25. by cicero — 28. februar 2015 @ 11:50 Ha HA ! ja 44 %, gjeeeez! i hippie øjne er det jo heller ikke noget problem, det minder lidt om vores skatte procent, så er der hippie harmoni i det.

  Kommentar by Flaskeposten — 28. februar 2015 @ 14:51

 26. “Vi stoler – også på terrorister”.

  Kommentar by Per — 28. februar 2015 @ 14:54

 27. Hvis den samme undersøgelse blev foretaget men pæstilensere, og somalier så skal zenia få tal der nærmer sig de 100% ekstremister.

  Kommentar by hans01 — 28. februar 2015 @ 15:28

 28. Det er ikke bare helt gak gak det der. Det er oven i købet meget værre. Undersøgelsen er foretaget blandt tyrkere og marokkanere, som formentligt er mere moderate end eks. arabere, pakistanere og somaliere generelt.

  I øvrigt tror jeg de fleste danskere ville give Jalving og Støvring ret i deres definision af fundamentalisme.

  Kommentar by Peter Andersen — 28. februar 2015 @ 15:33

 29. Det er ikke nødvendigt for et diktatur at tvinge alle til at heile eller hvad de nu skal. Det rækker med en mindre andel hardlinere, der fungerer som statens kommissærer og gennemsyrer hele samfundet. Det viser historien.

  Noget mærkeligt ved den totalitære styreform er, at der måske kun er 10 procent, der er partimedlemmer eller tilsvarende, og af disse ti procent er der andre ti procent fanatikere. Detektor mener sikkert det kun er fem, men i hvert fald er det karakteristisk, at uden en opposition, så kan et land styres af en ganske lille del af befolkningen, der definerer godt og ondt.

  De fleste tager blot til efterretning, hvem der nu bestemmer i landet, og er passive eller gør sig lækre for magten. Sådan fungerer dyrearten Homo Sapiens både på samfundsniveau og i nære relationer: Ned på ryggen og sprælle med benene for den stærke. De intellektuelle i bred bemærkelse udryddes som bekendt medmindre de aktivt bekender sig til styret, men den brede hob kræver ingen særlige forholdsregler.

  Islams tilhængere i Vesten har øjensynligt en meget høj andel af fanatikere, så tidspunktet, hvor vi når en kritisk masse og landet går ned i lort, ligger måske ikke så langt ude i fremtiden, som Geni A. Stampe og hendes åndsfæller tror.

  Kommentar by Nils — 28. februar 2015 @ 15:50

 30. Zenia Stampe er simpelthen så utrolig dum. Hver gang der bliver debatteret islam og muslimer, drøner hun fluks ud og laver et selvmål! Når vi en dag står i lort til halsen, laver jeg sgu en planche med alle hendes idiotiske udtalelser – og klistrer den op på samtlige plakatsøjler..!

  Kommentar by Peter Andersen — 28. februar 2015 @ 16:09

 31. hans01 — 28. februar 2015 @ 15:28: men det er lige meget, om tallene hedder 44% eller 75% eller 100 %, så er det fint nok…. de er ligeglade, bare Europa og Danmark bliver propfyldt med idioter så er de glade. Jeg overvejer seriøst at rejse væk fra Europa, der er muslimer og hippier over alt, men i det mindste skal man ikke betale halvdelen af sin løn til dem i andre lande.

  Kommentar by Flaskeposten — 28. februar 2015 @ 16:34

 32. Wuhuuu!!! jeg har fundet en dansk muslim der fatter noget!! fedt! det har taget 5 år!!https://www.youtube.com/watch?v=mIyboVG8oD8

  Kommentar by Flaskeposten — 28. februar 2015 @ 16:46

 33. “-men det er altså ikke noget, de har lært i et fremmed land. Det er noget, de har lært her i Danmark,”- sagt da 60-70 unge af ”aeh” (anden etnisk herkomst) gjorde stormløb mod en skadestue i Odense.
  (Zenia Stampe, (Radikal), BT, 22.8.2012).

  ”Danskere med muslimsk beggrund kommer til at ligne danskere med kristen baggrund mere og mere. Nu skal Danmark stort set renses for Islam og muslimer. Men orker vi den debat igen? Og igen? Jeg gør ikke. Endnu en Krarup. Endnu en Langballe. Jeg gider simpelthen ikke diskutere på det niveau længere.”
  (Zenia Stampe, (Radikal),Politiken, 28.1.2014 og Den Korte Avis, 30.1.2014).

  ”Dansk Folkeparti og Liberal Alliance foreslår at sende flygtninge til lejre i udlandet. Lars Løkke kalder det ”interessant.” Til det må man jo sige: Nej, det er ikke interessant. Og det er heller ikke nyt. I 1930érne talte man om at sende de europæiske jøder til Madagaskar. Men det er selfølgelig noget helt andet.”
  (Zenia Stampe, MF for de radikale, på Facebook 9.10.2014 og Uriasposten 10.10.2014).

  ”Folk på den yderste højrefløj har i årevis spredt den løgn, at flertallet af de europæiske muslimer er fundamentalister.”
  (Zenis Stampe, MF for de radikale, på Facebook 26.2.2015 og Uriasposten 28.2.2015).

  I København Kommunes Mangfoldighedsfestival ”Smag Verden” på Nørrebro i september 2012, meldte kommunen (Integrationsborgmester Anna Mee Allerslev) ud til Dansk Zionistforbund, at de ville anbefale ikke at møde op, og hvis de alligevel gjorde, at det var uden det israelske flag, og at de skulle medbringe vagter. At jøder for det meste blev chikaneret af herboende muslimer, blev først benægtet, senere blev der sagt: ”Det skyldes ikke deres muslimske baggrund, men bunder i ”uvidenhed”, ”frustation” og ”kedsomhed!”
  (Anna Mee Allerslev, i anledning af ”Smag Verden” (2012), og jødechikane i København januar/februar 2013.

  ”-at en ny stor fællesmoske vil være med til at løfte integrationen. Det bliver en brobyggende moske med danske værdier-en dansk udgave af islam. Det har Muslimernes Fællesråd lagt meget vægt på over for mig.”
  (Anna Mee Allerslev, (B), Integrationsborgmester i København, i Jyllands-Posten 17.10.2013, i anledning af bygning af en stormoske i Rovsingsgade på Nørrebro).

  ”Jeg respekterer, at kønsadskillelse kan være en del af en anden kultur uden at være krænkende, hvor det bare er indarbejdet i den religiøse ceremoni.”
  (Anna Mee Allerslev (Radikale Venstre), Integrationsborgmester i København, i anledning af ønsket om en stormoske i København, Jyllands-Posten ”Indland”, 17.10.2013).

  ”Danmark skal være et attraktivt land at tage job i, men det kræver, at vi som minimum viser respekt for de mange mennesker, der forlader deres hjemland for at bidrage til det danske samfund med deres viden og kompetancer.”
  (Anna Mee Allerslev, Jyllands-Posten 5.3.2014, s.21).

  ”Gennem mentorstøtte, forældrecoaching og dialogambassadøer skal vi hjælpe de pårørende og vise de unge, at det danske samfund er det bedste fællesskab at indgå i.”
  (Anna Mee Allerslev, JP blogs og JP/”Debat”, 21.4.2014).

  ”En ting skal dog slås fast: det er bestemt ikke etniske minoritetskulturer som sådan, der skal ”forandres indefra”. Langt de fleste indvandrere og deres efterkommere lever velfungerende liv i Danmark, tager en uddannelse, går på arbejde, samtidig med at de med stolthed og af egen fri vilje tager deres kultur på sig. Og det er kun godt.”
  ( Anna Mee Allerslev, på Jyllands Posten blog (”Forandring skal komme indefra”) 13.5.2014).

  ”Jeg håber stadig, at vi får en ægte stormoske i København. En ægte stormoske, hvor der primært tales dansk, hvor brobygning og åbenhed er fundamentet, og hvor de demokratiske værdier er i fokus.”
  (Anna Mee Allerslev, i Jyllands Posten ”Debat”, 30.6.2014 og JP blog 25.6.2014).

  ”-det er kun Hizb ut-Tahir og deslige der er et problem for integrationen. Ikke den moderate muslimske advokat, læge eller rengøringsassistent”.
  (Anna Mee Allerslev, Jyllands posten-blog ”Sommerens syndebukke:muslimerne,” 22.8.2014.”

  ”Det netop overståede valg betegnes af mange som en sejr for Sverigedemokraterne, der blev bakket op af 31 procent af svenskerne. Jeg ser det nu nærmere som en sejr for de 87 prc. Der aktivt fravalgte en fremmedfjendsk linje.
  Mange mener, at Sverige kunne lære noget af Danmark. Men måske vi burde kigge indad og spørge os selv, om vi ikke selv kunne lære noget af svenskerne? For det mener jeg bestemt vi kan.”
  (Anna Mee Allerslev, på Jyllands-Posten blog 6.10.2014 ”Venstre ignorerer 50 millioner mennesker på flugt.”

  PUGNA PRO PATRIA

  Kommentar by der Adler — 28. februar 2015 @ 16:47

 34. Tak Adler, dette bekræfter bare at kvinder ikke hører til i politik..

  De to damer’s synspunkter, er mere gennensnittet af kbh. kvinder end ekstremen.

  Kommentar by Hans01 — 28. februar 2015 @ 17:13

 35. > 33 der Adler, jeg kan godt lide din citatliste, tak for den. Blandt disse helt forrygende citater vakler jeg mellem følgende 2 mulige favoritter: nummer 8 (“… bidrage til det danske samfund med deres viden og kompetancer.”) og nummer 11 (“… hvor de demokratiske værdier er i fokus”). Begge citater udtrykker enten den mest komplette uvidenhed om Islam eller patologisk løgnagtighed. Jeg hælder til at tro sidstnævnte, da jeg finder hende generelt hadefuld i forhold til danskere.
  Zenia Stampe er blot en lallende politiker, hende beøver vi ikke spilde tid på,

  Kommentar by monse — 28. februar 2015 @ 17:56

 36. Nu mangler vi bare, at Detektor afslører den løgn, som venstreradikale i årevis har spredt, at de indvandrede muslimer bidrager mere til velfærden end de koster. Zenia Stampe grib muligheden!

  Kommentar by Menig 442 — 28. februar 2015 @ 18:07

 37. Nu er Zenia Stampe den “ypperste” repræsentant for den fornægtende klasse, hvor meget dokumantation behøver hu egentligt?
  Men Ok her kommer det så.
  1. Det er kun et par dage siden at man i The Times kunne læse at 27% af muslimer bosat i storbritanien syntes den skæbne der var overgået Charlie Hebdo, var i orden.
  2. Hamborgs universitet har lavet en undersøgelse, hvor det fremgård at 40% af tyske muslimer mener det er i orden, at bruge vold som reaktion på vestens påståede trussel mod islam, 14% problematiserer demokrati og 6-8% vil have sharia som erstatning for tyske love.
  3. I De hollandske stiftelse Gave, som hjælper asylansøgere, bliver kristne forfulgt på 75% af asylcentrene på 67% er de tale om dødstrusler og i 33% er der tale om direkte voldlige overfald.
  Det er vanskeligt at lave ordentlige undersøgelser i flere lande fordi man ikke registrerer folk efter religion, men tallene passer godt til den fornemmelse man får ved at læse almindelig dagspresse.

  Kommentar by Robert R — 28. februar 2015 @ 18:59

 38. @ 5 Godt sagt! I det hele taget er det rart at læse herinde, for det viser, at der endnu er håb for Danmark: Nogle har fattet alvoren.

  Gid vores regering gjorde det samme – eller snarest blev vippet af pinden! Kvinder skal ikke regere lande, og der har kun været to kvinder i politik i verdenshistorien, som havde format til det: Golda Meir og Thatcher! Thorning og den norske statsminister er glimrende eksempler på, at det ikke du’r! Jeg siger dette som kvinde!

  Thorning masseimporterer titusindvis af ’scoundrel’, som blot venter på et tegn fra Arabien om at begynde at dræbe og lemlæste os i millionvis i Europa. Madammerne skulle betænke, at de har et ansvar over for OS, den indfødte befolkning, de retmæssige arvinger til Norden! De skulle de pakke ‘moderfølelserne’ helt væk og lukke grænserne hermetisk. Igen dog undtagen de kristne fra Syrien, Libyen og Irak, som lige nu lever på lånt tid og jages som vildt. Dem vil vi godt hjælpe. Men lige nu bliver vi tvunget til at tage imod vores eller efterkommernes mordere: muslimske terrorister under dække af ‘flygtninge’!!

  Kommentar by Løsriv Jylland! — 28. februar 2015 @ 21:15

 39. “Løsriv Jylland”: Hvis kvinder ikke kan lede lande, kan de heller ikke lede partier eller administrere at have stemmeret. Det vil være det samme, følelsespladder, der styrer hele svineriet. Så ud med Pia Kjersgaard, Marine Le Pen osv. Plus alle de kvindelige, politiske ledere, der gennemtrumfede udlændingeloven af 1983, som vi hænger så frygteligt på i dag…

  Ja hvad kvinder ikke har fået ødelagt i tidens løb. Tænk på små, kvindelige føledyr, som Lenin, Stalin, Hitler, Pol Pot, Mao, Ho Chi Minh osv. Kvinder ind i bilerne, bilerne ud af byen og overlad så al det politiske til – øøøh ja til hvem?

  Kommentar by Margrethe — 28. februar 2015 @ 22:24

 40. Hvorfor forholde sig til den ene eller anden “undersøgelse” “studie” “meningsmåling” osv. osv.

  Hvad med bare” at, SE hvad der bliver udført af volelige HANDLINGER, i dit nærområde, i Danmark ..over alt

  Eller …Spørg den næste muslim du møder :” kan der være islam uden sharia lov” eller “jeg kan ikke lide islam” (sidst nævnte vil uden tvivl, resultere i øjeblikkelig angreb.

  Længere er den ikke.
  ikke mere bla. bla. bla. snak , rundkreds, undersøgelser, charterrejser til kriminelle osv. osv..

  Skulle der være en RadiGal til stede, vil jeg gerne have råd.

  Jeg lever i Danmark og har stor respekt, for hvad mine forfædre har gjort Danmark til. Jeg elsker Danmark, jeg må dog indrømme, at jeg har et stort dannebrogs flag liggende og endnu værre en flagstang, jeg synger også meget højlydt med når vores national sang afspilles, jeg elsker bacon, har stor respekt for kongehuset… ja jeg vil lige frem DØ for Danmark….

  Er der et sted jeg skal melde mig, for at blive “af nationaliseret” , evt. med personlig mentor, en ny bolig, nogle charter rejser mm. og gerne “flere” penge. Evt. et job i det offentlige, helst uden meget arbejde.

  Kommentar by John k. — 1. marts 2015 @ 00:06

 41. @ 39 – Margrethe, du går fra en yderlighed til en anden. Man kan jo bare se på strikkeklubben inde på Hoppeborgen, hvor man prøver at dysse alt ned og ikke kan finde ud af at sætte en hård hånd ind over for fx kriminelle udlændinge, hadefulde imamer og demokratiundergravende Hut’er og sende dem ud af DK. Man vil bevare ‘freden’, men hvilken ‘fred’?? Thorning og resten af pædagogerne derinde – de fleste unge og rent ud sagt stupide, uerfarne kvinder – kan jo ikke finde ud af at sige tingene rent ud og tage vare på dette land. De stikker folk blår i øjnene, og det hele sejler! ‘Lov og ret’ er synonymt med det rene Klondike. Vi danskere er rent ud sagt ikke beskyttet, fordi vi har en samling magtliderlige og uduelige Gucci-Helle’r siddende i deres magelighed på magtens tinde. Det er en kæmpe skandale.

  Kommentar by Løsriv Jylland! — 1. marts 2015 @ 01:31

RSS feed for comments on this post.

Leave a comment

Line and paragraph breaks automatic, e-mail address never displayed, HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

  

Vælg selv beløbBlogs


Meta
RSS 2.0
Comments RSS 2.0
Valid XHTML
WP


MediaCreeper