8. januar 2009

Medie-absurditet: “… hvad betyder det, at indvandrerne nu i vid udstrækning er kristne?”

Det er noget galt, når en avis der fokuserer på religion og kultur vælger at vinkle en historie på en sådan måde. Problemet i integrationsmæssig sammenhæng er, og har aldrig været polske håndværkere, kinesiske studerende eller Vesterbro-Københavneres svenske kærester. Fra kristeligt Dagblad – Kristne indvandrere strømmer til Danmark.

“Indvandrere, der i dag kommer til Danmark, er primært kristne. Helt nye tal viser, at kristenkulturelle indvandrere i 2008 udgjorde 70-80 procent af det samlede indvandringstal i Danmark… De nye tal viser, at der nu bor næsten lige så mange kristne indvandrere i Danmark som muslimske. I 2004 var 3 ud af 10 indvandrere, der boede i Danmark, kristne. Dette tal var i 2008 vokset til 4 ud af 10…

Der er flere forklaringer på den nye fordeling mellem kristne og muslimske indvandrere. En stram indvandringspolitik fra VKO-regeringen har ført til, at antallet af flygtninge og familiesammenføringer fra Mellemøsten er faldet. Herudover påpeger migrantmenigheder.dk, at stadigt flere kristne østarbejdere og studerende fra Kina og Afrika kommer til landet…

Men hvad betyder det, at indvandrerne nu i vid udstrækning er kristne? Rikke Andreassen er lektor på Malmø Universitet og forsker i minoritetsspørgsmål. Hun pointerer, at en stor del af danskerne ser meget nuanceret på indvandrernes forskellige religioner, men de nye tal påvirker forhåbentlig et andet sted, mener hun.

– På trods af, at indvandrere og efterkommere i Danmark består af mange forskellige slags mennesker, giver medier og politikere ofte indtryk af, at indvandrerne primært er muslimer og kommer fra Mellemøsten. Man kan derfor håbe, at en rapport som denne vil ændre og nuancere pressens og politikernes formidling. Det vil også ganske klart præge befolkningen, da mange etniske danskere har begrænset kontakt til landets etniske minoriteter, siger Rikke Andreassen.

Hans Henrik Lund er daglig leder af Kirkernes Integrations Tjeneste og medforfatter til migrantmenigheder.dk. Han ser de nye tal som et middel til at bryde fordomme og skabe forsoning.

– Jeg tror, at rapportens konklusioner vil medføre, at etniske danskere oplever familieskab i stedet for fjendskab over for indvandrere. Billedet bliver “vi” i stedet for “dem og os”. Det generelle fremmedfjendske billede nedbrydes, og det generelle billede af nydanskere fremstår mere positivt, mener han.”

The URI to TrackBack this entry is: http://www.uriasposten.net/archives/6456/trackback

27 Comments »

 1. Det er jo fuldstændigt ligegyldigt at kristne indvandrere og ikke-kristne indvandrere nu er talmæssigt lige store. Det er stadigvæk en delmængde af sidstnævnte gruppe – den muslimske indvandring – der skaber alle problemerne, selv efterkommere i 3′ led skaber problemer.

  Jeg tvivler i øvrigt på tallene. Det er nok fusk, som når man opgør vestlig og ikke-vestlig indvandring, og bruger problemfri indvandring fra Ukraine, Kina, Israel og Thailand til at pynte på den muslimske indvandrings rædselstal.

  Kommentar by PeterK — 8. januar 2009 @ 18:39

 2. “”Det generelle fremmedfjendske billede nedbrydes, og det generelle billede af nydanskere fremstår mere positivt,” mener han.”

  Der er næppe mange danskere, der er fremmedfjendske. En stigende del af den danske befolkning er imidlertid skeptisk overfor den massive indvandring, som Danmark oplever. Denne skepsis bygger næppe på fjendtlighed, men på empiri.

  Kommentar by Fuck Fuck — 8. januar 2009 @ 18:57

 3. Multikulti lobbyen har ryggen mod Berlin, men det strategiske tilbagetog kan blive langt endnu.

  Hvad med om de to idyllikere fulgte med i, hvad kristne irakere – såkaldte “syrianer” – har lavet Södertälje om til ? De kan gøre det dagligt her :

  http://news.google.com/news?ned=sv_se&hl=sv&ned=sv_se&q=södertälje&btnG=Sök+nyheter

  Kommentar by Steen — 8. januar 2009 @ 19:06

 4. Det ville glæde mig om det fremmedfjendske forsvandt, så kunne man måske igen opholde sig i de danske byer uden fare for liv og lemmer.

  Der har altid været flere vestlige indvandrere end ikke-vestlige. Problemet er at de ikke-vestlige 1. skaber en masse problemer 2. bliver boende i Danmark og får børn.

  Kommentar by RettenTilSelvforsvar — 8. januar 2009 @ 19:07

 5. Gad vide hvor de har den information fra? jeg tvivler på at indvandre bliver testet i deres kristendomkundskab.

  Kommentar by Per N — 8. januar 2009 @ 20:18

 6. Citerer: “De nye tal viser, at der nu bor næsten lige så mange kristne indvandrere i Danmark som muslimske”.
  Hvor fanden har man de tal fra?
  Da jeg for år tilbage ville lave min egen private undersøgelse, fik jeg at vide, at Danmarks Statistik ikke registrerede efter religion.
  Det er nok snarere et af de “de er lige som os” propagandanumre.
  I øvrigt, hvordan skal vi kunne nedbringe det menneskeskabte CO2 udslip for DK, når alverden valfarter hertil? Det nærmeste de kommer til at ligne os, det er som forbrugere.

  Kommentar by Menig 442 — 8. januar 2009 @ 20:22

 7. Jeg har intet problem med at føle familieskab med alle andre indvandrere end muslimer (og somaliere)..

  Kommentar by Onion — 8. januar 2009 @ 21:29

 8. Ja meget spøjs vinkling på den historie.
  Fakta er nok nærmere at netop den stigende og i langt større grad problemfri indvandring fra ikke-muslimske lande vil få danskerne til at spørge sig selv hvorfor indvandrene fra ikke-muslimske lande godt kan finde ud af at opføre sig ordentligt og tilpasse sig deres nye hjemland og hvorfor det faktisk eksklusivt kun er muslimerne der giver massive problemer så som f.eks. at være ekstremt overrepræsenteret i kriminalitet, arbejdsløshed osv.

  Kommentar by Den Kutteklædte Hævner — 8. januar 2009 @ 22:16

 9. Ja, fordi en del af indvandringen er uproblematisk, løser det jo ikke den problematiske del af indvandringen.
  Men i statistikker vil vi nok få at se at tallene lægges sammen. Jeg husker at Sverige indregnede de mange ofte svensktalende indvandrere fra Finland i indvandringsstatistikken, og dermed kunne vise at Sverige var rigtig god til at få indvandrere i beskæftigelse.
  En kirkemand som Hans Henrik Lund må også vide at nogle kristne indvandrere fra muslimske lande har været forfulgt der, og formentlig også risikerer forfølgelse fra muslimer her i landet.

  Kommentar by Niels P. — 8. januar 2009 @ 22:56

 10. skriver du.

  Jeg er ganske uenig. Danmark er et meget lille land med en lille befolkning og derfor med en folkelig enhed, der nemt lader sig løbe over ende af klodens øvrige 6 milliarder mennesker, muslimer eller ej.

  En nation forudsætter en homogen folkelig enhed, herunder fælles sprog, fælles etnisk ophav og fælles kulturel egenart. Polakker i titusindvis, kinesere ligeledes i titusindvis, og så videre og så videre – alt er med til at undergrave den danske nation. At muslimerne så er de værste og mest skadelige for den danske nation er blot en skærpende omstændighed og endnu et argument mod indvandring. Men ingen indvandring er uskadelig.

  Kommentar by Thomas — 8. januar 2009 @ 23:00

 11. Hov – citatet, jeg opponerer imod, faldt ud. Jeg prøver igen:

  “Problemet i integrationsmæssig sammenhæng er, og har aldrig været polske håndværkere, kinesiske studerende eller Vesterbro-Københavneres svenske kærester.”

  Jeg er ganske uenig. Danmark er et meget lille land med en lille befolkning og derfor med en folkelig enhed, der nemt lader sig løbe over ende af klodens øvrige 6 milliarder mennesker, muslimer eller ej.

  En nation forudsætter en homogen folkelig enhed, herunder fælles sprog, fælles etnisk ophav og fælles kulturel egenart. Polakker i titusindvis, kinesere ligeledes i titusindvis, og så videre og så videre – alt er med til at undergrave den danske nation. At muslimerne så er de værste og mest skadelige for den danske nation er blot en skærpende omstændighed og endnu et argument mod indvandring. Men ingen indvandring er uskadelig.

  Kommentar by Thomas — 8. januar 2009 @ 23:01

 12. Hvis en nation vitterligt skulle forudsætte at befolkningen havde fælles etnisk ophav (tør man sige race?) eller fælles (tør man sige snæver?) kulturel egenart ville jo udelukke at USA, Argentina, Brasilien osv. skulle være nationer.
  En nation forudsætter at landets befolkning enes om en fælles kultur (der kan have regionale udprægelser som f.eks. i Tyskland hvor der jo er kulturelle forskelle fra Nord til Syd), enes om fælles grundlæggende værdier og enes om en fælles identitet som patriotiske borgere i nationen (se f.eks. Schweiz for hvorfor f.eks. sproget ikke engang behøver være det samme bare de andre ovennævnte ting er der).

  Hvis det ikke havde været for f.eks. polske indvandrere havde vi aldrig haft f.eks. en Peter Schmeichel.

  Nej et Danmark uden indvandring af nogen art igennem historien ville være blevet et fattigere (og for den sags skyld nok også indavlet) land.
  Selv har jeg f.eks. tyske aner langt tilbage og således tror jeg nok vi allesammen et eller andet sted har aner der er kommet til landet udefra.

  Det der er afgørende for om indvandring bliver en succes eller ikke er indvandrene selv, er de indstillet på at blive en del af nationen Danmark og blive gode patrioter, eller kommer de med andre bagtanker (så som på sigt at gøre sig selv til herrefolk).

  Ja til den rigtige type indvandrere – nej til den forkerte type indvandrere.

  Kommentar by Den Kutteklædte Hævner — 8. januar 2009 @ 23:36

 13. 10 –> Thomas

  “At muslimerne så er de værste og mest skadelige for den danske nation er blot en skærpende omstændighed og endnu et argument mod indvandring. Men ingen indvandring er uskadelig.”

  Jeg er ganske enig med Thomas.

  Jeg har selv advaret adskillige gange mod at begrænse indvandringsmodstanden til kun at gælde muhamedanere, og fremført at hvis modstanden på et tidspunkt vil blive for kraftigt til at fortsætte den nuværende indvandringspolitik, så ville multikulturalisterne blot finde nogle andre indvandrere. Nettoresultatet bliver det samme.

  Allerede nu findes der kinesiske og vietnamesiske kriminelle netværk, omkring illegal indvandring / menneskesmugling, hasardspil, rengøring, restaurationsarbejde, narkosmugling og fremstilling, prostitution os. Disse asiater går lidt mere stille med dørene end deres muhamedanske kollegaer, men det gør dem ikke mindre farligt. Selv de europide kristne Østeuropæere har gjort sig voldsomt negativet bemærket, ikke kun pga. løntrykkeri, men også ved røverier og overfald.

  Og så er der de allerførste indvandrere; Jøderne. Selv om de talmæssigt var for intet at regne er det denne gruppe der har været spydspidsen for multikulturalisme (ofte begyndte de deres virke ganske kort efter ankomsten [1]), og bastant antikristen og antinational aktivitet og dominerer i dag medierne, der uforbeholdent fortsætter med at støtte alle de tiltag der undergraver den oprindelige danske kultur.

  Jeg ville dog moderere Thomas’ udsagn en smule ved at tilføje ordet ‘masse’ til indvandring. Enkeltindivider der indvandrede på individuel basis der har været villige til at integrere har for det meste ikke været problematiske, det gælder endda også for nogle enkelte muslimer. Men så snart en stor nok kritisk masse af en bestemt kulturel eller etnisk gruppe til at den kunne begynde at dyrke det tidligere hjemlands identitet og kulturmønster som et samfund i samfundet, begyndte problemerne.

  [1] Nogle af de mest tydelige eksempler kan hentes fra England, hvor der har været et stort antal forholdsvis nyindvandrede (østeuropæiske) Jøder der har haft ansvaret for indvandringsfremmende love, multikulturalisme, og de derved forbundne knebellovgivninger og ‘racismeparagraffer’.

  Kommentar by Balder — 9. januar 2009 @ 09:19

 14. Balder
  Tag dig sammen -“de allerførste indvandrere; Jøderne”.
  De første indvandrere af antal er hollænderne 1521, hundrede nogle og firs familjer Christian d. 2 lod komme og dyrke op omkring St. Magleby.
  Dette er et eksempel på hvad jeg vil benævne uskadelig indvandring der på både kort og langt sigt var af gavn for Danmark, trods indvandrerenes antal og særegne skikke gennem ganske mange år.
  At du og Thomas havde foretrukket danske bønder er set herfra- lovlig lokalt.

  Kommentar by Peter Buch — 9. januar 2009 @ 14:27

 15. At få jøder har haft stor indflydelse på Danmarks finanser kan man læse om på – blandt andet- http://danmark.wordpress.com/

  Kommentar by Peter Buch — 9. januar 2009 @ 16:55

 16. Rikke Andreasen er jo en gammel kælling, undskyld: kending, og sagen her er, at medierne kanoniserer disse totalt hjernelamme og uvederhæftige akademikere. Akademikere er nationens lort, sagde Lenin, omend han kaldte dem intellektuelle. På ægte nudansk kan vi jo kalde dem Talking Heads..

  Kommentar by Kim Poulsen — 9. januar 2009 @ 17:56

 17. Mht. masseindvandringen er jeg på det hold, som mener den er skadelig uanset oprindelsen. Vi fokuserer nok for meget på islam, trods alt. Islam er den trussel alle kan se, men få vil gøre noget ved. Masseindvandringen er en generel trussel, og – dadadaeeee… – Feminiseringen er det store moderdyr i åbenbaringen som har lagt grunden til vestens død.

  Kommentar by Kim Poulsen — 9. januar 2009 @ 17:59

 18. Det ved ingen noget om, før vi har råmaterialet den 12. februar.
  Løgnene fra mainstream & Co har kørt i 25 år, hvis ikke længere.

  Jeanne

  Kommentar by Jeanne — 9. januar 2009 @ 18:06

 19. –> Peter Buch

  “Tag dig sammen -”de allerførste indvandrere; Jøderne”.
  De første indvandrere af antal er hollænderne 1521, hundrede nogle og firs familjer Christian d. 2 lod komme og dyrke op omkring St. Magleby.”

  Ja du har ret, jeg skulle have skrevet ‘de første indvandrere der ikke ville assimileres’.

  Kommentar by Balder — 9. januar 2009 @ 18:37

 20. Ja, det kunne du have skrevet.
  Jeg synes dog det mere er de faktiske antal og den reelle aktuelle og på sigt potentielle påvirkningsfaktor, der er af national betydning for Danmark langt mere end spørgsmålet om assimilation.

  Kommentar by Peter Buch — 9. januar 2009 @ 19:12

 21. Reelle flygtninge bør ikke integreres. De opholder sig her i landet midlertidigt. Når forholdene i hjemlandet er blevet bedre, hjemsendes de. De økonomiske flygtninge(disse udgør ca 98-99% af alle asylanter) sendes ud af landet hurtigst muligt.

  Kommentar by Poul — 9. januar 2009 @ 21:55

 22. De nye oplysninger stammer fra rapporten migrantmenigheder.dk, som er udarbejdet af Folkekirkens mellemkirkelige Råd og Kirkernes Integrations Tjeneste og udkommer i dag. Tallene bygger på indvandrernes oprindelsesland, hvoraf man har udledt indvandrernes sandsynlige religion.

  Hmm… ser man lidt på migrantmenigheder.dk, som udstråler en kristen Keld-Holm-agtig multikulti-begejstring, kan man læse at en stor del af æren for de mange kristne “indvandrere” tilfalder østarbejdere og studerende, som for størstedelens vedkommende rejser hjem igen når deres arbejde eller studium er færdigt…

  Moralen synes at være: Du må ikke lyve, men du må godt manipulere med statistik.

  Kommentar by Mallebrok — 10. januar 2009 @ 00:24

 23. Jeg er enig med Thomas, Balder og Kim Poulsen. Og det er egentlig banalt, men mængden har selvfølgelig betydning. Min idé om en rationel udlændingepolitik ville være:
  1: En maksimal procentdel af ikke-assimilerede herboende udlændinge.
  2: Hvis loftet er nået, og man gerne vil have en højtkvalificeret udlænding ind, så kan det først lade sig gøre når én af de ikke-assimilerede rejser ud.
  3: At ændre status fra ikke-assimileret til assimileret kræver bestået indfødsretsprøve, en årrække uden offentlig forsørgelse, en årrække uden kriminalitet – og fejres med tildeling af dansk pas.
  4: Asylcenter på en øde ø.

  @ Den Kutteklædte Hævner
  Nej et Danmark uden indvandring af nogen art igennem historien ville være blevet et fattigere (og for den sags skyld nok også indavlet) land.

  Ingen taler om et hermetisk lukket land. Du overdriver i mangel af argumenter. Desuden skal populationen være mange gange mindre end 5 millioner for at der bliver indavl.

  Kommentar by Mallebrok — 10. januar 2009 @ 00:42

 24. Jeg er givet uenig med de fleste.

  At sætte faste tal for hvad en rationel udlændingepolitik indeholder udtrykt i antal procent ikke-assimilerede udlændinge er efter min mening ikke velegnet, organisering af projekter og samarbejde mellem de oprindelige beboere i et land skulle kunne medføre formindsket behov for mennesker udefra ankom til opgavers løsen.

  Statsborgerskab bør ikke kunne erhverves ved at bestå prøver men tildeles ganske få som gunst på baggrund af gerninger udført til gavn for danske og Danmark.

  Indavl var defineret generelt som følge af lukkede populationer under 150 individer tilbage i 1970érne.

  Kommentar by Peter Buch — 10. januar 2009 @ 05:54

 25. @ Peter Buch

  Fordelen ved en fast maksimal procentsats ville være i det hele taget at gøre noget ved problemet med store mængder af ikke-assimilerede, og at få spotlight på det problem. En sidegevinst ville være, at når pressen havde fundet en ny gruppe ofre som Danmark selvfølgelig skulle “hjælpe” (lade indvandre) ville det naturlige spørgsmål være: Hvem af de ikke-assimilerede skal sendes hjem, så vi kan hjælpe disse nye ofre?

  Hvis du ikke vil have en procentsats, hvad vil du så have istedet?

  Kommentar by Mallebrok — 10. januar 2009 @ 21:45

 26. Jeg kunne forestille mig der ved indrejse er krav om mulig returnering såfremt dette skulle fremkomme. Derved er de sorteret fra der ikke kan opfylde dette.
  Individer, foreninger og interesseorganisationer kan i udstrakt grad anvende oprindelige beboere hvorved behovet for udefra kommende bliver minimeret i forhold til det aktuelle niveau.

  Kommentar by Peter Buch — 11. januar 2009 @ 08:45

 27. I hovedreglen ingen integration af de ganske få reelle asylanter. De kan være her i landet midlertidigt. Når forholdene i hjemlandet er blevet bedre sendes de hjem. De andre asylanter(de udgør ca ca 98-99% af alle asylanter) er fupasylanter, det vil sige kriminelle, velfærdsturister, plattenslagere eller lykkeriddere. Disse grupper af fremmede ekspederes ud af landet, så hurtigt det er muligt.

  Kommentar by Poul — 12. januar 2009 @ 21:22

RSS feed for comments on this post.

Leave a comment

Line and paragraph breaks automatic, e-mail address never displayed, HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

  

Vælg selv beløbBlogs


Meta
RSS 2.0
Comments RSS 2.0
Valid XHTML
WP


MediaCreeper