18. januar 2009

Hamas’ Charter: “Allah er dets mål… Koranen forfatningen, Jihad er vejen…”

Siden Israel besluttede sig for, at nok var nok, og aktivt konfrontere Hamas, er der næsten hver dag blevet demonstreret for ‘fred’. Mediernes eksperter fortæller igen og igen, at det ikke handler om religion, men til demonstrationerne er det mere reglen end undtagelsen, at der råbes Allahu akbar (Gud er stor/større), ligesom der ofte ses flag for Hizbollah (Guds Parti) og Hamas (Den Muslimske Modstandsbevægelse; flag påskrevet trosbekendelsen).

Medierne forsøger ligeledes at skjule det religiøse skisma, men det går galt, hver eneste gang de drister sig til at spørge demonstranter der ikke er tilknyttet en dansk organisation. Den 2. januar blev en palæstinenser eksempelvis interviewet til TV2 Østjylland, og han var meget oprørt, fordi som han sagde: “Det kan ikke passe jeg hver eneste dag skal høre i aviserne, at der er en muslim der er død”. Islam før Palæstina, Muslimen før Mennesket.

Jeg har ikke hørt en eneste muslim beklage at Hamas affyrer raketter mod Israel, og før det sker på daglig basis, så er ingen grund til at tro eksperternes spidsfindige bortforklaringer. De eksperter der mener Israel skal forhandle med Hamas, fordi de er ‘folkevalgte’, er de samme der i andre sammenhænge ikke holder Hamas ansvarlige for deres terror mod Israel. Her søndag morgen forlyder det, at Hamas har afvist våbenhvile. Det varer næppe mange timer, før vi kan høre panelet forklare, at Israel stillede for store krav. At gøre Hamas til offer er absurd.

Vil man forstå den igangværende konflikt, kommer man ikke udenom Hamas’ Charter, og vi må (desværre) også tage i betragtning, at palæstinenserne vitterligt stemte på Hamas. Det gør ikke civile mål legitime, men det forklarer fint hvor flydende grænsen er mellem civile og militante. Hamas fører en dobbeltstrategi. I Gaza fejres døde som martyrer, alt imens de i Vesten præsenteres som uskyldige civile ofre. Sandheden vil ofte være et sted midt imellem, men uanset hvad, så må Hamas holdes ansvarlige.

Herunder en dansk oversættelse af udvalgte afsnit af Hamas’ Charter. Bemærk især artikel 7, 12, 18, 28 og 30.

Dette er Den Islamiske Modstandsbevægelses’ (Hamas) charter der vil blotlægge dets sande jeg, afklæde dens identitet, fastslå dens holdning, tydeliggøre dets formål, nævne des forhåbninger, bede om støtte til sagen og for at man tilslutter sig dens rækker. For vor kamp mod Jøderne er yderst vidtrækkende og nødvendig, derfor vil der være behov for allle de hengivne anstrengelser vi kan opdrive, efterfølgende af yderligere skridt og forstærket af yderligere kampbataljoner fra den mangeartede Arabiske og Islamiske verden, indtil fjenderne er besejret og Allah’s sejr hersker. Således skal vi bedrage dem der nærmer sig os i horisonten og dette skal være kendt i lang tid forinden: “Allah har befalet: Hør efter! Jeg skal visselig erobre, jeg og mine budbringere, Hør! Allah er stærk, almægtig.” Sura 58 (Al-Mujadilah), vers 21

DET IDEOLOGISKE ASPEKT

Artikel 1

Den Islamiske Modstandsbevægelse henter sine retningslinjer og principper fra Islam……

Artikel 2

FORBINDELSEN MELLEM HAMAS OG SAMMENSLUTNINGEN AF MUSLIMSKE BRØDRE

Den Muslimske Modstandsbevægelse er en del af de Muslimske Brødre i Palæstina. Det Muslimske Broderskab er en verdensomspændende bevægelse…

STRUKTUR OG ESSENS

Artikel 3

Den Islamiske Modstandsbevægelses sande styrke og struktur består af muslimer der er hengivne overfor Allah og tilbeder ham i sandhed….

Artikel 4

Bevægelsen byder alle muslimer velkommen der deler dens tro og forhåbninger, som indvier sig til dens handlemønster, bevarer dens hemmeligheder og stræber efter at tilslutte sig dens rækker for at udføre deres pligt. Allah vil belønne dem.

HAMAS’s UNIVERSALITET

Artikel 7

Med det formål, blandt alle muslimer, der tilslutter sig Hamas’s sag, over hele jorden, og stræber efter dens sejr, for at styrke dens position og for dens opmuntring til dens Jihad, er Bevægelsen universel… Den der fornægter dens værdi, eller undlader at støtte den, eller er så forblindet, at de undsiger dens rolle udfordrer selve Skæbnen. Den der lukker øjnene for kendsgerningerne, enten med vilje eller i uvidenhed vil vågne og se sig overvundet af begivenhederne og der vil ikke være nogen undskyldninger der kan retfærdiggøre hans stilling….

Hamas er blot et led i rækken af Jihad Kæden i konfrontationen med den Zionistiske invasion. Den stiller sig sammen med martyren Izz a-din al-Qassam og hans brødre i Det Muslimske Broderskab, der kæmpede Den Hellige Krig i 1936 ; ydermere har den forbindelse med et andet led i den Palæstinensiske Jihad og i Jihad og bestræbelserne hos de muslimske brødre under krigen i 1948, og til Jihad operationerne af de muslimske brødre i 1968 og årene fremefter…. Hamas har med glæde set frem til at udføre Allah’s ønske uanset hvor langt tid det vil indbefatte. Profeten, bøn og fred være med ham, sagde:

“Tiden vil ikke indtræffe indtil muslimerne bekæmper jøderne (og dræber dem; indtil Jøderne gemmer sig bag klipper og træer, som vil råbe: Oh muslim! Se her er der en jøde der gemmer sig, kom og dræb ham! (Citeret fra Bukhari og Muslim)

HAMAS’ SLOGAN

Artikel 8

Allah er dets mål, profeten rollemodellen, Koranen forfatningen, Jihad er vejen, og døden for Allahs sag er den mest sublime tro.

Part III – STRATEGIER OG METODER

Artikel 11

Efter diskussionerne og møderne mellem møderne mellem Kaliffen af Islam, Umar Ibn a-Khattab og Følgeskabet af Allahs Budbringer, må fred og bøn være med ham, besluttedes, at landet skulle forblive i dets besidderes eje for at de kunne få gavn og velstand af dets rigdomme; men selve landet og kontrollen over det burde vies som en Waqf (i al evighed) for alle fremtidige generationer af muslimer indtil Opstandelsens Dag. Ejerskabet til landet hos dets besiddere er blot en af brugsretterne og Waqf’en vil vare lige så længe som Himlen og Jorden består. Enhvert forsøg på krænkelse af Islams Lov, når det drejer sig om Palæstina er ubegrundet og falder tilbage på udøverne.

HAMAS I PALÆSTINA: HOLDNINGERNE TIL NATIONALISME OG HJEMLAND

Artikel 12

Hamas betragter nationalismen (Wataniyya) som del af og forbundet med den religiøse tro. Intet er højere eller dybere forbundet med nationalismen end at føre Jihad mod fjenden og konfrontere ham hvor, end han sætter sin fod i muslimernes land. Dette bliver en personlig pligt bindende for enhver muslimsk mand og kvinde; en kvinde skal gå ud og bekæmpe fjenden endog uden sin mands godkendelse, og en slave uden sin herres….

DEN MUSLIMSKE KVINDES ROLLE

Artikel 18

Kvinderne i et hus og i en familie af Jihadkrigere, det være sig mødre eller søstre skal udføre deres vigtigste pligt ved at sørge for hjemmet og opdragelsen af børn udfra de moralnormer og værdier der stammer fra Islam; og ved at uddanne deres sønner til at overholde de religiøse påbud som forberedelse for den Jihad pligt der ligger foran dem….

DEN PALÆSTINSKE BEFRIELSESORGANISATION (PLO)

Artikel 28

… De arabiske stater der ligger rundt om Israel kræves det af, at de åbner deres grænser for Jihadkrigerne, araberne og det islamiske folks sønner, for at gøre det muligt for dem at udføre deres hverv og for at være med i deres bestræbelser til gavn for deres brødre blandt de muslimske brødre i Palæstina.

DE ARABISKE OG ISLAMISKE STATER OG REGERINGERN

Artikel 30

…. Jihad er ikke kun at bære våben og tilsværte fjenderne. At udtale positive holdninger, skrive gode artikler og bøger og give støtte og hjælp, det er altsammen Allah’s Jihad vej, så længe intentionerne er oprigtige i kampen for Allahs store sag.

“De der forbereder sig på en kamp på Allah’s vej skal betragtes som om de selv deltog i kampen. De der velvilligt støtter en kriger i deres hjem, skal anses som de selv deltog i kampen. (Buykhari, Muslim, Abu Dawud og Tirmidhi)

FORSØGET PÅ AT ISOLERE DET PALÆSTINENSISKE FOLK

Artikel 32

I centrum for konflikten med verdenszionismen betragter Hamas sig selv som spydspidsen og fronttroppen. Det tilslutter sig bestræbelserne hos alle de som er aktive på den Palæstinensiske scene, men yderligere skridt skal tages af araberne og de islamiske folk og de islamiske foreninger over hele den arabiske og islamiske verden for at gøre det muligt, at være med i en ny krig med Jøderne, krigens købmænd.

Tilsendt. Let redigeret.

 • Ariel Center for Policy Research – The Charter of the Hamas. The Charter of Allah: The Platform of the Islamic Resistance Movement (Hamas).
 • Oploadet Kl. 11:44 af Kim Møller — Direkte link58 kommentarer

  The URI to TrackBack this entry is: http://www.uriasposten.net/archives/6479/trackback

  58 Comments »

  1. “Siden Israel sagde nok er nok, og aktivt konfronterede Hamas, er der næsten hver dag blevet demonstreret for ‘fred’.”

   Artikel 13 fortæller om Hamas’ opfattelse af fredsaftaler.

   Kommentar by BE — 18. januar 2009 @ 12:18

  2. Ser lige, at UN beordrer – øh – anmoder Israel om at forlade Gaza:

   Politiken:

   FN’s generalsekretær, Ban Ki-moon, sagde efterfølgende, at han var lettet over våbenhvilen, og han opfordrer den jødiske stat til at trække sine tropper ud af Gaza så hurtigt som muligt. »Dette bør være det første skridt til en fuldstændig tilbagetrækning af israelske tropper i Gaza«, sagde han.

   Hamas vil kæmpe videre
   Hamas erklærer, at de forbeholder sig retten til at fortsætte kampen mod Israel med alle midler, hvis ikke Israel følger våbenhvilen op med en tilbagetrækning. »Erklæringen om våbenhvile er ikke nok, hvis besættelsestropperne ikke trækkes tilbage«, sagde Hamas’ stedfortrædende talsperson, Ali Barakeh.

   Altså: UN støtter terrorister. Det er synd for den arabiske civilbefolkning at de skal leve i en krig (men de har jo aldrig prøvet andet), men langt den meste collateral damage man ser, skyldes jo for hulen Hamas, som man med største lethed kan se på nettet, ikke mindst YouTube, hvis man ikke skulle vide det i forvejen.

   Kommentar by Anna Lyttiger — 18. januar 2009 @ 12:23

  3. Ved demonstrationerne bliver også den sorte jihad-fane luftet. Et helt sort flag.

   Kommentar by ISBN — 18. januar 2009 @ 12:28

  4. Er der nogen der stadig tror på at vi kan leve fredeligt sise om side
   med Islam?
   Hvis der er så har jeg en bro jeg gerne vil sælge…

   Kommentar by ivan johansen — 18. januar 2009 @ 12:39

  5. Er det ikke bare retorik, og lidt som når king kong slår sig på brystet???
   Jeg mener at have hørt mange politikkere og eksperter fortælle at hamas slet ikke er så slemme og at man sagtens kan lave aftaler med dem. Alt deres islamistiske retorik er jo noget de gik indfor tidligere, nu vil de bare gerne være venner med de onde zionister.

   Men det kan da være at eksperterne og politikkerne er en flok løgnagtige svin, der bare forsøger at få hamas til at fremstå som ofre, og har fundet ud af antisemitismen er en god vogn at hoppe på, for med muslimerne som chauffør, så er der jo udsigt til mange dejlige stemmer ved næste valg.

   Kommentar by Broholm (ordblind) — 18. januar 2009 @ 12:47

  6. FN’s og Ban Ki moon’s hykleri er ikke alene pinligt, men desværre også farligt for verdensfreden. Israelernes beskyttelsesmur kræver han revet ned, ikke et ord om muren i hans hjemland Korea. Et sikkerhedshegn om FN bygningen i New York er opført som beskyttelse mod terroranslag. Han besøger Arafats grav og lægger blomsterkrans ved en massemorder, men besøger ikke ofrene for denne massemorders gerninger. Hamas’s charter er skræmmende og forbryderisk og må bryde alle konventioner for forbrydelser mod menneskeheden, men er den blevet fordømt af FN? Læs evt. dette:
   http://synopsis-olsen.blogspot.com/2009/01/fn-ban-ki-moons-hyklerikke-navngivet.html

   Kommentar by synopsis-olsen — 18. januar 2009 @ 12:56

  7. Med alle de statsløse Palæstinensere her i landet.
   Hamas vil også have Danmark, efter Israel er nedkæmpet.
   Jeg kan ikke glemme, det er anslået der lever mindst 10 mio.
   palæstina-arabere i verden, hvoraf halvdelen er statsløse “flygtninge”.
   Dette folk er ellers stridbart nok.

   Kommentar by HelgeD-H — 18. januar 2009 @ 13:09

  8. “Pacifism is objectively pro-Fascist. This is elementary common sense. If you hamper the war effort of one side you automatically help out that of the other. Nor is there any real way of remaining outside such a war as the present one. In practice, ‘he that is not with me is against me.’ “ George Orwell

   Kommentar by Rolf Krake — 18. januar 2009 @ 13:28

  9. Kim Møller

   HAMAS handler fuldstændig efter de retningslinier Allah har givet muslimer gennem Muhammed.

   Det er Vesten der endnu ikke har haft modet til at ville erkende facts omkring årsagerne til konflikterne i Mellemøsten- som på sigt ikke vil nøjes med at trække spor hist og pist ind i Vesten, men meget vel kan blive til regulære kampe mellem Islam og Vesten – på Vestlig jord.

   ” Understanding the resasons why the Palestinians chose violence over peace requires connecting the dots from the behavior of Muslim states back to the laws of Islam: Sharia.”

   “Jihad is not just the DUTY of the individual Muslim, but it is also the main duty of the Muslim head og State ( the Calipha)”

   Jeg vil anbefale at I læser her :

   ” The Roots of the Gaza Conflict.”

   http://www.terrorismawareness.org/news/352/roots-of-the-gaza-conflict/

   Jo mere man graver ned i emnet jo mere går det op for een hvor lidt vi i Vesten ved om Islam og de konflikter der altid er fulgt i kølvandet, hvor den rettroende er dukket op.

   Når en højt-på-strå islamisk lærd som Sheikh Maolana MAUDUDI har rullet sig verbalt og skriftligt ud har vi, de infidele, trukket lidt på skuldrene af denne tilsyneladende halvskøre kugle.

   Det er som om vi ikke kan fatte at der er pondus og alvorlige hensigter bag det bl.a. Maududi udtaler, her i det 21. årh.:

   “Islam wishes to destroy all states and governments anywhere on the face of the earth which are opposed to the ideology and program of Islam regardless of the country or the nation which rules it.

   The purpose of Islam is to set up a state on the basis of its own ideology and program… the objective of Islamic jihad is to eliminate the rule of an un-islamic system and establish insteads an Islamic system of state rule.

   Islam does not intend to confine this reolution to a single state or a few countries; the aim of Islam is to bring about a universal reolution.”

   Med det formål for øje blev bl.a. The Muslim Brotherhood etableret.

   Og se til UN ( og EU og USA´s delstater) læg mærke til hvad det er der foregår der !

   Ingen kan med sandheden i behold påstå disse islamiske organisationer ikke har vind i sejlene !

   De er i toppen befolket med intelligente mennesker der besidder omfattende viden om samtlige Vestlige forhold!

   Og de ved hvordan de skal bruge denne deres viden for at fremme Islam.

   De har sat sig grundigt i Vestlige forhold, historisk som nutidig, politik, filosofi, psykologi, pædagogik …alt.

   Vi har til gengæld ikke anstrengt os videre for at skaffe os viden og indsigt i de tilsvarende Islamiske områder og overraskes derfor stort set hver eneste dag, når tingene kører ud ad et andet spor end det forventede.

   Vi tænker Vestligt i forbindelse med Islamiske områder – og glemmer at hente os kendskab og indsigt i den helt specielle måde den Arabiske tænkning foregår på.

   De har været kvikkere end os- for de har sat sig ind i vores måder at tænke og forholde os på.

   Derfor er vi måske også lidt for nemme at gå til, idet en smule Taqiyya eller/og Kitman tørret af på os ofte får os til at tro, at VI er årsagen til ubehagelighederne for det er os der har gjort noget forkert !

   Selvspanking og selvhad – forargt for egen kultur osv. er hvad vi har har påført os selv.

   Der render nogle fyre rundt derude og griner godt i skægget når de betragter os, The Stupid Infidels !

   Kommentar by Vivi Andersen — 18. januar 2009 @ 13:38

  10. FN bliver ikke for ingenting kaldt Forbrydernes Nationalforsamling.
   Danmark skulle melde sig ud af det belastende selskab og opsige de mest belastende konventioner, bl.a. Menneskeretskonventionen, for den bliver misbrugt på en måde, ingen havde forestillet sig i 1948.

   falkeøje

   Kommentar by falkeøje — 18. januar 2009 @ 13:42

  11. 5.Synopsis-olsen.

   Du skal have så mange tak for det slid som også du lægger i arbejdet med at lette adgangen for os andre til viden og indsigt indenfor områder, der alle har betydning for vores egen, vores børn og børnebørns fremtid.

   ” Bloggers stepped in to do the jo the media wouldn´t do.”

   Og dette gælder ikke bare i forbindelse med den nuværende krise i Mellemøsten, men stort set altid i forbindelse med sager hvor det af hensyn til den Gode Tone gælder om for medierne at køre udenom, ignorere, bagatellisere, latterligegøre, fordreje osv. det faktiske forhold.

   Kommentar by Vivi Andersen — 18. januar 2009 @ 13:52

  12. Hej Kim

   jeg synes du mangler at medtage henvisningen i
   paragraf 32 til Zions vises protokoller –
   et over 100 år gammelt antijødisk falskneri lavet
   af Zaren hemmelige politi.
   Det dokumenterer at Hamas gerne misbruger
   antijødiske skrifter hyldet og brugt af nazisterne!

   mvh GG

   Kommentar by GG — 18. januar 2009 @ 14:05

  13. -> 11

   Der mangler en del… du og andre skal være velkommen til at oversætte manglende dele.

   Kommentar by Kim Møller — 18. januar 2009 @ 14:08

  14. OFFTOPIC
   Kan det passe at rygterne om at messias har en taler ved hans indsættelse der har forbindelse til hamas??????

   Kommentar by Broholm (ordblind) — 18. januar 2009 @ 14:19

  15. Fru Tørnæs, der trods eller måske netop fordi hun ikke har evnet at færdiggøre en uddannelse har kvalificeret sig til at blive landets udviklingsminister har netop bevilliget 10 mill. danske skattekroner til udviklingsarbejde i Gaza, Hamas’ terrorlejr, så Hamas’s soldater kan restituere sig til fortsat jihad imod Israel og resten af den civiliserede verden. Hvad skal man dog stille op med så megen tomhed mellem ørerne? Jeg kræver hende ganske enkelt afsat og hjemsendt til hjemlige sysler på gården i Vestjylland. Der må være rigelig af fabrikation af hjemmelavet medister, rødbeder og rullepølse, hun kan kaste sig over med forhåbentlig større succes end den, hun har lagt for dagen som minister. Ikke en krone til Gazas oprustning!

   Kommentar by morlille — 18. januar 2009 @ 14:21

  16. Igen i dag: Værdifuld dokumentation. Hamas er et af Islams mange grimme ansigter. Dansk og anden vestlig presse- og TV-dækning er i bedste fald neutral og naiv, oftere bevidst fortiende og manipulerende.

   Ikke meget har ændret sig siden 1930’erne.

   Kommentar by Crass Børsting — 18. januar 2009 @ 14:22

  17. #15.
   Vi lever med en presse, som lever efter dette motto” Viden Forbudt”.
   I TV og aviser over hele Europa.
   Måske fordi journalister er anstædige mennesker, og den holdning er
   der stadig nok råd til have 10 år endnu.
   Så kommer der et andet Europa.

   Kommentar by pk — 18. januar 2009 @ 14:38

  18. @ 14, Morlille, ja, det er helt groteskt at Danske skattepenge gaar til Gaza og hjaelper hamas med at regere ved at fratage deres ansvar for elendigheden det har skabt.

   Tak til Kim for at bringe Hamas Charter, det er vigtigt at saa mange som muligt bliver gjort bekendt med den politik og dets maal, som journalister, medier, de saakaldte ‘eksperter’ og ‘menneskeretheds organisationer’, ‘humanitaere organisationer’, politikerer, venstre floejen og utopisterne har valgt side med, det skal ses i lyset af Hamas Charter, og de skal bedoemmes udfra det, den ideologi de har valgt at stoette, og det kan ikke goeres uden at tage stilling til dets indhold og reelt foerte politik, uvidenhed er ingen undskyldning, disse mennesker kan ikke undskyldes med ikke at tage det i betragtning.

   Det er vigtigt at have hamas charter i baghovedet naar man aabner en avis eller ser DDR med ‘Nyheder’ fra Israel’s overlevelses kamp og konflikten med hamas.

   Kommentar by Rolf Krake — 18. januar 2009 @ 15:04

  19. HamaSS charter er ikke så forskellig fra socialisternes charterretorik tilbage i starten af 70’erne.

   Her hed profeten Marx, allah var verdenskommunismen, jøderne var de udbyttende virksomhedsejere, de rettroende var arbejderne og jihad var vilde strejker, nationalisering, offentlig produktion og økonomisk demokrati.

   Historien gentager sig, og vi bliver aldrig klogere. Tværtom: Denne gang er der ingen vej tilbage.

   Mvh. Børge.

   Kommentar by Børge — 18. januar 2009 @ 15:22

  20. Hamas er skabt af det Muslimske Broderskab og blev stiftet af Sheik Akhmed Yassin, der har gradueret paa Al Azhar universitetet i Cairo, Sheik Al Azhar var en a stifterne af det Muslimske Broderskab, Al Queda’s Al Zarqawi, Bin Laden’s spirituelle overhoved, har ligeledes gradueret fra Al Azhar, og hvad der virkelig fik pisset i kog var at de vill stifte et Al Azhar universitet i Koebenhavn, der er allerede et i London –

   Hamas, og baggrunden i det Muslimske Broderskab, roedderne i Palestinensisk Nationalisme og Politisk islam kan man ikke komme udenom –

   Ja, som Falkeoeje siger, historien gentager sig.

   Kommentar by Rolf Krake — 18. januar 2009 @ 15:30

  21. Islamic university on the way in Denmark

   http://europenews.dk/en/node/9179

   Kommentar by Rolf Krake — 18. januar 2009 @ 15:31

  22. Undskyld, jeg rodede lidt rundt i linksne,

   Hamas, og baggrunden i det Muslimske Broderskab, roedderne i Palestinensisk Nationalisme og Politisk islam kan man ikke komme udenom –

   Kommentar by Rolf Krake — 18. januar 2009 @ 15:34

  23. http://westerncivilizationandculture.blogspot.com/2009/01/comparing-hamas-to-nazis-is-insult-to.html

   Kommentar by Rolf Krake — 18. januar 2009 @ 15:35

  24. Boerge, desvaerre er det saadan at det skal gaa rigtig skidt foer end det begynder at blive godt, der bliver et tidspunkt hvor ingen har andet valg end at goere sit bedste for at kaempe for sin og sine artsfaellers overlevelse, Europa vil blive Balkaniseret, jeg har ofte haft den tanke at farve alle No-go zonerne paa et Europa kort, det kunne vare interresant at se.

   Rettelse: Al Zawahiri er Bin Laden’s spirituelle mentor, Al Zarqawi war Al Queda lederen fra Irak som Amerikanerne satte en stopper for.

   Kommentar by Rolf Krake — 18. januar 2009 @ 15:47

  25. Hatten af for Lars Hedegaard, fantastisk kronik.

   Kommentar by Rolf Krake — 18. januar 2009 @ 16:21

  26. En syg køter der er blevet smittet med rabias fra en ræv, afliver man prompte..

   En palæstinenser der er blevet smittet med islams voldsparathed, sender man store poser EURO til..

   Man undres…

   Kommentar by Onion — 18. januar 2009 @ 17:02

  27. 21. Rolf Krake

   Ved du hvordan det går med at få etableret en afd. af Al Azhar i København ?

   Når vores egne myndigheder godkendte oprettelsen, hvilket de gjorde så vidt jeg husker, af forskellige studieretninger, dog alle funderet på Shariaen, under Al Azhar-Universitetets paraply, her i landet er det jo kun et spørgsmål om tid før det er i sving.

   Universitetets etablering er jo blot endnu en bekræftigelse på den islamisering der foregår også af Danmark.

   Selvom vi som befolkning havde frabedt os dette universitets etablering her i landet, så havde det ikke forhindret dette.

   Vi skal bare spille med og ikke lave så meget vrøvl.

   For uanset hvad vi siger og gøre har det ingen betydning i forhold til de planer der er under udførelse og de, der endnu er i tankeform, eller på tegnebræddet, dernede i Bruxelles.

   Det er vel der vi skal rette takken hen for også denne berigelse og ikke til det hjemlige Sogneråd på Christiansborg.

   Kommentar by Vivi Andersen — 18. januar 2009 @ 17:08

  28. Vi hører og læser tit “ikke alle muslimer er terrorister osv”.
   Da vi skulle have muslimer her til landet, så hed det” Alle fremmede
   er en berigelse”. ALLE.INGEN FORBEHOLD. ALLE.
   Ak ja.

   Kommentar by pk — 18. januar 2009 @ 17:18

  29. @ 27 Vivi, nej, jeg ikke hoert eller set noget siden, nogen steder heller gennem soegning, da jeg saa at de ville oprette et Al Azhar universitet gjorde det mig rasende, denne Boserup er et fjols, naesten landsforraederisk, et begreb vi har ‘glemt’, fjernet fra al offentlig debat, jeg skrev foerst som en comment til JP og Cph Post, som de ikke bragte, men det blev blogget saavel som sendt til bekendte og taget op steder som du kan gaette dig til.

   Al Azhar har udklaekket de vaerste terrorist forbryderer og er centralt til det Muslimske Broderskab, som man kan forestille har vaeldig store interresser i det, der baade uddanner og spreder det ideologiske budskab.

   Skulle en journalist eller politiker kalde en ‘ekspert’ paa saadan et omraade, og have den mindste trovaerdighed, boer de tage fat i Helle Brix.

   Kommentar by Rolf Krake — 18. januar 2009 @ 18:01

  30. Palæstinenserne valgte Hamas, javist, jeg husker ogsaa at Iraqerne valgte Saddam med 100 % tilslutning. Man er super loyal naar magthaverne ser over skulderen, hvor krydset falder.

   Hamas har midler mod manglende loyalitet, men det skriver aviserne sjældent om. Derimod hører vi ofte om den onde Bush, som holder stakkels uskyldige rygsæk turister indespæret paa Cuba, og der er rygter om tortur.

   Kommentar by Sailor — 18. januar 2009 @ 18:17

  31. Kim Møller har bl.a. fremhævet, at Det Muslimske Broderskab er indskrevet i Hamas’ charter.

   Derom skriver bl.a. Helle Merete Brix i “Mod Mørket. Det Muslimske Broderskab i Europa”, og den bog burde læses af alle og være tvangslæsning for politikere, journalister, lærere og mange andre med indflydelse i dagligdagen. Man er ikke den samme, når man rystet når til sidste side. Det er en thriller, og den handler også om vores fremtid.

   Som de fleste vist ved, er der stor forskel på, hvordan Det Muslimske Broderskab fører sig frem i forskellige verdensdele. I Afrika og Mellemøsten er broderskabets historie meget blodig, og likvideringer intet problem, alle midler tages i brug for at nå målet. I Europa er det den belevne, dyrt klædte og tvetungede Tariq Ramadan, der tegner broderskabet og har haft stort held til at forføre naive sjæle med sine idéer om “euro-islam“.

   ———

   Her kommer et par citater fra meget læste bøger, der sikkert findes på de fleste biblioteker og sikkert er blevet brugt flittigt. Begge citater er skrevet af en palæstinenser i Danmark.

   “Hvis vi lader stå til risikerer vi, at militante ekstremister vil vælge at føre hellig krig mod de vestlige sataner, og den krig vil blive udkæmpet midt i Europa.

   Omvendt vil en “sejr” til euro-islam kunne betyde, at der bliver bygget en afgørende bro mellem Europa og de oprindelige lande. Euro-muslimerne vil kunne fungere som forbilleder, og de vil kunne tilføre deres hjemlande en demokratisk tankegang. Den livsnødvendige reformation af islam vil således kunne udgå fra Vesteuropa.”

   “Jeg savner en mini-Tariq Ramadan i Danmark. Vi mangler i den grad nytænkende, muslimske teologer herhjemme med format, der på samme måde som Ramadan vil tage udfordringen op båade at være muslim og moderne dansk demokrat på samme tid. De fleste muslimske teologer i Danmark har ikke format eller intellektuel kapacitet, der når Tariq Ramadans niveau. De er mere fortalere for isolation og ghetto-islam end for euro-islam. Men indtil videre kan muslimer også i Danmark lade sig inspirere af Tariq Ramadans tanker om en euro-islam”.

   Og hvem skrev så den uforbeholdne , begejstrede hyldest til Det Muslimske Broderskabs talsmand i Europa, hvem ser mon hans idéer om euro-islam som vores frelse?

   Det gjorde Naser Khader.

   Det første citat er fra hans bog: “khader.dk”, side 196.
   Det andet citat er fra “Ære og Skam”, den 3. Udvidede og reviderede udgave fra 2006 side 142. I sidstnævnte har Khader et helt hyldestkapitel til Ramadans ære, og den bog udkom altså efter Muhammedkrisens opståen og kulmination.

   Hertil skal lige tilføjes, at en syrisk-palæstinenser, der som Khader ofte er i Mellemøsten, som har studeret islam i Jordan og på al Azhar universitetet i Cairo, og som er dansk cand.polit. og meget politisk engageret og interesseret ikke mindst i de palæstinensiske problematikker, kender han naturligvis til Det Muslimske Broderskabs blodige historie og forhold til Hamas og har gjort det i mange år.

   Naser Khader har i utallige sammenhænge været den “ekspert”, som danske politikere og myndigheder hældede sig til. Og han havde opskriften på vores redning: Det Muslimske Broderskabs euro-islam. Som tak betaler skatteyderne hvert år millioner til hans beskyttelse.

   Kommentar by magga — 18. januar 2009 @ 18:17

  32. @ Magga

   “Derom skriver bl.a. Helle Merete Brix i “Mod Mørket. Det Muslimske Broderskab i Europa”, og den bog burde læses af alle og være tvangslæsning for politikere, journalister, lærere og mange andre med indflydelse i dagligdagen. Man er ikke den samme, når man rystet når til sidste side. Det er en thriller, og den handler også om vores fremtid.”

   Praecist! Kunne ikke have sagt det bedre.

   Der er rystende at vide mht Naser Khader, man spoerger saa, er der overhovedet nogen af dem man kan stole paa…

   Kommentar by Rolf Krake — 18. januar 2009 @ 19:40

  33. Vedr. artikel 7. Er der nogen, der kan oplyse mig om, hvad den “Hellige krig i 1936” var for noget?

   Kommentar by Scrotum — 18. januar 2009 @ 19:44

  34. @14 Broholm.

   Here you go…

   http://www.iht.com/articles/ap/2009/01/17/america/Inauguration-Prayer.php

   Kommentar by Michael Sjøberg — 18. januar 2009 @ 19:49

  35. Mellem 1936-39 var der en palæstinensisk opstand mod briterne og de jødiske bosættelser i det daværende Palæstina. Det må være dette der henvises til. Denne opstand passede glimrende ind i Nazitysklands planer om at svække England. Her følger et meget lang link til en bog som kan læses online om konflikten dengang
   http://books.google.com/books?id=XLw4ojx4NBUC&pg=PA104&dq=Martyr+Izz+al-din+al-Qassam+1936&lr=&ei=X31zSbnTHJH

   Kommentar by synopsis-olsen — 18. januar 2009 @ 20:07

  36. 32. Rolf Krake

   Det er lige præcist det spørgsmål der dukker op hver gang – for i baghovedet har jeg i hvert fald siddende, at en rettroende altid først og fremmest vil være loyal overfor islam.

   Dernæst kommer så vidt jeg husker rigtigt, Ummaen, stammen, klanen, familien .

   Jeg vil helst ikke tænke på de rettroende vi har indenfor forsvaret, politiet osv..

   For hvad sker der når den rettroende en dag bliver stillet overfor i handling at skulle udvise loyalitet overfor Danmark fremfor f.eks. Islam ?

   Kommentar by Vivi Andersen — 18. januar 2009 @ 21:17

  37. Hamas har forøvrigt overtaget Det Mulimske Broderskabs symbol med to korslagte sværd.

   ——-

   Jette Plesner Dali har heller ikke høje tanker om Naser Khader som hun sidestiller med Bashy Quraishy.

   http://209.85.229.132/search?q=cache:e0KAZqC5-_IJ:stiftenblog.dk/showreport.asp%3Fbid%3D1366%26pid%3D12142+naser+khader+muslimske+broderskab+tariq+ramadan&hl=da&ct=clnk&cd=4&gl=dk

   Og så er der den Fathi al-Abed, hvis færden bliver mere og mere mystisk. Han kalder sig freelance journalist og ligger i pendulfart til Mellemøsten, hvor han angiveligt blandt andet arbejder for det danske udenrigsministerium. I Politiken blogger han lammefromt og i Jyllands-Posten har han skrevet de mest frådende hadske læserbreve, jeg nogensinde har set. Han har længe været formand eller næstformand for Dansk-palæstinensisk venskabsforening, og han var Naser Khaders højre hånd i starten, da Demokratiske Muslimer blev oprettet.
   Så skete der et eller andet, så at først al-Abed og siden Khader forsvandt fra foreningen, som Khader end ikke vil være medlem af, skønt han betragter sig selv som ambassadør for den.

   Jeg læste forleden et referat af en tale, som al-Abed havde holdt på Christiansborg sidste forår, hvor han konkluderede, at Hamas er uden betydning, og det må da siges at være en påstand, der vil noget. Jeg er ret sikker på, at det var på en side redigeret af Jette Plesner Dali, men jeg har ikke kunnet finde den igen. Derimod er her et link til en anden side om denne besynderlige politiske rejsende palæstinenser, der måske er på udenrigsministeriets lønningsliste:

   http://ms.smartlog.dk/_Fathi_El-Abed_-_demokratisk_muslim-post63125

   Som om dette ikke var rigeligt er Fathi al-Abed kandidat til Europaparlamentet for SF.

   Kommentar by magga — 18. januar 2009 @ 21:17

  38. 11.Kim

   Mange tak skal du ha`!! hæhæ

   – jeg aner bare ikke hvordan jeg skal bære mig ad med dette med mindre jeg snupper nogle timer om natten.

   Og i nat har jeg fistret rundt og taget mig af, i dette tilfælde, katte, som det stod ud af begge ender på.

   Sådan nogle pelsværk risikerer også at få elendigheder bragt til sig via bakterier og vira.

   Jeg sendte Synopsis et kram fordi det arbejde han gør slipper jeg selv for.

   Forøvrigt er det en rigtig god gennemgang du har af Hamas´ Charter.

   Kommentar by Vivi Andersen — 18. januar 2009 @ 21:30

  39. Vivi, der hersker ingen tvivl laengere, de har faaet taqqiya fra flasken, jeg kan ikke engang komme paa en undtagelse der bekraefter reglen at en troende muslim ikke kan stoles paa, ex muslimer undtaget, de er nogle af de bedste ’system kritikerer’ paa omraadet.

   Hvordan kan saadan en som Fathi Al-Abed komme paa statens loenkonto?
   Og saa tilmed SF’er, de folk har heller ikke rent mel i posen, alt hvad der giver dem magt eller stemmer, the rest be damned.

   Kommentar by Rolf Krake — 18. januar 2009 @ 21:49

  40. @Vivi Andersen – #36
   “Jeg vil helst ikke tænke på de rettroende vi har indenfor forsvaret, politiet osv..

   For hvad sker der når den rettroende en dag bliver stillet overfor i handling at skulle udvise loyalitet overfor Danmark fremfor f.eks. Islam ?”

   Franskmændene har lige haft problemer med soldater.
   http://www.khilafah.com/index.php/news-watch/67-south-asia/4982-french-muslim-soldiers-refuse-to-go-to-afghanistan

   Kommentar by BE — 18. januar 2009 @ 22:41

  41. Det er vist blevet jagttid for at hakke på muslimerne.

   Men mon ikke de er lige så forskellige, som vi andre er ? Der er f.eks. stor forskel på landlivet og bylivet i store dele af verden. Og der er stor forskel på veluddannede og analfabeter. Ikke mindst rige og fattige.

   Mon ikke at kulturen bag religionen er en ret vigtig del af folks liv. Jeg kan f.eks. give eksemplet Muhammad Ali også kendt som Cassius Clay. Jeg tror ikke, at han har tendenser til kvindemishandling, jihad og alt det der, og ellers kan han jo bare slås lidt med datteren, der også er bokser.

   Faktisk tror jeg, at de lande, hvor kvinderne ikke er totalt undertrykte, at de klarer sig bedre uanset religion. Kvinderne udgør jo rent faktisk halvdelen af jordens befolkning. At de bare bliver betragtet som mandens ejendom og fødemaskine for hans børn i mange islamiske lande er en anden sag.

   De føder jo børn nok til at der noget overskudsbefolkning, de kan bruge som kanonføde. Kvalmende.

   Hvis de en dag skulle lykkes at planere Israel, hvem vil de da vende deres had mod ? Had er destruktivt. De burde bruge energien til skabertrang, dyrke afgrøder og opfinde noget afsaltning af havvendet.

   Der findes virkelig muslimer med skabertrang

   http://en.wikipedia.org/wiki/Palm_Islands

   I stedet for at fokusere på det negative ved islam, kunne vi jo i stedet appellere til de gode ved deres kulturer. For de kan jo godt.

   Kommentar by Janutte — 19. januar 2009 @ 16:10

  42. Vivi Andersen

   USA har også muslimer i de væbnede styrker. Jeg har ikke hørt om nogen problemer dermed.

   Jeg tror, at Nordamerika er bedre til at se styrken i folks forskelligheder, end man er i Europa.

   Hvis der er fremmede, der ikke er villige til at passe jobbet, fordi deres religion for dem er vigtigere, er de havnet på den helt forkerte hylde.

   Der er en hel del jobs, jeg ikke ville tage, ikke fordi jeg er troende, men de er bare frastødende for mig.

   Når man skal udse sig en levevej, er det nok en god ide, IKKE at vælge en levevej, der kolliderer med ens tro, overbevisning, helbred osv. Ellers beder man jo om spektakler.

   Kommentar by Janutte — 19. januar 2009 @ 16:30

  43. @ Janutte,

   Schindler var et godt menneske men en daarlig Nazist.

   Betyder det saa at Nazismen var god?

   Det er i en noeddeskal det budskab du lige gav.

   Kommentar by Rolf Krake — 19. januar 2009 @ 17:44

  44. @ Janutte,

   Er du overhovedet istand til at tage en holdning til the hamas charter, og resten der er lagt paa bordet i denne traad?

   Kommentar by Rolf Krake — 19. januar 2009 @ 17:45

  45. @ Janutte

   Der findes virkelig muslimer med skabertrang

   http://en.wikipedia.org/wiki/Palm_Islands

   Aahr, det er nærmere usofistikerede kameldrivere med for mange penge, som køber opfindsomme vesterlændinge til at bygge og drive deres drømmerier. Men det er da positivt at de ikke bruger pengene på flere våben.

   Kommentar by Mallebrok — 19. januar 2009 @ 18:24

  46. Janutte

   Enhver der fulgte med i Irakkrigen ved, at der blandt de amerikanske soldater var muslimer, der i det første forløb begyndte at bekæmpe deres soldaterkammerater. Jeg ved ikke, hvordan det gik dem, men de må vel kunne opfattes som en slags desertører eller agenter.

   Den ofte gentagne floskel om, at muslimer er lige så forskellige som vi andre, modsiges ustandselig af deres egne handlinger og klanmentalitet. Tavsheden og lurpasseriet er alarmerende.

   Kommentar by magga — 19. januar 2009 @ 18:25

  47. i forbindelse med den sidste tids demonstrationer, og ellers kniber det ikke med at råbe højt om at få opfyldt særkrav, så at de ikke fornedres til at føre en danske tilværelse.

   Kommentar by magga — 19. januar 2009 @ 18:27

  48. @ Janutte
   Jeg kan f.eks. give eksemplet Muhammad Ali også kendt som Cassius Clay. Jeg tror ikke, at han har tendenser til kvindemishandling, jihad og alt det der

   Du TROR ikke…

   Jeg vil foreslå dig at du sætter dig ind i emnet. Der er rigeligt af informationer på nettet, hvor du kan læse om hvordan de sorte supremacister, og gode venner, Cassius X og Malcolm X promoverede den sort-supremacistiske organisation NOI (Nation of Islam) (prøv osse at undersøge hvad den står for). Du kan desuden nemt finde lettere racistiske udtalelser af Muhammad Ali = Cassius X = Cassius Clay. Søg og du skal finde.

   Og så kan du vende tilbage med din påstand. Ikke at den nødvendigvis er særlig interessant, da der, ligesom med den venlige tyrkiske grønthandler, altid kan findes nogle gode og sympatiske personer – og man kan så på den måde nå frem til at alle ideologier og religioner er uproblematiske.

   Kommentar by Mallebrok — 19. januar 2009 @ 18:48

  49. 42 Hmmm

   Jeg husker ellers et par episoder i Irak-91, bla en muslimsk sergent der kylede et par håndgranater ind blandt hans Amerikanske “kammerater” i et telt.

   Men det var nok noget andet han var muggen over eller ?

   Kommentar by Whodares — 19. januar 2009 @ 19:46

  50. 35 – Synopsis – Olsen

   Tak for link til bog om “Hellig krig” i 1936-39. Er ved at læse – tragisk hvor lidt de “rettroende” tilsyneladende har udviklet sig siden dengang.

   Kommentar by Scrotum — 19. januar 2009 @ 20:19

  51. Rolk Krake

   Nazismen startede vel godt. Men udviklede sig til noget djævelskab.

   Jeg har ikke sat mig ind i Hamas charter. Men jeg tror ikke det er noget, jeg kan lide.

   Kommentar by Janutte — 20. januar 2009 @ 00:45

  52. Mallebrok

   Amerikanske muslimer går muligvis i moske, hvis der er en. Det er der muligvis i de store byer. Men de kommer jo nok i samme slags biler som andre amerikanere. De handler jo nok i sammme supermarkeder, samme slags skoler og arbejde osv. Og ikke som i mange islamiske lande.

   Det er nemlig forbudt at hente oplsyninger om folks tro ved en jobsamtale. I de store amerikanske byer er der sikkert muslimer, der har beklædning after mellemøstlig tradition. Ellers er tro ikke noget, man skilter alt for meget med. Amerikanere, der skilter mest med deres tro, er nok Amish sekten og deres sorte hestevogne.

   Kommentar by Janutte — 20. januar 2009 @ 01:10

  53. Whodares

   Hvis man smider medhåndgranater, er det nok en del af jobbet, eller en der er meget sur. Særligt, hvis man aktiverer den først.

   Kommentar by Janutte — 20. januar 2009 @ 01:14

  54. @ Janutte, muslimer prutter ogsaa som os andre.

   Forstaar man ikke ideologien, dens tankegang og konsekvenser, ja, saa kan man jo ligesaa godt saette sig ned og prutte i idyllisk solidaritet i en utopisk lille bobbel af uvidenhed.

   Dette tema er jo netop hamas charter, hvilket kun velvillig uvidenhed kan fornaegte, inklusivt dets indhold.

   Kommentar by Rolf Krake — 20. januar 2009 @ 13:34

  55. Ja ja, nutte putte, plads til alle der vil, osv osv

   Kommentar by PB — 20. januar 2009 @ 15:15

  56. 52 Janutte: Amishfolkene er meget fredelige, og holder sig for sig selv. De er holdningsmæssigt i familie med kvækerne.

   Ved du noget om Amish, eller tror du, at de er en filial af KKK?

   Dit indlæg (52) er et lærebogseksempel i moralsk ækvivalens.

   Kommentar by Anna Lyttiger — 20. januar 2009 @ 17:21

  57. Til Anna Lyttiger

   Jeg har kørt efter de sorte hestevogne, jeg har handlet i Amish butikker, resten er noget, jeg har læst mig til. Eller set en film som vidnet med Harrison Ford og Kelly McGillis, der portrættere Amish folkene ret godt.

   Vores spisestuestole er lavet af Amish snedkere. De er ret gode til træarbejder. Af og til er Amish folkene i nyhedsmedierne, der var jo bl.a. tragedien med en mand, der myrdede nogle skoleelever. Amish folkene stod frem i nyhedsmedierne bagefter og undskyldte morderen….

   De lever gerne afsondret fra de omkringliggende samfund. Men deres sorte hestevogne og deres dragter fra forgangne tider, kan de absolut ikke lyve sig fra, når de en gang imellem blander sig med andre. Det var, hvad jeg hentydede til.

   Det er spøjst at handle i et Amish “supermarked”. Inge køle- eller frysediske. De har petroleumslamper og petroleumsovn om vinteren. De vil jo ikke have elektricitet. Og jeg har aldrig mødt nogen Amish folk, der ikke var venlige.

   Kommentar by Janutte — 21. januar 2009 @ 00:16

  58. Til Kim Møller

   Fik jeg lukket mundet på Anna, eller har du udelukket hende ?

   Jeg har jo fulgt med i dine afsløringer af Urius Oregon rosset. Godt klaret :-)

   Vidste du, at jeg selv er blevet udstillet i avisen.dk med undskyld min amerikanske accent men en shit hat ? Og jeg blev smidt ud af avisen.dk i december. Nul forklaring, de kan muligvis ikke lide udenbys deltagere.

   Efter at have boet i USA i ti år, kan jeg kun give dig ret i, at meningsdiktaturet i Danmark er ret ensidigt til venstre for midten.

   Senest demonstrationerne mod Israel har tydeliggjort det fremherskende venstredrejede meningstyranni. Hvor var demonstranterne, da selvmordsbomberne myrdere israelere ?

   De autonome skadedyrs sejr med et nyt ungdomshus i gave i stedet for Jagvejs fortet, hvor skadedyrene havde forskanset sig med tyvekoster mv. Hvem har nogen sinde set brosten til salg hos Netto ? Nej de er formodede tyve, pyromaner, hærværksforbryder samt muligvis noget mere kriminelt. Hvor kvalmende ?

   Bliver jeg automatisk nazist af at have noget imod den slags ? Jeg finder faktisk nazier lige så frastødende som autonome skadedyr. De er efter min mening samme alen ud af samme stykke.

   Hilsen Janutte

   Kommentar by Janutte — 24. januar 2009 @ 01:25

  RSS feed for comments on this post.

  Leave a comment

  Line and paragraph breaks automatic, e-mail address never displayed, HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

   

   

  Vælg selv beløb  Blogs


  Meta
  RSS 2.0
  Comments RSS 2.0
  Valid XHTML
  WP


  MediaCreeper