31. januar 2009

“Nyindflyttede familier får besøg i hjemmet, og hører “hvilke regler der gælder i Rosengård”

“Udsatte byområder i Malmø prægtes af religiøs ekstremisme…” berettede Metroxpress torsdag, og opsummerede hermed på sin egen Ritzau’ske måde onsdagens banebrydende rapport fra den svenske Forsvarshøjskoles antiterrorenhed.

 • 28/1-09 Centrum för Asymmetriska Hot och Terrorism Studier – Hot mot demokrati och värdegrund – en lägesbild från Malmö (pdf, 37 sider).
 • Mere uddybende var referatet i fredagens Jyllandsposten – Islamisk radikalisering i Malmøs indvandrer-bydel (ikke online).

  “Det er et dystert og skræmmende billede af virkeligheden i Rosengård, Malmøs mest indvandrertætte bydel, der tegnes i en rapport, som to forskere fra Sveriges Forsvarshøjskole netop har afleveret til den svenske regering. Rapporten bygger på interviews med 30 lokale politifolk, lærere, socialpædagoger og andre, der er i kontakt med befolkningen i Rosengård , og af disse 30 vurderer 29, at der er sket en øget islamisk radikalisering i kvarteret inden for de seneste fem år…

  Rapporten indeholder et afsnit om situationen i København, men giver indtryk af, at forholdene på en række områder er værre i Malmø. F.eks. beskrives en lille gruppe yderligtgående muslimske mænd, der fungerer som meningspoliti i Rosengård og står bag fysisk og psykisk chikane mod folk, som ikke anses at leve op til Koranens regler…

  I Herrgården, den mest belastede del af Rosengård , vurderes så godt som alle kvinder i dag at bære slør – og ikke alle af fri vilje.

  »Nyindflyttede familier får besøg i hjemmet, hvor repræsentanter for radikale grupper fortæller, hvilke regler der gælder i Rosengård. Forholdsreglerne omfatter bl.a., at kvinder, som aldrig tidligere har båret slør, nu tvinges til det, at piger og drenge ikke må lege sammen, og at patriarkale magtstrukturer cementeres. Nyindflyttede familier, som aldrig har været specielt religiøse eller traditionelle, fortæller, at de levede friere i hjemlandet end i Rosengård ,« hedder det i rapporten.

  De muslimske friskoler beskrives som steder med streng adskillelse af piger og drenge, og hvor piger ikke må deltage i gymnastikundervisningen, men i stedet tvinges med i f.eks. syklubber. Af i alt ca. 15 såkaldte kældermoskeer i hele Malmø vurderes mellem tre og fem at have »et udpræget voldsforherligende budskab« – bl.a. den i Herrgården, der blev lukket af myndighederne i fjor, hvilket i december førte til voldsomme optøjer i området.”

  Den slags forbrydelser mod den gode tone, gør man ikke ustraffet hinsidan, og debatten blev omgående drejet over i rapportens eventuelle ‘ovetenskaplighet’. Islamforskeren Leif Stenberg mener ikke brugen af andenhåndskilder er sober forskning, for som han citeres for i Sydsvenskan, så har man “inte talat med dem som undersökningen handlar om”. Det ændrer selvfølgelig ikke på virkeligheden, at islamister får lov til at beskrive sig selv, som folk der ‘tager sin tro seriøs’, men det gør problemet nemmere at ignorere, og det er her kritikken starter og slutter (med slet skjult foragt for den fri forskning).

  “Leif Stenberg fruktar att CATS-rapporten kan leda till en ökad islamofobi.”

 • 29/1-09 Sydsvenskan – Rapporten om Rosengård döms ut.
 • 29/1-09 Sydsvenskan – Rakel Chukri: Rapporten – ett hafsverk (kulturchefen kritiserer).
 • 30/1-09 Sydsvenskan – Forskarvärlden rasar mot söndertuggade källor.
 • En af rapportens kilder er socialantropologen Aje Carlbom, som Jesper Vind Jensen interviewede til Weekendavisen sidste år, netop om mediemæssige aspekter – På filttøfler: Skåneprogrammet (ikke online).

  “April 2007. Et brandhelvede bryder løs i Malmø. I flere dage brænder det løs i byens store indvandrerghetto Rosengård. Biler bliver brændt af. Skoler bliver antændt. Vuggestuer og butikker går op i røg… De skånske uroligheder bliver omtalt af de svenske medier, men det foregår primært på lokalt niveau. Uroen bliver anset for en Skånehistorie, ikke en national svensk begivenhed.

  Fra svensk side mener antropologen Aje Carlbom…, at man i Danmark er gået for meget i selvsving. Han har gennem tre års feltarbejde i Rosengård -bydelen et førstehåndskendskab til integrationsproblemerne hinsidan og har fulgt indvandrerdebatten i både Sverige og Danmark…

  – Hvorfor er de svenske medier så tilbageholdende med at gøre indvandreruro til et nationalt emne?

  »Både myndighederne, pressen og politiet her i Sverige holder fast i at fremstille landet som et konsensussamfund, hvor der for eksempel ikke er fundamentale konflikter mellem gammelsvenskere og nysvenskere med muslimsk baggrund. Man har et ideal om et konsensussamfund, som man for enhver pris vil holde fast i. Men den tankegang er langt hen ad vejen udtryk for en konformisme, hvor man ikke ønsker at forholde sig til de reelle problemer eller udfordringer, der kommer af at blive et multikulturelt samfund.«

  Aje Carlbom vurderer, at der nok er en udbredt svensk frygt for, at uroen breder sig fra Danmark til Sverige.

  »Det er påfaldende, at de franske uroligheder i 2005 blev dækket i stor stil i Sverige. Politikere, kommentatorer og eksperter beskæftigede sig med uroen i de franske forstæder og analyserede, hvilke perspektiver det måtte have for de vestlige samfund. Men begivenhederne i Danmark [februar 2008, Kim] har ikke givet anledning til større refleksioner – bortset fra at de selvfølgelig bliver sat i sammenhæng med, at Danmark regeres af en meget indvandringskritisk regering med støtte fra Dansk Folkeparti. Jeg ved ikke, hvorfor man i Sverige ikke har forholdt sig mere indgående til uroen i Danmark. Men det har nok noget at gøre med, at Danmark er for tæt på, og at man frygter, at uroen spreder sig over Øresundsbroen næste gang.« …

  Men selv om svenskerne gør meget for at dysse ungdomsurolighederne ned i offentligheden og undgå en steppebrandseffekt, undgår de ikke ildspåsættelserne. De sker bare mere spredt og ubemærket. Ifølge Svenska Brandskyddsföreningen, der registrerer brande i Sverige, sker der en støt stigning i antallet af påsatte skolebrande: fra 95 skoler i 1996 til 257 skoler i 2006. Det er i gennemsnit en påsat skolebrand hver dag… Håkan Hydén, der er professor i retssociologi ved Lunds Universitet vurderer, at stigningen paradoksalt nok er udtryk for, at mange unge ingenting har at slås for i dag.

  »Man tilkendegiver mere sin utilfredshed, end man kæmper for noget specifikt. I Sverige har vi ingen politisk diskussion koblet til de afbrændinger og uroligheder, der finder sted. Det opfattes stort set udelukkende som enkeltstående meningsløse handlinger. Unge, der ingenting har at slås for, og derfor slås de,« siger han…

  – I Danmark brænder pludselig en masse skoler på en uge, hvilket man hører meget om. Men i de svenske medier hører man næsten intet til, at der næsten hver dag sættes ild på en svensk skole. Er det ikke mærkeligt?

  »Det er rigtigt. Det beror formentlig på, at man ikke opfatter brandene i Sverige som udtryk for andet end hærværk og social utilpassethed, mens det i Danmark kobles mere til politiske aktioner og demonstrationer. Det er faktisk mærkværdigt, at også de svenske massemedier, der reporterer fra Danmark, beskriver det som unge med en politisk dagsorden. For når de svenske massemedier skriver om de samme sager på hjemmeplanet, foretager de ikke den kobling.«

  – Hvorfor ikke?

  »Det har jeg ikke nogen god forklaring på, bortset fra at man har en mere polariseret debat i Danmark, som gør det politiske indhold tydeligere, mens man i Sverige tenderer til at lægge låg på og fjerne den politiske og sociale sprængkraft i det, som sker. Det gælder for myndigheder, politikere og massemedier, at de er ofre for den officielle retorik om at fastholde konsensussamfundet. Sverige kendetegnes jo ved, at vi er vældig stabile og holder imod længe – indtil vi en dag ikke kan stoppe forandringernes vinde, så blæser de til gengæld hurtigt ind over landet,« siger Håkan Hydén…”

  Mere.

 • 28/1-09 Svenska Dagbladet – Ranstorp & Dos Santos: Kommuner måste hejda extremism.
 • 29/1-09 Snaphanen – Radikalisme i Rosengård (bl.a. med tv-indslag).
 • 31/1-09 Jyllandsposten – Karen Jespersen: Lad os undgå tilstande som i Rosengård i Malmø.
 • The URI to TrackBack this entry is: http://www.uriasposten.net/archives/6512/trackback

  13 Comments »

  1. “Den svenske Forsvarshøjskoles antiterrorenhed”, øhh, hvilke Forsvar?

   Kommentar by Slyrgraff — 31. januar 2009 @ 08:33

  2. “Leif Stenberg fruktar att CATS-rapporten kan leda till en ökad islamofobi.”
   He, he.
   Hvem er islamofob – Dem der tør kritisere Islam eller Leif Stenberg der ikke tør – og tysser på andre der gør, af frygt for at “noget skal eksplodere”? (Bokstaveligt talt endda!)

   Kommentar by Als — 31. januar 2009 @ 08:58

  3. Sverige braser sammen. Ligesom boligbobler, lånebobler og aktiebobler før eller siden må briste, vil Sverige, som vi kender det, styrte i grus. Hvornår og præcis hvordan, det sker, kræver større evner end mine at forudse, men måske bliver det den igangværende økonomiske krise, der fører til åben borgerkrig.

   Under den kolde krig var der nødberedskab klar på Bornholm, hvis vi pludselig skulle få en stor flygtningestrøm fra Polen. Er Danmark klar til at tage imod titusinder eller hundredetusinder af etniske svenskere på flugt fra borgerkrig i Malmø?

   Kommentar by Crass Børsting — 31. januar 2009 @ 09:26

  4. Det må sgu da lige være stedet for wannabe islamist jørgen bræk simonsen. Måske kan han blive den lokale imam?

   Kommentar by Onion — 31. januar 2009 @ 10:03

  5. Det betonfeministiske Sverige er altså nu også begyndt helt bogstaveligt at skilte med multikulturel kønsapartheid. Skilte med pige- og kvindezoner. Først kom tørklæderne, så kom kønsapartheiden og nu sikrer svenske skilte at kvinder og piger ved hvor de hører til – at de kender deres plads.

   Kommentar by Janne — 31. januar 2009 @ 11:55

  6. Tænk hvis vores politikere spurgte om hvorfor religiøse kvinder absolut skal tvinges til kønsapartheid i foreninger og moskeer. Skal det ikke være muligt for kvinder at være religiøse uden at skulle udsættes for kønsapartheid i foreninger og moskeer?

   Kommentar by Janne — 31. januar 2009 @ 11:59

  7. Malmø, Skandinaviens første rent, islamiske område ?

   Helt ærligt, har svenskerne ikke nogen som helst kampånd i sig eller har Sosserne også plukket den ud af dem ?

   Det er næsten for meget at skulle se på, at islam gradvist overtager det skønne, gamle danske område !

   Men sådan ser det altså ud til at gå – i første omgang.

   I første omgang, for ærligt talt tror jeg ikke på at denne syge voldsideologi på sigt har nogen som helst fremtid i Vesten – overhovedet.

   Så det vil komme til slåskamp og den er jeg ikke i tvivl om hvem vinder.

   For hvem har mest at tabe ?

   Og desuden er det som om at alle incl. os selv helt har glemt europæernes traditioner for at føre krige !

   De rettroende udfordrer os hele tiden og tror sig mere eller mindre sikre på deres succes med en gradvis overtagelse.

   Men de gør regning uden de oprindelige befolkninger som altså er efterkommerne af mange, mange generationer af europæere der har vist hvordan man bærer sig ad med at kæmpe for sit område.

   Vi kan så synes det er ubehageligt at tænke på vores krigeriske fortid.

   Jeg ser den som et plus i denne nuværende situation hvor islamiseringen er en reel trussel mod os selv, vores egne børn, børnebørn og deres efterkommere.

   Det kunne meget vel ende med at de rettroende vil blive meget glade for at få hjælp udefra til at komme ud af Europa !

   De der mener sig gladest for at leve i sekulære, demokratiske lande kan blive hvis de vel at mærke trækker på samme hammel som de oprindelige indbyggere.

   Ingen vil forlange af dem at de skal konvertere fra deres islam.

   Men betingelsen er bl.a. at de lære at holde deres tro for dem selv, at dyrke den derhjemme bag hjemmets 4 vægge og i de dertil indrettede bedehus.

   At de stopper med deres Da`wa og at modtage hjælp fra bl.a. Whabbisterne i SaudiArabien til at plastre de europæiske lande til med moskeer med minareter der helst skal rage op over den nærmeste kirkes spir!

   Alene sådanne krav vil sortere blandt de rettroende der har lyst til at blive her.

   Tilbage vil være de sekulære som har præcist samme ønsker og drømme om fremtiden for dem selv og deres børn som vi andre har.

   Og DE skal være så hjertelig velkomne som medborgere på lige fod med alle andre borgere i bl.a. Danmark.

   Noget tyder på at regeringen tager sig en lille smule sammen :

   nu skal det arrangeres at de fremmede, der opholder sig her i landet som bliver taget for våbenbesiddelse bliver hældt ud .

   Næste skridt må blive at man får kreeret love der gør det muligt at fratage folk de tildelte statsborgerskaber med udvisning af Danmark for øje.

   Repatrieringer bliver det 3. tiltag.

   Og hvis den pågående negative udvikling fortsætte skal vi såmænd nok havne med at få vedtager tiltag nr. 3 også!

   Vi må godt begynde at tage os en smule sammen.

   Og det samme må Svenskerne – for de kan godt !

   Kommentar by Vivi Andersen — 31. januar 2009 @ 12:11

  8. @Vivi:

   Hørt! Folkeopfattelsen ændrer sig hastig i denne tid; retorikken fra muiltikulti tosser kan de fleste efterhånden pille fra hinanden.

   Det går stærkt nu men den offentlige mening i forhold til bare for et år siden, bl.a. takket været din indsats.

   Tak også til Kim, LFPC, Janne, Børge, Onion (for ikke at lade en ekstra gennemlæsning sløre indlægenes egentlige budskab – enig eller ej :-) og alle I andre. Selv til William Jansen: Jeg er glad for at du holder ved, for trods alle irritationer, er du djævelens advokat (og andre gange bare fuld af varm luft :-), og det har også sin funktion.

   De bedste hilsner

   Kommentar by LWB — 31. januar 2009 @ 18:44

  9. Af hensyn til de danske borgeres sikkerhed bør utilpassede og kriminelle fremmede sendes ud af landet efter straf. Ligeledes må bekvemmelighedsturister og lykkeriddere samt langtidsledige fremmede af økonomiske og af sociale grunde ekspederes ud af landet hurtigst muligt.

   Kommentar by Poul — 31. januar 2009 @ 21:45

  10. -> #4 Onion

   “Det må sgu da lige være stedet for wannabe islamist jørgen bræk simonsen”

   Hvorfor skulle denne kvasi-konvertit dog rejse til Sverige?? Der har islamisterne jo vundet og der er ikke mere at kæmpe for der. Svenskerne har reelt overgivet sig uden kamp. Nej, Jørgen Bæk Simonsen kan gøre meget mere for ’sagen’ her i Danmark, hvor de bondske og provinselle Danskere tilsyneladende i langt højere grad skal overbevises (læs: hjernevaskes) om islams fortræffeligheder.

   Kommentar by JensH — 2. februar 2009 @ 11:05

  11. “ISLAMOFOBI” ???
   Hvad er det?
   Det er et ord, opfundet af dhimmierne, som skal dække normale menneskers korrekte opfattelse af virkeligheden. I samme øjeblik, der ytres en sandhed om “fredens religion” og dens tilhængere, er man islamofob, racist,xenofob, nazist eller andre hyggelige ting.

   I det forhenværende demokrati, Sverige, som snart også er en forhenværende stat, har man noget, der kaldes “meningspolitiet”.
   De kloge svenskere har skam læst deres George Orwell (1984).
   Den slags forekommer oftest i et diktatur og således også i Sverige.

   Nu har svenskeren jo også altid været langt klogere og langt mere godhjertet end danskeren. Han har altid haft de gode, rigtige, humanistiske meninger. F.eks under 2. verdenskrig, da de i det skjulte arbejdede sammen med Hitler, som manglede svensk stål til sin krigsindustri.

   Svenskeren har altid været fredselskende, f.eks som da de under 30-års krigen lagde Europa øde og tilintetgjorde alle de kulturskatte, som de ikke kunne stjæle og slæbe med hjem til Sverige.
   De røvede og plyndrede Danmark utallige gange. I Skåne udførte de en af historiens blodigste etniske udrensninger. Mand, kvinder og børn blev skændet, tortureret og myrdet. Så sent som i 1864, da preusserne tog 30% af Danmark, foreslog man seriøst i rigsdagen, om ikke lige svenskerne skulle angribe Danmark og tage resten. Johh, det er nogle herlige mennesker.
   Spørg nordmændene og finnerne, der begge har haft svensk overherredømme, hvad de mener om det kære, humane broderfolk.

   Kommentar by ramses-2 — 2. februar 2009 @ 14:34

  12. Det er på tide med omfattende hjemsendelser at utilpassede og kriminelle fremmede både her i landet og i andre europæiske lande. Hovedparten af disse omkostningskrævende fremmede er økonomiske bekvemmelighedsturister og lykkejægere fra middelalderøsten og omegn.

   Kommentar by Poul — 2. februar 2009 @ 21:55

  13. Rapportforfatterne svarer på kritikken:

   http://newsmill.se/artikel/2009/02/01/asiktspoliserna-i-lund

   Kommentar by BE — 3. februar 2009 @ 05:48

  RSS feed for comments on this post.

  Leave a comment

  Line and paragraph breaks automatic, e-mail address never displayed, HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

   

  

   

  Vælg selv beløb  Blogs


  Meta
  RSS 2.0
  Comments RSS 2.0
  Valid XHTML
  WP


  MediaCreeper