29. april 2015

Asylcenter-naboer er bekymrede: “… nogle borgere vil gribe til selvtægt, ‘Der er jo jægere herude'”

Nordsjællands Politi har netop udgivet en lille rapport med den selvforklarende titel: Undersøgelse af borgernes opfattelser og oplevelser i forbindelse med etableringen af et nationalt udrejsecenter på Sjælsmark Kaserne (pdf, 10 sider). Heri opridses flere eksempler på afmagt i forhold til politiets passivitet, konkrete bekymringer om konsekvenserne, samt naturligvis lidt ‘Not In My Back Yard’-rationale.

“Et aspekt af svækkelsen af tilliden til myndighederne er en del borgeres oplevelse af, at de bliver ladt i stikken af myndighederne. Som en borger udtrykker det: ‘Vi er overladt til os selv.’ Borgere refererer til tidligere erfaringer med uledsagede unge, der i en overgang boede på kasernen, i deres fortællinger om, hvad de forventer sig af udrejsecenteret. Dengang oplevede man indtrængen på privat ejendom, indbrud, hærværk, stjålne både og fund af punge og tasker i en have tæt ved kasernen.

Da mange af de disse hændelser er forsøgt anmeldt til politiet, ‘uden at politiet dukkede op eller ville registrere anmeldelserne’, føler mange sig ‘overset af myndighederne’.” (s. 5)

“Borgernes oplevelse af beslutningsprocessen har desuden affødt den holdning, at ‘det er myndighedernes tur til at komme til borgerne’. Der hersker en stor bekymring blandt nogle borgere om, at nogle borgere vil gribe til selvtægt, ‘Der er jo jægere herude’, eller at man selv vil blive tvunget til det: ‘Man forsøger at beherske sig og ringer 114, men det kan man jo ikke blive ved med, hvis de ikke vil sende en politibil eller optage en rapport.'” (s. 6)

[…]

En borger fortæller, at han ‘frygter for liv og lemmer, at der kommer en og skærer halsen over på os, når vi ligger og sover’. En anden borger fortæller, at han ikke sender sin datter ud at løbe uden overfaldsalarm. Tilsvarende har flere nævnt, at de har ændret deres løberuter: ‘Nu kører jeg til Rungsted, hvis jeg skal løbe.’

Flere borgere nævner, at de ikke tager med bussen længere, for ’selv buschaufførerne billetterer ikke længere ved Sandholmlejren’. Flere borgere har valgt at installere nyt sikkerhedsudstyr ved deres bolig, eller de har fået tjekket deres sikkerhedsalarmer og overvågning, eller de er i færd med at udtænke strategier for et privat vagtværn eller et nabonetværk, der kan holde øje med hinanden og komme til assistance i tilfælde af indbrud.

Man oplever en betydelig utryghed i forhold til borgernes personlige sikkerhed.” (s. 6f)

[…]

“Borgerne er generelt meget bekymrede for indbrud og beskriver, at de har oplevet asylansøgere have ‘en meget observerende adfærd’, når de bevæger sig forbi husene i området: ‘Jeg er ofte alene hjemme og kommer hverken til at turde at være her eller til at turde ikke at være her.’

Mange bekymrer sig over, at de nu skal til at låse deres huse, hvilket er med til skabe større utryghed i deres hverdag: ‘Hvorfor skal vi låse os inde? Det er jo ikke derfor, vi er flyttet på landet.’

Der er blandt de fleste borgere, der bor tæt på udrejsecenteret, en bekymring for, at de vil blive de mest udsatte. Imidlertid fortæller andre borgere, at netop de har god grund til at føle sig mere utrygge, fordi de bor et stykke fra centeret: ‘Jeg bor længere væk fra centeret og er derfor bekymret for, om politiet og Kriminalforsorgen glemmer os, der bor i periferien af centeret.'” (s. 7)

[…]

“Borgerne i nærområdet til Sjælsmark Kaserne bliver utrygge, hvis ukendte personer går ind på deres grund. Det kommer konkret til udtryk i Landsbyen, hvor den offentlige vej er en mulighed for såvel borgere som afviste asylansøgere til at bevæge sig ned mellem husene til søen, der ifølge borgerne er et trækplaster for mange mennesker i det naturskønne område. Tidligere erfaringer med asylansøgere, der holder picnic i private haver, ryger under halvtage, tænder bål og hører musik på private grunde, er med til at understøtte sådanne bekymringer.

Nogle borgere er desuden utrygge på baggrund af forlydender om det nærliggende Center Sandholm. De har hørt, at mange personer i Sandholmlejren
hver nat hopper over hegnet i kriminelt øjemed, og de forventer, at dette også vil ske på udrejsecenteret.

Virksomheder og landbrug er bekymrede for deres produktion og afgrøder, idet indtrængen på privat grund tidligere har resulteret i, at hegn er blevet ødelagt og trådt ned, hvorefter dyr er trængt ind på områderne med afgrøder. Desuden er nogle landmænd bekymrede for, at afviste asylansøgere vil gå ind til deres store dyr og komme til skade, eller at de vil stjæle deres dyr.” (s. 7)

Oploadet Kl. 05:45 af Kim Møller — Direkte link16 kommentarer
Arkiveret under:

The URI to TrackBack this entry is: http://www.uriasposten.net/archives/65725/trackback

16 Comments »

 1. Selvtægt er desværre den vej politikere og ordensmagt gennem deres mangel på reaktion, anviser os.

  Kommentar by Nielsen — 29. april 2015 @ 06:18

 2. Det er med stor beklagelse og fodslæben at jeg er kommet til den konklusion at jeg ikke længere kan fordømme borgerne i Sandholm og jeg kan heller ikke længere fordømme selvtægts- milits- og vagtværnstankerne hos Danskerne som forkerte.

  Når politiet og myndighederne svigter deres allervigtigste opgave – at beskytte dem de er sat i verden til at beskytte, så bliver vi nødt til at beskytte os selv…med alle midler.

  Det er bare så trist så trist at vi ender der og jeg ville ønske det ikke var sådan, men de lytter ikke. De har aldrig lyttet.

  Kommentar by vantroende — 29. april 2015 @ 08:06

 3. Jeg har kendskab til flere steder i DK,hvor beboerne har oprettet private vagtværn. Det har fungeret upåklageligt i årevis – og de kriminelle har fundet ud af at holde sig væk,da de frygter beboerne mere end Sølletiet. Derfor flytter jeg om lidt under et år,fra omegnen af Kbh. til…ja,gæt selv…..et område med privat vagtværn.Det bliver sidste stop inden jeg emigrerer fra DK – sammen med mine skattepenge!

  Pas på jer selv – der er ingen andre der gør det for jer!

  Kommentar by - by Proxy - — 29. april 2015 @ 08:51

 4. Elitens bedste terrorvåben er at loven og retfærdigheden ikke skal opretholdes. Det kan bringe ethvert folk i knæ. Desværre uhyggeligt men sandt.

  Kommentar by River — 29. april 2015 @ 09:07

 5. Politiledelsens årsbonus udmåles efter hvormeget der er kommet i kassen. Så skulle man da være dum, hvis man brugte mandtid på kriminalitet.

  Kommentar by bastardo — 29. april 2015 @ 09:31

 6. Ja. Gad vide hvad man vil komme til af føle, hvis man komme i pinalhuset, når og hvis man begår selvtægt.

  Jeg vil i hvert fald tænke: Pis med dem, og de er mine fjender, og jeg kommer ud en dag.
  Da vil regnskabets time oprinde.

  Kommentar by Sindsro — 29. april 2015 @ 10:23

 7. Selvtægt er altså ikke den vej, som politikere og ordensmagt gennem deres mangel på reaktion, anviser os.
  Udviklingen af det danske samfund fra vikingetiden til vores nuværende retssamfund har været lang og snørklet, men det er et fantastisk gode for de fleste, at vi nu har en samfund med en statsmagt, der i det store hele fungerer bedre end nogensinde tidligere.
  Jeg kan i hvert fald ikke forestille mig nogen epoke i danmarkshistorien, hvor man som ikke-privilegeret dansker kunne have levet materielt bedre og uden flere magtovergreb end nu.
  Det er rigtigt, at nogle af vores myndigheder og mange af vores politikere siden 1983 har gjort svære fejl og for så vidt stadig holder forkert kurs. Det virker for meget som om, at den oprindelige danske befolkning skal svækkes, og indførelse af klanstyring skal fremmes.
  Vanskelighederne med adfærden hos nogle af især indvandrere fra muslimske områder kan nemt forklares med, at de blot opfører sig normalt i forhold til normerne i de klansamfund, hvorfra de kommer. Disse indvandrere får heller ikke specielt megen hjælp fra danske myndigheder til at assimilere sig i det danske samfund(tværtimod bliver der gjort meget, for at indvandrere får mulighed for opretholdelse af hjemlandets kultur og rets-sædvaner i omgangen med ikke-klanmedlemmer).
  Det kloge svar herpå fra kloge danskere er ikke at indføre selvtægt eller hævntogter. Tværtimod skal man arbejde på at styrke samfundet, således at politi og domstole kommer til at virke igen.
  Private vagtværn eller militser er heller ikke en god løsning, men kun et udtryk for, at Danmark og retsstaten p.t. fungerer rigtigt dårligt.
  Jeg vil hellere her anbefale deltagelse i de demokratiske processer som f.eks. det nært forestående valg til folketinget.
  I stedet for blot at bide negle eller græmmes over den nuværende tingenes tilstand, bør man aktivt gennem diskussioner og deltagelse i samfundslivet forsøge at ændre udviklingen således, at det Danmark, som vi kendte, atter kunne genkendes i hverdagen.

  Kommentar by gunnar — 29. april 2015 @ 12:20

 8. Gunnar, undskyld jeg siger det, men du lever i fortiden.

  Kommentar by Martin Kasler — 29. april 2015 @ 12:47

 9. Gunnar, hvor meget tror du den tale hjælper fru madsen når hun vågner ved at et par somaliere gennemroder huset om natten for at finde frem til hendes 12 årige datters værelse?
  Og hvis du mener det er et tænkt eksempel så kan du søge på siden her. Hans “straf” var iøvrigt at blive flyttet til et andet asylcenter, hvilket både personalet og politiet mente var rigeligt..

  Kommentar by Per — 29. april 2015 @ 13:47

 10. Du har ikke forstået din politiker Gunnar.

  Kommentar by Nielsen — 29. april 2015 @ 14:03

 11. De kriminelle indvandrere, samt dem der ikke kan forsøge sig selv, og dem der foretrækker Allah fremfor Danmark skal ud med det samme. Grænsen skal lukkes totalt for muslimer fremover.

  De skal ikke assimileres eller integreres, de skal ud.

  Tiden er knap hvis der skal anvendes en fredelig løsning.

  Kommentar by NulTolerance — 29. april 2015 @ 15:00

 12. Det er altså vigtigt at retshåndhævelsen i Danmark varetages af staten.
  Man kan umuligt have et ordentligt samfund, såfremt enkeltpersoner eller interessegrupper løber rundt med alternative lovregler, der også indebærer domfældelse og strafgennemførelse på gaden.
  Netop på denne blog er der normalt ret stor enighed om, at det er jammerligt ringe, når f.eks. selvudnævnte “antifascister” ødelæggende løber rundt i gaderne og begår voldelige overfald på fredelige mennesker.
  På bloggen her, er der normalt også stor forståelse for det uhensigtsmæssige i muslimers tvangsmæssige udøvelse af f.eks. sharia eller andre foranstaltninger med hjemmel i koranen eller hadith.
  Derfor burde der i dette forum kunne opnås tilløb til forståelse for at tage generel afstand til selvtægt, milits og vagtværn.
  Den omstændighed at regering og folketing i de senere år har svækket retshåndhævelsen i forbindelse med de problemer som er opstået dels som følge af massiv indrejse fra muslimske samfund og dels venstrefløjens hærgen, får mig ikke til at vakle med hensyn til fordelene ved retssamfundet.
  Således som situationen er lige nu, vil jeg anbefale, at man koncentrerer sig om at få sine naboer til at stemme på indvandrerkritiske politikere ved næste valg.
  Det er helt unødvendigt at agitere for ufredelige løsninger på vores nuværende problemer. Ufreden kommer såmænd af sig selv, hvis vi ikke kan finde demokratiske løsninger.

  Kommentar by gunnar — 29. april 2015 @ 17:40

 13. Efter i årevis at have tilrådet oprettelse af afspærrede, gerne i flere lag, konstant overvågede bosættelser om muligt nær væbnede styrker med sikringsrum gerne med sluser eventuelt med højkvalitets sikkerhedsmæssigt bæredygtige miljørutsjebaner og sikringsrum til uønskede til lovens håndhævere skulle finde på at lægge vejen forbi, synes jeg det ytrede er forventeligt.
  Uriaspostens læsere og kommentatorer- om de vil tage afstand til vagtværn, det tvivler jeg på.
  Milits er noget andet, sprogbrugen, ordvalget er særegen følsomt. Det kan blive en længere diskution.
  At have løbende meningsmålinger i poster eller i siden er en facon, men også de kan påvirkes på uønsket vis.
  Såfremt selvtægt er forsvar, at du forsvarer dig i stedet for at dø, er det nok heller ikke muligt at få generel tilslutning til afstandtagen til selvtægt hos Uriaspostens læsere og kommentatorer. Men, det er jo kun, set herfra.

  Kommentar by Peter Buch — 29. april 2015 @ 19:12

 14. Alle ved, at muslimske besættere stjæler, truer, overfalder, voldtager og myrder.

  Sociale årsager, siger de hellige. Deres levebrød er, at have disse klienter i Danmark.

  Man er altså både oppe imod barbarerne fra de muslimske ørkenområder og de hellige. Efter angrebet fra barbarerne skal man forsvare sig mod de hellige og deres dommerstand.

  Jeg forsvarer mig og mine med alle midler. Ingen andre gør, som forventet, når befolkningen er afvæbnet og tilliden til lov og orden er væk. Det misforhold er årsagen til “utysket”.

  Barbarerne har haft frie tøjler i mange år – det lakker mod enden.

  Kommentar by Iznogut — 30. april 2015 @ 09:42

 15. Vedr. indlæg nr 11. Ingen integration af de herboende såkaldte flygtninge/lykkesøgere, primært “flygtninge”/lykkesøgere fra menap-lande. De må opholde sig i “flygtninge”centre med kost og logi, indtil de kan hjemsendes. Desuden bør der indføres et stop for menap-indvandring. Der er ikke brug for dem, og der er ikke sendt bud efter dem.

  Kommentar by F. Jensen — 1. maj 2015 @ 19:24

 16. “Flygtninge”centre og udrejse”centre” kan af hensyn til de danske borgers sikkerhed placeres på ubeboede øer. Der kan lykkesøgerne/velfærdsmigranterne opholde sig, indtil det er muligt at hjemsende dem.

  Kommentar by F. Jensen — 2. maj 2015 @ 19:18

RSS feed for comments on this post.

Leave a comment

Line and paragraph breaks automatic, e-mail address never displayed, HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

  

Vælg selv beløbBlogs


Meta
RSS 2.0
Comments RSS 2.0
Valid XHTML
WP


MediaCreeper