30. april 2015

Læge “… mistænkt for i 30 konkrete sager at udfylde stort set enslydende lægeerklæringer om PTSD”

Regeringen lempede, så indvandrere med en PTSD-diagnose nu kunne få dansk statsborgerskab uden bestået dansk- og indfødsretsprøve. Fra Jyllands-Posten – Læge anmeldt for snyd med erklæringer til indvandrere.

“Sagen om snyd med lægeerklæringer er større end først antaget.

I november kom det frem, at en speciallæge var mistænkt for i 30 konkrete sager at udfylde stort set enslydende lægeerklæringer om PTSD (posttraumatisk stresssyndrom) for at øge indvandreres chancer for at blive danske statsborgere.

Nu har Sundhedsstyrelsen lavet en vurdering af erklæringerne, og på den baggrund har Justitsministeriet besluttet sig for at politianmelde speciallægen. Det står samtidig klart, at sagen nu ikke drejer sig om 30, men 63 lægeerklæringer. …

Udover at politianmelde lægen har Justitsministeriet også bedt politiet om at vurdere, om de 63 personer med udenlandsk baggrund har gjort noget ulovligt ved at bestille, modtage og bruge lægeerklæringerne i deres bestræbelser på at blive kvalificerede til et rødbedefarvet pas og få stemmeret til folketingsvalget. …

‘Vi kan takke en kvik fyr på indfødsretskontoret for at have bemærket, at flere lægeerklæringer havde en temmelig enslydende ordlyd. Han gav sig til at undersøge flere af erklæringerne og så et mønster,’ siger Langballe…”

Oploadet Kl. 20:05 af Kim Møller — Direkte link10 kommentarer

The URI to TrackBack this entry is: http://www.uriasposten.net/archives/65757/trackback

10 Comments »

 1. En kvik fyr opdagede straks, det som utallige sagsbehandlere havde ignoreret i årevis.

  Kommentar by bastardo — 30. april 2015 @ 20:30

 2. Måske skulle vi have flere fyre ansat i det offentlige!

  Kommentar by bastardo — 30. april 2015 @ 20:32

 3. Henrik Day Poulsen skrev for nogle uger siden,
  et blogindlæg om netop de mange PTSD diagnoser der stilles.

  “Kan en ikke dansk talende dansker vælge Danmarks Statsminister?”

  http://daypoulsen.blogs.berlingske.dk/2015/04/03/kan-en-ikke-dansk-talende-dansker-vaelge-danmarks-statsminister/

  Kommentar by - by Proxy - — 30. april 2015 @ 20:48

 4. Der er en sværm af modediagnoser, som har en ting til fælles, de giver adgang til livslang forsørgelse, eller borgerløn kaldet førtidspension.
  Kronisk træthedssyndrom, fibromyalgi, wip-lash og post traumatisk stress syndrom, fælles for dem alle undtage wip-lash er at man intet kan finde, intet måle kun krydse symptomer af i et skema og vupti så har man en diagnose. Besideren af en af disse diagnoser bliver ofte voldsomt aggressive, hvis man betvivler at diagnosen beskriver en sygdom. Dybest set er disse disgnoser en skraldespand for symptomer som lægerne ikke kan finde ud af og en del er da også syge ca. 20-30 %.
  Synd for dem at de bliver mistænkeliggjort pga. En mindre hær af simulanter, ofte indvandere som vi ikke kan placerer nogen steder, de får påklistret en diagnose, så sagsbehandleren og lægen kan få fred for dem.
  Lægen som fotokopierer disse lægeerklæringer glemmer i hvor høj grad det påvirker dem som må betale. Enten er han dum eller ond! Eller værst af alt ligeglad.

  Kommentar by Robert R — 30. april 2015 @ 23:09

 5. Der står altid en venstreorienteret nyttig idiot klar i kulissen når multikulturen skal fremmes. Håber der falder en hård straf her – det er jo ikke bare socialt bedrageri i den lette ende der er tale om her.

  Kommentar by Jan — 1. maj 2015 @ 00:03

 6. De snakker og snakker og snakker – og der sker intet:

  2009:

  Professor, dr.med. Jørgen Lyngbye, København i Ugeskrift for Læger.

  I Berlingske Tidende den 19. september 2009 refererede psykiater Henrik Day Poulsen sine erfaringer med speciallæger, der misbruger deres ekspertstatus til at opfordre til at afgive lægeerklæringer farvet af deres politiske ståsted i sager om førtidspension og mht. afviste irakiske asylsøgere, for at disse kan få humanitært ophold i Danmark. Hvis samfundet ikke kan stole på lægers faglige erklæringer, vil en deraf følgende mistillid ramme alle læger herunder også det flertal, som naturligvis i deres lægefaglige vurderinger søger den størst mulige objektivitet ufarvet af personlig sympati og antipati. Jeg har gennem mange år været rådgiver for diverse offentlige myndigheder både her i landet og i Norge og har selvfølgelig altid afgivet strengt saglige erklæringer. Det ærlige flertal af danske læger, herunder jeg selv, vil komme under mistanke, hvis et lille mindretal af vore kolleger er uvederhæftige.

  Dette er en meget alvorlig sag, som Lægeforeningen umiddelbart må undersøge nærmere.

  2008:

  Ifølge Nyhedsavisen den 6. december 2007 vil Dansk Folkeparti nu have undersøgt, om læger snyder med lægeerklæringer for at hjælpe asylansøgere, der søger humanitær opholdstilladelse.

  Integrationsministeren og Lægeforeningen afviser ikke at deltage. Såfremt en sådan undersøgelse iværksættes, er der måske grund til at skyde den i gang med at se på nogle milestene i lægernes forudsætninger for at skrive erklæringer vedr. psykisk lidelse hos asylansøgere. Fokus i debatten har været, at læger tilsyneladende skønner forskelligt m.h.t. om den pågældende person, der søger humanitær opholdstilladelse, er psykotisk eller ej. Det er i denne sondring, vi finder den gordiske knude, som jeg i det følgende vil forsøge at hugge over………

  Kronik i Ugeskrift for Læger af Speciallæge Ebbe Munk-Andersen, Dansk Røde Kors, Asylafdelingen.

  2007:

  Dansk Folkeparti vil nu have undersøgt, om læger snyder med lægeerklæringer for at hjælpe asylsøgere.

  Lægeforeningen er åben for en undersøgelse, mens integrationsministeren ikke er afvisende.

  2007:

  Faktisk bekræfter flere læger, at kolleger i den gode sags tjeneste overdriver asylsøgerens sygdomme.

  Det fremgår af et referat fra et møde, der blev afholdt i Lægeforeningens Etiske Udvalg i slutningen af september.

  »Pyntede erklæringer fra læger er blevet et problem.« siger Hans Buhl, formand for Lægeforeningens Etiske Udvalg, ifølge referatet i Ugeskrift for Læger 15. oktober.

  Også Christian Nørregaard, psykiatrisk overlæge på Hillerød Sygehus, kender til problemet.

  »Der er eksempler på, at både læger og asylsøgere forsøger at pynte på historien. Alle forsøger til tider at pynte på historien,« siger han.

  Asyllæge Ib Rasmussen siger på mødet, at han »tager stor afstand fra de læger, der pynter på erklæringer.«

  »Vi må holde fast på vores troværdighed,« siger han.

  Flere læger er rasende over, at en af Dansk Røde Kors’ mest benyttede psykiatere, Eric Schaumburg, siger, at hans kolleger bevidst manipulerer med lægeerklæringer for at hjælpe asylsøgere.

  »Han siger jo, at flere læger snyder og bedrager og skriver falske papirer. Jeg synes, at det er en utrolig grov anklage over for hans kolleger. Det er vores arbejde at skrive troværdige erklæringer, og det gør vi,« siger Sus Foldager, børne-og ungdomspsykiater.

  Socialdemokraterne kræver nu, at den nye integrationsminister, Birthe Rønn Hornbech (V), undersøger sagen.

  »Det nytter ikke, hvis vi har et system, hvor lægerne ikke er fagligt objektive,« siger integrationsordfører Henrik Dam Kristensen (S) efter at have læst kronikken.

  Lægeforeningens Attestudvalg og Integrationsministeriet har indgået en aftale om anvendelse af en ny lægeerklæring til behandling af ansøgninger om dansk indfødsret (Ugeskr Læger 2007,169:2570).

  Attesten skal anvendes i forbindelse med patienters ønske om dispensation fra kravet om dokumenterede danskkundskaber, idet der er mulighed for at opnå dispensation begrundet i helbredsmæssige forhold.

  Det fremgår af Ugeskriftet og attestvejledningen, at attestens »rammer« er bestemt af en aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti. En aftale, der indebærer, at »svære fysiske handicaps« (som f.eks. mongolisme, blindhed og døvhed) og »svære psykiske lidelser« (som f. eks. skizofreni) er helbredstilstande, der vil komme i betragtning. Det bemærkes samtidig, at der meddeles afslag til ansøgere, »som lider af PTSD – også selvom tilstanden er kronisk og tilstanden dokumenteret ved en erklæring fra en person med lægefaglig baggrund«.

  Fra et læserbrev i Ugeskrift for Læger

  2007

  17 april 2007
  Ukultur i det marrokanske miljø i Norge
  Filed under: Immigration, Jura, Kriminalitet, Labaner, Læger, Medicin, Norge, Penge — Hodja @ 07:41 Rediger
  En læge og en psykolog i Oslo har serviceret det marrokanske miljø i Oslo med falske lægeerklæringer gennem årene 1983-1999.

  Erklæringerne, som marokkanerne betalte de pågældende 3-15.000 kroner for, menes at have påført det norske samfund udgifter for 150 millioner kroner.

  2006:

  Når VG i dag avslører, at udover pakistanere har også marokkanske og tyrkiske innvandrermiljøer har egne systemer med korrupte leger som tar betalt for fiktive sykemeldinger, bekrefter Eva Khan opplysningene.- I tillegg har iranere tilsvarende systemer, delvis i samarbeid med de pakistanske. Men husk også at det er norske leger som tar seg betalt eller stiller seg til rådighet for dem som vil lure samfunnet for sykepenger og trygd, sier hun.ORKIS-medarbeiderne forsøkte lenge å varsle politiet, trygdekontorer og sosialkontorer om det utstrakte jukset med legeerklæringer. Men ingen reagerte – og de sluttet å melde fra.

  Rikstrygdeverket mistenker to psykiatere og fem andre leger i Oslo for å delta i et omfattende trygdebedrageri.
  Foreløpig er de to psykiaterne anmeldt til økonomiseksjonen ved Oslo politidistrikt. Rikstrygdeverket mener at det er grunn til å tro at de to anmeldte psykiaterne, sammen med minst to andre leger, driver en felles, organisert virksomhet i å skrive ut legeerklæringer mot betaling i innvandrermiljøer i Oslo. De to psykiaterne er anmeldt for både grovt bedrageri og falsk forklaring.

  Legene klarer ikke alltid å skille mellom rollen som objektiv fagperson, som skal gi myndighetene råd om den medisinske tilstanden til en uførekandidat – og rollen som pasientens nære fortrolige og hjelper. 15 prosent av legenes attester om uførepensjon, kan være vektlagt for mye i pasientens favør, viser en ny undersøkelse av Pål Gulbrandsen. Han er avdelingsdirektør i ”Kunnskapssenteret for helsetjenesten”.

  Gulbrandsens beregninger viser at over 4.000 pasienter kan ha fått urettmessig hjelp til å passere kravet til uførhet.

  Nesten halvparten av legene i undersøkelsen oppgir at de fra tid til annen skriver erklæringer og attester for å hjelpe sine pasienter til å oppnå krav til uføretrygding, melder NRK.

  OSV

  Kommentar by Hodja — 1. maj 2015 @ 00:33

 7. Robert R! ja rigtigt, men de soldater politikkerne sender ud, har tit et helvede med og faa en diagnose med ptsd, hvis du ikke lige kan fremvise manglende lemmer, eller et fysisk ar.
  Velkommen hjem til en Kontant hjaelp og arbejdsproevning, evt en tvangs indlaegelse..hvis da ikke Panserne skyder dig.

  Ptsd er ikke en fuking mode diagonose for de folk som har givet alt de kunne for det her land, det er en ny fuking krig, de vender hjem til.

  Jaja jeg er et utaknemligt svin, fordi jeg ikke kan arbejde nede i netto…sigh

  Kommentar by Dysfunktionel Veteran — 1. maj 2015 @ 02:32

 8. Er den kvikke fyr blevet afskediget endnu?

  Hvis ikke, så er det kun et spørgsmål om tid.

  Kommentar by Træt — 1. maj 2015 @ 08:16

 9. Han er indkaldt til kammeratlig samtale hos sin kvindelige chef.

  Kommentar by bastardo — 1. maj 2015 @ 10:17

 10. Ja, den havde vi så ikke lige set komme … ;-)

  Kommentar by Bjovulf — 1. maj 2015 @ 18:38

RSS feed for comments on this post.

Leave a comment

Line and paragraph breaks automatic, e-mail address never displayed, HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

  

Vælg selv beløbBlogs


Meta
RSS 2.0
Comments RSS 2.0
Valid XHTML
WP


MediaCreeper