12. juli 2015

Virkeligheden kontra ‘Krasniks forskning’: Karaktermord på Inger Støjberg på fejlagtigt grundlag…

I 19-Nyhederne på TV2 torsdag aften interviewede Uffe Dreesen en gruppe afghanske og syriske flygtninge. På spørgsmålet om hvorfor de søgte mod Danmark eller Sverige, svarede afghanske Hamitullah ærligt at det blandt andet var “fordi de var arbejdsløse”, og at der i øvrigt var mange forskellige grunde. “Alle håber de bare på et bedre liv”, som det blev introduceret. Det er ikke første gang flygtninge har været ærlige på på nationalt tv, men heller ikke denne gang gav det ikke anledning til politisk debat. Intet er sandt før det har stået i Politiken.

(Afghansk flygtning der vil til Danmark eller Sverige, nævner ‘arbejdsløshed’ som flygtningegrund)

Tre dage tidligere var integrationsminister Inger Støjberg gæst i Deadline, og fik her den store tur af Martin Krasnik. Der var, ifølge Krasnik, intet forskningsmæssig belæg for at hævde, at flygtninge havde økonomiske incitamenter til at vælge Danmark. Krasnik tror næppe på det selv, men rød blok gik til valg på løgnen, og således blev det også denne gang det mediemæssige udgangspunkt.

God lang kommentar af ‘Allez’, der har set nærmere på ‘Krasniks forskning’ og fremlagt sine fund på 180 Grader – Martins Krasniks kritik af Støjberg bygger på rapport med forkert konklusion (let ændret opsætning).

“Efter programmet var der en mindre ’shit-storm’ på mit Facebook feed, hvor Støjberg blev kritiseret for at bedrive politik på mavefornemmelse, og i strid mod videnskabelig fakta. Også den erklæret borgerlig-liberale politiske kommentator Jarl Cordua, kritiserer Støjberg…

I hele første halvdel af interviewet betvivler Krasnik stærkt, at ydelsernes niveau skulle have nogen betydning, og siger (14:25): ‘Skal vi ikke holde os til de undersøgelser der er lavet på spørgsmålet. Der er faktisk lavet undersøgelser I Europa. Der specifikt spørger, hvad betyder det når man sætter ydelsen ned eller op, for beslutningen om at tage til det ene land, fremfor det andet. I Storbritannien lavede man i 2010 en stor undersøgelse, og der konkluderer man simpelthen knivskarpt: (14:43 her vises citatet på skærmen) ‘Der er intet statistisk signifikant forhold mellem niveauet af sociale og velfærdsydelser og asylansøgninger’

Dette citat er helt centralt, da det er en stor del af præmissen for Krasniks kritik gennem resten af interviewet. Og citat vises på skærmen, sammen med henvisning til den rapport det kommer fra, som er: ‘Refugee Council Chance or choice? Understanding why asylum seekers come to the UK’. Der er skrevet af en professor Heaven Crawley og som kan findes her

Omvendt argumenterer Støjberg flere gange i løbet af 25 minutter lange interview for, at det er hendes klare overbevisning, at ydelsernes niveau har betydning, men det naturligvis ikke er den eneste bevæggrund for asylansøgerne. …

Det er min påstand. At selve rapportens konklusion er forkert. At Krasnik enten ikke har læst eller forstået rapporten, og at Krasnik dermed bestemt ikke var godt forberedt. Af rapporten som Krasnik citerer fra, fremgår på side 4 under overskriften: ‘Methodology’: ‘The report is based on evidence gathered through a review of the existing literature and semi-structured interviews with 43 refugees and asylum seekers living in the UK. Ten of the respondents arrived as separated children. Focus group discussions were also held with 25 people.’

Allerede her tager Krasnik fejl, da 43 interviews og en fokus gruppe, næppe kan betegnes som en ’stor undersøgelse’.

Derudover ved enhver med en smule statistikkundskaber, at man ikke kan konkludere om noget er statistisk signifikant på baggrund af nogle ’semi-strukturerede’ – hvad det så end er – interviews og nogle fokusgrupper, hvorfor man allerede her bør blive en smule skeptisk. Ikke desto mindre stammer det centrale citat fra denne rapport, hvor der på side 17 i første spalte, andet afsnit står: ‘Studies have identified that there is no statistically significant relationship between the level of social and welfare benefits and asylum applications’.

Citatet kommer dermed reelt på baggrund af ‘review of the existing literature’, og Heaven Crawley henviser også ganske loyalt til konklusionens ophav umiddelbart derefter, som er to andre rapporter:

Asylum Destination Choice What Makes Some West European Countries More Attractive Than Others?‘ – Eric Neumayer

og

Does Policy Matter? On Governments’ Attempts to Control Unwanted Migration‘ – Eiko R. Thielemann

Begge rapporter er i sig selv ganske interessante og underholdende. Da begge rapporter på baggrund af noget forskelligt datamateriale, opstiller en statistisk model, hvor et givet lands relative antal af asylansøgere ift. den samlede befolkningsstørrelse, forsøges forklaret statistisk ud fra nogle forskellige parametre.

Blandt de mere ‘underholdende’ forklarende parametre, finder Neumayer at stemmeandelen til ‘højre populistiske partier’ (fx Front Nationale i Frankrig og Vlaams Block i Belgien), er statistisk signifikant som forklarende variabel for antallet af asylansøgere, med det forventede fortegn. Mao. jo større stemmeandel til de højre populistiske partier, desto færre asylansøgere.

Hvad der dog er vigtigst i relation til Krasnik, Støjberg og interviewet i Deadline er dog, at det citat som Krasnik fremhæver, IKKE fremgår af nogen af de to ovenstående artikler.

Når man læser artiklerne, er der næppe tvivl om, at Heaven Crawley (og Krasniks) ‘citat’: ‘Studies have identified that there is no statistically significant relationship between the level of social and welfare benefits and asylum applications’. Er skrevet på baggrund af artiklen af Neumayer.

Som en af de forklarende variable, bruger Neumayer ‘Socialwelfare’, som er insignifikant ift. antallet af asylansøgere. Neumayer skriver konkluderende på side 174. ‘It seems that the level of social and welfare benefits as a share of GDP is not a statistically significant determinant of destination choice. One caveat is that this variable refers to the general generosity of welfare programmes rather than to the generosity of social and welfare benefits specific to asylum seekers

Udover Neumayers korrekte forbehold, at den generelle velfærd, ikke nødvendigvis siger noget om velfærdsydelser til asylansøgere. Er der det store problem med Neumayers variabel for social velfærd, at den intet har med niveauet at gøre, men er et mål for velfærdsudgifter i forhold til BNP.

Han skriver på side 169. ‘Unfortunately, I have no measure of the generosity of welfare benefits specific to asylum seekers. In its absence I resort to a variable measuring general social and welfare expenditures relative to GDP (%SOCIALWELFARE), with data taken from IMF (various years). Of course, this is not a totally satisfactory proxy variable since countries with more generous general social and welfare benefit systems do not ecessarily extend this greater generosity to asylum seekers.’

Med andre ord, ville den korrekte konklusion være: ‘Der er intet statistisk signifikant forhold mellem det relative niveau af sociale og velfærdsydelser i forhold til BNP og asylansøgninger’

Men som det er velkendt fra den generelle fattigdomsdebat, er der stor forskel niveauet af sociale ydelser og det relative niveau af sociale ydelser. Uden at have opstillet en statistisk model derfor, kan man ved selvsyn konstatere at der er stor forskel på det relative og faktiske niveau for velstandsydelser, ved at besøge OECD’s statistik derom her

Med andre ord, er et højt/lavt relativt socialt udgiftsniveau, ikke ensbetydende med et højt/lavt absolut udgiftsniveau.

Tilbage står at Heaven Crawleys og Krasniks konklusion, ikke er korrekt på baggrund af de kilder og data, som ligger til grund derfor. At Krasnik ikke kan have læst Crawleys rapport tilstrækkeligt kritisk, og at han derfor ikke var specielt godt forberedt. (Måske på andet end, et forsøg på karaktermord på Støjberg)

The URI to TrackBack this entry is: http://www.uriasposten.net/archives/67571/trackback

16 Comments »

 1. “nævner ‘arbejdsløshed’ som flygtningegrund” jamen det er hvad alle normalt tænkende danskere har vidst i over 20-30 år, og det kan kun være en overraskelse for danske idioter.

  Kommentar by Fritz — 12. juli 2015 @ 14:07

 2. Saa mange “forsknings” resultater det er sgu imponerende ,det har nok ikke vaeret billigt heller.Hvad koster indvandringen i dagens kroner og oerer?,hvad har det kostet over de 10 sidste aar,?,hvor mange og af hvilken etnicitet er involverede i kriminalitet?,og hvor mange er i arbejde delt op i etnicitet,kan det vaere mere simpelt og start saa diskussionen , men det er nok for meget forlangt det kraver baade tankning og personligt mod saa vidt jeg kan se ,men med den stoerste offentlige sektor maa der vel vare nogen der arbejder og kan producere nogle tal ,paa den anden side naar en tidligere justitsminister lyver og stadigvaek er i det offentlig.Quo vadis hvor f…. vader vi hen. Ville det ike vaere befriende hvis vi kunne holde os til facts og ikke det andet goegl

  Kommentar by Dunk — 12. juli 2015 @ 14:19

 3. Problemet er nok så meget hele holdet bag Krasnik, tænker jeg.

  Der sidder et hold og skaffer baggrundsoplysninger.

  Svaret på hvorfor de ikke kigger bedre efter er formentligt, at de stopper lige så snart de har fundet hvad de synes er tilstrækkeligt til, at Krasnik kan agere bøddel.

  Og “offeret” har ikke en chance. Hvem har tiden til, at læse alt det igennem som 10 mand kan komme igennem på en uge, og forberede sig på alle eventualiteter? – Det er så næppe heller meningen, at en Hedegaard eller Støjberg skal have en chance.

  Kan nogen komme i tanke om, at en naziislamofil har fået en tilsvarende omgang, f.eks. Andreas Kamm eller Anders Ladekarl?

  Kommentar by Hans Und — 12. juli 2015 @ 14:20

 4. PS almindelige mennesker i deres daglig dont maa forholde sig til fakta og reagere derefter for at faa det til at koere,og hvis de ikke klarer det ,tro det eller lad vaere de bliver fyret,hvorfor? de er ikke jobbet voksent, kan ikke taget noget ud af kassen uden at laegge noget i den foerst

  Kommentar by Dunk — 12. juli 2015 @ 14:24

 5. Enig me H.U. de har haft det for godt for laenge ,har ikke gejsten mere,overhovedet ingen intellektuel nysgerrihed ,lud dovne og vaerdiloese medloebere

  Kommentar by Dunk — 12. juli 2015 @ 14:32

 6. Så når folk rejser op gennem Europa og ikke bliver i fredelige lande som Albanien, Makedonien, Serbien mv. så er det fordi, de kan lide den til tider primitive rejse, ikke rigtig ved, hvad de foretager sig eller foretrækker vores kolde klima.

  Kommentar by Britta Due Andersen — 12. juli 2015 @ 18:03

 7. Det kan betyde meget eller lidt, men man løser ikke folkevandringsproblemer med starthjælp, som Lillelund skriver. Kommer der, som det tegner til, en lille million “flygtninge” til EU i år, forslår det som en skrædder i Helvede, og Venstre vil ikke beskytte os:

  “Man løser ikke folkevandringsproblemet ved at sætte de offentlige ydelser ned, og det er endda tvivlsomt, hvor meget indvirkning det har på tilstrømningen til netop Danmark. Man kan gøre det af mange andre grunde. Fordi man mener, det er rimeligt. Eller fordi man søger den effekt, det måtte have, stor eller lille, på det umiddelbare pres. Det kaldes politik, og den kunne Støjbjerg have gjort rede for, hvis hun ville, men hun ville hellere snakke undersøgelser.”

  Kommentar by Snaphanen — 12. juli 2015 @ 20:01

 8. > Britta Due Andersen 18:03

  Det kunne også være de relativt pæne økonomiske forhold for flygtninge, den korte sagsbehandlingstid i Danmark for familiesammenføring og det forhold, at man kan leve for kontanthjælp i Danmark.

  Men måske var du blot ironisk? I så fald opfattede jeg det ikke.

  Og for så vidt enig, men ingen af de tre lande, du nævner, er med i Schengen-samarbejdet, så de tre lande vil nok sende ‘flygtningene’ videre til nærmeste Schengenland. Som vist er Slovenien, alternativt Grækenland (der har så rigeligt med bådflygtninge).

  Kommentar by Henrik Petersen — 12. juli 2015 @ 20:11

 9. > Snaphanen
  Tænkte i samme baner som Lillelund. Hvorfor ikke føre politik, når man er politiker? Hvorfor lade sig som politiker køre rundt i manegen af en journalists fejlfortolkning af nogle undersøgelser, som er umulige at gennemskue i selve situationen, dvs. medmindre man har brugt timer på at læse lige netop de undersøgelser grundigt igennem inden showet.
  Misforstå mig ikke, undersøgelser kan skam være gode nok, de skal bare læses grundigt og man skal sikre sig, at definitioner, repræsentativitet, metoder etc etc er i orden – og det skal man selv eller en man stoler 100% på gøre, for man er i fjendeland – man skal gøre sig klart hvad “signifikans” er og hvad det ikke er, hvornår “signifikans” giver mening og hvornår det ikke gør, og især skal man sikre sig at konklusionerne faktisk afspejler de data undersøgelsen har fundet.
  Politik er noget helt andet. Det er et spørgsmål om, hvad vi vil og ikke vil med vores fædreland. Det er vel det politikerne skal fokusere på, eller hvad?
  Så kan embedsmænd og –kvinder med den fornødne faglige baggrund tage sig af undersøgelserne og svare journalisterne, når de får tid.

  Kommentar by monse — 12. juli 2015 @ 21:49

 10. Der var en gang,
  da Radiospeakere, TV- og Radioværter havde pli og anstændighed til at behandle de inviterede gæster til en debat om aktuelle emner, UDEN at disse, som Erhard Jacobsen i sin tid døbte “de Røde Lejesvende” skulle give deres egne uforbeholdne meninger til kende.
  I Deadline, hvor hr. Krasnik forleden gav en Minister tørt på, hvad der er ”fuldt normalt” når en politiker fra blå stue bliver inviteret til et ”Tredje grads forhør” hos enten ham eller Nynne, så er deres optræden fuldt på højde med ”Gestapos” metoder.
  Disse to ”Forhørsledere” råber, skriger, afbryder og vifter med ”pegefingeren” uden at give den ”Sigtede” en Kinamands chance for at fremkomme med et svar eller en kommentar, til deres perfiditeter.
  Da jeg husker den tid stiller jeg under tiden spørgsmålet:
  “Hvorfor rejser I jer ikke bare op og går fra disse selvbestaltede “Forhørsledere?”
  der er så forud fattede i deres menings-tyranni og til lige med rigtig “Nyttige Idioter” for Rød Stue hvis misregime vi heldigvis slap af med, bare sørgeligt at det nok er for sent.
  Jeg er normalt ikke Jødehader, men med folk som Krasnik og visse andre kommer jeg alligevel til at tænke på om de ikke selv er skyld i Jødeforfølgelserne, men det retter Staten Israel da heldigvis op på.
  De “Blodrøde Lejesvende” og deres promoveringser af alle Socialistiske/Kommunistiske partier, uanset hvilke Cirkusplaner disse lægger op til, så lykkedes det heldigvis ikke for Rød stue at få 4 år mere med dem, og hvis Lars Løkke Rasmussen holder sin sti ren og sætter ministre der har mod og styrke til at stå imod ”Hylekorets Titusinder af Fattige,” sultne børn på de vigtige poster, så er der virkelig chance for Venstre igen kommer i “Super Ligaen”
  Det er sidste udkald og senere end du tror fordi VANVIDDET har ingen grænser, DET er med i Schengenaftalen.

  Kommentar by cantor — 12. juli 2015 @ 22:32

 11. 1. Fritz
  “Sindsro jeg bor laaaangt fra Islamisk Stat Aarhus/Århus, her hvor jeg bor er det 1000 gange værre, dvs. tabt land(hvis du forstår hvad jeg mener).”
  Ok.
  Hvis det er Frits B L S.
  I 8210 Aarhus V.
  Ringer jeg til dig i morgen kl 17:00
  Hilsen

  Kommentar by Sindsro — 13. juli 2015 @ 01:19

 12. 10 Cantor
  Her tænker jeg på: Det er en mørke rød ledelse i dr som sætter dagsordnen.
  Og hvis krasnik vil beholde sit arbejde skal han være rød.
  Jeg synes ellers at Inger Støjbjerg klarede tredie grads forhøret særdeles udmærket.

  Kommentar by Sindsro — 13. juli 2015 @ 01:26

 13. @ 10 Jeg er bestemt heller ikke jødehader, tværtimod, men jeg må sige, at jeg er overrasket over, hvor mange danske jøder, der lefler for rød fløj og muslimer. De har mistet deres jødiske identitet og samhørighedsforhold med Israel, og de vil hellere please og appease, selvom de burde have al mulig ret og grund til at råbe op.

  Krasnik ligner ikke en jøde, og han agerer bestemt ikke, som de israelske jøder, jeg kender!! Han er en joke! Og Israel burde formene ham adgang til Israel med begrundelsen: “Landsskadelig virksomhed”.

  Kommentar by Dhimmi — 13. juli 2015 @ 11:49

 14. Jeg er sikke på at krasnik gør sit arbejde.
  Han er nød til at være kritisk, for det er han jo et arbejde, om så det gælder at venstrefløjserne eller een fra blå blok. Objektivitet har han.

  Kommer man til hans vridemaskine skal man have sagerne i orden, og det havde Inger Støjbjerg.

  Kommentar by Sindsro — 13. juli 2015 @ 13:07

 15. vedr.8, prøvede på at være ironisk.

  Kommentar by Britta Due Andersen — 13. juli 2015 @ 18:18

 16. Jeg har også læst artiklen af Lillelund i JP søndag og selvfølgelig har han ret i, at en lavere ydelse ikke løser problemet med tilstrømningen. Uanset hvad er Europa og ikke mindst Nordeuropa så til trækkende på folk Mellemøsten / Afrika. I de lande får de ingen kontanthjælp, hvorimod her er stabilitet, sikkert, velstand, uddannelse, sundhed…..fortsæt listen. Kort sagt der skal meget mere til, for at stoppe toget!!!

  Kommentar by Britta Due Andersen — 13. juli 2015 @ 18:39

RSS feed for comments on this post.

Leave a comment

Line and paragraph breaks automatic, e-mail address never displayed, HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

  

Vælg selv beløbBlogs


Meta
RSS 2.0
Comments RSS 2.0
Valid XHTML
WP


MediaCreeper