5. august 2015

Michala Bendixen afviser flertalsbaseret asylpolitik: “… det er faktisk ikke noget, folk skal bestemme”

For få år siden var hun aktiv i Socialistisk Folkepartis ‘asylpolitiske netværk’, men valgte at melde sig ud, da partiets linje i udlændingepolitikken var for hård. Eksempelvis var hun meget uenig i Villy Søvndals kritik af ikke-voldelige kalifattilhængere. Michala Clante Bendixen er uden for pædagogisk rækkevidde, men i det mindste ærlig om sin hensigt. Nationalstaten skal smadres indefra, og demokratiet som vi kender det skal afskaffes. Her lidt fra et mikrofonholder-interview i Notat – Menneskerettigheder skal ikke til debat.

“Michala Bendixen har for nyligt modtaget den nystiftede pris fra Rådet for Menneskerettigheder for sit frivillige arbejde som formand for Refugees Welcome, der leverer juridisk rådgivning til asylansøgere. Vi mødes i hendes hjem i Valby, hvor hun til daglig designer logoer og kampagner for blandt andre Kræftens Bekæmpelse og Amnesty International. …

For Michala Bendixen er retfærdighed en drivkraft. Hun laver kun grafisk arbejde for kunder, hvis værdier hun kan stå inde for, og derfor føles springet fra designer til selvlært ekspert i asyllovgivning ikke så langt, som det måske kunne lyde. … sansen for retfærdighed og en interesse for det globale har hun altid haft med…

[…]

EU’s asylsystem er i dag indrettet på en måde, så flygtninge risikerer deres liv for at komme i sikkerhed. Det kunne man ændre, hvis man – som EU-Kommissionen har luftet et forslag om – gjorde det muligt at søge asyl på ambassader i hjemlandene, mener Michala Bendixen…

Det optimale ville faktisk være, hvis man tog hele sagsbehandlingen ud af nationalstaterne. …’

Sagsbehandlingen skulle så varetages af et fælles EU-agentur eller af FN’s flygtningeorgan UNHCR. … Michala Bendixen finder det i det hele taget mystisk, at man bliver ved med at diskutere spørgsmålet om flygtninge, som hun kalder en ‘pseudodiskussion’. Det burde ikke være til debat. Men hvad så med borgernes demokratiske indflydelse?

Jamen det ville være rigtig godt at få fjernet det (asylpolitikken, red.) fra det demokratiske, for det er faktisk ikke noget, folk skal bestemme. Det er menneskerettigheder. Slut, færdig, punktum. Hr. og Fru Jensen skal ikke have indflydelse på, om en person er i risiko eller ej. Det er eksperter, baggrundsrapporter, dommere og sagsbehandlere, der skal afgøre det.'”

(Michala Clante Bendixen, Refugees Welcome; Foto: Youtube, se evt. Deadline)

Opdate. Smagsprøve på hendes Deadline-optræden kan læses hos Snaphanen (let redigeret opsætning).

Michala Bendixen, Refugees Welcome: Mange danskere har overhovedet ikke noget begreb om, hvordan asylreglerne rent faktisk er i dag.

Jacob Rosenkrands, Deadline: Du anerkender ikke valget og at et flertal af danskerne vil lade færre flygtninge komme hertil.

Michala Bendixen: Nej, det gør jeg ikke. Jeg tror ikke, at de nødvendigvis ved, hvad det er, de bliver spurgt om.

Jacob Rosenkrands: Har politikerne et folkeligt mandat til at invitere flere flygtninge til Danmark?

Michala Bendixen: Jamen, folkeligt mandat. Hvem har fået dem derhen, hvor de er? Folk bliver jo manipuleret af medierne og politikerne i meget høj grad også.

Jacob Rosenkrands: Men er der et folkeligt mandat til at tage imod flere flygtninge?

Michala Bendixen: Det er umuligt at stille det spørgsmål. Det forudsætter jo, at folk ved, hvordan tingene er og hvad det er, de snakker om. Og det gør folk altså ikke.

The URI to TrackBack this entry is: http://www.uriasposten.net/archives/68023/trackback

32 Comments »

 1. Hvis jeg inviterer gæster, kan jeg ikke bare sende dem ind til naboen, på samme måde med Michala, når hun inviterer gæster, må hun selv betale ophold, beklædning, kost og lommepenge.
  Man kan afhøre asylansøgere, hvis de har læst Michalas annonce, bør alle udgifter til sagsbehandlingen, ophold, o.s.v. overføres på hendes skattebidragskonto,
  Man kan da ikke invitere gæster og dernæst lade andre betale.

  Kommentar by Jørn Boye — 5. august 2015 @ 07:37

 2. Hvem synes Michala Clante Bendixen skal betale for hendes selvbestaltede invitation af uintegrerbare indavlede kriminelle voldtægtsforbryder, forhåbentlig hende selv og ikke de Danske skatteydere der ikke selv må bestemme over det land de bor i, ifølge Michala Clante Bendixen, forbyd islam i Danmark.

  Kommentar by emmagad — 5. august 2015 @ 08:01

 3. Hun er lige blevet interviewet på 24syv.
  Værten Claus Cancel agerede mikrofonholder og mente bl.a. at Inger Støjberg’s annonce kampagne var “dybt usympatisk”.

  Kommentar by Frank Hagmann — 5. august 2015 @ 08:13

 4. Camilla Bendixen er tydeligvis både et afstumpet og forkrøblet menneske med storhedsvanvid – jeg håber ikke hun formerer sig,det vil være synd for barnet.
  Hendes fiktive piedestal er på lånt tid.

  Kommentar by - by Proxy - — 5. august 2015 @ 08:17

 5. Damen er lige til den lukkede og helst i form af en tidsubestemt forvaringsdom – skingrende skør, ingen udsigt til snarlig helbredelse og til fare for sine omgivelser. Lås inde og smid nøglen væk.

  Kommentar by Olé — 5. august 2015 @ 08:22

 6. Hun er lige så blæst som imamerer, der er også nogle tekster de ikke vil sætte til diskussion. Sandheden er at disse tekster er indstiftet af mennesker, og derfor kan borttages af mennesker.

  Kommentar by Jens Jensen — 5. august 2015 @ 08:46

 7. Hvorfor?

  Fordi hun kan. I dag kan man smadre sit land for øjnene af sine handlingslammede landsmænd, det er et totalt konsekvensfrit samfund.

  Hvad lever denne værnemager af?

  Hvis hun er ansat i det offentlige, så må hun ud. Er hun ansat i det private, så må arbejdsgiveren på banen – og er værnemageren et så vigtigt aktiv for denne – så må enhver samhandel (hvis nogen) med det offentlige ophøre.

  Det bør IKKE være konsekvensfrit, at underløbe og undergrave sit land.

  Kommentar by Polka Charlie — 5. august 2015 @ 08:59

 8. Asylsøgere der kommer til Danmark fra sikre lande, f.eks. Italien, Tyskland og Grækenland, er ikke flygtninge. De er velfærdsmigranter/lykkeriddere, som skal afvises ved grænsen. De velfærdsnomader som desværre befinder sig i landet skal ekspederes ud af landet, hellere i går end i dag.

  Kommentar by F. Jensen — 5. august 2015 @ 09:09

 9. DIE DUMME DÄNEN BLIVER KUN DUMMERE OG DUMMERE.

  Kommentar by Fritz — 5. august 2015 @ 09:09

 10. Jeg lider af michalafobi. Diktatur er jeg imod. Islam: Imod. Folkestyre: For.

  Kommentar by Nils — 5. august 2015 @ 09:42

 11. Hun laver kun grafisk arbejde for kunder, hvis værdier hun kan stå inde for…

  Med andre ord: de eneste der handler hos hende, er bonkammeraterne i godhedsindustrien.

  Kommentar by Erling — 5. august 2015 @ 09:45

 12. Jeg brækker mig.

  Kommentar by Dinesen — 5. august 2015 @ 09:55

 13. Fra straffelovens kapitel 12:

  § 99. Den, som foretager en handling, der sigter til at påføre den danske stat eller nogen med den for krigstilfælde forbunden stat krig, besættelse eller andre fjendtligheder såsom blokade eller anden tvangsforanstaltning, eller som i øvrigt virker for, at den danske stats bestemmelsesfrihed ved udenlandsk bistand krænkes, straffes med fængsel indtil på livstid.

  Stk. 2. Ved besættelse forstås her og andetsteds i kapitlerne 12 og 13 fremmed besættelse af dansk statsområde, når og sålænge den påtvinges landet ved magtanvendelse eller trussel derom.

  § 100. Den, som ved offentlige udtalelser tilskynder til, eller som fremkalder øjensynlig fare for fjendtlige forholdsregler mod den danske stat, straffes med fængsel indtil 6 år.

  Stk. 2. Den, som ved offentlige udtalelser tilskynder til, eller som fremkalder øjensynlig fare for fremmed magts indblanding i den danske stats anliggender, straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år.

  § 101. Den, som med krig, besættelse eller andre fjendtligheder for øje foretager nogen handling, hvorved bistand til fjenden forberedes, straffes med fængsel indtil 16 år.

  https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=172754#id6e0f2074-0886-4afa-b429-48bcd049e524

  Kommentar by Ruby Tuesday — 5. august 2015 @ 09:59

 14. Åhhh nej, får tåbelighederne aldrig ende?

  Kommentar by Menig 442 — 5. august 2015 @ 10:13

 15. Hold da lige op, jeg så indslaget på DR 2 i går, og jeg må indrømme, jeg blev lamslået.
  Det er rigtigt svært at kommenterer på dette uden at komme i konflikt med injurielovgivningen, men man må konkluderer at demokrati er ok hvis Michala Bendixen er enig, men demokrati ikke duer hvis Michala Bendixen ikke er enig. Det sætter hende på mange måder i bås med verdens diktatorer, så hun er ikke alene med sine holdninger. Alt fra Putin over Robert Mugabe, Castrobrødrene til det Nordkoreanske dynasti har sådan set samme opfattelse af demokrati.
  Jeg tror ikke det nytter at komme med argumenter mod det hun siger, hun tror åbenbart at man giver somaliske analfabeter et kursus og så vupti har du en velfungerende dansker. Aldrig har jeg hørt magen til naivt sludder trods hendes tilsyneladende veltalenhed. Jeg syntes bare det er værd at nævne at alle tilgængelige undersøgelse viser at ikke vestligt indvandring er en dundrende underskudsforretning, det er en uddannelsesmæssig katastrofe, det giver en overbelastning af vores sundhedssystem, det ødelægger vores sammenhængskraft, den sociale kontrakt, der i forvejen er udfordret, bliver bombet i stykker, kriminaliteten stiger, specielt den personfarlige, vores kvinder voldtages, vores mænd og drenge bankes, hvis de ikke ser ned i jorden, der er overhængende fare for terror, vi må beskytte vores politikere og vores islamkritiske meningsdannere, desuden viser alle demografiske undersøgelser at vores gamle kontinent vil blive muslimsk engang hen mod slutningen af dette århundrede.
  Det er muligt at Michala Bendixen ikke ser det som et problem, men det gør jeg, men de må jeg åbenbart ikke mene, jeg skal tilsyneladende bare klappe i.

  Kommentar by Robert R — 5. august 2015 @ 10:23

 16. Man får en god indsigt i det selvgodes segments selvforståelse ved at læse dagens kronik i JP fra domprovsten i Aarhus P.H Bartholin:

  “At kalde Danmark et kristent land er en misforståelse og et udtryk for, at indsigt og dannelse er i forfald. Landets historie og vores dannelse er præget af kristendommen; men kristendommen er en tro og en fortolkningshorisont.”

  Det lyder egentlig morsomt, da en domprovst er en århundredegammel embedsbetegnelse oprettet og finansieret af den danske stat, der har sørget for forvaltningen af kristendommen i Danmark. Så hvis den gode domprovst ikke mener, at Danmark et kristent land, så burde hans stilling slet ikke eksistere. Så hvorfor nedlægger han ikke sig selv som konsekvens af sine egne holdninger?

  Dermed indskriver hans sig i segmentet af disse særligt ophøjede, hvis hele liv og karriere er finansieret af den danske stat, men fornægter denne simple forudsætning, ramme og historie. Man kan sige, at disse typer befinder sig i en intellektuel pubertær tilstand, hvor de fornægter ophavet til deres egen eksistens.

  Det samme segment tilhører den statsfinansierede og stats-prisbelønnede Michala Bendixen med hendes antidemokratiske asylpolitik. Hendes vision er et antidemokratisk godhedsdiktatur placeret uden for den danske stat, men hvor der selvfølgelig ikke vil kunne eksistere det samfund, der kan generere den frihed og det overskud, som hun grådigt konsumerer for at få plads, frihed og penge til sin selvrealisering.

  Kommentar by traveler — 5. august 2015 @ 10:37

 17. ‘Jeg håber, at Dublin-systemet bryder sammen.’

  Anarkistiske tanker midt i Valby…
  Går Bendixens våde drøm i opfyldelse bliver storbyen ikke det mest hippe sted at opholde sig og flygter hun uden for København er hun meget hurtigt i DF-land…hvor de nok ikke tager imod hende med åbne arme.

  Den er vist ikke helt gennemtænkt…den lille anarkiste tændstikleg.

  Kommentar by Michael Sjøberg — 5. august 2015 @ 10:49

 18. Hun er jo bindegal!

  Er der virkelig nogen som hører på hende?

  Kommentar by mb — 5. august 2015 @ 10:52

 19. Det er klart, at når man fuldstændig berøver befolkningen viden om og forståelse af, hvor pengene og civilisationen stammer fra, så er der frit slag for denne verdens Michala Bendixe’ner. Det var kvalmende forfærdeligt at høre og se hende på tv.

  Kommentar by Svend — 5. august 2015 @ 12:16

 20. Hvis man så bare kunne være sikker på at hun vil blive kulturberiget, a la Bente rasks datter feks.

  Kommentar by Jesper J. — 5. august 2015 @ 12:44

 21. Det var dog en mageloes arrogance.Madammen burde taenke lidt mere over,hvem det er der betaler hendes loen.Det er de samme mennesker,hun helst ser uden for indflydelse i omgangen med en af de stoerste trusler mod Danmark.Tydeligere kan “vi alene vide” mentaliteten vel naeppe illustreres.

  Kommentar by krassisten — 5. august 2015 @ 12:54

 22. Shitstorme pågældende værnemagere, de der samarbejder med hende?

  Kommentar by Jesper J. — 5. august 2015 @ 12:55

 23. Det er svært at finde ord. Kan hun ikke bare falde ned i en kinesisk rulletrappe. Man bør ikke give hende opmærksomhed som hun desværre får.

  Kommentar by Ivan — 5. august 2015 @ 14:03

 24. Læs Pia Kjærsgaard´s ugebrev om hende og foreningen

  http://www.danskfolkeparti.dk/Flygtninge_under_jorden

  Kommentar by Per J. — 5. august 2015 @ 14:18

 25. Hendes arrogance ville være bedårende stupid hvis hun var 8 år men hos en voksen kvinde er det storhedsvanvid og fascisme, et kvindelig sidestykke til historiens massemordere.

  Det er heldigvis folk som hende der får resten af Danmark op af stolen!

  Kommentar by Santor — 5. august 2015 @ 14:37

 26. I 2014 fik c15000 lykkelige, generøse radigale,socialdemokratiske,sf og enhedslistekvinder deres barn aflivet. Det sker hvert år.Så de biologiske love sørger for deres antal og politiske indflydelse formindskes hvert år. Se sidste valg. Dejligt ?????????????

  Kommentar by dansker — 5. august 2015 @ 19:02

 27. Hvis jeg var ene med Michala Clante Bendixen i vildmarken, ville jeg betragte hende som en gave. OG—- Straks pakke den ud !!

  Kommentar by dansker — 5. august 2015 @ 19:09

 28. Jamen kællingen er syg i hovedet.Jeg kan se hun er grafiker, hun må have sniffet for mange dampe fra farverne hun bruger.Få hende indlagt
  omgående. God bedring trods alt,helbredelse synes umulig.

  Kommentar by Peter Hell — 5. august 2015 @ 22:50

 29. #16 Skriv lige Flemming Pless på den liste af ikke-kristne ansatte i folkekirken som ikke mener kristendommen er noget de skal bryde sig om, og som de altså burde fyre sig selv ud af.

  Kommentar by Winston Churchill — 6. august 2015 @ 00:43

 30. Hun er meget meget syg:-/

  Kommentar by Jakob h — 7. august 2015 @ 17:09

 31. Hun bliver hurtig til forfulgt uskyldighed

  http://www.dr.dk/nyheder/indland/michala-inviterede-flygtninge-til-danmark-jeg-er-blevet-kaldt-landsforraeder
  Jeg synes, det er lidt absurd, at jeg skriver en artikel, hvor jeg opremser alle de positive ting ved vores land, og så får jeg at vide, at jeg er landsforræder. Det er sådan lidt på hovedet, siger hun.

  Kommentar by tavsen — 9. august 2015 @ 18:38

 32. Kællingen må jo være sindssyg.

  Kommentar by Niels Larsen — 20. juli 2017 @ 12:46

RSS feed for comments on this post.

Leave a comment

Line and paragraph breaks automatic, e-mail address never displayed, HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

 

 

Vælg selv beløbBlogs


Meta
RSS 2.0
Comments RSS 2.0
Valid XHTML
WP


MediaCreeper