8. maj 2009

“Modellen viser, at jo flere enlige kvinder med børn… desto højere er kriminalitetsniveauet.”

Torsdag offentliggjorde Justitsministeriet en 23 siders rapport, der må betragtes som det foreløbige klimaks i det groteske variabelshow, der medfører en fundamental skelnen mellem ‘indikatorer på megen kriminalitet’ og “forekomsten af kriminalitet” (s. 8). Undersøgelsen er foretaget af ph.d. Susanne Clausen, og er en direkte opfølgning af en rapport hun skrev i 2003 med variabelguruen Britta Kyvsgaard. Hun skrev ph.d. med Flemming Balvig som vejleder, og selvom titlen Kriminalitetsniveauet i kommuner og politikredse er relativt usexet, så er siderne fyldt med højspændt apologi.

Metoden kort fortalt. Susanne Clausen har taget oplysninger fra Danmarks Statistik og sammenholdt det med 17 variabler, herunder Udpendling, Alkoholbevillinger i politikreds, Enlige mødre med børn og Efterkommere og indvandrere. Den endelige model som bedst forklarer kriminalitetsniveauet i kommunerne, indeholder fire variabler – “enlige kvinder med børn, unge mænd, husstande med én person og urbaniseringsgrad” – Øvrige variabler vurderes at være “insignifikante” (s. 8). Snaphanen foreslår ironisk at medtage “storke, vejtræer og grisehold”, og hvorfor egentligt ikke.

Fra rapporten.

Den variabel, som er det stærkeste tegn på kriminalitetsniveauet i kommunerne, er andelen af enlige kvinder med børn. Modellen viser, at jo flere enlige kvinder med børn der er i en kommune, desto højere er kriminalitetsniveauet.” (s. 8, 5.1. Enlige kvinder med børn)

“Analysen viser som nævnt, at fire faktorer er indikatorer på kriminalitetsniveauet i kommunerne: Andelen af enlige kvinder med børn blandt indbyggerne, andelen af unge mænd, andelen af husstande med én person og urbaniseringsgraden i kommunen. Det er altså primært befolkningens res-sourcer, som påvirker kriminalitetsniveauet. (s. 14, 7.2. Forventet kriminalitetsniveau)

Skåret ind til benet.

“Lige såvel som undersøgelsen belyser, hvilke faktorer der har betydning for kriminalitetsniveauet i kommunerne, fortæller undersøgelsen også, hvilke faktorer der ikke har det. De faktorer, som ikke har selvstændig betydning, når der tages højde for dem, som indgår i modellen, er: Befolkningstæthed, fraflytning, udpendling, børn og ældre, efterkommere og indvandrere, ejerbolig, højeste fuldførte kompetencegivende uddannelse, personindkomst, personer uden ordinær beskæftigelse, kontanthjælpsmodtagere, børn og unge anbragt uden for hjemmet, erhvervsbygninger og alkoholbevillinger i politikredsen.

Den store fokus på indvandreres og efterkommeres kriminalitet kan sikkert indebære en forventning om, at andelen af indvandrere og efterkommere i kommunerne vil være med til at forklare kriminalitetsniveauet i en kommune. Baggrundstallene viser da også, at der er store variationer mellem kommunerne med hensyn til antallet af indbyggere af fremmed etnisk herkomst… Analysen tyder imidlertid ikke på, at andelen af indvandrere og ef-terkommere kan forklare forskellene i kriminalitetsniveauet. Det skyldes formentligt, at indvandrere og efterkommere kun begår en lille andel af den samlede kriminalitet – dvs. at de etniske danskere tegner sig for den største del af kriminaliteten – og at den overhyppighed af kriminalitet, der eksi-sterer blandt personer af fremmed etnisk herkomst, langt hen ad vejen hænger sammen med særlige demografiske og socioøkonomiske forhold, som der i forvejen kontrolleres for i modellen. (s. 14f, 7.3. Faktorer uden betydning for kriminalitetsniveauet)

Der perspektiveres.

“Som nævnt er den model, der er resultatet af analyserne, i stand til at forklare en ganske væsentlig del af variationen i kriminalitetens fordeling. Adgang til endnu flere oplysninger om befolkningen, herunder alkohol- og narkotikamisbrug, vil muligvis kunne forbedre modellerne endnu mere.” (s. 16, 7.5. Afsluttende bemærkninger)

Det interessante spørgsmål er naturligvis, om der også er andet end befolkningssammensætningen og urbaniseringsgrad, der kan forklare kriminalitetsniveauet i en kommune. Er der kommuner med særligt kriminelle indbyggere? Og hvad beror det så i givet fald på? Har forældrene i den kommune i særlig grad svigtet? Har skolerne i særlig grad svigtet? Eller er det kommunen, som ikke har været tilstrækkelig opmærksom på at sætte ind over for udsatte grupper?

Sådanne spørgsmål kan en undersøgelse af denne type ikke besvare. Undersøgelsens force er at pege på, at kriminaliteten er ulige fordelt i landet, og at denne ulighed i meget høj grad hænger sammen med sociale og demografiske uligheder samt de uligheder, urbaniseringsgraden afspejler, og som relaterer sig til forskelle i det sociale samvær, i sociale kontakter og kendskab beboerne imellem.” (s. 16, 7.5. Afsluttende bemærkninger)

Som man spørger får man svar, og undersøgelsen er skruet sådan sammen, at kommunale forskelle har en tendens til at udligne sig selv på det endelige kort. Der arbejdes med brede kategorier (blot fem ialt), og med udgangspunkt i anmeldelsestatistik. Dvs. det registreres hvor kriminaliteten begås, ikke gerningsmandens bopæl. Det må tillige understreges, at undersøgelsen ser på kriminaliteten generelt, og ikke fokuserer på de forhold der har størst betydning for tryghedsniveauet i kommunen.

Under tre pct. af straffelovsovertrædelserne er voldskriminalitet, hovedparten er berigelseskriminalitet. Antallet af biltyverier er på grund af startspærre mm, faldet med 11.439 tilfælde siden 2002. Det svarer stort set til anmeldelser efter voldsparagrafferne i 2007, der er moderat stigende. Med andre ord. Det endelige kort viser meget lidt om det essentielle.

(s. 10, Kort 3. Forholdet mellem forventet og faktisk kriminalitet i kommunerne; let manipuleret)

Jeg har set nærmere på rapportens bilag 3 omhandlende de på kortet indtegnede tal – dvs. “afvigelse mellem faktisk og forventet anmeldt kriminalitet”. Den største procentvise afvigelse i positiv retning (meget under) er Gladsaxe – den mest negative Fanø (meget over). Idag er det en måned siden en 46-årig kvinde blev myrdet i Gladsaxe. For yderligere perspektivering henviser jeg til DR Online – Politiet næsten arbejdsløs på Fanø (27/2-09) der på basis af 2008-tal fremhæver Fanø som et sted, “hvor politiet næsten er arbejdsløse, og forbryderne forsvundet”.

Såvidt denne akademiske bortforklaring. Mon ikke der en dag kommer en sociolog, som kan se en sammenhæng mellem Fanøs lave kriminalitetsniveau og Fanø-kvindernes hovedbeklædning. Intet kan overraske.

Mere.

 • 10/5-09 Det logiske snit – Så endte det alligevel sådan.
 • The URI to TrackBack this entry is: http://www.uriasposten.net/archives/6808/trackback

  84 Comments »

  1. Off topic.
   Tv2 nyheder kl. 19 i et indslag om at irakere ikke kan sendes tilbage, forklarer Kaare Skoue at vi, imodsætning til svenskerne, ikke kan få en aftale med irak, fordi vi kun tog få flygtninge og i stedet for at tage godt imod dem som svenskerne, valgte at “internere” dem.

   Men glimrende post om en absurd rapport om kriminalitet. Fanø er et farligt sted. Husk det før ferien planlægges.

   Kommentar by Superman — 8. maj 2009 @ 18:13

  2. Hvad er problemet?

   Forskeren har da 100 procent ret i, at det store problem er det stigende antal enlige mødre!

   Kommentar by JFA — 8. maj 2009 @ 18:56

  3. Back to topic:

   Det er besynderligt, at forfatteren til en rapport om en forholdsvis kompliceret statistisk analyse ikke er i stand til at redegøre for indholdet af og stavemåden for “multikollinearitet”. Forf. skriver om “Multikollonaritet”, hvilket vil vække jubelgrin hos de fleste statistikere.

   Kommentar by T Simonoce — 8. maj 2009 @ 21:29

  4. Ja undgå Fanø og få et permanent feriehytte i Gellerup, de er billige, og da multikultur jo er sådan en spændende, eksotisk og berigende oplevelse, burde det jo være et attraktivt feriested.

   Hvem rejser ikke gerne tusinder af kilometer, for at opleve noget spændende og anderledes?

   Kommentar by Thomas Bolding Hansen — 8. maj 2009 @ 21:41

  5. Jamen, der blev jo også færre fødsler, da antallet af storke faldt. Det er ganske vist…

   Kommentar by Henrik — 8. maj 2009 @ 21:41

  6. Afvigelse fra forventet” …betyder, oversat til almindeligt dansk, at her passer damens model ikke. Hun må tilbage til sit studerekammer, for der er noget hun endnu ikke forstår.

   Kommentar by Mallebrok — 8. maj 2009 @ 22:18

  7. Det var da en komplet latterlig statistik.

   Den beretter om, hvor forbrydelserne sker. Ikke noget om hvem, der laver forbrydelserne. Det er jo ikke alle forbrydere, der er dumme nok til at bryde ind hos naboen eller henne ad vejen, hvor der er risiko for at blive genkendt.

   Hvis man skal lave en statistik over HVOR forbrydelser sker, kunne antallet af sommerhusbebyggelser have være en interessant variabel. En anden interessant variabel er antallet af ubeskyttede cykelstativer og parkeringspladser.

   Endelig kan man slet ikke lave statistik over voldsforbrydelser, for politiet tager dem slet ikke alvorligt. Kvinder, der bliver overfaldet i hjemmet samt to unge kvinder på Københavns Hovedbanegård er blot ekspempler. Og er de to unge kvinder er sikkert blot toppen af isbjerget af de afviste, hvor sagerne ikke kommer i aviserne :-(

   Jeg er selv involveret i det med kriminalstatistikker. Og til den slags har vi noget mere avanceret teknologi end papirarbejde. Politiet har “crime map” dvs. et GIS** map, hvor forbrydelser er plottet ind via koordinaterne, der er kodet ind på den fil, der fodrer GIS. Politiets “intelligence staff” kan herefter identificere evt. “hot spots”, og ved at tilsætte variablen tidspunktet af dagen, kan de sende et par politibiler til stederne og muligvis forebygge eller vidne forbrydelser. Det mener jeg er en del mere konstruktivt, end at bortforklare, at der i områder med mange indvandrere, folk med leverpostej farvet hår eller stort grisehold forekommer mindre eller mere end FORVENTET antal forbrydelser.

   Kort sagt en analyse af Susanne Clausen, der kan arkiveres lodret.

   GIS (geographical information systemt), hvor politiets kan have luftfotografi neden under. Hvis de er computer interesserede nok, er der luftfotografier i flere vinkler, der kan vendes og drejes til at vise, hvad der er på siderne af en bygning og neden under træerne.

   Kommentar by Janette Lund — 9. maj 2009 @ 00:08

  8. “Det interessante spørgsmål er naturligvis, om der også er andet end befolkningssammensætningen og urbaniseringsgrad, der kan forklare kriminalitetsniveauet i en kommune. Er der kommuner med særligt kriminelle indbyggere? Og hvad beror det så i givet fald på? Har forældrene i den kommune i særlig grad svigtet? Har skolerne i særlig grad svigtet? Eller er det kommunen, som ikke har været tilstrækkelig opmærksom på at sætte ind over for udsatte grupper?”

   En fuldstændig ubrugelig undersøgelse omkring indvandrernes kriminalitet, som er større end de etniske danskere set ud fra antallet. Alle svar beror naturligvis på, hvordan problemformuleringen er skruet sammen. Som man spørger, får man svar. Forskerfusk på højskoleniveau.

   Har skolen svigtet? Ja. Har forældrene svigtet? Ja. Har samfundet
   (politikerne) svigtet? Ja! Og hvorfor har de så svigtet? Og hvad hvad beror det så på? Og hvorfor er 80% af de varetægtfængslede i kbh. kommune ikke etniske danskere?

   Den slags ting kan der ikke svares på. Nej! fordi den slags ting tager vor veninde ikke udgangspunkt i. Og hvad kan vi så bruge undersøgelsen til? Svar. Den kan vi ikke bruge til noget. Kun Seidenfaden og hans musketerer kan arbejde videre med statistikken og finde opløftende ting.

   Børn fra enlige kvinder laver mere kriminalitet. Det skrev jeg en opgave om på HF i en fjern fortid. Det er der intet nyt i. Et stort arbejde fra vor veninde, der beskæftiger sig med ufarlige ting, hvilket var aftalt på forhånd.

   Jo hvis der er 10 indbyggere på en øde ø,er kriminaliteten så godt som forsvundet. Hvis man havde taget variablen med: Den muslimske kulturs betydning og indvirkning på kriminalitet i Danmark, havde man fået et mere klart billede frem, der var sammenligning med de andre europæiske storbyer. Eller man kunne bare nøjes med variabler som ghettoer og indvandreres betydning for kriminalitet. Bekræftelse eller afkræftelse. Myte eller sandhed.

   Men det var straks blevet kriminaliseret som yderst kontroversielle variabler. Intet nyt under solen. Et uden tvivl stort arbejde, der ikke fører til noget for at forklare den stigende kriminalitet i samfundet. Endnu en politisk korrekt levebrødsforsker, der på forhånd var hjernevasket.

   Kommentar by fønix — 9. maj 2009 @ 00:34

  9. Jeg tør slet ikke tænke på, hvor mange hundrede tusinde kroner det har kostet at udarbejde det makværk er en rapport.

   Kommentar by Frihed — 9. maj 2009 @ 01:12

  10. På et tidspunkt gjorde man meget ud af, at der var mere kriminalitet i det centrale Odense end i forstaden Vollsmose. Det viste sig, at Vollsmose-perler tog ind til bymidten for at forrette deres ugerninger.

   Når man laver statistiske undersøgelser, skal man altid prøve at afklare årsags-virknings-forholdet. Når højtuddannede drikker meget rødvin, betyder det ikke nødvendigvis, at man bliver klog af at tylle rødvin.

   Kommentar by elefanten — 9. maj 2009 @ 05:25

  11. 5. -> Eftersom Storken i Ribe ikke længere gider at komme på besøg er de eneste Storke jeg kender til dem i Zoo københavn. Der er sikkert undtagelser i nogle af de andre dyreparker rundt om i landet, men eftersom Zoo Storkene i dagtimerne ser utrolig ugidelige ud må den satme have travlt om natten (måske derfor den dovne attitude i dagtimerne?). Da den i øvrigt er vingestækket skal al børneaflevering derudover foregå til fods :-)

   Kommentar by nærsynethippie — 9. maj 2009 @ 09:37

  12. Det er det klassiske for Uriasposten. Enhver forskning der ikke bekræfter læsernes fordomme om islam som det eneste af betydning for kriminaliteten er apologetisk makværk. Kunne man i det mindste få en art argumentation eller er ‘LOL, uddannet kvinde er sgudda dum, alle ved det er pærgårne’ tilstrækkeligt? Endnu er der ikke postet én eneste konkret kritik.

   Det kunne fx tænkes at variablen “indvandrere og efterkommere” ikke er vigtig netop er fordi det er al kriminalitet der undersøges og ikke kun vold. Fra Kbh. ved man jo at visse minoriteter er kraftigt overrepræsenterede mht. vold.

   Så kan Kim selvfølgelig øffe over at undersøgelsen ikke undersøger det, han gerne vil have den til, men det er ret beset ikke Clausens problem — og konspirationsteorier om hvorfor undersøgelsen ikke viser det, han gerne vil have tjener ham ikke til ære. Kim kunne jo selv undersøge det, men det er måske ikke nødvendigt, når nu man kender resultatet på forhånd?

   Kommentarerne om afvigelser, Fanø mv. er temmeligt overfladiske. Når man laver en statistisk, gennemsnitlig model er det klart at udkantsområder som afviger stærkt fra hovedparten af landet falder udenfor. Kategorierne “Meget over” og “Meget under” udgør tilsammen 16 af 98 kommuner, dvs. omkring 16%, men at dømme udfra kortet væsentligt mindre end 16% af befolkningen.

   Jeg vil tillade mig at mene at det at kunne forklare >84% af kommunernes kriminalitet ret præcist med kun 4 variable netop er et udtryk for modellens styrke. Men det er måske fordi jeg beskæftiger mig med modeller selv? 84% er selvfølgelig ikke så godt som læsernes 100% forklaring med ‘muslimer’. Måske er det det der føles utilfredsstillende?

   Kommentar by Torben — 9. maj 2009 @ 12:21

  13. Jeg må give 2: jfa ret.

   Men ud over det har jeg svært ved at se formålet med rapporten. Vil man til at lovgive ud fra dens “findings”? Den påpeger jo intet, man ikke vidste i forvejen, men den udelukker med sine grove udtværinger, at man kan sætte målrettet ind, hvor der er behov. Og at den bagatelliserer indvandrerkriminalitet er jo kun at forvente.

   Men festligt er det da, at den eksponerer enkelthændelser. Måske der snart kommer en ny serie på DR: Strømerne på Fanø.

   Mvh. Børge.

   Kommentar by Børge — 9. maj 2009 @ 12:35

  14. -> Torben

   “Det kunne fx tænkes at variablen “indvandrere og efterkommere” ikke er vigtig netop er fordi det er al kriminalitet der undersøges og ikke kun vold…”

   Det var det jeg skrev – er det et argument imod min post?

   Så kan Kim selvfølgelig øffe over at undersøgelsen ikke undersøger det, han gerne vil have den til, men det er ret beset ikke Clausens problem…”

   Jeg ‘øffer’ ikke. Jeg kommenterer. Det kan man så have en holdning til.

   Hvad mener du præcist enlige kvinder-variablen kan bidrage med rent forståelsesmæssigt?

   Kommentar by Kim Møller — 9. maj 2009 @ 13:21

  15. @Torben
   Kunne det tænkes, at forfatteren til rapporten har et ønske om at drage en bestemt konklusion, og ikke kun Kim? Kunne det tænkes, at hun i sin iver har begået noget makværk? Det forekommer mig, at der er tale om en fundamental logisk fejlslutning, som desværre er meget udbredt, nemlig at sætte lighedstegn mellem korrelation og kausalitet, og så i øvrigt at have misforstået begrebet multikollinearitet. Fejlen er så gammel og klassisk, at den har et navn på latin: post hoc, ergo propter hoc.

   Kommentar by Kyrios — 9. maj 2009 @ 14:07

  16. Jeg er enig med 7.Janette Lund:’Kort sagt en analyse af Susanne Clausen, der kan arkiveres lodret’. Også enig med alle andre, der slår 7 eller flere kors for sig ved dette ufordøjede nonsens. Ph.d. opgaver kan man snart fodre svin med og de bør ikke tages alvorligt, da de for det meste er lavet af ukvalificerede studerende (med en måske do lærer/vejleder, hvis stilling afhænger af, at alle består). Statistiske korrelationer kan være et input til videre analyse og skal behandles kritisk. Og hovedløs korrelations-‘fishing’ er ikke seriøst. Der er ufatteligt mange ting, der helt meningsløst korrellerer (klassikeren er den med storken og børnene) og det er der ikke en kat, der kunne finde på at gø af – med mindre de lige står og skal lave en ph.d. i en fart. De mest komiske ph.d. opgaver er dog dem der konkluderer næsten helt uden empiri, observationer eller data om kapitalismens og/eller regeringens ansvar for den manglende integration af muslimer – dem kan man fodre svin med – ph.d’erne uden data altså!

   Kommentar by anti-marx anno dazumahl — 9. maj 2009 @ 15:23

  17. @Kim Møller:
   Jeg beklager at jeg fik det til at se ud som om vi var uenige om vold vs. al kriminalitet; det var ikke meningen. Det ændrer ikke ved at du adskillige gange antyder konspirationsteorier eller at undersøgelsen (bevidst?) er lavet for at sløre den ægte sandhed. Jeg synes er synd for dit på så mange måder glimrende arbejde at det til tider plages af disse konspiratoriske elementer.

   Formodentlig vil en tilsvarende analyse for voldskriminalitet vise noget andet, men det kan du ikke klandre denne undersøgelse for. Hvad angår visse af dine flueknepperier tænker jeg på om du havde fremhævet dem hvis undersøgelsen havde vist at “indvandrere og efterkommere”-variablen var den altdominerende faktor? Jeg tvivler.

   Hvad angår enlige mødre, så synes jeg det er en ekstremt vigtig, omend nok ikke ekstremt overraskende pointe. Det er selvfølgelig ikke mødrene, men deres sønner der begår kriminaliteten. Ole Birk Olesens “Taberfabrikken” gennemgår på udmærket vis hvordan velfærdsstaten har ledt til at det økonomisk set er omkostningsfrit eller en overskudsforretning at blive skilt. Og han dokumenterer alle de sociale slagsider, herunder kriminalitet, der følger skilsmissebørn. Denne undersøgelse er meget rammende.

   Det kan også give anledning til tanker om, hvorfor den sorte befolkningsgruppe i USA bliver ved med at hænge fast i kriminalitet og på mange måder virker som en pendant til vore egne etniske minoriteter trods den helt åbenlyse forskel i historie, religion, forhold til majoriteten mv.

   Hvad angår Fanø/Gladsaxe mener jeg du fejllæser kortet. Hvis modellen på baggrund af Fanøs 3300 indbyggere forudsiger fx 0.01 mord og de får 1 mord vil det være en kæmpe overvægt. Samtidig kan Fanø tænkes at være meget forskellig fra gennemsnittet af Danmark på diverse måder, fx beliggenhed meget tæt på en storby trods østatus. Osv. Gladsaxe har store boligblokke (Høje Gladsaxe) med mange socialt tunge beboere. Fint nok du har fundet et mord, men hvis modellen forudsiger 5 mord er det stadig meget bedre end forventet. Og det kan skyldes at Gladsaxe gør nogen ting meget anderledes, fx i forhold til beboersammensætningen i HG, hvor man forsøger at tiltrække mere ressourcestærke borgere. Ganske som man også havde held med i Farum i 90erne.

   Kommentar by Torben — 9. maj 2009 @ 15:34

  18. @Kyrios
   Det er da en mulighed. Men hvad er baggrunden for at sige det? At resultatet ikke bliver hvad du ville have troet? Hvis det er kriteriet, hvorfor så overhovedet forske? Nej du, kom med nogle reelle argumenter i stedet for blot at slynge det sædvanlige konspirations-halløj ud.

   At Kim (og vi andre) har en dagsorden er der vist ingen tvivl om, men Clausen er forsker, ikke polemiker. Jeg er med på at ingen er 100% objektive og alt det post-modernistiske fis som ‘nationalkonservative’ pludselig er blevet meget glade for at slynge omkring sig. Men der er trods alt forskel på at være ph.d. i et felt og så på at skrive en kommentar på internettet. Og at ingen er 100% objektive betyder ikke at alle og enhver kan vælge og vrage sine egne sandheder.

   Dine kommentarer om korrelation/kausalitet er selvfølgelig formelt korrekte. Jeg er også sikker på at Clausen er med på den; det er jo trods alt hendes job. Men uden korrelation, ingen kausalitet. Og der er ingen korrelation mellem kriminalitetsniveauet og “Indvandrere & efterkommere” variablen. Så kan der heller ikke være kausalitet. Og i øvrigt vil du vel næppe afskaffe alle sådanne regressionsanalyser? Igen, hvis undersøgelsen havde vist en korrelationskoefficient på 90% mellem “indvandrere & efterkommere” og kriminalitet, havde du så sagt, ‘joh, men korrelation og kausalitet er ikke det samme’? Igen tvivler jeg. Det er jo sådan set det alle antager når man tolker på at minoriteterne i Kbh. er 40% overrepræsenterede i voldsstatistikkerne, er det ikke? Brokker du dig også der over kausalitet?

   Kommentar by Torben — 9. maj 2009 @ 15:46

  19. @Torben. Der er jo lige det, at kriminalitet ikke behøver at blive begået af personer,der bor i kommunen og de fleste der befinder sig på Fanø, bor der slet ikke, men er på ferie (og/eller tyvetogt alm.druk?). Der er sådan ca. 25 gange som mange der befinder sig på Fanø om sommeren end der er indbyggere. Men det giver overhovedet ikke mening at analysere (dvs gætte) på disse korrelationer, selvom det kan give helt sjove Monty Python-agtige indfald. Jeg tænkte f.ex. på om de enlige mødre var enlige fordi manden sad i fængsel. Og den manglende sammenhæng mellem indvadrere og krimi, kan skyldes, at de danske ludere bor i nabokommunen;-)

   Kommentar by anti-marx anno dazumahl — 9. maj 2009 @ 15:49

  20. […] “Modellen viser, at jo flere enlige kvinder med børn… desto højere er kriminalitetsniveauet.… 23 timmar […]

   Pingback by Februari 2009/1 « Lilli Severin – backup — 9. maj 2009 @ 15:51

  21. @anti-marx anno dazumahl

   Det er lidt ironisk, at dele af højrefløjen fuldstændigt har overtaget 68’ernes relativistiske dagsorden. Al forskning der ikke passer med ideologien afvises som netop! ideologisk bras. Ingen er objektive, så kan vi ligeså godt opfinde vores egen sandhed. Forskerne tjener den herskende klasse kritikløst (undtagen når de siger noget vi er enige i).

   Dit eksempel med storken og børnene er godt, men jeg tror også statistikerne kender den. Og pointen er jo netop at hvis man korrigerer for ’samleje 9 mdr før’ så forsvinder korrelationen med storkene. Som sagt, statistikerne har hørt om den…

   Konkret kritik ville være forfriskende, men det er selvfølgelig nemmere bare at fyre det ideologiske batteri af. Det er metoder som dine der gør at venstrefløjen skriver os af som bodegabranderter. Hvis du vil overbevise andre end de allerede troende bliver du nok nødt til at skrue lidt op for argumenterne og lidt ned for volumen. Eller også bare hvis du interesserer dig for virkeligheden og ikke bare dine fordomme. At interessere sig for virkeligheden indebærer at man kan ændre sin holdning når data kræver det.

   Kommentar by Torben — 9. maj 2009 @ 15:56

  22. “læsernes fordomme om islam som det eneste af betydning for kriminaliteten”

   Torben! kunne det tænkes, at folk er irriteret over undersøgelsen, fordi den ikke giver nogle svar på det, der interesserer nogle mennesker. Herunder mig. Kriminalitet og Islam.

   Er det en fordom om islams indflydelse på kriminalbilledet? Det kunne en undersøgelse bekræfte eller afkræfte. Men de spørgsmål bliver overhovedet ikke konfronteret. Desforuden er der vist ingen, der anser muslimer som den eneste årsag til kriminalitet.

   Irritationen kommer af, at opstillingen af variabler går uden om det centrale, nemlig muslimernes vold og kriminalitet. Alt kan indsyltes i uskyldige variabler.

   Hvad er årsagen til, at der tilsyneladende er så megen vold og kriminalitet blandt muslimer? Her kunne en undersøgelse bekræfte eller afkræfte spørgsmålet. Og der kunne opstilles mange variabler til besvarelse af dette spørgsmål. Forældre-opdragelse- kultur- religion osv. Spændende områder, som forbigåes i relation til udvælgelsen af punkterne i undersøgelsen.

   Kritikken går ikke på om vor veninde laver en dårlig undersøgelse ud fra de opstillede punkter, men udelukkende fordi de bekræfter den opfattelse, at “man” IKKE vil og ikke TØR konfrontere den muslimske befolkning med nogle kedelige fakta.

   Nu kan man ikke længere forbigå, at indvandrerne laver mere kriminalitet end danskerne, ud fra antallet, så laver man til gengæld en helt ufarlig undersøgelse vedr. forekomsten af kriminalitet i Danmark. Eller kriminalitetsniveauet. Sikkert interessant for 1.årstuderende i kriminalogi, hvis en sådan uddannelsesretning findes?

   Man kan så sige, at den muslimske kriminalitet ikke er undersøgelsens område. Men er det ikke lidt mærkeligt, at når 8o% af de varetægtsfængslede i kbh. kommune ikke er leverpostejsspisende danskere, så findes der naturligvis her en række spændende spørgsmål, som enhver videbegærlig forsker kunne have lyst til at stikke kniven i.

   “Analysen tyder imidlertid ikke på, at andelen af indvandrere og ef-terkommere kan forklare forskellene i kriminalitetsniveauet. Det skyldes formentligt, at indvandrere og efterkommere kun begår en lille andel af den samlede kriminalitet – dvs. at de etniske danskere tegner sig for den største del af kriminaliteten – og at den overhyppighed af kriminalitet, der eksi-sterer blandt personer af fremmed etnisk herkomst, langt hen ad vejen hænger sammen med særlige demografiske og socioøkonomiske forhold, som der i forvejen kontrolleres for i modellen”.

   Selvfølgelig begår leverpostejdanskerne den største del af kriminaliteten, og selvfølgelig hænger det sammen med demografiske og sociøkonomiske forhold. Men det er og bliver ikke andet end statistiske bortforklaringer og beviser, at statistik kan bruges til manipulation i kyndige hænder.

   “Det kunne fx tænkes at variablen “indvandrere og efterkommere” ikke er vigtig netop er fordi det er al kriminalitet der undersøges og ikke kun vold. Fra Kbh. ved man jo at visse minoriteter er kraftigt overrepræsenterede mht. vold.”

   Bortforklaringer for småbørn.

   Kommentar by fønix — 9. maj 2009 @ 16:15

  23. @Torben. Jeg kan sagtens ændre holdning, hvis valide data viser det. Disse data fra ph.d. Susanne Clausen viser ikke noget – det er blot korrelationer. De er såvidt jeg kan se hverken højre-eller venstreorienterede? Hvis bemærkningen “Det er lidt ironisk, at dele af højrefløjen fuldstændigt har overtaget 68′ernes relativistiske dagsorden” er møntet på undertegnede har du misforstået ironien, som Monty Python referencen skulle have sikret imod. Jeg er i øvrigt ikke ‘højreorienteret’, hvad det så end betyder idag. Jeg er modstander af totalitære ideologier. De totalitære ideologier bliver kaldt både højre-og venstreorienterede, men er reelt i familie med og inspirerede af hinanden.

   Kommentar by anti-marx anno dazumahl — 9. maj 2009 @ 16:32

  24. Matematisk set, kan en manglende relation mellem en verificeret overhyppighed inden for kriminalitet blandt ikke vestlige indvandrere, kun være relateret til et kriminalitetsniveau under det normale i samme område hos etniske danskere. Efter som indvandrere har et højere kriminalitetsindex.

   Men nu er det så heldigt, at de store byer overrepræsenteret med enlige mødre, og enlige mødre og høj grad af unge er naturligvis en del af forklaringen, og uden indvandringen havde den været den væsentligste.

   Men kigger du på København, som ganske vist hat flere enlige mødre en normalt, så er langt over mellem 60-80 procent af de unge som ryger i dommervagten i København af anden etnisk herkomst.
   Det skyldes at modsat resten af landet, fylder de over 20 procent af ungdommen, dvs. deres overrepræsentation inde for kriminalitet, resulterer i at blandt de unge, er de flertallet som modtager en dom.
   De kommer næppe overvejende fra familier med enlige mødre, omend de yder deres bidrag til at andelen af unge er højere.

   At udelukke det som styrende faktor, er altså legitimt på landsplan og med alle forbrydelser betragtet.

   Men at udelukke indvandrere som en faktor, hvor de er en faktor er tendentiøst.

   Jeg bruger normalt gerne tid på at debunke “Balvigianere”, men i det her tilfælde tror jeg ikke det er nødvendigt, fordi de her konklusioner bliver aldrig allemandseje.

   Man kan også gå ud over de parametre, som er anvendt i denne forskning, og blot konstatere, at 19 procent af de fængslede i Danmark har muslimsk baggrund.

   http://avisen.dk/danske-faengsler-faar-mere-fredagsboen_13464.aspx

   Antallet af fængslede burde klart tale for omfanget og karakteren af forbrydelserne, blandt en gruppe som udgør 5 procent af den danske befolkning.

   Resten er naturligvis stadig danskere, men er det nok til at gøre det sobert at udelukke indvandrer og efterkommerforekomster som en faktor?
   Specielt i de områder hvor der er mange af dem?

   Nej, det synes jeg ikke.

   Kommentar by Thomas Bolding Hansen — 9. maj 2009 @ 18:22

  25. @Torben. Men jeg kan stadig ikke lade Nomenklatura af overlevede Marxister på Universiteter og Højere Læreanstalter diktere mine analyser. De er diskvalificerede ved at have fået adgang til deres stillinger vha. marxistiske staveplader (som nu er blevet pinlige efter afsløringerne af Gulag og Jerntæppets fald). Blot synd at dtuderende idag skal indoktrineres af dem som Susanne Clausen øjensynligt er blevet. Der er efter min mening tale om et overgreb mod unge mennesker, som vi ikke vil se i øjnene. Vi søger evig tryghed, som vi gjorde under den tyske besættelse. Hvis vi igen ender i totalitarismen tryghed er det vores egen skyld.

   Kommentar by anti-marx anno dazumahl — 9. maj 2009 @ 18:27

  26. Torben # 17

   Der findes ingen sorte mennesker i USA, men der forekommer en del med afrikansk baggrund. Og det er ikke dem alle, der hænger fast i kriminalitet.

   Jeg har en del venner, naboer, kolleger osv. der er “sorte”. Ingen af dem er kriminelle. Og der findes en del “sorte” politifolk, dommere og i torsdags fik jeg et knus af en i fuld uniform foran ca. 100 mennesker. Hun er fængselsbetjent. For et par måneder siden brændte hendes hus ned, og hun mistede alt. Jeg var med i indsamlingen til at rette op igen. Ingen papirer at udfylde, intet skrankepaveri eller paragrafrytteri “just American social assistance at it’s best”.

   Jeg vil meget gerne have mig frabedt, at alle dem, jeg holder af og som har en anden hudfarve end den grisefarvede alle er kriminelle. Og jeg synes, at det er godt for dem, at USAs præsident ikke har hudfarve som majoriteten af nutidens amerikanere.

   Kommentar by Janette Lund — 9. maj 2009 @ 19:43

  27. Jeg har nu kigget lidt på undersøgelsen, og den har ikke et parameter med som antallet af narkomaner og udbredelsen af stofmisbrug generelt.

   Dette vil selvfølgelig ofte være baseret på selvrapportering, og dermed statistisk usikkert, men hvis man kigger på kriminalitet i bredere forstand, er det en faktor.

   Balvig/Kyvsgaard og deres skole af kriminologer, afholder sig dog ikke fra at konkludere på samme grundlag, når man taler om antallet af personer som udsættes for vold årligt, at det skyldes selvrapportering, selv om deres tal viser en svingning op og ned, som ikke løber parallelt med udviklingen i vold, men skyldes at man ikke kan bruge undersøgelser med så stor sikkerhedsmargen, slet ikke da de angiveligt rammer bredt i landet og befolkningen, og ikke borer ned i de områder som er hårdest ramt, de store byer for eksempel.

   Ellers vil jeg sige der er noget Erasmus Montanus logik over det med de enlige mødre.
   Statistisk set skal sammenhængen vise sig i repræsentationen hos selve de kriminelle af unge med enlige mødre, ikke i kommunens befolkningsammensætning, ellers er den ikke reelt gyldig, men et sammenfald af omstændigheder.

   Hvis vi siger 30 procent af børnene i en kommune, kommer fra hjem med enlige mødre, så skal andelsprocenten af kriminelle unge fra hjem med enlige mødre, være over de 30 procent, for at være statistisk relevant.

   At storbyerne virker som magneter på specielt kvinder fra landet, er et kendt fænomen og resulterer naturligt i, at der er flere kvinder, end mænd der. Hvor det modsatte er tilfældet f.eks ude vestpå på landet hvor kragerne og kvinderne vender, hvor antallet af enlige mænd er højt, mens sandsynligheden for at en finde kvinde er single er mindre.

   Så konklusionen hviler på falske forudsætninger, da sammenhængen mellem den høje kriminalitet i byerne, hvor Odense, Århus, København absolut topper, lige så godt kan forklares med, at selvsamme byer er magneter for indvandrere og der hvor der findes den største andel af samme, procentmæssigt. Faktisk bedre kan forklares med dette.

   Sammenhængen mellem indvandrer andel, eller set som indvandrer involvering i kriminalitet, er både velkendt og forskellen mellem indvandrere og danskere hvad angår kriminalitet, uanset hvor meget og benevolent, man korrigerer for sociale forhold, er den stadig markant.

   Og antallet i fængslet kan ikke korrigeres for sociale forhold, da det er afhængigt af den kriminalitet man har udført. 19 procent var den jo, af muslimer alene.

   Der findes i øvrigt næsten million danskere som kommer fra samme dårlige sociale forhold og en masse forbrydere, der ikke kommer fra dårlige forhold, samt over halvtreds procent af indvandrerne og efterkommere, der klarer sig fint med hæderlige jobs, så den sociale korrigering kan betvivles i sig selv.

   Hvis man i øvrigt kigger på antallet af enlige mødre hos indvandrerne, tror jeg godt, man kan regne med, de er færre i procentandel.

   Kommentar by Thomas Bolding Hansen — 9. maj 2009 @ 20:24

  28. > 11

   Jeg må på det kraftigste afvise at storke står og sløver den om dagen, tværtimod så har de øjnene kraftig fokuseret på området under dem, hvortil de lange ben udgør en udmærket udsigtsplatform. De spejder konstant efter spjættende frøben og andet krimsekravl, og må fouragere hele tiden for at holde indtaget oppe i balance med deres store størrelse.

   Noget andet er jo at ,,drengene,, går rundt med halvlukkede øjne, som dels skyldes deres snobkultur-herrefolket. Den indlæring de har lært hjemmefra og dels at de samtidigt har indlært at det at kigge ned på andre, giver status i egne rækker. Men da de ofte ikke er særligt høje, så bliver udgaven selvfølgelig at de simulere, at de er højere, ved enkelt, at lukke øjnene let.

   Man ser det tydeligt hvis man gennemgår billeder af mænd med forskellig status i islamo-world. Der vil man hurtigt se at jo mere grisk, rig og grusom, jo mere halvtlukkede øjne.

   Først når man truer dem med udslettelse åbner de øjnene helt, idet dette jo ansporer til øget opmærksomhed. Ellers vader de bare rundt og ser ned på folk, laver ikke en skid og er meget optaget af deres status og ære, kaste-position og eventuelle avlshunner at underlægge sig.

   Og nej, de kom ikke med storken, de kom med dens meget fjerne slægtning: Fodsvampen.

   Kommentar by Rendegraveren — 9. maj 2009 @ 20:38

  29. Så del 3. Der blev jo efterlyst argumenter, så jeg har kigget lidt på fordelingen af enlige mødre.

   I rapporten kan man jo se at byerne København, Odense, Århus ligger langt over landsgennemsnittet, hvad angår kriminalitet.

   Og rapporten her definerer sammenhæng mellem enlige mødre, den syntes jeg så lige, jeg ville kigge på, dog kun hvad angår de 5 største byer samt en enkel mindre.

   De øvrige store byer, Ålborg og Esbjerg, har ikke signifikant overkriminalitet, de er markeret med hvidt i rapporten, så det er svært at vide om de ligger under, på gennemsnit, eller lidt over?

   Men jeg har kigget på statistikbankens: “FAM55N: Husstande pr. 1. januar efter kommune/region, husstandstype og husstandsstørrelse “-

   Og kan sige at andelen af enlige mødre ud fra kommunernes samlede befolkningstal ser sådan her ud:

   København 2,8 procent
   Århus 2,5 procent
   Odense 2,5 procent
   Ålborg 2,2 procent
   Esbjerg 2,3 procent

   Altså ikke den store forskel, Esbjerg og Ålborg burde ligge over gennemsnittet

   En kommune som Svendborg, som har 2,35 procent andel, altså mere end Esbjerg og Ålborg, af enlige mødre ligger godt under gennemsnittet, hvad angår kriminalitet.

   Så spørgsmålet er nu?

   Hvor statistisk klar er sammenhængen mellem andelen af kriminelle unge og enlige mødre i rå tal, STRAF22 i Statistikbanken?

   Er kriminaliteten kun 8-12 procent højere i de tre største byer?

   Hvis vi tager anmeldte straffelovsovertrædelser, var der en for hver 6,6 borgere i København.

   I Esbjerg kommune var der en straffelovsanmeldelse per 11,9 borgere.

   I Odense var der en straffelovsanmeldelse for hver 8,8 borger.

   I Århus en straffelovsanmeldelse per 9,25 borgere

   Ålborg en straffelovsanmeldelse per 11,8 borgere

   I Svendborg var der en straffelovsanmeldelse per 20,6 borgere.

   Så hvad er forholdet mellem enlige mødre i Esbjerg, Svendborg og København.

   22 procent flere enlige mødre i København end Esbjerg.

   19 procent flere enlige i København end Svendborg.

   Forholdet mellem kriminalitet så?

   180 procent mere anmeldt straffelovskriminalitet i København end i Esbjerg.

   312 procent mere anmeldt straffelovskriminalitet i København end i Svendborg.

   Hvordan ser det så ud med ikke-vestlige indvandrere og efterkommere procentdel af befolkningen?

   København 13,9 procent
   Esbjerg 5 procent
   Odense 9,7 procent
   Svendborg 4,2 procent
   Århus 9,6 procent
   Aalborg 4,7 procent

   Ikke nogen klokkeklar sammenhæng analogt set, men enlige mødre er en endnu mindre klar sammenhæng, eftersom Svendborg har flere af dem end Esbjerg og Ålborg. Hvis man skulle analysere dette til bunds, skulle man ind og se på andelen af de ikke-vestlige indvandrere som har det ekstra høje index, primært fra muslimske lande, i kommunerne.

   For at citere Jan Plovsing i hans kronik “Tørre tal om indvandring”

   “Vi har derfor foretaget en beregning af kriminalitetsindeksene, hvor vi udelukkende ser på overtrædelser af straffeloven. Her vil jeg alene sammenligne mandlige indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande med mænd, som har dansk oprindelse. Hvis vi korrigerer for aldersforskellene mellem disse grupper, når vi frem til følgende konklusion: Indvandrere/efterkommere under ét har et indeks for straffelovsovertrædelser på hele 241 mod 90 for mænd med dansk oprindelse.”

   Når en kommune har en stor andel af disse, må det per definition give et udslag i kriminalstatistikken, med en ikke-vestlig ungdomsgeneration på omkring 20 procent.
   Dermed ikke nogen overraskelse, at unge ikke-vestlige indvandrere fylder mest hos domstolene, eller er primær faktor i at København leder med hensyn til straffelovsovertrædelser.

   Enlige mødre, næppe!

   Argumentet om fordelingen af unge, er en anden sag, men der er en sammenhæng mellem muslimske indvandrere og andelen af unge i en kommune, på top tre for mest ungdommelige kommune fandtes dog f.eks Lunderskov for noget tid tilbage og en masse små kommuner i Jylland har et højt børnetal og har haft det længe, uden markant større kriminalitet til følge.

   Fertilitetstoppen, per kvinde i Danmark, ser pt. sådan her ud:

   Brønderslev 2715,1
   Rebild 2683,8
   Nordfyns 2659
   Stevns 2552,7
   Allerød 2437,8
   Favrskov 2426,5
   Morsø 2413,5
   Ringkøbing-Skjern 2399,1
   Odder 2387,6
   Vejen 2372,4
   Faaborg-Midtfyn 2358,2
   Lejre 2353,4
   Middelfart 2347,3
   Halsnæs 2333,1
   Vallensbæk 2325,1
   Samsø 2325
   Fanø 2303,6
   Thisted 2303,6
   Vesthimmerlands 2301,2
   Hedensted 2279,6
   Struer 2268,9
   Varde 2265,2
   Nyborg 2251,4
   Furesø 2251,2
   Skanderborg 2241
   Ikast-Brande 2237
   Viborg 2234,7
   Bornholm 2233,4
   Gladsaxe 2225,1
   Skive 2223,3
   Odsherred 2221,1
   Kalundborg 2216,5
   Gribskov 2215,3
   Dragør 2211,9
   Assens 2208,7
   Ballerup 2201,2
   Greve 2197,1
   Billund 2192,9
   Mariagerfjord 2192,6
   Hillerød 2192
   Fredensborg 2163,1
   Hjørring 2152,2
   Solrød 2151,4
   Vejle 2151,2
   Vordingborg 2148,6
   Køge 2148,5
   Faxe 2142,5
   Sorø 2141,3
   Lemvig 2138,7
   Frederikssund 2137,9
   Egedal 2133,5
   Høje-Taastrup 2128,4
   Haderslev 2124,7
   Syddjurs 2123,2

   Ikke de mest kriminelle kommuner vel?

   Kommentar by Thomas Bolding Hansen — 9. maj 2009 @ 23:18

  30. God kommentar, Thomas.

   “De øvrige store byer, Ålborg og Esbjerg, har ikke signifikant overkriminalitet, de er markeret med hvidt i rapporten, så det er svært at vide om de ligger under, på gennemsnit, eller lidt over?”

   Se bilag 3.

   København, faktisk/forventet: 151,4 – 131,8 (14,8 pct mere end forventet jf. modellen.; 2,8 enlige mødre; 13,9 indvandrere)

   Århus… 111,0 – 102,9 (7,9 pct.; 2,5 enlige mødre; 9,6 indvandrere)

   Odense… 110,0 – 97,5 (12,8 pct.; 2,5 enlige mødre; 9,7 indvandrere)

   Ålborg… 79,7 – 90,4 (-13,4; 2,2 enlige mødre; 4,7 indvandrere)

   Esbjerg… 76,4 – 80,4 (-5,2; 2,3 enlige mødre; 5,0 indvandrere)

   Svendborg… 54,3 – 73,1 (-34,6; 2,35 enlige mødre; 4,2 indvandrere)

   Socialt bedrageri kan have stor indflydelse. Jeg ved der i somaliske miljøer er mange enlige mødre (på grund af kassetænkning). Mænd bor ikke med kvinderne officielt, og små lejligheder har adskillige co-adresser tilknyttet. Lidt googling bekræfter fænomenet – en forsker påstår ligefrem at “tre/fjerdedele” af somaliske kvinder er skilt (http://www.information.dk/151928).

   Somaliere fylder selvfølgelig ikke meget i statistikken, men mon ikke halvdelen bor i København, og resten i de største provinsbyer. Enlige mødre-kvotienten er forholdsvis følsom overfor den slags – en promille gør en forskel i det her regnskab.

   Socio-økonomiske vilkår har betydning, men den økonomiske position er jo ofte ligeså meget en konsekvens af kulturelle forhold. Er der ikke tradition for at kvinderne er på arbejdsmarkedet, vil det i dagens Danmark medføre en lav socio-økonomiske position – dvs. en faktor der ‘forklarer’ kriminalitet. Men selvvalgt arbejdsløshed handler jo ikke om manglende sociale eller menneskelige resourcer.

   Rapporten nævner iøvrigt storbyernes dårlige muligheder for ’social kontrol’ (giver mere kriminalitet) i modsætning til småbyerne (naboer passer på hinanden (mindre kriminalitet). En stor del af de over-kriminelle grupper bor i forstadsghettoerne hvor der ofte er styr på pigerne, og der generelt er et højt niveau af social kontrol. – Det handler i høj grad om kultur.

   Kommentar by Kim Møller — 10. maj 2009 @ 01:31

  31. Takker!

   En enkelt fejl dog, udover taste og øvrig mangel på korrektur.

   19 procent flere enlige mødre i københavn skal forståes som 119 procent, eller 1,19 gange dem i Svendborg, mens kriminaliteten stadig skal forståes som 3,21 gange den i Svendborg.

   Og den laveste fertilitet per kvinde, ja den finder vi i storbyerne:

   Odense 1799,6
   Roskilde 1786,4
   Gentofte 1781,3
   Aalborg 1767,9
   Region Hovedstaden 1737,7
   Glostrup 1723,4
   Frederiksberg 1715,8
   Århus 1672,3
   Lyngby-Taarbæk 1641,9
   København 1577,6

   Indvandrere fra ikke-vestlige lande undtaget :)

   Kommentar by Thomas Bolding Hansen — 10. maj 2009 @ 02:19

  32. Janette,

   Pointen er jo netop ikke at sorte i USA begår kriminalitet fordi de er sorte.

   Det gør de fordi, det er “born out of wedlock” som det hedder.

   Næsten 70 procent af alle sorte børn i USA er af en enlig mord og de har en langt, langt højere kriminalitetsrate end andre grupper hvor andelen af enlige mødre er lavere.

   Faktisk er sorte næsten ikke mere kriminelle end for eksempel hvide, når man korrigerer for “enlig moder” faktoren.

   I kan naturligvis forsøge at forklare og reducere alting til Islam, men der er altså ting der er vigtigere i den her forbindelse.

   Kommentar by JFA — 10. maj 2009 @ 08:19

  33. I øvrigt er en åndeligt fraværende far, der konstant ryger kat (eller hvordan pokker det nu staves) og aldrig går på arbejde, den praktiske ækvivalent til “enlig mor” kategorien.

   Det vigtige er at der ikke er et opdragelsesmæssigt vakuum. Og det er der desværre ofte hos muslimer og folk der er mvokset op hos enlige mødre.

   Benægt enlige mødre faktoren alt i vil, kære venner.

   Vi får se, gør vi. Vi får se!

   Kommentar by JFA — 10. maj 2009 @ 08:30

  34. @ JFA

   Læs nu hvad der bliver skrevet, i stedet for at postulere at folk reducerer problemet til islam.

   Der skrives helt præcist at det i høj grad handler om kultur. Ingen benægter at socio-økonomiske forhold m.m. naturligvis også spiller en rolle. Men kultur er samtidig en relevant variabel, som forskerne har en tendens til at undlade fordi;
   1) den er svær at indfange i en statistisk model
   2) det er ikke just populært i et politisk korrekt samfund, hvor man dyrker mangfoldighed og multikulti. Du er jo brændemærket som racist, borgerlig og det der er værre, i samme øjeblik du giver dig i kast med den slags.

   Men du skriver det jo selv; Khat-tygningens udbredning blandt somaliere er jo et kulturelt fænomen. Opdragelsesmæssigt vakuum er ligeledes noget kulturelt (og om som du insisterer på at det skyldes manglende ressourcer så hænger de manglende ressourcer jo sammen med kultur, ligesom vi må konstatere at nogle indvandrer-grupper tydeligvis evner at sætte sig udover dette).

   Det er naturligvis ikke uden betydning at en stor gruppe menneske er hentet ud fra et før-moderne samfund hvor religiøs formørkelse har dikteret dagens gang i århundreder, og ført ind i et moderne og verdsligt hvor alle har et personligt ansvar, hvor patriarken er erstattet af ligestilling og hvor konflikter løses ved fredelige midler, debat, samtale og kontrakter i stedet for vold og hvor der ikke opereres med nogen former for æres-begreber. osv. osv.

   Det avler kriminalitet. Og det avler dårlig socio-økonomisk status, som så igen avler kriminalitet.

   Kommentar by Superman — 10. maj 2009 @ 09:08

  35. Superman,

   Jeg benægter ikke noget af det. Tværtimod er jeg ganske overbevist om at kultur er helt centralt, når vores natur skal kanaliseres i en fornuftig retning.

   Her til lands er det lykkedes os gennem mange hundrede år at skabe et civilsamfund, der har formået dette.

   Det jeg reagerer på er afvisningen af studiets indsigt om at flere enlige mødre giver mere kriminalitet.

   Der er absolut ingen tvivl om at dette er sandt.

   Derudover er det positivt at nogen endelig tør sige dette. Derfor bør en sådan udmelding ikke skoses af konservative.

   Den indre opløsning her i landet, blandt andet som følge af det du kalder ligestilling, som i virkeligheden er et venstresnoet og dybt naturstridigt koncept, er mindst lige så problematisk som det udefrakommende problemer.

   Intelligenete bloggere som Kimpo, Fjordman og undertegnede har for længst indset dette.

   Kommentar by JFA — 10. maj 2009 @ 10:24

  36. @Thomas Bolding Hansen, 24:
   Så fordi du /ved/ at indvandrere har en højere kriminalitet går regnestykket kun op fordi de etniske danskere helt tilfældigvis har en /lavere/ kriminalitetsgrad i de områder hvor der bor flere indvandrere? Præcist svarende til andelen af minoriteter i pågældende kommune? Selvfølgelig, selvfølgelig. Alle ved at etniske danskere i Gellerupparken er mindre kriminelle end dem i Gentofte. Eller også er det kun indenfor vold at minoriteterne er overrepræsenterede, og at disse tal så at sige drukner i berigelseskriminaliteten som Kim Møller selv nævnte? Det lader til at når valget står mellem at ændre sin holdning på baggrund af data eller at forsvare sin fordom vha. magi, så vinder sidstnævnte…

   Indvandrere udelukkes jo netop /ikke/ som faktor. Det er en faktor der indgår i analysen. Man fodrer analysen denne variabel og spørger hvor meget den betyder. Men data understøtter ikke at variablen “Indvandrere og efterkommere” er en selvstændig parameter. Data understøtter det ikke. Alt andet er bortforklaringer.

   Som sagt ved vi at “Indvandrere og efterkommere” er overrepræsenterede hvad angår varetægtsfængslinger i Kbh. Hvorfor behøver du at fuske for at gøre historien endnu ‘bedre’? Det er intellektuelt uærligt.

   Kommentar by Torben — 10. maj 2009 @ 10:57

  37. @Janette Lund, 26

   Er det en vits? “Sort” har været en accepteret betegnelse i mange år i USA. Jeg mener ikke man skal gå og ændre sprogbrug hvert femte år af politisk korrekthed. Det kan jeg næppe være den eneste læser her der mener?

   Og kom ikke og sig at de sorte ikke er overrepræsenterede i kriminalitetsstatistikkerne. Hver tredje sorte mand kommer til at sidde i fængsel på et tidspunkt. Men i modsætning til så mange andre mener jeg at der ligger reduktionistiske årsager bag.

   Det er selvfølgelig nuttet med din anekdote. Jeg havde på fornemmelsen at anekdoter vejede tungere end statistik…

   Kommentar by Torben — 10. maj 2009 @ 11:03

  38. Kim Møller / Thomas Bolding Hansen:
   Stille og roligt, kan I komme med et bud på hvorfor denne angivelige massive overrepræsentation i “Indvandrere & efterkommere” ikke detekteres af den lineære regression? Vi er ikke uenige om, at unge minoritetsmænd er markant mere kriminelle end tilsvarende danske.

   Så hvorfor dukker denne enorme sammenhæng ikke op?

   Gennemgangen af de enlige mødre er fejlagtig. Dels er det jo indlysende nødvendigt at kombinere de fire parametre og ikke kun kigge på én for at anslå kriminalitetsgraden i den pågældende kommune. Dels forklarer “enlige mødre” 41% af variationen. Det efterlader 59% til andre faktorer. Dette kunne fx være en årsag til at Svendborg jo netop falder ud som “meget mindre” end forventet. Præcis som nævnt ovenfor /burde/ Svendborg være kriminel, men er det mindre end modellen forudsiger.

   Kommentar by Torben — 10. maj 2009 @ 11:18

  39. @JFA

   “Det jeg reagerer på er afvisningen af studiets indsigt om at flere enlige mødre giver mere kriminalitet.
   Der er absolut ingen tvivl om at dette er sandt.
   Derudover er det positivt at nogen endelig tør sige dette. Derfor bør en sådan udmelding ikke skoses af konservative.”

   Jeg er heller ikke i tvivl om at enlige mødre giver mere kriminalitet. Men dertil kunne det jo også være interessant at diskutere hvad der skaber enlige mødre, ligesom at datagrundlaget naturligvis er delvist problematisk grundet socialt bedrageri.
   Det er da fint at nogen siger det, men det kommer jo an på hvordan det præsenteres og hvad formålet er. Og hvis formålet er at kamofluere islam/kultur/indvandrer faktoren, ja så er det jo problematisk. At præsentere en sandhed er fint nok. Men at præsentere en sandhed for i praksis at dække over en anden er problematisk.
   Og så kan du jo selv genlæse forskerens artikel og vurdere hvad hendes hensigter og hvad der i praksis sker når den slags når medierne.

   Kommentar by Superman — 10. maj 2009 @ 11:33

  40. Helt enig med Superman

   Kommentar by fønix — 10. maj 2009 @ 11:43

  41. -> Torben

   Det virker logisk at korrigere for alderssammensætning, men som Thomas også pointerer, så giver det ikke umiddelbar mening at korrigere for alskens socio-økonomiske variabler, i den udstrækning disse variabler påvirkes fundamentalt af særlige kulturelle omstændigheder.

   Statistikere har til opgave at kortlægge de væsentligste faktorer, med henblik på præventiv indsats. Balvig/Kyvsgaard/Clausen og andre stirrer sig som de fleste socialister blind på ‘resourcer’, men det er bare ikke godt nok.

   Fra rapportens s. 8:

   “Variablen enlige kvinder med børn er så åbenlyst ikke direkte forbundet med forekomsten af kriminalitet, men skal antagelig ses som indikator på kommunens ressourcer.”

   Med andre ord. Det er ikke (nødvendigvis) de enlige mødres børn der begår kriminalitet, men storbyerne (hvor indvandrerne bor, der beviseligt er over-repræsenteret i kriminalstatistikken) har en stor andel af enlige mødre. Variablen ‘enlige mødre’ er for mig at se, en akademisk måde at sætte kikkerten for det blinde øje.

   Præmisset udelukker således at andre faktorer end resourcer kan være bestemmende, og hvor det muligvis tidligere gav mening i en traditionelt dansk perspektiv, så er det ubrugeligt i forhold til indvandrere og efterkommere fra islamiske lande. Kultur giver forskellige adfærdsmønstre, hvad statistik kan skjule eller fremhæve.

   Natten til lørdag gik 3-400 hundrede venstreradikale amok i Hyskenstræde. De kommer næppe fra særlige dårlige socio-økonomiske vilkår, men agerer i et politisk miljø hvor kriminalitet anvendes som politiske statements. Indvandrermiljøer i forstadsghettoerne består i er høj grad af subkulturer, der dyrker egne normer, hvor grænserne for det tilladelige skrider. Det har meget lidt med økonomi at gøre. Kriminelle er typisk arbejdsløse, jovist, men arbejdsløse er ikke nødvendigvis kriminelle.

   Kommentar by Kim Møller — 10. maj 2009 @ 12:08

  42. Superman

   Så er vi godt enige. Det er netop interessant, hvad der skaber flere enlige mødre.

   Civilsamfundets, specielt familiernes, sammenbrud på den ene side og indvandring og høj fertilitet blandt muslimer på den anden side.

   En uheldig cocktail.

   For at sige det mildt.

   Kommentar by JFA — 10. maj 2009 @ 13:17

  43. @Kim

   Det er formentlig sandt at der findes flere enlige mødre i storbyerne. Men “urbaniseringsgrad” er jo en parameter for sig selv i modellen. Så hvis det er “storby” mere end “enlige mødre” der er problemet, hvorfor forklarer “enlige mødre” så 41% og “urbaniseringsgrad” kun 16%? Det har netop intet at gøre med at sætte kikkerten for det blinde øje, men snarere at tillade sine dogmer så meget fleksibilitet at man accepterer at data kan overraske én i stedet for at benægte dem. Jeg er selv noget overrasket.

   Jeg forstår din anke angående sammenhængen mellem kultur og socio-økonomiske forhold og er som sådan enig. Men hvis man påstår at den “muslimske kultur” /i sig selv/ er voldelig, så bør man kunne detektere denne forskel uafhængigt af socio-økonomi. Det kan man SVJV med vold i Kbh., hvor det vist er ca. 40% overrepræsentation. Men det er immervæk en anden kausal sammenhæng at “muslimsk kultur” leder til relativ fattigdom, og at fattige muslimer derefter har samme tilbøjelighed som fattige ikke-muslimer til at begå kriminalitet. Det tænker jeg du må være enig i? Det er to forskellige mekanismer i /virkeligheden/, ikke to forskellige måder at beskrive samme virkelighed på.

   Hvad angår venstrefascisterne er vi enige. Spørgsmålet er om deres kriminalitet er udbredt nok til overhovedet at kunne måles på landsbasis.

   Hvad angår kulturens angivelige altdominerende indflydelse skylder du et svar på, hvorfor denne ikke ses i regressionen?

   Hvad angår arbejdsløsheden, så tager du fejl. Det er et spørgsmål om matematik og om hvor stor effekten (overrepræsentationen) er før vi vil betegne den som reel. Det er faktisk præcis samme argument som du selv anvender om muslimer. Lad os sige 200 af 1000 er arbejdsløse; kriminalitetsraten er 20 af 1000 og 10 af dem er arbejdsløse. Så er der sandt nok 190 af 200 arbejdsløse der ikke er kriminelle (95%) mod 790 af 800 arbejdende (98,75%), nærmest negligibelt. Men risikoen for at blive kriminel som arbejdsløs er stadig 5x større end som arbejdende. Ved at justere kriminalitetstallene op eller ned kan man få risikoen til næsten at gå væk eller at dominere fuldstændigt. Men risikoen bliver aldrig mindre end for én i arbejde.

   Kommentar by Torben — 10. maj 2009 @ 13:33

  44. Torben, hmmmm.

   Intellektuel uærlighed?

   “Som sagt ved vi at “Indvandrere og efterkommere” er overrepræsenterede hvad angår varetægtsfængslinger i Kbh. Hvorfor behøver du at fuske for at gøre historien endnu ‘bedre’? Det er intellektuelt uærligt.”

   Nu sagde jeg blandt unge, og i København, og det er sandt. Som det er sandt vi taler mest unge, når vi taler kriminalitet.
   Så lad være med at anklage mig for at fuske.

   “Tal fra Københavns Politis statistiske afdeling viser, at unge indvandrere nu tegner sig for 82 pct. af grundlovsfor­hørene. Unge danskeres andel udgør 18 pct.”

   http://nyhederne.tv2.dk/article.php/id-1700989.html

   Så kunne vi vende den om, hvis enlige mødre var en faktor, så burde ikke-vestlige indvandrere vel være mindre kriminelle end os i index tal, efter som der nok er mindre sandsynlighed for, at de har en enlig mor?

   Og den kan ikke forklare 41 procent af overkriminaliten i storbyerne, da overhyppigheden af enlige mødre slet ikke er så stor. Udsvinget mellem enlige mødre og kriminalitet er så stort.
   De fire faktorer i øvrigt, som fremhævet:

   Enlige mødre med børn
   Andel af unge
   Husstande med en person
   Urbanisering

   Så kan kun urbanisering forstået som flere borgere i en by udgøre en markant forskel, for enlige mødre er udbredt over alt, andelen af specielt mandlige, enlige unge er stor i provinsen.
   Men skal jeg til at bruge min tid på at regne på dette også?

   “Så hvorfor dukker denne enorme sammenhæng ikke op?”

   Fordi den kun er en markant faktor i det storbyer, hvor indvandrerne klumper sig sammen, mens hoveddelen af kriminalitet begåes stadig af danskere.
   Derfor kan man også legitimt overse den i det samlede billede, men jeg synes ikke, det er legitimt at overse den, der hvor den er en faktor. Eller sætte kikkerten for det blinde øje og skynde sig at pege anden faktor og for de tre store byer klart statistisk mindre faktor.

   Det er indlysende, at København, Odense, Århus har den kriminalitet de har, fordi de har en høj andel indvandrere med højt index for kriminalitet.
   Når en ungdomårgang af Indvandrere, er så stor som over 20 procent i København, og deres overrepræsentation er inden for kriminalitet er 2.5 gange, er det indlysende, at de må være den væsentligste faktor, så kan man gøre op bagefter, hvad der er faktor i at de overrepræsenterede.

   Men at København, Århus, Odense har flest enlige mødre, blot i øvrigt ikke i en grad meget over Ålborg eller Esbjerg, forklarer stadig ikke, at København, Århus, Odense er så kriminel.

   Kommentar by Thomas Bolding Hansen — 10. maj 2009 @ 14:15

  45. Thomas Bolding Hansen

   En kriminel handling er en kriminel handling uanset dumme undskyldningner.

   Korrigerede tal er fup og fidus.

   Kommentar by Janette Lund — 10. maj 2009 @ 16:13

  46. “Det ses således af de grundlæggende data, at det i særlig grad er i stor-byerne, at der er en overvægt af unge mænd.”
   (Citat fra rapporten.)

   Lad os se på den :) Vi taler om statistikken: RAS207: Befolkningen efter bopælsområde (nye kom.), socioøkonomisk status (13-grp), herkomst, alder og køn, i statistikbanken. :

   Landsdel København by:

   Unge i alderen, dansk oprindelse, 16-19:

   Mænd: 8054
   Kvinder: 8404

   Alderen 20-24, dansk oprindelse.

   Mænd: 20807
   Kvinder: 25500

   Alderen 25-29

   Mænd: 29936
   Kvinder: 30788

   Alderen 30-34

   Mænd: 30370
   Kvinder: 27895

   Alderen 35-39

   Mænd: 22835
   Kvinder: 19904

   Svag overvægt af kvinder: 112002 vs 112491

   Indvandrere ikke-vestlige lande:

   16-19
   Mænd: 942
   Kvinder: 878

   20-24
   Mænd: 2415
   Kvinder: 2437

   25-29:
   Mænd: 3151
   Kvinder: 3835

   30-34
   Mænd: 3466
   Kvinder: 4115

   35-39
   Mænd: 4067
   Kvinder: 3971

   Efterkommere ikke-vestlige lande:

   16-19
   Mænd: 1339 Kvinder: 1214

   20-24
   Mænd: 1053
   Kvinder: 1009

   25-29
   Mænd: 937
   Kvinder: 946

   30-34
   Mænd: 621
   Kvinder: 609

   35-39
   Mænd: 98
   Kvinder: 104

   4048 vs 3882, som det eneste i mændenes favør.

   14041 vs 15236, overvægt af kvinder

   Indvandrere vestlige lande: 9501 vs 10745 i kvindernes favør.

   Unge mellem 16-39 København by samlet set:

   140495 mænd og 143206 kvinder.

   Århus samlet set?

   57918 vs 58372 16-39 år, kvinders favør

   Odense samlet? 16-39 år, 32618 vs 32504

   Ålborg, Danmarks fjerdestørste by, med overvægt af unge mænd: 34663 vs 32191, men i følge rapporten med en kriminalitet på 79,7 tilfælde per tusinde, under det forventede på 90,4.

   Esbjerg, femte største: Underskud af kvinder, 17198 vs 16433, anmeldt og forventet kriminalitet = henholdvis 76,4 og 80,4. Altså det halve af København i reel.

   Forventet og anmeldt kriminalitet i København: Over forventet, 151,4 mod 131,8

   Århus, over: 111,0 mod forventet 102,9.

   Odense, over 110,0 mod forventet 97,5

   Altså ikke andel af unge mænd og enlige mødre en begrænset faktor.

   Urbanisering? Odense holder omkring samme niveau som Århus i kriminalitet, trods den er betragtelig mindre 81.000.

   Ålborg holder et langt lavere niveau end Odense og Århus, trods den kun ligger 46 tusind under Odense, og har en langt større andel ledige unge mænd og trods dette en stor andel enlige mødre. Plus at Ålborg har den yngste befolkning i Gennemsnit af alle, flest 16-30 årige! ANTALLET af borgere i Ålborg som er mellem 16-39 er større i Ålborg 66854, med 2000 flere unge mænd end i Odense! mindre kriminalitet alligevel

   Så lad mig foreslå indvandrer andel, og for at kun tage den for ikke-vestlige indvandrere og efterkommere i alderen 16-39, så:

   København: 13 procent.

   Århus: 11 procent

   Odense: 10 procent

   Alborg: 6 procent

   Esbjerg: 7 procent

   Så lad os tage den igen.

   Unge mænd? størst andel i Esbjerg og specielt Ålborg
   Enlige mødre, meget lille forskel.
   Enlige mænd, dem må der per defintion være en del af kriminaliteten i Esbjerg og Ålborg, udjævning med enlige mødre.

   Så har vi urbanisering, hvor forskellen i kriminalitet i Århus og Odense er minimal. Men til gengæld betragteligt større i København, så klart en faktor, angiveligt sammen narko, som rapporten ikke bruger, og høj andel af personer på overførselsindkomst.

   Ikke-vestlig indvandrer andel?

   Går vi ned i de 16-19 årige, er andelen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere lig med 20 procent af de 16-19 årige i København.
   Som sagt er de deltagere 60-82 procent af grundlovsforhørene, i københavns byret.
   Og generelt er de overrepræsenteret mellem 2 til 3 gange, i alle aldersgrupper når vi taler straffelov.

   Hvis det ikke kan ses på modellen, så er der ikke lavet input med deres overkriminalitet, kort og godt.

   Nu har jeg brugt 6 timer på det her, brugte jeg en uge, kunne jeg pille den sønder og sammen.

   Og overvægten af unge mænd, 16-39, i højfertile kommuner:

   Brønderslev M 4818 – K 4535

   Farvskov M 6323 – K 6090

   Morsø M 2922 – K 2639

   Nordfyns M 3898 – K 3662

   Rebild M 3910 – K 3674

   Stevns M 2675 – K 2612

   Er det fordi der fødes færre kvinder? Nej, det er fordi kvinder i stor stil forlader landet og flytter til byerne, eller forstæderne for at få uddannelse, socialt anonymt liv, arbejde og shoppe :)
   Det er en gennemgående trend i provinsen.

   En nyere trend som mest gælder for dem mellem 17-30, i de helt store byer er kvinder i overtal i den alder, alene i mellem 16-24 årige er 9000 flere kvinder af dansk oprindelse i København end ditto mænd.

   Blandt ikke-vestlige unge er der til gengæld flere mænd i den aldersgruppe.

   Kommentar by Thomas Bolding Hansen — 10. maj 2009 @ 18:43

  47. Det er vældigt sjovt at se, hvordan de politisk korrekte kæmper med næb og klør for at forsvare det, de ikke vil se, nemlig at den muslimske ungdom er mere kriminel end den danske ungdom. Og årsagen til denne kriminalitet er den enkle, at de er muslimer.

   Opgaven for vores veninde kunne på forhånd have været: lav en opgave der rent statistisk forklarer, at muslimer ikke er mere kriminelle end leverpostejsdanskerne. Den opgave løste hun med kryds og slange, og hendes tro følgesvend Torben indsylter vi forvirrede, der ikke har det for godt med statistik, med nye forklaringer for at forklare, at vor veninde har gjort et sobert stykke arbejde.

   Men hverken Clausen eller hendes forsvarer kan bortforklare, at i alle Europas storbyer med en stor muslimsk befolkningsgruppe, findes der en stigende gadekriminalitet sted, og at denne kriminalitet helt klart tager udgangspunkt i et had til den omgivende vestlig kultur – mod ytringsfrihed og demokrati – som CEPOS-rapporten også for nyligt dokumenterede. Men had er jo en følelsesfakta, som ingen rigtig forsker tør begive sig i lag med. Så er der mere statistisk guf hos enlige mødre.

   Der findes også tonsvis af materiale der viser, at jo flere muslimer, der kommer til Europa, jo mere vold og kriminalitet følger med i kølvandet. Hvorfor det sker, og hvorfor det er sådanne, det var nogle af de ting, jeg og ligesindede godt kunne lide at få belyst.

   Men da de politiske korrekte ikke vil tage udgangspunkt i fakta, tager de statistikken til hjælp for at berolige de bekymrede.

   For tiden er der fra EU et stort projekt igang for at undersøge, hvorfor der findes denne mulimske kriminalitet. Og bemærk udgangspunktet: Der eksisterer en grim muslimsk kriminalitet i de Europæiske storbyer, og det har andre end vor veninde fru Clausen på forhånd indset.

   Udgangspunktet eller problemformuleringen og udvalg af data, var altså forkert. Eller mere præcis: De var beregnet til formålet: Beroligelse. Det er også “gadebilledet” hos vore forskere. Men de bliver selvfølgelig klogere hen ad vejen. For vi får selvfølgelig også engelske, franske og hollandske tilstande. Dvs. mere vold, mere kriminalitet og til sidst mere terror.

   Og årsagen er ikke kun manglende integration, men at et lille mindretal af hadfulde muslimer og deres religiøse immame vil stige i antal, således at den almindelige muslim med tiden vil blive til den ualmindelige muslim – sammen med dere børn og indrette sig i bestemte bydele.

   Kommentar by fønix — 10. maj 2009 @ 19:51

  48. Janette, jeg mener heller ikke, der skal korrigeres for meget.

   Det er dog i orden man korrigerer for alderssammensætning.

   Men jeg synes vi bør have tallene, før de er korrigeret og så med en klar oversigt over øvrige korrigeringer og specielt deres grader.

   Hvis vi skulle korrigere for fattigdom og overførselsindkomst, så skal det danske antal personer i samme situation jo fylde tilsvarende i statistikken.
   Og da der er er rigeligt af dem også, er der knap nok plads til de mange kriminelle som faktisk har et arbejde og kommer fra middelklassen, eller overklassen.

   Kommentar by Thomas Bolding Hansen — 10. maj 2009 @ 20:45

  49. Og hvis fattigdom i sig selv var et argument for kriminalitet, hvorfor havde vi lang mindre kriminalitet i 1930erne under den store krise.

   Og i efterkrigstiden, med krigstraumatiserede unge?

   Jeg tror man skal kigge på nogle andre faktorer, opdragelse og voksenroller, først og fremmest, ikke forstået som enlige mødre alene, hvem er mest efter dårlig opførsel nu om dage? Mit bud er kvinder, men manden er til gengæld marginaliseret, da han som regel er på flugt fra ansvaret, eller smidt ud, eller har papfar status.

   Kommentar by Thomas Bolding Hansen — 10. maj 2009 @ 20:56

  50. Torben skriver i 43:
   “fattige muslimer derefter har samme tilbøjelighed som fattige ikke-muslimer til at begå kriminalitet”
   Nej, i Rigsstatistikerens analyse af kriminalitet for et par år siden havde han netop korrigeret for ALT – også økonomi – og HEREFTER havde unge muslimer en overkriminalitet på så vidt jeg husker ca. 40%. Det er derfor, så mange her taler om kulturens betydning.

   Iøvrigt finder jeg, at hele denne øvelse er et akademisk skoleridt uden betydning i det virkelige liv. Man har jo netop faktiske tal for, hvor kriminelle de forskellige segmenter i samfundet er. Om disse grundkvotienter kan forklare kriminaliteten i hver enkelt kommune i bedre eller dårligere grad, kan kun betragtes som grundforskning, der kun i heldigste fald engang kan bruges til noget. Kommuner og politi ved godt, hvor problemerne ligger, og prøver efter fattig evne at handle derudfra.

   Kommentar by GB — 10. maj 2009 @ 21:57

  51. Det er for mig helt tydelig, at det i overvejende grad er kulturelle og ( religiøse) årsager, der er skyld i den vold og kriminalitet, der bliver begået af anden generationsindvandrere. ( eller efterkommere af 1. generation.)

   Hvorfor overfalder muslimer homoseksuelle? Hvorfor spytter de efter piger i korte kjoler? Hvorfor laver de hadfulde demonstrationer, når Israel er inde i billedet? Hvorfor klapper de i hænderne, da tårnene styrtede smmen i USA? Hvorfor protesterer de ikke mod den terror, muslimske terrorister forårsager ude i verden? Hvorfor har muslimske drenge et enormt lavt selvværd i skoler og under uddannelse?

   Grunden kan jo være, som Kbh. socialborgmester udtalte ( 2008), at der måske er “visse kulturer, som ganske enkelt ikke kan integreres i et vestligt samfund som det danske”. En forklaring som tager udgangspunkt i det hjemmeopbyggede had mod vestlig kultur, som findes i muslimske hjem. Godt hjulpet af arabiske TV kanaler, som hver dag tordner mod al Vestligt. En lav muslimsk identitet på grund af en vaklen mellem det danske samfund og den muslimske prægning i hjemmet.

   Hvilket betyder en muslimsk opdragelse, der udvikler stor narcissisme hos indvandrerdrenge af muslimsk herkomst. Et krystalklart resultat af den højere status og den magt den muslimske kulturkreds tillægger hankønnet. Her finder vi den langt overvejende årsag til både had mod Vesten og vold og kriminalitet i miljøet.

   Som Margit Warburg – professor i religionssociologi på Københavns Universitet påpegede i en tale på en international konference i sommer,

   “at det er særlig vanskeligt for muslimer at forandre deres identitet. Det er fx sådanne forestillinger om et muslimsk fællesskab over danskere der bringer indvandrerdrenge i karambolage med redningsfolk i storbyer, hvor drengene forsøger at dirigere med og bestemme over redningsarbejderne”.

   En Gallupundersøgelse viser da også, at langt over halvdelen af muslimer i Europa føler sig mere religiøse end almindelige kristne europæere. “68 pct. af muslimerne i Paris, 85 pct. af muslimerne i Berlin og 88 pct. muslimer i London, i modsætning til hhv. 23 pct. etniske franskmænd, 36 pct. briter og 41 pct. tyskere.”
   ( Kilde: Berlingske Tidende, d. 19. marts 2009)

   Voldskriminaliteten blandt danske efterkommere af indvandrede personer – som er født, opvokset og opdraget i Danmark af indvandrede forældre – er da også syv gange så stor som blandt etniske danskere. (Danmarks statistik)

   “både mænd og kvinder af udenlandsk oprindelse i alle aldersklasser har en højere kriminalitetshyppighed end befolkningen med dansk oprindelse og befolkningen under et. Højest lå gruppen af mandlige efterkommere med 14,8 % , mod indvandrere med 8,1 % og personer af dansk herkomst med 5,3 %.”1).

   Et godt link. http://www.rights.no/publisher/publisher.asp?id=46&tekstid=1610

   God morgen!

   Kommentar by fønix — 11. maj 2009 @ 05:59

  52. @Kim Møller,Thomas Bolding Hansen(tak for en stor indsats)m.fl.. Den af ph.d. Susanne Clausenan i korrelationsøvelsen anvendte kriminalstatistik er knyttet til geografi/anmeldelser og ikke til personer/forbrydere. Det er jo en slidt konstatering, at de fleste ulykker sker i hjemmet, men det gør kriminalitet netop ikke – den foregår også i stor udstrækning udenfor kommunen! De utonome udskejelser i Hyskenstræde i weekenden vil jo de facto i statistikken blive tilskrevet beboerne i Hyskenstræde eller ihvertfald den nærmeste politistation, hvor de er anmeldt. Dog er det sikkert mest forkælede unge fra forstæderne, der i dette tilfælde belaster statistikken i Kbh. Omvendt kan både tyvetogter o.l. ud/på tværs af byen belaste andre populære gerningssteder (hvor der er GPS’er, dyre smykker og fladskærme), ligesom Dyrehavsbakken, Bellevue strand og festival- og strandområder i øvrigt. Hertil kommer grænseoverskridende kriminalitet. Som nævnt i 19. kan det være risikabelt at overse, at kriminalitet ikke behøver at blive begået af personer, der bor i kommunen og de fleste, der f.eks befinder sig på Fanø, bor der jo slet ikke, men er på ferie (og/eller tyvetogt alm.druk?). Der er sådan ca. 25 gange så mange, der befinder sig på Fanø om sommeren end der er indbyggere. Det må jo – alt andet lige – belaste Fanø-kriminalstatistikken. Men der nu alligevel dejligt på Fanø og man føler sig ikke utryk trods enlige mødre og tyskere på stranden ;-)

   Kommentar by anti-marx anno dazumahl — 11. maj 2009 @ 09:16

  53. Der er tale om den forventede kriminalitet, hvor Fanø ligger over, ser jeg. Generelt ligger Fanø lavt (blot ikke lavt nok i forhold til det forventede forstår man)Citat fra undersøgelsen af ph.d. Susanne Clausen: ‘Der er dog også kommuner, som med hensyn til det faktiske kriminalitetsniveau enten ikke afviger fra landsgennemsnittet eller ligger lidt under dette, men hvor de i forhold til det beregnede forventede kriminalitetsniveau ligger meget over dette. Det drejer sig om Norddjurs, Vejen, Haderslev, Aabenraa, Fanø, Guldborgsund og Vallensbæk. Det er uvist, hvad dette skyldes’. Ak ja, korrelationer er netop ikke kausale sammenhænge, men invarianser til evt. nærmere analyse jvf.16 ‘Der er ufatteligt mange ting, der helt meningsløst korrellerer (klassikeren er den med storken og børnene)’

   Kommentar by anti-marx anno dazumahl — 11. maj 2009 @ 09:49

  54. @Thomas Bolding Hansen
   Respekt for det store arbejde, du har lagt i analysen.

   Generelt: Der er tale om næsten 500.000 anmeldte forbrydelser. Du brokker dig meget over at du ikke kan genfinde trenden fra variablerne når du sammenligner med kriminalitet. Du kigger dog på variablerne én ad gangen. Det nytter netop ikke. Analysen har fundet en ligning svarende til
   Kriminalitet = a*(enlige mødre / 1000 indbyggere) + b*(unge mænd / 1000) + c*(single husstande / 1000) + d*(urbaniseringsgrad / 1000) + X

   Hvor a-d er faste koefficienter (a>b>c>d) og X er udtryk for den resterende kriminalitet der ikke kan forklares (~23%). Man må derfor nødvendigvis kigge på alle parametre på én gang. Jeg mener absolut det er en styrke ved undersøgelsen at den har testet men forkastet behovet for en særskilt model til land kontra by. Det tyder på at kriminalitet har sammenlignelige årsager uafhængig af konteksten.

   Du siger at forskellen i “enlige mødre” er lille og ikke kan forklare data. Dette er selvfølgelig en alvorlig kritik, når nu analysen hævder det er den allervigtigste parameter. Her følger kriminalitetstallene for de 5 største byer (pr.1000 indbyggere):
   Kbh 151,4; Århus 111,0; Odense 110,0; Aalborg 79,7; Esbjerg 76,4.
   Hvis vi kigger på dine tal for enlige mødre hed de
   Kbh 2,8%; Århus 2,5%; Odense 2,5 %; Aalborg 2,2%; Esbjerg 2,3 %

   Hvis man laver en lineær regression får man en R^2 værdi på 0,97, dvs. umiddelbart forklarer disse tal alene 97% af variationen. Det lader til du ikke har ret. Det skyldes formentlig at du har overset den relative forskel i procenttallene. 2,8%/2,2% er en forskel på 27%. Konklusionen: “enlige mødre / 1000” alene korrellerer fint med kriminalitet. Jeg har ikke adgang til alle de andre data for at lave multipel regression.

   Omvendt for dit kig på “unge mænd / 1000”:
   Kbh: 49,5% mænd; Århus: 49,8% m; Odense: 50,1% m; Aalborg: 51,8% m; Esbjerg: 51,1% m
   Dels står der ingen steder at der skal være >50% mænd før det er et problem, dels er variationen her ganske, ganske lille: 51,8%/49,5% 1,046, altså 4,6% flere mænd (relativt) i Aalborg end i Kbh. Da Kbh. er så meget mere dominerende indenfor “enlige mødre / 1000” kan det altså ‘opveje’ underslæbet på unge mænd, især fordi “enlige mødre” vejere tungere end “unge mænd” (jf. ligningen ovenfor, hvor a > b). Denne parameter er nok dukket op fra talmaterialet fordi den forklarer kriminalitet i kommuner med få enlige mødre, lav urbaniseringsgrad mm.

   Din kritik af urbaniseringsgrad er helt forfejlet. Du tager udgangspunkt i kommunerners indbyggertal, hvilket ikke er det, urbaniseringsgrad måler. UrbaniseringsGRADEN måler hvor mange indbyggere pr. 1000! i kommunen der bor i bymæssig bebyggelse. Disse tal kender jeg ikke og kan umiddelbart kun finde en kortoversigt som viser at Kbh, Århus (96%) & Odense er >95%, mens Aalborg og Esbjerg (89%) er 85%-95%. Dels er det ikke en så stor variation som for “enlige mødre” (max 100/85 = 1,18; 18%), dels er urbaniseringsgraden i modellen den langt mindst signifikante (p = 0,033) og den variabel med mindst forklaringskraft (16,2% alene, 1,2%pt. sammen med de andre tre). Så dels svarer urbaniseringen i grove træk til kriminaliteten for de 5 største byer, dels er udsvinget indenfor disse meget lille (fordi graden er så høj), dels forklarer variablen ganske lidt.

   Grundlæggende må jeg beundre din indsats, men samtidig undre mig over at du undgår det centrale spørgsmål: hvorfor tror du ikke vi ser “indvandrere og efterkommere / 1000 indb” som en forklarende variabel?

   Som sagt, jeg er også overrasket, men i modsætning til dig benægter jeg ikke data eller går amok i konspirationsteorier.

   Jeg kan se fire mulige forklaringer:
   -som nævnt at “indvandrere og efterkommere” er mere aktive indenfor vold men dette ‘drukner’ i det større antal tyverier og kriminelle etniske danskere;
   -at “indvandrere og efterkommere” på landet er så meget mindre kriminelle end etniske danskere at det udjævner/maskerer forskellen til “indvandrere og efterkommere” i byer;
   -at “indvandrere og efterkommere” rent faktisk ikke er mere kriminelle end etniske danskere når man tager højde for socioøkonomiske forhold;
   -at gruppen “indvandrere og efterkommere” er så bred at de mest problematiske elementer (formentlig palæstinensere eller sådan) ‘drukner’ i en stor gruppe mindre kriminelle “indvandrere og efterkommere” (østrigere og sådan).

   Det sidste stiller nogle krav til de respektive antal af “indvandrere og efterkommere” som jeg ikke er sikker på er opfyldt, og derfor holder forklaringen muligvis ikke. Derimod anser jeg det ikke for en sandsynlig mulighed at forskerne har fusket med tallene for at nå deres konklusion.

   Jeg anser det for temmeligt sikkert at “indvandrere og efterkommere” fra diverse mellemøstlige lande er klart overrepræsenterede indenfor voldelige forbrydelser i Kbh., selv når der er korrigeret for diverse undskyldninger. Men jeg kræver altså data før jeg beslutter mig. Og jeg synes denne rapports metode og konklusioner indtil videre står uantastede.

   Kommentar by Torben — 11. maj 2009 @ 10:50

  55. Når Balvig, Kyvsgaard er inde over noget, så ser jeg med det samme rødt i dobbelt forstand.

   Rødt som i mit fjæs og som i propagit. (Propaganda og agitation)

   Fordi jeg ved af bitter erfaring, der bliver ikke fremlagt fakta, men talt uden om og forvansket, affyret mantraer og trossætninger som intet har med virkeligheden at gøre, men som desværre er blevet allemandseje i medier, og såkaldt oplyst elite, af hælesammenklappende efternølere.

   Et meget klokkeklart eksempel er den her
   Hvor Kyvsgaard går direkte ud og siger, at intet tyder på at volden stiger blandt unge, hvilket er så totalt forkert, som noget kan være, det er netop, der den stiger mest.

   Jeg tror ikke den her med, “alt andet end indvandrere”, bliver almeneje, om så døgnrapporterne er nok så meget i udvalg eller afskaffet.

   Men volden stiger ikke, kun anmeldelserne, er blevet det.

   Mennesker er jo tilbøjelige til at tro på autoriteter med professor titler, det er der nogle stykker, der udnytter på det skammeligste.

   Kommentar by Thomas Bolding Hansen — 11. maj 2009 @ 10:53

  56. @Thomas Bolding Hansen, 46
   Jeg overtog dine tal for unge mænd/kvinder, men begik samme fejl som du. Jeg regnede procenttallet ‘mænd 16-39’ ud af ‘alle 16-39’ ud, men det er ikke det der er pointen. Pointen er snarere ‘mænd 16-39’ ud af ‘alle’. Dine tal kombineret med kommunernes befolkningstal fra DK’s statistik giver
   Kbh 27%; Århus 19%; Odense 17%; Aalborg 18%; Esbjerg 15%.
   Det lyder lidt højt, men jeg antager dine tal er gode nok. Uanset ses en klar sammenhæng mellem “unge mænd / 1000 indbyggere” og kriminaliteten.

   Kommentar by Torben — 11. maj 2009 @ 10:59

  57. @fønix, 47
   Jeg er ikke politisk korrekt. Tværtimod er jeg både borgerlig og ateist, så jeg har sandelig ikke noget synderligt til overs for islam.
   Jeg nægter bare at lyve eller beskylde data for at lyve for at få ret.
   Begynd du dig at få nogle argumenter i stedet for bare at slynge om dig med navne.

   Vi er ikke uenige om at der er en markant overrepræsentation i dommervagten i Kbh. af diverse minoriteter. Jeg er interesseret i at vide hvorfor, så vi kan modvirke det. Hvis vi vil forhindre det mest effektivt kræver det en nøjagtig forståelse af virkeligheden. Så nytter det ikke at forkaste data som strider mod vores kæpheste. Det kan du bare gøre hvis du lyster; jeg kan se det er en populær foreteelse. Jeg er personligt interesseret i at forstå virkeligheden bedre for at kunne ændre den mere effektivt.

   @GB, 50
   Nu skrev jeg ikke at det var tilfældet at det var sådan, det var et tankeeksperiment for at illustrere hvorfor det er vigtigt at forstå forskellen på de to muligheder. Der er også forskel på den undersøgelse, du taler om og den der her er til debat. Denne undersøgelse taler om al kriminalitet i landet. Det kan ganske enkelt tænkes, at gruppen “indvandrere og efterkommere” ikke er tilstrækkelig til at påvirke den samlede kriminalitet i landet (obs! tankeeksperiment igen). En sammenligning kunne være bjergbestigning. Selvom det formentlig er forbundet med en større dødelighed at være bjergbestiger betyder det ikke at det er bjergbestigerne påvirker dødeligheden i landet i nævneværdig grad. En indvending mod dette er selvfølgelig hvis bjergbestigerne udgør 20% af befolkningen (som i Kbh.). Så ville man forvente at finde det. Det har undersøgelsen ikke gjort.

   @fønix, 51
   Vi er ikke synderligt uenige. Denne undersøgelse viser bare noget andet. En forklaring kunne være, at muslimerne som befolkningsgruppe har det mere i munden end i handlingen. 68erne lever jo heller ikke i Tvindkollektiver mere, vel? De kører Porsche Cayenne til deres sommerhus. Det er altid nemmere for puritanere at snakke end at handle. Det er selvfølgelig dårligt når en gruppe puritanere rent faktisk får magten til at gennemføre disse ting (Taleban). Men som regel orker de det ikke (SF).

   Vi er heller ikke uenige i, at “indvandrere og efterkommere” generelt formentlig er mere kriminelle end etniske danskere. Men jeg føler mig ikke overbevist om at det hele kan reduceres til islam, selvom jeg bestemt tror religionen har en effekt

   @anti-marx anno dazumahl
   Har du et tal for, hvor megen kriminalitet der foregår udenfor beboelseskommunen? Har du nogen grund til at tro det ville påvirke resultatet? Husk på at det kun er 16 ud af 98 kommuner der ligger >20% væk fra modellen, og at disse er udkantskommuner. Alene det at modellen forudsiger kriminaliteten så præcist er et udtryk for at din indvending ikke har meget at sige. Hvis du kigger på kriminaliteten pr. politikreds passer modellen da også endnu bedre.
   Og endelig: hvis modellen havde vist at “indvandrere og efterkommere” var den absolut største faktor, havde du så sagt, ‘nej, hov, vent, vi kan ikke stole på disse tal?’ Jeg tvivler…

   Kommentar by Torben — 11. maj 2009 @ 11:17

  58. @Thomas Bolding Hansen, 44

   Mht. fusk taler jeg om at du nægter at tage denne rapport til indtægt for andet end manipulerende propaganda. Det er der ingen grund til. Vi har masser af data der understøtter en markant overrepræsentation indenfor kriminalitet blandt unge mænd fra Mellemøsten. Den sag og det fokus er stærkt nok til at stå på egne ben. Der er ingen grund til bevæge sig ud i de temmelig mudrede angreb du foretager på denne rapport.

   At “enlige mødre / 1000” er 27% større i Kbh. end i Esbjerg betyder ikke at kriminaliteten så er 27% større. Det ville kræve at sammenhængen var 1:1, men den kunne sagtens være 4:1, 1:4 eller noget helt andet. Det er et empirisk spørgsmål.

   Det er på ingen måde sikkert at de enlige mødre partout skal være i ens egen familie. Dette er en undersøgelse på kommuneplan, ikke på individplan. Men jeg kan anbefale Ole Birk Olesens bog Taberfabrikken. Han påviser at skilmissebørn er dårligere uddannet og har større risiko for tidlig død, anbringelse, vold i hjemmet, ungdomsarbejdsløshed, teenage-graviditet, psykiske lidelser, selvmordsforsøg og for at begå vold (s. 96-97). Hvis man får mange flere af disse og måske ligefrem koncentrerer dem i ghettoer, ja…

   Jeg er glad for at vi kan blive enige om der kan være en metodisk svaghed ved undersøgelsen snarere end bevidst fusk.

   Men prøv lige at høre her: Når “indvandrere og efterkommere” udgør 20% af Kbh.s befolkning (eller 14%; hvor meget er det?) mens de enlige mødre kun udgør 2,8%, så skal effekten jo altså kun være 1/7 så stor for at kunne detekteres. Det kan den ikke. Jeg tror du har en fejlopfattelse af, hvordan man laver en sådan model. De skriver i rapporten, at de har testet den på tre forskellige måder, forward, backward, og enter. Det er fuldautomatiseret og en sikring af at man ikke kommer til at lave en udvælgelsesfejl når man skal identificere variable. Det er altså ikke forskerne, men computerprogrammet, der tester samtlige kombinationer af mulige variable i forskellig rækkefølge for at finde de forklarende variable. Og 500.000 lovovertrædelser er altså et /enormt/ datamateriale.

   Jeg har meget, meget svært ved at se præcis hvor det er, de “sætte[r] kikkerten for det blinde øje”.

   Kommentar by Torben — 11. maj 2009 @ 11:44

  59. 1. Torben, nej jeg tager udgangspunkt i byernes indbyggertal

   2. Ålborg har stadig overskud af unge mænd og flere end i Odense, her gælder det kommunen, flere end i Odense, men kriminaliteten dækker også hele kommunen. Enlige mødre forskellen er 13,6 procent i Odenses favør, mens overskud af unge mænd i er 6,2 procent i Ålborgs favør
   Kriminaliteten er 38 procent større i Odense, 30,6 procent skal så forklares med enlige mænd og urbanisering, eller den højere vægt af effekten af enlige mødre, end flere unge mænd.
   Og for at vende tilbage til Svendborg, så ligger Svendborg langt under forventet. Den er den 23 største by i Danmark, har 2,35 andel enlige mødre, burde den ikke mindst ligge på forventet, i stedet for: Svendborg
   54,3
   73,1
   Meget under?

   3. Men!!!! Urbaniseringsforskellen mellem Århus og Odense spiller ikke nogen rolle, kriminalitets niveauet er det samme, stort set, og enlige mødre andel er det samme, Odense by har 81.000 (125.000 færre i kommunen) færre indbyggere og Århus kommune med forstæder, der i nogle tilfælde er beboelser i direkte forlængelse af Århus, har i øvrigt over 303.000 indbyggere med få kilometer til Århus mod, at forskellen mellem Odense by og kommune er kun 158.678 vs 187.929.
   Jeg kan forestille mig Odense kommune er mindre urbaniseret, end Århus kommune, men kender ikke området.

   Men alt i alt, vi kan da ikke have nogle parametre som kun virker i halvdelen af tilfældene.

   Den indvandrere og efterkommere jeg har regnet med i anden omgang, var kunne Ikke-vestlige i alderen 16-39

   Ikke-vestlige er også et vidt begreb, russere, vietnamnesere, kinesere, alt uden for EU og USA, AUS, NZ, CA osv.

   Men det er dem man regner med i Kriminalitets index, dog visse lande har langt større hyppighed, kinesere, thailændere, Vietnamnesere er mindre kriminelle end os,

   Men her kan du se et index, korrigeret for alder og socioøkonomiske forhold, og ikke bare i vold, er de muslimske lande overrepræsenteret, men i alle straffelovsovertrædelser.

   Så kald det konspiratorisk, men jeg synes virkelig det er sjovt, det ikke regnes som væsentlig variabel, da alle kommuner trods alt har ikke-vestlige indvandrere og muslimer.
   Faktisk har der været forbud mod (og det er der muligvis stadigvæk), at ikke-vestlige flygtninge (Det er flygtninge per defintion) kunne flytte til storbyerne, den første række år, i et forsøg på at få dem spredt.

   Og som sagt, er der Balvig eller Kyvsgaard indblandet, er det ikke første gang, uheldige detaljer behændigt overses, eller bortforklares, udover allerede linkede klokkeklare eksempel.

   Blot for at nævne nogle enkelte eksempler.

   Balvig/Kyvsgaard hævder at det er anmeldelse som stigningen skyldes, men undgår konkrete tal, afrunder til 2 og 3 procent anmeldelse. Men alene ud fra de afrundede størrelser.
   Men de 3 procent, kan man finde allerede i firserne, såvel som man 2 procent i halvfemserne og lidt op og ned generelt.

   Mens volden er steget støt, meget støt, i øvrigt, 450 og vel efterhånden 500, procent siden 1970.

   Det sammme er de tiltalte og dømte for vold.

   Balvig og Kyvsgaard vil gerne fremhæve, at skadestuerne ikke melder om en stigning. til dette fårmål bruger de håndplukkede undersøgelser fra Odense og Århus som bekræfter tesen, og overser behændigt, at det har været lovpligtigt for alle skadestuer at indrapportere skadesårsager, “Skadestuernes samlede virksomhed” samlet på landplan, siden 1995 og disse undersøgelser viser en klar stigning i tilfælde.

   Så jeg er “paranoid” med god grund.

   Kommentar by Thomas Bolding Hansen — 11. maj 2009 @ 12:10

  60. “Men prøv lige at høre her: Når “indvandrere og efterkommere” udgør 20% af Kbh.s befolkning (eller 14%; hvor meget er det?)”

   Ikke-vestlige indvandrere! og 20 procent for aldersgruppen 16-19 årige, hvilket jeg også har skrevet, og mindre samlet set.

   Kommentar by Thomas Bolding Hansen — 11. maj 2009 @ 12:12

  61. “Jeg overtog dine tal for unge mænd/kvinder, men begik samme fejl som du. Jeg regnede procenttallet ‘mænd 16-39′ ud af ‘alle 16-39′ ud, men det er ikke det der er pointen. Pointen er snarere ‘mænd 16-39′ ud af ‘alle’. Dine tal kombineret med kommunernes befolkningstal fra DK’s statistik giver
   Kbh 27%; Århus 19%; Odense 17%; Aalborg 18%; Esbjerg 15%.
   Det lyder lidt højt, men jeg antager dine tal er gode nok. Uanset ses en klar sammenhæng mellem “unge mænd / 1000 indbyggere” og kriminaliteten.”
   I mine beregninger af Ikke-vestlig Indvandrer andel, har jeg regnet med både mænd og kvinder samlet, for begge parter.
   Min pointe med adskillelsen i første omgang, var debunke den her:

   “Det ses således af de grundlæggende data, at det i særlig grad er i stor-byerne, at der er en overvægt af unge mænd.”
   (Citat fra rapporten.)”

   I øvrigt ser fordelingen af 16-39 årige, samlet set, Ikke-vestlige indvandrere sådan her ud i landsdel København by:
   Mænd 14041
   Kvinder 15236
   Efterkommere er der flere mænd i blandt.
   Det er muligt jeg har misforstået meningen med dette, men går du ned i de helt unge årgange op til 29, er det langt flere kvinder, efter 30 bliver der pludseligt flere mænd end kvinder, dog ikke mere, end at det samlede billede stadig er flere kvinder.

   Men der er mange unge mænd i København, ja, Og unge mænd og enlige mødre er en faktor, det er jeg jo ikke uenig i. Til gengæld er jeg mere skeptisk over for urbaniseringfaktoren, da der ingen stor forskel er på Odense og Århus, trods stor urbaniseringsforskel..

   Der er et stort men. Hvad angår København, har jeg taget udgangspunkt i det som hedder “Landsdel København by”. Det samlede antal borgere der er 656.582. Det er altså hverken Københavns kommune eller Storkøbenhavn, ved ikke konkret hvad de tæller med der.
   Men andelen af mænd mellem 16-39 der er: 21 procent.

   “At “enlige mødre / 1000″ er 27% større i Kbh. end i Esbjerg betyder ikke at kriminaliteten så er 27% større. Det ville kræve at sammenhængen var 1:1, men den kunne sagtens være 4:1, 1:4 eller noget helt andet. Det er et empirisk spørgsmål.”

   Enlige mødre er 21 procent større KBH vs Esbjerg. kriminaliteten den dobbelte, næsten. jeg er godt klar over, der er flere faktorer. men andelen af unge mænd, hele 40 procent, enlige mænd? næppe stor, men til gengæld en stor forskel i ikke-vestlige indvandrere.

   Grundlæggende kan det koges ned til, at når kriminalitets indekset er så højt for indvandrere, og i lige præcis i de kommuner som ligger godt over forventet, og mest kriminelle af alle, og andelen af ikke-vestlige indvandrere er markant højere der, og så højt som 20 procent af de første ungdomsårgange, alene ikke-vestlige som i København.
   Så har det en effekt, både lokalt og samlet set. For af hele befolkningen er ikke-vestlige efterkommere og indvandrere 6,1 procent, og i ungdomsårene mellem 7-9 procent på landsplan, indvandrerne, ikke-vestlige, i fødedygtig alder, alene er over 7 procent, dertil efterkommere, som der så ikke er så mange i trediverne, men mange i 16-24 års alderen.

   Med et kriminalitets index, ukorrigeret for sociale forhold, angiveligt omkring 3-4 gange vores, og der bliver ikke korrigeret med danskerne her. Så taler vi om angiveligt over 20 procent af straffelovskriminaliteten i landet som helhed og i reel andel forbrydelser, før de har været gennem korrigeringsmøllen, selvfølgelig skal det med som en faktor med væsentlig impakt.

   Kommentar by Thomas Bolding Hansen — 11. maj 2009 @ 14:15

  62. Jeg har angiveligt misforstået det med overvægten af unge mænd, men for at være fræk og finde en solid redningsplanke, så udgøres overvægten af unge i byerne jo primært af studerende, for Århus vedkommende alene praler vi af 40000 studerende, og kulturelt søgende, altså ikke den primære gruppe af straffelovsbrydere, selv om SUen er lav :)

   Kommentar by Thomas Bolding Hansen — 11. maj 2009 @ 14:32

  63. @Torben— mandag 11. maj 2009 @ 11:17. Du spørger: Har du et tal for, hvor megen kriminalitet, der foregår udenfor beboelseskommunen? Nej, ikke lige ved hånden og det afhænger nok af, hvilken form for kriminalitet, det drejer sig om. Bankrøverier kræver f.eks. en bank og biltyverier en bil osv. Du spørger videre: Har du nogen grund til at tro det ville påvirke resultatet? Svar: Ja. Når jeg får tid vil jeg analysere undersøgelsen grundigere. Og endelig: lad nu være med at gå så meget op i “indvandrere og efterkommere”, der er jo ingen – og mindst af alle undertegnede – der har nogen interesse i at hænge nogen ud på forkert grundlag. Problemet ved analysen er imidlertid som jeg ser det, at den vedrører ‘forbrydelser’ og ikke ‘forbrydere’. For at skære det ud i pap: Alle bankrøverier foregår i en bank, men dem, der arbejder i banken til dagligt er jo ikke bankrøverne. OG analyser PÅ PERSON NIVEAU med frekvenser for kriminalitet fordelt på etnisk baggrund fra Danmarks Statistik ved Jan Plovsing har jo allerede vist, at de fleste med indvandrerbaggrund har LAVERE kriminalitetsfrekvens end etniske danskere – med visse undtagelser, som jeg ikke vil nævne her for ikke at ophidse dig unødigt. I øvrigt (endnu) en god diskussion på Uriasposten, der, hvis jeg skal kvalificere mine synspunkter, deværre kræver mere tid en jeg kan afse pt. Men jeg kigge på det ved lejlighed.

   Kommentar by anti-marx anno dazumahl — 11. maj 2009 @ 16:11

  64. Thomas Bolding Hansen

   Vi kunne asfaltisere herfra og til Helvede med dumme undskyldninger. Hovedparten af denne jordklodes befolkning er fattige. Hvorfor mon de ikke er kriminelle ??? da ta ta

   Folk lader sig gerne traumatisere af socialtossernes mantra om fattigdom og kriminilatet som partnere. Den virkelige verden er strikket anderledes sammen. Insiderhandel, skattefusk og underslæb er naturligvis kun noget for fattigr*vene.

   GOOD GRIEF

   Kommentar by Janette Lund — 11. maj 2009 @ 16:41

  65. @Thomas Bolding Hansen, 59

   Ad 1. I relation til hvad, urbaniseringsgraden? Det er stadig forkert. Det er antallet af indbyggere pr. 1000 der bor i bymæssig bebyggelse. Det har ikke noget med byernes indbyggertal at gøre.

   Ad 2. Det er ikke “overskud af unge mænd” modellen tager i betragtning men “unge mænd pr. 1000 indbyggere”. Dette giver god mening da det er kriminalitet pr. 1000 indbyggere modellen undersøger. Aalborg og Odense har ikke ca. samme andel “unge mænd”: Odense 9,7%, Aalborg 4,7%. Det er en relativ forskel på 106% i Odenses favør. Hvad angår dit regnestykke 38%-13,6%+6,2% = 30,6%, så antager du at ét procentpoints forskel i fx “unge mænd” vil give ét procentpoints forskel i kriminalitet. Det er der som nævnt ovenfor ingen grund til at tro. Dette forhold kan være alt mellem himmel og jord og må bestemmes empirisk. Det er i modellen gjort automatisk, og er det, konstanterne a-d er udtryk for. Derudover er det som sagt ikke -6,2%, men +106% der er det rigtige tal.

   Du bliver ved med at vende tilbage til Svendborg. Den er én af de kommuner, som undersøgelsen selv peger på falder noget udenfor. Det gør 16 af 98 kommuner (16%) som tilsammen dækker 643.277 indbyggere eller 11,7% af landets befolkning. Det er selvfølgelig en skam at der altid er nogen der dækkes dårligere end andre, men udover at modellen ‘kun’ forklarer 88,3% af befolkningen, hvad er så din dybere pointe? Der vil altid være nogle kommuner med særlige omstændigheder som dækkes dårligere at gennemsnit end andre. Jeg kan ikke se problemet?

   At påstå at modellen kun dækker halvdelen af tilfældene ser jeg ingen dækning for. Hvad mener du nærmere betegnet? Jeg vil mene modellen dækker 84% (antal kommuner), 88% (andel af befolkningen) eller evt. en kombination af disse med modellens forklaringskraft (77%).

   Ad 3. Nu forstår jeg slet ikke. Kriminaliteten er opgjort pr. 1000 indbyggere, så den absolutte størrelse af Århus og Odense er ligegyldig. Ydermere er modellen og alle data på baggrund af kommuner og som kontrol også politikredse. Så når “enlige mødre”, “unge mænd”, “single husstande” og “urbanisering” alle er ens for Århus og Odense (pr. 1000!), så må vi forvente at kriminaliteten er ens (pr. 1000) og det er den også (Å 111, O 110).

   At de “indvandrere og efterkommere” du har regnet med er fra ikke-vestlige lande er sikkert rigtigt nok. Jeg kan nu bare ikke få dine tal til at passe. Fx Kbh. Du skriver der er 4048 mandlige efterkommere og 14041 indvandrere, 16-39 år. Dette giver (4048+14041)/518574 = 3,5% og ikke 13%. Hvordan passer det sammen?

   Derudover giver jeg dig ret i at det kunne være interessant at se en sammenligning hvor fx religion eller oprindelsesland indgik, men jeg stadig finder det bemærkelsesværdigt at variablen “indvandrere og efterkommere” ganske enkelt ingen effekt har. Som nævnt tidligere burde en så stor effekt kunne detekteres på så stort et datamateriale, selv med de nævnte forbehold.

   Dine øvre betragtninger om Balvig m.fl. har jeg intet belæg for at vurdere, men de forekommer mig højspændte.

   Kommentar by Torben — 11. maj 2009 @ 18:27

  66. @Thomas Bolding Hansen, 61
   1. Du har problemer med flg. udtalelse: “Det ses således af de grundlæggende data, at det i særlig grad er i stor-byerne, at der er en overvægt af unge mænd.”

   Jeg har kigget på nogle tilfældigt udvalgte kommuners andel af “unge mænd” (15-39 år, BEF1A07):
   Bornholm 11,9%; Lejre 12,4%; Billund 14,9%; Tønder 13.9%; Randers 15,3%; Gribskov 12,1%; Langeland 10,8%; Middelfart 13,3%; Lemvig 13,4%.
   Sammenlign. Kbh. 23,3%; Århus 20,2%; Odense 18,0%; Aalborg 18,3%; Esbjerg 15,8%.
   Jeg kan ikke se problemet i udtalelsen?

   2. Jeg tror bestemt du har misforstået pointen med unge mænd. Det er ikke unge mænd i forhold til unge kvinder der tælles. Det er unge mænd i forhold til 1000 indbyggere.

   3. Der er ingen forskel på Odense og Århus i kriminalitet som ovenfor vist (111 vs. 110). Eftersom jeg ikke kan finde urbaniseringsfaktoren kan jeg ikke sige det mere præcist end at de begge er >95% og den størst mulige forskel således er 100/95, sv.t. 5,3%. Dette er underordnet. Urbaniseringsfaktoren er så tæt klumpet sammen i toppen at det formentlig kun er for landkommuner den gør en forskel. Og som nævnt snart mange gange er det den af de fire faktorer der forklarer mindst og er usikrest.

   4. I alle udregninger lavet af mig har jeg brugt Danmarks Statistiks nyeste tal for kommuner. Rapporten har brugt kommunebaserede tal. For Kbh. kommune har jeg brugt 518.574. Unge mænd er 47% større i Kbh. end Esbjerg.

   5. Jeg ved ikke hvordan jeg kan sige tydeligere end jeg har gjort. Blot fordi der er en sammenhæng mellem “enlige mødre” og kriminalitet betyder det ikke at du kan lægge procentafvigelserne sammen og forvente få den samlede procentafvigelse for kriminalitet.

   6. Din hurtige udregning at “indvandrere & efterkommere” skulle stå for 20% af al kriminalitet i DK er interessant og ikke nødvendigvis forkert, men det vitterligt var tilfældet (og det er fordi de er “indvandrere & efterkommere” snarere end fx fattige/unge) ville man forvente at se det i analysen. Derudover ser det ikke ud til at stemme. Ifølge KRBEF3 og STRAFNA1 udgjorde strafferetlige afgørelsers andel fra “indvandrere og efterkommere” 13,6% (altså før korrektion). Det må antages at muslimers ditto er mindre, fx 8% eller så (folk fra Bosnien, Tyrkiet, Algeriet, Egypten, Marokko, Nigeria, Somalia, Tunesien, Afghanistan, Indonesien, Irak, Iran, Jordan, Libanon, Pakistan og Syrien). Så selv ukorrigeret er der langt op til de 20%. Pointen med at korrigere er selvfølgelig at finde ud af om det er fordi de er indvandrere/muslimer eller fordi de har socioøkonomiske problemer.

   Kommentar by Torben — 11. maj 2009 @ 20:48

  67. Ad 1: Nej urbaniseringen er større i Århus, da forstæderne er vokset sammen med byen, dvs. der bor flere i den urbane del i Århus kommune, som de facto er Århus og forstæder ud i et, for flere forstæder som regnes som selvstændige byer.

   Ved dog ikke om det samme er tilfældet for Odense, men da der er relativt få i Odense kommune uden for byen af indbyggere og under alle omstændigheder færre end i Århus, kan det næppe være så urbaniseret.

   Så kan urbaniseringsfaktoren ikke spille en rolle, da Århus i så fald skulle være mere kriminel end Odense.

   Der bor under alle omstændigheder flere i Århus kommune, mange flere og de allerfleste i Århus eller større forstæder, der findes knap en landsby. For Århus, er hvorend du måler det, med flere i borgere i urbaniserede områder, med flere borgere alene i Århus by.

   Ad 2, Ålborg har stadig flere unge mænd end Odense, 2000 mere og det er i antal

   Ad 3, igen min pointe er, urbanisering, hvis den ellers var til noget, burde gøre kriminaliteten højere i Århus, hvis den skal have ret til at være mellem de fire fremhævede og har en effekt.

   Jeg fandt i øvrigt dette i en gammel rapport, “indvandrere og efterkommere faktaoversigt”, 2005, fra københavns statistiske kontor:

   “Kriminaliteten er traditionelt særlig høj blandt unge. I perioden 1996-2003 var der årligt omkring 300 15-19 årige københavnere, som fik en frihedsstraf. Det svarer til 1.765 pr. 100.000 i alderen 15-19 år, og er væsentligt mere end landsgennemsnittets 927 for al-dersgruppen. Noget af årsagen er, at der i København er en særlig stor andel unge af ikke-vestlig herkomst, og disse har generelt en særlig høj kriminalitet. Men også unge københavnere af dansk herkomst idømmes langt flere frihedsstraffe end det ses i de øvrige 6-byer og på landsplan.

   Men nu kommer det mest spændende!!!:

   Københavns unge i alderen 20-29 år er domineret af mange studerende og personer af dansk herkomst. Studerende har generelt en lav kriminalitet, og det er givetvis med til at forklare, at 20-29 årige i København har en kriminalitet, der er 22 pct. under lands-plan. Ligesom blandt de 15-19 årige har Københavns ikke-vestlige 20-24 og 25-29 åri-ge godt 10 pct. højere kriminalitet end blandt de tilsvarende grupper på landsplan.

   Altså, som jeg sagde, unge kvinder mellem 16 og 24 år er der 9000 flere af hunkøn, end ditto hankøn, i København og oven i mange mandlige unge studerende. Deres bidrag er, som du kan læse her, at 20-29 årige i København samlet set ligger 22 procent under landsgennemsnittet, trods høj andel af unge, høj andel af enlige mødre, trods urbanisering, som så nok ikke i sig selv spiller den rolle som rapporten her tildeler dem, når det kommer til stykket.

   Ikke-vestlige indvandreres indflydelse kan der til gengæld ikke være tvivl om og de ligger også over landsgennemsnittet.

   Hvor ikke-vestlige isoleret ser ligger over landsgennensnittet.

   At 16 – 39 årige, både mænd og kvinder, ikke-vestlige er lig med 13 procent, er deres andel af de øvrige 16-39 årige, ikke den samlede befolkning. 37202/283701, jeg har ikke skelnet mellem mænd og kvinder, det gjorde jeg bare ikke som udgangspunkt, og fortsatte i samme spor i alle byer som er både Q og M men kun inden for aldersgruppen 16-39.

   Men for at regne med den kun mandlige ikke-vestlige andel af den totale hankøns sum af 16-39 årige. Så er den 18089/140495 = 12,9 procent.

   Jeg burde selvfølgelig kun have regnet med mænd, ja, da det primært er dem som er kriminelle.

   Kommentar by Thomas Bolding Hansen — 11. maj 2009 @ 21:53

  68. 1 og 2, ja jeg misforstod den.

   3. ok well, troede Odense var mindre, flere landsbyer i kommunen, mine fordomme.

   5. Jeg forstår det godt, men min pointe er, at hvis det er en faktor, så er det lineær faktor, altså jo flere enlige mødre, jo flere ustyrlige unge, du kan selvfølgelig sige den vægt er større pålydende, altså de 20 procent er 20 procent gange 1,5, eller 30 procent gange 1,5, hvis det var tredive procent forskel, altså dets vægt.
   Det er ikke en diskussion vi kommer langt med, jeg mener basalt set den faktor ikke har så stor vægt som andelen af ikke vestlige indvandrere, eller rettere muslimer, for Kinesere ligger jo omkring index 40, indere også dernede omkring, Vietnamnesere ligger vist tæt på vores eget, russere ligger lavere end os, de skaber altså lidt anonymiserende luftrum for andre, som ligger mellem 242 og 255 i index, når man ikke tillader dem at forsvinde i mængden, Nemlig Somalier, Libanesere og Jugoslavere som af en eller anden grund er mere kriminelle end Bosniere.

   6, jeg skød fra hoften, og tænkte nu da muslimer fylder 19 procent at fængslerne, og forestillede mig korrigeringen var langt mere omfattende, at de godt kunne være oppe omrking 20, Også med Plovsing i mente,

   “Indvandrere/efterkommere under ét har et indeks for straffelovsovertrædelser på hele 241 mod 90 for mænd med dansk oprindelse.””

   Plovsings er korrigeret for alder dog.

   Men kigger lige nærmere på det.

   Kommentar by Thomas Bolding Hansen — 11. maj 2009 @ 22:39

  69. @Thomas Bolding Hansen, 67
   Ad 1: Du er med på at modellen skal dække 98 kommuner og ikke kun Århus og Odense, ikke også? Modellen forudsiger Å 102,9 og O 97,5, altså lidt mere til Århus. Om dette dækker over en marginalt højere urbaniseringsgrad ved jeg ikke.

   Dine betragtninger om urbaniseringen af Å & O er lidt ligegyldige, da forskerne i modellen har brugt et simpelt %-tal og dette er mindst 95% for O og max 100% for Å og forskellen således max kan være ~5%.

   Det er ligegyldigt hvor mange mennesker der bor i kommunen. Det indgår ganske enkelt ikke i nogen af parametrene.

   Ad 2: Det er sandt, jeg blandede mine tal sammen. Aalborg og Odense har hhv. 17,7% og 17,4% unge mænd. Beklager fejlen. Aalborg kommune har flere indbyggere end Odense.

   Ad 3: Du lader til ikke at forstå modellen. Det er sandt, hvis de fire variable er fuldstændigt ens for O og Å, så ville vi forvente at se fuldstændigt ens kriminalitet. Vi ser 111 og 110 anmeldelser pr. 1000 indbyggere. Forskellen i “urbaniseringsgrad” er minimal og denne variabels vægtning er ydermere lille.

   Det lader simpelt hen til at du ikke forstår en lineær regression. Du er med på at der stadig er 23% af kriminaliteten som modellen ikke forklarer, ikke? Og snarere end det, du taler om så forudsiger modellen faktisk større forskel på O og Å end tilfældet er.

   @Thomas Bolding Hansen, 68
   Ad 1-3: fino, vi er enige.

   Ad 5: Præcis, vi kender ikke vægten nøjagtigt, men de værdier der står i tabellen nederst på side 20 i rapporten (“Beta”) er SVJKS de respektive vægte. Ved så ikke hvad variablerne er normaliseret til…

   Det er egentligt lidt underordnet, hvad du basalt mener. Der er ingen tvivl om at disse mennesker er mere kriminelle end baggrundsbefolkningen. Denne undersøgelse tyder bare på at effekten og antallet af mennesker ikke er stor nok til at kunne forudsige kriminalitet på kommuneniveau.

   Ad 6: Mja. Det er forståeligt, men noget er tilsyneladende gået galt i udregningen. Det reelle tal er mellem 7,9% og 13,6%.

   Kommentar by Torben — 12. maj 2009 @ 07:13

  70. Ad 2. Jeg troede det spillede en faktor, hvor mange der boede i byen.
   Jeg mener, det burde det, ellers er Gellerup og ishøj jo mindre urbaniseret end et villakvarter, hvis det drejer sig om bebygget areal, jeg mener stadig ikke variabel kan sige noget reelt.
   Ad 3. Jo, jeg forstår modellen, jeg mener blot, hvis enlige mødre har væsentlig vægt i sig selv, burde Svendborg være mere kriminel og hvis unge mænd har væsentlig vægt så burde Ålborg kunne være med i kriminalitet i forhold til Odense og jeg mener stadig ikke de øverige faktorer kan forklare så meget af forskellen, som antallet af ikke vestlige indvandrere. Jeg mener der er en tendens, men jeg mener ikke den forklarer, hverken 50 og slet ikke 77,3 procent af forskellen.

   Ad 6. Nej, har lavet den igen, i et nyt regneark, kun med mandlige beboere i “landsdel København by” og andelen er stadig 12,9 procent mandlige ikke-vestlige 16-39 ud af alle mandlige 16-39 årige.

   Har også kigget på STRAFNA1 for 2006, men har kun regnet med det som gav ubetinget eller betinget straf, alt ikke med bøder, eller tiltalefrafald osv.:

   Og da de i statistikken ikke skelner mellem vestlige og ikke-vestlige, men regner med alle indvandrere og efterkommere, skal man vide at ikke-vestlige generelt er mere kriminelle.

   Men samlet set står, eller stod for i 2006, indvandrere og efterkommere, både vestlige og ikke vestlige, for:

   Ubetinget straf:
   23,9 procent af afgørelserne i alt
   28,6 procent af straffelovsbruddene i alt

   Betinget:
   17,3 procent af afgørelserne i alt
   21,6 procent af straffelovsbruddene i alt.

   Det vil sige selv på landsplan en klar faktor og over mit skud fra hoften. Så meget desto mere i København, hvor deres andel af befolkningen er klart højere.

   Det er klart, hvis man regner bøder med for trafikforseelser og hvad der nu giver bøder, bliver andelen mindre.

   Kommentar by Thomas Bolding Hansen — 12. maj 2009 @ 14:17

  71. @Thomas Bolding Hansen, 70
   Ad 2. Man kan sagtens indvende at urbaniseringsfaktoren ikke er så oplysende som ønsket, især for de store byer der alle ligger over 95%. Men her ignorerer du så at modellen bruges til hele landet, med urbaniseringsgrader væsentligt lavere end dette. Og at den stadig fungerer.

   Ad 3. Uden de nøjagtige koefficienter fra modellen er det svært at sige noget konkret når du kun kigger på én parameter ud af fire. Og ja, modellen forudsiger jo som sagt også at Svendborg ‘burde’ være mere kriminel end den er. Men jeg fatter i bund og grund ikke denne indvending. Hævder du dybest set, at du ikke tror på at modellen har identificeret variablen “enlige mødre / 1000” som den mest forklarende?

   Hvad du “mener” kan “forklare” 50% eller 77% er lidt ligegyldigt. Du har ikke 500.000 anmeldelser at have det i sådan som rapporten har.
   Statistikken viser, at 45% af variationen i kriminalitet kan forklares ved “enlige mødre / 1000” og at alle fire variable samtidigt forklarer 77,4% (s.8 fodnote). Med din misforståelse af tre af de fire parametre ved jeg ikke hvor megen lid jeg vil fæste til din mavefornemmelse.

   Ad 6. Ja, det forklarer det. Jeg har regnet samtlige domsfældelser for alle aldre, men så kun fra muslimske lande uafhængigt af statsborgerskab eller køn (det er de 7,9%).

   Kommentar by Anonym — 12. maj 2009 @ 15:18

  72. @Thomas Bolding Hansen, 70
   Ad 2. Man kan sagtens indvende at urbaniseringsfaktoren ikke er så oplysende som ønsket, især for de store byer der alle ligger over 95%. Men her ignorerer du så at modellen bruges til hele landet, med urbaniseringsgrader væsentligt lavere end dette. Og at den stadig fungerer.

   Ad 3. Uden de nøjagtige koefficienter fra modellen er det svært at sige noget konkret når du kun kigger på én parameter ud af fire. Og ja, modellen forudsiger jo som sagt også at Svendborg ‘burde’ være mere kriminel end den er. Men jeg fatter i bund og grund ikke denne indvending. Hævder du dybest set, at du ikke tror på at modellen har identificeret variablen “enlige mødre / 1000” som den mest forklarende?

   Hvad du “mener” kan “forklare” 50% eller 77% er lidt ligegyldigt. Du har ikke 500.000 anmeldelser at have det i sådan som rapporten har.
   Statistikken viser, at 45% af variationen i kriminalitet kan forklares ved “enlige mødre / 1000” og at alle fire variable samtidigt forklarer 77,4% (s.8 fodnote). Med din misforståelse af tre af de fire parametre ved jeg ikke hvor megen lid jeg vil fæste til din mavefornemmelse.

   Ad 6. Ja, det forklarer det. Jeg har regnet samtlige domsfældelser for alle aldre, men så kun fra muslimske lande uafhængigt af statsborgerskab eller køn (det er de 7,9%).

   Kommentar by Torben — 12. maj 2009 @ 15:19

  73. Jeg benægter bestemt ikke modellen viser, at der er flere enlige mødre i København, og storbyerne, eller en højere andel af unge mænd, procentmæssigt og langt mindre i provinsen.
   Men jeg vender mig mod at koble det mere til kriminalitet i det omfang her,specielt når den ikke gør det i tilfældet af ikke vestlige indvandrere, som der også er langt flere af, hvilket modellen kun kan have vist.
   Hvis de inputtene med deres faktiske over index straffelovsaktivitet var plottet ind, ville de komme ud.

   Jeg benægter heller ikke at drengebørn af enlige mødre, skilsmissefamilier, er mere kriminelle end børn fra kernefamilier.
   Men denne skal vurderes reelt, altså ud fra andel af kriminelle med enlige mødre i forhold til andre andele.

   At der er flere enlige mødre i en by, kan have andre årsager end dårlige sociale relationer og ressourcer, nemlig overskud af unge kvinder.

   Altså det jeg angriber, er det jeg nævner som noget af det første, sammenfaldet af omstændigheder og konklusionerne, enlige mødre får en rolle, indvandrere får ikke en.

   Det er klart, at når der er flere unge kvinder i en by som København og flertal af dem, vil der også være flere enlige mødre.

   Det er klart når unge menneske fra provinsen, valfarter til byen for at studere, vil der være en langt højere overvægt af unge.

   Men det er langt fra klart, at de skulle have en så stor effekt på kriminaliteten, så den bliver den 2-3 dobbelte af provinsen.

   Når de 20-29 årige, kraftigt båret af studerende i København, faktisk ligger 22 procent under landsgennemsnittet i kriminalitet. Så kan vi vel godt blive enige om, at høj ungdomsandel i sig selv ikke har en vægt?

   Når det så er sagt, så:

   Hvis enlige mødre og unge mænd, skulle forklare 67,9 procent af variationen i kriminaliteten, så skal den vel kobles til forskellen mellem provinsen og byerne i procentmæssig repræsentation.

   Og da forskellen i kriminalitet mellem provinsen og København, i småbysprovinsen cirka omkring 50 i snit, større provinsbyer mellem 55-70, mod storbyerne, Ålborg 79,7, Odense Århus omkring 110 og 151,4 i København.

   Ser vi på disse tal, skal 67,9 procent af forskellen forklares med enlige mødre og unge mænd andel. Det kan den muligvis godt på landsplan, jeg har lavet nogle stikprøve beregninger som tyder på det.
   Grunden til at jeg tvivlede på det var, at 300 procent kriminalitet er meget ekstra og andelen af enlige mødre, eller unge mænd var ikke nødvendigvis så meget højere, aka Svendborg, Åalborg.
   Jeg gider ikke lave en komplet landsdækkende beregning, da det er for stort et arbejde og computeren har angiveligt arbejdet med de rigtige tal på det område overvejende.
   Men for at tage Ålborg vs Odense, så taler vi om 40 i forskel på kriminalitet, og 28 af den skal forklares med enlige mødre, hvor kun 13,6 udfyldes af enlige mødre – og unge mænd – ja der er jo flere i Ålborg.

   Tager vi Svendborg vs København, så taler vi om 97 i forskel i kriminalitetstilfælde, hvor 66 tilfælde skal forklares af enlige mødre og unge mænd, men enlige mødre forklarer kun de 19.
   Men som du har vist med stikprøver, kan andelen af unge mænd være noget lav, allerede i forholdet København/Esbjerg er der en stor. forskel, 21/15 eller 140 procent flere i Kbh. forskellen på enlige mødre er 21 procent, således er vi over den 67,8 procent andel af

   Jeg lavede også nogle få tilfældige stikprøver på enlige mødre og de svingede mellem 1,7 og 2,35 i provinsen.
   Hvis de vægtes som større og tungtvejende faktor kan det rigeligt forklare de 45,1 procent, og det må de jo så blive, eftersom der også er stor forskel i andelen af unge mænd, at dømme efter dine stikprøver, men den angives kun som lidt over 32 procent af forklaringen.

   Jeg mener dog stadig, at det hvis på nogen skal kunne sige det forklarer kriminalitet, skal det være med udgangspunkt i kriminelles forhistorie, ikke med udgangspunkt i et sammenfald af begivenheder hvor byerne er mest kriminelle, men samtidigt også det sted unge flytter til for at studere, bo og arbejde, gå til koncerter i, shoppe i osv.
   Det er et sammenfald af omstændigheder og udelukkelse af indvandrere som faktor, og fremhævelse af en endnu mindre andel af befolkningen som enlige mødre, er nu underlig, selv om der er store udsving i andele.
   Det ville give mere mening med unge mænd, da deres andel i procent også svinger meget, men deres antal er til gengæld større, og det er mænd, unge, som begår kriminalitet. Ville det ikke?

   Kommentar by Thomas Bolding Hansen — 12. maj 2009 @ 18:06

  74. Tager lige den her igen med lidt tilføjelse:

   Men for at tage Ålborg vs Odense, så taler vi om 40 i forskel på kriminalitet, og 28 af den skal forklares med enlige mødre og andel unge mænd, hvor kun 13,6 udfyldes af enlige mødre – og unge mænd – ja der er jo flere i Ålborg.

   Kommentar by Thomas Bolding Hansen — 12. maj 2009 @ 18:31

  75. For at skære det helt ud i pap, jeg afviser ikke tallene som er kommet ud computeren, de viser angiveligt på landsplan, en forskel, som er nogenlunde parallel med udviklingen i kriminalitet.

   Men når jeg fremhæver byer som Svendborg, Ålborg og Odense.
   Så er det fordi, hvis det er en faktor, så skal der jo være sammenhæng mellem denne faktors formodede styrke og udviklingen i Kriminalitet, det vil sige, hvis der er mange enlige mødre i en kommune, burde den også ligge over gennemsnittet for kriminalitet. Vi kan ikke have en lov, der uanset om den tilsyneladende virker i 80 procent af tilfældene, ikke virker i de 20 procent, hvis du forstår mig ret? Heller ikke kan den tages fuldt alvorligt, når effekten er elastisk, bølgende op og ned, altså ikke en identisk effekt, fra by til by, selv om den overordnet er et parameter.
   Man kan sige de to forhold, der er store udsving inden for, er andelen af unge mænd og enlige mødre, men hvis de i sig selv skulle spille en rolle, skulle udviklingen være lineær over hele feltet, parallelt med andelen af unge mænd og enlige mødre.

   Koblingen mellem unge mænd og enlige mødre er ikke fuldstændig illegitim, sådan at forstå, der er en sammenhæng, men sammenhængen er jo tydeligt nok ikke lineær, men bølger op og ned.
   Ålborg burde være mindre kriminel og Esbjerg mere, selv når vi reducerer kriminaliteten med den 67,8 procent andel som enlige mødre og unge mænd dækker.

   Og kriminaliteten i København burde være meget høj, blandt 20-29 unge, i stedet for at ligge under 22 procent under landsgennemsnittet.

   Hvis dette her er en forklaring, så er det det 100 procent, ikke 60 eller 80 procent.

   Hvis den kun virker i 80 procent af tilfældene, så er de firs procent af tilfældene jo netop et tilfælde, altså et sammenfald, og der skal findes andre årsager. Men computeren vil spytte en graf ud, med tilsyneladende parallel stigningskurve.

   Der ud over mener jeg at enlige mødre og skilsmisseforældre spiller en rolle, men næppe en særlig stor i det samlede billede.

   Den rolle afklares kun ved at undersøge de kriminelle.

   En enlig moder forekomst kan have mange årsager, og er ikke nødvendigvis det samme som en ressourcesvag person.

   Kommentar by Thomas Bolding Hansen — 12. maj 2009 @ 20:18

  76. Jeg synes i det hele taget der er en generel tendens, til at putte komplekse beregninger ind i en computer, og tage svaret som lidt for givet, uden at gå kritisk til værks med en egen klassisk metode og kritisk analyse.

   Kommentar by Thomas Bolding Hansen — 12. maj 2009 @ 20:23

  77. Jeg har alligevel regnet andelen af enlige mødre ud, og regnet kriminaliten ud, så de står sidestillet, udregningen er blevet placeret nederst i posten her, på min blog.

   Der er klart en tendens, men for store udsving, og enkelte direkte modsatte tendenser, til at tendensen kan påregnes som bærende særlig stor vægt.

   Kommentar by Thomas Bolding Hansen — 12. maj 2009 @ 22:49

  78. @Thomas Bolding Hansen, 73
   At du nægter at acceptere resultatet af en statistisk analyse af 500.000 anmeldelser lyder ikke som noget jeg kan gøre noget ved.
   “Koble” er et underligt ord, når nu analysen viser, at de 4 variable forudsiger 77% af kriminaliteten. Hvad hvis man havde tilføjet en variabel “Muslimer” som havde forudsagt fx 30% af kriminaliteten, ville du så også nægte at “koble” de to ting?

   Jeg er enig i, at hvis man havde inkluderet en variabel der hed “Muslimer” kunne analysen muligvis have set anderledes ud. Hvad med at undersøge det?

   Det er nok ikke kun børn af enlige mødre, der er kriminelle, og rapporten påstår heller ikke det. Rapporten foreslår at en høj koncentration af enlige mødre korrelerer med kriminalitet. Eftersom mange kriminelle er >18 og udeboende ville de nok slet ikke tælle med på den led (medmindre de har mindre, hjemmeboende søskende).

   Der er ikke tale om at “indvandrere & efterkommere / 1000” ikke “får” en rolle, men at variablen ikke forudsiger kriminalitet på baggrund af denne variabel.

   Jeg er ikke sikker på at et overskud af unge kvinder vil lede til et overskud af enlige mødre. I så fald ville man forvente at variablen “unge kvinder / 1000” ville have forklaringsstyrke, hvilket den ikke har.

   Det kan tænkes at en høj “unge mænd / 1000” er en mere præcis indikator af storby (pga. de mekanismer du nævner med studerende) end “urbaniseringsgrad” er af de årsager vi har været inde på. Det samme kan i virkeligheden tænkes for “enlige mødre / 1000”. Disse må forventes at have færre penge end gennemsnittet og således flytte til fx lejeboliger i ghettoerne.

   Hvad angår sammenligningen mellem Odense og Aalborg: modellen forudsiger 90,4 for Aalborg, 97,5 for Odense, altså 7,9% mere kriminalitet i O.
   “Enlige mødre / 1000” 13,6% højere (dog 8,8%-18,6% pga. tallenes lave præcision), “unge mænd / 1000” er ca. ens, “Husstande på 1 / 1000” er ca. ens, “urbaniseringsgrad” er mellem 0% og 11,7% i O’s favør (igen lav præcision i tallene). Så hvad er problemet igen?

   At fremhæve en meget lille del af befolkningen som du siger er netop utroligt interessant. Især fordi så lille en befolkningsgruppe forklarer 45%. De færreste synes vel enlige mødre er et gode? Så vi kan (forudsat det er de enlige mødre i sig selv og ikke som symptom på noget andet) slå to fluer med ét smæk og både hjælpe familierne og nedsætte kriminaliteten. Som nævnt forklarer bogen Taberfabrikken hvordan der er en sammenhæng mellem de økonomiske incitamenter til enlige forældre og den høje skilsmisserate i landet.

   @74
   Du tager udgangspunkt i en forskel på 40, som er de reelle tal og ikke modellens.

   @75
   Svendborg er blandt de 16% modellen ikke forklarer voldsomt godt, så det nytter ikke synderligt at hive den frem konstant.
   Du tager fejl med de 80%-20% og de 100%. En statistisk model som denne forklarer aldrig 100%. Der er netop tale om relationer, ikke præcise, kausale mekanismer.

   Modellen benytter sig af 4 variable, som i samspil forklarer 77% af kriminaliteten. Heraf vægter visse tungere end andre. So jo, i de tilfælde hvor fx “enlige mødre / 1000” er ens må man forvente andre forskelle i variablerne hvis modellen holder (dvs. for de 84% af kommunerne). Men i stedet for at vi to sidder og gætter, hvorfor skriver du så ikke bare til Susanne Clausen og beder om at få at vide, hvordan ligningen ser ud, og hvordan de har normaliseret variablerne? Det er 1000x gange nemmere.

   Sandt en enlig mor (som fx min) behøver ikke være en ressourcesvag person. Men det er nu lidt sjovt at man skal høre den slags … hmm, apologier for alle mulige andre befolkningsgrupper end muslimer her på uriasposten ;-)

   @76
   Det er vel en klassisk kritik når tallene ikke viser det, ens “sunde fornuft” ville have? Beklager, som biolog der selv mange gange er blevet skuffet af statistiske resultater er jeg vaccineret mod den slags.

   @77
   Forstå mig ret, men det kan jeg ikke tillægge særlig stor vægt. Du har fx ikke de resterende tre variable med, og du ved ikke hvilken vægt eller normalisering der er brugt. Jeg foreslår som sagt du kontakte Clausen og hører om hun vil dele det med dig. Ellers må du nok selv lave en multipel regressionsanalyse. Og så kan du jo bare putte variablen “Muslimer / 1000” ind! ;-)

   Kommentar by Torben — 13. maj 2009 @ 10:40

  79. “Sandt en enlig mor (som fx min) behøver ikke være en ressourcesvag person. Men det er nu lidt sjovt at man skal høre den slags … hmm, apologier for alle mulige andre befolkningsgrupper end muslimer her på uriasposten ;-)”

   Well modsat enlige mødres børn, er ikke vestlige-indvandreres overkriminalitet undersøgt i den rigtige ende. Nemlig i forbryder enden.

   Hvis der var undersøgelser, der viste at børn af enlige mødre er 3-4 gange så kriminelle, og meget mere end det hvad angår grove forbrydelser, baseret på fængslede og dømte børn af enlige mødre, så ville jeg ikke afvise rollen, som jeg har gjort her.

   Kommentar by Thomas Bolding Hansen — 13. maj 2009 @ 15:49

  80. @79
   Du bliver ved med at ignorere at de kriminelle i en kommune ikke nødvendigvis er børn af de enlige mødre, men at der enten er tale om komplekse årsagssammenhænge, symptomer eller en kombination. Desuden er folk med muslimsk baggrund ikke “meget mere” end 3-4 gange oftere dømt for vold end ikke-muslimer, men 4,3 som vist ovenfor.

   Kommentar by Torben Peitersen — 13. maj 2009 @ 21:16

  81. Jeg tror da helt sikkert at der er noget om snakken i dnne rapport, hvorimod Kim Møllers indlæg virker mere som en afvisning af noget der ikke lige passer ind i den herres teorier og gisninger. Gladsaxe er et stort område f.eks , og der er mange forskellige mennesker med vidt frskellig baggrund, der er både danskere og indvandrere , og begge “grupper” har problemer med alkohol, stoffer, vold og kriminalitet i de store boligområde i Værebroparken og Høje Gladsaxe. Men der er også mange der ikke laver lort i den. Men når der er så stor forekomst af grupper med sociale og/eller psykiske vanskeligheder, så er det da klart, at det må forventes at der vil være en høj krimininalitet, og kriminalitet er jo alt hvad der ikke er lovligt; vold, indbrud, bedrageri osv. At der så ikke har været så meget kriminalitet som forventet i Gladsaxe, er jo kun glædeligt, og det kan Kim Møller jo tilsyneladende ikke se, thi han ynder kun at se det negative, og ud fra enkeltsager drage alle mulige forhastede konklusioner. Så er der Fanø, en kommune hvis faste indbyggerskare hovedsageligt tæller danskere og overvejende af af dem der må betegnes som modne (gamle er et noget negativt ord).”pæne” mennesker , efterkommere af fiskere, besindige vestjyder osv osv .Men fiskerne på vestkysten kan godt være voldelige og ubehagelige når de er fulde. Jeg kender selv Fanø fra min barndoms ferier, men det var ikke fiskerne der lavede ballade, nej det var alle de unge knejter fra fastlandet og unge tyske turister, der tørnede sammen på diskotekerne og festområderne på campingpladserne. Og jeg har mange år efter at familien solgte sommerhuset på Fanø, besøgt øen og set at det er blevet værre med årene.Omkring år 2000 boede jeg i Esbjerg og kunne følge med i lokalaviserne om hvordan det gik hedt for sig om sommeren.At man ikke forventer en høj kriminalitetsrate, er jo nok fordi man tager udgangspunkt i fastboende borgere, danske statsborgere og ikke turister osv. Det er umuligt at forudse hvor mage turister der kommer hvert år, og ligesom københavnere tager til Skagen tager de også til Vestkysten, så når jeg siger turist mener jeg ikke kun tyskere og hollændere.Nu nævner Kim Møller et drab i Gladsaxe, men Fanø har også været skueplads for bestialske og ondskabsfulde handlinger, således blev en ung pige for mange år siden offer for en seksualforbryder, der før eller efter en grov voldtægt, knuste hendes hoved med en sten da hun tog solbad i klitterne.En mand ved navn Erik Solbakke Hansen, der også stod bag en tragisk mordbrand på det daværende Hotel Hafnia i Kbh. Et andet drab, begået af en indisk svindler og psykopat, Sanjay et-eller andet,omkring år 2000, vakte også opsigt, men dog ikke så meget som en andet frygtelig sag, nemlig Peter Lundin-sagen, som upspillede sig kort tid forinden.Den pågældende Sanjay havde myrdet en ung, grønlandsk mor og hendes spædbarn.

   Meningsløse drab sker alle steder, så Kim Møller kan ikke bare hive drabssager frem og konkludere noget om en by, et område, på den måde. Drabet på Kirsten Bay Andersen i Haderslev kom som et lyn fra en klar himmel, og måske blev hun allerede overfaldet ved nærpolitistationen.Ikke et sted man forventer kriminalitet, heller ikke når der er lukket. Den forsvundne kvinde fra Århus, hvis lig (da hun formodes myrdet) ikke er fundet.Alle de tragiske drab i familier vi ser jævnligt.Danske kernefamilier, hvor facaden krakelerer, eller alkoholiserede hjem.Tragedien lurer desværre alle vegne.Har læst om en sag fra Ringkøbing i 1960érne , hvor en repektabel mand, en mønsterborger, i en skjult depression , skyder hele sin famile, 8 stk, konen alle børnene.En anden sag fra samme by mange år senere, hvor en villidt og populær dansk dreng i jalousi dræber sin kæreste. Der er mange eksempler på dette, blandt både danskere og indvandere.Jalousi skelner ikke mellem om det er i Hørsholm eller Herlev om det er muslimer eller jøder eller hvide eller sorte.Det samme gælder misbrug, psykisk sygdom, psykopati, pædofili og andre ting som kan fordreje det menneskelige sind.Så Kim Møller, ærgeligt for dig at resultaterne af denne undersøgelse ikke understøtter dine hjemmlavede research.Det må du altså leve med, at udslynge alle disse dybt forhastede konklusioner er forkert, men opm ikke andet kan man da få en godt grin, eller hvis man er psykiatri interesseret, indblik i en mands dybt invaliderende tvangstanker , hvor han har muslimer på hjernen og ser et lille glimt af Bin Laden alle steder han kommer.

   Kommentar by C. Lodberg — 25. juli 2010 @ 23:18

  82. Nå ja, og så tror jeg også at Hr. Kim Møller er han lidt smertefulde krampetrækninger i det bagerste hul over, at pigerne ikke gider at bo i DF´s kerneland i Struer og Vestjylland, ude i de små landsbyer, hvor indspistheden, sladdermentaliteten og klondike-stemningen hersker, bla pga. at storkapitalens store kæder har kvalt de små næringsdrivende og hvor staten har centraliseret så der ikke er nogen skoler og uddannelsesinstitutioner i udkantsområderne, så der kun er de broventende gamle Fremskridtsfolk, (eller stilstandsfolk om man vil) tilbage sammen med en surhed og bitterhed, der gør at man bliver egoistisk og feks stemmer DF, selv om man bor i det hvideste af Danmark, uden en eneste indvandrer. Selvomder ikke var indvandere i KBH, så ville disse lokalpatrioter nok aldrig flytte til staden alligevel.Så Kim, igen, du må bare indse at unge piger vil have foskelligehed og afveksling, de vil ikke blive tilbage i den amputerede landsby og servere de samme fedtede burgere til de samme gamle fedtede mænd på den lokale grill, mens de for 1000. gang minder hende om at hun har byens bedste røv.Men også den eneste pigerøv i miles omreds…. Jeg boede i 1997-1999 på Djursland, i Gjerrils norvest for Grenaa.Så jeg ved, ud fra de piger jeg kendte den gang, hvad jeg snakker om.Forstår godt de unge ikke gider og bo derude.

   Kommentar by C. Lodberg — 25. juli 2010 @ 23:30

  83. rettelse: “Er han lidt smertefulde krampetrækninger” = har lidt smertefulde krampetrækninger.

   Kommentar by C. Lodberg — 25. juli 2010 @ 23:31

  84. Tak, skæbne, hvem har dog tisset på C. Lodbergs sukkermad? Du er da ellers i et olmt hjørne, skal jeg love.

   Livet er for kort til at læse hele denne gang rablende hate speech, men selv om det er forgæves, skal jeg lige henlede opmærksomheden på en afgørende pointe:

   Legitimering ud fra religion/kultur, kontra ingen legitimering ud fra religion/kultur.

   Det betyder kort og godt at man taler om to helt forskellige situationer, når hhv.

   1) En dansker slår ægtefælle eller rivaler ihjel.

   2) En person fra en førmoderne kultur slår f. eks. ægtefælle, børn, rivaler, datters kæreste ihjel, med henvisning til æresbegreber eller religion.

   Pixibogsudgaven:

   Manden i 1) har ingen opbakning i egen kultur, religion, omgangskreds eller jura.

   Manden i 2) kan for så vidt være hele den pukkelryggede familie – siger navnet Ghazala Khan dig noget? Dræbt af hele familien, med brormand som bøddel. Pakistanske taxachauffører uden for familien hjalp til med logistikken.

   Gerningsfamilien + medhjælpere har støtte i jura, religion og kultur der hvor de kommer fra. De mødes ikke med generel fordømmelse i deres etniske miljø.

   Du meget, meget sur, du ikke forstå:

   a) 1) og 2) er to helt forskellige problemstillinger.

   b) At forbrydelser à la 1) forekommer er ikke med til at bortrelativisere forbrydelserne à la 2), og er heller ikke noget argument for at importere de mennesker der har den slags kulturelle/religiøse værdier med i bagagen.

   …. psssst: Dette er en ældgammel tråd, hvilket betyder at dine opstød kun læses via RSS-feed.

   Kommentar by Lars Findsen På Crack (islamofob) — 26. juli 2010 @ 01:54

  RSS feed for comments on this post.

  Leave a comment

  Line and paragraph breaks automatic, e-mail address never displayed, HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

   

   

  Vælg selv beløb  Blogs


  Meta
  RSS 2.0
  Comments RSS 2.0
  Valid XHTML
  WP


  MediaCreeper