12. maj 2009

Prof. Hjalte Rasmussen om “EF-Domstolens erosion af medlemsstaternes suverænitet”

I Presselogen på TV2news kunne man i søndags høre Politikens kulturredaktør Anita Bay Bundegaard fortælle at EU fik alt for dårlig presse. Det var forkert, at man i en avis som BT kunne se en overskrift som ‘EU tvinger flygtninge til Danmark’, for EU var en integreret del af Danmark, der var intet modsætningsforhold.

Anita Bay Bundegaard startede sin journalistiske karriere hos DR, og politisk har hun som medlem af Det Radikale Venstre stået i skole hos bl.a. Marianne Jelved. I den sidste Nyrup-regering var hun minister for Udviklingsbistand, og huskes nok især for sin udmelding om nødvendigheden af fri indvandring. På den ene side er hun medlem af et parti der vil overlade udlændingepolitikken til EU – på den anden side mener hun det er forkert at gå kritisk til EU’s systematiske magtcentralisering. Hvordan holder hun masken?

Professor i EU-ret Hjalte Rasmussen i gårsdagens Berlingske Tidende – Metock-dommen kan blive dråben.

“I henved 40 år har EF-Domstolen beskåret medlemsstaternes reserverede suverænitet efter en salami-metode. Det følgende illustrerer træk af denne udvikling og den bagved liggende strategi, som er lykkedes over forventning…

Det følgende, som undersøger den mulige betydning af EF-Domstolens erosion af medlemsstaternes suverænitet, begynder med et par ord om Metock-dommen. Den udvidede som bekendt grænserne for den fri personbevægelighed inden for Unionen. Denne dom satte det foreløbige punktum for en over 30-årig retspraksis, der regelmæssigt har beskåret Danmarks og de andre medlemsstaters reserverede suverænitet. Hårdt er det navnlig gået ud over retten til at bestemme, hvilke udlændinge som skal have ret til at opholde sig permanent i landet. Det sætter spørgsmålstegn ved, om udviklingerne i retspraksis har holdt sig inden for § 20s rammer.

Mange medlemsstater protesterede… Alligevel viser EU-historien, at medlemsstaterne over tid for det meste affandt sig med resultaterne af selv radikalt retsskabende domme. Senest har de samlet – i én forholdsvis overskuelig retsakt – retspraksis og den afledte lovgivning om den vandrende arbejdskrafts rettigheder, som tidligere skulle findes i serier af ældre domme og rådsretsakter. Det hele skulle gerne have hjemmel i traktatens art. 48 (i dag: art 39) og EU-borgerskabsrettighederne i art. 17 og 18.

Rom-traktatens økonomiske filosofi gik ud på, at den økonomisk aktive arbejdstager var en produktionsfaktor, som burde gives ret til tage ansættelse dér, hvor arbejdsindsatsen gav det bedste økonomiske afkast. I praksis viste sig dog hurtigt, at arbejdstagerne ikke emigrerede, med mindre de kunne tage deres familier med sig. Derfor begyndte Domstolen og de andre institutioner tidligt at give familiemedlemmerne rettigheder til ophold m.m. i værtsstaterne… Skønt højlydt kritik udeblev, kan retspraksis have næret en uudtalt akkumulation af bitterhed og oppositionslyst mod, hvad mange opfattede som EF-dommernes overgreb. Notorisk er, at de voldsomme danske politiske angreb på EF-domstolen efter Metock-dommen formentlig var ude af proportion med dommens lille retlige innovation. Måske var Metock-dommen derfor blot dråben, der fik bægeret til at løbe over. I lighed med sine forgængere fjernede Metock-dommen en restriktion på arbejdskraftens fri bevægelighed. I lighed med dem forbedrede den uden klar hjemmel i traktaten én gruppe familiemedlemmers rettigheder.

På et vigtigt punkt brød Metock-dommen dog med fortiden. Ret uforudsigeligt ophævede den nemlig de ældre dommes betingelse om, at et familiemedlem ingen ret får uden at have haft lovligt ophold i en anden medlemsstat, typisk hjemlandet, før emigrationen. Konkret gav den opholdsret til en afvist asylansøger, der var kommet direkte fra en tredjestat til Irland og dér havde giftet sig med en ikke-irsk EU-borger. Nogle anfører, at dommene i Carpenter-sagen og Singh-sagen var tidlige bebudere af Metock-bruddet. Begge domme er dog uegnede som fortilfælde, fordi sagernes atypiske faktiske omstændigheder øvede stor indflydelse på domsresultaterne.

Vigtigere er, at Common Market Law Review, der er EF-juristernes fornemste tidsskrift, i en leder for nylig alvorligt kritiserede EF-Domstolen. Kritikken gik dels på Domstolens uhjemlede erosion af national suverænitet dels på, at mange nyere og vigtige domme ifølge lederen er dårligt og utilstrækkeligt begrundede. De politisk og juridisk højt profilerede nationale angreb på dommene i Mangold- og Metocksagerne nævnte tidsskriftet som eksempler på, at Domstolen måske burde have gjort sine domsresultater mere acceptable for dem, der skal håndhæve dem.

Er fortidens tilstand af fredelig, men undertiden også væbnet neutralitet ved at rinde ud? Da Domstolen i Metock-dommen fjernede betingelsen om familiemedlemmets forudgående lovlige ophold i en anden medlemsstat end værtsstaten, tog den et ganske vist lille, men principielt skridt, der muligvis bragte dommen uden for den overladte suverænitet.

Vil Højesteret en dag bekræfte denne prognose? Muligheden er der. Hvis ja, vil Metock-dommen gå over i historien som den dråbe, der fik bægeret til at flyde over.”

Mere.

 • 3/9-08 Uriasposten – Internt regeringsnotat: Metock-dommen åbner de danske grænser.
 • 10/5-09 Berlingske Tidende – EU-ekspert: Metock-dommen var et brud på grundloven.
 • 11/5-09 Berlingske Tidende – Regeringen frikender Metock-dom.
 • 11/5-09 Berlingske Tidende – Øget modstand mod Tyrkiet (2/3 af danskerne, Merkel og Sarkozy).
 • The URI to TrackBack this entry is: http://www.uriasposten.net/archives/6817/trackback

  10 Comments »

  1. Jeg husker udmærket Anita BAD Bundegaard’s udnævnelse til minister fra at være Jelveds partikontor ansat og hendes totalt naive udtalelser i TV om, at alle der flygtede fra fattige lande skulle være flygtninge med automatisk ret til at indvadere Danmark!
   Husker også den håbløse naive Anita BAD fik Aalborg som valgkreds og hendes uhjælpelige forsøg på at blive valgt ind i Folketinget derfra.
   Der var vist også noget Castberg-rod! med hendes CV!!
   Jo,denne naive dame er vist ikke rigtig klog!
   Måske derfor damen foretrækker EU-diktatur, fordi damen aldrig har tænkt en fornuftig tanke og ej heller kommer til det, derfor er det nok befriende for den naive dame, at overlade ALT tænkearbejdet ukritisk til EU.
   Måske hun skulle bruge sin minister-pension på lidt selvstændigheds udvikling og opsøge lidt proffesionel hjælp til at komme ud af lemminge-underkastelsen for sin liderlighed til diktatur!

   Kommentar by li — 12. maj 2009 @ 14:04

  2. Anita Bay Bundegaard endnu en radigal grædekælling(ligesom kulsoen jelved) der skulle have et par flade med en håndtaske.

   Kommentar by Fritz — 12. maj 2009 @ 15:15

  3. Hvad er det hun viser? Længden på mandens erigerede lem?

   Så forstår man da udmærket, at hun vil have fri indvandring fra Afrika.

   Mvh. Børge.

   Kommentar by Børge — 12. maj 2009 @ 15:21

  4. Børge, det var årets replik. Du kunne skrive til Cirkusrevyen.

   PS: Din vits er vist også racistisk, men da spotten og hånen er rettet mod europæerne (og iøvrigt videnskabeligt ubegrundet), får du nok lov at slippe.

   Kommentar by GB — 12. maj 2009 @ 15:31

  5. Ih hvor den rædselsfulde Anita dog hader eksistensen af “Danmark”. For alt i verden skal Danmark og alt dansk gøres til ikke-eksisterende. Mærkelig målsætning.

   Nice one, Børge :)

   Kommentar by Frihed — 12. maj 2009 @ 16:17

  6. EU udvider retten til familiesammenføring

   http://politiken.dk/politik/article708922.ece

   Kommentar by BE — 12. maj 2009 @ 20:39

  7. “Hvordan holder hun masken?”
   Hun tror selv på det vrøvl, som hun siger.

   Kommentar by Menig 442 — 12. maj 2009 @ 21:27

  8. I en ikke fjern fortid hørte vi hele tiden venstrefløjen hyle om demokratisk underskud i EU, og om risikoen for suverænitetsafgivelse. Nu kan de ikke få armene ned, fordi EU overtrumfer Danmarks suverænitet, og giver lettere adgang for de muslimske horder…

   Kommentar by Henrik — 12. maj 2009 @ 22:12

  9. Efter ministertiden (2000/2001) blev hun i 2002 rådgiver for FN’s flygtningehøjkommissariat, UNHCR. UNHCR er vel fyldt med typer som hende, der bruger denne myndighed til at politisere under dække af at være en upartisk, objektiv myndighed.

   Kommentar by barfbag — 12. maj 2009 @ 22:33

  10. Danmark bør forlade EU og genindføre grænsekontrollen. Danmark skal ikke være et eldorado for økonomiske bekvemmelighedsflygtninge, kriminelle fremmede og lykkejægere(disse kommer især fra islamiske middelalderstater).

   Kommentar by Poul — 13. maj 2009 @ 20:25

  RSS feed for comments on this post.

  Leave a comment

  Line and paragraph breaks automatic, e-mail address never displayed, HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

   

   

  Vælg selv beløb  Blogs


  Meta
  RSS 2.0
  Comments RSS 2.0
  Valid XHTML
  WP


  MediaCreeper