6. juni 2009

Tronfølgeloven: Det nationalkonservative ja

Afstemningen om Tronfølgeloven betyder mindre for mig end fodboldkampen i aften, og selvom det er fristende at stemme nej som eksempelvis Borgerlig Bums argumenterer for, så ender det for mit vedkommende nok med et ja. Jesper Rosenløv på Nomos blog – Stem ja!

“I morgen skal vi stemme om en ændring af tronfølgeloven – en ændring, der har den hensigt at ligestille kønnene m.h.t. arveretten til den danske trone. Hvorfor? Således at det danske kongehus kommer til at afspejle de forhold, der bør gøre sig gældende i det moderne danske samfund, lyder det. Naturligvis må jeg som konservativ afvise dette argument som noget pjat…

Kongehuset bygger på tradition og hævdvunden skik. Selvom jeg absolut ikke er imod ligestilling mellem kønnene i det danske samfund, så er det, der tilfældigvis har vundet indpas af nutidige modestrømninger jo fuldstændig ligegyldigt i sammenhæng med kongehuset. Hvad nyt, smarte projektmagere kan hitte på, er traditionen netop hævet over. Bevarelsen af kongehuset er i sig selv et oprør mod ”nutidens absolutte dominans”, for at bruge et udtryk af Botho Strauss. Derfor er det budskab, som den fladpandede statsfinansierede propaganda-film, der ruller hen over de danske tv-skærme i den bedste sendetid, ramt helt ved siden af.

Men, men, men – alligevel, kære læser, vil jeg opfordre dig til at stemme ja til ændringen. Der er vigtigere ting end det danske kongehus på spil. Nemlig den danske grundlov og Danmark.

Læg mærke til, hvor ærgerlige de radikale, Socialistisk Folkeparti, Socialdemokratiet samt de mest globaliseringsliderlige borgerlige var, da Anders Fogh Rasmussen gik i gang med den lange proces, det er at få ændret tronfølgeloven og dermed Grundloven. Læg f.eks. mærke til, at en mere end sædvanlig tvær Marianne Jelved for nyligt sagde, at hun overvejede at stemme blankt. Det samme har Margrete Auken udtalt. Hvorfor? Fordi det er svært, at få ændret Grundloven – meget svært. Lad mig uddybe.

En grundlovsændring kræver, at to på hinanden følgende folketing skal vedtage en evt. ændring ved et kvalificeret flertal (2/3 af de afgivne stemmer). Herefter skal der være folkeafstemning, hvor et flertal på minimum 40% af de stemmeberettigede skal sige ja. Herefter skal der i et nyt folketing atter være et kvalificeret flertal.

Dette er jo noget rigtig møg, når man som de ovennævnte næsten ikke kan vente med at få has på Grundloven. Grundloven står nemlig i vejen for, at Danmark kan indlemmes i Europas Forende Stater. Desuden er det besværligt at få indskrevet alverdens menneskerettigheder, der f.eks. kan gøre det umuligt for os at opretholde en stram udlændingepolitik. Netop p.g.a. Grundloven er der grænser for, hvor megen dansk suverænitet, der kan afgives uden at spørge den besværlige danske befolkning. O.s.v. o.s.v.

Derfor vil de af med Grundloven. Og det hurtigst muligt. Grundloven garanterer nemlig Danmarks eksistens på danskernes præmisser. Og hvis der er noget disse politikere frygter, så er det at blive lukket inde i et ”rum”, hvor de er alene med den danske befolkning.

Fra deres synspunkt var det derfor en alvorlig fejl, da Fogh udskilte spørgsmålet om tronfølgen for at lave en separat grundlovsændring m.h.t. dette spørgsmål. Hvorfor? Fordi deres håb netop var, at bruge tronfølgespørgsmålet til at få en langt mere omfattende ændring af Grundloven igennem. De havde set for sig, at de royale danskere, ville være totalt forblindede af de blodige uretfærdigheder omkring kønsdiskrimineringen, der eksisterer i kongehuset. Ændringen af tronfølgeloven var således deres løftestang til at få langt mere skæbnesvangre grundlovsændringer igennem. Ændringer, som de håbede på, at danskerne ikke ville lægge så meget mærke til, hvis hele grundlovsdiskussionen kom til at handle om kongehuset og ligestilling. Den plan gik i vasken, da Fogh igangsatte sit forsøg på alene at få ændret tronfølgeloven.

Men nu vejres der morgenluft. Med et nej til den nye tronfølgelov, vil de på et senere tidspunkt igen have denne trumf i ærmet, når der skal fifles med Grundloven.

DERFOR: Har man Danmarks selvstændighed kær, og vil man beskytte den grundlov, der værner om Danmark, så bør man stemme ja til den nye tronfølgelov i morgen – også selvom de popsmarte ligestillingsargumenter skurer i de konservative ører.”

Oploadet Kl. 09:08 af Kim Møller — Direkte link101 kommentarer

The URI to TrackBack this entry is: http://www.uriasposten.net/archives/6872/trackback

101 Comments »

 1. Helt rigtigt set.

  Grundloven er i orden!

  Men ved at institutionalisere ligeret til tronen, fratager vi jo også et evt. argument, om kønslig forskelsbehandling, som islamiske mørkemænd(imamer)og deres danske medløbere(venstrefløjen), evt. kunne komme med, i en debat om den islamiske køns-segregation og diskrimination der vitterligt findes og udøves daglige.

  mvh.
  Historyman

  Kommentar by Historyman — 6. juni 2009 @ 10:01

 2. Jeg kan følge argumentation, men når alligevel til en anden konklusion. Kongehuset er i forvejen definitionen på uligestilling og er grundlæggende noget vrøvl i en moderne verden. Men det er hyggeligt vrøvl og det er dansk, så fred være med det.

  At pådutte ‘ligestilling’ på dette område er noget pjat. Der er jo eksempelvis stadig ikke ligestilling mellem førstefødte og andenfødte.

  Venstrefløjen ønsker alligevel en ændring af grundloven. Det vil give en meget dårlig smag i munden, hvis de vælger at medtage dette forslag igen, hvis det een gang har tabt. Danskerne er ikke glade for at skulle stemme om noget igen som de allerede een gang har stemt om. Og tronfølge-emnet er så uendeligt uaktuelt, at det vil være latterligt at skulle stemme om det igen i den nærmeste fremtid.

  Der er risiko for, at en ny grundlov bliver alvorligt ringere. Men borgerne skal stadig stemme for ændringerne. Og det er næsten at give op på forhånd at prøve at undgå en grundlovsændring (som venstrefløjen alligevel lover de vil foreslå, hvis de får magten) ved at stemme Ja. Så jeg stemmer efter nøje overvejelse Nej. Det er noget pjat at spørge befolkningen om. Det er aldersdiskriminerende. Staten har ført en svinsk politisk reklamekampagne for et Ja, og de fortjener en lærestreg på dette komplet ligegyldige område.

  Kommentar by Frihed — 6. juni 2009 @ 10:06

 3. Stem nej!

  – Folketinget skal ikke blande sig i kongehusets forhold – herunder arvefølgen.
  – Vi skal ikke reducere kongehuset til en brik i ligestillingsdebatten. Kongehuset har altid haft en særstilling i Danmark, og dette har vi på fornemmeste vis kombineret med et velfungerende folkestyre.
  – Kongehuset har ikke bedt om denne ændring.

  Sæt en stopper for folketingsvældet i morgen – STEM NEJ!

  Kommentar by Henrik — 6. juni 2009 @ 10:07

 4. Grundloven forbyder ikke fremmedefolkeslags bosættelser på Dansk jord. Den er lant fra iorden! Måske fordi det dengang var taget forgivet at Danmark var for Danskerne, og enhver tanke om at følgende generationer kunne finde på at finansiere sig selv til minoritetsstatus var lige så langt ude som månelandinger.

  Kommentar by Anonym — 6. juni 2009 @ 10:13

 5. Grundloven er noget makværk! Den forbyder ikke fremmede folkeslags bosættelser på Dansk jord. Måske fordi det dengang var taget for givet at Danmark er for Danskerne, og at enhver tanke om at vi en dag ville finanisere vores vej til minoritetsstatus, var lige så langt ude som månelandinger!

  Det var tydeligt at se på håndtasken at der stak noget under med dens udmelding. Men på den anden side, så har Venstre lige så meget lyst til at få afskaffet Grundloven, så vi kan blive en fastgroet del af EU.

  Selvom alle partier arbejder på afskaffelsen af Danmark og udslettelsen af det Danske folk gennem indvandring, så kan jeg stadig bedst lide at se venstrefløjens frustrationer. Ja, herfra.

  Kommentar by KH — 6. juni 2009 @ 10:27

 6. Fødselstidspunkt, køn, evner betyder intet – for en regent- det vigtige er at borgerne har magt. Har de bedste magt er livet bedst. De bedste bedes læst som “borgerne” i første linje.

  Stem nej.

  Det logiske nationalkonservative nej.

  Kommentar by Peter Buch — 6. juni 2009 @ 10:33

 7. Jeg finder det bedst jeg har magt. Min nabo har det på samme måde. Med sig selv.

  Vi synes begge det er bedst når vi, og ikke borgere i andre lande bestemmer hvad der skal være lov i Danmark.

  Derfor stemmer vi på de der mest vil tilbagetage suveræniteten til de af vore, naboens og mine valgte repræsentanter i Folketinget.

  Derfor stemmer naboen og jeg på Dansk Folkeparti og Folkebevægelsen mod EU, de søger mest at tage suveræniteten tilbage. Det synes vi er væsentligt.

  Vi stemmer begge nej til ændringer i tronfølgeloven.
  Fødselstidspunkt, køn og evner er – for regenten- underordnede, det vigtigste er at borgerne har magt.

  Borgerne er de bedste. Synes naboen og jeg.

  Kommentar by Peter Buch — 6. juni 2009 @ 11:04

 8. Jeg stemmer nej til den lov. Jeg ønsker en grundlovsdebat. Og jeg finder tanken om “ligestilling i kongehuset” inderligt lattervækkende.

  Desuden er det vigtigt at stemme noget andet end det den ledende kaste ønsker at kvæget skal stemme. Hvorfor? Fordi der på en eller anden måde må protesteres over, at stemmekvæget nok må komme til, når en hypotetisk og aldeles uaktuel situation skal berammes pr lov, men ikke tale om om selvsamme kvæg må stemme om Lissabon-traktaten.

  Kommentar by .sfw — 6. juni 2009 @ 11:30

 9. At vore argumenter ikke synes at ændre hr. Møllers holdning er beklageligt.

  Men jeg regner med et pænt NEJ selv uden Kims stemme.

  Kommentar by Peter Buch — 6. juni 2009 @ 11:59

 10. 2.Frihed

  Venstrefløjen har ALDRIG været bange for at nogen skulle få dårlig samg i munden.

  Og med hensyn til at give Staten en lærestreg er det ikke den rette måde at tildele den på ved at stemme nej til ændringen i ligestillingen i Kongehuset.

  Samtlige fra venstrefløjen har den helt tydelige hensigt, at vi skal fratages den lidet selvbestemmelse der er tilbage for at kunne indlemmes helt i det kommende Europas Forenede Stater – og for at kunne implementere diverse Menneskerettigheder og andre nutidige påfund der vil lette omkalfatringen af Danmark til Region Danmark og den danske befolkning til en ufredelig masse bestående af mennesker, der for de flestes vedkommende vil være hamrende ligeglade med Danerne, Danmark og vores historie!

  Alene det, at Sosserne over Radikale og resten af vejen ud til venstre er utilpasse med dette valg, siger mig en hel del!

  Kongehusets medlemmer siger mig egentlig ikke noget og det er lidt underligt at skulle stemme om noget der vedrør dem.

  Men taget den bagvedliggende hensigt som venstrefløjen har i betragtning, så vandrer jeg ned og stemmer ja i morgen.

  Og jeg har indtil nu villet stemme på Messerschmidt, men da han vist er nogenlunde sikker i sadlen stemmer jeg på Henrik Ræder Clausen.

  Kommentar by Vivi Andersen — 6. juni 2009 @ 12:47

 11. Der er overhovedet ingen grund til nogen som helst Grundlovsdebat. Vores Grundlov er yderst fleksibel, og den giver en uhørt beskyttelse af landets interesser, fordi mange af paragrafferne er retningslinjer, hvor folketinget skal fastsætte de præcise og gældende love ved lovgivning.

  Jeg kan ikke andet end anse politikere der ønsker Grundloven af 1953 ændret, som magtsyge folk der ikke vil landet det bedste.

  Angående tronfølgeændringen, så har jeg næsten besluttet mig for ikke at stemme på den, fordi jeg ikke er 100% klar over hvad kongehuset selv ønsker (jeg har dog en anelse, også derfor jeg skriver at jeg næsten har besluttet mig). Men jeg ser det ikke som min opgave at beslutte en arverække for dem.

  Kommentar by Michael Jensen — 6. juni 2009 @ 12:50

 12. Både her og andre steder, hvor emnet debatteres, møder man en stribe mærkelige, overvejende taktiske, langt ud i det fjerne rettede overvejelser. Hvis nu vi stemmer nej, er det så til venstrefløjens fordel om 10 eller 20 år? Osv.

  Spørgsmålet i stemmeboksen er: Ja eller nej til et givet, ret enkelt forslag. At den førstefødte i den kongelige familie også står først i arvefølgen uanset køn.

  Hvorfor er er så der noget underligt lusket ved denne afstemning? Fordi alt, hvad politikere foreslår nu til dags, er luskeri?

  Mit spørgsmål er ikke retorisk, men oprigtigt ment. Jeg forstår ikke, hvad det handler om.

  Kommentar by Crass Børsting — 6. juni 2009 @ 13:01

 13. @ Crass:

  Jeg tror at det er fordi at forslaget er så ligegyldigt at folk tænker taktisk og ikke på det konkrete spørgsmål på stemmesedlen. Eftersom der ikke står noget på spil alligevel, så tænker folk ‘hvad kan Morten Østergaard finde på om 20 år’, ‘hvordan får vi afskaffet Kongehuset’, ‘hvad betyder det for Grundloven iøvrigt’, ‘hvad vil genere Løkke mest’ og alt muligt irrelevant.

  Det skal bare trumfe kønsligestilling i Kongehuset for at blive afstemningens mest presserende spørgsmål, og det er altså ikke særligt svært.

  Kommentar by WilliamJansen — 6. juni 2009 @ 13:16

 14. Jeg stemmer JA

  For den meget vigtige årsag at bevære Danmarks Grundlov, der sikrer vores rettigheder som borgere, ejendomsretten, frihed, selvstændighed osv

  Grundlovens 89 paragraffer er både overkommelige og let forståelige for enhver der ønsker at sætte sig ind i sine rettigheder, og bevarelsen af Kongeriget Danmark.

  Margrethe den II har gjort det godt, hun har været en god Dronning.

  Kronprins Frederik bliver en god konge, Australien er vilde med deres kommene Dronning, han har en søn så valget af ligestilling ville ikke være aktuelt de næste 80 år eller lignene, hvis vores nation stadig skulle bestå til den tid, eller om de røde fascister havde slagtet kongehuset som disse røde lakajer og svin drømmer om.

  Grundloven har alt hvad vi behøver, dem der skrev den var fremsynede, og den sikrer os mod totalitære og diktatoriske tiltag.

  Der er mange gode punkter i grundloven, og det ville FREMME vores sag hvis vi vendte os mod grundloven – Love kan laves om, Grundloven er vores fundamentale rettigheder, og skal bestå!

  Den står i vejen for de totalitære ideologier som venstrefløjen, Utopisterne har våde Stalinistiske drømme om.

  Nogle punkter der står i vejen for de røde lakajer:

  http://www.grundloven.dk/

  § 44
  Stk. 1.
  Ingen udlænding kan få indfødsret uden ved lov.
  Stk. 2.
  Om udlændinges adgang til at blive ejere af fast ejendom fastsættes regler ved lov.

  § 27
  Stk. 1.
  Regler om ansættelse af tjenestemænd fastsættes ved lov. Ingen kan ansættes som tjenestemand uden at have indfødsret. Tjenestemænd, som udnævnes af kongen afgiver en højtidelig forsikring om at ville holde grundloven.

  § 34
  Folketinget er ukrænkeligt. Enhver, der antaster dets sikkerhed eller frihed, enhver, der udsteder eller adlyder nogen dertil sigtende befaling, gør sig skyldig i højforræderi.

  § 53
  Ethvert medlem af folketinget kan med dettes samtykke bringe ethvert offentligt anliggende under forhandling og derom æske ministrenes forklaring.

  § 55
  Ved lov bestemmes, at folketinget vælger en eller to personer, der ikke er medlemmer af folketinget, til at have indseende med statens civile og militære forvaltning.

  § 61
  Den dømmende magts udøvelse kan kun ordnes ved lov. Særdomstole med dømmende myndighed kan ikke nedsættes.

  § 67
  Borgerne har ret til at forene sig i samfund for at dyrke Gud på den måde, der stemmer med deres overbevisning, dog at intet læres eller foretages, som strider mod sædeligheden eller den offentlige orden.

  § 70
  Ingen kan på grund af sin trosbekendelse eller afstamning berøves adgang til den fulde nydelse af borgerlige og politiske rettigheder eller unddrage sig opfyldelsen af nogen almindelig borgerpligt.

  § 71
  Stk. 1.
  Den personlige frihed er ukrænkelig. Ingen dansk borger kan på grund af sin politiske eller religiøse overbevisning eller sin afstamning underkastes nogen form for frihedsberøvelse.

  § 72
  Boligen er ukrænkelig. Husundersøgelser, beslaglæggelse og undersøgelse af breve og andre papirer samt brud på post-, telegraf- og telefonhemmeligheden må, hvor ingen lov hjemler en særegen undtaglse, alene ske efter en retskendelse.

  § 73
  Stk. 1.
  Ejendomsretten er ukrænkelig. Ingen kan tilpligtes at afstå sin ejendom, uden hvor almenvellet kræver det. Det kan kun ske ifølge lov og mod fuldstændig erstatning.

  § 74
  Alle indskrænkninger i den fri og lige adgang til erhverv, som ikke er begrundede i det almene vel, skal hæves ved lov.

  § 76
  Alle børn i den undervisningspligtige alder har ret til fri undervisning i folkeskolen. Forældre eller værger, der selv sørger for, at børnene får en undervisning, der kan stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, er ikke pligtige at lade børnene undervise i folkeskolen.

  § 77
  Enhver er berettiget til på tryk, i skrift og tale at offentliggøre sine tanker, dog under ansvar for domstolene. Censur og andre forebyggende forholdsregler kan ingensinde på ny indføres.

  § 78
  Stk. 1.
  Borgerne har ret til uden forudgående tilladelse at danne foreninger i ethvert lovligt øjemed.
  Stk. 2.
  Foreninger, der virker eller søger at opnå deres mål ved vold, anstiftelse af vold eller lignende strafbar påvirkning af anderledes tænkene, bliver at opløse ved dom.

  § 79
  Borgerne har ret til uden forudgående tilladelse at samle sig ubevæbnede. Offentlige forsamlinger har politiet ret til at overvære. Forsamlinger under åben himmel kan forbydes, når der af dem kan befrygtes fare for den offentlige fred.

  § 80
  Ved opløb må den væbnede magt, når den ikke angribes, kun skride ind, efter at mængden tre gange i kongens og lovens navn forgæves er opfordret til at skilles.

  § 81
  Enhver våbenfør mand er forpligtiget til med sin person at bidrage til fædrelandets forsvar efter de nærmere bestemmelser, som loven foreskriver.

  Kommentar by Rolf Krake — 6. juni 2009 @ 13:18

 15. Denne paragraf i grundloven sikrer os mod at de røde ikke kan få lov til at skabe en såkaldt ‘menneskerettigheds domstol, og at shariah domstole heller ikke kan accepteres

  § 61
  Den dømmende magts udøvelse kan kun ordnes ved lov. Særdomstole med dømmende myndighed kan ikke nedsættes.

  Kommentar by Rolf Krake — 6. juni 2009 @ 13:22

 16. Jeg føler mig dybt beæret.

  Jeg er nemlig kommet til samme konklusion som indlægget, helt af mig selv. Jubiii.

  Mon ikke Sozierne, ( venstrefløjen ) har et skarpt øje pegende på § 20 i grundloven, Danmarks sidste bastion.

  Der behøver kun een rammelov i EU, så er Danmark ophørt med at eksistere som nation.

  DF og Socialdemokrati-karussellen foreslår at vi genindfører grænsekontrollen.

  Jeg foreslår at vi yderligere rendegraver en stor dyb voldgrav med krokodiller og det hele ved alle grænser, indkalder samtlige danskere til tvungen værnepligt af kortere varighed og flytter hele pædagog-budgettet over til forsvarsbudgettet og opruster som død og helvede. Vi er i krig. I øjeblikket er den mest mental. Om 5 minutter er den erklæret fysisk. Ja, faktisk…

  -Sozierne er jo skræppende børn, blinde, onde og vanvittige.

  Kommentar by Rendegraveren — 6. juni 2009 @ 13:25

 17. Hvorfor Rolf Krake vil ændre Tronfølgeloven ved at stemme ja kan jeg ikke se. Ejheller forstå.

  Hvorfor Rolf?

  Kommentar by Peter Buch — 6. juni 2009 @ 13:42

 18. Interessant indlæg, for jeg stemmer nemlig ‘nej’ af samme grund som Uriasposten anbefaler et ‘ja’. Grunden dertil er, at accepterer vi tronfølgeloven, så accepterer vi også en ny fortolkning af, hvordan man kan ændre Grundloven. Tronfølgeloven bliver nemlig, som i kan se ved de afstemningsregler der gælder, anset som en form for grundlov – bare ikke Grundloven. Dermed sidestiller man den med Grundloven, uden egentlig at ændre Grundloven, og vi nærmer os dermed amerikanske tilstande, hvor forfatningen kan ændres vha. såkaldte amendments. Dette gør det meget, meget lettere at ændre Grundloven end det hidtil har været. Teknisk set er det også, siden teksten om arvefølgen i Grundloven stadig ikke vil refere til Tronfølgeloven, selv om denne bliver vedtaget.

  Hvis Tronfølgeloven bliver vedtaget åbner det derfor op for, at kommende regeringer vil kunne sende små ændringer af Grundloven afsted til afsteming for at få dem vedtaget, i modsætning til den omstændige proces det normalt kræver at ændre Grundloven.

  Derfor: Ønsker man at bevare en Grundlov, der ikke bare kan ændres på må og få i den vej som tidens vinde blæser, så stem nej! Dermed udelukker man f.eks. også, at Folketinget kan snige yderligere suverænitetsafgivelse til EU igennem, ved f.eks. en folkeafstemning om §20, hvis det er det man er bekymret for.

  Derfor er min borgerlige anbefaling at stemme nej eller blankt. Der skal ikke fifles med Grundloven på denne måde!

  Kommentar by Jacob — 6. juni 2009 @ 13:45

 19. Vi stemmer også JA hjemme hos os.

  Og så stemmer vi i øvrigt på Morten.

  Kommentar by Martin — 6. juni 2009 @ 13:46

 20. #16 Rendegraveren

  Ja, paragraf 20 er faktisk den paragraf der gør EU grundlovsstridig, da mellemfolkeligt samvirke sker på frivillig basis, såsom NATO og FN, hvor udefra kommene organistationer, eller stater, ikke kan lovgive med beføjelser, ejheller kan Danmark indlemmes i en overstatslig union eller føderation, vi har ingen pligt til at følge love der ikke er vedtaget eller fremsat af vores eget folketing.

  § 20
  Stk. 1.
  Beføjelser, som efter denne grundlov tilkommer rigets myndigheder, kan ved lov i nærmere bestemt omfang overlades til mellemfolkelige myndigheder, der er oprettet ved gensidig overenskomst med andre stater til fremme af mellemfolkelig retsorden og samarbejde.
  Stk. 2.
  Til vedtagelse af lovforslag herom kræves er flertal på fem sjettedele af folketingets medlemmer. Opnås et sådant flertal ikke, men dog det til vedtagelse af almindlige lovforslag nødvendige flertal, og opretholder regeringen forslaget, forelægges det folketingsvælgerne til godkendelse eller forkastelse efter de for folkeafstemninger i § 42 fastsatte regler.

  Kommentar by Rolf Krake — 6. juni 2009 @ 13:46

 21. @ Peter Buch

  Fordi at et nej ville betyde at de radikale og resten af utopisterne ville have en undskyldning for at ændre eller fjerne Grundloven.

  Jeg støtter fuldt ud argumenterne der er fremført af Jesper Rosenløv, og han har ret, de røde lakajer næsten tripper og sjat pisser i bukserne for at få grundloven ændret.

  Kommentar by Rolf Krake — 6. juni 2009 @ 13:55

 22. Rigtig interressant hvad Jacob #18 siger…

  Det vigtigste efter min overbevisning er at vi bevarer Grundloven, og den ikke røres ved, udvandes eller ændres med vedhæng.

  Grundloven og Danmark skal bestå!

  Men, som det er tilfældet med tronfølge loven skal det til folke afstemning, og hvis vi så skal have afstemninger om den eller den paragraf, så er der ingen ende på rødt svineri…

  Men, med den tanke, tronfølge lov eller ej, kan folketinget jo til enhver tid udstede valg om ændringer.

  Argumentet af Jesper Rosenløv, er jo at forhindre de røde lakajer at kræve ændring eller fjerne grundloven helt, tænk hvis det er det sindsyge makværk, EU traktaten der blev indført, man gyser…

  Kommentar by Rolf Krake — 6. juni 2009 @ 14:09

 23. Jeg stemmer ‘Ja’ fordi jeg ikke ønsker Cnetrum-venstre skal bruge emnet om ligestilling i kongehuset som en løftestang for en omfattende ændring (forringelse) af grundloven. Den nuværende grundlov fungerer iøvrigt glimrende, og ‘if it ain’t broken don’t fix it’.

  Kommentar by JensH — 6. juni 2009 @ 14:11

 24. Lad os lige få det på det rene – Folktetinget kan ikke bare udskrive valg på må og få om ændringer i Grundloven. Tronfølgeloven er IKKE en ændring af Grundloven som sådan, og netop derfor kan der udskrives valg om den uden at bruge paragraf 88. Tronfølgeloven er en “sidelov” af paragraf 2. Selve Grundloven kan kun ændres via paragraf 88. Ingen af de andre paragraffer åbner op for ændringer som paragraf 2 gør fordi den refererer til Tronfølgeloven.

  Og om det bliver et ja eller nej til Tronfølgeloven, så kan Folketinget altid bruge paragraf 20 til folkeafstemninger om EU. At sende noget til folkeafstemning via paragraf 20 er på ingen måde en ændring af Grundloven. Det har vores forskellige regeringer gjort utallige gange. Der hvor paragraf 20 beskytter Danmarks suverænitet er, at den skal tages i brug hver gang der er traktats eller forfatningsændringer i EU. Problemet er bare, at EU er gode til juridiske spidsfindigheder og gummiparagraffer. Og det er også derfor paragraf 20 ofte er Grundlovens svageste led. Det så vi ved Lissabon traktaten, hvor regeringens eget justitsministerie skulle afgøre om Danmark afgav suverænitet. Der kan man da tale om en Catch 22! Og den situation kan hverken et ja eller nej til Tronfølgeloven ændre en dyt ved. Men lige meget hvor mange gange paragraf 20 bliver misbrugt af politikerne til at stemme om EU, så kan EU traktater ALDRIG erstatte Grundloven uden at paragaf 88 bliver taget i brug. Og når vore nuværende antifolkelige regering ikke har turde gøre det endnu, så tvivler jeg meget på at nogen regering tør det.

  Kommentar by Michael Jensen — 6. juni 2009 @ 14:30

 25. De radikale og utopisterne har altid en undskyldning. Er det ikke indholdet er det sproget.
  Så det synes jeg er et dårligt argument. Da det væsentlige ikke er køn, fødselstidspunkt eller evner hos regenten…bla.bla…men at borgerne har magt… som tidligere nævnt.
  Men det må du jo selv være herre over.

  Kommentar by Peter Buch — 6. juni 2009 @ 14:33

 26. @ 24 Michael Jensen:

  Måske har jeg misforstået noget så, jeg er trods alt ikke jurist af erhverv. Men jeg citerer lige fra borgerligbums: http://borgerligbums.wordpress.com/2009/06/05/kronik-18-grunde-til-nej-til-tronf%C3%B8lgeloven/

  “Proceduren er grundlovsstridig. Tronfølgen kan ikke ændres, uden at man ændrer grundlovens § 2, som direkte siger: Kongemagten nedarves til mænd og kvinder efter de i tronfølgeloven af 27. marts 1953 fastsatte regler.

  Tronfølgeloven fra 1953 er et tillæg, som hænger fast sammen med grundlovens § 2. Denne paragraf bliver ikke ændret med den nye tronfølgelov. Fremgangsmåden minder om de amerikanske constitiutional amendments, forfatningstillæg, som er ukendte i dansk ret.

  Afdelingschef i statsministeriet Sten Frimodt Nielsen sagde den 9.10.2003 til B.T., at man ikke kan ændre i tronfølgeloven uden at ændre i grundloven. Dette havde der hidtil været konsensus om. Men to år senere havde statsministeriets jurister ændret mening, sådan at Anders Fogh kunne komme igennem med sin genistreg. Derved ville han undgå at åbne en politisk debat om grundlovens indhold… Man bør derfor ændre teksten i grundlovens § 2, da de to love ellers er i modstrid med hinanden.

  …Man risikerer at danne en ny norm, hvor man kan sætte grundlovsregler ud af kraft via almindelige love, når blot de sendes til folkeafstemning osv. Denne præcedens kan føre til fremtidige “grundlovsændringer light”. Hvis f.eks. en kommende EU-traktat kræver en grundlovsændring, så er det en oplagt mulighed, at man gentager nummeret; det vil sige, at man ikke ændrer selve grundlovens tekst, men laver en tillægslov, som ændrer budskabet i grundloven.”

  Særligt vil jeg citere fra dette indlæg, der netop omhandler §88: http://borgerligbums.wordpress.com/2009/05/22/fiksfakseriet-om-tronf%C3%B8lgeloven-og-dets-vej-gennem-folketinget/

  Citat herfra, men læs endelig hele indlægget:

  “Spørgsmålet er hvad begrebet “en ny grundlovsbestemmelse” dækker over. I sidste sætning står der ikke “Grundloven” eller “en grundlov”, men bare “grundlov”. Hidtil har man opfattet § 88 sådan, at den handler om at ændre Grundloven – at indsætte en ny eller ændret bestemmelse i denne lov, som kun findes i én gældende udgave. Det har ikke været på tale at vi skulle have flere ligestillede grundlove.

  I USA ændrer man som regel forfatningen ved at vedtage et amendment, et tillæg til den oprindelige forfatning. Det gør vi ikke i Danmark.

  Regeringens argumentation går imidlertid ud på at der findes flere love med “grundlovsrang”. I så fald har vi altså ikke blot én, men mindst to grundlove, der kan ændres uafhængigt af hinanden, hvilket vil overraske de fleste:

  1. Danmarks Riges Grundlov
  2. Tronfølgeloven

  Kommentar by Jacob — 6. juni 2009 @ 14:44

 27. Jacob kommer med en meget skarp analyse. Det lugter lidt af et eksperiment; vil befolkningen acceptere at vi fjerner bare en enkelt skive af salamien?

  …at jeg så selv gerne så en grundlovs-reform er en anden sag.

  @ Møller: Som god konservativ kunne du da ønske en grundlov der forbød kriminalisering med tilbagevirkende kraft eller hva’? For nu bare at nævne et punkt, hvor grundloven kunne forbedres.

  Kommentar by WilliamJansen — 6. juni 2009 @ 14:47

 28. Det er en latterlig og irrelevant afstemning, som den danske befolkning aldrig burde have været belemret med. Hvis det bliver et “nej”, så vil spørgsmålet om tronfølgerloven ikke længere være lokkemad til større grundlovsreformer. Jeg (tror) at jeg stemmer “ja”, kun for at vise min støtte til VKO.

  Kommentar by Enkefru Madsen — 6. juni 2009 @ 15:18

 29. -> #28 Enkefru Madsen

  “Det er en latterlig og irrelevant afstemning, som den danske befolkning aldrig burde have været belemret med”

  Enig, men nu er den altså et faktum, og Centrum-venstre partierne har brugt den på at åben for en debat om både en mere omfattende grundlovs-ændring samt afskaffelse af monarkiet. Den bedste måde at lukke den debat på er at steme ‘ja’.

  Kommentar by JensH — 6. juni 2009 @ 15:24

 30. Jacob>

  Jeg er meget uenig i det der står i det link du henviser til. Jeg kan med min bedste vilje ikke se at vi ændrer noget som helst i paragraf 2 ved at ændre i Tronfølgeloven. Jeg synes det er meget klart: “Kongemagten nedarves til mænd og kvinder efter de i tronfølgeloven af 27. marts 1953 fastsatte regler.” står der i paragraf 2.

  Så selve Grundloven siger INTET om hvem arveretten i kongefamilien skal gå til. Men den henviser derimod til at det er Tronfølgeloven, der trådte i kraft samtidig som Grundloven, der bestemmer det. Tronfølgeloven bliver ændret. Grundloven gør ikke. Tronfølgeloven kan man ændre, men paragraf 2 i Grundloven vil have samme ordlyd.

  Derfor mener jeg at det er fuldstændig forkert at sige at man ikke kan ændre Tronfølgeloven uden at ændre Grundloven. Det ville have været helt anderledes hvis paragraf 2 sagde, at: “Kongemagten nedarves til mænd”. Men det gør den jo netop ikke. Kvinder er taget med.

  Sammenligningen med de amerikanske forfatningstillæg er efter min mening helt hen i vejret, da ingen af de andre paragraffer i Grundloven har en sidelov som Tronfølgeloven. Man indsætter ikke en ny eller ændret bestemmelse i selve Grundloven ved at ændre Tronfølgeloven.

  Kommentar by Michael Jensen — 6. juni 2009 @ 15:24

 31. #28 JensH, jamen vi er enige.

  Kommentar by Enkefru Madsen — 6. juni 2009 @ 15:57

 32. #14)

  Sikken ond ironi – selv på siden om Grundloven,
  kan man se, at EU-forfatningen STÅR OVER den :-)

  Det ligner unægteligt en tanke …

  Kommentar by Bjovulf — 6. juni 2009 @ 16:08

 33. http://www.grundloven.dk/

  EU forfatningen [!!!]

  Danmarks Riges Grundlov
  nr. 169 af 5. juni 1953.

  Kapitel I

  § 1
  Denne grundlov gælder for alle dele af Danmarks Rige.

  ….

  Kommentar by Bjovulf — 6. juni 2009 @ 16:09

 34. Når den svenske taske Jelved og det meste af vensterfløjen vil stemme nej, jamen, så stemmer jeg ja imorgen. Det viser sig altid at være rigtigt, hvis man indtager den modsatte holdning end vensterfløjens :-D
  Henrik Ræder Clausen får min stemme, når nu Morten er sikker på at blive valgt.
  Jeg er hermed klar til imorgen.

  Kommentar by li — 6. juni 2009 @ 16:15

 35. Det er sørgeligt at stemme med Jelved, men det er med KU og så er jeg ung igen, det bliver et nej fra mig.

  Nej, til en ændring af en lov der fungerer.

  Kommentar by Peter Buch — 6. juni 2009 @ 16:39

 36. Meget tyder på, at vælgerne i morgen trodser politikernes anbefalinger og vrager ændringen af tronfølgeloven. Ifølge en måling foretaget af Catinét for Ritzau støtter kun 62,5 procent af vælgerne nu ligestillingsændringen af loven og i kombination med den forventede lave valgdeltagelse kan det således blive mere end almindeligt svært at opnå de nødvendige ja-stemmer fra 40 procent af samtlige stemmeberettigede danskere.
  180 Grader

  Stem nej.

  Kommentar by Peter Buch — 6. juni 2009 @ 16:47

 37. Jeg stemmer nej i protest mod kongehuset. Så simpelt er det.

  Kommentar by RettenTilSelvforsvar — 6. juni 2009 @ 17:32

 38. Det bliver enten et taktisk ja. Fordi der ikke skal pilles ved Grundloven. Eller et nej i protest mod den propaganda film statsministeriet lanceret ved at tage flere millioner ud af borgernes lommer. Kan ikke helt finde ud af hvad jeg skal stemme der. Men et fedt kryds til Morten selvfølgelig. Eller måske et til Henrik. En DF’er i hvert fald.

  Kommentar by John — 6. juni 2009 @ 18:42

 39. Jeg stemmer overhovedet ikke om tronfølgen, idet jeg finder kongehuset værende et unødvendigt levn fra fortiden. Man bør slet ikke fødes til bestemte stillinger og magtpositioner, men kvalificere sig til dem.

  Vi har at gøre med folk på overførelsesindkomster der tydeligvis har et overforbrug, folk der ikke kan finde et almindeligt arbejde og som ikke mener at de bør være underlagt samme love og regler som alle os andre (det lyder som de perkere man normalt lægger for had i dette forum i mine ører). Hvordan de nationalkonservative overhovedet kan se kongehuset som garant for danskheden er også temmelig uforståligt, idet kongehuset er befolket af udlændinge.

  Kommentar by Tolder — 6. juni 2009 @ 19:16

 40. Vi er farisærer.

  Kommentar by SKAT — 6. juni 2009 @ 19:27

 41. @14

  Du må da være idealist eller bundnaiv hvis du tror at Grundloven er noget som helst værd i praksis.
  Gå lige listen igennem og se hvor mange paragraffer der dagligt overtrædes !

  § 79 Borgerne har ret til uden forudgående tilladelse at samle sig ubevæbnede. Offentlige forsamlinger har politiet ret til at overvære. Forsamlinger under åben himmel kan forbydes, når der af dem kan befrygtes fare for den offentlige fred.

  Hele den venstresnoede bande af kriminelle gadespsykopater burde være spærret inde i årtier på den konto.

  Et er loven, noget anden er dem der udmønter den (domstolene). Domstolene mener eks. ikke man er bevæbnet hvis man er udstyret med en kølle eller smider brosten på politiet. Har du derimod en lommekniv i bukserne med et blad der er er 1mm for langt, risikerer du dom for ulovlig våbenbesiddelse.

  Kommentar by Tolder — 6. juni 2009 @ 20:06

 42. Enhver der overvejer at stemme NEJ burde for en god ordens skyld besøge Jarlcordua.dk og læse kommentarerne under “minder om mitterand” posten. Her har Peter Kurrild-Klitgaard kommenteret hvorfor det er en god ide at stemme JA uanset om man så synes det er latterligt, at man ikke bryder sig om kongehuset eller hvad der nu ellers måtte være af mere eller mindre kurriøse argumenter.

  Enhver borgerlig med en portion sund fornuft burde stemme JA, istedet for at lade platte taktiske ideer blive afgørende frem for det der reelt er til afstemning. Og hvad værre er, så bliver enhver NEJ-stemme eller blank stemme, automatisk taget til indtægt af venstrefløjen. En NEJ stemme bliver modtaget med jubel af Søvndal og Vestager, Rifbjerg og Asmaa og lignende. Det burde i sig selv være skræmmende nok til ikke at kaste sig ud i den slags projekter.

  Kommentar by Superman — 6. juni 2009 @ 20:13

 43. Jeg håber virkelig DF kan samle de to mandater de fortjener. Det vil pine mig vis de visionløse konservative fik 2 mandater på bekostning af DF.

  Kommentar by Dr. Doom — 6. juni 2009 @ 21:13

 44. -> #43 Dr. Doom

  Helt enig. Men problemet er bare, at de Konservative er i valgforbund med Venstre og Liberal Alliance, så skulle de selv mangle de sidste stemmer kan de få dem via valgforbundet, (stemmespildet på LA). DF står derimod alene, og skal således hente stemmene til det sidste mandat ved ‘egen kraft’.

  Kommentar by JensH — 6. juni 2009 @ 21:36

 45. 42. Superman

  Enig !

  Og du beskriver tingenes tilstand så det kan forstås, så tak for det .

  Kommentar by Vivi Andersen — 6. juni 2009 @ 22:34

 46. Jeg tager min nej-stemme til indtægt for mit synspunkt.
  Andre kan naturligvis prøve på at tage det til indtægt for noget andet.
  Det er blot snak.

  Jeg finder det bedst jeg har magt. Min nabo har det på samme måde. Med sig selv.

  Vi synes begge det er bedst når vi, og ikke borgere i andre lande bestemmer hvad der skal være lov i Danmark.

  Derfor stemmer vi på de, der mest vil tilbagetage suveræniteten til de af vore, naboens og mine valgte repræsentanter i Folketinget.

  Det synes vi er væsentligt.

  Vi stemmer begge nej til ændringer i tronfølgeloven.
  Fødselstidspunkt, køn og evner er – for regenten- underordnede, det vigtigste er at borgerne har magt. At de bedste regerer.

  Borgerne – i det lokale- er jo klart de bedste. Synes naboen og jeg.

  Kommentar by SKAT — 6. juni 2009 @ 23:22

 47. Jeg er også SKAT.
  Sommetider.

  Kommentar by Peter Buch — 6. juni 2009 @ 23:23

 48. Tronfølgeloven er en del af forfatningen i Danmark. Der er flere ting der indgår i forfatningsforholdene, fx ordningen for Færøernes styre og endda også sådanne ting som Folkekirkens bekendelsesskrifter der ikke uden videre kan tilsidesættes af Folketing eller Folkekirke.

  Forslaget til ændring af Tronfølgelov blev fremsat kort før det nuværende kronprinspar fik deres førstefødte. Forslaget er i henhold til Grundlovens bestemmelser vedtaget 2 gange i Folketinget med et valg imellem, hvorefter det skal til folkeafstemning, hvilket praktisk kunne gøres i dag, hvor der alligevel er valg. Alle i Folketinget har stemt for undtagen Enhedslisten.

  En ændring får betydning hver gang en tronarving (der er vist 8) får sin førstefødte. Hvis forslaget falder i morgen, bliver spørgsmålet aktuelt igen om nogle år. Det kan såmænd blive aktuelt allerede ved at kronprinsparret får et 3. barn, hvor en dreng vil passere Isabella i rækkefølgen.

  Jeg mener at en regent er meget bedre end en politisk valgt præsident (der her i kongeriget nemt kunne blive en radikal, hvorved riget da i hvert fald faldt fra hinanden). Det fine ved en regent er at vedkommende står uden for de politiske kampe. En dansk regents funktion er at de formelle spilleregler ved loves ikrafttræden, regerings udnævnelse m.m. overholdes. Man kan sige at regenten er garant for Grundlovens overholdelse. Regenten er samtidig det levende symbol på at der findes en enhed, Det danske Rige.

  Stem ja til ændring af Tronfølgeloven, og styrk Riget!

  Kommentar by Niels P. — 6. juni 2009 @ 23:33

 49. Rettelse til ovenstående. Jeg ved ikke hvor den smily kom fra.
  Der skulle stå:
  En ændring får betydning hver gang en tronarving (der er vist otte) får sin førstefødte.

  Kommentar by Niels P. — 6. juni 2009 @ 23:38

 50. Man kan konstatere, at Kim Møller og Ole Birk Olesen er påfaldende(?) enige i deres vurdering her, jf.:
  http://www.180grader.dk/leder/Leder_L_kke_har_fortjent_et_nej_til_tronf_lgeloven_-_men_Grundloven_har_brug_for_et_ja.php

  Til gengæld synes flertallet af kommentatorerne at være uenige med ‘guruerne’; det er jeg osse, så jeg siger NJET (og stemmer på knivsmeden)! :)

  Kommentar by Hans Henrik Hansen — 6. juni 2009 @ 23:53

 51. Vis de konservative får to mandater bliver det én af disse.

  Mette Abildgaard (den unge radikale i konservative klæder der vil have Tyrkiet med i EU.) Glump.

  Tove Videbæk der går afskaffelsen af den fri abort, modstander af stamcelleforskning, modstander af homoægteskaber/adoption, og en masse andre socialkonservative ting.

  Ikke nogen god udsigt.

  Kommentar by Dr. Doom — 6. juni 2009 @ 23:58

 52. “så jeg siger NJET (og stemmer på knivsmeden)!” – men jeg håber selvfølgelig, der bliver DF-stemmer nok til, at Henrik R. slipper med gennem nåleøjet! :)
  Der er vist nu bred enighed om, at de skeptiske kandidater har ført langt den mest effektive valgkamp, og kravet fra ‘visse EU-lande’ om sanktioner mod Israel samt udsigten til, at Tyskland slipper (næsten) upåtalt fra at iværsætte protektionistiske tiltag på industriområdet (Opel) må da yderligere være et tungt lod i kritikernes vægtskål, såfremt vælgerne følger blot nogenlunde med!(?)

  Kommentar by Hans Henrik Hansen — 7. juni 2009 @ 00:06

 53. @ 30 Michael Jensen

  Jamen selve teksten i Grundloven gør det jo netop meget klart, at det er den ændring, der er vedtaget i 1953, der gælder. Teksten henvender jo direkte til denne med dags dato:

  “Regeringsformen er indskrænket-monarkisk. Kongemagten nedarves til mænd og kvinder efter de i tronfølgeloven af 27. marts 1953 fastsatte regler.”

  Det er jo ikke af “efter de i tronfølgeloven af 7. juni 2009 fastsatte regler”. Du bliver ganske enkelt nødt til at ændre i selve Grundloven, hvis du også vil ændre tronfølgeloven, da §2 skal henvise til den nye ændring. Hvordan kan den ellers stå ved magt? Nu ordner Regeringen det så ved at sidestille Tronfølgeloven med vores Grundlov, og de facto sørge for, at vi har to Grundlove i Danmark.

  Kommentar by Jacob — 7. juni 2009 @ 00:46

 54. […] havde egentlig tænkt mig at stemme nej til det pjat, men så kom jeg til at læse Tronfølgeloven: Det nationalkonservative ja,og nu skal det såmænd ikke undre mig at jeg stemmer ja, for at ikke at blive vand på de […]

  Pingback by Snaphanen » Jørn Utzon: Vandtårn 1952 — 7. juni 2009 @ 01:23

 55. Nej, til lov om at regenten absolut skal være i tørklæde, hvis en prinsesse er født før en prins.

  Tør – du stemme nej?

  Klæder det dig?

  Stem roligt nej.

  Kommentar by Peter Buch — 7. juni 2009 @ 04:44

 56. Et nej udsætter muligheden for regenten snart igen, hvad sent må ske, er i tørklæde.

  Tør du stemme nej?

  Vil det klæde dig?

  Tronfølgeloven:

  Fødselstidspunkt, køn, evner betyder intet – for en regent- det vigtige er at
  borgerne har magt. Har de bedste magt er livet bedst. De bedste bedes her læst og tolket som “borgerne” i dette afsnits første linje. Stem nej.

  Det logiske nationalkonservative nej.

  Jeg finder ofte det er bedst jeg har magt. Min nabo har det på samme måde. Med sig selv.

  Vi synes begge det er bedst når vi, og ikke borgere i andre lande bestemmer, hvad der skal være lov i Danmark. Derfor stemmer vi på de der ytret mest hævder de vil tilbagetage suveræniteten til de af vore, naboens og mine valgte repræsentanter i Folketinget.
  Derfor stemmer naboen og jeg på Dansk Folkeparti og Folkebevægelsen mod EU, de søger mest at tage suveræniteten tilbage. Dansk lov til danske hoveder, skuldre og hjerter. Det synes vi er ganske væsentligt.

  Vi stemmer begge nej til ændringer i tronfølgeloven. Fødselstidspunkt, køn og evner er – for regenten- underordnede, det vigtigste er stadigvæk at borgerne har magt.

  Borgerne er jo langt de bedste. Synes naboen og jeg.

  Giv også dig og din nabo magt. Stem retten hjem.

  Så.

  Stem med dine fødder. Lad hoved og hjertet råde.

  Godt valg.
  Godmorgen.

  Kommentar by Peter Buch — 7. juni 2009 @ 06:30

 57. Dette afsnits første sætning skal der stå. Ikke linje.
  Jeg beklager.

  Kommentar by Peter Buch — 7. juni 2009 @ 07:03

 58. Jacob i indlæg 53 har en vigtig pointe.

  Hvis det bliver et ja vil den politiske herskende klasse sige at vi nu “har” en ny tronfølgelov af 2009 – og derved “nødvendiggøres” at teksten i grundloven (som taler om en tronfølgelov af 1953) skal ændres.

  Næste skridt for den herskende politiske klasse er så at grundloven skal ændres med baggrund i en “mindre” opdatering af teksten. De benytter så lejligheden til at snige flere ændringer ind – og vupti en ny grundlov skal til afstemning.

  Derfor klart nej i dag fra min side. Og ja til knivsmeden.

  Kommentar by Sigwald — 7. juni 2009 @ 08:06

 59. Det er nu rart med sådanne naboer!

  Kommentar by Peter Buch — 7. juni 2009 @ 08:19

 60. Tronfølgeloven er en del af den danske forfatning. Den kan selvfølgelig ændres ifølge reglerne derfor.
  Stem ja. Det er helt uacceptabelt at mænd går forud for kvinder. Vi skal da ikke have en forfatning, Muhammad kunne have fundet på?

  Kommentar by Niels P. — 7. juni 2009 @ 10:35

 61. Har lige stemt nej.

  Kommentar by Preziosi — 7. juni 2009 @ 11:25

 62. #53

  Det er rigtigt. Det kan du have en pointe i. Og det var netop det der blive debatteret juridisk inden Tronfølgeloven blev sendt til afstemning. Men ved et ja bliver teksten i Grundloven ikke ændret. Det fremgår tydeligt af lovforslagets 1. behandling. Paragraf 2 vil stadigvæk henvise til Tronfølgeloven af 1953, som så vil have en ændring af 7 juni 2009 vedhæftet.

  Jeg forstår udmærket hvis man er uenig i den handling. Men jeg forstår ikke hvordan man kan se spøgelser der hvor de ikke er, og påstå at så kan man ændre i alle andre paragraffer i Grundloven også. Paragraf 2 er ENESTE paragraf der kan ændres i uden at ændre selve Grundloven, da den henviser til en sidelov med klare fastsatte bestemmelser som kun folket kan ændre i.

  Kommentar by Michael Jensen — 7. juni 2009 @ 12:02

 63. Det er uretfærdigt. En meningsmålling siger at DF får flere stemmer end K ser det ud som, men det ser ud til K kan få mandatet på grund af “spild-stemmer”. Men nu er DF undertippet i meningsmållingerne, så de kan sagtens få mandatet. Men det ser ud som vi skal kæmpe med K om mandatet. Vores liberale fra 180grader venner burde vide at en stemme på LA er en stemme på b.la Tove Videbæk. En de INTET værdi fællesskab har med. Få alle der kan stemme DF til at stemme nu!

  Kommentar by Dr. Doom — 7. juni 2009 @ 12:07

 64. I øvrigt, nu skriver jeg “Paragraf 2 er ENESTE paragraf der kan ændres i uden at ændre selve Grundloven”. Men igen, det er ikke selve paragraf 2 der ændres i. Det er loven der følger med paragraf 2 der får tilføjet ændringer.

  Og alle lovforslag kan jo ses på Folketingets hjemmeside, så man ikke behøver være i tvivl om noget.

  Kommentar by Michael Jensen — 7. juni 2009 @ 12:26

 65. Går snart ned og stemmer DF.

  Kommentar by John — 7. juni 2009 @ 12:51

 66. Om grundloven, tronfølgen & hvorfor et ja:

  http://www.berlingske.dk/article/20090603/kommentarer/90603153/

  Kommentar by Peter Kurrild-Klitgaard — 7. juni 2009 @ 13:53

 67. Det kan være at nogle mener at man kommer “de røde” i forkøbet ved at stemme ja til ændringen af tronfølgeloven. Det kan have sin korrekthed, men hvad jeg ikke synes at se overvejet er at man også støtter en politisk kultur, hvor ændring af grundloven over petitesser bliver mere og mere accepteret (og dermed politisk ladsiggøreligt), og dermed faktisk skyder sig selv i foden hvad angår at stoppe venstrefløjens adgang til ændringer i GL af alvorlig karakter.

  Personligt stemte jeg nej, da jeg mener indholdet af den foreslåede ændring er en fortsættelse af den ligestillingmani der præger samfundet i disse år. Så hellere give forslagsstillerne en syngende lussing.

  Kommentar by Peter Bjørn Perlsø — 7. juni 2009 @ 13:58

 68. Det væsentlige er ikke regentens køn, evner eller nummer i en flok.
  Det er uvæsentligt.

  Det væsentlige er stadigvæk – og nok altid til regenten er den sidste levende person- at borgerne har magt.

  Godt at se der er mange gode naboer.

  Kommentar by Peter Buch — 7. juni 2009 @ 14:52

 69. Mage til vrøvl skal man sgu da lede længe efter.
  På trods af vor grundlov så ER Danmark i dag de facto en provins i Europas Forenede Stater (EU). 80 % af “vor” lovgivning er direkte foretaget af EU og ikke folketinget.
  Illusionen om at Danmark og Danmarks folk har selvråderet er netop en illusion.En kommnunalbestyrelse i EU-imperiet er vi.
  Når de typer du nævner gerne vil have en grundlovsrevision er det selvfølgelig for i en grundlov at få indføjet parafraserne om menneskerettigheder,religionslighed, kønslighed, blasfemiforbud, multietnicitet, forbud mod klimabenægtere og hvad man ellers i
  de kredse kan finde på af stupiditeter.
  En sådan afstemning kan vi bare tage og så i kampen forud søge at få lavet en schweitz-paragraf om at f.eks 50.000 danskere kan kræve en folkeafstemning om ETHVERT emne/beslutning i tinget&EU (!) (måske – skatter).Kunne man så ydermere få skærpet Knud Chrisensen/Sorte Knud-paragraffen om suverænietsafgivelse så var vi sgu kommet i land.
  Og hvorfor skulle vi ikke – f.eks. med henvinsning til EU og indvandringen kunne komme igennem med det?

  Kommentar by Knud Kong — 7. juni 2009 @ 14:54

 70. Det her drejer sig selvfølgelig om noget ganske andet end tronfølgeloven. Under alle forhold bliver et nej/ja først et ”problem” længe efter at sharia har afløst grundloven.

  For begge fløje i folketinget er dette en våd finger i luften – man vi se hvorfra vinden blæser, efter med DRs hjælp, at have sat vindvendere op forskellige steder. Man vil se, i hvilket omfang vi danskere kan manipuleres. Der skal jo snart tages beslutninger om endelig nedlæggelse af Danmark, og regionens (det tidligere Danmarks) sammenslutning med Marokko og Libyen.

  Mvh. Børge.

  Kommentar by Børge — 7. juni 2009 @ 14:54

 71. Bortset fra de steder jeg har hærget med mine ytringer, om det vigtigste er borgernes magt, gerne de lokale borgeres magt inklusive fortællingen nogle steder om naboen og mig der stemmer DF og N da de mest søger suverænitet tilbagetaget, er der en masse steder jeg ikke har besøgt.
  Såfremt du skulle vide mere, om – navnlig hvor flere kikker og kommentarer er mulige- hvor jeg burde have hærget og ønsker at dele informationen med mig, er jeg taknemmelig.
  Telefonnummer står i registeret ved opslag på
  Peter Buch
  Søndre Fasanvej 35. 1.t.h.
  2000 Frederiksberg.

  Kommentar by Peter Buch — 7. juni 2009 @ 15:07

 72. På forhånd tak!

  Med venlig hilsen Peter Buch

  Kommentar by Peter Buch — 7. juni 2009 @ 15:08

 73. Har lige stemt på Morten. DF har af at få nok stemme! Og har stemt ja! Sjovt at se at medierne er begyndt at favorisere deres favoritter fra “den anden fløj”, nemlig de Konservative.

  Kommentar by Dr. Doom — 7. juni 2009 @ 15:12

 74. stemmer*

  Kommentar by Dr. Doom — 7. juni 2009 @ 15:12

 75. Kommentarfunktionen er slået fra.
  Ingen kommentar herfra til dette.
  Hvad er der ellers nyt!
  http://www.berlingske.dk/article/20090607/epvalg/90607018/

  Kommentar by Peter Buch — 7. juni 2009 @ 16:41

 76. ER lige kommet hjem fra stemmeurnerne.

  Har sat mit kryds ved JA og ved Henrik Ræder Clausen.

  Så får vi se i aften hvordan det er gået.

  Men i hvert fald fortalte nogle af de tilforordnede, nede på skolen hvor jeg stemte, at der havde været rigtig mange nede og stemme.

  Mange flere end antallet pressen havde lagt op til ville bruge tid på dette valg.

  Lidt spændende er det blevet.

  Kommentar by Vivi Andersen — 7. juni 2009 @ 17:09

 77. Det er da en omvendt logik som Støvring kommer med.
  Skal jeg stemme ja, til en lovændring som sådan set ikke vedkommer mig.
  Jeg er IKKE tilhængere af Kongehuset, men jeg er heller ikke modstander.
  Jeg accepterer det, sådan som de fleste andre dansker gør.
  Men hvis jeg stemmer ja, så sender jeg jo et signal om at jeg er Royalist, hvad jeg ikke er.
  Det samme signal sender jeg hvis jeg stemmer nej.
  Derfor valgte jeg at stemme blankt.
  Det er signal om at acceptere kongehuset som en “historisk” dimension, men ikke som en politisk.

  Skulle jeg stemme ja, bare fordi at “venstrefløjen” kunne finde på noget meget være?
  Det er da en absurd form for logik.

  Ridder af Dannebrog.

  Kommentar by Ridder af Dannebrog — 7. juni 2009 @ 18:30

 78. Hr. Rosenløv er det vist ikke hr. Støvring.

  Stemte nej til ændring af Tronfølgeloven ud fra det synspunkt at køn, evner, nummer i søskendeflok er underordnet for en regent, og på DF mand som ER repræsentant.

  Kommentar by Peter Buch — 7. juni 2009 @ 18:53

 79. EP ikke ER

  Kommentar by Peter Buch — 7. juni 2009 @ 18:55

 80. Jeg har også lige været nede og stemme. Det er som altid en blandet fornøjelse.

  Det fornøjelige til den gode side var et gammelt ægtepar der på det nærmeste stred sig afsted, manden brugte et gangstativ og måtte gøre holdt ret ofte, jeg mødte dem både på vej fra og til sjælør station, godt “gået” af sådan et par gamle mennesker.

  Det mindre fornøjelige var venstrefløjens anti-demokratiske overmaling af valgplakater. Det var på ALLE stationer og som sædvanligt var det udelukkende Dansk Folke parties plakater der var udsat for denne anti-demokratiske adfærd.

  Jeg sikrede mig et lille minde af den anti-demokratiske adfærd i form af et lille hvidt klistermærke på ca. 5 x 10 der var påklæbet en plakat af Morten Messersmidt med følgende tekst :

  ” Nazismens arvtagere er dem, der tror, at der findens mennesker som ikke er noget værd. Nazister er dem, som tro, de har ret til at slå ihjel. ”

  Et nærmest religiøst budskab der nødvendigvis må klæbe til den voldsparate venstrefløj med det samme spyt som de klistrede den op med !

  Kommentar by Santor — 7. juni 2009 @ 18:57

 81. 80. Santor, det står så krystalklart hvilken tangent venstreekstremisterne er på vej ud af, for dette udsagn, vil med en ganske lille “udvikling” være den vej venstrefascisterne (igen) tager. ” Nazismens arvtagere er dem, der tror, at der findens mennesker som ikke er noget værd. Nazister er dem, som tro, de har ret til at slå ihjel. ”

  Ja, se jer i spejlet!

  Kommentar by Peter Br. — 7. juni 2009 @ 19:05

 82. så tog Fogh alligevel fusen på Line Barfoed, Margrethe Auken m fl.
  Danskerne: Ja til ny tronfølgelov

  http://nyhederne.tv2.dk/article.php/id-22858449.html

  Mens exit poll’s hele dagen har vist, at danskerne ville forkaste ændringsforslaget til en ny tronfølgelov, tyder meget nu på, at det alligvel ender med et samlet “ja”.

  Den seneste exit poll (klokken 20), som Megafon har foretaget for TV 2, viser, at 42 pct. af de stemmeberet tigede har stemt ja. Det er en markant stigning fra exit poll’en klokken 19, hvor 39 procent havde stemt for en ændring. Den forventede stemmeprocent er således nu på 55,6 procent. Stemmeprocenten er de seneste timer steget markant ift. tidligere på dagen.

  Danskerne har i høj grad strømmet til valgstederne de sidste timer.

  Som det ser ud nu, er det ensbetydende med et ja, da 42 pct. af alle 4,1 mio. danskere over 18 år skal stemme ja til ændringen. Exit poll’en siger lige nu, at 55,6 procent af vælgerne deltager i folkeafstemningen.

  3.746 danskere, der har stemt i dag, har svaret i den seneste Megafon-måling.

  Exit poll’en tyder som sagt på, at den endelige valgdeltagelse bliver 55,6 procent. Den skal op på mindst 53 procent, hvis lovændringen skal vedtages.

  Kommentar by wied — 7. juni 2009 @ 19:18

 83. Hvis tronfølgeloven bliver vedtaget, og man som nogle ovenover mener så bare har lavet en tilføjelse til tronfølgeloven af 1953 som er stipuleret som den gældende i Grundlovens paragraf 2, så har vi reelt indført islamisk abbrogation i dansk lovgivning. Loven er ikke det den giver sig ud for, kun de skriftkloge ved hvordan det rigtigt hænger sammen. Der er ingen steder, der står noget som helst om at der er love der er sidestillet med Grundloven, vis mig venligst lovnummer og paragraf. Hvad forskellige professorer mener er mere end ligegyldigt, det er fortolkninger – altså private meninger. Lovteksten tak.

  Det er et prokuratorkneb, og en forsøgsballon for at se om danskerne hopper på at man kan ændre i Grundloven ved at sidestille andre love med grundloven og så ændre dem. En del kunne tyde på det at det er lykkedes. Gennemføres det, så er Grundloven absolut intet værd.

  Kommentar by PeterK — 7. juni 2009 @ 19:23

 84. Bryd ud af jernlænkerne, Santor. Du, ligesom alle andre fortjener det.

  Kommentar by Dr. Doom — 7. juni 2009 @ 19:23

 85. Som en kommenterede på pi-news:
  In Deutschland wählt man lieber Grüne Ökofaschisten und Kommunisten statt demokratisch Rechts zu wählen….Dieses Volk verdient was es wählt : Islamisierung Deutschlands.

  Kommentar by Peter Buch — 7. juni 2009 @ 19:39

 86. Jeg har opgivet at finde mening i de diametralt modsatrettede holdninger til det der med Tronfølgerloven.

  Ergo, jeg slår mig til tåls med det valg jeg har foretaget og som jeg mener må være helt OK.

  At EN AF begrundelserne for mig har været venstrefløjens modvilje mod et JA kan jeg sørme ikke se skulle være en mere absurd form for logik end den du, RIDDER AF DANNEBROG, kommer med !

  Kommentar by Vivi Andersen — 7. juni 2009 @ 20:00

 87. 80. Santor

  Hæhæhæhæ, tak skal du ha`!

  Det er tragi)komisk at de fra venstrefløjen, der har sat dette mærke op på Messerschmidt´s plakater, ikke har noteret sig den åbenlyse parallel til Islam !

  Og det fordi de enten vælger at overse dette eller fordi de måske ikke ved nok om Islam til at kunne se sammenhængen.

  Kommentar by Vivi Andersen — 7. juni 2009 @ 20:06

 88. Er problemet ikke, at hvis det bliver et ja – så giver det kun mening, hvis man ændrer Grundlovens ord. Og er det ikke netop dét argument, vi om føje år bliver mødt med ?

  – – –

  Kommentar by Morten - - - — 7. juni 2009 @ 23:44

 89. Hov. Jeg misforstod noget der. Sorry Santor.

  Kommentar by Dr. Doom — 8. juni 2009 @ 00:11

 90. @88.
  jo da, det er jo den naturlige konsekvens. Fogh (vel primært) har scoret et selvmord af dimensioner. Han ønskede at ændre tronfølgeloven for at undgå en ændring af Grundloven. Nu kan hans efterfølgere vælge mellem 2 ting:

  1. Erkende at den ny tronfølgelov ikke er det papir værd den er trykt på.
  2. Gennemføre en Grundlovsændring i henhold til Grundlovens §88.

  Låget er taget af Pandoras æske. Elendigt håndværk såvel politisk som juridisk. Og jammerligt at eneste parti der havde is i maven og gennemskuede manøvren var enhedslisten.

  Kommentar by PeterK — 8. juni 2009 @ 09:59

 91. Øv, det var ikke et selvmord, men et selvmål. Fogh kan ikke begå politisk selvmord, for nu er han endt som det han havde udviklet sig til: En administrator.

  Kommentar by PeterK — 8. juni 2009 @ 10:01

 92. I øvrigt, nu skriver jeg “Paragraf 2 er ENESTE paragraf der kan ændres i uden at ændre selve Grundloven”. Men igen, det er ikke selve paragraf 2 der ændres i. Det er loven der følger med paragraf 2 der får tilføjet ændringer.

  Trist det gik som det gik. Skulle den forfatningstridige tronfølgelov blive aktuel (ingen havde forudset at man kunne stemme om den lov alene – derfor er den også, da den ikke er omtalt i gundloven) , før en eventuel grundlovsændring som henviser til den, så må man håbe, at den eventuelle prins det går ud over vil lave en hulens ballade.

  Synd vi ikke har en hardcore forfatningsdomstol!

  Kommentar by Bjarke L. — 8. juni 2009 @ 10:11

 93. citat “I øvrigt, nu skriver jeg “Paragraf 2 er ENESTE paragraf der kan ændres i uden at ændre selve Grundloven”. Men igen, det er ikke selve paragraf 2 der ændres i. Det er loven der følger med paragraf 2 der får tilføjet ændringer.” citat slut.

  Trist det gik som det gik. Skulle den forfatningstridige tronfølgelov blive aktuel (ingen havde forudset at man kunne stemme om den lov alene – derfor er den også, da den ikke er omtalt i gundloven) , før en eventuel grundlovsændring som henviser til den, så må man håbe, at den eventuelle prins det går ud over vil lave en hulens ballade.

  Synd vi ikke har en hardcore forfatningsdomstol!

  Kommentar by Bjarke L. — 8. juni 2009 @ 10:13

 94. Lige en til:

  Den ny tronfølgelov, såfremt den bliver stadfæstet af Dronningen, tilsidesætter Grundloven. Grundloven henviser nu til en angiveligt forældet lov.

  Stem ja, for at undgå en venstreorienteret Grundlovsændring senere -> kortsynet, dum politikspin.

  Dét er lovsjusk af værste skuffe, bare for at tækkes tidsånden, hvem kan sige nej til ligestillig? Heller ikke jeg.

  Hvad er konsekvensen?
  Grundloven har dog altid forrang!!!!

  Men hvad kan vi nu forvente næste gang nogle vil ændre lidt hist eller pist i Grundloven uden at skulle lave en egentlig Grundlovsændring? Dét er jo for besværligt! Lad os bare fifle lidt, så går det nok, ingen siger efter en bestået folkeafstemning, at det er “ulovligt”.

  Skal loven for resten ikke vedtages af 2 på hinanden følgende folketingsamlinger for at opnå “gyldighed”?

  Vi mangler en hardcore forfatningsdomstol, som tager Grundloven alvorligt.

  Ejendomsrettens ukrænkelighed.
  Ingen skat uden lovgivning.
  Domstolenes uafhængighed.
  Ytringsfrihed, forsamlingsfrihed.
  Indfødsretten fasholdelse, ingen udlænding kan få indfødsret uden ved lov.

  Kommentar by Bjarke L. — 8. juni 2009 @ 13:17

 95. @ Dr. Doom #89

  Alt forladt ;)

  Kommentar by Santor — 8. juni 2009 @ 14:16

 96. “Skal loven for resten ikke vedtages af 2 på hinanden følgende folketingsamlinger for at opnå “gyldighed”?”

  Lovforslaget skal vedtages to gange. Før og efter et folketingsvalg (hvilket også er sket). Selve loven skal selvfølgelig kun vedtages den ene gang hvor folket stemmer ja eller nej.

  Kommentar by Michael Jensen — 8. juni 2009 @ 16:59

 97. Kan vi nu også bare ændre planloven for at slippe uden om alt det bøvl med eksproprieringer som er fastlagt i §73. ? Skal vi bare finde en eller anden lov som kan sætte §20 ud af kraft?

  Kommentar by PeterK — 9. juni 2009 @ 08:56

 98. Jeg synes ikke det var særlig “nationalkonservativt logisk” at stemme ja for at undgå en evt. grundlovsreform. Som Pia K. og Thulesen Dahl udtalte på valgdagen: det betyder ikke alverden om forslaget går igennem eller ej.

  En grundlovsreform kan jo umuligt vedtages af venstrefløjen alene. Den kræver at (næsten) alle partier er med.

  Vi vil formentlig stadig se krav fra venstrefløjen og de radikale om en reform. Der er blæst nyt liv i debatten. Så hvis Fogh håbede på at lægge emnet død, så fik det den stik modsatte effekt.

  Jeg forstår ikke at flere debattører herinde mener grundloven er et fantastisk bolværk for den danske nationalstat. Regering og folketing har jo gang på gang vist at de bøjer grundloven til ukendelighed, især § 20 om suverænitet, men også andre paragraffer.

  Selv om jeg er modstander af at optage en lang række menneskerettigheder i grundloven, så kan jeg godt se nogle emner, som man burde tage med: en forvaltnings- eller forfatningsdomstol, åbenhed og indsigt i forvaltningen, kommunalt selvstyre, bedre adgang til folkeafstemninger, begrænsning af ekspropriationer osv. Allerede i dag er der mulighed for at udnævne to ombudsmænd i stedet for én, og det ville være en god idé, da den nuværende har stærk politisk slagside.

  Enkelte menneskerettigheder, nemlig ytrings- og foreningsfrihederne, kunne også sikres bedre.

  15: Du nævner § 61: “Særdomstole med dømmende myndighed kan ikke nedsættes.” Den paragraf betyder bare at man ikke må oprette en særdomstol til at tage sig af en specifik retssag, ligesom “særdomstolen” der dømte Ceaucescu til døden i Rumænien. Men det er ikke forbudt at have Sø- og Handelsretten, den særlige klageret. Man kunne også oprette en miljødomstol, ungdomsdomstol m.v. hvilket der ville kunne argumenteres for og imod. § 61 forhindrer derfor ikke en menneskerettighedsdomstol. Grundloven er altså utilstrækkelig på det punkt, også fra et konservativt synspunkt. Det er en minimalgrundlov på godt og ondt.

  Kommentar by Casper | Borgerlig bums — 9. juni 2009 @ 12:23

 99. Angående § 20 og Lissabon, så vil jeg minde om at en kreds af EU-modstandere (bl.a. Ole Krarup og Niels Hausgaard) har anlagt retssag, og det afgøres i denne uge ved Østre Landsret om de får lov til at gå videre med det. Retten har været så “fornuftig” at beramme det til efter valget, ikke før. :-)

  Kommentar by Casper | Borgerlig bums — 9. juni 2009 @ 12:31

 100. Delvis enig med Casper Borgerlig bums.

  Jeg havde hvis jeg levede dengang og jeg havde kunnet stemme, stemt nej til Grundloven før den blev indført.
  Der var vist ingen afstemning. En fjern forfader modsatte sig selv uden afstemning Grundlovens indførsel.

  Kommentar by Peter Buch — 9. juni 2009 @ 17:03

 101. Værner Grundloven Danmark?

  Har nogen love nogensinde værnet eksempelvis Danmark?

  Værnede Grundloven Danmark 9. april 1940?

  Nej, vel.
  Den danske hær, og forsvarsstyrker kunne have forsinket, næppe eller ikke afværge den tyske besættelse.

  Det væsentlige er stadigvæk borgerne har magt.

  Kommentar by Peter Buch — 12. juni 2009 @ 23:24

RSS feed for comments on this post.

Leave a comment

Line and paragraph breaks automatic, e-mail address never displayed, HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

  

Vælg selv beløbBlogs


Meta
RSS 2.0
Comments RSS 2.0
Valid XHTML
WP


MediaCreeper