5. oktober 2015

Cepos-chef: Indvandringen knuser velfærdsstaterne, vi skal lære at leve med ‘forskellige retssystemer’

Analysen er ikke langt fra sandheden, men konklusionen mangler alligevel logik. En land er ikke blot en ‘velfærdsstat’, og hvorfor skulle velfungerende nationer frivilligt lade sig omdanne til en arabisk provins, blot fordi økonomer bifalder ‘de nye vilkår’ aka ‘den postmoderne verden’. Kommentar af Cepos-forskningschef Hans Christoffersen i Berlingske – Det Danmark, vi kender, er fortid.

“Denne tid er fyldt med overvejelser om, hvordan vi dog skal forholde os til den strøm af tilrejsende, som tiltvinger sig adgang til landet. … I kommunerne sidder kommunalbestyrelserne i disse dage og arbejder med at lægge sidste hånd på budgetterne for 2016. … Der skal også findes penge, så kommunerne kan håndtere de nye tilrejsende. …

Slutresultatet må altså være, at pengene til tilrejsende reelt hentes ved at fjerne penge fra skolerne, daginstitutionerne og ældreindsatsen. Staten fodrer kommunerne med deres egne haler, og velfærdsstaten går på skrump. De sammenhænge er imidlertid ikke gjort specielt tydelige, og det tales der ikke meget om.

Jeg tror, at vi kan få et godt grundlag for at overveje dette spørgsmål i en legendarisk analyse, som Harvard-professorerne Alesina, Glaeser og Sacerdote fremlagde i 2001, hvor de prøvede at svare på, hvorfor USA ikke har udviklet en velfærdsstat med stor omfordeling som de europæiske lande.

De finder to forklaringer. Den store europæiske omfordeling er et resultat af, at de europæiske lande – og stærkest i Skandinavien – har skabt en meget lige reel fordeling af politisk magt. Alle har én stemme, og stort set alle udnytter deres stemme. Og så findes en betydelig altruisme, fordi de europæiske lande er så homogene i social og etnisk henseende i forhold til USA.

Men det, som nu foregår i Europa, udhuler ganske de momenter, som var forudsætningen for velfærdsstaten. Vi får en voksende befolkningsandel, som ikke på samme måde udnytter den politiske magt, som velfærdsstaten tildeler dem. Og vi får en stadigt tiltagende uhomogenitet i social, kulturel og etnisk henseende.

Også det er imidlertid realiteter, som er uvelkomne. Troen på, at disse nye vilkår kan bortraderes ved hjælp af social ingeniørkunst er stor. Eller snare er det vel en insisteren på, at det skal kunne lade sig gøre, som præger debatten drevet af den nagende mistanke om, at velfærdsstaten jo bliver opløst, såfremt det ikke sker.

[…]

Den tiltagende uhomogenitet i ikke blot økonomisk, men også social og kulturel henseende, er også tydelig at se, når man bevæger sig rundt i det svenske samfund. … Tager man til Rosengården eller til en forstad i Växjö, møder man ligeledes det land, som de kender: Arabien. Det er Sverige altsammen, men der er kommet til at gælde forskellige retssystemer, forskellig ordenshåndhævelse og forskellige kulturelle former.

… De bliver på det kortere sigt fattigere, fordi de tilrejsende trækker på den velfærdsstat, som endnu er tilbage, men den er jo under afvikling, så det går over.

Tilbage står at finde fornuftige og nyttige former for udveksling mellem kulturerne… Vi er på vej til den postmoderne verden.”

The URI to TrackBack this entry is: http://www.uriasposten.net/archives/69629/trackback

30 Comments »

 1. Fremtidens Europa bliver hvide områder og muslimske områder. Der vil være en lavintensitetsborgerkrig overalt.Der vil givetvis bo en minoritet af asiater og sorte i begge typer områder. Over begge vil regere en stadig mere magtesløs statsmagt uden ret meget velfærd at dele ud af. De primære tabere i udviklingen vil være den hvide underklasse (som Zornig så har gjort alt hvad hun kunne for at forråde).

  Det kritiske spørgsmål bliver, hvem der vil sætte sig på statsmagten og udråbe undtagelsestilstanden, hvor lang denne bliver og hvorledes det internationale samfund vil forholde sig?

  Kommentar by Sigwar — 5. oktober 2015 @ 08:10

 2. Men for liberale vil en grænseløs verden altid være et mål i sig selv.

  Samfundet bygger i deres enøjede og utopiske ideologi alene på mammon, så kultur, etnicitet og historie er ultimativt ligegyldige.

  Der findes for dem kun “menneskeheden” og “markedet”.

  Liberale er derfor naturlige fjender af nationalstaten!

  Kommentar by Ich bin Allah (Akbar) — 5. oktober 2015 @ 08:40

 3. En dugfrisk rapport fra den postmoderne verden
  http://jyllands-posten.dk/indland/politiretsvaesen/ECE8083038/Familiefar-tiltalt-for-stribe-af-kidnapningsvoldt%C3%A6gter/

  Kommentar by redneck — 5. oktober 2015 @ 08:43

 4. Man behøver ikke at være Cepos chef, for at fremsætte en sådan analyse. Det er almindelig sund fornuft.
  Der er blevet advaret mod det i årtier, men skvatmiklerne på borgen der tjener usselheden, går på med krum hals, for at ødelægge Danmark. Det løb er kørt for længst, fordi man ikke fra starten har sat hårdt mod hårdt mod muslimerne, da det er det eneste sprog de forstår.

  Når man kan tage kultur fremmede til landet i det antal man har gjort i fire årtier, ikke kræver noget, ingen konsekvens, penge og lejlighed fra første dag, så er man simpelthen dum. Politiet har man gjort til social arbejdere, grænser piv åbne, udviste kan man ikke udvise, kriminelle griner r…. ud af bukserne. Danmark skal åbenbart ned på samme stade som de fleste muslimske lande, og danskerne bedøver hjernen med den ene hjernedøde udsendelse efter den anden.
  Et folk der stemmer og betaler for egen undergang, må i sagens natur gå under. Jeg kan kun anbefale at holde jer i form, tag skydeundervisning og lær selvforsvar.

  Pugna pro patria

  Kommentar by der Adler — 5. oktober 2015 @ 08:50

 5. Liberale er født med skøjter på. Derfor har jeg altid fundet den mennesketype utålelig. Flinke og rare, javel. Men det er den type “flinkhed”, der bygger på, at man skøjter let og elefant hen over alle knaster i det faktiske samfund, som intet har at gøre med deres glatte, kulturforladte illusion af en menneskehed.

  De har ikke den dybde i sindet, som giver rodfæstede mennesker bevidstheden om, at under isen er der vand. Nogle steder meget dybt og farligt vand. Det fatter liberale ikke. De laller videre hen over isen. Det har den store risiko indbygget, at ryger de gennem isen, har de ikke gjort sig forestillinger om, hvordan og hvad der skal redde dem. De ser den muslimske invasion som, den Messias, der skal redde dem fra det forkætrede velfærdssamfund. Men tror de selv på, muslimerne vil hente redningskransen og få dem bjærget i land, når ulykken er sket? Ha, Ha, Ha.

  Kommentar by Margrethe — 5. oktober 2015 @ 08:55

 6. At give penge til fremmede, er kun muligt, fordi vi tillader forbryderne på Christiansborg, at stjæle dem fra os. Hvor mange penge ville de fremmede få, hvis vi ikke havde skattesystemet?

  Kommentar by Nielsen — 5. oktober 2015 @ 08:59

 7. Ja liberale har det åbenbart ok med det.

  Dog vil jeg mene kulturprægningen bliver langt mere betydelig.
  Noget som liberale sjældent har øje for. Mikael jalving om kulturs betydning

  https://m.youtube.com/watch?v=gNzhe3gQ5DI

  Kommentar by Dinesen — 5. oktober 2015 @ 09:06

 8. Nu er jo ingen af tilflytterne , eller hvad man nu skal kalde dem,indvandrere,flygtninge, emigranter,ofre for dit og ofre for dat plus camouflerede islamiske galninge,der er inviterede hertil, men de maser sig paa med alle mulige og umulige krav paa grund af deres “specielle” kultur,denne situation har saa kreeret et nyt ord islamofobia ,som er rent vroevl ,og har yderligere faaet et helt segment til i tide og utide at slynge om sig med racisme, et udtryk de ikke har fattet meningen af, fordi de ikke har gidet saette sig ind i dets betydning.Det forplumrer jo ogsaa det hele lidt.
  Det synes som om, det menes at de “bare kommer”, er der nogen der gider se paa fra hvad,hvorfor ,hvordan, kvinder /boern 32% resten, naesten alle yngre maend med daarlig opfoersel,iPhone og nyt toej, falske pas og som naevnt i pressen med op til 5000.US for billetten,hvilken eller hvilke organisation|er| staar bag hele arrangementet, det er jo ikke en saadan lille baggaards butik, denne billet kan ikke betales af en loen for at vogte geder og plukke dadler,denne slutning affoedt af utroligt mange videoer der i dag beskriver de nyankomnes optraeden og sprogbrug.Det er det sidste der virker frastoedende ,hvis de kunne opfoere sig nogenlunde ordentligt, men det har jo vist sig at det kan de ikke ifl deres kultur/religion.
  Tilbage til CEPOS naar nu man saa detaileret ved hvad der maa komme,ville det saa ikke vaere en god ide at lukke graenserne nu, inden “Indvandringen knuser velfærdsstaterne, og vi skal lære at leve med ‘forskellige retssystemer” Vi skal ikke laere at leve med forskellige retssystemer, de tilkommende skal leve med vores,kan de ikke det saa er det ud.De kommer af egen fri vilje,der er ikke nogen der holder paa dem , kan de ikke indrette sig, saa er det bare ud.De kunne jo bruge deres energi paa at rydde op i det skidt de kommer fra , i stedet at slaebe det med herop

  Kommentar by Dunk — 5. oktober 2015 @ 09:26

 9. Nielsen

  Jeg vil tro omkring 3 kr. til hver.

  Kommentar by Peter Buch — 5. oktober 2015 @ 09:47

 10. Ich bin Allah (Akbar)

  Dog fandtes engang Nationalliberale. Hvorfor det for mig at se er for unuanceret at betegne rubriceringen liberale som blot- fjender af nationalstaten.
  https://da.wikipedia.org/wiki/De_Nationalliberale

  Kommentar by Peter Buch — 5. oktober 2015 @ 09:56

 11. Min kammerat er dårlig til Dansk og kan ikke bestå prøven, men han vil gerne være selvstændig og bidrage til det Danske samfund, dette interview er fuldstændig iscenesat af TV2 journalisten, en ting der kan gøres uden at fornærme nogen, afskaf dialog politiet og indskærp over for retsvæsenet at alle kriminelle tilvandrere skal have en ubetinget udvisningsdom uanset hvad de dømmes for, forbyd islam i Danmark.

  Kommentar by emmagad — 5. oktober 2015 @ 10:04

 12. Hans Christoffersen, citatudsnit:
  …europæiske lande – og stærkest i Skandinavien – har skabt en meget lige reel fordeling af politisk magt.
  Citatudsnit slut.

  Havde borgerlige, havde højrefløjen politisk magt som deres formelle valgresultater kunne tages som udtryk for ville en langt større del af økonomien være drevet af privatfinansierede midler og ikke som tilfældet er aktuelt af skattemidler.

  Det er, for mig at se tydeligt, en illusion at borgerligheden og højrefløjen har indflydelse og magt. Jeg vil hævde deres, borgerlighedens og højrefløjens, magt og indflydelse stoppede i 1920erne i Danmark.

  Afhængighed af staten for betydelige befolkningsdele overtager allerede i 1920erne hvor det demografiske skift fra flest på landet ændrer sig til flest bor i byer. Uden højrefløjen kunne afværge statens hegemoni som økonomisk magthaver virkelig underbyggedes og senere blev yderligere udvidet.
  Nu er der tale om, som der til tider lød på natholdet på posten: Socialdemokrater hele bundtet.

  En socialdemokratisk, radikalt ledede regering sad ved bordet ved den sidste besættelse 1940, ja, det havde der gjort siden 1929.

  Kommentar by Peter Buch — 5. oktober 2015 @ 10:26

 13. “31 har fået job efter ressourceforløb – 35 er døde i samme periode.” Skal man være spasser eller idiot for at være akademiker?

  Kommentar by Fritz — 5. oktober 2015 @ 10:57

 14. Banksters støtter med vilje socialismen. På den måde kan de lænse lommerne på alle. De har for resten altid støttet begge sider af konflikter. Det er velkendt at nazistpartiet blev underholdt af amerikansk kapital. Krigen mellem afrikanere/arabere og europæere, vil de også komme til at profitere stort på.

  Kommentar by Nielsen — 5. oktober 2015 @ 11:04

 15. Moske det er her vi skal finde åsagen til islamofili i Venstre og hos radigalningene.

  Omkring forige århundredskifte blev der indgået nogle kompromier omkring socialesikringsordninger, som på det tidspunkt i hovedsagen var private.

  Bønderne kunne ikke lide disse ordninger fordi det satte de produktive i stand til, at sige nej tak når lønnen var for lav.

  Kompromiet blev så, at staten overtog en del af financieringen, mod at få kontrol med “kasserne” så de ikke kunne bruges til at presse lønnen op. Men det hjalp ikke meget, og i forhold til at tøjle den misundelse som liberale deler med socialisme hjalp det intet.

  Man har så siden med lyse og lygte søgt efter et eller andet, der kunne få systemet til, at bryde sammen. Som bekendt bryder alt sammen hvor islam vinder frem. De liberale og socialisterne mener så, hovent, at netop de er istand til, at styre sammenbruddet så det ikke rammer dem selv.

  Her kommer muhammedaner import som manna fra himlen. Samtidig havde socialdemokraterne via Socialists International malet sig op i et hjøne hvor de havde forpligtiget sig på at tillade netop dette.

  Socialister og liberale forenet om praktisk anvendelse af Piven-Crowden strategien.

  Vi andre kan så, skulle vi tabe, glæde os ved udsigten til, at noget af det første muhammedanerne vil gøre, hvis de får magten er, at klynge netop liberale og socialister op i kraner og lygtepæle.

  Husk at have popcorn og drikkevare på lager.

  Kommentar by Hans Und — 5. oktober 2015 @ 11:18

 16. Cepos er for længst gennemskuet..! Det er sgu så barnagtigt så man skulle tro det var løgn.
  Nøjagtigt ligesom Sveriges statsminister Frederik Reinfeldt, har de jo hele tiden ønsket den massive tilstrømning, så velfærdsstaten kunne blive afviklet. Og det kan de nu øjne muligheden for. Derfor fremhæver han naturligvis også Sverige, samtidig med at han pludselig godt kender til vigtigheden af homogenitet – men det er jo “desværre” for sent nu – skiderikker…
  Men jeg skal love dem for, at den tilstrømning – plus alle dem vi i forvejen har lukket ind – vil komme til at skabe et kaos, som kun fattigrøvene ikke stikker af fra..!
  Godt gået idioter..!

  Kommentar by Peter Andersen — 5. oktober 2015 @ 11:46

 17. http://www.danskekommuner.dk/Artikelarkiv/2015/Magasin-27/Flygtninge-presser-kommunerne/
  Vi kan ikke tage imod et stigende antal flygtninge plus en masse familiesammenførte, hvis ikke vi kan få bygget almene boliger de kommende år. Derfor er det helt afgørende, at kommunernes økonomiske muligheder ikke forværres de kommende år, siger Martin Damm….

  Kommentar by tavsen — 5. oktober 2015 @ 13:10

 18. Når etniske danske kvinder i gennemsnit kun føder 1,7 børn, er etniske danskerne dømt til undergang. Ingen politiske partier vil tilbyde etniske danske kvinder en stor præmie for at føde 2,1 barn eller mere, men det er det, der skal til.

  Kommentar by Ole Madsen — 5. oktober 2015 @ 13:31

 19. Kom med til demonstration på lørdag den 10. oktober ved Kruså:
  https://www.facebook.com/events/159141327761575/

  Kommentar by hlm — 5. oktober 2015 @ 13:59

 20. Tyskland forventer op til 1,5 mio. asylsøgere i år. Hver af dem, der får opholdstilladelse, forventes at trække yderligere 4-6 personer med sig i familiesammenføring. Gang selv op.

  http://m.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/interne-prognose-behoerden-rechnen-offenbar-mit-1-5-millionen-fluechtlingen-13839115.html

  Kommentar by Boethius — 5. oktober 2015 @ 14:01

 21. “Aftale på plads: Nu bliver det sværere at blive dansker” Hold da kæft hvor har jeg bare lyst til at brække mig ud over det syge danske samfund.

  Kommentar by Fritz — 5. oktober 2015 @ 14:11

 22. Her er et eksempel på alternativt retssystem:

  Tysk version af Huffington Post outer 200 personer der ytrer sig kritisk om immigration:

  http://www.huffingtonpost.de/2015/08/14/hass-kommentare-fremdenfeindlichkeit_n_7982786.html

  Kommentar by Borger — 5. oktober 2015 @ 14:19

 23. http://theminorityreportblog.com/2015/10/02/woah-video-boy-takes-down-islamic-hate-preacher-in-most-scottish-way-possible/

  Kommentar by hlm — 5. oktober 2015 @ 14:26

 24. Hvornår rejser det danske folk sig og afsætter regeringen som skider på danskerne?

  Kommentar by Winston Churchill — 5. oktober 2015 @ 14:36

 25. En velfærdsstat er kun mulig hvis der er en samhørrighedsfølelse mellem ydere og nydere, en fornemmelse af en gensidig forsikringsordning og en social kontrakt om at der ydes, hvis det er ret og rimeligt at nyderne får hvad de skal have! Kontrakten er i forvejen belastet f.eks pga. efterlønnen, som dybest set er umoralsk og hvor de færre og færre ydere har svært ved at se rimeligheden i at helt raske ældre bare kan hæve et månedligt beløb.
  Når der så kommer folk som yderne overhovedet ikke føler samhørrighed med og som åbenlyst og groft udnytter systemet, så falder viljen til at yde og opbakningen til systemet, samtidig vi de etniske danske nydere blive nervøse, for de har en forventning om at ydelserne skal gå til dem. Summa sumarum systemet bryder sammen og det er det, der er ved at ske i Sverige!

  Kommentar by Robert R — 5. oktober 2015 @ 15:27

 26. “Forskellige retssystemer” det lyder da spændende. HA hopper allerede af fryd og er ved at pudse knojernene. Mon ikke der er et par muslimer der ser frem til islamisk konetævning og børnebolleri.

  Og lur mig om der ikke er et par forskellige privatpersoner der har et par paragraffer de mener SKAL efterkommes til fulde.

  Naaaa, alt i alt tror jeg at det er bedst hvis vi holder os til vores gammelkendte, og knap så farverige retssystem.

  Kommentar by Anon — 5. oktober 2015 @ 15:33

 27. “Hvornår rejser det danske folk sig og afsætter regeringen som skider på danskerne?”

  Kommentar by Winston Churchill — 5. oktober 2015

  Det gør det ikke, men de politiske vold mod myndighederne begynder snart.

  Kommentar by kurt rosenstrøm — 5. oktober 2015 @ 15:47

 28. > Winston Churchill
  Det gør vi fra vi vågner, og til vi går i seng.
  Jeg krydser fingrene for dig Kurt Rosenstrøm.

  Kommentar by Nielsen — 5. oktober 2015 @ 18:26

 29. Vi har brug for en tænketank til højre for CEPOS.

  Det er en sag for Jens Henrik Thulesen Dahl.

  Kommentar by Sigwar — 5. oktober 2015 @ 20:07

 30. De liberale begynder nu også at skide i bukserne. Masseimporten af uduelige velfærdsflygtninge er en møllesten om halsen på velfærdsstaten – fordi udgifterne går amok og skatterne dermed stiger (det værste liberale ved) . Derudover er der selvfølgelig den sociale kontrakt som een nævner ovenover. I gamle dage gad danskerne nok betale skat (under protest) til andre danskere – fordi vi selvfølgelig havde en samhørighed og en ens referenceramme. Vi var en stamme med et fællesskab og en forståelse. Ikke partipolitisk men kulturelt og åndeligt. Skattekronerne til velfærd skabte orden i eget hus, fordi den værste armod blev holdt fra døren. I de fleste familier var der nok en nettomodtager af samfundets gavmildhed, således at alle ku se, at det nyttede. Men det siger næsten sig selv, at i dag hvor halvdelen af alle modtagere af bistandshjælp har en baggrund fra den anatolske højslette, er khattyggende somaliere eller salafister med et indædt ønske om at omstyrte det danske demokrati, er danskernes velvilje til at finansiere deres egen undergang på vej retur. Det kan godt være at indvandringen fortsætter, men i så fald gør velfærdsstaten ikke. Måske Socialdemokraterne nu også er ved at indse dette. I såfald er det 40 år for sent.

  Kommentar by VE-day in Europe — 5. oktober 2015 @ 21:14

RSS feed for comments on this post.

Leave a comment

Line and paragraph breaks automatic, e-mail address never displayed, HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

 

 

Vælg selv beløbBlogs


Meta
RSS 2.0
Comments RSS 2.0
Valid XHTML
WP


MediaCreeper