23. oktober 2015

“… jeg siger dig mange tak for din tid, men redaktionen har desværre valgt nogle andre debattører”

Ingen der følger massemedierne kan være i tvivl om, at redaktører caster citerede forskere efter deres forventede ideologiske sindelag. Jeg har hørt om samfundsforskere, der bliver bedt om kommentere på højreradikale mordbrande, selvom udgangspunktet er uopklarede sager. Samme tendens er naturligvis ekstra stærk, når det gælder invitationer til paneldebatter. Ole Hasselbalch så faren tidligt, og er stadig lysår foran den acceptable offentlighed. Set på Facebook (Harry Vinter, 22. oktober 2015).

“Min ven Ole Hasselbalch blev inviteret til debat i DR. Men så måtte han pludselig ikke deltage alligevel.

Den 21/10 kom der en opringning fra en forhåndsinterviewer i DR, som gerne ville have Ole Hasselbalch med i programmet ‘Debatten’ fredag den 23. om den aktuelle flygtningekrise.

Hasselbalch erkærede sig villig til at stille op og blev dernæst spurgt af forhåndsintervieweren, hvad hans holdning var til nedbrændingen af asylcentrene i Sverige. Han svarede, at når de svenske myndigheder lader deres borgerne i stikken, er det forventeligt, at folk i de små lokalsamfund derovre forsvarer sig selv og deres familier mod at få hundredvis af ‘flygtninge’ ind, som vil ødelægge området.

Til forhåndsinterviewerens bemærkning om, at der er tale om mennesker, der flygter fra krig, konstaterende Hasselbalch med henvisning til tal, at det med den eksplosive befolkningsudvikling i Mellemøsten (konkret Syrien), vanskeligt kan undgås, at man dernede kommer op at slås indbyrdes. Vi løser ikke noget ved at lade disse mennesker forlade deres lande i stedet for at blive og kæmpe for at rette op på forholdene dér. Han konstaterede også, at ca. 4/5 af dem, der nu kommer til Europa, ifølge undersøgelser er unge, friske mænd, og at Jyllands-Postens nylige opinionsundersøgelse af muslimer viser, at en massiv del af dem, de er her i landet vil have Koranen som grundlag for dansk lovgivning. Hvad vil det føre til på sigt, hvis vi accepterer, at mængder af mennesker med den holdning slår sig ned her?

Forhåndsintervieweren anede tilsyneladende intet om disse forhold og bemærkede, at det, Hasselbalch sagde, var et ‘problem’. Kort efter kom en sms: ‘Hej Ole, jeg siger dig mange tak for din tid, men redaktionen har desværre valgt nogle andre debattører …’

Tilfældet viser igen-igen, hvad der foregår i DR:

Man opererer ud fra nogle tankeskabeloner mht., hvordan verden ser ud, som på centrale felter ikke svarer til den virkelige verdens indretning. Disse skabeloner forlanger DR imidlertid respekteret i sine debatudsendelser. Det gør i så henseende hverken fra eller til, om en mulig debattør er veldokumenteret – falder hans eller hendes svar i forhåndsprøvningen uden for skabelonerne, sorteres pågældende normalt fra.”

(Mordbrand på flygtningecenter i Boliden, Skellefteå, 10. september 2015: 36-årig kvinde fra Djibouti)

Oploadet Kl. 15:42 af Kim Møller — Direkte link21 kommentarer

The URI to TrackBack this entry is: http://www.uriasposten.net/archives/70129/trackback

21 Comments »

 1. Wow det er meget tæt på censur!
  Enhver er berettiget til på tryk, i skrift og i ale at offentliggøre sine tanker, dog under ansvar for domstolene. Censur og andre forebyggende foranstaltninger kan ingensinde på ny indføres! Paragraf 77 i grundloven.
  Den redaktionelle frihed er en måde at omgåes grundloven på, men det er lige på kanten.

  Kommentar by Robert R — 23. oktober 2015 @ 15:57

 2. Det er jo en viden, som man har været klar over i mange år, men forstemmende er det. Derfor er det heller ikke uden grund, at flere og flere kalder medierne for løgnepressen.
  For at begå sig i dansk TV, skal man bare være blottet for selvkritik.

  Der er to veje ind i journalistik: Dovenskab og talentløshed, garneret med blød uforpligtende snak, eller såkaldt debat, hvor løgnen er i højsædet.Flertallet af journalister, er tjenere og mundskænke for den politiske klasse. Det er bare en skandale, at et medie som de fleste er tvunget til at betale til, fylder befolkningen med halve sandheder og hele løgne. Jeg vil betegne den tvangsudskrevne licens som en kulturel dummebøde.

  De danske medier er bygget op efter princippet:ikke se, ikke høre, ingen kritisk tænkning-kun tale i en uendelighed.Det er helt sikkert ikke studenterhuen der trykker de danske journalister.

  Det er en tilsnigelse, om det skulle kunne siges, at danske journalisters indlæg er båret af en intelligent, stringent og substansafhængig analyse. Tværtimod indeholder de eksplicit elementer af formodentlig patologisk betingede idiosynkrasier samt flittig brug af løgnen – i fin overensstemmelse med Piet Heins gruk:

  ‘En yndet form for polemik
  består i det probate trick
  at dutte folk en mening på,
  hvis vanvid alle kan forstå!’

  Danske journalister kan rubriceres under dette: Notabene summa summarum postscriptum post mortem! (udtalt af Per Degn I “Erasmus Montanus”-altså pølsesnak uden mening).

  I fire årtier, er der blevet disket op med plusord som kulturberigelse, fredelig sameksistens og den fremmede er en ven du ikke har mødt endnu. Men virkeligheden har tegnet sig helt anderledes negativt. Her kan man med rette sige, at ”kendskab gi´r fjendskab.”

  PUGNA PRO PATRIA

  PT. Den Danske Forening og dermed også Ole Hasselbalch, har i mange mange år prøvet at råbe op og fremlægge tal, undersøgelser, grafer, men folk har ikke gidet høre. Ingen har nogen sinde kunne angribe deres analyser, som taget ud af ingenting!

  Kommentar by der Adler — 23. oktober 2015 @ 16:43

 3. En lille oversættelsesdetalje: Mordbrand på svensk betyder bare brandstiftelse eller påsat brand, det bruges uagtet at der ikke er nogen personer til stede. På dansk betyder det at nogen er blevet (forsøgt) myrdet ved brand.

  Kommentar by Claus — 23. oktober 2015 @ 16:54

 4. Det svenske ord mordbrand betyder påsat brand. Mordbrand på dansk er noget helt andet. Det roder MSM journalister også rundt i gang på gang.

  Kommentar by leif — 23. oktober 2015 @ 16:56

 5. “no.3” leif tjaa sjovnalisterne kloejs jo nu og da i det danske ,du maa forstaa de har ikke laert det sproget altsaa.

  Kommentar by Dunk — 23. oktober 2015 @ 17:03

 6. Licens er noget, vi giver til hinanden.

  Kommentar by Bastardo — 23. oktober 2015 @ 18:53

 7. Hvis sandheden pludselig fik adgang til DR og de øvrige traditionelle medier, så ville det hurtigt blive et folkekrav at få fjernet licens og anden mediestøtte. Da Glistrup i 1994 skrev følgende var situationen den samme, bortset fra at Hasselbalch dengang nægtede at medvirke hos DR:

  Når dansksindede sjældne gange kan få ordet, holdes de altid i
  håndjern af journalist-afbrydere. Så de nationale synspunkter aldrig
  nogensinde kan gives i
  vor egen sammenhængende fremstilling af vort syn på samfundets
  problemer.
  I et kvart århundrede har DR været i den hellige enfoldigstro, at her
  fortælles det danske folk den eneste sandhed om den første den anden
  og den tredie verden.
  Man ville ikke forvirres af nogensomhelst afviger, der vil fremføre
  kendsgerninger. De ville jo hurtigt punktere den opblæste ballon.
  12. juli 1994 kl. 14 begyndte P1 en af sine sædvanlige ensidige
  marathonørkenvandringer. En lang række bidragydere var indkaldt. Hver
  og en – uden en eneste
  undtagelse som koncession til lovens alsidighedsforlangende – var
  toppinger fra Flygtningelobbyen. Servilt mikrofonholdende gav DR dem
  adgang til at holde
  enetaler over, hvad der var vigtigst i det kommende år. Langt det
  hyppigste svar var: Holdningsbearbejdning af befolkningens negative
  indstilling til de
  fremmede i landet. Med andre ord, man er udmærket klar over, at mange
  har en anden holdning end den på bjerget herskende. Som lytter
  mindedes man
  overretssagfører Krenchel i DR’s sidste krigsvinter. Han argumenterede
  på samme vis. Begge gange sad man med troskyldig undren over: Hvorfor
  bringer
  Danmarks Radio dog så aldrig – og slet ikke med positivitet – det som
  befolkningen mener? Udtrykt af befolkningen selv og ikke
  Krenchel/Hammer-indoktrinering
  af befolkningen. Og hvorfor skal man holdningsbearbejde? Hvis det
  virkelig er så strittende dumt, at befolkningen – nu som for 50 år
  siden – holder med Danmark,
  måtte det være en smal sag at anføre argumenter derimod.
  Pædagogisk bedst selvfølgelig ved at indkalde Langballe, Hasselbalch,
  Sune Dalgaard og deres meningsfæller til debat på lige vilkår. Hvorfor
  skal man ikke
  argumentere i åben, fri debat, men i stedet »holdningsbearbejde«,
  hvilket ord vel er ensbetydende med at propagandahjernevaske. For at
  fjerne den gennem årtierne intensivt opbyggede slagside, må vi andre
  have rigtig megen mikrofontid til at fremføre vore indvendinger og
  uforstyrret begrunde vor helhedsopfattelse. Når vi således får
  tilbagevist så at sige alt, hvad der i fremmedsagen har været i
  Danmarks Radio i de seneste årtier, skal Slumstrupperne
  selvfølgelig have fuld gensvarsmulighed og så fremdeles . Emnet er
  supervigtigt. Det drejer sig jo om, hvorvidt licensbetalernes børn og
  børnebørn skal kunne eksistere i Danmark. Derfor kan det ikke sagligt
  forsvares at
  affærdige kravene med, at det er der virkelig ikke tid til. Det haster
  tværtimod enormt med denne totale ytringsfrihedsomkalfatring . Selv om
  det danske fædrelands beskyttere udiskuterbart hidtil er tildelt
  rædselsfulde vilkår, er det vigtigt – når man sjældne gange får adgang
  dertil – at fremføre sandheden. Og det er tåbeligt – med Ole
  Hasselbalchs holdning fra 1993 – at gøre Danmarks Radio den tjeneste
  at afstå at deltage i dens
  udsendelser, fordi man ikke får fair play. Samfundsødelæggernes magt
  er nemlig så formidabel, at modstandsbevægelsen ikke har rum til at
  give afkald på nogetsomhelst. Nødigt skulle nemlig samme Hasselbalchs
  pessimisme gå i opfyldelse, når han bebuder, at »desværre kommer alle
  disse medlemmer af bekvemmelighedstænkningens tankedovne, trygge
  præsteskab næppe nogen sinde til at betale prisen for det, de gør.
  Tværtimod vil de antagelig kunne regne med til sin tid at dø mætte af
  dage, fede og tilfredse. For det bliver først senere generationer, der
  kommer til at betale regningen for deres letsindighed.«

  Kommentar by perhag — 23. oktober 2015 @ 19:40

 8. De statslige medier, som jo desværre også omfatter Rådhuspladsen og Berlingske, DR og TV2 er rene propagandamaskiner for en stat der er kørt helt af sporet i forhold til sin befolkning og må i den etniske befolknings interesse lukkes asap.

  .. hvilket jo desværre nok har lange udsigter, men vi glider mere og mere ind i et totalitært styre og censur er ganske rigtigt omsiggribende og allerede stærkt udbredt overalt.

  Selvfølgelig er det censur #1: Det er en statslig nyhedsvirksomhed med et publicservicekrav til alle dets produkter, som uomgængeligt gør spørgsmålet til et omfattet af grundlovens bestemmelse.

  Kommentar by Winston Churchill — 23. oktober 2015 @ 19:53

 9. Der mangler i den grad diversitet i msm.
  Radiokanaler og tv kanaler til højre for midten.
  Der ville uden tvivl være kunder nok til det, og i sidste ende ville det være om ikke dødsstødet, så i det mindste en udfordring til de nuværende mediers propaganda maskine.
  Kan det lade sig gøre mon?

  Kommentar by Frank Hagmann — 23. oktober 2015 @ 21:41

 10. DDR licens!?! ha-Ha-HA-HAAAAA

  og ellers:

  OPSIG KONVENTIONERNE.
  START REPATRIERINGERNE.

  Kommentar by Neuhammer — 23. oktober 2015 @ 21:49

 11. 1. Robert R
  Der er censur, alle stede der hvor de ikke tør bruge deres ret til ytringsfriheden.

  I lortet DR, vil de kun høre det de kan lide at høre. !!
  Og så tillader de endog at fylde os med løgn og floskler. !!

  Kommentar by Sindsro — 23. oktober 2015 @ 23:09

 12. De udemokratiske forbandede danske NYHIPOER er det reelle problem.– Hipo = de danske landsforrædere som blev likvideret af “Citronen” og “Flammen” og Holger danske gruppen.– ÆRE VÆRE DERES MINDE.– Syrien 1940 c4mill indb. 1970 6,5 mill indb. 2013 c24 mill indb. Uganda 1940 4 mill indb. 1970 11 mill indb. 2015 c 37 mill indb.

  Kommentar by dansker — 23. oktober 2015 @ 23:16

 13. Projektet “DRR kommunister hippie mafia optrevlet”.

  For mig er det meget åbenlyst, de udstiller alt selv for åben skærm.
  Jeg har arbejdet på projektet i årevis (10år+), også ved ulovlig indhentning af information.

  “Midlet helliger målet”

  “bomben” falder til given tid

  Medie/kunst støtte…….

  GAME OVER .

  (nu ved I det, men beviserne kan I ikke løbe fra….)

  Kommentar by john M. — 24. oktober 2015 @ 02:46

 14. Rigtige journalister ville have checket Hasselbalchs udsagn. Efter at have verificeret, at Hasselbalch har ret, ville rigtige journalister straks have grebet chancen for at have ham med i en oplysende debat – Men nej; De fleste journalisters ærinde er propaganda, desværre.

  Kommentar by DanskMand — 24. oktober 2015 @ 06:08

 15. Svensk mordbruand = dansk ildspåsættelse.

  Kommentar by Nils — 24. oktober 2015 @ 09:22

 16. DR er en politisk institution. Desværre er vi alt for mange der er tvunget til at betale til dem. Jeg er sikker på der er mange interviews der er fjernet igennem tiden fordi det kunne stille DRs politiske bestyrelse i et dilemma.
  Endnu har der ikke været nogen på DR der har sagt i bedste sendetid:”Sverige ligger som de har redt”..hvad jeg ved?.

  Kommentar by jp — 24. oktober 2015 @ 10:51

 17. Til 15: Det er nemt, hurtigt og ufarligt at afmelde medielicensen http://farvellicens.dk/faq-sa-nemt-slipper-du-for-medielicens/

  Kommentar by Daniel — 24. oktober 2015 @ 10:59

 18. Man er dum, hvis man forventer noget som helst godt fra mailstream-medierne. De repræsenterer det, som tyskerne kalder for “Lügenpresse”. For journalisterne på disse medier gælder det bare om at fremme indvandringen og om at tilsvine og nedgøre alle ordentlige mennesker. Vi skal ikke forvente noget godt fra den beskidte kant. Men de skal fandeme’ heller forvente noget godt af os.

  Kommentar by Søren Andersen — 24. oktober 2015 @ 13:42

 19. […] Læs hele historien hos urisaposten her […]

  Pingback by DR: ” jeg siger dig mange tak for din tid, men redaktionen har desværre valgt nogle andre debattører” | Hodjanernes Blog — 24. oktober 2015 @ 14:44

 20. statsradiofoni

  Kommentar by Nielsen — 25. oktober 2015 @ 09:48

 21. -> Leif

  De danske medier bruger også ‘mordbrand’. De fleste ved godt hvad det betyder.

  Kommentar by Kim Møller — 25. oktober 2015 @ 09:55

RSS feed for comments on this post.

Leave a comment

Line and paragraph breaks automatic, e-mail address never displayed, HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

  

Vælg selv beløbBlogs


Meta
RSS 2.0
Comments RSS 2.0
Valid XHTML
WP


MediaCreeper