18. november 2015

Professor: Muhammed er for muslimer et ideal til efterfølgelse, Islam inkluderer ‘mobiliseringsvers’

Tilbage i 2008 brugte medierne Thomas Hoffmann til at frame Geert Wilders. Han så ifølge Koran-eksperten ‘bort fra en masse islamisk fortolkningshistorie’, og gav eksempelvis indtrykket af, at Koranen benyttede sig af begrebet ‘terror’. I virkeligheden talte Koranen (blot) om at ‘jage en skræk i livet’, hvor Wilders uretmæssigt fremstiller det som om “at verset har en politisk agenda, altså at muslimer skal anvende det politiske apparat terror”. Man skal gøre mange folk tilfredse for at få et professorat, og forskningsadjunkten er i dag professor på Københavns Universitet.

Hvis journalisterne vinklede anderledes og stillede de rigtige spørgsmål, så kunne Wilders’ film have lagt fundamentet for en debat om Islams krigeriske DNA, i stedet blev han udskammet som værende en hadefuld højreradikal, der intet vidste om den sande Islam. Vi skriver nu 2015, og selvom læringskurven på ingen måde modsvarer islamiseringen, så går det trods alt fremad. Det er svært at ignorere blodige lig.

Reporterne på Radio24syv spurgte i går frafaldne Massoud Fouroozandeh og Thomas Hoffmann hvor terroristernes had kom fra. De var forbavsende enige, for som man kan læse i dagens kronik af sidstnævnte, så giver de islamiske kilder ikke meget til apologeterne.

Fra gårsdagens udgave af Reporterne på Radio24syv – Kommer terroristernes had til Vesten fra Islam.

Massoud Fouroozandeh, frikirkepræst: … Islams teologi og Islams DNA er homogen. … Du rammer plet her. Når du spørger hvem er den rigtige muslim. Ja men, den rigtige muslim ifølge Koran og ifølge Islams sædvane er en person der ligner sin profet Muhammed. Den rigtige muslim er en der kan efterligne Muhammed. Hvordan har Muhammed så levet? Ja men, Muhammed har ikke levet anderledes end i forhold til det IS gør. Det som IS gør er ikke en misforståelse eller misbrug af Koranen. De prøver faktisk både at leve op til og efterligne deres profet Muhammed. Muhammed har også finansieret – og det er ikke mig der fortæller det her, det er islamiske historiebøger af muslimer og arabere, der selv har skrevet det her. At Muhammed har gjort lige præcis det samme som IS gør i dag. … Han har jo faktisk gjort de samme ting, som vi oplever i dag at IS-folkene gør. Før har det bare været noget vi læste i historiebøger. I dag ser vi det med vores egne øjne. Så når du spørger mig hvem der er den rigtige muslim, ja men, jeg er ked af at sige det – den rigtige muslim er en der efterligner Muhammed. Så kan du selv finde svaret. … Moderate fredelige muslimer er ikke fredelige på grund af Islam. De er fredelige på trods af Islam. Det er ret vigtigt, at have den med.

[…]

Thomas Hoffmann, professor: Jeg kunne godt nikke genkendende til mange af de analyser jeg kom lige før. Hvis vi ser på de islamiske grundtekster, altså Koranen, Hadith og sharia-tænkningen, ja men så kan se simpelthen sort på hvidt, attribuerede over århundreder, at der er ekstremt voldelige passager, og der er rationaler for slaveri, for krig og den slags. Jihadister i dag kan med en vis ret gå tilbage til de her tekster og finde belæg for det de gør. … Det er en tradition at spejle sig i profeten, og de tidlige muslimers liv. Det er selve det at udøve sunna-Islam, at efterfølge profetens sunna, hans eksempel. Og eftersom Muhammed og de tidlige muslimer sådan set fra Medina-tiden og frem var i konstant konflikt, ja men så har i altså nogle helligtekster og nogle religiøse tekster, som handler om religiøs konflikt, om hvordan man skal gå i krig, hvilke begrundelser der kan være for det, og det er sådan set noget der er et ideal til efterfølgelse. …

Hvis vi for eksempel går til Koranen, så kan vi se at mange at de jihadvers der er, det er simpelthen mobiliseringsvers, som profeten fremfører, fordi folk egentlig ikke har lyst til at gå i krig. De har ikke lyst til at bedrive jihad, for så risikerer man jo livet. Så det her med at gå i krig og muligvis dø for en sag, det er jo voldsomme krav at stille til almindelige mennesker, og derfor er der jo også mange der ligesom forsøger at undgå det ved at finde forskellige andre rationaler for at være muslim, at være religiøs på. …

Hvis man siger at Islam og vold har intet med hinanden at gøre, så er det selvfølgelig et prisværdigt udsagn, hvorpå nutidens muslimer kan ændre deres egen religion på, men de har altså stadigvæk et forklaringsproblem i forhold til de her kilder og tekster som er enormt normative og normgivende for store dele af Islam.

(Klassisk fokusflyttende karaktermord på Geert Wilders, DR Online, 28. marts 2008)

Citater fra Thomas Hoffmanns kronik i dagens Jyllands-posten – Krigens DNA i islam.

“At følge profetens eksempel, hans sunna, er simpelthen en del af islams dna – hvis der er krise- og krigstider, skal man naturligvis følge Muhammeds eksempel: ‘I har et smukt eksempel i Guds udsending’ (Koranen 33:21). Shariaen udspringer af forsøget på at sammentænke Koranens troslære med profetens eksemplariske liv.”

“… den islamiske teologi udvikles og krystalliseres i en uhørt suveræn magtposition. I modsætning til både kristendommen og (rabbinsk) jødedom, som udviklede deres tidligste teologier under andre religiøse suveræner end dem selv (romerne og perserne), udvikler islam sig under sin egen islamiske suverænitet. Jihad bliver i den sammenhæng en teologisk selvfølgelighed – en del af det islamiske imperiums elan vital.”

“Der er et element af denne logik i nutidens jihad – det magtfulde og onde Vesten fortjener simpelthen at blive straffet. For jihadisterne rummer Koranen den ultimative lovhjemmel, nemlig princippet om reciprocitet, f.eks. 2:194…”

“Den særlige spektakulære grusomhedstaktik, der benyttes i terrorangrebene, begrundes ligeledes i Koranens råd om scare-tactics.

Hvis vi kigger på IS’ kommuniké, den udsendte efter Paris, kan vi f.eks. se, at de indleder med at citere Koranen 59:2:

‘… og de tænkte, at deres fæstninger kunne beskytte dem mod Gud. Men så faldt Gud over dem fra en side, som de ikke havde regnet med, og indgød dem rædsel [ru’b – ofte oversat til terror på engelsk, da det jo betyder ’skræk’ eller ‘rædsel’] i hjertet, så at de egenhændigt, og med de troendes hænder, lagde deres huse i ruiner. Så tag ved lære, I, der kan se!'”

The URI to TrackBack this entry is: http://www.uriasposten.net/archives/70741/trackback

16 Comments »

 1. Sådan ER det jo.

  Kommentar by bastardo — 18. november 2015 @ 12:50

 2. Muslimer smadrer alt.

  Kommentar by Johnson — 18. november 2015 @ 13:43

 3. Jeg hørte godt programmet og kender godt til Massoud Fouroozandeh, det var interessant at høre værten på 24/7, helt måbende, næsten ikke kunne tro sine egne ører og har jo tydeligvist ikke læst i koranen, men alligevel mener, som så mange andre deriblandt muslimer, at kunne udtale sig om koranen…. en tomhjernet hippie nede, næste tak.

  Kommentar by detersåtrist — 18. november 2015 @ 14:15

 4. Jeg var til debat mellem Naser Khader og Massoud Fouroozandeh, hvor Khader blev opfordret til at lade sig døbe og udfordret til at finde bare et enkelt gyldigt koranvers, hvor muslimerne opfordres til behandle de vantro på lige fod med dem selv. Det mente Khader han godt kunne, men det første vers han fandt handlede om forholdet til andre rettroende, og det andet var et ugyldigt (abrogeret) vers fra Mekka-tiden inden Muhamed havde militær slagkraft til at bekæmpe de vantro.

  Massoud Fouroozandeh har sammen med Marianne Søndergaard bl.a. skrevet bøgerne “Global Jihad” og “Moskeernes mange ansigter”

  Ellers er en mindre tør udlægning af djihad end de retslærdes afhandlinger på oldarabisk følgende udpluk fra Hizb-ut-Tahrir, Det islamiske Befrielsesparti, som skrev ligeud om djihad på en af deres hjemmesider indtil den forsvandt i forbindelse med en dansk mediehetz mod partiet i 2002:
  http://www.omar.subnet.dk/

  Islams smukke, unikke og universelle metode hvorpå den udspreder sig, er
  defineret og fastsat i de islamiske lovgivningskilder: Koranen og Sunnah.
  Disse to udgør muslimernes eneste referencer i hele livet og alle dets
  aspekter.
  Allah siger:
  “Kæmp imod dem, der ikke tror på Allah og Dommedagen”
  [Al-Tauba:29]
  “Kamp (Jihad) er obligatorisk for jer”
  [Al-Baqara:216]
  “Og kæmp imod polyteisterne som en helhed, som de kæmper imod jer som en
  helhed” Sig (Muhammad): O menneskehed, jeg er et Sendebud til jer alle (hele
  verden) fra Allah”.
  [Al-Tauba-36]
  “Dem der er virkelig troende, kæmper for Allahs sag”
  [Al-Nisa:76]
  “Og kæmp dem indtil der ikke er fitnah (kufr) og indtil hele Deen’en er for
  Allah” (dvs. at Allahs deen (Islam)er suveræn over hele kloden)
  [Al-Anfal:39]
  Ovenstående er den Islamiske metode “Jihad” at udsprede sig selv på. Altså
  har Allah påskrevet os jihad som metoden til islams udspredelse, og hvilket
  Allahs Sendebud også anvendte i sin tid sammen med sine Sahabah. Jihad er
  også den eneste metode som den islamiske nation altid har udøvet for islams
  udspredelse, helt indtil dene beærede islamiske nation af vesten fik
  udryddet sin Khilafah stat i 1924.
  Ingen tvang i Islam
  Angående jihad siger vores profet Muhammad (saws).
  “Jeg er blevet beordret til at kæmpe folk, til de siger der er ingen, der
  skal tilbedes foruden Allah og Muhammad er Allahs Sendebud, hvis de siger
  dette, er deres blod og ejendom beskyttet af mig”
  Ovenstående hadeeth skal ikke forstås således at Muhammah (saws) blev
  beordret til at kæmpe folk indtil de troede på Islam, fordi Allah siger:
  “Der er ingen tvang i troen”
  Dette vers skal forstås således: Profeten plejede at sende breve til
  fremmede regioner og derpå inviterede dem til Islam “Tro på Islam, og i vil
  leve i fred, og få dobbelt belønning, men hvis i benægter vil i stå til
  ansvar for jeres folks synder”. Efter dette ville Allahs Sendebud kræve
  gebyr (jizyah) fra dem, derefter indtage landet, Men hvis de afviste disse
  tilbud erklærede han (saws) dem jihad.
  Jihad: at fjerne materiel hindring
  Følgelig er Jihad kamp for at Allahs ord og system bliver implementeret,
  jihad er til for at afskaffe alle materielle forhindringer (hære og
  menneskabte kufr styrer) der står som hindring mellem det islamiske
  livssystem og menneskeheden dvs. mellem sandheden og falskheden, mellem
  retledningen og vildledningen (dvs. menneskeskabte systemer).
  Målet med jihad er ikke at dræbe ikke-muslimer, ødelægge synagoger eller
  ligende, hvilket også klart fremgår at de profetiske udtalelser “Lad vær med
  at dræbe kvinder, børn, ældre, præster og munke” der blot tror at de
  tilbeder Allah. Dette har Islam illegaliseret at gøre, Medmindre det
  ovenstående bliver udøvet mod muslimer. Således er det entydigt og absolut
  opklaret at jihad udelukkende udøves for islams dominans og udbredelse til
  hele menneskeheden. Alle muslimske retslærde er enige om ovenstående, ikke
  så meget som en enkel retslærd er uenig i dette. Sendebuddet siger også
  “Jihad vil vare ved til Dommedagen”.
  Misfortolninger og løgne om jihad
  Der er utallige af vers og hadeeths, som viser at jihad er en offensiv
  forpligtelse og et invaderende og erobrende angreb.
  Jihad er et entydigt aqeeda emne, der er entydige vers der klargører jihads
  betydning og indhold i Islam. Derfor er benægtelse af jihad eller i det
  mindste tvivl om det som obligatorisk eller offensiv, kufr, og gør den
  pågældende, som benægter dette, til kafir.
  At påstå at jihad kun er til forsvar, er uden tvilv kufr, hvis tilfældet er
  sådan at personen eller gruppen har en generel viden om Islam. En udtalelse
  som denne kommer oftest fra folk med dybe mindreværdskomplekser,
  efterlignere af vesten, forvrængere (skjulere) af Islam, folk som er
  bestukket, stats ‘ulama (som er ansat til at forvrænge Islam), uvidenhed og
  ligende uacceptable undskyldninger. Den slags mennesker som forvrænger jihad
  enten pga. ovenstående undskyldninger eller noget helt andet må hellere
  frygte Allah, bede om tilgivelse og lægge mærke til følgende vers:
  “Sandelig, de som skjuler (forvrænger), hvad Allah har nedsendt i bogen (af
  entydige og klare vers) og sælger det for en ringe interesse (pris) sådanne
  fylder kun deres maver med ild, og Allah vil hverken tale til dem på
  Dommendagen eller rense dem (for synd) og for dem er der visselig en
  smertelig straf”
  [OQM2:174]
  Ovenstående er en alvorlig trussel fra alverdens Skaber imod dem der
  forvrænger og skjuler det som Allahs Sendebud (saw) kom med, pga. frygt,
  mindreværdskomplekser eller andet.
  3 faser
  Den Islamiske Stat erklærer først jihad til det fremmede land, når de har
  fulgt et bestem ordre. Følgende viser hvad Khilafah (Den Islamiske Stat)
  skal gøre inden jihad.
  Det første krav: kald dem til Islam, som betyder at kalde hele landet til at
  tro på Islam og hvis de accepterer bliver de en del af staten, uanset om
  landets indbyggere er muslimer eller vantro.
  Andet krav: Kald til Jizyah: Hvis landet er vantro og nægter at tage imod
  Islam er de Ahl-al-Gital (kampens folk). Her skal de betale Jizyah (et meget
  lille beløb ).
  Tredje krav: Kald til jihad: Hvis de ikke vil gå med til at krigsgebyr som
  er en bestemt sum som de skal betale, hvis de er i stand til det, hvorefter
  de bliver indlemmet under Den Islamiske Stat uden kamp, så søges der
  tilflugt hos Allah og erklæres jihad (krig) imod dem.
  Islam skal være suveræn
  Jihad drejer sig om at Allahs system skal være det suveræne, og drejer sig
  derimod ikke om at tvinge andre til at tro på Islam. Det er heller ej
  krigsskat det drejer sig om, for var det tilfældet ville det ikke være
  obligatorisk at erobere landet og praktisere Islam efter betalingen. Det
  drejer sig heller ej om at dræbe folk eller masseødelæggelse, men
  udelukkende ophævelse af de materielle hindringer (såsom en hær, et regime)
  der står i vejen for islams suverænitet og forhindrer lysets og
  barmhjertigheden (Islams) herredømme fremfor mørkets og pestens (menneske
  opfundne systemer) herredømme. Såsom må kvinder, børn, og præster ikke
  dræbes. Kirker, synagoger, træer marker og huse må ikke brændes, Medmindre
  at det samme gøres mod muslimerne eller deres ejendom.
  Det er Islam, som giver både muslimer og ikke-muslimer rettigheder og
  systemer der stemmer overens med menneskets natur.
  Det er jihad alene, der vil redde menneskeheden fra:
  Tilbedelse af mennesker (gennem lovgivning), denne beskidte vestlige
  AIDSkultur, hvori gennem kvinden er intet andet et sexobjekt, regenterne
  immune for den lovgivning som bliver anvendt, hvor kvinde og børne
  prostitution er den største handelsvare, hvor voldtægter, selvmord og
  massakrer er hverdagskost.

  Kommentar by perhag — 18. november 2015 @ 14:15

 5. Islams fundamentale problem er at religionen aldrig kan række højere moralsk end Muhammed. Hvis en muslim prøver at argumentere for en mere menneskelig etik render han panden mod Muhammeds eksempel med det samme.

  Som muslim er man bundet til Muhammeds liv med alt hvad det indeholder. Hvis man vil bevæge sig hinsides slaveri, sexvold, lemlæstelse og mord til et menneskeværdigt liv må man sige farvel til Muhammed.

  Der er andre veje, bedre eksempler. Her et eksempel på hvad kristen teologi kan udrette mod en ide som slaveri:

  ” “Jeg har anskaffet mig slavepiger og slaver.” – For hvilken pris, vil du sige mig det? Hvad har du fundet i verden, der er så meget værd som dette menneskes natur? Hvilken pris har du takseret fornuften til? Hvor mange oboler har du regnet for at svare til værdien af Guds billede? Hvor mange mønter har du fået for at sælge den skabning, som Gud har formet?
  Gud sagde: Lad os skabe mennesket i vort eget billede. Hvis det er i Guds billede, og hersker over hele jorden, hvem kan så købe det, kan du sige mig det? Hvem kan sælge det? Gud alene tilhører den magt; eller rettere, ikke engang Gud selv. For hans nådegaver er, siger man, uigenkaldelige.
  Derfor ville Gud ikke nedværdige mennesket til slaveri, siden Han selv, dengang vi var gjort til slaver af synden, af egen drift gav os friheden tilbage. Men hvis Gud ikke slavebinder det, der er frit, hvem er så den, der sætter sin egen magt over Guds?”

  (Kirkefaderen Gregor af Nyssa i 300-tallet. Den første sætning “Jeg har anskaffet mig slavepiger og slaver” er et citat fra Prædikerens bog.)

  Omvendt er det umuligt for en islamisk teolog at argumentere mod slaveri… Muhammeds liv står i vejen som en uoverstigelig mur.

  Det frygteligste af alle fængsler er tankens.

  Kommentar by M — 18. november 2015 @ 14:21

 6. Ham der Hoffmann er et vrøvlehovede. Massoud Fouroozandeh er nærmere sandheden. Og han ved tydeligvis mere om terrororganisationen islam, end “professoren”.

  Kommentar by Nielsen — 18. november 2015 @ 15:32

 7. Thomas Hoffmann har gennem flere år haft klummer om islam i weekendavisen, hvor han ikke forsøger med den sædvanlige apologi og relativisme.

  Han er næppe abonnent på uriasposten, men han er trods alt en sjælden fugl blandt islam”forskerne” herhjemme.

  Det kræver sin mand.

  Kommentar by Superman — 18. november 2015 @ 16:54

 8. Det kører i den samme rille på vinylpladen. Jihadister foretager en massakre. De vantro tænder små lys og lægger blomster på åstedet. Nogle muslimer forklarer medierne, at myrderierne intet har at gøre med islam, og Abdullah havde det hårdt. Han ville egentlig ikke slå nogen ihjel, men var stresset, og Stampe-segmentet fortæller, at de stakkels kulturberigere har traumasyndrom fra krige.

  Så massakrerer jihadister endnu en flok vantro i en anden by. Samme reaktion. Uffe Ellemann og andre politiske genier siger, at også de sørger og fordømmer myrderierne, og at befolkningen ikke skal lade sig forstyrre i hverdagen.

  Om og om igen: D. 11. september 2001 i USA. Derefter Madrid, London og nu Paris. Det samme cirkus med blomster og søde sange af John Lennon og statsministre, der distancerer sig fra grimme fyre, der misforstår eller voldtager fredens religion.

  Multi-kulti-ideologerne har fået gennemført, at kulturberigere fortrænger den oprindelige vantro befolkning fra visse boligkvarterer. Det hedder “le Grand Remplacement” på udenlandsk – befolkningsudskiftning. Når vælgerne undlader at udskifte politikerne, udskifter politikerne vælgerne!

  Kommentar by Torben Snarup Hansen — 18. november 2015 @ 17:11

 9. Denne video er faktisk lidt sjov og overraskende, for det er en imam, der er skidesur på sine medmuhammedanere over, at de tror, de kan tillade sig at gå og skyde folk, som har en anden mening. http://www.thegatewaypundit.com/2015/11/must-see-muslims-impassioned-tirade-against-isis-if-you-dont-like-this-country-why-the-fk-did-you-come-here/

  Kommentar by Andersine — 18. november 2015 @ 17:28

 10. Ifølge et vist fabelværk fra det mellemste østen er jorden skiveformet og hviler på en stor klippe alt imens solen drejer rundt om jorden. Realiteterne er en lille smule anderledes end fabelværkets formodning.

  Kommentar by F. Jensen — 18. november 2015 @ 17:41

 11. Har Islam en Essens?

  Thomas Hoffmann har som supermand påpeger i 7) skrevet i Weekendavisen. Jeg har prøvet at følge skriverierne, han er den der klarest advokerer for en kildenær tolkning af religionen, dvs. vurderinger baseret på koranen og på haditerne.
  Jeg mener også, at han er en modig mand, han ved at Bæk Simonsen og ligesindede har betydelig indflydelse på universitetet og i forsknings verden. Det er jo ikke uden grund at Tina Maggaard var tilknyttet Mehdi Mozaffari på Århus Universitet og ikke Københavns universitet. Kritik af islam blev simpelthen ikke tolereret.
  Så inden jeg ser universitets konspirationer al`a Morse alle vejene, mener jeg at alle Thomas Hofmanns fejl til trods, bevæger han islamforskningen i en forskningsmæssig fornuftig og rationel retning. Hvem ved det kan jo være at islam genfinder sin essens, som under Bæk Simmonsen har været fraværende. Men det kan være jeg er for optimistisk.
  mvh.
  Historyman

  Kommentar by Historyman — 18. november 2015 @ 21:58

 12. “Kritik af islam blev simpelthen ikke tolereret.”

  Ansatte blev simpelthen fyret fra universiteter eller deres karriere blev blokeret med div, manøvrer. Mehdi Mozaffari var måske en overraskelse for mandarinerne på Århus-statskundskab, fordi han er etnisk persen. Thomas Hoffmann er måske blevet klogere, eller også valgte han taktisk for ti år siden.

  Kommentar by Torben Snarup Hansen — 18. november 2015 @ 23:27

 13. “etnisk perser”

  Kommentar by Torben Snarup Hansen — 18. november 2015 @ 23:28

 14. Essensdebatten er futil, og der er opmærksomheden i mange år blevet afledt fra islams FUNKTION. Måske ændrer det sig i retning af kultursociologi efter de seneste begivenheder. Eksemplet Hoffmann tyder på, at virkeligheden kan stimulere tekstanalysen.se

  Kommentar by Torben Snarup Hansen — 18. november 2015 @ 23:33

 15. Islam er noget forbandet volapyk fra enden til anden. Og Muhammed har aldrig eksisteret. Nogen har forsøgt at prædike en underlig blanding af kristendom og jødedom overfor de peganske meccanere, som så til sidst er blevet tætte af dem og har smidt dem ud. De har så gået og surmulet hele vejen til Medina, hvor de på bedste arabermanér, har sat sig ned og svoret hævn. Og så har de ellers fyldt på af åndssvage love og regler, efterhånden som de er blevet stærkere. Først mange år senere havde de fået sammenkogt noget, der skulle gøre sig ud for en religion. Sådan er det. Men ingen tør længere sige det højt, med det antal de nu har – og med den opførsel de lægger for dagen..!

  Kommentar by Peter Andersen — 19. november 2015 @ 14:07

 16. […] from Uriasposten (support our translations, donate via […]

  Pingback by Danish-Iranian church leader: “Peaceful Muslims are not peaceful because of Islam, but in spite of Islam” | 10News.dk — 1. december 2015 @ 11:21

RSS feed for comments on this post.

Leave a comment

Line and paragraph breaks automatic, e-mail address never displayed, HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

  

Vælg selv beløbBlogs


Meta
RSS 2.0
Comments RSS 2.0
Valid XHTML
WP


MediaCreeper