26. marts 2016

Johan C. Nord: “Indtil vi selv opdagede det, havde ingen fortalt os, at freden kun er livets sommervejr.”

Hvis du kun læser en længere tekst her i Påsken, så tryk på linket og læs det hele. For mig at se er det årets hidtil bedste. Johan Christian Nord skriver som Mads Holger uden champagne, og lige nu er der ikke tid til tømmermænd. Tiden kalder på storhed, men først må vi ‘vide hvad vi tror på’, som det så smukt formuleres. Back then. It wasn’t so long ago. We had heroes.

Ph.d.-stipendiat Johan Christian Nord opridser fronterne efter Bruxelles-angrebet hos Critique – Krigstid.

“Vesten er under angreb. Vi er under angreb. Fjenden er i vore lande, og hans længsel er vores død.

Dét er virkeligheden.

Vi havde ikke regnet med, at det skulle gå sådan. De fleste af os var ikke forberedte. For vi er opvoksede i en fredstid. Ja, de af os, der er unge, kender slet ikke andet end fredstidens lyse løfter om en fremtid, hvor alt ville blive godt. Gennem hele vores opvækst er vi blevet stopfodret med letkøbte drømme om en tid hvor freden, friheden, glæden og det udslåede hår ville overskride alle grænser – og gøre vores eget grænseværn overflødigt. Ved vores sengegærde har vi kun hørt de blide klange af fredstidens sange. For vore håbefulde mødre kendte ingen andre sange, og vore fredelige fædre har aldrig fortalt os om Holger Danske. Indtil vi selv opdagede det, havde ingen fortalt os, at freden kun er livets sommervejr. Ingen havde røbet for os, at friheden er en undtagelse i folkeslagenes liv, som kun findes dér, hvor kæmper har draget deres sværd for den – og hvor der fortsat er helte, der vil gøre det nødvendige, når tiden drejer sit store hjul, og kampen bliver menneskers virkelighed.

Alt det, vi ser nu, er kun begyndelser og antydninger. Fremtiden bliver vildere. Der vil komme flere angreb, og der vil flyde mere blod. For fjenden er sulten.

For at forstå det, der sker lige nu, og for at forberede os på alt det, der vil komme til at ske, må vi vende ryggen til det meste af den såkaldte nyhedsstrøm og endnu mere af det såkaldte politiske liv i Europa. Vi må selv opsøge en anden slags oplysning end den, vi møder i samtids-snakkens evige kværnen. Vi må finde tilbage til livsoplysningen – og dermed også kampoplysningen.

For at genfinde vejen ind til denne oplysning af menneskets liv og menneskets kamp må vi åbne os for de billeder og fortællinger, der er selve rygraden i vesterlandets lange liv. Vi må lægge øret til træets rod og lytte til rodnettets sange – til myternes hvisken og historiens vidnesbyrd.

For både vesterlandets myter og historiens vidnesbyrd fortæller os om kampens virkelighed – og om de helte, der er gået ind i den, fordi deres kærlighed til liv og fædreland kaldte på dem. Eller som det så rammende formuleres et sted i indledningen til 2006-genudgivelsen af tegneserie-mytemesteren Frank Millers legendariske Batman Saga: ‘Back then. It wasn’t so long ago. We had heroes’.

Sidste gang, heltene for alvor vandrede på europæisk jord, var under Nazi-Tysklands blodrus. … Én af vore egne landsmænd – den grundtvigske højskolemand Aage Møller – har sagt det, så det kan høres af danske hjerter. … Under besættelsen gav han sin mund og pen til modstandsbevægelsen, og efter befrielsen udgav han en genfortælling og tolkning af nordens myter, der bærer tydeligt præg af krigstidens erfaringer. Et sted i bogen – der ganske enkelt hedder Nordiske Myter – lyder det sådan her, når Møller skærer ind til benet i myternes tale om kampens virkelighed og vilkår:

‘Man maa først og fremmest lære at finde sin plads i rækkerne, der er opstillet til kamp. Man maa lære kampsignalerne at kende. Man maa lære, hvad pligt er, hvad det er man skal, uden hensyn til, om man har lyst til det eller ej. Man maa lære, hvad man kæmper for. Man maa kende og elske de værdier, der er saa store, saa man kan lide saar og smerter for dem og finde, at man derved kun har gjort sin pligt. Man maa lære at tro paa livsværdier, som det er værd at ofre alt for, saa man kan bære nederlag med rank ryg, og saa man kan bære sejren med ydmyghed.’

Sådan kunne Aage Møller tale og skrive, fordi han havde drukket af myternes kildevæld og vidste, hvad han troede på. Han troede på, at mennesket er et åndsvæsen, som først forstår sig selv, når det indser, at livet altid er et kampliv. Han forstod, at ånden først blomstrer, når Odins kampvilje og Friggs fredshåb går hånd i hånd, når Holger Danskes skjold er prydet af både løver og hjerter – når kampens mening er at værne den blomsterhave, hvor freden kan gro.

I dag, hvor disse linjer offentliggøres, er det Langfredag. Graven er mørk, og Døden griner.

Men dér, hvor hjerterne venter på morgengry, er alt muligt.

Påskemorgen bliver alt nyt. Lyset vender tilbage. Håbet vender tilbage. Kongen vender tilbage.

Når Fredsfyrsten til sidst opretter sit rige, er kampen ovre. Når håbet bliver virkelighed, og lyset sejrer, skal glædesklokkerne ringe fra de tusind tårne, og vi skal sænke vores våben.

Men ikke endnu. For nu er det krigstid – og i krigstid er ordren enkel og umisforståelig: stå fast – stå fast og dan en skjoldvagt om Vestens grønne jord og himmelblå tro.

Velkommen til Virkeligheden.”

Oploadet Kl. 09:34 af Kim Møller — Direkte link21 kommentarer

The URI to TrackBack this entry is: http://www.uriasposten.net/archives/72375/trackback

21 Comments »

 1. I nutidens Danmark kan man bare stemme politikere ind i folketinget der viser fædrelands kærlighed og nul tolerance overfor samfundsomstyrtere, samt kriminelle lavintelligente voldtægtsforbrydere, pyromaner, terrorister samt steningsmordere, kommunister og socialister nærer ingen forhold til fædrelandet, forbyd islam i Danmark.

  Kommentar by emmagad — 26. marts 2016 @ 10:41

 2. I Danmark har vi velfærd og demokrati, og vi lever af godhed, lighed og samfundskage. Og det skal resten af verden også, så vi inviterer dem hertil, så de kan lære det.

  Kommentar by Svend — 26. marts 2016 @ 10:53

 3. Den var glimrende og sandfærdig.

  Kommentar by Phil — 26. marts 2016 @ 11:25

 4. Det store spørgsmål er…

  Meget af det Johan Christian Nord skriver er rigtigt. Sidst vi havde helte var under besættelsen, og det var Modstandsbevægelsen. Modstandsbevægelsen var fundamentalt udemokratisk, den byggede på modstand imod politikerne på Christiansborg og deres samarbejde med besettælsmagten. Det skal ikke forstås som om at modstandsbevægelsen var anti-demokratisk, dvs. imod demokrati som styreform, nej den var imod måden demokratiet fungerede før og under anden verdenskrig. Man ønskede sig “norske tilstande”, dvs. voldelig konfrontation.

  Derfor er de store spørgsmål;

  1) Hvornår har politikerne på Christiansborg mistet den demokratiske legitimitet?

  2) Hvad skal vi(befolkningen) sætte, som grænser for hvornår politikerne mister/mistede legitimitet?

  3) Hvad skal befolkningens handlinger være efter at Christiansborg dømmes som værende illegitim?

  4) Hvornår er borger væbning, i selvforsvar, berettiget?

  5) Hvilke våben bør man anskaffe sig, til selvforsvar, og hvorfra?

  6) Hvornår kan man(borgerne) bruge magt, imod statsmagtens institutioner, når dens politiske handlinger, ikke længere repræsentere befolkningen?

  7) Er alle statsinstitutioner lige gode mål, for modstand, eller er der specifikke der udmærker sig som værre end andre.

  8) Hvilke politiske modstandere kan man opfatte som landsforrædere?

  9) Begrebet helte er jo et vidt begreb, så hvis man ser stikker- likvideringerne under anden verdenskrig, som nødvendige helte-gerninger, kan man i vor tid gøre det samme?

  10) Hvornår må man som borger forsvare sit liv og levned i sådan en grad at styreformen, hvorunder man lever, ikke længere respekteres?

  Dette er nogle af de spørgsmål der trænger sig på i vor nutidige situation. Jeg er ikke i tvivl om at ånd, hvor rigtigt, omend metafysisk det end er, så er de mere nærværende spørgsmål og problemer mere presserende.
  Vi venter jo bare på at “Paris”, “Brussels” kommer her til, vore politikere gør alt hvad der står i deres magt for at ulykken rammer os. Men de vil ikke gøre noget ved årsagen til problemets/ulykkens opståen.
  Mvh.
  Historman

  Kommentar by Historyman — 26. marts 2016 @ 11:30

 5. Problemet er overpolitisering af staten og underpolitisering af samfundet. Selvfølgelig er staten “politisk”, fordi regeringsmyndighed også handler om tvang.

  I samfundet – civilsamfundet – findes potentiel politik, som aktualiseres ved f.eks. et folketingsvalg, der altid “justerer” demokratiet. Men samfundets “skjulte” politik har trange kår, forstået på den måde, at et stort antal borgere ikke ser årsagssammenhængen mellem statens opførsel og dens konsekvenser for samfundet. Årsagen er bl.a. mediernes løgne, fortielser og forvanskninger.

  Eksempelvis fanger en mængde vælgere ikke, at den arabiske religions hærgen og snylteri skyldes politikere som Hans Gammeltoft Hansen og Marianne Jelved og deres socialistiske assistenter. Derfor er disse vælgere afpolitiserede. De er endnu ikke blevet borgere. Og bl.a. derfor degenererer demokratiet til en farce.

  Opgave nummer ét er at forklare i et letforståeligt sprog, at ulykkerne kommer fra statslig tåbelighed.

  Minister Bertel Haarder erkender det åbent her: http://www.bt.dk/politik/bertel-haarder-vil-bekaempe-radikaliserede-miljoeer-vi-har-vaeret-for-slappe

  De gamle partier kan ikke beskytte samfundet – d.v.s. nationen. Skriv under på Nye Borgerliges opstillingsonitiativ !

  Kommentar by Torben Snarup Hansen — 26. marts 2016 @ 12:25

 6. Problemet er overpolitisering af staten og underpolitisering af samfundet. Selvfølgelig er staten “politisk”, fordi regeringsmyndighed også handler om tvang.

  I samfundet – civilsamfundet – findes potentiel politik, som aktualiseres ved f.eks. et folketingsvalg, der altid “justerer” demokratiet. Men samfundets “skjulte” politik har trange kår, forstået på den måde, at et stort antal borgere ikke ser årsagssammenhængen mellem statens opførsel og dens konsekvenser for samfundet. Årsagen er bl.a. mediernes løgne, fortielser og forvanskninger.

  Eksempelvis fanger en mængde vælgere ikke, at den arabiske religions hærgen og snylteri skyldes politikere som Hans Gammeltoft Hansen og Marianne Jelved og deres socialistiske assistenter. Derfor er disse vælgere afpolitiserede. De er endnu ikke blevet borgere. Og bl.a. derfor degenererer demokratiet til en farce.

  Opgave nummer ét er at forklare i et letforståeligt sprog, at ulykkerne kommer fra statslig tåbelighed.

  Minister Bertel Haarder erkender det åbent her: http://www.bt.dk/politik/bertel-haarder-vil-bekaempe-radikaliserede-miljoeer-vi-har-vaeret-for-slappe

  De gamle partier kan ikke beskytte samfundet – d.v.s. nationen. Skriv under på Nye Borgerliges opstillingsinitiativ !

  Kommentar by Torben Snarup Hansen — 26. marts 2016 @ 12:27

 7. Jeg vil ikke afvise, at Torben Snarup Hansen har ret i, at de gamle partier er kørt fast, og at det derfor kan være klogt at stemme på et protestparti næste gang. Som Bertel Haarder mener jeg, at vi har smidt milliarder i nyttesløse integrationsprojekter. Partierne har alt for villigt trådt vande i stedet for at handle. Merkels aftaler med Tyrkiets diktator kan jeg ikke opfatte som andet end en katastrofe. Hvad f….ligner det, at vi igen har fået en tysk kejser i Europa, og jeg føler mig sikker på, at det også er EU, der har sat lus i skindpelsen i Ukraine.

  Men nogle lyspunkter var der dog i dagens avis, der for mit vedkommende var JP. Jeg tilslutter mig, at hvis de røde skal have lov til at gennemtrumfe en undersøgelse af Irak og Afghanistan krigenes danske grundlag, må vi blå insistere på en tilsvarende undersøgelse af krigene på Balkan fra 1990’erne og fremover. Intet mindre. Se til Bosnien og Kosovo i dag!

  Jeg skal sandelig tage mig tid til at at følge Kim Møllers anbefaling af påskelæsning, og til gengæld kan jeg anbefale ham at læse Katrine Winkel Holms klumme d.d. om hendes gode, norske ven, der er blevet katolsk i hovedet. Ja, hvem mon det dog er! :-) Hvem har nu HELT FRIVILLIGT valgt den naive twitter-pave i kjole og blonder med pædofilt påhæng og anbefalinger og lovprisninger af Europas arabisering? Hvem betragter ham som sin guds repræsentant på jorden?

  Uriaspostsen undgik at komme under pavens overhøjhed og gå under åget ved bl.a. at undlade at politisere “hæmningsløst”, og tak for det. Jeg foretrækker også fuglebilleder frem for helgener (nulevende norske såvel som støvede relikvier).

  “Min gode norske ven konverterer i denne uge til katolicismen. Han er træt af den norske kirke, der er fyldt med præster, der ligesom Grosbøll ikke forkynder en levende Gud, men til gengæld er levende optaget af at bagvaske staten Israel og af at politisere hæmningsløst.” (Katrine Winkel Holm, JP d.d.)

  Kommentar by denonde — 26. marts 2016 @ 14:55

 8. Et citat fra Perikles:

  Freedom is the sure possession of those alone who have the courage to defend it.

  ….og vi ved jo godt, hvem som vil frihed og hvem som vil slaveri.

  og ellers:

  Opsig konventionerne.
  Start repatrieringerne.

  Kommentar by Neuhammer — 26. marts 2016 @ 15:13

 9. Historyman.

  En nationalist (jeg vil ikke nævne hans navn) skrev for ikke så længe siden noget i retning af at statsmagten i de vestlige lande ikke er vores problem dvs. den skal ikke eller behøver ikke bekæmpes. For den er så svag som den næsten kan være. Den kan ikke længere forsvare grænserne. Den kan ikke længere forhindre kriminalitet og terror. Dette på trods af høje skatter i alle lande. Og den er så dybt forgældet pga. fraværet af et fast værdimål at den snart visner helt bort. Prøv at ringe efter politiet for at anmelde kriminalitet. Selv ved et hjemmerøveri skal du være heldig om de sender en vogn dagen efter. Når politiet ikke engang har ressourcer til at bekæmpe udenlandske kriminelle, hvorfor skulle de så gøre noget ud af en dansk modstandsbevægelse, hvis denne afstår fra at gøre negativt opmærksom på sig selv?

  Vores egen stat er ikke problemet som vi skal bekæmpe. Men kriminelle i det skjulte – ja måske. Hvorfor tror du at vigilante og superhelte film er populære?

  Jeg var lige en tur på landet i små landsbyer. Dejligt igen at se rigtige mennesker i nogenlunde homogene og velfungerende samfund. (Jeg bor til daglig på den Københavnske vestegn.)

  Min pointe: fremtiden er måske alternative højreorienterede små samfund på landet. Oprettelsen af sådanne strider ikke imod nogen lov. Men de skal måske patruljeres for at kunne forblive sådan!

  Kommentar by Sigwar — 26. marts 2016 @ 16:27

 10. “Nur der verdient sich Freiheit wie das Leben, der täglich sie erobern muß” (Wolfgang Goethe, 1749-1832)

  “All we have of freedom, all we use or know – this our fathers bought for us, long and long ago” (Rudyard Kipling, 1865-1936)

  Kommentar by Torben Snarup Hansen — 26. marts 2016 @ 16:47

 11. “Min pointe: fremtiden er måske alternative højreorienterede små samfund på landet. Oprettelsen af sådanne strider ikke imod nogen lov. Men de skal måske patruljeres for at kunne forblive sådan!”

  Patruljering er lidt upræcist. I fortiden levede langt de fleste af Balkans mennesker i landsbyer. “Patruljer” i form af bevæbnede mænd var der mange af. Men det osmanniske imperium – ledet af khalif-sultanen – tromlede alt ned. Kristne bønder og håndværkere i de lokale samfund blev myrdet, udplyndret, voldtaget, ydmyget og bortført i 500 år. Først da statslig magtanvendelse blev organiseret, kunne disse undertrykte besejre den herskende kaste. Læs om den første Balkankrig i 1912.

  Kommentar by Torben Snarup Hansen — 26. marts 2016 @ 16:55

 12. Torben Snarup Hansen.

  Ja – “staten” var imod Balkans folk. Men min pointe her er at jo netop at staten er svag. Derudover er jeg naturligvis ikke imod politisk arbejde (f.eks. via partier) for at påvirke staten.

  Kommentar by Sigwar — 26. marts 2016 @ 17:21

 13. Og min pointe er, at hvis et folk ikke selv har en stat, risikerer det at blive tromlet ned af fjenden. De kristne på Balkan fik til sidst opbygget statslige institutioner og et stærkt militært beredskab. Derfor – og KUN derfor – vandt de over sultanens tropper i 1912.

  Det er helt korrekt, at de vestlige stater i dag er ganske svage. Det danske retssystem kan godt klare at idømme Lars Hedegaard en bøde for at offentliggøre navnet på den jihadist, der prøvede at myrde ham. Men det har vist sig, at den danske stat – in casu PET – ikke altid kan hindre andre jihadister i at slå til. Dette gælder også Belgien.

  Tilbage til pointen: Et folk uden en effektiv stat løber alvorlig risiko for at blive nedkæmpet og og værste fald udslettet. Derfor er det ikke umiddelbart nogen strålende idé at satse på “patruljer” i landsbyer.

  Opgaven må være at politisere medborgerne, skabe sammenhold, formulere befrielse fra religiøs terror og sharia og fravriste slyngler og ideologiske tåber ledelsen af staten. I et demokrati kan og bør dette foregå ved hjælp af oplysning og argumenter,

  Forudsætningen er en vilje til magt – d.v.s. det modsatte af indkapsling / isolation i landsbyer.

  Kommentar by Anonym — 26. marts 2016 @ 19:09

 14. Min pointe er, at et truet folk behøver en statsmagt. De nuværende regeringer i Vesten ledes i dag af kyniske slyngler, sløve padder og ideologiske tåber. Demokratiets opgave er at skubbe dem væk og vælge ledere, som vil forsvare samfundet.

  Det sker ikke ved at satse på isolerede landsbyer – med eller uden “patruljer”.

  Kommentar by Torben Snarup Hansen — 26. marts 2016 @ 19:12

 15. Der blev mit indlæg lige i den grad misforstået!

  For det ene udelukker jo ikke det andet. Indtil staten kan tages tilbage og styrkes så folket kan beskyttes – så må alternativer dyrkes.

  Mit indlæg var et svar på Historymans indlæg, der spurgte til hvornår det er legitimt at gøre oprør mod staten.

  Kommentar by Sigwar — 26. marts 2016 @ 21:11

 16. Bare rolig, nu rejser dansken sig rank og stolt og tager kampen op med en “terror-sviner” direkte i X-faktor: http://www.bt.dk/x-factor/efter-blodbadet-i-bruxelles-sofie-linde-sviner-terrorister-til-i-x-factor

  Og der nikkes samhørigt hjemme i sofaen hvor de modigste danskere retweeter budskabet. SÅ kan de lære det!

  Kommentar by per — 26. marts 2016 @ 22:36

 17. “Vi må selv opsøge en anden slags oplysning end den, vi møder i samtids-snakkens evige kværnen. Vi må finde tilbage til livsoplysningen – og dermed også kampoplysningen.”
  Lidt økonomioplysning er også nødvendig. For at kunne forstå krigens egentlige årsag, og ikke kun de årsager medier angiver, og som er deeciderede usandheder, må vi finde ud af hvem krigen gavner. Eksempelvis har krigen i Libyen hverken gavnet libyere, europæere eller amerikanere. Vi ved jo, at undskyldningerne for at føre krig i fremmede lande, altid har vist sig at være løgn fra ende til anden.
  Begynd med at undersøge centralbanker (federal reserve er et godt udgangspunkt) og deres ejerforhold.

  Kommentar by Nielsen — 27. marts 2016 @ 06:10

 18. > Torben Snarup Hansen
  Hvis ikke du har opdaget det, så kan jeg fortælle dig, at vi allerede er nedkæmpet af staten, hvis du spræller for meget, har den mange sanktionsmuligheder.

  Kommentar by Nielsen — 27. marts 2016 @ 06:32

 19. Fantastisk godt skrevet! Når ledere som fx Hollande står og plaprer billige ord om, at ‘Europa er i krig’, så må jeg grine! Europæeren står snøftende og måbende med blomster ved diverse latterlige mindehøjtideligheder – for at mindes de døde. Man ser ingen handling, blot latterlige, meningsløse optog.

  Hvad med at lade straf komme over de formastelige og disses familier? Over de talløse muslimer, som jubler over europæere, der dør? De har ingen plads i civilisationen, men skal returneres til barbariets udørk, der hvor bukketroldene og gribbene bor (jf Esajas). Dér hører de hjemme, derfra deres hjertes længsel efter død-død-død går…

  Kommentar by Andersine — 27. marts 2016 @ 12:12

 20. […] very nice piece in Danish from Uriasposten. It gives me hope for […]

  Pingback by Peace Is But the Summertime of Life | Things to Remember, Things to Cherish — 27. marts 2016 @ 17:35

 21. >20
  Synes som et spamfilterobjekt.

  Kommentar by Nielsen — 27. marts 2016 @ 22:02

RSS feed for comments on this post.

Leave a comment

Line and paragraph breaks automatic, e-mail address never displayed, HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

  

Vælg selv beløbBlogs


Meta
RSS 2.0
Comments RSS 2.0
Valid XHTML
WP


MediaCreeper