31. marts 2016

Kronik af konvertit Kasper ‘Bin Laden er en moderne Jesus’ i Politiken: “Jesus viser vejen til forsoning”

Da jeg for nogle uger siden bad en islamforsker Niels Valdemar Vinding udpege en moderat imam, faldt navnet på Naveed ‘dødsstraf for frafald’ Baig. I søndags bragte Politiken en kronik han har skrevet sammen med ph.d. Kasper Mathiesen, en universitetsansat konvertit der i 2011 hyldede Osama Bin Laden på en anonym blog. Indlægget hed ‘Bin Laden er en moderne Jesus‘, og Jesus kan tilsyneladende associeres med alt fra terrorangreb til forsoning.

Fra den omtalte kronik – Lad Jesus vise vejen til forsoning.

“I islamisk teologi betragtes Jesus som Guds ord, Guds sjæl og Guds tjener. … Koranen omtaler Jesus som værende på det højeste stadie af alle som ‘abd Allah’ – Guds tjener. … I forholdet mellem kristne og muslimer og for den gensidige integration i samfundet, er han den helt centrale skikkelse til at bygge bro i kærlighed, tolerance og respekt på tværs af etniske, kulturelle og religiøse skel.

… Den islamiske fortælling om Muhammed er anderledes langstrakt og gennemgår flere udviklingsfaser. … Efter nogle år begynder den religiøse, politiske og økonomiske elite i byen at modarbejde den fremvoksende religion og dens tilhængere. Det udvikler sig til voldelige angreb og endda mord på de troende. Mekka-tiden bliver en årelang muslimsk lidelseshistorie, der i modsætning til kristendommens lidelsesfortælling er kollektiv og gennemleves af muslimerne i fællesskab omkring profeten: Økonomisk boykot, social udstødelse, splittede familier, martyrer, tortur, mordforsøg på profeten, fornægtelse, hån, spot og latterliggørelse kendetegner tiden i Mekka. …

Den fremspirende bevægelse opfattes som en trussel mod hele samfundets struktur i datidens Mekka: De rige er ikke længere over de fattige, slaverne skal frigives, kvinderne skal have rettigheder, og ingen racer eller folkeslag er andre overlegne. Nationalisme, stamme og familietilhørsforhold erstattes af et globalt broderskab i islam, og mænd og kvinder er lige i forholdet til Gud. …

Når muslimer i Danmark angribes på deres religion, når de selv og deres elskede profet hånes, spottes og latterliggøres, når de bliver udstødt og foragtet af den religiøse, juridiske, intellektuelle og politiske magtelite i landet, og når man forsøger at undergrave deres religion, så bringer det de religiøse minder fra Mekka tilbage. Man identificerer sig med profeten og de første muslimer. Den religiøse grundfortælling vender tilbage og bliver en afgørende referenceramme i mødet med og fortolkningen af nutiden og dagligdagen. Ligesom de første muslimer måtte lide tålmodigt, må nutidens muslimer lide tålmodigt.

Profettegninger og forslag om at forbyde moskeer bliver den danske elites pendant til mekkanernes mordforsøg på profeten. Offentlighedens hadefulde og mistænkeliggørende diskurs, tørklædefrygten, mistroen og islamofobien kommer til at svare til datidens sociale udstødelse.

I Medina forandres alt. Bevægelsen udvikler sig til en magtfuld og progressiv multireligiøs bystat. Ud over at være religionsstifter bliver Muhammed nu ligeledes den politiske, åndelige og moralske leder for en gryende verdensrevolution, et folk, en hær, en økonomi, et retssystem, en menneskehed.

Modstanden mod bevægelsen får nye former, og der udkæmpes militære slag mod bl.a. mekkanerne, der hverken er villige til at acceptere den nye magtfaktor i regionen eller den religion, som profeten ufortrødent kalder til. … Vores pointe er, at vi behøver ikke at forblive fanget i den gensidige mistros splittende jerngreb. Vi behøver ikke at genleve de mest negative religiøse grundfortællinger igen og igen. Nutidens Danmark kan lige så godt være datidens Najran, muslimernes generøse kristne eksil, som aldrig vil blive glemt.”

(Kasper Mathiesen på Facebook, 2011)

Det uhyggelige ved kronikken er, at den forudsiger, hvordan islam vil overtage Danmark. Når vi håner muslimer (gør vi da det?), minder det de herboende muslimer om dengang, de blev hånet i Mekka. Det vækker religiøse minder hos dem. … Profettegningerne var ‘den danske elites’ mordforsøg på Muhammed, og den svarede til datidens mekkaindbyggeres mordforsøg på profeten. Men så ændredes alt dernede dengang. Muhammed vandt med sværdet i hånd og overtog magten. Så pas bare på. Er det ikke betryggende, at en videnskabelig komité på Aarhus Universitet har tildelt Kasper Mathiesen (den ene forfatter) et ph.d.-stipendium? Der er gået helt Grimhøj i fakultetet.” (Hans Hauge, 29. marts 2016)

The URI to TrackBack this entry is: http://www.uriasposten.net/archives/72549/trackback

25 Comments »

 1. Hvis man skal se positivt på det, så er det da befriende at det åbent proklameres at målet er verdensherredømmet opnået ved voldelig opstand.

  Kommentar by For Mangfoldighed — 31. marts 2016 @ 20:48

 2. Uanset hvor meget der bliver offentliggjort,skrevet om uinviterede muslimer i Danmark er den VIRKELIGE fjende, de danske NYHIPOER.Intet ændres før det sker fysisk. Derefter kan muslimerne repatrieres uanset konsekvenserne.– Ellers er alt lol.

  Kommentar by dansker — 31. marts 2016 @ 21:40

 3. Med mindre det er en form for taqqiya (bevidst snylten på kristendomshistorien… et associationstrick hvor islam påstår at gøre det, de kristne martyrer faktisk gjorde… at lide og dø tålmodigt, uden gengældelse, og på den måde sprede budskabet om at der findes en åndelig kraft der er stærkere end vold… så ser det ud til at en væsentlig medvirkende faktor til at Kasper Mathiesen blev muslim, er hans uvidenhed om kristendommen. Dér ville han jo kunne finde det i virkeligheden, som han fejlagtigt eller løgnagtigt påstår gælder for islam.

  Han skriver “Mekka-tiden bliver en årelang muslimsk lidelseshistorie, der i modsætning til kristendommens lidelsesfortælling er kollektiv…”

  Såh? I betragtning af at de kristne blev forfulgt på det blodigste i 300 år (den sidste organiserede kristne masseudrensning fra den romerske stats/kejsers side var i år 303 under Decius) uden nogen form for voldelig gengældelse… (først da kristendommen blev statsreligion og der gik politik i den senere i det 4. århundrede begyndte kristne fyrster at bruge vold til at omvende nogen – og det forblev en undtagelse)… at Peter blev korsfæstet med hovedet ned ad og at Paulus blev halshugget (for bare at nævne to af de berømteste apostles martyrdød)… at romerne arrangerede cirkusforestillinger hvor kristne mænd, kvinder og børn blev ædt levende af vilde dyr… at kristne kvinder blev sendt på bordel… at Nero holdt en fest hvor han oplyste sin have med kristne som fakler (overhældte dem med tjære og satte ild til)… så har de første muslimer lidt minimalt i sammenligning… og de svarede med bestialsk vold, der OVERGIK deres egen tids niveau af grusomhed, så snart de bare kunne… De omgivende hedenske stammer, jøderne og de kristne var faktisk alle meget tolerante over for muslimerne. De prøvede gang på gang at tale sig til rette med Muhammed og give ham plads. Som KM nævner fik han endda asyl hos en kristen fyrste.

  Jesus valgte at dø for det han troede på; Muhammed valgte at flygte, i sit asyl konspirerere forræderisk mod sit eget folk og vende tilbage som røver, slavebinder og massemorder.

  Udskifter man “Mekka” med “Rom” passer det KM skriver pludselig… på de kristne:

  “Den fremspirende bevægelse opfattes som en trussel mod hele samfundets struktur i datidens Rom: De rige er ikke længere over de fattige, slaverne skal frigives, kvinderne skal have rettigheder, og ingen racer eller folkeslag er andre overlegne. Nationalisme, stamme og familietilhørsforhold erstattes af et globalt broderskab i Kristus, og mænd og kvinder er lige i forholdet til Gud.”

  Mon det er KMs ‘ubevidste erindring’ om hans egen kulturs religion der får ham til at bruge netop denne beskrivelse (som slet ikke passer på islam)? Eller er det en tirade han har lært af sin imam som bruger den for at tiltrække uvidende kulturkristne, der vagt kan huske at have hørt noget lignende før, men ikke hvor?

  Den der kender sin kristendomshistorie hopper ikke så let på denne absurde kalkering på massemorderen Muhammed og hans bande af krigskarle… at portrættere den blodige bande som fromme, tålmodigt lidende lam er århundredes joke… hvis det ikke var fordi de militante palæstinensere, IS og Hizb ut tahrir i ramme alvor ser sig selv på samme måde den dag i dag: som uskyldige ofre. For jøder. For kristne. Foe vesterlændinge. For alt og alle… ind til alt og alle er udryddet og kun muslimer er tilbage fra kyst til kyst.

  Den marxistiske fjernelse af kristendomskundskab i skolerne har udgjort et vigtigt forarbejde for islamiseringen af Danmark.

  Kommentar by M — 31. marts 2016 @ 21:59

 4. Har i set den fra Snaphanen ?

  Viktor Orbans tale om invasionen af Europa (dansk)
  https://youtu.be/c3r3kt0HFWY

  Kommentar by Sindsro — 31. marts 2016 @ 23:06

 5. Mindst 10 gange :-)

  Den er transscriptet på

  http://gatesofvienna.net/2016/03/a-rosetta-stone-for-viktor-orban-danish/

  så kan man i ro og mag læse hele talen – der er håb med sådanne statsledere.

  Kommentar by For Mangfoldighed — 31. marts 2016 @ 23:15

 6. En dansk akademiker der er hjernevasket med islam. Hvor er det trist.

  Kommentar by Liva — 31. marts 2016 @ 23:33

 7. Årsag

  Er der en kvinde involveret i konverteringen?
  Eller er han opvokset iblandt muslimer?

  Mvh.
  Historyman

  Kommentar by Historyman — 1. april 2016 @ 00:31

 8. Nok et par globalistiske løgnere. “Nationalisme, stamme og familietilhørsforhold erstattes af et globalt broderskab i islam, og mænd og kvinder er lige…” Blandt skadedyrene er konvertitter nogen af de værste.

  Kommentar by Nielsen — 1. april 2016 @ 01:18

 9. Det synes som om KM roder lidt rundt i skrifterne , for tilsidst at komme op med noget der er ret fjernt fra realiteterne.Igen offer kortet,kunne det taenkes at deres representant blandede sig saa meget, og i stigende grad kraevede ind ,at omgivelserne paavirket at graesk,romersk,judaeisk og lokal taenkning ,simpelthen blev traette af en person de saa var igang med at underlaegge sig deres samfund,under daekke af at vaere taleroer for en gud , formoder det med de rige er noget marxisme der er haengt paa,som lidt krydderi.Med al den “kaerlighed” er det svaert at forstaa de ikke har vaeret istand til at skabe fred i egne omraaderi de sidste 1400 aar,og ikke nok med det, bringer ufred med sig hvorhen de end begiver sig ,een bog, een eelsket representatnt, een maanedgud

  Kommentar by Dunk — 1. april 2016 @ 02:28

 10. Ja M, det slående er denne blanding af snylten på kristendommens historie og aggressionen over for kristendommen for ligesom at skjule falskeriet.

  Men man bliver også atter bekræftet i, at sådan som koranen er sat sammen, sådan gennemleves muslimernes udvklingsfaser:

  – Den tolerante Mekka-islam er for muslimer lig med dagen evindelige offerrolle (indledende fase).
  – Den militante og aggressive Medina-islam er for muslimer den efterfølgende hævnens og selvretfærdighedens voldelige triumf (afsluttende fase).

  Der findes altså teologisk set den stærkt efterlyste moderate islam, men kun i en midlertidig fase og med det formål at samle på ‘beviser’ til den efterfølgende brutale hævnfase, når de bliver stærke nok.

  Kommentar by traveler — 1. april 2016 @ 04:47

 11. Danskere som konverterer til islam, er ikke alene landsforrædere, de er helt igennem onde menesker, og fortjener kun lidelse, sult og død.

  Kommentar by Nielsen — 1. april 2016 @ 05:26

 12. De to herrer skulle rulles i tjære og fjer og landsforvises for deres fejge og sleske bedrageri, men hele overdanmark sidder med hånden på hahen og nikker i forstilt eftertænksomhed over de viise ord. Vi er SÅ fucked…

  Kommentar by Vagn Henning — 1. april 2016 @ 08:01

 13. #4 Fantastisk tale, en ægte statsmand er han!Modsat landsforrædere som Lars Løkke

  Kommentar by Jens — 1. april 2016 @ 10:50

 14. Han virker radikaliseret.

  Kommentar by Johnson — 1. april 2016 @ 12:09

 15. Muslimer er ikke fjenden. De er våbnet.

  Kommentar by Henrik Wegmann — 1. april 2016 @ 13:49

 16. Venstrefløjen og muslimer er eksperter i at dreje virkeligheden, så den passer ind i deres livssyn.
  Selv om Kaspar Mathiesen står bag en gyllespreder, vil han bilde sig selv ind at han er i parfumeafdelingen i Matas.

  Kommentar by k.m. — 1. april 2016 @ 15:17

 17. http://www.welt.de/politik/ausland/article153895714/Ungarn-zaehlt-900-No-go-Areas-in-Europa.html

  Kommentar by k.m. — 1. april 2016 @ 15:25

 18. Kasper Mathiesen
  red på grisen
  over isen
  med avisen
  Først gik isen
  så gik grisen
  og så gik lille Kasper Mathiesen

  Kommentar by Vagn Henning — 1. april 2016 @ 15:49

 19. Den påskekronik i Politiken er noget af det uhyggeligste, jeg længe har læst. Tak til Kim Møller for henvisninger til kronikørernes baggrund.

  Kommentar by Fisken — 1. april 2016 @ 17:32

 20. Kasper Mathiesen er hjernevasket.

  Kommentar by Liva — 1. april 2016 @ 18:36

 21. Selvfølgelig kan en islamist og mandlig hættemåge som Kasper Mathiesen fint være ansat på Københavns universitet. Hele den kreative klasse, politikere, journalister og andre kællinger fastholder jo at der, på trods af daglige terrorattentater og mord i Allahs navn, ikke er nogen sammenhæng i mellem islam og terror og alle de andre samfundsopløsende handlinger udført af Mohammads proselyter. Et hvert anstændigt menneske vil kalde ham en ussel landsforræder, en syg fanatiker eller et afskum men på universitetet vender man i misforstået tolerance det blinde øje til. Symptomatisk at disse såkaldte islamforskere konverterer til dødkulten.

  Kommentar by Nothingman — 1. april 2016 @ 21:21

 22. Sjovt nok lavede jeg en kommentar til denne kronik i går, her: https://ricardtriis.wordpress.com/2016/03/31/halve-sandheder-2/
  Den har en del koranhenvisninger, og henviser til et sammenstød jeg havde med Kasper Mathiesen for godt 1o år siden.

  Kommentar by Ricardt Riis — 1. april 2016 @ 22:21

 23. Hr. Riis skriver på link:
  Så nu er Danmark ikke mere at sammenligne med forfølgelserne i Mekka, men med datidens Najran, hvor muslimerne fik et generøst eksil.
  udsnit slut.

  For at holde argumentationsfølgen må det være kristne. der fik et generøst eksil.

  Kommentar by Peter Buch — 2. april 2016 @ 07:00

 24. https://en.wikipedia.org/wiki/Christian_community_of_Najran

  Belægget for et generøst eksil for kristne ser mig ud fra linkets henvisninger- ikke ud til at være til stede.

  Kommentar by Peter Buch — 2. april 2016 @ 07:12

 25. Halve sandheder” ovenfor (22) er et fantastisk skriv af Ricardt Riis

  Najran var før og mens Muhammed levede (hvis han overhovedet eksisterede) et vigtigt centrum for kristendommen i det sydlige Arabien, eller rettere en by med antageligt en blanding af religioner domineret af kristne.

  Jeg har dog aldrig hørt om, at muslimerne har en levende myte om, at Muhammed og hans muslimer fik et generøst eksil i det tolerante Najran, da de blev forfulgt i Mekka. Og jeg har aldrig før hørt den analogi “Nutidens Danmark kan lige så godt være datidens Najran, muslimernes generøse kristne eksil, som aldrig vil blive glemt.”

  Najran var på den tid og før også et stort pilgrimsrejsecenter. I henhold til lokale arabiske skikke var der var mange af de såkaldte kabaer (terningformet hus for tilbedelse) før islams indtog i det arabiske område, hvortil stammene foretog pilgrimsrejser, herunder også til Kabaen af Najran (NB der er ingen vidnesbyrd fra den tid, så vidt jeg forstår, om eksistensen af en Kabaen af Mekka – her beskæftiger vi os igen igen med muslimsk parasitisk historieforfalskning). Nu er det kristne Najran i øvrigt forsvundet, og erstattet af et islamisk Najran, så sammenligningen med Danmark forekommer skræmmende.

  Kommentar by traveler — 2. april 2016 @ 09:26

RSS feed for comments on this post.

Leave a comment

Line and paragraph breaks automatic, e-mail address never displayed, HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

  

Vælg selv beløbBlogs


Meta
RSS 2.0
Comments RSS 2.0
Valid XHTML
WP


MediaCreeper