8. april 2016

Radio24syv dokumenterer: Ledende ‘Venligboer’ overdrev og talte usandt om forholdene på asylcenter

Forfatter AnneLise Marstrand-Jørgensen havde et længere indlæg i mandagens udgave af Dagbladet Information, hvor hun berettede om et nyligt besøg på et asylcenter i Haderslev. Et besøg hun aflagde sammen med Asrin Mesbah, stifter af JuraRådgivningen, der hjælper udlændinge med diverse ansøgninger. De er begge tilknyttet ‘Venligboerne’, og Marstrand-Jørgensens læserbrev var et langt anklageskrift mod Inger Støjberg.

Teltlejren havde ikke ordentlige faciliteter, var decideret farligt for børn, der ikke fik mad nok, og i øvrigt blev syge af den de fik. Den var måske ikke engang halal, og der var ingen eller dårlig mulighed for at bede til Allah. Børnene var syge, gravide kvinder fik ikke hjælp – alle var helt og aldeles ligeglade. ‘Er det Danmark?’ afsluttes der retorisk.

Inger Støjbjerg forsvarede sig, men de mange løsrevne beskyldninger blev torsdag formiddag samlet og delt i en Facebook-opdatering fra forfatteren.

Radio24syv faktatjekkede Marstrands anklageskrift punkt for punkt torsdag eftermiddag, og det slap hun dårligt fra. Som i virkeligt dårligt. Hun forsvarede sig efterfølgende med, at hun jo ikke skrev som journalist, og blot viderebragte andres opfattelser. Den skønlitterære forfatter udgav sin første digtsamling i 1998, og researchede ikke historien ihjel, for nu at sige det pænt.

Fra Radio24syv.dk – Kendt venligbo overdriver og taler usandt om flygtningelejr, der har samlet højdepunkter her.

“… Radio24syv kan doku­men­tere, at flere af Anne Lise Marstrand-Jørgensens påstande er kraf­tigt over­drevne eller deci­de­ret usande.

‘Ver­den ser helt ander­le­des ud i for­hold til en række af de påstande fra Ven­lig­bo­erne, som vi er ble­vet præ­sen­te­ret for,’ siger drifts­chef i telt­lej­ren Bir­gitte Guld­berg til Radio24syv.

I Anne Lise Marstrand-Jørgensens repor­tage i Dag­bla­det Infor­ma­tion skri­ver hun, at der på et tids­punkt ‘var en af asylan­sø­gerne, der til­bød nogle drenge penge for sex, et andet barn blev foru­lem­pet. Bebo­erne for­tæl­ler, at lej­r­le­del­sen ikke hjalp, men at de selv måtte tage kon­takt til poli­tiet.’

Det afvi­ser drifts­chef i lej­ren Bir­gitte Guld­berg.

Det har intet på sig. Da vi fik den her hen­ven­delse, anmeldte vi det til poli­tiet. …’ siger Bir­gitte Guld­berg til Radio24syv.

… På Face­book skri­ver Anne Lise Marstrand-Jørgensen, at embedslæ­gen, der skal tjekke de sund­heds­mæs­sige for­hold i lej­ren, ikke kan kræve adgang til lej­ren uden at spørge kom­mu­nen om lov.

Det er ikke kor­rekt, at vi ikke har adgang… Vi har fri adgang til ste­der, hvor der udfø­res sund­heds­fag­lig virk­som­hed, her­un­der asyl­lejre. Vi kan besøge dem uden var­sel, hvis vi skøn­ner, der er behov for det…,’ siger embedslæge i Region Syd­dan­mark Hen­rik L. Han­sen til Radio24syv.

[…]

… Anne Lise Marstrand-Jørgensen skri­ver også:

‘Her til aften er der 12 børn med høj feber, som ikke er ble­vet til­set af læge… Der er ikke læge i lej­ren… Jeg er alvor­ligt bange for, at det ender helt galt.’

Telt­lej­rens ledende sygeple­jer­ske Sus­anne Løg­sted afvi­ser påstan­den om syge børn, der ikke får hjælp.

Vi gik ud og for­hørte os, og vi fandt ikke alle de her syge børn, som Ven­lig­bo­erne gjorde os opmærk­somme på. Og der er per­so­nale til at hjælpe folk til vagt­læ­gen. Man har ikke vist det sande bil­lede af lej­ren, som jeg ser det,’ siger Sus­anne Løg­sted til Radio24syv.

[…]

I Infor­ma­tion skri­ver Anne Lise Marstrand-Jørgensen, at ‘bør­nene ikke kan tåle maden og hele tiden bli­ver syge.’

Sygeple­jer­ske i telt­lej­ren Lis­beth Bavns­gaard for­står ikke ankla­gen.

‘Maden bli­ver frem­stil­let uden nogen kla­ger fra hygiej­ne­myn­dig­he­derne,’ siger sygeple­jer­sken, som selv er en del af Ven­lig­bo­erne.”

(AnneLise Marstrand-Jørgensen på Facebook, 7. april 2016)

“En ung fyr i joggingtøj taler lavt og indtrængende, mens han ruller cigaretter. Han er kommunikationsingeniør og drømmer kun om at få lov til at arbejde. … Ingeniøren blev bedt om at skrive under på en praktikaftale for et halvt år – praktikken går ud på at gøre rent på toiletterne. Jeg spørger til maden, de svarer, at den er elendig, men det er værst for børnene. …

Jeg har lige læst i de papirer, han har vist mig, at han er praktiserende muslim. Direkte adspurgt siger han, at de ikke kan få at vide, om det er halal. Senere spørger jeg på kontoret. Lederen slår ud med hænderne.

‘Aner det ikke,’ siger hun, ‘det er fra et cateringfirma’.

‘Er der et sted, I kan bede?’ spørger jeg. Ingeniøren nikker mod plasticgulvet. Der er ikke plads. En anden ung fyr bryder leende ind og siger noget på arabisk. Ingeniøren oversætter: ‘Der er ingen Allahu Akhbar, ingen Store Gud her.'” (AnneLise Marstrand-Jørgensen, Dagbladet Information, 6. april 2016: En unødvendig lejr)

(Inger Støjberg tvang asylansøgere til at bruge toiletgulv som skraldespand, cirka; Foto: Facebook)

The URI to TrackBack this entry is: http://www.uriasposten.net/archives/72712/trackback

22 Comments »

 1. Gudfaderbevares! Endnu en virkelighedsresistent idiot fra godhedssegmentet. Og idioten mener naturligvis at vi danskere er onde og følelseskolde. Det er vores skyld. Alt er vores skyld.

  Billedet viser ganske tydeligt, hvem der udgør problemet i lejren: De ædle vilde.

  Her er nogle venligboere, som glimrer ved deres fravær:

  http://sn.dk/Hilleroed/Ingen-vil-leje-ud-til-flygtninge/artikel/565483

  Kommentar by Hr. Naturli' — 8. april 2016 @ 19:10

 2. Ja, det oser ikke ligefrem af dybdeborende journalistik men hun er jo også forfatter så hvad kan man forvente andet end digt og fantasier.

  Venstrefløjen og deres løgne burde efterhånden være alle Danskere bevidst.

  Kommentar by Santor — 8. april 2016 @ 19:44

 3. Hun er en stakkel.

  Kommentar by Johnson — 8. april 2016 @ 19:50

 4. Nogen mennesker ER bare udanske.

  Kommentar by Nielsen — 8. april 2016 @ 19:51

 5. Kan hun ikke gå i sultestrejke som Yahya Hassan, hun har jo ikke mere at leve for

  Kommentar by k.m — 8. april 2016 @ 19:55

 6. Venligboernes arbejde er landsskadelig.
  Det ligner da heller ikke noget at stille et avanceret lokum til rådighed, for velfærdssnylterne ved ikke hvordan det skal betjenes.
  Velfærdssnylterne er jo kun vant til at skide i en rende ude på gaden.
  Vi danskere har lært forlængst at holde lokummet rent og pænt.

  Det kunne jo indføres:
  INTET AT SPISE FØR LOKUMMET ER RENGJORT.

  AnneLise Marstrand-Jørgensen´s bæhus ligner ganske vist det på billedet.
  så jeg forstår godt 5. k.m

  Kommentar by Sindsro — 8. april 2016 @ 20:13

 7. Mon Marstrand har et bud på, hvem der skal gøre rent på toilettet?

  Kommentar by Hr. Naturli' — 8. april 2016 @ 20:25

 8. Det kunne jo være nogle danske skolebørn, som skulle lære ægte socialistisk samfundssind.

  Kommentar by Hr. Naturli' — 8. april 2016 @ 20:26

 9. Man skal være venner med hende på facebook for at kommentere hendes opslag, det siger vist alt..

  Kommentar by per — 8. april 2016 @ 20:42

 10. Hvad laver asylsøgerne i lejrene? De må da i vidt omfang kunne klare sig selv. Rengøring, madlavning, indkøb, indretning etc.

  Kommentar by Niels P. — 8. april 2016 @ 20:45

 11. ““En ung fyr i joggingtøj taler lavt og indtrængende, mens han ruller cigaretter. Han er kommunikationsingeniør og drømmer kun om at få lov til at arbejde. … Ingeniøren blev bedt om at skrive under på en praktikaftale for et halvt år ”

  Ha-ha-ha-ha-ha Så det er ikke udelukkende hjernekirurger og raketforskere der vælter ind i landet, men nu også kommunikationsingeniører – fantastisk. Gad vide hvor ‘kommunikationsingeniøren’ har hørt om kommunikationsingeniører.

  “(Inger Støjberg tvang asylansøgere til at bruge toiletgulv som skraldespand)”

  ha-ha-ha-ha-ha Slemme Inger Støjberg, sådan at bruge tvang mod de stakkels arabere, som ellers er berømt for deres pinlige renlighed. Man må godtnok sige at den gode Inger Støjberg har haft rasende travlt, tænk hun har været rundt i praktisk taget samtlige mellemøst lande, og sørme også mange asiatiske lande, hvor skraldet flyder alle steder. Og nu rammer denne af Inger Støjberg tvunge adfærd os som nemesis.

  Jeg håber faktisk på flere absurde løgnehistorier fra AnneLise Marstrand-Jørgensen typer . . . det har nemlig den modsatte effekt på alle normale mennesker, og er medvirkende til at stigmatisere “Venligboere”, lidt som det er en fryd når Blanke Stampe åbner munden, kun ærke radikale fjolser som Mustafar Østergård krummer ikke tæer.

  Kommentar by For Mangfoldighed — 8. april 2016 @ 20:46

 12. Hvis maden skal være halal, var det noget tåbeligt at rejse til et land, hvor gris er nationalspise.

  Et muslimsk land ville have været mere nærliggende.

  Kommentar by tavsen — 8. april 2016 @ 21:03

 13. “Kommunikationsingeniør” – dén asylansøger må have haft en god fantasi til at lyve sig frem til at kunne et eller andet. Eller om sådan en uddannelse rent faktisk eksisterer, måske på RUC eller et andet håbløst sted, ja det skal jeg ikke kunne sige.

  Det er så pokkers synd for de stakkels asylanter. Måske skulle AnneLise marstrand Jørgensen tage et par stykker med hjem og have boende…

  Kommentar by Byggemester — 8. april 2016 @ 22:44

 14. Annelise Marstrand-Jørgensen – en unødvendig idiot.

  Har set madammen på fjerneren et par gange. Den er helt gal. Der er absolut nul brikker at rykke rundt med og så er hun ovenikøbet meget grim. Hendes tandsæt ligner noget hun har købt i Bazaar Vest af en selvudlært afghansk cykelsmed.

  Annelise Marstrand-Jørgensen kan selvfølgelig ikke gøre for, at hun er grim og har en underlig mund, men hun kan gøre for hvad der kommer ud af den. Og dét hører hjemme i lokummet vist på billedet ovenfor.

  Kommentar by Olé — 9. april 2016 @ 07:06

 15. Det er sjovt så ihærdigt at muslimer og venligboer, arbejder på at holde samtlige fordomme i live…. De er nogen svin, råber rascist til alle der ikke bukker for dem og så den evige offerrolle, mens de “overskider” vores land og gæstfrihed….

  Uanset AMJs politiseren ved at vise et sønderbombet lokum… Så ved alle at det er muslimerne selv der har svinet det til…. AMJ er sikkert mere end velkommen til at blive frivillig lokumsrenser i den pågældende flygtninge lejr og lære lidt om kultur… :-)

  Kommentar by ny kommentator — 9. april 2016 @ 07:37

 16. Fint Inger fik bustet en løgn fra en Zoocamp med musviner.

  Kommentar by jrp — 9. april 2016 @ 07:59

 17. Helt OT – og dog alligevel! Immigrationen skal jo betales! Så Dyhre Pia fra SF i DR 2 erkende, at i det mindste danske småbørnsforældre er pressede økonomisk. Hun vil oprette “Babylån” for disse. Som ægte SF´er udplyndrer hun staklerne i SKAT og henviser nødlidende til lånemarkedet! Tak for kaffe!!!

  Kommentar by pseudonym — 9. april 2016 @ 08:00

 18. Hvor vil Danmark ende, hvis store dele af befolkningen er ligeså hallucineret af tvangsneurotiske skyldkomplekser overfor de fremmede, der strømmer hertil?
  Det socialistiske ‘velfærdssamfund’ har gjort store dele af befolkningen uegnet til at kæmpe for deres samfunds overlevelse i den globaliserede verden, tror jeg.
  Hvis der er mange som venligboerne, har vi tabt retten til at eksistere og må underkaste os indvandrernes styre.

  Kommentar by A-mad — 9. april 2016 @ 08:43

 19. Det lader til at Annelise Marstrand-Jørgensen stadig vil prøve at finde “bevis” for sine løgne. Hun har svært ved at acceptere faktum…måske igen fordi hun har gået med en indbildt løgn for at skabe sit ejet selvgodheds image.

  Kommentar by jrp — 9. april 2016 @ 09:28

 20. Enig jrp — 9. april 2016 @ 09:28. Her er det berømte citat fra salig Henrik Ibsens skuespil Vildanden spot on! «Tar De livsløgnen fra et gjennomsnittsmenneske, så tar De lykken fra ham med det samme»

  Kommentar by A-mad — 9. april 2016 @ 10:00

 21. I Manipulationsskolenyt(MSN) viser reultatet af en række eksperimenter på Pladderballebryghusets laboratorium- at flertal oftest vælger løsninger, der vil medføre samfunds sammenbrud.

  Kommentar by Peter Buch — 9. april 2016 @ 22:42

 22. Laboratorielederen udtaler: Resultaterne var som vi forventede. Borgmesteren: Det får ingen umiddelbare følger for politkken.

  Kommentar by Peter Buch — 9. april 2016 @ 23:02

RSS feed for comments on this post.

Leave a comment

Line and paragraph breaks automatic, e-mail address never displayed, HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

  

Vælg selv beløbBlogs


Meta
RSS 2.0
Comments RSS 2.0
Valid XHTML
WP


MediaCreeper