24. august 2016

Tom Jensen blotlægger Enhedslistens kommunistiske basis: Uligheden skal væk, alle skal være fattige…

“… nævn altid, at de er nynazister.”, skrev David Trads forleden om Danskernes Parti, og brugte således partiformandens fortid til at angribe hans nuværende parti, der vel retteligt er et moderne nationalistisk parti. Der er ingen drømme om Auschwitz-Birkenau i partiprogrammet, men en masse om danskernes hævdvundne fortrinsret til Danmark. 17-årige Daniel Carlsen meldte sig ind i Danmarks Nationalsocialistiske Bevægelse, og ud igen tre år senere. Det ville være rimeligt, at medierne konfronterede partilederen med fortiden, men det foregår desværre altid på Trads’ etiket-niveau. Han er nynazist, fordi han har været medlem af et nationalsocialistisk parti.

Det giver faktisk mere mening, at kalde Enhedslisten for kommunistisk end Danskernes Parti for ‘nynazistisk’. Den etikette skal man dog være læser af nærværende blog, for at støde på. Enhedslisten er en fællesliste for tre kommunistiske partier, og intet i programskriftet indikerer, at de er blevet klogere af historien. Det drejer sig stadig om maksimalstaten.

Tom Jensen har skrevet en lang tekst om Pelle Dragsted og Pernille Skippers reaktion på en nylig CEPOS-udgivelse. Fra Berlingske – Da Pernille Skipper og Pelle Dragsted afslørede sig selv.

“I søndags bragte Berlingske en artikel som optakt til de kommende ugers skattereformforhandlinger. Den viste via en beregning fra Cepos noget opsigtsvækkende: De 10 procent rigeste danskere betaler i alt 214 milliarder kroner i skat, og det er 30 procent af de samlede skatteindbetalinger.

Nøjes man med at se på de berømte 1 procent rigeste, så bidrager de til de fælles kasser med 60 milliarder kroner svarende til 8,6 procent af det samlede beløb, der indkræves i skat. … Den virkelige bombe, den for denne verdens Pernille Skipper’e og Pelle Dragsted’ere så afslørende djævelske detalje, lå et anden sted. Den lå i udviklingen siden 2001. Lad mig kort citere fra artiklen:

”Top 1-procent’ har ifølge Cepos-beregningerne oplevet en reduceret skattebyrde siden 2001 som følge af flere skattereformer. Alligevel er de rigestes skatteandel vokset fra 7,4 pct. i 2001 til 8,6 pct. i dag. Det skyldes, at man sammenlagt har øget indkomsterne betragteligt. Den gennemsnitlige skatte- og afgiftsbetaling for en ‘Top 1-procent’-dansker er 1,4 millioner kr. En gennemsnitlig dansk lønmodtager betaler til sammenligning lige godt 150.000 kroner i skat om året.’

Læs gerne dette afsnit et par gange. Hvad står der her, hvis man går det minutiøst igennem?

Jo, der står:

at skattebyrden for de rigeste procentvis er blevet mindre siden 2001. Flere skattereformer har lettet eksempelvis topskatten.
at de rigeste ikke desto mindre bidrager med flere penge til de fælles velfærdskasser nu i forhold til 2001, også forholdsmæssigt i forhold til andre mindre velhavende danskere
årsagen til det er, at de er blevet temmelig meget mere velhavende. Uligheden er altså steget, og denne stigende ulighed er den direkte årsag til, at de rigeste nu bidrager med langt mere til den fælles velfærd, end de gjorde i 2001.
Der er altså sket det, at de mest velhavende både har fået mere til sig selv – og mere til samfundet. Kan det overhovedet være skønnere?

Det er nu, vi kommer til Pernille Skippers og Pelle Dragsteds selvafsløringer.

For som besyngere af en moderne velfærdsmytologi, hvor ulighed altid er af det onde, og hvor omfordeling af en given mængde velstand er svaret på alle problemer, så er ingen af de to parate til at skrive under på, at noget er skønt.

Der udvises ingen taknemmelighed over de mange milliarder mere, som er kommet ind i skatter til fælles velfærd, fordi de rigeste er blevet rigere. Tværtimod. Søndag og mandag lød det tværtimod igen fra Pernille Skipper som en optakt til Enhedslistens sommergruppemøde og samtidig en slet skjult trussel mod Mette Frederiksen: Uligheden er steget i de senere år, de rige er blevet rigere – på bekostning af de fattige og de svage. Derfor stiller partiet et slags ultimatum til Socialdemokratiet. Blandt andet skal skatterne for de rigeste danskere sættes op med 10 procent.

Hvilket sikkert for mange lyder forjættende; der er bare lige den detalje, at det ikke vil give meget mere til velfærd. Tværtimod. Den økonomiske aktivitet i samfundet ville blive mindre, hvis man satte skatterne op. Og så ville der blive skabt mindre velstand. Og dermed mindre at kræve skatter op af.

Vi har jo således netop konstateret, at man kan få de rigeste til at bidrage mere til velfærden ved at sætte skatten ned og tillade, at deres gennemsnitlige velstand stiger. Det er det, der er sket siden 2001. Enhedslisten vil nu gå den modsatte vej. Enhedslisten vil skabe mere lighed ved at strafbeskatte velstand.

Det vil de gøre, uagtet at de ikke vil få mere velfærd ud af det. For finansieringen af fremtidens velfærd kræver ikke mere lighed i verdens mest lige samfund. Tværtimod kræver finansieringen af fremtidens velfærd, som regnestykket 2001-16 viser det, en vis grad af ulighed i samfundet.

(Pelle Dragsted på Twitter, 22. august 2016)

Det er derfor man ‘giver’ skattelettelser ‘ned i foret’ til de rige, som Pelle Dragsted udtrykte det forleden på Facebook i forhold til diskussionen om topskattelettelser. Når man gør det, forudsætter man, at alle midler i samfundet tilhører de offentlige kasser, som så derefter deler ud af dem afhængig af den politiske vilje hertil. Som en slags lommepenge til de hårdtarbejdende undersåtter derude.

‘Øh ja, for de rigeste 1% har i samme periode tilegnet sig en betydelig større del af samfundets samlede velstand’, skrev Dragsted i aftes, et udsagn der blotlægger nogle karakteristika ved hans verdensbillede:

For det første, at han anser velstand for at tilhøre samfundet, hvorfor enhver øget velstand er noget, nogen ‘tilegner sig’, hvilket ifølge Den Danske Ordbog er et udtryk, der definerer det at ’skaffe sig, komme i besiddelse af eller få råderet over noget; gøre til ens eget ofte på en lyssky eller ulovlig måde’.

For det andet, at han anser ‘velstand’ for at være en konstant, der skal fordeles af. Velstand er ikke noget, man ved aktivitet og initiativ i det civile samfund kan skabe mere af i morgen, end der var i går. Når nogen er blevet rigere, er de blevet det på bekostning af andre. På bekostning af ’samfundets samlede velstand’, som de har ‘tilegnet sig en betydeligt større del af’.”

The URI to TrackBack this entry is: http://www.uriasposten.net/archives/75624/trackback

14 Comments »

 1. Parasitklassens lakaj, Pelle Dragsted, er formentligt fint klar over sammenhængen. For ham handler det om noget andet; nemlig at have /opnå hånds- og halsret over den produktive klasse, som så kan udpines efter behov. Eller i det mindste opretholde illusionen om en trussel for muligheden, hvilket udløser et behageligt liv qua folketingsløn m.v.

  Kommentar by Hans Und — 24. august 2016 @ 16:45

 2. Nazisterne på venstrefløjen myldrer jo rundt i vores centraladministration og ytrer sig på sædvanlig bizar vis, som er den eneste måde, de kan ytre sig. Det er også derfor, de overhovedet ikke bør være i vores samfund, hvis de kun kan ytre sig neonazistisk, kommunistisk, fascistisk og den slags.

  Den øvrige venstrefløj, konservastive, venstre (ordet en fornærmelse i sig selv), lalalala aberal arrogance, de radigaliserede venstreradigale fra det radigaliserede radigale venstre og defaitistisk fupparti DF er jo ude for rækkevidde, da de sidder fast i korruption til op over begge ører efter et års tid ved roret.

  Jeg skriver lige resten på engelsk, da vi lever i en global tid

  OT (og så alligevel lidt ikkeOT)

  http://www.dolphnsix.com/news/878845/epic-video-alex-jones-donald-trump

  The mainstream media is in a state of panic with the fact that Alex Jones and Infowars are influencing mainstream politics and aligning with presidential candidate Donald Trump.

  ” kendreik • 40 minutes ago

  Alex Jones(infowars) and Me- almost same age! We got 99% same thinking! We are Generation X ! Does this means that Alex Jones brainwashed Me! No, you see what is happening here in the world is 3 things:

  1.Every 50 years we have generational change-the Old people Establishment are forced to hand the power to us- The middle aged – you can’t escape it – it must happen! God takes the old souls and hands over the power to the young!

  2.All the Neocons are actually very old now: Like Donald Rumsfeld, George Bush senior and the rest of them who helped elect the Bush cronies. All The Neoliberals are also old. They are the people who helped elect Bill Clinton, then Obama, and now they are trying to elect Hillary. So, Soros is 90 years old- he will die soon! All the major media people are either Neocons or neoliberals. That is how they made their money and they will fight until death to keep the power.

  The emergence of internet media cannot be stopped, these people are so jealous about the time when we had only 3 Tv News channels and the whole USA was forced to sit down at night and watch the 7pm news-this time will never come back!

  3.The Cold war is finished since 1990! Now its 2016 – so 26 years years these major news network still try to brainwash people with the fear of Putin and Russia! Have you seen Russia now, its capitalist country! Same as USA! So the Baby Boomers are still in charge of the world and they don’t want to give up the power to Us – the Generation X! The inevitable thing will happen, like the french revolution! We the Generation X will use the help by our friends- The Millennials generation to take over the power! Historically, always the change is done by the young people, the students, the street fighters!

  Donald Trump is good surfer – he is riding the wave of change! It’s a movement of the young people, and here i will put the young Feel the burners too, the change is inevitable. We got eyes – we can see the Clinton&Obama corruption. We see Bushes&Romney corruption. So i have a message for them: Give us the power peacefully or we will take it from your Bloodied Old Hands!”

  https://www.youtube.com/user/TheAlexJonesChannel/videos

  http://www.infowars.com/

  OT

  http://www.infowars.com/report-czech-government-tells-citizens-to-prepare-for-the-worst/

  Kommentar by Jørgen Andersen — 24. august 2016 @ 16:46

 3. Jørgen Andersen

  Jeg gider ikke de der gråzone-legerier. OT skal i OT-tråden. Det inkluderer alt relateret til Alex Jones, hvis nogen skulle være i tvivl.

  Kommentar by Kim Møller — 24. august 2016 @ 17:34

 4. Det er og bliver en omsonst diskussion, og det handler i sidste ende om hvor den sidste krone hentes. Man kan så lave alle mulige mellemregninger og bruge alle mulige indeks, men ingen kommer uden om, at beregningerne på såvel udgifter og indtægter altid står i forhold til den akkumulerede værdi i et social liberalt samfund såvel nationalt som i nationale fællesskaber.

  At selve kernen i debatten i virkligheden handler om velfærdssamfundets økonomiske størrelse og rolle er jeg godt klar over, og egentlig meget åben for revidering af, men det handler bare ikke ret meget om hvem der betaler mest og mindst, og hvem der får mest og mindst.

  Man overser fra begge sider fuldstændigt, at forskelle i levestandard og købekraft indenfor et nationalt samfund ikke er dikteret af forholdet imellem de sociale og liberale værdier, men hvorvidt de hverisær bidrager til akkumulerede værdier indenfor det nationale og nationale fællesskaber. Det er nemlig sådan, at såvel i det ultimative kommunistiske samfund som i det totale liberale vil såvel vækst, stagnation og recession alene kunne reguleres udfra akkumulerende værdier.

  Noget helt andet er så, at de akkumulerede værdier opgøres i kapital og, at kapitalen er værdisat i et system der internationalt manipulerer med de enkelte nationer og fællesskabers akkumulerede værdier.

  Kommentar by Pedersen — 24. august 2016 @ 18:06

 5. Pedersen/Kim Møller, ja lad os glemme Alex Jones, som jo er helt ude på overdrevet selvom han har forudset hver eneste af de ting, som kommer rullende og havde ret i næsten alt, hvad der blev slået hen som konspirationsteori, det er så mordsomt at betragte hele udviklingen, fra da jeg måtte kæmpe med næb og kløer for at overbevise, at det folk så med deres egne øjne, at USA poppede op ISIS, det er nu mere og mere mainstream knowledge, men i har måske en anden teori om hvem ISIS egentlig er?

  Jeg vil sige mht vores situation, at nogen burde lukke Botanisk Have, når de nu ikke har mandskab og ressourcer til at beskytte samlingen imod det parkhungrende publikum.

  Kommentar by Jørgen Andersen — 24. august 2016 @ 18:17

 6. Forskellen mellem DP og enhedslisten er, blandt andet, spørgsmål om kulturelle, racemæssige tilhørsfold.
  Socialister er Danskernes Parti såvel som Enhedslisten i udgangspunktet.
  Generelt set, i min læsen af hvad DPs politiske mål er, ser jeg ikke en ønsken en langt større privat sektor i forhold hvad der er offentligt finansieret hos DP, hvilket for mig ville være et tegn på de ikke er nationale socialister.

  Kommentar by Peter Buch — 24. august 2016 @ 18:32

 7. Lige for øjeblikket, skulle der være ret stor lighed i Venezuela… Og det er jo nok der Pelle Dragsted ser paradiset… Den menige Venezueler kan måske “finde og dræbe” en rotte, for at få lidt at spise… Mens landets Pablo Dragsted’er høvler foi gras og Krug champagne ned i løgnhalsen..

  Kommentar by ny kommentator — 24. august 2016 @ 20:17

 8. Forbyd skat !
  Det er til at grine af, at skat har tabt milliarder, til entreprenante spekulanter. Skat fortjener livslang straf for deres udplyndring af danskerne. Det er den eneste måde politikere kan skaffe brød på bordet på: Røveri.

  Kommentar by Nielsen — 24. august 2016 @ 20:20

 9. winston churchill = Holger Danske = Jørgen Andersen.

  Skrivestilen, megen brug af bolding, kilometerlange copy/paste indlæg på engelsk, capslock samt utallige youtubelinks er i sig selv ganske afslørende.

  Til postens emne har Tom Jensen vel skrevet dét, der er væsentligt. Det er vanskeligt at tilføje noget nyt og bedre.
  Godt, at der stadig er intelligensreserve hos tanten.

  Kommentar by Henrik Petersen — 24. august 2016 @ 20:20

 10. En anden vinkel er at Pernille Skipper er tidligere KU-formand af ungdomsafdelingen i Aalborg!!

  Kommentar by de Hemmer — 24. august 2016 @ 20:39

 11. Gadekampe med brosten og voldelige overfald havde Pelle mere succes med.
  Pernille Pipper som hun har forstand til.

  Kommentar by Iznogut — 24. august 2016 @ 21:13

 12. 3 uger på statskundskab, ingen eksamen i nationaløkonomi. Bada-bing

  mvh.
  Historyman

  Kommentar by Historyman — 24. august 2016 @ 23:50

 13. Hvorfor kalder medierne ikke Enhedslisten for neo-kommunister?

  Kommentar by Hodja — 25. august 2016 @ 10:12

 14. God historie at blive klog af. Hvorfor har vi Enhedslisten her mere end 25 år efter kommunismen i Europa endelig brød sammen? Ufatteligt.
  Måske er det senvirkninger af 1968-epidemien – den smitsomme invaliderende sygdom i hjernen og nervesystemet?

  Kommentar by A-mad — 26. august 2016 @ 08:51

RSS feed for comments on this post.

Leave a comment

Line and paragraph breaks automatic, e-mail address never displayed, HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

 

 

Vælg selv beløbBlogs


Meta
RSS 2.0
Comments RSS 2.0
Valid XHTML
WP


MediaCreeper