18. oktober 2016

Eske Willerslev, professor: “Indvandringens påvirkning af vores danske historie er en god ting…”

‘Genforsker: Danskhed er formet af indvandring’, skriver Kristeligt Dagblad, og henviser til en politiserende forsker på Videnskab.dk – Overrasket topforsker: Det siger genetik om danskhed.

“Debatten om danskheden raser. …

Hvis der er nogen, som går rundt og tror… at første gang, vi ser fremmede komme ind i Danmark og Nordeuropa, var da tyrkerne kom i 1960’erne, så må man tro om igen, for sådan hænger det ikke sammen,’ siger professor Eske Willerslev, leder af Center for GeoGenetik ved Statens Naturhistoriske Museum. …

Eske Willerslev troede oprindeligt, at danskernes historie kunne føres tilbage i en lige ubrudt linje fra de første rensdyrsjægere, der kom hertil i stenalderen for ca 14.000 år siden og frem til os i dag. en den antagelse viste sig ikke at holde stik.

‘Det, som vores og andres forskning viser, er, at danskere – og nordeuropæere som sådan – er et resultat af et sammensurium af mange indvandringsbølger…’ siger han. … Og selv om The genomic history of Denmark-projektet ikke er færdigt, har de sidste års store gennembrud allerede indikeret, at vi danskere er resultatet af flere indvandringer. …

‘Så hvis du kigger på danskhed ud fra genetik, så er danskhed på ingen måde et fænomen, som forbliver upåvirket af indvandring. Udlændinge og indvandring har i den grad været med til at forme den danske historie både kulturelt og genetisk.’ …

Indvandringens påvirkning af vores danske historie er en god ting, for forskningen viser, at indvandring er en styrke på den lange bane, forklarer Eske Willerslev.

(Grafik fra omtale af lignende Videnskab.dk-artikel, februar 2016; Foto: Document.dk)

“Og jeg synes, det er væsentligt, at man har det her historiske perspektiv med: Indvandring er en del af at være danskere. Vi har klaret det før, og på den lange bane skal vi nok klare det igen, selvom der, ligesom i fortiden, er store udfordringer på vejen.” (Eske Willerslev, genforsker)

The URI to TrackBack this entry is: http://www.uriasposten.net/archives/77100/trackback

34 Comments »

 1. I det mindste er Eske Willerslev tilsyneladende sandhedssøgende, og i tilfældet med indianere i USA og australnegre lykkedes det ham mod de indfødtes tabuforestillinger at foretage dna-undersøgelser af deres oprindelse.

  Danskerne har vel også visse tabuer, og nogle gange ser man benægtelser af det historiske faktum at danerne kom fra det nuværende svenske område, endda ikke engang fra det danske Skåneland. Fordi Danmark næppe var beboet under istiden er det logik at alle nuværende danskere i sidste ende nedstammer fra indvandrere. Mere interessant at vide er om mange af os helt eller delvist nedstammer fra Neanderthalerne, som er en af de fremførte hypoteser.

  Kommentar by perhag — 18. oktober 2016 @ 02:07

 2. DhimmiRadioen sendte en film om neanderthalerne for nogen tid siden. Rt af konklussionspunkterne var, at neanderthalere og homo sapiens har kopuleret. Vi har fælles DNA. Det er dog kun os i Nordeuropa, da det var der neanderthalerne levede. De blev ifgl filmen udryddet af en eller anden vulkan. Homo sapiens overlevede, da vi beboede det meste af jorden.
  Bortset fra det, er der absolut ingen gevinster, ved at fremmede invaderer Danmark. Så på det punkt er han helt galt afmarcheret.
  Man kan med rette også spørge om europæisk indvandring i Amerika har været en god ting for de indfødte. Eller om samme europæeres indvandring i Australien har været profitabel for australnegrene.
  Uomtvisteligt er det, at de lande arabere har invandret i, er endt som kulturløse katastrofer.

  Kommentar by Nielsen — 18. oktober 2016 @ 02:23

 3. Der er jo ikke noget usandt i det, og før som nu så skyldes ind og udvandring i høj grad opportunisme kombineret med logistiske/geografiske muligheder der kommer og går. Post istid og moderne tid er selvfølgelig to helt forskellige verdener, men først og fremmest er jordens befolkningstal milliard doblet mange gange, og problemstillingerne er noget kun anderledes. På den lange bane, er der dog ingen tvivl om, at så længe der findes mennesker på jorden, vil det i det store hele være sådan. De store haplogrupper der blev dannet for 40.000 år siden, er stort set helt udvandet på kryds og tværs, det er faktisk kun asiater sammen med stillehavsgruppen, der fundamentalt adskiller sig fra europæere og afrikanere, og det endda minus Nord og Sydamerika. Der findes få undtagelser bla. hos baskerne og til dels irer og islændinge hvor diversitet i haplogruppen R1b1b2 er meget sjælden. Sjovt nok er slaverne det folk i Europa der er mest blandet med de anatoliske grupper.

  Kommentar by Pedersen — 18. oktober 2016 @ 02:44

 4. bla, bla, bla – hugenotter, polakker, svenskere og tysker er det samme som arabere?

  Kommentar by BC — 18. oktober 2016 @ 02:56

 5. @perhag

  Man ved jo allerede, at europæerne gennemsnitlig kan føre 2-3 % af deres gener tilbage til neandertalere. Der er ikke noget der hedder helt eller delvist i genealogi, enten kan man føre tilbage til en neandertaler forfader eller også kan man ikke. Din tipoldefar bliver heller aldrig delvis din tipoldefar, så de næsten 98% europæere der har neandertal gener har også haft en neandertal forfader.

  Med hensyn til fordele og ulemper ved ikke så meget indvandring, men ved genblanding mellem haplogrupper, så er det sjældent nævnt, at udavl kan have mindst lige så negative konsekvenser som indavl. Det er dog meget få grupper der skal bekymre sig om negative udavls mutationer i dag.

  Kommentar by Pedersen — 18. oktober 2016 @ 03:04

 6. @BC

  Araberene har større genetisk variation i haplogruppen end europæerne, men det skyldes alene den asiatiske påvirkning. Europæere og arabere har stort set samme diversitet i subsaharan dna, og den er eksv. lav iforhold til nordamerikanere, der uanset om de er røde, hvide eller sorte har stor diversitet. 80% af alle europæere har en anatolisk forfader indenfor de sidste 10.000 år, det har 80% af alle nordamerikanere også, men den totale genetiske variation hos nordamerkanere er større.

  https://ing.dk/artikel/anatolsk-invasion-bragte-landbruget-til-europa-105948

  Kommentar by Pedersen — 18. oktober 2016 @ 03:24

 7. I teorien kan han gradbøje alt genetisk så alle mennesker er en stor familie. Han er ikke troværdig.
  England har i perioden 950 til 1950 modtaget ligeså mange indvandre som landet nu modtager på et år. Man har lavet store genetiske undersøgelser af landet, som blev publiceret for et par år siden. De viste overraskende, at den skandinaviske påvirkning lå på omkring 2%. Der kunne ligge etniske udrensninger eller at skadinaverne ikke bosatte sig. Man fandt også, at mobiliteten i landet ikke var særlig stor. Der var store forskelle mellem nord og sydengland.
  En grundbog om menneskelig reproduktion er antropologen Robin Fox bog fra 60erne, der hedder “Kindship and marriage” som viser, at mennesket universelt set gifter sig mod familien. De fleste kulturer er klanbaseret og gifter sig arrangeret mod familien. Kvinden rettigheder er og begrænset til denne socialitet ofte med stærke sociale begrænsninger. De kulturer der kommer til Europa er stærkt Endogame hvor de ikke engang gifter sig væk fra familien mod etnicitet. Det vestlig samfund er faktisk undtagelsen for dette hvor man gifter sig væk fra familien mod et samfund. Det skyldtes sikkert, at det er lykkes de vestlige samfund, at gøre nationen til en familieværdi. Der er altså ud fra den måde mennesket reproducere sig på ikke grundlag til, at tro, at sammenblandninger sker i stor udstrækning med mindre krig, voldtægt og etniske udrensninger er grundlaget. Jeg mener, at kun 1 ud 400 ægteskaber i USA er mellem en sort og en hvid. Manden virker lidt som en fantast.

  Kommentar by Thorsted — 18. oktober 2016 @ 03:57

 8. Hold nu kæft Eske din kegle, man skal ikke sammenligne æbler og pærer, her er jo ikke tale om små drysvise rykind, men om statssponseret masseimport.

  Kommentar by Johnson — 18. oktober 2016 @ 04:27

 9. Mange forstår ikke det simple, at hvert eneste menneske har 30 direkte aner tilbage til sine tipoldeforældre. Gang det med 1000 generationer, og pludselig bliver ens stamtræ meget stort. Gå videre og divider det op i jordens totale befolkning for 3-10.000 år siden osv. Tæl så fremad igennem generationerne og husk hele tiden på, at hver enkelt forfader har 30 direkte aner tilbage til tipoldeforældre. Da de store haplogrupper opstod igennem mutationer for 30-40.000 år siden var der under 50 millioner mennesker på kloden.

  Kommentar by Pedersen — 18. oktober 2016 @ 04:30

 10. @Thorsted

  Det er dig der er fantast. De genetiske undersøgelser hvor man kun ser på hyppigheden af genetiske mutationer indenfor haplo undergrupper siger intet som helst om haplogruppens oprindelse. En skandinavisk vikinge efterkommer kan sagtens have samme anatoliske stamfader som en kelter der aldrig blandede sig med vikinger. Haplo undergrupper er alene et udtryk for mutationer, og diversiteten indenfor gruppen kan variere, men oprindelsen forbliver den samme, og fællesskabet kan ligge mellem alt fra 0-10.000 år tilbage, en fælles forfader er fælles uanset hvornår linjerne krydses.

  Kommentar by Pedersen — 18. oktober 2016 @ 04:57

 11. Jo, men den gode Eske Willerslev taler om indvandring før Romertidens fald. Altså tiden før Islam. Igen er der skudt over målet.!. Desuden gik der lang dit mellem hver folkevandring. Vikingerne ville i hvertfald ikke have Islam her til.

  Nu for tiden er det Islam der indvandre og det er ikke godt for Danmark hr Eske Willerslev.

  Kommentar by Sindsro — 18. oktober 2016 @ 06:58

 12. Man tager ufattelige mængder fra fejlslagne kulturer og oversvømmer verdens bedste kulturer. Herefter forventer man mirakler. Når det så ikke giver paradisiske tilstande er det selvfølgelig den oprindelige kulturs uvilje mod at lade sig udrydde det er galt med.

  Kommentar by River — 18. oktober 2016 @ 07:31

 13. Kims illustration viser Yamna-kulturen, der er identisk med sen vest proto-indoeuropæisk kultur, der er oprindelsen til stort set al europæisk kultur i dag.

  Eske W. og andre har tidligere skrevet om den store bue, hvorigennem indvandringen – også genetisk – gik fra Yamna mod nordvest over de slaviske lande, Baltikum, Skandinavien etc. Keltere, italiske stammer, og hellenere var understrømme mod syd.

  Saxo og Snorri Sturlason placerede vores oprindelse stort set der. Det samme gør den Irske Book of Invasions.

  Alt hvad der vises og siges er at vi er Ariere for nu at bruge det gamle i dag politisk ukorrekte udtryk. Så ja der var indvandring, men en Europæisk indvandring af kulturelt og muligvis også genetisk suveræne mennesker.

  I dag modtager vi mest dem som genetisk og kulturelt stammer fra ørkenen.

  Kommentar by Sigwar — 18. oktober 2016 @ 08:01

 14. Alle har 2 forældre,4 bedsteforældre, 8 oldeforældre,16 tipoldeforældre, 32 tiptipoldeforældre, 64 tiptiptipoldeforældre o.s.v., o.s.v. . En hurtig fordobling af ahnetallet viser, at undertegnede f.eks.for 26. generationer siden, ville have 67.108.864 forfædre, et enormt svimlende tal.

  Disse tal, er i teorien uangribelige, men i praksis ser det lidt anderledes ud. Danmark har aldrig haft en befolkning på over 67 millioner, og får det heller aldrig, selvom vores nuværende regering, er godt på vej til at ændre Danmark fra et homogent samfund, til et multietnisk og multikulturelt samfund, med hvad det indebærer af problemer. De 67 millioner kan reduceres væsentligt, ved det man kalder ”ahnetab”, det vil sige at de samme personer kan optræde flere steder på en ahnetavle, og det opstår når f.eks. fætter og kusine gifter sig, næstsøskende eller næstnæstsøskendebørn gifter sig, og det mindsker summen af stamfædre m/k betydeligt.

  Den gode Eske Willerslev prøver som mange andre, at hægte sin forskning op på, og dermed sige, at vi altid har haft indvandring, og at der ikke er forbundet problemer med den nuværende. Det er et utilstedeligt partsindlæg, idet han prøver at fremme en politisk sag. Og han får sin løn fra danske skatteydere.
  Vi har fra en anden forsker fået at vide for et par år siden, at Egtved-pigen ikke er dansker men tysker! Ja, og at vort kongehus er tysk og svensk. Og hvad så. De grupper vi de sidste 1000 år har fået til landet, er så minimale og har ikke givet problemer, fordi de fortrinsvis er kommet fra andre europæiske lande.

  Ja, goddav du, er det seriøs forskning. Her kan jeg kun anbefale bogen “Den danske stamme-en befolkningshistorie” af nu afdøde Hans Kornø Rasmussen, der fremlægger tal + fakta, som er de fleste ubekendt, men som enhver politiker burde læse.

  For nu igen at trække afdøde Arne Melchior frem, så var hans kæphest, “-vi har altid haft indvandring, hollandske bønder, forfulgte franske huegenotter og polske daglejere til de lollandske roer.” Det viser og udstiller politikernes useriøsitet og manglende viden

  Enhver der ikke kun tænker på X-Factor/Vild med Dans, men har mere seriøse interesser ved udmærket godt, at vores forfædre “kun” har været her i landet, siden isen trak sig tilbage for en 12.-14.000 år siden.En gruppe trak nordover fra det varmere sydlige Europa og deres forfædre (Cro-Magnon) kom til Europa for en ca.30.000 år siden hvor de kom fra Sortehavs-området.

  For nogle år siden, fik jeg en DNA test i fødselsdagsgave udført af Family Tree DNA i USA, og jeg tilhørte haplogruppen R1b1a2, en gruppe som over 50% af Europas mandlige befolkning tilhører (etniske europæere). For 14 dage siden en udvidet undersøgelse, der siger, at jeg er “99% European, deraf 75% Skandinavia, 24% vest og Central Europa, 1% Nord Afrika.”

  Med det i mente, så kan man aldeles ikke sammenligne det der er foregået de sidste 30-40 år,med de forudgående 1000 år, hvor man her har indforskrevet bærmen eller rettere djævlens svendestykke,for de muslimske galskaber, har vist, at de har djævelen som ophavsmand. Politikerne har inviteret en hastigt voksende dødvægt af uproduktive muslimer til landet.

  Vor egen mangel på kulturel selvfølelse, har medført, at muhammedanerne har fået den opfattelse, at vi danskere er en flok bøvede tosser, der kun interesserer sig for pilsnere og klaphatte, fisse og hornmusik, samt bedøvelse af hjernen, ved at glo på X-Factor ,Vild med Dans, eller andre inferiøre programmer, som dansk TV kaster ud i så rigt mål.
  Efter mange års intense studier, er jeg derfor kommet frem til, at islam er en sygdom. Måske et resultat af en bakterie-infektion, der har bevæget sig ind i generne, og derved gør personen psykisk utilregnelig når anderledes troende/tænkende er til stede. Islam kan sammenlignes med en malaria myg, for den spreder også sygdom, død og forarmelse overalt hvor den optræder, hvis ikke der bliver skredet hurtigt ind.

  KÆMP FOR DANMARK

  Kommentar by der Adler — 18. oktober 2016 @ 08:14

 15. Vi har klaret det før, og på den lange bane skal vi nok klare det igen

  Det er en underlig brug af ordet “vi”. Hvis den danske befolkning bliver udskiftet af folk fra den tredje verden, hvem er “vi” så, der nok skal klare det?

  Kommentar by MartinH — 18. oktober 2016 @ 08:20

 16. Normalt vil en indvandringsbølge ses som en fjendtlig indtrængen og starte som en krig medmindre indvandrene enten medbringer et teknologisk fremskridt (våben, plove e.l) eller menneskeligt har noget at byde på (hårdtarbejdende, stærke, gode historier, …). I tilfælde af en krig hvor indvandrene taber bliver der så næppe den store genpåvirkning (heldigvis). Dagens indvandrere som totalt set bidrager negativt, kan vi ikke bekæmpe da de er beskyttet af staten af uvisse årsager, – måske har staten andre interesser end sit eget folk!?

  Kommentar by Mvj — 18. oktober 2016 @ 08:46

 17. At vi bliver påvirket udefra, er vel nok det eneste, der er sandt i Eske Willerslevs udredning. Hvorom det sig drejer er bedømmelsen af kvaliteten og om det er en ønsket påvirkning. Om det er en styrke på den lange bane, bare at lappe det hele i sig, er et uvidenskabeligt gæt.
  Vi kan være helt sikre på, at i fordums tid ville en invasion af fremmede, som vi ser i dag blive mødt med våben, gjort til trælle, slagtet eller fordrevet.

  Kommentar by Menig 442 — 18. oktober 2016 @ 08:51

 18. Eske Willerslev er vel blot selv et resultat af den røde undervisning på universiteterne, så han udtrykker sig vel blot som han har lært og er opdraget til.
  Den røde farve fornægter sig aldrig hos UNI-folket, alt der kommer fra dette segment, skal altid have et strøg henover sig af denne frelste kulør.

  Kommentar by Birger Jensen — 18. oktober 2016 @ 09:21

 19. Jeg er ked af at sige det, men I lyder ikke mere begavet af at bable lange smører af om gener, haplo, neanderthal osv. Det er uendelig ligegyldig. Problemet er anderledes simpel. Invasionen af en ødelæggende kultur, som ender med at smadre det naturvidenskabelige fundament – Eskes egen – og alt andet godt ved vores kultur. Det skal selvfølgelig stoppes med alle midler.

  Så er det ret ligegyldigt, vi alle går rundt som en flok glade out-of-africa klorbehandlede negere.

  Kommentar by Margrethe — 18. oktober 2016 @ 09:35

 20. Center for GeoGenetik ved Statens Naturhistoriske Museum – har vi virkelig en sådan dims? Og så udstyret med en professor!

  Vi er helt ude i hampen, når så denne professor på løsest tænkelige grundlag ævler om at indvandring er gavnlig, og at indvandring har fundet sted siden stenalderen. Ja det er vi sku da ikke i tvivl om, at den kunne være dengang. For hvor mange stred sig herop? 3 på hundrede år.

  De tyndeste strå gribes som dække for befolkningsudskiftningen, og så tror de, at vi ikke kan se, hvad de har i gang.

  Videnskaben prostituerer sig hundrede procent i disse år. Inden for stort set alle områder finder vi professorer, der helt uden tanke på eget og standens omdømme, laver fupforskning på politikernes bestilling. Klima, forurening, intelligens, politik – you name it. Det skriger til himlen, og den katastrofale alliance mellem socialister og liberalister tror, at vi æder lortet råt, når blot torsken, der mener noget, har en professortitel.

  Kommentar by Svend — 18. oktober 2016 @ 09:58

 21. Interessant, Pedersen (for engangs skyld:-). Jeg tror du ved, hvad du taler om (for engangs skyld:-). Det viser sig bl.a ved, at du skriver “udavl kan have mindst lige så negative konsekvenser som indavl”

  Eske Willerslev ved givetvis også noget om det, han taler om – hans speciale. Jeg opfatter ham i øvrigt ikke som “én af de røde” (“de røde og de døde”, som vi privatansatte high-brainere/high-earnere/high-rollere engang kaldte de offentligt ansatte akademikere:-)

  De menneskelige gener kan nok ikke bruges politisk “på den korte bane” og vi behøver ikke globale massevandringer eller globale erobringskrige for at få “rørt rundt i genpuljen”. Den er som nævnt af Pedersen allerede rørt grundigt rundt og bliver det fremover i årtusinder, som den plejer.

  Demografi er som bekendt skæbne, derfor interessant historisk-demografisk at se på folkevandringers og erobringskriges betydning for generne. Det gør Eske Willerslev med flid og succes.

  Selv er jeg lidt demografisk stolt af at være så meget i familie med Neanderthalerne. De virker sympatiske, når man læser om (gæt på) deres mentalitet. Negre er også ok, synes jeg, men jeg sympatiserer også med urfolk som aboriginals, pygmæer og buskmænd, som jo ikke er negre.
  De to sidstnævnte kom som bekendt til Afrika før negrene (som drev dem ud i ørkener og jungler) og deres sociologi er dybt fascinerende.

  Læs f.eks om den (vistnok) antropolog fra New York, der for nogle årtier siden flyttede ind og blev integreret og assimileret i en pygmæ-stamme i Afrika og giftede sig med og fik en søn med en pygmækvinde. Sønnen tog han med på en ferietur hjem og præsenterede ham for familien og viste ham New York! (findes på video, hvis det ikke er noget jeg har drømt?)

  Såvidt jeg forstår voldtog Homo Sapiens (os!:-) Neanderthal-kvinderne og myrdede Neanderthal-mændene. Derfor har vi spor af deres gener. OK med mig.

  Kommentar by A-mad — 18. oktober 2016 @ 12:06

 22. @A-mad

  Gentest kan helt sikkert give svar, og vende op og ned på mange indgroede historiske “fakta” og misforståelser. Man kan også håbe på, at sjældne sygdomme med tiden kan behandles med gen medicin, men det er en meget kompliceret størrelse. Jeg bærer en variant for to forskellige problematiske mutationer, begge er normalt forekommende hos europæere og specielt hos skandinaviske befolkningsgrupper.

  Jeg har 100% europæisk genetisk sammensætning(husk dog på, at disse tal alene siger noget om hvem ens forfædre var for 500-1000 år siden), men min mor har sjovt nok 1% subsarahan dna. Jeg kan sandsynligvis takke bla. min mors subsaharan dna for, at jeg ikke har 2 varianter af disse omtalte mutationer, hvor den ene giver stor risiko for grøn stær, og den anden Hemochromatosis, medfører problemer med jernnedbrydning i leveren.

  På min fars side har jeg en farbror og tre fætre, der alle er ramt af grøn stær, og mine fætre blev alle ramt af det i ung alder omkring 40 år. Farbroren er iøvrigt ikke fader til nogen af dem, og har også kun en variant af mutationen, men der er tilsyneladende alligevel en sammenhæng. Mine tre fætre har begge varianter, en fra deres far (der også er min farbror) og en fra deres moder.

  Jeg har et barn med en kvinde af polsk/svensk afstamning, hun har en skandinavisk, syd og østeuropæisk, balkan og mellemøstlig(meget normalt blandt østeuropæere modsat hvad de fleste tror)genetisk sammensætning, og bærer ikke de omtalte varianter, men har en variant af en anden problematisk mutation, der ved to varianter kan medføre en sjælden gigtlidelse.

  Der hvor udavlsdepression kan forekomme er når godartede mutationer der er vidt spredt blandt store befolkningsgrupper igennem årtusinder pludselig forsvinder igennem udavl generation på generation, og dermed forsvinder en nedarvet egenskab der er hensigtsmæssigt for individdet iforhold til miljø og næringsmæssige forhold, der så igen øger risikoen for div. livsstilssygdomme mm. befolkningsgruppen tidligere har været adapteret til.

  Kommentar by Pedersen — 18. oktober 2016 @ 14:59

 23. Gad vide hvorfor professoren gik og troede, at “stammen” er ren? Det er der mig bekendt ingen, der nogensinde har sagt. Gad vide, hvad han har haft som kilde, før han blev oplyst?

  Selvfølgelig har der altid fundet en indvandring sted, men slet ikke i den stil vi ser idag, hvor den oprindelige befolkning er udskiftningstruet.

  Kommentar by Arne Torp — 18. oktober 2016 @ 17:22

 24. En professor siger noget, som han støtter på primitive og ulogiske argumenter.

  Bliver det bedre af, at han er professor, eller bliver det faktisk endnu værre?

  Harry Bums og jeg sidder på bodegaen og siger noget sludder. Tilgiv os, for vi er ikke professorer. Men hr. Willerslev er.

  Kommentar by Crass Børsting — 18. oktober 2016 @ 18:28

 25. Interessant 22.Pedersen. Jeg er ikke inde i genetikken og kender ikke mine egne gener. Jeg tror, det for de fleste er, når der optræder misdannelser og overraskende sygdom, man begynder at gå i dybden med det. Måske for sent?

  Har dog læst Lone Franks bog om emnet, som jeg fandt interessant men som ikke gjorde det mindre uoverskueligt for mig.

  Læste et andet sted at nogle procent europæere (herunder danskere) er immune overfor for HIV pga af en nedarvet mutation. Håber jeg er vinder i det lotteri:-) Jeg er dog ikke testet for om jeg har mutationen og bekymrer mig ikke (udover de sædvanlige forholdsregler).

  Jeg ved fra andre undersøgelser som sjovt nok ikke er hypede, at folk der ikke bekymrer sig unødigt lever længere end de bekymrede og jeg tror også de har det sjovere?

  Tilbage til emnet. Jeg tror ikke, at masseindvandring af fjender til noget samfund er en god idé for dem der bliver invaderet. Hverken på den korte eller den lange bane.

  Det indså den sidste Mohikaner, tror jeg?:-)

  A genetic mutation known as CCR5-delta 32 is responsible for the two types of HIV resistance that exist. CCR5-delta 32 hampers HIV’s ability to infiltrate immune cells.

  http://www.nature.com/scitable/blog/viruses101/hiv_resistant_mutation?isForcedMobile=Y

  Kommentar by A-mad — 18. oktober 2016 @ 19:58

 26. Gad vide om den gode professor egentlig forestiller sig, hvilken politisk retning som kan tænkes at bifalde hans tanker?

  For det omtalte Yamna folk kan jo være folk af den såkaldte “ariske race”, der ifølge myten befandt sig i Centralasien og som siden drog mod vest og mod syd, hvor Persiens nuværende navn er inspireret af dette vandrende folk. Det er Iran og dets betydning er Ariernes land. Arierne er på sanskrit betegnelsen for de ædle.

  Der må jo i øvrigt være en grund til at sprogene i Nordindien og Iran er beslægtet med mange europæiske sprog og de benævnes da også indoeuropæiske sprog.

  Eske Willerslevs tanker vil nok glæde en del nationalsocialister!

  Kommentar by T. H. — 18. oktober 2016 @ 20:04

 27. I Danmark er jeg født, der har jeg hjemme,
  Der har jeg Rod, derfra min Verden gaaer.
  Du danske Sprog, Du er min Moders Stemme,
  Saa sødt velsignet Du mit Hjerte naaer.
  5Du danske friske Strand,
  Hvor Oldtids Kjæmpegrave
  Staae mellem Æblegaard og Humlehave,
  Dig elsker jeg! — Danmark, mit Fædreland!

  Det kan da ikke være så svært at finde ud af,de fremmede der kom for mange mange år siden ,blev ikke mødt af åbne statskasser ,statsbetalte venligheder, forstående bryggere og professorer.
  Nej de måtte tage hænderne op af lommen og skaffe deres egen tilværelse
  De flittige og hårdføre blev her resten forsvandt.
  Askefiserne blev der ikke noget godt ud af.

  Kommentar by Father — 18. oktober 2016 @ 20:32

 28. Snakker han kultur eller DNA ?

  Hvad blev der egentligt af Kimbrerne?

  Kommentar by mb — 19. oktober 2016 @ 00:07

 29. @mb

  Kimbre teorien er stort set løgn, det er rigtigt, at der i Himmerland fandtes en elite fra en germansk stamme, der drog mod romeriget, men tesen om, at selvsamme stamme vendte tilbage er der intet der tyder på. At der senere omtales kimbrere omkring Kristi fødsel, kan skyldes alliance og kulturelle levn, men man ved, at de mennesker ikke var specielt genetisk tæt på kimbrene. I øjeblikket er arkæologiske fund gjort i Vendsyssel, hvor flere germanske gravhøje har vist sig, at være fra romersk jernalder, og altså langt yngre end antaget. Det er lidt det omvendte, men romeriget både som imperie og republik har vist sig først og fremmest, at være en alliance union hvor eliter af forskellige stammer har budt ind så at sige. Eliterne har vist sig, at have helt anderledes ophav end de mennesker der levede med og optog kulturen.

  Kommentar by Pedersen — 19. oktober 2016 @ 04:25

 30. “en alliance union hvor eliter af forskellige stammer har budt ind så at sige”. Det blev 2000 år senere til EU?:-)

  Kommentar by A-mad — 19. oktober 2016 @ 07:59

 31. # 14 Adler.

  “Alle har 2 forældre,4 bedsteforældre, 8 oldeforældre,16 tipoldeforældre, 32 tiptipoldeforældre, 64 tiptiptipoldeforældre”

  Nej, det gælder ikke, hvor indavl er nærmere reglen end undtagelsen, og det er jo et af de store problemer, der ikke må tales om

  Kommentar by denonde — 19. oktober 2016 @ 12:38

 32. # 28 MB.

  Han snakker kultur og forsøger at bevise det med genetik, hvilket selvfølgelig er at blande tingene samme.

  Hans argument er at “Vi” har brug for ny DNA for at udvikle os. Det er delvist sandt. Det han ikke tager med i beregningen er den dårlige/dårligere kultur der følger med DNA´en fra den arabiske og afrikanske kultur. Zenia Stampe har nemlig IKKE ret når hun bliver ved med at gentage sit latterlige propaganda. Om 20 år og så videre ……..

  I hele menneskets udvikling har vi flere gange været ved at uddø da der blot var få tusinde individer tilbage, så vi overlever nok også fremtiden, hvis vi da ikke importere en underlødig kultur.

  Wait What? “Vi” kan udmærket klare vores behov med DNA fra de Ca. 5,5 milliarder mennesker der ikke stammer fra kulture der nedbryder vores samfund i raketfart. Af den grund er det tåbeligt at tale indavl i forbindelse med den Vestlige verden.

  BTW. Så er genterapi allerede en realitet. Det er kun et spørgsmål om tid før al medicin, lige fra doseringer af antihistamin, hovedpinepiller og cancer præparater bliver designet til hver enkelts personlige behov ( Prisen bliver selvfølgelig derefter ).

  Kommentar by Santor — 19. oktober 2016 @ 21:51

 33. Alt det dér med forskellige “bølger” har været kendt i evigheder via arkæologien. Vi ved det godt! Og det er for så vidt underordnet.

  For folkeslaget Danerne er ikke opkaldt efter Danmark, men omvendt. Den bølge, vi repræsenterer, er landet opkaldt efter. Danmark. Danmark var ikke til før danernes ankomst.

  Om de folkeslag, der boede her før landet blev dansk har grund til at fejre “multikulti” i forbindelse med mødet med danerne, kan man vanskeligt spørge dem om, thi de ere ikke mere.

  – – –

  Kommentar by Morten - - - — 22. oktober 2016 @ 00:08

 34. Det er beklemmende at læse mange af de kommentarer, som taler om den nuværende indvandring, at Eske Willerslevs tanker vil nok glæde en del nationalsocialister, man taler om neadertaler, og blander en masse multikulturelt og andet sammen.

  Eske arbejder med det genetiske, og er nok den mest berømte Danske forsker i verden i øjeblikket, han lukker mange huller i det som allereden er kendt af kilder i oldtiden han beskriver de 3 første bølger som var meget lidt kendt.
  derefter kommer Kimbrerne som måske bliver fortrængt af Gotherne som bliver fortrængt af Aserne og Vanerne som kalder sig Dan
  de trækker et spor efter sig fra azovsøen ved sortehavet op til Estland, hvor man kan følje navnet Dan og Odin mange gange, til tider i lidt omskrevet form

  Kommentar by Hans — 28. oktober 2016 @ 23:13

RSS feed for comments on this post.

Leave a comment

Line and paragraph breaks automatic, e-mail address never displayed, HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

 

 

Vælg selv beløbBlogs


Meta
RSS 2.0
Comments RSS 2.0
Valid XHTML
WP


MediaCreeper