21. november 2016

Helmuth Nyborg: Kold vinter-teori forklarer ‘dagens nord-sydgradient i intelligens’, demokrati-egnethed

Jeg har ladet mig fortælle, at denne her tekst er politisk ukorrekt. Her lidt fra Helmuth Nyborgs kronik i Jyllands-Posten – Danskhed – kultur eller biologi? (12. november 2016)

“Hvornår er man så dansk? Kan en muslim blive dansk? Næsten tusind avisartikler og talrige tv- og radiodebatter afspejler betydelig uenighed om, hvorvidt kulturelle, religiøse og kulinariske præferencer spiller ind.

Få ser danskhed som noget nærmest permanent, fundamentalt, ikkesprogligt, ikkereligiøst, noget som hverken regeringer, jura, kulturen eller skoler har større indflydelse på, noget som hverken modernisering af eller udflytning fra parallelsamfundsghettoer kan kurere.

Hvad kunne det være? Kunne det tænkes, at man stort set kun kan fungere godt i et dansk demokrati, hvis man har gener til det? I så fald ville det ændre indvandrerpolitikken, så idéen fortjener at blive taget alvorlig.

Lad os antage, at god demokratisk indpasning kræver altruisme og høj intelligens. Begge træk er influeret af gener, der er udvalgt gennem årtusinders retningsbestemte evolutionsbiologiske selektion, i hvert fald ifølge den nye kold vinter-teori. Overlevelse i regnskoven og på savannen i Afrika beroede således oprindeligt på forsvar af det lokale territorium, maden, og magen i hård konkurrence med naboer. Det selekterede for mænd med tilstrækkeligt testosteron til opbygning af gode muskler, aggression og høj reproduktionsrate, da dødeligheden var stor, og for mørk hudfarve til beskyttelse mod stærk sol.

Selektionsforholdene ændredes dramatisk, da de tidlige migranter passerede gennem tempererede og kolde nordlige egne. Nu blev aggression og højt testosteronniveau stofskiftemæssigt for ‘dyrt’, da overlevelse i kolde egne med vidt spredte ressourcer favoriserer rolige jægere, der deler den sparsomme mad, viser omhu for andre og har lys hud til fremme af d-vitaminproduktion.

Kold vinter-teori forklarer således, hvorfor nordboere i dag gennemsnitligt har 100 cm3 større hjerne, 30 points højere intelligens, lysere hud, lavere testosteron og mere altruisme end oprindelige beboere syd for Sahara. Den forklarer dagens nord-sydgradient i intelligens med 70 i Afrika, jævnt stigende til iq 100 i Nordeuropa.

Finsk socialforskning viser, at sydlige lande med iq under 90 etablerer ikkedemokrati, har ringe konkurrenceevne, kollektivitet, altruisme, men til gengæld ustabile retssystemer.

Teorien er med andre ord en videnskabelig redegørelse for, hvordan kold klimaselektion udvalgte migranter med træk, der er nødvendige forudsætninger for udvikling af demokrati, ytringsfrihed og en retsstat, nemlig en stor hjerne, iq over 90, lavt testosteron og høj altruisme. Hudfarven er blot et biprodukt. …

Det er også vigtigt at notere sig, at intelligens er normalfordelt i alle målte befolkninger. På individniveau betyder det f.eks., at en afrikansk kvinde godt kan have exceptionelt høj iq, og en hvid mand en lav, blot er sandsynligheden ringe. Alligevel bør man aldrig slutte fra gruppegennemsnit til enkelte individer, som det tit ses i ophidsede race- og kønsdebatter. …

Omvendt viser differentialdemografi, at lav-iq-immigration medfører svære menneskelige, samfundsmæssige og økonomiske problemer til alle sider. Lav-iq-mennesker får ikke en kvalificerende uddannelse og er henvist til permanent forsørgelse af andre. I et forjaget højteknologisk samfund som det danske opfattes dette let som unfair udnyttelse af en velfærd, som andre har etableret. Lav iq hænger endvidere sammen med høje sociale patologirater. Det forklarer på samme tid de øgede kriminalitetsrater hos sydlige ikkevestlige indvandrere og de lavere rater hos begavede nordøstasiatiske indvandrere.”

Oploadet Kl. 03:10 af Kim Møller — Direkte link42 kommentarer

The URI to TrackBack this entry is: http://www.uriasposten.net/archives/78208/trackback

42 Comments »

 1. “… har ladet mig fortælle, at denne her tekst er politisk ukorrekt.”
  Ha, ha!
  Ja, det er den af 2 grunde: Den fremstiller fakta og den konkluderer logisk.
  Jesuitterne står allerede klar med tændstikkerne…
  Derimod antager jeg, at nogle af de store som har prøvet turen selv, men vindikeret af eftertiden, f. eks. Galileo Galilei og Ignaz Semmelweis, to jeg lige på en studs kan komme i tanker om, smiler og nikker anerkendende deroppe i Paradis :-)

  Kommentar by monse — 21. november 2016 @ 04:27

 2. Er der efterhånden nogen tilbage, der ikke kender til forskningsresultaterne, der viser, at der åbenlyst er genetiske hjerneforskelle imellem os og dem?

  Jeg synes det er længe siden, at jeg mødt en voksen mand, der ikke for længst er kommet over på vores og Helmuths side på dette emne.

  Kommentar by AnonymousCoward — 21. november 2016 @ 06:14

 3. Vi ved det godt; yallaher er på det jævne til noget under det jævne.
  Man kan så spørge; at hvis 1400 års indavl fjerner det menneskelige- hvor dyriske bliver de så af yderligere 1400 års indavl?

  Kommentar by Hul igennem? — 21. november 2016 @ 06:59

 4. Det er da ligegyldigt hvilken forskning der bliver lavet og af hvem. Merkel, Juncker og den samlede venstrefløj lave bare en lov der forbyder at handle rationelt ud fra fakta.

  I øvrigt spiller volumen af hjernen kun en mindre rolle da det er overfladearealet ( cm2 og IKKE cm3 )og forbindelserne mellem de to hjernehalvdele der er den bedste indikator for intelligens. Einstein havde en mindre end gennemsnittet hjerne men sikkert flere “rynker”.

  Kommentar by Santor — 21. november 2016 @ 07:52

 5. Videnskaben påstår også at chimpanserne er det dyr der minder mest om mennesket, da chimpanserne ikke er bosat overalt i verden må videnskabens konklusion udspringe af sammenligninger med mennesker der bor i samme geografiske område som chimpanserne, chimpanser kaster også med sten og afføring, forbyd islam i Danmark.

  Kommentar by emmagad — 21. november 2016 @ 08:10

 6. A blinding flash of the obvious.

  Kommentar by Hr. Naturli' — 21. november 2016 @ 08:13

 7. Helmuth Nyborgs teori virker velfunderet, men mangler efter min ringe mening betydningen af klansamfunds indavl.

  Sprængning af klanmentaliteten kræver en tilstrækkelig høj gruppe-IK, og skaber samtidigt grundlaget for yderlige IK-udvikling og basis for modernitet, demokrati mv. Omvendt fastlåser en bevarelse af klanmentaliteten samfundet i en nedadgående spiral.

  Men et klansamfund vil fungere fint i et primitivt, præmoderne samfund. Problemet opstår, når man i multikulturens hellige navn vil blande præ-moderne klanmentalitet med moderniteten, og moderniteten så udkonkurreres demografisk.

  Kommentar by traveler — 21. november 2016 @ 08:38

 8. Hvorfor er posten tagget under Racisme? Det er jo ren og skær biologi. Er det racisme, at anerkende forskelle på racer/etniske befolkningsgrupper?

  Kommentar by JK — 21. november 2016 @ 08:59

 9. @ 1. Skriv lidt om jesuitterne!

  Kommentar by Torben Snarup Hansen — 21. november 2016 @ 09:37

 10. Tysk kvinde mishandlet af mand: Blev slæbt efter bil med reb om halsen
  Ifølge tyske medie kommer begge fra en “Grossfamilie”

  http://www.bt.dk/udland/tysk-kvinde-mishandlet-af-mand-blev-slaebt-efter-bil-med-reb-om-halsen

  Vi takker Merkel for kulturberigelsen.

  “Indvandrerne kommer til os med alt det, vi har brug for: Solide familieværdier, sunde indstillinger i retning af, at man skal yde, før man kan nyde” Bertel Haarder

  Kommentar by Jørgen Nielsen — 21. november 2016 @ 10:03

 11. Hvorfor er det så ikke her i det kolde nord, at filosofien og grundstenen for vores civilisation er blevet udviklet, når vi er så intelligente? Vi har siddet i stråhytter mens befolkningen i det varme Sydeuropa og befolkningen i det steghede Egypten byggede paladser og infrastruktur, vi var temmelig længe om at komme op på siden af.

  Kommentar by Margrethe — 21. november 2016 @ 10:06

 12. @ 11

  Hvordan er tilstanden i Ægypten?

  Kommentar by Torben Snarup Hansen — 21. november 2016 @ 10:44

 13. Så teorien betyder altså at Kristian Jensen godt kan have lav IQ – og at han vil få svært ved at finde nogle “kloge negre”?

  Kommentar by redneck — 21. november 2016 @ 11:01

 14. Jeg sagde det jo..de er alle gale.

  Kommentar by ivan johansen — 21. november 2016 @ 11:05

 15. Hvad kom først gener eller kultur.
  Nu er socialvidenskaberne ikke som naturvidenskab, hvor nye teorier, der kolliderer med de gamle ikke undertrykkes, men bliver testet for om den gamle teori, skal skrottes.
  Anderledes ligger det med socialvidenskaberne, som ud fra observationer og mangfoldige statistikker sammensætter en fortælling om den menneskelige virkelighed. Problemet for denne videnskab er modstand mod at involvere biologi og den moralske dimension. Hvis teorier er moralsk forkerte, vil man ikke røre dem med en ildtang.
  Her står vi, lngen racer er andre overlegne, alle kulturer er ligeværdige og den politisk korrektheds svøbe. Alt sammen fordi det er moralsk korrekt, men selvfølgelig dybt problematisk i naturvidenskabelig tænkning.

  Kommentar by Menig 442 — 21. november 2016 @ 11:11

 16. Torben Snarup Hansen: Ja hvordan er tilstanden i Egypten i dag, hvor en ganske anden KULTUR/ideologi har taget over end den gang. Men det er kultur ikke biologi.
  Men hvad hvis Heltmuth Nyborg havde lavet sine IQ studer omkring år Nul i vores tidsregning. Dengang Jesus blev født og vi sad i heroppe med vores “kulde-tilpasset intelligens”, i lerklinede hytter og vist ikke var nået meget længere end til at synes en jernøkse var en cool opfindelse. Jeg synes ikke hans teorier holder til et reality Check. Jeg har heller ikke indtryk af, at grønlændere brillerer med overdreven meget IQ-tynget adfærd. Der er heller ikke specielt koldt, der hvor de intelligente jøder stammer fra osv. Tunnelsyn gavner ikke søgen efter sandhed.

  Kommentar by Margrethe — 21. november 2016 @ 11:15

 17. the red pill

  Kommentar by Helmuth Kohl — 21. november 2016 @ 11:20

 18. Kommentar by Margrethe — 21. november 2016 @ 10:06

  Vidensproduktion kræver overskud. Et overskud var svært at skaffe grundet livsbetingelserne på vores breddegrad. Overlevelsen var en kamp når man var bosat så langt nord på.

  Kommentar by Jens Jensen — 21. november 2016 @ 12:07

 19. Kære Margrethe. Det ser ud til, at menneskeracen opstod i Afrika (måske for en million år siden). Fra dette kontinent udvandrede visse grupper, som senere blev til det, der i dag kaldes kinesere, europæere, arabere o.s.v. Hvordan skal en analyse af den videre proces foretages? Har du en holdning til det? Hvad er præmisserne for Nyborgs fremstilling og dine spørgsmål? Hvilken empiri foreligger? Nyborg er blevet angrebet og “udstødt”, men er hans tese er ikke blevet falsificeret af fagfæller!

  De, der ikke har et fagligt fundament i biologisk forskning (eksempelvis undertegnede) er nødt til at få et vist overblik, når det gælder empiri og parametre. Men du kan jo begynde med at tage stilling til følgende spørgsmål: Har arveanlæg – altså dna og gener – overhovedet betydning for menneskers adfærd? Eller afhænger aktiviteterne kun af politik (sådan som de sørgelige rester af venstrefløjen tror)?

  Kommentar by Torben Snarup Hansen — 21. november 2016 @ 12:23

 20. Indtil for ca. 2000 år siden var folk i mellemøsten stort set hvide nord-europæere genetisk set.

  http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0155046

  http://uk.reuters.com/article/oukoe-uk-britain-tutankhamun-dna-idUKTRE7704OR20110801

  http://videnskab.dk/kultur-samfund/danske-forskere-omskriver-historien-europaeerne-blev-fodt-i-bronzealderen

  Kommentar by Peter Hansen — 21. november 2016 @ 12:48

 21. Nævnes skal også en anden politisk ukorrekt teori – nemlig den metagenetiske, der sådan set blot går ud fra at der er en sammenhæng mellem genetik, kultur og religion. Essentielt blot Dual Inheritance teori på mikroniveau. Danskere bliver ikke bare lige Shintoister og Nigerianere bliver ikke Asetroende. Uanset hvor interessant det eksotiske er og uden at der ligger en racistisk bagtanke bag. “Sådan er det bare” for nu at citere M. Vestplager.

  Kommentar by Sigwar — 21. november 2016 @ 13:40

 22. Indianerne i Amerika og de indfødte i Australien manglede ikke intelligens, de manglede en effektivt bevæbnet hær, der kunne stoppe indvandrerne fra Europa.
  Forskell i race/intelligens er efter min mening ikke forklaringen. Forklaringen er deres forskellige udviklingsstadier.
  Hvis de erobrede havde haft en militær teknologi, der var europæernes overlegen, tvivler jeg på at Amerika og Australien i dag havde været præget af europæiske værdier og kultur i samme grad?

  Kommentar by A-mad — 21. november 2016 @ 14:07

 23. Helmuth Nyborgs teori forklarer meget. Udover det nævnte forklarer teorien også, hvorfor kollektivismen har så gode vilkår i vore lande. Vor “omhu for andre” udmanøvrerer den højere individuelle kvalitet.

  Kommentar by Tommy Jørgart — 21. november 2016 @ 14:14

 24. IQ tests skal tages med et stort gran salt. Testene er meget forskellige og hvis ikke afrikanerne har haft samme grad af skolegang og andre læringer som matcher spørgsmålene kommer de jo til at svare dumt. Omvendt er der mennesker som er talenter til IQ tests uden at være kompetente til mere vigtige og praktiske ting i livet.

  Kommentar by zatopek — 21. november 2016 @ 15:01

 25. “Finsk socialforskning viser, at sydlige lande med iq under 90 etablerer ikkedemokrati, har ringe konkurrenceevne, kollektivitet, altruisme, men til gengæld ustabile retssystemer.”

  Dette er også noget vrøvl, fordi konklusionen er bagklog. Man kunne også konkludere at folk med skæve øjne har medfødt talent for at tale kinesisk osv.

  Kommentar by zatopek — 21. november 2016 @ 15:18

 26. >9 Torben Snarup Hansen
  Når man skal forklare sine vittigheder ved man at mindst een af følgende er gået frygteligt skævt: Enten var det en dårlig vittighed og/eller faldt den bare på stengrund.
  Men pyt, man kan ikke vinde dem alle … :-)
  Her følger forklaringen:
  Selvom det oprindeligt var dominikanerordenen, der superviserede den spanske inkvisition, er det ikke destomindre den senere tilkomne jesuiterordenen, som bliver kædet sammen med denne inkvisition pga. deres fremtrædne rolle heri. Vor tids inkvisition er den politiske korrekthed og den er i mellemtiden blevet global. Helmuth Nyborg er i overført betydning flere gange blevet brændt som en kætter på bålet af den politiske korrektheds inkvisition for artikler som den Kim har postet her.
  Er det fyldestgørende svar?

  Kommentar by monse — 21. november 2016 @ 19:16

 27. Kristian Jensen Har haft sin chance.
  Og han tog den ikke.

  Hillary skulle også have vundet for 8 år siden. Det gjorde hun ikke.
  Alting har sin tid.

  Yallah fylder kun i byerne.
  Og hvis der kommer nulpenge -og det gør der!- så er det kun dem der har venner på landet, der får mad.
  Og hvorfor det? man skal have jord!

  Der er kun 3 måder at få mad på.
  Landbrug, fiskeri eller jagt-

  Vi er for mange mennesker..
  Skål!

  Kommentar by Hul igennem? — 21. november 2016 @ 20:34

 28. Lad os ikke overvurdere vores egen intelligens. Sydøstasiater er da meget klogere end nordeuropæere.

  Hvis vi nordboer havde været så kloge, havde vi ikke ladet det vælte ind med muslimer over grænserne. Det eneste, vi kan finde ud af, er at grave vores egen grav.

  Har flertallet af danskere andet end lort i hovedet?

  Kommentar by Søren — 21. november 2016 @ 23:56

 29. test

  Kommentar by dsfg — 22. november 2016 @ 00:56

 30. Skulle vi ikke bare bruge den smule intelligens vi har, til at sparke de fremmede ad helvede til?

  Kommentar by Nielsen — 22. november 2016 @ 10:39

 31. hallo

  Kommentar by torben snarup hansen — 22. november 2016 @ 15:26

 32. @ 26

  ” … den senere tilkomne jesuiterordenen, som bliver kædet sammen med denne inkvisition pga. deres fremtrædne rolle …”

  Det er for svagt. ” … bliver kædet”! Jesuitterne var den katolske kirkes intellektuelle redskab til at bekæmpe protestanter. Eksamensproceduren med én eksaminator, én eksaminand og én censor blev indført af Jesuitterne. I dag er deres ledelse uduelig, men tidligere var de pionerer med hensyn til erkendelse, analyse og logik. De stod for det modsatte af tvang.

  @ 22

  Bemærk, at i Amerika, Europa og Asien trænger stammer / folkeslag mod syd, hvor de opretter store civilisationer: Tolteker, mayaer og azteker i México, inkaer i Perú, grækere og romere i Middelhavsområdet, persere i Nærorienten, kinesere og thaier i Østasien. En lang periode i fryseren havde frasorteret mindre intelligente individer.

  Kommentar by torben snarup hansen — 22. november 2016 @ 15:27

 33. “Nævnes skal også en anden politisk ukorrekt teori – nemlig den metagenetiske, der sådan set blot går ud fra at der er en sammenhæng mellem genetik, kultur og religion.”

  Det er også mine tanker at vi har en tendens til at stirre os blinde på vores analysekategorier, som man måske kunne kalde ting som genetik og kultur.
  Omend det er rimeligt brugbare kategorier, er det også rigtigt at total adskillelse ikke er mulig og at samspillet er kompliceret, asymmetrisk, uliniært og meget andet komplicerende og at genetikken mest giver dispositioner mere end konkrete udslag.
  Vi ‘er’, ‘det vi er’ – det er bare ikke til at overskue.

  Kommentar by Søren Ferling — 22. november 2016 @ 17:38

 34. @ Søren – “Hvis vi nordboer havde været så kloge, havde vi ikke ladet det vælte ind med muslimer over grænserne. Det eneste, vi kan finde ud af, er at grave vores egen grav.”

  Også intelligente folk kan blive grebet af religiøst vanvid og indvandringen mener jeg kommer af en pseudoreligiøsitet stampet op af jorden på grundlag af en marxistisk verdensanskuelse efter 2.v.k.
  Stalins sejr og Hitlers nederlag gjorde at den kommunistiske arvelære de facto har været underlaget under de fleste fag, selvom de relevante godt har vidst at den mest er forkert og at Darwins arvelære er langt den mest rigtige.
  Tilsat marxistisk moral, der siger at er du bedre stillet end andre, har du taget, det du har, fra dem – f.eks. postkolonialisme.
  Endelig institutionalisering af det stalinistiske begrebspar ‘racisme/antiracisme’ op gennem 70’erne og fremover på grundlag af Holocaust – som på det rationalle plan bebrejdes tyskere og nazisme, men implicit og i den underliggende primærprocestænkning især hos de værgeløse skolebørn, forbindes med den hvide race – samtidig med at man, igen på det rationalle plan, lærer dem at racer ikke findes.

  Kommentar by Søren Ferling — 22. november 2016 @ 17:56

 35. @ menig 442 – “Hvad kom først gener eller kultur.”

  Det største teoretiske eksempel på en antaget virkning af kultur på genetik er teorien om vores tidlige udvikling.
  Nogle umælende forfædre med små hjerner lærte at mestre ilden og fik mere energi ud af deres planteføde – hvilket gav mulighed for større hjerner, da hjernen bruger meget energi. Varmebehandlede dyr var også nemmere at fortære og gav sammen med den bløde planteføre mulighed for mindre tyggeredskaber, der igen gav plads til taleorganer – og så gik det ellers derudaf med større og større hjerner og overlevering af kundskaber mellem generationerne…
  Og hele vejen op gennem historien har ethvert kulturelt forhold, der gør at ikke alle får lige mange efterkommere påvirket evolutionen af genetikken.

  Kommentar by Søren Ferling — 22. november 2016 @ 18:22

 36. >32 Ja, både dominikanerordenen og jesuiterordenen var på forskellige tidspunker ledende den spanske inkvisition, men af en eller anden grund synes jesuitterne især at må stå for skud. Ikke at de ikke fortjener det, for det gør de i høj grad, men man skal naturligvis ikke glemme at dominikanerne også var nogle djævle. Din papistapologi giver jeg ikke meget for.

  Kommentar by monse — 22. november 2016 @ 19:17

 37. “Papistideologi” er et interessant udtryk. Har paven – eller paverne – en ideologi? De har en religiøs tro. Hvem har omtalt den? Jesuiterne har speciel interesse for undervisere, fordi de . som nævnt – indførte eksamensproceduren i Vestens uddannelse. Hvad har det med ideologi at gøre? I øvrigt blev de forbudt og opløst i 1767, og den spanske konge beslaglagde deres rigdomme.

  Kommentar by Torben Snarup Hansen — 22. november 2016 @ 20:12

 38. @36.

  Skriv noget mere om den spansk inkvisition. Hvordan fungerede den? Hvilken dokumentation foreligger om dens virke?

  Kommentar by Torben Snarup Hansen — 22. november 2016 @ 20:20

 39. >37 “Papistideologi” ?? Hvad fabler du om?

  Kommentar by monse — 23. november 2016 @ 00:08

 40. @ 39
  Ikke “ideologi” (som var fejllæsning), men “apologi” fortjener uddybning. Hvordan kan henvisning til en procedure i undervisningen som betegnes som “forsvar” af paven?

  Kommentar by Torben Snarup Hansen — 23. november 2016 @ 07:06

 41. En papist er en tilhænger af den romersk katolske kirke, af paven, af pavevældet og alt hvad dertil hører, herunder inkvisitionen, bl. a. den spanske inkvisition.
  Papistapologi betegner de oftest ynkelige forsøg på bortforklaringer, som nogle papister fra tid til anden forsøger sig med vedrørende pavevældets uhyrligheder, ikke mindst den spanske inkvisition.
  Som om det skulle retfærdiggøre fordømmelse og afstraffelse af kættere, ofte inbefattende tortur og død samt konfiskation af ejendom, at de ansvarlige for disse uhyrligheder i anden sammenhæng indførte eksamensproceduren. Det er klassisk papistapologi.
  Kættere svarerede til vor tids dissidenter. Invisitionen svarerede til vor tids politiske korrekthed. Vor tids politisk korrekthedsbrigade er mere diffus og samtidig mere diskret end munkeordenerne var i middelalderen, og de benytter ikke tortur og dødsstraf, ikke i Vesten lige for tiden i hvert fald, men de har andre metoder at tage livsglæde og ejendom fra folk. Ikke desto mindre er jeg overbevist om, at Jesuiterordenen stadig vil være at finde blandt nutidens politisk korrekthedsbrigade. Pave Frans er et fremtrædende eksempel.
  Dit spørgsmål om der findes dokumentation for inkvisitionen er latterligt. Du tror måske heller ikke helt på månelandingerne? Eller på at 2. verdenskrig fandt sted? Jeg ved godt at Jesuiterordenen har stor indflydelse bag kuliserne i mange organisationener verden over, og jeg er ikke personligt i tvivl om at de har magt og virkemidler til at holde negativ omtale på internettet nede. Men helt fjerne oplysninger om inkvisitionen kan de dog ikke. Prøv f. eks. wikipedia, blot til at starte med.

  Kommentar by monse — 23. november 2016 @ 19:22

 42. Nej kære venner. Nyborgs teorier afvises ikke af ædruelige forskere fordi den er “politisk ukorrekt”. Den afvises fordi den er noget vrøvl, og kan tilbagevises punkt for punkt. Som f.eks. her: http://jyllands-posten.dk/debat/breve/ECE9188003/misbrug-af-naturvidenskab-i-demokratidebatten-den-kolde-vinter-teori-er-videnskabeligt-fupmageri/

  Kommentar by Niels Nielsen — 29. november 2016 @ 13:51

RSS feed for comments on this post.

Leave a comment

Line and paragraph breaks automatic, e-mail address never displayed, HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

 

 

Vælg selv beløbBlogs


Meta
RSS 2.0
Comments RSS 2.0
Valid XHTML
WP


MediaCreeper