30. november 2016

Forskeraktivister og verdensreddere mod Nyborg: Din teori var ‘populær i 30’erne, ‘dr. Joseph Mengele’

En række forskere hævder i et læserbrev i Jyllands-Posten, at den af Helmuth Nyborg fremførte ‘Kold Vinter-teori’ er ‘videnskabeligt fupmageri’. Jeg skal ikke gøre mig klog på emnet, blot påpege, at opponenterne belejligt påpeger at teorien ‘var ganske populær i 1930’erne’, og at den ene underskriver er Eske Willerslev. Genforskeren der under den store danskhedsdebat hævdede, at ‘Indvandringens påvirkning’ af Danmark overordnet set var en god ting.

Jyllands-Posten har også trykt et Nyborg-kritisk debatindlæg fra to aktivister, der halvhjertet kritiserer Nyborgs forskning med videnskabelig argumentation, og helhjertet angriber forskeren med alskens associationer, blandt andet til Joseph Mengele. Man bør “aldrig slutte fra gruppegennemsnit til enkelte individer, som det tit ses i ophidsede race- og kønsdebatter”, skrev Nyborg i den oprindelige kronik, og han er tydeligvis den mindst polemiske. Det store problem for forskeraktivister og verdensreddere er i virkeligheden ikke Nyborgs forskning, men de naturlige konklusioner hans analyse har i forhold til fremtidens Danmark.

Læserbrev af Mathias Henriksen og Anas Kababo i Jyllands-Posten – Professorens hjernespind

“I en kronik bragt i JP 12/11 skriver Helmuth Nyborg, professor emeritus, om den noget usammenhængende sammenhæng mellem intelligens og danskhed. Hans tese er, at det er hjernens størrelse, der overordnet set afgør, hvorvidt man ‘kan fungere godt i et dansk demokrati’.

… Selv hvis vi køber tesen om, at højere intelligens fører til et mere demokratisk sindelag, kan Nyborg ikke forklare os, hvordan demokrati fører til danskhed. Os bekendt har størstedelen af verdens lande demokratiske styreformer. Ja, lande lige fra Brasilien til Sydafrika har indført demokrati som politisk struktur. Gør det dem danske? Ikke hvad vi ved af. Men det viser ret tydeligt, at også mennesker syd for Sahara besidder kapaciteten til at etablere demokratier, på trods af, at Nyborg mener, at de har mindre hjerner.

Men hvad betyder det egentlig for demokratiet, at det kun er de kloge, der kvalificeres som deltagere i Nyborgs ideelle Danmark? … I sin iver efter at skabe et (intelligent) ‘vi’ og et (uintelligent) ‘dem’ glemmer Nyborg at demokratiets styrke netop ligger i inklusionen af alle landets borgere, kloge som ikke-kloge. Demokratiet adskiller sig netop fra andre styreformer ved, at det kan omfavne både antidemokratiske og uintelligente stemmer.

Tilbage står vi med Nyborgs forsimplede argumentation om, at dem med genetiske rødder i de ‘kolde nordlige egne’ er klogere end dem i ghettoerne, som kommer fra syden. En argumentation, hvormed Nyborg skriver sig ind i rækken af fagpersoner, der gennem historien har brugt idéen om genetik til at splitte mennesker og udbrede had.

Det er en klub, der i forvejen bl.a. inkluderer tyske dr. Joseph Mengele, der i 1930’erne ligeledes brugte genetikken til at argumentere for, at bestemte mennesker (jøder, romaer, homoseksuelle) var uegnede og uværdige til at indgå i samfundet på lige fod med andre.

Dette er en farlig sammenligning… Vi er i stedet nødt til at skabe et samfund, hvor der er plads til forskellighed, uden henvisning til størrelsen på vores hjerner, kønsdele eller andre anatomiske forhold. For mennesker er genetisk forskellige, og det vil vi altid være.”

The URI to TrackBack this entry is: http://www.uriasposten.net/archives/78442/trackback

32 Comments »

 1. Så vidt jeg ved, har Nyborg aldrig hævdet, at koldt vejrs teorien er den eneste. Det var ikke sådan, jøderne blev blandt de klogeste i verden

  Kommentar by BB — 30. november 2016 @ 03:20

 2. @1 Jeg syntes også at bemærke denne forenkling i indlægget på JP. Så vidt jeg havde forstået var det hverken statiskt koldt klima eller periodiske klimaskift der var skyld i forskellen i gennemsnitlig IQ imellem befolkningsgrupper. Snarer, ud fra min egen forståelse, var det substantielle og irregulære temperatur udsving der nødvendiggjorde en højere omstillingsparathed (https://en.wikipedia.org/wiki/Atmospheric_circulation).

  Kommentar by Frimod — 30. november 2016 @ 04:06

 3. Eske Willerslev , så var han der igen – en af DR’s yndlings professore, altid god for en politisk korrekt udtalelse der for det meste går på at den hvide mand er et svin og alle de brune er fantastiske og bør arve jorden – sådan , stort set….

  Kommentar by PBrad — 30. november 2016 @ 07:10

 4. Som lægmand står jeg i denne diskussion ikke blot over for de fem professorer + en lektor. Jeg er også ganske tvivlende om, hvorvidt Mathias Henriksen og Anas Kababo ønsker at hjælpe mig frem mod en større forståelse af Helmuth Nyborgs teorier og baggrundene herfor.
  Jeg ønsker heller ikke at erklære mig enig eller uenig med nogen af parterne i diskussionen om fordeling af intelligens, men jeg har da et ønske om selv at blive klogere.
  Jeg studser lidt over disse tre citater fra de fem professorer + en lektor:
  ”må vi påpege, at Nyborg bruger faktuelt forkerte informationer som indpakning for slet skjult racisme”.
  ”Dermed mener Nyborg at kunne forklare en påstået nord-syd-gradient i intelligens med en IQ på omkring 70 i Afrika og omkring 100 i Nordeuropa”.
  ”den påståede IQ forskel”.
  (mine fremhævninger).
  Måling af intelligens hos individer er sandsynligvis vanskeligere en måling af f.eks. højde eller vægt. Men intelligensmålinger bør dog alligevel kunne foretages af fagpersoner på en standardiseret måde således, at divergerende måleresultater fra samme målgrupper kan diskuteres på en saglig og faglig måde. I modsat fald kan intelligensbegrebet vel ikke kunne anvendes til ret meget? Og hvorfor så blive uvenner?
  Jeg savner derfor at få at vide, hvor Helmuth Nyborg bruger forkert metode, når han konstaterer forskelle i intelligens?
  Hvad mener Nyborgs opponenter, at de faktuelt rigtige måleresultater er?

  Kommentar by Gunnar — 30. november 2016 @ 07:32

 5. Det hele handler om hvorvidt Nyborg er i overenstemmelse med fakta eller ej.

  Det kan jo være vanskeligt at afgøre hvis man ikke er genetiker. Men begynder man at lede er der faktisk en del genforskere som er enige med ham. MSM fortæller bare ikke om dem.

  Det man så også bare – lidt tørt – kan konstatere er at kulturkampen er overalt også i naturvidenskab!

  Kommentar by Sigwar — 30. november 2016 @ 07:52

 6. Er det teoretisk intelligent bedste, det objektivt ideelle ikke satsen på kunstig intelligens, sikret mod problemer omkring skabelse, vækst, modning, forfald, død, inklusive klimaforandringer, altså alt det virkeligheden byder på?
  Virkeligheden har som den lærde læser her ved andet end idealer at byde på.
  Godmorgen.

  Kommentar by Peter Buch — 30. november 2016 @ 08:14

 7. # 3
  Præcis. Men du får aldrig disse kulturmarxister til at svare på.

  Kommentar by benny bomstærk — 30. november 2016 @ 08:20

 8. Som alle ved er den fri forskning en by i Rusland på danske universiteter, som har været besat af marxisme siden studenteroprørets glade dage. På Københavns Universitet medvirkede daværende rektor, (skabs-)kommunisten Mogens Fog til, at studentermarxister blev ansat som lektorer uden faglig bedømmelse. De har siden forplantet sig med hinanden og har magten på alle universiteter.
  Hvis man ikke underlægger sig dem ideologisk og fagligt, har man ingen muligheder for ansættelse og ingen overlevelseschancer som universitetsforsker.

  Som en vor tids største og mest originale tænkere, Kresten Poulsgaard, sagde: “Danmark er for lille et sprogområde til at have sin egen ballet.” og “Danmark er for lille et akademisk område til at have sin egen forskning”:-)

  Kommentar by A-mad — 30. november 2016 @ 09:23

 9. Georg Brandes talte også om klimaet i norden som definerende faktor i forhold til dansk kultur og mentalitet. Han fremhævede det vel først og fremmest for at relativisere danskheden, og dermed frigøre danskeren fra sin identitet. Dansk kultur var ifølge Brandes formet af noget så tilfældigt som klimaet. Og derfor var vi selvfølgelig ikke forpligtet på den.

  Det kan man bl.a. læse om i Søren Krarups bog “Det moderne sammenbrud” (side 77f).

  Jeg tror ikke Helmuth Nyborg har et skjult sigte med sin forskning. Han er i mine øjne bare en iagttager. Men danskhed er langt mere end genetik. Det er ånd.

  Kommentar by Peter Faber — 30. november 2016 @ 09:44

 10. Ingen racer er andre overlegne og alle kulturer er ligeværdige. Med det som udgangspunkt har forskerne det utrolig svært ved at få fakta, at nogen klarer sig bedre end andre, indpasset i deres fortælling.

  Kommentar by Menig 442 — 30. november 2016 @ 09:48

 11. Sådan forløber disse “betændte” diskussioner altid. At en diskussion er “betændt”, betyder, at dens deltagere er umodne. Ingen diskussion burde være betændt.

  Det eneste, man kan sige er, at de store civilisationer, der har været globale civilisationsmotorer, mestendels har befundet sig i den tempererede zone. Meget “kolde vintre” har de, så vidt jeg kan se, ikke nødvendigvis haft som forudsætning.

  Til gengæld er stafetten gået på skift. Det, historien fortæller os, er at kun én kulturkreds ad gangen er dynamisk, og så at sige “trækker i” de andre kulturer, der i mellemtiden er statiske. – Jo tættere en statisk kultur er på de dynamiske civilisationscentre – jo mere “trækkes” der i den. Et eksempel er den principielt statiske kultur i Grækenland, der er blevet delvist “trukket” ind i civilisationen af de nordeuropæiske lande. Og før det, var det den romerske civilisation, der trak i Norden. O. s. v.

  Når en kulturkreds er i sin statiske fase, forekommer dens kulturbærere mere “uintelligente”, eller i det mindste mindre dynamiske og intellektuelt ambitiøse. Og omvendt, når den er i sin dynamiske fase. Går vi tilbage i historien, nemlig til vores egen statiske periode, ser vi, at vi dengang fremstod som “tilbagestående”, kolde vintre eller ej. Nyborg ville have fundet, at vi var mindre intelligente, end de dynamiske romere.

  Nyborg er overfladisk i sine studier. Og det samme er hans kritikere.

  – – –

  Kommentar by Morten - - - — 30. november 2016 @ 10:05

 12. @ #9 Peter Faber

  Sandt. Genetik forklarer ikke danskhed. Intelligens er en neutral ressource, der gør kloge klogere, og dumme dummere.

  Sandelig, danskhed er ånd.

  – – –

  Kommentar by Morten - - - — 30. november 2016 @ 10:14

 13. Politisk ukorrekthed er blevet en fetich for jer anti-PK’ere: Hvis en påstand er politisk ukorrekt, så ér den sand. Basta. Derfor har Heltmut Nyborg ret, uanset hvor tynd en suppe, han serverer.

  Lige så bevidstløs som PK’ernes accept og forsvar af alt, hvad der er politisk korrekt, hvad enten det holder til et møde med virkeligheden eller ej.

  Med ord som “Verdensreddere” er stilen lagt. Associationstricket, som I beskylder de andre for at anvende sig af…

  Det er ganske vist, pæn sagt, dårlig videnskab, når PK’erne hiver ord som racisme, “30érne” og lignende luftige argumenter frem. At “mange er enige om” er også et sygt argument, da “mange” ja ofte et flertal gentagne gange i historien har været enige om syge og gakkede ting.

  Men omvendt: Blot fordi Helmuth Nyborg er ene om sine betragtninger, bliver han altså ikke, pr automatik, nogen Galileo af den grund.

  Kulturelt har vi danskere været temmelig sløve i optrækket, når det gælder at bidrage til verdens samlede videnskabelige og kulturelle pulje. Jeg hørte nogle 300 år gamle rejseberetninger fra henholdsvis en fransmand og en sydamerikaner. Uafhængig af hinanden var begge ikke just begejstrede for dette tilbagestående, sløve og fordrukne folk, der boede i huse og en arkitektur, der var under niveau for hvad man ville byde sine høns at bo i.

  Det siger jo sådan set alt, når vores store, kulturelle stolthed er Vikingetiden: Få hundreder år ud af vores samlede historie, hvor vi gjorde den som sejlende landevejsrøvere. GREAT! Næsten på niveau med Babylons hængende haver osv…

  Under renaissancen var vi heller ikke først på beatet. Mærkelig, når vi nu er så kuldeintelligente.

  Mon ikke den nyere nordlige succes i højere grad handler om protestantismen versus katolicismen? En sand tiltrængt saltvandsindsprøjtning, som de katolske lande snød sig selv for, hvorfor de traditionelt er fattigere end de protestantiske lande.

  Kommentar by Margrethe — 30. november 2016 @ 10:34

 14. Det er klart, at der er tale om teorier, dvs. der foreligger ingen klare beviser for kausaliteten. Det gælder både Nyborgs og hans kritikeres argumentation. Spørgsmålet er, hvor relevante de observationerne er, som de hver for sig vælger at inddrage i teorierne, og hvor stringent deres logik er i udforminingen af teorierne. Her synes jeg Nyborg fører i forhold til sine kritikere, som flyder over med politisk korrekte værdidomme, fordømmelser og moraliseren. De optræder udelukkende i rollen som politisk korrekte inkvisitorer. De er – som allerede nævnt af 4 Gunnar – til ingen hjælp overhovedet, skulle man være interesseret i en saglig diskussion om emnet.

  Kommentar by monse — 30. november 2016 @ 10:35

 15. Hvorfor skriver du “I”, Margrethe? Er dit synspunkt ikke meget godt repræsenteret i kommentarsporet her?

  Pointen, som her vil fremmes, er vel nok automat-responsen på Nyborgs hypoteser. Ikke så meget, at man ser en heureka-erkendelse i samme Nyborgs konklusioner. Som er tvivlsomme. Hvilket flere påpeger.

  – – –

  Kommentar by Morten - - - — 30. november 2016 @ 10:47

 16. -> Margrethe

  “Med ord som “Verdensreddere” er stilen lagt.”

  Nu bruger jeg jo ordet specifikt om de to skribenter, der vitterlig er aktivister i ordets egentlige betydning (SJW/Verdensreddere). Forskerne kalder jeg forskeraktivister. Hvis det er unødvendig polemisk, så er Uriasposten unødvendig polemisk.

  Kommentar by Kim Møller — 30. november 2016 @ 10:51

 17. Dette vækker minder om klimaforskeren Jørgen Stromborg der i den grad blev tromlet ned af forsker eliten pga. hans teorier om at klimaforandringerne ikke er menneskeskabte, forbyd islam i Danmark.

  Kommentar by emmagad — 30. november 2016 @ 11:04

 18. For år tilbage ville jeg have syntes det var helt fint at en klynge forskere udstillede deres ringe åndsevner kollektivt. Nu synes bare det er så deprimerende. Og kommentarerne til emnet er i stort omfang lige så trist.

  Til de der mener, at intelligenstest ikke kan bruges til noget, kan jeg bare sige, at vel er det rigtigt, at det er blevet politisk ukorrekt at bruge dem, men i praksis lever de stadig. De svære uddannelser inden for teknik og naturvidenskab er i sig selv intelligenstests, og medens vi havde en højteknologisk industri, var arbejdet herude en daglig intelligenstest. Nu har vi så ikke den slags industri længere – socialisterne her sendt det til Kina – sjovt nok ikke til Mellemøsten og Afrika , men indtil vi går statsbankerot, og det ligger ikke langt ude, så bør vi alligevel have fokus på intelligens – Af de gode grunde som dem den sunde Helmuth Nyborg fremhæver.

  Intelligente mennesker kan indse fornuften i et ”frit” civiliseret samfund. De forstår nødvendigheden i, at der er arbejde og fornuft til alle, også selv til socialisterne – de mest ubegavede, der kun ønsker at ødelægge tilværelsen for andre. Uden at have taget en lang værdiløs universitetsuddannelse indser de, hvad der er nødvendigt for at få det hele til at løbe rundt optimalt for os alle – ikke for den enkelte. Så derfor er det afgørende vigtigt, at flertallet af befolkningen har gode åndsevner.

  Al den sunde fornuft, har vi nu smidt over bord, og vi arbejder på fuld kraft på at få lavet en samfundsudvikling som Libanons. Og universiteterne, der siden 68 har været en del af socialvæsenet, trækker for fuld kraft på samme hammel som politikerne og pressen.

  Kommentar by Svend — 30. november 2016 @ 11:04

 19. Dette vækker minder om klimaforskeren Jørgen Tromborg der i den grad blev tromlet ned af forsker eliten pga. hans teorier om at klimaforandringerne ikke er menneskeskabte, forbyd islam i Danmark.

  Kommentar by emmagad — 30. november 2016 @ 11:05

 20. En præcisering af ‘kold vinter’ teorien er vel på plads. Oftest hører man et modargument at hvis det er kulden, hvorfor er så eskimoer ikke de klogeste?

  Et godt spørgsmål, som viser det ikke er kulden som sådan, men krav til abstrakt på grund af klimaet der er til årsag. Eskimoernes klima er jo umådeligt hårdt og koldt MEN det er også fuldstændig forudsigeligt. Det er stor set en ørken, men af is. Dagen i dag er fuldstændig som dagen i morgen. Uanset hvor meget man vil er det ikke muligt at drive landbrug, det er ikke muligt at opfinde nævneværdig teknologi på grund af manglende resourcer. Derimod er der stor ide i at være hårdfør, klanorienteret, visuelt stærk. Eskimoer og ørkenfolk har fantastisk syn og visuel hukommelse, hvad der er blevet påvist adskillige gange.

  I den anden ende af spekteret finder vi Afrika, et totalt udforudsigeligt kontinent, hvor døden kommer pludseligt fra alle sider uden mulighed for at gøre noget ved. Et utal af mikrober og virus (Ebola, Flodblindhed, Malaria), farlige og giftige kryb, slanger, edderkopper. Desuden elefanter, der kan rasere en mark med afgrøder på et par timer. Et så farligt kontinent fremmer ikke planlægning, for det primitive menneske kunne ikke planlægge sig fra malaria og ebola.

  I de tempererede kolde zoner er det anderledes. Her har man et skiftende og varierende klima med varme somre og kolde vintere. Overflod og afsavn. Der selekteres for future time orientation, evnen til at tænke om fremtiden, det vil sige, at tænke abstrakt. Evnen til at forestille sig det der ikke eksisterer, det abstrakte, er tæt på en definition af intelligens.

  Det ses ved at billedet er det samme i Asien. Her er de klogeste Asiater de Nordøst Asiatiske folk, der udspringer fra en kultur omkring den Gule Flod. Netop i en tempereret område. Derimod er jungle kulturene i Sydøst Asien ikke lige kloge.

  Sidst men ikke mindst er det bevist, som set i BBC dokumentaren Super Smart Animals, at dyr af samme art er klogere jo længre mod nord de lever.

  Kommentar by Nimble Navigator — 30. november 2016 @ 11:41

 21. Mange gode kommentarer, der også burde skrives i JP’s kommentar-spor. Lægmanden Gunner (#4) udfordrer forskerne med følgende slutspørgsmål: “Hvad mener Nyborgs opponenter, at de faktuelt rigtige måleresultater er?”. Gad vist om vi vil se svaret på det. Til andre (#5 fx) vil jeg sige: Man behøver ikke være genetiker eller molekylærbiolog for at forstå principperne bag udvikling og avl. Man har avlet siden oldtiden: korn, kvæg, svin, uden at kende til genetik. Større mælkeydelse fra køer opnås ved at lade de bedste formere sig og slå de mindst ydende af slagsen ihjel. Kinesiske kejsere udviklede servile undersåtter med tomme smilende ansigter ved at henrette de opsætsige, dvs dem der ikke slog øjnene ned. Islams rituelle hjernevask har utvivlsom medvirket til at udviklede lydige, dumme og kampklare robotter. Pointen er, at det givetvis står skrevet i generne, men man ved ikke præcis hvor. Visse arvelige sygdomme med sammenhæng til enkle genfejl er kendt og kan vise princippet.

  Kommentar by Tommy Jørgart — 30. november 2016 @ 12:36

 22. Det er jo det at når vi fuldt ud anerkender genetikken i avlsarbejde i dyr, som du skriver om Tommy, så er det fordi det virker. Se på alle de forskellige hunderacer der alle udspringer fra 2-3 oldtidsracer (Mastiff, Spitzer), med alle de forskelle der er i gemyt og intelligens.

  Det kræver lidt af et tankespring, ja faktisk næsten et religiøst spring, at sige at evolutionen og genetikken gælder for alle andre dyr end mennesket.

  Hvor det skræmmer er selvfølgelig EUGENETIKKEN der jo virkelig var modbydelig omend der her gælder som Kirkegaard, at ikke vælge er også at vælge. Hvis vores samfund ikke på den ene eller anden måde udøver evolutionært stress, så vil det også være et evolutionært valg.

  Kommentar by Nimble Navigator — 30. november 2016 @ 12:47

 23. Hej Mathias og Anas,
  Sikke en stråmand, I fik lavet der – og så i Politiken vest. Tillykke!

  Tillykke også til Eske Willerslev, der har alle de rigtige meninger, og modet til at komme frem med dem – en rigtig professor i det danske universitetsmilieu.

  Kommentar by Bastardo — 30. november 2016 @ 13:26

 24. Fraværet af argumentation er monumentalt. En tyk omgang reductio ad absurdum – naturligvis garneret med de sædvanlige groteske stråmænd. Men hvor er gendrivelsen af Nyborgs konklusioner? Modkonklusionen er i al sin enkelthed, at vel er mennesker forskellige, og netop derfor bør man ikke beskæftige sig med menneskers forskellighed. God vind til kræftforskerne og alle de andre hvis fag har udgangspunkt menneskets (genetiske) forskellighed.

  Kommentar by davidk — 30. november 2016 @ 14:47

 25. Det er lidt underligt med ham Eske Willerslev. For hans forskningsresultater stemmer jo ikke overens med hans meninger. Faktum er at de stort set bekræfter hvad nationalister og traditionalister har hævdet i de sidste 150 år om forhistoriske stammevandringer og genetik i Europa og Asien. Havde han levet i 30’erne var han blevet headhuntet af Ahnenerbe. Muligvis var der så sket en dum politisering af hans forskning, men min pointe er, at hans forskningsresultater på ingen måde støtter et rødt perspektiv. Tværtimod!!!

  Eske Willerslev har jo også tidligere markeret sig som en mand med en åben holdning til forskning. Respekt at han gad teste noget for Sitchin.

  Men i denne sag er han lidt som de røde politikere, der advokerer for åbne grænser samtidig med at de sætter deres børn i etnisk hvide privatskoler!

  Derfor kan man undre sig over hans bemærkninger i denne sammenhæng!

  Kommentar by Sigwar — 30. november 2016 @ 17:14

 26. “eller den påståede IQ forskel nyder nogen som helst form for accept blandt fagfolk” Denne sætning i lektor + professor indlæg er interessant.
  Fordi det er en ikke-faktuel påstand der tenderer løgn

  Hvis de ikke er klar over at der er forskere der siger at der er forskel har de udtalt sig om noget de ikke ved noget om.Så vil jeg gerne vide hvordan de har fået deres titler.
  Hvis de bevidst overser data der modsiger deres påstand,så lyver de for at fremme en politisk vinkling på forskning,hvilket også er katastrofalt.

  Norsk doku om emnet
  https://www.youtube.com/watch?v=fZ1hK5WsHZ4&list=PLd9_g7lAICxtlGbxh4_z8ik178o8CDPnv&index=6
  det er blevet fremført som fakta på DR2
  https://www.youtube.com/watch?v=BX3vKUYWH40
  og her er bare et af mange link der tilbageviser disse høje akademikeres påstand http://www.news-medical.net/news/2005/04/26/Race-differences-in-average-IQ-are-largely-genetic.aspx

  Kommentar by heino — 30. november 2016 @ 22:15

 27. En argumentation, hvormed Nyborg skriver sig ind i rækken af fagpersoner, der gennem historien har brugt idéen om genetik til at splitte mennesker og udbrede had.

  Det er en klub, der i forvejen bl.a. inkluderer tyske dr. Joseph Mengele, der i 1930’erne ligeledes brugte genetikken til at argumentere for, at bestemte mennesker (jøder, romaer, homoseksuelle) var uegnede og uværdige til at indgå i samfundet på lige fod med andre.

  Men at racehygiejne skulle være afgrænset til højreradikale eller nazistiske kredse er en historisk fejlslutning, som nyere forskning for længst har manet i jorden. Et af hovedværkerne i dansk sammenhæng er Lene Kochs afhandling “Racehygiejne i Danmark 1920-56”, der udkom som bog på Informations Forlag i 2010.

  For eksempel skrev den kulturradikale læge og seksualoplyser J. H. Leunbach i værket “Racehygiejne, arvelighed og Udvikling – Om bestræbelserne for at forbedre menneskets arveanlæg” i 1925: ”Trods alt – det er maaske en slags galskab – bevarer jeg mit lyse haab om, at socialismen og racehygiejnen ved intimt samarbejde vil være i stand til at redde den hvide race fra undergang!”.

  Det var også i mellemkrigstiden, at især socialdemokrater i de nordiske lande arbejdede systematisk med racehygiejniske ideer i socialpolitikken. Den skandinaviske eugenik blev begrundet som en del af planen for en velfærdsstat.

  Mere her: http://www.faktalink.dk/titelliste/racehygiejne/udbredelsen-af-racehygiejne

  Kommentar by Hodja — 30. november 2016 @ 23:26

 28. I sit essay “Brave New World Revisited” fra 1958 gjorde forfatteren Aldous Huxley status over verdens gang siden udgivelsen af hans dystopiske sci-fi roman “Brave New World” fra 1932, i hvilken et videnskabeligt baseret diktatur bestående af højkasterne Alpha og Beta disponerer over lavkasterne Gamma, Delta og Epsilon. Huxleys profeti for fremtiden lød i 1958:

  ”The twenty-first century, I suppose, will be the era of World Controllers, the scientific caste system and Brave New World.” (“New Eugenics and the Rise of the Global Scientific Dictatorship” – se kilder).

  De videnskabelige kredse, der beskæftigede sig med racebiologi og eugenik fortsatte med at beskæftige sig med f.eks. genforskning med henblik på forbedring/forædling af mennesker, men blev gradvist omdannet og udviklet – og man er er i vid udstrækning gået bort fra brugen af begreberne eugenik, racehygiejne og racebiologi. Ikke desto mindre begyndte bl.a. historikere særligt fra 1990’erne at undersøge kontinuitet inden for videnskabeligt-politiske tiltag og forskning fra slutningen af 1800-tallet og frem til i dag ud fra tesen om, at eugenik, racehygiejne og racebiologi ikke så let kan afgrænses til en enkeltstående historisk periode og strømning.

  http://www.faktalink.dk/titelliste/racehygiejne/udbredelsen-af-racehygiejne

  Kommentar by Hodja — 30. november 2016 @ 23:30

 29. De Icke Önskvärda – Rashygien I Sverige

  https://www.youtube.com/watch?v=IXHe3-YVm5s

  Kommentar by Hodja — 30. november 2016 @ 23:41

 30. War on the Weak: Eugenics in America

  https://www.youtube.com/watch?v=IaH0Ws8RtSc

  Kommentar by Hodja — 30. november 2016 @ 23:43

 31. “Demokratiet adskiller sig netop fra andre styreformer ved, at det kan omfavne både antidemokratiske og uintelligente stemmer.”

  Det er korrekt, at det er Folkestyrets væsen. Her tæller alle med. Men det er på tværs af det Liberale Demokrati, som er blevet så populært i disse dage. Her hedder det sig, at alle mennesker er født med lige rettigheder, uanset hvor de opholder sig i verden, og hvor de er kommet fra. Det Liberale Demokrati er særdeles fjendtligt stillet overfor andre meninger desangående. Med denne indbyggede fjendtlighed gør Det Liberale Demokrati sig i virkeligheden til en ideologi mere end en styreform. Ideologier er i modsætning til styreformer absolutte. De opererer med konstanter, der ikke må diskuteres.

  Kommentar by Arne Torp — 30. november 2016 @ 23:55

 32. Hodja

  Aldous Huxley er en af de mest misforståede forfattere selvom han er utroligt kendt.

  Mange røde litteraturteoretikere har henvist til ham. Men litteratur uddannelsen på KU og andre universiteter i Danmark er så ufatteligt ringe at IKKE EN ENESTE har beskæftiget sig med det mest slående træk ved hans forfatterskab.

  Huxley var Perennialist! Hvis man ved dette bliver læsningen af hans bøger aldrig det samme. Læs evt. “den vilde”’s diskussion med verdenspræsidenten Mustapha Mond (ja det hedder han sjovt nok som en henvisning til både Islam og Sir Alfred Mond, 1 Baron af Melchett).

  Kommentar by Sigwar — 1. december 2016 @ 17:24

RSS feed for comments on this post.

Leave a comment

Line and paragraph breaks automatic, e-mail address never displayed, HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

 

 

Vælg selv beløbBlogs


Meta
RSS 2.0
Comments RSS 2.0
Valid XHTML
WP


MediaCreeper