1. januar 2017

Nytårsgudstjeneste: Flygtninge drives til os af ‘klimaforandringer’ – “Lad os aldrig lukke os om os selv.”

Yousee var nede det meste af dagen, men kom tilbage kort før midnat, lige tids nok til nedtællingen og den efterfølgende nytårsgudstjeneste. Biskop Henrik Stubkjær prædiken i Viborg Domkirke var mindre ubehagelig at overvære, end de gange DR har sat røde politikere til at prædike socialisme, men ret beset så gør det ikke den store forskel. Se evt. Svend Auken (2005), (Flemming Pless, 2012) og (Marianne Christiansen, 2016).

Henrik Stubkjær, biskop: Vi oplever stigende fattigdom, samtidigt med at vort land er så rigt. Og vi oplever stigende ubalance i verden, og en nedbrydning af menneskeligheden og værdigheden, som vi har set det i Aleppo over de seneste uger. Flygtninge kommer til os, drevet på flugt af vanvittige krige, eller af klimaforandringer, så de ikke kan leve under hjemlige himmelstrøg. Lad os aldrig lukke os om os selv. Lad os have modet til at gøre som Gud gør, nemlig at dele livet og kærligheden. Nytårsnat er en særlig nat, hvor vi gør regnskab og løfter os op. Måtte vi blive ramt af det overskud, den mangfoldighed og den glæde, som lyder ind over vores liv med Guds skabende og nyskabende ord. Og lad det præge vores nytårsønsker, at vi bæres af håb. Lad os vove at udtale vores eget, og lad os lytte til andres… Amen.

(Biskop Henrik Stubkjær prædiker fra Viborg Domkirke & DR Byen, 1. januar 2017)

Oploadet Kl. 11:47 af Kim Møller — Direkte link38 kommentarer

The URI to TrackBack this entry is: http://www.uriasposten.net/archives/79444/trackback

38 Comments »

 1. “Og lad det præge vores nytårsønsker, at vi bæres af håb. Lad os vove at udtale vores eget, og lad os lytte til andres… Amen”.

  Dette er de andres håb:

  “Muhammad is the messenger of Allah; and those who are with him are strong against Unbelievers, (but) compassionate amongst each other.”  
  quran(48:29)

  Kommentar by Limewoody — 1. januar 2017 @ 11:56

 2. Har aldrig hørt nogen tale om mennesker, der flygter fra deres egen overbefolkning og deres egne elendigt ledede lande, der ikke skaber attraktive vilkår for unge mennesker. Så de findes nok ikke, men krigsflygtninge og klimaflygtninge, se det er en anden sag!

  Kommentar by Jakob — 1. januar 2017 @ 12:13

 3. Derfor er det åndssvagt, at David Trads siger fattigdom er udryddet,
  i forhold til hans ungdom hvor alt var ad h. til.
  Trads er en notorisk løgner.

  Kommentar by k.m. — 1. januar 2017 @ 12:15

 4. Vi oplever stigende fattigdom? ja det er i intelligensen hos den Danske elite inklusiv den kaglende multikultur klasse der taler for mere import af indavlede retarderede kriminelle stenkastende korandyrkere samt kulsorte negere der råber at de hader Danmark i megafon hvor mange turister færdes, hele denne Dansk hadende gruppe personer har typisk aldrig haft et stykke produktivt arbejde og kan derfor ikke anerkende den barske hverdag med knivstikkeri, skyderier og mord i Danmark, forbyd islam i Danmark.

  Kommentar by emmagad — 1. januar 2017 @ 12:32

 5. Hvis man er multikulturalist så kan man påstå hvad som helst. Intet fakta check.

  Kommentar by Winged Hussar — 1. januar 2017 @ 12:49

 6. Ja, det er til de af jer, som sender en julehilsen til det danske folk i embeds medfør.
  ————————-
  I jeres julehilsen kritiserer I det danske folks holdning til indvandrerspørgsmålet og beder om en bedre tone i debatten. I vil så at sige rense luften og få en ny politik og give ånderum for indvandrere og flygtninge.
  Det ligger jo i den kristne tradition at ville være lidt ekstra god ved juletid. Og I, som er præster i folkekirken, føler måske et behov for at være lidt ekstra ekstra gode. Så gode, at I synes, at alle andre også burde være ekstra gode, og at de, som ikke har særlig meget lyst til det, bør tvinges til at være det.
  Som præster kan man vel gå ud fra, at I er velbevandrede i det Ny Testamente og herunder også:
  Lukas Evangeliet Kap 10:30 til 35, lignelsen om Den Barmhjertige Samaritan.

  Lukas 10:30: Jesus svarede og sagde: “En mand begav sig fra Jerusalem og ned til Jeriko, men blev overfaldet af røvere, som tog hans klæder fra ham og dertil også sårede ham; derefter gik de deres vej og lod ham ligge halvdød tilbage.
  31: Så skete det, at en præst rejste samme vej; og da han så ham gik han forbi.
  32: Ligeledes med en levit; da denne kom til det stedet og så ham, gik han også forbi.
  33. Men en samaritaner, som rejste samme vej, kom også forbi, hvor han lå; og da han så manden, fik han medlidenhed med ham
  34. og gik hen til ham og gød olie og vin i hans sår og forbandt dem. Derefter løftede han ham op på sit æsel og førte ham til et herberg, hvor han plejede ham.
  35. Morgenen derpå tog han to sølvpenge og gav dem til værten og sagde: “Plej ham, og hvad du end bekoster på ham skal jeg betale dig, når jeg kommer tilbage.”
  Disse få linier har været ophav til en omfattende ideologisk overbygning gennem kristenhedens totusindårige historie. Hospitaler er blevet opkaldt efter samaritaneren, mennesker arbejder som samaritter, og den barmhjertige samaritaner er blevet fremstillet som et mønster til efterfølgelse af menneskekærlighed og godhed (trods det, at pointen i historien er, at Jesus vil advare mod fordomme mod folkeslag, her de foragtede samaritanere).

  Jeg tror, at I har læst disse linier mange gange og brugt dem i jeres prædikener – og at I gerne vil identificeres med den barmhjertige samaritaner, og at I synes, samaritanerens eksempel skal være ledestjerne for Danmarks indvandrerpolitik.

  Ja vist, samaritaneren handlede godt. Det synes jeg også. Han er et godt forbillede. Og jeg synes ikke præsten og levitten opførte sig medmenneskeligt.

  Men når man begynder at læse grundigere, begynder man at fundere.
  Hvor meget var 2 sølvpenge for denne samaritaner? En overkommelig sum eller en følelig udgift? Uanset var hans udgifter begrænsede og overskuelige. Det drejede sig om betaling for højst nogle dage på herberget og nogle omkostninger for pleje derudover.
  Det gjaldt ikke udgifter for at tage hånd om manden for resten af livet, og ikke hans familie og slægtninge. Og det gjaldt udelukkende for denne sårede mand.
  Samaritaneren kunne for så vidt ride forbi den næste slagne mand, han kom forbi på sin vej, hvis han syntes, det ville overstige hans formåen eller vilje, til at lægge endnu 2 sølvpenge ud på denne. Hans gode gerning gjaldt KUN denne ene mand, ikke andre og ikke i fremtiden.

  Og så savner man en fortsættelse. Der siges intet om, hvad der hændte senere.

  Kom samaritaneren virkelige tilbage på et tidspunkt og betalte for den pleje, som herbergsværten eventuelt havde lagt ud for.? Eller fik samaritaneren kolde fødder, og så stort på sine løfter, eller blev han nød til at ændre rejserute, eller omkom han på rejsen, så værten sad tilbage med et ansvar, han ikke havde bedt om.? Eller endte det således, at den sårede mand blev rask, og viste sig at være en uhørt rig mand, som med stor generøsitet erstattede samaritanerens udlæg, så at samaritaneren til og med fik overskud på hele historien.? (Hvilket ikke bort tager hans gode gerning af den oprindelige indsats).

  Vi ved det ikke. Men en ting fremgår klart af historien. Samaritaneren tog selv det økonomiske ansvar for sin hjælpeindsats.. Helt selv. Han belastede ikke andre med konsekvenserne af sin godhed (hvis herbergsværten ikke kom til at hænge på omkostningerne). Og derfor synes jeg ikke, at han kan stå som symbol for den danske asylpolitik.

  For det, der IKKE står, er: At samaritaneren tog den sårede mand med hjem til sit eget folk og afleverede ham der og sagde: ”Tag hånd om denne mand i resten af hans liv, og lad ham ikke gøre sig nogen bekymringer om, hvad han skal spise eller drikke, ej heller for hvad han skal klæde sin krop med. Lad ham leve som fuglene under himlen; de sår ikke og de høster ikke, eller som liljerne på marken, de arbejder ikke og de spinder ikke (Markus 10:28).

  Nej giv ham mad, bolig, klæder, sygepleje, ja alt, hvad han behøver, så længe han lever, også om I ikke selv har dette længere. Om han ikke taler Eders sprog, da fremskaf en tolk og betal for det. Lad ham leve efter hans eget folks sædvaner og regler, selvom det strider mod Eders egne sædvaner og regler. Lad også hans hustru eller hustruer, hans børn, hans fader og moder, hans brødre og søstre og hele hans æt komme til ham, og giv også dem alt, hvad de behøver.
  Giv hellere Eders egne børn stene i stedet for brød, end at lade den sårede mands børn, moder og fader, brødre og søstre og ligeledes hele hans æt være uden føde.

  Selv går jeg nu til synagogen og praler af min godhed, som lader Eder forsørge manden, hans familie og hans æt.

  Det er jo det, hvad man vil have, at dansk indvandrerpolitik skal gå ud på. Danmark har en af den vestlige verdens mest generøse indvandrerpolitikker. Vi tager imod mennesker og deres pårørende, vi forsørger deres krop og sjæl, og vi gør det i en grad, så det volder os store bekymringer.

  Og alligevel findes der mange med høje stillinger i samfundet, som vil, at det danske folk skal tage endnu større byrder på sig, og som vil tvinge dem til det.

  Kære præster, den protestantiske kirke har måske ikke talt så meget om de syv dødssynder på samme måde, som den katolske kirke har gjort. Men at hovmod er en af dødssynderne, kender I som kristne sikkert til.

  Hovmod kan også være at beruse sig i sin egen godhed uden at bekymre sig for konsekvenserne for andre, at foragte andres indsats og at pådutte andre mennesker, hvad de skal gøre.

  Jesus taler om dette i nogle vers, som I muligvis ikke bruger så ofte i jeres prædikener. Jesus taler om dem, som vil gøre gode gerninger for at blive set af menneskerne, og samtidig lægger store byrder på andre menneskers skuldre, men som i ikke selv vil være med til at bære:

  Markus Evangeliet kap 12: Vers 38.
  Og han underviste dem og sagde til dem: “Tag jer i agt for de skriftkloge,
  som gerne vil gå omkring i lange klæder, og som gerne
  vil blive hilst på, på torvet

  39. Og som gerne vil sidde forrest i synagogerne og på de fornemste pladser
  ved gæstebud, ­

  40. de udsuger enkers hus, medens de for syns skyld holder lange bønner.
  De vil få en desto hårdere dom.”

  41. Og han satte sig lige overfor offerkisterne og så, hvordan folk lagde
  penge i kisterne. Og mange rige lagde meget.

  42. Men en fattig enke kom og lagde to skærver, det er en øre.

  43. Da kaldte han sine elever til sig og sagde til dem: “Sandelig siger
  jeg eder: Denne fattige enke lagde mere end alle de andre, som lagde
  noget i offerkisterne.

  44. Thi de lagde alle af sin overflod, men hun lagde af sin armod alt,
  hvad hun havde, så meget som fandtes i hendes eje.”

  Mattæus Evangeliet siger om samme sag: Kap 23: Vers 1.
  Derefter talte Jesus til folket (folkeskarerne), og til sine elever
  (disciple)

  2. og sagde “På Moses’ stol har de skriftkloge og farisæerne taget sæde.

  3. Derfor, alt hvad de siger eder, det skal I gøre og overholde, men
  efter deres gerninger skal I ikke rette jer efter; thi de siger
  det nok, men gør ikke!. Rom,2,21

  4. De binder i hop tunge byrder sammen og lægger dem på menneskenes
  skuldre; men selv vil de ikke røre dem med en finger, for at flytte
  dem. (Luk,11,46.)

  5. Alle deres gerninger gør de, for at blive set af menneskerne; Thi de
  gør deres bederemme brede og kvasterne på deres kapper store.

  6. Og de ynder den øverste plads ved gæstebudene og de fornemste sæder
  i synagogerne. Mark,12,38. Luk,11,43;14,7;20,46.

  7. at lade sig hilse på torvene og blive kaldt “rabbi” af folk.

  Jesus ser altså enkens skærv. Han ser det gode hjerte, med hvilket hun giver den, og han ser, hvilken opofrelse skærven indebærer for hende.
  —————————-

  Men det gør I ikke præster. I ser ikke enkens skærv.

  I berømmer aldrig det danske folk for de enorme ressourcer, de afstår for, at give indvandrerne et godt liv. I kræver bare, at de skal give mere.

  Fra officiel side bestrides det ikke, at indvandringens omkostninger er mindst 30 milliarder pr år – sandsynligvis højere. Da bliver den fattige enkes bidrag 6.300 kr pr år.
  (6.300 kr for alle incl. babyer til oldinge). Desuden betaler vi cirka 14 milliarder i u-landsbistand.

  Enkens totale støtte til fattige og trængende fra andre lande bliver altså cirka 10.000 kroner pr år. En ganske ordentlig skærv for en fattig enke, eller hvad?

  Det ville Jesus have syntes.

  Men ikke I præster. I synes at enken skal afstå endnu mere. Trods det, at hun har sagt, at hun ikke vil. Jesus berømmede den fattige enke for, at hun af egen fri vilje afstod fra sin skærv. Men I vil tvinge hende til, at være bedre end hun selv har sagt, at hun vil være.

  På Jesu tid havde man ikke demokrati. Men det har vi. Og det er faktisk sådan, at vi i god demokratisk ånd har vedtaget regler for, hvordan indvandrere og flygtninge skal behandles i vort land. Blandt andet har den fattige enke været med til at stemme om, hvad hun evner at deltage med i form af opofringer. I vil underkende disse demokratiske beslutninger, præster. I er en del af dem, som “udsuger enkens hus”, som “binder ihop tunge byrder og lægger dem på menneskernes skuldre ” ­f.ex. de fattige enkers, de enlige mødres, de syges og de arbejdsløses skuldre; men “selv ikke vil røre en finger for at flytte byrderne”.

  Præster: I vil give amnesti til alle asylsøgere, som har fået afslag, og som eventuelt gemmer sig her i landet. De har altså fået afslag ifølge de demokratiske regler, som vi har besluttet her i vort land.

  Hvor mange mennesker det drejer sig om, at I vil have, at det danske folk skal tage ansvar for i hele deres livstid, ved vi ikke. Som I sikkert ved, har vi også vedtaget regler, som siger at mennesker med opholdstilladelse har en vis ret til familiesammenføring. Danmark påtager sig det økonomiske ansvar for dem, hvis de ikke kan forsørge sig selv.

  Hvor mange pårørende kan der tænkes at blive til de personer, som I vil give asyl mm til? Ja, det ved vi intet om. Hvad I vil er altså, at udskrive en blanco-check, som det danske folk må betale nu og i fremtiden. Det er ganske langt fra det, som den barmhjertige samaritaner gjorde, eller hvad?

  Er I, i virkeligheden gode Præster?
  Jesus ser jo hykleriet hos de, som udad vil skilte med deres store fortræffelighed, men i selve værket ikke gør nogen mærkbare opofringer. Jesus talte om de, som gerne vil sidde forrest i synagogerne. I er jo ganske højt placerede i folkekirken, eller hvad?

  Men I behøver jo ikke stå på gadehjørnerne med store bederemme på klæderne for at demonstrere jeres store godhed, præster, for den moderne ækvivalent massemedierne har I jo til rådighed, og det er jo betydeligt mere effektiv , eller hvordan præster?.

  Som præster har I vel en ganske god løn – eller hvad – præster?
  Mindes I Jesu’ ord om den rige mand, kamelen og nåleøjet? (Markus 10:25 Det er lettere for en kamel at komme igennem et nåleøje end for den, som er rig at komme ind i Guds rige).

  I skænker sikkert en del af jeres overflod bort. Men bærer du på en skjult foragt for de, som bidrager med mindre? Ser du, hvor stor en del skærven er af den fattige enkes disponible indkomst? Jesus gjorde det.

  Som præster har I sikkert en ordentlig tjenestebolig, eller hvad, præster? Ligger den i et multikulturelt boligområde, hvor I vel egentlig burde bo, om I fulgte Jesu ord om at leve i fattigdom og tjene menneskerne?

  Mange af jer har børn, nogle af dem er voksne nu. Gik eller går de i en multikulturel skole? Måske har I læst PISA-undersøgelsen fornylig som viste at svenske og danske elever præsterer meget dårligere end finske elever? En af forklaringerne siges at være at Finland kun har 2 % udlandsfødte elever mens f. eks. Sverige har 12 %. Og nu siger I, at der rent teologisk ingen grænser er for næstekærlighed.

  Det vil yderligere øge andelen af udenlandskfødte i danske skoler og yderligere reducere elevernes kundskaber. Har I præster børnebørn?. Vil I, at de skal gå i en skole af dansk eller finsk type? Nej, de kommer næppe til at havne i en flerkulturel skole, for jeres børn er sandsynligvis veletablerede mennesker, som bor langt borte fra sådanne skoler.

  Det bliver de ressourcesvage danskere og de ressourcesvage indvandrere, som får lov til at have deres børn i sådanne skoler. Hvilket liv venter dem efter denne skolegang? Hvad tror I om det, præster?

  Ja, det blev et langt julekort det her. Det kunne have været formuleret meget kortere, f. ex. med Frødings ord:
  “Den gode er vel ej så godsom selv, han tror i sit overmod”
  God Jul,Præster

  (For fuldstændighedens skyld skal jeg nævne, at jeg har sendt det til et par biskopper og nogle af de omtalte præster – ikke en har fundet det umagen værd at svare igen)

  Hvilken Uhøflighed.

  Kommentar by Sindsro — 1. januar 2017 @ 12:51

 7. En af dem, der heller ikke synes, at vi skal lukke os om os selv, er Lars Løkke Rasmussen. Siden han dannede sin første regering i juni 2015 efter et løfte om »straksopbremsning«, er på små 26.500 mennesker, hovedsagelig af mellemøstlig herkomst, indvandret ti Danmark. Det svarer til tretten nye Mjølnerparker.

  Kommentar by Søren — 1. januar 2017 @ 12:52

 8. Det 8. bud i de 10 bud siger: “Du må ikke sige falsk vidnesbyrd imod din næste” = du må ikke lyve.

  Det er der mange mennesker som glemmer, også blandt folkekirkens ansatte.
  Det fører ikke til massive flygtningestrømme når vilde storme sender flodbølger ind over New Orleans eller Banda Aceh bliver jævnet med jorden. De mennesker tager fat og bygger op igen.

  Henrik Stubkjær lyver når han siger klimaforandringer sender flygtningestrømme til vores del af verden.

  De kommer her fordi de trods masser af u-landshjælp ikke magter at administrere deres egne lande og liv. Fattigdom i Afrika og Mellemøsten skyldes alt andet end klimaforandringer.

  Kommentar by k.m. — 1. januar 2017 @ 13:11

 9. De fremmede kommer, fordi vi er for dumme og naive. Hvorfor leve i et liv i et dysfunktionalt lorteland og ikke have noget fremtidshåb, når man kan leve en luxustilværelse på de danske skatteyderes bekostning.

  De kommer for pengenes skyld. Penge, som vi er dumme nok til at give dem,

  Kommentar by Søren — 1. januar 2017 @ 13:21

 10. Humanitær messianisme = Flygtningelejr Europa = Borgerskabets opium

  Stubkjær er en udmærket repræsentant for den dekadente og rådne overklasse, som styrer Vesten imod afgrunden.

  Kristus Victor!

  Kommentar by Ich bin Allah (Akbar) — 1. januar 2017 @ 13:30

 11. Som kristen er jeg ved at brække mig over den farisæisme og legen Guds talerør, som slige præster udviser og gør. Det har ALDRIG været Guds mening, at vi skulle afgive vort land til afgudsdyrkere af værste skuffe, ja afgudsdyrkere, hvis afgud ligefrem befaler dem at dræbe os!! Gud har givet os danskere Danmark, og han har givet folk forskellige sprog og landegrænser, så det hele ikke bliver som én stor, farlig pærevælling.

  Denne kronik om Martin Luther, skrevet af en klog præst, fra KD fra år 2006 er værd at læse: http://jyllands-posten.dk/debat/ECE5000130/Kronik-Islam-og-den-lutherske-tradition-for-modstand/

  Martin Luther mente bl.a., at islam var dyrkelse af djævelen, og det havde han helt ret i! En ‘tro’ som har begået 270.000.000 bestialske MORD burde rent ud sagt forbydes, det er jo logik – blot ikke for europæiske politikere.

  En anden artikel, som disse farisæiske danske ‘præster’, hvis kristentro jeg virkelig betvivler (ihvertfald de fleste af dem, heriblandt den i artiklen nævnte), burde læse, er denne: “Infidel lives matter”. http://www.faithfreedom.org/infidel-lives-matter/

  De bør printes ud og gives til så mange venner og bekendte som muligt. Danmark er besat igen!

  Kommentar by Kuffar — 1. januar 2017 @ 13:42

 12. Vi trænger til troende, patriotiske præster i dette land, og vi trænger til vise og modige politikere. De sidste mangler vi helt fuldstændigt, og derfor glæder jeg mig til at se Lars den Lykkelige væltet af skamlen!!! Og især Merkel, den store, velnærede dronning over hvepseboet EU. Må hele dette syge projekt falde i år.

  Kommentar by Kuffar — 1. januar 2017 @ 13:47

 13. Den professionelle teolog kan mene, hvad han vil, men hans præmisser skal være i orden.

  Han påstår, at Danmark er et rigt land. Men Danmark er ikke et rigt land.

  Danmark er et lidet, fattigt land – med en stærk og solidarisk omfordelingsøkonomi, som er vokset frem af en kultur. Uden denne økonomi, er Danmark kun et karrigt, overbefolket område i et køligt klima. Det vil selv den verdensfjerne prædikant indse, hvis den kultur, der bærer de sociale reformer, fortrænges af et andet kulturelt legeme, f. eks. det mellemøstlige.

  De, der søger hertil, kommer ikke for at leve af “landets fedme” – dets naturrigdomme – men for at nyde godt af danskernes med møje opretholdte organisation, der kompenserer for fraværet af netop naturrigdomme. De tilkomne kan typisk et stykke af vejen indgå i vores apparat. Men de kan ikke kulturelt generere samme apparat, og den deraf følgende, kollektive velstand. Når danskerne er væk, er dansk økonomi og demokrati også væk. Og vi har intet princip, i følge hvilket, vi ikke kan koloniseres.

  Klankulturer, i hvilke en kvindes seksualitet altid ejes af en mand, og kan overdrages mellem mænd (typisk fader -> ægtemand) er ikke demokratiske og ikke generøse. Hvor “gæstfri” de end kan opleves af “den ærede gæst fra Europa”. Var de generøse, også overfor de forhutlede, var deres lande ikke så forarmede.

  – Idéhistorien er for de, der vil nedlægge kranse
  – Kulturhistorien er for de, der vil forstå

  – – –

  Kommentar by Morten - - - — 1. januar 2017 @ 13:51

 14. @ 7 Sindsro, – det er virkelig godt skrevet! Jeg er enig i dine anskuelser, og man burde spørge disse præster, om det er ægte næstekærlighed over for den kommende generation, at invitere talløse snyltere, voldsforbrydere, mordere og terrorister ind i vort land?

  De er forblindede af djævelen selv, disse venligboer og farisæere.

  Kommentar by Kuffar — 1. januar 2017 @ 13:56

 15. Tak. Biskoppen bekræfter at det var den rigtige beslutning jeg traf da jeg meldte mig ud af Folkekirken på grund af biskopperne og præsternes landsskadelige arbejde for at fremme masseimporten af muslimer og lefle for satanismen (=Islam). Præsterne burde offentliggøre deres samlede politiske program til medlemmerne.

  Kommentar by Gurli — 1. januar 2017 @ 14:06

 16. Sidste års nytårs gudstjeneste tog alligetprisen med en Iman på prædikestolen i fuldt ornat med natpotte hue og loppeskæg

  Kommentar by Redneck — 1. januar 2017 @ 14:21

 17. At 7, Sindsro
  Super skrift.

  Kommentar by Bastardo — 1. januar 2017 @ 14:27

 18. Now yousee, now you don’t.
  Sikke en dejlig Nytårsaften uden tv – og stadig.

  Kommentar by Bastardo — 1. januar 2017 @ 14:29

 19. Jeg meldte mig ud af folkekirken for over 40 år siden, fordi den efter min mening var tegnet af hyklere og løgnere – som Stubkjær. Senere fandt jeg ud af, at der findes ordentlige præster, som dem fra Tidehverv, men det får mig ikke til at melde mig ind igen.

  Kommentar by Svend — 1. januar 2017 @ 15:04

 20. Sindsro.

  Jeg synes du skulle skrive til dem og påpege at de som offentligt ansatte er underlagt forvaltningsloven og derfor pligtige at svare inden 14 dage!

  Hvis de ikke gør det kan du klage til Kirkeministeriet. De er også forpligtede til sagsbehandling. De SKAL tage sagen op.

  Kommentar by Sigwar — 1. januar 2017 @ 15:09

 21. Troede jeg var blevet hærdet, men da jeg hørte på denne Farisær henrik Studkujons løgnagtige pladren, og da den lille 7årige pige eneste ønske var:”ønsker ikke Trumph bygger den mur” så var fjernsynet direkte overfladstruet.
  Sådan en gang iscenesat nordkoreansk propaganda, klamt,usandt, manipulerende, selvgode gutmenchens klamme skuespil…rædselsfuldt, brækspanden måtte findes frem efter raseri anfaldet var nedkæmpet, kunne ikke engang dulme sindsoprivelsen med en flaske whisky, fordi alle disse ved gud fordummede farisære og deres medløbere, har ødelagt en festlig nytårsaften, fordi man nu skal stå stand by ved bilen for at kunne hente afkom og venner hjem, hvis det mangfoldige jihadsjak af ensomkommende skæggede muhammedbørn kl. lort om natten, endnu engang vil overfalde vores vantro unge.
  Næ, denne farisær henrik Studkujon burde tage sit missions arbejde seriøst, og så tage sin bibel med ud i nærmeste muhammed ghetto, og der udbrede sin næstenkærlighed, det er virkelig tiltrængt der, og vi andre kunne så nyde hvordan han så vil blive modtaget der, moske han skulle skifte sin glorie ud med en styrthjelm!

  Kommentar by li (islamonausea træt amatør DIGTER) — 1. januar 2017 @ 15:27

 22. Stubkjær skulle hellere kere sig om de kristne forfulgte. Over 100.000 kristne bliver myrdet af muslimer i muslimske lande hvert år i disse år, og nu følger morderne med. http://www.breitbart.com/london/2017/01/01/migrant-stabs-christian-woman-reading-bible/ – læs tallene her. Over 700 kristne er blevet angrebet i tyske asylcentre siden maj 2016! Det er jo hovedrystende, at vi intet som helst hører om dette. I stedet bringer de ligegyldige nyheders kanal, TV2, latterlige ‘dagens inspiration-historier’!

  Vi lever i onde tider.

  Kommentar by Kuffar — 1. januar 2017 @ 15:36

 23. @ 18 hahaha! Good one!

  Kommentar by Kuffar — 1. januar 2017 @ 15:38

 24. Islamismen, multikultismen, AlGorismen (klimareligionen) og kommunismen bæres alle frem af de rød-grønne. Blandes rødt og grønt, bliver det brunt, og de kommer til at minde mere og mere om brunskjorterne.

  Kommentar by Ole Madsen — 1. januar 2017 @ 16:24

 25. 11. Kuffar
  “”Martin Luther mente bl.a., at islam var dyrkelse af djævelen, og det havde han helt ret i! En ‘tro’ som har begået 270.000.000 bestialske MORD burde rent ud sagt forbydes, det er jo logik – blot ikke for europæiske politikere.””
  Enig.!

  Der kommer et opgør fra folket, det er sikkert, håber på, at det bliver 2017 opgøret kommer. Jo før des bedre. enten bliver det med fredelige eller ufredelige midler. Jeg tror desværre det bliver det sidste.

  Islam vil blive nedkæmpet det er både sikkert og vidst, og hvis politikerne, politi og domstolene ikke kan forstå det, følger de med skraldet hensides.

  Vi ved jo alle, at der skal rengøres i vores egen lille baghave.
  En så kaldt “REN RØV AT TRUTTE I. !

  Kommentar by Sindsro — 1. januar 2017 @ 16:41

 26. 20. Sigwar
  Det vil blive gjort. også til Biskop Henrik Stubkjær

  Kommentar by Sindsro — 1. januar 2017 @ 16:44

 27. Jeg har lige set Gudstjenesten anført af Biskoppen

  jeg synes at han var direkte rædsom at høre på, med det pladder.

  Så jeg tænkte i samme forbindelse: Hvad ville der ske hvis Talliban kom brasende med et par Kalashnikov. ??

  Det vil sige: Satan´s ankomst i Gud´s hus, Hvilken kulturberigelse.!

  Kommentar by Sindsro — 1. januar 2017 @ 16:54

 28. Kommentar by Sindsro — 1. januar 2017 @ 16:41

  Der kommer et opgør fra folket, det er sikkert, håber på, at det bliver 2017 opgøret kommer. Jo før des bedre. enten bliver det med fredelige eller ufredelige midler. Jeg tror desværre det bliver det sidste.

  Islam vil blive nedkæmpet det er både sikkert og vidst, og hvis politikerne, politi og domstolene ikke kan forstå det, følger de med skraldet hensides.

  – Fromt ønske for 2017 og fremover… – men det helt og aldeles urealistisk – det kommer ikke til at ske i DK – Rent drømmesyn du har – der kommer til at fryse is i helvede hvis nogen tror dette oprør m.m. skulle ske her…jeg må grine…Det må være en nytårs vits?

  Kommentar by Black Watch — 1. januar 2017 @ 16:56

 29. Sindsro — 1. januar 2017 @ 12:51
  Tak for din dybe og gode kommentar. Den vil jeg ofte vende tilbage til

  Kommentar by Carstens — 1. januar 2017 @ 17:06

 30. Godt nytår.

  Henrik Stubkjærs vej til udnævnelsen til biskop i Viborg stift i 2014 gik ikke via dyberegående teologiske studier men politik. Han var i mange år generalsekretær for Folkekirkens Nødhjælp, der ikke har noget med Folkekirken at gøre. I 2012 lagde Stubkjær ekstra markant ud, da Folkekirkens Nødhjælp opførte en otte meter høj betonmur ved Orange scene på Roskilde festivalen for at demonstrere mod Israel. Det kunne de slet ikke stå for i Viborg.

  Kommentar by denonde — 1. januar 2017 @ 17:18

 31. “Flygtninge kommer til os, drevet på flugt af vanvittige krige, eller af klimaforandringer, så de ikke kan leve under hjemlige himmelstrøg. Lad os aldrig lukke os om os selv.” – siger biskop Stubkjær.

  Jeg går ud fra at biskop Stubkjær selv har flygtninge boende i sin store præstegård? Hvor mange flygtninge har biskoppen boende? Hvor mange flygtninge betaler han selv for? Eller lukker biskop Stubkjær bare skinhellig luft ud?

  Kommentar by Liva — 1. januar 2017 @ 18:25

 32. Tusind, tusind tak til Sindsro for kommentaren:

  “Kommentar by Sindsro — 1. januar 2017 @ 12:51”

  Tak til jer andre der roste den, fik mig til at gå tilbage og læse det hele.

  De bedst stillede er mere end villige til at ofre underklassen og det fælles fremskridt, to ofringer der ikke rører dem selv, da de i forvejen har en højere levestandard. Det er ikke godhed, det er forræderisk.

  Kommentar by RePatrierkatet — 1. januar 2017 @ 18:55

 33. Så “”””””flyflyflyflygtningene”””””” ønsker hellere at få koldbrand af forfrysninger…..

  Kommentar by barfbag — 1. januar 2017 @ 19:14

 34. Ja og det de er flygtet fra har ligeså lidt med sharia at gøre som Islam har. Jeg er glad for at den gode Biskop vil åbne sit hjem, græsplæne og kirke for alverdens flygtninge fra Mellemøsten (undtagen de kristne, som nok bliver nødt til at flygte videre, når Isis flygter hertil). Så kan han igen snakke om klimaforandringer, så meget han vil.

  Kommentar by Michael Unna — 1. januar 2017 @ 20:46

 35. Jeg var selv i kirke juleaften og måtte her høre på præstens flygtningepropaganda. Ikke sikker på at det har noget med DR at gøre.

  Kommentar by kenneth — 1. januar 2017 @ 21:17

 36. At 21:
  Tak for (endnu en gang) et super digt,

  Du nævner også biskoppers og præsters missionforpligtelse. Hvor er den egentlig regelfæstet? Så vidt jeg kan se, ikke i præsteløftet.

  Det er måske på tide, at vi får regelsat danske (!) præsters pligt til mission for kristendommen ?
  Seriøst ment !

  Kommentar by Bastardo — 1. januar 2017 @ 22:05

 37. 7. Tak for et godt indlæg Sindsro
  Som udgangspunkt kan fortællingen om den barmhjertige samaritan slet ikke bruges som billede på vores forpligtigelse til at tage imod dem, der kommer til landet.
  Den sårede / halvdøde kommer ikke til landet – Over grænserne “falder” kun unge friske fortrinsvis unge mænd. Disse har rejst meget langt for “at smide sig i grøften” foran os.

  Kommentar by britta due andersen — 2. januar 2017 @ 10:19

 38. 37 britta due andersen

  -dejligt at se dig her på uriasposten.
  Nu kan jeg så takke dig for de gode kommentarer jeg læser fra dig på JP.

  Kommentar by Carstens — 2. januar 2017 @ 22:07

RSS feed for comments on this post.

Leave a comment

Line and paragraph breaks automatic, e-mail address never displayed, HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

  

Vælg selv beløbBlogs


Meta
RSS 2.0
Comments RSS 2.0
Valid XHTML
WP


MediaCreeper