15. januar 2017

Antropolog: Forskningen anskuer muslimer som “børneagtige væsner i deres kulturs og religions vold”

God kronik af antropolog kronik af Katja Kvaale i Weekendavisen – Våbenbrødre.

“TV 2’s respektindgydende journalistiske herkulesarbejde, dokumentarserien Moskeerne bag sløret, giver dyb og foruroligende indsigt i muslimske gatekeeperes behandling af dissidenter. Dokumentaren blev forleden ved en undladelsessynd Cavlingpris-ikkemodtager; en ikke-ære, TV 2 med en vis præcision deler med Flemming Rose.

For en sikkerheds skyld skrev fire islamforskere en kritik i Politiken af TV 2’s arbejde, bare to dage før Cavling-ceremonien. Jeg noterede mig, at forskernes bekymring for imamernes ytringsfrihed ikke omfatter Flemming Roses ditto. Resten af deres kritik synes styret af en slags jalousi – journalistik er jo ikke forskning! – samt et bemærkelsesværdigt fravær af bekymring for de faktisk afdækkede forhold for kvinder. Snarere kommes imamerne til undsætning med alle hånde detaljer som apologier, og der udtrykkes bekymring for, at ‘TV 2’s forenklede fremstilling og den ophedede debat [vil] styrke de mest yderligtgående religiøse miljøers opfattelse af, hvordan medierne misrepræsenterer dem, og hvordan det danske samfund ikke vil dem det godt’.

Bør det danske samfund da ville de mest yderligtgående miljøer det godt? Vil forskerne da det? …

Empati er metodisk nødvendig, men sammenfaldet med uprofessionel sympati fremmer visse fortællinger, der kommer til at fungere som anvisninger for dataindsamling og fremlæggelse af resultater. Og det er et problem, for forskerne bliver tilbøjelige til at håndplukke data, der bekræfter yndlingsfortællingen, og bruge teorier, som ikke forklarer ubekvemme, men uomgængelige data. Den forståelse, de dermed når frem til, reproduceres i undervisning og på seminarer; narrativer med velkendte skurke – Dansk Folkeparti og integrationsministeren – og lige så velkendte helte, eller rettere, ofre; nemlig danske muslimer, som offergøres en bloc. Med tiden bliver afvigende fortællinger afvist som uhensigtsmæssige specialeemner, såfremt modige kandidatstuderende af egen kraft ville foreslå dem.

Når forskningen bliver politiseret, øges risikoen for, at forskerkolleger bliver våbenbrødre i en slags kamp mod majoriteten; en ‘vi-arbejder-for-samme-sag-mod-den-onde-islamofobiske-kraft’-type psykologi. I de tilfælde tages faglig kritik uvægerligt personligt. Jeg oplevede det selv, da jeg for nogle år siden bidrog til en antologi om integration. Da fagfælle-bedømmelsen af bogmanuskriptet kom, skrev en af redaktørerne, vores kollega, til os: ‘Vi er blevet stukket i ryggen af én af vores egne!’ Nej, vi var ikke blevet stukket i ryggen. Vi var blevet bedømt af en fagfælle, én af vores egne, i professionel forstand. Kritikken var barsk, men relevant, den var velargumenteret og fuldkommen rimelig.

Akademiske miljøer, som studerer minoritetssamfund, er små samfund i sig selv, inklusive uformel magt, nogle gange i form af social kontrol af dissident-forskere. … i miljøer med en normativ dagsorden, vil sund akademisk kritik og analyser, som afviger fra hovedfortællingen, ofte behandles som dissens. Med tiden vil konsensus herske…

Skønt venligt ment er det faktisk en diskrimination, endda potentielt set en såkaldt ‘de lave forventningers racisme’. Ved at skåne muslimer for analytisk kritik, er der en tendens til at frarøve dem det ansvar, den handlekraft og den intellektuelle kapacitet, som ikke-muslimer tildeles som en selvfølge. Det skaber en grundforskel på muslimer og ikke-muslimer, hvor muslimer anskues som mere børneagtige væsner i deres kulturs og religions vold, mens ikke-muslimer forventes at handle og tænke mere rationelt. Det giver en tendens i forskningen til at forklare især uheldige handlinger for muslimer som blotte RE-aktioner på ikke-muslimers angiveligt islamofobiske diskurs og handling; ikke som handlinger i sig selv. Andre eksempler er at fokusere på ikke-muslimers racisme mod ‘perkere’, som sandt at sige også er begrædelig, mens muslimers racisme mod ‘kuffar’ og ‘danskerludere’ underprioriteres.”

Oploadet Kl. 10:32 af Kim Møller — Direkte link18 kommentarer

The URI to TrackBack this entry is: http://www.uriasposten.net/archives/79970/trackback

18 Comments »

 1. Indavl giver retarderede personer som opdrages til at blive korandyrkere og dermed opdrages de til en kultur hvor kvindeundertrykkelse, stening, æresdrab og kriminalitet er i højsædet, når de invaderer Danmark for at oprette et nyt kalifat så klumper de sig sammen i boliger der ender med at udnævnes til ghettoer pga. mental fattigdom, sværere er det ikke, forbyd islam i Danmark.

  Kommentar by emmagad — 15. januar 2017 @ 10:57

 2. “deres kulturs og religions vold”.

  Den lader vi stå et øjeblik.

  Kommentar by MartinH — 15. januar 2017 @ 11:00

 3. Problemet er ikke, at eliten omtaler og opfatter muslimer som børn. Problemet er, at eliten ikke er sig det bevidst. Muslimer er mindre modne end danskere, målt på reaktionsmønstre. Den Seksuelle Kontrol, som udøves så lidenskabeligt blandt muslimer, ville ikke kunne rummes i et mere udviklet voksenbegreb, det er helt oplagt.

  Så ja: Muslimer er – målt på reaktionsmønstre – meget hyppigt for børn at regne. Især Første Generation. I Anden Generation, derimod, opstår det store kulturkaos, der fører til en lang række nye myter, som udledes af Koranen. Men det er, havde jeg nær sagt, en anden historie.

  – – –

  Kommentar by Morten - - - — 15. januar 2017 @ 11:02

 4. 1 emmagad JA

  Kommentar by Dunk — 15. januar 2017 @ 11:16

 5. Det er naturligvis nødvendigt at lade muslimske kulturbærere vokse ved at stille høje krav til dem – nemlig lige så høje krav, som man stiller til danske kulturbærere. Det vil virke lidt i Første Generation. Og betydeligt mere i Anden Generation, selvom reaktionen på den gryende bevidsthed i disse kulturer ikke altid afføder en hensigtsmæssig respons. Titnok reagerer muslimske kulturbærere ved at retfærdiggøre og forklare sig selv med de myter, som Koranen, og muslimske prædikanter, er så leveringsdygtig i. Og det resulterer i første omgang ikke sjældent i en forværring af tilstanden. Derfor er Anden Generation langt mere problematisk end Første. Som det vel efterhånden er erkendt.

  – – –

  Kommentar by Morten - - - — 15. januar 2017 @ 11:32

 6. Når nu muhamedanere beviseligt er mentalt underfrankerede, så er det da kun godt, at samfundet begynder at indse det.

  Vi mangler så blot som samfund at tage konsekvensen af denne indsigt.

  Kommentar by Bastardo — 15. januar 2017 @ 12:15

 7. God tekst udover sludderet til sidst med “det ekstreme højre” der rækker ud efter Yahya og Geerti. Eller propaganda begrebet “det muslimske højre”. Jeg har selv prøvet at skrive en akademisk, kritisk opgave om islam og den blev ret glædeslødt og flegmatisk modtaget.

  Kommentar by Winged Hussar — 15. januar 2017 @ 13:58

 8. Katja Kvaale står som dissident i et usundt miljø befolket med islam- apologeter. Der må komme en dag, hvor alle disse snakkende våbenbrødre bliver sendt ud til produktivt arbejde. Her vil kun få gøre fyldest og i hvert fald ikke til den løn, de oppebærer nu. Jeg ser helst, at nedlukningen besluttes snart og med fuld bevidsthed intakt. Sker det ikke som følge af klog beslutsomhed i det politiske system, vil det alligevel ske, når alle disponible ressourcer, der stammer fra danskernes skatteindbetalinger, er beslaglagt af velfærdsydelser til de muhamedanske problembørn. Diskussionen (læs hyldning af islam) vil formentlig fortsætte i blogs og læserbreve, nu på egen regning. Sunde faglige aktiviteter primært indenfor matematik, naturvidenskab og teknik vil, såfremt den bevidsthedsbaserede mulighed 1 bliver aktuel, vende tilbage. I øjeblikket er man i færd med at udfase de svære fag. Der mangler studerende. Men “fagdiscipliner” baseret på tom snak er uhyre populære og tiltrækker horder af studerende, som nyder de lettilgængelige paroler og de højere læreanstalters historisk betingede præstige. Jeg vil tro, Katja Kvaale vil kunne begå sig i et ægte fagligt miljø, hvis sådanne skulle vende tilbage. Hun synes at være i besiddelse af evnen til at gennemskue en problemstilling.

  Kommentar by Tommy Jørgart — 15. januar 2017 @ 14:04

 9. Antropologen bør da medtage at foruden muslimer så er også ”eliten” og politikerne og den yderste venstrefløj “børneagtige væsner i deres kulturs og religions vold”.
  Som “1.emmagad” ganske rigtigt skriver: “Indavl giver retarderede personer”.

  Kommentar by Birger Jensen — 15. januar 2017 @ 14:05

 10. Denne antropolog er en enlig svale? Jeg tror Katja Kvaale er i ‘bad standing’ i den røde universitets samfundsforsker verden? Det er alle der ikke er røde og som ikke byder muslimsk indvandring velkommen?

  Det eneste rigtige var at nedlægge alle disse pamperstillinger oprettet til røde lavmålsforskere med den marxistiske ‘partibog’ i orden. Kunne gøres som en snuptagsløsning samtidig med nedlæggelse af DR (nettogevinst 3½ mia kr årlig! Hvis alle de 112 nytteløse røde pampere, der er ansat i DIIS også blev afskediget og DIIS nedlagt, sammen med SFI og hvad der ellers er af røde offentligt finansierede pamperforsknings institutioner, kunne det bidrage med en årlig samlet besparelse på 10-15 mia kr og tilsvarende skattelettelse til restgruppen af faktisk arbejdende udenfor den offentlige sektor (det danske samfunds kræft svulst. I 1951 var 13 privat beskæftigede for hver offentligt ansat, i dag er der kun 2,3 privat beskæftigede pr. offentligt ansat).

  Det skal gøres ved et snuptag a la Jeltsins nedlæggelse af den kommunistiske sovjetunion (eller a la Donald Trump’s ‘nedlæggelse’ af CNN og øvrige løgne-MSM’er?)

  Det giver lidt uro en overgang at bruge demokratiet efter hensigten. De røde hader demokratiet og accepterer aldrig demokratiske beslutninger, der går dem imod (fordi de lever af pamperiet?)

  Der venstes 100.000 brølende venstreorienterede demonstranter i Washington ved Donald Trumps indsættelse (inauguration) på fredag den 20.januar.

  Lur mig om der ikke kommer mange flere for at ødelægge indsættelses ceremonien. De vil blive fejret, som var de Martin Luther King og hans tilhængere, da han holdt sin berømte tale på trapperne til Lincoln Memorial i den amerikanske hovedstad Washington D.C. den 28. august 1963 i forbindelse med den store borgerrettighedsmarch. “I have a Dream..” Der vil ikke være et øje tørt:-)

  Bare vent og se. Drømmen, der nu er blevet myrdet af racisten Donald Trump, vil mange bekæmpe med vold og resten vil skrige, råbe og synge for deres evige tro.

  Den vil ikke få for lidt og det hele vil blive formidlet af de døende medier!:-)

  Kommentar by A-mad — 15. januar 2017 @ 14:15

 11. “ikke-muslimers racisme mod ‘perkere’, som sandt at sige også er begrædelig,”
  Jeg har ikke noget imod perkere eller negre før det øjeblik de mener sig berettiget til at bosætte sig i Danmark.Vi danskere er at sammenligne med en udryddelses truet indianerstamme. Alle kan godt synge med på sangen om at selvfølgelig skal de udryddelses truede inuitter eller de udryddelses truede amazon indianere beskyttes. Vi Danskere er en stamme på ca. 4,5 millioner individder. Alene i london bor der mere end dobbelt så mange mennesker som vi som folk består af her i danmark. Så HVER ENESTE perker eller neger der får lov at bosætte sig her, er et søm i det danske folks ligkiste. OG ja selvfølgelig er jeg racist, det er alle oplyste og selvstændigt tænkende mennesker.

  Kommentar by benny bomstærk — 15. januar 2017 @ 14:38

 12. Muslimer anskuer også sig selv som viljeløse ofre i de onde vantros vold.

  Kommentar by Lukket fest, tag hjem — 15. januar 2017 @ 14:59

 13. Suzanne Bjerrehus: “De lave forventningers racisme.”

  Kommentar by Liva — 15. januar 2017 @ 16:01

 14. Det er jo en lidt anderledes fortælling, end det bræk, som kommer fra religionsgangen på Københavns Universitet og som vore meningsdannere tager som den store sandhed om de indvandrede horder af muhamedanere.

  Kommentar by Menig 442 — 15. januar 2017 @ 18:10

 15. Fra Facebook:
  Har studeret Antropologi på Københavns Universitet.
  Gik på Det frie Gymnasium.

  Mønsterbryder! Sejt!

  Kommentar by hestetyv — 15. januar 2017 @ 19:13

 16. Altså Islam er en -usekulære diktatorreligion-. Så kan man drage konsekvensen af det, når -ansvaret for medmennesket- udebliver til fordel for at -underkaste sig Guds vilje (mhv til diktatorprofeten). På den måde skabes den islamiske (muslimske) kultur og opdragelse. Så burde enhver psykolog, Sociolog, pædagog, læreuddannet, kunne regne ud hvordan det kommer til at udvikle sig med den religion i bagagen- ud fra dens dogmer…….logik for burhøns.

  vil man have frihed, medmenneskelighed, Demokrati (kærlighed til mennesker) er dette mærkværdige opfundne begreb- Islamafobi- altså tydeligt og klart et sundhedstegn. mvh Michael Unna

  Kommentar by Michael Unna — 15. januar 2017 @ 19:49

 17. hvor muslimer anskues som mere børneagtige væsner i deres kulturs og religions vold, mens ikke-muslimer forventes at handle og tænke mere rationelt.

  I det store hele, en ikke-urimelig analyse af tingenes faktiske tilstand. Man kan da ikke tro på koranens fantasi og umenneskelige forordninger uden at være mindste lidt tilbagestående rent omtankemæssigt…nogle mere end andre….

  Kommentar by Vantroende — 16. januar 2017 @ 10:48

 18. Benny Bomstærk (#11) skriver: “Jeg har ikke noget imod perkere eller negre før det øjeblik de mener sig berettiget til at bosætte sig i Danmark”. Fint dækkende for de flestes synspunkt i vore egne rækker. Hvad vigtigere er, jeg tror sådanne gode formuleringer har en overbevisnings-kraft, der kan trække mange tøvende og modvillige danskere ud af deres passivitet baseret på frygten for at blive udnævnt til at være racister. Det her er vigtigt. Vi mangler stadig ca. 30 % af befolkningen bag en kompromisløs afvisningspolitik: Ingen asylmodtagning i Danmark; til dem, der trænger ind ulovligt, kun telte, skurvogne, udtjente campingvogne, ingen opvarmning, kun madkuponer, kun midlertidigt, indtil vi kan slippe af med dem igen. Endnu en sætning, der kan begrunde denne grusomhed, og ifølge min erfaring også ejer overbevisningens kraft overfor modvillige: “Alle indtrængende, der kommer her i landet, kommer for at plyndre os. De har passeret gennem 4-10 sikre lande, men har valgt Danmark på grund af de let tilgængelige velfærdsydelser.” Vedrørende plyndring bør vi (vore ledere) snarest genindføre den gode gamle regel: plyndrende horder skal mødes med nedskydning.

  Kommentar by Tommy Jørgart — 17. januar 2017 @ 05:03

RSS feed for comments on this post.

Leave a comment

Line and paragraph breaks automatic, e-mail address never displayed, HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

 

 

Vælg selv beløbBlogs


Meta
RSS 2.0
Comments RSS 2.0
Valid XHTML
WP


MediaCreeper