12. september 2009

Erik Holstein om “nærmest komiske indslag i DRs TV Avisen”

Kommentar af Erik Holstein i Berlingske Tidende – Forvrøvlet debat om våbenloven.

“Kendetegnende for en pæn del af indslagene om våbenloven er en betydelig uvidenhed om emnet, bedst illustreret af nærmest komiske indslag i DRs TV Avisen onsdag 9. og torsdag 10. Specielt om torsdagen var indslaget ikke alene tendentiøst, men også faktuelt forkert.

For det første er det ikke korrekt, at der er en minimumsstraf på syv dage for at bære kniv. Skærpelsen af straffen for at bære kniv er fra 2008, og her er tale om en »altovervejende hovedregel«, der kan tilsidesættes, hvis der foreligger særligt formildende omstændigheder. Minimumsstraffen – fra 2009 – går derimod på skydevåben, eksplosivstoffer og lignende, som man ikke lige glemmer i bilen efter en fisketur med familien.

For det andet var selve den journalistiske vinkel i TV Avisens indslag ikke udpræget spids. Den var skåret efter den faste skabelon gennem de sidste 15 år, der hedder: »Populistiske og uvidende politikere indfører strenge straffe på trods af advarsler fra hæderlige og kompetente eksperter«.

Onsdag fik DFs Peter Skaarup fornøjelsen af at være den kyniske politiker i TV Avisen, mens den rolle torsdag var reserveret til Socialdemokraternes Karen Hækkerup. Til modvægt var blandt andet valgt den »uvildige« jurist Bjørn Elmquist – der som bekendt selv har forsøgt sig som politiker, inden han røg ud af Folketinget som følge af sin upopulære retspolitik.

Både Hækkerup og Skaarup prøvede forsigtigt at gøre opmærksom på, at politikerne faktisk har indbygget en »kattelem« i lovgivningen, så dommerne stadig har mulighed for at vurdere sagen konkret og bruge deres sunde fornuft.

Den oplysning gjorde ikke indtryk på studieværterne… Hvis tv avisens studieværter havde læst den lovgivning, de interviewede om, havde de nok bemærket følgende sentens: »Hvis der foreligger særlig formildende omstændigheder, kan der i førstegangstilfælde idømmes bøde i stedet for fængsel.«

Det hedder videre i bemærkningerne til det lovforslag, der skærpede straffen for at bære kniv: »Særlig formildende omstændigheder kan navnlig tænkes at foreligge i tilfælde, hvor en person oprindelig har haft et anerkendelsesværdigt formål med at bære eller besidde kniv på offentligt tilgængeligt sted, men på grund af et svinkeærinde eller en forglemmelse efterfølgende er kommet i en situation, hvor det ikke længere er lovligt at besidde den pågældende kniv.«

Det pindes endda særligt ud, at der her tænkes på tilfælde, hvor en kniv er glemt efter en arbejdsdag eller efter en fisketur.”

(Klaus Bundgård Povlsen og Line Gertsen interviewer, TVavisen 9-10. september 2009)

Oploadet Kl. 19:07 af Kim Møller — Direkte link10 kommentarer

The URI to TrackBack this entry is: http://www.uriasposten.net/archives/7999/trackback

10 Comments »

 1. @Minimumsstraffen – fra 2009 – går derimod på skydevåben, eksplosivstoffer og lignende, som man ikke lige glemmer i bilen efter en fisketur med familien.

  Problemet ved denne lovstramning er at det ikke er en formildende omstændighed at skydevåbnet forfindens i et privat hjem .
  Det var IKKE det der blev sagt først tværtimod .
  Vi skulle havde skydevåben væk fra det offentlige rum og besiddelse af et sådanne i det offentlige rum skulle koste minimum et år og et år oven i hvis personen var bandrelateret eller der var tale om gentagelse .
  Det er IKKE hvad der er sket ! . I dag er en gamle tysker pistol et salon riffel eller bare en forsent betalt våbentilladelse nok til at sende Hr Jensen minimum et år i spjældet .
  Det er direkte perværst når man tænker på at en knivbevæbnet hjemmerøver sjælden for over et års ubetinget fængsel for at røve dig i dit soveværelse .
  Vi kan komme til at stå i den situation at Hr Jensen efter at være blevet hjemme røvet får besøg af politiet i forbindelse med efterforskningen og de så finder det gamle avestykke f.eks en gamle salonriffel der aldrig har været registret da en sådan for år tilbage ikke krævet en våbentilladelse , men i dag vil sende Hr Jensen det nybagt røveri offer et år bag tremmer !.

  Der må simpelhen være et skæld imellem at bære et skydevåben offentligt og det at besidde et uregistret våben i privaten .

  Det var rocker og indvandrebandre og deres brug af automat våben i det offentlige rum der var målet og ikke hr og fru Danmark og farfars gamle glatløbet rotteriffel ! .

  Kommentar by Mosemanden — 12. september 2009 @ 20:00

 2. Efter det 68’er-bemægtigede retssystems mening er forbryderen offeret, og offeret er forbryderen. Så når man giver dommere og anklagere mulighed for straffe almindelige, lovlydige borgere hårdt, griber de den naturligvis med kyshånd.

  Men hvad kan der gøres ved dette problem?

  Klart, vi inverterer alle love. Fra nu af er det offeret, der skal i fængsel. Gerningsmanden skal derimod have en erstatning fra staten.
  Lad retssystemet dømme efter disse love i stedet, og resultatet bliver nok som vi alle ønsker.

  Kommentar by anstændighed, tak — 12. september 2009 @ 20:16

 3. Messerschmidts svar til Curt Sørensens latterlige kronik:

  http://www.information.dk/203519

  Kommentar by Thomas Bolding Hansen — 12. september 2009 @ 20:25

 4. Erik Holstein vrøvler desværre.

  Minimumsstraffen er 7 dages fængsel, medmindre der er et ‘anerkendelsesværdigt formål’ ved at have en kniv på sig. Minimumsstraffen går ikke kun på eksplosivstoffer eller andre våben, men også på knive.

  I modsat fald ville den unge tankpasser ikke være blevet dømt, idet han blot havde glemt at lægge sine plastichobbyknive i butikken, men havde dem med i bilen.

  Jeg har i øvrigt en sådan plastichobbykniv, som bruges af Netto-ansatte. Jeg kan forsikre, at bladet knækker for et godt ord, medmindre man kun forsøger at skære plastik og tyndt pap over.

  Som våben betragtet er en strikkepind betydeligt mere effektiv.

  Erik Holstein skulle nok forsøge at læse den relevante lovgivning. At intentionerne har været en anden, er jeg enig i, men landsretsdommerne er åbenbart ikke, og det fremgår heller ikke af selve lovteksten.

  Der er tale om lovsjusk og -sjask af værste skuffe. Den rammer lige præcist ikke de, der burde rammes, men alle mulige uskyldige mennesker, som risikerer at få ødelagt deres fremtid af en plettet straffeattest. Fx kan man ikke få job som flaskedreng i Netto uden en ren straffeattest.

  Så hvis man glemmer sin kniv i lommen, når man går hjem fra arbejde, er det sket. 7 dage i spjældet og intet arbejde de næste 10 år.

  Ja, jeg har formuleret dette – omend noget mere diplomatisk – til Folketingets Retsudvalg.

  mvh Henrik

  Kommentar by hp — 12. september 2009 @ 20:34

 5. > 4.hp
  Kan du ikke uddybe? Står der ikke i bemærkningerne til loven, at hvis man har har glemt at fjerne kniven fra bilen efter brug, er det formildende og skal kun give bøde osv?

  Kommentar by Gunnar Biering — 12. september 2009 @ 22:30

 6. Før en massiv flok af anderledeslevende gjorde deres entre i det offentlige rum her i landet, var der en nogenlunde klar opdeling mellem kriminelle borgere og hæderlige borgere. De forholdsvis få kriminelle var gerne sølle og forsømte typer, men politiet kunne agere i en befolkning, der almindeligvis var stolt af deres ordenshåndhævere.

  Det sidste er forhåbentlig stadigvæk tilfældet, men tingene er også på dette punkt blevet stadig mere mudrede. I dag kan man i al offentlighed lade sig belære om forældre der er stolte, hvis deres poder har været straffet for gadeoptøjer af et bestemt politik tilsnit. Altså en procentdel af en generation udstyret med en rygsæk af amoralitet og en antisocial tilbøjelighed, der angivelig skulle repræsentere frigørelse og et sundt(?) oprør mod det bestående.

  Derfor er enhver lov, der stækker selvsamme antisociale tilbøjelighed, tilsyneladende en hån mod denne særlige selvrealiserende type, der beredvilligt venter på en anledning til voldsomheder. Man vil kunne boltre sig med sine happenings, modstand mod udvalgte retskendelser og sådan bare mod samfundet i almindelighed. Man smadrer i al lystighed for millioner, uden den ringeste samvittighedskval overfor de medborgere, der rammes. De udsatte må i det stille affinde sig med rollen som ofre for nødvendighed.

  Den efterhånden berømte knivlov, er konstrueret i skyggen af den eskalerende indvandrer- bande- og gadevold. Et symptom på en tiltagende samfundsopløsning, hvor gaderne er gjort til legeplads – en facilitet. Loven er selvsagt svær at konstruere og håndtere hensigtsmæssigt, da alle love her i landet rundt regnet gælder alle. Sådan som det skal være i et ægte RETsSAMfund.

  Om loven tolkes bevidst skarpt fra juridisk hold, skal jeg ikke kloge mig på. Men med en eventuel burkalov vil der sikkert opstå de samme paradokser.

  Knivloven har øjensynlig ramt skævt i flere tilfælde, hvilket beviser at et samfund kun fungerer, hvis man arbejder sammen om dets virke. En lov er jo ikke ment som en opfordring til udfordring, men er en trafikplan for borgerne. At vi har mest mulig handlefrihed inden for visse givne rammer af sund fornuft.

  En snotunge, der hjemmefra opdrages med, at man skal udfordre samfundet politisk og helst tilstrækkeligt til en spjældtur, er ikke en samfundsborger, men er en antisocial person. Og når det kommer til stenkast og optøjer også en farlig person. Tilmed en person, der end ikke har bare en nogenlunde rimelig begrundelse for sine handlinger i form af hverken affekt eller berigelse.

  Afstumpetheden ligger slet skjult i den sygelige begrebsverden, der ligger til grund for en sådan opførsel. Det er svært at opgøre, hvor mange forældre der er af den slags, og hvor stort tal deres yngel kan opregnes i, men meget tyder på, at der er en del.

  Vi må altså regne med, at andre love i stil med knivloven – eller meget værre indskrænkninger – vil dukke op de kommende år, og dermed skaber det fascistiske samfund, disse typer netop hævder at bekæmpe.

  Kommentar by DeTreAber — 12. september 2009 @ 22:31

 7. Mosemanden:
  Det er forkert. Der er ikke en minimums straf på 1 år for besiddelse af skydevåben på bopæl, det er kun på offentlige steder. Medierne har godt nok skrevet det modsatte, men det er ikke rigtigt.

  hp:
  Kan du henvise til hvor dette står?

  Kommentar by Anders Kusk — 13. september 2009 @ 09:28

 8. Forøvrigt har Erik Holstein i 2002 begået bogen:

  “Det frontale kultursammenstød. Om danskernes oprør mod udlændingepolitikken.”

  Kommentar by Vivi Andersen — 13. september 2009 @ 14:22

 9. Erik Holstein skulle vist være den sidste til at tale om tendentiøs journalistik!

  Han citerer helt korrekt fra lovbemærkningerne om “anerkendelsesværdigt formål” mht. at glemme kniven efter en arbejdsdag eller en fisketur. Men han undlader at citere den tekst der følger umiddelbart efter:

  “Hvis en person bærer kniv på steder eller under omstændigheder, hvor der er en nærliggende risiko for, at der kan opstå tilspidsede situationer af potentiel voldelig karakter – f.eks. i værtshusmiljøer i aften- eller nattetimerne – vil der dog kun sjældent foreligge særlig formildende omstændigheder, uanset om den pågældende person tidligere på dagen har haft et anerkendelsesværdigt formål med at bære kniven.”

  … og det var vist nok den situation, der forelå i den meget omtalte sag fra Odense, sådan som jeg har læst avisomtalen.

  Så hvis man vil omtale lovens “kattelem” skylder man vel at give læserne den fulde historie – og ikke kun den del, der nu lige engang passer Erik Holsteins journalistiske vinkel.

  Kommentar by Peter — 13. september 2009 @ 14:35

 10. @5 Det gør der sikkert, men jeg kan konstatere, at den unge tankpasser, der blot ved en forglemmelse havde knivene i bilen, som så åbenbart blev betragtet som et offentligt tilgængeligt sted (pudsig fortolkning, hvilket nok skyldtes, at han befandt sig ved en restaurant eller hvad det nu var for at hente nogle bekendte) blev idømt 7 dages fængsel, uagtet han ikke var tidligere straffet.
  Han blev, hvis jeg husker rigtigt, straffet for overtrædelse af § 4 stk. 1.

  Han er så straffet, jævnfør § 10 stk. 2, med 7 dages fængsel, idet Landsretten, modsat Byretten, ikke fandt, at der var ’særligt formildende omstændigheder’ ved handlingen. Der er kraftig forskel på særligt formildende omstændigheder og blot formildende omstændigheder. Selv ved særligt formildende omstændigheder straffes stadig med bøde…..

  Så Landsretten har nok tolket loven rigtigt, og dermed er der præcedens for de 7 dages fængsel, selv om der foreligger formildende omstændigheder.

  @ 7: Jeg forstår desværre ikke, hvad du ønsker henvisning til? Hvis ovenstående, hermed gjort, ellers må du lige uddybe.

  For en ordens skyld: Det er fløjtende ligegyldigt for andre end juristerne, hvad der står i bemærkningerne. Det væsentlige er naturligvis, hvad der rent faktisk dømmes. Den unge tankpasser og manden med fiskekniven kan jo ikke bruge bemærkningerne til noget, medmindre deres advokater får lov af Procesbevillingsnævnet til at tage sagen til Højesteret. Hvilket jeg håber sker.

  For en ordens skyld linket til lovbekendtgørelsen:
  https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=125806

  Kommentar by hp — 13. september 2009 @ 17:05

RSS feed for comments on this post.

Leave a comment

Line and paragraph breaks automatic, e-mail address never displayed, HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

  

Vælg selv beløbBlogs


Meta
RSS 2.0
Comments RSS 2.0
Valid XHTML
WP


MediaCreeper