29. januar 2017

Benito ‘Il Duce’ Mussolini (1914): “Socialisme er i mit blod. … Jeg er og vil for altid være en socialist…”

I en tid hvor revolutionære socialister kalder sig ‘antifascister’, er det værd at dvæle lidt ved fascisme som ideologi. For Urias-læsere vil det ikke være en hemmelighed at Benito Mussolini var socialist, men det er altid godt at få samlet de historiske detaljer. Fascismen opstod som en magtkamp blandt italienske socialister om deltagelse i 1. Verdenskrig.

Herunder lidt fra afsnittet ‘Mussolinis fascister’ i Lars Tvedes ‘Gåsen med de gyldne æg’ (2016).

“Lad os nu vende os til fascismen og stille det samme spørgsmål: Var Mussolinis fascister en modpol til venstrefløjen, eller var de selv en slags socialister? Vi kan starte med faderskikkelsens Benito Mussolinis rødder. Han var søn af ærkesocialisten Alessandro Mussolini, som var medlem af det lokale italienske socialistpartis ledelse, samt på linje med Marx og Engels også medlem af Første Internationale, en international arbejdersammenslutning grundlagt i 1864. Alessandro læste ofte højt af Das Kapital for lille Benito, og når der kom kunder i hans smedeforretning, måtte de ofte affinde sig med at høre Alessandro recitere fra samme bog.

Derfor kan det ikke undre, at Benito Mussoloni, da han kom i gymnasiet, kaldte sig selv socialist, og i 1900, da han var 17 år gammel, meldte han sig ind i socialistpartiet. Året efter flygtede han til Schweiz, dels for at slippe for militærtjeneste i hjemlandet, dels pga. gæld og endelig en del fjender, som han havde fået ved at score andres piger. Her skrev han hjem til en ven i det italienske, at han kun ejede to lire, og at det eneste der klingede i hans lomme, var en ‘medaljon af Karl Marx’.

I Schweiz blev han hurtigt venner med en gruppe radikale socialister og begyndte at skrive socialistiske artikler for bl.a. bladene L’Avvenire dei Lavoratore (Arbejdernes fremtid), L’Avanguardia Socialista (Socialisternes avantgarde) og Il Proletario (Proletariatet). Ligeledes oversatte og analyserede han socialistisk materiale fra Frankrig, Tyskland og Italien. I 1904 rejste han tilbage til Italien for at udnytte et amnesti for desertører, og senere blev han her partisekretær for socialistpartiet Camera del Lavoro samt journalist for to socialistiske blade, nemlig dels Lotta di classe (Klassekampen) og dels fortsat for L’Avvenire dei Lavoratore i Lausanne. Han skrev også bogen Il Trentino veduto da un socialista (‘Trentino betragtet af en socialist’), og fra 1912 til 1914 var han chefredaktør på det førende kommunistiske dagblad Avanti!, ligesom han blev en del af ledergruppen i det socialistiske parti Partito Socialista Italiano.

Her fik han en stadig mere fremtrædende rolle, hvorfor en partifælle ved en banket udtalte: ‘Fra nu af er du, Benito, ikke kun repræsentant for de romanske socialister, men greve af alle socialister i Italien.’ Heraf kom hans kaldenavn Il Duce, der betyder greven på italiensk. Men altså: Socialisternes greve.

I 1914 brød 1. Verdenskrig ud, og da Mussolini her i modsætning til sit parti støttede italiensk deltagelse, blev han efter 14 års medlemskab smidt ud af sit elskede socialistparti. Hans kommentar hertil var:

I kan ikke slippe af med mig, for jeg er, og vil altid være socialist. (…) Uanset hvad der sker, vil I aldrig miste mig. 12 år af mit liv burde være nok garanti for min socialistiske tro. Socialisme er i mit blod. (…) Jeg er og vil for altid være en socialist, og mine overbevisninger vil aldrig ændres! De er i mine knogler.'” (s. 183-184)

Oploadet Kl. 11:27 af Kim Møller — Direkte link20 kommentarer

The URI to TrackBack this entry is: http://www.uriasposten.net/archives/80335/trackback

20 Comments »

 1. Kommunismen og Nazismen var de bedste venner, indtil Hitler angreb Rusland. Churchill, som er skyld i at Europa ikke blev enten Nazistisk eller kommunistisk med Stalin som forbillede, blev af kommunisterne kaldt -krigsmageren-. Så de enøjede socialistisk antifacister, som med vold og magt vil forhindre en frihedsmarch lever fuldt op til Mossulinis mentale arv. :-) :-) :-)

  Kommentar by Michael Unna — 29. januar 2017 @ 12:00

 2. Mussolini blev heldigvis dømt og hængt, forbyd islam i Danmark.

  Kommentar by emmagad — 29. januar 2017 @ 12:03

 3. “Il Duce” endte sit miserable liv skudt og klynget op med hovedet nedad i en lygtepæl.

  Dette skal dog ikke ses som en opfordring til at gøre noget tilsvarende ved andre venstreradikale tosser; dette er blot en konstatering….

  Kommentar by Al Capone — 29. januar 2017 @ 12:20

 4. Netop 1.Michael Unna. Politiken i en leder den 28. april 1940: “Winston Churchill er en farlig mand”. (Intet nyt under solen:-)

  Kommentar by A-mad — 29. januar 2017 @ 12:54

 5. 3. Al Capone
  Men sådan set har de fortjent det.

  Kommentar by Sindsro — 29. januar 2017 @ 13:18

 6. Undertitlen, “… og den overraskende fortælling om, hvad det vil sige at være liberal” er interessant. Det er ihvertfald tankevækkende, at det fra alle sider synes, at være vigtigere og definere politiske modstandere, almen opinion samt politiske og ideologiske historiske personer end, at definere egne standpunkter med samme selvkreerede pseudo standarder.

  Gøres det endeligt forventes der sarkastisk en overbærenhed med det politiske fundament der ofte er det samme som hos modstanderen, men hvor overbærenheden og det ludene skuldertræk ses som selvfølgelighed iforhold til egen dobbelt standard er det udtryk for en sammensværgelse af den samlede ondskab når samme ligegyldighed udvises overfor selvsamme dobbeltstandard hos opinion og politiske modstandere.

  Egentlig er denne udvikling et tegn på en overordnet ligegyldighed overfor samfundsmæssig og politisk interesse. Det indholdsmæssige, faktuelle er alene vigtigt hvis det i negativ forstand kan bruges om sine modstandere og positiv forstand om sig selv, og da de ideologisk/politiske grundsten forlængst er sprængt, malet og støbt til et vestligt såvel som overvejende globalt social liberalt fundament virker den politiske kampscene absurd og, at kampen udkæmpes med pseudo fakta indikerer, at det i virkligheden er noget andet end ideologi der er stridens kerne.

  Måske er den naturlige konsekvens af massiv propaganda med pseudo facts og adfærds regulerende støj i årtier, et total anarkistisk opgør der ligesom renser luften omend et sådan opgør selvfølgelig med alle midler ville blive slået ned på fra ledende politiske magters side. Og måske er det også en naturlig konsekvens af menneskets udviklikling, at den ledende politiske overmagt uundgåeligt går imod en verdensorden med en samlet ledelse, der på den ene side sikrer individuel “anarkistisk” ret, men på den anden side med militær overmagt slår ned på anarkismen som bevægelse bliver den en trussel mod politisk ledelse eller det “anarkistiske” individ.

  Kommentar by Pedersen — 29. januar 2017 @ 13:19

 7. “Fascio de combattimento” = tæskehold. Fascister var og er tæskeholdssocialister.

  Kommentar by Torben Snarup Hansen — 29. januar 2017 @ 13:21

 8. Kommentar by A-mad — 29. januar 2017 @ 12:54

  Meningseliten og hele parnasset har igen travl med at udråbe andre landes både demokratiske og ikke demokratisk valgte ledere, præsidenter osv. til farlige mænd.

  Lige nu er det primært Trump, Putin og Orban i “premier league” kategorien, der er de farlige mænd…

  Når andre med en anden mening på alle anti islam- og miljø baserede planer, udråber bl.a. islams despoter og alle vestlige medløbere, som støtter og skaber grobunden for islams overtagelse af verden – bid for bid – til farlige mænd (dog især mange kvinder, desværre), så er de racister, nazister, murbyggere, nationale, onde, gale og syge i hovedet… osv.

  Det for dem til at føle sig ovenpå, de retfærdige og hjertens gode udvalgte folk, skråsikre på deres ufejlbarlighed og retskaffenhed – for andres penge, for andres skyld, for andres liv og levned….

  De glemmer helt at de står i første geled, når skidtet braser sammen – deres egne folkefæller de har undertrykt og svinet til på alle måder i årtier, vil huske dem og drage dem til ansvar og for manges vedkommende tage deres retfærdige hævn – samtidigt med at islam også vil udrydde dem og deres hidtidige “kejserstatus” med alle midler (nogle vil have held og kløgt til i tide at konvertere eller købe sig til overlevelse) –

  De ved tilsyneladende ikke hvad de har sat i gang og hvad det vil føre til!

  Jeg har ellers den holdning, at alt det de de sætter i værk, sker bevidst med vilje og fuldt overlæg – i deres egen selvgode retfærdige forståelse af, at de er de retskafne og ophøjede ud over alle andre – de tror de følger demokratiske og parlamentariske linjer, men misbruger dem i stedet under paraplyen af alverdens konventioner, som de selv har skabt for at kunne undertrykke andres meninger liv og levned.

  Alt er tilladt for dem på den rigtige side (f.eks. politikere, medier, politi, retsvæsen, selvbestaltede godhedsorganisationer osv.) – det ser vi dagligt overalt – magtmisbrug, nepotisme, korruption, løgn og bedrag, dobbelte standarder osv. osv.

  Man beder faktisk om at der kommer en stærk mand/kvinde til at rydde op! Det er dem selv der er skyld i tidens virkelighed – ikke de antibaserede kræfter og strømninger –

  Det er det de ikke vil indse og ikke er klar over – det er den fremtid de selv har sat i gang… – de kommer til at høste….

  Kommentar by Black Watch — 29. januar 2017 @ 13:24

 9. @BW

  Hvem er meningseliten i dag?

  Altså vi har eksv. i dag en tidligere radikal ultra liberal og på flere områder EU kritisk udenrigsminister, der går ud og undsiger Trump og hans dekret i hård tone førend EU overhovedet siger et pip om indrejseforbud og dekretets udformning.

  Og så har vi en tidligere venstre socialist og nu næstformand for et national socialistisk funderet parti, der går ud og kritiserer den udenrigsminister han selv og hans parti uanset den krakilske retorik støtter op om.

  Og endelig har vi en præsident der af tro følgere og diciple tilbedes som en sandsiger og handlingens mand, og som eksplicit udtaler i forbindelse med dekretet, at det ikke er et indrejseforbud rettet mod muslimer, og dekretet cementere på tydeligste vis dette ved, at muslimernes vigtigste land og hjemsted for Mekka Saudi Arabien ikke er på listen, to af de folkerigeste lande Egypten og Pakistan er heller ikke på listen, ej heller er Afghanistan på listen og der er flere, og sjovt nok kunne man have begrænset sig til at nævne, at de største bidragsydere i forhold til såvel terrorister som økonomisk støtte til terror ikke er på listen.

  Og mit spørgsmål er så, hvis hverken Samuelsen, Espersen eller Trump selv lever op til hvad den luftige og lidet definerede “meningselite” kategoriserer som god eller ond, hvordan kan du eller nogen andre så være et offer for den her elitære ligegyldige størrelse?

  Kommentar by Pedersen — 29. januar 2017 @ 14:05

 10. Kloge ord om fascisme og socialisme, Kim. Der er et indlysende værdifællesskab mellem alle disse bevægelser, der forfægter en rituel ret til andres værdier. Denne sammenhæng er erkendt af de fleste tænkende mennesker, hvilket desværre vil sige et lille mindretal i dagens verden. Universiteterne burde hjælpe os med at med at afklare forholdende, men “forskere” på universiteterne skal vi ikke regne med hjælp fra. Den uskik, at bruge forskerstillinger til ensidigt politisk arbejde, har nu nået sin fuldendte optimering i hele undervisningssektoren. Det drejer sig om ti-tusindvis af stillinger, betalt af det arbejdende folk med henblik på med let og behageligt “arbejde” med at udsuge samme folk. Selv naturvidenskab er inficeret i svær grad (bl. a. såkaldt klimaforskning). De yderst påtrængende reduktioner i det politiserende uvæsen, fx forsøgt at gennemføre som halvhjertede besparelser, finder ikke sted, men rammer i stedet de seriøse fagdiscipliner. Disse fordrer færdigheder på et højt fagligt niveau for overhovedet at kunne finde sted, hvilket betyder ringe tilslutning og få taxameterpenge.

  Kommentar by Tommy Jørgart — 29. januar 2017 @ 14:09

 11. Mussolini blev iøvrigt spøjst nok opkaldt efter Benito Juarez.

  Kommentar by Sigwar — 29. januar 2017 @ 14:51

 12. @Tommy Jørgart

  Sludder og vrøvl kan være underholdende, men ønsker bare lige, at informere om, at væksten i den private byggesektor i høj grad er betinget af klimaforskning og klimasikring. Jeg ved eksv. Ikke om du kan finde en eneste privatansat ingeniør, tømrer, murer eller for den sags skyld en privat totalentreprenør, der har deres opgaver i Aalborg, København og mange andre byer herhjemme som i Europa og resten af verden, der er modstander af den klimaforskning og sikring deres arbejdes udformning er afhængigt af i dag og bliver endnu mere afhængigt af fremover uanset årsag.

  Kommentar by Pedersen — 29. januar 2017 @ 14:56

 13. Kommentar by Pedersen — 29. januar 2017 @ 14:05

  Gider ikke engentligt svare – da det handler om de forrædere jeg synes der sidder i FT, ingen nævnt ingen glemt – jeg regner dem ikke for noget som helst er ligeglad med hvad de siger og mener – de er alle fulde af løgn og bedrag og jeg regner dem ikke for det skidt jeg træder i.

  De hører til min løse definition på meningseliten – noget som de i adfærd og udtalelser ikke lader skjul på de henregner sig til – en elite, som er defineret og foranstaltet af dem selv, men som jeg ikke synes de er, snare tværtimod – jeg har kun foragt tilbage for det danske demokrati, eller mangel på samme.

  FT´erne kagler og pisser til højre og venstre – man kan ikke regne en skid med dem – de tænker på magt og egen vinding uanset hvordan de skal opnå den – de agerer kun sådan at de lige kan gå an og klare at holde sig på stolen i FT/partierne.
  Hvis og når det kommer til når det virkeligt gælder, regner jeg ikke med dem – de vil ikke kunne eller ville ikke løse sagerne – de drukner i undskyldninger og forflygtigelse.

  Hvis de skulle tages alvorligt – ville de for længst have trådt i karakter og i et samarbejde på tværs af tinget, fået stoppet det vanvid som pågår dagligt i det her land. Et vanvid som bliver mere og mere skingert at påse og opleve…De vil ikke, de vil ikke forstå og de gør det helt bevidst og med vilje!

  Det er bare min simple bedømmelse… sikkert både rigtigt og forkert på samme tid – der er mange muligheder i sådan nogle fortolkninger – omend, som du anfører, kan der være mange spidsfindigheder og selvmodsigelser i FT/partierne (magtbaser, magtkampe/karrieretiltag, antipatier indbyrdes osv.).

  Jeg gider dem ikke mere og de kan rende mig – jeg stemmer ikke mere…so what!

  Kommentar by Black Watch — 29. januar 2017 @ 17:14

 14. Nøgleordene er “min socialistiske tro.”, for det er lige hvad socialisme er, en tro indstiftet af NWO primært med Karl Marx som redskab. Målet var og er skatteopkrævninger og som altid, når det selskab er indblandet, konflikter og krige hvor de financierer begge sider.

  Kommentar by Nielsen — 29. januar 2017 @ 17:31

 15. Både fascismen, kommunismen og nationasocialismen var i deres udgangspunkt moderne tænkende utopiske, politiske bevægelser, der gjorde op med fortidens klassessamfund og deres guddommeligt udvalgte monarker/kejsere. Derfor har socialisterne efter sammenbruddet af Tyskland-Sovjet alliancen i 22.6.1941, brugt meget energi på at lægge afstand til tabernes ideologier, selvom det kun er enkelte dele af deres revolutionære teorier, der adskiller dem fra hinanden.

  Kommentar by A-mad — 29. januar 2017 @ 18:38

 16. Il Duce betyder “hertugen” (samme ord som i engelsk duke), ikke “greven”.

  Kommentar by Anonym — 29. januar 2017 @ 19:02

 17. Fra nazisternes partiprogram:

  9. Alle borgere må have lige rettigheder og pligter.

  10. Enhver borgers primære pligt må være at arbejde mentalt og fysisk. Intet individ skal lave noget arbejde, der forbryder sig mod samfundets interesse til alles bedste.

  11. Vi kræver derfor, at enhver ikke-tjent indkomst, og enhver indkomst der ikke udspringer af arbejde, skal afskaffes.

  12. Eftersom enhver krig påfører folket frygtelige ofre i blod og koster, må alle personlige profitter udspringende af krigen anses for forædderi mod folket. Vi kræver derfor den totale konfiskation af alle krigsprofitter.

  13. Vi kræver nationaliseringen af alle fonde.

  14. Vi kræver profitdeling i alle større industrier.

  15. Vi kræver generøs forøgelse af alle folkepensioner.

  16. Vi kræver skabelsen og vedligeholdelsen af en sund middelklasse, omgående kollektivisering af alle store butikker, der for en billige leje vil blive udlejet til mindre handelsfolk, og den yderste opmærksomhed må ydes for at sikre, at småhandlende skal levere forsyninger behøvet af staten, provinserne og kommunerne.

  17. Vi kræver en landbrugsreform i overensstemmelse med vore nationale fordringer, og vedtagelsen af en lov om ekspropriation af ejerne uden kompensation for noget land behøvet i det fælles formål. Ophævelsen af ejendomsskatter og forbud mod al spekulation i land.

  18. Vi kræver hensynsløs krig ført mod dem, der arbejder på at skade den fælles velfærd. Foræddere, ågerkarle, profitmagere, og så videre, skal straffes med døden, uanset tro eller race.

  19. Vi kræver at Romersk Lov, der tjener verdens materialistiske orden, skal erstattes med tysk præcedenslov.

  20. Med henblik på at gøre det muligt for enhver kapabel eller arbejdsom tysker at opnå en videregående uddannelse, og derved muligheden for at nå lederskabspositioner, må staten påtage sig ansvaret for omhyggeligt at organisere hele folkets kulturelle system. Alle uddannelsesinstitutioners curricula skal tilpasses det praktiske liv. Opfattelsen af ideen om Staten (borgerskabets videnskab) skal helt fra begyndelsen undervises i skoler. Vi kræver at særligt talentfulde børn af fattige forældre, uanset deres situation eller beskæftigelse, skal uddannes på statens bekostning.

  21. Staten har pligt til at hjælpe med at løfte den nationale sundhed ved barselsvelfærdscentre, ved at forbyde børnearbejde, ved at forøge den fysisk form gennem introduktionen af tvungne lege og gymnastik, og gennnem den størst mulige tilskyndelse af foreninger vedrørende den unges fysiske uddannelse.

  22. Vi kræver ophævelsen af den almindelige hær og skabelsen af en national (folke) hær.

  23. Vi kræver, at der føres en juridisk kamp mod dem, der propaganderer overlagte politiske løgne og udbreder dem i pressen.

  http://daxwax12.blogspot.dk/2013/02/nazisternes-25-punkts-partiprogram.html

  Kommentar by Hodja — 29. januar 2017 @ 20:29

 18. B. Juárez García var Méxicos første liberale præsident: Del 15 de enero de 1858 al 10 de abril de 1864. – Del 15 de mayo de 1867 al 18 de julio de 1871.

  Kommentar by Torben Snarup Hansen — 29. januar 2017 @ 22:25

 19. Guiseppe Scocozza(1907-1986),dansk nazist, var halvbror til historikeren og forfatteren Benito Scocozza (f.1935), som i 1976 var med til at stifte Kommunistisk Arbejderparti. Han var formand for KAP fra 1976-1984.

  Kommentar by A-mad — 30. januar 2017 @ 14:43

 20. Længe leve den nationalistiske socialisme! Længe leve Mussolini!

  Mussolini forstod at den internationalistiske marxisme var et farligt skråplan.

  Uden nationalistisk socialisme måtte det ende med kapitalens tøjlesløse tyranni via den globalistiske liberalisme.

  Den borgerlige nationale konservatisme er nørdet, asocial og i sidste ende altid allieret med dybt anti-nationale liberale.

  Kommentar by Ich bin Allah (Akbar) — 30. januar 2017 @ 19:19

RSS feed for comments on this post.

Leave a comment

Line and paragraph breaks automatic, e-mail address never displayed, HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

  

Vælg selv beløbBlogs


Meta
RSS 2.0
Comments RSS 2.0
Valid XHTML
WP


MediaCreeper