12. april 2017

Professor: Alle monoteismer er ens, folkekirken kan ‘på et splitsekund’ understøtte vold og forfølgelse

Dele af professorens argumentation, minder mig om flosklerne et par yngre piger slap afsted med i et interview i P1, mandag eftermiddag. De hedder Rukhsar og Maleeha Asif, er troende muslimer, og går begge med hijab.

Professoral kronik af Anders Klostergaard Petersen trykt i gårsdagens Politiken – Islam er ikke mere voldelig end kristendommen (kræver login).

“To tendenser er tydelige. En gruppe isolerer volden til sociale faktorer for på den måde at holde islam fri for kritik. Det er ikke islam som religion, der er årsag til volden, men derimod det depraverede miljø, terroristerne rekrutteres fra.

En anden gruppe betoner sammenhængen mellem skriftsteder i Koranen og traditioner i senere islamisk mytologi og historie, som gør det vanskeligt at friholde islam for forbindelsen til aggression og vold.

Bag forskellen i opfattelse ligger en videnskabsteoretisk uoverensstemmelse.

Legitimation af terrorangreb i islam er, hævder konstruktivister, kun et påskud.

Omvendt siger essentialister, at der eksisterer en uvægerlig forbindelse mellem islam og aggression. Islam er i sit væsen voldelig, hævder de sidste, mens de første argumenterer for, at det alene er sociomaterielle årsager, som forbinder islam med vold.

Så fulgte angrebet på en moské i Quebec; men meget tankevækkende har der ikke været skrevet om relationen mellem kristendom og vold. Det var ellers oplagt nok. Angrebet var, måtte man forstå, alene politisk motiveret af radikal højrefløjstænkning.

At en sådan tænknings repræsentanter hyppigt opfatter sig som forsvarere af den vesterlandske verden og kristendom, blev ignoreret af medier og eksperter.… Det er vanskeligt ikke at sidde tilbage med det indtryk, at debatten primært drejer sig om modsætninger i nutidens syn på flygtninge, indvandrere, nationalitet og religion.

Det gælder især islam og kristendom, hvor sidstnævnte ikke optræder som parallel til den førstnævnte, men som modsætning. Avler islam vold, skaber kristendom fordragelighed. Der har ikke været en grundlæggende drøftelse af forholdet mellem religion og vold, islam, kristendom og aggression. …

Kan vi fastslå en sammenhæng mellem islam og vold, behøver vi ikke at lade os stresse af nye terrorangreb. De bekræfter blot den viden, vi allerede har. Men drøftelsen har ikke ført til, at vi er blevet meget klogere på forholdet mellem religion og vold eller enkeltreligioner og deres relation til aggression.

[…]

Følelser er kortvarige og flygtige; de kommer og går. Men ingen gruppe kan bestå, medmindre tilhørsforholdet til gruppen får mere permanent karakter. I den sammenhæng er religion afgørende, fordi det som et Duracell-batteri kan bruges til at oplade følelser.

Når batteriet er fladt, mødes man i kulten for atter at lade gruppens følelsesmæssige energi op. Religioner binder følelser til emblemer. Derfor har de en væsentlig gruppedannende og bevarende karakter.

Emblemet, gruppen lader sine følelser op i, er gruppen selv. Batteriet er, som allerede Durkheim fremhævede, de værdier og følelser, gruppen bygger på.

Det gælder selvfølgelig ikke kun religion, men også ideologier som politik, ligesom det gælder sport. Det er ikke tilfældigt, at klubhold har emblemer, som tilhængerne investerer stærke følelser i. De kan være positive, men de kan også være negative. …

Religion kan bruges til at skabe gruppemæssigt sammenhold og derved etablere og fastholde kultur blandt grundlæggende selvcentrerede, magtsyge aber.

Men religion kan ‘ kulturligvis’, havde jeg nær sagt, også bruges til det modsatte.

En hvilken som helst religion kan på kort tid skifte karakter, fordi den elementært reflekterer og rummer gruppens væsen og værdier. Er gruppens symbolske niche eller fysiske territorium truet, vil gruppen ofte gribe til vold. Og adfærden begrundes typisk i gruppens religion, fordi den nu engang udgør gruppens grundlæggende værdier og følelser.

Derfor er det ikke underligt, at vi i disse år ser islam anvendt til voldeligt at sparke tilbage mod dem, som truer islamiske gruppers og landes eksistens. Det er selvsagt ikke nogen undskyldning for vold og terror, men forudsætningen for at løse problemer begynder i forståelse.

Man skal være blåøjet, hvis man tror, at argumentationen ikke gælder den danske folkekirke. Den kan som et hvilket som helst andet stykke kultur også på et splitsekund forvandles fra en fredelig og ufarlig størrelse til et negativt ladet batteri, hvorfra tilhængerne henter selvforstærkende energi til vold og forfølgelse af fremmede.

Det kræver kun en ændring af den sociale situation fra overskud til underskud, fra suveræn til truet. Ingen går fri. At tro problemet løst gennem afskaffelse af religion er imidlertid naivt, for dæmonen flytter med, men tager blot anden ideologisk skikkelse.

Og så har man afskåret sig fra at tappe det religiøse batteris uomtvistelige positive værdier. …

Religioner kan bære gruppens positive følelser, men de kan i løbet af ingen tid vende 180 grader og gøres til bærere af negative følelser. Spejler religion gruppen og dens følelser, er det klart, at de kan have både positiv og negativ karakter.

Som man kan oplade et glædesbatteri, kan man også lade batteriet op med vrede og frygt.

Hvad der står i de enkelte religioners formative skriftsamlinger som Bibel, Koran og Tripit aka, spiller i den sammenhæng ikke nogen stor rolle. Hos tilhængerne får teksterne betydning gennem deres brug og ikke gennem fortolkning af dem i deres historiske kontekst. Føler gruppen sig truet eller mægtig over for andre, henter den støtte for forståelsen i det religiøse Duracell-batteri.

Den danske folkekirke og dens medlemmer gør ligeså. Vi kan bare glæde os over, at vi er i en del af verden, hvor civilisation og kultur – gud ske tak og lov – endnu lever i nogenlunde symbiotisk samspil.

Bevidstheden om grupper, kulturer og civilisationers skrøbelighed og religioners dobbeltvæsen bør imidlertid mane til eftertanke og handling. For hvis ikke vi forstår det og handler derefter, risikerer vi alt for let at falde tilbage i dyriskhed, despotisme og dæmoni.

Det er her, diskussionen om religion, vold, islam og kristendom må tage sin begyndelse, og ikke i Koran, Bibel eller andre fjerne tekstsamlinger, for teksterne er, hvad mennesker gør dem til. Hverken mere eller mindre.”

The URI to TrackBack this entry is: http://www.uriasposten.net/archives/82410/trackback

25 Comments »

 1. Så vanvittigt, at kun akademikere kan tro på det.

  Kommentar by barfbag — 12. april 2017 @ 18:09

 2. Det drejer sig ikke om at sammenligne kristendom og islam. Det drejer sig om, at vi ikke vil have kulturinfiltration.

  Kommentar by Søren — 12. april 2017 @ 18:14

 3. Hvis man havde tiden og ikke nød sin anonymitet kunne det være sjovt, at anmelde den gode professor for racisme.

  Logikken er simpel. Hvis volden ikke er en intrinsisk egenskab ved islam, må muslimernes overrepræsentation i terrorstatistikkerne være et spørgsmål om biologi, dersom der også er et væsentligt overlap mellem terrorister og folk fra Mellemøsten/Afrika. Professorens konklusion er altså, i forhold til de forhåndenværende data, at terroren ligger i generne hos personer fra Mellemøsten/Afrika….og det, mine damer og herrer, er racistisk.

  Kommentar by Dansk - Skatteyder - Frustreret — 12. april 2017 @ 18:23

 4. Akademisk bimmelim. Effekten af cannabis i ungdommen og rødvin i den modne alder fornægter sig ikke. Særligt i betragtning af at 90% af biskopperne og præsterne i den danske folkekirke værdipolitisk befinder sig et sted mellem Alternativet og Enhedslisten!

  Når det er sagt, så er der da bestemt en lang periode i kristendommens historie, fra den blev statsreligion i romerriget til renæssancen, som var ganske voldelig og undertrykkende.

  Kommentar by Sigwar — 12. april 2017 @ 18:32

 5. Den gode professor går vist ikke meget i kirke, for så ville han have bemærket, at Folkekirken forlængst er konverteret til islam.

  Kommentar by Voldposten — 12. april 2017 @ 18:45

 6. Det ligner en grotesk akademisering af tro. Ikke fordi jeg selv er troende, men jeg kan i det mindste begrænse mig. Ham her har spist ved Nietschzes bord og fået maden galt i halsen.

  Kommentar by Høgsbro — 12. april 2017 @ 19:24

 7. Der er den grundliggende forskel, at koran opfordre til vold og drab.
  Det nye testamente til fred.
  I de tilfælde hvor kristendomen har brugt terror (f.eks konflikten i Nordirland).
  Har der være en grundlæggende politisk konflikt, om selvstyre kontra overstatsligt styre.
  Man kan IKKE på et splitsekund omvende batteriet/muslimer til fredselskede hippier.
  I det øjeblik de ikke følger koranen er de vantro. Og jaget vildt for muslimerne.
  Demokrati og frihedsrettigheder er IKKE forenelige med koranen.
  Derfor er al integration håbløs.

  Kommentar by XXXXX — 12. april 2017 @ 19:46

 8. Man har tit hørt påstanden om backlash efter muslimske terrorangreb. Det er faktisk rigtigt – der er backlash næsten hver eneste gang, ikke mod muslimer, men mod kristne. Godt nok kun verbal backlash, men alligevel. De kristne skal så godt som hver eneste gang der har været er muslimsk terrorangreb, have at vide at de er lige så slemme som muslimerne.

  Kommentar by Michael Larsen — 12. april 2017 @ 20:50

 9. Kristendommens problem er, at den lærer sine tilhængere at elske sin næste som sig selv, vende den anden kind til og mere i den dur. Det er en klar opskrift på at lade sig tromle af det islamiske voldsapparat.
  Når der har været kristne religionskrige, kristen tortur og henrettelse af kættere er det ikke begrundet i selve kristne lære, men snarere begrundet i magtbestræbelser hos de ledende personer indenfor kirken og det verdslige samfund.
  Islam foreskriver vold og mord direkte gennem sin lære.
  For den enkelte der bliver udsat for vold kan det måske synes ligegyldigt om den enkeltperson, der fører kniven, er kristen eller muslim, men det er ikke den eneste relvante synsvinkel. Det er mindst lige så vigtigt at betragte forskellen på kristen og islamisk vold fra et samfundsperspektiv, dvs vold udgående fra den ene eller anden gruppe. Der træder forskellen mellem den kriste gruppe og den muslimske gruppe meget tydeligt frem.

  Kommentar by monse — 12. april 2017 @ 21:50

 10. Religiøse tekster er altså ligesom hunde – de er, hvad ejerne gør dem til? I så fald er kristendommen i dag – DESVÆRRE – en golden retriever, islam en pitbull. Særlig folkekirken er jo genetisk uden aggressivt anlæg overhovedet. Og det er fuldstændig ligegyldigt i dag, hvad kristendommen evt. var i 1600-tallet. I dag er den vestlige kristendom uigenkaldeligt personlig moralisme. Men principielt er jeg færdig med disse evige teologiske disputter, som i sidste instans ikke kan bevises, men er “a conflict of visions”. Vi har heller ikke plads til 100 mio. fredelige afrikanere. Bare de vildfremmede holder sig hjemme, kan de jo have deres saliggørende tro i fred, uden ét kritisk ord fra min side.

  Kommentar by Peter Neerup Buhl — 12. april 2017 @ 21:52

 11. Københavns biskop, Peter Skov-Jakobsen –

  http://nyheder.tv2.dk/samfund/2017-04-12-biskop-har-vaennet-sig-af-med-fordom-kristne-er-ikke-bedre-end-muslimer

  Kommentar by PBrad — 12. april 2017 @ 22:09

 12. Vdr. Københavns biskop: Nu har det jo aldrig krævet det helt store, at blive cand.theol.

  Kommentar by Laboremus pro Patria — 12. april 2017 @ 23:06

 13. Mange af de danske biskopper bilder sig ind at vide noget om Muhamedanismen, men når det kommer til stykket vender de hele tiden tilbage til de samme forlængst forkastede trossætninger om at der ikke er nogen afgørende forskelle mellem de forskellige monoteistiske religioner, som også den nævnte professor påstår i Politiken.

  Hvis en imam har sagt til en præst at de blodige budskaber i Koranen ikke skal følges, så burde præsten eller biskoppen forstå det er løgn, men de kristne vælger bevidst at lade sig bedrage. Sandheden fremsiges ellers ofte af de troende selv, enkelte gange endda på dansk i massemedierne sem eksempelvis følgende:

  http://jyllands-posten.dk/indland/kbh/ECE3270843/Muslimen-der-pr%C3%B8vede-lykken-i-Kristeligt-Folkeparti/

  Du kalder dig fundamentalist.

  Hvad mener du med det?

  »Det er sådan et dejligt misforstået begreb, fordi det i Danmark bliver brugt som synonym for fanatikere. Men det betyder, at Koranen er Guds ord: At der ikke er et bogstav eller komma, der er sat forkert i Koranen. Det mener alle muslimer, og derfor er alle muslimer også fundamentalister.«

  Hobbies Politiker. Medlem af Københavns Amtsråd for det radikale venstre

  »Juridisk set er jeg dansker, men jeg er egentlig ikke dansk. Og jeg ønsker heller ikke at være det. Jeg er heller ikke pakistaner. Den eneste sikre identitet, jeg har, er, at jeg er muslim,« siger 32-årige Mazhar Hussain.

  Kommentar by perhag — 12. april 2017 @ 23:11

 14. Isabella I af Kastilien og Ferdinand II af Aragonien, de “katolske monarker”, afsluttede den kulturelle udveksling mellem muslimer og kristne, da de fordrev araberne og jøderne fra Spanien efter Granadas fald i 1492. Dermed afsluttede Reconquista’en.
  https://da.wikipedia.org/wiki/Reconquista
  https://es.wikipedia.org/wiki/Reconquista
  At jeg havde foretrukket reqonquistaen var fortsat, optimalt med lokale kræfter som ene udøvende, til et mindre område i Saudi-arabien er ikke noget jeg umiddelbart blander kristendom ind i.
  Det er bare mig.

  Kommentar by Peter Buch — 12. april 2017 @ 23:25

 15. En reconquista gør ingen…
  Lidt fugl er der nok plads til blandt påskeharerne:
  Dagens ordsprog er ‘Én svale gør ingen sommer’, nævnt af Peder Syv, men allerede Aristoteles gjorde denne iagttagelse i sin Etik 1,6, eller han trak på fabel 304 af Æsop, hvori en ung mand solgte sin kappe ved synet af vårens første svale, hvorefter han måtte se, hvordan svalen døde af kulde. Jævnfør også udtrykket ‘en enlig svale’. Den smukke flyver er knyttet sammen med modergudinder som fx Isis og med kærlighedsgudinden Afrodite. I Kina blev svaler, der byggede rede i et hus, tegn for snarligt bryllup og mange børn.

  Kommentar by Peter Buch — 12. april 2017 @ 23:45

 16. “teksterne er, hvad mennesker gør dem til. Hverken mere eller mindre.”

  Så når muslimske lande alle som et har udviklet sig til helvedeshuller af vold, undertrykkelse og barbari, så har det altså ifølge professoren ikke noget med de religiøse tekster at gøre, men skal ses som udtryk for de menneskelige egenskaber hos disse landes indbyggere. Det er da noget af det mest racistiske jeg har læst længe.

  Kommentar by Ruby Tuesday — 13. april 2017 @ 06:44

 17. Den såkaldte biskop i København, Peter Skov Jakobsen, har nu skiftet mening, og går ikke længere ind for at afskaffe blasfemiparagraffen.

  Den kulturradikale dhimmi mener nu, at “man skal ikke fornærme alle dem med en anden “kultur”, som er kommet til landet”.

  Hvorfor siger tossen ikke bare ligeud, at han vil forbyde al kritik af dødskulten Islam?

  Kommentar by Revisoren — 13. april 2017 @ 07:13

 18. >16 13. april 2017 @ 06:44 Ruby Tuesday, ha, ha, god pointe. Jeg tror dog ikke professoren har tænkt dybere over den logiske konsekvens af det han skriver, det virker nærmest som om han kører i tomgang og bare lukke nogle floskler ud, som han sikkert har hørt skulle være gode til at få et indlæg optaget i POLITIKEN.

  Kommentar by monse — 13. april 2017 @ 07:17

 19. “Hvad der står i de enkelte religioners formative skriftsamlinger som Bibel, Koran og Tripit aka, spiller i den sammenhæng ikke nogen stor rolle”…”teksterne er, hvad mennesker gør dem til. Hverken mere eller mindre.”

  Ligesom i politik har man i den religiøse verden pragmatikere kontra bogstavtro (politisk kaldes de “ideologer”). Pragmatikerne kan være så ekstrem pragmatiske, uvidende eller ignorante (eller noget mere udspekuleret), at formative skriftsamlinger ingen rolle spiller for dem. Pudsigt at finde ekstre- pragmatikere blandt intellektuelle, hvis verdensbillede stammer fra diverse ofte ideologi-baserede skriftsamlinger.

  Før Gutenbergs bogtryk-revolution og deraf reformationen, må man generelt antage, at bibelens indhold havde begrænset udbredelse, og kendskabet til de formative kristne skriftsamlinger var ret begrænset og man kan tale om udbredt uvidenhed. Det er så afløst af vore dagens arrogante ignorance i Vesten, mens uvidenhed formodentlig præger store dele af de kristne samfund i f.eks. Afrika.

  Da det ikke er til at se forskel på uvidenhed og ignorance, så kommer
  professorens argumentation til at være sammenfaldende med de to uvidende muslimaers halvdumme floskler i P1.

  I den anden ende har vi den bogstavtro religiøsitet. “I begyndelsen var ordet..” begynder Johannesevangeliet med, med den betydning, at det er de glade nyheder med vidnesbyrd om det skabende ord. Og med tydelige markering af, at de glade nyheder er skrevet af mennesker, og at det ikke er et politisk kampskrift mod den politisk magt.

  Lige modsat er så den bogstavtro religiøsitet i islam. Koranen er på ingen måde de glade nyheder, men et politisk-religiøst kampskrift direkte fra guddommen. Men udbredt viden om koranen er nyt, og Islamisk Stat er det moderne resultat af den bogstavtro religiøsitet i islam.

  Kommentar by traveler — 13. april 2017 @ 09:22

 20. Anders Klostergaard Petersen siger at man skal lade være med at dæmonisere islam. Det er heller ikke nødvendigt, for det klarer islam fint selv.

  Meget apropos AKP’s vinkel på tingene, så var biskop i København, Peter Skov-Jakobsen inviteret ind i programmet “Lippert” på TV2 News i aftes.

  Der skulle debatteres terror og religion. Biskoppen mener at vi skal træde et skridt tilbage, når det handler om terror. Vi skal vænnes os af med at tro, at det er muslimer, der udøver terror, mener biskoppen, og fortsætter at virkeligheden fordrer at vi ikke tænker islam. Se på historien, siger han, terrorister findes i alle religioner.

  Journalisten nævner at terroristerne råber at allah er stor. Til det siger biskoppen at han ikke har ret til at sige at islam er skyldig og tilføjer at der er voldspotentiale i enhver religion. Terror i dag skyldes at den del af verden er i underskud.

  Så pointerer journalisten at koptere angribes. At kristne er den mest forfulgte religion i øjeblikket. Til det siger biskoppen at vi bør sende venlige hilsner.. Og fortsætter at det ikke er islam, der vender tilbage. Det er bare nogen der hævder det.
  Biskoppen fortsætter med at sige, at hvis man lytter til imamer, så opdager man jo medborgere som vi har fælles værdier med. Biskoppen mener at det er rationelt ikke at mistro islamister. Og siger derpå at demokratiet er udfordret af højrenationalister..

  Så spørger journalisten om hvad prædiken påske søndag skal handle om. (Min kommentar: Det bliver ikke de kristne i Mellemøsten. Eller de mennesker, der er døde på grund af terror i Vesten.) Prædiken, siger biskoppen, skal handle om syriske flygtninge. De mangler medmenneskelighed, for de bliver tvunget til at tale et fremmed sprog i Danmark. Og Danmark bør tage imod flere flygtninge. Selv om det koster 28 milliarder om året, bør vi tage flere flygtninge, for vi er rige. Europa skal tage imod flere flygtninge, for Europa er rigt.
  Derpå siger biskoppen at vi tænker for meget på hvad der gavner egen nation. Vi skal tænke større.

  Journalisten spørger derpå om hvad det vil sige at være dansk. Hvortil biskoppen svarer at i dag er ateister, muslimer og jøder danske. Historisk set er Danmark et kristent lande, men ikke mere. I dag er vi danske, når vi vil være med i det her demokrati. Så er man dansk. Danskhed er vi fælles om lige meget hvad vi tror på. Frisind, åndsfrihed og et godt skolesystem. Det tror biskoppen på at vi er meget fælles om.

  Min kommentar: Biskoppen lever i sin egen trygge hvide ghetto – han virker ignorant overfor vesterlændinge der udsættes for terror og hverdags islamisk chikane, og han virker direkte grum når det handler om kristne i Mellemøsten.
  Han vil have at vi skal tage imod flere flygtninge, selvom det har vist sig at flere terrorangreb i Vesten er begået af flygtninge. Senest i Stockholm.
  Biskoppen er ikke god for vesterlændinge og Danmark. Ikke mindst fordi han ikke vil kritisere islamister og hadske imamer. Han siger at vi skal vænne os af med at tro at det er muslimer der udover terror. Han bør lytte til hvad de selv siger og skriver, når de har myrdet vesterlændinge eller kristne i Mellemøsten. Det er racistisk andet. Biskoppen siger at danskere er rige. Nej, det biskoppen der er rig. Men har han flygtninge boende i sin store dyre præstebolig? Han er god på andres bekostning, er han. Og han virker påfaldende faktaresistent.

  Journalisten i programmet var nærmest bare mikrofonholder. En del af interviewet foregik i Vor Frue Kirke og det lagde en stor dæmper på interviewet.

  Kommentar by Liva — 13. april 2017 @ 09:28

 21. #19 – Liva – Ja det var pinligt at overvære så megen villet enfoldighed, en ting er at klovnen ikke fatter hvad det er han har med at gøre, en anden ting er at han villigt arbejder for flere muslimer og mere islam i Danmark.

  Og så den der med “Vi er jo så rige”, hvor længe mon det så holder med den kurs han ønsker?

  Kommentar by PBrad — 13. april 2017 @ 09:56

 22. Meget useriøst at trykke sådan en gang uvidende ævl! Typisk Politiken.

  “Derfor er det ikke underligt, at vi i disse år ser islam anvendt til voldeligt at sparke tilbage mod dem, som truer islamiske gruppers og landes eksistens. Det er selvsagt ikke nogen undskyldning for vold og terror, men forudsætningen for at løse problemer begynder i forståelse.” – I disse år??!! Øh, det har været problemet siden ideologiens opståen, og det vil vel sige i 1.400 år! Mohammedanere har altid elsket at slå ihjel, og de har slået rundt regnet 270.000.000 – ja, 270 MILLIONER ihjel på de år. Det er altså ikke noget politisk motiveret, som er opstået de sidste få år, nej, det er religiøst motiveret, og religiøst motiverede massemord har altid været en integreret del af den okkulte religion islam.

  Den uvidende skribent burde læse denne: http://www.faithfreedom.org/infidel-lives-matter/

  Kommentar by Kuffar — 13. april 2017 @ 11:03

 23. Efter herr biskoppens verdensopfattelse, er det når minoriteter bliver undertrykt, at de laver terror (evt. under en (falsk) henvisning til religion).

  Som kopterne i Egypten???

  Kommentar by Bastardo — 13. april 2017 @ 11:56

 24. Det er en ret lang historie,den er vel saerdeles velkendt, saa hvor er en mulig loesning? det er vel hvad vi alle venter paa.
  Naah ja en nation der ikke gider. Kan I ikke forstaa os der lever udenfor ,fordi det er vores arbejde,laenges efter det land som skabte
  os, og vi derfor er en accepteret arbejds gruppe ,ikke fatter en skid af hvordan i taenker

  Kommentar by Dunk — 13. april 2017 @ 13:24

 25. @ 23, Bastardo

  Det er en rigtigt godt pointe. Og hvis Kim Møller læser med, måske en idé til et kommende indlæg?

  Hvorfor ser man ikke kristne, jøder, buddhister eller andre religiøse mindretal begå terror i muslimske lande i samme omfang, som man ser muslimer begå det i ikke-muslimske lande? Og som det sidste søm i professorens kiste kan man bruge Kina som “kontrolgruppe”.

  Den kinesiske stat er selv ateistisk, men anerkender officielt 5 trosretninger, herunder katolicisme, islam og protestantisme. Muslimer og kristne har altså samme grundlæggende rettigheder, begge grupper er minoriteter og begge står uden formel politisk repræsentation/magt. Staten har dog oprettet officielle administrative organer for hver af de 5 trosretninger. Men de har ingen eller kun ringe grad af autonomi og formålet er derfor ret eksplicit, at udøve politisk kontrol over religionen, ikke det modsatte. Det korte af det lange er altså, at kinesiske kristne og muslimer er stillet lige i den forstand, at de har samme grundlæggende rettigheder/magt/indflydelse og samme indskrænkninger i disse.
  Alligevel står muslimer/islamister bag mere end halvdelen af hændelserne på denne liste (med gode og rigelige kildehenvisninger) over større terrorlignende begivenheder i Kina siden 1992.
  https://en.wikipedia.org/wiki/Terrorism_in_China#Chronology_of_major_events
  Hvis professorens argument er holdbart, burde kristne og buddhister altså optræde langt mere prominent i statistikken. Men kristne terrorister er umiddelbart slet ikke at finde på listen. Og selvom buddhisterne kan kobles til listen, er forekomsten bemærkelsesværdig lav, især i lyset af hvordan buddhismen historisk har været undertrykt og det overlap, der er med den tibetanske uafhængighedsbevægelse.

  Og som afsluttende øvelse kan man tænke lidt på hvordan Helmuth Nyborg blev lynchet i medierne og smidt for løverne i diverse udvalg vedrørende videnskabelig uredelighed, selvom han havde styr på sine fakta og hans argumenter var gyldige. Mon den gode professor Petersen får samme tur?

  Kommentar by Dansk - Skatteyder - Frustreret — 13. april 2017 @ 14:19

RSS feed for comments on this post.

Leave a comment

Line and paragraph breaks automatic, e-mail address never displayed, HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

  

Vælg selv beløbBlogs


Meta
RSS 2.0
Comments RSS 2.0
Valid XHTML
WP


MediaCreeper