26. august 2017

Historiker: “… korstogsbevægelsen var den defensive reaktion på flere hundrede års muslimsk terror”

Michael Pihl og Jesper Rosenløv udgav sidste år ‘Korstogene’ med den passende undertitel ‘Islams ekspansion og kristen modoffensiv’. Faktamættet kronik af førstnævnte i Kristeligt Dagblad – Historiker: Korstogene var forsvar mod muslimsk terror.

“I slutningen af oktober 1095 faldt pave Urban den Anden på knæ for at bede ved abbeden Skt. Maiolus’ grav i Souvigny. Mindre end en måned før samme Urban den Anden med sin historiske tale i Clermont den 27. november 1095 udløste korstogsbevægelsen for den kristne generobring af det hellige land.

I standardfremstillingen herhjemme – som for eksempel i Politikens Forlags bog om korstogene af Kurt Villads Jensen, senest gentaget i Kristeligt Dagblad den 22. juli i en rejseartikel om en middelalderborg i Jordan – indgår Pave Urban den Andens korstogstale, som om talen nærmest alene og i sig selv skulle kunne forklare middelalderens konflikter mellem islam og kristenheden.

Som om islams ekspansion aldrig havde fundet sted: muslimske hæres brutale erobring af to tredjedele af tidligere kristne kernelande i Mellemøsten, Nordafrika og Spanien, muslimske angreb og plyndringer i Syditalien, Peterskirken i Rom og den sydlige del af Frankerriget langt op i 900-tallet.

For ikke at tale om tyrkernes brutale undertrykkelse og massakrer mod østkristne og armeniere i Anatolien fra 1050’erne. Som for eksempel tyrkernes massakre mod armeniernes hovedstad, Ani, i 1064 beskrevet af et øjenvidne hos den muslimske historiker Sibt ibn al-Jawzi: ‘Hæren trængte ind i byen, massakrerede indbyggerne, hærgede og brændte den og efterlod den i ruiner og tog alle dem som gidsler, som overlevede (…) ligene var så mange, at de blokerede gaderne; man kunne ikke gå nogen steder uden at falde over dem. Og antallet af fanger var ikke under 50.000 sjæle. Jeg var opsat på at komme ind i byen og se ødelæggelserne med mine egne øjne. Jeg forsøgte at finde en gade, hvor jeg ikke skulle vade over ligene, men det var umuligt.’

… Men var den muslimske aggression imod det kristne Europa da ikke stoppet af Karl Martel i slaget ved Poitiers i år 732? Nej, muslimske helligkrigere hærgede Europa længe efter slaget ved Poitiers og deres angreb på Frankerriget og Italien fortsatte langt op i 900-tallet.

I år 887 erobrede muslimer fra Spanien den gamle romerske bjergfæstning Fraxinetum i nærheden af det nuværende St. Tropez. Herfra sendte de plyndringstogter ud mod klostre og byer i Provence og Sydfrankrig, hvor de hærgede, myrdede og tog kristne til fange for at sælge dem videre som slaver. På grundlag af vestlige kilder blev disse muslimske krigere i traditionel historieskrivning kun beskrevet som ‘pirater’, men ud fra blandt andet arabiske kilder tolker nyere forskning Fraxinetum som en muslimsk grænsestat ved ‘krigens hus’ (dâr al-harb ) med helligkrigere, der førte jihad mod det kristne Europa.

Den muslimske geograf Ibn Hawqal (død cirka 978 e.Kr.) beskrev således muslimerne i Fraxinetum som ‘mujâhidin’, det vil sige hellige krigere. Og ifølge historikeren Mohammad Ballan er det meningsløst, når vestlige historikere i dag skelner mellem ‘pirater’, der plyndrede og ‘hellige krigere’, der bedrev jihad, fordi muslimerne i Fraxinetum i overensstemmelse med 900-tallets muslimske retsforståelse ikke sondrede mellem det legitime i at plyndre kristne og føre jihad.

Fra den næsten uindtagelige bjergfæstning sendte muslimerne i Fraxinetum hellige krigere ud for at plyndre, fange slaver og føre jihad imod hele Provence og det sydlige Frankerrige, og på et tidspunkt beherskede de vigtige pas i Alperne, hvorfra de overfaldt kristne pilgrimme, krævede beskyttelsespenge og sendte plyndringstogter imod Norditalien og Schweiz. I år 939 plyndrede de Skt. Gallen-klostret i Schweiz og dræbte og tilfangetog kristne pilgrimme på vej over Alperne. Natten mellem den 21. og 22. juli i år 972 angreb muslimerne en gruppe pilgrimme på vej hjem fra Rom over Sankt Bernhardspasset.

Her tog de abbed Maiolus fra Cluny-klosteret som gidsel og det skulle blive dråben, der fik den hellige gral for sydfranske riddere til at flyde over.

(Fraxinetum, Sydfrankrig)

Men nyheden om mujahedinernes hærgen og ydmygelsen af abbed Maiolus og de kristne pilgrimme i år 972 udløste en vrede i hele Provence-området, der forenede kristne feudalherrer i bestræbelserne på en gang for alle at fordrive muslimerne fra Fraxinetum og stoppe deres terroraktioner mod de kristne.

Året efter blev de muslimske helligkrigere nedkæmpet og besejret af riddere under grev Wilhelm af Provence i slaget ved Tourtour i år 973, og selve Fraxinetum-fæstningen blev belejret og indtaget. Sejren over muslimerne i Fraxinetum gjorde dermed en ende på helligkrigernes hærgen og afsluttede muslimsk kontrol med frankiske områder – næsten 240 år efter Karl Martels sejr over den muslimske invasionshær i slaget ved Poitiers i år 732.

… med sin gestus ved Maiolus’ grav havde pave Urban den Anden gjort klart for enhver, hvad i dag danske korstogshistorikere af al magt vil fortrænge: at korstogsbevægelsen var den defensive reaktion på flere hundrede års muslimsk terror og hellig krig mod kristenheden.

The URI to TrackBack this entry is: http://www.uriasposten.net/archives/86756/trackback

18 Comments »

 1. Vi skal vist være glade for korstogene og Grev Dracula,s massakre imod de muslimer som søgte at erobre balkan og de østlige dele. Uden ham og korstogene havde muslimerne for længst vundet Europa. I Indien lykkedes det også at jage dem på flugt fra de sydlige områder.
  Vi skal grimmes og foragte nutidige kulturpinger og politikeres leflen for denne modbydelige undertrykkende diktatorreligion.

  Kommentar by Michael Unna — 26. august 2017 @ 21:26

 2. Dæmoniseringen af korstogene og den totale mangel på kontekst i den gængse historieskrivning er en skandale.

  Kommentar by Odo — 26. august 2017 @ 21:35

 3. Mon paven, eller biskopperne (fnis), vil gå i spidsen for korstogene om 200 år?

  Kommentar by Bastardo — 26. august 2017 @ 23:40

 4. opfordring:
  Lad os mindes hver af disse store feltherrer, som har forhindret Islam´s komme, ved enhver demonstration.

  Feltherrerne af i dag er 5 kolonne landsforrædere, som skal fjernes.

  Kommentar by Sindsro — 27. august 2017 @ 00:13

 5. I Vikingetiden handlede vi med Arabien igennem Europas floder. Kan ses i fundne skatte. De kaldte os rus, deraf navnet Rusland når vi kom den vej nedover. Det ophører i 900 tallet, da vi bliver kristne. I stedet angriber vi det hellige land på ordrer fra paven. Og så kører historien med maurerne, der besætter Spanien og bla bla.

  Kommentar by Giv mig Danmark tilbage. — 27. august 2017 @ 08:07

 6. Jeg kan varmt anbefale Michael Pihl og Jesper Rosenløvs glimrende bog, som jeg købte for et halvt år siden. Den giver et meget anderledes billede af islam og korstogene, end jeg er vokset op med.
  Tilsyneladende er der i tidens løb opstået et spind af den ene løgn efter den anden om islam, som til sidst er udmøntet i en usandfærdig historieskrivning, der ukritisk er givet videre til de næste generationer i historiebøgerne.
  Forfalskningen er tilsyneladende sket fra oplysningstiden, hvor filosoffer som Voltaire idoliserede islam og nedgjorde kristendommen som den store agressor mod den fredelige og storslåede muslimske kultur. Denne opfattelse, der er imod alle historiske kilder blev tilsyneladende den indiskutable sandhed op til vor tid, også cementeret i historiske romaner som Ivanhoe af Walther Scott.
  Jeg selv havde indtil for få år siden denne opfattelse, som jeg har lært i skolen og er opvokset med, lige indtil jeg opdagede en alternativ historie. Bedraget er så stort, at det nærmest er ufatteligt. Vi lærte blandt andet om Bagdad og Andalusien, at det var fredelige, muslimske samfund, rige på kunst og videnskab. Denne rigdom har tilsyneladende ikke været konstant, men er kommet i perioder, hvor en videbegærlig kalif har siddet ved magten og har benyttet sig af kristne og jødiske lærde (dhimmier) med adgang til og mulighed for at læse græske, videnskabelige skrifter. Sådanne kaliffer har været ildeset af andre kaliffer, der har anset dem for at være umuslimske, hvorved der har været sat en stopper for videre fremskridt.
  Læs bogen eller brug den som opslagsværk og bliv overrasket og meget klogere.

  Kommentar by HP — 27. august 2017 @ 08:46

 7. @Giv mig Danmark tilbage, du bytter rundt på hendelsesrækken. Angrebene på den ibirske halvø og den anatolske højslette var allerede i 800-900 tallet . Efter en ny brutal offensiv fra 1040’erne kalder paven til korstog, da Byzans ikke kan holde stand alene, siger Urban ii i den berømte tale.

  Korstogene er i såvel strategisk sammenhæng somhvad de udtrykker af motiver en reaktion, dvs. Et modvirke, mod islams brutale erobringer

  Kommentar by BS — 27. august 2017 @ 09:52

 8. Jeg har også med forbløffelse fulgt denne proces, hvor den usandfærdige historieskrivning om korstogene fra at været mejslet ind i universiteternes historieskrivning og i den europæiske bevidsthed langsomt begyndte at krakelere og nu afklaringen (paradigmeskiftet) gennem bl.a. Michael Pihl og Jesper Rosenløvs glimrende bog.

  Man må bedrøveligt konstatere, at vores europæiske forfædre har været plaget af officielle løgnehistorier, som er udsprunget af selveste Oplysningstiden. Det sætter spørgsmålstegn ved – måske ikke Oplysningstidens oprindelige idealer – men mange af dens resultater and landvindinger.

  Kommentar by traveler — 27. august 2017 @ 09:52

 9. Vi kan se endnu lidt længere tilbage i historien. Vikingerne bliver altid skidret som barbariske erobrere, som satte ild til klostre og slog “uskyldige” munke og præster ihjel og voldtog nonnerne.

  Man nævner aldrig at vikingernes første togter var advarsler og hævn mod den aggressivt fremrykkende “Kristendom” som altid endte med at de “omvendte” folkeslag blev viljeløse slaver i erobrernes verdslige imperie for så at rykke frem mod nye jagtmarker. Munkene var i deres øjne kulturradikale folkeforrædere; imperiets forlængede arm, eller spydspids med deres vamle historier der var utroligt nyttige for at holde en befolkning under kontrol; en kastrerende religion.

  Om de amerikanekse indianere har jeg også skiftet mening lidt.

  En af grundene til at kolonisterne i USA var så onde mod de indfødte var at de havde oplevet indianernes barbari fra første parket. Mange af Indianerne var ikke bedre end Genghis Khan i Europa og levede som de rene rovdyr af at overfalde andre stammer. Deres tortur som nu næsten synes glemt i de populære fortællinger, begrænsde sig ikke til deres voksne mandlige modstandere. De torterede med lige stor fornøjelse tilfangetagede kvinder og børn i helt ufattelige orgier hvor de skar bryster af kvinder og flåede børn og voksne levende.

  Jeg tror ikke jeg skal skamme mig så meget på de hvides vejne mere, men være glad for at nogle af mine forfædre måske har været med til at uskadeliggøre Apacher, Sioux og andre skadedyr. Det skal tilføjes at ifølge disse indianerhistorikere foregik de indianske torturløjer med fuld deltagelse af kvinder og børn. Især kvinderne var kendt som de mest grusomme – det samme fortælles om Afghanistan. Måske er det løgn det halve. Jeg er s’gu næsten ligeglad. Jeg er pro-hvid, uanset hvad Pizarro og Columbus og Captain Cook og Adolf Hitler skulle have bedrevet. Og for hver statue der bliver revet ned bliver jeg mere pro-hvid. Tak til Pizarro for at have udryddet de menneskeofrende barbariske Inkaer og andre “fantastiske civilisationer”, dog tilsyneladende ikke grundig nok.

  Vi har og en høne at plukke in mente,
  der er både renter og renters rente,
  når en gang på gaden og på barrikaden;
  vort regnskab det opgøres skal.

  Dette er er faktisk det eneste valg vi har: White Supremacy or Chaos

  Kommentar by Balder — 27. august 2017 @ 10:55

 10. 7. BS
  Korrekt.
  Islams erobring startede allerede i år 622. Mekka-Medina.

  Tidslinje for islam:

  Denne tidslinje for islam er ikke fuldstændig. F.eks. mangler der data fra islams ekspansion i Centralasien og fra de langvarige krige i Østeuropa og Rusland.

  570 Profeten Muhammed bliver født D: 26 april i Mekka, Arabien, (Det er der sat ? ved at Mekka ifølge Tom Holland kun nævnes ét sted i Koranen.).
  595 Muhammed’s arbejdsgiver, Khadija. En fyrreårig meget rig enke, friede til ham.
  595 Muhammed gifter sig med Khadija.
  ca. 610 Muhammed får sin første åbenbaring i en hule nær Mekka, af englen Gabriel.
  611 Muhammed begynder at modtage åbenbaringer om Koranen
  ca. 610-22 Muhammed prædiker i Mekka.
  615 Muslimer udvandrer til Abessinien for at undgå forfølgelse. Kong Negus af Abessinien modtager dem venligt og konverterer til islam.

  621 Khadija Dør.
  622 Hidjra – Muhammed og hans følge flygter til Medina. Den islamiske kalender (AH, Anno Hegirae) begynder.

  624 Profeten Muhammed (54 år) gifter sig med Aisha, en 6 år gammel pige. Faderen til Aisha er Abu Bakhr, Bror til Muhammed.
  624 Muslimer angriber med held karavaner fra Mekka ved Badr.
  625 Muslimer lider nederlag til Mekka ved Uhud.
  627 Muslimer angriber Mekka med held.
  627 Profeten Muhammed fuldbyrder ægteskabet med Aisha, nu 9 år.
  628 Stedet hvor Al Axa Moskéen blev bygget. Her siges det at Profeten steg til himmels i samme år.

  629 Islamisk angreb på Bakr efter Hudaybiyah, sent i år 7 i fl. den islamiske kalender, og desuden endnu et dusin muslimske aftalebrud.

  630 Muslimer indtager Mekka i januar. Ka’ba renses, pilgrimsritualerne islamiseres og de arabiske stammer sværger troskab til Muhammed.

  632 Muhammed dør I en alder af 62 år D: 8. Juni i Medina, Arabien. Abu Bakhr vælges som kalif.
  632-34 Abu Bakhr, altså Muhammeds svigerfar og bror, kalif.

  632-33 Frafaldskrigene genskaber loyaliteten over for islam .
  633 De muslimske erobringer (Futuhat) begynder.
  633-44 Muslimske hære erobrer den frugtbare halvmåne (Ægypten, Syrien, Israel/Palæstina, Mesopotamien), den nordafrikansk kyst og dele af det persiske og byzantiske rige.

  644-656 Othman kalif. Koranens tekst bliver fastlagt.
  ca. 650 Othman får Koranen skrevet ned.
  656 Uthman bliver myrdet, og Ali bliver den fjerde kalif.
  656-661 Ali kalif.
  657 Slaget ved Siffin. Mu’awiya, Syriens hersker, kræver kalifatet.
  659 Adruhs afgørelse kan ikke accepteres af Alis tilhængere.
  661 Ali bliver myrdet, og Mu’awiya bliver kalif. Dette indleder umayyadernes kalifat (661-750). Islam rykker mod vest hen over Nordafrika til Spanien, mod øst til Indien og mod nord til Samarkand.

  670 Qairowan (i det nuværende Tunesien) bliver grundlagt af Uqbah bin Nafi, Radi-Allahu anhu.

  680 Imam Husayns Ibn Ali myrdes i Karbala . (Shiitisk), (Var barnebarn af profeten Muhammed).

  680 Uqbah bin Nafi, Radi-Allahu anhu, marcherer vestpå og gør krav på hele Afrika for islam. Husayns død bliver begyndelsen til Shi’at Ali (“Alis parti”) eller Shi’a sekten.

  680’erne Shiitterne skilles fra resten af ummah (det muslimske fællesskab).
  685-705 Abd al-Maliks regeringstid, hvor administrationen bliver centraliseret og arabisk bliver officielt sprog (i stedet for henholdsvis græsk og persisk). Udmøntning af arabiske mønter sættes i gang.
  Sidste halvdel af det 7. århundrede De regerende lag i Øst- og Vestafrika konverterer til islam.

  692 Påbegyndtes byggeriet af Al-Aqsa-moskéen i Jerusalem på Tempelbjerget blev første gang påbegyndt i år 692 og stod færdig år

  698 Byzantinerne flygter fra Carthago og muslimerne får fuldt herredømme over berbernes landområde.

  705 Al-Aqsa-moskéen i Jerusalem står færdig.

  8-9 århundrede Der opstår grupper af muslimske asketer og mystikere.
  710 Arabiske hære trænger ind i Spanien fra Nordafrika.
  732 Det muslimske rige når sin største udstrækning. Udfaldet af slaget ved Tours forhindrer videre fremtrængen ind i Vesteuropa. (Karl Martal “Hammeren”)
  747 Umayyaderne lider nederlag til oprørere.
  750 Muslimske arabere har skabt et mægtigt, islamisk rige i Mellemøsten. Abu l’Abbas bliver kalif i Iraq.

  750-1258 Abbasidedynastiet.
  754 Baghdad (Madinat al-Salam, “fredens by”) bliver Abbasiderigets nye hovedstad.
  755 Abd ar-Rahman grundlægger et Umayyadedynasti i Cordoba.
  765 Ismaili shiismen dannes. Splid mellem shiiterne, hvor hovedparten er de moderne Imamiyya (Tolverne), som kan samarbejde med Abbasidekalifferne, mens mindretallet er de mere ekstreme Isma’iliyaa (Syverne).

  874 Tolver shiismen grundlægges.
  786-809 Harun ar-Rashids regeringstid, som er kendt fra Tusind og en Nat.
  9-10 århundrede Kanoniske Hadithsamlinger. Det er nedskrevne samlinger af profetens udsagn. Sicilien kommer under muslimsk styre.

  813-33 Ma’muns regeringstid. Theologisk strid om, hvorvidt Koranen er skabt eller ikke skabt og evig. Et centrum for oversættelse af græske tekster til arabisk bliver grundlagt i Baghdad.
  869-883 De sorte slavers (Zanj) oprør bliver knust endegyldigt.
  900 Arabiske handlende slår sig ned i Ghana, hvor de missionerer for islam. Blandt de første omvendte er Mandinke, et handelsfolk i det sydlige Sahara. De spreder islam ud over hele Vestafrika, hvor mange konverterer.

  908 Den første Fatimidekalif i Tunesien.
  909-1171 Fatimidedynastiet i Ægypten.
  928 Umayyaden Abd ar-Rahman 3. erklærer sig for kalif i Cordoba.
  940 Muhammad al-Mahdi, den tolvte imam, forevinder. Tolver-shiitterne venter stadig på den skjulte imams genkomst.

  945 De persiske Buyider invaderer Baghdad og tager magten fra kaliffen.
  969 Fatimiderne får magten i Ægypten og angriber Palæstina, Syrien og Arabien. Cairo (Al-Qahira, “den sejrrige by”) bliver grundlagt.

  980-1037 Avicennas livstid. Han var en iransk læge og aristotelisk filosof.
  996-1021 Fatimiden al-Hakims regeringstid. Hamza ibn Ali skaber grundlaget for den drusiske religion.
  Sidst i det 10. århundrede Almindelige mennesker i Vestafrika begynder at konvertere til islam.

  1000 Byen Timbuktu bliver grundlagt. Arabisk bliver et lingua franca for de mange folkeslag i Vestafrika.

  1030 Umayyade kalifatet i Cordoba bliver slået under den kristne reconquista.
  1055 De tyrkiske selsjukker indtager Baghdad. Fra dette tidspunkt er abbasiderne kun regenter af navn.

  1100 De kristne generobrer store dele af Spanien. Sicilien bliver indtaget af normannerne, og korsfarerriger bliver etableret kortvarigt i Palæstina og Syrien.

  1071 Seljukkerne besejrer byzantinerne i slaget ved Manzikert.
  1087 Soninke tager magten fra almoraviderne i Sahelområdet.
  1090 Hasan-i Sabbah erobrer Alamut i de persiske bjerge, hvor sekten assassinerne bliver skabt.

  1095-1270 Korstog til det hellige land.
  1099 Korsfarerne indtager Jerusalem.
  1100 Berberne tilkæmper sig magten i Norafrika.
  12. og 13. århundrede Sufi ordenen (turuq) bliver grundlagt.
  1126-98 Averroës’ levetid. Han var en muslimsk filosof fra Cordoba, der forsøgte at integrere islam med antikkens græske filosofi.

  1171 Fatimiderne mister magten i Ægypten, da Saladin erobrer landet.
  1174 Saladin erklærer sig sultan af Ægypten og Syrien.
  1193 Saladin dør, men inden da er de fleste korsfarerstater generobret for islam.
  1200-1526 Delhisultanatet i Nordindien.
  13. århundrede Assassinerne udslettes af mongolerne. Indiske herskere i Delhi tiltager sig sultantitel. Den spanske mystiker, Muhyi al-Din ibn al-Arabi (1165-1240) virker i de muslimske dele af Spanien.

  1203 Kong Sumanguru styrter soninkekongen.
  1221 Djenghis Khan og mongolerne trænger ind i Persien.
  1235 Kongen af Mali besejrer kong Sumanguru og Mali overtager Ghanas rolle.
  1241 Mongolerne indtager Punjab.
  1258 Mongolerne erobrer Baghdad, byen bliver plyndret og kaliffen dræbt. Det afslutter abbasidekalifatet.

  1281-1324 Uthman (Osman)s regeringstid. Han grundlægger det osmanniske rige. Muslimske handelsfolk og missionerende sufier slår sig ned i Sydøstasien.

  1307 Mansa Musa, som er en troende muslim, bliver konge af Mali. I hans regeringstid forøges antallet af omvendte betydeligt.

  1332 Mansa Musa dør, og Mali bliver styret af en række konger, der ikke kan forsvare landets enorme territorium.

  ca. 1350 Osmannerne erobrer Bursa (ved Marmarahavets sydlige bred) og Iznik og rykker ind i Østeuropa.

  1350-1680 Muslimske stater i Sydindien.
  1366 Det osmanniske riges hovedstad flyttes fra Bursa til Adrianopel.
  1380-1918 Det osmanniske rige.
  1380’erne Osmannerne kontrollerer Balkan.
  1400 Mali svækkes langsomt, og berberne overtager handel og lærdomscentre i Timbuktu og Walata.

  1400’erne Islam når til Filippinerne.
  1435 Songhais fyrste erklærer Gao uafhængigt af Mali.
  1453 Mehmet Erobreren (regeringstid: 1451-81) erobrer Konstantinopel og omdøber den til Istanbul. Sultanen bliver byzantinsk kejser.

  1490 Askia Muhammad bliver konge af Songhai og erklærer islam for statsreligion.
  1492 De kristne driver de sidste muslimer ud af Spanien, da Granada er erobret. Alle muslimer og jøder fordrives fra Spanien.

  1500 Songhai bliver det største rige i Afrika med en stærkt muslimsk befolkning.
  1501-1799 Safavidedynastiet i Iran. Isma’il (1487-1524) hævder at være den skjulte imam, og erklæres shah af Persien. Tolver shiismen bliver Persiens officielle religion.

  1516 Osmannerne erobrer Syrien og Ægypten.
  1517 Osmannerne har kontrollen over Mekka og Medina.
  1520-66 Suleiman den Storslåedes regeringstid. Det osmanniske rige når sit højdepunkt. Ungarn og kystegnene i Tunesien og Algeriet kommer under osmannisk styre.

  1526-1857 Moguldynastiet i Indien. Babur erobrer Delhisultanatet og får kontrol med Nordindien.

  1556 Akbar grundlægger mogulriget i Nordindien.
  1585 Marokkos fyrste erobrer Songhais saltminer.
  1590 Marokkos fyrste sender tropper for at erobre Songhai. De erobrer først Gao, så Timbuktu og endelig Songhai.

  17. og 18. århundrede Efter langvarige krige generobrer Venezia, Østrig-Ungarn og Rusland efterhånden de osmanniske områder i Europa.

  1625 Java kommer under det muslimske kongerige Mataram.
  1654 Taj Mahal færdiggjort.
  1683 Osmannernes ekspansion i Europa standes i Slaget om Wien
  1699 Ved underskrivelsen af Karlowitztraktaten må det osmanniske rige vedstå tabet af de første, betydningsfulde områder i Europa.

  1720’erne Muhammad Abd al-Wahhab afviser sufisme og alle nyskabelser (bid’a). Han grundlægger det kommende saudiarabiske kongedømme. Hinduer tager magten fra mogulerne.

  1738 Mogulriget bliver invaderet af afghanere.
  1779 Afghanerne jages bort af Qajardynastiet, der regerer Persien indtil 1925.
  1798 Napoleons expedition til Ægypten.
  1805 Muhammad Ali bliver Ægyptens guvernør, og landet bliver uafhængigt af osmannerne, får kontrollen med det vestlige Arabien og dele af Sudan.

  1807-76 Tanzimat perioden, hvor det osmanniske rige gennegår et intensivt program for modernisering af administration, lovgivning og lægekunst.

  1815-1900 Kristen kolonisering af Nordafrika og Mellemøsten.
  1830 Grækenland river sig løs fra osmannerne.
  1850’erne Ikke-muslimske indbyggere i det osmanniske rige ligestilles med muslimerne.
  1858 Den sidste mogul i Indien afsættes og hele subkontinentet kommer under britisk styre.
  1876-1908 Abd al-Hamid 2.s regeringstid, som er en enevældig og religiøst konservativ periode i det osmanniske rige.

  1878 Berlinkongressen anerkender Balkanstaternes uafhængighed af muslimsk styre.
  1882-1952 Ægypten besat af briterne.
  1908-18 Den nationalistiske bevægelse, “ungtyrkerne”, opstår, og der kommer en mere liberal politik i det osmanniske riges sidste år.

  1912 Grundlæggelsen af den Islamiske Union (Sareket Islam), som er en sydøstasiatisk bevægelse for modernisering.
  1918 Det osmanniske rige bryder sammen. Folkeforbundet giver Storbritannien mandatoverhøjhed over Palæstina og Iraq, mens Frankrig får magten i Libanon og Syrien.

  1919-1984 Befrielse fra kolonistyre.
  1923 Den tyrkiske republik dannes. Mustafa Kemal (Kemal Atatürk) bliver dens første præsident.

  1928 Ikhwan al-Muslimun (Muslimske Broderskab) grundlægges i Ægypten.
  1941 Jamaat-i Islami reformbevægelsen grundlægges i Lahore i Indien.
  1945 Indonesien bliver en uafhængig republik.
  1945-1960’erne Islam spredes til Vesten med masseindvandringer fra Asien, Afrika og Indien.

  1947 Pakistan grundlægges som en islamisk nation. Islam bliver en mindretalsreligion i Indien.

  1948 1. Arabisk-israelske krig (Israels uafhængighedskrig).
  1957 Den uafhængige, malayiske stat oprettes med islam som officiel religion, men med garanteret tolerance.

  1964 PLO grundlagt.
  1967 2. Israelsk-arabiske krig (Seksdageskrigen)
  1973 3. Israelsk-arabiske krig (Yom Kippur-krigen)
  1979 Shahen af Iran bliver styrtet af USA og ayatollah Ruhollah Khomeini, som skaber et strengt fundamentalistisk styre efter shiittiske principper.

  1990’erne Talibanerne kommer til magten i Afghanistan.
  2001 Muslimer angriber USA den 11. september. (WTC)
  2006 Større dele af verdens muslimske troende gør oprør og boykotter danske mælkeprodukter som følge af Muhammed-tegningernes offentliggørelse. (Ytringsfriheden under pres) og terror alle steder hvor islam forefindes.

  Kommentar by Sindsro — 27. august 2017 @ 10:58

 11. Mon ikke Pihl og Rosenløvs bog snart bliver total forbudt, og pillet ned fra bibliotekernes hylder og brændt?

  Eventuelt kombineret med en fatwa udstedt mod de to korsfarere?

  Kommentar by 4760 — 27. august 2017 @ 11:00

 12. @ HP
  Fuldstændig korrekt opfattelse af Pihl og Rosenløvs bog. Efter læsning var jeg målløs. De infame muslimer nåede også til ROM, hvor de vandaliserede kirken for Sct. Peter.

  @ 10 Sindsro

  Imponerende tidslinie du her har stillet op. Jeg savner dog årstallet 973, hvor grev wilhelm af Provence endeligt fik smidt islam ud af Frankrig, for det skete desværre ikke under “Hammeren” år 732.
  Den endelige udsmidning fra Spanien skete år 1492 som du skriver. Se iøvrigt Michael Pihl kronik i Kristeligt Dagblad “Korstogene var forsvar mod muslimsk terror” fra 24. august, den findes på nettet.

  Kommentar by der Adler — 27. august 2017 @ 12:04

 13. Prøv at læse beskrivelser af sultanten Saladin (ca. 1137 – 1193). Her kan man finde talrige eksempler på, hvordan han er blevet skildret særdeles positiv i vestlig historieskrivning og hyldet for sin store retfærdighed og evne til at udvise nåde. Ophavet til den omfattende panegyrik er her især romanen “Talismanen” af Walter Scott, der i høj grad var præget af romantikkens idyliserende forhold til orienten, den ædle vilde mm.

  Med til historien om den barmhjertige Saladin hører også henrettelserne i kølvandet på slaget ved Hattin (1187).
  http://centerforhistorieformidling.dk/korstogene-islam-kristendom/tekst194.html

  Kommentar by Mr. Write — 27. august 2017 @ 12:30

 14. Kildetekster til Pihl og Rosenløvs bog her:
  http://centerforhistorieformidling.dk/korstogene.html

  Kommentar by Mr. Write — 27. august 2017 @ 12:40

 15. @13
  I en kristen kulturkreds er det en udfordring, om det er muligt at elske sine fjender, som Jesus siger?

  En mulig måde at tage den udfordring op på i krig er at rose sin modstander. Muligvis er Saladin således blevet rost af religiøse grunde af kristne modstandere, og denne panegyrik er siden blevet taget for gode varer af eftertidens historikere med hang til idylisering af orienten og den ædle vilde, med det bagvedliggende formål at kritisere egen samtidskultur.

  Kommentar by traveler — 27. august 2017 @ 13:35

 16. Nu er det nok almindelig kendt at Kims historiske indsigt er minimal, og derfor skal man altid tage Kims historiske “facts” med et forbehold.

  Byen på billedet har aldrig heddet Fraxinetum. jeg ved det, for jeg kender området som min egen bukselomme og er ven med en famillie, der har boet i byen i de sidste 600 år. Billedet optræder da heller ikke i artiklen i Kristeligt Dagblad.

  Byen hedder Éze og ligger i miliardærparadiset på den franske reviera imellem Nice og Monaco. Hvis man har penge nok kan man bo på luksus-hotellet Den Gyldne Ged, der på billedet kan anes på den venstre (sydlige) skråning ud mod havet.

  Halvøen i baggrunden af billedet er Cap Ferrat, hvor bl.a. Tina Turner har sit europæiske domicil og hvor der også er et berømt rothschild-palads.

  https://en.wikipedia.org/wiki/%C3%88ze

  Den historiske konsensus er, at Fraxinet er en helt anden by, nemlig den der idag hedder La Garde-Freinet, og ligger 15 kilometer vest-nordvest for Saint Tropez

  https://en.wikipedia.org/wiki/La_Garde-Freinet

  Kommentar by Jesper Hansen — 27. august 2017 @ 15:31

 17. – Jesper

  Velkommen tilbage Jesper. Finder korrekt illustration når jeg når en pc.

  Kommentar by Kim Møller — 27. august 2017 @ 16:17

 18. Tak. Nå, så er det smukke billede væk. Det er jo næsten synd. Éze er en meget fotogen by.

  Kommentar by Jesper Hansen — 28. august 2017 @ 00:34

RSS feed for comments on this post.

Leave a comment

Line and paragraph breaks automatic, e-mail address never displayed, HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

  

Vælg selv beløbBlogs


Meta
RSS 2.0
Comments RSS 2.0
Valid XHTML
WP


MediaCreeper