19. februar 2018

Flygtningeforskning: “.. udbredt, at man omtaler sig selv som et bolværk mod tiden politiske strømme”

Endnu et læseværdigt interview af Søren K. Villemoes i Weekendavisen. Han har talt med forskningschef Thomas Gammeltoft-Hansen om den danske flygtningeforskning, og her kommer sandheden frem, fra en mand der ikke just kan beskyldes for at være en højreorienteret hardliner. Her lidt fra I den gode sags tjeneste (ikke online).

“Han er i den offentlige debat om flygtninge kendt som en af og til skarp kritiker af europæiske regeringers flygtningepolitik. …

‘Sidste mandag holdt denne nøgleskikkelse i flygtningedebatten et velbesøgt foredrag hos Videnskabernes Selskab i København under titlen ‘Flygtningeforskning midt i en krisetid’. Her leverede han en usædvanligt hård bredside mod sit eget forskningsfelt. Gammeltoft-Hansen efterlyser et opgør med de herskende normer i flygtningeforskningen, som han frygter kan underminere hele dens faglige troværdighed. …

For udenforstående kan det forekomme surrealistisk, at mange flygtningeforskere som de tilsyneladende sidste i verden nægter at tale om en ‘flygtningekrise’. Men det er ingen tilfældighed. …

I stedet taler mange om, at man er bange for, hvad ordet kan betyde med hensyn til at piske en politisk stemning op, og hvad det kan legitimere af politiske tiltag til skade for flygtningene selv,’ fortæller Gammeltoft-Hansen. …

Mange flygtningeforskere ser det som en del af deres arbejde at fremme flygtninges beskyttelse og bidrage til praktiske løsninger til dette mål. Udgangspunktet for en del flygtningeforskning handler eksplicit om at fremme flygtninges beskyttelse,’ fortæller han.

– Hvorfor mener flygtningeforskere, at det er deres opgave at tjene flygtninges interesser? Det lyder umiddelbart ikke som et videnskabeligt anliggende.

Det hænger sammen med, at flygtningeforskning er, hvad sociologen Pierre Bourdieu ville kalde et svagt felt. Med svagt skal ikke forstås, at der ikke er superdygtige forskere, men at det er et fagområde, der i høj grad orienterer sig mod samfundsmæssige interesser. Hovedparten af feltet har indgået det, jeg kalder et liberalt kompromis, hvor man allierer sig med andre aktører uden for forskningen. Inden for flygtningeretten, den juridiske del af forskningen, har det eksempelvis i mange år internationalt været helt legitimt at forfølge en fortolkning, der konsekvent sigter mod at forbedre flygtninges retsstilling.’

… Skulle de drive med vindene og tage den politiske situation som en præmis, man måtte arbejde inden for? Eller skulle man i stedet kæmpe imod det, man så som en omsiggribende populistisk, højreorienteret og fremmedfjendsk udlændingepolitisk kurs?

‘Det er den sidste position, der har været mainstream inden for flygtningeforskningen siden 1980erne. Det er udbredt, at man omtaler sig selv som et bolværk mod tiden politiske strømme og for enkelte endda som aktivister. Det falder i god tråd med dele af den ‘kritiske forskning’, man også ser vinde frem på andre områder. En stor del af forskningen bliver mere afkoblet fra den realpolitiske virkelighed. Nu er det liberale kompromis ikke længere noget, der skal forholde sig til statslige interesser, men højst de organisationer, der varetager flygtningenes interesser. Derfor ser vi mange forskere fremlægge meget idealistiske forslag om globale kvotesystemer, legale flugtruter, fordelingsnøgler, overstatslig asylbehandling – noget, meget få lande vil acceptere -eller endda de helt radikale forslag om åbne grænser. Flere forskere begynder at orientere sig mod NGOer, menneskerettighedsorganisationer og internationale aktører som FN.’

[…]

‘Når man snakker med flygtningeforskere, går der ofte skrækhistorier om dem, der på et tidspunkt er kommet til at træde ved siden af. Jeg kender til en dansk ph. d.-studerende, der ved fremlæggelsen af et kapitel fik at vide af en tidligere institutleder på et førende flygtningeforskningscenter, at hvis han publicerede dette, kunne hun ødelægge hans karriere.

Det er meget udbredt, at der etableres en ortodoksi, en slags forskningspolitisk korrekthed, hvor folk dømmes inde eller ude. Det er ikke unikt for flygtningeforskningen. Men det er udbredt her.‘”

The URI to TrackBack this entry is: http://www.uriasposten.net/archives/90848/trackback

29 Comments »

 1. Alene navnet, er ensbetydende med landsforræderi.

  Kommentar by der Adler — 19. februar 2018 @ 12:27

 2. Det er IKKE forskning de bedriver, det er aktivisme og propaganda.

  Hvis det var forskning ville man tage debatten med sine modstandere og konkludere ud fra fakta, statistikker osv. og ikke med racismeanklager og terrorisering.

  Venstrefløjen har for længst tabt selve debatten men opretholder deres standpunkt med vold!

  Kommentar by santor — 19. februar 2018 @ 12:47

 3. Hvordan kan det være at der altid er en “forsker” parat uanset hvilket problem der bringes op i medierne.

  Jeg er også flygtningeforsker… undersøger og analyserer flygtningenes hærgen, men jeg bliver aldrig interviewet?

  Kommentar by redneck — 19. februar 2018 @ 12:52

 4. Der er stort behov for flere hjemmehjælpere. Måske er aflønningen ikke så god. Ikke så god som selvgod “flygtningeforskers” aflønning. Har vi egentlig råd til at fodre på “flygtningeforskere” herre gud, der er jo næsten ingen “flygtninge” Der i mod er der flere hundrede tusinde kriminelle nassere.
  Jeg synes at forhærdede selvgode selvbagere som ham ovenstående med det belastende efternavn, burde tage en uddannelse fx som hjemmehjælper- så var der noget at have selvfedmen i.

  Kommentar by Hul igennem? — 19. februar 2018 @ 12:58

 5. #1 Der Adler

  Jeg måtte også lige spole tilbage og læse én gang til for at sikre mig, at det var en anden Gammeltoft-Hansen. Et navn, der for evigt må leve i vanære.

  Kommentar by Quark — 19. februar 2018 @ 13:15

 6. Både ham selv, og hans far Hans, har jo gjort hvad de kunne for at få så meget islam som muligt indenfor døren.

  Nu begynder de så at blive bange for, at nogen kunne finde på, at gøre et ansvar gældende, f.eks. af politikere, der henviser til, at de blev rådet til at gøre som de gjorde, i den rådgivning Gameltoft Hansnerne stilled til rådighed.

  Så det er nok meget klogt, at være på forkant af den forventelige udvikling.

  Kommentar by Hans Und — 19. februar 2018 @ 13:21

 7. Hvordan stopper man en tsunami? Det kan man ikke. Hvis vi opdager tsunamien i tide, kan vi måske redde os op på et sikkert sted. I mit korte liv har jeg oplevet to tsunamier: den nazistiske og den kommunistiske. Nogle få af os har opdaget en ny uundgåelig tsunami, men det er svært, for ikke at sige umuligt, at finde et refugium. Man kan satse på at følge med strømmen og svømme ovenpå.

  Kommentar by Ole Madsen — 19. februar 2018 @ 13:22

 8. http://lydavisen.dk/#q=edition

  Hele artiklen kan aflyttes gratis på WA’s – Lydavisen.dk den næste uge.

  Da jeg læste artiklen i lørdags, var min første tanke:

  Ja, Fanden går i kloster når lokummet ulmer for at redde egen røv, og folkeoprøret mod den førte flygtninge-/migrationspolitik for alvor er ved at gå op for den jævne og berørte befolkning. Det vil efterhånden sige os alle…

  Da Institut for Menneskerettigheder og DIIS skulle flyttes til Aarhus,
  smuttede Thomas Gammeltoft-Hansen over til Raul Wallenberg Instituttet i Sverige. Desværre lykkedes det mega lobbyisterne hos DIIS, at fastholde begge NGO’er i København.

  Kommentar by Thorbjørn — 19. februar 2018 @ 13:29

 9. “Gammeltoft-Hansen efterlyser et opgør med de herskende normer i flygtningeforskningen, som han frygter kan underminere hele dens faglige troværdighed. …”

  Han er for sent ude med de her idéer om at foretage nogle justeringer. Skaden er sket.

  Kommentar by BE — 19. februar 2018 @ 13:51

 10. Lidt historisk kontekst for evt. yngre læsere.

  Hans Gammeltoft-Hansen (far til Thomas Gammeltoft-Hansen) er en historisk nøgleperson i forhold til at forstå dansk flygtninge- og asylpolitik, da han som formand for Dansk Flygtningehjælp i 1983 var en væsentlig drivkraft i forhold til at få Folketinget til at vedtage en yderst liberal (en såkaldt human) udlændingelov. Senere var han, som Folketingets Ombudsmand, med til at vælte Schlüter-regeringen og trække tæppet væk under daværende justitsminister Erik Ninn-Hansen i forbindelse med Tamilsagen.

  Tolkning af artiklen.
  Jeg læser artiklen mere positivt end nogle af de tidligere kommentarer. Man kan sagtens se Thomas Gammeltoft-Hansens karrierevalg, som at han har fulgt i sin fars fodspor. Det bør dog ikke per definition lægge ham til last, da det jo er tilladt at blive klogere og ændre synspunkt.

  Det er ingen hemmelighed, at der inden for forskningsmiljøer bliver etableret overordnede sandheder (doxa), som det er vanskeligt at fravige især som yngre forsker. Selvom universitetet burde være en højborg for selvstændig kritisk tænkning, så er det langt fra tilfældet, da der i høj grad foregår en betragtelig holdningsmæssig prægning (læs: intellektuel indoktrinering).
  Når ideologisk præget forskning gennem en periode har fjernet sig mere og mere fra virkeligheden, så vil der på et tidspunkt komme en reaktion, hvor dissidenter vil forsøge (med større eller mindre succes) at tage et opgør med den stivnede doxa inden for feltet.

  Jeg er ikke så optimistisk, at jeg tror, at Gammeltoft-Hansens indlæg udgør et decideret paradigmeskifte, men jeg ser det som et sundhedstegn, at der trods alt er begyndende krusninger på overfladen selv inden for flygtningeforskningen.
  Det bliver interessant at følge, om indlægget bliver mødt med tavshed fra forskningsmiljøet, eller om der også er andre, som begynder at få øjnene op for, at fortsat indvandring og det multikulturelle drømme-eksperiment vil få katastrofale følger og lede landet ud i uoverskuelige problemer som både verdenshistorien og i nutiden har resulteret i kultursammenstød, religiøs terror, sekterisk vold, borgerkrig, etnisk udrensning.

  Forhåbentligt kan et prominent navn som Gammeltoft-Hansen være med til at bane vejen for et tøbrud med den fastlåste, perspektivløse doxa inden for flygtningeforskningen.

  Kommentar by Mr. Write — 19. februar 2018 @ 14:25

 11. Så lige den her meningsmåling. Den handler om socialkammeraternes forslag om at sende migranterne til lejre i Nordafrika. Den viser det samme som alle andre meningsmålinger på området. Ca. 2/3 dele er strammere. Kun et lille mindretal, her ca 17%, er imod. Vi kan igen konstatere at mindretallet får alt, alt for meget taletid og magt.
  https://www.avisen.dk/ny-maaling-flertal-bakker-op-om-socialdemokratiets-a_483747.aspx

  Kommentar by Lukket fest, skrid hjem — 19. februar 2018 @ 14:36

 12. Hvad fanden skulle MSM stille op uden denne skatteyderbetalte hær af såkaldte “forskere” og selvbestaltede “eksperter”?

  Et af de allerværste eksemplarer af racen er den allestedsnærværende neger og “professor” Vincent Hendricks. (Han kan bedst kendes på hans store gevækst af sorte pubeshår på hans gigantiske hoved.)

  Idioten er “professor” i “bobleteorier”, (nej, det er ikke 1. april), men benyttes i hele MSM som “ekspert” i stort set alle andre emner.

  Tossen er leveringsdygtig i politisk korrekte kulturradikale floskler ad libitum, hvilket gør ham til en særdeles højt elsket kæleneger i hele Politiken/DDR/speltsegmentet.

  Kommentar by 4760 — 19. februar 2018 @ 14:56

 13. At være i den gode sags tjeneste betyder, at man nedprioriterer sin egen befolknings sikkerhed i forhold til det værste ros, som aldrig skulle have været lukket ind.

  Kommentar by Menig 442 — 19. februar 2018 @ 15:45

 14. @12
  Hvis det ikke var på Uriasposten var det uhørt groft. Men der sprutter kaffe på skærmen over sandhedsindholdet i det diabolske og hyperbolske udsagn.

  Kommentar by Mr. Write — 19. februar 2018 @ 16:13

 15. @13
  Ja, det er et ubehageligt paradoks. Heldigvis er der tegn på, at der er en folkelig, kulturel og efterhånden også intellektuel vækkelse igang, der forhåbentlig kan råde bod på årtiers pladderhumanistisk svækkelse; uden at modreaktionen skal skal ende langt ude til højre i en chauvinistisk afgrund.

  Kommentar by Mr. Write — 19. februar 2018 @ 16:28

 16. Identitær aktion: Ghettolotteriet
  https://www.youtube.com/watch?v=VOSehZjwNX0
  Identitære aktivister afholdt lørdag d. 17.2 det store Ghettolotteri på gaden i København for at gøre opmærksom på, at politikernes ghettoudspil ikke vil løse problemet. Ghettoproblemerne ligger ikke i betonen, men har at gøre med beboerne. At sprede beboerne ud over landet vil aldrig være en løsning, men vil blot flytte problemerne.

  Kommentar by Geert — 19. februar 2018 @ 16:55

 17. Thomas Gammeltoft-Hansen? – Er han ikke en af præmie-krokodillerne fra (den danske udgave af) The Swamp – Har han nu langt om længe forslugt sig i det giftige-muslimske-ådsel; som han har haft godt skjult dybt i det intellektuelle mudder? – Nu har han så fået mavekneb af ådslet – Godt gammeldags skidetrængende! – Det synes han så, at vi, Weekendavisens læsere, skal være vidner til – Rend og hop gamle dreng du er alt, alt for sent ude!

  Kommentar by T. Flodur — 19. februar 2018 @ 17:00

 18. Mohamed Abdelkader Salem Al-Tamimi. https://sn.dk/Rudersdal/Mand-anholdt-for-to-Netto-roeverier/artikel/273423

  Kommentar by BB — 19. februar 2018 @ 17:02

 19. @12
  4760
  Sjoveste kommentar i år.

  Kommentar by XXXXX — 19. februar 2018 @ 17:34

 20. Tekniske problemer med Uriasposten eller er det min computer?

  Kommentar by kenneth — 20. februar 2018 @ 09:36

 21. @ # 20, Kenneth:

  Nej, det er ikke din computer. Det lader til at index-filen er blevet ‘hacked’ og erstattet af den primitive meddelelse om betalingsstandsning. Ser man på kildekoden (i Firefox: højreklik, view page source) fremgår det barnlige direkte.

  Kommentar by Voldposten — 20. februar 2018 @ 11:25

 22. venstreekstreme hackere på spilå

  Kommentar by træt — 20. februar 2018 @ 11:36

 23. @ Voldposten

  Tak for svar. Håber der hurtig findes en løsning.

  Kommentar by kenneth — 20. februar 2018 @ 15:32

 24. Ifølge strong>Snaphanen er det Kim Poulsen, der leger ransomware og taget Uriasposten som gidsel.

  Kommentar by Voldposten — 21. februar 2018 @ 12:28

 25. “Mange flygtningeforskere ser det som en del af deres arbejde at fremme flygtninges beskyttelse og bidrage til praktiske løsninger til dette mål.”

  Mon ikke hellere, man skulle forsøge at arbejde på ‘beskyttelse af danskerne, mod flygtningene’?

  Og hvad er den lige af med PETz, som nu dumt står frem og fortæller, at ‘de fulgte økseterroristen’?? Hvad bilder de sig ind? Det er den samme fortælling gang på gang, at efterretningstjenesterne havde disse udyr i radaren, men de skal åbenbart have lov til deres sjov i gaden, hvor de fx kører 80 mennesker ned på gaden og maser dem til hakkefars, for uha da! Disse mennesker fra Saharas sandkasse HAR nemlig menneskerettigheder, ulig os indfødte europæere.

  Hvor er det sølle, at vi har sådan et justitssystem. I UK overvåger MI5 (eller er det MI6?) mere eller mindre konstant 26.000 ‘potentielle terrorister’. Til info kræver det ca. 7 mand at overvåge disse farlige udyr i døgndrift. Hvad med at sende rakkerpakket tilbage til sandkassen?? Hvor er vores rettigheder?

  Kommentar by Kuffar — 21. februar 2018 @ 12:50

 26. tillæg til 25: Man bør naturligvis indføre præventiv fængsling, helst udvisning, og har man mistanke til, at en muhammedaner er gået fra passiv til aktiv muhammedanisme (=terrorisme, ganske i tråd med deres brugermanual), så løslader man selvfølgelig ikke personen. Det er nye tider, terror-tider, så der bør indføres helt nye straks-muligheder for fængsling, også forvaring, hvis en person fremstår som meget farlig.

  Kommentar by Kuffar — 21. februar 2018 @ 12:53

 27. “Flere forskere begynder at orientere sig mod NGOer, menneskerettighedsorganisationer og internationale aktører som FN.’”

  Som også alle er finansierede med skatteyderpenge. Var det ikke på tide at lade de såkaldte ‘Non Government Orrganisations’ være NGO også i virkeligeheden – dvs fjerne deres bevillinger? Så kan vi se om de kan klare sig for egne midler.

  Det lader jo også til, at de har store problemer med seksuelt misbrug af deres klienter som det har vist sig med FN, Læger Uden Grænser og Oxfam-Ibis for nylig.

  Kommentar by Hodja — 21. februar 2018 @ 13:27

 28. Det er måske sådan at gammelnakkeosthansen har pillet ved nogle flygtninge fra prostitustan? Nu kommer bondeangeren, bliver det opdaget, kan de lugte det?
  Ja, det lugter af studentikose prutter og små spasmebremsespor i uløkkebukserne, nærmest et under-primal-hyl, nu m kønshår.Ja de fede fra Kvinfo ville ikke, de drak bare hvidvin, de ville hellere vente på det sorte, så lille gammelost måtte selv pille i Niggeriapakken fra prostatanien..pille pille numse numse, det er sgu helt islamidemisk tsk tusk.

  Kommentar by Isabella — 21. februar 2018 @ 13:57

 29. […] Marie Krarup citerer noget af den i Den Korte Avis (her), Kim Møller mere fyldigt på Uriasposten (her), og Mehmet Ümit Necef endnu mere på sin facebookprofil (her). Endvidere er et foredrag af Thomas […]

  Pingback by Thomas Gammeltoft-Hansen – en whistleblower i flygtningeforskningen – tankesite — 27. februar 2018 @ 10:07

RSS feed for comments on this post.

Leave a comment

Line and paragraph breaks automatic, e-mail address never displayed, HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

  

Vælg selv beløbBlogs


Meta
RSS 2.0
Comments RSS 2.0
Valid XHTML
WP


MediaCreeper