7. april 2018

Geoffrey Cain: Toneangivende historikere ‘præsenterer os i virkeligheden for en konstrueret verden’

Afvist kronik af cand. mag. et art. Geoffrey Cain. Det meste er kendt viden for Urias-læsere, men kronikken giver et ganske fint oprids.

Upålidelige opslagsbøger

Ytringsfriheden og stemmeretten er af ringe værdi, når de, der bruger dem, ikke har adgang til reel viden

​Et nyt begreb, man ofte hører, er ‘fake news’. Det betyder manipulering, halve sandheder og i visse tilfælde direkte løgn. Men er det et nyt fænomen? Nej, det er det bestemt ikke. Det har sikker eksisteret siden hedenold, men når det drejer sig ikke kun om avisartikler men om autoritative opslagsværker, er der fare på færde.

Historiker og udenrigsminister Peter Munchs store Danmarkshistorie var skrevet som et opslagsværk. Dvs. en kilde, man kunne stole på. Men den var desværre skrevet med en klar prosovjetisk drejning og det samme kunne man sige om mange andre tilsyneladende pålidelige kilder. I nyhedernes verden har Dagbladene Politiken og Information gjort præcis det samme som Peter Munch. De har bare fortsat, hvor han slap, og linjen er senere blevet fulgt op af de store leksika.
Men ikke uden protest. For nogle år siden gjorde historikeren Bent Blüdnikow opmærksom på, at Den store danske encyklopædi havde politisk slagside. Påstanden vakte meget røre og fik udgiverne til at frembringe en mere balanceret netudgave, der inkluderede en del ting, den oprindelige encyklopædi ikke havde interesseret sig for.

Eksempelvis antallet af kommunismens ofre. Men det var de oprindelige leksikonforfattere ikke glade for. ‘Det er et grotesk knæfald for en meget højtråbende kritik, som ikke har noget på sig’, indvendte dr. phil. Morten Thing. Blüdnikow var gået alt for langt, mente han, selvom han efter undertegnedes mening gik aldeles ikke langt nok. Han kunne nemlig godt have taget Lademanns Leksikon med i samme bedømmelse, fordi det led af samme skævhed: Den gav alle, der slog op i det, det klare indtryk at det kommunistiske Sovjetsystem ikke var stort værre end et hvilket som helst andet lands statsform. Godt nok var det slemt, men også vi gjorde slemme ting, antydede Lademanns, der – ligesom Den store danske encyklopædi – undlod at nævne, at vigtige forfattere som Majakovskij, Vandurskij, Mandelsjtam, Bergson, Babel, Kolcov m.fl. alle blev myrdet efter Kremls ordrer. Hvorfor blev det ikke omtalt? Er mord dekreteret fra højeste sted en uvigtig detalje? Det standpunkt kan man vanskeligt forsvare, al den stund visse amerikanske forfatteres kranke skæbne i McCarthy-tiden udførligt er nævnt i samme leksikon.

Og sådan er det hele vejen igennem. Selv når Lademanns får sig til en nævne en likvidering i kommunistisk regi, bliver vægten lagt på individer og ikke på systemet. Det var Stalin der enemand havde ansvaret for kz-lejrene, ikke kommunismen. Og skulle man endelig pege finger ad nogen, var det snarere vores eget kapitalistiske Vesten, der havde det egentlige ansvar for verdenssituation. De skyldige er os selv.

Denne tradition for selvrevselse fortsætter nu i en ny udgave. Det er ikke så meget det kapitalistiske Vesten, der er i skyld i klodens misere, det er det kristne Vesten, og det sagesløse ‘offer’ er ikke længere den stakkels dæmoniserede kommunistiske verden men den stakkels dæmoniserede islamiske ditto.

Og nu som dengang er det de højeste autoriteter på området, der kolporterer tanken. To af dem, dr. phil. Jørgen Bæk Simonsen og professor dr. phil. Jacob Skovgård Petersen er blevet set efter i sømmene af Klaus Wivel i Weekendavisen. Førstnævnte Jørgen Bæk Simonsen har – med sin baggrund som tidligere direktør for det Danske Kulturhus i Damaskus – længe talt varmt om syrernes religiøse tolerance. I 2006 sagde han i Danmarks Radio, at de arabiske lande har en ‘århundredlang tradition for at være meget forskellige. ‘Her er indbyrdes varianter af forskellige udformninger af, hvad det vil sige at være menneske’. Så her kunne vi i Vesten lære en hel masse. Hvis påstanden var sand. Men det er den ikke.

Minoriteterne er forfulgte i Syrien ligesom i det meste af den muslimske verden, og tolerancen er en illusion. Så hvordan kunne en professor i faget lide af den slags vrangforestillinger, spurgte Klaus Wivel. Men uden at få svar. Og så er der daværende leder af Dialoginstitut i Cairo, Jakob Skovgaard-Petersen. I 2008 skrev han en bog om Egyptens berømte universitet al-Azhar – uden at fortælle, at dette universitet ikke lukker jøder og kristne ind. Samtidig roste han den indflydelsesrige Sheikh Yusuf Qaradawi for at være blevet mere demokratisk, selv om han var forblevet ‘autoritær’. Og det må man sandelig sige, at han var. Qaradawis fatwa mod den franske filosof Robert Redeker har nemlig resulteret i, at Redeker nu på sjette år lever under jorden pga. konstante dødstrusler. Qaradawi har også rost Hitlers jødeudryddelse, hvilket Skovgaard-Petersen ikke fandt relevant at omtale.

Pudsigt nok ser man i denne virkeligheds- og historiefordrejning de samme retoriske trick, som Peter Munch brugte. Han anvendte ikke ordene ‘erobring’ og ‘tvangsindlemmelse’ om den sovjetiske ekspansion. Han skrev, at ‘området blev erhvervet’. Og nøjagtigt samme forskånende udtryk finder man i Politikens Islam leksikon ved Jørgen Bæk Simonsen. Her er et lille eksempel. Den fanatiske muslimske sekt Almohaderne hvis sejrstog gennem Nordafrika ifølge the University History of the World ‘efterlod et spor af blod fra Sydspanien til langt hinsides Marokkos grænser’, omtales på en ganske anden måde af Bæk Simonsen. Han skriver, at muslimerne opnåede ‘kontrol med’ de områder de underlagde sig. De erobrer aldrig. Ejheller koloniserer de eller optræder som imperialister. De ‘opnår bare kontrol’. Samme skånsomhed ødsler leksikon’et ikke på korsfarerne, der – fy, fy skamme sig – tillod sig at ‘generobre’ det Hellige Land. Ja, sikke nogen slyngler, ikke sandt?

Men hvad siger Islam Leksikon om muslimernes egen erobring af Mellemøsten, (og senere Spanien, Centralasien og Nordindien)? Der gik det tilsyneladende anderledes civiliseret til. ‘Det lykkedes de numerisk underlegne muslimer at tilkæmpe sig den politiske kontrol over hele Mellemøsten’, skriver Bæk Simonsen, idet han nærmest får det til at lyde, som om de stemte dørklokker på samme måde som vore dages Jehovahs Vidner. Det gjorde de som bekendt ikke, og her er der tale om en videnskabelig uredelighed begået af en, som utvivlsomt ved bedre besked. Og herom kan man sige følgende. På overfladen er Islam leksikon en nøgtern – omend ret studentikos – beskrivelse af islam og muslimske begreber.
​ ​
Men det er også mere end det. Det er også en hyldest til islam, som noget ædelt der ikke frembyder nogen som helst fare for Vesten. Det er fordi den i bund og grund ikke er meget forskellig fra vores vestlige samfund, siger Bæk Simonsen, og han kan heller ikke dy sig for gang på gang at indflette passager, der opfordrer til accept af indvandring. Så summa summarum dette: Hans leksikon er ikke blot politiserende, den er i virkeligheden missionerende. Videnskabelig stringens er der ikke tale om, og i visse tilfælde overskrider teksten grænsen mellem en vinklet (dvs forudindtaget) virkelighedsbeskrivelse og direkte usandheder.

Vi får at vide, at de fleste muslimske lande praktiserer børnebegrænsning. Men dette dementeres grundigt af bl a. Pew Research, hvor det fremgår, at det er er netop i de muslimske lande, at det praktiseres mindst! Hvilket også forklarer deres massive befolkningstilvækst. Men er den slags fordrejninger virkeligt så alvorlige? Svaret er ja. Det er en forudsætning for debatten – og for demokratiet – at de involverede parter ved, hvad de taler om.

Ytringsfriheden og stemmeretten er af ringe værdi, når de, der bruger dem, ikke har adgang til reel viden men kun et simulacrum heraf. Forfattere som de nævnte præsenterer os i virkeligheden for en konstrueret verden. I stedet for at være en guide og et orienteringslandkort er det en labyrint, som vi aldrig kan finde vej ud af, fordi skiltene viser forkert.

The URI to TrackBack this entry is: http://www.uriasposten.net/archives/91733/trackback

74 Comments »

 1. For år tilbage forlød det, at hr. Bæk Simonsen var konverteret til islam. Det var han dog ikke – lige så lidt som hr. Munch konverterede til kommunismen.

  De var og forblev, med Lenins velkendte betegnelse, nyttige idioter.

  Kommentar by Crass Børsting — 7. april 2018 @ 09:06

 2. Når man lefler for en -totalitær usekulær diktatorreligion- kan det selvfølgelig ikke være objektivt på frihedens præmisser på aktualiteten af det man beskriver. Hvad Islam angår er det vist kun SIAD, Lars Hedegaard, og en tidligere beskrivelse fra BBC, som hurtig blev cencureret- efter den kom ud, om Islams tilblivelse, som duer. At man afstumpet totalt overser de ofre som Islam skaber, giver ikke nogen troværdig beskrivelse fra de pågældende betalte- Dialogcenterfolk- (Jørgen Bæk Simonsen, Jacob Skovgaard Petersen). Vittigheden fra virkeligheden er vel at- hvis jeg husker rigtigt- Jørgen Bæk Simonsen er direktør for -Diaologcentret i Damaskus :-). Men ellers har Kim (Vores bloggervært) jo skrevet en udmærket disputas om ham, som er udkommet i bogform (“Vejen til Damaskus”).//undskyld hvis min hukommelse husker forkert…skulle det være tilfældet//.
  Ellers tillad mig at reklamere for JP dags dato, som har et udmærket indlæg fra Kaj Sørlander (filosof), som kronik. Kan anbefales. God weekend. mvh Michael Unna

  Kommentar by Michael Unna — 7. april 2018 @ 09:09

 3. PS. Glemte at nævne Helle Merete Brix, og der er sikkert mange andre, som også sobert beskriver Islam, som den -usekulære diktatorreligion (med en Førerprofet- som udgangspunkt)-den er.

  Kommentar by Michael Unna — 7. april 2018 @ 09:10

 4. Det er ikke så tit som før i tiden, at Jørgen Bæk Simonsen husere som ekspert på sendefladerne hos TV. Moske kan det skyldes at udviklingen i Syrien ikke ligefrem underbygger, at islam er mange ting, men giver indtryk af kun at være vold og destruktion.

  Kommentar by Menig 442 — 7. april 2018 @ 09:29

 5. PPS:DenDanskeForening, Trykkefrihedsselskabet, Identitiære etc, Pegida, EDL, etc. Der er heldigvis en stor græsrodsbevægelse i gang, og der er lande som Ungarn (Hurra for Victor Orban for hans ærlige indsats i den forbindelse), og andre østlande, som kan give os håb.

  Kommentar by Michael Unna — 7. april 2018 @ 09:36

 6. Sandheden er ilde hørt! Så lige at der står ‘afvist kronik’. Tak til Geoffrey Cain og Uriasposten for at bringe den væsentlige og grundige dissidens samfundskritik.

  Akademia har altid haft en ulykkelig kærlighed til kommunismen og dens koryfæer/massemordere. Karl Marx, Lenin, Stalin, Hitler, Mao, Castro, Pol Pot og mange flere var til forskellige tider deres kult.

  Er der nogen forklaring på dette forræderi? Jeg har en hypotese.

  Akademia hylder totalitære tyranner, fordi de håber at få mere magt under et totalitært system, hvor andre ikke samtidig kan opnå succes på et frit marked, hvor deres talent, effektivitet og produktivitet belønnes. Derfor er akademia ofte tilhænger af de ovenfor nævnte koryfæer/massemordere, der vil afskaffe det fri marked og privat ejendomsret. Et frit marked og privat ejendomsret er som bekendt forudsætningen for demokrati. Det demokrati de hånligt betegner som ‘det borgerlige demokrati’, som de vil have afskaffet til fordel for ‘proletariatets diktatur’.

  Hvor langt er vi fra ‘point of no return’? Godt spørgsmål. Akademia hylder islamiseringen af Danmark og Europa, som de håber nu endeligt vil give dem sejren over det frie marked og den private ejendomsret.

  Studenteroprøret for 50 år siden indførte marxismen som religion i akademia, men det danske folk lod sig ikke forføre. Kommunismen og marxismen imploderede med en dødsrallen med Sovjetkommunismens, Jerntæppets og Murens fald for 30 år siden og akademia gik i sort af sorg. Deres håb er nu at islamiseringen af Danmark og Europa vil give dem den magt, de oplever så uretfærdigt gled dem af hænde.

  Og marxismen/kommunismen står trods alt stadig relativt stærkt, måske under et andet navn som velfærdsstat, som er vor tids politisk- religiøse mantra?

  Som ‘erhvervsmanden’ Asger Aamund skrev i Berlingske i september 2016: “Det flertal som ikke arbejder, kan stemme sig til de penge, som tilhører det mindretal, som arbejder”

  Symptomatisk er nogle af de mest yderliggående, der fulgte 1968-marxismen, nu topfolk i de offentlige fagforeninger og i det offentlige.

  Som vi universitetsuddannede ikke-marxister, der typisk søgte ind i det private erhvevsliv, sagde dengang: “I det offentlige sidder nu de røde og de døde!” Det er det ‘erhvervsmanden’ Donald Trump kalder ‘the Swamp’ og som han vil dræne. Det samme sker desværre næppe herhjemme? ‘Sumpen’ undgår måske at blive drænet og den bevares vha islamiseringen? Desværre.

  Kommentar by A-mad — 7. april 2018 @ 09:45

 7. Glimrende skrevet! Klart at den blev afvist af løgnepressen.

  Kommentar by Winged Hussar — 7. april 2018 @ 09:47

 8. Jeg kendte en fra Algeriet som kom fra byen Jijil, som ligger tæt på grænsen til Tunesien. Han fortalte, at tæt på byen havde en hold fransk arkæologer udgravet en massegrav som indeholdte kvinder og børn fra perioden for den arabiske invasion. Der var intet i algierske nyheder eller i franske om disse fund. Jeg tror der er masser af den slags arkæologiske fund som ikke omtales fordi de ikke passer ind i en ideologisk kontekst om islams ekspansion men også den post-koloniale fantasi om, at før koloniseringen var verden fredelig og harmonisk. Konflikterne i den 3.verden idag skyldes, at kolonierne “opfandt” etniske grupper, skabte stammer som blev vendt imod hinanden.

  Kommentar by Thorsted — 7. april 2018 @ 10:07

 9. Hvad der menes med:
  Historiker og udenrigsminister Peter Munchs store Danmarkshistorie var skrevet som et opslagsværk. Dvs. en kilde, man kunne stole på.
  Når Peter Munchs værker er skildres således hos wikipedia:
  Udgivelser

  Lærebøger i Verdenshistorie (1907—08, 4. Udg. 1916—19), i Samfundskundskab (1902, 8. Udg. 1917)
  (sammen med Niels Møller) 5. Bd af »Folkenes Historie«: »Enevældens Historie 1600—1763« (1903)
  »Verdenskulturen«, 8. Bd (1912)
  Europas politiske Udvikling efter 1814, hvor han afsluttede C. Bruuns »Kjøbenhavns- Historie« (1901) og Johan Ottosens »Vor Historie« (1904)
  https://da.wikipedia.org/wiki/P._Munch

  http://denstoredanske.dk/Danmarks_geografi_og_historie/Danmarks_historie/Danmark_1849-1945/Peter_Rochegune_Munch skriver:
  Munchs omfattende historiske forfatterskab blev til sideløbende med hans politiske virke.
  Foruden disputatsen Købstadsstyrelsen i Danmark fra Kristian IVs Tid til Enevældens Ophør (1619-1848) (1900) skrev han bl.a. om perioden 1864-1918 i Det danske Folks Historie (1926-29)
  og de meget udbredte Lærebog i Verdenshistorie (2 bd., 1907-08) og Lærebog i Samfundskundskab (1902). Hans posthumt udgivne Erindringer (8 bd., 1959-67) er en vigtig kilde til dansk inden- og udenrigspolitik. Som historiker var Munch præget af moderne kildekritik, radikal fremskridtsoptimisme, en bred samfundsvidenskabelig tankegang og en klar og nøgtern fremstillingsform. Hans position inden for samtidshistorie og samfundsvidenskab kom bl.a. til udtryk, ved at han i 1926 tog initiativet til og indtil sin død var leder af Institut for Historie og Samfundsøkonomi.

  Peter Munch har ikke mig bekendt skrevet en stor Danmarkshistorie.

  Bortset fra Munchs virken til den større Danmarkshistorie, var han forhåbentlig lig en parentes uden længerevarende betydning.

  Han var medvirkende på:
  Det danske Folks Historie. Skrevet af danske Historikere. Red. Aage Friis, Axel Linvald, M. Mackeprang.
  https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/55544/75540?acceptCookies=1

  Ellers glimrende.

  Kommentar by Peter Buch — 7. april 2018 @ 10:14

 10. Hvad var der egentlig for de to i at lyve sådan, udover et par professortitler? Det må være det spørgsmål, eftertiden stiller.
  Jeg har spurgt mig selv det, lige siden jeg overværede Bæk Simonsen tordne mod Jyllands Posten sammen med 1200 islamister i Bella Centret i foråret 2006. Jeg tog disse fotos

  http://www.uriasposten.net/archives/3452

  Kommentar by Snaphanen — 7. april 2018 @ 10:40

 11. Et citat fra en artikel i Information i 2006 af Kirsten Damgaard:
  “Islam-eksperten lektor Jørgen Bæk Simonsen foreslog på en konference i efteråret på Københavns Universitet, at da det jo havde vist sig, at visse herboende muslimer alligevel ikke ville overholde dansk lov, kunne samfundet lige så godt indføre parallelsystemer på visse områder.”
  At denne mand er dansker, fy, skamme!
  Artiklen hedder “Det mulikulturelle samfund – en forvrøvlet utopui”. Og dette var i Information. Kunne den trykkes idag. Næppe.

  Kommentar by Glenn Madsen — 7. april 2018 @ 10:42

 12. Landsforræderne i alle afskygninger har fantastiske forhold og muligheder i dag – alle kan blive det, kræver især ingen uddannelse, de findes overalt og hele samfundet står til deres rådighed, betalt af dem der bliver forrådt!!

  En hel civilisation i massepsykose på vej med afgrunden opfyldt af bevidst fornægtelse, naivitet, dumhed og galskab…helt frivilligt og med fuldt overlæg…Så lad os da for helvede få det overstået – volden, terroren, krigen, fattigdommen, sygdommene, epidemierne…så måske kan nogle af os komme til at skabe et nyt civilisation og samfund her på denne sindsyge jord med snart 10 milliarder menneskelige monstre ude af enhver form for kontrol!!!

  Kommentar by Black Watch — 7. april 2018 @ 11:11

 13. Her er status: https://youtu.be/JSVHuTDy0Wo

  Kommentar by Christian — 7. april 2018 @ 11:15

 14. Undskyld, hvem afviste kronikken ?

  Mvh.
  Historyman

  Kommentar by Historyman — 7. april 2018 @ 11:54

 15. Seneste fake news, pestilensere ramt af skud fra Israelske soldater, ingen medier beretter om årsagen til Israels action mod de indavlede, retarderede, kriminelle korandyrkende terrorister, så derfor stop mediestøtte med skatteborgernes penge pga. løgn udgivet af hjernevaskede kommunister, Mette Bock er uærlig og utroværdig, sæt hende af tronen, forbyd islam i Danmark.

  Kommentar by emmagad — 7. april 2018 @ 12:07

 16. Det mest mærkelige er vel, at man ser nøjagtig de samme strømninger i USA, hvor alle medier, universiteter, filmproduktion (Hollywood), Facebook m.v., og andre videns- og holdningsbearbejdende institutioner er privatejede. Og hvor hvor oven i købet laget af toneangivende og magtfulde embedsmænd bliver udskiftet i takt med skiftende Administrationer.

  Kommentar by Henrik Wegmann — 7. april 2018 @ 12:15

 17. > emmagad 12:07

  Ja, sært nok er det i Europa lastvogne, bomber og knive, der dræber. Helt uden subjekt. Det skyldes formentlig, at subjekterne er retarderede muslimer. Og at ofrene er almindelige, tilfældige mennesker.

  I Israel er det derimod israelere, der dræber pestilensere, fordi disse er muslimer, som i deres overbefolkningsvanvid forsøger at trænge ind mod israelerne, der faktisk er de eneste, som leverer mad, energi osv. til disse sørgelige eksistenser.

  Kommentar by anon — 7. april 2018 @ 13:15

 18. Fra “Den Store Hukommelse”:

  Det, der i 1950érne var danske værdier, er ikke danske værdier i år 2000. Det Danmark, der er under udvikling nu, er lige så værdigt og lige så godt, som det Danmark, der har været under udvikling tidligere. Det er bare et Danmark, der ser anderledes ud, og som tegnes af forskellige grupperinger, som ikke var til stede tidligere.”
  (Jørgen Bæk Simonsen, Jyllands Posten, 16.8.2000).

  “Vi er jo alle sammen klar over, at det er forløbet med karikatur-tegningerne i Jyllands Posten, der ligesom har accentueret islamofobiens tilstedeværelse i en dansk sammenhæng.”
  (Jørgen Bæk Simonsen, Lektor på Københavns Universitet, udtalt i TV-Avisen kl.18.30, 13.5.2006 på Bella Center i Kbh. under overskriften ”Islamophobia-A dilemma in the West, arrangeret af den islamiske TV-station Islam Channel.”

  ”Regimet (det syriske) har indtil for ganske nylig sat en betragtelig ære i at få religiøse grupperinger til at kunne trives side om side. I det offentlige rum har der ikke været bare antydninger af religiøse konflikter.”
  (Jørgen Bæk Simonsen, tidligere direktør i Det Danske Institut i Damaskus, på P1 kaldet ”Verden ifølge Gram”(Steffen) den 26.4.2011 og citeret i Klaus Wiwels artikel ”ambassadørerne” i Weekendavisen nr.19, 13.5.2011 s.6 ”Samfund”. Se også under Ole Wøhlers Olsen.

  ”Europa kunne lære tolerance af Mellemøsten.”
  Jørgen Bæk Simonsen, P1 i 2006, genfortalt i Weekendavisen ”Samfund”,s. 6, nr.19, 13.5.2011.
  Islamforskeren, professor Jørgen Bæk Simonsen, Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier ved Københavns Universitet, mener, at ønsket om at bygge en moské er udtryk for fuldbyrdet integration.
  (I anledning af en moske i Gjellerup/Toveshøj, Aarhus portalen dk, 1.6.2014).

  ”Uanset det forhold at Koranen indeholder militaristiske udsagn, så ved vi også godt, at det for langt, langt hovedparten ikke er vanskeligt eller udfordrende at praktisere islam og samtidig leve i fred og fordragelighed med andre religioner.”
  (Jørgen Bæk Simonsen, professor, Jyllands-Posten 13.1.2015 s.14 ”International”).

  ” Den enorme geografiske udbredelse, islam gennem historien har opnået, skyldes først og fremmest dens evne til at indgå i en indholdsrig syntese med de traditioner, der eksisterede lokalt, før islam gjorde sig gældende.”
  (Jørgen Bæk Simonsen, professor, i ”Religion og kultur-en grundbog” (2009) og Weekendavisen nr.27, 8. juli 2016, ”Bøger” s.10).

  At man kan komme med så mange tåbeligheder, og så kalde sig professor, er helt ubegribeligt.

  Og her fra en såkaldt diplomat:

  ”Jeg har ikke levet i noget samfund, der i den grad har været præget af gensidig religiøs respekt og tolerance.”
  (Ole Wøhlers Olsen, tidligere ambassadør i Syrien, i programmet P1 kaldet ”Verden ifølge Gram” og citeret i Klaus Wiwels artikel ”Ambassadøerne” i Weekendavisen nr.19, 13.5.2011, s.6 i ”Samfund”.

  ”Uklogt at støtte forfulgte kristne i Mellemøsten, da mellemøstlige mentaliteter tænker i dem og os, men at vi i Vesten har en anden agenda, og gå i dialog med dem om kristnes rettigheder.”
  (Jakob Skovgaard-Petersen, professor på Institit for Tværkulturelle og Regionale Studier, i ”Religionsrapport” på P1, og Uriasposten 25.11.2014).

  Og denne ytring fra “klogesen”:
  ”Så vidt jeg kan se, er det heller ikke sådan, at egypterne nu i stort antal vil gå hen og stemme på Broderskabet”.
  Ved valget gik det lige modsat end hvad JSP havde profiteret. Hele 69% af stemmerne gik til islamister og hardcore salafister. (NewSpeek 03.10.2017, artikel af Cain).

  Fra ovennævnte al-Azhar Universitet, udgik i september 2017 en fatwa fra den lærde professor Sabri Abdel Raouf, hvor han højtideligt forkyndte at en ægtemand udmærket kunne have samleje med sin afdøde kone, et såkaldt ”afskedssamleje.” (JP-”International”s.14, 01.10.2017 artikel af korrespondent Eva Plesner).

  Ovennævnte udtalelser er 100% manipulation, formentlig afgivet med den hensigt, at berede vejen for islams udbredelse i Danmark. Man skal være forsigtig med at bruge ordet landsforræderi, men her læner man sig kraftigt op af en pæl.

  Kommentar by der Adler — 7. april 2018 @ 13:25

 19. # Kommentar by Henrik Wegmann.

  Det er ikke spor mærkeligt. Dem der sidder på bankerne og medierne bestemmer også på politiken. Find ud af hvem der sidder på pengene og medierne, så tegner der sig et tydeligt billede.

  Kommentar by Danskeren — 7. april 2018 @ 13:28

 20. Danskeren, netop https://youtu.be/z9csdpxUeWE

  Kommentar by Christian — 7. april 2018 @ 15:08

 21. Godt skrevet Geoffrey. De løgnekolporatører fortjener, at læse sandheden om dem selv.

  Kommentar by Nielsen — 7. april 2018 @ 15:09

 22. 1. Crass Børsting.
  Jeg mener de tre herrer

  dr. phil. Jørgen Bæk Simonsen og professor dr. phil. Jacob Skovgård Petersen og Historiker og udenrigsminister Peter Munchs, er steget i graderne, nemlig til grænsen af Landsforræderi, måske lidt over grænsen, det lader jeg andre bedømme.
  Men for mig er det meget tæt på.!

  De er ikke alene om et evt forræderi, der er rigtig mange.

  For i øvrigt skulle denne Peter Munch være Pædofil eller Prutter. Det lugter af Radikal.
  Han kunne ikke lade drengene gå i Skt Pauli i Hamburg, så hans fader måtte til samtale med selveste Heinrich Luitpold Himmler i Rostock, for at redde knægten.

  https://denkorteavis.dk/2013/rostockmodet-myte-eller-fakta/
  Spændende læsning.

  Kommentar by Sindsro — 7. april 2018 @ 15:15

 23. Jeg ved godt at i ikke kan lide at kigge på mine links, fordi de leder jer direkte til sandheden, derfor vil jeg lige forklare, hvad der er i “mine” links.
  Der er somregel brændpunktet for hele youtube nyhedssiden og den egentlige diskussion og disse link er altid direkte relateret ind i den diskussion i har. Og i disse link på denne side, som i sikkert heller ikke fordyber jer i, er sandheden om hvem der kontrollerer det hele og at det hele ER kontrolleret.
  Alex og Lee Stranahan er sammen med George Webb, Jason Goodman og AIM de vigtigste journalister på planeten, netop nu. At de alle er der for hinanden beviser for dig, at de er på det samme spor og alle der forsøger at drive en kile ind imellem dem, vil faktuelt, intellektuelt og konkret altid tabe. Hvis denne gruppe journalister forsvinder, så går lyset heller ikke ud, fordi al informationen er derude allerede.
  Gruden til at jeg skriver dette er for at overskrive Nielsen og så kan i jo tænke over hvorfor, i kan også bare lytte til de links jeg giver jer.

  Kommentar by Christian — 7. april 2018 @ 15:25

 24. I Prag tager man voldtægt alvorligt “”Hanen””

  Det så da opløftende ud da de bliver stripses, men alligevel fortjente de at få staven mast op et vidst sted, til den forsvandt.
  De ligger ellers lige til det. ses på videoen.

  https://youtu.be/VCHQzMQewe4
  Czech police bust muslim rape group of Algerians

  Kommentar by Sindsro — 7. april 2018 @ 15:41

 25. Kan man ikke sige at muslimer har sat fake-news news i system? Det står da sort på hvidt i deres “brugsanvisning”, at det er lovlig at lyve når det tjener deres sag!

  Kommentar by k m. — 7. april 2018 @ 16:50

 26. Opslagsbøger=Opkastbøger. Nu indeholder de kun bræk fra bla. Jørgen B(r)æk Simonsen.

  Kommentar by barfbag — 7. april 2018 @ 17:02

 27. @24 Sindsro: Den 35-årige irske væmmeligso havde selv indladt sig med en 22-årig algierer, som hun havde mødt på en bar.
  Spild af politiets ressourcer, og trist at algiererne ikke slog soen ihjel efter kønsakten.

  Kommentar by Træt — 7. april 2018 @ 17:05

 28. Alle kvinder burde vide at at indvillige i sex med en muslim udenfor ægteskabet er carte blanche til at han lader alle sine venner komme til fadet, når og hvor det passer ham.

  Kommentar by Træt — 7. april 2018 @ 17:09

 29. -Og hvem var det llige der brændte Den Danske ambassade i Damaskus af for ikke så mange år siden?
  Rigtigt; det var Jørgen Bæk´s gode venner, de åh så tolerante islamister.

  Kommentar by Isabella — 7. april 2018 @ 17:41

 30. Åh nu igen! En islamistisk lastbil kørte over uskyldige i Tyskland, ulækkert- gengælden bliver større og større nogen dødskulter må dø! Vi kan ikke have dem her nu må det stoppes, de må bekæmpes igen og igen, aldrig må de få fodfæste, det er tiden for at spørge; er du med os, eller er du imod os? Og dem der er imod os må skride langt væk eller tage følgerne!

  Kommentar by Isabella — 7. april 2018 @ 17:48

 31. @30 – Isabella: Hov hov, myndighederne anbefaler at der kun videregives oplysninger som de har frigivet – dvs. ikke noget om islam, for Obama har jo lært os at islam er Fredens religion, og journalisterne ved hvad der er bedst for os at vide. 🐙

  Kommentar by Abdullah Terkelsen — 7. april 2018 @ 18:14

 32. OT. Og kommentarerne strømmer bare ind:https://www.pi-news.net

  Kommentar by barfbag — 7. april 2018 @ 18:29

 33. -Ja man skal styre sig og observere. Og så skal man handle. Snart kommer der et Folketingsvalg herhjemme, og det er ikke topskat og ghettorenovering, der er det vigtigste!
  Vores 1000 årige kultur med sammenhold og kulturfællesskab er det vigtigste. Husk det.

  Tiden til Reconquistadorerne er inde, stem på Danmark og vores kultur!

  Og hvem er dansk?
  Dansker er den der støtter dansk kultur og er en del af den!

  Jeg giver ikke noget for rascister der ævler om hudfarver og gener, vi er mennesker alle sammen- det , der er vigtigt, er hvilken dødskult nogen har travlt med at trække ned over hovedet på os! Sig fra, vi er lagt de fleste og det er også os der betaler, med ofre og overkørte børn, fattigdom og ingen velfærd, ingen familiestøtte, alle skal skylde til EUbanker der vil udbytte os og sælge vores liv for %.

  Kommentar by Isabella — 7. april 2018 @ 18:31

 34. Og i øjeblikket er BigFakeMedia ved at skrue løgnen sammen.
  Og dem der faker skal straffes!; “det er en psykisk syg tysker, der kørte ind i uskyldige mennesker i Münster i Tyskland” Tysker ha, det er en islamist! Ha det viser bare hvordan islam fordærver og umenneskeliggør alting- og snart vil de vise sig at det er en islamist, et svin, endnu en der er tabt til ondskaben. Dem der har groomet ham skal dø på samme måde- øje for øje tand for tand! Kør dem over!

  Kommentar by Isabella — 7. april 2018 @ 19:29

 35. Jeg blev lidt paf, og dannede billeder i mit hovede, da jeg læste om kulturberigelsen af den psykisk syge, traumatiserede raketingeniør og potentielle nobelpristager. Jeg forvekslede https://da.wikipedia.org/wiki/Münster med https://da.wikipedia.org/wiki/Neumünster i https://da.wikipedia.org/wiki/Slesvig-Holsten

  Kommentar by barfbag — 7. april 2018 @ 20:45

 36. Wir schaffen dass

  Kommentar by k m. — 7. april 2018 @ 21:01

 37. 27. Træt
  Jeg forstår, nu kan jeg sove rolig i nat
  Soen skal jo nok fare om 9 Mdr. ☻☻ Tvillinger.

  Jeg kan ikke nære mig, med at skrive om Peter Munck. Det var ikke Peter der var Pædofil men hans søn Ebbe.
  Som sagt: Det lugter af Radikal.

  Start:
  Historien er stadig besat – befri de båndlagte arkiver i Rigsarkivet…

  “Overlærer Petersen” solgte Danmark den 17. marts 1940…

  Danmark blev besat den 9. April 1940 af tyskerne efter en aftale i Rostock
  den 17. Marts 1940, en aftale ingen dansk politiker siden da har villet
  indrømme, på trods af meget omfattende dokumentation

  Her foregik det….
  Af Ole Hans Jensen Redaktør/Forfatter til bogen: “Maskerne Falder”

  Peter Munch, den RADIKALE danske udenrigsminister i Staunings regering må
  have virket nervøs, da han den 17. Marts 1940 sad i den langt fra komfortable
  tyske Fieseler-Storch maskine, der havde lagt kursen an mod Rostock efter
  starten i Kastrup Lufthavn.

  Fik et tysk rejsepas udstedt af tyskerne.
  P. Munch, der havde fået udstedt et “rejsepas” lydende på navnet “Overlærer
  Petersen” af den tyske gesandt, friherre Cecil von Renthe-Fink i den tyske
  delegation i København, sad uden tvivl og tænkte med spænding på, hvordan det
  skulle gå med forhandlingerne med Heinrich Himmler.

  Dr. Peter Munch vidste hvad formålet var.
  Denne havde bedt ham komme til Rostock, fordi han havde noget vigtigt at
  fortælle ham.

  Peter Munch vidste nok, hvad det vigtige var – nemlig at hans eneste barn
  journalist Ebbe Munch var blevet anholdt i Hamburgs “glædeskvarter”
  Sankt Pauli under en razzia på et pædofilt mødested.

  Udenrigsministeren og hans kone Elna, der havde bukserne PÅ i det Munch’ske hjem,
  havde i længere tid haft problemer med sønnen Ebbe, der var “pædofil” – da
  han ikke kunne holde fingrene fra små drenge.

  Sønnen havde været indblandet i sexaffærer.
  Ebbe Munch havde i Danmark været indblandet i nogle sex-affærer, bl.a. havde
  han forgrebet sig på sin egen mindreårige tjenestekarl på sin gård i
  Nordsjælland.

  Drengens far havde opsøgt familien Munch og truet med at anmelde episoden til
  politiet.

  Fik affæren dysset ned ved at true faderen.
  For at undgå den store skandale i Munch-familien havde man fået sagen dysset
  ned, og med Elna Munch som den store drivkraft var drengens far blevet
  anholdt for “pengeafpresning”.

  Ebbe Munch var hurtigt blevet sendt til udlandet – og nu havde han altså
  forløbet sig endnu engang, til Peter Munchs store fortrydelse.

  Der var dødsstraf for at være homoseksuel.
  Det var ingen spøg at blive anholdt for homoseksualitet i Tyskland i 1940,
  for det kunne medføre dødsstraf – og Munch havde nok bange anelser i den
  retning, for han vidste fra tidligere, at Heinrich Himmler, der var chef for
  SS, var en herre, der nok skulle vide, at benytte sin viden til egen fordel.

  Udenrigsministeren blev revet ud af sine egne tanker, da landingsmeldingen
  lød fra kaptajnen i cockpittet.

  Blev hentet i lufthavnen af en PKW.
  Kort efter landede Fieseler-Storch maskinen sikkert i Rostock Lufthavn…

  Peter Munch og efterretningsfolkene Volmer Gyth og P.A. Mørch, som fulgte
  P. Munch på turen, sagde farvel til kaptajnen og blev derefter ledt ud i en
  ventende PKW, og med stor hast kørte man så ind mod mod Rostock.
  I vognen var endvidere Heinrich Himmlers personlige chauffør, Oberscharführer
  Ernst Momme, som fra Berlin var blevet beordret til at hente det danske følge
  i Rostock lufthavn.

  Efter en halv times kørsel stoppede vognen, og en person, som de ikke kendte,
  steg ind.

  Det danske selskab stod af ved Jakobskirken
  Manden præsenterede sig som Hauptsturmbannführer Heinz Altdorf – og man
  fortsatte derefter, til man nåede en stor kirke, som senere viste sig at
  være Jacobskirken i Rostock, og her stod det danske selskab og Altdorf ud…

  Man gik ad mørke villaveje ca. et kvarter, til man nåede en herskabspension,
  og her blev Peter Munch vist ind til Heinrich Himmler, som allerede ventede
  på ham.

  Munch hilste lidt nervøst på den tyske topnazist, og man satte sig ved et
  enkelt bord i den sparsomt udstyrede salon. Himmler lagde ud med at spørge
  til Kong Chr. X’s helbred – og man gik i gang med forhandlingerne.

  Spurgte først til sønnens velbefindende.
  Munch sænkede stemmen og spurgte til sin søn Ebbes velbefindende i fængslet
  i Hamburg.

  – Han har det godt, og jeg skal nok ordne den redelighed med Deres søn, sagde
  Himmler beroligende – og jeg er sikker på, at vi i fællesskab kan finde frem
  til en samlet løsning.

  – Jeg går ud fra, at De er orienteret om vore forhandlinger i Karl Wolffs
  villa i Bad Doberan i forgårs den 15. marts, spurgte Himmler.

  – Jeg har set papirerne, og hørt båndene – som jeg har fået på trods af
  kurérmaskinens nødlanding på Lolland, svarede Munch.

  Det, den danske udenrigsminister her hentydede til, var den tyske
  kurérmaskine, der måtte nødlande ved den lille lollandske by Købelev på vej
  hjem med resultaterne fra forhandlingerne i Karl Wolffs villa i Bad Doberan.

  Himmler ville komme til Norge før England.
  Man drøftede i længere tid detaljer i forbindelse med den tyske besættelse
  af Danmark, som skulle ske hurtigt, for at undgå at England kom først til
  Norge.

  Himmler ville gerne have en endelig afgørelse, men Munch sagde til dette
  punkt:
  – Jeg er kun udenrigsminister og tegner ikke regeringen alene – så jeg må
  forelægge sagerne for Stauning og få ham med på idéen – men det får jeg nok…

  Rigsdagen havde besluttet at ville beskytte landet med alle midler.
  – I øvrigt har vi i Rigsdagen i januar besluttet (året 1940), at vi skal
  kæmpe med alle midler for at forsvare landet – og hvis vi undertegner en
  aftale om ikke at forsvare os, så vil det være landsforræderi og en god
  undskyldning for England til at angribe Danmark – selvom Churchill tidligere
  har sagt, at vi ikke skal vente Englands hjælp, hvis tyskerne kom, sagde
  Munch videre.

  Himmler mente, at Englands krigstrusler kun var propaganda – men forstod det
  danske synspunkt og foreslog, at Danmark kun ydede symbolsk modstand, så
  ville Danmarks anseelse i hele verden bevares, og landet ville blive fri for
  ødelæggelse.

  På trods af Dr. P. Munchs manglende lyst og evne til at underskrive de
  endelige papirer – så gik forhandlingerne om de mange detalje-spørgsmål så
  godt, at P. Munch måtte blive på sit hotel, “Missions-Hotellet”, til om
  mandagen den 18. marts 1940 – og det skulle senere vise sig at blive
  skæbnesvangert for ham.

  Topmødet i Rostock havde betydet, at den tyske overkommando havde trukket
  mange specialister til byen – så det var ikke for meget at sige, at byen
  vrimlede med nazi-spidser, bl.a. den dansktalende og dansk gifte, Dr. Rudolf
  Jacobsen, der var specialist i danske forhold, og især i landbrugsforhold.

  Jacobsen mødte også Pastor Schmidt.
  Han var endvidere i familie med den sønderjyske præst, Pastor Johannes
  Schmidt, der i mange år havde været det tyske mindretals talsmand i Rigsdagen
  i København. Uheldet var ude, for Pastor Schmidt var på samme tid i Rostock,
  og boede på samme hotel som P. Munch.

  Pastor Schmidt fra Vodder havde været til konfirmation hos sin datter i den
  tyske by Celle – og var om aftenen den 17. marts 1940 ankommet til Rostock,
  hvor han skulle møde sin svigersøn, som var soldat og havde orlov fra Polen,
  hvor han var udstationeret.

  Pastoren undrede sig over de mange top-nazister.
  Pastor Schmidt undrede sig over, at byen vrimlede med top nazi-koryfæer –
  men tænkte ikke nærmere over dette før næste morgen.

  Ved morgenmaden, på “Missionshotellet” den 18. marts, så Schmidt Peter Munch,
  men talte ikke med ham – men senere på dagen stødte P. Munch og Pastor Schmidt
  igen tilfældigt ind i hinanden i Rostock by.

  Dr. Peter Munch var på “weekend-besøg”
  – De her, sagde Schmidt. “Ja, jeg er på weekend besøg”, svarede Munch
  undvigende…

  Da P. Munch øjensynlig var ilde berørt ved dette uheldige møde, undlod Pastor
  Schmidt at bore mere i sagen – men senere mødte han sin slægtning Rudolf
  Jacobsen, som fortalte, at han var i byen for at bistå Heinrich Himmler i
  forbindelse med samtaler med visse høje danske herrer – og så lagde Pastor
  Schmidt selv to og to sammen.

  Senere samme formiddag mødte Pastor Schmidt påny P. Munch – det var i en skov
  udenfor Rostock, hvor den danske udenrigsminister stod og kiggede op i
  luften – måske efter en flyvemaskine.

  Kaldte færge tilbage.
  Det var ikke så mærkeligt, for den maskine, der skulle bringe Peter Munch
  tilbage, havde fået maskinskade, og man kunne ikke nå med så kort varsel at
  skaffe en ny.

  Derfor endte P. Munchs besøg i Rostock med, at han den 18. marts tog færgen
  Mecklenburg hjem fra Warnemünde – men først efter at man havde måttet kalde
  færgen tilbage, for den var allerede afsejlet, da den forsinkede danske udenrigsminister nåede frem.

  P. Munch nåede dog tidsnok frem til København, så han kunne nå at underskrive
  dagsprotokollen i Rigsdagen for den 18. marts – men alibiet for søndag den
  17. marts 1940 mangler stadig.

  Pastor Schmidt mødte på sin vej hjem fra Rostock også industriorganisatoren
  John Steen på en mellemstation, hvor han indviede denne i sine møder med
  Peter Munch og Dr. Rudolf Jacobsen.

  John Steen har senere, som de andre vidner, erklæret, at han har mødt Pastor
  Johannes Schmidt fra Vodder ved Rostock den 18. marts 1940, og at han udtalte
  sig dengang som beskrevet.

  Sluset over den grønne grænse.
  Peter Munchs søn Ebbe, der som Heinrich Himmlers gidsel blev brugt som
  pression til at få “Rostock-Aftalen” igennem, fik efter denne meget
  vellykkede aktion af “Rigsføreren” en blid medfart. Ebbe Munch blev hverken
  tiltalt eller idømt dødsstraf – han blev derimod lige så stille sluset over
  “den grønne grænse” i Sønderjylland til Danmark.

  Efter et kort ophold i Danmark, blev han sendt på en længere udlandsrejse til
  Shanghai og til Mongoliet.

  Senere efter sin hjemkomst kom han til at spille en vigtig rolle i spillet
  omkring P. Munchs forsvundne dagbøger fra 1935-40.

  Alle spor er blevet grundigt slettet.
  Topmødet i Rostock trak, som før nævnt, mange af Det tredie Riges betroede
  eksperter til byen.
  Disse eksperter stod til rådighed for Himmler, og selvom der fra officiel
  dansk side er blevet gjort alt for at slette Munchs spor i Rostock – har
  andre heldigvis senere afgivet deres beretninger om, hvad der skete i de
  dage…

  72 år siden Rostock og stadig råder løgnen.
  I år i 2012 er det 72 år siden, at Rostock-Mødet fandt sted – den 17. marts
  1940 – og man benægter stadig mødets afholdelse. Hvorfor mon – spørg vore
  toppolitikere…
  Slut.

  Kommentar by Sindsro — 8. april 2018 @ 00:23

 38. OT. Tilføj til 32.+35. Tyskerne må vente længe på udskiftning af politikerne;derfor:Danmark ud af EU hurtigst muligt. EU og ECB er en New World Order-organisation, der afskaffer demokratiet til fordel for pengemagten til de få (ECB):https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_künftiger_Wahltermine_in_Deutschland

  Kommentar by barfbag — 8. april 2018 @ 03:53

 39. #37
  En historie jeg aldrig har hørt om. Og jeg tror også på den.
  Det viser endnu engang, at små personers bimmelim, om det er pædo eller bullimi eller ludomani, skal afgøre om hvor mange der skal dø, som følge.
  Også de afskyelige pædoer i islam, har travlt med at ødelægge andre menneskers frihed, for at de kan dyrke deres pædo, som de freaks de er. Islam er et gigantisk freakshow.
  Og jeg er ikke et sekund i tvivl om at det halve af sugerørsakrobaterne i enhedslisten og radikale og ..ja snart alle, har travlt med at få tilfredsstillet deres egoer på forskellige ulækre måder og de derved sælger mine og mit folks frihed for freak og ubådsture m indlagt sadisme

  Kommentar by Isabella — 8. april 2018 @ 07:14

 40. Isabella: “Jeg giver ikke noget for rascister der ævler om hudfarver og gener, vi er mennesker alle sammen”

  Det at være menneske gør ikke en til dansker.
  Hvis man har gener fra Somalia kan man aldrig blive dansker, om så man lærer hele højskolesangbogen udenad, og det kan ens børn heller ikke.

  Isabella: Racister som ævler om hudfarver Jeg synes du lyder noget enerådende og respektløs. Vi er mange racister som ikke “ævler” om hudfarver, men som blot er mere bevidste om genetik og sammenhængen med identiteten end dig, og endda er villige til at diskutere det.

  Jeg er ikke kun ekstrem racistisk og countersemitisk, og derudover mandschauvinist; det sidste afholder mig ikke fra at opføre mig høflig overfor dig. Jeg håber du i fremtiden vil udtale dig mindre generaliserende og mere inkluderende om etnonationalister / racister som mig som udgør et stort og voksende del af kampstyrken.

  Kommentar by Balder — 8. april 2018 @ 08:16

 41. Overskriften i dag- Søndag: Gerningsmanden i Munster var en psykisk syg tysker citat slut: ja hvad ellers. Gerningsmanden i Stockholm, Nice etc var da også psykisk syg. Det er jo muhammedanismens psykotiske had plus paradisforventning forestilling, der skaber det.

  Kommentar by Michael Unna — 8. april 2018 @ 08:26

 42. God søndag :-). mvh Michael Unna

  Kommentar by Michael Unna — 8. april 2018 @ 08:26

 43. #40
  Jeg skrev: Dansker er den der støtter dansk kultur og er en del af den.

  Et forståelsesproblem eller hurtiglæsning med faldende forståelsesrate?

  Tag den langsomt , igen, og så tror jeg den falder på plads-

  Der er ingen tvivl om at der er forskellige intelligensmuligheder forskellige steder på kloden, men selvom man ikke har de samme ariske gener, er kultur stadig ikke noget der sidder i generne. Kultur kommer fra påvirkning især i barndommen.

  Kommentar by Isabella — 8. april 2018 @ 08:51

 44. -Og for at forebygge evt gisninger, er jeg ren arier og kulturrascist og aktiv i kampen for vor kultur. Jeg ser islam som den største fjende men også kejser Juncker og hans spytslikkere er på hadelisten og i den forbindelse kan jeg kun advare imod hjemlige quislinger og alle deres undergravende gerninger imod folket. Man skal ikke glemme de mindre djævle i kampen mod den store djævel og personligt tror jeg at ensporet jødehad er en noget forfejlet kurs; det kan ikke stå alene, islam er den store djævel.

  Kommentar by Isabella — 8. april 2018 @ 08:59

 45. OT.ad 32. Kommentarerne har nu rundet 1.000:https://www.pi-news.net

  Kommentar by barfbag — 8. april 2018 @ 09:02

 46. Spørgsmålet er, om Balders kampstyrke, der skulle bestå af det, han kalder etnonationalister, er så stor. Den er måske vokset 100%, og det kan da også lyde voldsomt, men hvis de 100% drejer sig om en stigning fra 4 til 8 personer, så er det til at overse.

  Problemet med Balders – i egne øjne – høflige udfald mod Isabella er, at han ser verden ud fra magtens position. For når Balders gruppe bliver en stor magtfuld kampstyrke, så skal folk påtvinges respekt for Balder og hans magt og opføre sig “mindre generaliserende og mere inkluderende” og ikke være “enerådende og respektløs”.

  Jeg vover den påstand, at det er en dansk værdi, at respekt det får man ikke gennem magt og trussel, men gennem ord og handling eller endda alene ved intentionen bag. Her ser man altså et eksempel på, at Balder afviger fra en kernedansk værdi ved at ville true sig til respekt gennem magt. Ifølge Balders egen logik vil det altså også betyde, at han genetisk afviger fra det danske flertals genetik, der opfatter respekt på en anden måde.

  En anden ting er, om Balder bruger begrebet etnonationalisme rigtigt. Den Store Danske definerer etnonationalisme som en nationalisme, som henviser til etnicitet, dvs. til kulturelle, sproglige, religiøse og undertiden racemæssige karakteristika hos en befolkning. Det er altså den danske flertalsopfattelse, at begrebet drejer sig om de kulturelle, sproglige og religiøse karakteristika, mens det er en mindre almindelig opfattelse at inkludere de racemæssige karakteristika.

  En mindre del af generne har at gøre med racemæssige karakteristika, men Balder går ydermere det skridt videre ved at ville sammenkæde genetik og identitet, og det må derfor være et mindretal af mindretallet, der har denne metafysiske opfattelse af begrebet etnonationalisme. Man kan derfor sige, at Balder påberåber sig definitionsret til begrebet etnonationalisme, som strider imod den opfattelse, et flertal af danskerne har. Jeg synes derfor, at han bør holde sig fra at kalde sig etnonationalist. Han kunne mere dækkende kalde sig geneto-nationalist.

  Kommentar by traveler — 8. april 2018 @ 10:01

 47. Tak for spændende historie Sindsro. Som jeg har forstået det blev hjemmeværnet netop oprettet for at undgå at politikerne egensindigt (og ustraffede) igen skulle fristes til lignende eller værre landsforræderi pgra div personlige fordele, men hvor er værnet egentlig henne nu under den islamiske invasionsbølge som kører på – nu på 25. År.
  @Traveller – du både opfinder danske værdier og får folk til ikke at passe til dem, og jorder rundt i forskellige ligegyldigheder om definitioner på etno versus geneto. Hvad er pointen?

  Kommentar by mv jensen — 8. april 2018 @ 10:35

 48. @37 – Om den såkaldte Rostock-myte

  Historien er interessant, men spørgsmålet er, om den holder?

  Konspirationsteorier har jo sin egen logik, og selvom der naturligvis forgår en hel del i magtens korridorer, som aldrig kommer frem i lyset, så er der flere svagheder ved teorien. Det kan således undre, at Ole Hans Jensen kan gengive replikker fra mødet mellem Munch og Himmler. Hvad er hans kilde til det?
  Uden at have læst Jensens bog, så har den så vidt jeg ved en lang række faglige problemer, da hen helt enkelt mangler et tilstrækkeligt kildemateriale.

  Omtale af myten:
  http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/myte-moedet-i-rostock-aftalt-spil-bag-den-9-april-1940/

  God søndag.

  Kommentar by Mr. Write — 8. april 2018 @ 10:40

 49. #37. tak for fin gennemgang. JEG har hørt historien før, men såvidt jeg husker afvises den af statsautoriserede historikere. Det bliver den jo ikke dårligere af. Såvidt jeg udleder af din fremstilling, må flere af hændelserne kunne dokumenteres f.eks at Pastor Schmidt mødte PM i Rostock den 18. marts. Har Pastor Schmidt skrevet det på dagen eller umiddelbart efter i sin dagbog eller i et brev e.l.?
  Jeg forstår ikke hvorfor “Rostock-myten”, som den vist kaldes af nogle, ikke videnskabeligt kan verificeres eller falsificeres? Det meste om kollaborationen under samarbejdspolitiken er vel efterhånden afmytologiseret? Dagbladet Politikens og dets daværende bestyrelsesformand, Erik Scavenius’, tyskvenlighed præger tror jeg den dag i dag manges – inklusive mins – skeptiske holdning til dagbladet Politikens og det Radikale Venstres imødekommende politik overfor den begyndende muslimske besættelse, som vi synes passer alt for godt med deres positive holdning til den tyske besættelse i sin tid.

  Kommentar by A-mad — 8. april 2018 @ 10:47

 50. @34 Isabella
  Først fortalte medierne, at det var en varevogn, der kørte ind i en menneskemængde i Münster i Tyskland. Den velkendte, men mærkelige sprogform var tegn på, at medierne frygtede, at det var islamisk terror.

  Nu hedder det sig, at “det er en psykisk syg tysker, der kørte ind i uskyldige mennesker ” At personen begår selvmord efter udåden er tegn på, at det er rigtigt. Det ville en islamist aldrig gøre.

  Men at psykiske syge efterligner islamiske terrorister er en ligeså alvor udvikling som selve den terrortrussel, der følger af islamiseringen af Europa. Det fortæller noget om både visse psykiske sygdomme og islam.

  Kommentar by traveler — 8. april 2018 @ 11:51

 51. Sikken plapren traveller, – hvorfor tror du medierne skulle frygte for islamisk terror? Tror du ikke snarere de frygter at ryge af finansloven?

  Kommentar by mv jensen — 8. april 2018 @ 12:28

 52. »Scavenius er s’gu overhovedet ikke venlig.«
  https://jyllands-posten.dk/debat/article3437735.ece

  Kommentar by Peter Buch — 8. april 2018 @ 12:34

 53. @Isabella: Man er kun dansk når man er vokset op med mindst én dansk forælder, i et hjem hvor dansk sprog og kultur var dominerende eller jævnbyrdigt.
  Man bliver ikke dansk af at føle sig dansk, men hvis man finder sig en dansk ægtefælle og får børn med vedkommende, taler dansk i hjemmet og følger danske sæder og skikke, så bliver man det næsten.

  Adoptivbørn bliver også danske, hvis deres gener ikke bringer dem i modsætningsforhold til deres adoptivforældre, og de i stedet vælger at dyrke deres etniske ophav, hvis de ikke ser danske ud.

  Kommentar by Træt — 8. april 2018 @ 13:51

 54. Tak for en humoristisk kommentar fra traveller. Det er dog bemærkelsesværdigt at sure opstød over etnonationalisme ofte kommer fra filosemitter eller Israel-venner. Dette afspejler den jødisk/zionistiske politik der hedder ‘etnonationalisme for mig, men ikke for dig’. Jeg kunne nævne Søren Espersen som et kendt eksempel. Vil ikke slås i hartkorn med etnonationalister, men har etnostaten Israel som sin største prioritet. Men tak alligevel. Det er nu bare en gang min mening at medmindre vi anvender etniske kriterier så er vi fortabt.

  Kommentar by Balder — 8. april 2018 @ 15:29

 55. @Isabella

  Jeg var ikke ud efter dig, jeg prøvede at være lidt morsom ved at bruge kulturradikale argumenter og sprog for at “revse” dig. Jeg skulle måske nok have sat et tag på.

  Men der kom da en del snak ud af denne lille spøg ikke?

  Kommentar by Balder — 8. april 2018 @ 15:33

 56. tag – (ironi-tagget) forsvandt i bloggens indvolde.

  Kommentar by Balder — 8. april 2018 @ 15:34

 57. #55
  Lad os fortsætte kampen for dansk kultur og folkefællesskab og forsvaret af vort land.
  jeg har ingen problemer med mindre uenigheder om hvor trykket skal lægges.
  Jeg har min mening, andre har deres, men det er detaljer i den større strøm; og jeg er af den forhåbning at det er begyndt så småt at løbe den rigtige vej; At Danmark er for danskere, og for mig kan man sagtens være dansker med gener der ikke lige har været forbi alle landsens riger, bare man er en støtte til dansk kultur og er en del af den.
  Personligt har jeg hørt på Nye Borgerliges årsmøde, at en voksen mand med oprindeligt udspring i Egypten og 40 år i Danmark, kom med en god tale, der var noget mere fast i kødet, end genetiske ariere i folketinget nogensinde ville sige, de fleste har travlt med at sælge os igen til kejseren og hans lakajer, på bekostning af nationens forsvar, af samme grund er jeg en stærk tilhænger af total værnepligt for både mænd og kvinder, både af hensyn til forsvaret af vort land men også af hensyn til sammenhængskraften; det er vigtig at møde unge fra andre egne og omstændigheder og for mange var deres værnepligt et sted hvor de mødte venner for livet og fik oplevelser de aldrig glemte.
  Så god søndag.

  Kommentar by Isabella — 8. april 2018 @ 16:28

 58. Off topic.Tilføj 45. https://www.pi-news.net/2018/04/eiltauto-anschlag-in-muenster-mind-3-tote-und-30-verletzte/

  også Anne Marie Waters:Beyond Terror. Islam’s Slow Erosion of Western Democracy. Vote for this Book. Stem på denne bog. Den skal længere op på forlagets liste:https://twitter.com/amdwaters?lang=da&lang=da

  Kommentar by barfbag — 8. april 2018 @ 17:03

 59. Off topic. Glem ikke at give 50 kroner til retssagen mod halal-slgte-svinene i Halal Food Authority (terrorist-finansiering) til de fængslede ledere i :https://www.britainfirst.org

  Kommentar by barfbag — 8. april 2018 @ 17:20

 60. #59 etc. barfbag:

  De der “Off topic” kommentarer og spammede links til et tysk site bliver sgu ærligt talt lidt trættende efter nr. 4-5 stykker i en enkelt tråd. Gider du ikke enten holde op eller i det mindste holde lidt igen?

  #13 etc. Christian:

  Det samme kunne siges til de kontekst-løse youtube-links. Grunden til at folk ikke gider klikke på dine videoer er ikke at man er bange for sandheden (hvor er det i grunden et pinligt dumt argument…). Grunden er, at du lige nu opfylder en helt særlig rolle: ham der, der ikke laver andet end at se youtube, og derfor kun deler youtube-links, og som har set youtube i så lang tid, at han har taget skade mentalt på lidt samme måde som youtubes “du har set, derfor vil du måske også gerne se”-algoritmer fungerer. Beklager, det er ikke for at gøre grin med dig personligt, bare for at fortælle hvordan normale mennesker reagerer når de ser en kommentator først smide en stak youtube-links uden kontekst, og afslutte med en monolog omkring hvor dumme folk er, at de ikke kan se de videoer er sandheden og relevante, hver og en. Det er det modsatte af virkningsfuldt, er hvad jeg prøver at sige.

  Kommentar by Quark — 8. april 2018 @ 18:14

 61. 51 mv jensen
  Ja, hvorfor skulle medierne frygte, at det var islamisk terror. Fordi det ødelægger det glansbillede, de prøver at skabe om en velfungerende multikultur, selvom virkeligheden er lige modsat.

  Det må siges at være usædvanligt, at du ikke har lagt mærke til, at medierne gør mange krumspring for at undgå at beskrive den åbenlyse sammenhængen mellem islam, vold og terror.

  Kommentar by traveler — 8. april 2018 @ 18:41

 62. @54
  Flot som Balder kan falde ned som et lille lam. Ja, ja, da “Det er nu bare en gang min mening…” det er forstået, at du har din egen lille ydmyge mening – som er dit altopslugende jødehad.

  Kommentar by traveler — 8. april 2018 @ 18:56

 63. Quark Du har det sådan, jeg tror ikke der er så mange sock-puppets herinde, så det gør noget

  Kommentar by Christian — 8. april 2018 @ 22:23

 64. fortsæt med jeres KBH . censur . alt optaget
  https://www.youtube.com/watch?v=cbdtMLc2i38

  Kommentar by Peter K.N. — 9. april 2018 @ 01:07

 65. – Christian

  Quark har helt ret. Fortsætter du med dine OT–links, så sletter jeg dem uden uden videre. Nok er nok.

  Kommentar by Kim Møller — 9. april 2018 @ 06:45

 66. 6:45 Det er såmænd også ligemeget, man skal være blind som kun i norder herinde for ikke at kunne se, hvad der sker. I regerings sock-puppets har tabt, sammen med jeres sataniske logebrødre på borgen.

  Kommentar by Christian — 9. april 2018 @ 07:21

 67. @Christian

  Jeg har ofte fulgt dine YouTube links og er blevet slemt skuffet hver eneste gang, for hver gang var det en tynd kop te der blev serveret der. Enten er du autist, eller også er jeg regeringens sock-puppet.

  Kommentar by Balder — 9. april 2018 @ 11:55

 68. Balder, jeg ved ikke, hvad du er. Så hvem anbefaler du mig at stemme på? ((:D))

  Kommentar by Christian — 9. april 2018 @ 17:21

 69. Det er egentligt ganske pudsigt, så snart det drejer sig om kristendom er religion opium for folket, mener venstrefløjen, men er det islam er der ingen grænser for tolerance. Utroligt.

  Kommentar by Allan Gorm Larsen. — 9. april 2018 @ 20:20

 70. Christian: “Balder, jeg ved ikke, hvad du er. Så hvem anbefaler du mig at stemme på? ((:D))”

  Jeg aner ikke en gang hvem der (((stiller op))) Christian. Jeg håber det besvarer dit spørgsmål!

  Kommentar by Balder — 10. april 2018 @ 11:55

 71. 11:55 Balder Det kan jeg klare for dig. Det gør folketinget.

  Kommentar by Christian — 10. april 2018 @ 12:53

 72. Jeg fritager dig fremover fra at læse min beskeder, Balder, da du alligevel ikke får noget ud af dem, og overhovedet ikke forstår, hvad der foregår.
  Hvis Kim kunne lade være med at slette og indse (for engangs skyld) at dette vitterligt er en situationsrapport på den nuværende situation, også her i Danmark, ja .. så er meget sikkert opnået, men eller kan i andre måske nå at bemærke at VertigoPolitix laver nogle meget fine videoer til formålet:
  https://youtu.be/1RlhBaMVKnA

  Kommentar by Christian — 10. april 2018 @ 13:44

 73. Christian “Jeg fritager dig fremover fra at læse min beskeder,”

  Kære Christian, bortset fra brok over at blive “censureret” husker jeg ingen beskeder fra din side, medmindre et YouTube link gælder som en besked.

  At du ikke forstod mit svar 11:55 tyder på at intelligensen ikke er helt i top i dag. Hvad med at stoppe med Ritalinen i en periode?

  Kommentar by Balder — 10. april 2018 @ 15:37

 74. Balder, jeg kan forstå at du tilhører venstrefløjen, på dit handlingsmønster for denne debat, og i er ærlig talt ikke rigtig inde i mine overvejelser, sådan kommende heilende ind og erklære alle for at være fascister og nazister og nu i 50 år at have påført os eklatant idioti fra A til Å?

  Kommentar by Christian — 10. april 2018 @ 16:57

RSS feed for comments on this post.

Leave a comment

Line and paragraph breaks automatic, e-mail address never displayed, HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

 

 

Vælg selv beløbBlogs


Meta
RSS 2.0
Comments RSS 2.0
Valid XHTML
WP


MediaCreeper