29. april 2018

Morten Uhrskov: “… grov manipulation fra DR Detektors side ikke at nævne denne indlysende forskel.”

Det er ikke populært at sige henover kaffen til langbenede offentlige ansatte, men jeg bliver ikke kineser, bare fordi jeg køber en flybillet til Qingdao. Morten Uhrskov Jensen hudfletter på JP.dk grov manipulation begået af DR Detektor – DR Detektor vildleder groft om andelen af ikkedanskere i år 2100.

“Rasmus Jarlov fra Det Konservative Folkeparti henviste den 23. marts til en knap 13 år gammel beregning, der viste, at etniske danskere vil komme i mindretal hen imod slutningen af dette århundrede, hvis indvandringen fortsætter. I artiklen fra Berlingske er det ret åbenlyst, at lektor i demografi ved Københavns Universitet, Hans Oluf Hansen, der stod bag undersøgelsen fra 2005 opererede med begrebet ‘etnisk dansker’, som han valgte at kalde ‘oprindelige danskere’. …

DR Detektor har undersøgt, om påstandene fra 2005 holder stik i dag. Det gør DR Detektor ved at benytte sig af den fremskrivning, som Danmarks Statistik i samarbejde med forskningsinstitutionen DREAM anvender. Ifølge denne vil 21,4 pct. af befolkningen i Danmark være af ikkedansk afstamning. Hold da op for en forskel mellem 21,4 pct. og ca. 50 pct. Hvad er der på færde her?

Ifølge Danmarks Statistik er man ‘dansker’, blot én af forældrene er født i Danmark og samtidig er dansk statsborger. Det betyder selvsagt, at der allerede fra tredje generation vil være mange, der ifølge statistikken kaldes danskere, skønt de i mange til fælde vil være tredje generations tyrkere, somaliere, pakistanere og så videre. Man fristes til at genkalde sig bøjningen af tillægsordet løgn: Der findes løgn, forbandet løgn og statistik.

DR Detektor lader som om, at finten med næsten kun at henregne første- og andengenerationsindvandrere som ikkedanskere er den rigtige. DR Detektor skriver, at

‘Berlingskes artikel fra 2005 bygger på en anden metode end de officielle tal. Detektor har derfor ikke faktatjekket, om Berlingskes artikel fra 2005 var rigtig, da den blev publiceret.’

Det er DR Detektors måde at skrive på, at man godt ved, at metoden fra 2005 i alt væsentligt byggede på etniske danskere og ikke på kunstgrebet med at kalde langt størstedelen fra tredje generation og frem for ‘danskere’.

Det er meget grov manipulation fra DR Detektors side ikke at nævne denne indlysende forskel. Der er tale om et utilsløret forsøg på vildledning af seere, lyttere og læsere.”

(DR Detektor, 24. april 2018: “… statistikkerne giver i dag et noget andet billede end tidligere forudset”)

The URI to TrackBack this entry is: http://www.uriasposten.net/archives/92120/trackback

38 Comments »

 1. Ja DR buldrer ufortrødent videre med deres Tulle & co. understøttede manipulationscirkus. DR kan tillade sig hvad som helst så længe det er inden for det marxistiske og kulturradikale kodeks.

  … Og ingen af vore politikere gør en dyt andet end at prutte i en spand og holde danskerne for nar.

  Hvor sørgeligt.

  Kommentar by Abdullah Terkelsen — 29. april 2018 @ 10:56

 2. Selvfølgelig lyver politikerne og deres løgnepresse. Kig over til Ebbe Vig og søg.

  Men problemet er ikke, som de fleste vil gøre det til, om de fremmede er muslimer, men at deres IQ i middel er ca. 85, og at de derfor aldrig kommer til at bidrage positivt til Danmark. De vil i stedet blive en evig krigerisk belastning, der sender Danmark i dybet – som tredjeverdenslandet danskistan.

  Kommentar by Svend — 29. april 2018 @ 11:11

 3. 2# IQ målinger er noget uvidenskabeligt bras der altid er afhængigt af kultur, og selve intelligensbegrebet af tvivlsom værdi (det måler en begrænset mængde af evner, der ikke nødvendigvis er dem, der primært er afgørende for arbejdskraftens værdi). Problemet er kulturelt og ikke genetisk.

  Kommentar by Odo — 29. april 2018 @ 11:36

 4. #3Odo: Hvordan ved du det?

  Kommentar by Margrethe — 29. april 2018 @ 12:43

 5. Afganere voldtager mindreårige piger og politiet holder der hemmeligt.
  Lige nu på EB

  Kommentar by Martin — 29. april 2018 @ 12:46

 6. Det ved Odo heller ikke. Vi ved faktisk at Svend har ret (eller måske er for optimistisk).

  Først om intelligens generelt:
  http://emilkirkegaard.dk/en/wp-content/uploads/Intelligence-a-very-short-introduction.pdf

  Og så lidt om indvandreres intelligens:
  https://www.researchgate.net/publication/11895836_Group_differences_in_mean_intelligence_for_the_Dutch_and_Third_World_immigrants

  Det er en ældre sag fra 2001. Det er tydeligt at første generation er dummere (hvis de kommer fra de varme lande). Det er også tydeligt at anden generation ligger lidt højere (men stadig under hollænderne) — Flynn-effekten gælder også for indvandrere.

  Bemærk dog at anden generation er målt som børn — og miljøet har stor indflydelse på hvor godt børn scorer i IQ-tests. Den indflydelse forsvinder med alderen og er så godt som helt væk når man fylder 30. Forskellige IQ-tests er mere eller mindre følsomme for den effekt — de mere retvisende IQ-tests kan man næsten ikke påvirke med miljøet (hvorimod den arvelige indflydelse er tydelig helt fra barnsben).

  Det fremgår ikke af den artikel om Flynn-effekten fortsætter efterhånden som børnene bliver voksne, så dem fra anden generation går hen og bliver klogere og klogere og får indhentet hollænderne (det ved nu at de ikke gør).

  Det fremgår heller ikke af artiklen om tredje generation får endnu et ryk opad og får indhentet hollænderne. Det ved vi nu at de ikke gør.

  Forskellen på en IQ på 85 og en på 100 er “en standardafvigelse”. Som man kan se i tabellen i te Nijenhuis’ artikel ligger de voksne tyrkiske og marokkanske indvandrere over en standardafvigelse under hollænderne!

  Meget af det er formodentlig en selektionseffekt — det har nok ikke været de tyrkere med de bedste fremtidsudsigter der tog til Holland for efterhånden mange årtier siden, så de har nok ikke været de skarpeste knive i skuffen. Vi ved at der er store regionale forskelle på gennemsnits-IQ i Tyrkiet.

  Med marokkanerne er der nok ikke lige så meget selektion på spil — målinger i Marokko giver cirka samme lave IQ som te Nijenhuis beskriver.

  Kommentar by Peter Lund — 29. april 2018 @ 13:02

 7. Danmarks Ramadanradio (DR)kalder deres udsendelse “Detektor”. Vi andre burde kalde den “Defektor”.

  Kommentar by bjarne Binee — 29. april 2018 @ 14:15

 8. @Peter Lund

  Jeg vidste ikke, at der er store regionale forskelle på gennemsnits-IQ i Tyrkiet, men gennemsnittet er ret lavt og på grænsen til at kunne opretholde et velfungerende samfund, sådan som vi forstår det.

  En anden problematik, er at mellemøstlige samfund er endogame modsat europæiske samfund, som er såkaldt exogame.

  Jødiske samfund i Europa har også været (eller delvist fortsat er) endogame, hvilket har skabt markante genetiske defekter – især blandt de europæiske ashkenazi-jøder, men ikke rigtig blandt sefardiske og orientalske jøder. Det mærkelige er så, at mindst en af disse genetisk-relaterede sygdomme, torsionsdystoni, har vist sig at korrelere med høj IQ. Den gennemsnitlige IQ-score for Ashkenazi-jøder skulle ligge på 110-115.

  Dette særtilfælde er lidt af en gåde, da undersøgelser netop viser, at indavl, som endogame samfund skaber, normalt giver sig udslag i nedsat IQ foruden de belastende genetiske sygdomme, som sætter et samfund tilbage.

  Så de migranter vi modtager fra Mellemøsten og Afrika er formodenligt lige så lav-IQ, som deres samfunds gennemsnit. Men en anden teori kan være, at det er typisk ikke-velfungerende, der forlader deres hjemlande, og fortsætter med at være ikke-velfungerende i Europa, men i forstærket grad, fordi det er et fremmed samfund.

  Kommentar by traveler — 29. april 2018 @ 14:16

 9. Supplerende problem kan også være migranternes aggression mod europæernes højere intelligens, ligesom visse europæerne tilsyneladende har en aggression mod ashkenazi-jøders navnkundige intelligens: Jeg husker engang en jødehadende venstreradikal, der blev helt rundforvirret, da han opdagede, at israeleres gennemsnitlige intelligens ligger pænt på niveau med europæernes (men langt over deres arabiske naboers). Her fik han pludselig punkteret sit altopslugende jødehad, der åbenbart var hængt op på misundelse over deres intelligens. Sådan er der så meget.

  Kommentar by traveler — 29. april 2018 @ 14:20

 10. Kan nogle huske dette indslag: Bestyrelsesformanden (Michael Christiansen) for DR udtalte i uge 32/2016 om DR, efter der var fremsat forslag om at beskære hans budget, og slog fast, at DR står for ”- den objektive sandhed, som ikke er farvet af partier og holdninger.”

  Man må nødvendigvis også spørge sig selv, at fordi det er almindeligt blandt mange muslimer, at man i generation efter generation – og stadig gør det – gifter sig med fætter/kusine og dermed havner i indavl og incest, og resultatet bliver i mange tilfælde børn, med diverse medfødte misdannelser, skavanker/skader, så som større sygelighed, D-vitamin mangel, diabetestilfælde, nedsat motorik, talefejl, stærk nærsynethed, skeløjethed, mental retardering, netsat hørelse (døvhed), skæv tandstilling, blindhed, hareskår, skæve hoveder og korte arme, dårlige eller manglende tænder, og hvor forældrene forventer at samfundet betaler omkostningerne.
  På Københavns kommunes 3 skoler for udviklingshæmmede, er 6 ud af 10 børn af såkaldt tosprogede (muslimer) med medfødte misdannelser. Det er konsekvensen af islamisk selvtilstrækkelighed.
  Tilførsel af nyt blod er et sundhedstegn, det skal bare komme fra mennesker, der vil danskheden.
  Vi mennesker ”forædler” heste, katte og hunde, så kan man spørge sig selv, hvorfor mennesket skal stilles ringere! Hvorfor skal samfundet bekoste millioner og atter millioner på minusvarianter?

  Se Ugeskrift for Læger 2003, 165 (18):1849. ”Konsanvinitet og medfødte misdannelser.”

  Kommentar by der Adler — 29. april 2018 @ 14:57

 11. Det er let nok. Man ændrer bare definitionerne.

  For eksempel, hvis vi definerer at et æble i virkeligeden er en appelsin, kan vi sagtens sammenligne “æbler” og appelsiner. At vi så ligner idioter når vi står med et æble i den ene hånd og en appelsin i den anden og siger “se, to appelsiner!”, det er en helt anden sag. Det er derfor vi bliver nødt til metaforisk at holde hænderne på ryggen mens vi laver sammenligningen. Ellers kan folk jo se, at det er det rene idioti.

  I stedet for bare at sige sandheden.

  Kommentar by Quark — 29. april 2018 @ 15:30

 12. – det er vel en kulturs ‘personlighed’ der er afgørende, og ikke så meget ‘IQ’en’. (Peter Madsen (ubåd) IQ 111)

  “Fertilitetskvotienter. Gennemsnit for 2012-2016: Dansk oprindelse 1,740. Tyrkiet 1,994. Afghanistan 2,348. Libanon 2,419. Pakistan 2,924. Somalia 3.231. Syrien 4,055. [..] ikke-vestlige indvandreres samlede fertilitet er 1.918, mens den for vestlige indvandrere kun er 1.435.”

  “I perioden 2012-2016 fik 1.000 kvinder med dansk oprindelse i alderen 20-24 år i gennemsnit 28,7 levendefødte børn på hvert af de fem alderstrin fra 20-24 år. [..] kvinder med oprindelse i Syrien [..] 240,1 [..]” Kilde: Danmarks Statistik. Indvandrere i Danmark 2017, side 22-23: file:///C:/Users/per/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/IN4U2213/indv2017.pdf

  – vi har ikke kunne reproducere os selv siden 1968 (reproducere: ikke under 2,1)
  Fertilitetskvotienten: 1968, 2,117. 1969, 2,0.
  Befolkning 1969, 4,879 mio. 2018, 5,781 mio. Kilde: Danmarks Statistik. ‘HISB3: Nøgletal om befolkningen’ og ‘FOD3: Fertilitetskvotienter (5-års), samlet fertilitet samt brutto- og nettoreproduktionstallet (AFSLUTTET)’

  > Quark – :-)

  Kommentar by anno — 29. april 2018 @ 15:57

 13. “Peter Larsen” og hans alter ego “Peter Wille” (tidliger Willemoes og tidligere en lang række søhelte, fortsætter troligt med nonsens om at alle med dansk pas er danskere.

  Er der nogle flere der gider at melde de to ovenstående for at være falske profiler?

  Jeg orker ikke at oprette flere falske profiler for at moddebatere, for mine gider jødebogen godt at slette.

  Der er en meget enkelt definition på at være dansk:
  “Når man er opvokset med mindst én dansk forælder, og dasnk sprog og kultur var jævnbyrdig eller dominerende i hjemmet”

  Derfor bliver de muslimske migranter og deres efterkommere ikke danske, selv når de når ottende generation.

  Kommentar by Træt — 29. april 2018 @ 16:21

 14. Trist at Peter Madsen skal så mange år i fængsel for at hjælpe os af med en politisk korrekt hvid-kristen-mand-hadende dusinjournalist.

  Kommentar by Træt — 29. april 2018 @ 16:26

 15. @14 Træt: Hvor kommer Kim Wall ind i denne sammenhæng omkring Defektor og Dhimmi Radio?

  Kommentar by Carlo Di Napoli II — 29. april 2018 @ 17:01

 16. @14 – En helt igennem usmagelig og psykopatisk kommentar.
  Mon Peter Madsen har adgang til internettet?

  Kommentar by anno — 29. april 2018 @ 17:27

 17. Jeg så over RT (kan streames gratis på nettet). Et nyhedsindslag fra Afganistan, der anbefaler regeringen at kvinderne får 4 børn. Derefter var der en muslima der blev interviewet hun mente, at kvinderne stadig skulle have mindst 9 børn, ligesom hun selv havde.
  Det er umuligt, at stoppe muslimernes yngleri. Det bliver vestens undergang.

  Kommentar by XXXXX — 29. april 2018 @ 17:46

 18. En tyrker,en muslim,en neger,en zigøjner eller en jøde kan aldrig blive dansker.

  Kommentar by dan.c — 29. april 2018 @ 17:57

 19. @traveller 14:16 – 14:20

  Angående Jøders IQ

  Mange har i tidens løb forsøgt at forklare den enorme jødiske dominans i politik, medier, bankvæsen og den statistisk set store overrepræsentation på mange andre nøgleposter i samfundet, med den lidt højere gennemsnitlige intelligens.

  Sidst var det den Canadiske professor Jordan Peterson som forsøgte at forklare sig ud af situationen med disse argumenter, som han kun nødtvunget ville forholde sig til, sig vel bevidst om at det kunne betyde enden på hans karriere hvis han kom til at sige noget “forkert”.

  Nå, men der er altså én som har gidet at regne lidt på det tilgængelige talmateriale, samt intelligenskvotienter etc.

  Han kommer til den klokkeklare konklusion, at den lidt højere gennemsnits IQ blandt Ashkenazi-Jøder på ingen måde kan være eneårsag eller hovedårsag til den fuldstændigt vanvittige situation ikke mindst i USA og England, hvor den jødiske overrepræsentation i afgørende fora er hårrejsende.

  Læs mere: The myth of Jordan Peterson’s integrity

  Relateret: New Study Shatters Jewish Claims of “Intellectual Superiority”

  Kommentar by Balder — 29. april 2018 @ 18:18

 20. Godt vi har Morten Uhrskov Jensen. Han er et lys i mørket!

  DR er Fake News og DR Detektor taler mod bedre vidende.

  Hvis etniske danskere defineres som, de der havde etniske danske forældre og etniske danske bedsteforældre, kommer etniske danskere i mindretal lang tid inden 2100. Det er såre simpelt at foretage sådanne beregninger på CPR-registerdata og det er sørgeligt og beskæmmende at de ikke bliver foretaget.

  Kommentar by A-mad — 29. april 2018 @ 19:04

 21. Balder, jeg ville ikke lægge så meget i Vox Days “beregninger” hvis jeg var dig.

  Han tror fx ikke på evolution fordi han “er så smart”.

  Det israelske gennemsnit er ikke så højt — men det bliver tynget ned af en masse ikke-ashkenazim. Yemenitiske jøder er fx lige så dumme som andre yemenitter. Det er også muligt at ashkenazim i Israel ikke er så kvikke som dem der endte i USA (eller Danmark). Jeg har i hvert fald ikke mødt en eneste ashkenazijøde i Danmark der blot var normalt begavet.

  Kommentar by Peter Lund — 29. april 2018 @ 19:22

 22. @ traveler

  “Dette særtilfælde er lidt af en gåde, da undersøgelser netop viser, at indavl, som endogame samfund skaber, normalt giver sig udslag i nedsat IQ foruden de belastende genetiske sygdomme, som sætter et samfund tilbage.”

  Det behøver ikke være gådefuldt. – Indavl gør at vigende/recessive skadelige gener kommer til udtryk og det kan betyde at en del individer ikke reproducerer sig og de skadelige gener dermed bliver udavlet.

  Der er også andre evolutionære mekanismer som kommer i spil og det er selektionstrykket. Hvis man indavler og pålægger et seleksektionstryk samtidig – og sådan er det virkelige liv jo – så får man ved indavl en hurtigere selektion for de egenskaber selektionen virker på.

  Der er ikke nødvendigvis stor fordel i at have en høj iq, hvis man er fårehyrde eller forsåvidt fabriksarbejder, men lever man i en større by og tjener sine penge ved noget tænkearbejde, så kan der ske meget på kort tid.

  Stor grad af indavl samtidig med stort selektionstryk giver accelereret evolution.

  Kommentar by Søren Ferling — 29. april 2018 @ 19:28

 23. #20 Balder

  To ting:

  1) Hvad angår anfægtelse af JBP’s integritet er her åbenbart noget du kan blive enig med LGBT-aktivisterne om. Det sjove er, at de anfægter ham ud fra de indbildte idé om “social konstruktion” og benægter, at der findes biologiske forskelle på kønnene/racerne. Hvorimod du lader til at anfægte ham for at mene at der nok er forskel – men ikke mene det nok?

  2) Det er lidt pudsigt at du vælger at anfægte JBP for ikke at sige hvad han mener, pga. frygt for repressalier. Er du overhovedet klar over hvorfor JBP er blevet verdenskendt? Hvis ikke, kan jeg hjælpe lidt: det er for at sige, hvad han mener, under trussel om direkte repressalier.

  Der er altså ét eller andet her, der ikke rigtig stemmer. Jeg tror forklaringen er, at det du skriver om JBP, ganske enkelt er forkert.

  Kommentar by Quark — 29. april 2018 @ 19:45

 24. Det der gør det så let for løgnepressen, at bedrage befolkningen med statistik for den demografiske fremskrivning, er, at en eksponentiel proces i begyndelsen kun opfattes som lineær. En følt lineær proces vil eksperterne kunne manipulere befolkningen til at tro, at de har magt over. Når vi kommer 10 år frem i tiden så skal i bare se løjer til manipulation og bedrag med befolkningsdata.
  I løbet af 2017 steg landets indbyggerantal med ca. 32.000 personer. Det eksisterende sundhedssystem bliver belastet ud over evne.
  Entropien i form af mere rod og uorden stiger og kan kun bringes tilbage til udgangspunket ved indragelse af negativ entropi fra omgivelserne, som så stjæler resourcer fra andre steder i samfundet.

  Kommentar by Menig 442 — 29. april 2018 @ 19:54

 25. 24 Menig 442

  Kan du kommer problemet nærmere (?)! – Er du discipel (discipulus) af Ludwig Boltzmann eller hælder du til Bose-Einstein-kondensatet ?

  Kommentar by T. Flodur — 29. april 2018 @ 21:25

 26. @Quark

  Fordi jeg linker til en artikel behøver jeg vel ikke være enig i alt?
  Jeg tænkte ikke så meget på Peterson, mere på Vox Day’s tydning af statistikkerne.

  Jeg anfægter slet ikke Jordan Peterson for andet end hans formentlig forkerte beregninger. Jeg klandrer ham ikke for at holde kortene tæt på kroppen, og jeg vil næsten gå så langt, at jeg mener at han i lighed med Alex Jones formår at få diskussionen på bordet, mens han selv spiller rollen som ham der er bange for at sige sandheden lige ud. På den måde opnår han langt mere end ved simpelthen offentligt at erkende at han stort set er enig med “anti-Semitterne” og “den yderste højrefløj”.

  Andrew Anglin fra Daily Stormer synes at mene noget lignende, og han roser Jordan Petersons “5D Chess”:

  Jordan Peterson Reads the Stormer! ADMITS Jews Control US, Doubles Down on Racist Positions

  Kommentar by Balder — 29. april 2018 @ 22:31

 27. @Søren Ferling

  Jeg har en vis tro på at det faktisk er muligt at lærdom, færdigheder og erfaringer som et individ opnår i sit liv i et vist omfang kan overføres til næste generation.

  Den primære inspiration til den ide kommer fra et rotteforsøg jeg har læst om for mange år siden. Der skrev man, at man havde lært rotter vejen gennem et labyrint så de hurtigt kunne komme igennem til belønningen.

  Derefter blev de dræbt, og man extraherede signalmolekylet RNA (som udgør halvdelen af en DNA streng) fra deres hjerner som man sprøjtede ind i ny rotter som ikke var trænet i labyrint. Resultatet skulle have været at de rotter som fik RNA sprøjten var hurtigere til at komme igennem labyrinten end kontrolgruppen.

  Visse observationer som involverer mig selv og min familie har bestyrket mig i opfattelsen af, at der kan være noget om det.

  Kommentar by Balder — 29. april 2018 @ 22:50

 28. #26 Balder

  Jeg tror du, og Andrew Anglin, begge ser ting I ønsker at se vs. ting der rent faktisk er.

  #27 også Balder

  Der er indtil flere forskellige aspekter af genetik involveret i det, du beskriver der. Den første og nok mest velkendte (blandt andet for de af os, der har beskæftiget os med at debatere imod kreationister og intelligent design) er Larmarckisme, som er den helt grundlæggende “tilegnede træk kan nedarves genetisk”. Senere videnskab arbejder med midlertidige/reversible træk der kan nedarves, men kun til et par generationer, før det bliver latent igen – det kaldes epigenetik. Hvad angår forsøget du beskriver, er det yderst tvivlsomt, at det rent faktisk er foregået ved at overføre RNA på den måde, da det nærmest øjeblikkeligt “dør” ved kontakt med RNase enzymer (som findes overalt i alt organisk liv; blandt andet derfor er RNA-ekstraktion ikke helt ligetil!). De forsøg, der er lavet med epigenetik, er netop foregået ved nedarvning til afkom – ikke ved transplantation. I hvert fald så vidt jeg er bekendt.

  Men mere essentielt: det, der kan nedarves via epigenetik (såvel som Lamarckisme), kan ikke beskrives som hverken lærdom, færdigheder eller erfaringer som sådan. Det er mere på niveauet af instinktive, betingede reaktioner.

  Det er ganske interessant, jovist. Men det giver ikke rigtig belæg for din tro – desværre.

  Kommentar by Quark — 30. april 2018 @ 00:20

 29. Der sneg sig en lille tastefejl ind foroven: det hedder Lamarckisme, jeg fik tastet forkert første gang jeg skrev det men ikke anden gang. Lidt vigtigt hvis man vil slå det op, formoder jeg…

  Kommentar by Quark — 30. april 2018 @ 00:22

 30. Nok en gang vil jeg rette en dybtfølt tak til DF, for at skaffe DR en jævn strøm af de penge, DF og resten af de 179 parasitter stjæler fra Danmarks befolkning.

  Kommentar by Nielsen — 30. april 2018 @ 00:45

 31. Svend skrev: “Men problemet er ikke, som de fleste vil gøre det til, om de fremmede er muslimer, men at deres IQ i middel er ca. 85, og at de derfor aldrig kommer til at bidrage positivt til Danmark”.

  Ok, så for dig er problemet de fremmedes lave gennemsnitlige IQ. Så du ville altså ikke have noget imod, at den (etnisk) danske befolkning blev skiftet ud med fx høj-IQ asiatere?

  Kommentar by HN3 — 30. april 2018 @ 00:47

 32. HN3, lad nu være med at spille dum. Fordi man ikke ønsker et influx af svagt begavede, nærmest retarderede og aggressive muslimer og negre, så betyder det jo ikke pr. automatik, at man står med åbne arme for at tage imod Østens befolkninger.

  Kommentar by Hr. Snusk — 30. april 2018 @ 03:09

 33. Den muslimske andel af den europæiske befolkning stiger, men uden integration. De arabiske flygtninge ændrer Europa – ikke omvendt.

  Demografisk trend
  Under titlen “Islamisk indvandring og dens konsekvenser” har jeg udgivet en bog, der holdes hemmelig af alle tysksprogede medier. Jeg hører blandt ofrene. Argumenter bliver nu rutinemæssigt tilsvinet – men det er mere effektivt at holde dem helt ude af medierne.

  Hvad med statistikken? I begyndelsen af dette århundrede i 2004 var den nævnte begrænsning af ytringsfriheden og videnskaben i forhold til konsekvenserne af indvandring endnu ikke så stærk som den er i dag.

  Dagbladet Die Welt offentliggjorde et interview med Princeton-historikeren Bernard Lewis den 28. juli 2004 med titlen “Europa vil være islamisk i slutningen af det 21. århundrede”. Samme år brugte Christopher Caldwell, Financial Times-redaktøren, i en artikel, der blev offentliggjort i US Weekly Standard (nummer 4/2004) udtrykket “islamisk europa”.

  Et år senere udgav den egyptiske fødte jødiske forfatter Bat Ye’or den meget anerkendte bog Eurabia i USA. I den taler hun om en massiv demografisk og kulturel udvikling, der vil omdanne Europa til et islamisk-arabisk område. De profetiske udsagn i den bog har været særdeles aktualiseret af flygtningekrisen i 2015/2016.

  Klip oversat fra Bassam Tibi. April 5, 2018
  https://m.bazonline.ch/articles/20258524

  Kommentar by A-mad — 30. april 2018 @ 09:04

 34. @ 31.

  Nej – jeg vil ikke have udskiftet danskerne. Der findes danskere jeg gerne rejse aht. som fx stort set samtlige politikere, men danskerne er mit problem, i det omfang det er det og kan være det, men – og det er et kæmpe men – resten af verden er det ikke.

  Kommentar by Svend — 30. april 2018 @ 11:31

 35. 25 Svar til Flodur
  Mit kendskab stammer fra interesse for termodynamik, især, at hvis et system får tilført arbejde, så er entropistigningen lig med 0. Jeg tænkte meget over hvordan termodynamik og økonomi kunne kobles sammen, så økonomi kunne blive en eksakt videnskab. Men da jeg ikke har hverken Einstein eller Boltzmanns intellekt,har jeg opgivet.
  Anergi er den energi som omgivelsernes temperatur repræsenterer og hvortil al energi med tiden degenererer. Overført til økonomien, her ender alt det vi producerer en dag som skrot.
  Exergi er energi af høj kvalitet som kan omsættes til arbejde eller varme. Overført til økonomien, penge.

  Kommentar by Menig 442 — 30. april 2018 @ 11:55

 36. 35 Menig 442

  Tak for dit svar og for at henlede min (og andres) opmærksomhed på et interessant emne.

  Kommentar by T. Flodur — 30. april 2018 @ 13:07

 37. Man kan vel ikke forvente andet end Fake News, når DDR har valgt at ansætte den venstreradikale “journalist” Kristoffer Eriksen som vært på programmet…

  Kommentar by Revisoren — 30. april 2018 @ 17:28

 38. Hr. Snusk skrev: “HN3, lad nu være med at spille dum. Fordi man ikke ønsker et influx af svagt begavede, nærmest retarderede og aggressive muslimer og negre, så betyder det jo ikke pr. automatik, at man står med åbne arme for at tage imod Østens befolkninger.”

  Jeg “spiller” ikke noget som helst. Svend skrev, at problemet med de fremmede ikke var deres religion, men deres lave gennemsnitlige IQ. Den naturlige konsekvens af denne position må være, at man ikke har et problem med høj-IQ indvandring – en position, som jeg finder yderst problematisk og derfor spørger til …

  Kommentar by HN3 — 30. april 2018 @ 17:51

RSS feed for comments on this post.

Leave a comment

Line and paragraph breaks automatic, e-mail address never displayed, HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

  

Vælg selv beløbBlogs


Meta
RSS 2.0
Comments RSS 2.0
Valid XHTML
WP


MediaCreeper