17. maj 2018

NB: ‘Islam skal ingen indflydelse have i samfundslivet’ vs ‘Muslimer må ikke få plads i samfundslivet’

Den manglende skelnen mellem Islam som ideologi og den enkelte muslims religiøsitet, samt den diskrete udvisken af forskellen mellem indvandring som fænomen og den enkelte indvandrer, er et godt eksempel på meta-propaganda. Som jeg har skrevet flere gange siden 2005, så udelukker det ene ikke det andet. Pædagoger og andet godtfolk bør i sagens natur tage udgangspunkt i den enkelte muslim, men fra politisk hold er det omvendt pinedød nødvendigt at forholde sig til demografiske ændringer, at tage udgangspunkt i nationalstatens ve og vel.

Pernille Vermund citeret fra Nye Borgerliges seneste nyhedsbrev – Derfor bliver vi kaldt racister og fremmedhadere (ikke online).

“Grunden til at jeg og mine meningsfæller tillægges alle disse nederdrægtige egenskaber skyldes nemlig i stort omfang, at vores politiske modstandere ikke hører, hvad vi egentlig siger, men kun hører, hvad de tror, vi vil sige.

Forleden skrev jeg et debatindlæg til JydskeVestkysten med overskriften ‘Islam skal ingen indflydelse have i samfundslivet’. …

I avisens online-sektion fik en redaktionssekretær det til: ‘Muslimer må ikke få plads i samfundslivet’.

Mit indlæg handler om, at staten ikke skal give privilegier til islamistiske trossamfund. Overskriften, som JydskeVestkysten satte på, gav indtryk af, at jeg vil indskrænke borgerrettighederne for muslimer.

Da avisen blev gjort opmærksom på den enorme forskel i betydningen, skyndte de sig at rette overskriften. Det må jeg give dem.

Den kulturradikale debattør Amalie Lyhne lavede samme fejlslutning, da hun refererede, hvad jeg havde skrevet om faren ved islamisk fundamentalisme. Men i modsætning til Jydske Vestkysten har hun undladt at rette sin fejl.

‘Den islamiske vækkelse spreder død og ødelæggelse, hvor man tillader den at slå rod. Derfor handler det simpelthen om at luge ukrudtet ud’, skrev jeg.

I Amalie Lyhnes hoved blev det til: ‘Hun kalder muslimer for ukrudt’, som hun proklamerede om mig i Berlingske Tidende i sin klumme.

Det slår mig, at hvis hverken journalisterne på provinsdagbladenes redaktioner eller en hovedstads-debattør kan skelne, så er det måske ikke så underligt, at de kalder os for racister og fremmedhadere.”

The URI to TrackBack this entry is: http://www.uriasposten.net/archives/92434/trackback

34 Comments »

 1. I EB.dk kan man læse, at en “krænket” havde meldt en flok nøgenbadere i Nordjylland til politiet. En patrulje kørte til stedet, men da havde de skyldige klædt sig på.

  Er der nogen der har hørt om, at politiet kaldes ud til en flok fuldt tildækkede muslimkvinder, og beder dem klæde sig anstændig ?

  nixen bixen, de der sorte nydanskere er vi jo ved lov, tvunget til at se på.

  Kommentar by k.m. — 17. maj 2018 @ 09:29

 2. Hvis det vi diskutere er islams uhyrligheder og at muslimer støtter op om denne handlemåde har jeg ikke et problem i at anvende muslimer og islam i flæng.
  I den relevante samtale er der altså ikke grund til at skelne. Per definition er en muslim en der ønsker at indføre islam. Muslimer samlet set er derfor islam.

  Kommentar by River — 17. maj 2018 @ 09:34

 3. Jamen Kim – det er “bare” identitetspolitik i aktion. Når man tænker identitetspolitisk, bliver individet lig med gruppen lig med ideologien og der er ikke længere nogen mulighed for at skelne mellem gruppe, individ og ideologi.

  Et angreb på islam er et angreb på muslimen. Et angreb på feminismen er et angreb på kvinden. Og når man tæver en nazist, tæver man nazismen.

  Så nej – de kan ikke rigtig skelne. Ikke i anden forstand end at de godt er klar over, at når man taler til folk udenfor gruppen af identitetspolitiske får, designer man sin smædekampagne derefter. Hvis nogen har sagt noget om islam, bliver det til muslimer. Sig noget om ideologien og det præsenteres som om det siges om personerne.

  Med andre ord hykler man bare – pynter sig med lånte fjer, tager fåreklæderne på.

  Kommentar by Quark — 17. maj 2018 @ 09:54

 4. Amalie Lyhne er en kulturradikal bimbo, og hun er tidligere formand for Radikal Ungdom, hvilket siger alt.

  Det mest komiske og absurde er, at hun er castet som den “blå” debattør i den fede kommunist Jersilds ugentlige røde propagandaprogram “Jersild minus spin”.

  Kommentar by Revisoren — 17. maj 2018 @ 10:16

 5. Få delt op i Muhammedanere, muslimer, islamister.

  Kommentar by P — 17. maj 2018 @ 10:20

 6. Hver evig eneste muslim på denne klode, har et personlig medansvar for at holde liv i en dybt forkvaklet, altødelæggende politisk ideologi. Så er jeg sådan set ret ligeglad med, at der er mange “flinke” muslimer. Så jo. Det er den enkelte muslim, der er problemet. Hvad Vermund så end er nødt til at sige af strategiske årsager.

  Og så en ting, der hele vejen altid har undret mig: Når det handler om at kræve “Rettigheder” så skal jeg love for, vi ikke har problemer med at blive identificeret som én stor “gruppe”. Det være sig “LGBT rettigheder”, “muslim rettigheder”, osv osv.

  Men i samme sekund, det handler om at placere ansvar – vupti, så er vi pludselig gået fra at må betragtes som gruppe. I stedet er vi nu pulveriseret til enkeltindivider, der sørme ikke kan pådrages ansvar for noget som helst at de konsekvenser, som den gruppe vi identificerer os med, har ansvaret for. Gemmer dette ikke på en indbygget brist?

  Kommentar by Margrethe — 17. maj 2018 @ 10:23

 7. https://denkorteavis.dk/2018/det-er-over-halvdelen-af-alle-somalier-i-danmark-har-i-dag-dansk-statsborgerskab-nu-vil-regeringen-stramme-op-men-det-er-smaatterier-lyder-det-fra-df-og-s/

  Alle FT politikere i de sidste 30-40 år skal retsforfølges for deres direkte eller indirekte medvirken til landsskadelig virksomhed ifm. deres åbenlyse bevidste godkendelse af at lade islam og muslimerne indvandre i 100.000´tusindvis, med efterfølgende forudsigelige enorme problemer på alle samfundets individuelle planer!

  Politikernes handlemåder, deres manglende erkendelse af ansvar og fornægtelse af pligter omkring varetagelsen af landets tarv, skal retsligt vurderes, sådan at de kan blive vurderet og evt. dømt og straffet for landforræderi, herunder rigsretssager for de virkeligt grelle tilfælde af bevidst manipulation, løgn og bedrag, som har ført til udbredt ondskab mod den oprindelige befolkning!

  Som det er nu, har de kunnet skalte og valte uden nogen form for konsekvens og følgen må være at det politiske system skal laves om, så man ikke i årtier og som familiemedlem, kan sidde i FT og andre steder. De må og skal stå til ansvar kontinuerligt for deres handlinger ved at blive holdt fast på, at de kan sidde i FT og veksle med andre job og karrierer gennem livet – De skal lønnes ordentligt, men med vandtætte skodder mellem politisk og ikke-politisk arbejde.
  Og så skal vi have direkte demokrati med fokus på både enkeltsager og andre politiske forhold og tiltag. Der skal være mindre tid til al den snak og bla bla, som præger virkeligheden i dag. De skal bruge deres tid på at løse problemerne med det samme og ændre det omgående, hvis det ikke virker – de skal tage ansvar hver dag og koste dem dyrt ikke at gøre det. De skal gøre det som flertallet i afstemninger bestemmer, men tage hensyn til mindretallet også – ansvaret dækker alt og alle her i landet.

  Der skal indføres en revideret retspleje og dømmes med meget større konsekvens for forbryderne, end hvad der sker i dag. Mere politi og prioritering i hvad ressourcerne skal bruges på – al den trafik kontrol mht. til fart, cykellys og cykelkørsel på fortove skal beskæres virkeligt hårdt. Politiet eller andre magtmonopoler skal patruljere 24/7 – 365 dage om året overalt og tage sig af de reelle forbrydelser som indbrud, tyveri, røveri, vold og terror m.m. – Dem der ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt, skal ikke vide sig sikre og virkeligt komme til at føle straffen for dette.

  Udvisninger og økonomisk stop for kriminelle eller adfærdsvanskelige nassende udlændinge skal ske omgående og ingen pardon vises (udtrædelse af forskellige “menneskerettigheder” og andet crap-lovgivning). Vi skal ikke mere finde os i alt det pis, som er fulgt med islams indtog i landet har forvoldt DK. Ikke mere blødsødenhed men ud med dem – de kan være tusindvis af andre steder i verden og de skal tvinges ud af landet og må sejle deres egen sø andetsteds – det er i virkeligheden ikke noget problem – menneskene må selv tage vare om deres liv og kan det ikke ske i DK – så er det ud.

  Og så skal der i samfundet ske en enorm sagsforenkling og hvad der rager det offentlige – folk må finde ud af de små og mindre kontroverser selv og evt. anvende formidlere, forligspersoner/institutioner, advokater og “lav/bagatel”-orienteret retssystemer for disse sager.

  Ja der trænger virkeligt til en tilbundsgående bundvending af det her lands nuværende virkemåde på alle planer.

  Meeen det hele er jo nok bare ønsketænkning og luftkasteller…Jeg ihukommer Kim Larsen sangtekst fra 1970´erne – hvor teksten handler om at han går op til ministeren og forlanger at han får fødderne ned af bordet…hvorefter ministeren siger at han bare kan gå fanden i vold…og Kim Larsen så synger:” Så det gør vi nu…lille du…” – Sikken præcis formulering sagt for mange år siden…Kim Larsen fik sgu ret!

  Kommentar by Black Watch — 17. maj 2018 @ 11:02

 8. Statsborgerskaber tildelt ved lov, samt deraf afledte statsborgerskaber tildelt ved fødslen, skal naturligvis kunne fratages ved lov, lige så lemfældigt som de er blevet tildelt, i portioner på 1000 ad gangen, og som en formssag i Fjolsetinget.

  Kommentar by Træt — 17. maj 2018 @ 11:07

 9. Muslimer og islam ikke kan skilles ad og muslimer er derfor at betragte som det ukrudt der ikke må få rodfæste.

  Det har Nye Borgerlige tydeligvis ikke forstået, hvorfor partiet er en joke, som forhåbentlig aldrig når over spærregrænsen. Der er ikke brug for flere liberale wanna-be partier, men færre.

  Kommentar by Kurt — 17. maj 2018 @ 11:10

 10. https://ekstrabladet.dk/nationen/imam-kritiserer-skolens-spise-opfordring-boern-skal-have-lov-til-at-faste/7158893

  Han siger underforstået at de SKAL faste, eller vanker der efter skoletid

  Kommentar by k.m. — 17. maj 2018 @ 11:10

 11. Der var også mange flinke nazister i Tyskland – og Danmark – i perioden 1933-45…. ikke alle nazister/islamister var KZ bødler eller selvmordsbombere men de var/er bakket op af et stort bagland.

  Baglandet for Islamisterne er de “tavse muhamedanere” som ellers er så flinke så flinke nede i pizzariaet

  Kommentar by redneck — 17. maj 2018 @ 11:38

 12. Islam er en usekulær diktatorreligion. Tydeligt klart- punktum slut. At man er født ind i den religion kan man selvfølgelig ikke gøre for. De Tyskere som blev født imellem 1933 og 1945, kan heller ikke gøre for de blev født ind under det Nazistiske regime (…og sådan kan man tale om Stalin og Mao). Problemet opstår fordi Muslimer, hvis Deres forældre har taget Denne religion alvorligt, deler verden op i -rene- og -urene- (ala Poul Nyrup :-)), og -rettroende- og -vantro-. Via strafkodekset overfor Deres religiøse Gudsforhold, kan du ikke integrere dem i et -frit demokrati- uden at det ene eller det andet går istykker. Islam eller Frihed. DER ER INGEN MELLEMVEJ. Ifølge dem skal individet underkaste sig Deres religiøse selvforståelse, og så er friheden spoleret for individet. Dette afstumpede ære,s kodeks, og skamkodeks, som er hængt op i familien, skyldes denne religiøse selvforståelse, som troner manden over kvinden rent juridisk i Deres sharia (Lov fra koran og hadith-4 retskoler under Sunni), som så nærmest er ansvarsløs i forhold til kvinden, og børnene, og især vantro, hvor logikken altid gør dem til syndebukke. Loven er hængt op på Guds vilje via Koranen, og hadith (DVS andenhåndskendskab til hvad Førerprofeten gjorde hid og did for cirka 1400 års tid siden) En Imam har udtrykt det lovkompleks således. – Man kan jo ikke så godt forbyde
  det Gud tillader, og tillade det Gud forbyder-. Hvilket gør mennesket til en underordnet brik (Totalt imodsætning til Kristendommen). For dem er de vantro,s land en form for- legaliseret lovløshed- , som de mener de med tiden skal erobre, for at bringe sharialoven til landet.
  At man er født ind i denne modbydelige religion, kan man ikke gøre for. MEN DEM SOM LEFLER OG UNDERKASTER SIG DETTE AFSTUMPEDE SVINERI, NÅR DE IKKE ER FØDT IND I DET. KAN MAN I MINE ØJNE GODT KALDE FRIHEDSFORRÆDERE.

  Kommentar by Michael Unna — 17. maj 2018 @ 11:54

 13. @ 8 Kommentar by Træt — 17. maj 2018 @ 11:07

  Det er Pernille Vermnunds og NB’s holdning at statsborgerskaber som er tildelt udlændinge også skal kunne fratages udlændinge. Omkring personer som er født med et dansk statsborgerskab – ja dem hænger vi på af juridiske årsager siger hun.

  Her adskiller hun sig så fra Glistrup og “Muhammedaner frit Danmark” tankegangen.

  Kommentar by kenneth — 17. maj 2018 @ 12:06

 14. Det tjener jo Pernille Vermund til ære, at hun synes at lade tvivlen om evner komme de politiske modstandere (inklusive journalisterne, åbenbart) til gode, men set herfra er der intet tilfældigt i de gloser, som ikke mindst journalister “bedømmer” skribenter som PV med, når hun laver indlæg eller bare præsenteres:

  Hun er jo ikke indvandRINGSkritisk, men nemlig indvandRERkritisk, informeres vi regelmæssigt, og der er jo en ganske mærkbar, personlig forskel, hvor vrangvilligheden ifølge journalisten at large rettes imod den enkelte indvandrer aka muslim, ikke det demografiske og anti-demokratiske fænomen som sådan.

  Og skærpelsen af dette label skal naturligvis tjene til at fjerne PV eller andre fra debatten, for det er jo “had”, at hun har så meget mod den enkelte muslim, individet, i ved. Så jo, ord KAN skabe den virkelighed, de benævner, som egohumanisterne konstant fremturer med i deres absurde ghetto af ikke-problemløsnings newspeak, især når den får lidt med propaganda penslen.

  Kommentar by Henrik Larsen — 17. maj 2018 @ 12:08

 15. Hvis jeg er bange for edderkopper eller fugle, så bliver jeg taget seriøst, men er jeg bekymret for mit barnebarn (pige) pga. den negative udvikling som DK er ramt af grundet tilstrømning fra ikke vestligeland. Så er jeg bare en tosse og racist.

  Kommentar by Anders Nielsen — 17. maj 2018 @ 12:12

 16. Jamen vi skal jo nok få det sjovt, når hæren, politi, plejesektoren, læger, lærer, sygeplejesker…har fået rettroende muslimer integreret. Vi vil ikke arbejde med -urene-, -vantro-. Hvordan fanden har de forestillet dem at vi skal opretholde civilisationen????? Fortidens politiske etiske og moralske løgne (fra især De Radikale etc etc etc), vil blive yderst tydelige.

  Kommentar by Michael Unna — 17. maj 2018 @ 12:13

 17. Håber at frøken Vermund har forberedt sig grundigt på den tsunami af tilsvining og udskamning i MSM, som hun stensikkert vil blive udsat for i den kommende valgkamp.

  Det er tydeligvis allerede så småt begyndt…

  Kommentar by Revisoren — 17. maj 2018 @ 12:18

 18. @11, Michael Unna: “At man er født ind i denne modbydelige religion, kan man ikke gøre for.” citat slut.

  Nej det kan man vel ikke. Men for det første, om man “kan gøre for” eller ej, så ændrer det ikke på konsekvensen af hver evig eneste muslims personlige bidrag til at holde liv i denne syge ideologi. For det andet. Jeg mener, de første tusinder muslimer, som kom til Europa i sin tid, rent faktisk havde en enestående chance til at kappe båndet til sygdommen. En enestående chance til at lade deres børn vokse op som ikke-muslimer ved at lade dem gifte sig ind i den oprindelige befolkning. Vel at mærke uden krav om opretholdelse af muslimsk livsførelse. De kunne have undladt at fastholde alle former for muslimske højtider og traditioner i den daglige levevis. Det gjorde de ikke. De valgte at holde fast. Når de rent faktisk havde et frit valg, valgte de totalitarismen. Derfor frikender jeg ingen muslimer, hvor flinke de end er..

  Kommentar by Margrethe — 17. maj 2018 @ 13:30

 19. Det er rigtigt Margrethe. Det har fra starten været en langsigtet plan. Man vidste godt man ikke millitært kunne erobre området, men med naiviteten, og i den kolde krigs logik, som skyggede for Islams konstruktion og diktatoriske krav til omgivelserne, samt den kendsgerning at Vesten var (Junkie) afghængig af billig olie, blev f.eks familiesammenføringsplanen sat i værk (1983). Mange af de første tyrkere var også langt mere frie, ud fra Kemal Atatürks forsøg på at sekularisere den religiøse påvirkning. De almindelige højtider betyder jo ikke mere end det symbolske, bortset fra Ramadanen med dens tåbelige sultekrav, men konstruktionen i sig selv har ødelagt muligheden for det som man kalder- integration-. Vi kan nu nok få de enkelte muslimer til at forlade Islam, og især kvinderne. Der er et hav af kvinder som ønsker at blive fri for denne fordummende undertrykkelse, og de fleste muslimer følger blot blindt autoritært en IMAM,s anbefaling, så det er om at kappe ledet til dem.

  Der er jo heldigvis også muslimer der blot er født ind i det monster. Ahmed Akkari, og Naser Khader for at nævne to. Og for at det ikke skal være løgn er der også dem som aktivt fravælger den religion (kan findes på nettet).

  Men den interne sociale kontrol fra hjemlandet, har været udslagsgivende for at de ikke forlod dette uhyre af en religion. Vi har intet valg. Den skal aktivt bekæmpes, hvis vi eller vores børn skal opvokse i den frihed vi fik i arv. mvh Michael Unna

  Kommentar by Michael Unna — 17. maj 2018 @ 15:58

 20. Derfor STØT SIAD bl.a alt det i kan. mvh Michael Unna

  Kommentar by Michael Unna — 17. maj 2018 @ 15:59

 21. God Fader bevares, hvor er jeg bare træt af al den tomgangssnak om muhamedanere.

  Der er kun én løsning på al balladen med dem og os andre, og hellere før end siden vil alle med øjne og ører indse det.

  muhamedanere skal være i muhamedanerland, og det er ikke Danmark eller Europa!

  muhamedanerne har i 1400 år forsøgt at erobre Europa, og nu forsøger de i ly af konventioner, menneskerettigheder og humanisme godt hjulpet af landsforræderiske, historieløse politikere. Det er muhamedanske invasorer på erobrings-jihad efter mere land til dødskulten. 

  muhamedanerne skal slet ikke være her – Ud med lortet!

  Herut!

  Kommentar by va sawva — 17. maj 2018 @ 16:26

 22. Jeg foreslår, at Pernille Vermund og Amalie Lyhne afgør deres interne mellemværende i en topløs catfight.

  Jeg stiller mig naturligvis gerne til rådighed, og vil kvit og frit påtage mig den utaknemmelige opgave, at indsmøre de to amazoner i olie inden kampen…

  Kommentar by Revisoren — 17. maj 2018 @ 18:13

 23. 19) kunne godt være enig med dig, men dengang det kunne lade sig gøre, var der ingen Hurtigtog, Ingen Cruzeships, Ingen biler af betydning eller overhovedet, ingen TV, ingen internet, ingen telefon af betydning etc etc etc. Transportmulighederne i dag umuliggør den drøm, med mindre vi simpelthen bekæmper den religion aktivt, og aktivt forbyder dens indflydelse på nogen offentlig måde etc etc etc. Ellers skal der indhegnes med meningsudveksling. Praktisk kan man selvfølgelig give flæskesvær til indrejsende, og give dem noget vin-øl- sprut, men med Tayqiaa i mente bliver det svært. Vi er derhenne at før Trumf kom til, var topchefen i CIA, en tidligere Saudi Arabisk ambassadør, som havde konverteret til Islam. Heldigvis fik Trumf ham fjernet. Men der skal virkelig ryttes meget op i den suppedas. Vi kan forsinke processen og opbygge mere modstand, men det bliver den kommende generation der skal rydde op eller finde en måde at gøre den drøm til virkelighed. (Vi har lov at håbe)

  Kommentar by Michael Unna — 17. maj 2018 @ 19:37

 24. tillæg 20) Når vi bare tager Flypassagere i mente dagligt på verdensplan……

  Kommentar by Michael Unna — 17. maj 2018 @ 19:38

 25. Til Kim. MSM vil selvfølgelig altid udstille og mistolke alt modstand imod Islam, som værende racisme. Intet nyt…..DR nyhed-Facebook kunne muligvis afsløre om man var kristen…(som om det var et skældsord). Du må sgu aldrig stole på MSM objektivitet. Var i sin tid til en SIAD demonstration til fordel for de Grøndlændere, som blev etnisk udrenset i Gellerup. Stifttidende løgnfulde behandling af den demo var slående. Tror ikke de andre MSM er bedre.

  Kommentar by Michael Unna — 17. maj 2018 @ 19:41

 26. Kommunist Madsen på Ekstra-Bladet, har sikkert allerede ting liggende klar til valgkampen, ang. Vermund så NB kan tilsmudses yderligere.

  Kommentar by LarsB — 17. maj 2018 @ 22:58

 27. Islam skal UDRYDDES.
  Ellers Tilraner Islam sig plads i samfundet.

  Der er kun EEN tin at gøre: Fjern skadedyrene og deres bedehuse,samt deres modbydelige Sexfikserede Terrormanual. Fut da denne Satan´s bog af ved enhver given lejlighed.

  Kommentar by Sindsro — 17. maj 2018 @ 23:31

 28. 20. Michael Unna
  Støtte SIAD. Det kan ikke betale sig, løbet er kørt fra organisationen. Højst 100 – 200 deltagere rager regeringen en høstblomst. Der er langt til 20 – 30 tusind.

  Der skal andre midler til, demonstrationer hjælper ikke en hudende fis.

  Der er kun een ting der hjælper, og det må og vil jeg ikke skrive her. Jeg bruger min ytringsfrihed med omtanke.
  Jeg vil ikke brumme.

  Kommentar by Sindsro — 17. maj 2018 @ 23:39

 29. At Amalie Lyhne bliver castet som borgerlig i det kulturradikale propagandamedie DR, kan ikke undre. Det har altid været deres subtile manipulationsteknik at præsentere hel/halvradikale som borgerlige. Så kan de hævde at de lever op til alsidighedskravet.

  Samme taktik bruger 24-syv under kommunisten Jørgen Ramskov. Deres såkaldt borgerlige debatprogram “Cordua og Steno” er da en parodi på borgerlighed. Ingen af de to venstreorienterede herrer er borgerlige, selv om de betegner sig sig selv som “højborgerlige”.

  Kommentar by J. Christensen — 18. maj 2018 @ 05:34

 30. Til Sindro. Jamen det kan betale sig, hvis vi tager os sammen. Jo flere jo bedre. Det er VORES engangement der bestemmer SIAD,s muligheder. Kan ellers godt være enig med dig, men det hjælper heller ikke med Peter Pan råd, fra ønske øen. SIAD eksistere og igen. Det er vores engagement der bestemmer om det skal nytte. God pinse. God weekend. mvh Michael Unna

  Kommentar by Michael Unna — 18. maj 2018 @ 06:10

 31. #22
  Jeg tror at der skal bruges mest olie på Vermund’s overkrop

  Kommentar by Hul igennem? — 18. maj 2018 @ 08:21

 32. # 31

  Den yndige frøken Lyhne er nu ikke ligefrem noget strygebræt.

  Men lad det komme an på en prøve…

  Kommentar by Revisoren — 18. maj 2018 @ 09:11

 33. SIAD er for mig at se det eneste aktive vi har (ud over DDL og DDF). Vi kan ikke længere appelere (ud over DF og muligvis NB) til politikerne. Det må fra græsrødderne og nedefter starte med en opstand. Om vi så kan fremover presse politikerne må tiden vise, men ellers er det eneste udgangspunkt SIAD (Ikke det bedste???Ok men det eneste). god pinse. mvh Michael Unna

  Kommentar by Michael Unna — 18. maj 2018 @ 18:02

 34. En strategi, som jeg vil pege på, ud over den selvfølgelige forstærkede grænsebevogtning, og udsmidning af de kriminelle (med påtvunget skipsophold uden landgangsmulighed, for dem på -såkaldt tålt ophold) etc er: 1) Forbyd omskæring, 2) Bekæmp hallal (slagtning o.a) 3) Gør os mindre olieafghængig.
  4)Langt de fleste muslimer aner ikke en pind om islam andet end hvad Deres Imam-vejleder- dem til. Sørg for at cutte forbindelsen til Imamerne, og lad dem nyde den frihed det så ville være. Det er selve religionen der skal bekæmpes. Der skal slåes ekstra hårdt ned på den såkaldte æresreelaterede vold, mord, og undertrykkelse Rent juridisk.
  Imamernes magt skal hele tiden bekæmpes. Det er her kampen bliver hårdest. Denne fordummende autoritet skal undertrykkes, hvis friheden ikke skal blive det for vores børn og børnebørn.

  Blot nogle startråd, som jeg tror og håber på bliver mulige (lad håbet blive der). Fortsat god Pinse. mvh Michael Unna

  Kommentar by Michael Unna — 19. maj 2018 @ 10:44

RSS feed for comments on this post.

Leave a comment

Line and paragraph breaks automatic, e-mail address never displayed, HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

  

Vælg selv beløbBlogs


Meta
RSS 2.0
Comments RSS 2.0
Valid XHTML
WP


MediaCreeper