22. august 2018

Østergaard: “Europa trues af en folkevandring, der minder om tiden op til Romerrigets undergang…”

Interview med bogaktuelle Uffe Østergaard i Kristeligt Dagblad – Europas dominans er en afsluttet parentes i historien.

“I årtier svor historiker Uffe Østergaard til formuleringen, at mennesker har fødder, ikke rødder. Et fyndord, som tilskrives den britisk-indiske forfatter Salman Rushdie, der har beskrevet rødder som ‘en konservativ myte’, der tjener det ene formål at begrænse folks bevægelsesfrihed.

‘Men der har jeg måttet æde min gamle formulering i mig igen,’ siger Uffe Østergaard, som er professor emeritus i historie og forfatter til bogen ‘Hvorhen Europa?’, der udkommer i dag. …

At EU står over for en indvandring så stor, at den kan forandre det europæiske kontinent fuldstændigt, er ikke noget, højrenationalisterne har fundet på, understreger Uffe Østergaard. Europa trues af en folkevandring, der minder om tiden op til Romerrigets undergang i 400-tallet, siger han.

‘Det er en nærliggende parallel, for vi lever i en periode med lige så markante folkevandringer, i dag fra Mellemøsten og Afrika. Det er et permanent problem, som er resultatet af mange mislykkede stater og enorme økologiske katastrofer, som Europa selv har del i. Uhæmmet indvandring kan føre til et mareridtsscenarie, hvor systemet, herunder vore velfærdssystemer, bryder sammen. Romerne havde et vist held med at afsondre sig bag mure, inden riget i løbet af et par hundrede år gik under. På samme måde vil EU søge at styrke sine ydre grænser, men reaktionen kan også blive en permanent genopførelse af de indre grænser mellem landene, og så er der ikke meget EU tilbage. …,’ siger han. …

Du skriver i bogen, at du i dag må erkende værdien af nationalstaterne, især din egen danske, hvad mener du?

Jeg er barn af en nationalisme, som er så selvfølgelig, at vi ikke talte om den. Man talte blot om sammenhængskraft. Der må jeg i dag indrømme, at sammenhængskraften ikke kommer af sig selv, den har meget dybe rødder. Derfor gør jeg også meget ud af at beskrive den nordiske velfærdsmodel, hvor sammenhængskraften har haft allermest betydning, og hvor folkebegrebet er så positivt, samtidig med at vi er proeuropæiske og konkurrencedygtige,’ siger han.”

Oploadet Kl. 03:24 af Kim Møller — Direkte link22 kommentarer

The URI to TrackBack this entry is: http://www.uriasposten.net/archives/94411/trackback

22 Comments »

 1. Da Romerriget gik under, resulterede det i en opsplitning mellem det Østromerske Rige og det Vestromerske. I vore dage er det Vestromerske blevet til spaghetti-gudstjenester og homovigelser, mens det Østromerske stadig står stærkt.

  Kommentar by Hr. Snusk — 22. august 2018 @ 03:49

 2. Sammenligningen med Romerriget er dårlig.

  Romerriget var en autoritær statsmagt, der blev opløst af folkeslag, der vandrede, og de dannede grundlaget for de europæiske nationalstater, idet de hævdede sig som selvstændige folk med egen sammenhængskraft (før velfærdstaten), og de vedkendte sig og videreførte den græsk-romerske kulturelle arv.

  I dag opløses de europæiske nationalstater af en bred vifte af klaner, familier og individer, der vandrer. Disse grupper og individer har ringe sammenhængskraft med hinanden, og de ønsker ikke at videreføre de europæiske nationalstaters kulturelle arv. Denne ødelæggelse af nationalstaterne skaber kaos, som politiske kræfter støtter og udnytter til at legitimere en autoritær multikulturel statsmagt, der allerede er navngivet den Europæiske Union.

  Kommentar by traveler — 22. august 2018 @ 06:37

 3. EU er en kunstig kreation, opfundet af kapitalmagterne , jo før det slukker og lukker, jo bedre.
  Derfor er det jo rigtigt at det ligner 400′ årene. Og hvem stod tilbage; de stærkeste af nationerne. Og her vil det nok blive visse øststater, noget af Skandinavien minus Sverige, som i visse dele vil afvikle sig til et islamistyallahhelvede men uden penge, da de ikke kan og vil noget, og velfærdsstaten i Svea vil bryde sammen.
  Forudsætningen for at bevare noget der ,minder om en nation her i Danmark er en samling, en udrensning og en oprustning, både militært og sprogligt/kulturelt af befolkningen- og “nogen” kan ikke være her, og andre “nogen” skal ikke komme her!

  Kommentar by Hul igennem? — 22. august 2018 @ 07:36

 4. ..under alle omstændigheder vil der blive voldsomt meget uro, drab og borgerkrige- da der allerede er alt for mange mennesker på alt for lidt plads og der er ikke æde til dem alle! Og så kan ormetosserne og de andre små madbimmelim-grupper ellers tåge nok så meget rundt- de er bare krusninger på samfundshavet, der kommer andre krusninger før tsunamien- så øv dig i våbenbrug, byg bunkere og sørg for at have gode nationale naboer, flyt fra ghettoen så hurtigt du kan og sæt dine børn i danske skoler. Oprust på sproget/kulturen, undgå tv det er fordummende.

  Kommentar by Hul igennem? — 22. august 2018 @ 07:42

 5. Det er beklageligt, at vore bedste hjerner og hjerter først tør udtale sig, når de er pensioneret.
  Det må være vores akademiske system, der er noget galt med?

  Kommentar by Bastardo — 22. august 2018 @ 08:31

 6. Uffe Østergaard var længe undervejs, men hans omvendelse kunne anes “mellem linjerne”. Det er allerede mange år siden, jeg som den første skrev, at Uffe Østergaard ville forandre standpunkt.

  – – –

  Kommentar by Morten - - - — 22. august 2018 @ 08:56

 7. Grunden til at man først som emeritus kan få regnestykket til at give det rigtige resultat, kan skyldes det lede frisind, som praktiseres af bl. a. Birthe Rønn Hornbech, hvor alt hvad de fremmede kommer med skal accepteres og tåles af stambefolkningen.

  Kommentar by Menig 442 — 22. august 2018 @ 09:20

 8. @6 Morten – enig, men det er meget kritisabelt, at en type som Østergaard først vil fortælle sandheden, efter at han er gået på pension. Østergaard begyndte som stenhård kommunist, senere som indvandringsfortaler, nationsopløser, EU-fortaler og Monnet-professor. Han har scoret kassen og høstet hyldest undervejs for alle dele. Jeg har svært ved at hylde ham for hans indsigter her i hans livs sene efterår. I andre sammenhænge ville man kalde en type som ham for værnemager.

  Kommentar by tilfældig — 22. august 2018 @ 09:39

 9. Pokkers. Ikke noget nyt i det. (Uffe har selvfølgelig ret)….Støt SIAD. God onsdag. mvh Michael Unna

  Kommentar by Michael Unna — 22. august 2018 @ 09:41

 10. Det er da sprogligt unøjagtigt at formulere “Europa trues af en folkevandring” Det er jo ikke det, man historisk ville kalde en folkevandring, altså noget med et folk der tager et andet sted hen, sådan som det skete for flere folkeslag eller dele heraf i folkevandringstiden.

  Dagens fænomen er en bred vifte af klaner, familier og individer, der migrerer til Europa. En stor del kan forklares som muslimsk migration sanktioneret af koranen, men muslimer er på ingen måde et folk.

  Det virker heller ikke sådan rigtigt sprogligt dækkende at kalde den fortløbende indvandring til Amerika for folkevandringer.

  Kommentar by traveler — 22. august 2018 @ 10:14

 11. Dejligt med folk der “vågner” op, og endnu bedre når de indrømmer deres fejl. Desværre “vågnede” Uffe Østergaard op ca. 40 år efter at det var for sent, og tilmed efter at han i ca. 40 år var blevet advaret om den folkevandring han mystisk nok først har opdaget nu.
  Sankt Glistrup var danskernes sidste redning inden borger krig.

  Kommentar by Piphans — 22. august 2018 @ 10:21

 12. Vi lever ikke i en folkevandringstid pgra. “mislykkede stater” og “økologiske katastrofer”, der fandtes også rigeligt af sådanne, inden venstrefløjen fandt sin globale fællesnævner efter den hidtidige socialismes sammenbrud med Sovjetunionens ditto.

  Nej, vi lever i en fastholdt folkevandringstid, fordi man selv i det mørkeste Afrika har internet og mobiltelefoner. Herfra kan desperate mennesker fra “shithole” countries se sig bekræftet i, at mindst halvdelen af den parlamentariske repræsentation i de vesteuropæiske lande igennem årtier åbenbart har set og ser indvandringen som en form for aflad, hvorfor selv formelle afvisninger af en asyl ansøgning ikke fører til afvisning, da “flugten” alligevel – politisk – anses for at være forårsaget af vesten selv, via undertrykkelse, økonomi og eller klima, og det har diverse NGO organisationer delvist finansieret af skatteyderne OG pressen her til lands i årtier sørget for at kommunikere ud til de håbefulde, på arabisk, urdu, farsi og whathaveyou.

  Det øjeblik, der virkningsfuldt bliver fulgt op på besked om, at alle indtrængere i “havsnød” bliver interneret og efterfølgende tilbagevist, vil “flygtninge” strømmen holde op, og det ved man udmærket godt.

  Kommentar by Henrik Larsen — 22. august 2018 @ 10:53

 13. Når fanden bliver gammel går han i kloster

  Kommentar by Træt — 22. august 2018 @ 11:49

 14. Sjovt efter Uffe Østergaard gik på pension fra Copenhagen Bullshit har han skrevet bøger på striber der er politisk ukorrekt men baseret på det historiske vidnesbyrd, altså sådan man ser det. Han bor selvfølgelig ikke København men i en jysk provins by. Alt dette siger meget om hvad universitetet er ved at udvikle sig dekadent hvor politiklen og kapitalen og ikke den akademiske forskningsfrihed, ja det gøres bedst hjemme i sit eget bibliotek imens man kigger over den smukkeste fjord i Danmark. Imens en arbejdende såkaldt professor har ikke tiden til at skrive tykke bøger fordi ingen simpelthen læser bøger eller andres produktion på grund af sin egen selvoptagethed.

  Kommentar by Moth — 22. august 2018 @ 11:55

 15. Man kan være kritiske over for kvinders kaglen og føleri, over bøsser og over muslimer. Men der er i høj grad inflation i hjerneaktiviteten hos mange “hvide, midaldrende eller gamle mænd”. Det er simpelthen pinligt, at så mange er medløbere for herskende ideologier og regimer.

  “Noblesse oblige” – “adel forpligter”. Sådan hed det, dengang der var en adel af betydning. Men tilsvarende krav om hæderlighed og pligt kan sagtens stilles til de forskellige professionelle eliter: universitet, finans, folkestyre, administration, medier.

  Men de er desværre næsten alle mere eller mindre til fals for det store projekt, som handler om at smadre de europæiske nationer, ja, nationer og folk overalt. Det er en udvikling, som en højtstående elite af al magt ønsker – kald bare eliten ved de foreninger, som eliten mødes i: World Economic Forum, Trilaterale Kommission, Atlantik Brücke, Bilderberg, Karlsprisen (Kalergi-planen), Dansk Industri, VL-grupper med flere. Overalt dér samordnes kræfterne hen mod New World Order.

  Kald det bare en konspiration. “Konspiration” er latin og betyder et “samordnet håb”. Håbet er en global økonomisk verdensordnet, hvor de meget få kan holde de resterende 99 % i frygt og uro. “Divide et impera!” – “Del og hersk”. Mine linjer tekst her udtrykker en yderst velfunderet teori om et globalt samordnet håb om en ny verdensorden, der splitter de mange, og som samler de få, der ønsker magten og pengene uden at dele og uden loyalitet mod folk og fædreland.

  Kommentar by tilfældig — 22. august 2018 @ 12:24

 16. Stockholm. 58 procent af alle voldtægtsforbrydelser i Sverige i de seneste fem år er begået af personer, som ikke er født i Sverige. Det viser en kortlægning fra tv-stationen SVT.

  Det er programmet Uppdrag Granskning, der har sat sig ned og kigget alle 843 sager om fuldbyrdet eller forsøg på voldtægt de seneste fem år igennem.

  Ud over et flertal af personer født uden for Sverige finder SVT-programmet også andre fællestræk ved de dømte.

  Mange af dem har ifølge programmet været påvirket af narkotika og alkohol, der er generelt et lavt uddannelsesniveau, og ikke mindst har mere end hver tredje været dømt for andet kriminalitet før.

  Gennemgangen lægges frem, 18 dage før svenskerne skal til valg til Riksdagen. I en særskilt artikel forklarer programmet, hvorfor det har valgt at fremlægge sin gennemgang:

  – Debatten om voldtægter og etnicitet har hidtil været ført med meget lidt fakta som grundlag, skriver programmet i en særskilt artikel.

  /ritzau/

  Kommentar by Carlo di Napoli II — 22. august 2018 @ 13:16

 17. Havde piben ikke en anden lyd, da Uffe Østergaard var Jean Monnet-professor* ved Aarhus Universitet? Men fint at Uffe Ø har skiftet Jean Monnet ud med Pia Kjærsgaard.

  *Length: 3 years, Maximum grant award:EUR 50.000.
  (372.898 kr. Det må nu være et godt ben, der nu er ledigt efter UØ?)

  A Jean Monnet Chair is a teaching post with a specialisation in European Union studies for university professors. It can only be held by one professor, who must provide the minimum of 90 teaching hours per academic year over a period of three consecutive years. In addition the Chair must carry out at least one additional activity per academic year.
  For further information on Jean Monnet Chairs please refer to the Erasmus (Er han å ve kommunen?)

  Kommentar by A-mad — 22. august 2018 @ 14:02

 18. @16
  Foruden personer, som ikke er født i Sverige, skal personer, der er efterkommere af samme segment indregnes. Så når man over 80%, hvilket giver den mest sandfærdige forklaring på det høje voldtægtsniveau.

  Etniske svenskere har jo næppe et højere voldtægtniveau end andre europæere.

  Kommentar by traveler — 22. august 2018 @ 14:03

 19. Ja en mand med mod er han bestemt ikke. Han er en meget lille ånd.

  Kommentar by River — 22. august 2018 @ 14:44

 20. Bodsgangen til håndvasken vil blive lang.

  Kommentar by tavsen — 22. august 2018 @ 15:03

 21. Kan man have tiltro til en renegat som Østergaard?

  Fra “Den Store Hukommelse”:

  ”- den der identifikation af sprog, kultur og identitet er en romantisk fejlkonstruktion.”
  (Uffe Østergaard, historiker, i ”Uffe-ikke hin Spage” i Weekendavisen 12.06.1992).
  Uffe Østergaard regner ikke danskhed for noget af betydning.
  ”En dansker er det samme som en dansk statsborger”. Så enkelt er det. Andetsteds har han underbygget det med en henvisning til Grundtvig: ”Til et folk de alle hører, som sig regne selv dertil.”
  Men han fortier fortsættelsen, skønt han narturligvis kender den: ” -har for modersmålet øre, har for fædrelandet ild, resten selv som dragedukker sig fra folket udelukker, lyse selv sig ud af æt, nægte sig selv indfødsret.”
  (Uffe Østergaard, historiker, i Information 6.3.1996 og Bjørn Svensson i ”Angreb på danskheden.”

  I TV-nyhederne i april 1998 kom Uffe Østergaard med en af sine originale betragtninger, idet han sammenlignede situationen i det danske monarki i 1848 med Kosovo i rest-Jugoslavien. På spørgsmålet om, hvor vi havde danskerne dengang, svarede Uffe Østergaard uden tøven:
  ”De var som serberne nu.”
  (Uffe Østergaard, historiker, omtalt i journalist Bjørn Svensson ”Angreb på danskheden.”
  ”Jeg siger ikke, at vi er på vej mod et folkemord i Danmark. Men en af de mest tydelige mekanismer, man kan se i optrækket til folkemord er, at man begynder at tale om ”dem” og ”os”.
  (Uffe Østergaard, historiker, direktør for Holocaust-centret, Information 15.1.2000 og Bjørn Svensson ”Angreb på danskheden.”).

  ”Det eksisterende Danmark med Jylland, Fyn og øerne beboet af lyshårede danskere er en relativt ny foreteelse”.
  (Uffe Østergaard.historiker, i interview i Politiken 1.12. 2001).

  Kommentar by der Adler — 22. august 2018 @ 17:44

 22. Uffe Østergård har givetvis lært en del om moral og dobbeltmoral af at have været konfronteret med de jødiske chauvinister som udgjorde hovedparten af DIIS, det kulturradikale institut han præsiderede over i en årrække.

  Uffe Østergårds langsomme opvågnen begyndte da han opdagede at de jødiske kræfter i DIIS ikke var der for at støtte hans universalistiske humanistiske utopiske drøm, men for at øge den jødiske dominans i samfundet, til fordel for Israel og den internationale Jødedoms ambitioner, derunder bygning af det tredje tempel, etablering af Stor Israel (Eretz Israel) og etableringen af Jerusalem som hovedsæde for et verdensomspændende jødisk overherredømme, som beskrevet i det Gamle Testamente.

  Dette endte med at Uffe Østergård valgte at træde tilbage fra det jødisk kontrollerede DIIS, hvor han kun havde posten som formand af den samme grund hvorfor Carl Gustav Jung en overgang var formand for den ligeledes totalt jødiske “psykoanalytiske bevægelse” som i bund og grund var forløber for kulturmarxismen og dens anti-hvide og anti-kristne jødiske dagsorden.

  Kommentar by Balder — 24. august 2018 @ 07:58

RSS feed for comments on this post.

Leave a comment

Line and paragraph breaks automatic, e-mail address never displayed, HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

 

 

Vælg selv beløbBlogs


Meta
RSS 2.0
Comments RSS 2.0
Valid XHTML
WP


MediaCreeper