25. august 2018

David ‘Che’ Trads (og Stine Bosse): Fascistisk ikke at ville give ‘troende muslimer’ dansk indfødsret…

Nye Borgerlige vil afskære ‘troende muslimer’ fra at få dansk statsborgerskab, fortalte partiets folketingskandidat Mette Thiesen på Facebook i mandags, og satte hermed en streg i sanden i forhold til tidens lappeløsninger – om muslimer skal give hånd, om hvorvidt det må foregå med handske og fremdeles. For den Radio24syv-borgerlige Jarl Cordua er det ikke ‘i Grundlovens ånd’, og for David Trads og Stine Bosse er det udtryk for ‘fascisme’.

Som enhver der har beskæftiget sig lidt med emnet ved, så tildeles ‘dansk indfødsret’ af folketinget ved lov (§ 44,1), og folketingsmedlemmerne er alene bundet af deres overbevisning (§ 56). Ikke-danskere får i sagens natur først grundlovssikret religionsfrihed (ikke lighed), når de har fået statsborgerskab, og det må være noget nær kvintessensen af apolitisk sund fornuft, ikke at give kost og logi til demokratiets ideologiske modpol.

Partiformand Pernille Vermund præciserer partiets politik i et interview på EB.dk.

“Det er vores politik, at vi ikke vil tildele statsborgerskab til folk, der kommer fra lande baseret på muslimske værdier.” (Pernille Vermund)

Professor Ole Hasselbalch skrev lidt dybere om emnet tilbage i 2014 på Trykkefrihed.dk – Statsborgerskab, diskrimination og Grundloven.

“Det er… en misforståelse, at Grundloven skulle hindre Folketinget i at nægte muslimer dansk statsborgerskab. Tværtimod.

Efter Grundlovens § 44, stk. 1, kan ingen udlænding få indfødsret uden ved lov, dvs. via Folketingets vedtagelse af en lov om, at den konkrete person, det drejer sig om, skal have indfødsret.

Under afstemningen om en sådan lov er folketingsmedlemmerne ifølge Grundlovens udtrykkelige indhold kun bundet af deres overbevisning.

De kan med andre ord fuldt lovligt lade alle overvejelser for og imod indgå i denne stillingtagen.”

(David Trads på Twitter, 23. august 2018)

(Stine Bosse kommenterer)

“Dette parti har tabt sutten. Vil udelukke folk fra deres rettigheder på grund af deres sindelag. Det kan umuligt være i Grundlovens ånd. Det er et meget godt eksempel på, hvordan mange især – såkaldt borgerlige- i ren frygt eller had sælger ud af de mest fundamentale frihedsrettigheder i et ellers frit og demokratisk samfund: Retten til at tro og tænke selv de særeste ting. Desværre skal der nok være fjolser nok, der giver dem ret.” (Jarl Cordua, Radio24syv-borgerlig, 23. august 2018)

The URI to TrackBack this entry is: http://www.uriasposten.net/archives/94532/trackback

52 Comments »

 1. Jarl Cordua er cand.polit og Stine Bosse er cand.jur. Betryggende at vi længe har holdt et så højt niveau på vore universiteter…

  Kommentar by Peter Lund — 25. august 2018 @ 14:49

 2. Kun de værste sinker ved ikke, at alle troende muslimer også er truende muslimer.

  Kommentar by barfbag — 25. august 2018 @ 14:55

 3. Jeg tilslutter mig bare Lars her:

  Kære Alle,
  Selvfølgelig vil vi på ingen måde i Nye Borgelige give statsborgerskab til fx salafister, som ønsker at omstyrte vor demokrati.

  Så kan det radikale politiske segment jamrer alt de vil. De kalder det ekstremt. Vi kalder det ganske almindelig sund fornuft.

  Ekstremt, er til gengæld den nuværende tilgang fra Christiansborg, hvor man i årevis har tilladt disse mennesker dansk statsborgerskab, velvidende at de ønsker at indføre et kalifat her i Danmark.

  Men vi lader os ikke skræmme. Vi kæmper for vores land og vores demokrati.

  Lars Boje Mathiesen
  Spidskandidat i Østjylland

  Kommentar by kenneth — 25. august 2018 @ 15:18

 4. Jarl Cordua og Stine Bosse er ^højtuddannede^ meningsdannere , men de
  Ved åbenbart ikke at grundloven kun dækker folk der har dansk statsborgerskab.Uha!

  Kommentar by Father — 25. august 2018 @ 15:33

 5. På en eller anden måde, passer David Trads og Stine Bosse vældig godt sammen. Lige meget varm luft, men med indædt overbevisning.

  Kommentar by BB — 25. august 2018 @ 15:53

 6. Jeg vil virkelig håbe, at NB vil holde fast i denne yderst kloge beslutning.
  Det skuffer mig, at den Jarl Cordua vil bringe sig i liga med idioterne trads og bossetøsen, som beskriver noget af det allerdummeste og uværdige i dagens samfund.

  Kommentar by Knud Madsen — 25. august 2018 @ 15:57

 7. Al den stund Mussolini i Libyen med stolthed blev udnævnt til “islams beskytter” (her er han med “Islams Sværd” https://en.wikipedia.org/wiki/Sword_of_Islam#/media/File:Mussolini_spada_islam.jpg), virker det paradoksalt netop at bruge fascisme-stemplet mod den nævnte politik. En mere saglig kritik kunne jo være, at givet den store udbredelse af kryptoislam i historien er det notorisk svært at skelne “troende muslimer” fra “ikke-troende”(?), mens ophavsland-kriteriet fra Glistrups Muhamedanerlov-forslag realistisk kan håndhæves.

  Kommentar by Peter Neerup Buhl — 25. august 2018 @ 16:19

 8. Det bør stå helt klart, at det er muslimerne, der er fascisterne og som sådan truer vor liberale, demokratiske samfundsorden. Her er Den Store Danskes definition på den italienske fascisme med min gengivelse i parentes af begreberne, således at de passer på tidens politiske udfordring:

  ”Politisk og ideologisk (religiøst) var det fascisternes (muslimernes) mål at opbygge en stærk stat (kalifatet) hvori individets og klassernes interesser var underordnet staten som udtryk for nationen (ummaen). Nationen blev betragtet som en organisme, der konkurrerede med andre folk. Krig (jihad) var det klareste udtryk herfor, og krig blev derfor betragtet som naturlig og nationens højeste manifestation.”

  Kommentar by Jens Ellekær — 25. august 2018 @ 16:32

 9. David Trads, Stine Bosse og alle de øvrige, der “er dumme som får og døve som sten, for de har alle smagt bøflens sakramente”, som det hedder et sted hos Heinrich Böll, er den islamiske fascismes fellow travellers.

  Kommentar by Jens Ellekær — 25. august 2018 @ 16:41

 10. De to personers udtalelser siger mere om dem selv, end det de siger.

  Kommentar by Hul igennem? — 25. august 2018 @ 16:41

 11. Sund fornuft, og de med erhvervede statsborgerskaber skal have dem frataget igen ved kriminalitet eller anti-demokratisk ekstemisme.

  Kommentar by Winged Hussar — 25. august 2018 @ 16:51

 12. @11

  Efter min mening skal alle muhamedanere i Danmark fratages deres fejlagtigt tildelte danske statsborgerskab og sender tilbage, hvor de kommer fra.

  muhamedanere skal være i muhamedanerland, og det er ikke Danmark eller Europa!

  muhamedanerne har i 1400 år forsøgt at erobre Europa, og nu forsøger de i ly af konventioner, menneskerettigheder og humanisme godt hjulpet af landsforræderiske, historieløse politikere og andre forrædere. Det er muhamedanske invasorer på erobrings-jihad efter mere land til dødskulten. 

  muhamedanerne skal slet ikke være her – Ud med lortet!

  Herut!

  Kommentar by va sawva — 25. august 2018 @ 17:00

 13. Blot to ud af tidens utallige nyttige idioter …

  Kommentar by krassisten — 25. august 2018 @ 17:09

 14. David trads og stine bosse er landsforrædere. Så enkelt er det.

  Kommentar by per — 25. august 2018 @ 17:27

 15. Måske skulle man stemme på Nye Borgerlige i stedet for Dansk Folkeparti til næste folketingsvalg?

  Danskerne må igen blive herre i eget hus:

  Asylstop.

  Inrejseforbud mod personer fra muslimske lande.

  Automatisk hjemsendelse af indvandrere, som har begået kriminalitet.

  Lukning af moskeer.

  Udvisning af imamer.

  Forbud mod tørklæde og religiøst i offentlige institutioner: skoler og hospitaler.

  Genvurdering af islam som anerkendt trossamfund i Danmark. Islam overtræder muligvis Grundloven med sin hadtale mod kristne og jøder.

  Et ministerium som skal tilgodese dansk kultur i kampen mod islam.

  Humanistisk omskæringsforbud i drengebørnene tjeneste.

  Forbud mod offentlig støtte til islamiske kulturelle arrangementer.

  Indsættelse af militæret i ghettoerne.

  Styrkelse af ytringsfriheden.

  Islamfrit Danmark år 2030.

  Kommentar by np — 25. august 2018 @ 17:35

 16. Det gik lidt for hurtigt:

  In(d)rejseforbud mod personer fra muslimske lande.

  Forbud mod tørklæde og religiøst (skæg) i offentlige institutioner: skoler og hospitaler.

  Kommentar by np — 25. august 2018 @ 17:37

 17. Gør det np, det gør jeg. Nye borgerlige skal bare ind i folketinget nu, så kan du altid gå tilbage til DF bagefter hvis de svigter, men stem dem ind denne gang!

  Kommentar by per — 25. august 2018 @ 17:41

 18. Jeg gør det!

  Kommentar by np — 25. august 2018 @ 17:44

 19. “Det er vores politik, at vi ikke vil tildele statsborgerskab til folk, der kommer fra lande baseret på muslimske værdier.”

  Det lyder fornuftigt, enhver der gider se på et landkort vil vide, at der er oceaner af plads i sandørkenerne i de underudviklede muslimske lande. Såmænd også til deres kameler.

  At Trads er blæst er vist velkendt for de fleste. Det tog Bosse lidt længere tid at komme dertil, men hun er nok heller ikke den skarpeste kniv i skuffen.
  Oversat til vestjyderne: Næppe den hurtigste knallert (Puch Maxi med mælkekasse på bagagebæreren) på kajen.

  > per 17:27

  Du har ret, men listen bliver ret omfattende. Jeg tilføjer gerne Gammeltoft-Hansen samt Niels Helveg Petersen og Marianne Jelved.
  For ikke at tale om Poul Nyrop Rasmussen, der dog er undskyldt (“thi de ved ikke, hvad de gør”).

  Kommentar by anon — 25. august 2018 @ 17:46

 20. David Trads og Stine Bosse kan selv være facistunderstøttende. Muhammedanismen eller Islam er en Facistisk religion ud fra dens Profet-Fører ideal, med alt den synlige undertrykkeselse det medfører. Jeg ved ikke hvor mange Oliepenge Stine Bosse eller David Trads får (David Trads er manden som bagvasket løj en embedsmand, som værende nazist under Tove Fergo, at pressen bruger ham siger noget om den nedværdigelse MSM foretager). Selvfølgelig burde ingen troende muslimer have statsborgerskab i Danmark når de kan få det i Iran eller Saudi Arabien. Det er pinligt man skal høre den slags modbydeligheder fra DT og SB.

  Kommentar by Michael Unna — 25. august 2018 @ 18:11

 21. Hvem andre end Fake News dummark bekymre sig om David Che og Stine Tosse. For ca. 70-80 år siden ville de to have været skaldet og siddet på laddet af en lastbil, men i dagens dummark er de feteret og har de deres slimede arme dybt nede i vores lommer.

  Trump som statsminister, og lars lykke og bøssen på skafottet.

  Kommentar by Piphans — 25. august 2018 @ 19:57

 22. David Trads er dum. Så enkelt er det.

  Kommentar by Johnson — 25. august 2018 @ 20:23

 23. David Trads og Stine Bosse er landsforrædere. De er kriminelle som prøver at pege fingre af andre for at fjerne skylden fra dem selv.

  Også lige et spørgsmål. Israel tillader ikke statsborgerskab til andre end jøder.
  Er de også facister?

  Kommentar by XXXXX — 25. august 2018 @ 20:25

 24. På et eller andet tidspunkt må lægevidenskaben komme frem til en diagnose på mennesker, der vil risikere at sætte deres efterkommeres fremtid på spil, for at fremme fremmedes komfort uden at de nogensinde har eller kommer til at gøre noget fornuftig til gengæld.
  Hvad har muhamedanerne gjort af opfindelser eller produceret af goder, der kan forbedre levestandarden for vantro?

  Kommentar by Menig 442 — 25. august 2018 @ 20:27

 25. Tak til Nye Borgerlige for at melde klart ud. Det bestyrker blot min beslutning om at give dem min stemme ved næste folketingsvalg. Dansk Folkeparti har skuffet på så mange områder – ikke mindst at de igen og igen stemmer for lovforslag om indfødsret til tusinder af muslimer, som erfaringsmæssigt er til stor skade for landet.

  Kommentar by Hr. Snusk — 25. august 2018 @ 20:29

 26. #24, intet! Alle fremskridt i muslimernes verden, er opnået gennem erobring af mere kreative menneskers arbejde.

  Kommentar by Hr. Snusk — 25. august 2018 @ 20:30

 27. Sjovt lige netop de to spader kalder andre for fascister, mens de selv glædeligt lader landet overrende og islamisere. De skulle faktisk skamme sig, sådan at modarbejde eget land, men det vel for meget forlangt når først sjælen er væk og solgt for længst.

  Kommentar by LarsB — 25. august 2018 @ 20:48

 28. David Trads er klinisk hjernedød. Så enkelt er det.

  Kommentar by Michael — 25. august 2018 @ 20:53

 29. For at modvirke kommunist-svin som Stine Bosse og David Trads (jeg har altid været anti-kommunist (i dag kaldet ‘politisk korrekte’),især da jeg boede som 11-12 årig på grænsen til https://en.wikipedia.org/wiki/La Palma, California)) men jeg er også 100 % imod atom-kraft, som er totalitær, ser jeg oftest på

  https://twitter.com/alessabocchi
  https://twitter.com/armastrangelo
  https://twitter.com/realjameswoods
  https://twitter.com/brianmurphycllr

  Kommentar by barfbag — 25. august 2018 @ 23:03

 30. Rettelse:jeg boede i https://en.wikipedia.org/wiki/La_Palma

  Kommentar by barfbag — 25. august 2018 @ 23:38

 31. rettelse:https://La_palma, California

  Kommentar by barfbag — 25. august 2018 @ 23:41

 32. Glem ikke Cordua, større borgerlig jubelnar er svær at opdrive. Efterhånden bliver det lettere og lettere at vide hvem man skal stemme på, for at der sker noget, og det er NB. Ellers sker der nemlig ikke noget nyt, så fortsætter alting bare som hidtil og det kan ikke længere forsvares overfor ens samvittighed, at det bare pr. automatik bestandigt skal køre i ring. Det er sikkert og vist.

  Kommentar by LarsB — 26. august 2018 @ 00:07

 33. .der er selvfølgelig også smiskere og forklædte underløbere i nb, hold godt øje, der er altid Alternativt LAbegavede i alle partier, Præservativ Asocial Alliance findes under sengene og i skabene og spiser m t festen..! De stjæler dine penge, spiser din mad, knepper din kæreste og nupper dit job og bagtaler dig for dine dårligere venner- altid pas på ryggen!

  Kommentar by Hul igennem? — 26. august 2018 @ 00:37

 34. Hvorfor alt det sludder fra disse personer, naar nu endelig NB vil rydde op i det ingen andre vil/toer goere.

  Kommentar by dunk — 26. august 2018 @ 00:38

 35. Vi har religonsfrihed, i Danmark. Men intet må læres, der strider mod sædelighed og orden. Derfor er det helt legitimt, at afskære troende muslimer fra statsborgerskab.

  Kommentar by jens — 26. august 2018 @ 01:13

 36. Efterlysning –
  Video/billeder af Pelle D 1999 I Greve (ved naz* borgen/plankeværket) og billeder video af Johanne S. bevæbnet med kølle i Odense, jagtende “naz*”.

  Jeg ved disse billeder/video eksistere.

  Det er til den mest omfattende dokumentar.. (skiv under kims post)

  Har du Kim ?

  mvh. Paul

  Kommentar by paul bk — 26. august 2018 @ 01:26

 37. Nye Borgerlige vil fjerne udenlandske borgeres ret til offentlige ydelser. Her er et eksempel fra Ishøj Kommune, hvor en tyrker har været på førtidspension i 13 år (fra han var 18).

  http://fightthepowerwithfreespeech.blogspot.com/2018/08/ishj-kommune-ordblind-tyrker-far.html?m=1

  Hans barn er blevet undfanget ved kunstig befrugtning, betalt af kommunen. Konen er blevet hentet i Tyrkiet. Hvad har den lille familie mon kostet Danmark indtil nu?

  (Set på Hodjas Blog)

  Kommentar by Hr. Snusk — 26. august 2018 @ 01:47

 38. Hvis disse to personer er imod forslaget., ved man 100% det er den rigtige løsning..

  Kommentar by hans01 — 26. august 2018 @ 02:39

 39. Trads og Bosse illustrerer hvorfor et i al fald delvist demokrati (EU er ikke et demokrati), kan bestå af så mange dummepettere, at det kan beslutte at opløse sig egen nation (se Sverige med nu 1/3 del fremmede, som VIL komme i flertal)

  Kommentar by BB — 26. august 2018 @ 03:10

 40. #38
  Præcis. Og cand,jur og cand.polit’er kan man altid blive, når ikke man kan andet.. man kan fodre svin med dem.

  Kommentar by Hul igennem? — 26. august 2018 @ 07:20

 41. En løsning mht tilrejsende nassere er tvungen arbejdslejr, til de frivilligt rejser hjem igen. Der er masser af plantagearbejde og kartoffeldyrkning, selvfølgelig under nødvendigt tilsyn, de kan udføre- og så kan de drage hjem og lære deres luddovne landsmænd hvordan man arbejder. Og de kan jo få en stor pose kogte kartofler samt rigelige præservativer med.

  Kommentar by Hul igennem? — 26. august 2018 @ 07:39

 42. Trash, Tosse og den hashelskende linselus Cordua er en uhellig treenighed af værnemagere der burde spjælde den med langvarige straffe for landsforræderi.

  Kommentar by Abdullah Terkelsen — 26. august 2018 @ 08:49

 43. Joachim B. Olsen påstår, at Nye Borgerlige har mere tilfælles med formørkede muslimer end med ægte borgerlige.

  https://ksdha.wordpress.com/2018/08/24/joachim-b-olsen-tilsviner-nye-borgerlige-troende-muslimer-skal-have-lov-at-faa-dansk-statsborgerskab-2/

  Kommentar by KSD — 26. august 2018 @ 09:20

 44. I nat har der været et koordineret angreb med ildspåsættelse af biler i flere bydele af København.

  Imens kæmper Jarl Cordua, David Trads og Stine Bosse for den stadige udskiftelse af den oprindelige danske befolkning med muslimer.

  De er folkefjender.

  Kommentar by np — 26. august 2018 @ 09:33

 45. Trads og Bosse er lobbyister for den lukrative indvandringsindustri. Når nogen truer dem på deres fede indkomst, så knurrer de faretruende, som en kat ved madskålen, der knurrer, hvis nogen nærmer sig.

  Kommentar by traveler — 26. august 2018 @ 10:12

 46. En relevant artikel af Bruce Bawer, han der skrev ‘While Europa slept’:
  https://www.frontpagemag.com/fpm/271087/then-islamic-europe-ridiculous-now-islamic-europe-bruce-bawer

  Om Trads og Bosse, disse to elitære røvhuller, gælder det gamle franske ordsprog: Ingen er så stor en tåbe, at der ikke er en endnu større tåbe der beundrer ham.

  Kommentar by Glenn Madsen — 26. august 2018 @ 11:06

 47. De halvkloge med de rigtige meninger lyver.
  Fakta er som Professor Ole Hasselbalch skrev i 2014 på Trykkefrihed.dk

  “Efter Grundlovens § 44, stk. 1, kan ingen udlænding få indfødsret uden ved lov, dvs. via Folketingets vedtagelse af en lov om, at den konkrete person, det drejer sig om, skal have indfødsret.

  Under afstemningen om en sådan lov er folketingsmedlemmerne ifølge Grundlovens udtrykkelige indhold kun bundet af deres overbevisning.”

  Dvs at et givet folketingsmedlem altid suverænt selv kan vælge om han/hun vil tildele dansk statsborgerskab til muslimer.

  Det er deres ret at stemme ja eller nej, uanset hvad der er deres begrundelse (som de end ikke behøver at fortælle andre om).

  Det er VORES ret at betragte dem, der har stemt ja til at tildele statsborgerskab til muslimer, som landsforrædere.

  Længere er den sådan set ikke.

  Kommentar by A-mad — 26. august 2018 @ 11:21

 48. Enhver der ikke har forstået hvor stærk den muslimske strømning er, som vil undergrave og kolonisere den frie verden (jihadwatch.org, memri.org) er en elendig løgner og fornægter – eller imbecil! For Sabine Tosse og Trads Guevaras vedkommende gør alle tre forhold sig øjensynligt gældende.

  Selvfølgelig må og skal et folk tage alle nødvendige forholdsregler for at gå imod denne insane strømning – islam bliver smidt ud af Europa igen som det er sket før.

  Strømmen af musliske subjekter til den frie verden skal ikke bare mindskes eller standses, men vendes så der sker en netto tilbagestrømning til deres forbandede lande uden håb og fremtid.

  Nyd så lige P1 rødgardisten rygsvømme i en grad som sjældent set. Ingen rygrad og tagen ansvar, men milliongagen tager hun sikkert imod uden ubehag.

  Luk lortet, hun kan kraftedme starte en nordsjællandsk lokalradio på eget initiativ og se om nogen overhovedet gider finansiere en krone af det højtravende, verdensfjerne bræk hun sender ud i æteren! Hold kæft en usympatisk kælling.

  https://www.dr.dk/tv/se/detektor-tv/detektor-10/detektor-2018-08-23#!/24:00

  Der var iøvrigt flere interessante dele af programmet.

  STOP VANVIDDET, STOP DET NU. Bevar Den Frie Verden!

  Kommentar by Stopdetnu — 26. august 2018 @ 13:00

 49. De personer, som i mange år har hadet Dansk Folkeparti og partiets vælgere og nu hader Nye Borgerlige og alle islamkritikere og alle klimakritikere og Donald Trump, er udenfor psykologisk rækkevidde endsige psykiatrisk hjælp.

  Kommentar by Ole Madsen — 26. august 2018 @ 13:47

 50. David Trash har domicil i en herskabslejlighed på Frederiksberg Allé, der er en af de absolut dyreste adresser i Kongeriget.

  Stine Tosse har domicil på en lystejendom i Nordsjælland, behageligt langt væk fra nærmeste ghetto.

  Definitionen på en ægte kystbanesocialist…

  Kommentar by Revisoren — 26. august 2018 @ 14:09

 51. Det ka’ undre, ingen har adspurgt SvineStineBasse hvorfor hun mener alle andre bare skal dele ud til højre og venstre. Hvis ikke man har “løst billet til koncerten”kommer man ikke ind(læs; med mindre du har en forsikringspolice….) Hvorfor bilder madammen sig ind, at det forholder sig anderledes i resten af samfundet? Det kan i princippet sammenlignes med et “forsikringsselskab” – eller rettere BURDE gøre det. Forsikringspræmien (vores løn)bliver måned efter måned indbetalt, og den dag “policeindehaveren” kommer i bekneb, så er vedkommende dækket. Hvad siger Bassepigen til, at skulle sige til sine forsikringskunder: “Beklager Peddersen, vi ka’ alligevel ikke hjælp dig”. Vi skal spare, fordi, det gav sådan en dejlig varm følelse i maven, at hjælpe nogen, der stod uden dækning. Hvor længe tror Bassepigen den gik…nåååh nej, det gør den jo heller ikke…
  Og hvad angår David FeltmaTrads, er mandens spidskompetence at spille tyndhåret, efter han i egen selvovervurdering er vokset helt op og ud gennem parykken. Snotskovlen.
  Jarl Klovndua er en fejletiketteret nullitet, det ikke er værd at bruge krudt på. Han får genbrugspladsens “blå mand” til at ligne Fidel Castro i sit favorit antræk.

  Kommentar by White knight — 27. august 2018 @ 15:28

 52. Jamen, Jarl Cordua har da også ret – i hvert fald teoretisk/akademisk – så langt, at vi “sælger ud” af vore frihedsrettigheder, men da ikke tilnærmelsesvis så meget, som vi gjorde ved at lukke muslimerne ind i landet!!?

  Nu er de her, og de har ikke til sinds at “sælge ud” af vore frihedsrettigheder (for at beskytte andre), næh, de vil helt afskaffe dem.

  Jarl Cordua minder mig om trinbrædts passageren på det store gruppearbejds projekt, hvor problemformuleringen gør knuder, og hans “bidrag” består i en påpegning af det forkerte i kommateringen. Eller også er det bare det sædvanlige, hvis han alligevel skulle have forstået det alvorlige i udviklingen (som dog ikke slår risikoen for social udskamning blandt “ordentlige” borgerlige): Undgå for enhver pris at tale om elefanten i glasbutikken?

  Kommentar by Henrik Larsen — 27. august 2018 @ 20:51

RSS feed for comments on this post.

Leave a comment

Line and paragraph breaks automatic, e-mail address never displayed, HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

 

 

Vælg selv beløbBlogs


Meta
RSS 2.0
Comments RSS 2.0
Valid XHTML
WP


MediaCreeper