22. september 2018

Gymnasielærer: Nutidens fremmedhad minder om ‘det tyskerhad, der var massivt under besættelsen’

Nedenciterede skribent spiller på to heste. På den ene side består danskheden af værdier der er universelle’, og i virkeligheden ’stammer fra andre europæiske kulturfællesskaber’. På den anden side er ‘fremmedhad’ en integreret del af ‘den danske dna’, og mon ikke gymnasielærer Lauritz Korfix Schultz kæmper mod menneskets væsen.

At forsvare sit eget mod fremmede er sund fornuft, og der er intet odiøst i ikke at ville hjælpen fjenden. Når Tyskland invaderer Danmark, så er samtidigt ‘tyskerhad’ en naturlig forsvarsreaktion. Lidt det samme i forhold til Islam. Når troende muslimer erklærer Kristenheden hellig krig, så er antipati for troens følgere helt naturligt.

Godhedens fortrop er de sande revolutionære. De kan fjerne grænsebomme, men kan ikke udviske menneskets iboende natur. At der stadig er forskelle på folk, og at mennesket ikke er gode per definition. De mangler det med Kasper Støvring kalder “en realistisk erkendelse af menneskets begrænsninger”.

Kommentar set på SN.dk – Fremmedhadet er ikke nyt.

Anden Verdenskrigs rædsler og flygtningestrømmen i dag er naturligvis to forskellige ting. Reaktionen på, hvordan vi håndterer fremmede, minder mere om hinanden. Danskerne gjorde det samme med tyske flygtninge i månederne inden Anden Verdenskrig sluttede og årene efter, som vi gør med flygtninge i dag: Vi lader folk rådne op og politisk kappes vi om, hvem der kan smide flest ud. Flygtningesituationen i Danmark i 1945-48 kan være med til at forklare, hvorfor så stor en del af Folketingets partier i dag strides om den tvivlsomme ære at være det mest flygtningefjendtlige parti.

Hvis demokrati og ytringsfrihed er en del af den danske dna, må også fremmedhadet ligge til os som folk. En ubehagelig sandhed, der hører mindst lige så meget til danskhedsbegrebet som de positive sider, vi står i kø for at skrive på kanonlister.

… Med begejstringen over de gode historier glemmer vi lugten af tyske lig, der hobede sig op på københavnske kommuneskoler. Alene i 1945 døde 13.000 tyskere, uden at sundhedsmyndighederne var interesseret i dødsårsagen. Menneskeliv, der kunne være reddet. …

Inden da var mange allerede døde på vejen herop; Østersøen var datidens Middelhavet, der tog livet af flere end 33.000, inden de nåede Danmark. Man så flygtningespørgsmålet som et overgreb fra tysk side…

Den kynisme, der mødte de tyske flygtninge fra dansk side, skal naturligvis forstås ud fra det tyskerhad, der var massivt under besættelsen, plus et godt skvæt nationalisme, som besættelsestiden havde tændt op under. Hadet til tyskerne var så stærkt, at det vandt over lysten til at være medmenneskelig.

… Næsten alle tyske spædbørn døde af underernæring i Danmark i hele 1945… Hvor besættelsestidens afmagring af det danske samfund kan være en undskyldning for fortidens synder, med hvad kan vi så undskylde behandlingen af flygtninge i vores levetid? Dansk økonomi er sund og stærk, så overskuddet burde være til stede.”

(Lauritz Korfix Schultz i Sjællandske, 16. september 2018; Foto: Udsnit)

The URI to TrackBack this entry is: http://www.uriasposten.net/archives/95093/trackback

28 Comments »

 1. Temmelig sikkert uden at være klar over det, har Lauritz Korfix Schultz lige draget en analogi mellem de mellemøstlige islamiske samfund, og det tyske nazi-rige.

  Jeg er ikke uenig. Men jeg er sikker på det ikke var det, han havde som hensigt…

  Kommentar by Quark — 22. september 2018 @ 11:27

 2. Det sædvanlige vrøvl om, at “værdierne” slet ikke “er danske”. Vrøvl :) De er slet ikke “værdier”. De er dansk kultur.

  Ikke en kæft ved, hvornår og af hvem “værdierne” blev “opfundet”. Men vi ved, hvornår og af hvem de blev implementeret. Det gjorde de af kulturer, herunder den danske, der var modnedes til dem. Dér skal milepælen naturligvis stå.

  – – –

  Kommentar by Morten - - - — 22. september 2018 @ 11:30

 3. Forudsætningen for danskhed er, at befolkningen her i landet er danske. Lige nu er der inviteret så mange fremmede ind i vort land, at en stor del af befolkningen slet ikke er danske, uanset hvor mange pas, der deles ud, yderligere opfatter en del af den oprindelige befolkning, typisk de der har inviteret, sig som internationalister og er dermed ikke synderligt optaget af “danskhed”. Og så vil man udskamme den rest der er og fortsat ønsker at være danske for fremmehad. Det virker bestemt ikke som om de invasive arter er besat af “danskhed” – alt drejer sig udelukkende om, at vi skal indrette os efter dem. Hvis “danskhed” skal bestå kræver det, at danskerne udgør langt hovedparten af befolkningen, eller forsvinder den …

  På en anden note er der en væsentlig forskel på de tyske flygtninge og de invasive arter. De tyske flygtninge kom til Danmark som den første sikre havn på flugt fra den Røde Hær, de invasive arter derimod er rejst tusinder af kilometer efter deres tur over havet – er der krig i hver eneste flække fra Syrien og hertil, eller er det vores rigelige fattighjælp der trækker?

  Hvad blev der af de tyske flygtninge efter krigen? Nåeee, de rejste hjem! Gør de invasive arter det samme?

  Kommentar by Migranter gider ikke telte — 22. september 2018 @ 11:53

 4. Forestil jer at de tyske flygtninge havde fået lov at blive og var blevet tildelt gratis boliger og jord, foruden havde fået lov at leve på tysk?

  Kommentar by Træt — 22. september 2018 @ 12:09

 5. Det er en nederdrægtig forbrydelse mod den danske ungdom, at Lauritz Korfix Schultz er gymnasielærer; men henset til den rodebutik, han har inde i hovedet, så havde det dog været langt farligere hvis han havde været apoteker eller bartender!?

  Kommentar by T. Flodur — 22. september 2018 @ 12:14

 6. “Hvor besættelsestidens afmagring af det danske samfund kan være en undskyldning for fortidens synder, med hvad kan vi så undskylde behandlingen af flygtninge i vores levetid? Dansk økonomi er sund og stærk, så overskuddet burde være til stede.”

  Som om det handler om økonomi. Bevares, det gør det også, men den primære bekymring er naturligvis de såkaldte flygtninges ødelæggelse af vores samfund. De er ikke stakkels forhutlede eksistenser, som er taknemmelige for tag over hovedet og mad på bordet. Og de rejser ikke hjem, før de bliver tvunget til det. Der er tale om grådige, voldelige unge mænd, som forgriber sig på danske kvinder og børn, og endda mener at have ret til det, fordi de betragter os ikke-muslimer som undermennesker. Vil man absolut sammenligne med tyskerne, så skal det være perioden april ’40 til maj ’45, blot med den forskel at tyskerne opførte sig væsentligt mere civiliseret.

  Kommentar by Hr. Snusk — 22. september 2018 @ 12:21

 7. Han underviser ikke i fysik og biologi?

  Kommentar by Hans Und — 22. september 2018 @ 12:21

 8. Sikke et skodmenneske. Lauritz Korfix Schultz. De bliver tilsyneladende ved med at poppe op. Danske medløbere for muslimernes migration til Danmark. Lauritz Korfix Schultz er det seneste usle skud på stammen.

  Bare det, at han sidestiller den danske befolknings grundlovssikrede rettigheder som demokrati og ytringsfrihed med frikadeller, viser hans næsten sygelige hysteriske had mod danskerne deres kultur og Danmark. Her har vi at gøre med endnu folkefjende som er illoyal over for nationen.

  Hvorfor flygtede nazityskerne fra Nazityskland? Det gjorde de, fordi sovjetrusserne var i færd med at nedkæmpe Adolf Hitlers naziarme. Tak, fordi de gjode det, trods deres senere fejlslagne politiske ideologi.

  Og så lidt historisk oplysning:

  Citat fra artiklen “Tyske flygtninge” skrevet af Bjørn Pedersen:

  “Den 4. februar 1945 befalede den tyske diktator Adolf Hitler, at en del af de tyske flygtninge forbigående skulle anbringes i Danmark. Ugen efter, den 11. februar 1945, stod skibet Wartheland som det første ind i Københavns Frihavn med 1.500 sårede soldater om bord. I de følgende tre måneder anløb flere hundrede skibe danske havne med en strøm af tyske soldater og flygtninge. Nogle gange kunne der på en enkelt dag komme mere end 10.000.”

  (…)

  “Stor modvilje mod flygtningene i den danske befolkning

  De tyske flygtninge ankom til Danmark i nogle af besættelsens værste måneder. Der gik næsten ikke en dag, uden at danskerne kunne læse i avisen om tyske henrettelser af danske modstandsfolk. Nazistiske terrorgrupper myrdede uskyldige mennesker og sprængte biografer og forlystelsessteder i luften. Tusindvis af danskere var deporteret til tugthuse og koncentrationslejre i Tyskland. I den situation havde de fleste svært ved at mobilisere nogen form for medlidenhed med de tyske flygtninge.

  “De skal ikke mærke den ringeste medynk, og de skal vide, at som de selv har redt, skal de komme til at ligge”, skrev det illegale blad Information den 4. april 1945. Den holdning delte de fleste danskere dengang. Befolkningen så flygtningenes ankomst som et nyt tysk overgreb, en ny besættelse.”

  (…)

  Besættelsesmagten havde ansvaret for flygtningene

  “Danske embedsmænd protesterede skarpt overfor det brud på folkeretten, som den tyske flygtningeinvasion var, men forgæves. Flygtningene blev ved med at strømme til Danmark gennem hele foråret 1945.

  Fra dansk og tysk side var der enighed om, at det var den tyske besættelsesmagt, der havde ansvaret for at skaffe flygtningene mad, husly og lægehjælp. Alligevel bad tyskerne i marts 1945 den danske lægeforening om at deltage i organiseringen af lægehjælp til flygtningene. At hjælpe tyskerne i den situation ville dog være at hjælpe den fjende, der havde besat Danmark, og det var der ingen, der havde lyst til. Heller ikke lægeforeningen, som afviste den tyske anmodning om hjælp.

  Mod slutningen af april mistede de tyske besættelsesmyndigheder kontrollen med situationen. Mange flygtninge fik ikke mad, de syge blev ikke behandlet og ubegravede lig i hundredevis hobede sig op i pakhuse og kældre. Dødeligheden blandt flygtningene var forfærdende høj.”

  Lauritz Korfix Schultz er tilsynelandende i sit ønske om en øget muslimsk migration i Danmark endt på Adolf Hitlers side. Og som modstander af ikke alene Sovjetunionen og marxismen, men også selve det røde undergrundsblads Informations redaktion og læsere.

  Danskhaderne er godt ideologisk forvirrede for tiden.

  På et eller andet tidspunkt må vi se, at de venstreorienterde også vil tage afstand fra den muslimske migration.

  Lauritz Korfix Schultz må være en af de sidste mohikanere.

  Kommentar by np — 22. september 2018 @ 12:30

 9. ER DENNE “INTELLEKTUELLE” EN HOVEDLØS NAR? Tænker han med navlen?
  Meget tyder på det. Her 75 år senere kræver han at danskerne burde have været neutrale eller positive overfor de mange millioner forbrydelser som nazisterne havde begået. Og han har ikke forstået, at nazismen og islamismen er det samme hvad blodtørst og massemord angår. Han burde nok se på hvad ISIS/ISIL iværksatte af tortur og blodbade.

  Kommentar by ALEXANDER BEAUMONT — 22. september 2018 @ 13:03

 10. Corfitz Ulfeldt den anden

  Kommentar by Træt — 22. september 2018 @ 13:14

 11. Skal gymnasielærere ikke gennemgå en eller anden uddannelse, eller på anden måde kvalificere sig, før de bliver sluppet løs på Danmarks ungdom?

  Kommentar by Bastardo — 22. september 2018 @ 13:22

 12. Gymnasielærer: Det er os selv, der skaber frygten – ikke terroristerne https://www.information.dk/debat/2018/05/gymnasielaerer-skaber-frygten-terroristerne

  Kommentar by anno — 22. september 2018 @ 14:10

 13. #10 Bastardo, jo netop. Efter marxisternes sejrrige lange march gennem institutionerne, er resultatet netop marxistiske, historieløse, anti-vestlige, globalistiske undervisere. Det er deres kvalifikationer. Normale mennesker holder ikke længe i de ekkokamre.

  Kommentar by Hr. Snusk — 22. september 2018 @ 14:20

 14. Når “de gode” ikke tør sige sandheden. Islam had. Had mod krigsideologien islam. Had mod overfaldsmuslimer i alle afskygninger. Svindlermuslimer i alle afskygninger o.s.v.

  En fremmed som ikke er underkastet krigsideologien islam = VELKOMMEN.

  Kommentar by Iznogut — 22. september 2018 @ 14:38

 15. Standarden blandt gymnasielærere kan vist ikke imponere andre end de gymnasieelever, der er ude efter den højest mulige karakter med den mindst mulige anstrengelse.
  Indtil den 5 maj 1945 var den tyske besættelsesmagt ene og alene ansvarlig for alle tyske flygtninge i Danmark, ligesom den egentlig også var ansvarlig for den danske befolkning. Der er et vist mørketal for dødsfald blandt de tyske flygtninge, men de kendte tal er som følger:
  1/1 til 5/5 – 6580. I de første to måneder efter befrielsen frem til 30/6 -4362.
  I sidste halvår af 1945 faldt dødstallet til – 2551 ud af omkring 200.000 flygtninge. Om næsten samtlige tyske spædbørn døde i 1945 er vanskeligt at efterprøve, men det er en ‘god’ historie. En anden god historie. I det sidste halvår frem til det tyske riges kapitulation, døde der flere hundrede tusinde mennesker i de tyske kzlejre. I de efterfølgende uger døde der titusindvis af mennesker som følge af sygdomme og underernæring. Dertil kommer tusindvis af krigsfanger, tvangsarbejdere og andre der blev myrdet rundt omkring i tyskland inden kapitulationen i et forsøg på at skjule sporene.

  Kommentar by fidibus — 22. september 2018 @ 14:44

 16. Lauritz Korfix Schultz har en artikel i Politiken, som ganske vist er en betalingsartikel, men overskriften er tilstrækkelig: “Afskaf karakterer i hele uddannelsessystemet”.

  Det er noget undervisere som Lauritz Korfix Schultz ville være lykkelige for at få gennemført, for elevers dårlige karakterer skyldes ikke kun dovne og dumme elever, men afspejler i høj grad også en lærers evne, eller mangel på samme, til at kunne lære fra sig.
  Og med Uriaspostens artikel herover som baggrund, så tyder alt på at Lauritz Korfix Schultz “ikke er den skarpeste kniv i skuffen”.
  Stakkels elever.
  https://politiken.dk/debat/debatindlaeg/art6659435/Afskaf-karakterer-i-hele-uddannelsessystemet

  Kommentar by Henning Jensen — 22. september 2018 @ 15:37

 17. Godt at de fleste her kan historien om den nuværende og den forrige besættelse for 70 år siden bedre end gymnasie læreren, cand.mag. i dansk og historie (!)

  Chokerende – hvis man ikke allerede var klar over det – at de røde lystløgnere, stadig varetager indoktrineringen af vore unge. Vi, der nu har/eller indtil for nylg har haft børn, der gik i skoler og gymnasier, kender det selvfølgelig allerede.

  Egentlig burde det jo være afskedigelsesgrund for Lauritz Korfix Schultz ligesom det sikkert (forhåbentlig!) havde været, hvis han indoktrinerede sine gymnasieelever med et historiesyn fra Hitlers Mein Kampf?

  Det er forstemmende som årsagen og retningen for flygtningene i den forvrøvlede debat blandes sammen i én pellemelle.

  Jøderne flygtede jo ikke IND i Tyskland under naziregimet og flygtningene fra Kønigsberg og Polen flygtede med den tyske hærs og flådes (delvise) hjælp fra russerne, der under hårde kampe pressede dem længere og længere vestpå (som np 12:30 ovenfor meget præcist redegør).

  M/S Wilhelm Gustloff var et tysk luksuspassagerskib til Kraft durch Freude folkeferierejser for partitro tyske arbejderfamilier (KdF styrke gennem glæde). Det blev søsat 2. april 1938 med deltagelse af Adolf Hitler og det sank 30. januar 1945 og 5348 døde. På sin sidste sejlads blev “Wilhelm Gustloff” benyttet til at transportere tyske flygtninge fra østfronten fra Gdynia vestpå, for at de kunne undgå de russiske tropper, der naturligvis ikke ville se nådigt på dem.

  De røde lystløgnere, der varetager indoktrineringen af vore unge, giver nok også danskerne og deres ‘tyskerhad, der var massivt under besættelsen’ skylden for den katastrofe?

  Kommentar by A-mad — 22. september 2018 @ 17:44

 18. A-mad, vi skal heller ikke glemme at Royal Airforce var med til at sænke skibe, der var overfyldt med tyske civile, der desperat forsøgte at undgå massevoldtægter og tortur, som den røde horde havde udøvet.

  Kommentar by Hr. Snusk — 22. september 2018 @ 18:52

 19. For eksempel “Wilhelm Gustloff” fyldt med tusindvis af civile.

  Kommentar by Erik — 22. september 2018 @ 21:09

 20. Når jeg har set opgavesæt fra gymnasiet idag, er det tydeligt, at lighedsmageriet mellem ideerne skal munde ud i, at man til sidst konkluderer, at det er alle menneskers ret at komme til Danmark, og det i øvrigt kun er acceptabelt med pacifistiske, globale holdninger til opretholdelse af nationalstater. På den måde bliver selv græske tragedier koblet på et slet skjult forsvar for “menneskerettigheder””. Skønt at se en af disse blive fanget af deres egne luftkasteller. Desværre er de meget påvirkelige unge, der gerne vil se sig som globalister, det har adgang til hele verden, modtagelig overfor skyldfølelsen over, at samtlige unge på kloden ikke har den frihed til at rejse ud og komme hjem igen. De ser ikke, at der er en grund til at de er gevinst ude i verden, og at mange ude fra verden ikke er det hos os. Man har underkendt ret og rimelighed til at være forbundet med en vuggegave i Danmark til at være en fritsvævende intellektuel øvelse i idémagerl en meget skarp gymnasieelev kan gå imod indoktrineringen og udfordre læreren, og samtidig sikre gode karakterer.

  Kommentar by Uno — 23. september 2018 @ 08:43

 21. Muslimerne er jo vores fjender, smarte. Det har de selv erklæret.

  Kommentar by Winged Hussar — 23. september 2018 @ 09:25

 22. Havde vi en Holberg, kunne gymnasielæreren give inspiration til en komedie.

  Kommentar by Menig 442 — 23. september 2018 @ 10:07

 23. Jeg fik ikke lige skrevet om hadet. Tysker-hadet, hvorfra vi jo forventes at trække paralleller til vore dage. Ingen tvivl om at de fleste danskere hadede den tyske besættelsesmagt og den enkelte soldat som jo repræsenterede samme besættelsesmagt. Henimod kapitulationen var flere og flere af de tyske soldater ynkelige ældre mænd og unge drenge, som nutidens gymnasielærere formodentlig ville finde det svært at hade. Men man bør ikke glemme, at hvis de samme ynkelige soldater havde fået ordre til at skyde dig, så havde de ikke alene gjort det, de gjorde det rent faktisk også i virkeligheden.
  De fleste danskere havde formodentlig foretrukket at se alle tyskere, inclusive flygtninge, vandre tilbage over den danske grænse i dagene efter kapitulationen, så større var hadet ikke.

  Kommentar by fidibus — 23. september 2018 @ 14:54

 24. De sidste danske veteraner fra tyskerkrigen i 1864 døde i 1930erne. Alle sørgede for mangesidigt, at støtte national dansk blodfællesskab til det sidste.– I øvrigt forærede danske tåbepolitikere 60% af Sønderjylland til tyskerne som tak for 5 års undertrykkelse og udnyttelse og tillod 250 000 tyskete at kolonisere området.- De allierede forærede os området til Ejderen på et sølvfad.Over 800 000 danskere skriv under på et krav om en folkeafstemning om området og en udvisning af samtlige tyskere mellem Kongeåen og Ejderen. Samtidig læste de om at Holland udviste langt over 100 000 tyskere fra deres grænseegne.osvosv

  Kommentar by dansker — 23. september 2018 @ 22:15

 25. Såvidt jeg ved Hr. Snusk 18:52 og Erik 21:09 sank M/S Wilhelm Gustloff den “30. januar 1945 i Østersøen ved den pommerske by Stolpmünde, efter at være blevet ramt af 3 torpedoer fra den sovjetiske ubåd S-13.” (wiki)

  Som Hamas i Gaza gør i dag benyttede nazisterne – i strid med krigskonventionerne – krigstaktikken med at blande kamptropper og krigsmateriel med flygtninge. Derfor blev de legitime krigsmål.

  Kommentar by A-mad — 24. september 2018 @ 08:02

 26. PS til A-mad 08:02.
  Ifølge wiki’s ufuldstændige liste over henrettede modstandsfolk blev den sidste, den 21 årige Iver Peder Lassen, henrettet 19. april 1945 i Ryvangen. (Mere end 2½ måned EFTER sænkningen af Wilhelm Gustlof).

  Den tyske besættelsesmagt lod mellem den 11. februar og 5. maj 1945 omkring 238.000 tyskere, fortrinsvis fra Østpreussen, Pommern og De baltiske lande evakuere over Østersøen til det besatte Danmark.
  De tyske flygtninge udgjorde i 1945 ca. 5 % af befolkningstallet i Danmark.
  (klip fra wiki)

  Kommentar by A-mad — 24. september 2018 @ 08:35

 27. I tidsrummet 14.-15. februar 2015 henrettede den 22-årige muslim, Omar Abdel Hamid El-Hussein, filminstruktør Finn Nørgaard og den dansk-jødiske vagt ved Synagogen i København, Dan Uzan.

  Det muslimske samfund i Danmmark mindedes ved højtidligheder i moskeer (Dortheavej + Nørrebro) bøddelen Omar, og der deltog omkring 1000 muslimer ved hans begravelse i Brøndby.

  Jeg kan ikke se forskellen på Omar og Gestapo og tyske soldater.

  Muslimerne myrder os, som nazityskerne gjorde under besættelsen, og Lauritz Korfix Schultz holder i begge tilfælde med danskernes fjender.

  Asylstop fra muslimske lande nu.

  Kommentar by np — 24. september 2018 @ 11:48

 28. »I Kolding som andetsteds i Landet ønskede Tyskerne, da deres Flygtninge strømmede hertil, at danske Læger skulde træde til og hjælpe de faatallige tyske Militærlæger med Behandlingen af deres Syge. Denne Anmodning blev afvist under Henvisning til den umenneskelige Behandling, danske Statsborgere var Genstand for fra tysk Side«

  Således opsummerede konstitueret kredslæge Hans Wendt i 1946 situationen.

  Fra februar 1945 og til befrielsen i maj fragtede Værnemagten i alt ca. 250.000 civile tyskere, fortrinsvis fra Østprøjsen, til Danmark. Udenrigsministeriets direktør Nils Svenningsen protesterede til den tyske Rigsbefuldmægtigede Werner Best, som i realiteten var landets øverste myndighed. Svenningsen henviste til, at Danmark ifølge Haag-konventionen ikke var forpligtet til at hjælpe de tyske tilrejsende. En argumentation, Lægeforeningen tilsluttede sig.

  I marts 1945 spurgte Værnemagtens ledelse den danske Lægeforening, om de ville overtage det lægelige ansvar for flygtningene, fortæller hun.

  – Hidtil havde tyskerne som landets egentlige myndighed haft ansvaret for dem. Som alle militærorganisationer havde Værnemagten sit eget lægekorps, sygeplejersker og egne lazaretter. Og de blev ikke sat ind for at hjælpe flygtningene. De havde ordre om ikke at forlade deres kaserner.

  Den 20. februar havde Værnemagtens forlægninger i Syd- og Sønderjylland fået meddelelse fra Feldkommandantur om, at de tyske flygtninge kunne søge behandling hos danske læger.

  Samme dag, den 20., havde det hemmelige tyske politi, Gestapo, nedskudt fire tilfældige yngre læger i Odense Sygehus’ tjenesteboliger, for øjnene af deres koner og børn.

  25. marts, skrev Lægeforeningen til sine medlemmer: »I betragtning af de her i Landet herskende Forhold mener Lægeforeningen ikke at kunne medvirke ved Organisation af nogen Form for Lægehjælp til tyske Civilflygtninge«.

  Den følgende dag trængte fire Gestapomænd ind i privatboligen hos overlæge Fjeldborg, Vejle Sygehus, og dræbte ham for øjnene af hans kone. Derefter trængte de ind hos overlæge Buchholtz og dræbte ham, ligeledes for øjnene af hans kone.

  Chefen for røntgenafdelingen, overlæge Jørgensen, skulle også myrdes, men var heldigvis bortrejst.

  Den 10. april befandt en læge Christensen fra Vordingborg sig på bagsædet i en Gestapo-bil som arrestant. Gestapofolkene anholdt derpå en modstandsmand, som var blevet såret, da de smed en håndgranat ind i hans bolig. Den hårdt sårede modstandsmand blev slæbt ud på gaden og smidt ind i bilen til lægen, men tyskerne hindrede ham med magt i at yde den sårede lægehjælp. Han døde fire dage senere i Vestre Fængsels tyske afdeling uden at være tilset af en læge.

  Fra august 1944 og frem til befrielsen fungerede Frøslev-lejren i Sønderjylland som tysk fangelejr. Herfra blev mange modstandsfolk transporteret videre til tyske kz-lejre. I de måneder, lejren fungerede, var 50 danske læger interneret her i kortere eller længere tid. 30 læger sad i lejren, da Tyskland kapitulerede.

  Kommentar by Hodja — 25. september 2018 @ 20:50

RSS feed for comments on this post.

Leave a comment

Line and paragraph breaks automatic, e-mail address never displayed, HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

  

Vælg selv beløbBlogs


Meta
RSS 2.0
Comments RSS 2.0
Valid XHTML
WP


MediaCreeper